Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ."

Transkrypt

1 em box IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a dz. nr ;1 Data opracowania: BranŜa: Architektura i konstrukcja, wrzesień 2009r. Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: MATERIAŁY FORMALNO-PRAWNE Oświadczenie projektantów Uprawnienia projektantów + zaświadczenia z Izby RZUT PARTERU - plansza uzg. - uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nr 441 z dnia rzeczoznawca d.s. sanitarni- higienicznych inŝ. Ryszard Sołowiej - uzgodnienie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy nr 58/1/09 z dania rzeczoznawca d.s. BHP i ergonomii inŝ. Józef Zaorski - uzgodnienie pod względem ochrony przeciwpoŝarowej z dnia rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpoŝarowych.bryg. w st. spocz. inŝ. A. Hrynakowskim PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY Opis techniczny 1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania 2. Opis do stanu istniejącego 2.1. Lokalizacja 2.2. Temat opracowania i opis stanu istniejącego 2.3. Ocena techniczna budynku orzeczenie techniczne 3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 3.3. Projektowane zagospodarowanie działki 3.4. Zestawienie powierzchni 3.5. Dane informacyjne dotyczące inwestycji 3.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 3.7. Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska 4. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 4.1. Przeznaczenie i program uŝytkowy 4.2. Charakterystyczne parametry techniczne 4.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 4.4. Opis konstrukcyjny 4.5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 4.6. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania 4.7. Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej działalności 4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 4.9. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko Warunki ochrony przeciwpoŝarowej 5. Uwagi końcowe Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obliczenia statyczne

3 Rysunki 1. Plan sytuacyjny skala 1: Rzut piwnicy skala 1: Rzut parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut II piętra skala 1: Rzut III piętra skala 1: Przekrój A-A skala 1: Zestawienie stolarki skala 1: Rzut piwnicy -remont skala 1: Rzut parteru skala 1: Rzut I piętra skala 1: Rzut II piętra skala 1: Rzut III piętra skala 1: Wieńce W-1-W-5 skala 1: Trzpień T-1 skala 1: Szczegóły Ŝelbetowe szybu widu skala 1: DTR proponowanej windy OTIS 18. Rzut piwnicy - inwentaryzacja skala 1: Rzut parteru - inwentaryzacja skala 1: Rzut I piętra - inwentaryzacja skala 1: Rzut II piętra - inwentaryzacja skala 1: Rzut III piętra - inwentaryzacja skala 1: 100 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT INSTACJI SYGNALIZACJI P.POś

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MONTAśU WINDY I DOSTOSOWANIE KALTEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH WYMOGÓW INWESTOR: Adres inwestycji: Starostwo Powiatowe w Iławie Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a 1. Podstawa opracowania i przedmiot opracowania. - Zlecenie Inwestora - Mapa lokalizacyjna - Uzgodnienia branŝowe - Obowiązujące normy i przepisy budowlane - Wytyczne funkcjonalno-technologiczne Inwestora - Wizja lokalna na terenie przyszłej inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŝy architektoniczno konstrukcyjnej montaŝu windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝarowych. Zakres i forma projektu budowlanego została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 120 poz z dnia r. Zgodnie z 1 w/w rozporządzenia (Dz.U. nr 120 poz. 1113), projekt budowlany stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie ogranicza zakresu opracowań projektowych na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych, tj. konstrukcyjno-wykonawczego obejmującego swym zakresem rysunki wykonawcze elementów Ŝelbetowych. 2. Opis do stanu istniejącego 2.1. Lokalizacja. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowane będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie przy ulicy Generała Andersa 2a, dz. nr 197/ Temat opracowania oraz opis stanu istniejącego. Przedmiotem inwestycji jest montaŝ windy i dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝarowych. Istniejący budynek jest budynkiem czterokondygnacyjnym podpiwniczony o konstrukcji ścian murowych oraz ze stropami prefabrykowanymi i dachem płaskim- stropodach. Budynek ten jest połączony z dobudowana sala konferencyjna w tylnej części obiektu.

5 Budynek w 2008r został odnowiony z zewnątrz poprzez wykonanie nowej elewacji oraz remontu zadaszenia nad głównym wejściem. Budynek został ocieplony 12cm styropianem metoda lekką. Ogólne dane charakterystyczne części objętej opracowaniem: Cały kompleks budynku starostwa - Pow. zabudowy ~ 982,8 m 2 - Kubatura ~ 14329,0m 3 - Powierzchnia uŝytkowa kaŝdego pietra ~635,40 m 2 - Razem powierzchnia uŝytkowa ~3177,0m Ocena techniczna budynku- orzeczenie techniczne Budynek jest w stanie dobrym i nie budzi zastrzeŝeń co do stanu technicznego budynku, nie ma widocznych spękań ani ubytków w ścianach ani stropach. Budynek nadaje się do uŝytkowania nie zagraŝa bezpieczeństwu ludzi. Budynek wymaga jedynie remontu wewnątrz tj. odremontowanie i przystosowanie wykończenia budynku do aktualnych wymogów dla tego typu obiektu. 3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 3.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja. Przedmiotem inwestycji jest montaŝ windy i przystosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów. Budynek zlokalizowany jest w Iławie przy ul. Generała Andersa 2a. na działce nr 197/ Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest budynek, którego inwestycja dotyczy. Działka jest uzbrojona w sieci : wod- kan., deszczową ciepłowniczą, oraz infrastrukturę drogową oraz parkingową. Na zagospodarowaniu działki nie przewiduje się Ŝadnych zmian w urządzeniu terenu 3.3. Projektowane zagospodarowanie działki. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Drogi i nawierzchnie parkingowe. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Chodniki Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Nawierzchnie zielone. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian Urządzenie terenu. Nie dotyczy- pozostaje bez zmian 3.4. Zestawienie powierzchni.

6 Nie dotyczy- pozostaje bez zmian 3.5. Dane informacyjne dotyczące inwestycji. Inwestycja polegać będzie na remoncie budynku wewnątrz budynku, inwestycja nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zagospodarowanie działki ani na funkcjonowanie obiektu, jedynie poprawi jakoś świadczenia usług dla petentów urzędu. Poprzez dostosowanie klatek schodowych do aktualnych wymogów p. poŝ. oraz montaŝu windy poprawi bezpieczeństwo uŝytkowników budynku jak i wygodę i dostępność wyŝszych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie dotyczy Dane informacyjne o charakterze i cechach przewidywanych zagroŝeń dla środowiska. Nie dotyczy. 4. Opis do projektu architektoniczno budowlanego Przeznaczenie i program uŝytkowy. Przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie, budynek słuŝy jako budynek uŝyteczności publicznej z przeznaczeniem na urząd gminy, starostwa oraz inne wydziały podlegające urzędowi starostwa. Inwestycja dotyczy wydzielenia klatek schodowych p. poŝ. oraz zabezpieczenia ich oknami oddymiającymi w przypadku poŝaru. Oraz inwestycja będzie polegała na montaŝu windy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych Forma architektoniczna i funkcja obiektu Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącej bryły budynku, ani nie zmienia przeznaczenia budynku, budynek nadal będzie słuŝył jako budynek uŝyteczności publicznej z przeznaczeniem na urząd. Wszystkie zmiany dotyczą wnętrza budynku. Zostaną wydzielone klatki schodowe od pozostałej komunikacji zgodnie z nowymi przepisami p. poŝ. oraz zostanie zamontowana winda z atestem dla osób niepełnosprawnych z dostępem z głównego holu parteru Opis konstrukcyjny. Projektowana inwestycja będzie wymagała przesuniecie ściany działowej w klatce pomocniczej w celu uzyskanie wymaganego wymiaru spocznika klatki oraz montaŝ nowych drzwi w odporności EI 30. Droga cześć inwestycji będzie polegała na wybudowaniu szybu oraz montaŝu windy w głównym holu budynku oraz wydzielenie głównej klatki schodowej poprzez montaŝ witryny w odporności EI 60 oraz drzwi w odporności EI 30.

7 Ściany projektowane Ściany działowe : Ściana działowa murowane z cegły np. Silka gr.12 cm w odporności ogniowej min. EI 60 lub z innego materiału spełniające wymogi p. poŝ. Zostanie takŝe zamurowany otwór doświetlenia holu zamurowany pustakami szklanymi w odporności EI Fundamenty Fundamenty istniejące pozostają bez zmian jedynie w miejscu projektowano szybu widny naleŝy wykonać płytę fundamentową zg. załączonymi rys. oraz wytycznymi dostawcy windy. W miejscu projektowanego szybu windy naleŝy podczas realizacji inwestycji wykonać odkrywkę istniejących fundamentów, a następnie skontaktować się z autorem projektu w celu uzgodnienia szczegółu polaczenia istniejących fundamentów z nowo projektowaną płyta podszybia windy Stropy pozostają bez zmian, jedynie w miejscu projektowanej windy naleŝy wykuć otwór o wymiarach szybu windy. Otwór naleŝy wykuć po uprzednim podmurowaniu szybu windy z bloczków betonowych. Stropy wokół podstemplować a następnie wyciąć otwór i zalać wieniec wg. załączonych rys. oraz zgodnie ze sztuka budowlaną NadproŜa stalowe nad projektowanymi otworami w istniejących ścianach o gr. min 25 cm naleŝy wykonać belki nadproŝowe z ceowników walcowanych 2x 180 C ( max rozpiętości 1, 50 m) wg. rys Wieńce oraz elementy Ŝelbetowe Wykonać zg z załączonymi rys. stal zbrojeniowa A -III oraz stal gładka A -0 beton B 20/ Uwagi końcowe do projektu konstrukcyjnego Przedmiotowe opracowanie moŝe nie wyczerpywać zakresu wszystkich wyszczególnionych prac. Podczas realizacji inwestycji mogą wystąpić sytuacje, których nie przewidziano w projekcie. Dlatego podczas wykonywania robót remontowo-budowlanych, prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. Prace związanie z wykonaniem szybu naleŝy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz zgodnie z załączonymi rys. W przypadku zastosowaniu innej windy niŝ przewidziano w projekcie naleŝy skorygować wymiary szybu oraz technologie szybu i skonsultować się z autorem projektu.

8 Przed przystąpieniem do wykonywania szybu przewiercić przez stropy otwór dla spionowania szybu i spionować domiarów do istniejących ścian Posadzki wg rys. przekrojów. Istniejąca posadzka na klatce schodowej bocznej zostaje bez zmian ewentualne uszkodzenia związane z remontem naleŝy uzupełnić jak istniejąca posadzka płytami lastrico. Klatka główna wydzielona- naleŝy istniejącą posadzkę oczyścić i ułoŝyć na niej nowo projektowany gress o wysokim stopniu ścieralności Stolarka okienna i drzwiowa. Stolarka drzwiowa zewnętrzna pozostaje bez zmian, jedynie w miejscach poszerzenia spocznika przy klatce schodowej bocznej naleŝy zdemontować drzwi do biur i po przesuniecie utworów zamontować drzwi wg. rys. Drzwi ewakuacyjne na klatki schodowe naleŝy zamontować w odporności EI 30. Niniejsze opracowanie zawiera takŝe wymianę trzech okien na III piętrze na okna oddymiające Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne Budynek z zewnątrz jest wyposaŝony w podjazd dla niepełnosprawnych, zaś dostęp na pozostałe pietra dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniony poprzez wyposaŝenie budynku w windę z atestem dla osób niepełnosprawnych Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania. a) roboty przy instalacji windy - zabezpieczenia miejsc objętych opracowaniem- remontem od osób trzecich zgodnie z wytycznymi dla budynków nie wyłączonych z uŝytkowania a objętych opracowaniem - rozebranie ścianek działowych które są przeznaczone do rozbiórki w miejscu projektowanej windy na wszystkich piętrach - rozebranie warstw posadzkowych na gruncie i wykonanie płyty pod szyb windy na głębokości zg. z wytycznymi producenta windy oraz załączonych rys. - wymurowanie z bloczków betonowych o wysokiej klasie wytrzymałości szybu windy w poziomie piwnicy do wysokości stropu - podstemplować istniejący strop nad piwnica i wycięcie otworu o wymiarach szybu windy, wylanie wieńca w poziome stropu na szybie windy i oparcie stropu na wymurowanym szybie stropu. - na kaŝdej następnej kondygnacji naleŝy postępować identycznie - szyb windy naleŝy wykonywać zgodnie z podanymi wytycznymi producenta windy - tynkowanie szybu i malowanie farbą emulsyjną - instalacji windy przez firmę specjalistyczną - roboty wykończeniowe przy szybie windy

9 b) roboty zwiane ze wydzielenie klatek schodowych roboty przy klatce schodowej bocznej - demontaŝ istniejących drzwi wewnętrznych - rozbiórka istniejącej ścianki działowej miedzy klatka schodowa boczna a holem - przesuniecie drzwi wewnętrznych w wyznaczonych miejscach biur - Wymurowanie nowej ścianki działowej dzielącej klatkę schodowa od głównego holu w odporności ogniowej EI 60 - montaŝ drzwi ewakuacyjnych w odporności ogniowej EI 30 - roboty wykończeniowe(ułoŝenie naruszonej posadzki holu, malowanie) - roboty na kaŝdym piętrze przeprowadzić identycznie roboty przy głównej klatce schodowej - wymurowanie ścianki działowej oddzielająca klatkę schodowa w odporności EI 60 - montaŝ witryny oraz drzwi ewakuacyjnych zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami p. poŝ. na parterze - na pozostałych piętrach montaŝ drzwi w odporności ogniowej EI 30 - roboty wykończeniowe ( ułoŝenie na całej posadzce istniejącej nowej warstwy wykończeniowejgress o wysokim stopniu ścieralności, dobór płytek naleŝy na etapie realizacji inwestycji dobrać w porozumieniu z inwestorem, malowanie ścian farbą emulsyjną) Opis podstawowych danych technologicznych prowadzonej działalności Zakres działalności: Jak w punkcie 3.1. Przeznaczenie i program uŝytkowy Warunki lokalowe: Jak w punkcie 3.2. dane charakterystyczne obiektu Zatrudnienie pracowników - Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w zatrudnieniu pracowników w budynku urzędu Wytyczne budowlano instalacyjne - temperatura - temperatura wewnątrz pomieszczeń : - zima +20/+24 C, - lato wynikowa oraz system schładzania pomieszczeń zgodnie z opracowanym system chłodzącym - wentylacja

10 - istniejąca we wszystkich pomieszczeniach jest zapewniona wentylacja grawitacyjna Zapotrzebowanie energetyczne Zapotrzebowanie energetyczne budynku : - zapotrzebowanie ciepła nie ulega zmianie co do stanu istniejącego i nie jest objęty niniejszym opracowaniem - zapotrzebowanie energii elektrycznej w ramach istniejącej mocy w wg branŝy elektrycznej od obsługi windy oraz w razie poŝaru do uruchomienia okien oddymiających Opis podstawowych schematów instalacyjnych. W pomieszczeniach objętym opracowaniem projektuje się nowe instalacje: Instalacje elektryczne według projektu branŝy elektrycznej - podłączenie windy - instalacja okien oddymiających Instalacje sanitarne Nie przewiduje się zmian w niniejszym opracowaniu 4.7. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego Bilans mocy urządzeń elektrycznych nie zmienia się co do istniejącego Właściwości cieplne przegród zewnętrznych a) Okna oraz drzwi zewnętrzne wymianie podlegają jedynie trzy okna ma klatkach schodowych na okna oddymiające na klace schodowej bocznej o min czynnej powierzchni 0,71m 2 na głównej klatce schodowej o min czynnej powierzchni 2,47m 2 współczynnik przenikania ciepła wymagany U = 1,8 W/ m 2 *K b) Ściana warstwowa zewnętrzna budynek ocieplony gr. 12 cm spełnia aktualne wymogi Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej a) Wentylacja pomieszczeń jest zapewniona poprzez wentylacje grawitacyjna z istniejących kanałów wentylacyjnych niniejsze opracowanie nie zawiera Ŝadnych zmian co do istniejących b) parametry instalacji centralnego ogrzewania istniejące nie dotyczy niniejszej inwestycji Dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii

11 nie przewiduje się Ŝadnych zmian w inwestycji. Istniejące zabezpieczenia pozataja bez zmian ( okna i drzwi zewnętrzne oraz ocieplenie bud, spełniają aktualne wymogi oszczędności energii) 4.8. Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko Dane ogólne. Budynek istniejący uŝytkowany, inwestycja nie zmienia przeznaczenia budynku, ani jego parametrów Gospodarka odpadami. Odpady gromadzone są w pojemnikach na zewnątrz budynku skąd będą transportowane przez specjalistyczna firmę w miejsce do tego przeznaczone Gospodarka wodno ściekowa. Gospodarka wodno ściekowa uregulowana, nie projektuje się Ŝadnych zmian Emisje zewnętrzne nie dotyczy Informacja o planowanym przedsięwzięciu wg art.46 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z 2001 r.) Nie dotyczy Dane dotyczące kwalifikacji inwestycji Inwestycja nie powoduje Ŝadnego wzrostu emisji zewnętrznych Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. Dz.U.Nr 179, poz 1490 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan środowiska (...); niniejsza inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko 4.9. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Cały kompleks budynku starostwa - Pow. zabudowy ~ 982,8 m 2 - Kubatura ~ 14329,0m 3 - Powierzchnia uŝytkowa kaŝdego pietra ~635,40 m 2 - Razem powierzchnia uŝytkowa ~3700,0m 2 - wysokość obiektu: Max. wysokość w kalenicy max ok. 16,8 m p.p.t., Budynek zaliczamy dla klasy budynków średniowysokich - Ilość kondygnacji nadziemnych budynku głównego 4. - Ilość kondygnacji nadziemnych łącznika 2. - sala konferencyjna Odległość od obiektów sąsiadujących Budynek istniejący najbliŝszy sąsiadujący budynek jest nie bliŝej niŝ 8m- spełnia aktualne wymogi.

12 Parametry poŝarowe występujących substancji palnych Nie dotyczy Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego Nie dotyczy Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŝdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach kategorii zagroŝenia ludzi ZL I w budynku znajduje się tylko jedno pomieszczenia sala konferencyjna w którym moŝe przebywać więcej niŝ 50 osób w pozostałe pomieszczenia są to pomieszczenia biurowe nie przewiduje sie w największym natęŝeniu 10 osób. Ilość osób przebywających poszczególnych piętrach: III Piętro: pomiesz. biurowe pobytu stałego : wydział budownictwa wydział edukacji wydział ochrony środowiska wydział kartografii wydział geodezji 32 osoby 7 osób 6 osób 6 osób 6 osób 7 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem III piętro: 62 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych II Piętro: pomiesz. biurowe gminy pobytu stałego : 45 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem II piętro: 65 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych I Pietro: pomiesz. biurowe starostwa powiatowego pobytu stałego : 35 osób potencjalni petenci na pobyt czasowy : 20 osób razem I piętro: 55 osób ewakuacja odbywa się do dwóch wydzielonych klatek schodowych Parter: wydział komunikacji 15 osób pozostałe pomieszczenia biurowe w głównym holu: 16 osób pomieszczenia biurowe w łączniku: 8 osób razem parter osób przebywających na stale: 39 osób do wszystkich biur nie przewiduje się więcej niŝ 20 petentów w sali konferencyjnej przewiduje się pobyt czasowy podczas spotkań nie więcej niŝ 60 osób razem parter: 119 osób

13 ewakuacja odbywać się będzie głównym holem który jest oddzielony od klatki schodowej na zewnątrz budynku lub przez wydzielona klatkę schodowa pomocnicza. piwnica: pobytu stałego pracowników nie przewiduje się pobyt czasowy w archiwum lub pom. gospodarczych 5 osób w sali konferencyjnej przewiduje się pobyt czasowy podczas spotkań nie więcej niŝ 40 osób razem piwnica: max 45 osób ewakuacja na klatki schodowe a następnie na zewnątrz budynku ( z klatki pomocniczej wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku, z klatki glonowej wyjście na zewnątrz budynku ze spocznika nad piwnicą w poziomie terenu lub na główny holl parteru skąd na zewnątrz budynku) razem w całym budynku pobytu stałego przewiduje się : 151 osób główna klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji : ok.230 osób max ilość osób w budynku : 346 osób Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - wewnętrzne nie występuje - zewnętrzne nie występuje Podział obiektu na strefy poŝarowe Cały budynek zakwalifikowano do jednej strefy poŝarowej o nie przekraczającej powierzchni uŝytkowej 5000 m 2 strefę zaliczono do klasy odporności B Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Zgodnie z przepisami zakwalifikowano budynek do klasy B odporności poŝarowej. Klasa odporności poŝarowej B : - główna konstrukcja nośna spełnia wymagane R120 murowa ściany grubości min. 25 cm spełnia wymagania - konstrukcja nośna dachu wymagane- R30 - spełnia wymogi stropodach wentylowany - strop wymagane - REI 60 - spełnia wymogi strop Ŝelbetowy prefabrykowany - płyty kanałowe - ściany zewnętrzne wymagane EI60 murowane grubości min. 25 cm spełniają wymogi

14 - ściany wewnętrzne wymagane EI 30 murowane min 12 cm. spełniają wymogi - przekrycie dachu EI30 istniejący stropodach- spełnia wymogi Warunki ewakuacji, oświetleni awaryjne ( bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Główna droga ewakuacyjna są korytarze oraz 2 wydzielone, klatki schodowe wyposaŝone w system oddymiania. Klatka schodowa główna o szerokości biegu 2,0 m jest przeznaczona do ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku na innych kondygnacjach niŝ parter długość dojęcia do wydzielonej klatki schodowej nie przekracza 40 m. na kaŝdym piętrzę. Klatka pomocnicza słuŝy do ewakuacji ludzi znajdujących się w pobliŝu wyjścia ewakuacyjnego na danym pietrze Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych ( wentylacji ogrzewczej, gazowej, elektroenergetyczne, odgromowej): Klatki schodowe zostały wyposaŝone w system oddymiania za pomocą okien oddymiającej umieszczonych na najwyŝszym piętrze co wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Budynek został takŝe wyposaŝony w system sygnalizowania za pomocą czujników dymu i temperatury co zostało ujęte w wcześniejszych opracowaniach, pozostałe instalacje pozataja bez zmian co do istniejących Dobór urządzeń instalacji p.poŝ. Projektuje się okna odymiające na klatkach schodowych Na klatkach schodowych projektuje się okno odymiające.na głównej klatce okno o powierzchni czynnej odymiania min 2,47 m 2 Na klatce pomocniczej okno o powierzchni czynne odymiania min 0,71 m 2 ( 5% powierzchni klatki schodowej) WyposaŜenie w gaśnice Zgodne z Polską Norma ustalone na etapie odbioru budynku po remoncie oraz wykonaniu instalacji Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p.poŝ. istniejące Drogi poŝarowe. istniejące

15 5. Uwagi końcowe. - roboty moŝna rozpocząć po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz po ustanowieniu kierownika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, - roboty budowlane naleŝy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, - roboty budowlane prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunków technicznych (Dz. U. Nr 75) - odbiory robót prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi stosownymi warunkami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych, cz. IV opracował :

16 em box I Ł A W A, u l. K o p e r n i k a 5 t e l./f a x ( ) W ie s ła w M a le c Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TEMAT: MONTAśU WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a dz nr ;7 INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Iławie Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a PROJEKTANT INWESTYCJI : mgr inŝ. Wiesław Malec

17 1. Podstawa opracowania INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 2. Wymogi opracowania planu bioz Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyŝsza inwestycja wymaga opracowania, przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( plan bioz ). Plan bioz winien być opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, z uwzględnieniem ich specyfiki. 3. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przedmiotem inwestycji montaŝ windy i przystosowanie klatek schodowych do aktualnych przepisów p. poz. 3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. - roboty będą prowadzone wewnątrz budynku istniejącego 3.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Obiekt wyposaŝony jest w czynne sieci elektryczne, telefoniczne, wod-can 3.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich występowania Przewidywane zagroŝenia występujące podczas realizacji robót, stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji projektowanego obiektu: a) Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m b) Roboty rozbiórkowe w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów c) Roboty wykonane na terenie czynnych zakładów przemysłowych d) Roboty wykonywane pod lub w pobliŝu przewodów linii elektroenergetycznych W istniejących elementów konstrukcyjnych 3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób prowadzenia instruktaŝu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagroŝeń oraz sposobów ich zapobiegania.

18 InstruktaŜ naleŝy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić plan bioz : wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać zagroŝenie plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego itp. przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Opracował: mgr inŝ. Wiesław Malec

19 I. Zebranie obciąŝeń Dach: OBLICZENIA STATYCZNE obciąŝenia stałe: char. ϒ oblicz. - 2x papa 0,3 1,3 = 0,39 KN/m 2 - styropian min gr 0,15m x 0,45 0,07 1,3 = 0,10KN/m 2 - izolacja 0,03 1,3 = 0,04 KN/m 2 - cięŝar własny stropu 3,92 1,1 = 4,4 KN/m 2 - tynk 0,015 19,0 0,29 1,3 = 0,38 KN/m 2 obciąŝenia zmienne : g k = 4,61 g o = 5,31 kn/m² ObciąŜenie wiatrem pominięto ze wglądu na mały spadek dachu. ObciąŜenie śniegiem: char. ϒ oblicz. 1,2 0,8 0,96 1,5 1,44 kn/m Stropy : char. ϒ oblicz. - posadzka 0,4 1,2 = 0,48 - szlichta 5cm 0,05 21,0 1,05 1,2 = 1,26 - płyta paździerzowa 0,10 1,2 = 0,12 - cięŝar własny stropu 3,92 1,1 = 4,4 - tynk 0,015 19,0 0,29 1,3 = 0,38 g k = 5,76 g o = 6,64 kn/ m² Ściany wewnętrzne - cegła wap.-piask. gr. 28 cm 0,28 19,0 5,32 1,1 = 5,85-2 tynk 0,03 19,0 0,57 1,3 = 0,75 Σ 5,89 6,6 kn/m² 2.2. ObciąŜenia zmienne technologiczne - na dachu 0,05 1,4 = 0,07 kn/m² - pokoje biurowe 2,0 1,4 = 2,80 kn/m² - przestrzenie komunikacyjne : korytarz 2,5 1,4 = 3,5 kn/m² klatka schodowa- spocznik 4,0 1,4 = 5,6 kn/m² 2.3. ObciąŜenia ściankami działowymi obciąŝenia z kondygnacji obc. zastępcze dla ścianek działowych gr. 12cm 1,5 1,2 = 1,80 kn/m²

20 II. Statyka i wymiarowanie elementów nowo projektowanych 1.0 Nadszybie windy ObciąŜenie max technologiczne P = 50 kn ObciąŜenie z dachu Q = 5,31 +1,44= 7,65 kn/m 2 Zebranie obciąŝeń na płytę nadszybia: q= 50kN / 1,64 + 7,65x 1,64 = 30,5 kn/ mb + 12,53 kn/mb = 44 kn/mb M = 44 x 1,8 2 x 0,125= 18 knm 1. ZałoŜenia: Projektowanie przekroju dla zginania prostego Beton klasy B20 Stal klasy A-III f yk = 410,0 (MPa) Przekrój zbrojony prętami φ 10 Przekrój płytowy Brak wymiarowania na stan graniczny rozwarcia rys Obliczenia zgodne z PN-B-03264: Przekrój: b = 100,0 (cm) h = 20,0 (cm) d1 = 2,0 (cm) d2 = 2,0 (cm) 3. ObciąŜenia: Moment obliczeniowy Moment charakterystyczny, długotrwały Moment charakterystyczny, krótkotrwały M = 18,00 (kn*m) Md = 16,00 (kn*m) Mk = 2,00 (kn*m) 4. Wyniki: Teoretyczna powierzchnia zbrojenia: As1 = 2,9 (cm2) As2 = 0,0 (cm2) 4 φ10 = 3,1 (cm2) 0 φ10 = 0,0 (cm2) Stopień zbrojenia: µ = 0,16 (%) Minimalny stopień zbrojenia: µ a, min = 0,15 (%) Sprawdzenie stanu granicznego rozwarcia rys prostopadłych: Moment rysujący Mcr = 12,70 (kn*m)

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9

PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 PROZET 53 231 Wrocław, Al. Pracy 33/9 Temat opracowania : Zabudowa układu wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej17 we Wrocławiu Inwestor : Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-486 Szczecin, tel./fax: 91 4553854 biuro@elektroplan.szczecin.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo