1. WSTĘP OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI WYTYCZNE BRANŻOWE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP PRZEDMIOT OPRACOWANIA WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA UKŁAD CHŁODZENIA FREONOWEGO INSTALACJA ODDYMIANIA I NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI KANAŁY ORAZ MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ INSTALACJE FREONOWE OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE WYTYCZNE BRANŻOWE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA AKPIA ZESTAWIENIE MAS, MOCY GRZEWCZYCH I ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE

2 ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PARTERU skala 1:50 rys nr WM/01 2. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PIĘTRA skala 1:50 rys nr WM/02 3. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT PODDASZA skala 1:50 rys nr WM/03 4. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. RZUT DACHU skala 1:50 rys nr WM/04 5. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. PRZEKROJE skala 1:50 rys nr WM/05 6. SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY. Przebudowa części istniejącego budynku na Oddział UROLOGII Projekt instalacji wentylacji mechanicznej. PRZEKROJE skala 1:50 rys nr WM/06 1. Przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie. 2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż. 3. Rysunki, opis techniczny i zestawienie materiałów rozpatrywać łącznie. W przypadku wystąpienia elementu w jednej części projektu należy przyjąć, że występuje we wszystkich. 4. W przypadku niejasności należy zwrócić się z pytaniem do projektanta. 5. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta. 2

3 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji pomieszczeń w obrębie Szpitala Ginekologiczno Położniczego przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, w zakresie instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, oddymiania korytarza na piętrze dawnej kaplicy, instalacji napowietrzania klatek schodowych ewakuacyjnych nr 1 (K1), nr 2 (K2) oraz klatki w dawnej kaplicy (K); Zakres opracowania związany z przebudową architektoniczną, oraz z koniecznością dostosowania istniejącego budynku do obecnie obowiązujących norm i warunków, przedstawiony na załączonych rysunkach Wykorzystana dokumentacja Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano następujące dokumentacje oraz opracowania: Inwentaryzacja budowlana Szpitala Ginekologiczno Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowana przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekt wykonawczy architektoniczno - konstrukcyjny dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekt budowlany instalacji sanitarnych dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Projekty wykonawcze pozostałych branż dla oddziału urologicznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego, ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu, opracowany przez Firmę ARI Sp. z o.o. ul. Wilczak 16a, Poznań, Postanowienie nr 147/2007 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącym oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku głównego Szpitala Ginekologiczno Położniczego im. Św. Rodziny, Poznań ul. Jarochowskiego 18 autorstwa ST. Bryg. W ST spoczynku mgr inż. Andrzej Wysokiński rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inż. Henryk Plessner rzeczoznawca budowlany, Postanowienie nr 1/2009 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wizje lokalne przeprowadzone na terenie szpitala, Ustalenia z Inwestorem i ustalenia międzybranżowe 3

4 Obowiązujące przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów szpitalnych, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Zdrowia DU nr 213 poz z dnia 10 listopada 2006 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz wytyczne Projektowania Szpitali Ogólnych, Instalacje Sanitarne Zeszyt 5, wentylacja i Klimatyzacja Założenia wyjściowe zakłada się etapowe wykonanie inwestycji, w związku z tym projektuje się instalacje w sposób umożliwiający etapowe wykonanie i funkcjonowanie instalacji, w pomieszczeniach szpitalnych stanowiących zakres opracowania, zastosowany zostanie układ wentylacji mechanicznej oparty na dwóch centralach LNW-1 i LNW-2, współpracujących z nimi wentylatorami kanałowymi wywiewnymi, które obsługiwać będą pomieszczenia techniczne, sanitarne i magazynowe, powietrze świeże do sal łóżkowych dostarczane będzie z zewnątrz nawietrzakami podokiennymi, wywiew realizowany będzie mechanicznie poprzez centrale wentylacyjną, lub wentylacyjne linie wywiewne. Ogrzanie powietrza wentylacyjnego nawiewanego przez nawietrzaki, w okresie zimowym zapewniać będą grzejniki konwektorowe montowane w poszczególnych pomieszczeniach, dla gabinetu i sali endoskopowej przewidzieć należy oddzielną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną LNW-2. Powietrze świeże dostarczane będzie linią nawiewną wyposażoną w filtr powietrza klasy min. F5, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wielkopolskiego PSP w korytarzu na piętrze w obrębie dawnej kaplicy należy przewidzieć wentylacje pożarową oddymiającą, elementy pożarowe sterowane będą z centralki pożarowej, zgodnie z postanowieniem Komendanta Wielkopolskiego PSP w klatkach schodowych ewakuacyjnych należy przewidzieć urządzenia zapobiegające zadymieniu, lub służące do usuwania dymu w przypadku pożaru, elementy pożarowe sterowane będą z centralki pożarowej, 4

5 1.4. Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu. Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej oraz chłodniczej dla układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjęto zgodnie z tablicą 1.1 Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego Pora roku Temperatura obliczeniowa [ o C] Wilgotność względna [%] Uwagi Zima PN-82/B Lato PN-76/B W pomieszczeniach obsługiwanych przez układy wentylacyjne projektuje się następujące parametry powietrza: Lato: - t p = temperatura wynikowa, Zima: - gabinet zabiegowy t i = 24 o C; - pokoje chorych t i = 20 o C; - korytarz t i = 20 o C; - klatka schodowa, pomieszczenia pomocnicze t i = 16 o C; 2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych Projektowane instalacje przedstawiono na załączonych rysunkach. Bilans powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zamieszczono w Tablicy 2.1 5

6 Uwaga: Wartości w nawiasach oznaczają projektowany przepływ powietrza przez nawietrzaki okienne 6

7 2.1. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych w modernizowanych pomieszczeniach szpitala projektuje się następujące układy wentylacji mechanicznej: CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA LNW-1 WRAZ ZE SPRZĘŻONYMI LINIAMI WYWIEWNYMI. Linia nawiewno-wywiewna LNW-1 instalacja wentylacji mechanicznej powietrza świeżego dla pomieszczeń szpitala objętego opracowaniem, nawiew kompensacyjny do korytarzy, oraz pomieszczenia nr Dyżurka pielęgniarek, zlokalizowanego na piętrze. Zakłada się, że do pomieszczeń typu: sale chorych, pokoje lekarzy i pielęgniarek nawiew następować będzie przez nawietrzaki podokienne lub okienne. Projektuje się centralę wentylacyjna w wykonaniu higienicznym np. prod. SWEGON typu GOLD PX wielkość 05, o parametrach punktu pracy: Dane centrali: 1) ciężar całkowity m= 450kg nawiew V naw = 1280m 3 /h, dp= 350 Pa wywiew V wyw = 770m 3 /h, dp= 350 Pa 2) komputerowy system Iqnomic, lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją, napięcie zasilania: 3 fazy 400 V-10/+15%, 50 Hz, I= 10 A, Centrala wyposażona zostanie w następujące bloki funkcjonalne: na nawiewie 1) Przepustnica z siłownikiem ze sprężyną powrotną np. TBSA , klasa szczelności 3 wg EN 1751, całkowity spadek ciśnienia dp= 5 Pa, 2) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 136 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 58 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 214 Pa, 3) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia - nawiew dp= 74 Pa, wywiew dp=36 Pa, sprawność temperaturowa (przy temperaturze powietrza zewnętrznego i -4.8 C) 45,5%, 4) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, 5) Nagrzewnica wodna, TBLA , zawór regulacyjny np. TBVL-2-016, wymagana wydajność Qg= 13,10kW, 6) Chłodnica freonowa, TBKC , wymagana wydajność chłodnicza Qch= 4,7kW, 7) Nagrzewnica elektryczna, TBLE , moc grzewcza Qg= 13,10kW, 8) Centrala wentylacyjna w dostawie z kompletną automatyka pozwalającą na autonomiczną pracę urządzenia; 7

8 na wywiewie 1) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 75 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 34 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 114 Pa, 2) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia dane wg opisu nawiewu, 3) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, Ze względu na zasilanie nagrzewnicy wodnej z instalacji centralnego ogrzewania ze zmiennym parametrem temperaturowym w celu zabezpieczenia przed niedogrzaniem powietrza w okresach przejściowych projektuje się jako sekcję centrali korekcyjną elektryczną nagrzewnicę powietrza. W omawianych pomieszczeniach jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje się: nawiewniki wirowe, zawory powietrzne wywiewne, kratki wentylacyjne przystosowane do montażu na kanałach prostokątnych, Typ i wielkość elementów dyfuzji powietrza zgodnie z opisem na rysunkach. Zakłada się, że projektowana centrala wentylacyjna LNW-1 będzie pracowała na potrzeby wszystkich pomieszczeń objętych zakresem opracowania w obu etapach realizacji z pominięciem pomieszczeń zlokalizowanych w obrębie Parteru tj.: Pomieszczenie przygotowania pacjentów i wybudzeń, Sala endoskopowa, Gabinet zabiegowy, Zmywalnia endoskopów, dla obsługi których projektuje się odrębna centralę wentylacyjną LNW-2. Instalacja wentylacji mechanicznej będzie wykonywana dwuetapowo: I etap obejmuje dwie kondygnacje budynku w osiach 1-6, oraz pomieszczenia zlokalizowane na parterze z wyłączeniem gabinetów zabiegowych obsługiwanych przez centralę LNW-2 II etap obejmuje pomieszczenia zlokalizowane na piętrze. BILANS POWIETRZA LNW-1 etap I V naw (I) = 1000m 3 /h V wyw (I) = 600m 3 /h etap II V naw (II) = 280m 3 /h V wyw (II) = 160m 3 /h 8

9 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostanie wykonana w I etapie realizacji. Przewiduje się montaż urządzeń w pomieszczeniu zlokalizowanym na poddaszu WENTYLATOROWNIA. Pomieszczenie zostanie wydzielone przeciwpożarowo. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. należy zabezpieczyć do wymaganej odporności pożarowej (kanały wentylacyjne zabezpieczyć klapami p-poż, przejścia rurowe np. w systemie HILTI). Dla umożliwienia regulacji wydatku centrali LNW-1 projektuje się wyposażenie silnika wentylatora w przetwornicę częstotliwości. Należy przewidzieć możliwość etapowego wykonywania sieci kanałów, konieczność montażu tymczasowych zaślepek zamykających wykonane kanały oraz dwukrotnej regulacji instalacji. Centrala wentylacyjna LNW-1 po wykonaniu obu etapów współpracować będzie w sprzężeniu z następującymi liniami wywiewnymi: LWD-S1, LWD-S2, LWD-S3, LWD-S5, LWD-T1, LWD-T3, LWD-T4, LWD-M1, LWD-M2, przy czym: 1) linie LWD-S1, LWD-S2, LWD-S3, LWD-M1, LWD-T1, LWD-T4, LWD-M1 zamontowane zostaną w I etapie; w przypadku gdy do istniejących linii włączane będą pomieszczenia wykonywane w II etapie robót instalacyjno-budowlanych, konieczne dostosowanie wydajności wentylatorów; 2) linie LWD S5, LWD T3 i LWD - M2 zostaną zamontowane w II etapie wykonywania instalacji mechanicznej, Sprzężenie realizowane poprzez wspólne nastawy czasowe zegarów sterujących. Linia wywiewna LWD-S1 linia wywiewna z sanitariatów 1.11, 1.12, 2.08, 2.09 oraz 2.14 Łazienka (która zostanie włączona do linii w II etapie). Całkowita wydajność wentylatora V w = 500 m 3 /h, dp= 250 Pa wyposażona w montowany na dachu wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 225EZ, klapę zwrotną, podstawę tłumiącą, montowane przed wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S2 linia wywiewna z sanitariatów 1.05, 2.04 (wykonanie w I etapie realizacji). Całkowita wydajność wentylatora V w = 200 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK160, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S3 linia wywiewna z sanitariatów 1.24, 1.25 oraz 2.18 Łazienka (która zostanie włączona do linii w II etapie). Całkowita wydajność wentylatora V w = 300 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na poddaszu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ K-160XL, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-S5 linia wywiewna z sanitariatów 1.17 oraz 2.22, 2.27, 2.29, Całkowita wydajność wentylatora V w = 370 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-200, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. 9

10 Linia wywiewna LWD-T1 linia wywiewna z pomieszczenia Brudownika (pomieszczenie 1.06). Całkowita wydajność wentylatora V w = 40 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-125, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Linia wywiewna LWD-T3 linia wywiewna z pomieszczenia Brudownika pomieszczenie Całkowita wydajność wentylatora V w = 60 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na dachu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową, montowane przed wentylatorem. Wentylator wykonany w II etapie realizacji inwestycji. Linia wywiewna LWD-T4 linia wywiewna z pomieszczenia Przyłącza wody na cele p.poż nr Całkowita wydajność wentylatora V w = 30 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w montowany na piętrze wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ KVK-125, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem. Wentylator wykonany w I etapie realizacji inwestycji. Linia wywiewna LWD-M1 linia wywiewna z pomieszczeń gospodarczych i magazynów: 1.16, 1.22, 2.10, 2.11, Całkowita wydajność wentylatora V w = 150 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w montowany na poddaszu wentylator kanałowy np. prod. Systemair typ K-125XL, klapę zwrotną, dwa tłumiki akustyczne dla kanałów okrągłych montowane przed i za wentylatorem; Linia wywiewna LWD-M2 linia wywiewna z pomieszczeń gospodarczych i magazynów: Całkowita wydajność wentylatora V w = 30 m 3 /h, dp= 150 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową; CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA LNW-2 WRAZ Z LINIAMI WYWIEWNYMI Linia nawiewno-wywiewna LNW-2 instalacja wentylacji mechanicznej powietrza świeżego dla pomieszczeń szpitala obejmującego gabinety zabiegowe, salę endoskopową, pomieszczenie przygotowania pacjenta oraz zmywalnię endoskopów. W wyżej wymienionych pomieszczeniach prowadzony jest nawiew powietrza świeżego o temperaturze 25 C zimą i C latem. Projektowana centrala np. prod. SWEGON typu GOLD PX wielkość 04 będzie w wykonaniu higienicznym, o wydajności całkowitej: nawiew V naw = 800m 3 /h wywiew V wyw = 640m 3 /h Dane centrali: 1) ciężar całkowity m= 450kg 2) komputerowy system Iqnomic, lakierowane panele z 50 mm niepalną izolacją, napięcie zasilania: 3 fazy U= 400 V-10/+15%, 50 Hz, I= 10 A 10

11 Centrala wyposażona zostanie w następujące bloki funkcjonalne: na nawiewie 1) Przepustnica z siłownikiem ze sprężyną powrotną np. TBSA , klasa szczelności 3 wg EN 1751, całkowity spadek ciśnienia dp= 2 Pa, 2) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 112Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 38Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 186 Pa, 3) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia - nawiew dp= 37 Pa, wywiew dp= 27 Pa, sprawność temperaturowa (przy temperaturze powietrza zewnętrznego i te= -4.7 C) 55,0%, 4) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, 5) Nagrzewnica wodna, TBLA , zawór regulacyjny np. TBVL-2-016, wymagana wydajność Qg= 9,11kW 6) Chłodnica freonowa, TBKC , wymagana wydajność Qch= 3,16kW, 7) Nagrzewnica elektryczna TBLE o mocy grzewczej Ne= 3kW, 8) Centrala wentylacyjna w dostawie z kompletną automatyka pozwalającą na autonomiczną pracę urządzenia. na wywiewie 4) Filtr kieszeniowy długi klasy F5 2x(355x425x350-6), obliczeniowy spadek ciśnienia dp= 75 Pa, początkowy spadek ciśnienia dp= 34 Pa, końcowy spadek ciśnienia dp= 114 Pa, 5) Wymiennik krzyżowy z przepustnicą by-pass, całkowity spadek ciśnienia dane wg opisu nawiewu, 6) Wentylator typu GOLD Wing, napęd bezpośredni z falownikiem, moc znamionowa Ne= 1,10kW, W omawianych pomieszczeniach jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje się: nawiewniki wirowe, zawory powietrzne wywiewne, kratki wentylacyjne przystosowane do montażu na kanałach prostokątnych, Ze względu na zasilanie nagrzewnicy wodnej z instalacji centralnego ogrzewania ze zmiennym parametrem temperaturowym w celu zabezpieczenia przed niedogrzaniem powietrza w okresach przejściowych projektuje się jako sekcję centrali korekcyjną elektryczną nagrzewnicę powietrza. Typ i wielkość elementów dyfuzji powietrza zgodnie z opisem na rysunkach. BILANS POWIETRZA LNW-2 V naw (I) = 800m 3 /h V wyw (I) = 640m 3 /h Dla umożliwienia regulacji wydatku centrali LNW-2 projektuje się wyposażenie silnika wentylatora w przetwornicę częstotliwości. 11

12 Dobrana centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zostanie zabudowana w I etapie realizacji. Przewiduje się montaż urządzeń w pomieszczeniu zlokalizowanym na poddaszu WENTYLATOROWNIA. Centrala wentylacyjna LNW-2 po wykonaniu obu etapów współpracować będzie w sprzężeniu z następującymi liniami wywiewnymi: LWD-S4, LWD-T2, które zostaną zamontowane w I etapie wykonywania instalacji mechanicznej. Pomieszczenie WENTYLATOROWNI zostanie wydzielone przeciwpożarowo. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. należy wykonać jako pożarowe np. w systemie HILTI. Linia wywiewna LWD-S4 linia wywiewna z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenie 1.17, Całkowita wydajność wentylatora V w = 200 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową, Linia wywiewna LWD-T2 linia wywiewna z pomieszczeń technicznych typu Zmywalnia endoskopów, pomieszczenie Całkowita wydajność wentylatora V w = 150 m 3 /h, dp= 200 Pa wyposażona w wentylator dachowy np. prod. Systemair typ DVSI 190EZ, klapę zwrotną, tłumiącą podstawę dachową Układ chłodzenia freonowego Dla schłodzenia powietrza nawiewanego do parametrów neutralnych (t n = o C) projektuje się wyposażenie obu centrali wentylacyjnych w sekcje chłodzenia freonowego współpracującą z agregatem freonowym np. prod. MITSUBISHI ELECTRIC seria Mr. SLIM odpowiednio: dla LNW-1 model SUZ-KA50VA o wydajności chłodniczej Qch= 5,0kW, pobór mocy Ne= 0,69kW, masa m= 53kg, zasilanie U= V, 1 faza, 50Hz, prąd pracy I= 8A dla LNW-2 model SUZ-KA35VA o wydajności chłodniczej Qch= 3,5kW, pobór mocy Ne= 1,06kW, masa m= 37kg, zasilanie U= V, 1 faza, 50Hz, prąd pracy I= 4,9A Urządzenia montowane będą na ścianie attykowej na konstrukcji wsporczej w wykonaniu indywidualnym. Jednostki wyposażone w kompletny układ automatyki przystosowany do współpracy z centralą wentylacyjną. Instalację freonu należy izolować, prowadzić przez poddasze nieużytkowe, zlokalizowane w osiach 1-6, do pomieszczenia wentylatorowni. 12

13 2.3. Instalacja oddymiania i napowietrzania klatek schodowych. ODDYMIANIE KORYTARZA - PIĘTRO Zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu dla korytarza zlokalizowanego na piętrze między osiami 1 i 6 oraz A i D projektuje się układ oddymiania przyjmując krotność min. 10 wymian na godzinę. Przy powierzchni drogi ewakuacyjnej 60 m 2 i wysokości 3 m ilość powietrza wywiewanego wynosi V odd = m 3 /h Projektuje się kanałowy wentylator oddymiający o odporności 400 C przez 2 godziny o wydajności V odd = 1800 m 3 /h i sprężu dp= 300 Pa np. prod. Systemair typ HA (N) / 25-2 (F) wyposażony w komplet fabrycznych króćców przyłączeniowych oraz mocowań i wibroizolatorów. Wentylator zlokalizowany na poddaszu, wyrzut powietrza ponad dach. Konstrukcja wsporcza wentylatora oraz kanałów w wykonaniu odpornym ogniowo EI120 (wg. projektu branży konstrukcyjnej). Kanały wykonane w technologii np. samonośnych kanałów PROMADUCT 500 prod. PROMAT-TOP. Regulację wydajności układu można przeprowadzić jedynie poprzez montaż stałej przesłony na kratce wentylacyjnej, zabroniony jest montaż przepustnicy regulacyjnej. Na korytarzu projektuje się montaż trzech kratek wentylacyjnych w odstępnie nie przekraczającym 10m od siebie oraz 5m od drzwi na klatkę schodową i sąsiedni korytarz. W celu uzupełnienia powietrza usuwanego z korytarza projektuje się kanał transferowy powietrza kompensacyjnego. Kanał o odporności ogniowej EI60 wykonany w technologii np. PROMADUCT 500 prod. PROMAT-TOP. Kratkę nawiewną układu montować 30 cm nad posadzką. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem powietrza z zewnątrz podczas normalnej eksploatacji, projektuje się klapę przeciwpożarową normalnie zamkniętą, pożarowo otwartą wyposażoną w siłowniki np. WIP prod. MERCOR. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 1 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 1 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej zaprojektowany w systemie np. BSH KLIMA POLSKA, złożony z wentylatora napowietrzającego RDA 710/4/7,5 z wbudowanym układem upustowym powietrza. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi 13

14 prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach w= 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V w =27000m 3 /h, Dla napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje się wentylator RDA o parametrach punktu pracy: V w =27000m 3 /h, dp=200 Pa, (moc silnika Ne= 7,5kW, 400V, 50Hz, masa m= 470kg) zlokalizowany w pomieszczeniu poddasza przy klatce schodowej nr 1. Pomieszczenie należy zaizolować pożarowo do odporności min EI60 oraz termicznie 10cm wełny mineralnej. Powietrze uzupełniające dla wentylatora dostarczane jest za pomocą dachowej czerpni powietrza. Minimalne pole powierzchni czerpni powietrza A 0 = 2,0 m2 przy założonej min. perforacji na poziomie 80%.W celu zabezpieczenia przed wychłodzeniem pomieszczenia kanał powietrza czerpanego zakończony jest w pomieszczeniu zespołem klap przeciwpożarowych normalnie zamkniętych, pożarowo otwartych wyposażonych w siłownik np. typ WIP prod. MERCOR. Ponadto w celu umożliwienia nawiewu do klatki schodowej projektuje się kanał wentylacyjny rura w rurze zakończony kratą nawiewną w wykonaniu indywidualnym. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 2 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 1 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej zaprojektowany w systemie np. BSH KLIMA POLSKA, złożony z wentylatora napowietrzającego RDA 710/4/7,5 z wbudowanym układem upustowym powietrza. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (2 sztuki)(na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach w= 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V w =27000m 3 /h, 14

15 Dla napowietrzania klatki schodowej nr 1 projektuje się wentylator RDA o parametrach punktu pracy: V w =27000m 3 /h, dp=200 Pa, (moc silnika Ne= 7,5kW, 400V, 50Hz, masa m= 470kg), zlokalizowany w pomieszczeniu poddasza przy klatce schodowej nr 2. Pomieszczenie należy zaizolować pożarowo do odporności min EI60 oraz termicznie 10cm wełny mineralnej. Projektuje się wprowadzenie czerpni powietrza w istniejący otwór okienny. Minimalne pole powierzchni czerpni powietrza A 0 = 2,0 m2 przy założonej min. perforacji na poziomie 80%. Pomieszczenie należy wydzielić p.poż. W celu zabezpieczenia przed wychłodzeniem pomieszczenia projektuje się zabudowę ściany pomiędzy czerpnią powietrza i pomieszczeniem z zespołem klap przeciwpożarowych normalnie zamkniętych, pożarowo otwartych wyposażonych w siłownik np. typ WIP prod. MERCOR. Po stronie nawiewnej wentylatora projektuje się kratę nawiewną w wykonaniu indywidualnym. Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. KLATKA SCHODOWA NR 3 W celu zabezpieczenia przed zadymieniem klatki schodowej nr 3 projektuje się system napowietrzania klatki schodowej złożony z wentylatora napowietrzającego i klapy upustowej pozwalającej na utrzymywanie w klatce nadciśnienia Pa. Zgodnie z PN-EN założono, że w trakcie ewakuacji oddziału urologicznego otwarte będą drzwi pomiędzy klatką schodową i korytarzem (na kondygnacji na której wykryto pożar) oraz drzwi prowadzące z klatki na zewnątrz budynku. W obliczeniach przyjęto, że mniejsze skrzydło drzwi jest w pozycji zamkniętej. Obliczeniowo założono prędkość na drzwiach 0,75 m/s. Przy uwzględnieniu wymaganego 50% naddatku oraz niekontrolowanego przepływu powietrza przez nieszczelności obudowy klatki schodowej sumaryczny obliczeniowy przepływ powietrza dla napowietrzania klatki schodowej wynosi: V nap = m 3 /h Projektuje się wentylator napowietrzający osiowy np. prod. Systemair typ AW 710 D4-2. Jako czerpnię powietrza wykorzystuje się okno zlokalizowane na klatce schodowej. Kratkę nawiewną układu montować zgodnie z przekrojem. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym napływem powietrza z zewnątrz podczas normalnej eksploatacji, projektuje się montaż ścianki w technologii lekkiej z nabudowaną klapą przeciwpożarową normalnie zamkniętą, pożarowo otwartą np. WIP prod. MERCOR. W celu stabilizacji ciśnienia w klatce schodowej na poziomie 20-80Pa w górnej części klatki schodowej projektuje się kanał upustowy zakończony na poddaszu w ściance attykowej klapą upustową np. PL-1 prod. MERCOR. 15

16 Uruchomienie systemu następuje po uzyskaniu sygnału z centralki pożarowej. UWAGA: W budynku znajdują się klatki schodowe leżące poza zakresem niniejszego opracowania. Zgodnie z Postanowieniem nr 147/2007 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej, klatki te winny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu, lub służące do usuwania dymu. 3. Wymagania dotyczące kanałów i izolacji Kanały oraz montaż instalacji wentylacyjnej. Kanały należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: - kanały prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/ kształtki z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/ klasa szczelności kanałów A (wskaźnik szczelności przewodów < 4,78 m 3 /m 2 xh), - klasa szczelności kanałów B (wskaźnik szczelności przewodów <= 1,59 m 3 /(m 2 xh) dla linii LWD-T1, LWD-T3 (obsługująca brudownik), - zawiesia kanałów zgodnie z BN-67/ (zawiesia typu A i B), podparcia wykonać zgodnie z BN-67/ (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszeń i podpór pod kanały posiadających wymagane atesty), jako podkładki należy stosować materiał z gumy typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych właściwościach - wszystkie kanały powietrza czerpanego i wyrzutowego izolować 8cm wełny mineralnej na siatce w osłonie z folii aluminiowej, elementy instalacji przebiegające na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych. - kanały instalacji oddymiającej, powietrza uzupełniającego instalacji oddymiania wykonane w odporności EI120 np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500, kanały upustowe z klatki schodowej wykonane w odporności EI60 np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500; zabezpieczeniu podlegają również zawiesia, - kanały dla których wymagana jest odporność pożarowa (opisane na rysunkach) należy wykonać w technologii kanałów samonośnych (np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500), lub obudować okładziną p-poż (np. w technologii PROMAT PROMADUCT 500, lub ROCKWOOL CONLIT), zabezpieczeniu podlegają również zawiesia, 16

17 - przejścia przez przegrody budowlane wykonać jako akustycznie chronione, zabezpieczone przed przedostawaniem się dźwięku, po montażu kanałów wolną przestrzeń otworu wypełnić płytami z filcu i wełny mineralnej, - elementy instalacji które nie są fabrycznie zabezpieczone przed korozją należy zabezpieczyć zgodnie z KOR-3A (kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wykonane zgodnie z BN-70/ oraz BN-70/ nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń), - w kanałach wentylacyjnych należy wykonać otwory rewizyjne w celu umożliwienia okresowego czyszczenia zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal zeszyt 5; - wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe zabezpieczyć klapami p-poż, lub zaopatrzyć w zawory p-poż o wymaganej odporności ogniowej, - kolana prostokątne instalacji wentylacyjnej wyposażyć w kierownice przepływu, - elastyczne kanały powietrzne dla końcowych odcinków (np. podłączeń nawiewników) wykonać z przewodów izolowanych np. typu AKUFLEX., - przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonać otwory większe o 5cm z każdej strony od wymiaru kanału - prostokątne kanały wentylacyjne o stosunku przekroju większym niż 1 do 4 wykonać wewnętrzne wzmocnienia zwiększające sztywność - podczas montażu instalacji wentylacyjnej należy zamontować elementy w sposób umożliwiający łatwy demontaż fragmentów instalacji dla okresowego czyszczenia przewodów wentylacyjnych - maksymalna odległość między łatwo demontowalnymi odcinkami kanałów winna wynosić 10 m, w przypadku przewodów typu Spiro łatwy demontaż zrealizować w postaci odcinka długości 50 cm obustronnie łączonego za pomocą kołnierzy, w przypadkach, gdy demontaż instalacji jest niemożliwy montować otwory rewizyjne do których jest łatwy dostęp 3.2. Instalacje freonowe Instalacje freonowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: - instalacje przewodów freonowych wykonać z rur miedzianych, - piony wykonać z rur miedzianych sztywnych, - na wszystkich odcinkach instalacji wykonać trzystopniową próbę ciśnieniową na N2 wg wymagań producenta, - próżnię w instalacji wykonać dwustopniowo, - napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym wykonać wg wskazówek zawartych w instrukcji montażowej systemu, - instalacje freonowe po wykonaniu prób ciśnieniowych izolować termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-2, obejmy wykonać w technologii 17

18 AF/Armaflex, odcinki na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych (np. osłona z blachy aluminiowej) - piony instalacyjne prowadzić w szachtach mocowanie wykonać za pomocą uchwytów systemowych np. prod. Hilti minimum co 1 kondygnację, - poziomy instalacyjne mocować za pomocą uchwytów systemowych i wsporników np. prod. Hilti w odległościach wynikających ze średnicy rurociągu, - przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI, - na każdym odcinku o długości 10 metrów wykonać kompensację wydłużeń za pomocą kolan w środkach odcinków prostych oraz w środkach długości, kompensatorów instalować punkty stałe wykonane za pomocą obejm zaciskowych bezpośrednio na rurociągu, - agregaty zewnętrzne instalować na konstrukcji spawanej z atestowanych kształtowników np. prod. HILTI, mocowanie agregatów do konstrukcji za pomocą amortyzatorów gumowych o wysokości poduszki gumowej min. 30 mm Ochrona przed hałasem i drganiami. Mocowanie i posadowienie urządzeń wywołujących drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory, jednostka zewnętrzna chłodzenia freonowego itp.) do konstrukcji budynku wykonać w sposób zabezpieczający przed powstawaniem i rozchodzeniem się drgań i hałasu w obiekcie. Przy mocowaniu, lub posadowieniu stosować przekładki gumowe, lub wibroizolacyjne. Połączenia central wentylacyjnych, wentylatorów z instalacjami wykonać poprzez złącza wibroizolacyjne. Zabezpieczenia akustyczne wykonać wg. PN-87/B-02151/02. Pomieszczenie wentylatorowi oraz strop podwieszany w pomieszczeniu 2.04 zabezpieczyć akustycznie Zabezpieczenia przeciwpożarowe. Na przejściach przewodów wentylacyjnych instalacji bytowych przez przegrody wydzielenia ogniowego montować klapy i zawory przeciwpożarowe odcinające normalnie otwarte np. Gryfit LX- 4, lub zawory pożarowe BX-1H, BX-2H. W instalacji uzupełniania powietrza w instalacji oddymiającej oraz instalacji napowietrzania klatek schodowych projektuje się klapy pożarowe normalnie zamknięte i pożarowo otwarte np. typ WIP prod. MERCOR. Klapy przeciwpożarowe wyzwalane z centralki pożarowej. Dla wentylacji bytowej klapy p-poż bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) z zamkami elektromagnetycznymi z funkcją komfortu (siłownik elektryczny naciągający mechanizm sprężynowy i zamek - gdy całość jest stale pod napięciem to jest otwarta, po zaniku napięcia się zamyka, po ponownym podaniu napięcia samoczynnie klapa się otwiera) z czujnikiem krańcowym domknięcia klapy (potwierdzenie uszczelnienia strefy) napięcie 18

19 24V - GryFix EP24V + FD-LT 24V + 1WKK. Zawory p-poż bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) z zamkami elektromagnetycznymi urządzenie pod napięciem to jest otwarte, po zaniku napięcia się zamyka, po ponownym podaniu napięcia samoczynnie klapa się otwiera) z czujnikiem krańcowym domknięcia klapy (potwierdzenie uszczelnienia strefy) napięcie 24V - GryFix EP24V + 1WKK. Klapy p-poż montowane na kanałach wentylacji pożarowej pełniące rolę przepustnic odcinających bez wyzwalaczy termicznych (sterowanie z SAP wykryciem dymu) napięcie 24V, wyposażone w siłownik BELIMO Belimo BLF24. Przejścia instalacji i kanałów przez przegrody wydzielenia ogniowego w ścianie oddzielenia pożarowego na kondygnacji P+1 zabezpieczyć do odporności ogniowej EI 60. Przejścia instalacji i kanałów przez przegrody wydzielenia ogniowego na kondygnacjach nadziemnych zabezpieczyć do odporności ogniowej EI 60. Zabezpieczenia przejść przez przegrody pożarowe rur z materiałów niepalnych wykonać np. w technologii HILTI. Wentylator instalacji oddymiania należy wyposażyć w atestowane pożarowo złącza amortyzacyjne oraz mocowania i wibroizolatory. Kanały instalacji oddymiania, uzupełniania powietrza w instalacji oddymiania, upustowe w obszarze poddasza w wykonaniu EI 60 (np. jako samonośne w technologii PROMADUCT 500 prod. Promat). 4. Wytyczne branżowe 4.1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna 1. Elementy konstrukcyjne obiektu przystosować do montażu elementów technologicznych. Istniejące kominy wentylacyjne przygotować do prowadzenia wewnątrz nowoprojektowanych przewodów wentylacyjnych. 2. W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach odpowiednio większych od wymiaru (min. 5cm. na stronę). 3. W miejscach czerpni i wyrzutni wentylacyjnych przystosować istniejące otwory do ich montażu. 4. Ściany międzystropia oraz stropy pomieszczeń nad którymi znajduje się centrala wentylacyjna należy zabezpieczyć akustycznie przed przedostawaniem się hałasu do pozostałych pomieszczeń obiektu. 5. Konstrukcje wsporcze dla kanałów, dla których wymagana jest odporność pożarowa oraz dla wentylatora oddymiającego muszą posiadać wymaganą nośność w warunkach pożarowych (winny być wykonanie w klasie minimum R120). 6. Jednostki zewnętrzne chłodzenia freonowego mocować do attyki za pomocą atestowanych konstrukcji wsporczych np. prod HILTI. 19

20 7. Szachty wentylacyjne oraz przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe wykonać jako odporne ogniowo. 8. Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną o polu wolnego przekroju A0=0,04 m 2 lub zamontować powyżej poziomu posadzki ze szczeliną A0=0,04 m Pod urządzeniami o dużej masie wykonać ramy pozwalające na zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcję budynku nośności stropu. 10. Przy urządzeniach z elementami wymagającymi regulacji lub konserwacji (centrala wentylacyjna, klapy przeciwpożarowe, przepustnice regulacyjne, zawory regulacyjne itd.) wykonać otwory rewizyjne w stropach podwieszanych i obudowach instalacji, 11. Przejście dachowe zabezpieczyć obróbką blacharską przed przedostawaniem się opadów do budynku, 12. Elementy czerpni powietrza w okolicy klatki nr 1 zabudować w postaci tzw kaferka w zbliżony sposób do sąsiadujących elementów; 4.2. Branża elektryczna Do centrali, agregatów chłodzących, oraz elementów sterowania i automatycznej regulacji doprowadzić energii elektrycznej. Do wentylatorów i klap przeciwpożarowych doprowadzić zasilanie z sieci napięcia gwarantowanego. Na zasilaniu wentylatorów linii wywiewnych montować zegary sterujące umożliwiające czasowe sprzężenie pracy z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi. Podłączenia elektryczne wykonać wg wytycznych producentów. Zestawienie mocy elektrycznych urządzeń zawarto w Tablicy Branża AKPiA 20

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II. 61-479 Poznań, ul Wspólna 40 tel. 61 839 22 67/68 fax 61 839 22 71 email: biuro@bpszr.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt budowlany dla dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakładu diagnostyki endoskopowej II.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne

ProUnit. HALA SPORTOWA MALCZYCE Ciśnienie atmosferyczne Strona 28-5-2 Dane techniczne Obiekt Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione w obliczeniach Pomiar poziomu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania:

Spis zawartości opracowania: Spis zawartości opracowania: 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny 4. Specyfikacja elementów wentylacji 5. Część graficzna Rzut piwnic skala 1:50 rys. 1 Rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 1. Wentylacja - rzut piwnic skala 1 : 100. 2. Wentylacja - rzut parteru skala 1 : 100

PROJEKT WYKONAWCZY. 1. Wentylacja - rzut piwnic skala 1 : 100. 2. Wentylacja - rzut parteru skala 1 : 100 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA INWESTYCJI : SZKOŁA RATOWNICTWA ORAZ V ODDZIAŁ POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO STACJA WYCZEKIWANIA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacja wentylacji hybrydowej w budynku mieszkalnym Kielce ul. Ściegiennego 270A 1 Dane ogólne... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA 4 WARSZAWA GENERALNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Tom V. Sala Gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009

NAZWA INWESTYCJI Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA WENTYLACJI NR ZADANIA 01/2009 Egzemplarz nr: 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 10 INWESTOR: Muzeum Narodowe w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 9 61-745 Poznań ADRES INWESTYCJI / NR DZIAŁKI : Rogalin ul. Arciszewskiego 2 / dz. nr. 74, 75, 76

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKT BUDOWLANY: INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJA WENTYLACYJNA 1. STRONA TYTUŁOWA str. 1 2. SPIS ZAWARTOŚCI str. 2 3. OPIS TECHNICZNY str. 3-5 4.

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ OPIS TECHNICZNY...2 1. Podstawa opracowania...2 1. Zakres opracowania...2 3. Charakterystyka ogólna budynku...3 4.1. Istniejące kanały wentylacyjne...3 5. Stan projektowany...3 5.1. Wentylatornie, czerpnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, 45000000-7 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH 05-540 Zalesie

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SALI LUSTRZANEJ ORAZ POKOI HOTELOWYCH W DWORZE ZIELENIEWSKICH W TRZEBINI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SALI LUSTRZANEJ ORAZ POKOI HOTELOWYCH W DWORZE ZIELENIEWSKICH W TRZEBINI. INWESTOR: Urząd Miasta w Trzebini OBIEKT: Dwór Zieleniewskich w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SALI LUSTRZANEJ ORAZ POKOI HOTELOWYCH W DWORZE ZIELENIEWSKICH W TRZEBINI.. Nr

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1.

OPIS TECHNICZNY. do projektu klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1. OPIS TECHNICZNY do projektu klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 Spis treści: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1. PROJEKT REMONTU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa opracowania branżowego BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP 1 Nazwa przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY TEMAT: Budowa Hali Sportowej

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Pracownia projektowa Zadanie projektowe Nr projektu Strona/Stron DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 134.17-05 Strona 1 z 11 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Inwestor 1.5. Stan istniejący 1.6. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 -

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI bud D-5 P.B. S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - S-WM WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA - 1 - SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. DANE TECHNICZNE BUDYNKU...5 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE WENTYLACJI...5 4.1. SIEĆ N-1;W-1...

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo