Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY Podstawa prawna i techniczna opracowania Projekty związane Zakres opracowania Zasilanie tablicy T3 i tablica T Instalacja oświetleniowa pomieszczeń Instalacja gniazd wtykowych Instalacja elektryczna oddymiania Ochrona przeciwporażeniowa Uwagi końcowe. II. OBLICZENIA TECHNICZNE. III. ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 - Kopie nadania uprawnień budowlanych, Nr 2 - Kopie zaświadczeń o przynależności projektanta i sprawdzającego do PIIB. IV. RYSUNKI. E/1. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ. E/2. PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH. E/3. SCHEMAT TABLICY T3. E/4. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ODDYMIANIA. 2

2 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: umowę z Inwestorem. wytyczne branżowe. obowiązujące normy i przepisy. uzgodnienia z Inwestorem Projekty związane: projekty budowlany PRZEBUDOWA II PIĘTRA BUDYNKU INTERNATU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 PRZY UL. J. KUSOCIŃSKIEGO 3 W SZCZECINIE branże architektoniczna, konstrukcyjna i sanitarna projekt budowlany Adaptacja części budynku warsztatowego na internat szkolni i stołówkę w Zespole Szkół Kolejowych w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3 ( projekt z kwietnia 1998 r., projektant mgr inż. Zbigniew Rzewuski) 1.3. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje: zaprojektowanie tablicy T3 instalację oświetleniową instalację gniazd wtykowych 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. Zasilanie tablicy T3 wykonac zgodnie z projektem Adaptacja części budynku warsztatowego na internat szkolni i stołówkę w Zespole Szkół Kolejowych w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3. Kabel zasilający z rozdzielnicy głównej TG typu YKY 5x16mm 2 ; 1 kv wprowadzony do tablicy piętrowej T2 ( I piętro ), przedłużyć w tablicy T2 i wprowadzić do tablicy T3. Kabel do tablicy T3 układać w ścianie pod tynkiem. 3

3 Tablicę T3 zaprojektowano jako wnękową typu Ekinoxe 3x18 z drzwiczkami izolacyjnymi; IP 40, II kl. ochronności ( kompletnyzestaw z zamkami ); wymiary 610x425x91mm, produkcji "LEGRAND" Tablicę T3 wyposażyć jest w ogranicznik przepięć typu 2, DEHNguard M TNS 230/400 firmy DEHN, rozłącznik izolacyjny ( wyłącznik główny tablicy) typu FR A,wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe P312B,, przekaźniki bistabolne PB302 i styczniki SM 320. Napięcie pracy cewki stycznika załączającego oświetlenie nocne i sterowanego z tablicy TS na parterze dostosować do napięcia sterującego w tablicy TS Instalacja oświetleniowa pomieszczeń. Projektuje się instalację oświetlenia przewodami typu YDYp-żo 3x1,5 mm 2 ; 750V W przypadku występowania przewodów o innej liczbie żył, podano ją na rysunku. Na klatkach schodowych dla zasilania opraw oświetlenia awaryjnego typu OA8/11 FFWH13 11W M EL2 z 2-godz. modułem świecenia awaryjnego prod. FAREL na klatkach schodowych doprowadzić do puszki rozgałęźnej z której będzie zasilana oprawa przewód typu YDYp-żo 4x1,5 mm 2 ; 750V. Według projektu Adaptacja części budynku warsztatowego na internat szkolni i stołówkę w Zespole Szkół Kolejowych w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3 będą to obwody z tablicy TG ( obwód TG.10 ) oraz z tablicy T1.1 ( obwódt1.1/8 ). Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny zapewnić natężenie oświetlenia dla oświetlenia drogi ewakuacyjnej min. 1 lx. Przewody układać w tynku, w pokojach i na korytarzu z sufitem podwieszanym w przestrzeni nadsufitowej w korytkach kablowych tj. w korytkach typu KPL 150H30/2 ( główny ciąg na korytarzu ) oraz KPL 35H30/2 ( odgałęzienia ). Należy wykonać przegrody ogniowe na trasie układanych instalacji w przypadku ich przejścia przez granice stref i wydzieleń pożarowych, w szczególności przy przejściach na klatki schodowe Stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, w łazienkach zewnątrz o stopniu ochrony IP44. W puszkach łączeniowych stosować zaciski prądowe sprężynujące. Łączniki montować na wysokości 1,4m nad poziomem podłogi. W instalacji oświetleniowej w pokojach połączenia żył przewodów na odgałęzieniach wykonać w puszkach łączników. Zastosować głębokie puszki instalacyjne. W łazienkach stosować oprawy II-giej klasy ochronności, bryzgoszczelne.. Wentylatory w łazienkach przyłączone do obwodu oświetleniowego będą sterowane poprzez wyłączniki cza- 4

4 sowe typu PO-406 prod. F&F ( ze zwłoką przy wyłączaniu ) umieszczone w puszkach wyłączników oświetlenia. Wentylatory montować wyłącznie w strefie 3 lub w odległości większej niż 60 cm od krawędzi brodzika. Dla pomieszczenia łazienki A zastosowano wentylator (umieszczony nad brodzikiem ) o napięciu 12 V typu SILENT V zasilany z transformatora 230/12V typu CT12/14 usytuowanego na zewnątrz łazienki nad drzwiami. Na korytarzu przewidziano podział oświetlenia na dwie sekcje. Załączanie o świetlenia nocnego zaprojektowano z tablicy TS umieszczonej w portierni na parterze. Typy zastosowanych opraw podano na rysunku E/1. Plan instalacji oświetlenia pokazano na rysunku E/ Instalacja gniazd wtykowych i instalację zasilania odbiorników technologicznych. Projektuje się instalację jednofazowych gniazd wtykowych typu YDYp-żo3x2,5 mm 2 ; 750V. Przewody układać analogicznie jak dla instalacji oświetleniowej. Gniada montować na wysokości 0,3 m nad poziomem podłogi, w łazienkach na wysokości 1,1 m. Stosować gniazda o stopniu ochrony IP20, w łazienkach o stopniu ochrony IP44. Połączenia żył przewodów w pokojach wykonać w puszkach gniazd. Zastosować głębokie puszki instalacyjne Instalacja elektryczna oddymiania. Na klatkach schodowych zaprojektowano klapy oddymiające z siłownikami elektrycznymi oraz układy sterujące klapami oddymiającymi. Układ oddymiający jednej klatki schodowej będzie składał się z centrali oddymiania i przewietrzania typu AFG-2004/2A wraz z zestawem akumulatorów 1,2Ah/12V (2 szt.), czujnika dymu PIR, ręcznych przycisków oddymiania typu RPO-01 ( po jednym dla każdej kondygnacji ). W przypadku zastosowania napędu elektrycznego o prądzie przekraczającym 2 A należy zastosować centralę o większym dopuszczalnym prądzie siłownika i większej pojemności akumulatora. Dystrybutorem urządzeń jest firma GU- LAJSKI Rafał GULAJSKI; tel/fax (32) ; kom: Centrale oddymiania zasilić przelotowo z tablicy T3 przewodem YDY 3x 1,5 mm 2 ; 750 V. Do puszki przyłączeniowej typu WKE 4 E90 ( 8-bieg.) 5

5 prod. Spelsberg z centrali AFG-2004 doprowadzić przewód zasilający siłownik typu HLgGs 3x1,5mm 2 (przewód prawidłowo funkcjonuje w czasie trwania pożaru przez przynajmniej 90 min) oraz przewód typu YnTKSYekw 5x2x0,8 w przypadku zastosowania wyłączników krańcowych przy napędzie elektrycznym. Do czujnika dymu PIR doprowadzić z centrali przewód YnTKSYekw 3x2x0,8, linię ręcznych przewodów oddymiania wykonać przewodem YnTKSYekw 5x2x0,8. Plan elektrycznej instalacji oddymiania pokazano na rysunku E4. Przewody układać analogicznie jak dla instalacji oświetleniowej. Montaż i połączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń i zaleceniami producenta. Na dachu w odległości 0,7 m od klap dymowych ( od strony zawiasów) postawić po jednym maszcie wolnostojącym cynkowanym ogniowo, Ø10x1500mm z obciążnikiem np. prod. A.H. sp. j. nr kat Maszty połączyć drutem ocynkowanym Ø8 układanym na uchwytach dachowych z istniejącą instalacja odgromową dachu Ochrona przeciwporażeniowa: Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania zgodnie z PN-IEC oraz zastosowanie urządzeń II klasy ochronności ( tablica T3). Samoczynne wyłączenie, realizowane jest przez zastosowanie ( jako zabezpieczenie obwodów odbiorczych) wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-prądowych oraz dodatkowo wyłączników różnicowoprądowych. W łazienkach wykonać przewodem DY 2,5 mm2 lokalne połączenia wyrównawcze. Przewody układać w tynku. Dodatkowe połączenia wyrównawcze w łazienkach powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne tj. przewody ochronne gniazd wtykowych i wypustów oświetleniowych, metalowe elementy konstrukcji budynku, metalowy brodzik, metalowe rurociągi wody, kanalizacji oraz instalacji c.o Uwagi końcowe: U W A G I: Do odbioru końcowego przedłożyć: protokoły z pomiarów rezystancji izolacji przewodów instalacji budynków, protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 6

6 pomiary uziemień, pozwolenie na budowę, dokumentację powykonawczą. ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᆗ吇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇tᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇wᖧ劇nᖧ劇e ᖧ劇rᖧ劇ąᆗ吇ᖧ劇eᑇ咇 ᖧ劇 mᖧ劇terᖧ劇ᖧ劇łᑇ咇w ᖧ劇nnᑇ咇ᖧ劇ᑇ咇 ᖧ劇rᖧ劇ᆗ吇ᖧ劇ᖧ劇entᑇ咇w nᖧ劇 哧 ᖧ劇ᖧ劇ᆗ吇ᖧ劇nᖧ劇 w ᖧ劇eᖧ劇tᖧ劇wᖧ劇enᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᆗ吇 wᖧ劇rᖧ劇nkᖧ劇em, 哧e ᖧ劇ᖧ劇ᑇ咇 ᖧ劇ᖧ劇rᖧ劇metrᑇ咇 w nᖧ劇e bᆗ吇ᆗ吇ą gᖧ劇rᖧ劇ᖧ劇e ᖧ劇ᆗ吇 ᖧ劇ᖧ劇ᆗ吇ᖧ劇nᑇ咇ᖧ劇ᑇ咇 w ᖧ劇rᖧ劇jekᖧ劇ᖧ劇eᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇Jᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇 Jᖧ劇K ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇Łᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 哧 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 Jᖧ劇K ᖧ劇 哧ᖧ劇ᖧ劇 哧 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇K ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇 7

7 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 哧 哧ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 g g ( W 呇 h ż 呇 呇 呇 呇 呇 呇 ( 呇 ( W 呇 呇 呇 呇 呇 呇 呇 呇 ᐧ厧ą ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧ą ᐧ厧ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ą ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧 呧 ᐧ厧ą ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ó 呧 ᐧ厧 ᐧ厧 ąᐧ厧 ó 呧 ᐧ厧 ᐧ厧 ąᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 I n = Aᐧ厧 Dᐧ厧 ó ś ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 śၷ哇 ᐧ厧ᐧ厧ę ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 L wynosi 25 V dla prądu przemiennego. Dᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ą ᐧ厧 ᐧ厧ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ၷ哇u < UL/ I ၷ哇 ၷ哇ၷ哇 Aၷ哇 Ω ၷ哇 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧ó ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ၷ哇ug ၷ哇 Ω 8

8 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 呧 ᐧ厧 ᐧ厧ęᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 ᐧ厧 9

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo