PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku"

Transkrypt

1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1

2 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Branża Autor Numer uprawnień Podpis Budowlana mgr inż. Marek Frelek St-526/85 Instalacyjna inż. Jacek Tomaszewski 35/64 mgr inż. Piotr Rybka - Elektryczna inż. Stanisław Floriańczyk AB-II-1. Upr308/63 Opiniujący mgr inż. Janusz Woźniak 2

3 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Część ogólna Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. 3

4 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Stan istniejący. Załączniki: Spis treści 1. Uprawnienia budowlane projektantów. 2. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie samorządu zawodowego. 3. Uzgodnienie Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Część rysunkowa: 1. Mapa-informacja o terenie skala 1:500 4

5 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia r., - zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej, - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót obejmuje: Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2 i sali muzycznej w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność, Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych), Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu, Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optycznoakustyczne, Rozszerzenie systemy detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze, Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego, 5

6 Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60, Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych, Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60, Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E120, Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 3. Stan istniejący Budynek szkoły został wybudowany w latach trzydziestych XX wieku i pełnił funkcję kasyna. Teraz jest to Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego. Budynek znajduje się w Rejestrze Zabytków od r. pod numerem A-938. Obiekt posiada 4 kondygnacje, jest w całości podpiwniczony. Wysokość budynku to 22.71m. Budynek jest wykonany metodą tradycyjną, murowaną z cegły pełnej. Klatki schodowe żelbetowe, stropy żelbetowe monolityczne oraz ceglane na belkach stalowych (typu Kleina), schody żelbetowe, pokryte lastryko. Więźba dachowa jest drewniana, pokryta blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana (zewnętrzna oraz wewnętrzna). Wyposażony jest w hydranty przeciwpożarowe Ø50mm zasilane z istniejącej instalacji wody gospodarczej. Stwierdzono nie wystarczającą ilość i zasięg hydrantów. Dane ogólne budynku: Powierzchnia zabudowy: 1831,00 m 2 Powierzchnia niskiego parteru: 1701,80 m 2 Powierzchnia wysokiego parteru: 1195,70 m 2 Powierzchnia półpiętra: 113,40 m 2 Powierzchnia I piętra: 1154,60 m 2 Powierzchnia poddasza: 1152,30 m 2 Powierzchnia całkowita: 5317,80 m 2 Kubatura budynku: m 2 6

7 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część sanitarna Instalacja wodociągowa Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: inż. Jacek Tomaszewski 7

8 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Zakres projektu. 4. Opis robót montażowych. 5. Próby szczelności i odbiory. 6. Warunki wykonania robót. Spis treści 7. Pomiar ciśnienia wody (OPWiK). Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut półpiętra skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1: Aksonometria skala 1: Rzut niskiego parteruzasięg działania hydrantów skala 1: Rzut wysokiego parteruzasięg działania hydrantów skala 1: Rzut półpiętra-zasięg działania hydrantów skala 1: Rzut I piętra-zasięg działania hydrantów skala 1: Rzut poddasza- zasięg działania hydrantów skala 1:100 8

9 OPIS TECHNICZNY do projektu robót budowlanych związanych z ochroną przeciwpożarową w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego, znajdującym się przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku. 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej-instalacji wodociągowej. Zakres robót obejmuje: Wymiana istniejących hydrantów na nowe hydranty HP25 z wężem półsztywnym Wykonanie koniecznej rozbudowy instalacji wodociągowej z hydrantami HP25 z wężami półsztywnymi. 3. Stan istniejący Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową-gospodarczą Ø50 oraz w sieć hydrantów przeciwpożarowych HP50. Instalacja jest instalacją pierścieniową, którą tworzą poziom w piwnicy i poziom na strychu połączone dwoma pionami. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. 4. Zakres projektu Projektuje się rozbudowę istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Przebudowa będzie polegać na wymianie istniejących hydrantów na nowe HP25 z wężami półsztywnymi oraz na rozbudowie instalacji wodociągowej, mającej na celu montaż czterech nowych hydrantów HP25 aby uzyskać pokrycie zasięgiem hydrantów całej powierzchni chronionej budynku. 9

10 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, rozdział 5, 19.1: hydranty HP25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W związku z tym projektuje się nową sieć hydrantów typu HP25 z wężami półsztywnymi długości 30,0m o wydajności 2x1dm 3 /s w ilości 14 szt. Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Zgodnie z Rozporządzeniem j.w. 25.1, punkt 6 jako zasilanie pierścieniowe uznaje się istniejącą sieć wodociągową w budynku spełniającą ww. warunek. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci 4,2 atm 0,46-0,48 Mpa (dane OZWiK) minimalne ciśnienie na hydrancie 0,20 MPa maksymalne ciśnienie na hydrancie 0,7 MPa Dobierając średnice brano pod uwagę czynne 2 hydranty jednocześnie, t.j. 2,0 l/sek wody oraz możliwość spadku ciśnienia w sieci miejskiej. 5. Opis robót montażowych Projektowaną instalację wodociągową hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 1" (25mm) łączonych przy użyciu kształtek. Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa pozostaje bez zmian. Ponieważ istniejące rury posiadają średnice 2" (50mm), należy wymienić jedynie podejścia do projektowanych nowych hydrantów HP25. Rozbudowa instalacji polega na włączeniu się w istniejącą instalację poprzez wmontowanie trójnika. 6. Próby szczelności i odbiory Po zakończeniu robót wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą Wodociąg powinien spełniać wymogi określone normą PN-81/B-10235, a zastosowane przewody-materiały powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy przeprowadzić płukanie instalacji oraz wykonać próbę bakteriologiczną i uzyskać pozytywny wynik. 10

11 7. Warunki wykonania robót. BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Roboty należy wykonać zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, cz.ii - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Uwaga Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na terenie Polski i posiadać właściwe parametry techniczne i użytkowe. 11

12 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część budowlana Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: mgr inż. Marek Frelek 12

13 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis robót. Załączniki: Spis treści 1. Uprawnienia budowlane projektanta. 2. Zaświadczenie o członkostwie w Izbie samorządu zawodowego. Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut półpiętra skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1: Rzut niskiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut wysokiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut I piętraprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut poddaszaprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1: Rzut niskiego parteruprzeciwpożarowe przepusty instalacyjne skala 1:100 Aprobaty, karty techniczne, instrukcje montażu. 13

14 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Projekt opracowano na podstawie: - umowy z Inwestorem, - Ekspertyzy Technicznej dot. Stanu Ochrony Przeciwpożarowej opracowanej przez mgr inż. Pawła Wróbla oraz inż. Mariana Noculę z Marca 2012r., - uzgodnienia ww. Ekspertyzy Technicznej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia r., - zgody Mazowieckiego Komendanta Wojwódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w ww. Ekspertyzie Technicznej, - uzgodnień z Inwestorem co do zakresu zmian budowlanych ochrony przeciwpożarowej, - wizji lokalnej, - obowiązujących norm i przepisów. 2. Zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt prac budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej-instalacji wodociągowej. Zakres robót obejmuje: Zamknięcie klatek schodowych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Zamknięcie pomieszczeń niskiego parteru drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z załącznikiem rysunkowym, Wyposażenie drzwi klatek schodowych K1, K2 i sali muzycznej w samozamykacze oraz uszczelki zapewniające dymoszczelność, Wyposażenie drzwi dwuskrzydłowych symetrycznych w urządzenia zapewniające możliwość otwarcia dwóch skrzydeł jednocześnie (drzwi auli, sali muzycznej, drzwi na klatki schodowe oraz do sal lekcyjnych), Wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) według załącznika rysunkowego, Wydzielenie poddasza nieużytkowego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, Wyposażenie w samozamykacz drzwi stanowiących wyjście z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, Wydzielenie pomieszczeń technicznych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60, Likwidację z poziomych dróg ewakuacyjnych okładzin ściennych i obudów z materiałów drewnopochodnych, Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60, 14

15 Montaż na niskim parterze kurtyny przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej EW60/E120, Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany pożarowe oraz zamurowanie otworów pozostałych po demontażu. 4. Opis robót montażowych Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych Należy wykonać uszczelnienie wszystkich drzwi według załącznika rysunkowego, zapewniając im klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność. Zakres tych robót obejmuje: drzwi na klatkach schodowych K1 i K2, drzwi do sali muzycznej, drzwi do auli oraz sali lekcyjnej na I pietrze. Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych należy wykonać za pomocą materiału intumescencyjnego PROMASEAL -PL. Materiał ten pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury i uniemożliwia rozprzestrzenienie się ognia przez szczeliny. Dodatkowo wszystkie ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. W drzwiach dwuskrzydłowych (aula i sala lekcyjna na I piętrze) należy zamontować urządzenia umożliwiające otwarcie dwóch skrzydeł jednocześnie. Wykonanie przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych Projektuje się wykonanie przepustów instalacji w ścianach oraz stropach przeciwpożarowych według rysunków nr 1, 2, 3, 4, 5. Stropem przeciwpożarowym jest jedynie strop nad niskim parterem. Dotyczy to przejść rur stalowych bądź żeliwnych. Przejście rur stalowych, żeliwnych o średnicy nie większej niż 40 mm lub miedzianych nie większych niż 35 mm uszczelnia się wełną mineralną o gęstości min. 40 kg/m 3 oraz masą ogniochronną PROMASTOP -Coating. Masę PROMASTOP -Coating należy rozprowadzić na grubość 1 mm na: - rurę na długości 400 mm po obu stronach przegrody, - powierzchnię wełny mieralnej, - lico przegrody na szerokość 20 mm wokoł otworu. Rura wewnątrz przegrody nie musi być pokryta masą PROMASTOP Coating. Wielkości otworow przejść nie mogą być większe niż o 140 mm od średnicy instalowanych rur. W przypadku rur stalowych, żeliwnych o średnicy powyżej 40 mm oraz miedzianych powyżej 35 mm zabezpieczenie wykonuje się podobnie jak 15

16 w przypadku rur o mniejszych średnicach, ale stosuje się grubszą warstwę masy-2 mm. Rura wewnątrz przegrody musi być rownież pokryta masą ogniochronną PROMASTOP -Coating. Rurę na długości 400 mm z każdej strony przejścia należy pokryć masą o grubości 2 mm. Wielkości otworow przejść nie mogą być większe niż o 140 mm od średnicy instalowanych rur. Schematy uszczelnienia rur znajdują się również w załączonej instrukcji firmy PROMAT. Montaż drzwi przeciwpożarowych W celu zamknięcia klatek schodowych K1 i K2 (niski parter), pomieszczeń niskiego parteru oraz poddasza nieużytkowego należy zamontować nowe drzwi przeciwpożarowe drewniane o odpowiedniej dla danego pomieszczenia odporności ogniowej, tj.: Drzwi na klatkach schodowych K1 i K2 odporność ogniowa EI30, Drzwi niskiego parteru według rys. nr 1 odporność ogniowa EI60, Drzwi oddzielające poddasze nieużytkowe odporność ogniowa EI30. Projektowane drzwi bedą drewniane dla obiektów zabytkowych, będą również nawiązywać w zakresie wyglądu, wymiarów, okuć stolarskich do istniejących już drzwi drewnianych w obiekcie. Wydzielenie poddasza użytkowego od palnej konstrukcji W celu wydzielenia poddasza użytkowego od palnej konstrukcji należy wyłożyć istniejące ściany i sufity 2x płytami gipsowo-kartonowymi ognioochronnymi grubości 15mm firmy Knauf typu F. Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. W następnej kolejności należy przygotować podłoże pod projektowane wydzielenie poddasza uzytkowego, tj.: podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 16

17 Mocowanie płyt należy wykonać za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie należy skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100mm i długości 2500mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny byę suche i dobrze przewietrzone. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 17

18 Montaż kurtyny przeciwpożarowej Na niskim parterze (według załącznika rysunkowego) należy zamontować kutrynę przeciwpożarową sterowaną automatycznie. W czasie pożaru ma ona zapobiec rozprzestrzenianiu się dymu ora ognia. Kutryna składa się z pokrytego warstwą poliuretanu włokna szklanego o grybości ok 0,4mm. Kutrynę należe zamontować na przegrodzie okiennej w szatni na ścianie północnej. Likwidacja okładzin ściennych i obudów drewnopochodnych z poziomych dróg ewakuacyjnych Projektuje się demontaż istniejących okładzin ściennych oraz obudów dewnopochodnych z poziomych dróg ewakuacyjnych. Po demontażu okładzin należy poddać ocenie stan techniczny tynków na ścianach. Następnie pasy zmurszałego i uszkodzonego tynku skuć. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem z szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. Następnie należy wykonać: warstwę gruntującą aby wzmocnić i uszczelnić podłoże oraz zwiększyć przyczepność dolnej warstwy tynku, warstwę wyrównawczą w celu wyrównania nierówności powierzchni podłoża, warstwę tynku zwykłego kat. III, przecierkę tynku ścian i sufitów. Tak przygotowane podłoże należy pomalować farbami emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem. Demontaż instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany przeciwpożarowe Część istniejącej instalacji wentylacji przechodzącej przez ściany przeciwpożarowe ze względu na jej stan oraz brak możliwości użytkowania podlega demontażu. Instalacja w przekroju ma wymiar 60x30cm. Otwory pozostałe po instalacji należy zamurować. Uwaga Wszystkie roboty budowlane związane z ochroną pożarową należy wykonywać zgodnie z załączonymi aprobatami technicznymi. 18

19 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Lokalizacja: ul. Filipowicza Otwock Część elektryczna Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących im K.I. Gałczyńskiego ul. Filipowicza Otwock Data: Luty 2013 r. Autor projektu: mgr inż. Piotr Rybka inż. Stanisław Floriańczyk 19

20 Opis techniczny: BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. Spis treści 3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 5. Wyposażenie budynku w system detekcji dymu. 6. Wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w system usuwania dymu. 7. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: 1. Rzut niskiego parteru skala 1: Rzut wysokiego parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut poddasza skala 1:100 20

21 1. Podstawa opracowania BOB - Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek Zlecenie Inwestora, Inwentaryzacja istniejącego zasilania elektrycznego, Projekt architektoniczno budowlany, Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. L. Gałczyńskiego przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku z dnia r., Postanowienie nr WZ.5595/113/12 z dnia r. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Uzgodnienia branżowe, Dane katalogowe, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zlokalizowanego w pobliżu głównego wejścia do obiektu, Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, Wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, Wyposażenie urządzeń do usuwania dymu w sygnalizatory optycznoakustyczne, Rozszerzenie systemy detekcji dymu z klatek schodowych K1 i K2 do przestrzeni na korytarze. 3. Przeciwpożarow y wyłącznik prądu Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu (p.poż) zlokalizować na wewnętrznej ścianie przy głównym wejściu do budynku (strona północna budynku) zgodnie z rys. E-1. Przycisk steruje głównym wyłącznikiem znajdującym się rozdzielni głównej budynku. Należy wymienić główny wyłącznik w rozdzielni głównej budynku na wyłącznik np. DPX o amperażu jak istniejący wyłącznik przystosowany do możliwości sterowania z przycisku przeciw pożarowego. Załączenie przycisku przeciw pożarowego powoduje odcięcie napięcia w całości budynku, działają tylko obwody własnym rezerwowym zasilaniem (np. oświetlenie awaryjne, system oddymiania, itp.). 21

22 4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne W budynku na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy wykonać/wymienić awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Zastosować lampy oświetlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej minimum 1h. Rozmieszczenie opraw oświetlenia ewakuacyjnego zaznaczono na rys E-1, E-2, E-3, E-4. Minimalne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego 1lx. 5. Wyposażenie budynku w system detekcji dymu Klatki schodowe K1 i K2 budynku oraz przyległe korytarze wyposażyć w system detekcji dymu oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne. Na niskim parterze w pomieszczeniu szatni zaprojektowano kurtynę dymową. Kurtynę zasilić z istniejącego obwodu gniazd. Sterowanie kurtyny z centrali sterującej. 6. Wyposażenie klatek schodowych K1 i K2 w system usuwania dymu Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy klatki schodowe K1 i K2 budynku wyposażyć w system usuwania dymu. W omawianym budynku projektuje się grawitacyjny system oddymiania. W ramach wykonania instalacji oddymiania należy: wykonać trasy kablowe, zamontować centralę oddymiania, zamontować siłowniki okien oddymiających, zamontować przyciski ręcznego uruchomienia instalacji oddymiania, oraz czujki automatycznie uruchamiające system elektrycznego oddymiania, przewietrzania. Założenia podstawowe wykonania systemu Zaproponowano następującą konfigurację systemu oddymiania klatki schodowej : w ścianie zewnętrznej klatki schodowej, na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra) zaprojektowano jedno okno oddymiające realizujące funkcję oddymiania z opcją przewietrzania, centralkę oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, od centralki do siłowników okna oddymiającego poprowadzony zostanie 22

23 bezhalogenowy kabel ognioodporny (klasy min. PH30), przyciski do ręcznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalować zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy, pomiędzy centralą, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy PH90, na suficie klatki schodowej( każdej kondygnacji), wykonać czujki dymu podłączone do centralki oddymiania, które będą odpowiadały za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania, ponadto należy zainstalować obwód zasilania 230V 50Hz centralki. Przewód należy poprowadzić do lokalnej rozdzielnicy znajdującej się na klatce schodowej. Obwody zasilania central należy wyraźnie opisać w celu łatwej identyfikacji przez obsługę systemu lub pracowników serwisu, okablowanie wykonać pod tynkiem w rurkach osłonowych typu instalacyjnych peszel, okno oddymiające wraz z siłownikami, jak i całą instalację niezbędną do prawidłowego funkcjonowania wykonać z materiałów posiadających certyfikaty dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie kraju, ręczne uruchamianie systemu oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej, okno oddymiające służące do oddymiania klatki schodowej zlokalizowane jest na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra). Do okna oddymiającego należy doprowadzić okablowanie z centrali oddymiania. Okno oddymiające służące do oddymiania nie może posiadać trwałych zabezpieczeń blokujących otwieranie go za pomocą siłownika. Dobór urządzeń Centralka Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki ściennej. Centralka ta jest zasilana napięciem 230V/50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia podstawowego. Centralka umożliwia: ręczne wyzwalanie alarmu z przycisków alarmowych, automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych, przekazywanie informacji o alarmie (sygnał NO/NC), 23

24 przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC), ręczne otwieranie okna oddymiającego w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie). Centrala posiada optyczną sygnalizację stanu jej pracy, powtórzona w przyciskach alarmowych co w łatwy sposób pozwala stwierdzić stan alarmu lub uszkodzenia systemu. Maksymalny pobór prądu przez siłowniki podłączone do centralki nie może przekroczyć prądu dopuszczalnego pobieranego przez siłownik do niej podłączony. Należy zwrócić uwagę Użytkownikowi na czasookres wymiany akumulatorów (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorów). Przycisk ręcznego oddymiania Ręczne uruchamianie oddymiania będzie możliwe poprzez zbicie szybki i wciśnięcie przycisków systemu oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej. Przyciski wykonać w wersji natynkowej. Siłowniki okna oddymiającego Siłowniki okna oddymiającego budynku szkoły należy wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obwiązujące normy. Okablowanie Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonane wg zaleceń i obowiązujących norm dotyczących danej instalacji. Założenie podstawowe to wykonanie całości okablowania pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza się montaż kabli pod tynkiem, jednak z wyjątkiem odcinków na styku (skrzyżowania i zbliżenia) z innymi instalacjami (zastosować odcinki rurek lub inne przekładki izolacyjne) oraz w przejściach przez stropy (zastosować rurki). Po wciągnięciu kabli przepusty rurowe, należy uszczelnić przy użyciu certyfikowanych mas przeciwpożarowych. Inne zasady, które powinny być przestrzegane przy układaniu kabli : nie wykonywać żadnych połączeń przewodów dodatkowych, po ułożeniu kabli i zaprawieniu bruzd należy wykonać pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji między żyłami linii, itp.). w miejscach montażu elementów należy pozostawić odpowiednie zapasy przewodów. 24

25 UWAGI: Należy zachować minimum 50 cm odstępy czujek od opraw oświetleniowych, ścian, podciągów i belek, kanałów i otworów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i składowanych towarów. Przejścia instalacji przez granicę stref ogniowych zabezpieczyć masą Hilti CP606 lub opaskami pożarowymi. Wszystkie urządzenia muszą odpowiadać branżowym przepisom i normatywom. Okno oddymiające dobór, parametry i wyposażenie Okno oddymiające zabudować w miejscu istniejącego okna na ścianie zewnętrznej klatki schodowej na poziomie ostatniej kondygnacji (II piętra). Okno oddymiające powinno mieć zapewnioną opcję przewietrzania. Okno oddymiające powinno zapewniać możliwość ręcznego otwierania w celu wentylacji obiektu w czasie normalnej eksploatacji bez wywołania stanu alarmowego (przewietrzanie). Obliczenia Ponieważ budynek zaliczamy do budynków średnio wysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynków średnich i niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej. Poniżej wykonano niezbędne obliczenia dla doboru okna oddymiającego. Oznaczenia użyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania: AK powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej AK5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej AG powierzchnia geometryczna oddymiania ACZ powierzchnia czynna oddymiania Obliczenie powierzchni otworu oddymiającego dla klatki schodowej: Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi: AK = 7,4 x 2,4 = 17,8m 2 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi: AK5% = 17,8 x 5% = 0,89m 2 AG = 0,89m 2 ACZ = 0,89/0,6 = 1,5m 2 Powierzchnia czynna okna służącego do oddymiania, powinna wynosić ACZ = 1,5m 2 25

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo