KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 1 BUDYNEK A DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ ADRES INWESTYCJI : ul. CHOCIMSKA TOMASZÓW LUB. INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI. ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA TOMASZÓW LUB. BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dla zapewnienia oddyiania klatki schodowej w przedszkolu w budynku A została zaprojektowana klapa z siłownikie elektryczny zaontowana na klatce I-ego piętra. Klapa a za zadanie oddyianie i odprowadzenie ciepła. Urządzenia oddyiania ontowane w budynku, wyzwalane są za poocą centrali oddyiania. W skład instalacji oddyiania wchodzą: - centrala oddyiania - RZN 4408-M - zasilanie sieciowe - HDGs 3x2,5 2 w/rurce. - akuulator - 12V /3,6 Ah - napęd drzwiowy 24 V - DDS - napędy łańcuchowe bliźniacze - KA 64/600-TW1 - oduł przekaźnika odłączającego - TR 42 - oduł ipulsu dla centrali kopaktowych - IM 44-K/M - konsola raowa - RE-KA-DF-TW - przycisk oddyiania z szybką i klucze - RT 42 - przycisk oddyiania ze wskaźnikie uszkodzenia - RT 42-ST - czujka dyu - MPD - chwytaki elektroagnetyczne - GT 50 R 089. Na suficie klatki schodowej poziou piętra zaontować czujkę dyu MPD W istniejącej klatce schodowej budynku przedszkola nr 1 budynek A zaprojektowano oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne oparto na oprawach z własny zasilanie bateryjny zabezpieczający zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalający ewakuację osób z budynku przedszkola. Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego firy ES-SYSTEM typu OP1-S8TA3N, które podczas noralnej pracy nie świecą - 2 -

3 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 1 KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na szt. d cegle 1 szt KNR AL-01 Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 3,6 Ah Akku typ szt. d A 2 szt KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 d w cegle KNR-W 5-08 Przewód HDGs 3x2,5 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych d bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod obudowę S-1 - kucie echan. pod aparat d kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących 1 aparat KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d Mocowanie na gotowy podłożu obudowy S-1z częściowy rozebranie szt. i złożenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do 2) 1 szt Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy szt 1-bieg. S 301 B 6 A 1 szt Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój szt.żył żył do szt.żył Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 2 otw Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 1 otw II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 12 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod puszki - kucie echan. pod kołki aparat d rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących 4 aparat KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych szt. d przez przykręcenie (3 wyloty) 4 szt KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dyu i teperatury w uprzednio zainstalowanych szt. d gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie 1 szt KNR 5-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szt. d zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle 1 szt KNR 5-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szt. d zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle 1 szt KNR 7-08 Układy sterowania elektrycznego chwytakie elektroagnetyczny ukl. d ukl KNR 7-08 Układy sterowania elektrycznego - napęd drzwiowy DDS 50/500, ukl. d przepustnicą lub rezystore 1 ukl

4 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o d śr.do 47 w cegle KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych d bruzdach(śr.do 19 podłoże inne niż beton) KNR-W 5-08 Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 2x0,8 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 4x 2x0,8 2 wciągany do rur d KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. d o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 2 otw KNR-W 5-08 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 szt. d szt KNR-W 5-08 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; szt. d przekrój żyły do szt KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 d KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 d III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 29 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 d w cegle KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie puszek na zaprawie ceentowej szt. d lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle 7 szt KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 2 układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton Montaż na gotowy podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do szt. 80; il. wylotów 3, przekrój przewodu szt Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy szt 1-bieg. S 301 B 6 A 1 szt Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kpl. cegle ocowane na kołkach kotwiących (il.ocowań 2) 9 kpl

5 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z klosze kpl. d typu OP1 -S8TA3N końcowych 9 kpl KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. d o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 2 otw IV. Poiary 39 KNR-W 4-03 Sprawdzenie działania - regulacja siłownika silnik. d silnik KNR-W 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar. 2 poiar

6 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowytabela ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 2 II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 3 III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 4 IV. Poiary netto VAT Raze brutto Słownie: - 6 -

7 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 1 KNR 5-06 d Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle szt. obiar = 1.00 szt *0.955= r-g/szt. 2* sruby kotwiace 4szt/szt. 3* centralka oddyiania RZN 4408 M 1szt/szt. 4* oduł przekażnika odłączajacego TR 42 1szt/szt. 5* oduł ipulsu do centrali IM 44-M 1szt/szt. 2 KNR AL-01 d r-g/szt. Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 3,6 Ah Akku typ 3A obiar = 2.00 szt. 2* akuulator Akku typ 3A 1szt/szt. 3 KNR-W 4-03 d r-g/ 4 KNR-W 5-08 d r-g/ Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = Przewód HDGs 3x2,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x2, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 5 KNR-W 5-08 d r-g/ Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) obiar = * Rura karbowana, giętka typ lekki RG / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 6 KNR-W 5-08 d Przygotowanie podłoża pod obudowę S- 1 - kucie echan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących obiar = 1.00 aparat 0.11r-g/aparat r-g szt szt szt szt szt. r-g szt r-g r-g % r-g % aparat r-g

8 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt szt/aparat 7 KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowy podłożu obudowy szt. d S-1z częściowy rozebranie i zło- żenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do 2) obiar = 1.00 szt. 0.22r-g/szt. 2* obudowa S-1 1szt/szt. 8 KNR-W 5-08 d r-g/szt Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. S 301 B 6 A obiar = 1.00 szt 2* wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A 1szt/szt 9 KNR-W 5-08 d r-g/szt.żył 10 KNR-W 4-03 d r-g/otw. 11 KNR-W 4-03 d r-g/otw. Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 2 obiar = 2.00 szt.żył Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 2.00 otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 1.00 otw. r-g szt szt r-g szt szt.żył r-g otw. r-g otw. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2 II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 12 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod puszki - aparat d kucie echan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących obiar = 4.00 aparat 0.11r-g/aparat 2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 2szt/aparat 13 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) obiar = 4.00 szt. 2* Odgałęźnik 4-torowy n/t bryzg. 2, szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 14 KNR 5-06 d Instalowanie liniowych czujek dyu i teperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie obiar = 1.00 szt. 3.75*0.955= r-g/szt. 2* czujka dyowo optyczna MPD 821 1szt/szt. 15 KNR 5-06 d Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle obiar = 1.00 szt. 2.1*0.955=2.0055r-g/szt. 2* sruby kotwiace 2szt/szt. 3* przycisk oddyiania RT 42 1szt/szt. 16 KNR 5-06 d Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle obiar = 1.00 szt. 2.1*0.955=2.0055r-g/szt. 2* sruby kotwiace 2szt/szt. 3* przycisk oddyiania RT 42-ST 1szt/szt. 17 KNR 7-08 d r-g/ukl. Układy sterowania elektrycznego chwytakie elektroagnetyczny obiar = 2.00 ukl. r-g szt szt. r-g szt % szt. r-g szt szt. r-g szt szt szt. r-g szt szt ukl. r-g

10 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* Chwytak elektroagnetyczny GT 50R szt szt/ukl. 3* Zawora kątowa GT 50 R 6 szt szt/ukl. 4* Saochód dostaw.do 0.9t (1) -g g/ukl. 18 KNR 7-08 d Układy sterowania elektrycznego - napęd drzwiowy DDS 50/500,przepustnicą lub rezystore ukl. obiar = 1.00 ukl. 6.39r-g/ukl. 2* napęd drzwiowy DDS 50/500 1szt/ukl. 3* Saochód dostaw.do 0.9t (1) 0.1-g/ukl. 19 KNR-W 4-03 d r-g/ 20 KNR-W 5-08 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 19 podłoże inne niż beton) obiar = * rury winidurowe karbowane RVGL / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 21 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 22 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód YnTKSY 2x0,8 2 wciągany do rur obiar = * przewód YnTKSY 2x0, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) r-g szt g r-g r-g % r-g % r-g %

11 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 23 KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 4x 2x0,8 2 wciągany do d rur obiar = r-g/ 2* przewód YnTKSY 4x2x0, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 24 KNR-W 4-03 d r-g/otw. 25 KNR-W 5-08 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 2.00 otw. Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 obiar = szt r-g/szt. 2* końcówki kablowe do zaprasowywania 1.03szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 26 KNR-W 5-08 d Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do obiar = szt r-g/szt. 27 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 d obiar = r-g/ 28 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 d obiar = r-g/ r-g % otw. r-g szt. r-g szt % szt. r-g r-g r-g

12 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

13 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3 III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 29 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, d RS-P16, RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = r-g/ 30 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Przygotowanie podłoża pod ocowanie puszek na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle obiar = 7.00 szt. 2* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 31 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 2 układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton obiar = * przewod YDYp 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 32 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Montaż na gotowy podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 3, przekrój przewodu obiar = 7.00 szt. 2* Puszka instal.fi 70 do ścian gipsowych 1.02szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 33 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 34 KNR-W 5-08 d r-g/ Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) obiar = * Rura karbowana, giętka typ lekki RG / r-g szt. r-g % r-g % szt. r-g szt % r-g % r-g

14 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3* ateriały poocnicze % %(od M) 35 KNR-W 5-08 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach szt d wyłącznik nadprądowy 1- bieg. S 301 B 6 A obiar = 1.00 szt 0.18r-g/szt 2* wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A 1szt/szt 36 KNR-W 5-08 d r-g/kpl. 2* kołki kotwiące 2szt/kpl. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle ocowane na kołkach kotwiących (il.ocowań 2) obiar = 9.00 kpl. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 37 KNR-W 5-08 d r-g/kpl. Montaż na gotowy podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z klosze typu OP1 -S8TA3N końcowych obiar = 9.00 kpl. 2* oprawy świetlówkowe typu OP1- S8TA3N 1szt/kpl. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 38 KNR-W 4-03 d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 2.00 otw. r-g szt kpl. r-g szt % kpl. r-g szt % otw. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 4 IV. Poiary 39 KNR-W 4-03 Sprawdzenie działania - regulacja siłownika silnik. d obiar = 4.00 silnik. 3.92r-g/silnik. 40 KNR-W 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 2.00 poiar. 1.3r-g/poiar. r-g poiar. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] IV. Poiary Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

16 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g Słownie:

17 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. akuulator Akku typ 3A szt centralka oddyiania RZN 4408 M szt Chwytak elektroagnetyczny GT 50R 089 szt czujka dyowo optyczna MPD 821 szt kołki kotwiące szt Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt końcówki kablowe do zaprasowywania szt oduł ipulsu do centrali IM 44-M szt oduł przekażnika odłączajacego TR 42 szt napęd drzwiowy DDS 50/500 szt obudowa S-1 szt Odgałęźnik 4-torowy n/t bryzg. 2,52 szt oprawy świetlówkowe typu OP1-S8TA3N szt przewod YDYp 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x2, przewód YnTKSY 2x0, przewód YnTKSY 4x2x0, przycisk oddyiania RT 42 szt przycisk oddyiania RT 42-ST szt Puszka instal.fi 70 do ścian gipsowych szt Rura karbowana, giętka typ lekki RG rury winidurowe karbowane RVGL sruby kotwiace szt wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A szt Zawora kątowa GT 50 R 6 szt ateriały poocnicze zł Słownie:

18 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Saochód dostaw.do 0.9t (1) -g Słownie:

19 KOSZTORYS OFERTOWY - DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHOCIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO- WE NR 1 BUDYNEK "A" ADRES INWESTYCJI : ul.chociska 17, Toaszów Lub. INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI. ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA TOMASZÓW LUB. BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

20 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dostosowanie klatki schodowej do wyogów przepisów ochrony ppoż. obejującej: 1. wydzielenie poieszczenia klatki schodowej poprzez : - wykonanie (uzupełnienie) ścianek wyodrębniających klatkę schodową REI 60, - ontaż w ściankach drzwi spełniającyi warunki ochrony ppoż., 2. wyianę istniejącej stolarki drzwiowej w obrębie klatki schodowej na stolarkę spełniającą warunki ochrony ppoż., 3. wyianę okien w poieszczeniu socjalny na okna z układe autoatycznego napowietrzania poieszczenia, 4. ontaż klapy oddyiającej w stropie klatki schodowej, 5. przebudowę instalacji elektrycznej w obrębie klatki schodowej, 6. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej okna oddyiające 7. ontaż drzwi drewnianych na drugiej klatce schodowej Dane techniczne reontowanych poieszczeń. Parter Wyszczególnienie Powierzchnia 1. Wiatrołap 10, Hall 65, Klatka schodowa 17, Poieszczenie socjalne 9, ,80 2 Piętro Wyszczególnienie Powierzchnia 101. Klatka schodowa 10, Korytarz 39, ,

21 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty adaptacyjne wewnetrzne 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 2 szt. d szt KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.1 kalk. własna 14 NNRNKB d KNR 4-01 d KNR 2-02 d Rozebranie posadzek z płytek ceraicznych * *( ) *( ) Rozebranie posadzek jednolitych ceentowych,lastrykowych - warstw wyrównawczych Rozbiórka paneli ściennych 3.0*1.0*2+3.0*0.5*2+0.9* *0.5*2+1.6*0.5* <ścianka przy schodach> 0.5*1.68* * Odbicie tynków wewn. z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c 2.6*2*2+5.25* Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 15 c - drzwi w bocznej klatce schodowej 2.05* Deontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i szt. świetlików stalowych 6 szt Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5 z cegieł kratówek na zapr.wap.lub ce.-wap.gr.1ceg. - cegła K2 25x12x14c 0.38* * Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 0.25* Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych ceownika C160 dlugości 190c 19,0kg/ 1.9* Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych ceownika C120 dlugości 160c 13,5kg/ 1.6* Uocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek Uzupełnienie balustrad schodowych prostych - balustrada z odzysku (z.vii) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu koórkowego o gr. 18 c 2.6*( )+1.8* *( )+1.8* * Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zaurowanie otworów w ścianach - zbrojenie prętai fi Ścianki działowe z luksferów EI60 np.19x19x15c 0.8* *

22 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko d * KNR 4-01 Rozebranie podokiennika zewnętrznego d *0.9* KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do okna szt. d szt Ślusarka drzwiowa 20 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 0-19 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Drzwi aluiniowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D1-141x211c, EI-30, z przeszklenie i saozaykacze 1.41* Drzwi aluioniowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D2-111x211c, EI-30, z przeszklenie i saozaykacze 1.11* Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D3-101x210c, EI-30, pełne, z saozaykacze 1.05*2.1* Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad w ścianach z cegieł - uwzględnić ościeżnicę 1.0* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad fabrycznie wykończone 0.9* Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwurzędowych 86x195c z PCV z obróbką obsadzenia, z napęde łańcuchowy4v i konsolą do obracania skrzydła 0.86*1.95* Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1 - z kongloeratu szt 140x30x3c 2 szt Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25c - z blachy ocynkowanej, powlekanej 1.4* Montaż klapy oddyiającej 28 KNR 4-01 Steplowanie w wysokości do 4 deskowań konstrukcji - stęplowanie stropu d * KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg ( *2)* Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - wyian 3 1.0*0.18*0.24* Uocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.4* Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu onolitycznego 3 - obetonowanie odkrytych belek stropowych 1.44*0.6*0.22* Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 1.44*( )*

23 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 34 KNR 4-01 Steplowanie w wysokości do 4 deskowań konstrukcji - stęplowanie płyt korytkowych d * KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d * KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta korytkowa 3 d *1.4* KNR 2-02 Ścianki działowe pełne z cegieł kratówki K1 gr.1/2ceg. d ( )* *( )*1.44* KNR-W 4-01 Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS-70 gr. 15c d ( )* *( )*1.44* KNR 2-02 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - wieńce 3 d *0.21*1.3*2+0.15*0.21*1.2* KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty gładkie t d t KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty żebrowane t d t Montaż i dostawa klapy oddyiającej o wyiarach in. 120x100/35[c], wyposażonej kpl d.3 kalk. własna w osłony przeciwwiatrowe - owiewki, powierzchnia czynna oddyia- nia klapy 0,90 2, powierzchnia geoetryczna klapy in. 1,20 2, skrzydło klapy wypełnione poliwęglane 3 - koorowy, z elektryczny siłownikie do otwierania, 1 kpl KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-02 d Naprawa pokryć dachowych papą terozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 1.6* Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25c - z blachy ocynkowanej, powlekanej (1.05*2+1.25*2)* Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach ( )* *( )*1.44* Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach - płyty ogniochronne gr. 12,5 <szyb> ( )* *( )*( )*0.5* <spód belek> 0.2*(1.4*2+1.0*2+0.2*4) Przyklejenie narożników ochronnych na narożach z płyt g-k 1.4*2+1.0* KNR 2-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - podłoży d gipsowych z gruntowanie Roboty tynkarskie i okładzinowe 49 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na d ścianach w poieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 2 (2.6*( )+1.12*0.5)* (2.6*( )+1.12*0.5)*

24 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 50 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.ce.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z d cegły i pustaków (do 12 w 1 iej.) 2.6*0.1*2*2*2+2.05*0.4*2* KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.ce.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i d spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 12 w 1 iej.) 5.25*0.1*2*2+0.9*0.4*2* KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach d szer.do 15 c 2.1* KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach d szer.do 25 c 2.1* KNR AT-02 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt g- d k 2.1*2* KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d NNRNKB d Wyiana płytek okładzinowych ściennych kaionkowych i ceraicznych 20x25 układanych na kleju o pow. do w jedny iejscu - po zdeontowaych ościeżnicach *0.4*2* Wyiana posadzek o pow. do 1 2 w jedny iejscu z płytek terakotowych 30x30 c na kleju - po zdeontowanych ościeznicach 0.9*0.45* <drzwi bocznej klatki schodowej> 0.3* Wyiana cokolików o dług.do 1 z jednego rzędu płytek terakotowych o wy. 30x12 c *2*3+0.3*4* (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wy. 30x12c na zaprawie klejowej ( )* ( )*2+0.10* NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe * * Malowanie 60 d.5 Uzupełnianie okładziny ściennej z paneli - panele z odzysku 80% KNR-W NNRNKB d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d *0.8*2+3.0*0.5*2+0.9* *0.3*2+1.6*0.5* (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <nowe tynki> * * Wyprawa cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 2.0*( )* *( )* <krawędź schodów> 0.24* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ozaikowa ziarna 1-1,6 z gotowej suchej ieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych - zużycie 4kg/ Dwukrotne alowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania <boczna klatka schodowa> 0.3*1.6* Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska

KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzymińska MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNI- CA PRAGA PÓŁNOC Warszawa ul. Kłopotowskiego 15 KOSZTORYS OFERTOWY - KONSTRUKCJE STALOWE WZMACNIA- JĄCE ŚCIANY - REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO - ul.radzyińska 2 NAZWA

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Przeysłowa 15 6 INWESTOR : Adinistracja Zasobów Kounalnych Łódź -Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRYEDMIAR ROBOT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty alarskie 45421000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów wewnętrznych w budynku 22 ADRES INWESTYCJI : ul. Chruściela 103 INWESTOR : Akadeia Obrony Narodowej ADRES INWESTORA : ul. Chruściela 103 : BUDOWLANA : Barbara

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63. BUDIKOM Usługi Budowlane i Komputerowe Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane i Koputerowe Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dzielna 14/63 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % Mbezp Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Konstantynowie Łódzki ul. Sadowa 5/7 INWESTOR : Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzki SPORZĄDZIŁ KAKUACJE : W. Krygier Stawka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z 37 2007-10-17 11:43

PRZEDMIAR ROBÓT. file:///c:/documents%20and%20settings/dkurzajak/pulpit/!nfz%20b... 1 z 37 2007-10-17 11:43 1 z 37 2007-10-17 11:43 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku biurowego w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej oraz przedsionka przeciwpożarowego na XI i XII piętrze ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adama Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż Łokacz Mały ul. Adaa Mickiewicza 1,64-761 Krzyż Wielkopolski KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - ganinet zabiegowy ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena Wartość Grupa 1. gaz propan-butan kg 0.8364 0.8364 0.00 0.00 2. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 130.0208 130.0208 0.00 0.00 3. pręty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 Obiekty straży pożarnej KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY. Lokalizacja: PŁOCK, UL.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Cena kosztorysowa: Przedmiot kosztorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY. Lokalizacja: PŁOCK, UL. KOSZTORYS NAKŁADCZY Przediot koorysu: MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY Lokalizacja: PŁOCK, UL.KOSTROGAJ 1 Zaawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU UL. KOSTROGAJ 1 Opracowany przez: Cena koorysowa:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dom Dziecka Nr 1 Łódź ul. Aleksandrowska 123 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia II piętra ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Aleksandrowska 123 INWESTOR : Dom Dziecka Nr.1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

33 KOSZTORYS OFERTOWY

33 KOSZTORYS OFERTOWY Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji

Przedmiar robót. Data: Budowa: Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Przedmiar robót Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego, pokój 108 i 110 Wydział Geodezji Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski Data: 2015-02-17

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02,

PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : 02, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł 02, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski

PRZEDMIAR. Zbigniew Faściszewski Zbigniew Faściszewski NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM. ADRES INWESTYCJI : 58-300 Wałbrzych UL. Słowackiego 3A INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb

C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Remont łazienek 2014r.mdb C:\EDBUD.300\DATA\KOS\Przedszkole Integracyjne nr 5 Bud. Reont łazienek 2014r.db INWESTOR : Przedszkole Integracyjne Nr 5 ADRES INWESTORA : ul. Hallera 11 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ARTUR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Załącznik nr 9e KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont Bieżący Łazienek w budynkach A, B, C przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz użytkowanych przez Ministerstwo w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ

KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ KOSZTORYS OFERTOWY - OGRODZENIE PŁYTY GŁÓWNEJ BOIS- KA OD STRONY PÓŁNOCNEJ, WSCHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

IOSIS POLSKA Sp. z o.o Warszawa, ul. Puławska 303 PRZEDMIAR

IOSIS POLSKA Sp. z o.o Warszawa, ul. Puławska 303 PRZEDMIAR IOSIS POLSKA Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 42416100-6 Windy 45313100-5 Instalowanie wind 42417100-3 Podnośniki lub przenośniki

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont budynku gospodarczego - pergola ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Wólczańska 167 INWESTOR : Administracja Nieruchomościami Łódź - Polesie ADRES INWESTORA : Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary

KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary MZB Tarnów ul. Waryńskiego 9 : Malowanie klatki schodowej oraz holu wejściowego : Tarnów ul. Wałowa 10 : MZB Tarnów : 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 KOSZTORYS ŚLEPY- przedmiary Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty budowlane 1.1 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy,

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NR SPRAWY ZP/164/16/2013 Załącznik Nr 4/12 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKOJU Nr 31 ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SC-PROJEKT Szymon Ciesielski ul. Adama Próchnika 3/1, DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SC-PROJEKT Szymon Ciesielski ul. Adama Próchnika 3/1, DATA OPRACOWANIA : "ADB" - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANNA DEREBECKA - BARSZCZYŃSKA 82-300 ELBLĄG UL. CICHA 11D PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic.

Przedmiar robót. 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią. SP-41 harcówka Zuzia10 (C) Datacomp (lic. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Element 1.1 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią Robotnicy r-g 0,057 0,05700 Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 0,35700 1.2 KNRW 401/713/1 (1) Przecieranie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Stawka roboczogodziny : NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4542100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty alarskie 4510000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont klasopracowani

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2

R M S. m m2. obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000m R -- 1* robocizna r-g r-g/m 2 1 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 0929-10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - obmiar = 0.8*2.5*1 = 2.000 1* robocizna r-g 8.2400 4.12r-g/ 2* pianka poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRZYCHODNI NR 4 ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A KRÓL Ogółem

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Reont dachu i elewacji w agazynie paliw EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty malarskie KOSZTORYS NAKŁADCZY 45442100-8 Roboty malarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-malarskie korytarzy I i II piętra ADRES INWESTYCJI : 91-142 Łódź ul.rojna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont Tuneli Komunikacyjnych - Tunel nr 3 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Mączna 4 INWESTOR : SPS ZOZ "ZDROJE" ADRES INWESTORA : Szczecin ul Mączna 4 BRANŻA : ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY ,, PRZEDMIAR - KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY --INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE UL.KOCHANOWSKIEGO 15 INWESTOR :. ADRES INWESTORA :. WYKONAWCA ROBÓT :.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 10 m Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do RP1-P Przediar - cz. elektryczna.kst Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewnętrzne linie zasilające CPV 45311000-0 1 KNNR 5 d.1 1207-01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w do RP0 10 10.000 2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak

Przedmiar robót Remont mieszkania Remont lokalu nr 3 Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Witold Prusak Przedmiar robót Budowa: Remont mieszkania Nazwa obiektu lub robót: Remont lokalu nr 3 Lokalizacja: Nowy Sącz ul. Kusocińskiego 5/3 Zamawiający: Miasto Nowy Sącz ul. Rynek 1 Jednostka opracowująca: Witold

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Ruszała DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Ruszała DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: INWESTOR : Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reontj klatki schodowej w budynku Niejskiego Dou Kultury ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności13,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ` KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki -wejscie z pom nr 7 (lewa) ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 62-800 Kalisz INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława

Bardziej szczegółowo

m 2 dm 3 2.8524 0.000 0.00 dm 3 0.6676 0.000 0.00

m 2 dm 3 2.8524 0.000 0.00 dm 3 0.6676 0.000 0.00 L Podstawa Opis j Nakłady Ko WYMIANA OKIEN W PRZEDSZKOLU nr 2 w RADZIEJOWIE 1 KNR 0-19 Wyiana okien zespolonych na okna uchylne 0929-02 jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 2 obiar = 0.850.5114 = 6.069 R M

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY

52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Zakład Ogólnobudowlany Jakub Gałęski Łódź,ul. Zarzewska 52/6 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej NAZWA INWESTYCJI : wyiana

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okien w ieszkaniu nr 4 w budynku Dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego ADRES INWESTYCJI : Poręba Wielka 590 INWESTOR : Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja części poieszczeń w budynku po były ognisku pracy pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Modrnizacja instalacji wewnętrznych Archiwu Państwowego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Jezuicka 13 INWESTOR : Archiwu Państwowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZBiLK DZIAŁ TECHNICZNY Szczecin ul. Żubrów 1 45000000-7 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ścian budynku poptrzez klamrowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja chodnika,podestu oraz wejść do budynku - wejście główne ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul. Szyanowskiego 6 INWESTOR : Miejski Urząd Pracy w Kielcach ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach. ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 124 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul Okólna 37 BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. 5 Lipca 29.14 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych Rejon Zachód ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych

KOSZTORYS BUDOWLANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS BUDOWANY Wydzielenie przeciwpożarowe klatek schodowych ADRES INWESTYCJI : Ścinawka Dolna 17 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : Ścinawka Dolna 17 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15 Gina Tarczyn 05-555

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka stropodachu budynku nr 2 (plebania) ADRES INWESTYCJI : ul. Kaliskiego 49, Warszawa INWESTOR : JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ADRES INWESTORA : 00-909 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt 1 Stolarka okienna. 2 Drzwi wejściowe. 3 Wymiana grzejników. 4 Utylizacja materiałów rozbiórkowych. 5 Docieplenie sali gimnastycznej. netto.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : III KWARTAŁ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45440000-3 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu Rejon -2 ADRES INWESTYCJI : ul.śwatowida 67 1 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo