1. CZĘŚĆ OGÓLNA Spis sysunków Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania..."

Transkrypt

1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Spis sysunków Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania INSTALACJE SILNOPRĄDOWE Zasilanie budynku w energię elektryczną Podstawowe dane techniczne układu zasilania Rozdzielnica główna niskiego napięcia Główny wyłącznik prądu Rozdział energii Trasy kablowe Elektryczne urządzenia odbiorcze Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne Instalacja gniazd wtykowych Instalacja odgromowa Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych Urządzenia przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwporażeniowa INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Instalacja strukturalna Infrastruktura pasywna LAN System Okablowania Strukturalnego Okablowanie poziome U/UTP kat Wymagania gwarancyjne Administracja i dokumentacja Odbiór i pomiary sieci Instalacja telewizji dozorowej CCTV System sygnalizacji pożaru Powiązanie systemu z innymi instalacjami obiektu Strefy pożarowe Uzasadnienie wyboru typów czujek Centrala sygnalizacji pożaru Podział centrali sygnalizacji pożaru na linie dozorowe Ilość elementów zainstalowanych w systemie SAP Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali Obliczenia Algorytm Sterowań Sterowanie i monitorowanie urządzeń Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru Instalacja urządzeń systemu Wytyczne dla innych branż Konserwacja Tabela zdarzeń i reakcji SSP... 31

2 3.4. System oddymiania System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu System detekcji CO w garażu OBLICZENIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej Oprawy oświetleniowe Osprzęt elektrotechniczny Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Pozostałe Instalacja tras kablowych System ogrzewania podjazdu Tablice/rozdzielnice elektryczne Okablowanie Zestawienie materiałów instalacji słaboprądowych Instalacja CCTV Instalacja przyzywowa Instalacja detekcji CO Sygnalizacja wjazdu/wyjazdu z garażu Instalacja SSWiN i KD Instalacja sieci strukturalnej System Sygnalizacji pożaru ZAŁĄCZNIKI Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uprawnienia projektanta oraz przynależność do OIIB Uprawnienia sprawdzającego oraz przynależność do OIIB

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Spis sysunków Nr rys. Nazwa rysunku Skala Nr rys. Nazwa rysunku Skala PW/E/101 RZUT GARAŻU INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁ. WYRÓWNAWCZYCH 1:100 PW/E/102 RZUT GARAŻU PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/103 RZUT GARAŻU INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/104 RZUT GARAŻU INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/105 RZUT GARAŻU INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/106 RZUT PARTERU PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/107 RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/108 RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/109 RZUT PARTERU INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/110 RZUT I PIĘTRA PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/111 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/112 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/113 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/114 RZUT II PIĘTRA PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/115 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/116 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/117 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/118 RZUT DACHU INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW 1:100 PW/E/119 RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 PW/E/201 SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG --- PW/E/202 SCHEMAT TABLICY GARAŻU TG --- PW/E/203 SCHEMAT TABLICY PARTERU T0A --- PW/E/204 SCHEMAT TABLICY PARTERU T0B --- PW/E/205 SCHEMAT TABLICY KUCHNI TK --- PW/E/206 SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA T1A --- PW/E/207 SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA T1B --- PW/E/208 SCHEMAT TABLICY II PIĘTRA T2A --- PW/E/209 SCHEMAT TABLICY II PIĘTRA T2B --- PW/E/210 SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TWA --- PW/E/211 SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TWB --- PW/E/212 SCHEMAT TABLICY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TOZ --- PW/E/213 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP --- PW/E/214 SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA --- PW/E/215 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU --- PW/E/216 SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ --- PW/E/217 SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI CO --- PW/E/218 SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ GPD --- PW/E/219 SCHEMAT INSTALACJI CCTV --- str. 4

4 1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych wewnętrznych dla inwestycji Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, Sportowa 9, Gdynia, działka nr ewid. 515/ Podstawa opracowania zlecenie Biura Architektonicznego, podkłady architektoniczno konstrukcyjno budowlane, warunki przyłączenia do sieci nr 11/R/12924 wydane w Gdyni dnia r, uzgodnienia branżowe, obowiązujące normy i przepisy Zakres opracowania Opracowanie swoim zakresem obejmuje: wewnętrzne instalacje silnoprądowe i słaboprądowe w budynku zasilanie oświetlenia zewnętrznego Opracowanie nie obejmuje przyłączy oraz zewnętrznych sieci elektrycznych. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o jakości minimum przyjętej w poniższym opracowaniu, zapewniających standardy ochrony środowiska standard wykonania i użytkowania budynku oraz eksploatacji urządzeń z nim związanych, przyjęte przez autorów projektów branżowych. Zastrzega się możliwość ewentualnych zmian rozmieszczenia poszczególnych instalacji, modyfikacji rozwiązań oraz zmian typów zastosowanych elementów ze względu na projekty architektury wnętrz a także wymagania i zalecenia Inwestora. Projekt w zakresie oświetlenia, osprzętu elektrycznego należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury wnętrz! Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do projektu podstawowego w formie rewizji. str. 5

5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE 2.1. Zasilanie budynku w energię elektryczną Obiekt będzie zasilany linią kablową nn od złącza kablowego zlokalizowanego w obrębie działki przeznaczonej pod inwestycję. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu przyłącza i linii kablowych Podstawowe dane techniczne układu zasilania Układ sieci nn: System ochrony od porażeń: 3~50 Hz 400/230V TN-C-S samoczynne wyłączenie zasilania 2.3. Rozdzielnica główna niskiego napięcia Zasilanie ze złącza kablowego zostanie wykonane linią kablową wprowadzoną do budynku na poziom parteru poprzez przepust systemowy szczelny, do rozdzielnicy głównej usytuowanej w odrębnym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Zaprojektowano rozdzielnicę główną w wykonaniu rozdzielnicy prefabrykowanej metalowej sekcyjnej wyposażonej wg schematu. Rozdział sieci zasilającej TN-C na sieć wewnętrzną TN-S będzie miał miejsce w rozdzielnicy RG. Zaciski ochronne rozdzielnicy zostaną podłączone do głównej szyny wyrównawczej która będzie uziemiona Główny wyłącznik prądu W razie pożaru zasilanie budynku będzie wyłączane przyciskami sterującymi zainstalowanymi na parterze, przy wejściach do budynku, które to przyciski będą pobudzały wyzwalacze ponadnapięciowe wyłączników zainstalowanych w rozdzielni głównej nn. Zadziałanie głównego wyłącznika prądu nie spowoduje wyłączenia zasilania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Instalację wyłączenia ppoż należy wykonać z użyciem kabli o odporności ogniowej E90, np. NKGs 2x1,5mm2. Szczegóły wg schematów elektrycznych. Lokalizacje wyłączników na rzutach Rozdział energii Z rozdzielnicy głównej zostaną wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające do tablic piętrowych zlokalizowanych w specjalnych szachtach instalacyjnych na poszczególnych piętrach, linie zasilające dźwigi osobowe oraz linie zasilające lokalne tablice na poziomie garażu oraz parteru. Szczegóły rozwiązania wg schematu zasilania. W budynku przewiduje się następujące tablice lokalne: TG tablica garażu TOZ tablica oświetlenia zewnętrznego T0A tablica parteru część A T0B tablica parteru część B TK tablica kuchni T1A tablica I piętra część A T1B tablica I piętra część B T2A tablica II piętra część A T2B tablica II piętra część B TWA - tablica wentylacji część A TWB tablica wentylacji część B Szczegóły na schematach rozdzielnic. WLZy zostaną wyprowadzone z rozdzielnicy głównej przez górę szafy bezpośrednio na koryta kablowe i dalej poprzez szachty instalacyjne do poszczególnych rozdzielnic lokalnych. Przewiduje się zainstalowanie rozdzielnic we wnękach szachtów, na poszczególnych kondygnacjach. Wyjątkiem jest tablica TK która zlokalizowana jest na zapleczu kuchennym. str. 6

6 2.6. Trasy kablowe W garażu projektuje się układanie kabli i przewodów w korytkach kablowych perforowanych, montowanych pod stropem. Projektuje się zastosowanie koryt systemowych. Projektuje się prowadzenie osobnych koryt dla instalacji silnoprądowych i osobnych dla instalacji słaboprądowych Piony instalacyjne zostaną wykonane drabinami kablowymi poprowadzonymi w szachtach elektrycznych. Przejścia kabli przez płyty poszczególnych kondygnacji w rurach ochronnych. Powyższe przejścia zostaną uszczelnione specjalnymi masami o odporności ogniowej odpowiedniej dla poszczególnych stref pożarowych. Masy ognioochronne produkcji np. Hilti, Promat czy OBO Bettermann. Przewody instalacji odbiorczych układać odpowiednio do warunków: W korytkach kablowych i na uchwytach typowych w pomieszczeniach, gdzie przewidziano strop podwieszany a także w przestrzeniach technicznych i w garażu podziemnym. W rurkach ochronnych w ścianach żelbetowych - zalewanych w trakcie prac budowlanych. Bezpośrednio na ścianach żelbetowych w miejscach, gdzie ściany będą obkładane płytami montażowymi. W bruzdach lub bezpośrednio w tynku (przykryte warstwą tynku minimum 5mm) w przypadku ścian murowanych. W rurkach instalacyjnych wewnątrz lekkich ścian z płyt G-K Dopuszcza się miejscowe bruzdowanie ścian żelbetowych nie będących tarczami (tj. elementami o oznaczeniu T na rysunkach konstrukcyjnych), pod warunkiem uzyskania akceptacji przez konstruktora. Kable i przewody o zwiększonej odporności ogniowej instalacji bezpieczeństwa należy układać z użyciem elementów mocujących posiadających odpowiednią do kabli odporność ogniową. Przejścia głównych ciągów kablowych przez ściany i stropy żelbetowe poprzez przebicia wykonane na etapie prac konstrukcyjno-budowlanych. Główne przebicia zostały pokazane na rzutach poszczególnych kondygnacji. Główne trasy kablowe zostały pokazane na rzutach poszczególnych kondygnacji Elektryczne urządzenia odbiorcze. W projekcie przewidziano zasilania w postaci wypustów dla urządzeń technologicznych takich jak: Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania Główne odbiorniki systemu wentylacji i klimatyzacji to: agregaty chłodnicze. centrale wentylacyjne na dachu jednostki wewnętrzne VRV wentylacja garażu sterowana czujnikami detekcji gazu, wentylatory wywiewne, siłowniki klap p.poż. na kanałach wentylacyjnych pompy technologiczne w maszynowniach kurtyny powietrzne nad wejściem głównym Urządzenia technologiczne grzejne: elektryczne maty grzewcze w rampie wjazdowej do garażu oraz kable grzewcze w odwodnieniach liniowych zasilanie poprzez układ sterowania z termostatem, ogrzewanie wpustów dachowych i ogrzewanie rurociągów z wodą na dachu budynku za pomocą kabli grzewczych zasilanych z rozdzielnic piętrowych, sterowanych czujnikami temperatury i wilgotności zlokalizowanymi na dachu, grzejnik elektryczny w pomieszczeniu rozdzielni głównej, elektryczne podgrzewacze wody Urządzenia dźwigowe str. 7

7 Wszystkie dźwigi będą zasilane z rozdzielni głównej poprzez tablice sterowniczo-zasilające - dostarczane wraz z dźwigiem, zlokalizowane w maszynowniach dźwigów na najwyższej kondygnacji budynku. Oprócz głównego zasilania dźwigów, do maszynowni zostaną doprowadzone 2 odrębne linie zasilające służące do oświetlenia kabin dźwigów oraz szybów windowych. Ze względów p.poż. dźwigi powinny zostać wyposażone w układ sterowniczy zapewniający zjazd windy na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej w przypadku wykrycia pożaru przez instalację SSP. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, układ mechaniczny windy powinien zapewnić zjazd windy na najbliższy przystanek i otwarcie drzwi. Urządzenia technologii kuchni Zaplecze kuchenne lokalu gastronomicznego na parterze budynku będzie posiadać własną tablicę TK z której zostaną zasilone poszczególne urządzenia technologiczne. Wypusty do urządzeń należy wyprowadzić zgodnie z opisami na rzucie instalacji gniazdowej poziomu parteru. Wypusty kablowe należy wyprowadzić pozostawiając większy zapas kablowy ze względu na ew przesunięcia urządzeń i różne lokalizacje tablic zaciskowych urządzeń Oświetlenie podstawowe Oświetlenie ogólne obiektu zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy w zakresie oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. Oświetlenie zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne źródła światła takie jaki świetlówki kompaktowe, świetlówki liniowe oraz źródła LED. Należy stosować wyłącznie oprawy ze statecznikami elektronicznymi EVG. Zaprojektowane oświetlenie zapewnia następujące minimalne poziomy średniego natężenia oświetlenia ogólnego stref: Parkingi 75 lx Pomieszczenia techniczne 200 lx Pomieszczenia magazynowe 100 lx Sanitariaty, szatnie 200 lx Korytarze lx Klatki schodowe 150lx Hole wejściowe lx Pomieszczenia biurowe 500lx Oświetlenie garażu: Obwody oświetlenia garażu podziemnego będą zasilane z tablic TGA i TGB. W celu zapobiegania zabrudzeniu źródeł światła lub odbłyśników a także uszkodzeniu elementów elektronicznych zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony IP65. Prowadzenie przewodów do zasilania lamp na korytkach kablowych pod stropem oraz w rurkach instalacyjnych PVC mocowanych do stropu stałego. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujek ruchu. Oświetlenie pomieszczeń technicznych. Obwody oświetlenia pomieszczeń technicznych na poziomie -1 będą zasilane z poszczególnych tablic lokalnych. Ze względu na charakter pomieszczeń technicznych (pomieszczenia wilgotne) zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony min. IP44 mocowane bezpośrednio do sufitu lub zwieszane poniżej poziomu podstropowych kanałów wentylacyjnych. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników. Oświetlenie stref komunikacyjnych Obwody oświetlenia korytarzy i stref komunikacyjnych będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. W strefach komunikacyjnych z sufitami podwieszonymi zastosowano oprawy świetlówkowe wbudowane w sufity. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. W klatkach schodowych zastosowano oprawy zwieszane z sufitu. Prowadzenie przewodów w tynku. Sterowanie oświetleniem stref ogólnych na parterze ze stanowiska recepcyjnego. Sterowanie oświetleniem stref komunikacji na piętrach za pomocą czujek ruchu sufitowych. str. 8

8 Dodatkowo zaprojektowano na klatkach schodowych tzw. oświetlenie nocne zrealizowane za pomocą opraw LEDowych. Oświetlenie będzie sterowane automatycznie za pomocą zegara astronomicznego a także ręcznie ze stanowiska recepcyjnego. Oświetlenie pomieszczeń sanitarnych i toalet. Obwody oświetlenia toalet będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. Zastosowano oprawy wpuszczane typu downlight a także oprawy nad lustrami wyposażone w akcesoria zapewniające stopień ochrony min. IP44. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. Sterowanie oświetleniem za pomocą naściennych i sufitowych czujek ruchu oraz za pomocą lokalnych łączników. Oświetlenie stref biurowych Obwody oświetlenia stref biurowych będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. Zastosowano oprawy świetlówkowe zwieszane i wbudowane w sufity podwieszane. Oprawy stref biurowych będą wyposażone w rastry zapewniające odpowiedni komfort pracy i zapobiegające efektowi olśnienia bezpośredniego. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. W przypadku przestrzeni bez sufitów podwieszonych przewody typu YDYp prowadzić bezpośrednio w tynku. Oświetlenie części gastronomicznej. Obwody oświetlenia przestrzeni części gastronomicznej będą zasilane z tablicy piętrowej poziomu 0 oraz tablicy technologii kuchni. Zastosowano oprawy świetlówkowe wbudowane w sufity podwieszane. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników (zaplecze kuchni) oraz z recepcji (sala konsumpcyjna, sale konferencyjne). Oświetlenie zewnętrzne Elewacja budynku i teren przy budynku będą oświetlone oprawami przystosowanymi do montażu zewnętrznego. Zasilanie obwodów oświetlenie zewnętrznego będzie poprowadzone z tablicy obwodów zewnętrznych TOZ. Niniejsze opracowanie obejmuje oprawy na elewacji frontowej budynku a także oprawy montowane na ścianie rampy zjazdowej do garażu podziemnego. Rozmieszczenie opraw słupowych przed budynkiem oraz trasy sieci oświetleniowych nie są tematem niniejszego opracowania. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z wyłącznika astronomicznego oraz ze stanowiska recepcyjnego Oświetlenie awaryjne. Zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się system oświetlenia awaryjnego oparty na oprawach zasilanych z własnych modułów bateryjnych wyposażonych w funkcję autotestu. Oświetlenie awaryjne będzie zrealizowane za pomocą odrębnych opraw LED-owych montowanych w sufitach podwieszanych a także naściennie/nastropowo, wyposażonych w układy optyki dostosowane do poszczególnych przestrzeni. Oświetlenie awaryjne będzie zapewniać natężenie oświetlenia min. 1lx na powierzchni dróg ewakuacji, w czasie załączenia do 2 sekund. Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi 1h. W obrębie garażu, w klatkach schodowych, korytarzach, przedsionkach, holu wejściowym podstawową funkcję oznakowania ewakuacyjnego będzie spełniać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe. Będą to oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji, stale podświetlone (praca na jasno ). Zastosowane będą wyłącznie atestowane oprawy małej mocy gabarytach zapewniających rozpoznawalność wymaganą ww. normami. Zależnie od lokalnych warunków montażu opraw należy przewidzieć możliwość instalowania opraw na ścianie prostopadle lub równolegle oraz na suficie. Zaprojektowano oprawy posiadające certyfikaty CNBOP. str. 9

9 2.10. Instalacja gniazd wtykowych. W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach ogólnych, pomieszczeniach biurowych, technicznych zaprojektowane zostały gniazda elektryczne: komputerowe, ogólnego przeznaczenia, porządkowe, hermetyczne (w pomieszczeniach wilgotnych) Wszystkie gniazda elektryczne 1faz i 3faz zasilane będą z lokalnych rozdzielnic siłowych, przewodami o przekrojach pokazanych na schematach tablic. Gniazda elektryczne zależnie od przeznaczenia, będą montowane w następujący sposób: porządkowe na wysokości 0,30m od posadzki w pomieszczeniach, komunikacji ogólnej, korytarzach i biurach, ogólne w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,60m, komputerowe i ogólne w pomieszczeniach administracyjnych i biurach: na ścianach, na wysokości 0,30m od podłogi a także w kasetach podłogowych lub w listwach podparapetowych. ogólne 1-faz i 3-faz na w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,60m, ogólne w pomieszczeniach socjalnych nad blatem na wys. ok. 1,4m Podejścia przewodów do kaset podłogowych i zestawów gniazdowych przy podłodze na poziomie parteru należy wykonać poprzez przewierty w stropie i wprowadzenie ich z koryt kablowych poziomu garażu podziemnego. Podejścia przewodów do zestawów gniazdowych w biurach należy wprowadzić w peszlach wewnątrz konstrukcji lekkich ścianek działowych. Puszki instalacyjne w ścianach żelbetowych spełniających funkcję tarcz należy osadzać w trakcie wylewania ścian Instalacja odgromowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w opisie załączonym do projektu budowlanego budynek ma zostać wyposażony w instalację ochrony odgromowej typu standard. W tym celu najpierw należy wyznaczyć poziom ochrony odgromowej. Jest on zależny od wartości wskaźnika zagrożenia piorunowego danego obiektu budowlanego W : W, gdzie: n - 1 dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie nie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni, 2 przy większej liczbie ludzi w obiekcie, m 0,5 dla budynków w zwartej zabudowie, 1 dla pozostałych obiektów N - 1,8*10^-6 dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o30 2,5*10^-6 dla pozostałych terenów kraju A - p - A n m S N A p 4 l h 50 h, gdzie: S powierzchnia zajmowana przez obiekt l obrys budynku (obwód) h wysokość budynku p R( Z K) 2, gdzie: R 0,10 Budynki mieszkalne, administracyjne itp. 0,13 Budynki gospodarstw wiejskich i obiektów przemy-słowych 0,14 Kotłownie, stacje pomp itp. Z 0,010 Wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp. 0,015 Wyposażenie obiektów przemysłowych do produkcji i składowania materiałów niepalnych lub trudno zapalnych 0,020 Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach rolnych K 0,005 Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych 0,010 Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów trudno zapalnych str. 10

10 Zatem dla opracowywanego obiektu wskaźnik W wynosić będzie: W = 2 * 1 * 1,8*10^-6 *17225 * 0,0015 = 9,3015 * 10^-5 co jednoznacznie wskazuje na poziom II ochrony odgromowej. Na dachu obiektu wykonana będzie siatka zwodów poziomych metodą naprężeniową przy użyciu drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm. Do siatki zwodów poziomych przyłączone będą wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych oraz osłon wentylatorów dachowych natomiast w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych i innych elementów połączonych z wewnętrznymi instalacjami budynku, wystających powyżej powierzchni dachu należy zainstalować zwody pionowe o odpowiedniej wysokości. Przybliżone odległości izolacyjne s zwodów pionowych od chronionych obiektów można wyznaczyć z zależności: s k i * k c * L / k m, gdzie: k i 0,08 I klasa ochrony odgromowej 0,06 II klasa ochrony odgromowej 0,04 III i IV klasa ochrony odgromowej k m materiał odstępu izolacyjnego 1 powietrze 0,5 beton, cegła 0,7-0,8 zastosowanie elementów dystansujących k c 1 gdy instalacja odgromowa składa się ze zwodu pionowego i 1 przewodu odprowadzającego 0,66 zwód poziomy i 2 przewody odprowadzające 0,44 sieć zwodów oraz 4 i więcej przewodów odprowadzających W projektowanym budynku, dla poszczególnych zwodów, odległości izolacyjne wynoszą od cm. Na rzutach zaznaczono umiejscowienie zwodów pionowych z zachowaniem uzyskanych odległości. Jako przewody odprowadzające należy poprowadzić druty ocynkowane o średnicy 8mm wewnątrz konstrukcji budynku we wskazanych na rzutach miejscach. Na dachu przewody odprowadzające będą połączone z siatką zwodów poziomych. Do przewodów odprowadzających będą również przyłączone metalowe elementy i konstrukcje elewacji. Przewody odprowadzające należy wyprowadzić na poziomie gruntu i połączyć z odcinkami bednarki wyprowadzonymi z uziomu otokowego, za pośrednictwem złącz kontrolnych. Proponuje się wykonanie złącz kontrolnych w specjalnych puszkach poziomych montowanych w gruncie, tuż przy ścianie budynku Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych. Projektuje się uziom sztuczny uziom otokowy ułożony po obrysie budynku, wykonany z bednarki FeZn 40x5. W rejonie osi 8-13 uziom należy wykonać jako fundamentowy układany razem ze zbrojeniem fundamentów (ze względu na sąsiadujący istniejący budynek). Bednarkę należy układać w wykopie, na poziomie minimum 0,6m poniżej poziomu gruntu oraz w odległości 1m od ścian budynku. Połączenie uziomu fundamentowego z uziomem otokowym wykonać za pomocą atestowanych zacisków śrubowych, połączeń spawanych lub metodą zgrzewania egzotermicznego. Wszelkie zabiegi związane z dodatkowymi połączeniami powinny być uzgodnione z konstruktorem fundamentu, aby uzyskać pewność, że trwałość tak wykonanego uziomu fundamentowego nie będzie mniejsza niż trwałość budynku. Uziom otokowy wykonać zachowując ciągłość poprzez spawanie poszczególnych odcinków bednarki. Spoiny należy zabezpieczyć przed korozją stosując do tego celu specjalne masy bitumiczne. W miejscach gdzie przewidziano złącza kontrolne, poprzez spawanie przyłączyć do uziomu odcinki bednarki i wyprowadzić powyżej poziomu gruntu do podłączenia do złącz kontrolnych. Dodatkowo w oznaczonych miejscach, poprzez spawanie przyłączyć do uziomu odcinki bednarki i wprowadzić do budynku, w celu połączenia ich z główną szyną wyrównawczą. Dla wyrównania potencjałów w przestrzeniach technicznych budynku należy ułożyć główną szynę wyrównawczą (GSW). Do tego celu na poziomie -1, wokół pomieszczeń technicznych, parkingu podziemnego należy ułożyć bednarkę 30x4mm. Bednarkę należy mocować do ścian za pomocą elementów izolacyjnych, na wysokości ok. 30cm poniżej stropu. GSW należy połączyć z markami wyprowadzonymi ze zbrojenia fundamentów a także z odcinkami bednarki wyprowadzonymi z uziomu otokowego. str. 11

11 Dopuszcza się wykonanie GSW jako bednarki zatopionej w wylewce garażu, należy wtedy wyprowadzić odcinki bednarki w odpowiednich miejscach do podłączenia niżej wymienionych elementów. GSW należy oznakować zgodnie z normą, stosując do celu farby żółtą i zieloną lub specjalne taśmy. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: uziom budynku, przewody ochronne PE linii zasilających, metalowe obudowy rozdzielnic, główne metalowe rurociągi wodne wchodzące do budynku, metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej, inne metalowe instalacje i urządzenia. uziemienia dźwigów osobowych, Urządzenia przeciwprzepięciowe Urządzenia elektryczne i elektroniczne, których działanie może być zakłócone wysokimi wartościami napięć, wywołanych przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami łączeniowymi będą chronione za pomocą ochronników. W rozdzielnicy głównej zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe stopnia B i C (łącznie), natomiast w rozdzielnicach piętrowych na poszczególnych kondygnacjach należy zainstalować ochronniki stopnia C. Ewentualny stopień D ochrony przeciwprzepięciowej można zainstalować w gniazdach wtykowych przeznaczonych dla urządzeń wymagających takiego stopnia ochrony (serwerownia, centrala telefoniczna itp.). Ochronniki stopnia D nie są wymagane i nie zostały ujęte w niniejszym projekcie Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC :2000 i PN-IEC :2001 oraz PN-IEC Układ sieci TN-S. W tablicach rozdzielczych projektuje się oddzielną szynę ochronną PE i neutralną N. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN następuje w rozdzielni głównej niskiego napięcia. Szyny ochronne PE tablic będą przyłączone do głównej szyny połączeń wyrównawczych. W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowana będzie ochrona przed porażeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą ochronnych wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych, zgodnie z normą PN-IEC :2000. Wyłączenie zasilania nastąpi w czasie, krótszym niż wymagane przepisami 0,4s dla napięcia 230V. Dla wewnętrznych linii zasilających czas wyłączenia jest nie dłuższy niż 5sek. Wszystkie odbiorniki I klasy ochronności są przyłączone do szyny ochronnej PE za pomocą oddzielnej żyły ochronnej przewodów, koloru zielono-żółtego. str. 12

12 3. INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 3.1. Instalacja strukturalna Projektuje się instalację okablowania strukturalnego celem zapewnienia dostępu do sieci lokalnej oraz telefonicznej wszystkich stref w budynku. Budowa sieci LAN Zakres sieci LAN obejmuje: Dostawę komponentów infrastruktury pasywnej kategorii 6 UTP wchodzących w skład systemów okablowania strukturalnego klasy E: - nieekranowane panele krosowe, - panele i kasety światłowodowe, - nieekranowane kable miedzianie, - nieekranowane gniazda abonenckie, - kable światłowodowe stosowane wewnątrz budynków, Wykonanie sieci strukturalnych według przygotowanych wytycznych. 25-letnią gwarancję producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego. Szczegółowy zakres rzeczowy Infrastruktura pasywna LAN Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające funkcjonalności przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W szczególności w przypadku urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej, takich jak okablowanie, osprzęt przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania, równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora/Inżynier Kontraktu oraz projektant. Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opierać się ma na nieekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat.6 UTP umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000 BASE-T; Zarówno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodną wymagań Użytkownika końcowego oraz obowiązujących norm. Dane te muszą być przekazane firmie wykonawczej przed rozpoczęciem prac; Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6. Okablowanie poziome na poszczególnych kondygnacjach zostanie skoncentrowane w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym GPD zostanie skonstruowany jako dwie szafy dystrybucyjne 19 o wysokości 42U i wymiarach zewnętrznych 800x800 [mm]; Gniazda końcowe zostaną zamontowane w płytkach montażowych (tego samego producenta co system okablowania) kątowych standardu mosaic 45x45. W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawić: - Dokument (imienny) poświadczający ukończenie kursu Certyfikowanego Instalatora przez zatrudnionego pracownika (zgodnie z wymaganiami producenta min. 2 osoby). Przed dostawą elementów systemu okablowania strukturalnego na budowę, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokładne dane techniczne dotyczące elementów, które mają być dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca będzie mógł podjąć prace montażowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera oraz Projektanta. str. 13

13 System Okablowania Strukturalnego Minimalne wymagania funkcjonalno-użytkowe, okablowanie strukturalne Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania (nie dostawcę) na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego; Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN :2008, PN-EN :2004, IEC :2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. Elementy Systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego producenta (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na cały system. Wszystkie te elementy powinny być w wersji nieekranowanej. Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel musi być przebadany do 450MHz w celu wykazania stabilności parametrów powyżej 250MHz i osiągnięcia zapasu wydajności ponad dzisiejsze wymagania norm. Producent system okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001. Każdy panel telefoniczny ma być zaopatrzony w pięć slotów na 5 dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu telefonicznym była zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru telefonicznego do transmisji ma się sprowadzać się do odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Panele miedziane muszą mieć wysokość 3U, mieścić do 60 portów RJ45 oraz posiadać następującą funkcjonalność: - montaż w szafach 19, wysokość 3U - modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego złącza RJ45, możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych. - kodowanie kolorem gniazd w panelu - zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z panelu. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych, panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów pochodzących od złącza. Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze. System ma się składać w nieekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach str. 14

14 naściennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary) trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologię IDC. Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla. System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą: - zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów (RJ45 dla transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych interfejsów światłowodowych), - wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, - możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych, - skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego). System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniającą możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych, narzędzi uderzeniowych W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w celu umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci komputerowej przed podłączeniem do innego systemu transmisyjnego. Producent powinien zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu. Również powinien zapewnić możliwość zainstalowania na połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP54 a także IP67 W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych, panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność przy jednoczesnym uniezależnieniu jakości/ stopnia zużycia narzędzia terminującego od jakości powstałego złącza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do kompensacji sygnałów w obszarze złącza. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej (Fiber To The Desk) Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letniej gwarancję producenta systemu okablowania strukturalnego obejmującą: - wszystkie podsystemy okablowania poziomego, - okablowania magistralnego, - przełącznic telefonicznych. Gwarancja powinna być udzielana na system jako całość. Wszystkie elementy systemu muszą być wyprodukowane przez jednego producenta i spełniać wymagania norm ISO/IEC IS edycja 2, EN50173 i EN Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić certyfikaty zapewnienia jakości ISO Okablowanie poziome U/UTP kat 6 Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Kable instalacyjne miedziane. str. 15

15 Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,3 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną przeciwdziałania przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla. Rys. Kabel instalacyjny Kat.6 U/UTP LSZH WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis konstrukcji: Standaryzacja Kategoria Pasmo przenoszenia Rodzaj kabla Rodzaj ekranowania Liczna przewodników 8 Splot ISO/IEC ed. 2.2; IEC nd Ed.; EN ; EN ; EIA/TIA 568-C.2 Kat MHz Kabel instalacyjny U/UTP 4P Średnica całkowita kabla Ø 6.0 mm ± 0.4 Typ przewodu Ścisła tuba Średnica żyły AWG 24 Długość kabla w szpuli Materiał powłoki Zbrojenie kabla 500 m LSZH Brak Kod koloru RAL 7035 Kolor szary Moduł przyłączeniowy Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6 typu RJ45. Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski uciskowej oraz pozwalać na zarabiania kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową i być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł. Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom wibracji występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą opaski uciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jaki i T568B. Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów poprzez: str. 16

16 Kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów realizowana poprzez mechaniczne ukształtowanie kontaktów. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów pochodzących od złącza. Moduł nieekranowany RJ45 kat.6 zbudowany jest bez płytki PCB, każdy kontakt (pin) zbudowany jest z jednego elementu i złocony po stronie wtyku, a cynkowany po stronie złącza IDC. Złącza IDC modułu RJ45 jest pod kątem 90st. w stosunku do podłączanej do niego żyły kabla. Moduły RJ45 posiada możliwość podłączania żył kabla do złącza IDC bez użycia dodatkowych specjalistycznych narzędzi jak noży krosowniczych lub innych narzędzi uderzeniowych. Moduł standardowo umożliwia podłączanie żył kabli instalacyjnych o średnicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Także ma możliwość podłączania żył kabli o większych lub mniejszych od powyższych zakresów średnicach przy użyciu dodatkowo przykręcanych elementów. Moduł RJ45 umożliwia podłączanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowując równoległy przebieg par bez przeplotu pary 3,6. Moduł jest kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6 w gnieździe i w panelu ma taką samą konstrukcję i jest odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego wtyku RJ45) Standaryzacje Typ złącza (A) Kategoria złącza (A) Ekranowanie - złącze (A) Mocowanie Rozszycie żył IEC : Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets ISO/IEC ed. 2.2: June 2011; EN : May 2011; RJ45 Kat.6 Nie Płytka montażowa/snap-in EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B Ilość kontaktów 8 Materiał Plastik: PC, UL 94 V-0 Kod koloru RAL 7035 Kolor Szary Wymiary 16.4 x 21.4 x 40.9 mm Przełącznice miedziane Przełącznice miedziane powinny charakteryzować się brakiem kategorii. O tym jakiego rodzaju okablowanie można terminować na przełącznicach decydują zainstalowane modułu. Wpływa to na nieograniczona elastyczność i możliwość łatwej i taniej migracji do okablowania o wyższej kategorii. 60-portowa nieekranowana przełącznica typu Global kat.6 o wysokości montażowej 3U powinna być wyposażona w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przełącznica musi zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość migracji/implementacji łączy światłowodowych. Przełącznica musi mieć budowę modularną składając się z 4 portowych paneli montażowych. Musi być zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. W celu oszczędności miejsca w szafie dystrybucyjnej powinien posiadać prowadnice boczne do przeprowadzania kabli krosowych. Przełącznica musi zapewniać pełna integrację usług tj. mieć możliwość instalacji modułów okablowania komputerowego, modułów dedykowanych dla telefonii głosowej oraz wieloportowych kaset światłowodowych zarówno w wersji spawanej jak i typu breakout. Przełącznica musi mieć możliwość zastosowania 3 poziomowego systemu zabezpieczeń poprzez kodowanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. Połączenia szkieletowe telefoniczne. Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu modularnych paneli telefonicznych. Kabel wieloparowy w szafach należy rozszyć na panelach telefonicznych o pojemności do 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port. Każdy panel telefoniczny ma str. 17

17 być zaopatrzony w pięć slotów na 5 dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu telefonicznym była zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru telefonicznego do transmisji ma się sprowadzać się do odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Kable krosowe miedziane: wyposażony w zestyk IDC na styku z żyłą kabla kabel linka powłoka LSFRZH średnica kabla (dla kat 6 i 6A : 6.0 mm, kat 5e : 5.5mm) przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu zabezpieczeń(kodowanie kolorem, kształtem oraz zabezpieczenie przeciw wpięciowo wypięciowe) materiał: wolny od związków halogenów oraz metali ciężkich zgodny z wytycznymi EU, RoHS i WEEE Płyta czołowa ramka 45x45 Wymiary 45 x45 Standard IEC Ilość portów 2 materiał Plastik: PC + ABS Kodowanie kolorem tak Zabezpieczenie mechaniczne tak kolor biały Logo producenta ` Wymagania gwarancyjne Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Gwarancja systemowa ma obejmować: gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione) gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC nd edition:2002 dla klasy E,) wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres życia zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E(w rozumieniu normy ISO/IEC nd edition:2002). Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera (co najmniej 2 przeszkolonych pracowników z ważnymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyniki pomiarów dynamicznych kanału lub łącza stałego wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN :2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. str. 18

18 Administracja i dokumentacja Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych Odbiór i pomiary sieci Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 1) Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej (jeżeli ma być instalowana) Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności i umożliwiać pomiar systemów klasy E w wymaganym paśmie. Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru, zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować nowy kpl. kabli krosowych. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar Mapa połączeń Impedancja Rezystancja pętli stałoprądowej Prędkość propagacji Opóźnienie propagacji Tłumienie Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Stratność odbiciowa Zmniejszenie przesłuchu zdalnego Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Podane wartości graniczne (limit) Podane zapasy (najgorszy przypadek) Informację o końcowym rezultacie pomiaru Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM). Pomiar powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg, której jest wykonywany pomiar Metodę referencji Tłumienie toru pomiarowego Podane wartości graniczne (limit) Podane zapasy (najgorszy przypadek) str. 19

19 Informację o końcowym rezultacie pomiaru Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych: od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM) od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM) Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 2) Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Obowiązująca procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: o Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji o Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. o Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. o Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. o Wykonawca musi posiadać status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania. o W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 3) Wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi: o Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: o Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych o Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych o o Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 4) Uwagi końcowe Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) - należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. str. 20

20 Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej Instalacja telewizji dozorowej CCTV W obiekcie projektuje się system telewizji dozorowej celem nadzorowania terenu wokół obiektu, a także wybranych stref wewnątrz budynku. System CCTV ma za zadanie wspomagać pracę pracowników obiektu, celem podjęcia szybkiej interwencji w przypadku zauważenia zagrożenia oraz służyć do szybkiej weryfikacji źródła alarmu. System zaprojektowano w technologii IP-CCTV m.in. w celu zwiększenia funkcjonalności systemu, poprawy jakości obrazu i umożliwienia dalszej rozbudowy. W tej technologii obraz uzyskiwany z kamer jest przetwarzany na postać cyfrową i za pośrednictwem sieci przekazywany do rejestratorów umieszczonych w serwerowni, obsługiwanych za pomocą specjalnego oprogramowania NMS. Oprogramowanie umożliwia zapis obrazu, odczyt oraz sterowanie urządzeniami systemu, jak również programowanie reakcji na poszczególne zdarzenia w systemie m.in. generację sygnału alarmu przy wykryciu ruchu czy sterowanie wyjściami alarmowymi kamer. W odróżnieniu od systemów analogowych, za pośrednictwem sieci IP poza przesyłem obrazu z kamery do komputera istnieje możliwość zdalnej korekty większości ustawień kamery, co czyni system łatwiejszym w obsłudze i rozszerza możliwości zastosowania systemu. Ponadto sieć IP znacznie lepiej radzi sobie z zakłóceniami czy usterkami. Zastosowanie zestawu komputerowego umożliwia również przygotowanie i archiwizację nagrań dla potrzeb wynikających czynności służbowych pracowników obiektu. Zastosowane urządzenia oraz dobór architektury systemu pozwalają m.in. na dalszą rozbudowę, alokację stanowisk operatorskich, dostęp do podglądu z kamer w różnych częściach obiektu. Zakres możliwej rozbudowy określają szczegółowo specyfikacje techniczne i/lub karty katalogowe zaproponowanych urządzeń, W przypadku doboru zamienników należy kierować się zasadą równoważności parametrów urządzeń oraz zachowania pełniej funkcjonalności, możliwości rozbudowy i alokacji. Obrazy z kamer należy udostępnić na dedykowanym stanowisku podglądu (monitory LCD ) w recepcji lub w innym-wyznaczonym przez Użytkownika miejscu, Zestaw komputerowy, kamery i przełączniki sieciowe należy programowo zabezpieczyć (przydzielić loginy i hasła do odpowiednich poziomów dostępu) przed nieuprawnionym wyłączeniem, kasowaniem nagrań lub zmianami ustawień i innymi czynnościami mogącymi zakłócić działanie systemu. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeszkolić obsługę do samodzielnego korzystania z systemu oraz sporządzić i przekazać Zamawiającemu pisemną instrukcję obsługi systemu. System niniejszy pracować będzie w oparciu o system kolorowych cyfrowych kamer IP dzień/noc o wysokiej jakości obrazu. Zapis danych odbywać się będzie za pomocą rejestratorów zlokalizowanych w strefie niedostępnej dla osób postronnych. Dla systemu ochrony obwodowej na zewnątrz zastosowano rozmieszczenie kamer na elewacji budynku. Zastosowanie niniejszego systemu zapewniać będzie automatycznie uaktywnianie się rejestracji obrazu z kamer na skutek ruchu dostatecznie dużego obiektu będącego w ich polu widzenia. Kamery zewnętrzne będą zamontowane w specjalnych obudowach chroniących przed aktami wandalizmu oraz czynnikami atmosferycznymi. Zaprojektowano 2 typu kamer do ochrony obiektu: kamery wewnętrzne typu kopułkowego montowane do sufitów kamery zewnętrzne klasyczne w obudowach zewnętrznych z grzałkami Instalację CCTV należy okablować: kabel YDY 3x2,5mm2 do zasilania str. 21

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 4 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 4 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 4 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Uwagi ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Charakterystyka inwestycji 2. Rozwiązania techniczne 2.1. Zasilanie, wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna budynku B dla inwestycji budowy siedziby powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu wraz z magazynami przeciwpowodziowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestycja: OBIEKT: BUDYNEK NR 1, BUDYNEK NR 2 PROJEKT: ADRES OBIEKTU: INWESTOR: Współpraca UZ i BTU Cottbus w zakresie zielonej energii podprojekt: Czynniki determinujące efektywność wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne.

2. Podstawa opracowania. podkłady architektoniczno-budowlane, obowiązujące normy i przepisy elektryczne. SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Oświadczenie 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Bilans mocy 6. Rysunki Nr 1 Schemat ideowy rozdzielni RG Nr 2 Schemat ideowy rozdzielni TE1 i TE2 Nr 3 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku

Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku e-mail.: MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Aranżacja lokalu dla Poczty Polskiej w budynku UG. Michałowice Reguły ul. Powstańców Warszawy 1 TOM II - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZSB NA CELE POLIGON ENERGOOSZCZĘDNOŚCI. LOKALIZACJA: TARNÓW, PRZY UL. SIEWNEJ 14 DZIAŁKA NR 182/1, OBR. 199 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Rozdzielnia główna RG oraz tablica TB 4. Wyłącznik główny P - Poż.

OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Rozdzielnia główna RG oraz tablica TB 4. Wyłącznik główny P - Poż. SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Uprawnienia 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Obliczenia 6. Rysunki: 1. Schematy ideowe 2. Plan wewnętrznych instalacji elektrycznych OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo