1. WSTĘP OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI WYTYCZNE BRANŻOWE...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA UKŁAD CHŁODZENIA FREONOWEGO INSTALACJA ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI KANAŁY ORAZ MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ INSTALACJE FREONOWE OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA AKPIA ZESTAWIENIE MAS, MOCY GRZEWCZYCH I ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE

2 ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PARTERU skala 1:50 rys nr WM/01 2. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PIĘTRA skala 1:50 rys nr WM/02 3. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PODDASZA skala 1:50 rys nr WM/03 4. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT DACHU skala 1:50 rys nr WM/04 5. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. PRZEKROJE skala 1:50 rys nr WM/05 6. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. PRZEKROJE skala 1:50 rys nr WM/06 1. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie. 2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 3. Rysunki, opis techniczny i zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie. W przypadku wystąpienia elementu w jednej części projektu należy przyjąć, że występuje we wszystkich. 4. W przypadku niejasności należy zwrócić się z pytaniem do projektanta. 5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta. 2

3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji pomieszczeń w obrębie Szpitala Ginekologiczno Położniczego przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, w zakresie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, oddymiania korytarza na piętrze dawnej kaplicy, instalacji napowietrzania klatek schodowych ewakuacyjnych nr 1 (K1), nr 2 (K2) oraz klatki w dawnej kaplicy (K); Zakres opracowania związany z przebudową architektoniczną, oraz z koniecznością dostosowania istniejącego budynku do obecnie obowiązujących norm i warunków, przedstawiony na załączonych rysunkach Wykorzystana dokumentacja Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano następujące dokumentacje oraz opracowania: Inwentaryzacja budowlana Szpitala Ginekologiczno Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowana przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekt wykonawczy architektoniczno - konstrukcyjny dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekty wykonawcze pozostałych branż dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Postanowienie nr 147/2007 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącym oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku głównego Szpitala Ginekologiczno Położniczego im. Św. Rodziny, Poznań ul. Jarochowskiego 18 autorstwa ST. Bryg. W ST spoczynku mgr inż. Andrzej Wysokiński rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inż. Henryk Plessner rzeczoznawca budowlany, Postanowienie nr 1/2009 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wizje lokalne przeprowadzone na terenie szpitala, Ustalenia z Inwestorem i ustalenia międzybranżowe 3

4 Obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów szpitalnych, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia DU nr 213 poz z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych, Instalacje Sanitarne Zeszyt 5, wentylacja i Klimatyzacja Założenia wyjściowe zakłada się etapowe wykonanie inwestycji, w związku z tym projektuje się instalacje w sposób umożliwiający etapowe wykonanie i funkcjonowanie instalacji, w pomieszczeniach szpitalnych stanowiących zakres opracowania, zastosowany zostanie układ wentylacji mechanicznej oparty na dwóch centralach LNW-1 i LNW-2, współpracujących z nimi wentylatorami kanałowymi wywiewnymi, które obsługiwać będą pomieszczenia techniczne, sanitarne i magazynowe, powietrze świeże do sal łóżkowych dostarczane będzie z zewnątrz nawietrzakami podokiennymi, wywiew realizowany będzie mechanicznie poprzez centrale wentylacyjną, lub wentylacyjne linie wywiewne. Ogrzanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego przez nawietrzaki, w okresie zimowym zapewniać będą grzejniki konwektorowe montowane w poszczególnych pomieszczeniach, dla gabinetu i sali endoskopowej przewidzieć należy oddzielną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną LNW-2. Powietrze świeże dostarczane będzie linią nawiewną wyposażoną w filtr powietrza klasy min. F5, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wielkopolskiego PSP w korytarzu na piętrze w obrębie dawnej kaplicy należy przewidzieć wentylacje pożarową oddymiającą, elementy pożarowe sterowane będą z centralki pożarowej, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wielkopolskiego PSP w klatkach schodowych ewakuacyjnych należy przewidzieć urządzenia zapobiegające zadymieniu, lub służące do usuwania dymu w przypadku pożaru, elementy pożarowe sterowane będą z centralki pożarowej, 4

5 1.4. Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu. Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej oraz chłodniczej dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjęto zgodnie z tablicą 1.1 Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego Pora roku Temperatura obliczeniowa [ o C] Wilgotność względna [%] Uwagi Zima PN-82/B Lato PN-76/B W pomieszczeniach obsługiwanych przez układy wentylacyjne projektuje się następujące parametry powietrza: Lato: - t p = temperatura wynikowa, Zima: - gabinet zabiegowy t i = 24 o C; - pokoje chorych t i = 20 o C; - korytarz t i = 20 o C; - klatka schodowa, pomieszczenia pomocnicze t i = 16 o C; 2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych Projektowane instalacje przedstawiono na załączonych rysunkach. Bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zamieszczono w Tablicy 2.1 5

6 Uwaga: Wartości w nawiasach oznaczają projektowany przepływ powietrza przez nawietrzaki okienne 6

7 2.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych w modernizowanych pomieszczeniach szpitala projektuje się następujące układy wentylacji mechanicznej: CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA LNW-1 WRAZ ZE SPRZĘŻONYMI LINIAMI WYWIEWNYMI. Linia nawiewno-wywiewna LNW-1 instalacja wentylacji mechanicznej powietrza świeżego dla pomieszczeń szpitala objętego opracowaniem, nawiew kompensacyjny do korytarzy, oraz pomieszczenia nr Dyżurka pielęgniarek, zlokalizowanego na piętrze. Zakłada się, że do pomieszczeń typu: sale chorych, pokoje lekarzy i pielęgniarek nawiew następować będzie przez nawietrzaki podokienne lub okienne. Projektuje się centralę wentylacyjna w wykonaniu higienicznym np. prod. SWEGON typu GOLD PX wielkość 05, o parametrach punktu pracy: Dane centrali: 1) ciężar całkowity m= 450kg nawiew V naw = 1280m 3 /h, dp= 350 Pa wywiew V wyw = 770m 3 /h, dp= 350 Pa 2) komputerowy system Iqnomic, lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją, napięcie zasilania: 3 fazy 400 V-10/+15%, 50 Hz, I= 10 A, Centrala wyposażona zostanie w następujące bloki funkcjonalne: na nawiewie 1) Przepustnica z siłownikiem ze sprężyną powrotną np. TBSA , klasa szczelności 3 wg EN 1751, całkowity spadek ciśnienia dp= 5 Pa, 2) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 136 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 58 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 214 Pa, 3) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia - nawiew dp= 74 Pa, wywiew dp=36 Pa, sprawność temperaturowa (przy temperaturze powietrza zewnętrznego i -4.8 C) 45,5%, 4) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, 5) Nagrzewnica wodna, TBLA , zawór regulacyjny np. TBVL-2-016, wymagana wydajność Qg= 13,10kW, 6) Chłodnica freonowa, TBKC , wymagana wydajność chłodnicza Qch= 4,7kW, 7) Nagrzewnica elektryczna, TBLE , moc grzewcza Qg= 13,10kW, 8) Centrala wentylacyjna w dostawie z kompletną automatyka pozwalającą na autonomiczną pracę urządzenia; 7

8 na wywiewie 1) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 75 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 34 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 114 Pa, 2) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia dane wg opisu nawiewu, 3) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, Ze względu na zasilanie nagrzewnicy wodnej z instalacji centralnego ogrzewania ze zmiennym parametrem temperaturowym w celu zabezpieczenia przed niedogrzaniem powietrza w okresach przejściowych projektuje się jako sekcję centrali korekcyjną elektryczną nagrzewnicę powietrza. W omawianych pomieszczeniach jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje się: nawiewniki wirowe, zawory powietrzne wywiewne, kratki wentylacyjne przystosowane do montażu na kanałach prostokątnych, Typ i wielkość elementów dyfuzji powietrza zgodnie z opisem na rysunkach. Zakłada się, że projektowana centrala wentylacyjna LNW-1 będzie pracowała na potrzeby wszystkich pomieszczeń objętych zakresem opracowania w obu etapach realizacji z pominięciem pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie Parteru tj.: Pomieszczenie przygotowania pacjentów i wybudzeń, Sala endoskopowa, Gabinet zabiegowy, Zmywalnia endoskopów, dla obsługi których projektuje się odrębna centralę wentylacyjną LNW-2. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie wykonywana dwuetapowo: I etap obejmuje dwie kondygnacje budynku w osiach 1-6, oraz pomieszczenia zlokalizowane na parterze z wyłączeniem gabinetów zabiegowych obsługiwanych przez centralę LNW-2 II etap obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na piętrze. BILANS POWIETRZA LNW-1 etap I V naw (I) = 1000m 3 /h V wyw (I) = 600m 3 /h etap II V naw (II) = 280m 3 /h V wyw (II) = 160m 3 /h 8

9 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostanie wykonana w I etapie realizacji. Przewiduje się montaż urządzeń w pomieszczeniu zlokalizowanym na poddaszu WENTYLATOROWNIA. Pomieszczenie zostanie wydzielone przeciwpożarowo. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć do wymaganej odporności pożarowej (kanały wentylacyjne zabezpieczyć klapami p-poż, przejścia rurowe np. w systemie HILTI). Dla umożliwienia regulacji wydatku centrali LNW-1 projektuje się wyposażenie silnika wentylatora w przetwornicę częstotliwości. Należy przewidzieć możliwość etapowego wykonywania sieci kanałów, konieczność montażu tymczasowych zaślepek zamykających wykonane kanały oraz dwukrotnej regulacji instalacji. Centrala wentylacyjna LNW-1 po wykonaniu obu etapów współpracować będzie w sprzężeniu z następującymi liniami wywiewnymi: LWD-S1, LWD-S2, LWD-S3, LWD-S5, LWD-T1, LWD-T3, LWD-T4, LWD-M1, LWD-M2, przy czym: 1) linie LWD-S1, LWD-S2, LWD-S3, LWD-M1, LWD-T1, LWD-T4, LWD-M1 zamontowane zostaną w I etapie; w przypadku gdy do istniejących linii włączane będą pomieszczenia wykonywane w II etapie robót instalacyjno-budowlanych, konieczne dostosowanie wydajności wentylatorów; 2) linie LWD S5, LWD T3 i LWD - M2 zostaną zamontowane w II etapie wykonywania instalacji mechanicznej, Sprzężenie realizowane poprzez wspólne nastawy czasowe zegarów sterujących. Linia wywiewna LWD-S1 linia wywiewna z sanitariatów 1.11, 1.12, 2.08, 2.09 oraz 2.14 Łazienka (która zostanie włączona do linii w II etapie). Całkowita wydajność wentylatora V w = 500 m 3 /h, dp= 250 Pa wyposażona w montowany na dachu wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 225EZ, klapę zwrotną, podstawę tłumiącą, montowane przed wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S2 linia wywiewna z sanitariatów 1.05, 2.04 (wykonanie w I etapie realizacji). Całkowita wydajność wentylatora V w = 200 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK160, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S3 linia wywiewna z sanitariatów 1.24, 1.25 oraz 2.18 Łazienka (która zostanie włączona do linii w II etapie). Całkowita wydajność wentylatora V w = 300 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na poddaszu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ K-160XL, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S5 linia wywiewna z sanitariatów 1.17 oraz 2.22, 2.27, 2.29, Całkowita wydajność wentylatora V w = 370 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-200, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. 9

10 Linia wywiewna LWD-T1 linia wywiewna z pomieszczenia Brudownika (pomieszczenie 1.06). Całkowita wydajność wentylatora V w = 40 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-125, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-T3 linia wywiewna z pomieszczenia Brudownika pomieszczenie Całkowita wydajność wentylatora V w = 60 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na dachu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową, montowane przed wentylatorem. Wentylator wykonany w II etapie realizacji inwestycji. Linia wywiewna LWD-T4 linia wywiewna z pomieszczenia Przyłącza wody na cele p.poż nr Całkowita wydajność wentylatora V w = 30 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-125, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Wentylator wykonany w I etapie realizacji inwestycji. Linia wywiewna LWD-M1 linia wywiewna z pomieszczeń gospodarczych i magazynów: 1.16, 1.22, 2.10, 2.11, Całkowita wydajność wentylatora V w = 150 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na poddaszu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ K-125XL, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem; Linia wywiewna LWD-M2 linia wywiewna z pomieszczeń gospodarczych i magazynów: Całkowita wydajność wentylatora V w = 30 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową; CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA LNW-2 WRAZ Z LINIAMI WYWIEWNYMI Linia nawiewno-wywiewna LNW-2 instalacja wentylacji mechanicznej powietrza świeżego dla pomieszczeń szpitala obejmującego gabinety zabiegowe, salę endoskopową, pomieszczenie przygotowania pacjenta oraz zmywalnię endoskopów. W wyżej wymienionych pomieszczeniach prowadzony jest nawiew powietrza świeżego o temperaturze 25 C zimą i C latem. Projektowana centrala np. prod. SWEGON typu GOLD PX wielkość 04 będzie w wykonaniu higienicznym, o wydajności całkowitej: nawiew V naw = 800m 3 /h wywiew V wyw = 640m 3 /h Dane centrali: 1) ciężar całkowity m= 450kg 2) komputerowy system Iqnomic, lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją, napięcie zasilania: 3 fazy U= 400 V-10/+15%, 50 Hz, I= 10 A 10

11 Centrala wyposażona zostanie w następujące bloki funkcjonalne: na nawiewie 1) Przepustnica z siłownikiem ze sprężyną powrotną np. TBSA , klasa szczelności 3 wg EN 1751, całkowity spadek ciśnienia dp= 2 Pa, 2) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 112Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 38Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 186 Pa, 3) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia - nawiew dp= 37 Pa, wywiew dp= 27 Pa, sprawność temperaturowa (przy temperaturze powietrza zewnętrznego i te= -4.7 C) 55,0%, 4) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, 5) Nagrzewnica wodna, TBLA , zawór regulacyjny np. TBVL-2-016, wymagana wydajność Qg= 9,11kW 6) Chłodnica freonowa, TBKC , wymagana wydajność Qch= 3,16kW, 7) Nagrzewnica elektryczna TBLE o mocy grzewczej Ne= 3kW, 8) Centrala wentylacyjna w dostawie z kompletną automatyka pozwalającą na autonomiczną pracę urządzenia. na wywiewie 4) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 75 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 34 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 114 Pa, 5) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia dane wg opisu nawiewu, 6) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, W omawianych pomieszczeniach jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje się: nawiewniki wirowe, zawory powietrzne wywiewne, kratki wentylacyjne przystosowane do montażu na kanałach prostokątnych, Ze względu na zasilanie nagrzewnicy wodnej z instalacji centralnego ogrzewania ze zmiennym parametrem temperaturowym w celu zabezpieczenia przed niedogrzaniem powietrza w okresach przejściowych projektuje się jako sekcję centrali korekcyjną elektryczną nagrzewnicę powietrza. Typ i wielkość elementów dyfuzji powietrza zgodnie z opisem na rysunkach. BILANS POWIETRZA LNW-2 V naw (I) = 800m 3 /h V wyw (I) = 640m 3 /h Dla umożliwienia regulacji wydatku centrali LNW-2 projektuje się wyposażenie silnika wentylatora w przetwornicę częstotliwości. 11

12 Dobrana centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostanie zabudowana w I etapie realizacji. Przewiduje się montaż urządzeń w pomieszczeniu zlokalizowanym na poddaszu WENTYLATOROWNIA. Centrala wentylacyjna LNW-2 po wykonaniu obu etapów współpracować będzie w sprzężeniu z następującymi liniami wywiewnymi: LWD-S4, LWD-T2, które zostaną zamontowane w I etapie wykonywania instalacji mechanicznej. Pomieszczenie WENTYLATOROWNI zostanie wydzielone przeciwpożarowo. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. należy wykonać jako pożarowe np. w systemie HILTI. Linia wywiewna LWD-S4 linia wywiewna z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenie 1.17, Całkowita wydajność wentylatora V w = 200 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową, Linia wywiewna LWD-T2 linia wywiewna z pomieszczeń technicznych typu Zmywalnia endoskopów, pomieszczenie Całkowita wydajność wentylatora V w = 150 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową Układ chłodzenia freonowego Dla schłodzenia powietrza nawiewanego do parametrów neutralnych (t n = o C) projektuje się wyposażenie obu centrali wentylacyjnych w sekcje chłodzenia freonowego współpracującą z agregatem freonowym np. prod. MITSUBISHI ELECTRIC seria Mr. SLIM odpowiednio: dla LNW-1 model SUZ-KA50VA o wydajności chłodniczej Qch= 5,0kW, pobór mocy Ne= 0,69kW, masa m= 53kg, zasilanie U= V, 1 faza, 50Hz, prąd pracy I= 8A dla LNW-2 model SUZ-KA35VA o wydajności chłodniczej Qch= 3,5kW, pobór mocy Ne= 1,06kW, masa m= 37kg, zasilanie U= V, 1 faza, 50Hz, prąd pracy I= 4,9A Urządzenia montowane będą na ścianie attykowej na konstrukcji wsporczej w wykonaniu indywidualnym. Jednostki wyposażone w kompletny układ automatyki przystosowany do współpracy z centralą wentylacyjną. Instalację freonu należy izolować, prowadzić przez poddasze nieużytkowe, zlokalizowane w osiach 1-6, do pomieszczenia wentylatorowni. 12

13 2.3. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych. ODDYMIANIE KORYTARZA - PIĘTRO Zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dla korytarza zlokalizowanego na piętrze między osiami 1 i 6 oraz A i D projektuje się układ oddymiania przyjmując krotność min. 10 wymian na godzinę. Przy powierzchni drogi ewakuacyjnej 60 m 2 i wysokości 3 m ilość powietrza wywiewanego wynosi V odd = m 3 /h Projektuje się kanałowy wentylator oddymiający o odporności 400 C przez 2 godziny o wydajności V odd = 1800 m 3 /h i sprężu dp= 300 Pa np. prod. Systemair typ HA (N) / 25-2 (F) wyposażony w komplet fabrycznych króćców przyłączeniowych oraz mocowań i wibroizolatorów. Wentylator zlokalizowany na poddaszu, wyrzut powietrza ponad dach. Konstrukcja wsporcza wentylatora oraz kanałów w wykonaniu odpornym ogniowo EI120 (wg. projektu branży konstrukcyjnej). Kanały wykonane w technologii np. samonośnych kanałów PROMADUCT 500 prod. PROMAT-TOP. Regulację wydajności układu można przeprowadzić jedynie poprzez montaż stałej przesłony na kratce wentylacyjnej, zabroniony jest montaż przepustnicy regulacyjnej. Na korytarzu projektuje się montaż trzech kratek wentylacyjnych w odstępnie nie przekraczającym 10m od siebie oraz 5m od drzwi na klatkę schodową i sąsiedni korytarz. W celu uzupełnienia powietrza usuwanego z korytarza projektuje się kanał transferowy powietrza kompensacyjnego. Kanał o odporności ogniowej EI60 wykonany w technologii np. PROMADUCT 500 prod. PROMAT-TOP. Kratkę nawiewną układu montować 30 cm nad posadzką. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem powietrza z zewnątrz podczas normalnej eksploatacji, projektuje się klapę przeciwpożarową normalnie zamkniętą, pożarowo otwartą wyposażoną w siłowniki np. WIP prod. MERCOR. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 1 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 1 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej zaprojektowany w systemie np. BSH KLIMA POLSKA, złożony z wentylatora napowietrzającego RDA 710/4/7,5 z wbudowanym układem upustowym powietrza. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi 13

14 prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach w= 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V w =27000m 3 /h, Dla napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje się wentylator RDA o parametrach punktu pracy: V w =27000m 3 /h, dp=200 Pa, (moc silnika Ne= 7,5kW, 400V, 50Hz, masa m= 470kg) zlokalizowany w pomieszczeniu poddasza przy klatce schodowej nr 1. Pomieszczenie należy zaizolować pożarowo do odporności min EI60 oraz termicznie 10cm wełny mineralnej. Powietrze uzupełniające dla wentylatora dostarczane jest za pomocą dachowej czerpni powietrza. Minimalne pole powierzchni czerpni powietrza A 0 = 2,0 m2 przy założonej min. perforacji na poziomie 80%.W celu zabezpieczenia przed wychłodzeniem pomieszczenia kanał powietrza czerpanego zakończony jest w pomieszczeniu zespołem klap przeciwpożarowych normalnie zamkniętych, pożarowo otwartych wyposażonych w siłownik np. typ WIP prod. MERCOR. Ponadto w celu umożliwienia nawiewu do klatki schodowej projektuje się kanał wentylacyjny rura w rurze zakończony kratą nawiewną w wykonaniu indywidualnym. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 2 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 1 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej zaprojektowany w systemie np. BSH KLIMA POLSKA, złożony z wentylatora napowietrzającego RDA 710/4/7,5 z wbudowanym układem upustowym powietrza. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (2 sztuki)(na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach w= 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V w =27000m 3 /h, 14

15 Dla napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje się wentylator RDA o parametrach punktu pracy: V w =27000m 3 /h, dp=200 Pa, (moc silnika Ne= 7,5kW, 400V, 50Hz, masa m= 470kg), zlokalizowany w pomieszczeniu poddasza przy klatce schodowej nr 2. Pomieszczenie należy zaizolować pożarowo do odporności min EI60 oraz termicznie 10cm wełny mineralnej. Projektuje się wprowadzenie czerpni powietrza w istniejący otwór okienny. Minimalne pole powierzchni czerpni powietrza A 0 = 2,0 m2 przy założonej min. perforacji na poziomie 80%. Pomieszczenie należy wydzielić p.poż. W celu zabezpieczenia przed wychłodzeniem pomieszczenia projektuje się zabudowę ściany pomiędzy czerpnią powietrza i pomieszczeniem z zespołem klap przeciwpożarowych normalnie zamkniętych, pożarowo otwartych wyposażonych w siłownik np. typ WIP prod. MERCOR. Po stronie nawiewnej wentylatora projektuje się kratę nawiewną w wykonaniu indywidualnym. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 3 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 3 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej złożony z wentylatora napowietrzającego i klapy upustowej pozwalającej na utrzymywanie w klatce nadciśnienia Pa. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. W obliczeniach przyjęto, że mniejsze skrzydło drzwi jest w pozycji zamkniętej. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V nap = m 3 /h Projektuje się wentylator napowietrzający osiowy np. prod. Systemair typ AW 710 D4-2. Jako czerpnię powietrza wykorzystuje się okno zlokalizowane na klatce schodowej. Kratkę nawiewną układu montować zgodnie z przekrojem. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem powietrza z zewnątrz podczas normalnej eksploatacji, projektuje się montaż ścianki w technologii lekkiej z nabudowaną klapą przeciwpożarową normalnie zamkniętą, pożarowo otwartą np. WIP prod. MERCOR. W celu stabilizacji ciśnienia w klatce schodowej na poziomie 20-80Pa w górnej części klatki schodowej projektuje się kanał upustowy zakończony na poddaszu w ściance attykowej klapą upustową np. PL-1 prod. MERCOR. 15

16 Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. UWAGA: W budynku znajdują się klatki schodowe leżące poza zakresem niniejszego opracowania. Zgodnie z Postanowieniem nr 147/2007 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej, klatki te winny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu, lub służące do usuwania dymu. 3. Wymagania dotyczące kanałów i izolacji Kanały oraz montaż instalacji wentylacyjnej. Kanały należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: - kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/ kształtki z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/ klasa szczelności kanałów A (wskaźnik szczelności przewodów < 4,78 m 3 /m 2 xh), - klasa szczelności kanałów B (wskaźnik szczelności przewodów <= 1,59 m 3 /(m 2 xh) dla linii LWD-T1, LWD-T3 (obsługująca brudownik), - zawiesia kanałów zgodnie z BN-67/ (zawiesia typu A i B), podparcia wykonać zgodnie z BN-67/ (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszeń i podpór pod kanały posiadających wymagane atesty), jako podkładki należy stosować materiał z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych właściwościach - wszystkie kanały powietrza czerpanego i wyrzutowego izolować 8cm wełny mineralnej na siatce w osłonie z folii aluminiowej, elementy instalacji przebiegające na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych. - kanały instalacji oddymiającej, powietrza uzupełniającego instalacji oddymiania wykonane w odporności EI120 np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500, kanały upustowe z klatki schodowej wykonane w odporności EI60 np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500; zabezpieczeniu podlegają również zawiesia, - kanały dla których wymagana jest odporność pożarowa (opisane na rysunkach) należy wykonać w technologii kanałów samonośnych (np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500), lub obudować okładziną p-poż (np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500, lub ROCKWOOL CONLIT), zabezpieczeniu podlegają również zawiesia, 16

17 - przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione, zabezpieczone przed przedostawaniem się dźwięku, po montażu kanałów wolną przestrzeń otworu wypełnić płytami z filcu i wełny mineralnej, - elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy zabezpieczyć zgodnie z KOR-3A (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/ oraz BN-70/ nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń), - w kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne w celu umożliwienia okresowego czyszczenia zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszyt 5; - wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe zabezpieczyć klapami p-poż, lub zaopatrzyć w zawory p-poż o wymaganej odporności ogniowej, - kolana prostokątne instalacji wentylacyjnej wyposażyć w kierownice przepływu, - elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń nawiewników) wykonać z przewodów izolowanych np. typu AKUFLEX., - przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory większe o 5cm z każdej strony od wymiaru kanału - prostokątne kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne wzmocnienia zwiększające sztywność - podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów wentylacyjnych - maksymalna odległość między łatwo demontowalnymi odcinkami kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci odcinka długości 50 cm obustronnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy dostęp 3.2. Instalacje freonowe Instalacje freonowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: - instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych, - piony wykonać z rur miedzianych sztywnych, - na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową na N2 wg wymagań producenta, - próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo, - napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wykonać wg wskazówek zawartych w instrukcji montażowej systemu, - instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-2, obejmy wykonać w technologii 17

18 AF/Armaflex, odcinki na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy aluminiowej) - piony instalacyjne prowadzić w szachtach mocowanie wykonać za pomocą uchwytów systemowych np. prod. Hilti minimum co 1 kondygnację, - poziomy instalacyjne mocować za pomocą uchwytów systemowych i wsporników np. prod. Hilti w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, - przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI, - na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą kolan w środkach odcinków prostych oraz w środkach długości, kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za pomocą obejm zaciskowych bezpośrednio na rurociągu, - agregaty zewnętrzne instalować na konstrukcji spawanej z atestowanych kształtowników np. prod. HILTI, mocowanie agregatów do konstrukcji za pomocą amortyzatorów gumowych o wysokości poduszki gumowej min. 30 mm Ochrona przed hałasem i drganiami. Mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, jednostka zewnętrzna chłodzenia freonowego itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy mocowaniu, lub posadowieniu stosować przekładki gumowe, lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych, wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne. Zabezpieczenia akustyczne wykonać wg. PN-87/B-02151/02. Pomieszczenie wentylatorowi oraz strop podwieszany w pomieszczeniu 2.04 zabezpieczyć akustycznie Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Na przejściach przewodów wentylacyjnych instalacji bytowych przez przegrody wydzielenia ogniowego montować klapy i zawory przeciwpożarowe odcinające normalnie otwarte np. Gryfit LX- 4, lub zawory pożarowe BX-1H, BX-2H. W instalacji uzupełniania powietrza w instalacji oddymiającej oraz instalacji napowietrzania klatek schodowych projektuje się klapy pożarowe normalnie zamknięte i pożarowo otwarte np. typ WIP prod. MERCOR. Klapy przeciwpożarowe wyzwalane z centralki pożarowej. Dla wentylacji bytowej klapy p-poż bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) z zamkami elektromagnetycznymi z funkcją komfortu (siłownik elektryczny naciągający mechanizm sprężynowy i zamek - gdy całość jest stale pod napięciem to jest otwarta, po zaniku napięcia się zamyka, po ponownym podaniu napięcia samoczynnie klapa się otwiera) z czujnikiem krańcowym domknięcia klapy (potwierdzenie uszczelnienia strefy) napięcie 18

19 24V - GryFix EP24V + FD-LT 24V + 1WKK. Zawory p-poż bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) z zamkami elektromagnetycznymi urządzenie pod napięciem to jest otwarte, po zaniku napięcia się zamyka, po ponownym podaniu napięcia samoczynnie klapa się otwiera) z czujnikiem krańcowym domknięcia klapy (potwierdzenie uszczelnienia strefy) napięcie 24V - GryFix EP24V + 1WKK. Klapy p-poż montowane na kanałach wentylacji pożarowej pełniące rolę przepustnic odcinających bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) napięcie 24V, wyposażone w siłownik BELIMO Belimo BLF24. Przejścia instalacji i kanałów przez przegrody wydzielenia ogniowego w ścianie oddzielenia pożarowego na kondygnacji P+1 zabezpieczyć do odporności ogniowej EI 60. Przejścia instalacji i kanałów przez przegrody wydzielenia ogniowego na kondygnacjach nadziemnych zabezpieczyć do odporności ogniowej EI 60. Zabezpieczenia przejść przez przegrody pożarowe rur z materiałów niepalnych wykonać np. w technologii HILTI. Wentylator instalacji oddymiania należy wyposażyć w atestowane pożarowo złącza amortyzacyjne oraz mocowania i wibroizolatory. Kanały instalacji oddymiania, uzupełniania powietrza w instalacji oddymiania, upustowe w obszarze poddasza w wykonaniu EI 60 (np. jako samonośne w technologii PROMADUCT 500 prod. Promat). 4. Wytyczne branżowe 4.1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna 1. Elementy konstrukcyjne obiektu przystosować do montażu elementów technologicznych. Istniejące kominy wentylacyjne przygotować do prowadzenia wewnątrz nowoprojektowanych przewodów wentylacyjnych. 2. W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach odpowiednio większych od wymiaru (min. 5cm. na stronę). 3. W miejscach czerpni i wyrzutni wentylacyjnych przystosować istniejące otwory do ich montażu. 4. Ściany międzystropia oraz stropy pomieszczeń nad którymi znajduje się centrala wentylacyjna należy zabezpieczyć akustycznie przed przedostawaniem się hałasu do pozostałych pomieszczeń obiektu. 5. Konstrukcje wsporcze dla kanałów, dla których wymagana jest odporność pożarowa oraz dla wentylatora oddymiającego muszą posiadać wymaganą nośność w warunkach pożarowych (winny być wykonanie w klasie minimum R120). 6. Jednostki zewnętrzne chłodzenia freonowego mocować do attyki za pomocą atestowanych konstrukcji wsporczych np. prod HILTI. 19

20 7. Szachty wentylacyjne oraz przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe wykonać jako odporne ogniowo. 8. Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną o polu wolnego przekroju A0=0,04 m 2 lub zamontować powyżej poziomu posadzki ze szczeliną A0=0,04 m Pod urządzeniami o dużej masie wykonać ramy pozwalające na zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcję budynku nośności stropu. 10. Przy urządzeniach z elementami wymagającymi regulacji lub konserwacji (centrala wentylacyjna, klapy przeciwpożarowe, przepustnice regulacyjne, zawory regulacyjne itd.) wykonać otwory rewizyjne w stropach podwieszanych i obudowach instalacji, 11. Przejście dachowe zabezpieczyć obróbką blacharską przed przedostawaniem się opadów do budynku, 12. Elementy czerpni powietrza w okolicy klatki nr 1 zabudować w postaci tzw kaferka w zbliżony sposób do sąsiadujących elementów; 4.2. Branża elektryczna Do centrali, agregatów chłodzących, oraz elementów sterowania i automatycznej regulacji doprowadzić energii elektrycznej. Do wentylatorów i klap przeciwpożarowych doprowadzić zasilanie z sieci napięcia gwarantowanego. Na zasilaniu wentylatorów linii wywiewnych montować zegary sterujące umożliwiające czasowe sprzężenie pracy z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi. Podłączenia elektryczne wykonać wg wytycznych producentów. Zestawienie mocy elektrycznych urządzeń zawarto w Tablicy Branża AKPiA 20

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo