SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej Centrala oddymiania RZN 4408-K Przycisk wentylacyjny LT-43U Przycisk oddymiania RT Klapa oddymiająca DYMKLAP Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania Oddymianie Napowietrzanie Instalacja systemu Linie dozorowe Uruchomienie instalacji. 5. System sterowania drzwiami pożarowymi Centralka sterowaniem zamykaniem drzwi BTE-5B 5.2. Chwytaki elektromagnetyczne Instalacja systemu. 6. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. 7. Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 8. Uporządkowanie instalacji kablowych. 9. Zestawienia materiałowe Zestawienie materiałowe systemu oddymiania i przewietrzania Zestawienie materiałowe systemu sterowania drzwiami pożarowymi Zestawienie materiałowe systemu sygnalizacji pożaru Zestawienie materiałowe systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 10. Normy i przepisy. 11. Kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności. 12. Tabele i rysunki: 1. SOd-1 instalacja systemu oddymiania parter, 2. SOd-2 instalacja systemu oddymiania I piętro, 3. SOd-3 instalacja systemu oddymiania II piętro, 4. SOd-4 instalacja systemu oddymiania schemat blokowy, 5. DP -1 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi parter, 6. DP -2 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi I piętro, 7. DP -3 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi II piętro, 8. DP -4 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi schemat blokowy, 9. SSP -1 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej niski parter, 10. SSP -2 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej parter, 11. SSP -3 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej I piętro, 12. SSP -4 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej II piętro, 13. SSWiKD -1 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu niski parter, 14. SSWiKD -2 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu parter, 15. UIK -1 uporządkowanie instalacji kablowych niski parter, 16. UIK -2 uporządkowanie instalacji kablowych parter, 17. UIK -3 uporządkowanie instalacji kablowych I piętro, 18. UIK -4 uporządkowanie instalacji kablowych II piętro.

2 1. PRZEDMIOT I CEL DOKUMENTACJI. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno ul. Pod Młynik 4A. Celem opracowania jest sporządzenie projektu obejmującego: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu 2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - instalacja urządzeń i elementów systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - współdziałanie systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sterowania drzwiami pożarowymi z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu z systemem sygnalizacji pożarowej, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Podstawą opracowania dokumentacji jest: - zlecenie, - podkłady budowlane, - ustalenia z użytkownikiem, - wizja lokalna w terenie, - obowiązujące normy i przepisy. 4. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM I PRZEWIETRZANIEM KLATKI SCHODOWEJ. Projekt zakłada uruchamianie instalacji odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali oddymiania i napowietrzania. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej ma za zadanie: - odprowadzenie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem na klatkach schodowych budynku użyteczności publicznej,

3 - przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego. Zgodnie z projektem architektonicznym budynek posiada jedną klatkę schodową o powierzchni 25,12 m 2, na której ma być zamocowana klapa dymowa na II piętrze. Zakres prac budowlanych na instalacje klap dymowych jak również na wymianę stolarki drzwiowej o odporności ogniowej EI 30 na klatce schodowej i wydzielenia klatki schodowej zawarty jest w oddzielnym projekcie budowlanym. Klapy dymowe w warunkach normalnej eksploatacji muszą mieć możliwość przewietrzania. Zastosowano system oparty na urządzeniach firmy D+H z następującymi elementami tego systemu: - centrale oddymiania RZN-4402, - przyciski oddymiania RT42, - przyciski przewietrzania LT43 U, - klapa dymowa z siłownikami. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej Centrala oddymiania RZN 4408-K. Centralka RZN 4408-K f-my D+H służy do uruchamiania urządzeń elektrycznych systemu oddymiania f-my D+H. Zostały opracowano specjalnie do zastosowania w obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora. Jest zasilana napięciem przemiennym 230V 50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Wyposażona jest w akumulator w dwa akumulatory 12V 2,2Ah pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klapy oddymiającej. Sterowanie centralką oddymiającą RZN K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie elementów wykonawczych zadziałanie siłownika otwierającego klapę oddymiającą. Maksymalny prąd odbioru wynosi dla centralki RZN 4408-K 2A. Można również otworzyć klapę dymową w sposób ręczny, za pomocą przycisków oddymiania RT42 poprzez centralkę RZN 4408 K. System umożliwia również uchylanie klapy dymowej do wentylacji za pomocą przycisku przewietrzania LT43 U. Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania klapy dymowej do wentylacji w czasie normalnej eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego. Miejsce zainstalowania centralki RZN 4408-K pokazano na rysunkach nr SOd Przycisk wentylacyjny LT 43U. Przyciski przewietrzania LT43U przeznaczony jest do ręcznego sterowania w systemach oddymiania. Stosowany jest w zestawach oddymiających i służy do codziennego otwierania i zamykania klap lub okien oddymiających w trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT 43U wykonany jest jako przycisk podtynkowy. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków. Miejsce zainstalowania przycisku przewietrzania LT43U pokazano na rysunkach nr SOd-3.

4 4.3. Przycisk oddymiania RT 42. Przycisk oddymiania RT 42 jest stosowany w systemach oddymiania do ręcznego uruchamiania alarmu systemu oddymiania oraz jego kasowania. Przycisk posiada 3 diody sygnalizacyjne: - zielona - OK - czerwona - ALARM, - żółta - USZKODZENIE, Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków. Miejsce zainstalowania przycisków oddymiania RT42 pokazano na rysunku nr SOd-1, SOd-2, SOd Klapa oddymiająca DYMKLAP. Klapa oddymiająca DYMKLAP zamontowana w dachu ma za zadanie odprowadzanie z wnętrza klatki schodowej dymu, ciepła i substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. W normalnych warunkach eksploatacji klapę DYMKLAP można zastosować do doświetlania i przewietrzania. Zastosowanie klapy oddymiającej spełnia następujące funkcje: ułatwienie ewakuacji dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczeń bez dymu, ułatwienie prowadzenia akcji ratowniczej, zmniejszenie szkód powsta³ych w wyniku pożaru spowodowanych dymem i gorącymi gazami. Sterowanie klapą dymową zapewnia siłownik elektryczny 24V. Słownik podłączony jest za pomocą przewodów elektrycznych do centrali oddymiającej Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania Oddymianie. Obliczanie minimalnej powierzchni czynnej oddymiania. - powierzchnia klatki schodowej wynosi 25,12 m 2 - wymagana powierzchnia czynna odymiania (5% powierzchni klatki chodowej) wynosi 25,12 x 5% = 1,26 m 2. Elementy oddymiające. - na podstawie danych z katalogu firmy REWA sp. z o.o. dobrano dwie jednoskrzydłowe klapy dymowe o wymiarach geometrycznych 100 x 100 /cm/ i powierzchni czynnej oddymiania 0,75 m 2 każda. 0,75 x 2 = 1,50 m 2. Dobór mechanizmów otwierających. Siła napędu dla klapy do oddymiania i napowietrzania: max. ciężar klapy - ok. 96kg obciążenie od wiatru - ok, 10kg/ m 2. obciążenie od śniegu - ok, 15kg/ m 2. obliczeniowa masa dla okna wynosi - (96kg+20,0kg+30,0kg): 2 = 73kg. co odpowiada sile ok.715n.

5 W oparciu o powyższe wyliczenia została projektowana klapa dymowa Lp. 1 Okno Wymiary nominalne (mm) Powierzchnia geometryczna w świetle Ag[m 2 ] Powierzchnia czynna oddymiania Ac 1 [m 2 ] Klapa dymowa DYMKLAP produkcji REWA 1000x1000 1,00 0,75 Sposób otwierania Siłownik elektryczny ZA 81/600 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A 2 Klapa dymowa DYMKLAP produkcji REWA 1000x1000 1,00 0,75 Siłownik elektryczny ZA 81/600 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A RAZEM: 2,00 1,35 - Klapa dymowa DYMKLAP 1000x1000 spełnia wymagania Aprobaty Technicznej ITB, potwierdzone Certyfikatem Zgodności UB Napowietrzanie. Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe mieszczące się na parterze budynku. Drzwi powinny spełniać następujące warunki: - otwierane na zewnątrz, - możliwość zamontowania napędu typu DDS systemu oddymiania, - przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji, - otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez system sygnalizacji pożarowej, - istniejący system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań: - zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego rewersyjnego). Powierzchnia geometryczna okien napowietrzania powinna być o 30% większa od powierzchni geometrycznej okien oddymiających. Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających w świetle. An = 1,30 x Ag = 1,30 x 2,00 = 2,6 m 2 Powierzchnia geometryczna drzwi wynosi: 2,60 x 1,25 = 3,25 m 2 Dobór mechanizmów otwierających. Dla drzwi do napowietrzania otwieranych na zewnątrz: Siła napędu dla drzwi do napowietrzania: max. ciężar drzwi - ok.70kg obciążenie od wiatru - ok. 25kg

6 obciążenie od śniegu - Okg (położenie drzwi w pionie) obliczeniowa masa dla drzwi wynosi - (70kg+25kg): 2 = 47,5kg. co odpowiada sile ok. 500N. Na podstawie powyższych obliczeń dla klap do oddymiania dobierano napędy elektryczne DDS 50/500. Lp. Rodzaj/ nazwa Siła pchania Wysięg Wymiary /mm/ Czas wysuwu Zasilanie Ciężar 1 DDS 50/ N kąt x40x80 60s 24VDC, 1A 2,00 kg Lp. Drzwi Wymiary w świetle (mm) Powierzchnia geometryczna w świetle Ag [m 2 ] Sposób działania 1 Istniejące drzwi wyjściowe 2600x1250 3,25 otwierane na zewnątrz, wyposażone w napęd elektryczny DDS 50/500, RAZEM: 3,25 - PODSUMOWANIE Wyliczona powierzchnia czynna oddymiania Ac[m 2 ] Typ otworu Wymiary w świetle Powierzchnia geometryczna otworów w świetle Ag[m 2 ] Powierzchnia czynna otworów Ac 1 [m 2 ] Liczba Łączna powierzchnia czynna otworów ΣAc 1 [m 2 ] Łączna powierzchnia geometryczna otworów ΣAg[m 2 ] Spełnienie warunku ΣAc 1 ΣAc 1,56 Klapa - Drzwi 1000x x 1250 ODDYMIANIE 1,00 0,75 2 2,00 1,50 TAK NAPOWIETRZANIE Spełnienie warunku ΣAg ΣAnc 3, ,25 TAK 4.6. Instalacja systemu. Sterowanie centralami oddymiania RZN 4408-K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 1, który przełączy w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie centralki i elementów wykonawczych zadziałanie siłowników otwierających klapy oddymiające.

7 Centralkę oddymiania zainstalować na klatce schodowej na II piętrze. Dokładną lokalizację montowania centralki uzgodnić z użytkownikiem. Centrale sterowania oddymianiem RZN należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Na klatce schodowej należy zainstalować: - na parterze i I piętrze - przycisk oddymiania RT 42, - na II piętrze - przycisk oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U. Przyciski oddymiania RT 42 należy instalować p/t na wysokości ok, l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski przewietrzania LT43U należy instalować p/t na wysokości ok. l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Instalacje okablowania poszczególnych elementów wykonać przewodami zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek systemu oddymiania będzie napięcie230v; 50Hz. Centralkę systemu oddymiania należy podłączyć do rozdzielni niskiego napięcia niski parter - wykorzystując wolne pole odpływowe 230V; 50Hz kablem HDGs 3x2,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE - ODDYMIANIE". Do zasilania rezerwowego centralki sterowania oddymianiem RZN przewidziano baterię akumulatorów - dwa akumulatory 12V 3,2Ah Linie dozorowe Linie dozorowe przycisków oddymiania RT 42 należy wykonać przewodami typu HTKSH 3x2x0,8. Linie dozorowe przycisków przewietrzania LT43U należy wykonać przewodami typu YDY 4x1. Linie siłowników i napędów wykonać kablem HDGs 3x2,5 oraz HDGs 3x1,5. Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do centralki oddymiania wykonać przewodem YnTKSY 1x2x1,0. Wprowadzanie przewodów do przycisków zostawić wolne na długości ok. 0,2 m; do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centralki oddymiania - do 1,0 m. Linie dozorowe prowadzić p/t. Przejścia przez przegrody należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. W przypadku łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi należy stosować puszkę z kostkami ceramicznymi PIP2A Przyciski oddymiania, przewietrzania, siłowniki i napędy drzwiowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej. Miejsca zainstalowania elementów liniowych i wykonawczych pokazano na rysunkach nr SOd-1, SOd-2, SOd Uruchomienie instalacji. Przed uruchomieniem systemu sygnalizacji pożarowej należy sprawdzić w pierwszej kolejności: 1. Parametry sieci kablowej linii dozorowych. 2. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów. Wyniki tych testów wraz z ich oceną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji systemu oddymiani i przewietrzania.

8 3. W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana centralka FT 330A użytkownik winien umieścić: - opis obsługi centralki oddymiania RZN dostarczy wykonawca, - książkę kontroli, gdzie należy odnotowywać wszelkie kontrole instalacji, naprawy, zmiany oraz alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania dostarczy wykonawca. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: - sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; - sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), - sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. Wszystkie protokóły z przeprowadzonych testów wykonawca powinien dołączyć do dokumentacji odbiorowej systemu oddymiania i przewietrzania. System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji użytkownikowi powinien pozostawać pod stałym nadzorem wyspecjalizowanej firmy lub konserwatora. 5. SYSTEM STEROWANIA DRZWIAMI POŻAROWYMI. Przedmiotem projektu jest uruchomienie instalacji zamykania drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali sterowania drzwiami pożarowymi. Drzwi przeciwpożarowe jako zamknięcie przeciwpożarowe muszą być wyposażone w urządzenie samozamykające, co jest jednoznaczne z tym, że drzwi po otwarciu zostają natychmiast zamknięte. W przypadku budynku Domu Pomocy Społecznej pożądane jest aby zaprojektowane drzwi pozostawały w pozycji otwartej i dopiero na wypadek pożaru ulegną zamknięciu. Zostanie to zrealizowane za pomocą instalacji trzymaczy elektromagnetycznych, które będą współpracować z indywidualną centralą sterowania zamykaniem drzwi. Zamkniecie drzwi będzie następowało automatycznie w skutek zwolnieniu trzymacza elekromagnetycznego po otrzymaniu sygnału z optycznych czujek dymu z systemu sygnalizacji pożaru. Możliwe jest również zamknięcie drzwi ręcznie za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego na chwytaku lub z centrali. W budynku Domu Pomocy Społecznej instalacja sterowania zamykaniem obejmie drzwi ppoż. znajdujące się na parterze, I piętrze, II piętrze. W skład systemu będzie wchodzić: - centrala sterowania zamykaniem drzwi, - chwytaki elektromagnetyczne, Uwaga: Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze Centrala sterowania zamykaniem drzwi BTE 5B - dwubramowa. Centrala sterowania zamykaniem drzwi przeznaczona jest do sterowania pracą podłączonych do niej elektromagnesów podtrzymujących drzwi. Współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru. Sterowanie centralką sterowania zamykaniem drzwi BTE-5A odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia.

9 Podstawowym zasilaniem jest napięcie przemienne 230V 50Hz. Zasilaniem rezerwowym są dwa akumulatory 12V 1,2Ah. Przewiduje się zastosowanie trzech central sterowania zamykaniem drzwi po jednej na każdej kondygnacji - parterze, I piętrze, II piętrze. Centrala sterowania zamykaniem drzwi posiada certyfikat zgodności CNBOP. Miejsce zainstalowania centralki BTE-5B pokazano na rysunkach nr DP-1, DP-2, DP Chwytaki elektromagnetyczne. Chwytaki elektromagnetyczne są urządzeniami służącymi do przytrzymywania drzwi przeciwpożarowych w położeniu otwartym. Chwytaki są podłączone do centralki sterowania drzwiami pożarowymi. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego centralki sterowania drzwiami pożarowym lub ręcznego przycisku odłącza prąd doprowadzany do elektromagnesów. Odłączenie zasilania powoduje zwolnienie chwytaka i zamknięcie drzwi za pomocą samozamykacza. W budynku Domu Pomocy Społecznej proponuje się zastosowanie elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych przy drzwiach prowadzących z parteru, I i II piętra na klatkę schodową. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy. W przypadku wyzwolenia centrali za pomocą sygnału z centrali FC 330A lub ręcznego uruchomienia przycisku wyzwalającego następuje przełączenie urządzeń w stan alarmu, co powoduje zwolnienie elektromagnesów trzymających skrzydła drzwi pożarowych i zamknięcie drzwi przeciwpożarowych przez samozamykacze. W naszym projekcje przewidziano chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GT-40R-18 wraz z przeciwpłytką (1 kpl./skrzydło drzwiowe) firmy GEZE Polska. Miejsce zainstalowania chwytaków elektromagnetycznych pokazano na rysunkach nr DP-1, DP-2, DP Instalacja systemu. Sterowanie centralami sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 2 dla centralki nr 1 zainstalowanej na parterze, numer modułu 3 dla centralki nr 2 zainstalowanej na I piętrze, numer modułu 4 dla centralki nr 1 zainstalowanej na II piętrze. Dokładną lokalizację montowania centralki uzgodnić z użytkownikiem. Centralki sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek będzie napięcie230v 50Hz. Centralki sterowania zamykaniem drzwi należy podłączyć do rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej na każdej kondygnacji - wykorzystując wolne pole odpływowe 230V; 50Hz kablem YDY 3x1,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE DRZWI PPOŻ". Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do każdej centralki sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B wykonać przewodem YnTKSYewk 1x2x1,0. Linie od chwytaków elektromagnetycznych do centralek sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B należy wykonać przewodem YnTKSYewk 1x2x1,0. Wszystkie linie prowadzić p/t. Przejścia przez przegrody należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. Przyciski przerywania, chwytaki elektromagnetyczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej.

10 6. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. W związku z zainstalowaniem w budynku Domu Pomocy Społecznej systemów: - oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - sterowanie centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych, - sygnalizacji włamania i kontroli dostępu zachodzi konieczność współpracy wszystkich systemów w przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym, projektuje się sterowanie: - centralką oddymiania i przewietrzania klatki schodowej RZN4408K, - centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych BTE-5B, - sygnalizacji włamania i kontroli dostępu CA 64 INTEGRA, - sterowanie dźwigiem osobowym za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A służy do: - wielostanowego adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru Synova FC 330A lub FC 700A. Instalowany w pętli, wyposażony w przekaźnikowe wyjście oraz nadzorowane wejście, które może być sterowane przekaźnikiem NO, - zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacją, klimatyzacją, windami itp., przekazywania sygnałów do central urządzeń gaszących i oddymiających, odbierania sygnałów potwierdzeń, a także sterowania różnymi urządzeniami po otrzymaniu sygnału z innych urządzeń, - stosowania zarówno w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach, - moduł można wykorzystać częściowo - jako wejście lub wyjście. Moduł ABI322A łączy się z linią (pętlą) detekcyjną systemu Synova FC 330A lub FC 700A analogicznie jak gniazda SO 320. Podobnie jak w przypadku gniazd SO 320 istotne jest zachowanie polaryzacji (rozróżnianie przewodów "+" i "-"). W module ABI 322A nie ma przełącznika adresowego. Centrala sama nada adres w czasie automatycznej konfiguracji. Nie są potrzebne żadne specjalne czynności w czasie uruchamiania modułu Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowe moduły wejścia/wyjścia w naszym projekcie przeznaczone są w przypadku powstania pożaru do: - sterowania centralką oddymiania: - dla centrali RZN 4402K numer modułu 1, - sterowanie centralami sterowania drzwiami BTE-5B: - dla centrali nr 1 zainstalowanej na parterze numer modułu 2, - dla centrali nr 2 zainstalowanej na I piętrze numer modułu 3, - dla centrali nr 3 zainstalowanej na II piętrze numer modułu 4, - dla centrali nr 4 zainstalowanej na niskim piętrze numer modułu 8, - sterowanie centralą alarmową CA 64 INTEGRA: - dla modułu drzwiowego zainstalowanego na korytarzu nr 0.21 niski parter numer modułu 5, - dla modułu drzwiowego zainstalowanego w pomieszczeniu nr 1.10 parter numer modułu 6, - sterowaniem dźwigiem osobowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, dźwig osobowy powinien zjechać na poziom parteru, pozostać unieruchomiony z otwartymi drzwiami.

11 W celu zrealizowania powyższego w maszynowni dźwigu został zaprojektowany moduł, którego styki przekaźnika wykonawczego należy włączyć w automatykę dźwigu numer modułu 7 (dostosowanie automatyki dźwigu do możliwości sterowania w czasie pożaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania). Miejsca zainstalowania liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A pokazano na rysunkach SSP-1, SSP-2, SSP-3, SSP-4. UWAGA. Wykonawca po zainstalowaniu modułów przeprowadzi konfigurację centrali sygnalizacji pożarowej. Wszystkie zmiany numeracji elementów liniowych przedstawi w dokumentacji powykonawczej. 7. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU. 1. W drzwiach, które są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych należy wymienić elektrozaczepy standardowe na elektrozaczepy rewersyjne. Elektrozaczepy rewersyjne - odwrotnego działania: - otwarty bez prądu - zwolnienie blokady - zapadki następuje po zdjęciu napięcia z cewki elektrozaczepu, Wejście pozostaje zamknięte, jeżeli podane jest napięcie na cewkę elektrozaczepu. W przypadku alarmu pożaru nastąpi automatycznie przerwane zasilanie elektrozaczepu i drzwi będzie można otworzyć. 2. We wszystkich pomieszczeniach, które są chronione przez system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu należy zainstalować alarmowe przyciski wyjścia. Miejsca zainstalowania liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A i alarmowych przycisków wyjścia pokazano na rysunkach SSWiKD-1, SSWiKD UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI KABLOWYCH. W związku z planowanym remontem budynku Domu Pomocy Społecznej wszystkie przewody ułożone na tynku, w listwach i kanałach kablowych PCV należy: - zdemontować wszystkie listwy i kanały kablowe PCV, - wykonać ręcznie bruzdy kablowe /wielkość bruzd dostosować do ilości kabli w wiązce, - ułożyć istniejące przewody w bruzdach. Wykaz tras kablowych do ułożenia p/t przedstawiono na rysunkach numer UIK-1, UIK-2, UIK-3, UIK Zestawienie prac do wykonania. Lp. Nazwa J.m. Ilość Uwagi 1 Demontaż istniejących listew i kanałów PCV mb Wykucie ręczne bruzd mb 570 Duża ilość istniejących kabli energetycznych pod tynkiem 3 Ułożenie przewodów w bruzdach /wiązki kablowe/ mb 570

12 9. ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE Zestawienie elementów systemu oddymiania i przewietrzania. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Centrala RZN4408K szt. 1 D + H 2 Akumulatory 12V 3,2Ah szt. 2 Kobe 3 Klapa dymowa DYMKLAP 1000x1000 szt. 2 REWA 4 Konsole montażowe dla napędu klapy wg. producenta klap szt. 1 REWA 5 Napęd elektryczny do klapy ZA 81/600 szt. 2 D + H 6 Napęd drzwiowy DDS 50/500 szt. 4 D + H 7 Przycisk oddymiania RT42 szt. 3 D + H 8 Przycisk przewietrzania LT 43U szt. 1 D + H 9 Obudowa natynkowa do LT AP-LT szt. 1 D + H 10 Puszki elektroinstalacyjne PIP-2A szt. 2 W2 11 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 20 Bitner 12 Kabel HDGs 3x1,5 mb 10 Bitner 13 Kabel HDGs 3x2,5 mb 50 Bitner 14 Kabel HTKSH 3x2x0,8 mb 15 Bitner 15 Kabel YDY 4x1 mb Zestawienie elementów systemu sterowania drzwiami pożarowymi. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Centrala dwubramowa BTE 5B szt. 4 Watra 2 Akumulatory 12V 1,2Ah szt. 8 Kobe 3 Chwytaki elektromagnetyczne naścienne GT 40R 18 szt. 8 GEZE 4 Przeciwpłyta standard szt. 8 GEZE 6 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 50 Bitner 7 Kabel YDY 3x1,5 mb 30 Tele- Fonika TELE- FONIKA

13 9.3. Zestawienie elementów do modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Moduły wejścia/wyjścia ABI 322A szt. 8 SIEMENS 2 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 115 BITNER 9.4. Zestawienie elementów do modernizacji systemu sygnalizacji włamania i kon troli dostępu. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent Elektra plus 1 Elektrozaczep rewersyjny MCM611 szt. 2 Poznań 2 Alarmowy przycisk wyjścia AST EBG Z szt. 2 AAT 3 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 40 Bitner 10. NORMY I DOKUMENTY UWZGLĘDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU. 1. Ustawa z dnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80 poz. 563). 3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz.u.nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 5. PN-B Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. 6. Karty katalogowe SYNOVA FC 330A firmy SIEMENS. 7. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali FC 330A. 8. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali bramowej BTE 5B. 9. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali oddymiania RZN 4408-K 10. Katalog producenta klap oddymiających. 11. Dokumentacja techniczno ruchowa elementów liniowych wydana przez producenta. 11. INSTRUKCJE, KSEROKOPIE ATESTÓW ( ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W SYSTEMACH OCHRONY PPOŻ.) URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH W PT. 1. Certyfikat zgodności nr 2410/2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 2. Aprobata techniczna CNBOP AT /2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 3. Certyfikat zgodności nr 2468/2007 ręczny przycisk oddymiania RT Aprobata techniczna CNBOP AT /2008 ręczny przycisk oddymiania RT Certyfikat zgodności nr 2159/2006 sterownik zamknięć przeciwpożarowych BTE 5B. 6. Aprobata techniczna CNBOP AT-0049/2006 sterownik zamknięć przeciwpożarowych BTE 5B.

14 7. Certyfikat zgodności nr 2392/2007 moduł wejścia/wyjścia DC 1136-AA (ABI 322A). 8. Certyfikat zgodności nr 2400/2007 elektryczne siłowniki zębatkowe typu ZAxx. 9. Certyfikat zgodności nr 1981/20063 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 10. Deklaracja zgodności 013/2008 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 11. Deklaracja zgodności WE Nr 013 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 12. Aprobata techniczna CNBOP AT-0017/2005 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 13. Certyfikat zgodności nr 2173/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 14. Deklaracja zgodności 008/2008 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 15. Deklaracja zgodności WE Nr 8 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 16. Aprobata techniczna CNBOP AT-0057/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 17. Certyfikat zgodności nr 2223/2006 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 18. Deklaracja zgodności 023/2008 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 19. Deklaracja zgodności WE Nr 23 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 20. Aprobata techniczna CNBOP AT-0002/2005 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 21. Deklaracja zgodności WE nr TF3/WE/0031 kable YDY. 22. Deklaracja zgodności WE nr 13/ bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. 23. Orzeczenie CNBOP nr 022/BA/2003 puszki instalacyjne PIP. 24. Certyfikat zgodności ITB-0720/W klapy dymowe DYMKLAP. 25. Aprobata techniczna ITB AT /2006.

15 12. TABELE I RYSUNKI. 1. SOd-1 instalacja systemu oddymiania parter, 2. SOd-2 instalacja systemu oddymiania I piętro, 3. SOd-3 instalacja systemu oddymiania II piętro, 4. SOd-4 instalacja systemu oddymiania schemat blokowy, 5. DP -1 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi parter, 6. DP -2 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi I piętro, 7. DP -3 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi II piętro, 8. DP -4 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi schemat blokowy, 9. SSP -1 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej niski parter, 10. SSP -2 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej parter, 11. SSP -3 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej I piętro, 12. SSP -4 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej II piętro, 13. SSWiKD -1 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu niski parter, 14. SSWiKD -2 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu parter, 15. UIK -1 uporządkowanie instalacji kablowych niski parter, 16. UIK -2 uporządkowanie instalacji kablowych parter, 17. UIK -3 uporządkowanie instalacji kablowych I piętro, 18. UIK -4 uporządkowanie instalacji kablowych II piętro.

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl

VII FOLDER STEROWANIE ELEKTRYCZNE. www.fakro.pl F STEROWANIE FOLDER ELEKTRYCZNE 2009 2014 VII www.fakro.pl 1 Z-WAVE BEZPRZEWODOWY KONTAKT STEROWANIE ELEKTRYCZNE Okna dachowe stanowią obecnie nieodzowny element współczesnego budownictwa. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo