PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych. Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul."

Transkrypt

1 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax , kom , UMOWA NR: KOD PRACY: EGZ.NR TEMAT: WYDZIELENIE P.-POś. PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA TYTUL OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NR EWIDENCYJNY DZIALKI: Miejskie Przedszkole Nr 37 Zielona Góra, ul. Węgierska 9 INWESTOR / ZLECENIODAWCA: URZĄD MIASTA Zielona Góra ul. Podgórna Zielona Góra PROJEKTANT: dr inŝ. Grzegorz Cyrok UPR.BUD.NR: 3/2003/ZG spec. konstr.-budowlanej DATA I PODPIS: V-2006 OPRACOWAL: mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski dr inŝ. Grzegorz Cyrok 130/90/ZG spec. inst. inŝ. w zakresie inst. elektrycznych V-2006 DATA I PODPIS: V-2006 mgr inŝ. Dariusz Pierepiekarz V-2006 MIEJSCOWOSC I DATA: Zielona Góra, maj 2006r. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy KomEksBud s.c. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeŝeniem wszelkich skutków prawnych. Prawa autorskie zastrzeŝone zgodnie z art. 1, 8, 16, 17 Ustawy o prawie autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83). Rachunek: BPH S.A. w Krakowie O/Zielona Góra nr REGON: NIP:

2 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KARTA TYTUŁOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres opracowania, zalecenia kontrolne 3. Ogólna charakterystyka budynku 4. Ogólny opis rozwiązań projektowych 5. Ścianki działowe 6. Okna dymowe na I. piętrze 7. Oddymienie klatek schodowych 7.1. Projektowany system oddymiania 7.2. Obliczenia powierzchni czynnej okien dymowych 7.3. Opis instalacji elektrycznej 8. Roboty uzupełniające 9. Uwagi końcowe CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1. Rzuty parteru Rys. nr 2. Rzut I-go piętra Rys. nr 3. Widok zabudowy kl. schodowej Rys. nr 4. Zestawienie stolarki okiennej Rys. nr 5a. Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. nr 5b. Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. nr 6. Rzut instalacji elektrycznych parter Rys. nr 7. Rzut instalacji elektrycznych piętro Rys. nr 8. Schemat instalacji elektrycznych ZAŁĄCZNIKI: Zał. nr 1. Schemat ogólny systemu oddymiania klatek schodowych. Zał. nr 2. MontaŜ pustaków szklanych firmy Vitrosilicon Zał. nr 3. Kopia decyzji KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze Zał. nr 4. Schemat dróg ewakuacyjnych KomEksBud s.c. Strona 2

3 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą formalną opracowania jest umowa z Miastem Zielona Góra o znaku IS.VIII /06. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano : wyniki wizji lokalnej; uproszczoną inwentaryzację architektoniczną wykonaną dla potrzeb projektu w maju 2005r; Decyzję wydaną przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia r. uzgodnienia ze Zleceniodawcą; obowiązujące przepisy, normy i normatywy; instrukcje producentów materiałów budowlanych. 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiot opracowania: klatki schodowe w budynku Przedszkola Nr 37, ul.węgierska 9 w Zielonej Górze. Zakres opracowania: projekt wykonawczy wydzielenia przeciwpoŝarowego pionowych dróg ewakuacyjnych w zakresie zaleceń zawartych w pkt.9 Decyzji wydanej przez KM Państwowej StraŜy PoŜarnej w Zielonej Górze z dnia r. (kopia Decyzji w załączeniu). 3. Ogólna charakterystyka budynku Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, zlokalizowany przy ul.węgierskiej nr 9. Budynek wykonany został w technologii budownictwa uprzemysłowionego. Ściany budynku wykonano z płyt Ŝelbetowych ściany nośne oraz z bloczków gazobetonowych ściany osłonowe. Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych. Stropodach Ŝelbetowy wentylowany. Dach płaski pokryty papą. Budynek wyposaŝony jest w następujące instalacje: - elektryczną, - piorunochronną - grzewcza (z sieci miejskiej) - wod.-kan., - gazową, - wentylacyjną - telefoniczną, - deszczową. KomEksBud s.c. Strona 3

4 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 4. Ogólny opis rozwiązań projektowych W chwili obecnej długość drogi ewakuacyjnej z najniekorzystniej połoŝonych pomieszczeń na I-szym piętrze przekracza 40m. Konieczne jest wydzielenie przeciwpo- Ŝarowe klatek schodowych z wyjściem na zewnątrz budynku w celu skrócenia drogi ewakuacyjnej. W tym celu wydzielono dwie klatki schodowe znajdujące się w segmentach bocznych (K3 i K4), posiadające własne wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku, przez co dla kaŝdego pomieszczenia w budynku najkrótsza droga ewakuacyjna nie przekracza 25m (załącznik nr 4). Obecna długość korytarzy stanowiących drogi ewakuacyjne przekracza 50m, w związku z tym przedzielono je na poziomie parteru i I-go piętra drzwiami dymoszczelnymi. (1) Roboty rozbiórkowe, wykucia i zamurowania 1. DemontaŜ 8 okien (90x60) na klatce schodowej K3 i K4, na poziomie I-go piętra oraz wyburzenie pasa ściany zewn. (90x120, grub.42cm) pomiędzy oknami (w miejscu projektowanych okien O-1 rys. 2) 2. DemontaŜ 2 okien (180x180) na klatce schodowej K1 i K2, na poziomie I-go piętra (w miejscu projektowanych okien O-2 rys. 2) 3. DemontaŜ drzwi z ościeŝami do sal lekcyjnych 8szt., na klatce K3 i K4 4. DemontaŜ drzwi z ościeŝami do piwnicy 2szt., na klatce K1 i K2 oraz rozebranie ścianki przy drzwiach do piwnicy na klatce K1 5. DemontaŜ ościeŝnicy z poszerzeniem otworu o 10cm (ścianka o grub.14cm) 1szt., na korytarzu I-go piętra w miejscu proj. drzwi dymoszczelnych (D-4) (2) Roboty budowlane związane z wydzieleniem klatek schodowych KORYTARZ NA PARTERZE - zamontować drzwi dymoszczelne D-6 1 szt. ze ścianką przeszkloną (zgodnie z zestawieniem rys.5b), usytuowanie rys. 1; KORYTARZ NA I-szym PIĘTRZE - zamontować drzwi dymoszczelne D-4 1 szt., usytuowanie rys. 2; KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - wymurować ściankę z bloczków gazobetonowych o grub.12cm z obustronnym tynkiem w miejscu proj. drzwi do piwnicy na parterze na klatce K1 (rys.1); - wydzielić klatkę K1 na poziomie parteru poprzez zamontowanie nowych drzwi profilowych przeszklonych D-3 (rys.1); - osadzić nowe drzwi przeciwpoŝarowe do piwnicy D-5 2 szt. na poziomie parteru, klatka K1 i K2; KomEksBud s.c. Strona 4

5 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze - wydzielić klatkę K1 i K2 na poziomie I-szego piętra (rys.2) poprzez wykonanie nowych ścianek z pustaków szklanych i osadzenie drzwi D-2 2 szt.; - osadzić nowe okna O-2 4 szt. na poziomie I-go piętra rys.2; KLATKA SCHODOWA K3 i K4 - wydzielić klatkę K3 i K4 na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) poprzez zamontowanie nowych drzwi przeciwpoŝarowych profilowych przeszklonych D-1 (EI 30) ze ścianką przeszkloną (EI 60) (zgodnie z zestawieniem rys.5a); - zamontować na poziomie parteru i I-szego piętra (rys.1 i 2) nowe drzwi przeciwpoŝarowe pełne D-7 (EI 30)do sal lekcyjnych (zgodnie z zestawieniem rys.5b); - osadzić nowe okna O-1 4 szt. na poziomie I-go piętra rys.2; (3) Roboty budowlane związane z wykonaniem systemu oddymiania klatek schodowych KLATKA SCHODOWA K1 montaŝ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K2 montaŝ nowych okien O-2 (90x180cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K3 montaŝ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KLATKA SCHODOWA K4 montaŝ nowych okien O-1 (90x235cm) z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi 2szt. montaŝ centrali systemu oddymiania MCR szt montaŝ optycznego czujnika dymu - 1szt. montaŝ alarmowych przycisków oddymiania 2szt. montaŝ przycisku przewietrzania 1szt. wykonanie instalacji elektrycznej KomEksBud s.c. Strona 5

6 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze (4) Roboty uzupełniające uzupełnienie tynków roboty malarskie UWAGA: Drzwi przeciwpoŝarowe osadzić w ścianie zgodnie z instrukcją producenta. 5. Ścianki działowe Ścianka z pustaków szklanych na I-szym pietrze: Wykonać ściankę z pustaków szklanych 190x190x80mm zgodnie z rys.3. Usytuowanie projektowanych ścianek podaje rys. 2. Przed wykonaniem ścianki zamontować obrzeŝe stalowe wykonane z ceownika stalowego zimnogiętego 100x16x3mm, zakotwione do konstrukcji kotwami rozporowymi φ8x100mm. Do wykonanania ścianki zastosować pusaki szklane firmy Vitrosilicon ułoŝone na specjalnej zaprawie oferowanej przez producenta pustaków o nazwie ClaroGlass (szara). Wykonać dylatację z paska papy asfalt. bez posypki. Szerokość fugi: 10mm. Do spoinowania zastosować materiał elastyczny Cerinol Flex (Deitermann) w kolorze szarym. Spoiny poziome oraz spoiny pionowe między kształtowniku stalowym 100x16x4mm i konstrukcją budynku wykonać z materiału silikonowo-kauczukowego o nazwie Plastikol-FDN (Deitermann) w kolorze szarym z zastosowaniem odpowiedniego materiału gruntującego. Zbrojenie spoin: w spoinach poziomych umieścić dwa pręty φ6mm; w spoinach pionowych pręt φ6mm. Instrukcję montaŝu pustaków szklanych firmy Vitrosilicon zawiera zał. nr 2. Profile stalowe malować dwukrotnie (podkład i warstwa nawierzchniowa) farbą do stali (np. Chlorokauczuk) w kolorze drzwi. Ścianka z bloczków gazobetonowych: Ściankę wykonać z bloczków gazobetonowych o grub.12cm na zaprawie cement.-wap. Z obustronnym tynkiem. Ściankę malować w dolnej części (lamperia) farbą olejną a powyŝej dwukrotnie farbą emulsyjną. 6. Okna dymowe na I. piętrze KLATKA SCHODOWA K1 i K2 Zamontować nowe okna O-1 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi łącznie 4szt., w istniejące otwory w murze (po demonta- Ŝu istn. okien). Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standardowe. Parapety wewnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cynkowej. KomEksBud s.c. Strona 6

7 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze KLATKA SCHODOWA K3 i K4 Zamontować nowe okna O-2 z siłownikami wrzecionowymi oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi łącznie 4szt., w wykute w murze otwory w miejscu górnych okien na klatce schodowej. Kolor ramy okna biały; szklenie podwójne standardowe. Parapety wewnętrzne z PCV, białe; parapety zewnętrzne z blachy tytano-cynkowej. 7. Oddymianie klatek schodowych 7.1. Projektowany system oddymiania Projektuje się zastosowanie na kaŝdej klatce okiennego systemu oddymiania klatek schodowych OSO-MCR firmy Mercor. Projektowane systemy są autonomiczne (niezwiązany z innymi systemami). Projektowany system oddymiania na kaŝdej z czterech klatek składa się z 2 okien samoczynnie otwieranych, uchylnych (górą do środka), z zamontowanymi siłownikami elektrycznymi. Parametry okien wg zestawienia rys. 4, zastosować typowe szkło przeźroczyste. Okna zamontować na klatkach schodowych na poziomie pierwszego piętra zgodnie z rysunkami. Projektowane okna dymowe (klapy dymowe) na ostatniej kondygnacji klatek schodowych mają na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŝliwienie przewietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby. Siłowniki w oknach uruchamiane są w przypadku: - załączenie się czujki dymu umieszczonej na suficie - włączeniu ręcznego przycisku oddymiania (po zbiciu szybki) - włączenia przycisku przewietrzającego (równocześnie istnieje moŝliwość zamknięcia okien). Schemat ogólny instalacji elektrycznej systemu oddymiania zawiera zał. nr 1. Instalację oddymiającą wykonać na kaŝdej klatce schodowej. System oddymiania składa się z następujących urządzeń: wrzecionowe siłowniki elektryczne o symbolu MCR W wraz z odpowiednimi konsolami (producent: Mercor) o maksymalnym wysięgu 75cm, przymocowanych do górnej części okna łącznie 8 szt. elektryczna centrala sterująca systemu oddymiania o symbolu MCR 0204 (producent: Mercor) wraz z akumulatorami łącznie 4 szt. optyczna czujka dymu OCD (producent: Mercor) łącznie klatki 4 szt. przycisk wentylacyjny LT (producent: Mercor) łącznie 4 szt. ręczne przycisk oddymiania MCR RPO-1 (producent: Mercor) łącznie 8 szt. Instalację elektryczną do systemu oddymiania opisano w pkt. 7.3 oraz ukazano na rys. 6, 7 i 8. KomEksBud s.c. Strona 7

8 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 7.2. Obliczenia powierzchni czynnej okien dymowych (wg PrPN-B ) Obliczenia dla klatki schodowej K1 i K2 Dane do obliczeń: liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt. wymiary okien w świetle ościeŝnic: H=1,70m; B=0,80m. powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: A klatki = 22,50m 2 maksymalny wysięg siłownika: L max = 0,75m Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A g1 = 2xL max x(h+b)= 2x0,75x(1,7+0,80)=3,75m 2 A g2 = 2xHxB=2x1,70x0,80=2,72m 2 A g = min (A g1, A g2 ) = 2,72m 2 Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A cz = 0,5xA g = 0,5x2,72 = 1,36m 2 Warunki normowe wg PrPN-B dla klatek schodowych (budynek średniowysoki): A cz = 1,36m 2 > 0,05xA klatki = 0,05x22,50 = 1,125m 2 (warunek spełniony) Powierzchnia jednego okna: 1,7x0,80 = 1,36m 2 > 1,0m 2 (warunek spełniony) Obliczenia dla klatki schodowej K3 i K4 Dane do obliczeń: liczba okien otwieranych automatycznie (z siłownikami) na klatce: 2szt. wymiary okien w świetle ościeŝnic: H=2,25m; B=0,80m. powierzchnia rzutu poziomego podłogi klatki schod.: A klatki = 27,00m 2 maksymalny wysięg siłownika: L max = 0,75m Powierzchnia geometryczna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A g1 = 2xL max x(h+b)= 2x0,75x(2,25+0,80)=4,57m 2 A g2 = 2xHxB=2x2,25x0,80=3,60m 2 A g = min (A g1, A g2 ) = 3,60m 2 Powierzchnia czynna dwóch okien po maksymalnym ich otworzeniu: A cz = 0,5xA g = 0,5x3,60 = 1,80m 2 Warunki normowe wg PrPN-B dla klatek schodowych (budynek średniowysoki): A cz = 1,80m 2 > 0,05xA klatki = 0,05x27,00 = 1,35m 2 (warunek spełniony) Powierzchnia jednego okna: 2,25x0,80 = 1,80m 2 > 1,0m 2 (warunek spełniony) Wniosek: powierzchnia czynna okien otwieranych siłownikami jest większa jak 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej - warunki normowe są spełnione KomEksBud s.c. Strona 8

9 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 7.3. Opis instalacji elektrycznej Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zasilania Centralek Oddymiania zlokalizowanych na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych oraz wykonanie instalacji związanych z Centralkami Oddymiania. Klapy dymowe (okna dymowe) Projektowane okna dymowe na ostatniej kondygnacji klatek schodowych mają na celu odprowadzenie dymu w przypadku jego powstania oraz umoŝliwienie przewietrzenia klatki schodowej w razie potrzeby. Okna dymowe posiadają napęd elektryczny i są sterowane z Centralek Oddymiania, które posiadają autonomiczne układy sterowania. Otwieranie okien dymowych odbywa się awaryjnie przez zadziałanie czujki dymu lub wciśnięcie przycisku alarmowego lub za pomocą przycisku przewietrzania. Centralka Oddymiania wraz z osprzętem, w skład którego wchodzą: - centrala oddymiania MCR przycisk alarmowy oddymiania ROP - optyczna czujka dymu OCD - przycisk przewietrzania LT - siłownik wrzecionowy MCR W dostarczana jest w komplecie (zgodnie z zamówieniem). Zasilanie Centralek Oddymiania Projektowane Centralki Oddymiania zlokalizowane będą na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych na poziomie ok. 1,8m od podłoŝa. W celu doprowadzenia energii elektrycznej do Centralki Oddymiania naleŝy istniejące rozdzielnice instalacji elektrycznej T4 i T6 wyposaŝyć w wyłączniki nadmiarowoprądowe S 301B6A i wyprowadzić od nich przewodem typu YDYp 3x1,5 p/t obwody zasilające Centralki Oddymia. W rozdzielnicy T4 i T6 znajdują się wolne pola umoŝliwiające zamontowanie dodatkowych wyłączników nadmiarowoprądowych. Po wykonaniu robót schemat T4 i T6 zaktualizować. Instalacje centralki Od kaŝdej centralki oddymiania wyprowadzić obwody do przycisków alarmowych ROP, optycznej czujki dymu OCD, przycisku przewietrzania LT i do siłowników wrzecionowych MCR. Instalacje prowadzić p/t. Osprzęt montować na poziomie ok. 1,4m od podłoŝa. Lokalizację osprzętu, układ połączeń i opis elementów układu pokazano na rysunkach. Ochrona od poraŝeń Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, osprzętu i części przewodzących. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się dla układu: TN-S SZYBKIE SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA Przewody PE w tablicach rozdzielczych poprzez wlz połączyć z przewodem PEN w rozdzielnicy RG budynku. KomEksBud s.c. Strona 9

10 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze 8. Roboty remontowe uzupełniające Po wykonaniu wydzielenia klatek i systemu oddymiania wykonać: (1) Uzupełnienia tynku w miejscu zamontowanych ścianek z pustaków szklanych (2) Uzupełnienia tynku na małych powierzchniach (przekucia) (3) Malowanie emulsyjne ze szpachlowaniem wnęk przy ściankach z pustaków szklanych (4) Malowanie olejne lamperii przy ściankach z pustaków szklanych (5) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodowych w miejscach rozprowadzenia przewodów elektrycznych (6) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych w miejscach rozprowadzenia przewodów elektrycznych (7) Naprawy tynku w miejscach zamontowania nowych okien (8) Uzupełnienie malowania emulsyjnego ze szpachlowaniem na klatkach schodowych w miejscach wymiany okien (9) Uzupełnienie malowania olejnego lamperii na klatkach schodowych w miejscach wymiany okien (10)MontaŜ parapetów wewnętrznych z PVC: 4 szt. 90cm i 2 szt. 180cm (11)MontaŜ parapetów zewnętrznych z blachy tytano-cynkowej 0,65mm: 4 szt. 90cm i 2 szt. 180cm Uwaga: - Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŝu okien wykonać w pasie o szerokości 0,5m, z doborem koloru zbliŝonego do istniejącego lub innego po uzgodnieniu z Inwestorem. - Roboty malarskie uzupełniające w miejscach montaŝu przewodów elektrycznych wykonać w pasie o szerokości 0,2m, z doborem koloru zbliŝonego do istniejącego lub innego po uzgodnieniu z Inwestorem. 9. Uwagi końcowe (1)Wszystkie materiały budowlane oraz urządzenia przewidziane w projekcie moŝna zastąpić materiałami równowaŝnymi pod względem parametrów technicznych (parametry podane są w kartach katalogowych) oraz pod względem posiadanych atestów i aprobat. (2)Projektowane do zamontowania drzwi firmy Mecor posiadają atesty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez ITB. (3)Projektowane do zamontowania urządzenia elektryczne firmy Mecor posiadają atesty techniczne i certyfikaty zgodności wydane przez ITB. (4)Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej pobrać wymiary z natury. (5)MontaŜ siłowników na oknach powierzyć producentowi okien (okna nietypowe). (6)Prace zwązane z realizacją projektu naleŝy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie przygotowanie oraz wiedzę techniczną. MontaŜ elektrycznego systemu oddymiania powierzyć firmie posiadającej autoryzację producenta urządzeń (firmy Mercor). KomEksBud s.c. Strona 10

11 Zabezpieczenie p.-poŝ. pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku Przedszkola Nr 37 przy ul.węgierskiej 9 w Zielonej Górze (7)Prace remontowe naleŝy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej. (8)Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŝeń. Wyniki zaprotokołować i przekazać inwestorowi. Sporządzić dokumentację powykonawczą. (9)Drogi i wyjścia ewakuacyjne naleŝy oznakować znakami zgodnie z PN- N :1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŝarowe, miejsca zbiórki do ewakuacji. Opracowali: dr inŝ. Grzegorz Cyrok mgr inŝ. Arkadiusz Sadowski Zielona Góra, maj 2006r. KomEksBud s.c. Strona 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOPROJEKT Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 PRZEDMIAR ROBÓT "BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13, tel. 743-72-92 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP:

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/ kom. 0601/ NIP: BIURO USŁUG TECHNICZNYCH ARKADIUSZ SADOWSKI 65-945 ZIELONA GÓRA UL. KRALJEVSKA 7A/27 tel. 068/453-58-59 kom. 0601/74-97-51 NIP: 929-143-08-49 PROJEKT BUDOWLANY PRZEDSIĘWZIĘCIE: REMONT ZAPLECZA URZĘDU POCZTOWEGO

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków

PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im.a.mickiewicza w Krakowie, ul.wąska 7 31-057 Kraków Inwestor: Generalny Projektant: VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 31-057 KRAKÓW UL.WĄSKA 7 DR INś.ARCH. TOMASZ WIEJA 31-035 Kraków ul.starowiślna 88/33 PROJEKT WYDZIELENIA DRÓG EWAKUACYJNYCH W BYDYNKU VI LICEUM

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ W śorach DO WYMOGÓW PRZEPISÓW P.POś PRACOWNIA PROJEKTOWA POLO arch Iwona Kamińska 44-295 Sumina ul Dworcowa 13e polo@rsi.pl Tel./fax 032 / 42 78 370 / kom. 606 885 096 PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZS-2 PRZY UL. BORYŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych

KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniak Spółka Jawna 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 34 KOSZTORYS OFERTOWY - Zabezpieczenie ppoż klatek schodowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy DA-372-10/11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu zabudowy przeciwpożarowej klatki schodowej bocznej oraz parteru w budynku

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) zadanie branŝa: ETAP B i ETAP F - Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie budowlana Pozycja TER Pozycja

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE Inwestor Dom Pomocy Społecznej 12-100 Szczytno ul. Wielbarska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE Nazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE TOM 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo