PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax upr.proj.suw 2989; NIP FAZA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA- WYPOSAŻENIU KLATEK SCHODOWYCH W SYSTEMY ODDYMIANIA, WYPOSAŻENIU OBIEKTU W SYSTEM SY- GNALIZACJI POŻAROWEJ, WYDZIELENIU DRZWIAMI PO- ŻAROWYMI KLATEK SCHODOWYCH, POSZERZENIU OTWORÓW DRZWIOWYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI, WYMIANIE HYDRANTÓW WE- WNĘTRZNYCH I WYKONANIU PRZEPUSTÓW INSTALACYJ- NYUCH ADRES: AUGUSTÓW, ul. WARYŃSKIEGO 57, OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 1 INWESTOR: GMINA MIASTO AUGUSTÓW, UL. 3-GO MAJA 60, AUGUSTÓW AUTOR: tech. Stanisław Olejnik SPRAWDZAJACY: mgr inż. Elżbieta Rybak SUWAŁKI grudzień 2010 r. 1

2 OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iż projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych polegających na wyposażeniu klatek schodowych w systemy oddymiania, wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej, wydzieleniu drzwiami pożarowymi klatek schodowych, poszerzeniu otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki, wymianie hydrantów wewnętrznych i wykonaniu przepustów instalacyjnych w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. AUTOR - tech. Stanisław Olejnik SPRAWDZAJĄCY - mgr inż. Elżbieta Rybak 2

3 BRANŻA ELEKTRYCZNA SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ELEKTRYCZNEGO 1. System wykrywania i sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych 1.1 Opis ogólny Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Opis obiektu 1.2 Opis systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Opis techniczny instalacji Instalacja przewodowa Parametry elektryczne linii dozorowych Tabela elementów liniowych Wyjścia sterowania Sposób montażu urządzeń Koncepcja alarmowania Konserwacja Dokumentacja i szkolenie Zestawienie materiałowe 1.3 System sterowania oddymianiem klatek schodowych Opis technicznych Powierzchnia oddymiania Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza Dobór centralek oddymiania Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmujących Zestawienie materiałowe RYSUNKI 1. Trasy kablowe/lokalizacja elementów rzut poziomy piwnic skala 1:50 2. Trasy kablowe/lokalizacja elementów rzut poziomy parteru skala 1:50 3. Trasy kablowe/lokalizacja elementów rzut poziomy piętra skala 1:50 4. Schemat rozwinięty systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru 5. Schemat rozwinięty systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych. 3

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ELEKTRYCZNEGO 1 System wykrywania i sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej 1.1 Opis ogólny Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru i systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynku Przedszkola nr 1 w Augustowie, ul. Waryńskiego Podstawa opracowania 1. Zlecenie. 2. Uzgodnienia z Inwestorem. 3. Rzuty poziome architektury 4. Ekspertyza techniczna dot. Stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie. Warszawa - grudzień Obowiązujące przepisy i normy w tym: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.]. - PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. - PN-B :2001;Az1:2006. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania, - PN-EN :2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2. Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych, 6. Wytyczne Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i ITB. 7. Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń Przedmiot i zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - kompletne rozwiązanie systemu sygnalizacji pożaru, - rozmieszczenie urządzeń i elementów wykonawczych, - organizację sygnalizacji alarmu, - rozwiązanie sterowania systemami oddymiania klatek schodowych, Zakres ten wynika z zaleceń Ekspertyzy... [4], które w zakresie usunięcia niezgodności z przepisami oraz w zakresie rozwiązań ponadstandardowych min. zalecają: - wyposażyć klatkę schodową KL1 w system odymiania. Zastosować klapę oddymiającą w stropie klatki schodowej, otwieraną siłownikiem elektrycznym. Do napowietrzania zastosować wentylator napowietrzający zamontowany w kanale transferowym ograniczonym na wlocie i wylocie klapami p.poż. wyposażonymi w siłownik elektryczny. Zespół nawiewny zaprojektowany w pomieszczeniu gospodarczym na parterze pod biegiem schodów (w dokumentacji architektonicznej - pomieszczenie wentylatora). Całość uruchamiana z centrali oddymiania i wysterowana sygnałem alarmu pożaru z centrali sygnalizacji pożarowej.; 4

5 - wyposażyć klatkę schodowa KL2 w system odymiania. Zastosować klapę oddymiającą w stropie klatki schodowej., otwieraną siłownikiem elektrycznym. Do napowietrzania zastosować drzwi zewnętrzne (w dokumentacji architektonicznej drzwi DZ1) otwierane za pomocą siłownika drzwiowego. Drzwi DZ1 wyposażyć w elektrotrzymacz, który po uruchomieniu przycisku wyjścia lub podaniu sygnału z centrali oddymiania zostanie zwolniony i umożliwi otwarcie skrzydła drzwiowego. Całość uruchamiana z centrali oddymiania i wysterowana sygnałem alarmu pożaru z centrali sygnalizacji pożarowej.; - zainstalować system sygnalizacji pożarowej, oparty na ręcznych ostrzegaczach pożarowych, czujkach dymu oraz sygnalizatorach Opis obiektu Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest częściowo podpiwniczony. Komunikacja pionowa w budynku odbywa się klatkami schodowymi żelbetonowymi. W budynku znajduje się Przedszkole nr 1. Zagospodarowanie pomieszczeń przedstawia się nastepująco: - piwnica klatka schodowa KL2, pom. magazynowe, pom. konserwatora, kotłownia, pom. zbiornika oleju; - parter klatka schodowa KL1 i KL2, przedsionek, korytarze, pom. wentylatora, pom. gospodarcze, obieralnia, biblioteka, sala zajęć 1, sala zajęć 2 z wyjściem na zewnątrz, pom. podręczne, WC, łazienka, pokój dyrektora, pokój nauczyciela, szatnia, dwa wejścia główne; - 1 piętro klatka schodowa KL1 i KL2, korytarze, zaplecza, kuchnia, pom. żywności, sala zajęć 3, sala zajęć 4, sala zajęć 5, pom. podręczne, WC, łazienka, pom. administracyjne. 1.2 Opis systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru: CERBERUS FC722 Centrala sygnalizacji pożarowej FC722 serii FS720 prod. Siemens jest kompaktową centralą mikroprocesorową o pojemności do 252 adresów. Centrala może pracować samodzielnie jak i w wersji sieciowej. Posiada możliwość podłączenia do 16 stacji, takich jak centrale i konsole obsługowe w jednej sieci. Jest kompatybilna z urządzeniami serii Cerberus PRO. Czujki posiadają możliwość zmiany parametrów w funkcji czasu i zmian otoczenia. Podstawowe parametry techniczne centrali FC 722 Cerberus PRO TM : Parametr FC722 w obudowie Standard FC722 w obudowie Comfort Zasilanie główne VAC 230 VAC Moc zasilacza 70 W 150 W Napięcie robocze VDC VDC Pobór prądu maks. 2.5 A maks. 5 A Pojemność akumulatorów 2 x 12 V, 7 12 Ah 2 x 12 V, 26 Ah Monitorowanie akumulatora tak tak Monitorowanie zasilania głównego tak tak Kompatybilność z czujkami Cerberus PRO FD720 (C-NET) Cerberus PRO FD720 (C-NET) 5

6 Liczba linii Pętle (z rozszerzeniem) lub Linie otwarte 2 (4) 4 (8) 2 (4) 4 (8) Liczba adresów maks. 252 maks. 252 Wbudowane wejścia/ wyjścia Wyjścia przekaźnikowe Transmisja zdalnego alarmu / awaria Wyjścia monitorowane Alarm / awaria / sygnalizatory Programowalne wejścia/wyjścia 1 na każdy sygnał 1 na każdy sygnał 8 1 na każdy sygnał 1 na każdy sygnał 8 Konsola obsługowa wbudowana wbudowana Gniazdo do montażu modułów RS232, RS Gniazdo do montażu modułu sieciowego 2 2 Gniazdo do montażu modułów liniowych 1 1 Gniazdo do montażu kabli (komunikacyjnych) 1 2 Moduł sygnalizatorów maks. 1 maks. 1 Gniazdo Ethernetowe RJ Temperatura pracy C C Temperatura składowania C C Wilgotność (bez kondensacji ) 95 % wzgl. 95 % wzgl. Wymiary (W x H x D) 430 x 398 x 160 mm 430 x 796 x 160 mm Kolor Obudowa Pokrywa jasnoszary, RAL 7035 biały, RAL 9010 Kategoria ochrony (IEC 60529) IP30 IP30 jasnoszary, RAL 7035 biały, RAL 9010 W projektowanym systemie zastosowano następujące urządzenia detekcyjne: Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna OP720 z gniazdem serii Cerberus PRO FD720: napięcie robocze V DC, pobór prądu w stanie spoczynku 220μA, temperatura pracy C +50 C, wilgotność względna - 95% wzgl., protokół komunikacyjny C-NET, kolor biały, RAL9010 kategoria ochronna IP40 a z elementem uszczelniającym RS720 IP42, normy EN54-7;17. izolator zwarć- tak. Optyczno-temperaturowa czujka dymu, punktowa, adresowalna OH720 z gniazdem serii Cerberus PRO FD720: napięcie robocze V DC, pobór prądu w stanie spoczynku 230μA, temperatura pracy C +50 C, wilgotność względna - 95% wzgl., protokół komunikacyjny C-Net, 6

7 kolor biały, RAL9010, kategoria ochronna IP40 a z elementem uszczelniającym RS720 IP42, normy EN54-7;17. izolator zwarć- tak. Ręczny ostrzegacz pożarowy, adresowalny, FDM221: napięcie robocze V DC, prąd dozorowania 200μA, wykonanie wewnętrzne, temperatura pracy C +70 C, wilgotność 95% wzgl., protokół FDNet/C-NET, kategoria ochronna IP44, normy EN54-5;17. blok zacisków przewód 0,28 1,5mm 2, kompatybilność z systemami FS20, AlgoRex, SIGMASYS. FS720 Gniazdo czujki DB720/DB721: 2 boczne przepusty kablowe do okablowania prowadzonego natynkowo o śred. maks. 8mm, zaciski połączeniowe do kabli o średnicy do 1,5mm 2, miejsce na dodatkowe adaptery DBZ1190, w przypadku gniazda DB721 linia dozorowa nie zostanie przerwana w przypadku braku czujki w gnieździe. Moduł wejść/wyjść FDCIO222/221 z obudową FDCH221 prod Siemens: napięcie robocze V DC, pobór prądu w stanie spoczynku 0, ma, wyjścia przekaźnikowe - 4 wejścia/4 wyjścia (250V AC/4A); 1 wejście/1 wyjście (30V DC/ 1A) temperatura pracy C +60 C, wilgotność 95% wzgl., protokół FDNet/C-NET, kategoria ochronna IP30/IP65, normy EN54-5;17. blok zacisków przewód 0,2 1,5mm 2, kompatybilność z systemami FS20, AlgoRex, SIGMASYS. FS720 Certyfikaty: Typ urządzenia Certyfikat zgodności /świadectwo dopuszczenia /aprobata techniczna (CNBOP, CPD) Opis, uwagi FC /2010 Centrala pożarowa adresowalna OP720 CE deklaracja zgodności: 0786-CPD Czujka dymu optyczna FDM /2006 Ręczny ostrzegacz pożarowy FDCIO221 CE deklaracja zgodność: 0786-CPD Moduł 1 wej./wyj. FDCIO /2007 Moduł 4 wej./wyj. Pozostałe elementy systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru SA-K5, SA-K6, SA-K7 1438/CPD/0010 Sygnalizatory akustyczne YnTKSY 1x2x /2006 Kable stacyjne do instalacji p.poż.: 7

8 Typ urządzenia Certyfikat zgodności /świadectwo dopuszczenia /aprobata techniczna (CNBOP, CPD) Opis, uwagi HTKSH PH / Opis techniczny instalacji Instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru zaprojektowano w oparciu o centralę adresowalną FC722 Siemens BT. Centralę zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu dyrektora. Jako elementy detekcyjne zastosowano czujki: optyczne dymu, wielodetektorowe i temperatury. Podstawowym rodzajem czujki zastosowanej do nadzoru pomieszczeń budynku jest optyczna rozproszeniowa czujka dymu z serii adresowalnych detektorów magistrali C-NET umieszczona na suficie. Są to automatyczne detektory wykazujące odporność na czynniki środowiskowe (pył, owady, włókna, wilgotność, zakłócenia elektromagnetyczne, opary korozyjne, wibracje oraz odporność na uderzenia i próby sabotażu. Zastosowana czujka optyczna dymu OP720 pracuje na zasadzie rozproszenia światła w przód z jednym czujnikiem optycznym. Komora próbkowania chroni przed zakłóceniami ze strony oświetlenia zewnętrznego. W czujkach optyczno-temperaturowych OH720 zastosowano dodatkowy czujnik ciepła zwiększający odporność czujki na zjawiska zwodnicze. Czujka ta przeznaczona jest do wczesnego wykrywanie pożarów płomieniowych spowodowanych spalaniem cieczy i ciał stałych, jak również pożarów tlących. Zapewnia wykrywanie pożarów w obecności zjawisk zakłócających. Czujki nadmiarowe ciepła (termiczne) zastosowano w pomieszczeniach kuchni i węzła cieplnego, ze względu na możliwą fluktuacje temperatury i zabrudzenie. Schemat ideowy całego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru przedstawiono na załączonym schemacie. Linie dozorowe, rozmieszczenie czujek i przycisków przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji budynków. Czujki montowane są w gniazdach uniwersalnych DB720/721 przeznaczonych dla czujek serii Cerberus Pro FD720. Sygnalizacja alarmu za pomocą sygnalizatorów akustycznych instalowanych na każdej kondygnacji budynku. Przy lokalizacji czujek zwracać uwagę na zalecenia normy co do odległości od kratek systemu wentylacji oraz powierzchni dozorowania w polach stropowych wydzielonych przez biegnące belki stropowe i kanały wentylacyjne. Odczyt miejsca sygnalizacji zagrożenia następuje z poziomu centrali pożarowej (dzięki systemowi adresowalnemu). Opisy tekstowe przyporządkowane elementom adresowalnym umożliwiają dokładną identyfikację miejsca zagrożenia. Każda czujka wyposażona we wskaźnik zadziałania umieszczony centralnie na czujce. Centrala posiada możliwość podłączenia do Stacji Monitorowania Alarmów z wykorzystaniem wyjść przekaźnikowych na płycie głównej centrali, których stan zmienia się w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia Instalacja przewodowa Instalację przewodową zaprojektowano przewodem do instalacji pożarowych typu YnTKSY 1x2x0,8 (linie dozorowe) oraz przewodem ognioodpornym HTKSH PH90 1x2x0,8 mm (linia sygnalizacyjna i sterowania urządzeń wykonawczych). Przewody należy prowadzić w bruzdach pod tynkiem. Zasilanie centrali pożarowej prowadzić z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V 50Hz przewodem elektroenergetycznym, YDYżo 3x2.5mm 2 z rozdzielni NN (RE1 na parterze) sprzed wyłącznika głównego. Obwód wydzielony, oznaczony, zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym B10A. Centralę wyposażono w akumulatory, które zapewnią pracę na wypadek awarii zasilania. Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze przez co najmniej 30 min. 8

9 Zasilacz centrali wyposażono w baterie akumulatorowe do zasilania rezerwowego. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych innych odbiorników niezwiązanych z systemem sygnalizacji pożarowej. Wymaganą pojemność akumulatorów centrali określono zgodnie ze wzorem: Q=k x (D1xI1 x t1+d2xi2 x 0,5) gdzie: I1 prąd pobierany z baterii akumulatorów w przypadku braku zasilania głównego, należy uwzględnić pobory prądu przez wszystkie aktywne elementy centrali. I2 prąd pobierany przez centralę sygnalizującą alarm pożarowy, t1 czas zasilania rezerwowego dobierany w zależności od przyjętej możliwość i serwisowania systemu zasilania i centrali, t2 czas pracy systemu w stanie alarmowania, k współczynnik wynoszący 1.25 równoważy proces starzenia się baterii, D 1 współczynnik związany z pojemnością baterii przy rozładowywaniu jej prądem I1. Dla systemów sygnalizacji pożaru praktycznie należy przyjąć D 1 =1, D 2 współczynnik związany ze zmniejszeniem się pojemności baterii wynikającym z poboru prądu o dużej wartości w warunkach alarmu. Dla typowych warunków pracy CSP można przyjąć D 2 =1. Wyliczenie wymaganej pojemności wsparte kalkulatorem producenta przeznaczonym do obliczeń bilansu prądowego pozwala określić parametry zasilania centrali; wymagana pojemność Q=20,6Ah proponowany typ akumulatorów 26 Ah, wymagana moc zasilacza 69,8W. W związku z tym należy dobrać następującą konfigurację zasilania centrali: centrala FC722-ZZ z dodatkową obudową przeznaczoną do akumulatorów 26Ah zasilacz centrali 70W, maksymalna pojemność akumulatorów 2 x akumulator FA2006-A1 26Ah, Parametry elektryczne linii dozorowych Płyta centrali obsługuje 2 pętle adresowalne o pojemności 252 adresów. W projektowanym systemie urządzenia zaprojektowano na jednej pętli dozorowej. Współczynnik obciążenia adresu (AK) oznacza liczbę adresów, które są zajmowane przez urządzenia podłączone do linii czujek. Wszystkie urządzenia podłączone do linii czujek bezpośrednio mają adres AK=1. Dla pętli nr: 1 AK=50. Współczynnik obciążenia dla prądu spoczynkowego (RK) oznacza obciążenie wnoszone przez urządzenie w stanie spoczynku. I ma zastosowanie do obliczania wydajności zasilania. Zgodnie z tabelą współczynników obciążeń producenta dla pętli nr: 1 RK=56. Współczynnik obciążenia dla prądu maksymalnego (MK) oznacza obciążenie wnoszone przez urządzenie w stanie alarmu i służy do obliczenia obciążenia elektrycznego karty liniowej. Dla pętli nr: 1 MK=56. Zgodnie z wykresem weryfikacji rezerwa współczynnika obciążenia dla prądu maksymalnego jest wystarczająca do poprawnej pracy modułu liniowego. Maksymalna rezystancja i pojemność dla linii najdłuższej (1 petla) nie została przekroczona. Typowa wartość pojemności i rezystancji przewodu YnTKSY 1x2x0.8 wynosi: rezystancja pojedynczej żyły 37.5 ohm/km, pojemność skuteczna dowolnej pary 100 nf/km, rezystancja izolacji 500 Mohm/km. Dopuszczalne wartości rezystancji i pojemności pętli wynoszą: rezystancja pętli: ohm, rezystancj obliczona: 3 ohm, pojemność pętli dla kabla o rezystancji >50ohm 500nF, dla kabla <50ohm 750nF. 9

10 Schemat obliczeń oraz tabele obciążeń elementów zawarte w DTR systemu FS720. Obliczenia wykonano na kalkulatorze (xls) załączonym do DTR systemu. Lokalizacja i numeracja elementów dozorowych została przedstawiona na rysunkach. Przyporządkowanie elementów do stref dozorowych wykonać na etapie programowania centrali pożarowej Tabela elementów liniowych Nr Lokalizacja Elementy liniowe Razem Sygnalizator linii elementu Czujka OP720 Czujka OH720 Czujka HI720 ROP FDM221 Moduł wej./wyj. FDCIO221/222 L1 Piwnica L1 Parter L1 Piętro Razem Wyjścia sterowania Alarm II stopnia z centrali włącza urządzenia alarmowe oraz wysterowuje urządzenia wykonawcze poprzez moduły liniowe wejścia wyjścia. Nr Wyjście/wejście modułu (adres na pętli) Rodzaj Lokalizacja Wyzwalanie S-1 moduł centrali FCA2005 (CSP) Sygnalizatory akustyczne Piwnice (2), parter (2), piętro I (1) Alarm II st. 1 FDCIO222 (1/9) Klapy zwrotne w kanale transferowym (nawiew) Parter Alarm II st. 2 FDCIO222 (1/9) Wentylator nawiewny Parter Alarm II st. 1 FDCIO221 (1/8) Centrala oddymiania klatki schodowej KL1 Piętro Alarm II st. 1 FDCIO221 (1/29) Centrala oddymiania klatki schodowej KL2 Piętro Alarm II st. 1 FDCIO221 (1/14) Zwolnienie elektrotrzymacza drzwi DZ1 Parter Alarm II st Sposób montażu urządzeń Centrala sygnalizacji pożarowej Centralę pożarową należy zamontować zgodnie z wymaganiami producenta. Wyświetlacz centrali powinien znajdować się na wysokości około 1,5-1,7m od poziomu podłogi. Linie dozorowe do łączówek instalacyjnych CSP przyłączyć zgodnie z instrukcją instalacji systemu, zwracając uwagę na polaryzację linii dozorowych. Czujki Gniazda czujek należy instalować bezpośrednio n/t zabezpieczanych pomieszczeń. Przewody między czujkami oraz między przyciskami nie mogą być przedłużane muszą to być przewody ciągłe, jednoodcinkowe. W innych przypadkach łączenia i rozgałęzienia należy wykonać przez zastosowanie listew zaciskowych lub przełącznic teletechnicznych. Przyciski pożarowe Przycisk pożarowy należy instalować na wysokości 1,6m od podłogi, w odległości (o ile to możliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Należy zwrócić uwagę, aby nie były zasłaniane przez składowane materiały i urządzenia. 10

11 Sygnalizatory Sygnalizatory akustyczne montować na ścianie na wysokości 2,5m od podłogi. Podłączenie sygnalizatora do linii alarmowej powinno odbywać się za pomocą puszek instalacyjnych PIP zapewniających ciągłość linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora objętego pożarem i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru (w przypadku kilku sygnalizatorów na jednej linii). Uwagi montażowe W przypadku stwierdzenia możliwości narażenia czujek na uszkodzenia mechaniczne należy je zabezpieczyć przez zainstalowanie odpowiednich osłon. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami i przepisami dotyczącymi robót instalacyjnych oraz przepisami BHP. Wykonawca instalacji powinien posiadać autoryzację producenta instalowanych urządzeń. Użytkownik zapewni czytelną numerację pomieszczeń w celu ostatecznego skonfigurowania systemu i opisu stref dozorowych. W trakcie przekazywania instalacji należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu łącznie z przetestowaniem wszystkich czujek systemu, przeszkolić obsługę i wyposażyć użytkownika w niezbędne dokumenty i instrukcje. Ostateczna organizacja alarmowania powinna zostać szczegółowo ustalona z użytkownikiem na etapie programowania centralki Koncepcja alarmowania Dozorowanie W czasie dozorowania, przy prawidłowo zmontowanym i sprawnym technicznie układzie, centrala sygnalizacji pożarowej wskazuje poprawną pracę (gotowość operacyjną) automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej świeceniem zielonej LED w module kontrolnym. Żadne inne wskaźniki i sygnalizatory nie powinny działać. Alarmowanie Ze względu na możliwość eliminacji fałszywych alarmów, przewiduje się alarmowanie dwustopniowe. Alarmowanie dwustopniowe zapobiega niepotrzebnemu wzywaniu straży pożarnej. Zadziałanie czujki automatycznej w obiekcie spowoduje: sygnalizacje optyczną w centrali pożarowej, wyświetlenie na wyświetlaczu informacji o numerze strefy, numerze linii dozorowej, numerze czujki, nazwie i numerze zagrożonego pomieszczenia; można więc dokładnie zidentyfikować miejsce zagrożenia pożarem, sygnalizacja trwa przez okres 60s przeznaczony na zgłoszenie się operatora centrali i potwierdzenie przyciskiem POTWIERDZENIE alarmu I stopnia (alarm wewnętrzny w pomieszczeniu centrali), niezgłoszenie się personelu w tym czasie powoduje włączenie się alarmu II stopnia; alarm II stopnia to alarm zewnętrzny, polega na przekazaniu informacji o pożarze do PSP, uruchomieniu systemów przeciwpożarowych itp., zgłoszenie się personelu przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o okres do 10 min.; czas ten jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania zagrożenia pożarowego, jeśli operator nie przeprowadził kasowania przez wciśnięcie przycisku KASOWANIE, po tym okresie czasu nastąpi włączenie alarmu II stopnia, uruchomienie ręcznego ostrzegawcza pożarowego powoduje natychmiastowy alarm II stopnia. Stany alarmowe wymagają od obsługi rozpoznania sytuacji i/lub podjęcia interwencji gaśniczej. W przypadku alarmu fałszywego, instalację należy doprowadzić do stanu dozorowania przez skasowanie alarmu centrali. Sygnalizacja uszkodzeń i manipulacji Centrala wykrywa i sygnalizuje: 11

12 przerwę i/lub zwarcie w linii dozorowej, awarię zasilania głównego, uszkodzenie (wyładowanie) baterii i akumulatorów. Uszkodzenia te sygnalizowane są optycznie świeceniem odpowiedniej lampki lub LED (żółtej) w module sygnałowym i akustycznie dźwiękiem przerywanym o stałej, wysokiej częstotliwości. Sygnalizacja optyczna i akustyczna zanika samoczynnie po usunięciu uszkodzenia. W przypadku wystąpienia jednoczesnego alarmu pożarowego i uszkodzeniowego, pierwszeństwo ma alarm pożarowy. Wszystkie zdarzenia zostają przez centralę zapamiętane Konserwacja Brak właściwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej prowadzi do wadliwej jego pracy a nawet do całkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Poniżej podano podstawowe warunki eksploatacji, które powinny służyć za wskazówki przy opracowaniu szczegółowej instrukcji eksploatacji systemu. Obsługa codzienna Sprawdzić poprawność wskazań centrali sygnalizacji pożarowej. Nie powinna świecić się żadna lampka sygnalizacyjna poza lampką sygnalizującą fakt zasilania. Obsługa kwartalna Sprawdzić poprawność pracy centrali sygnalizacji pożarowej za pomocą jej układu badaniowego. Sprawdzić działanie przycisków. Obsługa roczna Sprawdzić poprawność pracy automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej przez przeprowadzenie prób symulujących zjawiska pożarowe dla wszystkich elementów inicjujących. Należy przeprowadzić testowanie czujek, testowanie centrali, symulowanie alarmów i symulowanie usterek. Prace prowadzić stosując się do przepisów i norm krajowych. Wszystkie uwagi i spostrzeżenia nasuwające się w procesie kontroli pracy urządzenia wpisać do książki pracy i niezwłocznie usunąć wszystkie nieprawidłowości. O wszystkich zauważonych usterkach w pracy instalacji niezwłocznie informować konserwatora. Obsługę techniczną baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami wytwórcy Dokumentacja i szkolenie Pomieszczenie centrali sygnalizacji pożarowej należy wyposażyć w następujące dokumenty, związane z obsługą automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej: instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego (instrukcja obsługi centrali), książkę pracy systemu, w której należy notować wszystkie prace związane z obsługą techniczną systemu, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia (włączenia), jak również wszystkie, przypadki alarmów uszkodzeniowych i pożarowych (w tym fałszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. nazwę i adres konserwatora automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej, wykaz osób funkcyjnych, tzn. tych osób z obsługi obiektu, które należy w pierwszej kolejności powiadomić o pożarze w obiekcie: w wykazie należy podać adresy i numery telefonów (zapewnia użytkownik). Osoby pełniące dyżur przy centrali powinny zostać przeszkolone w zakresie obsługi automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej w obiekcie, w tym szczególnie w zakresie centrali sygnalizacji pożarowej. Każda ze szkolonych osób musi mieć zapewnioną możliwość praktycznej obsługi centrali sygnalizacji pożarowej. 12

13 Zestawienie materiałowe Lp. Opis urządzenia Ilość FC722-ZZ - 2 pętle dozorowe, 252 adresy, wyświetlacz 8 linii x 40 znaków, 1 wyj. 1. sygnalizatorów, wyj. monitoringu, 8 wej./wyj. OC, port Ethernet, obudowa Comfort, kpl. 1 zasilacz 150W, miejsce na akumulatory max 2x26 Ah 2.FA2006-A1 - Akumulator 12V/26Ah szt. 2 3.DB721 - Gniazdo czujki adresowalnej szt OP720 Optyczna czujka dymu szt OH720 czujka optyczno-termiczna szt. 3 6.HI720 czujka temperatury szt. 2 7.Moduł we/wy FDCIO221 z obudową szt. 3 8.Moduł we/wy FDCIO222 z obudową szt. 1 9.FDME221 - Ręczny ostrzegacz pożarowy IP44 z obudową FDMH291 szt Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 szt Puszka sygnalizatora PIP-1 sz Przewód YnTKSY 1x2x0,8mm mb wg kosztorysu 13.Przewód HTKSH PH90 1x2x0.8mm mb wg kosztorysu 14.Przewód zasilający YDY 3x2,5 mm 2 mb wg kosztorysu 1.3 System sterowania oddymianiem klatek schodowych Opis techniczny Instalacja oddymiania obejmuje dwa pionowe ciągi komunikacyjny tj: klatkę schodową KL1 i klatkę schodowa KL2, zabezpieczające prawidłową ewakuację z Przedszkola nr 1. Z godnie z Ekspertyza [4], obie klatki schodowe należy wyposaży w urządzenia do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła. Zadaniem systemu w przypadku pożaru jest : utrzymać jak najdłużej wolne od dymu drogi ewakuacyjne, utrzymać jak najdłużej drogi natarcia dla straży pożarnej, odprowadzić na zewnątrz gorące gazy pożarowe. Projektowana instalacja oddymiania pojedynczej klatki schodowej oparta jest na centralce oddymiania typu RZN 4404-K. Projektuje się instalację oddymiającą z wykorzystaniem urządzeń firmy D+H, posiadających świadectwo dopuszczenia i certyfikaty zgodności CNBOP. System obsługujący oddymianie pojedynczej klatki schodowej składa się z centralki oddymiania, napędów-siłowników służących do otwierania okien oddymiania i napowietrzania, wentylatora napowietrzania oraz przycisków oddymiania i przewietrzania. Centralka sterowania może być uruchamiana ręcznie z przycisków ALARM ODDYMIANIE typ RT 42 PL zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki lub wysterowana automatycznie sygnałem alarmowym detektorów instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru. W celu sprawdzania funkcjonowania instalacji i okresowego (zgodnie z zaleceniami producenta) uruchamiania napędów przy centralce oddymiającej należy zainstalować przycisk LT 43U (przewietrzanie-zamykanie) Powierzchnia oddymiania Zgodnie z PN-B /2001 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego tej klatki schodowej (F[m 2 ]). Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0m 2. Funkcję otworu oddymiania pełnić będą: projektowane do umieszczenia w stropie klatek schodowych klapy oddymiania o wymiarach: 1,0mx1,0m oraz 1,0mx1,40m. Klapy wyposażone w siłowniki 24V/2,5A. 13

14 Parametry klap oddymiania powinny zapewnić wymaganą czynną powierzchnię oddymiania dla każdej klatki schodowej. Obliczenia dla klatki schodowej KL1 wymagana czynna powierzchnia klap (okien) dymowych =powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej (F) x 5%. F = 19,1m 2 (powierzchnia maks. klatki na poziomie piętra). F x 5% = 0,96 m 2 ; wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Wymaganą powierzchnię czynną oddymiania uzyskamy stosując: klapę oddymiania jednoskrzydłową z osłonami przeciwwiatrowymi o wymiarach 1,0m (szer.) x 1,4m (dł.); czynna powierzchnia oddymiania klapy przy zastosowaniu osłon przeciwwiatrowych wynosi 1,05m 2 a współczynnik wypływu klapy Cv=0,75: wyposażenie klapy to jeden siłownik elektryczny 24Vdc/2,5A (dane producenta)); Czynna powierzchnia oddymiania dla zastosowanego otworu oddymiania wynosi : A a = 1,05m 2 /warunek spełniony: 1,05m 2 >0,98m 2 /. Obliczenia dla klatki schodowej KL2 wymagana czynna powierzchnia klap (okien) dymowych =powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej (F) x 5%. F = 8,5m 2 (powierzchnia maks. klatki na poziomie piętra). F x 5% = 0,43 m 2 ; wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Wymaganą powierzchnię czynną oddymiania uzyskamy stosując: klapę oddymiania jednoskrzydłową z osłonami przeciwwiatrowymi o wymiarach 1,0m (szer.) x 1,0m (dł.); czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi 0,6m 2 a współczynnik wypływu klapy Cv=0,6: wyposażenie klapy to jeden siłownik elektryczny 24Vdc/2,5A (dane producenta)); Czynna powierzchnia oddymiania dla zastosowanego otworu oddymiania wynosi : A a = 0,6m 2 /warunek spełniony: 0,6m 2 >0,43m 2 / Zapewnienie dostatecznego dopływu powietrza W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej okien dymowych należy przewidzieć odpowiednią liczbę i powierzchnię otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantują wytworzenie strumienia powietrza przelotowego. Otwory dolotowe powinny być stale otwarte lub otwierane przy uruchamianiu urządzeń oddymiania. Zgodnie z PN geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni zainstalowanych klap. Możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. Klatka schodowa KL1. Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej wynosi: 14

15 A v napow. = A v.oddym.x1,3=(1,4m 2 )x1,3=1,82m 2 Zgodnie z Ekspertyzą [4], do napowietrzania projektuje się zastosować wentylator napowietrzający wraz z kanałem transferowym ograniczonym klapami p.poż. sterowanymi elektrycznie. Wentylator należy umieści w kanale transferowym zakończonym na wlocie i wylocie klapami p.poż.. Całość instalacji zlokalizować w pomieszczeniu wentylatora na parterze budynku pod biegiem schodów klatki schodowej KL1. Wentylator powinien zapewnić napływ powietrza kompensacyjnego z zewnątrz. Dostarczenie powietrza będzie następowało w sposób automatyczny, w wyniku wysterowania klap i wentylatora sygnałem alarmu pożarowego z centrali pożarowej poprzez moduł wejściowo/wyjściowy. Przepływ powietrza uzupełniającego poniżej warstwy gorących gazów i dymów pożarowych, w przypadku jego nadmiernej prędkości może powodować mieszanie się dymu z powietrzem. Dlatego zaleca się, aby szybkość powietrza uzupełniającego w miejscu kontaktu z warstwa gorących gazów była mniejsza niż 1m/s. Dobór wentylatora napowietrzania w projekcie branży sanitarnej. Przewody zasilania wentylatora wprowadzić do puszki podłączeniowej na obudowie. Zasilanie elektryczne i wentylatora musi być wykonane z zapewnieniem nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej podczas pożaru poprzez zastosowanie przewodów ognioodpornych typu NKGs 0,6/1kV3x2.5mm2. Przy zastosowaniu głównego wyłącznika pożarowego odcinającego dopływ energii elektrycznej dla całego budynku, zasilanie wentylatora musi być niezależne i umożliwić normalną pracę podczas pożaru. Podłączenie wykonać zgodnie z zasadami bhp stosując się do dtr producenta. Klapy p.poż. kanału transmisyjnego powinny posiadać siłownik elektryczny 24V dc. Zostaną zasilone z certyfikowanego zasilacza pożarowego 24V/5A z zasilaniem rezerwowym i wysterowane sygnałem alarmu pożarowego z centrali pożarowej poprzez moduł wejściowo/wyjściowy. Klatka schodowa KL2. Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej wynosi: A v napow. = A v.oddym.x1,3=(1,0m 2 )x1,3=1,3m 2 Zgodnie z Ekspertyzą [4], do napowietrzania projektuje się zastosować drzwi zewnętrzne DZ1 otwierane automatycznie za pomocą siłownika elektrycznego wysterowanego sygnałem alarmu pożarowego z centrali pożarowej poprzez centralę sterowania oddymianiem. Drzwi wyposażyć w zworę elektromagnetyczną i kontrolę dostępu z przyciskiem wyjścia i przyciskiem ewakuacyjnym, zgodnie ze schematem. Powierzchnia napowietrzania drzwi zewnętrznych DZ1 zlokalizowanych na parterze klatki schodowej KL2 wynosi: (0,9mx2,05m=1,85m 2 ) Dobór centralek oddymiania Zgodnie z wymaganiami centralkę należy zasilać napięciem 230V/50Hz. Rezerwowym źródłem zasilania centralki oddymiania będzie bateria akumulatorów o napięciu 24V i czasie pracy nie mniejszym, niż 72 godziny połączona z zasilaczem buforowo. Właściwa pojemność Q akumulatorów jest zapewniona przez producenta centralek. W przypadku projektowanej centralki oddymiania RZN4404-K, akumulatory mają pojemność 2,2Ah. Centrala oddymiania klatki schodowej KL1: Lp. Siłownik J.m. Ilość [szt.] Prąd [A] 1 Napęd klapy oddymiania kpl 1 2,5 Razem pobór prądu przez siłowniki: 2,5 15

16 Zastosować: Centrala oddymiania wydajność maks.4a dla klatki schodowej KL1 Centrala oddymiania klatki schodowej B: Lp. Siłownik J.m. Ilość [szt.] Prąd [A] 1 Napęd klapy oddymiania kpl 1 2,5 2 Napęd drzwi napowietrzania kpl 1 1,0 Razem pobór prądu przez siłowniki: 3,5 Zastosować: Centrala oddymiania wydajność maks.4a dla klatki schodowej KL2 Do zasilania siłowników klap/okien zastosować przewód HDGs PH30 3x1,5 mm 2. Zasilanie centralki oddymiania prowadzić z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 230V 50Hz przewodem elektroenergetycznym, YDYżo 3x2.5mm 2 z najbliższej rozdzielni NN. Obwód zabezpieczony wyłącznikiem instalacyjnym B6A. Podstawowe parametry centrali oddymiania RZN4404/08: Moc znamionowa : 120VA/240VA Napięcie znamionowe : 230VAC, 50Hz Wyjścia napięciowe : 24VDC Maks. prąd obciążenie wyjścia napędów : 4A/8A Maks. prąd obciążenie wyjścia chwytaków : 0,5A Emisja zakłóceń : EN , EN Odporność na zakłócenia : EN , EN do -6, EN Kategoria ochrony : II / I (dla obudowy -KS) Temperatura pracy : -10 do +55 st. C Stopień ochrony : IP42 /IP54 (dla obudowy -KS) Czas podtrzymania zasilania awaryjnego: 72 godziny RZN4404-K : 2x 12V / 2,2Ah ± 0,3Ah/RZN4408-K : 2x 12V / 3,4Ah ± 0,3Ah Przy podłączeniu urządzeń alarmujących : 2x 12V / 3,4Ah ± 0,3Ah (większa obudowa) Funkcjonowanie systemu w stanie dozoru i alarmu Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie poprzez : otwarcie klap oddymiania klatek schodowych automatycznie wyzwalane alarmem pożarowym z systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku oddymiania, zapewnienie dolotu powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej KL1 poprzez automatyczne otwarcie klap p.poż. w kanale transferowym oraz start wentylatora napowietrzania; zapewnienie dolotu powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej KL2 poprzez automatyczne otwarcie drzwi napowietrzania DZ1. Inwestor powinien zapewnić właściwe warunki organizacyjne aby otworzyć drzwi i okno napowietrzania klatki schodowej w celu prawidłowego wykorzystania projektowanego systemu sterowania oddymianiem Zestawienie materiałowe Lp. Nazwa urządzenia Jm. Ilość 1. Centrala oddymiania RZN 4404-K szt Akumulator 12V/2,2 Ah szt Klapa jednoskrzydłowa z osłonami przeciwwiatrowymi o wymiarach 1,0m x 1,0m; czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi 0,6m2; współczynnik wypływu klapy Cv=0,6: wyposażenie klapy to jeden siłownik elektryczny 24Vdc/2,5A kpl. 1 16

17 Lp. Nazwa urządzenia Jm. Ilość 4. Klapa jednoskrzydłowa z osłonami przeciwwiatrowymi o wymiarach 1,0m x 1,4m; czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi 1,05m2; współczynnik wypływu klapy Cv=0,75: wyposażenie klapy to jeden siłownik elektryczny 24Vdc/2,5A kpl Napęd drzwiowy drzwi napowietrzania DDS54/500 kpl Ręczny przycisk oddymiania RT42 szt Wentylator napowietrzania z klapami p.poż i kanałem transmisyjnym branża sanitarna 8. Ręczny przycisk przewietrzania LT 43U z obudową natynkową AP-LT szt Zwora elektromagnetyczna 12V/350kg szt Zasilacz kontroli dostępu 12V/2A szt Kontroler drzwiowy szt Przycisk wyjścia szt Przycisk ewakuacyjny szt Kontaktron drzwiowy szt Przewód YTKSY 3x2x0,5 wg kosztorysu 16. Przewód YnTKSYekw. 2x2x0.8mm przycisk przewietrzania wg kosztorysu 17. Przewód HTKSH PH90 3x2x0.8mm przyciski oddymiania wg kosztorysu 18. Przewód HDGs PH30(90) 3x1,5żo mm 2 - siłowniki wg kosztorysu 19. Przewód YDYżo 3x2,5żo mm 2 - zasilanie wg kosztorysu 20. Przewód NKGs 3x2,5żo mm 2 zasilanie wentylatora wg kosztorysu 17

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo