FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA"

Transkrypt

1 FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/ Świdnica tel/fax ; tel. kom NIP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I ODDYMIANIA EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ OBIEKT: ADRES OBIEKTU: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA NR DZIAŁKI: 55 INWESTOR: SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA OŚWIADCZENIE My niżej podpisani, na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 156 poz z 2006 r z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć AUTORZY OPRACOWANIA Nr uprawnień PIECZĘĆ I PODPIS Branża sanitarna: 283/99/DUW inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja DOŚ/IS/1770/01 Branża budowlana: mgr inż. Jerzy Polniaszek UAN.VI-f/3/108/87 DOŚ/BO/1733/03 Branża elektryczna: Mgr inż. Janusz Majer 2345/92 DOŚ/IE/0441/01 Świdnica listopad 2011 r 1

2 SPIS TREŚCI I. BRANŻA SANITARNA I BUDOWLANA 1. Opis techniczny w tym - instalacja hydrantowa - roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej - karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych - informacja BIOZ 2. Część rysunkowa - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnic - rys. nr 3 rzut parteru - rys. nr 4 rzut I piętra - rys. nr 5 rzut II piętra - rys. nr 6 rzut poddasza - rys. nr 7 rozwinięcie instalacji hydrantowej - rys. nr 8 szczegół rysunkowy szyb oddymiający klatkę schodową II. BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis 2. Część rysunkowa III. KARTY KATALOGOWE I APROBATY IV. DOKUMENTY FORMALNE 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 2. Dokumenty projektantów 3. Uzgodnienie rzeczoznawcy p.poż. 2

3 I. BRANŻA SANITARNA i BUDOWLANA 1. Opis techniczny w tym - instalacja hydrantowa - roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej - karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych - informacja BIOZ 2. Część rysunkowa - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnic - rys. nr 3 rzut parteru - rys. nr 4 rzut I piętra - rys. nr 5 rzut II piętra - rys. nr 6 rzut poddasza - rys. nr 7 rozwinięcie instalacji hydrantowej - rys. nr 8 szczegół rysunkowy szyb oddymiający klatkę schodową 3

4 Opis techniczny do projektu do branży sanitarnej i budowlanej 1. Podstawa opracowania. 1.1 Umowa z Inwestorem tj. Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze 2.1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. (jednolity tekst Dz.U ) z późniejszymi zmianami. 3.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z dnia r poz. 690) z późniejszymi zmianami. 4.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109 poz. 719). 5.1 Uzgodnienia z Inwestorem, 6.1 Opinia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Sądu w Jeleniej Górze opracowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Andrzeja Chmielewskiego z Jeleniej Góry. 7.1 Inwentaryzacja budowlana obiektu otrzymana od Inwestora. 2. Temat i zakres opracowania. Opracowanie obejmuje roboty instalacyjno-budowlane, związane z dostosowaniem budynku Rejonowego Sądu w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W zakres prac wchodzić będzie budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowa szybu oddymiającego klatkę schodową ewakuacyjną, wymiana drzwi prowadzących na boczną klatkę schodową na atestowane drzwi przeciwpożarowe oraz prace budowlane, zabezpieczające ogniochronnie konstrukcje schodów klatki ewakuacyjnej. 3. Opis stanu istniejącego. Budynek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jest obiektem zlokalizowanym w zwartej zabudowie śródmiejskiej, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. W budynku na kondygnacjach od parteru do poddasza użytkowego, znajdują się 4

5 pomieszczenia o charakterze biurowym. W piwnicy pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz archiwa dokumentów. Ściany zewnętrzne budynku wykonane są w technologii tradycyjnej murowane z cegły, nieocieplane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek posiada dwie klatki schodowe: klatkę schodową główną oraz klatkę schodową pomocniczą. Główna klatka schodowa jest obudowana i poza kondygnacją poddasza użytkowego, jest zamykana drzwiami. Konstrukcja schodów stalowa, nitowana. Konstrukcja biegów i spoczników, wykonana jest z materiałów niepalnych i w wymaganej klasie odporności ogniowej. Klatka ta posiada oddymianie za pomocą okna oddymiającego, zlokalizowanego na wysokości 1,8 m nad spocznikiem półpiętra (pomiędzy II piętrem a poddaszem użytkowym). Klatka schodowa boczna jest obudowana i zamykana drzwiami, na każdej kondygnacji. Konstrukcja nośna schodów stalowa nitowana, stopnice drewniane. Klatka jest oddymiana za pomocą okna oddymiającego, na wysokości 1,8 m nad spocznikiem półpiętra (pomiędzy II piętrem a poddaszem użytkowym). Lokalizacja okien oddymiających zarówno na głównej klatce schodowej jak i na klatce pomocniczej nie zapewniają oddymiania ostatniej kondygnacji tj. poddasza użytkowego. Budynek wyposażony jest w instalację c.o., instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Budynek w chwili obecnej nie posiada wewnętrznej instalacji hydrantowej. Przyłącze wody zimnej zlokalizowane jest w ul. Bankowej ( od strony frontowej budynku) a zawór główny wody znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym. Średnica przyłącza DN50, żeliwo. Istniejący wodomierz o przepustowości 3,5 m 3 /h. Teoretycznie, przepustowość przyłącza zapewni wymaganą wydajność dla nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Jednak zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze, zapewnia się ilość wody na cele ppoż w ilości 2 l/s pod warunkiem wykonania nowego przyłącza. Przebudowa przyłącza będzie tematem odrębnego opracowania. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych, obiekt nie spełnia wymaganego przepisami poziomu bezpieczeństwa pożarowego. 5

6 4. Zakres prac budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych Celem dostosowania obiektu do wymaganych prawem przepisów pożarowych i jednocześnie obowiązujących warunków techniczno-budowlanych, projektuje się: - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku, - dostosowanie bocznej klatki schodowej do obowiązujących przepisów tak aby mogła ona spełniać rolę drogi ewakuacyjnej Wewnętrzna instalacja hydrantowa Obiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN25 na każdej kondygnacji naziemnej. Przewidziano montaż po jednym zaworze hydrantowym DN25 na każdej kondygnacji, zlokalizowanym w środkowej części budynku zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię budynku sądu. Z uwagi na zlokalizowane w piwnicach archiwa dokumentów przewidziano dodatkowo zawory hydrantowe DN25 w piwnicy. Projektuje się hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30 m, podłączenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe. Dla kondygnacji naziemnej przyjęto hydranty w szafkach podtynkowych typ 25HP+GP-1000-B.30, dla piwnicy szafki zawieszane na ścianie 25H+G-1050-B.30 firmy Boxmet lub inne podobnej jakości i parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie. Szafki z pełnym wyposażeniem, z prądownicą i wężem oraz miejscem na gaśnicę w pionie. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok m, natomiast dolną krawędź szafki 0.8 m od poziomu podłogi. Wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa. Wydajność instalacji przeciwpożarowej zaprojektowano tak aby zapewniła ona możliwość jednoczesnego poboru z dwóch hydrantów tj. 2 x 1l/s = 2 l/s. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 80/H i ZN-72/ Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/ z wkładką tłumiąca z gumy. 6

7 Łączenie przewodów wykonać przy pomocy łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego i/lub łączona na szybkozłączki typu gruvlok. Zakres prefabrykacji instalacji i sposób łączenia poszczególnych części instalacji określi wykonawca. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie, wykonać za pomocą rur stalowych o średnicach o dwie demencje większych od rur instalacji hydrantowej lub za pomocą otulin izolacyjnych np. Thermaflex. Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Projektuje się zasilanie instalacji hydrantowej ze wspólnego przyłącza wody zimnej po wcześniejszej jego przebudowie. Przebudowa przyłącza wody zimnej będzie stanowiła odrębne opracowanie projektowe. Projektuje się, przygotowanie instalacji wewnętrznej w miejscu przyłącza do budynku - za istniejącym zaworem głównym w taki sposób aby był on zgodny z wydanymi warunkami technicznymi do sieci wodociągowej. Za istniejącym zaworem głównym instalację rozdzielić na dwie części: I część stanowić będzie istniejąca instalacja wody zimnej do celów bytowych 0,9 m 3 /dobę, ~1.15 l/s II część stanowić będzie projektowana instalacja hydrantowa - 2 l/s. W części instalacji dla celów bytowych zamontować w kolejności: wodomierz DN32 (R11/2 ) firmy Itron a następnie filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typ EA o średnicy DN40 typ 1300 firmy Jafar. Za zaworem antyskażeniowym zamontować zawór elektromagnetyczny, odcinający do instalacji przeciwpożarowych, normalnie otwarty ( tzn. napięciowo). Zawory te przeznaczone są do budynków posiadających elektryczne zasilanie awaryjne. Zawory te są cały czas otwarte, natomiast w przypadku pożaru następuje załączenie zasilania do zaworu i zamknięcie przepływu. wody do instalacji dla celów bytowych. W projekcie przyjęto zawór typu EV220B 40B G112E NO DN40 wraz z presostatem sterującym pracą zaworu np. BCP3 oraz cewką elektromagnetyczna BE. Presostat należy zamontować na instalacji hydrantowej za zestawem pompowym i nastawić tak aby zamykał zawór elektromagnetyczny przy spadku ciśnienia poniżej 0,25 MPa (2,5 bara). W części instalacji dla celów przeciwpożarowych zamontować wodomierz DN40 Itron, a następnie zawór antyskażeniowy typ 1300 EA DN50 firmy Jafar. Z uwagi na brak zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej, 7

8 projektuje się zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia typ Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/ VR-P. Zestaw do podnoszenia ciśnienia projektuje się w pomieszczeniu technicznym wodomierza głównego w piwnicy. Pomieszczenie to będzie stanowiło odrębna strefę pożarową. Przegrody budowlane wydzielające pomieszczenie spełniają wymogi określone w 220. ust.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. dla ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie oraz wymogi 216 w/w Rozporządzenia odnośnie ścian zewnętrznych. Ściany wewnętrzne o grubości powyżej 25 cm i ściana wewnętrzna grubości 12 cm murowane z cegły pełnej zapewniają odporność ogniową REI120. Strop masywny ceglany o grubości ponad 25 cm spełnia wymagania i posiada odporność REI120. Drzwi do pomieszczenia technicznego należy wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI60 z atestem. Wszystkie przejścia przez ściany wewnętrzne dla rur i kabli elektrycznych ( zarówno projektowane i jak i istniejące ) wykonać jako przepusty przeciwpożarowe w projekcie przyjęto zabezpieczenia firmy Hilti. Dla rur niepalnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia technicznego zastosować elastyczną masą uszczelniającą CP601S oraz otulinę z wełny mineralnej gr.50mm i gęstości kg/m3. Przepusty dla rur palnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia, zabezpieczyć elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP648-S firmy HILTI - EI 120. Przejścia kablowe zabezpieczyć masą ognioochronną CP656 firmy HILTI, co pozwoli na zapewnienie szczelności i izolacyjności ogniowej EI 120 dla przegród budowlanych wydzielających pomieszczenie techniczne z zestawem pompowym dla celów ppoż. Pomieszczenie techniczne nie posiada zamontowanego grzejnika, ale wg projektu wewnętrznej instalacji c.o. temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu technicznym wyniesie nie mniej niż 18 o C, co spełnia wymagania ustawowe. Zabezpieczenia p-poż. należy wykonywać ściśle wg wytycznych producenta materiałów, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemów biernej ochrony p-poż. Za zestawem pompowym instalację hydrantową prowadzić zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Projektuje się jeden pion hydrantowy w środkowej części budynku. Z piwnicy należy przeprowadzić rurę poprzez strop na hall parteru (pom.108). Następnie przejść do pomieszczenia nr 109 ( hall kasowy), gdzie 8

9 wyprowadzić pion pod strop i wykonać przesunięcie pionu w przestrzeni sufitowej między stropem a płytami G-K. Uwaga: Trasa instalacji hydrantowej przedstawiona powyżej podyktowana jest koniecznością ominięcia stropu-posadzki parteru gdzie wykonane jest ogrzewanie podłogowe pomieszczeń. Na wyższych kondygnacjach pion przechodził będzie jedna trasą, bez załamań i zmian kierunków. Pion prowadzić w bruździe ściennej, w izolacji Thermaflex o grubości 6 mmm. Na poddaszu wykonać połączenie instalacji hydrantowej z instalacja bytową ( z płuczką miski ustępowej), celem zapewnienia przepływu i wymiany wody w instalacji hydrantowej. W najwyższm punkcie instalacji zamontować automatyczny odpowietrznik. Po wykonaniu montażu instalacji hydrantowej wykonać próbę szczelności na ciśnienie P=0,6MPa. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacja nie powinna wykazać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach.. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać używając do tego celu wodę z wodociągu. Po wykonaniu próby ( z wynikiem pozytywnym) rurociągi instalacji przeznaczone do malowania należy zmyć roztworem detergentu EKOSOLWENT produkcji Malexim rozcieńczonym wodą w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w zależności od zatłuszczenia i zabrudzenia rur a następnie malować w celu ochrony przed korozją- 2-krotnie farbą CYNKAL. Po wykonaniu powyższego instalację hydrantową zaizolować otulinami Thermaflex grubości 60 mm w celu uniknięcia roszenia instalacji. Przed oddaniem do użytkowania należy również sprawdzić czy: a) hydranty nie wykazują przecieków, b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane, c) mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie, d) wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia) 9

10 e) wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, f) zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, g) bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, h) pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia Obliczenia Przepływ instalacji hydrantowej dla dwóch jednocześnie działających zaworów hydrantowych czyli tj. 2 l/s. Przepływ w instalacji bytowej - ilość urządzeń sanitarnych w budynku: na każdym piętrze dwie toalety w każdej 1 umywalka i 1 miska ustępowa. Przepływ sekundowy obliczony wg normy wynosi 1,15 l/s, 4,14 m 3 /h. Dobór wodomierza dla instalacji hydrantowej. Ustalony przepływ dla wodomierza Qw = 2 x q [m 3 /h] = 2 x 7,2 m 3 /h = 14,4 m 3 /h Dobrano wodomierz typu MSD firmy ITRON. Przepływ nominalny 10 m 3 /h i przepływ maksymalny 20 m 3 /h. Średnica wodomierza DN40. Wodomierz posiada wbudowaną wkładkę do odczytu radiowego. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 10 m 3 /h, Przepływ maksymalny 20 m 3 / Średnica DN40 Połączenie gwint 2 Strata ciśnienia dla przepływu 7,2 m 3 /h 0,1 bara = 1,0 m Atest higieniczny - posiada Dobór wodomierza dla instalacji bytowej. Ustalony przepływ dla wodomierza Qw = 2 x q [m 3 /h] = 2 x 4,14 m 3 /h = 8,28 m 3 /h 10

11 Dobrano wodomierz typu MSD firmy ITRON. Przepływ nominalny 5 m 3 /h i przepływ maksymalny 10 m 3 /h. Średnica wodomierza nominalna DN32. Wodomierz posiada wbudowaną wkładkę do odczytu radiowego. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 5 m 3 /h, Przepływ maksymalny 10 m 3 / Średnica nominalna DN32 Połączenie - Gwint 11/2 Strata ciśnienia dla przepływu 4,14 m 3 /h 0,2 bara = 2 m Atest higieniczny - posiada UWAGA: WIELKOŚĆ WODOMIERZY I ICH TYP ORAZ SPOSÓB PODŁĄCZENIA ZARÓWNO WODOMIERZY JAK I ZAWORÓW ANTYSKAŻENIOWYCH WYMAGA UZGODNIENIA Z ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW W JELENIEJ GÓRZE WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. Dopiero po pozytywnym uzgodnieniu powyższego można przystąpić do montażu urządzeń. Dobór zaworu antyskażeniowego dla instalacji hydrantowej Dla instalacji hydrantowej dla przepływu 7,2 m 3 /h przyjęto zawór antyskażeniowy typu EA typ1300 DN50 firmy Jafar. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 7,2 m 3 /h, Średnica DN50 Połączenie : gwintowane 2 Strata ciśnienia przy przepływie 7,2 m 3 /h - 1 m Korpus mosiężny Robocze ciśnienie maksymalne 10 bar Atest higieniczny - posiada Dobór zaworu antyskażeniowego dla instalacji bytowej Dla instalacji bytowej dla przepływu 4,14 m 3 /h przyjęto zawór antyskażeniowy typu EA typ1300 DN40 firmy Jafar. 11

12 Parametry techniczne: Przepływ nominalny 4,14 m 3 /h, Średnica DN40 Połączenie : gwintowane 11/2 Strata ciśnienia przy przepływie 4,14 m 3 /h - 0,6 m Korpus mosiężny Robocze ciśnienie maksymalne 10 bar Atest higieniczny - posiada Sprawdzenie wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej. Przyjęto, że ciśnienie w sieci zewnętrznej przy ścianie budynku wynosi ~2,0 bar 20 m - straty na zaworze antyskażeniowym przyjęto ~1,0 m - straty ciśnienia na wodomierzu 1,0 m - straty ciśnienia na długości i straty miejscowe : 2 m - wysokość geometryczna geometryczne: ~17 m - wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym min.2 bary ( do 7 bar max.) przyjęto 2,5 bary 25 m. H= 20-(1,0+1, ) = 20-45,0=-25,0 m Wymagany jest zestaw do podnoszenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej o wysokości podnoszenia 25,5 m. Przyjęto zestaw do podnoszenia ciśnienia Wilo- Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/ VR-P. Zestaw zbudowany jest z dwóch pomp (1 praca+1 rezerwa) z przetwornicą częstotliwości (w przypadku awarii jednej z przetwornic lub pompy jakość pracy nie ulega obniżeniu). Sterownik VR zapewnia dużą precyzję regulacji ciśnienia - niezależnie od ciśnienia w sieci zasilającej i rozbiorów wahania ciśnienia po stronie tłocznej wynoszą 2%. Konstrukcja nośna i orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Pompy oraz zbiornik przeponowy 8 l zamontowane są na ocynkowanej ramie podstawowej z tłumikami drgań. Parametry techniczne: Liczba pomp : 2 szt ( 1 praca + 1 rezerwa) 12

13 Typ : MVIE 403-2G Tłoczone medium : Woda, czysta Temperatura (maks. 60 C) : 20 C Przepływ : 2,00 l/s Przepływ na pompę : 2,00 l/s Wysokość toczenia : 25,00 m ( maksymalnie dla 2 l/s 30 m) Wysokość tłoczenia przy Q=0 : 46,50 m Ciśnienie dopływu (maks. 10 bar) : Wartość zadana : maks. 16 bar Silnik: -Moc znamionowa P2 : 1,1 kw -Znamionowa liczba obrotów : /min -Rodzaj prądu : 3~400V/50Hz -Prąd znamionowy : 4,4 A -Stopień ochrony : IP 55 Przyłącze ssące/tłoczne : R 2/R 2 Produkt : WILO Typ : COR-2 MVIE 403/ VR-P 4.2. Roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej Roboty budowlane związane z adaptacją ewakuacyjnej klatki schodowej do obowiązujących przepisów pożarowych. Na podstawie wykonanych obliczeń wg PN-B przyjęto klapę oddymiającą 120/150, której producentem jest REWA o powierzchni czynnej oddymiania z dodatkowymi owiewkami 1,26 m2. W załączeniu Aprobata Techniczna ITB AT /2006. Należy wykonać następujące prace budowlane spełniające wymagania określone w pkcie 4.2 opinii: W klatce pomocniczej elementy konstrukcji biegów oraz spoczników należy zabezpieczyć w następujący sposób: po usunięciu istniejących warstw farb olejnych elementy stalowe konstrukcji schodów należy pomalować farbą ognioochronną PROMAPAINT S lub farbą Flame Sorber do stopnia odporności ogniowej R60. Ponadto należy wykonać szyb oddymiający boczną klatkę schodową według rysunku stanowiącego integralną część niniejszego opracowania. W tym celu należy: 13

14 - przenieść istniejącą czujkę dymową poza obszar przeznaczony na szyb oddymiający; - uzupełnić instalacje elektryczną podłączając czujkę dymową oraz nowoprojektowaną klapę oddymiającą do istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru; - rozebrać fragment istniejącego stropu drewnianego w miejscu projektowanego szybu; - projektowane dwuteowe belki stalowe ułożyć 5 cm. ponad istniejącą podłogą; - wymurować szyb oddymiający z pustaków gazobetonowych (siporeksu) gr. 24 cm. - od strony wewnętrznej ułożyć płyty kartonowo- gipsowe GKFI o gr.12,5 mm. - wymienić na nowe wszystkie skrzydła drzwiowe na poszczególnych kondygnacjach prowadzące na pomocniczą klatkę schodową, nowe skrzydła drzwiowe p.pożarowe o odporności ogniowej EI 30 muszą się otwierać na klatkę schodową, powinny mieć stosowne atesty. W pomieszczeniu węzła technicznego drzwi p.pożarowe o EI 60, których producentem jest firma JAKRACorporation Sp. z o.o Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych A cz w PN-B DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji: SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA ul. BANKOWA 18 Przeznaczenie pomieszczenia: POMOCNICZA KLATKA SCHODOWA Kategoria zagrożenia ludzi III obciążenie ogniowe do 2000 MJ/m 2 Nazwa i adres jednostki projektowania: Firma Projektowo-Usługowa Świdnica ul.niemcewicza 1/7 Nazwa projektu: Projekt budowlany instalacji hydrantowej i oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ul. Bankowa 18 Projektant: inż. Jerzy Polniaszek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzej Chmielewski CHARAKTERYSTYKA KLATKI SCHODOWEJ Długość 5,92 m; Szerokość 2,50 m; Powierzchnia 14,8 m 2 ; Wysokość pomieszczenia H 2,60 m; Nachylenie dachu 120 O ; Kurtyna dymowa, nie; Tryskacze nie; Sygnalizacja pożaru: tak, ; Zakładowa Straż Pożarna nie; Czas dojazdu t 2 2 min., Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru P rp, średnia 14

15 OBLICZENIA l. Przewidywany okres rozwoju pożaru t r = czas alarmowania t 1 + czas dojazdu t 2 t r = = min. wg tablicy 2: grupa projektowa GP...< Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych: a) Klatki schodowe α = 5 %, F=...14,8...m2 A cz = 5% F =...0,74... m2 w budynkach niskich i średniowysokich A cz l m 2 A cz =...0,74... m 2 3. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 A A = c 0,74 = 0,6 cz g = v 1,23 m 2 5. UWAGI KOŃCOWE Do wykonania wskazanego zakresu robót należy stosować tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(dz. U. 98/99). Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. PROJEKTANCI: 15

16 6. INFORMACJA BIOZ 6.1. STRONA TYTUŁOWA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA NR DZIAŁKI: 55 INWESTOR: SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA PROJEKTANT PIECZĘĆ I PODPIS branża sanitarna inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja 6.2. Podstawa opracowania Informację bioz opracowano stosownie do wymagań art. 18 ust. l pkt 3 i art pkt. 1b Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, póz. 1126) Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz ich kolejność: o Roboty budowlane towarzyszące: przekucia, wykucie bruzd. o Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej. o Montaż zestawu pompowego, wodomierzy, armatury itp. o Próby ciśnieniowe instalacji. o Roboty malarskie i izolacyjne rur. o Roboty budowlane związane z wykonaniem szybu oddymiającego. 16

17 o Roboty malarskie zabezpieczenie ppoż schodów bocznej klatki schodowej. o Roboty elektryczne wykonanie zasilania zestawu pompowego i sterowania okna oddymiającego 6.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Zadanie obejmuje budynek Sądu Rejonowego przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie stwierdzono 6.6. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Roboty odbywać się będą wewnątrz budynku. Prowadzone roboty przy montażu instalacji sanitarnych nie należą do szczególnie niebezpiecznych, stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które wymienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 6. Analiza wypadków wskazuje jednak na fakt, że wypadki notowane są nie tylko w miejscach o szczególnych zagrożeniach, ale także przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne. Za roboty o zwiększonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie można uznać: zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich, stosowanie materiałów żrących lub cuchnących farby - - chemikaliów niebezpiecznych grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej, praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia), hałas pochodzący od maszyn i urządzeń, roboty podczas lutowania, Przewidywane zagrożenia zdrowia podczas realizacji robót: Podczas realizacji prac objętych niniejszym projektem nie przewiduje się zagrożeń, przy zachowaniu ogólnych przepisów BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 17

18 6.7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają aktualne badania lekarskie oraz czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowe zasady szkolenia, jego zakres, wymagania i sposób udokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Zasady w zakresie BHP podczas wykonywania robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r) Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie pracowników zatrudnionych przy robotach w rękawice ochronne i okulary ochronne Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do minimum. Należy przy tym preferować bezpieczną technikę pracy, przystosowywanie ludzi zaś do pracy w warunkach niebezpiecznych jako środek uzupełniający, gdy środki techniczne i organizacyjne okażą się niewystarczające. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych Dzu.U. nr 165 z 2003 r poz. 1650, Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie dostosować się do następujących norm i przepisów: Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r w sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali (D.U. Nr 51, poz. 259) 18

19 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej ( D.U. Nr 81, poz. 473), 6.9. Uwagi końcowe Roboty nie wymagają sporządzania planu BIOZ. 19

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ. (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA 1 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ (ZABUDOWA TARASU W OBIEKCIE CRR KRUS NIWA w Kołobrzegu) OBIEKT: CRR KRUS NIWA LOKALIZACJA: Kołobrzeg, ulica Norwida 3 INWESTOR: FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała PROJEKT WYKONAWCZY Biuro Budowlane KOSZT-BUD Tadeusz Gruchała 63-500 Ostrzeszów, ul. Łaziebna 1a Tel. 0-62 730-46-54, tel. kom. 0608 298 720 NIP 622-157-64-86 PROJEKT WYKONAWCZY 1. Nazwa zamówienia : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2.

Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania. Rozdział 2. 2 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. Rozdział 2. Opis techniczny. 2.1. Sposób wykorzystania przestrzeni przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ. B N E L L A PRACOWNIA PROJEKTOWA ZACHEŁMIE 61, 58-562 PODGÓRZYN Tel. ( 075 ) 76 217-17, kom. 0501 298 186 PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNEJ P.POŻ. W oparciu o ustawę z dnia 16.04.2004

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ Biuro Projektowe Thermotechnika Sebastian Gwarny Ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice www.thermotechnika.pl mail: thermotechnika@gmail.com Tel. 660 43 42 92 TEMAT: ADRES: INWESTOR: STADIUM: BRANŻA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI...

SPIS RYSUNKÓW... 2 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACJI... OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 1. Wstęp... 3 1.1. Określenie tematu... 3 1.2. Materiały wyjściowe... 3 WYKAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.... 3 1.ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis rysunków: IH1 instalacja hydrantów wewnętrznych 1/7

Spis treści: Spis rysunków: IH1 instalacja hydrantów wewnętrznych 1/7 Spis treści: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania str. 3 1.2. Wykorzystana dokumentacja str. 3 1.3. Opis stanu istniejącego str. 3 1.4. Założenia wyjściowe str. 4 2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY ------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: MONTAŻ REDUKTORA CIŚNIENIA WODY ZIMNEJ W ISTNIEJACY UKŁAD SOLARNY DLA POTRZEB PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne

Prokuratura Rejonowa w Malborku Przebudowa pomieszczenia instalacyjnego-instalacje sanitarne 1 I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązanie projektowe Zawartość opracowania 3.1 Zmiana lokalizacji wodomierza 3.2 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 3.3 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA HYDRANTOWA JOTHA J. Słociński / H. Olszewski 80-204 Gdańsk tel/fax: 0 58 304 95 00 e-mail: jotha@jotha.pl Śniadeckich 26/5 REGON: 190555667 NIP: 584-10-06-073 ZAMAW IAJĄCY: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY im prof.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.PODSTAWA OPRACOWANIA 2.ZAKRES OPRACOWANIA 3.OPIS INSTALACJI CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Budynek Basenu -Rut poziomu 01 Instalacja wody... Pw / TII / Sanit / 0 /2a 2. Budynek Basenu -Rut poziomu 01

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6

Budynek mieszkalny ul. Księska 22, 52-020 Wrocław. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY CZĘŚCI TRZECIEJ KONDYGNACJI Mieszkanie Nr 6 Opracowanie projektowe nr 338a/13 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI USYTUOWANEJ W BUDYNKU PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJAZLEGO W RĘCZNIE Temat: Wymiana grzejników w pomieszczeniach szatni Branża: Instalacje sanitarne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN. PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN. OBIEKT: REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ WODNĄ PPOŻ ADRES: Ul. Wojska Polskiego 155, dz. nr 418/4, 69-100

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , ,

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV , , , PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA WOD.-KAN. CPV 45330000-9, 45343000-3, 45321000-3, 45000000-7 OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 10 ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo