OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ"

Transkrypt

1 OPINIA TECHNICZNA ORAZ KOSZTORYS SZACUNKOWY INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ DLA CELU MODERNIZACJI INSTALACJI TRYSKACZOWO- ZRASZACZOWEJ dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana, przy ul. Kazimierza Karasia 2 w Warszawie

2 Zleceniodawca: TEATR POLSKI im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2 Adres inwestycji: TEATR POLSKI im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2 Opracował: Inż. Poż. Łukasz Bakalarski Inspektor Ppoż. Marek Majda 2

3 1. Zakres opracowania Zakresem niniejszego opracowania jest opinia techniczna wraz z szacunkowym kosztorysem modernizacji istniejącej instalacji tryskaczowej raz z zestawami pomp tryskaczowych i hydrantowych. 2. Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora, w celu uzyskania informacji o stanie technicznym instalacji oraz zakresie i kosztach wykonania modernizacji. 3. Wykaz informacji technicznych Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Teatru Polskiego opracowana r. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora. Weryfikacja i inwentaryzacja systemu SUG - wizja lokalna. Wytyczne norm i rozporządzeń branżowych dot. zakresu modernizacji. 4. Cel inwestycji Celem przeprowadzenie inwestycji i modernizacji systemu SUG w Teatrze Polskim w Warszawie jest zapewnienie prawidłowego działania i funkcjonowania systemów gaśniczych, co przedkłada się na prawidłowy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku. Obecnie w budynku znajdują się pompy i urządzenia gaśnicze wodne zainstalowane ok. lat 80-tych. Ich stan techniczny oraz rozwiązania stosowane w obecnych czasach odbiegają od obecnych wymagań dla wspomnianych urządzeń, bez pewności zapewnienia ciągłości i prawidłowości funkcjonowania w przypadku powstania pożaru. 5. Warunki techniczne obiektu 1. Część istniejąca A. Teatr Polski został oddany do użytku w roku 1913, jest to budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem 680/1965. Budynek sześciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja poziemna. 3

4 Konstrukcja budynku - mieszana: żelbetowo monolityczna, wypełnienia z cegły ceramicznej. Stropy: żelbetowe, widownia - płyta żelbetowa, Klatki schodowe: ściany - murowane z cegły pełnej, Schody: żelbetowe, Ściany zewnętrzne i działowe: murowane z cegły ceramicznej, Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, część drzwi metalowa, Elewacja Tynki: cementowo - wapienne Opaska: płyty elewacyjne z piaskowca i lastriko Gzymsy: cementowo - wapienne Dach - więźba dachowa - żelbetowa, Dach nad sceną o konstrukcji stalowej, pokrycie: blacha miedziana na pełnym deskowaniu, Instalacje wewnętrzne: elektryczna, odgromowa, elektroakustyczna, telefoniczna, sieć strukturalna komputerowa, wody zimnej, wody ciepłej, centralnego ogrzewania z węzła co, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 52, tryskaczowa (ochrona wybranych pomieszczeń), wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja obsługująca wydzielone części budynku, wentylacja mechaniczna, system sygnalizacji pożarowej, DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy, oddymiająca - klapy dymowe nad sceną, w klatce technicznej K9 oraz w klatkach K7 i K8, oddymiająca - urządzenia do oddymiania mechanicznego w klatce K3 i K4 wraz z oknami do napowietrzania, stałe urządzenie gaśnicze zraszaczowe, światła bezpieczeństwa, ewakuacyjne i kierunkowe, 4

5 Przeznaczenie kondygnacji: Piwnica: podscenie i pomieszczenie pod widownią, bufet z salą konsumpcyjną, pomieszczenia techniczne (rozdzielnia napięcia, wentylatornie, pompownia pożarowa w tym instalacji tryskaczowej, węzeł, co magazyny: kostiumów, elektryczny, rekwizytów, warsztaty). Parter: widownia, scena, magazyn dekoracji wysokich i mebli, garderoby męskie, kuluary z szatniami i holem wejściowym, magazyny dekoracji. I piętro: widownia loże, kuluary, salonik, salon, zaplecze techniczne sceny (akustyk, elektryk), pomieszczenia biurowe i garderoby damskie. II piętro: pomieszczenia biurowe (dyrekcja, kadry promocja), biblioteka, pracownia elektryczna. III piętro: pomieszczenia dla publiczności balkon, szatnia, kuluary, stolarnia, montownia i magazyn desek, pomieszczenia biurowe (mecenas, ewidencja majątku, audyt). IV piętro: magazyn kostiumów, magazyn główny materiałowy, malarnia, modelatornia. pomieszczenie scenografa, V piętro: magazyn dekoracji (strych nad widownią). 5

6 Dane charakterystyczne: Powierzchnia: działki 5 433,0 m 2 zabudowy 3 260,3 m 2 użytkowa 7 927,0 m 2 Wysokość budynku: nad sceną ok. 25 m, pozostałe części budynku ok.19 m. Ilość kondygnacji: nadziemnych - 5 podziemnych - 1 Liczba miejsc na widowni 760 parter 474 loże I piętra 75 balkon III piętro Część B - Scena Kameralna. Część B, ze Sceną Kameralną usytuowana jest od strony ul. Sewerynów. Wysokość budynku w tej części wynosi 27,5 m dziewięć kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna: Dane charakterystyczne: Powierzchnia zabudowy: - 643,00 m 2 Powierzchnia działki: m 2 Powierzchnia całkowita: m 2 Powierzchnia użytkowa: ,60 m 2 Kubatura: m 3 6

7 Liczba kondygnacji: - 9 nadziemnych - 1 podziemna Na poziomie -1 znajduje się garaż - 13 miejsc dla samochodów osobowych 6. Charakterystyka pożarowa 1. Kwalifikacja pożarowa. 1) Część istniejąca A Piwnica: pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/ m 2 parter: kategoria zagrożenia ludzi ZL I oraz pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2 I piętro: kategoria zagrożenia ludzi ZL I; zaplecze techniczne sceny (akustyk, elektryk) pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m 2 ; pracownie i garderoby damskie, II piętro: kategoria zagrożenia ludzi ZL III; biblioteka, pracownia elektryczna pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m 2 III piętro: kategoria zagrożenia ludzi ZL I i ZL III oraz pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2, IV piętro: pomieszczenia PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2. V piętro: pomieszczenie PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2. 2) Część B- Scena Kameralna. garaż - strefa pożarowa o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, parter i antresola - kategoria zagrożenia ludzi ZL III, I piętro - kategoria zagrożenia ludzi ZL I, II V piętro - kategoria zagrożenia ludzi ZL III, VI piętro - kategoria zagrożenia ludzi ZL IV (apartamenty mieszkalne), pomieszczenia techniczne strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, pomieszczenia magazynowe strefa PM o gęstości obciążenia ogniowego do 2000 MJ/m 2. 7

8 Ze względu na wysokość budynek jest kwalifikowany następująco: w części istniejącej A jako średniowysoki SW o wysokości poniżej 25m, w części B jako wysoki W (wysokość ok. 27m). 7. Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem Zgodnie z wykonaną ocena zagrożenia wybuchem z czerwca 2011r., autorstwa pana Andrzeja Żmirka, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w budynku występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. Należą do nich: I. Pomieszczenie filtrów, II. Pomieszczenie wentylatorni. W pomieszczeniach stolarni, filtrów oraz wentylatorni zostały wyznaczone, sklasyfikowane i zwymiarowane strefy zagrożenia wybuchem. 8. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej Część A Ze względu na wysokość i przeznaczenie budynku, powierzchnię sceny i kieszeni przy scenie, ilość miejsc na widowni, w teatrze wymagane są następujące urządzenia i instalacje tzw. czynnej ochrony przeciwpożarowej: kurtyna przeciwpożarowa - oddzielająca scenę od widowni, kurtyna przeciwpożarowa - oddzielająca scenę od zascenia, urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych ze sceny i klatek schodowych, urządzenia (zamknięcia) przeciwpaniczne - w drzwiach ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt ponad 300 osób i na drodze z tego pomieszczenia, do wyjścia na zewnątrz lub do innej strefy pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, ewakuacyjne oświetlenie awaryjne - na widowni oraz na drogach ewakuacyjnych z widowni, drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym, system sygnalizacji pożarowej, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 z wężem półsztywnym. 8

9 Stan istniejący a) kurtyna przeciwpożarowa oddzielająca scenę od widowni. b) kurtyna przeciwpożarowa pomiędzy sceną, a zasceniem. c) wentylacja pożarowa. Widownia nie posiada urządzeń oddymiających - oddymianie widowni jw. klapami przy otwartej kurtynie stalowej sceny. d) oddymianie klatek schodowych. e) dźwiękowy system ostrzegawczy. f) oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i bezpieczeństwa. g) system sygnalizacji pożarowej. h) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa i) Instalacje gaśnicze wodne nie wymagane przepisami. 1) instalacja gaśnicza na scenie (zraszacze), 2) instalacja tryskaczowa. j) Instalacja gaśnicza gazowa nie wymagana przepisami. Część B ze Sceną Kameralną. a) system sygnalizacji pożarowej (SSP) b) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) c) instalacja elektryczna d) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, e) wentylacja pożarowa f) instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 9. Rodzaj systemów gaśniczych uwzględnionych modernizacją Zgodnie z przepisami norm i rozporządzeń sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe znajdujące się w danym obiekcie powinny być sprawne i spełniać wszystkie stawiane im wymagania. Rozpatrywana jest modernizacja poniższych systemów, zabezpieczających obiekt w następujący sposób: 9

10 Instalacja zraszaczowa zabezpiecza scenę, drzwi z kieszeni (magazynu dekoracji) na scenę oraz kurtynę stalową oddzielająca widownię od sceny. Instalacja zraszaczowa uruchamiana jest zdalnie przyciskami ręcznymi, zlokalizowanymi na parterze w klatkach schodowych K7 i K8. Wciśnięcie określonego przycisku uruchamia odpowiedni zawór wzbudzający zlokalizowany w pompowni. Ponadto istnieje możliwość ręcznego uruchomienia każdego zaworu wzbudzającego w pompowni na poziomie -1. Instalacja tryskaczowa. W części pomieszczeń magazynowych i zaplecza technicznego teatru znajduje się instalacja tryskaczowa. Dwie sekcje tryskaczowe wodne (dwa zawory kontrolno-alarmowe). Ośrodek Edukacyjny BHP DLA CIEBIE ul. Górskiego 6 lok. 34, Warszawa tel

11 Pompownia pożarowa zasilająca ww instalacje znajduje się w piwnicy. Zestawy pomp (pompy główne dla poszczególnych sekcji tryskaczowych oraz pompy rezerwowe), cztery zbiorniki hydroforowe oraz sprężarka powietrza zasilane są w energię elektryczną z dwóch niezależnych obwodów elektrycznych, z automatycznym przełączaniem zasilania, w przypadku zaniku napięcia w jednym z obwodów. Dla utrzymania ciśnienia w instalacji tryskaczowej i hydrantowej, zaprojektowano zbiorniki hydroforowe współpracujące z pompami uzupełniającymi i sprężarką. W przypadku instalacji hydrantowej pompa główna jest równocześnie pompą uzupełniającą. Zbiorniki hydroforowe, poza stabilizacją ciśnienia w sieci, zapewniają prawidłową pracę instalacji gaśniczych, w przypadku pożaru do czasu osiągnięcia przez pompy pełnej wydajności (po ok. 30 sekundach). Ośrodek Edukacyjny BHP DLA CIEBIE ul. Górskiego 6 lok. 34, Warszawa tel

12 Analizując stan obecnej instalacji wraz z czasookresami jej wykonania oraz funkcjonalnością systemu, konieczne jest przeprowadzenie modernizacji wspomnianego systemu. Obecne pompy wraz zestawami sterowniczymi oraz z armaturą wodną są stare i problematyczne w obsłudze. Warunki techniczne pomieszczenia pompowni nie pozwalają na przeprowadzenie wymaganych przepisami testów i kontroli pomp. Brak jest prawidłowego odwodnienia pomieszczenia wraz z rozwiązaniami technicznymi zapobiegającymi zalaniu. Ograniczony dostęp do części zamiennych zaworów, oraz blokowanie oraz brak pewności ich zadziałania podczas dłuższej pracy, to niektóre z problemów tyczących rozpatrywaną pompownie. Długi czas istnienia zestawów pompowych instalacji hydrantowej i tryskaczowej oraz wymagane czasookresy powodują konieczność wymiany elementów na nowe. 10. Zakres modernizacji Poniżej przedstawiony zostaje, wymagany zakres czynności niezbędnych do wykonania: 1. Opracowanie projektu modernizacji zestawu pompowego instalacji tryskaczowej. 2. Opracowanie projektu zestawu pompowego instalacji hydrantowej. 3. Wymiana główek tryskaczowych. 4. Modernizacja instalacji tryskaczowej o zawory odwodnienia. 5. Płukanie instalacji. 6. Wymiana armatury zasilającej i rozprowadzającej w pomieszczeniu pompowni pożarowej. 7. Wymiana zestawów pompowych instalacji tryskaczowej wraz z oprzyrządowaniem. 8. Wymiana zestawów pompowych instalacji hydrantowej wraz z oprzyrządowaniem. 9. Malowanie rur instalacji tryskaczowych w budynku. 10. Modernizacja zasilania pomp. 11. Podłączenie zestawów do Systemu Sygnalizacji Pożaru. 12. Modernizacja odpływu wody z pomieszczenia tryskaczowni. 13. Zapewnienie prewencyjnego zabezpieczenia powierzchni na czas modernizacji i wyłączenia systemów z użytku przez zawodowych strażaków. 14. Wykonanie zbiornika zapasu wody do celów ppoż. 15. Przeprowadzenie prób i odbiorów technicznych. 12

13 11. Szacunkowy kosztorys Koszt wykonania prac pkt ,000 zł netto Koszt zabezpieczenia pkt ,000 zł netto Koszt wykonania zbiornika zapasu wody - 220,000 zł netto KWOTA ŁĄCZNIE - 683,000 zł netto (+23% vat) 12. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124, poz. 1030). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719), 4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118). 6. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze - instalacje tryskaczowe 7. PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe a. Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Marek Majda Dyrektor Generalny Ośrodek Edukacyjny BHP DLA CIEBIE 13

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Kompleksowe ubezpieczenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej 1. Wymagany termin realizacji - 36 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo