KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR 1 BUDYNEK A DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ ADRES INWESTYCJI : ul. CHOCIMSKA TOMASZÓW LUB. INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI. ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA TOMASZÓW LUB. BRANŻA : ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Narzuty kosztorysu VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Narzuty wspólne działów Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dla zapewnienia oddyiania klatki schodowej w przedszkolu w budynku A została zaprojektowana klapa z siłownikie elektryczny zaontowana na klatce I-ego piętra. Klapa a za zadanie oddyianie i odprowadzenie ciepła. Urządzenia oddyiania ontowane w budynku, wyzwalane są za poocą centrali oddyiania. W skład instalacji oddyiania wchodzą: - centrala oddyiania - RZN 4408-M - zasilanie sieciowe - HDGs 3x2,5 2 w/rurce. - akuulator - 12V /3,6 Ah - napęd drzwiowy 24 V - DDS - napędy łańcuchowe bliźniacze - KA 64/600-TW1 - oduł przekaźnika odłączającego - TR 42 - oduł ipulsu dla centrali kopaktowych - IM 44-K/M - konsola raowa - RE-KA-DF-TW - przycisk oddyiania z szybką i klucze - RT 42 - przycisk oddyiania ze wskaźnikie uszkodzenia - RT 42-ST - czujka dyu - MPD - chwytaki elektroagnetyczne - GT 50 R 089. Na suficie klatki schodowej poziou piętra zaontować czujkę dyu MPD W istniejącej klatce schodowej budynku przedszkola nr 1 budynek A zaprojektowano oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne oparto na oprawach z własny zasilanie bateryjny zabezpieczający zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas pozwalający ewakuację osób z budynku przedszkola. Zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego firy ES-SYSTEM typu OP1-S8TA3N, które podczas noralnej pracy nie świecą - 2 -

3 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 1 KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na szt. d cegle 1 szt KNR AL-01 Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 3,6 Ah Akku typ szt. d A 2 szt KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 d w cegle KNR-W 5-08 Przewód HDGs 3x2,5 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych d bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod obudowę S-1 - kucie echan. pod aparat d kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących 1 aparat KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 4-03 d KNR-W 4-03 d Mocowanie na gotowy podłożu obudowy S-1z częściowy rozebranie szt. i złożenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do 2) 1 szt Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy szt 1-bieg. S 301 B 6 A 1 szt Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój szt.żył żył do szt.żył Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 2 otw Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 1 otw II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 12 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod puszki - kucie echan. pod kołki aparat d rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących 4 aparat KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych szt. d przez przykręcenie (3 wyloty) 4 szt KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dyu i teperatury w uprzednio zainstalowanych szt. d gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie 1 szt KNR 5-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szt. d zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle 1 szt KNR 5-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szt. d zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle 1 szt KNR 7-08 Układy sterowania elektrycznego chwytakie elektroagnetyczny ukl. d ukl KNR 7-08 Układy sterowania elektrycznego - napęd drzwiowy DDS 50/500, ukl. d przepustnicą lub rezystore 1 ukl

4 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR-W 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o d śr.do 47 w cegle KNR-W 5-08 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych d bruzdach(śr.do 19 podłoże inne niż beton) KNR-W 5-08 Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 2x0,8 2 wciągany do rur d KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 4x 2x0,8 2 wciągany do rur d KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. d o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 2 otw KNR-W 5-08 Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 szt. d szt KNR-W 5-08 Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; szt. d przekrój żyły do szt KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 d KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 d III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 29 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 d w cegle KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod ocowanie puszek na zaprawie ceentowej szt. d lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle 7 szt KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d KNR-W 5-08 d Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 2 układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton Montaż na gotowy podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do szt. 80; il. wylotów 3, przekrój przewodu szt Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy szt 1-bieg. S 301 B 6 A 1 szt Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na kpl. cegle ocowane na kołkach kotwiących (il.ocowań 2) 9 kpl

5 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 KNR-W 5-08 Montaż na gotowy podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z klosze kpl. d typu OP1 -S8TA3N końcowych 9 kpl KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły otw. d o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 2 otw IV. Poiary 39 KNR-W 4-03 Sprawdzenie działania - regulacja siłownika silnik. d silnik KNR-W 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar. 2 poiar

6 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowytabela ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 2 II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 3 III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 4 IV. Poiary netto VAT Raze brutto Słownie: - 6 -

7 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 1 I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A 1 KNR 5-06 d Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na cegle szt. obiar = 1.00 szt *0.955= r-g/szt. 2* sruby kotwiace 4szt/szt. 3* centralka oddyiania RZN 4408 M 1szt/szt. 4* oduł przekażnika odłączajacego TR 42 1szt/szt. 5* oduł ipulsu do centrali IM 44-M 1szt/szt. 2 KNR AL-01 d r-g/szt. Montaż akuulatora bezobsługowego o poj. do 3,6 Ah Akku typ 3A obiar = 2.00 szt. 2* akuulator Akku typ 3A 1szt/szt. 3 KNR-W 4-03 d r-g/ 4 KNR-W 5-08 d r-g/ Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16, RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = Przewód HDGs 3x2,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x2, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 5 KNR-W 5-08 d r-g/ Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) obiar = * Rura karbowana, giętka typ lekki RG / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 6 KNR-W 5-08 d Przygotowanie podłoża pod obudowę S- 1 - kucie echan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących obiar = 1.00 aparat 0.11r-g/aparat r-g szt szt szt szt szt. r-g szt r-g r-g % r-g % aparat r-g

8 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt szt/aparat 7 KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowy podłożu obudowy szt. d S-1z częściowy rozebranie i zło- żenie bez podłączenia (il. otworów ocujących do 2) obiar = 1.00 szt. 0.22r-g/szt. 2* obudowa S-1 1szt/szt. 8 KNR-W 5-08 d r-g/szt Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1- bieg. S 301 B 6 A obiar = 1.00 szt 2* wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A 1szt/szt 9 KNR-W 5-08 d r-g/szt.żył 10 KNR-W 4-03 d r-g/otw. 11 KNR-W 4-03 d r-g/otw. Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 16 2 obiar = 2.00 szt.żył Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 2.00 otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 1.00 otw. r-g szt szt r-g szt szt.żył r-g otw. r-g otw. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] I. W.l.z-ca i centrala oddyiania odułowa 8A Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 8 -

9 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2 II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania 12 KNR-W 5-08 Przygotowanie podłoża pod puszki - aparat d kucie echan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach ocujących obiar = 4.00 aparat 0.11r-g/aparat 2* Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 2szt/aparat 13 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Montaż na gotowy podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) obiar = 4.00 szt. 2* Odgałęźnik 4-torowy n/t bryzg. 2, szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 14 KNR 5-06 d Instalowanie liniowych czujek dyu i teperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzenie obiar = 1.00 szt. 3.75*0.955= r-g/szt. 2* czujka dyowo optyczna MPD 821 1szt/szt. 15 KNR 5-06 d Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle obiar = 1.00 szt. 2.1*0.955=2.0055r-g/szt. 2* sruby kotwiace 2szt/szt. 3* przycisk oddyiania RT 42 1szt/szt. 16 KNR 5-06 d Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykły bez uruchoienia i sprawdzenia na cegle obiar = 1.00 szt. 2.1*0.955=2.0055r-g/szt. 2* sruby kotwiace 2szt/szt. 3* przycisk oddyiania RT 42-ST 1szt/szt. 17 KNR 7-08 d r-g/ukl. Układy sterowania elektrycznego chwytakie elektroagnetyczny obiar = 2.00 ukl. r-g szt szt. r-g szt % szt. r-g szt szt. r-g szt szt szt. r-g szt szt ukl. r-g

10 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* Chwytak elektroagnetyczny GT 50R szt szt/ukl. 3* Zawora kątowa GT 50 R 6 szt szt/ukl. 4* Saochód dostaw.do 0.9t (1) -g g/ukl. 18 KNR 7-08 d Układy sterowania elektrycznego - napęd drzwiowy DDS 50/500,przepustnicą lub rezystore ukl. obiar = 1.00 ukl. 6.39r-g/ukl. 2* napęd drzwiowy DDS 50/500 1szt/ukl. 3* Saochód dostaw.do 0.9t (1) 0.1-g/ukl. 19 KNR-W 4-03 d r-g/ 20 KNR-W 5-08 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 19 podłoże inne niż beton) obiar = * rury winidurowe karbowane RVGL / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 21 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 22 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód YnTKSY 2x0,8 2 wciągany do rur obiar = * przewód YnTKSY 2x0, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) r-g szt g r-g r-g % r-g % r-g %

11 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 23 KNR-W 5-08 Przewód YnTKSY 4x 2x0,8 2 wciągany do d rur obiar = r-g/ 2* przewód YnTKSY 4x2x0, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 24 KNR-W 4-03 d r-g/otw. 25 KNR-W 5-08 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 2.00 otw. Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 2 obiar = szt r-g/szt. 2* końcówki kablowe do zaprasowywania 1.03szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 26 KNR-W 5-08 d Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do obiar = szt r-g/szt. 27 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 d obiar = r-g/ 28 KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 150 d obiar = r-g/ r-g % otw. r-g szt. r-g szt % szt. r-g r-g r-g

12 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] II. Instalacja zasilająca urządzenia oddyiania Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

13 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3 III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) 29 KNR-W 4-03 Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, d RS-P16, RS22 o śr.do 47 w cegle obiar = r-g/ 30 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Przygotowanie podłoża pod ocowanie puszek na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle obiar = 7.00 szt. 2* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 31 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 2 układane w gotowych bruzdach na podłożu inny niż beton obiar = * przewod YDYp 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 32 KNR-W 5-08 d r-g/szt. Montaż na gotowy podłożu puszek p.t. bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 3, przekrój przewodu obiar = 7.00 szt. 2* Puszka instal.fi 70 do ścian gipsowych 1.02szt/szt. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 33 KNR-W 5-08 d r-g/ Przewód HDGs 3x1,5 2 wciągany do rur obiar = * Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, / 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 34 KNR-W 5-08 d r-g/ Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 23 podłoże inne niż beton) obiar = * Rura karbowana, giętka typ lekki RG / r-g szt. r-g % r-g % szt. r-g szt % r-g % r-g

14 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3* ateriały poocnicze % %(od M) 35 KNR-W 5-08 Montaż osprzętu odułowego w rozdzielnicach szt d wyłącznik nadprądowy 1- bieg. S 301 B 6 A obiar = 1.00 szt 0.18r-g/szt 2* wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A 1szt/szt 36 KNR-W 5-08 d r-g/kpl. 2* kołki kotwiące 2szt/kpl. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle ocowane na kołkach kotwiących (il.ocowań 2) obiar = 9.00 kpl. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 37 KNR-W 5-08 d r-g/kpl. Montaż na gotowy podłożu opraw oświetlenia awaryjnego z klosze typu OP1 -S8TA3N końcowych obiar = 9.00 kpl. 2* oprawy świetlówkowe typu OP1- S8TA3N 1szt/kpl. 3* ateriały poocnicze 2.5%(od M) 38 KNR-W 4-03 d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 2.00 otw. r-g szt kpl. r-g szt % kpl. r-g szt % otw. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] III. Instalacja oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego ) Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 4 IV. Poiary 39 KNR-W 4-03 Sprawdzenie działania - regulacja siłownika silnik. d obiar = 4.00 silnik. 3.92r-g/silnik. 40 KNR-W 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 2.00 poiar. 1.3r-g/poiar. r-g poiar. r-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] IV. Poiary Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

16 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g Słownie:

17 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. akuulator Akku typ 3A szt centralka oddyiania RZN 4408 M szt Chwytak elektroagnetyczny GT 50R 089 szt czujka dyowo optyczna MPD 821 szt kołki kotwiące szt Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt Kołki uniw. rozpor. z wkrętai 8 szt końcówki kablowe do zaprasowywania szt oduł ipulsu do centrali IM 44-M szt oduł przekażnika odłączajacego TR 42 szt napęd drzwiowy DDS 50/500 szt obudowa S-1 szt Odgałęźnik 4-torowy n/t bryzg. 2,52 szt oprawy świetlówkowe typu OP1-S8TA3N szt przewod YDYp 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x1, Przewód HDGsekwf 300/500V 3x2, przewód YnTKSY 2x0, przewód YnTKSY 4x2x0, przycisk oddyiania RT 42 szt przycisk oddyiania RT 42-ST szt Puszka instal.fi 70 do ścian gipsowych szt Rura karbowana, giętka typ lekki RG rury winidurowe karbowane RVGL sruby kotwiace szt wyłącznik nadprądowy S 301 B 6 A szt Zawora kątowa GT 50 R 6 szt ateriały poocnicze zł Słownie:

18 instalacja oddyiania budynek A nr 17 - ofertowy ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Saochód dostaw.do 0.9t (1) -g Słownie:

19 KOSZTORYS OFERTOWY - DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHOCIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO- WE NR 1 BUDYNEK "A" ADRES INWESTYCJI : ul.chociska 17, Toaszów Lub. INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI. ADRES INWESTORA : ul. LWOWSKA TOMASZÓW LUB. BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

20 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dostosowanie klatki schodowej do wyogów przepisów ochrony ppoż. obejującej: 1. wydzielenie poieszczenia klatki schodowej poprzez : - wykonanie (uzupełnienie) ścianek wyodrębniających klatkę schodową REI 60, - ontaż w ściankach drzwi spełniającyi warunki ochrony ppoż., 2. wyianę istniejącej stolarki drzwiowej w obrębie klatki schodowej na stolarkę spełniającą warunki ochrony ppoż., 3. wyianę okien w poieszczeniu socjalny na okna z układe autoatycznego napowietrzania poieszczenia, 4. ontaż klapy oddyiającej w stropie klatki schodowej, 5. przebudowę instalacji elektrycznej w obrębie klatki schodowej, 6. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej okna oddyiające 7. ontaż drzwi drewnianych na drugiej klatce schodowej Dane techniczne reontowanych poieszczeń. Parter Wyszczególnienie Powierzchnia 1. Wiatrołap 10, Hall 65, Klatka schodowa 17, Poieszczenie socjalne 9, ,80 2 Piętro Wyszczególnienie Powierzchnia 101. Klatka schodowa 10, Korytarz 39, ,

21 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty adaptacyjne wewnetrzne 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 2 szt. d szt KNR 4-04 d KNR 4-04 d KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.1 kalk. własna 14 NNRNKB d KNR 4-01 d KNR 2-02 d Rozebranie posadzek z płytek ceraicznych * *( ) *( ) Rozebranie posadzek jednolitych ceentowych,lastrykowych - warstw wyrównawczych Rozbiórka paneli ściennych 3.0*1.0*2+3.0*0.5*2+0.9* *0.5*2+1.6*0.5* <ścianka przy schodach> 0.5*1.68* * Odbicie tynków wewn. z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 30 c 2.6*2*2+5.25* Odbicie tynków wewn.z zaprawy ceentowo-wapiennej pasai o szer.do 15 c - drzwi w bocznej klatce schodowej 2.05* Deontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i szt. świetlików stalowych 6 szt Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5 z cegieł kratówek na zapr.wap.lub ce.-wap.gr.1ceg. - cegła K2 25x12x14c 0.38* * Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej 0.25* Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych ceownika C160 dlugości 190c 19,0kg/ 1.9* Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych ceownika C120 dlugości 160c 13,5kg/ 1.6* Uocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek Uzupełnienie balustrad schodowych prostych - balustrada z odzysku (z.vii) Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu koórkowego o gr. 18 c 2.6*( )+1.8* *( )+1.8* * Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zaurowanie otworów w ścianach - zbrojenie prętai fi Ścianki działowe z luksferów EI60 np.19x19x15c 0.8* *

22 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych z lastryko d * KNR 4-01 Rozebranie podokiennika zewnętrznego d *0.9* KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o pow.do okna szt. d szt Ślusarka drzwiowa 20 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 0-19 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Drzwi aluiniowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D1-141x211c, EI-30, z przeszklenie i saozaykacze 1.41* Drzwi aluioniowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D2-111x211c, EI-30, z przeszklenie i saozaykacze 1.11* Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.ponad D3-101x210c, EI-30, pełne, z saozaykacze 1.05*2.1* Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad w ścianach z cegieł - uwzględnić ościeżnicę 1.0* Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad fabrycznie wykończone 0.9* Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwurzędowych 86x195c z PCV z obróbką obsadzenia, z napęde łańcuchowy4v i konsolą do obracania skrzydła 0.86*1.95* Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1 - z kongloeratu szt 140x30x3c 2 szt Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25c - z blachy ocynkowanej, powlekanej 1.4* Montaż klapy oddyiającej 28 KNR 4-01 Steplowanie w wysokości do 4 deskowań konstrukcji - stęplowanie stropu d * KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub.płyty 1/2 ceg ( *2)* Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - wyian 3 1.0*0.18*0.24* Uocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek 1.4* Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu onolitycznego 3 - obetonowanie odkrytych belek stropowych 1.44*0.6*0.22* Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów 1.44*( )*

23 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 34 KNR 4-01 Steplowanie w wysokości do 4 deskowań konstrukcji - stęplowanie płyt korytkowych d * KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d * KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta korytkowa 3 d *1.4* KNR 2-02 Ścianki działowe pełne z cegieł kratówki K1 gr.1/2ceg. d ( )* *( )*1.44* KNR-W 4-01 Izolacja cieplna z płyt styropianowych EPS-70 gr. 15c d ( )* *( )*1.44* KNR 2-02 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - wieńce 3 d *0.21*1.3*2+0.15*0.21*1.2* KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty gładkie t d t KNR 2-02 Przygotowanie i ontaż zbrojenia ele.budynków i budowli - pręty żebrowane t d t Montaż i dostawa klapy oddyiającej o wyiarach in. 120x100/35[c], wyposażonej kpl d.3 kalk. własna w osłony przeciwwiatrowe - owiewki, powierzchnia czynna oddyia- nia klapy 0,90 2, powierzchnia geoetryczna klapy in. 1,20 2, skrzydło klapy wypełnione poliwęglane 3 - koorowy, z elektryczny siłownikie do otwierania, 1 kpl KNR-W 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-02 d Naprawa pokryć dachowych papą terozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 1.6* Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25c - z blachy ocynkowanej, powlekanej (1.05*2+1.25*2)* Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach ( )* *( )*1.44* Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na ścianach na zaprawie na paskach - płyty ogniochronne gr. 12,5 <szyb> ( )* *( )*( )*0.5* <spód belek> 0.2*(1.4*2+1.0*2+0.2*4) Przyklejenie narożników ochronnych na narożach z płyt g-k 1.4*2+1.0* KNR 2-02 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - podłoży d gipsowych z gruntowanie Roboty tynkarskie i okładzinowe 49 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na d ścianach w poieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 2 (2.6*( )+1.12*0.5)* (2.6*( )+1.12*0.5)*

24 Klatka_budynek A Nr 17 - ofertowy OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 50 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.ce.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z d cegły i pustaków (do 12 w 1 iej.) 2.6*0.1*2*2*2+2.05*0.4*2* KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.ce.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i d spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 12 w 1 iej.) 5.25*0.1*2*2+0.9*0.4*2* KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach d szer.do 15 c 2.1* KNR 4-01 Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ościeżach d szer.do 25 c 2.1* KNR AT-02 Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt g- d k 2.1*2* KNR-W 4-01 d KNR-W 4-01 d KNR 4-01 d NNRNKB d Wyiana płytek okładzinowych ściennych kaionkowych i ceraicznych 20x25 układanych na kleju o pow. do w jedny iejscu - po zdeontowaych ościeżnicach *0.4*2* Wyiana posadzek o pow. do 1 2 w jedny iejscu z płytek terakotowych 30x30 c na kleju - po zdeontowanych ościeznicach 0.9*0.45* <drzwi bocznej klatki schodowej> 0.3* Wyiana cokolików o dług.do 1 z jednego rzędu płytek terakotowych o wy. 30x12 c *2*3+0.3*4* (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wy. 30x12c na zaprawie klejowej ( )* ( )*2+0.10* NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe * * Malowanie 60 d.5 Uzupełnianie okładziny ściennej z paneli - panele z odzysku 80% KNR-W NNRNKB d KNR 0-17 d KNR 0-17 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d *0.8*2+3.0*0.5*2+0.9* *0.3*2+1.6*0.5* (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe <nowe tynki> * * Wyprawa cienkowarstwowa - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 2.0*( )* *( )* <krawędź schodów> 0.24* Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ozaikowa ziarna 1-1,6 z gotowej suchej ieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowany podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozioych - zużycie 4kg/ Dwukrotne alowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania <boczna klatka schodowa> 0.3*1.6* Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011. Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe Roboty malarskie Tynkowanie 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR. WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A. 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WojskoweCentralne Biuro Konstrukcyjno Technologiczne S.A 00-908 Warszawa ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia HP1,HP2 dla potrzeb magazynu ADRES INWESTYCJI : 00-908

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573)

BIULETYN BRB CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH II KWARTAŁ 2015 R. ZESZYT 25/2015 (1573) Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 25/2015 (1573) BIULETYN CEN ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCYJNYCH BRB II KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 7 2.0.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo