GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania"

Transkrypt

1 GEZE RWA Urządzenia do usuwania ciepła i dymu Zasady doboru i projektowania 1

2 Str.2 2

3 Spis Treści 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) 4 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu Przykladowe rozmieszczenie skrzydeł klap oddymiających 6 3 Urządzenia oddymiające GEZE 7 4 Centrala oddymiająca E 260 N 8 5 Systemy otwierania okien Siłownik wrzecionowy E 250 do bezpośredniego napędu skrzydła Siłowniki łańcuchowe RWA do bezpośredniego napędu skrzydła Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Okucia okien oddymiających (RWA) Systemy RWA 100 E i RWA 100 E Tandem Systemy RWA 105 E i RWA 105 E Tandem Systemy RWA 110 E i RWA 110 E Tandem Przegląd systemów oddymiających (RWA) Systemy okuć wyposażone w siłowniki E 212 albo E 205 oraz 31 otwieracz naświetla OL Przełączniki synchroniczne GEZE 34 7 Elementy sterujące 35 8 Rozwiązania specjalne w systemach oddymiania (RWA) Drzwi jako otwory oddymiające System oddymiania wyposażony w napęd TSA 160 INVERS Elektromagnetyczne urządzenia do otwierania okien 44 oddymiających RWA-EM AUF 8.4 System RWA CO 2 AUF 47 9 Podłączanie urządzeń oddymiających (RWA) do systemu 49 magistrali 10 Okablowanie- dobór przewodów Wytyczne i normy dotyczące oddymiania Wielkość powierzchni oddymiającej Wielkość powierzchni oddymiającej poszczególnych okien Wymagania specjalne dotyczące przewodów elektrycznych Odbiór, kontrola i konserwacja urządzeń oddymiających Projektowanie, montaż, uruchomienie 53 Schemat okablowania centrali oddymiającej E 260 N2/1... N8/4 54 Schemat połączeń centrali oddymiającej E 260 N2/1...N8/4 55 Schemat okablowania centrali oddymiającej E 260 N12/1... N32/8 56 Schemat połączeń centrali oddymiającej E 260 N12/1...N32/8 57 Schemat okablowania napędu TSA 160 INVERS 58 3

4 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) Dym i produkty gazowe spalania powstające w czasie pożaru są ogrzewane przez wydzielające się podczas spalania ciepło, unoszą się zgodnie z zasadami termiki do góry i w krótkim czasie wypełniają wnętrze budynku. Tworzący się zator cieplny powoduje duży wzrost temperatury, który może doprowadzić do wybuchowego samozapalenia materiałów palnych, przeskoków ognia i do całkowitego zniszczenia obiektu. Rozprzestrzenianie się dymu bez systemu RWA Rozprzestrzenianie się dymu przy systemie RWA Prawie 90% śmiertelnych wypadków podczas pożarów jest spowodowane prze zatrucie dymem i gazowymi produktami spalania. Bezpośrednimi przyczynami śmierci są: 1. Toksyczne składniki dymu i gazów 2. Składniki o działaniu korozyjnym, które powodują sparzenie substancjami żrącymi płuc i dróg oddechowych. Względnie rzadko dochodzi do poważnych, nawet śmiertelnych oparzeń na skutek bezpośredniego kontaktu z ogniem. Jednak nieprawidłowo działający system odprowadzania dymu i ciepła umożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się płomieni zwiększa tego typu zagrożenie dla ludzi ewakuujących się z budynku i dla ratowników. Intensywne rozprzestrzenianie się dymu wymaga stosowania skutecznego oddymiania. Sterowane elektrycznie urządzenia oddymiające (RWA) mają za zadanie odprowadzanie dymu i ogrzanego powietrza przy wykorzystaniu ruchu konwekcyjnego gazów. Główne cele oddymiania to: Ratowanie ludzkiego życia przez zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zapewnienie widoczności wyjść ewakuacyjnych Pomoc w akcji ratunkowej ułatwienie działań związanych z gaszeniem ognia, zmniejszenie skutków pożaru, zabezpieczenie mienia Wczesne rozpoznanie ogniska pożaru umożliwia szybsze rozpoczęcie działań zapobiegawczych i szybszą akcję ratunkową. W tym celu konieczne jest rozmieszczenie we wszystkich ważniejszych punktach budynku czujek dymowych i przycisków przeciwpożarowych meldujących o powstaniu zagrożenia. 4

5 Przykłady stosowania urządzeń oddymiających Grupy obiektów, w których powinny być stosowane urządzenia oddymiające: Szpitale Budynki biurowe i przemysłowe Centra handlowe Hale magazynowe Domy handlowe Budynki użyteczności publicznej Miejsca zgromadzeń Banki Hotele i restauracje Budynki administracyjne Domy opieki społecznej Lotniska i dworce kolejowe Salony samochodowe, stacje obsługi Ogólnie: Drogi ewakuacyjne i ratunkowe (klatki schodowe i korytarze) 5

6 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu 2.1 Przykładowe rozmieszczenie skrzydeł klap oddymiających Wielkość minimalnej czynnej powierzchni oddymiającej wynika z odpowiednich przepisów i warunków zabudowy przykładowo dla klatek schodowych wielkość ta jest równa 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, jednak nie mniej niż 1m 2. Na podstawie tych danych ustala się ilość i wielkość okien oddymiających. 6

7 3 Urządzenia odymiające GEZE Struktura systemu opis funkcji System sterowania elektrycznymi urządzeniami oddymiającymi składa się z podzespołów przedstawionych na załączonym rysunku. Rozróżnić można dwie grupy funkcji: alarmowe i przewietrzania. Oznacza to, że system GEZE RWA w codziennej eksploatacji może być wykorzystywany do wietrzenia pomieszczeń, w razie pożaru natomiast służy do usuwania dymu. 7

8 Każdy system oddymiania musi zawierać następujące podzespoły: System napędów otwierających okna albo klapy Centrala oddymiająca Dwa przyciski przeciwpożarowe (oddymiające) Pozostałe elementy składowe systemu są stosowane opcjonalnie. Czujki dymu i ciepła często nie są połączone z centralą oddymiającą, lecz bezpośrednio z centralą sygnalizacji pożaru. Jeżeli system oddymiania służy również do przewietrzania, musi być uzupełniony m.in. o przycisk przewietrzający. W przypadku alarmu okna oddymiające otwierają się na całą możliwą szerokość. Centrala oddymiająca nie reaguje na przycisk przewietrzający. Okna otwarte na skutek alarmu zamyka się przyciskiem resetującym umieszczonym w przycisku oddymiającym albo przez skasowanie alarmu w centrali. Do obsługi systemu oddymiania stosuje się centrale oddymiające typu E 260N, które sterują pracą elementów wykonawczych, zasilają system podczas normalnej eksploatacji i w przypadku zaniku prądu w sieci. Elementy składowe systemu oddymiania i ich funkcje zostaną dokładnie przedstawione w dalszej części opisu. 4 Centrala oddymiająca E 260 N Centrala oddymiająca jest główną jednostką sterującą, do której są podłączone pozostałe elementy oddymiania. Służy do zasilania całego systemu prądem oraz do sterowania funkcjami poszczególnych podzespołów. Funkcją przewietrzania steruje się za pomocą przycisków przewietrzających połączonych z centrala odymiającą. Jeżeli do centrali oddymiającej są podłączone czujki dymu, okna i klapy oddymiające będą w zależności od konfiguracji otwierane albo zamykane automatycznie. Właściwości wyrobu: Napięcie zasilające 230 V AC 50 Hz Napięcie na wyjściu 24 VDC, nieregulowane, tętnienie resztkowe max.20% Zasilanie awaryjne utrzymuje system w stanie gotowości do pracy przez co najmniej 72 godziny za pomocą akumulatorów ołowiowych 2x12V Wszystkie funkcje są aktywne także przy zasilaniu awaryjnym. Ciągłą kontrola stanu naładowania akumulatorów Osobne bezpieczniki dla poszczególnych grup napędów Kontrolowanie przewodów linii zasilania siłowników i linii alarmowych Dioda sygnalizacyjna LED pokazująca prawidłowy stan pracy albo uszkodzenie systemu Stopień ochrony obudowy IP 54 Temperatura otoczenia od +5 C do +40 C Możliwości podłączenia urządzeń peryferyjnych są przedstawione na schemacie połączeń. Dokładne informacje dotyczące central oddymiających są zawarte w odpowiednich instrukcjach montażu i obsługi. 8

9 Dane techniczne central oddymiających E260 N2/.. E260 N4/.. E260 N8/.. E260 N12/.. E260 N18/.. E26-N24/.. E260 N32/.. Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość) 256x217x x261x x318x x 600 x 210 Maksymalna ilość grup przewietrzających Maksymalny prąd wyjściowy 2,0 A 4,0 A 7,5 A 10 A 16 A 22 A 30 A Maksymalna ilość przycisków alarmowych Maksymalna ilość czujek dymu albo czujek cieplnych Maksymalna ilość przycisków przewietrzających Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych Przewód sterujący Przewód zasilania siłowników Dostępne wejścia sygnałowe Bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne Moc transformatora Pojemność akumulatora Wyposażenie opcjonalne 4 szt. w linii 10 szt. w linii 10 szt. w linii 10 szt. w linii 3 szt. z LED na 1 grupę przewietrzającą / dowolna ilość przycisków bez LED 4 x 2 x 0,8 max. 2,5 mm 2 max. 4,0 mm 2 4 x 2 x 0,8 max. 2,5 mm 2 max. 4,0 mm 2 (max.10mm 2 dla typów 18/1, 24/1, 32/1) Sterowanie wiatrowo-deszczowe zewnętrzna centrala sygnalizacji pożarowej (styk bezpotencjałowy) z opcjonalną płytką rozszerzającą (patrz wyposażenie dodatkowe) 30 VA 1,2 Ah 130 VA 2,1 Ah 260 VA 6-7,2 Ah z płytka rozszerzającą: alarm (buczek) uszkodzenie (sygnał świetlny) sygnalizacja otwarcia okna (obciążenie styków max.30 W) 3 styki: alarm (buczek) uszkodzenie (sygnał świetlny) sygnalizacja otwarcia okna (obciążenie styków max. 30 W, z płytką rozszerzającą) 400 VA 10 Ah 500 VA 15 Ah 750 VA Ah 1000 VA Ah druga grupa alarmowa (15 przycisków alarmowych, 10 czujek dymu) łączenie central (do 30 urządzeń) sygnalizacja otwarcia okna z płytką rozszerzającą 9

10

11 5 Systemy otwierania okien Do otwierania i zamykania okien przewietrzających stosuje się zazwyczaj standardowe okucia uzupełnione o silnik elektryczny. W odróżnieniu do typowych systemów przewietrzających, systemy przewietrzającooddymiające są wyposażone w silniki zasilane prądem stałym o napięciu 24 V. Wynika to z konieczności stosowania zasilania awaryjnego, ponieważ z reguły w przypadku pożaru zostaje odcięte napięcie w sieci budynku. Stosowane są następujące rozwiązania systemów otwierania okien oddymiających: Napędy bezpośrednie Siłownik wrzecionowy E 250 (patrz rozdz. 6.1) Napędy łańcuchowe dostosowane do potrzeb oddymiania (patrz rozdz. 6.2) E 600, E 620, E640 albo E 660 Napędy połączone z okuciem RWA 100 E, RWA 105 E albo RWA 110 E (patrz rozdz. 7.1 ff) Siłownik E 212 albo E 205 połączone z nawierzchniowym okuciem obwiedniowym

12 5.1 Siłownik wrzecionowy E 250 do bezpośredniego napędu skrzydła Siłownik E 250 jest przeznaczony do bezpośredniego otwierania i zamykania okien dachowych, okien fasadowych uchylnych do wewnątrz i na zewnątrz, klap dymowych. Siłownik jest mocowany na konstrukcji okna za pomocą konsoli wykonanej ze stopu aluminium. Położenie elementu konsoli osadzonego na siłowniku można regulować w zależności od warunków zabudowy. Dla bardzo dużych i ciężkich skrzydeł celowe jest stosowanie dwóch siłowników (umieszczonych po lewej i prawej stronie skrzydła) tworzących system tandem. Jako granicę stosowania dwóch siłowników, przyjmuje się szerokość skrzydła 1,2m. Siłowniki pracujące w systemie tandem są połączone z jednostką sterującą za pomocą przełącznika synchronicznego E100/24 V. Właściwości wyrobu Wymiary: 40 x 47 mm Prowadzenie przewodu w obudowie Mechaniczny wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający przekładnię planetarną Niski poziom hałasu Ograniczenie wysuwu (opcja) Wskaźnik położenia wrzeciona (opcja) Wykonanie specjalne: wtyk przyłączeniowy zamiast przewodu Opis techniczny Wysuw wrzeciona 100, 150, 200, 300, 500, 700, 750, 1000 mm Stopień ochrony IP 65 Przewód zasilający 3 x 0,75 mm 2 Napięcie zasilające 24 V DC (-25%, + 45%) Pobór prądu 0,2 0,8 A Czas włączenia 100% Zakres temperatur otoczenia Od 20 do +70 C Siła na wrzecionie Dla wszystkich wielkości wysuwu 750 N Prędkość wysuwu bez obciążenia 100 mm / 20 s Przykłady zastosowania Okna odchylne, uchylne lub okna rozwierne otwierane do wewnątrz Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalne wysokości skrzydeł: (mm) wysuw wysokość skrzydła

13 Okna odchylne, uchylne lub okna rozwierne otwierane na zewnątrz Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalna wysokość skrzydła: 400 mm Okna dachowe i świetliki Skrzydła zamontowane poziomo, np. świetliki dachowe (napęd mocowany pionowo) Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 1000 mm Minimalna wysokość skrzydła: (mm) mm w zależności od wysuwu wrzeciona Skrzydła w fasadzie ukośnej (np. okna dachowe) Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalne wysokości skrzydeł: (mm) wysuw wysokość skrzydła Uwaga (dotyczy wszystkich przypadków montażu): Podane minimalne wysokości skrzydeł są wartościami orientacyjnymi i powinny być dostosowane do sposobu zabudowy, wymiarów bazowych i skoku siłownika. Obracający się w konsoli siłownik nie może zaczepiać o elementy konstrukcji budynku. 13

14 5.2 Siłowniki łańcuchowe RWA do bezpośredniego napędu skrzydła Siłowniki łańcuchowe GEZE są przeznaczone do bezpośredniego otwierania i zamykania okien rozwiernych, obrotowych, świetlików, okien uchylnych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Siłowniki łańcuchowe są wyposażone w łańcuch o specjalnej konstrukcji, która umożliwia przenoszenie sił wypychających i ciągnących skrzydło. W położeniu zamkniętym łańcuch jest zwinięty i ukryty w obudowie siłownika. Napędy łańcuchowe powinny być stosowane do okien prostokątnych, pionowych, w pomieszczeniach suchych. Napęd E 60 może być stosowany do okien o nachylonej powierzchni (dachowych). W przypadku bardzo szerokich albo ciężkich skrzydeł można stosować dwa napędy łańcuchowe tworzące system tandem, połączone ze sobą za pomocą przełącznika synchronicznego E 101. Przyjmuje się, że stosowanie układu tandem jest wymagane od szerokości skrzydła 1,5 m. Warianty montażu siłowników łańcuchowych Napęd dobiera się w zależności od ciężaru, szerokości, wysokości i sposobu montażu skrzydła. W tabeli są podane dane techniczne siłowników łańcuchowych: Napęd dobiera się w zależności od ciężaru, szerokości, wysokości i sposobu montażu skrzydła. W 14

15 tabeli są podane dane techniczne siłowników łańcuchowych: Typ napędu łańcuchowego E 600 E 620 E 640 E 660 Zakres stosowania: Max. Powierzchnia skrzydła [m 2 ] 1,5 1,5 1,5 1,65 dla okien pionowych Maksymalny kąt nachylenia fasady Fasady o dużym nachyleniu i okna o specjalnych kształtach ± 5 do ustalenia ± 5 do ustalenia Zapotrzebowanie miejsca na ramie Okna otwierane do wewnątrz Okna otwierane na zewnątrz [mm] Wielkość niezlicowania [mm] uchylne 0 15 odchylne Wielkość niezlicowania przy zastosowaniu dodatkowej podkładki wyrównującej na ościeżnicy (okna otwierane do wewnątrz) albo na skrzydle (okna otwierane na zewnątrz) uchylne odchylne do Maksymalny ciężar skrzydła, minimalna i maksymalna szerokość i wysokość skrzydła są podane na wykresach na następnych stronach. Dane mechaniczne: Wymiary [mm] 86x50x269 51,5x29x286 62x40x372 83x50x515/ 609 Siła wypychająca [N] Siła ciągnąca [N] Wysuw łańcucha [mm] 250/370 przełączanie za pomocą zwory 200 i i i 600 Prędkość wysuwu [mm/s] Ciężar [kg] 1,8 1,2 1,5 2,0 Sposób wyłączenia w skrajnych położeniach wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy Wyłącznik przeciążeniowy brak prądowy prądowy prądowy Dane elektryczne: Napięcie nominalne [V] Pobór prądu [A] 2,1 1,0 1,0 2,0 Czas włączenia [%] Moc pobierana [W] Wartość progowa prądu (wyłącznik - 1,0 2,2 2,8 przeciążeniowy) [A] Temperatura otoczenia [ C] -20 do do do do +50 Stopień ochrony obudowy [IP] 20/III 42/III 42/III 42/III Klasa izolacji E E E E Przewód przyłączeniowy (fabryczny) - 2 x 1mm 2, 1 m* 2 x 1mm 2, 1 m** 2 x 1mm 2, 1 m** Doprowadzenie zasilania (instalacja) 2 x 1mm 2 / 2 x 1,5mm 2 do 10m /2 x 2,5mm 2 do 50m * przewód podłączony na stałe do siłownika ** przewód z wtykiem kątowym do podłączenia do siłownika 15

16 5.3 Siłownik łańcuchowy E 600 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 250mm Szerokość skrzydła a: min. 430 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 500 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. 16

17 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 370mm Szerokość skrzydła a: min. 430 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 800 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 600 Skrzydła o wysokości mniejszej niż 500 mm (przy wysuwie 250 mm) albo mniejszej niż 800 mm (przy wysuwie 370 mm) Dotyczy skrzydeł uchylnych do wewnątrz (z konsola obrotową dla okien uchylnych do wewnątrz) oraz skrzydeł odchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) min. wysokość skrzydła b min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ] uzupełnienie wysuw *) wysuw *) 1*) okna odchylne: płyta mocująca do okien otwieranych na zewnątrz (ukośny wspornik skrzydła) okna uchylne: konsola obrotowa do okien otwieranych do wewnątrz 2*) okna odchylne: standard okna uchylne: konsola obrotowa do okien otwieranych do wewnątrz 17

18 5.4 Siłownik łańcuchowy E 620 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 200 albo 250 mm Szerokość skrzydła a: min. 450 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 600 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. 18

19 5.5 Siłownik łańcuchowy E 640 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych,, wysuw łańcucha 280 albo 380 mm Wysuw 280: min. 540 mm; max mm Wysuw 380: min. 660 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 640 Skrzydła o wysokości mniejszej niż 900 mm przy wysuwie 280 / 380 mm Dotyczy skrzydeł uchylnych do wewnątrz (z konsola obrotową dla okien uchylnych wewnątrz) oraz skrzydeł odchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) min. wysokość skrzydła b min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] wysuw wysuw max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ] 19

20 5.6 Siłownik łańcuchowy E 660 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych i odchylnych,, wysuw łańcucha 420 albo 600 mm Szerokość skrzydła a: Wysuw 420 mm: min. 780 mm; max mm Wysuw 600 mm: min. 960 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min.1100 mm; max.1500 mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 660 Skrzydła pionowe o wysokości mniejszej niż 1100 mm przy wysuwie 420 / 600 W przypadku skrzydeł uchylnych do wewnątrz stosuje się konsolę obrotową. Dla okien odchylnych na zewnątrz stosuje się konsolę obrotową do okien uchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) z elementem przegubowym. min. wysokość skrzydła b min [mm] wysuw min. szerokość skrzydła a min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] wysuw max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ]

21 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł uchylnych osadzonych na powierzchniach nachylonych. Wysuw 420 albo 600 mm Wysokość skrzydła b: min mm; max mm Kąt nachylenia α: max. 80 Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. UWAGA: przy doborze napędów do okien dachowych należy uwzględnić obciążenie śniegiem. Płyty montażowe dostarcza wykonawca ślusarki. 21

22 6 Okucia okien oddymiających (RWA) Podstawowymi okuciami GEZE do okien oddymiających są: RWA 100 E, RWA 105 E oraz RWA 110 E. Okucia okien oddymiających mogą tworzyć system tandem, w którym oba siłowniki są połączone za pomocą przełącznika synchronicznego E 100. Opis ogólny wyrobu: duże szerokości otwarcia niezawodne ryglowanie mechaniczne skrzydła korzystne usytuowanie siłownika, który przylega do płaszczyzny okna i nie wystaje do wnętrza pomieszczenia niski poziom generowanego hałasu wszystkie systemy RWA są wyposażone w siłowniki wrzecionowe serii GEZE E 250 /24 V (patrz rozdział 6.1) Systemy RWA RWA 100 RWA 105 E RWA 110 E Podstawowy zakres stosowania okna uchylne, odchylne i rozwierne otwierane do wewnątrz okna w fasadzie słupowo-ryglowej i okna rozwierne otwierane do wewnątrz, również przy niewielkiej ilości powierzchni montażowej okna odchylne otwierane na zewnątrz 22

23 6.1 Systemy RWA 100 E i RWA 100 E Tandem Zakresy stosowania Na rysunku są podane standardowe wymiary w mm. W przypadkach wykraczających poza zakres standardowy należy skontaktować się z przedstawicielem GEZE. Dane na rysunkach dotyczą okien aluminiowych i drewnianych. Dla okien z tworzywa sztucznego obowiązują następujące ograniczenia: *1) max.800 mm (napęd pojedynczy) *2) max mm (tandem) Ustalanie wymaganego wysuwu wrzeciona 23

24 RWA 100 E i RWA 100 E TANDEM wymiary w [mm] wysuw wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.52 ok.48 ok.48 ok.44 ok.40 ok.38 ok.35 ok.32 ok.29 ok szerokość otwarcia ok.860 ok.820 ok.860 ok.840 ok.830 ok.850 ok.820 ok.800 ok.780 ok.750 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.50 ok.44 ok.40 ok.33 ok.28 ok.25 szerokość otwarcia ok.640 ok.640 ok.650 ok.600 ok.570 ok.540 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.51 ok.46 ok.37 ok.35 ok.27 szerokość otwarcia ok.520 ok.520 ok.490 ok.490 ok.450 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.36 ok.36 ok.34 ok.30 ok.28 szerokość otwarcia ok.320 ok.350 ok.380 ok.380 ok Podane kąty i szerokości otwarcia są wielkościami orientacyjnymi, które zmieniają się w zależności od sposobu montażu i wymiaru ustawczego G. Konstrukcja okucia Wymiary G i E są podane w instrukcji montażu znajdującej się w opakowaniu. 24

25 6.2 System RWA 105 E i RWA 105 E Tandem System jest przeznaczony dla prostokątnych pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych, otwieranych do wewnątrz. Siłownik jest umieszczony równolegle do płaszczyzny skrzydła. RWA 105 (napęd pojedynczy) ustalanie wysuwu wrzeciona 25

26 RWA 105 E Tandem-ustalanie wysuwu wrzeciona 26

27 Ustalanie szerokości otwarcia Konstrukcja okucia 27

28 6.3 System RWA 110 E i RWA 110 E Tandem System jest przeznaczony dla prostokątnych pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych, otwieranych na zewnątrz. Siłownik jest umieszczony równolegle do płaszczyzny skrzydła. Zakres stosowania Na rysunku są podane standardowe wymiary w mm. W przypadkach wykraczających poza zakres standardowy należy skontaktować się z przedstawicielem GEZE. Dane na rysunkach dotyczą okien aluminiowych i drewnianych. Dla okien z tworzywa sztucznego obowiązują następujące ograniczenia: *1) max.800 mm (napęd pojedynczy) *2) max mm (tandem) 28

29 Ustalanie wysuwu wrzeciona RWA 110 E i RWA 110 E TANDEM wymiary w [mm] wysuw wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.56 ok.54 ok.51 ok.49 ok.47 ok.43 ok.39 ok.35 ok.33 ok.31 szerokość otwarcia ok.880 ok.870 ok.870 ok.880 ok.880 ok.860 ok.860 ok.830 ok.840 ok.840 E250/300 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.55 ok.51 ok.48 ok.46 ok.43 ok.41 ok.39 szerokość otwarcia ok.640 ok.650 ok.650 ok.670 ok.670 ok.670 ok.670 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.45 ok.44 ok.42 ok.39 ok.37 szerokość otwarcia ok.510 ok.530 ok.540 ok.540 ok.540 E250/200 E250/150 Podane kąty i szerokości otwarcia są wielkościami orientacyjnymi, które zmieniają się w zależności od sposobu montażu i wymiaru ustawczego G. 29

30 6.4 Przegląd systemów oddymiających (RWA) Parametry wyjściowe szerokość i wysokość okna (powinny się mieścić w zakresie stosowania) ciężar wypełnienia powierzchnie montażowe itp. System RWA RWA 100 E RWA 105 E RWA 110 E Zakres stosowania Główny zakres stosowania okna pionowe, otwierane do wewnątrz okna pionowe otwierane na zewnątrz maksymalne szerokości skrzydeł [mm] dla pojedynczego napędu: okna drewniane i aluminiowe okna z tworzywa sztucznego okna uchylne do wewnątrz okna rozwierne w konstrukcji słupoworyglowej okna odchylne na zewnątrz tak tak nie nie nie tak w zależności od wysuwu wrzeciona, patrz str wysokości skrzydeł [mm] dla napędu pojedynczego max. ciężar wypełnienia [kg] (przy oknach uchylnych 25) zapotrzebowanie powierzchni montażowej rygiel: min 32 siłownik: min.48 możliwości montażu patrz RWA 100 E zakres stosowania str.29 na ramie: 18 skrzydło: 38 głębokość słupa/rygla: max.125 patrz RWA 105 E zakres stosowania str.31 napęd tandemowy tak, z przełącznikiem synchronicznym E 100 ryglowanie tak, od powierzchni skrzydła 1,2m 2 konieczne dwa rygle tak, za pomocą dwóch kątowników ryglujących maksymalny wymiar i [mm] (patrz str.38) Dane techniczne: wymiary siłownika E 250 [mm] b x h x l x 47 x (wysuw + 240) napięcie znamionowe [V DC] 24 (+30%; - 20%) pobór prądu [A] 0,2 0,8 siła na wrzecionie [N] 750 rama skrzydła: min.33 rama ościeżnicy: min.45 patrz RWA 110 E zakres stosowania str.34 tak, od powierzchni skrzydła 1,2m 2 konieczne dwa rygle wysuw wrzeciona [mm] 100 / 150 / 200 / / 150 / / 200 / 300 możliwa regulacja wysuwu wyłączanie przeciążeniowe elektromechaniczne czas otwierania 100 mm /ok.20 s zakres temperatur otoczenia - 20 do + 70 stopień ochrony IP 65 przewód zasilający (fabryczny) 3 x 0,75 mm 2, ok.2 m doprowadzenie zasilania patrz rozdz.5 Centrale zasilające (wykonawca) 30

31 6.5 Systemy okuć wyposażone w siłowniki E 212 albo E 205 oraz otwieracz naświetla OL 100 Okucie umożliwia uruchamianie kilku nożyc za pomocą jednego siłownika. Zakres stosowania nożycowy otwieracz naświetli OL 100 nawierzchniowy nożycowy otwieracz naświetli do pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych skrzydła otwierane do wewnątrz, możliwość montażu po lewej i prawej stronie ciężar skrzydła według wykresu przedstawiającego zakres stosowania element ryglujący w nożycach ten sam wspornik skrzydła dla wszystkich wielkości niezlicowania skrzydła i ramy i dla wszystkich materiałów, łatwy montaż dzięki stosowaniu gotowych podzespołów ogranicza się ilość elementów okucia małe zapotrzebowanie powierzchni montażowej nad górną krawędzią skrzydła i przy krawędziach bocznych wszystkie widoczne elementy wykonane z aluminium Szerokość otwarcia ok. 260 mm przy skoku dźwigni 66 mm (standard) Szerokość otwarcia ok. 190 mm przy skoku dźwigni 42 mm (opcja) Dane techniczne Napęd E 212 Napęd E 205 wymiary 30 x 80 x 210 (HxBxL) 52 x 70 x 360 (HxBxL) wysuw wrzeciona (regulowany) mm mm siła ciągnąca i pchająca 1400 N 2000 N prędkość wysuwu pod ok. 52 mm / 35 s ok. 70 mm/ 45 s obciążeniem temperatura otoczenia - 20 do + 70 C - 20 do + 70 C pobór mocy 29 W 30 W prąd pobierany 1,2 A 1,25 A stopień ochrony IP 52 IP 54 napięcie zasilające 24 V DC 24 V DC przewód zasilający wtyk 3 x 1,5 mm 2 Napędy mogą być stosowane również w oknach płytowych. W celu uzyskania bliższych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela GEZE> 31

32 Zakres stosowania napędy mogą być montowane w położeniu pionowym albo poziomym, po obu stronach okna napędy są przeznaczone wyłącznie do pracy w suchych pomieszczeniach zakres niezlicowania skrzydła i ramy 0-25 mm Zalecana ilość nożyc niezbędna ilość nożyc z siłownikiem E 212 z siłownikiem E 205 szerokość skrzydła szerokość skrzydła a przy montażu a przy montażu pionowym poziomym szerokość skrzydła a przy montażu poziomym szerokość skrzydła a przy montażu pionowym 1 nożyce nożyc nożyce nożyce nożyc wysokość skrzydła wysokość skrzydła wysokość skrzydła wysokość skrzydła b= 400 1) b= 500 2) b= 400 1) b= ) 1) 2) jeżeli za pomocą regulacji wysuwu wrzeciona szerokość otwarcia zostanie zredukowana do 190mm, b min = 290mm jeżeli bezpośrednio pod skrzydłem nie ma odsadzenia albo parapetu, b min = 400mm 32

33 Zakres szerokości skrzydeł i ciężar wypełnienia w zależności od wymiaru i (dotyczy montażu OL 100) i = odległość płaszczyzny środka ciężkości skrzydła od osi zawiasu Jeżeli nie została przekroczona maksymalna łączna szerokość skrzydeł, można zamontować do 5 nożyc Jeżeli nie została przekroczona maksymalna łączna szerokość skrzydeł, można zamontować do 4 nożyc 33

34 6.6 Przełączniki synchroniczne GEZE przełączniki synchroniczne GEZE są przeznaczone do koordynowania czasu odłączenia dwóch napędów zainstalowanych na jednym skrzydle okiennym. W przypadku awarii jednego z nich następuje jednoczesne odłączenie drugiego napędu, co eliminuje uszkodzenia konstrukcji okna powstałe na skutek skręcenia skrzydła. Przełącznik synchroniczny E 100 Przełącznik synchroniczny E 100 jest przeznaczony dla siłowników grupy E 250. Regulowany czas dobiegu umożliwia skorygowanie różnic prędkości wrzecion obu siłowników po dojściu do położenia skrajnego i wyrównanie sił dociskających obie strony skrzydła. Przełącznik E 100 umożliwia dodatkowo zmniejszenie szerokości otwarcia okna przez ograniczenie czasu pracy silników. Dane techniczne Napięcie zasilające możliwości przyłączeniowe prąd wyjściowy czas dobiegu ograniczenie czasu otwierania 24 V DC, min. 16 V DC, max. 40 V DC tętnienie resztkowe: dopuszczalny niewygładzony prąd stały 2 siłowniki zasilane prądem 24 V DC wyposażone w zintegrowany układ wyłączania przeciążeniowego max. 2,5 A na każdy siłownik ustawiany w zakresie od 0 do 6s. Ustawienie fabryczne 0s ustawienie czasu otwarcia w zakresie od 5 do 60s. Ustawienie fabryczne 5s przekrój przewodu zasilającego max. 2,5 mm 2 stopień ochrony IP 54 wymiary 113 x 113 x 58 (długość x szerokość x głębokość) Przełącznik synchroniczny E 101 Przełącznik E 101 służy do koordynowania współpracy dwóch napędów łańcuchowych typy E 600 E 660. PO włączeniu napięcia zasilającego sprawdzane jest działanie przełącznika i siłowników. Przełącznik synchroniczny rozpoznaje uszkodzenia, przykładowo przerwę w przewodzie zasilającym albo zwarcie w obwodzie. Napędy mogą pracować tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryte żadne uszkodzenie. Dane techniczne napięcie zasilające od 15 do 33 V DC, tętnienie resztkowe max. 20% możliwości przyłączeniowe 2 siłowniki zasilane prądem 24 V nie wyposażone w czujnik przemieszczenia prąd wyjściowy max. 2 A na każdy siłownik czas dobiegu przy położeniach krańcowych max. 6s, ustawiany za pomocą potencjometru stopień ochrony IP 54 wymiary 120 x 65 x 40 (długość x szerokość x głębokość) 34

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN

TS 93. System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN TS 9 System samozamykaczy z funkcją EASY OPEN UNIWERSALNY I ELEGANCKI System krzywkowy TS 9 zapewnia wysoką jakość rozwiązań architektonicznych do wszystkich zastosowań projektowych. Sprawdzona technologia

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo