GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEZE RWA. Urządzenia do usuwania ciepła i dymu. Zasady doboru i projektowania"

Transkrypt

1 GEZE RWA Urządzenia do usuwania ciepła i dymu Zasady doboru i projektowania 1

2 Str.2 2

3 Spis Treści 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) 4 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu Przykladowe rozmieszczenie skrzydeł klap oddymiających 6 3 Urządzenia oddymiające GEZE 7 4 Centrala oddymiająca E 260 N 8 5 Systemy otwierania okien Siłownik wrzecionowy E 250 do bezpośredniego napędu skrzydła Siłowniki łańcuchowe RWA do bezpośredniego napędu skrzydła Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Siłownik łańcuchowy E Okucia okien oddymiających (RWA) Systemy RWA 100 E i RWA 100 E Tandem Systemy RWA 105 E i RWA 105 E Tandem Systemy RWA 110 E i RWA 110 E Tandem Przegląd systemów oddymiających (RWA) Systemy okuć wyposażone w siłowniki E 212 albo E 205 oraz 31 otwieracz naświetla OL Przełączniki synchroniczne GEZE 34 7 Elementy sterujące 35 8 Rozwiązania specjalne w systemach oddymiania (RWA) Drzwi jako otwory oddymiające System oddymiania wyposażony w napęd TSA 160 INVERS Elektromagnetyczne urządzenia do otwierania okien 44 oddymiających RWA-EM AUF 8.4 System RWA CO 2 AUF 47 9 Podłączanie urządzeń oddymiających (RWA) do systemu 49 magistrali 10 Okablowanie- dobór przewodów Wytyczne i normy dotyczące oddymiania Wielkość powierzchni oddymiającej Wielkość powierzchni oddymiającej poszczególnych okien Wymagania specjalne dotyczące przewodów elektrycznych Odbiór, kontrola i konserwacja urządzeń oddymiających Projektowanie, montaż, uruchomienie 53 Schemat okablowania centrali oddymiającej E 260 N2/1... N8/4 54 Schemat połączeń centrali oddymiającej E 260 N2/1...N8/4 55 Schemat okablowania centrali oddymiającej E 260 N12/1... N32/8 56 Schemat połączeń centrali oddymiającej E 260 N12/1...N32/8 57 Schemat okablowania napędu TSA 160 INVERS 58 3

4 1 Cel stosowania urządzeń oddymiających (RWA) Dym i produkty gazowe spalania powstające w czasie pożaru są ogrzewane przez wydzielające się podczas spalania ciepło, unoszą się zgodnie z zasadami termiki do góry i w krótkim czasie wypełniają wnętrze budynku. Tworzący się zator cieplny powoduje duży wzrost temperatury, który może doprowadzić do wybuchowego samozapalenia materiałów palnych, przeskoków ognia i do całkowitego zniszczenia obiektu. Rozprzestrzenianie się dymu bez systemu RWA Rozprzestrzenianie się dymu przy systemie RWA Prawie 90% śmiertelnych wypadków podczas pożarów jest spowodowane prze zatrucie dymem i gazowymi produktami spalania. Bezpośrednimi przyczynami śmierci są: 1. Toksyczne składniki dymu i gazów 2. Składniki o działaniu korozyjnym, które powodują sparzenie substancjami żrącymi płuc i dróg oddechowych. Względnie rzadko dochodzi do poważnych, nawet śmiertelnych oparzeń na skutek bezpośredniego kontaktu z ogniem. Jednak nieprawidłowo działający system odprowadzania dymu i ciepła umożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenianie się płomieni zwiększa tego typu zagrożenie dla ludzi ewakuujących się z budynku i dla ratowników. Intensywne rozprzestrzenianie się dymu wymaga stosowania skutecznego oddymiania. Sterowane elektrycznie urządzenia oddymiające (RWA) mają za zadanie odprowadzanie dymu i ogrzanego powietrza przy wykorzystaniu ruchu konwekcyjnego gazów. Główne cele oddymiania to: Ratowanie ludzkiego życia przez zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych zapewnienie widoczności wyjść ewakuacyjnych Pomoc w akcji ratunkowej ułatwienie działań związanych z gaszeniem ognia, zmniejszenie skutków pożaru, zabezpieczenie mienia Wczesne rozpoznanie ogniska pożaru umożliwia szybsze rozpoczęcie działań zapobiegawczych i szybszą akcję ratunkową. W tym celu konieczne jest rozmieszczenie we wszystkich ważniejszych punktach budynku czujek dymowych i przycisków przeciwpożarowych meldujących o powstaniu zagrożenia. 4

5 Przykłady stosowania urządzeń oddymiających Grupy obiektów, w których powinny być stosowane urządzenia oddymiające: Szpitale Budynki biurowe i przemysłowe Centra handlowe Hale magazynowe Domy handlowe Budynki użyteczności publicznej Miejsca zgromadzeń Banki Hotele i restauracje Budynki administracyjne Domy opieki społecznej Lotniska i dworce kolejowe Salony samochodowe, stacje obsługi Ogólnie: Drogi ewakuacyjne i ratunkowe (klatki schodowe i korytarze) 5

6 2 Wiadomości podstawowe i właściwości wyrobu 2.1 Przykładowe rozmieszczenie skrzydeł klap oddymiających Wielkość minimalnej czynnej powierzchni oddymiającej wynika z odpowiednich przepisów i warunków zabudowy przykładowo dla klatek schodowych wielkość ta jest równa 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, jednak nie mniej niż 1m 2. Na podstawie tych danych ustala się ilość i wielkość okien oddymiających. 6

7 3 Urządzenia odymiające GEZE Struktura systemu opis funkcji System sterowania elektrycznymi urządzeniami oddymiającymi składa się z podzespołów przedstawionych na załączonym rysunku. Rozróżnić można dwie grupy funkcji: alarmowe i przewietrzania. Oznacza to, że system GEZE RWA w codziennej eksploatacji może być wykorzystywany do wietrzenia pomieszczeń, w razie pożaru natomiast służy do usuwania dymu. 7

8 Każdy system oddymiania musi zawierać następujące podzespoły: System napędów otwierających okna albo klapy Centrala oddymiająca Dwa przyciski przeciwpożarowe (oddymiające) Pozostałe elementy składowe systemu są stosowane opcjonalnie. Czujki dymu i ciepła często nie są połączone z centralą oddymiającą, lecz bezpośrednio z centralą sygnalizacji pożaru. Jeżeli system oddymiania służy również do przewietrzania, musi być uzupełniony m.in. o przycisk przewietrzający. W przypadku alarmu okna oddymiające otwierają się na całą możliwą szerokość. Centrala oddymiająca nie reaguje na przycisk przewietrzający. Okna otwarte na skutek alarmu zamyka się przyciskiem resetującym umieszczonym w przycisku oddymiającym albo przez skasowanie alarmu w centrali. Do obsługi systemu oddymiania stosuje się centrale oddymiające typu E 260N, które sterują pracą elementów wykonawczych, zasilają system podczas normalnej eksploatacji i w przypadku zaniku prądu w sieci. Elementy składowe systemu oddymiania i ich funkcje zostaną dokładnie przedstawione w dalszej części opisu. 4 Centrala oddymiająca E 260 N Centrala oddymiająca jest główną jednostką sterującą, do której są podłączone pozostałe elementy oddymiania. Służy do zasilania całego systemu prądem oraz do sterowania funkcjami poszczególnych podzespołów. Funkcją przewietrzania steruje się za pomocą przycisków przewietrzających połączonych z centrala odymiającą. Jeżeli do centrali oddymiającej są podłączone czujki dymu, okna i klapy oddymiające będą w zależności od konfiguracji otwierane albo zamykane automatycznie. Właściwości wyrobu: Napięcie zasilające 230 V AC 50 Hz Napięcie na wyjściu 24 VDC, nieregulowane, tętnienie resztkowe max.20% Zasilanie awaryjne utrzymuje system w stanie gotowości do pracy przez co najmniej 72 godziny za pomocą akumulatorów ołowiowych 2x12V Wszystkie funkcje są aktywne także przy zasilaniu awaryjnym. Ciągłą kontrola stanu naładowania akumulatorów Osobne bezpieczniki dla poszczególnych grup napędów Kontrolowanie przewodów linii zasilania siłowników i linii alarmowych Dioda sygnalizacyjna LED pokazująca prawidłowy stan pracy albo uszkodzenie systemu Stopień ochrony obudowy IP 54 Temperatura otoczenia od +5 C do +40 C Możliwości podłączenia urządzeń peryferyjnych są przedstawione na schemacie połączeń. Dokładne informacje dotyczące central oddymiających są zawarte w odpowiednich instrukcjach montażu i obsługi. 8

9 Dane techniczne central oddymiających E260 N2/.. E260 N4/.. E260 N8/.. E260 N12/.. E260 N18/.. E26-N24/.. E260 N32/.. Wymiary w mm (szerokość x wysokość x głębokość) 256x217x x261x x318x x 600 x 210 Maksymalna ilość grup przewietrzających Maksymalny prąd wyjściowy 2,0 A 4,0 A 7,5 A 10 A 16 A 22 A 30 A Maksymalna ilość przycisków alarmowych Maksymalna ilość czujek dymu albo czujek cieplnych Maksymalna ilość przycisków przewietrzających Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych Przewód sterujący Przewód zasilania siłowników Dostępne wejścia sygnałowe Bezpotencjałowe styki sygnalizacyjne Moc transformatora Pojemność akumulatora Wyposażenie opcjonalne 4 szt. w linii 10 szt. w linii 10 szt. w linii 10 szt. w linii 3 szt. z LED na 1 grupę przewietrzającą / dowolna ilość przycisków bez LED 4 x 2 x 0,8 max. 2,5 mm 2 max. 4,0 mm 2 4 x 2 x 0,8 max. 2,5 mm 2 max. 4,0 mm 2 (max.10mm 2 dla typów 18/1, 24/1, 32/1) Sterowanie wiatrowo-deszczowe zewnętrzna centrala sygnalizacji pożarowej (styk bezpotencjałowy) z opcjonalną płytką rozszerzającą (patrz wyposażenie dodatkowe) 30 VA 1,2 Ah 130 VA 2,1 Ah 260 VA 6-7,2 Ah z płytka rozszerzającą: alarm (buczek) uszkodzenie (sygnał świetlny) sygnalizacja otwarcia okna (obciążenie styków max.30 W) 3 styki: alarm (buczek) uszkodzenie (sygnał świetlny) sygnalizacja otwarcia okna (obciążenie styków max. 30 W, z płytką rozszerzającą) 400 VA 10 Ah 500 VA 15 Ah 750 VA Ah 1000 VA Ah druga grupa alarmowa (15 przycisków alarmowych, 10 czujek dymu) łączenie central (do 30 urządzeń) sygnalizacja otwarcia okna z płytką rozszerzającą 9

10

11 5 Systemy otwierania okien Do otwierania i zamykania okien przewietrzających stosuje się zazwyczaj standardowe okucia uzupełnione o silnik elektryczny. W odróżnieniu do typowych systemów przewietrzających, systemy przewietrzającooddymiające są wyposażone w silniki zasilane prądem stałym o napięciu 24 V. Wynika to z konieczności stosowania zasilania awaryjnego, ponieważ z reguły w przypadku pożaru zostaje odcięte napięcie w sieci budynku. Stosowane są następujące rozwiązania systemów otwierania okien oddymiających: Napędy bezpośrednie Siłownik wrzecionowy E 250 (patrz rozdz. 6.1) Napędy łańcuchowe dostosowane do potrzeb oddymiania (patrz rozdz. 6.2) E 600, E 620, E640 albo E 660 Napędy połączone z okuciem RWA 100 E, RWA 105 E albo RWA 110 E (patrz rozdz. 7.1 ff) Siłownik E 212 albo E 205 połączone z nawierzchniowym okuciem obwiedniowym

12 5.1 Siłownik wrzecionowy E 250 do bezpośredniego napędu skrzydła Siłownik E 250 jest przeznaczony do bezpośredniego otwierania i zamykania okien dachowych, okien fasadowych uchylnych do wewnątrz i na zewnątrz, klap dymowych. Siłownik jest mocowany na konstrukcji okna za pomocą konsoli wykonanej ze stopu aluminium. Położenie elementu konsoli osadzonego na siłowniku można regulować w zależności od warunków zabudowy. Dla bardzo dużych i ciężkich skrzydeł celowe jest stosowanie dwóch siłowników (umieszczonych po lewej i prawej stronie skrzydła) tworzących system tandem. Jako granicę stosowania dwóch siłowników, przyjmuje się szerokość skrzydła 1,2m. Siłowniki pracujące w systemie tandem są połączone z jednostką sterującą za pomocą przełącznika synchronicznego E100/24 V. Właściwości wyrobu Wymiary: 40 x 47 mm Prowadzenie przewodu w obudowie Mechaniczny wyłącznik przeciążeniowy zabezpieczający przekładnię planetarną Niski poziom hałasu Ograniczenie wysuwu (opcja) Wskaźnik położenia wrzeciona (opcja) Wykonanie specjalne: wtyk przyłączeniowy zamiast przewodu Opis techniczny Wysuw wrzeciona 100, 150, 200, 300, 500, 700, 750, 1000 mm Stopień ochrony IP 65 Przewód zasilający 3 x 0,75 mm 2 Napięcie zasilające 24 V DC (-25%, + 45%) Pobór prądu 0,2 0,8 A Czas włączenia 100% Zakres temperatur otoczenia Od 20 do +70 C Siła na wrzecionie Dla wszystkich wielkości wysuwu 750 N Prędkość wysuwu bez obciążenia 100 mm / 20 s Przykłady zastosowania Okna odchylne, uchylne lub okna rozwierne otwierane do wewnątrz Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalne wysokości skrzydeł: (mm) wysuw wysokość skrzydła

13 Okna odchylne, uchylne lub okna rozwierne otwierane na zewnątrz Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalna wysokość skrzydła: 400 mm Okna dachowe i świetliki Skrzydła zamontowane poziomo, np. świetliki dachowe (napęd mocowany pionowo) Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 1000 mm Minimalna wysokość skrzydła: (mm) mm w zależności od wysuwu wrzeciona Skrzydła w fasadzie ukośnej (np. okna dachowe) Maksymalny ciężar skrzydła bez uwzględnienia dodatkowego obciążenia: Dla pojedynczego siłownika: max. 100 kg Dla systemu tandem: max. 200 kg Maksymalny wysuw wrzeciona: 500 mm Minimalne wysokości skrzydeł: (mm) wysuw wysokość skrzydła Uwaga (dotyczy wszystkich przypadków montażu): Podane minimalne wysokości skrzydeł są wartościami orientacyjnymi i powinny być dostosowane do sposobu zabudowy, wymiarów bazowych i skoku siłownika. Obracający się w konsoli siłownik nie może zaczepiać o elementy konstrukcji budynku. 13

14 5.2 Siłowniki łańcuchowe RWA do bezpośredniego napędu skrzydła Siłowniki łańcuchowe GEZE są przeznaczone do bezpośredniego otwierania i zamykania okien rozwiernych, obrotowych, świetlików, okien uchylnych otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz. Siłowniki łańcuchowe są wyposażone w łańcuch o specjalnej konstrukcji, która umożliwia przenoszenie sił wypychających i ciągnących skrzydło. W położeniu zamkniętym łańcuch jest zwinięty i ukryty w obudowie siłownika. Napędy łańcuchowe powinny być stosowane do okien prostokątnych, pionowych, w pomieszczeniach suchych. Napęd E 60 może być stosowany do okien o nachylonej powierzchni (dachowych). W przypadku bardzo szerokich albo ciężkich skrzydeł można stosować dwa napędy łańcuchowe tworzące system tandem, połączone ze sobą za pomocą przełącznika synchronicznego E 101. Przyjmuje się, że stosowanie układu tandem jest wymagane od szerokości skrzydła 1,5 m. Warianty montażu siłowników łańcuchowych Napęd dobiera się w zależności od ciężaru, szerokości, wysokości i sposobu montażu skrzydła. W tabeli są podane dane techniczne siłowników łańcuchowych: Napęd dobiera się w zależności od ciężaru, szerokości, wysokości i sposobu montażu skrzydła. W 14

15 tabeli są podane dane techniczne siłowników łańcuchowych: Typ napędu łańcuchowego E 600 E 620 E 640 E 660 Zakres stosowania: Max. Powierzchnia skrzydła [m 2 ] 1,5 1,5 1,5 1,65 dla okien pionowych Maksymalny kąt nachylenia fasady Fasady o dużym nachyleniu i okna o specjalnych kształtach ± 5 do ustalenia ± 5 do ustalenia Zapotrzebowanie miejsca na ramie Okna otwierane do wewnątrz Okna otwierane na zewnątrz [mm] Wielkość niezlicowania [mm] uchylne 0 15 odchylne Wielkość niezlicowania przy zastosowaniu dodatkowej podkładki wyrównującej na ościeżnicy (okna otwierane do wewnątrz) albo na skrzydle (okna otwierane na zewnątrz) uchylne odchylne do Maksymalny ciężar skrzydła, minimalna i maksymalna szerokość i wysokość skrzydła są podane na wykresach na następnych stronach. Dane mechaniczne: Wymiary [mm] 86x50x269 51,5x29x286 62x40x372 83x50x515/ 609 Siła wypychająca [N] Siła ciągnąca [N] Wysuw łańcucha [mm] 250/370 przełączanie za pomocą zwory 200 i i i 600 Prędkość wysuwu [mm/s] Ciężar [kg] 1,8 1,2 1,5 2,0 Sposób wyłączenia w skrajnych położeniach wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy Wyłącznik przeciążeniowy brak prądowy prądowy prądowy Dane elektryczne: Napięcie nominalne [V] Pobór prądu [A] 2,1 1,0 1,0 2,0 Czas włączenia [%] Moc pobierana [W] Wartość progowa prądu (wyłącznik - 1,0 2,2 2,8 przeciążeniowy) [A] Temperatura otoczenia [ C] -20 do do do do +50 Stopień ochrony obudowy [IP] 20/III 42/III 42/III 42/III Klasa izolacji E E E E Przewód przyłączeniowy (fabryczny) - 2 x 1mm 2, 1 m* 2 x 1mm 2, 1 m** 2 x 1mm 2, 1 m** Doprowadzenie zasilania (instalacja) 2 x 1mm 2 / 2 x 1,5mm 2 do 10m /2 x 2,5mm 2 do 50m * przewód podłączony na stałe do siłownika ** przewód z wtykiem kątowym do podłączenia do siłownika 15

16 5.3 Siłownik łańcuchowy E 600 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 250mm Szerokość skrzydła a: min. 430 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 500 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. 16

17 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 370mm Szerokość skrzydła a: min. 430 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 800 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 600 Skrzydła o wysokości mniejszej niż 500 mm (przy wysuwie 250 mm) albo mniejszej niż 800 mm (przy wysuwie 370 mm) Dotyczy skrzydeł uchylnych do wewnątrz (z konsola obrotową dla okien uchylnych do wewnątrz) oraz skrzydeł odchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) min. wysokość skrzydła b min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ] uzupełnienie wysuw *) wysuw *) 1*) okna odchylne: płyta mocująca do okien otwieranych na zewnątrz (ukośny wspornik skrzydła) okna uchylne: konsola obrotowa do okien otwieranych do wewnątrz 2*) okna odchylne: standard okna uchylne: konsola obrotowa do okien otwieranych do wewnątrz 17

18 5.4 Siłownik łańcuchowy E 620 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych, wysuw łańcucha 200 albo 250 mm Szerokość skrzydła a: min. 450 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min. 600 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. 18

19 5.5 Siłownik łańcuchowy E 640 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych albo odchylnych,, wysuw łańcucha 280 albo 380 mm Wysuw 280: min. 540 mm; max mm Wysuw 380: min. 660 mm; max mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 640 Skrzydła o wysokości mniejszej niż 900 mm przy wysuwie 280 / 380 mm Dotyczy skrzydeł uchylnych do wewnątrz (z konsola obrotową dla okien uchylnych wewnątrz) oraz skrzydeł odchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) min. wysokość skrzydła b min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] wysuw wysuw max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ] 19

20 5.6 Siłownik łańcuchowy E 660 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł osadzonych pionowo uchylnych i odchylnych,, wysuw łańcucha 420 albo 600 mm Szerokość skrzydła a: Wysuw 420 mm: min. 780 mm; max mm Wysuw 600 mm: min. 960 mm; max mm Wysokość skrzydła b: min.1100 mm; max.1500 mm Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. Montaż specjalny siłownika E 660 Skrzydła pionowe o wysokości mniejszej niż 1100 mm przy wysuwie 420 / 600 W przypadku skrzydeł uchylnych do wewnątrz stosuje się konsolę obrotową. Dla okien odchylnych na zewnątrz stosuje się konsolę obrotową do okien uchylnych na zewnątrz (montaż standardowy) z elementem przegubowym. min. wysokość skrzydła b min [mm] wysuw min. szerokość skrzydła a min [mm] max.ciężar skrzydła [kg] wysuw max.ciężar wypełnienia [kg/m 2 ]

21 Ciężar wypełnienia dla skrzydeł uchylnych osadzonych na powierzchniach nachylonych. Wysuw 420 albo 600 mm Wysokość skrzydła b: min mm; max mm Kąt nachylenia α: max. 80 Maksymalną wysokość i szerokość skrzydła ustala się dla każdego przypadku montażu odpowiednio do ciężaru wypełnienia. UWAGA: przy doborze napędów do okien dachowych należy uwzględnić obciążenie śniegiem. Płyty montażowe dostarcza wykonawca ślusarki. 21

22 6 Okucia okien oddymiających (RWA) Podstawowymi okuciami GEZE do okien oddymiających są: RWA 100 E, RWA 105 E oraz RWA 110 E. Okucia okien oddymiających mogą tworzyć system tandem, w którym oba siłowniki są połączone za pomocą przełącznika synchronicznego E 100. Opis ogólny wyrobu: duże szerokości otwarcia niezawodne ryglowanie mechaniczne skrzydła korzystne usytuowanie siłownika, który przylega do płaszczyzny okna i nie wystaje do wnętrza pomieszczenia niski poziom generowanego hałasu wszystkie systemy RWA są wyposażone w siłowniki wrzecionowe serii GEZE E 250 /24 V (patrz rozdział 6.1) Systemy RWA RWA 100 RWA 105 E RWA 110 E Podstawowy zakres stosowania okna uchylne, odchylne i rozwierne otwierane do wewnątrz okna w fasadzie słupowo-ryglowej i okna rozwierne otwierane do wewnątrz, również przy niewielkiej ilości powierzchni montażowej okna odchylne otwierane na zewnątrz 22

23 6.1 Systemy RWA 100 E i RWA 100 E Tandem Zakresy stosowania Na rysunku są podane standardowe wymiary w mm. W przypadkach wykraczających poza zakres standardowy należy skontaktować się z przedstawicielem GEZE. Dane na rysunkach dotyczą okien aluminiowych i drewnianych. Dla okien z tworzywa sztucznego obowiązują następujące ograniczenia: *1) max.800 mm (napęd pojedynczy) *2) max mm (tandem) Ustalanie wymaganego wysuwu wrzeciona 23

24 RWA 100 E i RWA 100 E TANDEM wymiary w [mm] wysuw wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.52 ok.48 ok.48 ok.44 ok.40 ok.38 ok.35 ok.32 ok.29 ok szerokość otwarcia ok.860 ok.820 ok.860 ok.840 ok.830 ok.850 ok.820 ok.800 ok.780 ok.750 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.50 ok.44 ok.40 ok.33 ok.28 ok.25 szerokość otwarcia ok.640 ok.640 ok.650 ok.600 ok.570 ok.540 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.51 ok.46 ok.37 ok.35 ok.27 szerokość otwarcia ok.520 ok.520 ok.490 ok.490 ok.450 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.36 ok.36 ok.34 ok.30 ok.28 szerokość otwarcia ok.320 ok.350 ok.380 ok.380 ok Podane kąty i szerokości otwarcia są wielkościami orientacyjnymi, które zmieniają się w zależności od sposobu montażu i wymiaru ustawczego G. Konstrukcja okucia Wymiary G i E są podane w instrukcji montażu znajdującej się w opakowaniu. 24

25 6.2 System RWA 105 E i RWA 105 E Tandem System jest przeznaczony dla prostokątnych pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych, otwieranych do wewnątrz. Siłownik jest umieszczony równolegle do płaszczyzny skrzydła. RWA 105 (napęd pojedynczy) ustalanie wysuwu wrzeciona 25

26 RWA 105 E Tandem-ustalanie wysuwu wrzeciona 26

27 Ustalanie szerokości otwarcia Konstrukcja okucia 27

28 6.3 System RWA 110 E i RWA 110 E Tandem System jest przeznaczony dla prostokątnych pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych, otwieranych na zewnątrz. Siłownik jest umieszczony równolegle do płaszczyzny skrzydła. Zakres stosowania Na rysunku są podane standardowe wymiary w mm. W przypadkach wykraczających poza zakres standardowy należy skontaktować się z przedstawicielem GEZE. Dane na rysunkach dotyczą okien aluminiowych i drewnianych. Dla okien z tworzywa sztucznego obowiązują następujące ograniczenia: *1) max.800 mm (napęd pojedynczy) *2) max mm (tandem) 28

29 Ustalanie wysuwu wrzeciona RWA 110 E i RWA 110 E TANDEM wymiary w [mm] wysuw wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.56 ok.54 ok.51 ok.49 ok.47 ok.43 ok.39 ok.35 ok.33 ok.31 szerokość otwarcia ok.880 ok.870 ok.870 ok.880 ok.880 ok.860 ok.860 ok.830 ok.840 ok.840 E250/300 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.55 ok.51 ok.48 ok.46 ok.43 ok.41 ok.39 szerokość otwarcia ok.640 ok.650 ok.650 ok.670 ok.670 ok.670 ok.670 wysokość skrzydła (wymiar b) kat otwarcia [ ] ok.45 ok.44 ok.42 ok.39 ok.37 szerokość otwarcia ok.510 ok.530 ok.540 ok.540 ok.540 E250/200 E250/150 Podane kąty i szerokości otwarcia są wielkościami orientacyjnymi, które zmieniają się w zależności od sposobu montażu i wymiaru ustawczego G. 29

30 6.4 Przegląd systemów oddymiających (RWA) Parametry wyjściowe szerokość i wysokość okna (powinny się mieścić w zakresie stosowania) ciężar wypełnienia powierzchnie montażowe itp. System RWA RWA 100 E RWA 105 E RWA 110 E Zakres stosowania Główny zakres stosowania okna pionowe, otwierane do wewnątrz okna pionowe otwierane na zewnątrz maksymalne szerokości skrzydeł [mm] dla pojedynczego napędu: okna drewniane i aluminiowe okna z tworzywa sztucznego okna uchylne do wewnątrz okna rozwierne w konstrukcji słupoworyglowej okna odchylne na zewnątrz tak tak nie nie nie tak w zależności od wysuwu wrzeciona, patrz str wysokości skrzydeł [mm] dla napędu pojedynczego max. ciężar wypełnienia [kg] (przy oknach uchylnych 25) zapotrzebowanie powierzchni montażowej rygiel: min 32 siłownik: min.48 możliwości montażu patrz RWA 100 E zakres stosowania str.29 na ramie: 18 skrzydło: 38 głębokość słupa/rygla: max.125 patrz RWA 105 E zakres stosowania str.31 napęd tandemowy tak, z przełącznikiem synchronicznym E 100 ryglowanie tak, od powierzchni skrzydła 1,2m 2 konieczne dwa rygle tak, za pomocą dwóch kątowników ryglujących maksymalny wymiar i [mm] (patrz str.38) Dane techniczne: wymiary siłownika E 250 [mm] b x h x l x 47 x (wysuw + 240) napięcie znamionowe [V DC] 24 (+30%; - 20%) pobór prądu [A] 0,2 0,8 siła na wrzecionie [N] 750 rama skrzydła: min.33 rama ościeżnicy: min.45 patrz RWA 110 E zakres stosowania str.34 tak, od powierzchni skrzydła 1,2m 2 konieczne dwa rygle wysuw wrzeciona [mm] 100 / 150 / 200 / / 150 / / 200 / 300 możliwa regulacja wysuwu wyłączanie przeciążeniowe elektromechaniczne czas otwierania 100 mm /ok.20 s zakres temperatur otoczenia - 20 do + 70 stopień ochrony IP 65 przewód zasilający (fabryczny) 3 x 0,75 mm 2, ok.2 m doprowadzenie zasilania patrz rozdz.5 Centrale zasilające (wykonawca) 30

31 6.5 Systemy okuć wyposażone w siłowniki E 212 albo E 205 oraz otwieracz naświetla OL 100 Okucie umożliwia uruchamianie kilku nożyc za pomocą jednego siłownika. Zakres stosowania nożycowy otwieracz naświetli OL 100 nawierzchniowy nożycowy otwieracz naświetli do pionowych okien uchylnych, odchylnych i rozwiernych skrzydła otwierane do wewnątrz, możliwość montażu po lewej i prawej stronie ciężar skrzydła według wykresu przedstawiającego zakres stosowania element ryglujący w nożycach ten sam wspornik skrzydła dla wszystkich wielkości niezlicowania skrzydła i ramy i dla wszystkich materiałów, łatwy montaż dzięki stosowaniu gotowych podzespołów ogranicza się ilość elementów okucia małe zapotrzebowanie powierzchni montażowej nad górną krawędzią skrzydła i przy krawędziach bocznych wszystkie widoczne elementy wykonane z aluminium Szerokość otwarcia ok. 260 mm przy skoku dźwigni 66 mm (standard) Szerokość otwarcia ok. 190 mm przy skoku dźwigni 42 mm (opcja) Dane techniczne Napęd E 212 Napęd E 205 wymiary 30 x 80 x 210 (HxBxL) 52 x 70 x 360 (HxBxL) wysuw wrzeciona (regulowany) mm mm siła ciągnąca i pchająca 1400 N 2000 N prędkość wysuwu pod ok. 52 mm / 35 s ok. 70 mm/ 45 s obciążeniem temperatura otoczenia - 20 do + 70 C - 20 do + 70 C pobór mocy 29 W 30 W prąd pobierany 1,2 A 1,25 A stopień ochrony IP 52 IP 54 napięcie zasilające 24 V DC 24 V DC przewód zasilający wtyk 3 x 1,5 mm 2 Napędy mogą być stosowane również w oknach płytowych. W celu uzyskania bliższych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela GEZE> 31

32 Zakres stosowania napędy mogą być montowane w położeniu pionowym albo poziomym, po obu stronach okna napędy są przeznaczone wyłącznie do pracy w suchych pomieszczeniach zakres niezlicowania skrzydła i ramy 0-25 mm Zalecana ilość nożyc niezbędna ilość nożyc z siłownikiem E 212 z siłownikiem E 205 szerokość skrzydła szerokość skrzydła a przy montażu a przy montażu pionowym poziomym szerokość skrzydła a przy montażu poziomym szerokość skrzydła a przy montażu pionowym 1 nożyce nożyc nożyce nożyce nożyc wysokość skrzydła wysokość skrzydła wysokość skrzydła wysokość skrzydła b= 400 1) b= 500 2) b= 400 1) b= ) 1) 2) jeżeli za pomocą regulacji wysuwu wrzeciona szerokość otwarcia zostanie zredukowana do 190mm, b min = 290mm jeżeli bezpośrednio pod skrzydłem nie ma odsadzenia albo parapetu, b min = 400mm 32

33 Zakres szerokości skrzydeł i ciężar wypełnienia w zależności od wymiaru i (dotyczy montażu OL 100) i = odległość płaszczyzny środka ciężkości skrzydła od osi zawiasu Jeżeli nie została przekroczona maksymalna łączna szerokość skrzydeł, można zamontować do 5 nożyc Jeżeli nie została przekroczona maksymalna łączna szerokość skrzydeł, można zamontować do 4 nożyc 33

34 6.6 Przełączniki synchroniczne GEZE przełączniki synchroniczne GEZE są przeznaczone do koordynowania czasu odłączenia dwóch napędów zainstalowanych na jednym skrzydle okiennym. W przypadku awarii jednego z nich następuje jednoczesne odłączenie drugiego napędu, co eliminuje uszkodzenia konstrukcji okna powstałe na skutek skręcenia skrzydła. Przełącznik synchroniczny E 100 Przełącznik synchroniczny E 100 jest przeznaczony dla siłowników grupy E 250. Regulowany czas dobiegu umożliwia skorygowanie różnic prędkości wrzecion obu siłowników po dojściu do położenia skrajnego i wyrównanie sił dociskających obie strony skrzydła. Przełącznik E 100 umożliwia dodatkowo zmniejszenie szerokości otwarcia okna przez ograniczenie czasu pracy silników. Dane techniczne Napięcie zasilające możliwości przyłączeniowe prąd wyjściowy czas dobiegu ograniczenie czasu otwierania 24 V DC, min. 16 V DC, max. 40 V DC tętnienie resztkowe: dopuszczalny niewygładzony prąd stały 2 siłowniki zasilane prądem 24 V DC wyposażone w zintegrowany układ wyłączania przeciążeniowego max. 2,5 A na każdy siłownik ustawiany w zakresie od 0 do 6s. Ustawienie fabryczne 0s ustawienie czasu otwarcia w zakresie od 5 do 60s. Ustawienie fabryczne 5s przekrój przewodu zasilającego max. 2,5 mm 2 stopień ochrony IP 54 wymiary 113 x 113 x 58 (długość x szerokość x głębokość) Przełącznik synchroniczny E 101 Przełącznik E 101 służy do koordynowania współpracy dwóch napędów łańcuchowych typy E 600 E 660. PO włączeniu napięcia zasilającego sprawdzane jest działanie przełącznika i siłowników. Przełącznik synchroniczny rozpoznaje uszkodzenia, przykładowo przerwę w przewodzie zasilającym albo zwarcie w obwodzie. Napędy mogą pracować tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryte żadne uszkodzenie. Dane techniczne napięcie zasilające od 15 do 33 V DC, tętnienie resztkowe max. 20% możliwości przyłączeniowe 2 siłowniki zasilane prądem 24 V nie wyposażone w czujnik przemieszczenia prąd wyjściowy max. 2 A na każdy siłownik czas dobiegu przy położeniach krańcowych max. 6s, ustawiany za pomocą potencjometru stopień ochrony IP 54 wymiary 120 x 65 x 40 (długość x szerokość x głębokość) 34

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Si³owniki ³añcuchowe 24V - KM 20 SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY KM20 do okien: - uchylnych, wychylnych - opuszczano-wychylnych - obrotowych przeznaczonych do wentylacji Własności:

Bardziej szczegółowo

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14

OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 OTWIERACZE NAŚWIETLI 14 1 ELEKTRYCZNY OTWIERACZ ECCHAIN 230V / 24V Uniwersalny i ekonomiczny napęd łańcuchowy stosowany w systemach przewietrzania. Do codziennej wentylacji, napięcie

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ

AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP DO DRZWI P.POŻ ELEKTROZACZEP REWERSYJNY DO DRZWI P.POŻ AKCESORIA PPOŻ 11 AKCESORIA PPOŻ 11 1 ZAMEK PODKLAMKOWY NEMEF DO DRZWI P.POŻ Pojedynczy zamek zasuwkowo-zapadkowy do drzwi profilowych ppoż., czoło ze stali nierdzewnej 24x3mm, stalowa ocynkowana obudowa.

Bardziej szczegółowo

RWA. Napędy i elementy sterowania

RWA. Napędy i elementy sterowania RWA Napędy i elementy sterowania Firma GEZE od kilkudziesięciu lat produkuje kompletne elektryczne systemy RWA-EL składające się z napędów oddymiających i elementów sterowania. Wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

Zamykacz dźwigniowy TAKT-150 do okien i naświetli

Zamykacz dźwigniowy TAKT-150 do okien i naświetli Zamykacz dźwigniowy TAKT-150 do okien i naświetli 6 5 7 11 7 2 10 3 1-Dźwignia kpl. 2-Narożnik 3-Nożyce 4-Wspornik nożyc 5-Maskownica 6-Osłonka narożnika 7-Pręt Ø8 8-Kostka prowadząca 10- Łącznik pręta

Bardziej szczegółowo

SAMOZAMYKACZE DC 1 20 ASSA ABLOY DC 1 30 ASSA ABLOY

SAMOZAMYKACZE DC 1 20 ASSA ABLOY DC 1 30 ASSA ABLOY DC 1 20 Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem standardowym Certyfikat zgodności z normą EN 1 1 54 Wielkość EN 2/3/4 Do drzwi o szerokości skrzydła do 1 1 00 mm i ciężarze do 80kg Do drzwi lewych i prawych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

mcr OSO okienny system oddymiania

mcr OSO okienny system oddymiania mcr OSO okienny system oddymiania SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 5,5 mm 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Oddymianie dróg ewakuacyjnych. Centrale ESSMANN do klatek schodowych

Oddymianie dróg ewakuacyjnych. Centrale ESSMANN do klatek schodowych Oddymianie dróg ewakuacyjnych Centrale ESSMANN do klatek schodowych Pożar to coś więcej niż tylko ogień Z systemem oddymiania ESSMANN zwalczysz go łatwiej Prewencja przeciwpożarowa ESSMANN Systemy oddymiania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki awaryjne. ja nadtynkowa Wersja podtynkowa

Wyłączniki awaryjne. ja nadtynkowa Wersja podtynkowa ja nadtynkowa podtynkowa Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 OP1- - - - - Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach przemysłowych użytku publicznego. Wykonywany jest w

Bardziej szczegółowo

Ręczne ostrzegacze pożarowe OP1

Ręczne ostrzegacze pożarowe OP1 Ręczne ostrzegacze pożarowe OP1 Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 OP1- - - - - Łączniki 10, 20, 30 01, 02, 03 11, 12 21 Opis produktu Ręczny ostrzegacz pożarowy OP1 przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50

Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do DN50 Siłownik do zaworów obrotowych L&S o średnicach do D50 SQK349.00 Sterowanie 3-punktowe Elektryczny silnik rewersyjny Znamionowy kąt obrotu 90 Możliwość wyposażenia w 1 przełącznik pomocniczy Do zaworów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46...

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E65 SQL36E110. Siłowniki elektryczne. Siemens Building Technologies HVAC Products. do klap odcinających VKF46... 4 505 SQL35.00 Siłowniki elektryczne do klap odcinających VKF46... SQL35.00 SQL35..., SQL36E... napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący SQL85... napięcie zasilania 24 V AC, 3-stawny sygnał

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL

REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL REGULATORY TRÓJFAZOWE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z SERII FCS FIRMYY CAREL Charakterystyka Regulatory z serii FCS wyposażone są w trójfazową elektroniczną napięciową regulację działającą na zasadzie obcinania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4503-T

Centrala oddymiania RZN 4503-T Dokumentacja techniczno-ruchowa Centrala oddymiania RZN 4503-T Urządze bezpieczeństwa - chroni Ŝycie ludzkie i wartości materialne! Przyłącza, montaŝ i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska

esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska esco Polska Witamy w esco Polska Centrala firmy ESCO Ditzingen Siedziba firmy ESCO Polska esco Polska prezentacja oferty Technika okuć do drzwi i okien Automatyka okienna i drzwiowa System profili stalowych

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne

OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne OK OWLANE OKUCIA DO DRZWI Przeciwpaniczne CIRCEO 0049 OKUCIE PRZECIWPANICZNE NAWIERZCHNIOWE EN 1125:1997/A:2001 Konfiguracja okuæ do drzwi jednoskrzyd³owych 22-476528 22-476536 22-476544 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4402/04-K

Centrala oddymiania RZN 4402/04-K Instrukcja obsługi Centrala oddymiania RZN 4402/04-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Konserwacja urządzenia co sześć miesięcy przez producenta lub przez jedną z

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 016 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB21.1 RAB21 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE

AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE PL I48 PL GB 0202 AUTOMATYCZNE ŁADOWARKI AKUMULATORÓW (12VDC/24VDC) BCE UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń i zagrożenia urządzenia te muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Portier. Portier. Estetyczne kurtyny powietrzne do wejść. 1 Bez ogrzewania 3 Grzałki elektryczne: 3-13,5 kw. Maksymalna wysokość montażu 2,5 m*

Portier. Portier. Estetyczne kurtyny powietrzne do wejść. 1 Bez ogrzewania 3 Grzałki elektryczne: 3-13,5 kw. Maksymalna wysokość montażu 2,5 m* R Portier Portier Estetyczne kurtyny powietrzne do wejść Maksymalna wysokość montażu 2,5 m* Montaż poziomy Długości: 1 i 1,5 m 1 Bez ogrzewania 3 Grzałki elektryczne: 3-13,5 kw Zastosowanie Portier to

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium Winkhaus STV Ogólne informacje. - Nr druku: /00 z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium z () ryglami masywnymi normie DIN 8 lub EN 0 uruchamianie rygli masywnych następuje poprzez dwukrotny

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY

Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY ELEKTROZACZEPY 1 Elektrozaczepy Befo BERA ASSA ABLOY Elektrozaczepy BeFo symetryczne uniwersalne wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, na ścieranie i wpływ warunków

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach:

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach: Klapy FIRE są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie

Bardziej szczegółowo