OPIS TECHNICZNY 20 41/12; OPIS OGÓLNY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY 20 41/12; 32. 1. OPIS OGÓLNY."

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa 2. Spis zawartości teczki 3. Oświadczenia projektantów 4. Opis techniczny 1. Opis ogólny 2. Projekt zagospodarowania terenu 3. Instalacje sanitarne C.O., wentylacja oddymiająca, sieci zewnętrzne 4. Instalacje elektryczne 5. Część rysunkowa 1. Instalacje sanitarne - projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1/Z - rzut piwnic - instalacja c.o. - rys. nr 1/S - rzut parteru - instalacja c.o. - rys. nr 2/S - rzut piętra - instalacja c.o. - rys. nr 3/S - schemat instalacji c.o. - rys. nr 4/S - profil kanalizacji deszczowej - rys. nr 5/S 2 Instalacje elektryczne - zasilanie elektryczne parter - rys. nr E1 - piwnica winda - rys. nr E2 - parter winda i wentylatory - rys. nr E3 - piętro winda i wentylatory - rys. nr E4 - schematy zasilania elektrycznego - rys. nr E5 - szafka wentylatorów oddymiających - rys. nr E6 - instalacja piorunochronna - rys. nr E7 - oprawy oświetleniowe natężenie światła - centralka sygnalizacji pożarowej

2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego rozbudowy o zewnętrzną windę i klatkę schodową w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin przy ul. Władysława Węgorka 20 w Poznaniu. Działka nr 41/12; miasto: Poznań, obręb: Junikowo; ark OPIS OGÓLNY Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej windy i klatki schodowej w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu. Zewnętrzna klatka schodowa jest konieczna do spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w razie ewakuacji w budynku konferencyjnym na parterze i pierwszym piętrze. Natomiast realizacja windy zapewni dostęp osobą niepełnosprawnym do sal konferencyjnych znajdujących się na parterze i pierwszym piętrze oraz obsług konferencji (dostawa materiałów i eksponatów z poziomu parkingu) Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest: - zlecenie Inwestora; - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu Uchwała nr XCI/1020/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia r. - decyzja Komendanta Miejskiego Powiatowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr PZ-5591/170/2011 z dnia r.; - inwentaryzacja budowlana wykonaną przez pracownię BS Architekci w Poznaniu; - dokumentacja budowlana archiwalna IOR przekazana przez Inwestora; - dokumentacja geotechniczna wykonana przez inż. M. Jednorowicza w listopadzie 2011 r.; - mapa zasadnicza 1:500; - koncepcja rozbudowy zatwierdzona przez Inwestora; - wytyczne techniczne PROLIFT; - obowiązujące przepisy i akty prawne.

3 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja i stan istniejący. Projektowana zewnętrzna winda i klatka schodowa zlokalizowane są przy zachodniej elewacji budynku konferencyjnego Centrum Kongresowego IOR na działce nr 41/12 obręb: Junikowo. Obecnie w miejscu lokalizacji windy i klatki schodowej teren jest utwardzony (chodnik z kostki brukowej), znajdują się tam także elementy zewnętrzne wejścia bocznego (murki oporowe). Przez teren projektowanej lokalizacji klatki schodowej i windy przebiega kanalizacja deszczowa i linia elektryczna oświetlenia zewnętrznego Dane liczbowe i bilans terenu. Powierzchnia zabudowy: 17,56 m² Powierzchnia zabudowy Centrum Kongresowego po rozbudowie o windę i klatkę schodową nie przekroczy 30% powierzchni działki budowlanej (wymóg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Również minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosząca według planu 40% zostaje zachowana (lokalizacja windy i klatki schodowej jest na terenie utwardzonym) Stan projektowany. Projektowana winda dostępna będzie z poziomu terenu -2,60 (parking) i obsługiwać będzie parter (poziom ±0,00) oraz pierwsze piętro (poziom +3,61). Istniejący, kolidujący z nowoprojektowaną rozbudową odcinek kanalizacji deszczowej należy przełożyć i podłączyć do niej projektowane rury spustowe. Przełożeniu ulega również kolidująca lampa parkowa wraz z odcinkiem elektrycznej instalacji zasilającej. W związku z projektowanym dojściem do windy oraz wyjściem z zewnętrznej klatki ewakuacyjnej przebudowie ulegną istniejące elementy zewnętrzne (schody terenowe, murki oporowe, zieleń) przed wejściem bocznym do Centrum Kongresowego (od strony parkingu).

4 3. INSTALACJE SANITARNE C.O., WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA, SIECI ZEWNĘTRZNE Instalacja c.o. W celu ogrzania powierzchni na poziomach przyziemia, parteru i piętra przylegających do awaryjnej klatki schodowej i projektowanej windy, należy wykonać nowy pion grzewczy. Zasilanie nowego pionu wykonać w piwnicy z istniejącego poziomu instalacji grzewczej. Całość instalacji wykonać z rur stalowych łączonych przez spawanie. Instalację izolować ciepłochronnie izolacją o grubości min. 9,0 mm. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki, a w najniższych zawory spustowe. Układ wyposażyć w zawory odcinające. Na odgałęzieniu instalacji powrotnej zamontować zawór regulacyjny (balansowy) dla wyregulowania hydraulicznego obiegu grzewczego. Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki płytowe z zasilaniem bocznym. Każdy grzejnik musi być wyposażony w zawór z głowicą termostatyczną na zasilaniu oraz regulującą na powrocie Instalacja oddymiająca. W celu zapewnienia prawidłowego oddymiania dróg ewakuacyjnych zaprojektowano mechaniczną instalację oddymiającą. Realizuje się to poprzez wentylator dachowy na I piętrze oraz wentylator ścienny zamontowany w ścianie wschodniej parteru. Wentylator dachowy montować na podstawie dachowej JBS 630, z klapą zwrotną JCA 630. Wentylatory uruchamiane będą poprzez sygnał z optycznych czujek dymowych DOR 40 POLON ALFA, zamontowanych pod sufitem I piętra i parteru. Wentylatory zasilane będą kablem PH 90 z przed wyłącznika p. poż. Cały system musi mieć odporność ogniową minimum 2 godziny przy temperaturze +400 ºC. Zaprojektowano 2 oddymiające wentylatory dachowe z wylotem pionowym typ CTVT/6 400 o parametrach: - wydajność max 4300 m³/h - spręż 250 Pa - obroty 930 obr/min

5 - napięcie 400 V - natężenie 1,0 A - masa 50 kg oraz jeden wentylator oddymiający ścienny typ CHGT/4 450 o parametrach: - obroty 1450 obr/min - moc silnika 0,55 kw - napięcie 400 V - natężenie 1,35 A - masa 49 kg Uwagi końcowe. - po montażu instalacji należy ją przepłukać oraz wykonać próbę ciśnienia - całość robót montażowych, próby i odbiory wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN, oraz aktualnymi przepisami BHP. Opracował: inż. Jerzy W. Piela

6 4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zasilanie elektroenergetyczne. Zasilanie szafki sterowej windy na piętrze wykonać z rozdzielnicy głównej RG znajdującej się w piwnicy. Zasilanie oświetlenia klatki schodowej przy windzie wykonać z szafki oświetlenia wejść SO, znajdującej się za portiernią w bocznym pomieszczeniu Oświetlenie szybu windowego. Wykonać zgodnie z załączoną kartą katalogową windy. Obwód wyprowadzić z szafki sterowej windy. Zastosować oprawy żarowe 100W z siatką o stopniu szczelności IP43. Oprawy rozmieścić max co 3m (5 szt) i zasilić przewodem YDY 3x1,5 w rurkach RVS Oświetlenie klatki schodowej. Oświetlenie wykonać oprawami świetlówkowymi 4x18W o stopniu szczelności IP40. Załączanie odbywać się będzie wyłącznikiem schodowym, lokalnie przyciskami oraz ręcznie na stałe z szafki SO. Przyjęto eksploatacyjne natężenie oświetlenia 150 lx dla klatki schodowej oraz 200 lx przy szafie sterowej windy. 4.3 Instalacja wentylatorów oddymijących W projekcie wentylacyjnym ujęto 3 wentylatory oddymiające załączane optycznymi czujnikami dymu (3 szt.). W szafce SWO zamontować centralkę AFS42. Reakcja każdej z czujek na dym powoduje załączenie wszystkich z 3 wentylatorów do czasu ustąpienia dymu. Ich praca będzie się odbywać mimo wyłączenia rozdzielnicy głównej RG wyłącznikiem p.poż., bo ich zasilanie wykonać sprzed tego wyłącznika Instalacja piorunochronna i uziemiająca. Instalację wykonać zgodnie z rys. E7 i E4. Zwody i uziom łączyć z instalacją istniejącą budynku. W dolnej części szybu windowego zamontować szynę uziemiającą połączoną z uziomem instalacji piorunochronnej. Do szyny łączyć prowadnice dźwigów i konstrukcje stalowe szybu.

7 4.6. Ochrona przeciwporażeniowa. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w systemie TN-S. Opracował: inż. Bogdan Marcinkowski

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo