SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej Centrala oddymiania RZN 4408-K Przycisk wentylacyjny LT-43U Przycisk oddymiania RT Klapa oddymiająca DYMKLAP Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania Oddymianie Napowietrzanie Instalacja systemu Linie dozorowe Uruchomienie instalacji. 5. System sterowania drzwiami pożarowymi Centralka sterowaniem zamykaniem drzwi BTE-5B 5.2. Chwytaki elektromagnetyczne Instalacja systemu. 6. Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. 7. Modernizacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 8. Uporządkowanie instalacji kablowych. 9. Zestawienia materiałowe Zestawienie materiałowe systemu oddymiania i przewietrzania Zestawienie materiałowe systemu sterowania drzwiami pożarowymi Zestawienie materiałowe systemu sygnalizacji pożaru Zestawienie materiałowe systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu. 10. Normy i przepisy. 11. Kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności. 12. Tabele i rysunki: 1. SOd-1 instalacja systemu oddymiania parter, 2. SOd-2 instalacja systemu oddymiania I piętro, 3. SOd-3 instalacja systemu oddymiania II piętro, 4. SOd-4 instalacja systemu oddymiania schemat blokowy, 5. DP -1 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi parter, 6. DP -2 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi I piętro, 7. DP -3 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi II piętro, 8. DP -4 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi schemat blokowy, 9. SSP -1 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej niski parter, 10. SSP -2 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej parter, 11. SSP -3 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej I piętro, 12. SSP -4 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej II piętro, 13. SSWiKD -1 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu niski parter, 14. SSWiKD -2 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu parter, 15. UIK -1 uporządkowanie instalacji kablowych niski parter, 16. UIK -2 uporządkowanie instalacji kablowych parter, 17. UIK -3 uporządkowanie instalacji kablowych I piętro, 18. UIK -4 uporządkowanie instalacji kablowych II piętro.

2 1. PRZEDMIOT I CEL DOKUMENTACJI. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Wąbrzeźno ul. Pod Młynik 4A. Celem opracowania jest sporządzenie projektu obejmującego: - instalacje systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej, - instalacja sterowania drzwiami pożarowymi, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, - modernizacja instalacji systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu 2. ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - instalacja urządzeń i elementów systemu oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - współdziałanie systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sterowania drzwiami pożarowymi z systemem sygnalizacji pożarowej, - współdziałanie systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu z systemem sygnalizacji pożarowej, - schowanie przewodów elektrycznych, instalacji systemów: sygnalizacji pożarowej oraz włamania kontroli dostępu. 3. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. Podstawą opracowania dokumentacji jest: - zlecenie, - podkłady budowlane, - ustalenia z użytkownikiem, - wizja lokalna w terenie, - obowiązujące normy i przepisy. 4. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM I PRZEWIETRZANIEM KLATKI SCHODOWEJ. Projekt zakłada uruchamianie instalacji odprowadzania gazów i dymów pożarowych wraz z napowietrzaniem w sposób automatyczny. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali oddymiania i napowietrzania. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatki schodowej ma za zadanie: - odprowadzenie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem na klatkach schodowych budynku użyteczności publicznej,

3 - przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego. Zgodnie z projektem architektonicznym budynek posiada jedną klatkę schodową o powierzchni 25,12 m 2, na której ma być zamocowana klapa dymowa na II piętrze. Zakres prac budowlanych na instalacje klap dymowych jak również na wymianę stolarki drzwiowej o odporności ogniowej EI 30 na klatce schodowej i wydzielenia klatki schodowej zawarty jest w oddzielnym projekcie budowlanym. Klapy dymowe w warunkach normalnej eksploatacji muszą mieć możliwość przewietrzania. Zastosowano system oparty na urządzeniach firmy D+H z następującymi elementami tego systemu: - centrale oddymiania RZN-4402, - przyciski oddymiania RT42, - przyciski przewietrzania LT43 U, - klapa dymowa z siłownikami. Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej Centrala oddymiania RZN 4408-K. Centralka RZN 4408-K f-my D+H służy do uruchamiania urządzeń elektrycznych systemu oddymiania f-my D+H. Zostały opracowano specjalnie do zastosowania w obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora. Jest zasilana napięciem przemiennym 230V 50Hz. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Wyposażona jest w akumulator w dwa akumulatory 12V 2,2Ah pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klapy oddymiającej. Sterowanie centralką oddymiającą RZN K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie elementów wykonawczych zadziałanie siłownika otwierającego klapę oddymiającą. Maksymalny prąd odbioru wynosi dla centralki RZN 4408-K 2A. Można również otworzyć klapę dymową w sposób ręczny, za pomocą przycisków oddymiania RT42 poprzez centralkę RZN 4408 K. System umożliwia również uchylanie klapy dymowej do wentylacji za pomocą przycisku przewietrzania LT43 U. Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania klapy dymowej do wentylacji w czasie normalnej eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego. Miejsce zainstalowania centralki RZN 4408-K pokazano na rysunkach nr SOd Przycisk wentylacyjny LT 43U. Przyciski przewietrzania LT43U przeznaczony jest do ręcznego sterowania w systemach oddymiania. Stosowany jest w zestawach oddymiających i służy do codziennego otwierania i zamykania klap lub okien oddymiających w trakcie normalnej eksploatacji. Przyciski przewietrzania LT 43U wykonany jest jako przycisk podtynkowy. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków. Miejsce zainstalowania przycisku przewietrzania LT43U pokazano na rysunkach nr SOd-3.

4 4.3. Przycisk oddymiania RT 42. Przycisk oddymiania RT 42 jest stosowany w systemach oddymiania do ręcznego uruchamiania alarmu systemu oddymiania oraz jego kasowania. Przycisk posiada 3 diody sygnalizacyjne: - zielona - OK - czerwona - ALARM, - żółta - USZKODZENIE, Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem typu RZN f-my D+H i do montażu wewnątrz budynków. Miejsce zainstalowania przycisków oddymiania RT42 pokazano na rysunku nr SOd-1, SOd-2, SOd Klapa oddymiająca DYMKLAP. Klapa oddymiająca DYMKLAP zamontowana w dachu ma za zadanie odprowadzanie z wnętrza klatki schodowej dymu, ciepła i substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. W normalnych warunkach eksploatacji klapę DYMKLAP można zastosować do doświetlania i przewietrzania. Zastosowanie klapy oddymiającej spełnia następujące funkcje: ułatwienie ewakuacji dzięki utrzymaniu dolnej części pomieszczeń bez dymu, ułatwienie prowadzenia akcji ratowniczej, zmniejszenie szkód powsta³ych w wyniku pożaru spowodowanych dymem i gorącymi gazami. Sterowanie klapą dymową zapewnia siłownik elektryczny 24V. Słownik podłączony jest za pomocą przewodów elektrycznych do centrali oddymiającej Obliczanie powierzchni czynnej systemu oddymiania i napowietrzania Oddymianie. Obliczanie minimalnej powierzchni czynnej oddymiania. - powierzchnia klatki schodowej wynosi 25,12 m 2 - wymagana powierzchnia czynna odymiania (5% powierzchni klatki chodowej) wynosi 25,12 x 5% = 1,26 m 2. Elementy oddymiające. - na podstawie danych z katalogu firmy REWA sp. z o.o. dobrano dwie jednoskrzydłowe klapy dymowe o wymiarach geometrycznych 100 x 100 /cm/ i powierzchni czynnej oddymiania 0,75 m 2 każda. 0,75 x 2 = 1,50 m 2. Dobór mechanizmów otwierających. Siła napędu dla klapy do oddymiania i napowietrzania: max. ciężar klapy - ok. 96kg obciążenie od wiatru - ok, 10kg/ m 2. obciążenie od śniegu - ok, 15kg/ m 2. obliczeniowa masa dla okna wynosi - (96kg+20,0kg+30,0kg): 2 = 73kg. co odpowiada sile ok.715n.

5 W oparciu o powyższe wyliczenia została projektowana klapa dymowa Lp. 1 Okno Wymiary nominalne (mm) Powierzchnia geometryczna w świetle Ag[m 2 ] Powierzchnia czynna oddymiania Ac 1 [m 2 ] Klapa dymowa DYMKLAP produkcji REWA 1000x1000 1,00 0,75 Sposób otwierania Siłownik elektryczny ZA 81/600 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A 2 Klapa dymowa DYMKLAP produkcji REWA 1000x1000 1,00 0,75 Siłownik elektryczny ZA 81/600 - napięcie pracy - 24VDC - pobór prądu 1,0A RAZEM: 2,00 1,35 - Klapa dymowa DYMKLAP 1000x1000 spełnia wymagania Aprobaty Technicznej ITB, potwierdzone Certyfikatem Zgodności UB Napowietrzanie. Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe mieszczące się na parterze budynku. Drzwi powinny spełniać następujące warunki: - otwierane na zewnątrz, - możliwość zamontowania napędu typu DDS systemu oddymiania, - przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji, - otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez system sygnalizacji pożarowej, - istniejący system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań: - zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego rewersyjnego). Powierzchnia geometryczna okien napowietrzania powinna być o 30% większa od powierzchni geometrycznej okien oddymiających. Minimalna powierzchnia geometryczna otworów napowietrzających w świetle. An = 1,30 x Ag = 1,30 x 2,00 = 2,6 m 2 Powierzchnia geometryczna drzwi wynosi: 2,60 x 1,25 = 3,25 m 2 Dobór mechanizmów otwierających. Dla drzwi do napowietrzania otwieranych na zewnątrz: Siła napędu dla drzwi do napowietrzania: max. ciężar drzwi - ok.70kg obciążenie od wiatru - ok. 25kg

6 obciążenie od śniegu - Okg (położenie drzwi w pionie) obliczeniowa masa dla drzwi wynosi - (70kg+25kg): 2 = 47,5kg. co odpowiada sile ok. 500N. Na podstawie powyższych obliczeń dla klap do oddymiania dobierano napędy elektryczne DDS 50/500. Lp. Rodzaj/ nazwa Siła pchania Wysięg Wymiary /mm/ Czas wysuwu Zasilanie Ciężar 1 DDS 50/ N kąt x40x80 60s 24VDC, 1A 2,00 kg Lp. Drzwi Wymiary w świetle (mm) Powierzchnia geometryczna w świetle Ag [m 2 ] Sposób działania 1 Istniejące drzwi wyjściowe 2600x1250 3,25 otwierane na zewnątrz, wyposażone w napęd elektryczny DDS 50/500, RAZEM: 3,25 - PODSUMOWANIE Wyliczona powierzchnia czynna oddymiania Ac[m 2 ] Typ otworu Wymiary w świetle Powierzchnia geometryczna otworów w świetle Ag[m 2 ] Powierzchnia czynna otworów Ac 1 [m 2 ] Liczba Łączna powierzchnia czynna otworów ΣAc 1 [m 2 ] Łączna powierzchnia geometryczna otworów ΣAg[m 2 ] Spełnienie warunku ΣAc 1 ΣAc 1,56 Klapa - Drzwi 1000x x 1250 ODDYMIANIE 1,00 0,75 2 2,00 1,50 TAK NAPOWIETRZANIE Spełnienie warunku ΣAg ΣAnc 3, ,25 TAK 4.6. Instalacja systemu. Sterowanie centralami oddymiania RZN 4408-K odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 1, który przełączy w czasie alarmu pożarowego II stopnia powodując zadziałanie centralki i elementów wykonawczych zadziałanie siłowników otwierających klapy oddymiające.

7 Centralkę oddymiania zainstalować na klatce schodowej na II piętrze. Dokładną lokalizację montowania centralki uzgodnić z użytkownikiem. Centrale sterowania oddymianiem RZN należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Na klatce schodowej należy zainstalować: - na parterze i I piętrze - przycisk oddymiania RT 42, - na II piętrze - przycisk oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U. Przyciski oddymiania RT 42 należy instalować p/t na wysokości ok, l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski przewietrzania LT43U należy instalować p/t na wysokości ok. l,5m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Przyciski oddymiania RT 42 i przycisk przewietrzania LT43U należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Instalacje okablowania poszczególnych elementów wykonać przewodami zgodnie z dokumentacją producenta urządzeń. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek systemu oddymiania będzie napięcie230v; 50Hz. Centralkę systemu oddymiania należy podłączyć do rozdzielni niskiego napięcia niski parter - wykorzystując wolne pole odpływowe 230V; 50Hz kablem HDGs 3x2,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE - ODDYMIANIE". Do zasilania rezerwowego centralki sterowania oddymianiem RZN przewidziano baterię akumulatorów - dwa akumulatory 12V 3,2Ah Linie dozorowe Linie dozorowe przycisków oddymiania RT 42 należy wykonać przewodami typu HTKSH 3x2x0,8. Linie dozorowe przycisków przewietrzania LT43U należy wykonać przewodami typu YDY 4x1. Linie siłowników i napędów wykonać kablem HDGs 3x2,5 oraz HDGs 3x1,5. Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do centralki oddymiania wykonać przewodem YnTKSY 1x2x1,0. Wprowadzanie przewodów do przycisków zostawić wolne na długości ok. 0,2 m; do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centralki oddymiania - do 1,0 m. Linie dozorowe prowadzić p/t. Przejścia przez przegrody należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. W przypadku łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi należy stosować puszkę z kostkami ceramicznymi PIP2A Przyciski oddymiania, przewietrzania, siłowniki i napędy drzwiowe należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej. Miejsca zainstalowania elementów liniowych i wykonawczych pokazano na rysunkach nr SOd-1, SOd-2, SOd Uruchomienie instalacji. Przed uruchomieniem systemu sygnalizacji pożarowej należy sprawdzić w pierwszej kolejności: 1. Parametry sieci kablowej linii dozorowych. 2. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów. Wyniki tych testów wraz z ich oceną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji systemu oddymiani i przewietrzania.

8 3. W pomieszczeniu gdzie jest zainstalowana centralka FT 330A użytkownik winien umieścić: - opis obsługi centralki oddymiania RZN dostarczy wykonawca, - książkę kontroli, gdzie należy odnotowywać wszelkie kontrole instalacji, naprawy, zmiany oraz alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania dostarczy wykonawca. Program odbioru instalacji oddymiającej powinien zapewnić: - sprawdzenie parametrów technicznych siłowników w oparciu o projekt i dokumenty zakupu oraz DTR; - sprawdzenie zadziałania siłowników - za pomocą sygnału ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pożaru oraz każdego z przycisków sterujących systemu oddymiania (kontrola zwrotna zamknięcia i otwarcia, na centralce uruchamiającej siłowniki oraz w centralce sygnalizacji pożaru), - sprawdzenie czasu pełnego otwarcia klap, okien i drzwi napowietrzających przez siłowniki zgodnie z DTR - od momentu ruszenia do momentu zatrzymania. Wszystkie protokóły z przeprowadzonych testów wykonawca powinien dołączyć do dokumentacji odbiorowej systemu oddymiania i przewietrzania. System oddymiania po przekazaniu do eksploatacji użytkownikowi powinien pozostawać pod stałym nadzorem wyspecjalizowanej firmy lub konserwatora. 5. SYSTEM STEROWANIA DRZWIAMI POŻAROWYMI. Przedmiotem projektu jest uruchomienie instalacji zamykania drzwi przeciwpożarowych na klatkach schodowych na poszczególnych kondygnacjach. Instalacja uruchamiana będzie po podaniu kryterium alarmu z czujek optycznych dymu wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru do centrali sterowania drzwiami pożarowymi. Drzwi przeciwpożarowe jako zamknięcie przeciwpożarowe muszą być wyposażone w urządzenie samozamykające, co jest jednoznaczne z tym, że drzwi po otwarciu zostają natychmiast zamknięte. W przypadku budynku Domu Pomocy Społecznej pożądane jest aby zaprojektowane drzwi pozostawały w pozycji otwartej i dopiero na wypadek pożaru ulegną zamknięciu. Zostanie to zrealizowane za pomocą instalacji trzymaczy elektromagnetycznych, które będą współpracować z indywidualną centralą sterowania zamykaniem drzwi. Zamkniecie drzwi będzie następowało automatycznie w skutek zwolnieniu trzymacza elekromagnetycznego po otrzymaniu sygnału z optycznych czujek dymu z systemu sygnalizacji pożaru. Możliwe jest również zamknięcie drzwi ręcznie za pomocą przycisku zwalniającego umieszczonego na chwytaku lub z centrali. W budynku Domu Pomocy Społecznej instalacja sterowania zamykaniem obejmie drzwi ppoż. znajdujące się na parterze, I piętrze, II piętrze. W skład systemu będzie wchodzić: - centrala sterowania zamykaniem drzwi, - chwytaki elektromagnetyczne, Uwaga: Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze Centrala sterowania zamykaniem drzwi BTE 5B - dwubramowa. Centrala sterowania zamykaniem drzwi przeznaczona jest do sterowania pracą podłączonych do niej elektromagnesów podtrzymujących drzwi. Współpracuje z systemem sygnalizacji pożaru. Sterowanie centralką sterowania zamykaniem drzwi BTE-5A odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez styki elementu ABI 322A, które przełączają się w czasie alarmu pożarowego II stopnia.

9 Podstawowym zasilaniem jest napięcie przemienne 230V 50Hz. Zasilaniem rezerwowym są dwa akumulatory 12V 1,2Ah. Przewiduje się zastosowanie trzech central sterowania zamykaniem drzwi po jednej na każdej kondygnacji - parterze, I piętrze, II piętrze. Centrala sterowania zamykaniem drzwi posiada certyfikat zgodności CNBOP. Miejsce zainstalowania centralki BTE-5B pokazano na rysunkach nr DP-1, DP-2, DP Chwytaki elektromagnetyczne. Chwytaki elektromagnetyczne są urządzeniami służącymi do przytrzymywania drzwi przeciwpożarowych w położeniu otwartym. Chwytaki są podłączone do centralki sterowania drzwiami pożarowymi. W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego centralki sterowania drzwiami pożarowym lub ręcznego przycisku odłącza prąd doprowadzany do elektromagnesów. Odłączenie zasilania powoduje zwolnienie chwytaka i zamknięcie drzwi za pomocą samozamykacza. W budynku Domu Pomocy Społecznej proponuje się zastosowanie elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych przy drzwiach prowadzących z parteru, I i II piętra na klatkę schodową. Elektromagnes utrzymuje drzwi w stanie pracy niezakłóconej w położeniu otwartym, umożliwiając w ten sposób swobodny ruch osobowy. W przypadku wyzwolenia centrali za pomocą sygnału z centrali FC 330A lub ręcznego uruchomienia przycisku wyzwalającego następuje przełączenie urządzeń w stan alarmu, co powoduje zwolnienie elektromagnesów trzymających skrzydła drzwi pożarowych i zamknięcie drzwi przeciwpożarowych przez samozamykacze. W naszym projekcje przewidziano chwytak elektromagnetyczny drzwiowy GT-40R-18 wraz z przeciwpłytką (1 kpl./skrzydło drzwiowe) firmy GEZE Polska. Miejsce zainstalowania chwytaków elektromagnetycznych pokazano na rysunkach nr DP-1, DP-2, DP Instalacja systemu. Sterowanie centralami sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B odbywać się będzie za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A: numer modułu 2 dla centralki nr 1 zainstalowanej na parterze, numer modułu 3 dla centralki nr 2 zainstalowanej na I piętrze, numer modułu 4 dla centralki nr 1 zainstalowanej na II piętrze. Dokładną lokalizację montowania centralki uzgodnić z użytkownikiem. Centralki sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. Zasilaniem zasadniczym (głównym) centralek będzie napięcie230v 50Hz. Centralki sterowania zamykaniem drzwi należy podłączyć do rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej na każdej kondygnacji - wykorzystując wolne pole odpływowe 230V; 50Hz kablem YDY 3x1,5. Zabezpieczenie zasilania centralki systemu oddymiania należy odpowiednio oznakować: np. "ZASILANIE DRZWI PPOŻ". Linie dozorową od liniowego modułu wejścia/wyjścia ABI 322A do każdej centralki sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B wykonać przewodem YnTKSYewk 1x2x1,0. Linie od chwytaków elektromagnetycznych do centralek sterowania zamykaniem drzwi BTE-5B należy wykonać przewodem YnTKSYewk 1x2x1,0. Wszystkie linie prowadzić p/t. Przejścia przez przegrody należy uszczelnić do wymaganej klasy odporności ogniowej. Przyciski przerywania, chwytaki elektromagnetyczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno ruchowej.

10 6. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. W związku z zainstalowaniem w budynku Domu Pomocy Społecznej systemów: - oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, - sterowanie centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych, - sygnalizacji włamania i kontroli dostępu zachodzi konieczność współpracy wszystkich systemów w przypadku zagrożenia pożarowego. W związku z tym, projektuje się sterowanie: - centralką oddymiania i przewietrzania klatki schodowej RZN4408K, - centralami zamykaniem drzwi na klatkach schodowych BTE-5B, - sygnalizacji włamania i kontroli dostępu CA 64 INTEGRA, - sterowanie dźwigiem osobowym za pomocą sygnału z centrali FC 330A poprzez liniowe moduły wejścia/wyjścia ABI 322A Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowy moduł wejścia/wyjścia ABI 322A służy do: - wielostanowego adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru Synova FC 330A lub FC 700A. Instalowany w pętli, wyposażony w przekaźnikowe wyjście oraz nadzorowane wejście, które może być sterowane przekaźnikiem NO, - zdecentralizowanego sterowania drzwiami, wentylacją, klimatyzacją, windami itp., przekazywania sygnałów do central urządzeń gaszących i oddymiających, odbierania sygnałów potwierdzeń, a także sterowania różnymi urządzeniami po otrzymaniu sygnału z innych urządzeń, - stosowania zarówno w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach, - moduł można wykorzystać częściowo - jako wejście lub wyjście. Moduł ABI322A łączy się z linią (pętlą) detekcyjną systemu Synova FC 330A lub FC 700A analogicznie jak gniazda SO 320. Podobnie jak w przypadku gniazd SO 320 istotne jest zachowanie polaryzacji (rozróżnianie przewodów "+" i "-"). W module ABI 322A nie ma przełącznika adresowego. Centrala sama nada adres w czasie automatycznej konfiguracji. Nie są potrzebne żadne specjalne czynności w czasie uruchamiania modułu Przeznaczenie liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A. Liniowe moduły wejścia/wyjścia w naszym projekcie przeznaczone są w przypadku powstania pożaru do: - sterowania centralką oddymiania: - dla centrali RZN 4402K numer modułu 1, - sterowanie centralami sterowania drzwiami BTE-5B: - dla centrali nr 1 zainstalowanej na parterze numer modułu 2, - dla centrali nr 2 zainstalowanej na I piętrze numer modułu 3, - dla centrali nr 3 zainstalowanej na II piętrze numer modułu 4, - dla centrali nr 4 zainstalowanej na niskim piętrze numer modułu 8, - sterowanie centralą alarmową CA 64 INTEGRA: - dla modułu drzwiowego zainstalowanego na korytarzu nr 0.21 niski parter numer modułu 5, - dla modułu drzwiowego zainstalowanego w pomieszczeniu nr 1.10 parter numer modułu 6, - sterowaniem dźwigiem osobowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku wystąpienia pożaru w obiekcie, dźwig osobowy powinien zjechać na poziom parteru, pozostać unieruchomiony z otwartymi drzwiami.

11 W celu zrealizowania powyższego w maszynowni dźwigu został zaprojektowany moduł, którego styki przekaźnika wykonawczego należy włączyć w automatykę dźwigu numer modułu 7 (dostosowanie automatyki dźwigu do możliwości sterowania w czasie pożaru nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania). Miejsca zainstalowania liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A pokazano na rysunkach SSP-1, SSP-2, SSP-3, SSP-4. UWAGA. Wykonawca po zainstalowaniu modułów przeprowadzi konfigurację centrali sygnalizacji pożarowej. Wszystkie zmiany numeracji elementów liniowych przedstawi w dokumentacji powykonawczej. 7. MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU. 1. W drzwiach, które są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych należy wymienić elektrozaczepy standardowe na elektrozaczepy rewersyjne. Elektrozaczepy rewersyjne - odwrotnego działania: - otwarty bez prądu - zwolnienie blokady - zapadki następuje po zdjęciu napięcia z cewki elektrozaczepu, Wejście pozostaje zamknięte, jeżeli podane jest napięcie na cewkę elektrozaczepu. W przypadku alarmu pożaru nastąpi automatycznie przerwane zasilanie elektrozaczepu i drzwi będzie można otworzyć. 2. We wszystkich pomieszczeniach, które są chronione przez system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu należy zainstalować alarmowe przyciski wyjścia. Miejsca zainstalowania liniowych modułów wejścia/wyjścia ABI 322A i alarmowych przycisków wyjścia pokazano na rysunkach SSWiKD-1, SSWiKD UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI KABLOWYCH. W związku z planowanym remontem budynku Domu Pomocy Społecznej wszystkie przewody ułożone na tynku, w listwach i kanałach kablowych PCV należy: - zdemontować wszystkie listwy i kanały kablowe PCV, - wykonać ręcznie bruzdy kablowe /wielkość bruzd dostosować do ilości kabli w wiązce, - ułożyć istniejące przewody w bruzdach. Wykaz tras kablowych do ułożenia p/t przedstawiono na rysunkach numer UIK-1, UIK-2, UIK-3, UIK Zestawienie prac do wykonania. Lp. Nazwa J.m. Ilość Uwagi 1 Demontaż istniejących listew i kanałów PCV mb Wykucie ręczne bruzd mb 570 Duża ilość istniejących kabli energetycznych pod tynkiem 3 Ułożenie przewodów w bruzdach /wiązki kablowe/ mb 570

12 9. ZESTAWIENIA MATERIAŁOWE Zestawienie elementów systemu oddymiania i przewietrzania. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Centrala RZN4408K szt. 1 D + H 2 Akumulatory 12V 3,2Ah szt. 2 Kobe 3 Klapa dymowa DYMKLAP 1000x1000 szt. 2 REWA 4 Konsole montażowe dla napędu klapy wg. producenta klap szt. 1 REWA 5 Napęd elektryczny do klapy ZA 81/600 szt. 2 D + H 6 Napęd drzwiowy DDS 50/500 szt. 4 D + H 7 Przycisk oddymiania RT42 szt. 3 D + H 8 Przycisk przewietrzania LT 43U szt. 1 D + H 9 Obudowa natynkowa do LT AP-LT szt. 1 D + H 10 Puszki elektroinstalacyjne PIP-2A szt. 2 W2 11 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 20 Bitner 12 Kabel HDGs 3x1,5 mb 10 Bitner 13 Kabel HDGs 3x2,5 mb 50 Bitner 14 Kabel HTKSH 3x2x0,8 mb 15 Bitner 15 Kabel YDY 4x1 mb Zestawienie elementów systemu sterowania drzwiami pożarowymi. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Centrala dwubramowa BTE 5B szt. 4 Watra 2 Akumulatory 12V 1,2Ah szt. 8 Kobe 3 Chwytaki elektromagnetyczne naścienne GT 40R 18 szt. 8 GEZE 4 Przeciwpłyta standard szt. 8 GEZE 6 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 50 Bitner 7 Kabel YDY 3x1,5 mb 30 Tele- Fonika TELE- FONIKA

13 9.3. Zestawienie elementów do modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent 1 Moduły wejścia/wyjścia ABI 322A szt. 8 SIEMENS 2 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 115 BITNER 9.4. Zestawienie elementów do modernizacji systemu sygnalizacji włamania i kon troli dostępu. Lp. Nazwa Typ J.m. Ilość Producent Elektra plus 1 Elektrozaczep rewersyjny MCM611 szt. 2 Poznań 2 Alarmowy przycisk wyjścia AST EBG Z szt. 2 AAT 3 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0 mb 40 Bitner 10. NORMY I DOKUMENTY UWZGLĘDNIONE PRZY PROJEKTOWANIU. 1. Ustawa z dnia o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej Budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80 poz. 563). 3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz.u.nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 4. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej część 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 5. PN-B Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. 6. Karty katalogowe SYNOVA FC 330A firmy SIEMENS. 7. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali FC 330A. 8. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali bramowej BTE 5B. 9. Dokumentacja techniczno ruchowa centrali oddymiania RZN 4408-K 10. Katalog producenta klap oddymiających. 11. Dokumentacja techniczno ruchowa elementów liniowych wydana przez producenta. 11. INSTRUKCJE, KSEROKOPIE ATESTÓW ( ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W SYSTEMACH OCHRONY PPOŻ.) URZĄDZEŃ ZASTOSOWANYCH W PT. 1. Certyfikat zgodności nr 2410/2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 2. Aprobata techniczna CNBOP AT /2007 centrala sterowania systemami oddymiania i przewietrzania RZN 44xx-K/-KS/-M/-MS i RZN 43xx-E. 3. Certyfikat zgodności nr 2468/2007 ręczny przycisk oddymiania RT Aprobata techniczna CNBOP AT /2008 ręczny przycisk oddymiania RT Certyfikat zgodności nr 2159/2006 sterownik zamknięć przeciwpożarowych BTE 5B. 6. Aprobata techniczna CNBOP AT-0049/2006 sterownik zamknięć przeciwpożarowych BTE 5B.

14 7. Certyfikat zgodności nr 2392/2007 moduł wejścia/wyjścia DC 1136-AA (ABI 322A). 8. Certyfikat zgodności nr 2400/2007 elektryczne siłowniki zębatkowe typu ZAxx. 9. Certyfikat zgodności nr 1981/20063 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 10. Deklaracja zgodności 013/2008 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 11. Deklaracja zgodności WE Nr 013 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 12. Aprobata techniczna CNBOP AT-0017/2005 kable stosowane w systemach zabezpieczeń pożarowych typu YnTKSYekw. 13. Certyfikat zgodności nr 2173/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 14. Deklaracja zgodności 008/2008 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 15. Deklaracja zgodności WE Nr 8 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 16. Aprobata techniczna CNBOP AT-0057/2006 kable bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoż. typu HDGs, HLGs. 17. Certyfikat zgodności nr 2223/2006 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 18. Deklaracja zgodności 023/2008 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 19. Deklaracja zgodności WE Nr 23 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 20. Aprobata techniczna CNBOP AT-0002/2005 telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji ppoż. HTKSH, HTKSHekw. 21. Deklaracja zgodności WE nr TF3/WE/0031 kable YDY. 22. Deklaracja zgodności WE nr 13/ bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe. 23. Orzeczenie CNBOP nr 022/BA/2003 puszki instalacyjne PIP. 24. Certyfikat zgodności ITB-0720/W klapy dymowe DYMKLAP. 25. Aprobata techniczna ITB AT /2006.

15 12. TABELE I RYSUNKI. 1. SOd-1 instalacja systemu oddymiania parter, 2. SOd-2 instalacja systemu oddymiania I piętro, 3. SOd-3 instalacja systemu oddymiania II piętro, 4. SOd-4 instalacja systemu oddymiania schemat blokowy, 5. DP -1 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi parter, 6. DP -2 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi I piętro, 7. DP -3 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi II piętro, 8. DP -4 instalacja systemu sterowania drzwiami pożarowymi schemat blokowy, 9. SSP -1 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej niski parter, 10. SSP -2 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej parter, 11. SSP -3 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej I piętro, 12. SSP -4 instalacja systemu sygnalizacji pożarowej II piętro, 13. SSWiKD -1 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu niski parter, 14. SSWiKD -2 instalacja systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu parter, 15. UIK -1 uporządkowanie instalacji kablowych niski parter, 16. UIK -2 uporządkowanie instalacji kablowych parter, 17. UIK -3 uporządkowanie instalacji kablowych I piętro, 18. UIK -4 uporządkowanie instalacji kablowych II piętro.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH WYDZIELENIE, SYSTEM ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH INWESTOR Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Grudziądzu ul. Nadgórna 30/32 DATA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA 3 KLAPA DYMOWA Z PODSTAWĄ PROSTĄ... 3 CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 440XK... 3 NAPĘD DRZWIOWY

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ROZDZIAŁ I 2 SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ 2 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 3. OPIS SYSTEMU 4 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak Systemy oddymiania Systemy oddymiania Inwestycja w Twoje bezpieczeństwo Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

Budynek Biurowy w Poznaniu, ul. Gronowa 20 Oddymianie Poziomych Dróg Ewakuacyjnych. Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH

Budynek Biurowy w Poznaniu, ul. Gronowa 20 Oddymianie Poziomych Dróg Ewakuacyjnych. Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH Spis treści: ODDYMIANIE POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS SYSTEMU 2 CENTRALA STERUJĄCA ODDYMIANIEM RZN 4408K... 4 PRZYCISKI ODDYMIANIA RT 42 I RT

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$

! !  # # # !!  $ % !!&$ !"! "# "#"#"!! "$ % "!!&$ Twój DOM ul. RóŜana 20, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-64-62 faks (29) 643-20-41 tel. kom. 0-606-854-755 Ostrołęka Kwiecień 2010 r. Egzemplarz nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek Zamku Piastowskiego w Oleśnicy INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH Alfa-System SP. z o.o. 54-151 Wrocław ul. Piotra Ignuta 87 tel./fax: (071) 358-00-00 tel. (071) 351-93-22 NIP: 972-10-94-177 PROJEKT BUDOWLANY Faza: PROJEKT BUDOWLANY Miejscowość : OLEŚNICA Obiekt: Budynek

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c. 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt : BranŜa: Nazwa opracowania: Faza: Inwestor: Opracowanie: Budynek Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach

Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Pabianicach Projekt systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych dla budynku ZUS ul. Kościuszki 31 w Opracowali: mgr inż. Aleksander Migut rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr.: 439/2001

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl;

Bardziej szczegółowo

DPS GORLICE ul. Michalusa 14

DPS GORLICE ul. Michalusa 14 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2 Zakres opracowania... 2 1.3 Zawartość projektu... 3 1.4 Charakterystyka obiektu... 3 2. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny instalacja SSP

I. Opis techniczny instalacja SSP I. Opis techniczny instalacja SSP I.1. Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem: - dobór Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP, - wybór lokalizacji centrali systemu SSP, automatycznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC

SYSTEM ODDYMIANIA 24VDC wersja 10 (2015-04-30) SPIS SCHEMATÓW: SCHEMAT ODDYMIANIA... 2 Rysunek 1. Przykładowy schemat oddymiania 24VDC klatki schodowej z klapą dymową.... 2 Rysunek 2. Schemat blokowy sterowania wentylatorami...

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo