PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"

Transkrypt

1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1

2 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Branża Autor Numer uprawnień Podpis Budowlana mgr inż. Marek Frelek St-526/85 Instalacyjna inż. Jacek Tomaszewski 35/64 mgr inż. Piotr Rybka - Elektryczna inż. Stanisław Floriańczyk AB-II-1. Upr308/63 Opiniujący mgr inż. Janusz Woźniak 2

3 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Część ogólna Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. 3

4 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Stan istniejący. Załączniki: Spis treści 1. Uprawnienia budowlane projektantów. 2. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie samorządu zawodowego. 3. Uzgodnienie Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Część rysunkowa: 1. Mapa-informacja o terenie skala 1:500 4

5 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia r., - zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej, - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót obejmuje: Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2 i sali muzycznej w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność, Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych), Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu, Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optycznoakustyczne, Rozszerzenie systemy detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze, Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego, 5

6 Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60, Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych, Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60, Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E120, Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 3. Stan istniejący Budynek szkoły został wybudowany w latach trzydziestych XX wieku i pełnił funkcję kasyna. Teraz jest to Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego. Budynek znajduje się w Rejestrze Zabytków od r. pod numerem A-938. Obiekt posiada 4 kondygnacje, jest w całości podpiwniczony. Wysokość budynku to 22.71m. Budynek jest wykonany metodą tradycyjną, murowaną z cegły pełnej. Klatki schodowe żelbetowe, stropy żelbetowe monolityczne oraz ceglane na belkach stalowych (typu Kleina), schody żelbetowe, pokryte lastryko. Więźba dachowa jest drewniana, pokryta blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana (zewnętrzna oraz wewnętrzna). Wyposażony jest w hydranty przeciwpożarowe Ø50mm zasilane z istniejącej instalacji wody gospodarczej. Stwierdzono nie wystarczającą ilość i zasięg hydrantów. Dane ogólne budynku: Powierzchnia zabudowy: 1831,00 m 2 Powierzchnia niskiego parteru: 1701,80 m 2 Powierzchnia wysokiego parteru: 1195,70 m 2 Powierzchnia półpiętra: 113,40 m 2 Powierzchnia I piętra: 1154,60 m 2 Powierzchnia poddasza: 1152,30 m 2 Powierzchnia całkowita: 5317,80 m 2 Kubatura budynku: m 2 6

7 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część sanitarna Instalacja wodociągowa Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: inż. Jacek Tomaszewski 7

8 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Zakres projektu. 4. Opis robót montażowych. 5. Próby szczelności i odbiory. 6. Warunki wykonania robót. Spis treści 7. Pomiar ciśnienia wody (OPWiK). Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut półpiętra skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1: Aksonometria skala 1: Rzut niskiego parteruzasięg działania hydrantów skala 1: Rzut wysokiego parteruzasięg działania hydrantów skala 1: Rzut półpiętra-zasięg działania hydrantów skala 1: Rzut I piętra-zasięg działania hydrantów skala 1: Rzut poddasza- zasięg działania hydrantów skala 1:100 8

9 OPIS TECHNICZNY do projektu robót budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego, znajdującym się przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku. 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej-instalacji wodociągowej. Zakres robót obejmuje: Wymiana istniejących hydrantów na nowe hydranty HP25 z wężem półsztywnym Wykonanie koniecznej rozbudowy instalacji wodociągowej z hydrantami HP25 z wężami półsztywnymi. 3. Stan istniejący Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową-gospodarczą Ø50 oraz w sieć hydrantów przeciwpożarowych HP50. Instalacja jest instalacją pierścieniową, którą tworzą poziom w piwnicy i poziom na strychu połączone dwoma pionami. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. 4. Zakres projektu Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Przebudowa będzie polegać na wymianie istniejących hydrantów na nowe HP25 z wężami półsztywnymi oraz na rozbudowie instalacji wodociągowej, mającej na celu montaż czterech nowych hydrantów HP25 aby uzyskać pokrycie zasięgiem hydrantów całej powierzchni chronionej budynku. 9

10 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 5, 19.1: hydranty HP25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W związku z tym projektuje się nową sieć hydrantów typu HP25 z wężami półsztywnymi długości 30,0m o wydajności 2x1dm 3 /s w ilości 14 szt. Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Zgodnie z Rozporządzeniem j.w. 25.1, punkt 6 jako zasilanie pierścieniowe uznaje się istniejącą sieć wodociągową w budynku spełniającą ww. warunek. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci 4,2 atm 0,46-0,48 Mpa (dane OZWiK) minimalne ciśnienie na hydrancie 0,20 MPa maksymalne ciśnienie na hydrancie 0,7 MPa Dobierając średnice brano pod uwagę czynne 2 hydranty jednocześnie, t.j. 2,0 l/sek wody oraz możliwość spadku ciśnienia w sieci miejskiej. 5. Opis robót montażowych Projektowaną instalację wodociągową hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 1" (25mm) łączonych przy użyciu kształtek. Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa pozostaje bez zmian. Ponieważ istniejące rury posiadają średnice 2" (50mm), należy wymienić jedynie podejścia do projektowanych nowych hydrantów HP25. Rozbudowa instalacji polega na włączeniu się w istniejącą instalację poprzez wmontowanie trójnika. 6. Próby szczelności i odbiory Po zakończeniu robót wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą Wodociąg powinien spełniać wymogi określone normą PN-81/B-10235, a zastosowane przewody-materiały powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy przeprowadzić płukanie instalacji oraz wykonać próbę bakteriologiczną i uzyskać pozytywny wynik. 10

11 7. Warunki wykonania robót. BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Roboty należy wykonać zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, cz.ii - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Uwaga Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na terenie Polski i posiadać właściwe parametry techniczne i użytkowe. 11

12 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część budowlana Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: mgr inż. Marek Frelek 12

13 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis robót. Załączniki: Spis treści 1. Uprawnienia budowlane projektanta. 2. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie samorządu zawodowego. Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut półpiętra skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1: Rzut niskiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut wysokiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut I piętraprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut poddaszaprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut niskiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1:100 Aprobaty, karty techniczne, instrukcje montażu. 13

14 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia r., - zgody Mazowieckiego Komendanta Wojwódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej, - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej-instalacji wodociągowej. Zakres robót obejmuje: Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2 i sali muzycznej w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność, Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych), Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego, Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60, Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych, Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60, 14

15 Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E120, Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 4. Opis robót montażowych Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych Należy wykonać uszczelnienie wszystkich drzwi według załącznika rysunkowego, zapewniając im klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność. Zakres tych robót obejmuje: drzwi na klatkach schodowych K1 i K2, drzwi do sali muzycznej, drzwi do auli oraz sali lekcyjnej na I pietrze. Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych należy wykonać za pomocą materiału intumescencyjnego PROMASEAL -PL. Materiał ten pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury i uniemożliwia rozprzestrzenienie się ognia przez szczeliny. Dodatkowo wszystkie ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. W drzwiach dwuskrzydłowych (aula i sala lekcyjna na I piętrze) należy zamontować urządzenia umożliwiające otwarcie dwóch skrzydeł jednocześnie. Wykonanie przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych Projektuje się wykonanie przepustów instalacji w ścianach oraz stropach przeciwpożarowych według rysunków nr 1, 2, 3, 4, 5. Stropem przeciwpożarowym jest jedynie strop nad niskim parterem. Dotyczy to przejść rur stalowych bądź żeliwnych. Przejście rur stalowych, żeliwnych o średnicy nie większej niż 40 mm lub miedzianych nie większych niż 35 mm uszczelnia się wełną mineralną o gęstości min. 40 kg/m 3 oraz masą ogniochronną PROMASTOP -Coating. Masę PROMASTOP -Coating należy rozprowadzić na grubość 1 mm na: - rurę na długości 400 mm po obu stronach przegrody, - powierzchnię wełny mieralnej, - lico przegrody na szerokość 20 mm wokoł otworu. Rura wewnątrz przegrody nie musi być pokryta masą PROMASTOP Coating. Wielkości otworow przejść nie mogą być większe niż o 140 mm od średnicy instalowanych rur. W przypadku rur stalowych, żeliwnych o średnicy powyżej 40 mm oraz miedzianych powyżej 35 mm zabezpieczenie wykonuje się podobnie jak 15

16 w przypadku rur o mniejszych średnicach, ale stosuje się grubszą warstwę masy-2 mm. Rura wewnątrz przegrody musi być rownież pokryta masą ogniochronną PROMASTOP -Coating. Rurę na długości 400 mm z każdej strony przejścia należy pokryć masą o grubości 2 mm. Wielkości otworow przejść nie mogą być większe niż o 140 mm od średnicy instalowanych rur. Schematy uszczelnienia rur znajdują się również w załączonej instrukcji firmy PROMAT. Montaż drzwi przeciwpożarowych W celu zamknięcia klatek schodowych K1 i K2 (niski parter), pomieszczeń niskiego parteru oraz poddasza nieużytkowego należy zamontować nowe drzwi przeciwpożarowe drewniane o odpowiedniej dla danego pomieszczenia odporności ogniowej, tj.: Drzwi na klatkach schodowych K1 i K2 odporność ogniowa EI30, Drzwi niskiego parteru według rys. nr 1 odporność ogniowa EI60, Drzwi oddzielające poddasze nieużytkowe odporność ogniowa EI30. Projektowane drzwi bedą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie. Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji W celu wydzielenia poddasza użytkowego od palnej konstrukcji należy wyłożyć istniejące ściany i sufity 2x płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi grubości 15mm firmy Knauf typu F. Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. W następnej kolejności należy przygotować podłoże pod projektowane wydzielenie poddasza uzytkowego, tj.: podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 16

17 Mocowanie płyt należy wykonać za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie należy skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100mm i długości 2500mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny byę suche i dobrze przewietrzone. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 17

18 Montaż kurtyny przeciwpożarowej Na niskim parterze (według załącznika rysunkowego) należy zamontować kutrynę przeciwpożarową sterowaną automatycznie. W czasie pożaru ma ona zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu ora ognia. Kutryna składa się z pokrytego warstwą poliuretanu włokna szklanego o grybości ok 0,4mm. Kutrynę należe zamontować na przegrodzie okiennej w szatni na ścianie północnej. Likwidacja okładzin ściennych i obudów drewnopochodnych z poziomych dróg ewakuacyjnych Projektuje się demontaż istniejących okładzin ściennych oraz obudów dewnopochodnych z poziomych dróg ewakuacyjnych. Po demontażu okładzin należy poddać ocenie stan techniczny tynków na ścianach. Następnie pasy zmurszałego i uszkodzonego tynku skuć. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem z szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. Następnie należy wykonać: warstwę gruntującą aby wzmocnić i uszczelnić podłoże oraz zwiększyć przyczepność dolnej warstwy tynku, warstwę wyrównawczą w celu wyrównania nierówności powierzchni podłoża, warstwę tynku zwykłego kat. III, przecierkę tynku ścian i sufitów. Tak przygotowane podłoże należy pomalować farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany przeciwpożarowe Część istniejącej instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany przeciwpożarowe ze względu na jej stan oraz brak możliwości użytkowania podlega demontażu. Instalacja w przekroju ma wymiar 60x30cm. Otwory pozostałe po instalacji należy zamurować. Uwaga Wszystkie roboty budowlane związane z ochroną pożarową należy wykonywać zgodnie z załączonymi aprobatami technicznymi. 18

19 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część elektryczna Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: mgr inż. Piotr Rybka inż. Stanisław Floriańczyk 19

20 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Spis treści 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 5. Wyposażenie budynku w system detekcji dymu. 6. Wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w system usuwania dymu. 7. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1:100 20

21 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Zlecenie Inwestora, Inwentaryzacja istniejącego zasilania elektrycznego, Projekt architektoniczno budowlany, Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. L. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku z dnia r., Postanowienie nr WZ.5595/113/12 z dnia r. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Uzgodnienia branżowe, Dane katalogowe, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu, Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optycznoakustyczne, Rozszerzenie systemy detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze. 3. Przeciwpożarow y wyłącznik prądu Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (p.poż) zlokalizować na wewnętrznej ścianie przy głównym wejściu do budynku (strona północna budynku) zgodnie z rys. E-1. Przycisk steruje głównym wyłącznikiem znajdującym się rozdzielni głównej budynku. Należy wymienić główny wyłącznik w rozdzielni głównej budynku na wyłącznik np. DPX o amperażu jak istniejący wyłącznik przystosowany do możliwości sterowania z przycisku przeciw pożarowego. Załączenie przycisku przeciw pożarowego powoduje odcięcie napięcia w całości budynku, działają tylko obwody własnym rezerwowym zasilaniem (np. oświetlenie awaryjne, system oddymiania, itp.). 21

22 4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W budynku na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy wykonać/wymienić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zastosować lampy oświetlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej minimum 1h. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego zaznaczono na rys E-1, E-2, E-3, E-4. Minimalne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 1lx. 5. Wyposażenie budynku w system detekcji dymu Klatki schodowe K1 i K2 budynku oraz przyległe korytarze wyposażyć w system detekcji dymu oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne. Na niskim parterze w pomieszczeniu szatni zaprojektowano kurtynę dymową. Kurtynę zasilić z istniejącego obwodu gniazd. Sterowanie kurtyny z centrali sterującej. 6. Wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w system usuwania dymu Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy klatki schodowe K1 i K2 budynku wyposażyć w system usuwania dymu. W omawianym budynku projektuje się grawitacyjny system oddymiania. W ramach wykonania instalacji oddymiania należy: wykonać trasy kablowe, zamontować centralę oddymiania, zamontować siłowniki okien oddymiających, zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujki automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania, przewietrzania. Założenia podstawowe wykonania systemu Zaproponowano następującą konfigurację systemu oddymiania klatki schodowej : w ścianie zewnętrznej klatki schodowej, na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra) zaprojektowano jedno okno oddymiające realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania, centralkę oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, od centralki do siłowników okna oddymiającego poprowadzony zostanie 22

23 bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH30), przyciski do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy PH90, na suficie klatki schodowej( każdej kondygnacji), wykonać czujki dymu podłączone do centralki oddymiania, które będą odpowiadały za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania, ponadto należy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód należy poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy znajdującej się na klatce schodowej. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, okablowanie wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu instalacyjnych peszel, okno oddymiające wraz z siłownikami, jak i całą instalację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania wykonać z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju, ręczne uruchamianie systemu oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej, okno oddymiające służące do oddymiania klatki schodowej zlokalizowane jest na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra). Do okna oddymiającego należy doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania. Okno oddymiające służące do oddymiania nie może posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie go za pomocą siłownika. Dobór urządzeń Centralka Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest zasilana napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. Centralka umożliwia: ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 23

24 przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), ręczne otwieranie okna oddymiającego w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie). Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony. Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). Przycisk ręcznego oddymiania Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać w wersji natynkowej. Siłowniki okna oddymiającego Siłowniki okna oddymiającego budynku szkoły należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy. Okablowanie Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości okablowania pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych mas przeciwpożarowych. Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji między żyłami linii, itp.). w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów. 24

25 UWAGI: Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub opaskami pożarowymi. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom i normatywom. Okno oddymiające dobór, parametry i wyposażenie Okno oddymiające zabudować w miejscu istniejącego okna na ścianie zewnętrznej klatki schodowej na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra). Okno oddymiające powinno mieć zapewnioną opcję przewietrzania. Okno oddymiające powinno zapewniać możliwość ręcznego otwierania w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie). Obliczenia Ponieważ budynek zaliczamy do budynków średnio wysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wykonano niezbędne obliczenia dla doboru okna oddymiającego. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: AK powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej AK5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej AG powierzchnia geometryczna oddymiania ACZ powierzchnia czynna oddymiania Obliczenie powierzchni otworu oddymiającego dla klatki schodowej: Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: AK = 7,4 x 2,4 = 17,8m 2 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: AK5% = 17,8 x 5% = 0,89m 2 AG = 0,89m 2 ACZ = 0,89/0,6 = 1,5m 2 Powierzchnia czynna okna służącego do oddymiania, powinna wynosić ACZ = 1,5m 2 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą klap dymowych oddział XV Specyfikacja szczegółowa 1/10 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33. Pawilon XX Szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33. Pawilon XX Szpitala Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ ZA POMOCĄ OKIEN ODDYMIAJACYCH Z UTWORZENIEM DROGI EWAKUACYJNEJ POZA BUDYNEK BEZPOŚREDNIO Z KLATKI SCHODOWEJ ODDZIAŁ XX Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODDYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ X

PROJEKT ODDYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ X Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ X Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: ZałoŜenia 3 Dane wejściowe 3 Opis techniczny 4 ZałoŜenia podstawowe 4 Dobór urządzeń 5 Przycisk ręcznego oddymiania 5 Siłownik 5 Zasilanie podstawowe 5 Zasilanie awaryjne 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV

PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV Nazwa opracowania: PROJEKT ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ZA POMOCĄ KLAP DYMOWYCH ODDZIAŁ XV Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA 1 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA LOKALIZACJA: Kołobrzeg, ulica Norwida 3 INWESTOR: FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Dostosowanie budynku nr 205 w Dęblinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Dostosowanie budynku nr 205 w Dęblinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl NIP

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych

ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE PROJEKT PRZEBUDOWY WEJŚCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE Józefów ul. MC Skłodowskiej 5/7 dz. nr 21/3, 21/2, 122/1, 122/2 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo