RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2"

Transkrypt

1 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Instalacje bezpieczeństwa Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu Opis ogólny zastosowanego rozwiązania systemu SSP Programowanie, konfiguracja i obsługa centrali Moduł linii detekcji Moduły komunikacyjne: Urządzania detekcji i sygnalizacji pożaru Opis techniczny projektowanego rozwiązania SSP Wymagania minimalne elementów systemu SSP: Oddymianie klatek schodowych A i B ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA: PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Opis techniczny Systemu Oddymiania Lokalizacja urządzeń systemu oddymiania Okna oddymiajace Specyfikacja techniczna urządzeń Kable i przewody oraz sposób ich układania Uwagi końcowe Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Załączniki DECYZJA MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK, NR UPR. ZAP/0107/POOE/12... ZAŁĄCZNIK 1 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK, ZAP/BT/0016/10 DECYZJA MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, NR UPR. ZAP/0218/POOE/11... ZAŁĄCZNIK 2 ZAŚWIADCZENIE MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI, ZAP/IE/0278/11 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW...ZAŁĄCZNIK 3 Spis rysunków RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 RZUT KONDYGNACJI 0 - PARTER, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S3 RZUT KONDYGNACJI +1 - PIĘTRO 1, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S4 RZUT KONDYGNACJI +2 - PIĘTRO 2, INSTALACJA SAP...RySUNEK S5 RZUT KONDYGNACJI +3 - PIĘTRO 3, INSTALACJA SAP... RySUNEK S6 RZUT KONDYGNACJI +4 - PIĘTRO 4, INSTALACJA SAP... RySUNEK S7 1

2 SCHEMAT INSTALACJI SAP... RySUNEK S8 SCHEMAT ODDYMIANIA KLATEK A i B... RySUNEK S9 SCHEMAT POŁĄCZENIA ODDYMIANIA KLATEK A i B... RySUNEK S10 2

3 1. Przedmiot i zakres opracowania ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ INSTALACJA SAP I ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH Adres: CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH, AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE- INTERNAT, PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:1036 Inwestor: AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE, PL. ORŁA BIAŁEGO 2, SZCZECIN 2. Podstawa prawna opracowania umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy Inwestorem, a Projektantem; projekty branżowe instalacji i architektury obowiązujące normy i przepisy Instalacje bezpieczeństwa Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/, Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: 3

4 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Polska Norma PN-EN ; Systemy sygnalizacji pożarowej; Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - IE 1980, PN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe, PN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe-przewodowe linie kablowe. Ogólne wymagania i badania., Katalogi i karety katalogowe producenta Opis ogólny zastosowanego rozwiązania systemu SSP. Funkcję główną systemu SSP powinna pełnić centrala umożliwiająca wykorzystanie nowoczesnego, wysokiej klasy, adresowalnego i elastycznego cyfrowego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Ponadto centrala powinna być zgodnia z najnowszymi regulacjami normy EN54 oraz posiadać wszelkie wymagane certyfikaty. Na potrzeby obiektu zaprojektowano 8 pętli z możliwością podłączenia 128 urządzeń na każdej pętli. Uwzględniając specyfikę obiektu przewidziana została możliwość rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru o jedną dodatkową pętlę obsługującą do 128 urządzeń bez konieczności wymiany centrali. Zastosowane rozwiązanie daje duża skalowalność systemu przy nakładach finansowych ograniczonych do minimum. Ze względu na ograniczoną objętość dokumentu zawarte w nim opisy są skrócone i nie zawierają wszystkich funkcjonalności i cech opisywanych urządzeń i oprogramowania. W celu szerszego poznania systemu niezbędne jest zapoznanie się z kartami katalogowymi wykorzystanych urządzeń oraz instrukcjami technicznymi Programowanie, konfiguracja i obsługa centrali System powinien pozwalać na przeprowadzenie konfiguracji z automatycznym adresowaniem urządzeń. Zastosowane rozwiązanie pozwala w sposób łatwy, szybki i bezbłędny zaadresować bardzo duży i rozległy system. Centralę powinna mieć możliwość obsługi/programowania na kilka sposobów: Przy użyciu klawiatury wbudowanej w centralę Przy użyciu zewnętrznej klawiatury podłączanej bezpośrednio do portu PS/2 centrali Przy użyciu bezpłatnego oprogramowania na komputery klasy PC podłączonego do wbudowanego w centralę portu USB Moduł linii detekcji. Moduł służy do kontroli adresowalnych obwodów linii dla central. Wykorzystywany jest do monitoringu i kontroli obwodów detekcyjnych skonfigurowanych jako pętla (klasa A) lub jako linia otwarta (klasa B). Praca modułu kontrolowana jest w całości przez mikroprocesor, sterowany z centrali monitoruje stan podłączonych urządzeń. Zaprojektowany do pracy autonomicznej, nawet bez komunikacji z CPU centrali. Interfejs RS232/ Moduły komunikacyjne: 4

5 Interfejs drukarki termicznej Interfejs LAN TCP/IP Urządzania detekcji i sygnalizacji pożaru. Optyczny czujnik dymu z izolatorem zwarć. Oferuje maksymalną sprawność i pewność wykrywania dymu z wykorzystaniem efektu Tyndall a. Specjalny algorytm nadzoruje gęstość dymu, filtruje fałszywe alarmy, dokonuje obliczeń i przechowuje wartości odniesienia kompensacji dryftu, które są aktualizowany tylko na polecenie centrali. Czujnik może przechowywać w swojej nieulotnej pamięci 60 pomiarów ( 30 przed wystąpieniem zdarzenia i 30 po wystąpieniu zdarzenia ). Pomiary mogą być wyświetlana na wyświetlaczu centrali w formie graficznej lub tekstowej. Powyższa funkcjonalność pozwala zrozumieć i sprawdzić co działo się tuż przed i tuż po wykryciu alarmu. Czujniki wyposażone są w dwukolorową diodę, sygnalizującą tryb pracy oraz izolator zwarć Ręczny ostrzegacz pożarowy. Działanie oparte jest o mikrokontroler. Urządzenie używane jest do ręcznego wywołania alarmu pożarowego w systemie sygnalizacji pożaru. Wskaźnik zadziałania. Sygnalizuje stan alarmu w optycznym czujniku dymu do którego jest podłączony Sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej z sygnalizacją optyczną - lampą z zespołem diod LED w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Sygnalizator znajduje się w obudowie wykonanej z tworzywa niepalnego ABS. Sygnalizator posiada możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny Opis techniczny projektowanego rozwiązania SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru jest idealnym rozwiązaniem dla realizacji swojej funkcji w średnich i rozległych strukturach. Dzięki zaawansowanej konstrukcji oraz oprogramowaniu opartym na najnowszych rozwiązaniach oferuje najwyższy stopień bezpieczeństwa, rozproszoną logikę odporną na awarię centrali ( karty detekcji są wyposażone we własne procesory), wysoką funkcjonalność oraz intuicyjny interfejs użytkownika. W uzgodnionej lokalizacji zostanie zainstalowana centrala systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru Ze względu na charakterystykę obiektu centrala wyposażona jest w 4 karty linii detekcyjnej. Takie rozwiązanie zapewni wysoką elastyczność ewentualnej rozbudowy oraz zwiększy bezpieczeństwo systemu. Centrala wyposażona zostanie w akumulatory, które zapewnią wymagany przepisami czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania 230V. Centrala będzie posiadała możliwość rozbudowy systemu o 4 karty linii detekcyjnej ( 128 urządzeń w pętli lub 2 x 32 urządzenia w linii otwartej ). System został tak zaprojektowany, żeby rozbudowa była szybko i ekonomicznie korzystna. Należy podkreślić, że zainstalowane w centrali karty linii detekcyjnych będą częściowo zajęte, umożliwiając również dalszą prostą rozbudowę. Centrala zostanie rozbudowana o moduł komunikacyjne. Do detekcji pożaru zaprojektowano dwa różne czujniki. W fazie projektowania, założono że część pomieszczeń wyposażonych będzie w sufity podwieszane, ilość czujników w rozbiciu na kondygnacje: Zaprojektowany system może być dodatkowo wyposażony w moduły wejścia/wyjścia dające możliwość sterowania wieloma urządzeniami zewnętrznymi np.: systemem klap, okien, KD, windami itp. Centrala przez zewnętrzne moduły może również otrzymywać sygnały wejściowe z innych urządzeń. Istnieje możliwość integracji systemu SSP, umożliwiając prezentację alarmów, generowanie zdarzeń. Sygnalizator akustyczny nie jest adresowalny, należy zastosować moduł adresowalny, który posiada wyjście do sterowania sygnalizatora. Moduł ten należy zasilić zewnętrznego zasilacza. 5

6 Wymagania minimalne elementów systemu SSP: System w całości składać się będzie z następujących elementów : -optyczna czujka dymu. Niskoprofilowy z izolatorem zwarć Zgodne z EN54-7:2000 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C(+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -czujnik dymu i temperatury Niskoprofilowy z izolatorem zwarć Zgodne z EN54-7:2000 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -ręczny ostrzegacz pożarowy Resetowalny Zgodne z EN54-11:2000+A1:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Dwukolorowa dioda LED (sygnalizacja normalnej pracy, alarmu, błędu) Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) - moduł we/wy Zgodne z EN54-18:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA 6

7 Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe) 1A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Wyjście nadzorowane bez zewnętrznego źródła zasilania 15mA max Wyjście nadzorowane z zewnętrznym źródłem zasilania 0.75A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Zewnętrzne źródło zasilania 24VDC Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -Wieloczynnościowy moduł 4 wyjścia/ 4 wejścia Zgodne z EN54-18:2005 Średni pobór prądu (normalna praca) 250μA Średni pobór prądu (alarm) 2mA Napięcie pracy 20 VDC (-15%, +10%) modlowane Wyjście przekaźnikowe (bezpotencjałowe) 1A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Wyjście nadzorowane bez zewnętrznego źródła zasilania 15mA max Wyjście nadzorowane z zewnętrznym źródłem zasilania 0.75A, 30VDC, obciążenie rezystancyjne Zewnętrzne źródło zasilania 24VDC Temperatura pracy o C (+/- 2 o C) Wilgotność względna 93% (+/-2% nieskondensowana) -sygnalizator akustyczny-świetlny Wskaźnik normalnej pracy i zadziałania - sygnalizator akustyczny (SA-K7N), - Zasilacz 24V, 2A Oddymianie klatek schodowych A i B Opracowanie obejmuje rozwiązania projektowe, mające na celu spełnienie nakazów zawartych w decyzji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia , dotyczącej wyeliminowania w budynku nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Celem niniejszego opracowania jest system oddymiania klatki schodowej dzięki któremu zostanie usunięty dym i szkodliwe związki na klatce schodowej, która stanowi część drogi ewakuacyjnej z budynku. Zakres prac objętych opracowaniem: - zainstalowanie Central Oddymiania, - podłączenie zasilania do centrali oddymiania, - podłączenie i ułożenie instalacji dla zwor elektromagnetycznych, - zainstalowanie elementów wykonawczych, 7

8 instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujących, ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA: Zasilanie centrali oddymiania zlokalizowanej na poddaszu należy wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z rozdzielni RG zlokalizowanej w przedsionku przy wejściu głównym na parterze. Projektuje się przewód HDGs3x2,5 układany na stalowych uchwytach i kołkach mocowanych co 30cm PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Klatka schodowa, znajdująca się w części średniowysokiej ( starej ) objęta niniejszym opracowaniem, powinna być obudowana i zabezpieczona przed zadymieniem. Zaprojektowano oddymianie klatki schodowej za pomocą okien oddymiających wbudowanych w istniejące otwory okienne, spełniających wymagania wg VdS 2221: (01), o powierzchni geometrycznej wynoszącej 7,5% powierzchni podstawy przynależnej klatki schodowej (ale nie mniejszej niż 1,5m2), spełniające kryteria PN-EN (deklaracja zgodności z PN i VdS). Wymieniane okna oddymiające maja posiadać podział okienny jednakowy z podziałem obecnie istniejącym. Przyjęto powierzchnię podstawy klatki schodowej 35 m2. Wymagana min. geometrycznie wolna powierzchnia okna oddymiającego 2,63 m2. Ze względu na zbyt małe powierzchnie okien znajdujących się na spoczniku klatki nad ostatnią kondygnacją użytkową - II piętro (powyżej spocznika znajduje się poddasze z pomieszczeniem archiwum, które nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi ), przyjęto do oddymiania również okna znajdujące się na II piętrze (stanowiącym najwyższą kondygnację użytkową) w rejonie klatki, których dolna krawędź znajduje się na wys. 0,95 m, a górna na wysokości 2,4m ( spełniony warunek dla otworów oddymiających w ścianie wg VdS 2221: (01): dolna krawędź min. 0,8m, górna krawędź min. 1,8m) Napowietrzanie realizowane jest przez drzwi zewnętrzne znajdujące się na parterze, oraz okna uchylne, otwierane automatycznie. Suma geometrycznie wolnej powierzchni odpowiada min. 1-krotnej powierzchni otworów wylotowych (okna oddymiające) powierzchnia drzwi i okien: 2,3 m2 (drzwi), 1,12 m2 (dwa okna). drzwi należy wyposażyć w urządzenie centralki ppoż. blokujące, okna otwierane automatycznie po sygnale z 8

9 Opis techniczny Systemu Oddymiania Lokalizacja urządzeń systemu oddymiania System oddymiania zaprojektowano w oparciu o rozwiązania firmy Mercor. Systemem będzie sterować centrala oddymiania umieszczona wewnątrz klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Po wykryciu sygnału z przycisków oddymiania lub z czujek optycznych, umieszczonych na każdym piętrze, centrala oddymiająca otwiera elektrycznie klapy oddymiające oraz okna napowietrzające wyposażone w siłowniki elektryczne. Wszystkie zaprojektowane urządzenia oraz przewody posiadają niezbędne atesty i certyfikaty wymagane dla elektrycznych urządzeń zabezpieczenia ppoż Okna oddymiajace Zaprojektowano okna oddymiające w klatce schodowej, o łącznej powierzchni geometrycznie wolnej wynoszącej powyżej 2,63 m2. Zapotrzebowanie: 7,5% z 35,0 m2-2,63 m2 OKNO Op2, Op3 -ODDYMIAJĄCE z jedną częścią uchylną, otwieraną automatycznie na zewnątrz, za pomocą siłownika wrzecionowego typu mcr-w spełniające kryteria PN-EN (deklaracja zgodności z PN i VDS). Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały lub z profili PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie z wewnętrznymi kształtownikami stalowymi, w kolorze białym. Powierzchnia geometrycznie wolna wymagana dla okien oddymiających (minimum): Okno wywiewne Op2: - 2 x min. 0,55 m 2 Okno wywiewne Op3: - 2 x min. 0,8 m 2 Suma: - 2,7 m 2 OKNO Op1-NAPOWIETRZAJĄCE pełniące funkcję napowietrzania, uchylne do wewnątrz, z naświetlem górnym stałym, z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor biały lub z profili PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie, z wewnętrznymi kształtownikami stalowymi, w kolorze białym. Otwierane automatycznie za pomocą siłownika wrzecionowego typu mcr-s Powierzchnia geometrycznie wolna: Drzwi wejściowe Napowietrzające (istn.) - 2,30 m 2 Detal "A" Okna napowietrzające(proj): -2 x min. 0,35 m 2 Suma: - 3,00 m 2 9

10 Specyfikacja techniczna urządzeń Centrala oddymiania W stan alarmu pożarowego centrala oddymiania wprowadzana jest przez zadziałanie czujek dymu, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania. Centrala kontroluje ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiada optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Centrala oddymiania ma możliwość: ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale wyposażono w listwę zaciskową z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytaków elektromagnetycznych. Centrala posiada układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Zalecane parametry techniczne: moc znamionowa 240VA/500VA napięcie znamionowe 230V AC, 50Hz wyjście napięciowe 24V DC, maks. prąd obciążenia wyjścia napędów 16A/16A, maks. prąd obciążenia wyjścia chwytaków 0,5A, emisja zakłóceń EN , EN 55022, odporność na zakłócenia EN , EN do -6, EN wymiary obudowy - 262x262x81mm, kategoria ochrony II stopień, temperatura pracy do +55oC, stopień ochrony IP42. 10

11 W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatorów 12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin. Optyczna czujka dymu PRZEZNACZENIE Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka wykrywa wszystkie pożary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny i niewidzialny. Zalecane parametry: Napięcie pracy 12 V 28 V Maksymalny pobór prądu 60 µa Prąd alarmowania 20 ma Czułość czujki 0,2 db/m Maksymalna wysokość instalowania *) 12 m *) Maksymalna powierzchnia dozorowania *) m2 *) Temperatura pracy -25 C do +55 C Dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 C Wymiary (bez gniazda) średnica 115, wysokość 43 mm Masa (bez gniazda) 0,15 kg Kolor czujki (standardowy) biały *) Patrz obowiązujące wytyczne projektowania Chwytaki elektromagnetyczne Drzwi oddzielające klatkę schodową od korytarzy (wg załączonych rysunków) należy wyposażyć w chwytaki elektromagnetyczne. Centrala oddymiania po wykryciu alarmu pożarowego poda sygnał i zwolni zworę elektromagnetyczną, powodując dzięki samozamykaczom zamknięcie drzwi Oprzewodowanie Do przycisków oddymiania poprowadzono przewód YnTKSY 5x2x0,8, a do czujek optycznych dymu YnTKSY 1x2x1 Zasilanie siłowników poprowadzić przewodem proj. przewód (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kołkach stalowych mocowanych co 30cm. Wszystkie przewody poprowadzić w tynku pod warstwą tynku minimum 5mm. 11

12 Łączenie przewodów przycisków oddymiania wykonać w ich podstawach, a siłowników i napędów drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpożarowych. Linia przycisków oddymiania - YnTKSY 5x2x0,8 2 Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5 Zasilanie napędów 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 Linia czujek - YnTKSY 1x2x Kable i przewody oraz sposób ich układania Zasilanie centrali SAP sprzed wyłącznika głównego p.poż układać kabel NKGs3x2,5mm np. firmy Bitner. Kabel układać innymi trasami niż pozostałe instalacje elektryczne, w tynku z mocowaniem co 30cm za pomocą stalowych uchwytów Uwagi końcowe całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP. instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót budowlanych. wykonać pomiar rezystancji uziemienia po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów, PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK NR UPR. ZAP/0107/POOE/12 12

13 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie DOTYCZY PROJEKTU: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Adres: PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:

14 OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak NR UPR. ZAP/0107/POOE/ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności: 1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości Przy robotach ziemnych należy zapewnić: 1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi 3) składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 14

15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak NR UPR. ZAP/0107/POOE/12 Szczecin, październik 2014 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oświadczam, że: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE, POŁĄCZONA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA CELE DYDAKTYCZNE ORAZ BUDOWĄ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, BUDOWĄ NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Adres: PL. ORŁA BIAŁEGO 2 ; SZCZECIN DZ.NR 33/16, 33/9, OBRĘB:1036 INSTALACJA SAP został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 15

16 Projektant: mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12 Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski UPR. NR ZAP/0218/POOE/11 16

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH... 4

SPIS TREŚCI 3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH... 4 PAŻDZIERNIK 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT Str. -1- SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU... 2 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT.... 2 1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY... 2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I

BRANŻA ELEKTRYCZNA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I pracownia projektowa PORTAL PP Sp. z o.o Spółka komandytowa 71-604 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 tel./fax: 0 918122199 tel. kom. 0 695151542 biuro@pp-portal.pl, NIP 955-19-76-925 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

ZOL ppoż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót

ZOL ppoż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1208) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROZBUDOWA SYSTEMU SAP I SYSTEMU ODDYMIANOIA KLATEK SCHODOWYCH 2 Piwnica p.poż 1 KNR 403/1004/11 34 = 34,000000 34,000 34,000 otwór 2 KNR 403/1004/16 Mechaniczne przebijanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3

PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3 PROJEKT: USZCZELNIENIE ORAZ OCIEPLENIE DACHU I ŚCIAN HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 3 ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. TUWIMA 12 INWESTOR: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 18

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE

MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE MIERNIK DOZIEMIENIA MD-08 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE PRZEZNACZENIE Urządzenie MD-08 jest przeznaczone do pomiaru wartości rezystancji izolacji w obwodach instalacji stałoprądowych. Obniżenie się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Temat: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY... 2 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1.OPIS TECHNICZNY... 2 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 1 Spis treści 1.OPIS TECHNICZNY... 2 1.1PODSTAWA OPRACOWANIA 2 1.2TEMAT OPRACOWANIA 2 1.3ZAKRES OPRACOWANIA 2 1.4WSKAŹNIKI TECHNICZNO EKONOMICZNE 2 1.5ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 2 1.6INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Centrala Protec 6100. Interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej

Centrala Protec 6100. Interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej Centrala Protec 6 Interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej Centrala Protec 6 nowa jakość w sygnalizacji pożaru Protec 6 to interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo