BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi istniejący budynek usługowy do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Ma on układ symetryczny prostokątny z wysuniętą partią wejściową od strony zachodniej ekspozycja i eksport zwłok. Dojazd do projektowanego obiektu przewiduje się w oparciu o istniejący układ komunikacyjny dróg lokalnych. Ogrodzenie terenu bez zmian z furtkami zamykanymi na klucz z zamkiem elektromagnetycznym i bramy wjazdową i wyjazdową wyposażoną w siłowniki otwierane zdalnie. Nawierzchnia jezdna jak wyżej do naprawy. Chodniki i jezdnie istniejące z kostki betonowej lub płyt chodnikowych oraz asfaltowe na podbudowie betonowej. Schody oraz projektowane pochylnie i stopnie przy wejściach do wyłożenia gresem antypoślizgowym lub kamieniem płomieniowanym na

2 klej elastyczny. Na terenie działki projekt przewiduje zaprojektowanie zieleni niskiej zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska.. Wjazd bezpośredni na teren istniejący w narożniku płd.-zachodnim, z drogi dojazdowej. Od strony zachodniej i południowej przy wejściach do budynku i pochylniach zaprojektowano miejsca parkingowe w tym cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane blisko wejść do budynku. Łączna ilość miejsc zewnętrznych miejsc parkingowych dla tego budynku wynosi 21. Cały teren będzie oświetlony i ogrodzony. Projekt zakłada częściową przebudowę kondygnacji 0 oraz +1 i rozbudowę budynku od strony zachodniej oraz północno wschodniej a także nadbudowę głównego korpusu budynku o dwie kondygnacje. Z poziomu kondygnacji niskiego parteru budynku będą prowadzić dwie klatki schodowe oraz trzynastoosobowa winda towarowo-osobowa elektryczna o udźwigu 1000kg z holem stanowiącym przedsionki pożarowe. Taki system komunikacji w oparciu o dwie klatki i windę umożliwia rozładowanie ruchu w godzinach szczytu, t.j. w czasie przyjazdu i wyjazdu z pracy oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć studentów. Skierowanie pracowników i studentów w dwóch kierunkach do budynku i do klatek schodowych oraz windy. Partię wejściową od strony zachodniej zaprojektowano przesłaniając funkcję ogólnodostępną budynku od funkcji dydaktyczno-naukowej projektując ścianę żelbetową z symbolem krzyża na jej płaszczyźnie wykonanego jako nacięcia (rowki) w betonie surowym. Dodatkowo partia wejściową posiada połączenie poprzez otwór w ścianie umożliwiający przejście do strefy poczekalni rodzin. Partia wejściowa jest całkowicie zadaszona dwoma pochylniami dla transportu trumien. W części dachu wzdłuż elewacji budynku zaproponowano pas przeszklenia dający dobre doświetlenie pomieszczeń ekspozycji zwłok. Przeszklenie dachu ze szkła hartowanego bezpiecznego. Przy wejściach bocznych i tylnim od strony zaprojektowano zadaszenia. konstrukcja oraz obudowa daszków stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo zgodnie z kolorystyką elewacji. Przy wejściu od strony południowo-wschodniego narożnika budynku zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą skrócenie drogi do windy oraz dającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W części północno wschodniej rozbudowa budynku będzie polegała na wykonaniu trzonu szybu windowego oraz instalacyjnego z przedsionkiem na wszystkich kondygnacjach oraz dobudowę pomieszczeń technicznych w kondygnacji 0. Elementy nowoprojektowane oddylatowane od istniejącego budynku. Od strony

3 zachodniej rozbudowa ma polegać na wykonaniu oddylatowanej od istniejącego korpusu czterokondygnacyjnej części budynku z nową klatką schodową i szachem instalacyjnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami użytkowymi. Nadbudowa budynku w części korpusu głównego ma zawrzeć się w istniejącym obrysie ścian zewnętrznych budynku z wysokością pełną kondygnacji +2 3,63m oraz wys. Kondygnacji +3 wynikową min ze względu na wykonanie dachu wielospadowego na konstrukcji stalowej krytego płytą stalową typu dachowego wypełnioną rdzeniem z poliuretanu. Zastosowanie takiego rozwiązania oraz wykonanie ścian działowych kondygnacji +2 i+3 w technologii lekkiej nad częścią istniejącą budynku podyktowane jest maksymalną redukcją obciążenia na istniejącą konstrukcję ramową budynku oraz fundamenty. Projektowane nowe części budynku w oparciu o konstrukcję żelbetową monolityczną ze ścianami murowanymi z bloczków gazobetonowych odmiany 600. Nowo projektowane stropy oraz słupy belki i podciągi żelbetowe monolityczne wg. projektu konstrukcji. W części istniejącej budynku istniejąca klatka schodowa do częściowej przebudowy i przedłużenia w pionie dla obsługi wszystkich kondygnacji budynku. Projektowane klatki należy obudować do odp. ogniowej EI 60 oraz wyposażyć w system napowietrzania i oddymiania. Klatka zachodnia do wyposażenia w drabinę i wyłaz na dach. W części nowobudowanej dach kryty wg. technologii producenta bitumicznych pokryć dachowych z izolacją termiczną ze styropianu twardego lub styroduru. Budynek należy wyposażyć w instalację hydrantową HP 25 z wężem półsztywnym. Dł. 30m. Hydranty zlokalizowano w części centralnej budynku oraz przy klatce schodowej od strony wschodniej budynku z dostępem od strony korytarza z zasięgiem min. 33m. Dla komfortu i bezpieczeństwa pracy części naukowej budynku zaprojektowano elektryczną windę towarową o udźwigu do 100kg obsługującą kondygnację od 0 do +2. Projekt przewiduje wymianę istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz zaprojektowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z profili PCV i aluminiowych oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną częściowo stalową, częściowo aluminiową oraz drewniano płycinową. Okna w strefie Sali wykładowej żaluzje elektryczne umożliwiające zaciemnienie Sali. Parapety z konglomeratu kamiennego. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe do wyposażenia w samozamykacz oraz odbojnice. Drzwi do magazynów i w części komunikacji ogólnej do wyposażenia w stopery podłogowe. Do wykonania nowe warstwy posadzki w kondygnacji niskiego parteru oraz nowych warstw na stropie nad parterem i nad kondygnacją +1.

4 Nowoprojektowane ściany częściowo w technologii murowanej, częściowo z profili g-k na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną. Projektowane posadzki do wykończenia żywicą epoksydową oraz w części pomieszczeń ogólnodostępnych kamieniem lub gresem na klej. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne na klej. Cokoły odpowiednio dla każdego z materiałów. Ściany wewnętrzne do wykończenia pod malowanie farbą lateksową lub pod płytki ceramiczne oraz tapetę z włókna szklanego. Sufity podwieszane systemowe 60x60 oraz 120x60cm z prasowanej wełny szklanej. Konstrukcja nośna stalowa. Częściowo obudowa g-k. Balustrady stalowe malowane proszkowo. Elewacje: Wszystkie ściany budynku do ocieplenia styropianem na klej i kołki gr. 10, 15 i 25cm. Powierzchnia do wykończenia tynkiem mineralnym i malowania farbą sylikonową. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. W części niskiego parteru tynk cokołowy oraz bonie ozdobne. Daszki stalowo-szklane na konstrukcji stalowej lub podwieszone do konstrukcji budynku. Obróbki stalowe ocynkowane. I malowane proszkowo. Odwodnienie dachu poprzez układ koryt odwadniających oraz wewnętrznych rur spustowych włączonych do kanalizacji ogólnospławnej budynku. Powierzchnia okien daje współczynnik powierzchni okien do powierzchni pomieszczeń kształtujący się na poziomie 1:8. Dla uzyskania spójności formy budynku zaprojektowano jednolity modułowy schemat otworów okiennych na elewacji. Budynek usługowy będzie obiektem o znaczeniu ponad regionalnym, dlatego tez założono, że jego standard i charakter architektoniczny będzie odpowiedni do jego rangi. Budynek będzie składał się z kilku brył prostopadłościennych powiązanych ze sobą kolorystycznie i materiałowo. Budynek będzie średnio-wysoki o wysokości max. 16,48m od poziomu terenu. Budynek przy swym klasycznym układzie będzie się charakteryzował nowoczesną architekturą w oparciu o proste, eleganckie zestawienie brył, delikatne detale i kolorystykę. Akcent architektoniczny położono na partię cokołową budynku z charakterystycznym boniowaniem wchodzącym na skrajne fragmenty elewacji od strony frontowej i od dziedzińca. Projektowany obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych przez zniesienie barier architektonicznych i dostęp z poziomu terenu:

5 Projektowane dojście do budynku z podjazdu na całej długości ma niewielki spadek umożliwiający swobodne pokonanie drogi pomiędzy częścią parkingu zewnętrznego, a wejściem głównym do budynku. Winda przystosowana gabarytami do transportu osób na wózkach inwalidzkich, łącząca wszystkie kondygnacje budynku. W budynku przewiduje się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. Projektuje się miejsca postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej, zarówno przy wejściu zachodnim jak i południowym. Budynek będzie miejscem pracy dla stałych pracowników z możliwością przebywających w tym samym momencie dodatkowo 250 osób. Prace wykonywane w budynku o charakterze nieuciążliwym. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przewiduje się oddziaływanie przedmiotowej inwestycji w terenie działki, głównie możliwość wystąpienia hałasu przy rozładunku i załadunku samochodów. Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomów zgodnych z PN. Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jak również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnoepidemiologicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa pożarowego. 2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: Budynek do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy ma na celu stworzenie warunków do przeprowadzenia działalności: usługowej - autopsji i diagnostyki mikroskopowej na potrzeby nowopowstającego szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na działce nr. 4 dydaktycznej stworzenie wymaganych warunków do nauczania studentów WUM. Wprowadzenie innowacyjnego profesjonalnego systemu dydaktyki mikroskopowej. naukowej stworzenie nowoczesnych pracowni diagnostycznych (ogólnej, cytogenetycznej, biologii molekularnej, immunohistochemicznej, mikroskopii elektronowej oraz fluorescencyjnej), umożliwiający rozwój naukowy pracowników. Budynek będzie podzielony na poszczególne funkcje względem kondygnacji (usługową, usługowo-dydaktyczną, dydaktyczną, naukową). Poziom kondygnacji 0 (niski parter) sekcyjny; W części prosektoryjnej wykonywane są badania sekcyjne (autopsje). Służy ona do przechowywania zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Najlepszym rozwiązaniem

6 jest stworzenie jednej części prosektoryjnej dla funkcjonującego Szpitala Banacha oraz budowanego Szpitala Pediatrycznego. Pozwoli to na właściwą amortyzację sprzętu i ekonomiczne wykorzystanie pomieszczeń o szczególnej specyfice. Na poziomie 0 zlokalizowane będą części prosektoryjna składająca się z: Sali sekcyjnej dwustanowiskowej, dwóch pomieszczeń chłodni, sali przygotowywania zwłok, sal ekspozycji, pokoju biurowego i poczekalni rodzin, magazynu trumien, przestrzeni postojowej dla wózków transportowych. Dodatkowo przewidziano sale seminaryjną z szatnią i wc dla studentów, pomieszczenia socjalne personelu technicznego i sprzątającego oraz archiwum próbek i pokój formalinowy. Zatrudnienie: założyć należy zatrudnienie 4 osób w części sekcyjnej( pracujących na zmianach całodobowych) i 2 osoby sprzątające. Ruch personelu: Personel wchodzi do budynku poprzez przedsionek bezpośrednio wychodzący na zewnątrz, trafiają dalej do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią i zakłada odzież pracowniczo-medyczną. Personel pracujący w obrębie sekcji trafia do wydzielonej części tego poziomu poprzez śluzę gdzie zakłada odzież ochronną. Przewidziano węzły sanitarne dostępne z szatni personelu. Ruch studentów: Studenci wchodzą do budynku wejściem głównym, windą i klatką schodową trafiają na poziom 0, pozostawiają w szatni odzież wierzchnią. Podobnie jak pracownicy, przy wejściu na sekcję przechodzą przez szatnię i śluzę, gdzie zakładają jednorazowy fartuch. Ruch interesantów/rodzin: Założono że rodziny do budynku wchodzą wejściem usytuowanym bezpośrednio przy poczekalni rodzin oraz pokoju biurowym, gdzie załatwiają wszystkie formalności związane z wydaniem zwłok. Poziom kondygnacji +1 (parter) diagnostyczny Działalność diagnostyczna obejmuje rutynową oraz wysokospecjalistyczną diagnostykę mikroskopową materiału pobranego od pacjentów w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania. W zakładzie patomorfologii wykonywane są i będą badania dla wszystkich oddziałów szpitalnych i dla ambulatoriów na poziomie +1 zlokalizowano pracownie umożliwiające przeprowadzanie codziennej diagnostyki (pracownię cytologii, przygotowywania materiału biopsyjnego, krojenia materiałów, immunohistochemiczną i barwienia preparatów) oraz pomieszczenia zaplecza archiwalnego, magazynowego, pokoi badań, pokoju konsultacyjnego (konferencyjnego) połączonego z sekretariatem i pokojem kierownika zakładu oraz zaplecze sanitarno-socjalne personelu.

7 Zatrudnienie: należy przyjąć zatrudnienie na poziomie 12 osób w części diagnostycznej, kierownika oraz sekretarkę. Ruch personelu: wejście do budynku za pośrednictwem wejścia głównego lub wejścia poprzez nową klatkę schodową gdzie personel trafia do szatni połączonej z węzłem sanitarnym gdzie zmienia odzież na ambulatoryjną. Poziom kondygnacji +2 naukowy Zakład Patomorfologii wieku Rozwojowego jest częścią Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Jako jednostka akademicka zobligowana jest do prowadzenia działalności naukowej. Na poziomie +2 przewidziano pracownie dla pracowników naukowych zakładu. Na tym poziomie zlokalizowano pracownie mikroskopu fluorescencyjnego i elektronowego, pracownie biologii molekularnej, hodowli komórek, cytogenetyki, pokój zamrażarkowy, magazyn odczynników, pokoje asystentów oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Zatrudnienie : 10 osób Ruch personelu: wejście do budynku za pośrednictwem wejścia głównego lub wejścia poprzez nową klatkę schodową gdzie personel trafia do szatni połączonej z węzłem sanitarnym gdzie zmienia odzież na ambulatoryjną. Poziom kondygnacji +3 dydaktyczny Zakład ma stanowić bazę dydaktyczną dla nauczania pediatrii w zakresie przed i podyplomowym. W ramach nauczania studentów w zakładzie prowadzone będą zajęcia dla I i II Wydziału Lekarskiego, w tym Oddziału Nauczania w języku angielskim, Wydziału nauki o Zdrowiu, Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału stomatologii i Oddziału Fizjoterapii. W trakcie zajęć studenci poznają tematykę związaną z diagnostyką makroskopową (sekcyjną i pooperacyjną) oraz mikroskopową, z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych w diagnostyce morfologicznej. Współczesne standardy nauczania patomorfologii, poza nauczaniem teoretycznym, zawierają konieczność kształcenia w oparciu o systemy cyfrowe pozwalające na archiwizację obrazów makro i mikroskopowych. W zakładzie odbywa się szkolenie podyplomowe, szkolenia w ramach specjalności lekarskich, konferencje konsultacyjne, posiedzenia kliniczno-morfologiczne dla lekarzy współpracujących z zakładem oraz kursy podyplomowe.

8 Na tej kondygnacji przewidziano 4 sale seminaryjne, dużą salę wykładową (aulę) oraz zaplecze sanitarne dla studentów oraz szatnię z szafkami z zamkiem kodującym a także sekretariat obsługi dydaktycznej. Zatrudnienie; sekretarka dydaktyczna. Ruch studentów : studenci wejściu do budynku za pośrednictwem klatki schodowej lub windy trafiają na poziom +3 do szatni usytuowaną przy komunikacji ogólnej gdzie pozostawiają odzież wierzchnią i udają się do sal na zajęcia dydaktyczne. Przewidywana maksymalna liczba osób na kondygnacji 298 osób. 3. Posadowienie budynku, konstrukcja i wykończenie budynku: Dobudowany budynek posadowiony będzie na warstwie piasków drobnych, średnio zagęszczonych o uogólnionej wartości stopnia zagęszczenia Id=0,60. Podczas badań do głębokości rozpoznania tj. 4,0m p.p.t nie stwierdzono występowania zwierciadła wody w gruntowej. Pod projektowanym szybem windy zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej. Płytę fundamentową zaprojektowano jako żelbetową grubości 40cm z betonu C16/20 (B20). Pod projektowanym fundamentem należy wykonać warstwę z betonu podkładowego min. 10cm. układ konstrukcyjny budynku ramowo-płytowo-słupowy, żelbetowy monolityczny oraz częściowo prefabrykowany. Fundamenty: Projektowane stopy i ławy żelbetowe monolityczne podkładzie z betonu zwykłego izolowane przeciwilgociowo. Ściany podziemia projektowane żelbetowe, monolityczne, ocieplone styropianem, izolowane przeciwwilgociowo. Istniejące ściany fundamentowe do odkopania i izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Zabezpieczenie izolacji folią budowlaną po całym obrysie ścian zewnętrznych budynku. Konstrukcja nadziemna szkieletowa, ustroje budowlane, żelbetowe, monolityczne. Słupy-ramy żelbetowe monolityczne prefabrykowane. Do wykonania dylatacje konstrukcji budynku Ściany osłonowe murowane z gazobetonu 24 cm + styropian + tynk mineralny na siatce. Na fragmentach elewacji bonie tynkowane wyróżnione kolorystycznie. Ściany wewnętrzne częściowo z gazobetonu, cegły pełnej i dziurawki 6,8,12, 18, 24 cm lub płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wypełnionych wełną

9 mineralną. Stropy części dobudowanej i strop nad kondygnacją 2p. zaprojektowano z płyt prefabrykowanych kanałowych. Stropy oparto na ścianach murowanych oraz na podciągach ram żelbetowych. Schody oraz szacht windowy żelbetowy monolityczny. Stropy żelbetowy wylewany w części nowoprojektowanej szachtu windowego. Pokrycie dachu płyta warstwowa typu dachowego z rdzeniem poliuretanowym na konstrukcji stalowej zabezpieczonej przeciwpożarowo zgodnie z klasą odporności pożarowej budynku. W części rozbudowanej budynku dach kryty warstwą przeciwwodnej izolacji papy termozgrzewalna i termicznej z polistyrenu ekstrudowanego ze spadkiem w kierunku linii koryt odwadniających i rur spustowych. Tynki i wyprawy wewnętrzne: gipsowe wykonane maszynowo, w piwnicach tynki cementowo-wapienne lub beton malowany. W pomieszczeniach sanitarnych i wymagających sterylności płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń. W pomieszczeniach reprezentacyjnych okładziny kamienne lub gres. Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wykładowe, pokoje badań oraz pozostałe pomieszczenia komunikacji ogólnej żywica epoksydowa lub wykładzina PCV. Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV lub aluminium typowa. Profile cztero lub pięciokomorowe o współczynniku przenikania ciepła, dla całości okna, nie większy niż 1,6 W/m*K. Okna w większości rozwierano uchylne. Parapety zewnętrzne systemowe lub z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze okien. Projekt przewiduje wykonanie rolet antywłamaniowych sterowanych elektrycznie w kasetach umieszczonych nad oknami sali wykładowej. Na dachu w rejonie trzonów komunikacji pionowej wyłazy, (świetlik)i dachowe wg. technologii firmy Awak spełniające rolę klap dymowych sprzężonych z systemem SAP. Drzwi w partii wejściowej z aluminium. Daszki nad wejściami ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo częściowo kryte szkłem hartowanym lub płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna częściowo z profili aluminiowych lub drewniana typowa. Drzwi przeciwpożarowe wg. technologii firmy np. Mercor. Stolarka zewnętrzna szklona szybą typu antisol w kolorze niebieskim. Izolacje termiczne: styropian, styrodur lub wełna mineralna. Izolacje przeciwwilgociowe: papa termozgrzewalna, płynna folia. Izolacje akustyczne:

10 styropian i wełna mineralna. Sufity podwieszane modularne typowe np. firmy Amstrong lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym. W pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne. Balustrady, poręcze i pochwyty, drabiny stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo. Windy hydrauliczne o udźwigu 100 i 1000kg wg. technologii firmy OTIS Winda towarowo-osobowa z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych oraz winda osobowo-towarowa o gł kabiny 213cm. Ściany malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi np. firmy BECKERS. Na klatkach schodowych farby ftalowe zmywalne. W pomieszczeniach o wyższym standardzie tapeta z włókien szklanych np. TASSOGLAS malowana. Pomieszczenia socjalne do wyposażenia w szafki kuchenne, lodówki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z baterią sztorcową oraz mikrofalówkę i umywalkę do rąk. Miski ustępowe, pisuary, kabiny prysznicowe i umywalki, standardowe typu KOŁO lub SANITECH. Baterie i zawory typowe. Zlewy kuchenne ze stali nierdzewnej typu Franke. W pomieszczeniach ze złączką do węża wykonać wpusty systemowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed wyziewem z kanalizacji. W kierunku wpustów wykonać spadki 0,5-1,5%. Wszystkie pomieszczenia tzw. mokre uszczelnić dodatkowo preparatem folii w płynie. Na klatce schodowej i schodach zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych powierzchnię wykończyć gresem lub kamieniem na klej stosując płytki antypoślizgowe na stopnicach i powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo poślizgu. Płaszczyzny pionowe należy wyróżnić kolorystycznie od płaszczyzn poziomych. Dobór kolorystyczny materiałów wykończeniowych nastąpi na etapie projektu wykonawczego. Płytki ceramiczne jako wykończenie ścian w pom. tzw. mokrych firmy np. Tubądzin wg. rys. projektu wykonawczego. Fartuchy w aneksach kuchennych do wykonania z płytek ceramicznych typu Opoczno. Odbojnice na korytarzu z płyty laminowanej oklejonej ze wszystkich stron w kolorze drzwi, szerokości 20 cm i grubości 22 mm, spód odbojnicy zamontowany na wysokości 70 cm od podłogi za pomocą kołków rozporowych i wkrętów

11 zamaskowanych zaślepkami z PCV w kolorze odbojnic. Na niskim parterze budynku odbojnice ścian stalowe w rejonie transportu zwłok na wózkach. Stosować materiały antystatyczne atestowane, co najmniej trudno zapalne posiadające aprobaty i odpowiednie certyfikaty odpowiedniej jednostki badawczorozwojowej. Projekt przewiduje obsługę wywozu odpadków stałych ze śmietnika na terenie działki przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z odrębną istniejącą umową. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, zasilaną z sieci miejskiej - instalację wody zimnej i cieplej dla celów bytowych, instalację hydrantową zew. i wewnętrzną. -kanalizacyjną, odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej. -deszczową, odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z pól parkingowych powierzchniowe. -c.o. i ciepłej wody, - z własnego nowoprojektowanego węzła cieplnego. projekt węzła poza zakresem niniejszego opacowania. - elektryczną, nowoprojektowane zasilanie z budynku budowanego szpitala pediatrycznego na działce oraz w oparciu o istniejące złącze kablowe - zasilanie doprowadzone do rozdzielnicy głównej i dalej na podrozdzielnice.. zasilanie instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewno-wyciągowej, wind osobowotowarowej, towarowej urządzeń technologicznych, urządzeń obsługi komfortu budynku.. instalację oświetleniową i gniazd wtykowych + siła.. instalację oświetlenia ewakuacyjnego.. instalację odgromową. instalację słaboprądowe -sieci komputerowej i telefonicznej -instalacji sygnalizacji pożarowej -SAP -UPS -kontroli dostępu -instalacji telewizji kablowej lub satelitarnej

12 Ogrodzenie działki bez zmian. Dojścia piesze kostka betonowa standardowa. Przed wejściem głównym i bocznymi płyta obłożona kamieniem lub gresem antypoślizgowym. 11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU: Brak emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz płynnych. Brak odpadów typu produkcyjnego, dla odpadów bytowych istniejący śmietnik na terenie działki. Brak emisji hałasu i wibracji. Odprowadzenie wód opadowych oraz gospodarka wodą nienaruszająca zapisów Ustawy Prawo Wodne.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia

OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia OPIS STANDARDÓW JAKOŚCI BUDYNEK B2 Mieszkania bez wykończenia I. ŚCIANY 1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1.1 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE: Ściany konstrukcyjne budynku żelbetowe, na fragmentach mogą występować ściany murowane

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie

Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie Załącznik nr 2 do Umowy. Standardy budowlano wykończeniowe dla budynku ZIELONY ŻOLIBORZ BUDYNEK B ul. RYDYGIERA w Warszawie KONSTRUKCJA Konstrukcja nośna - szkieletowa, monolityczna żelbetowa Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni.

4 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie osiedla lampami ogrodowymi firmy Rosa oraz lampami podłogowymi wzdłuż jezdni. STANDARD PRAC WYKOŃCZENIOWYCH OSADA ŚWIERKÓWKA BUDYNEK NR 1 UL. JANA PAWŁA II 3, KLEMBÓW A. STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU LP. Element zagospodarowania Charakterystyka 1 Ogrodzenie Ogrodzenie osiedla

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne I Lokal 1. Konstrukcja 2. Ściany zewnętrzne 3. Wykończenie ścian zewnętrznych 4. Ścianki wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania Układ konstrukcyjny mieszany ścianowosłupowy z lokalnie występującymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Ambasador II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 24,90 24 5 976,00 zł Stopy fundamentowe B-20 4,00 24 96 Ściany fundamentowe 118,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 2,70 zł bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Domu Chatka drewniana 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 24 zł zł Stopy fundamentowe B-20 0,48 24 zł 115,20 zł Ściany fundamentowe 36,10 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2,70 zł zł bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa

BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa BIANCO 2 Ul. Dywizjonu 303 159/161 Warszawa 1. Informacje ogólne Na osiedlu mieszkaniowym BIANCO 2 przy ul. Dywizjonu 303 powstaną dwa budynki mieszkalne, łącznie 90 mieszkań oraz 2 lokale usługowe, 98

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 10,42 Stopy fundamentowe B-20 2,90 Ściany fundamentowe 31,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 590,92 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA:

ARCHITEKTURA KONCEPCJA PRZEBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO OŚMIOKONDYGNACYJNEGO CZĘŚCI C W KATOWICACH - UL. LWOWSKA 23 KONCPECJA FAZA: BRANŻA: 43-100 Tychy, ul. F. Modrzewskiego 49, tel. kom. 509 966188,502 294303 www.pracowniakolor.pl NIP: 677-162-20-27, REGON: 241062052. NR OPRACOWANIA 6/A/2014 ZLECENIE nr 746/DPM/PMT/MS/2014 KONCEPCJA PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 Ławy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 Ściany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI INWENTARYZACJA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI PODSTAWA OPRACOWANIA: umowa zawarta z Inwestorem, wizja i pomiary w terenie + dokumentacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Gargamel z garażem 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 12,49 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 174,36 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o.

Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Wykaz budynków stanowiących własność MPO-Łódź Sp. z o. o. Lp Opis Adres Ozn. 1 warsztatowy Charakter użytkowania Status prawny Powierchnia całkowita budynku (m 2 ) Przelicznik odtw. 1 m 2 Wartość odtworzeniowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Afrodyta 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,57 Stopy fundamentowe B-20 3,03 Ściany fundamentowe 67,68 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 265,62 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 11,4,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,48 Ściany fundamentowe 56,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 047,2,00 zł bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cypisek Ławy fundamentowe B-20 8,97 Stopy fundamentowe B-20,60 Ściany fundamentowe 4 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(2)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 748,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Sosenka 5"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Sosenka 5 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 8,03 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 38,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 714,34 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo