Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/ KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego ul. Straszeskiego Obiekt: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego ul. Straszeskiego Projektant: Andrzej Kopeć Upr 227/78 MAP/IE 1110/03 Opracoał/a: inż. Sylia Zyar - Piotroicz Rzeczoznaca ds. pożaroych Projekt nr 1/10/2014 Data Październik 2014 Krakó 1/10/2014

2 Zaartość opracoania Ośiadczenie projektanta. 3 Upranienia 1. Dane ogólne Podstaa prana opracoania Podstaa techniczna opracoania Przedmiot i zakres opracoania Opis techniczny Budynek Państoej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludika Solskiego Krakoie przy ul. Straszeskiego Charakterystyka obiektu Wymagania stosunku do materiałó i urządzeń Cel stosoania Instalacja oddymiania klatek schodoych Okna oddymiające Instalacja elektryczna linii dozoroych i ykonaczych Montaż urządzeń liniach dozoroych Montaż central oddymiania Sposób oddymiania klatek schodoych Uagi Zestaienie podstaoych materiałó Karty katalogoe Certyfikaty i deklaracje Spis rysunkó. 11 2

3 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Ośiadczam, że prace projektoe ujęte niniejszym opracoaniu zostały ykonane zgodnie z Ustaą z 2000 roku - Prao Budolane (Dz.U Nr 106 poz 1360 raz z późniejszymi zmianami) arunkami technicznymi, oboiązującymi przepisami, Polskimi Normami. Rónocześnie ośiadczam, że dokumentacja projektoa jest ykonana zgodnie ze zleceniem i kompletna z punktu idzenia celu, któremu ma służyć. (Podpis projektanta) 3

4 1. Dane ogólne 1.1 Podstaa prana opracoania - Ustaa z dn r. o ochronie przecipożaroej (Dz. U. Nr 81 z 1991 r. poz. 351 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spra Wenętrznych i Administracji z dnia r. spraie ochrony przecipożaroej budynkó, obiektó budolanych i terenó (Dz.U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), - Ustaa z dnia 7 lipca 1994 r. Prao budolane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Spra Wenętrznych i Administracji z dnia r. spraie uzgadniania projektu budolanego pod zględem ochrony przecipożaroej (Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. spraie szczegółoego zakresu i formy dokumentacji projektoej, specyfikacji technicznych ykonania i odbioru robót budolanych oraz programu funkcjonalnego-użytkoego (Dz.U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. spraie arunkó technicznych, jakim poinny odpoiadać budynki i ich usytuoanie. (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pózn. zm.), - norma PN B Ochrona przecipożaroa budynkó - Instalacje graitacyjne do odproadzania dymu i ciepła - Zasady projektoania, - Wytyczne projektoania i odbioru instalacji SAP opracoane przez inż. Ciszeskiego z CNBOP Józefoie. 1.2 Podstaa techniczna opracoania: - uzgodnienia ze zleceniodacą, - karty katalogoe, - normy i przepisy ziązane, - podkłady budolane. 4

5 1.3 Przedmiot i zakres opracoania Przedmiotem niniejszego opracoania jest montaż instalacji oddymiania i przeietrzania dóch klatek schodoych mieszczących się Państoej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludika Solskiego ul. Straszeskiego Krakoie. Piersza klatka znajduje się od ul. Straszeskiego, druga od ul. Piłsudskiego. 2. Opis techniczny 2.1 Państoej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludika Solskiego Krakoie przy ul. Straszeskiego Charakterystyka obiektu Omaiana kamienica mieści się przy Straszeskiego Krakoie. Kamienica jest budynkiem posiadającym 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Budynek średnioysoki. Ze zględu na kategorię zagrożenia ludzi obiekt zaliczany jest do ZL III części dydaktycznej, oraz ZL I części teatralnej i części amfiteatralnej. Kamienica jest pisana indyidualną decyzją do rejestru zabytkó pod numerem A Wymagania stosunku do materiałó i urządzeń Urządzenia chodzące skład systemu oddymiania i przeietrzania, takie jak centrale oddymiania i przeietrzania, czujki optyczne, czujki iatru i deszczu, przyciski oddymiania i przeietrzania, siłonik, zasilacze oraz przeody linii sygnałoych i zasilających muszą posiadać certyfikaty Centrum Naukoo-Badaczego Ochrony Przecipożaroej z Józefoa, deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do zamontoania muszą być fabrycznie noe. 5

6 2.1.3 Cel stosoania Przecidziałanie rozprzestrzenianiu się dymu i gorących gazó pożaroych poza strefę objętą pożarem Umożliienie eakuacji ludzi z zagrożonej strefy Ułatienie przeproadzenia skutecznej akcji gaśniczo-ratoniczej poprzez zapenienie odpoiedniej idzialności Zmniejszenie strat materialnych spoodoanych działaniem dymu i ysokiej temperatury Instalacja oddymiania klatek schodoych Klapy oddymiające Do oddymiania klatek schodoych przy ul. Straszeskiego oraz ul. Piłsudskiego należy zastosoać po die klapy oddymiające z oiekami yposażone siłonik. W przypadku zadziałania systemu oddymiania klapy oddymiające zostaną otarte. Napoietrzanie będzie odbyać się drziami ejścioymi znajdującymi się na parterze Instalacja elektryczna linii dozoroych i ykonaczych Instalację elektryczną obodó linii dozoroych (czujki dymu, czujki iatru i deszczu) systemu oddymiania należy ykonać przeodem YnTKSY 1x2x0,8, obód linii dozoroych, ułożyć pod tynkiem rurkach Fi 18. Połączenie przyciskó oddymiania z centralą sterującą należy ykonać przeodem YnTKSY 3x2x0,8, połączenie przyciskó przeietrzania należy ykonać przeodem YnTKSY 2x2x0,8. Instalację elektryczną obodu zasilania elektrotrzymaczy oraz siłonikó należy ykonać przeodem HDGs 2x1 bezhalogenoym o klasie odporności ognioej PH 90. Przeody położyć pod tynkiem rurach FI 18, taki sposób, aby linia jako całość zachoała soje funkcje przez 90 minut od postania pożaru. Przeody linii dozoroych należy ułożyć odległości nie mniejszej niż 10 cm od tras instalacji elektrycznej silnoprądoej. Przekroje przeodó dla poszczególnych linii dobrano tak, aby spadek napięcia na linii nie przekraczał 10% Montaż urządzeń liniach dozoroych Ręczne przyciski oddymiania oraz przycisk przeietrzania należy zamontoać na ścianie na ysokości 1,4 m od podłogi. Przyciski oddymiania należy zamontoać na parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu. Przycisk przeietrzania należy zamontoać na poddaszu. Czujki dymu należy zamontoać najyższym miejscu klatki schodoej na poddaszu, ich zadaniem jest ykrycie zjaiska dymu, a następnie przekazanie sygnału do centrali oddymiania i przeietrzania. Czujki iatru i deszczu należy zamontoać na dachu tak, aby przypadku zaistnienia zjaiska iatru lub deszczu nastąpiło przekazanie sygnału do centrali oddymiania i automatyczne zamknięcie klap oddymiających trybie przeietrzania. 6

7 Montaż centrali oddymiania Do systemu oddymiania i przeietrzania klatek schodoych na poddaszu należy zamontoać centrale AFG-2004/8A 1L1G-PP, która będzie steroała systemem oddymiania i przeietrzania. Uruchomienie systemu będzie realizoane z ręcznych przyciskó alarmoych lub automatycznie z czujki dymu. Zasilanie podstaoe centrali 230V/50 Hz z ydzielonego obodu zabezpieczonego bezpiecznikiem z pobliskiej tablicy elektrycznej (obód przeznaczony yłącznie do zasilania AFG). Zasilanie aaryjne centralki pochodzi z akumulatoró żeloych 2 x 5,0 Ah/12V umieszczonych obudoie centralki. Centrala będzie steroała klapami oddymiającymi oraz elektrotrzymaczami zamontoanymi przy drziach przecipożaroych. Elektrotrzymacze będą zasilane z zasilacza Sposób oddymiania klatek schodoych Do oddymiania klatek schodoych od strony ul. Piłsudskiego należy zamontoać die klapy oddymiającej z siłonikiem oraz oieką o ymiarach 100x130 każda. W przypadku zadziałania systemu oddymiania klapy zostaną otarte. Napoietrzanie będzie odbyać się drziami ejścioymi otieranymi na zenątrz. Obliczenia poierzchni klatki schodoej. Budynek zaliczamy do budynkó średnioysokich, to zgodnie z Polską Normą PN-B ymagana poierzchnia czynna oddymiania na klatce schodoej budynkó niskich i średnioysokich poinna ynosić co najmniej 5 % poierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodoej: AK-poierzchnia rzutu poziomego klatki schodoej AK5%-5% poierzchnia rzutu poziomego klatki schodoej AG-poierzchnia geometryczna ACZ-poierzchnia czynna oddymiania 7

8 Minimalna poierzchnia geometryczna otoró napoietrzających An - poierzchnia geometryczna drzi napoietrzających An=AGx1,30 An=(2,49 x 1,3) = 3,23 m 2 Do napoietrzania przyjęto drzi ejścioe o poierzchni śietle ościeżnicy 3,41 m 2, które będą otierane ręcznie i blokoane pozycji otartej (g opracoania architektonicznego DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ POSTANOWIENIA KW PSP PTZ-2. PKt. 5 Podstaoe dane o projekcie podpunkt 5.2 Stan projektoy, Graitacyjne oddymiania klatek schodoych). Klatka 2 od ul. Piłsudskiego. Najiększa poierzchnia rzutu klatki schodoej (II piętro) Poierzchnia rzutu poziomego klatki schodoej ynosi AK= 37,84 m 2 5% poierzchni rzutu poziomego klatki schodoej ynosi AK5%= 37,84 m 2 x 5%=1,89m 2 Do oddymiania przyjęto 2 klapy oddymiające z oiekami. Wymiar jednej klapy ynoszą 100 x 130 cm, co daje nam poierzchnię czynną róną 0,98 m 2 x 2 =1,96 m 2 Minimalna poierzchnia geometryczna otoró napoietrzających An- poierzchnia geometryczna drzi napoietrzających An=AGx1,30 An=(1,89 x 1,3) = 2,45 m 2 Do napoietrzania przyjęto drzi ejścioe o poierzchni śietle ościeżnicy 3,41 m 2, które będą otierane ręcznie i blokoane pozycji otartej (g opracoania architektonicznego DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ POSTANOWIENIA KW PSP PTZ-2. PKt. 5 Podstaoe dane o projekcie podpunkt 5.2 Stan projektoy, Graitacyjne 8

9 oddymiania klatek schodoych). 3. Uagi - Całość prac ykonać zgodnie z oboiązującymi przepisami i normami. - Po uruchomieniu systemu przeproadzić próby jego działania. - Typy osprzętu i urządzeń zaarto niniejszym opisie. - Dla zapenienia ieloletniej bezaaryjnej pracy systemu konieczna jest systematyczna (półroczna zgodnie z DTR projektoanych urządzeń) konseracja systemu ykonyana przez specjalistyczną firmę (Rozporządzenie Ministra Spra Wenętrznych Administracji z dnia r. spraie ochrony przecipożaroej budynkó, obiektó budolanych i terenó). 4. Zestaienie podstaoych materiałó Klatka schodoa nr 2 ul. Piłsudskiego Lp. Wyszczególnienie Ilość 1.AFG-2004/8A 1L1G-PP 2.Czujka optyczna dymu DOR-40 + G-40 3.Akumulator żeloy 12V 5,0Ah 2 szt. 4.Klapa oddymiająca raz z siłonikiem 100x130 cm 2 szt. 5.Przycisk oddymiania PO 5 szt. 6.Przycisk przeietrzania PP-20 7.Zasilacz ZSP 135-DR-2A-1 8.Elektrotrzymacz CSA 13050B 4 szt. 9.Akumulator 17Ah/12V 2 szt. 10.Puszka PIP 1A 11.Czujka iatru i deszczu CDW Karty katalogoe - Centrala oddymiania AFG - Optyczna czujka DOR - Czujka iatru i deszczu CDW-03 - Przycisk oddymiania RPO-01 - Przycisk przeietrzania PP-20 - Elektrotrzymacz CSA13050 B - Zasilacz ZSP 130-DR-2A-1 - Przeód YnTKSY - Przeód HLGS - Puszka PIP - Klapa oddymiająca 9

10 6. Certyfikaty i deklaracje - Centrala systemu oddymiania i przeietrzania AFG Certyfikat zgodności nr 2869/ Czujka DOR-40 - Certyfikat Zgodności nr 1438/CPD/ Przycisk oddymiania RPO Certyfikat zgodności nr 2866/ Przeód YnTKSYek 1x2x0,8 Certyfikat zgodności nr 02740/ Przeód HDGs 3x1,5, HLGs Certyfikat Zgodności nr 2761/ Puszka elektroinstalacyjna PIP Orzeczenie nr 22/BA/ Elektrotrzymacz deklaracja zgodności Nr 0407 CPD Zasilacz buforoy ZSP- Certyfikat zgodności nr 1438/CPD/ Klapa dymoa punktoa Certyfikat zgodności nr 1488-CPD-0309/W 7. Spis rysunkó Rys. 2 Instalacja oddymiania i przeietrzania - Układ połączeń Klatka nr 2 od ul Piłsudskiego Rys. 3 Instalacja oddymiania i przeietrzania Schemat steroań Rys. 4 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut pinic Rys. 5 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut parteru Rys. 6 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut parteru Rys. 8 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut I piętra klatka nr 2 od ul. Piłsudskiego Rys. 10 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut I piętra klatka nr 2 od ul. Piłsudskiego Rys. 11 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut II piętra Rys. 13 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut II piętra klatka nr 2 od ul. Piłsudskiego Rys. 14 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut poddasza Rys. 16 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut poddasza klatka nr 2 od ul. Piłsudskiego Rys. 17 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut dachu Rys. 19 Instalacja oddymiania i przeietrzania Rzut dachu klatka nr 2 od ul. Piłsudskiego 10

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY

PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY PROJEKT Budowlano - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością

Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Księga Zarządzania Jakością Starosto Księga Zarządzania Jakością Starosto BIBLIOGRAFIA I ROZDZIELNIK Strona 2 z 25 Dokument : Tytuł : Księga Zarządzania Jakością Wydanie : F Oboiązuje od : 30 kietnia 2014 roku Zastępuje : yd. E z

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyposażenia Centrum Przetwarzania Danych budynku Urzędu Miejskiego w Nysie LOKALIZACJA: Kolejowa 15, 48-300 Nysa TEMAT: Opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo