NESSI. Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NESSI. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 NESSI Podręcznik użytkownika

2 Spis treści 1. Opis systemu Topologia systemu Jednostki Sterujące - Control Unit Oprawy oświetlenia awaryjnego Komputery operatorskie Podzespoły sieciowe Oprawy oświetleniowe Jednostki Sterujące CTI Przewodowa Jednostka Sterująca Control Unit 3x64 CTI Bezprzewodowa Jednostka Sterująca Control Unit 2.4GHz Centralna Bateria Central Battery Oprogramowanie operatorskie NESSI Instalacja Wymagania Sprzęt System operacyjny Proces instalacji Struktura NESSI Okno logowania Okno aplikacji Drzewo urządzeń Drzewo map Prawy Panel - Widok konfiguracyjny Widok wizualizacji na mapach Menu narzędzia Okno komunikatów Konfiguracja sieci ES-CTI Pierwsze uruchomienie NESSI Dodanie Jednostki Sterującej lub Centralnej Baterii Inicjalizacja systemu z poziomu NESSI Parametry Centralnej Baterii Wizualizacja na mapach Dodanie map Nanoszenie urządzeń na mapy Testy modułów awaryjnych Konfiguracja harmonogramu testów Uruchomienie testu funkcjonalnego z pominięciem harmonogramu

3 3.6. Wydruki Wydruk statusów urządzeń Wydruk historii urządzeń Wydruk historii logowania Wydruk urządzeń na mapach Wydruk raportów z testów Obsługa systemu CTI Dodawanie Jednostek Sterujących Usuwanie Jednostki Sterującej Inicjalizacja Jednostki Sterującej Harmonogram testów funkcjonalnych i autonomii Uruchomienie Testu Funkcjonalnego z pominięciem harmonogramu Blokada trybu awaryjnego Ustawienie grupy testowej urządzeń Edycja nazwy urządzenia Notatki serwisowe do urządzeń Edycja standardowych notatek Wybór oprawy modułu awaryjnego Automatyczne odświeżanie stanu systemu (tryb online) Odświeżanie stanu systemu Statusy modułów awaryjnych Statusy Jednostki Sterującej Szukanie określonego urządzenia wg adresu Ilość wszystkich urządzeń Ilość urządzeń na mapach Ilość urządzeń w danej Jednostce Sterującej Parametry Jednostki Sterującej lub urządzenia Historia zdarzeń na Jednostce Sterującej i urządzeniach Narzędzia Wydruk statusów urządzeń Wydruk historii urządzeń Wydruk historii logowania Wydruk urządzeń na mapach Wydruk raportów z testów Edycja listy notatek standardowych Export bazy danych Import bazy danych Export/Import lokalizacji urządzeń (rozmieszczenie urządzeń na mapach) Wysłanie informacji uruchomieniowych Zmiana wersji językowej

4 4.3. Obsługa wizualizacji na mapach Dodanie mapy Usunięcie mapy Tryb edycji mapy Zmiana nazwy mapy Zmiana mapy Zoom mapy Dodawanie urządzeń na mapę Tryby wyświetlania urządzeń w zależności od zoomu mapy Rozmiar balonów / tabletów Ustawianie zoomu mapy dla funkcji wyszukania urządzenia na mapie Opcje wyświetlania tabletów Zmiana położenia urządzenia na mapie Usunięcie wszystkich urządzeń z mapy Usunięcie urządzenia z mapy

5 1. Opis systemu System Centralnego Nadzoru umożliwia monitorowanie stanu dołączonych opraw awaryjnych. Oprawy oświetlenia awaryjnego oraz moduły awaryjne z rodziny CTI zostały wyposażone w układy elektroniczne odpowiedzialne za komunikacje z systemem, wykonywanie odpowiednich testów, obsługę baterii akumulatorów oraz dokonywanie przełączeń trybów pracy. Dzięki zastosowaniu systemu centralnego można sprawdzić: stan komunikacji w obrębie systemu stan funkcjonalny urządzeń dołączonych do systemu stan źródeł światła w poszczególnych oprawach stan baterii w poszczególnych oprawach ilość błędów podczas ostatnio wykonanych testów historie zdarzeń w systemie Wyzwolić: test funkcjonalny test autonomiczny blokadę pracy awaryjnej Ustawić: datę automatycznego testu funkcjonalnego odstępy pomiędzy kolejnymi testami funkcjonalnymi godzinę rozpoczęcia testów funkcjonalnych datę automatycznego testu autonomii odstępy pomiędzy kolejnymi testami autonomii godzinę rozpoczęcia testów autonomii indywidualne nazwy dla poszczególnych opraw pogrupować oprawy do testu autonomii 5

6 1.1. Topologia systemu ES-CTI2 jest systemem modularnym o otwartej architekturze umożliwiającej rozbudowę o dowolną ilość modułów specjalizowanych. Każda ze specjalizowanej podsieci, w której znajdują się oprawy oświetlenia awaryjnego jest zarządzana przez autonomiczną specjalizowaną Jednostkę Sterującą - Control Unit. Jednostki Sterujące podłączone są do szkieletu sieci wykorzystującego standard Ethernet. Połączenia w obrębie szkieletu mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu następujących technologi: 100Base-TX wymaga 2 par z 4 parowej skrętki kategorii 5, używa wtyków RJ45. Zasięg rozwiązania wynosi do 130m 100Base-FX za pomocą włókien światłowodowych jedno lub wielomodowych. Zasięg rozwiązania wynosi od 2km do 40km. SHDLS wymaga jednej z par z 4 parowej skrętki kategorii 5. Zasięg rozwiązania wynosi do 10km WiFi b/g połączenie pomiędzy Jednostkami Sterującymi realizowane bezprzewodowo. Zasięg jest silnie uzależniony od topologii budynku. GRPS/EDGE/3G połączenie pomiędzy Jednostkami Sterującymi realizowane po sieci GSM. Zasięg ograniczony pokryciem siecią GSM. System ES-CTI2 składa się z następujących elementów: Jednostki Sterujące - Control Unit Stanowią niezależne autonomiczne urządzenia. Spełniające rolę nadrzędnych sterowników sieci opraw awaryjnych Oprawy oświetlenia awaryjnego Są to główne elementy wykonawcze systemu oświetlenia awaryjnego. Podejmują pracę awaryjną w przypadku zaniku napięcia zasilania na obiekcie. Elektronika opraw wyposażona jest kontrolowany procesorem moduł testowy. Potrafi on wykryć awarię podstawowych bloków oprawy oraz przesłać za pomocą sieci informację do Jednostek Sterujących. 6

7 1.1.3 Komputery operatorskie Są elementami opcjonalnymi. System może być oparty wyłącznie o Jednostki Sterujące podpięte do strukturalnej sieci LAN budynku. Oprogramowanie zarządzające NESSI może zostać zainstalowane i uruchomione na dowolnym komputerze PC pod kontrolą systemu Windows. W sytuacjach kiedy system ES-CTI2 wymaga użycia większej liczby Jednostek Sterujących, produkt oferowany jest wraz ze stacją operatorską Nessi Control Center lub Nessi Touch Panel, na której zainstalowane jest oprogramowanie zarządzające NESSI Podzespoły sieciowe W zależności od rozległości szkieletu sieci oraz zastosowanym typie połączeń (100Base-TX, 100Base-FX, SHDLS), system oferowany jest z pełnym zestawem urządzeń pomocniczych, takich jak switche, media konwertery, extendery oraz routery. 7

8 1.2. Oprawy oświetleniowe Unikalny projekt plastyczny opraw oświetleniowych połączony z nowatorskimi rozwiązaniami elektronicznymi i energetycznymi. Neutralna forma wpisująca się w dowolne otoczenie obiektu architektonicznego: projekty SYSTEMU SCREEN i SYSTEMU VECTOR proste, czyste formy znaków ewakuacji naniesione na podświetlane ekrany o neutralnym wyglądzie, w delikatnych, zminimalizowanych obudowach projekt SYSTEMU MONITOR nowatorskie podejście do plastyki opraw oświetlenia awaryjnego, kształt zaczerpnięty z bezpośredniego otoczenia człowieka. Nowoczesna forma techniczna nawiązująca do wyglądu monitorów komputerowych Najwyższa jakość i zastosowane ultra nowoczesne technologie: układy elektroniczne kontrolowane przez 32-bitowe procesory, technologia SMD technologia bezprzewodowego przesyłania danych w pełni zgodna ze standardem IEEE podświetlenie ekranów opraw systemami LED powłoki lakierowane wykonywane w technologii lakierów wodnorozpuszczalnych o najwyższych parametrach 8

9 1.3. Jednostki Sterujące CTI2 Jednostki Sterujące - Control Unit to autonomiczne urządzenia do nadzorowania stanu opraw oświetlenia awaryjnego. Występują w dwóch wersjach, przewodowej oraz bezprzewodowej Przewodowa Jednostka Sterująca Control Unit 3x64 CTI jest całkowicie autonomicznym urządzeniem, może stanowić wraz z oprawami najmniejszy system ES- CTI2 obsługuje maksymalnie 192 przewodowe urządzenia CTI lub CTI2 posiada trzy niezależne porty magistrali CTI/CTI2, obsługujące po 64 urządzenia posiada praktycznie nieograniczoną pamięć na historie testów oraz raporty wyświetlacz LCD umożliwia odczyt stanu opraw oświetlenia awaryjnego oraz historii testów i raportów pracuje w czasie rzeczywistym, statusy opraw awaryjnych są aktualizowane na bieżąco Bezprzewodowa Jednostka Sterująca Control Unit 2.4GHz obsługuje maksymalnie 128 bezprzewodowych opraw i modułów awaryjnych CTI2 jest w pełni zgodna ze standardem IEEE pracuje na paśmie 2.4GHz, na jednym z 16 dostępnych kanałów wykorzystuje 128-bitowy mechanizm autoryzacji i szyfrowania danych posiada nieograniczoną pamięć na historie testów oraz raporty wyświetlacz LCD umożliwia odczyt stanu opraw oświetlenia awaryjnego oraz historii testów i raportów Centralna Bateria Central Battery zapewnia zasilanie opraw oświetlenia awaryjnego podczas pracy sieciowej oraz awaryjnej (brak baterii w oprawach) 9

10 możliwość podłączenia do 20 opraw na każdym z 4 obwodów indywidualne testowanie każdej oprawy oprawy podłączone do obwodów wyjściowych Centralnej Baterii znajdują się w III klasie ochronności automatyczne testowanie poprawności działania systemu oraz podłączonych opraw bez dodatkowych przewodów komunikacyjnych tryb pracy opraw na obwodzie: TA,TC, mieszany dla opraw adresowalnych monitorowanie i sygnalizacja błędów opraw oraz centralnej baterii cyfrowe adresowanie opraw za pośrednictwem panelu sterowania znajdującego się na płycie czołowej Centralnej Baterii informacja o awariach systemu i opraw na wyświetlaczu w postaci tekstu oraz sygnalizowane przez diody LED praca w dowolnej strefie pożarowej monitorowanie napięcia oświetlenia podstawowego 10

11 1.4. Oprogramowanie operatorskie NESSI NESSI to oprogramowanie operatorskie przeznaczone do konfiguracji oraz nadzorowania stanu urządzeń oświetlenia awaryjnego wchodzących w skład systemu. Podstawowe cechy aplikacji to: kompletna paleta intuicyjnych narzędzi umożliwiająca szybkie uruchomienie i konfigurację systemu zaawansowana wizualizacja położenia opraw, bazująca na wektorowych plikach dwg aplikacji AutoCAD praca w czasie rzeczywistym, informacje o statusach opraw są automatycznie aktualizowane nieograniczone możliwości rozbudowy, aplikacja obsługuje dowolną ilość Jednostek Sterujących mechanizmy aktualizacji oprogramowania Jednostek Sterujących, wykorzystujące serwery ES- System NESSI może zostać zainstalowane na komputerze PC pod kontrolą systemu Windows (szczegółowe wymagania Rozdział 2.1) 11

12 2. Instalacja Płyta instalacyjna DVD dostarczana jest wraz z Jednostką Sterującą. Instalacje można również przeprowadzić wchodząc na stronę: Wymagania Minimalne wymagania do prawidłowej pracy programu Nessi (w zależności od wielkości systemu CTI oraz od ilości elementów na mapach AutoCad, poniższe parametry mogą ulec zmianie) : Sprzęt Procesor 2,4 GHz dwurdzeniowy 2 GB pamięci RAM 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym Monitor kolorowy oraz karta wideo z 32-bitową paletą kolorów, zalecana sprzętowa akceleracja grafiki Rozdzielczość 1280x960 Sterownik ekranu zgodny ze standardem Microsoft DirectX 9 Napęd DVD-ROM Zalecane stałe połączenie z internetem System operacyjny Instalacja i uruchamianie musi następować z konta o uprawnieniach administratorskich System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, system Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2, albo Windows 7 Funkcje internetowe wymagają programu Microsoft Internet Explorer w wersji 9 (Windows Vista, Windows 7) lub w wersji 8 (Windows XP) Następujących składników systemu:.net Framework 3.5 SP1 Zapisy licencyjne znajdują się w dokumencie Licencje : Dotyczą poniższych licencji: Licencja na programy ES-SYSTEM S.A. Licencja dla.net Framework 12

13 2.2. Proces instalacji Nessi może być instalowana i uruchamiana tylko z konta o uprawnieniach administratorskich. Proces instalacji rozpoczyna się automatycznie po włożeniu płyty DVD do napędu - wyświetlony zostaje Selektor Instalacji: Można w nim wybrać język, którym będzie posługiwał się instalator, oraz w którym wyświetlane będą wszystkie kolejne informacje instalacyjne oraz dokumentacja. W celu wybrania języka komunikacji należy kliknąć na odpowiedniej fladze w prawym dolnym rogu okna. W prawym górnym rogu okna można odczytać wersję NESSI, która będzie instalowana przy pomocy dostarczonej płyty. Aby zainstalować NESSI należy kliknąć na przycisku INSTALUJ NESSI. Ukaże się poniższe okno dialogowe: 13

14 Po kliknięciu przycisku Dalej Instalator wyświetli kolejne okno z wyborem języka programu NESSI: Dostępne są następujące wersje językowe programu NESSI: Niemiecki Angielski Chorwacki Polski Następnie zostaną wyświetlone kolejne okna z pytaniem o akceptację licencji oraz o katalog w którym będą zainstalowane składniki NESSI. To zakończy Instalację. Po instalacji nie jest wymagany restart komputera. Jeżeli program NESSI był wcześniej zainstalowany, to Instalator wykryje to i wyświetli okno dialogowe z pytaniem czy odinstalować poprzednia wersję: oraz z pytaniem czy usunąć także bazę danych NESSI: 14

15 W przypadku kiedy użytkownik zechce usunąć bazę danych, następujące informacje w niej zgromadzone zostaną usunięte: konfiguracja systemu lista urządzeń raporty z testów dane wizualizacji budynku W przypadku pozostawienia bazy na dysku, przy ponownej instalacji NESSI, program automatycznie zaimportuje zgromadzone w niej dane do nowej bazy. Wyszczególnione powyżej informacje zostaną zachowane. Po pomyślnie przeprowadzonej deinstalacji użytkownikowi pokaże się okno dialogowe informujące o jej zakończeniu. Przyciski DOKUMENTACJA, KATALOG ES-CAPE, KATALOG ES-SYSTEM oraz ZADAJ PYTANIE umożliwiają wyświetlenie następujących dokumentacji lub opcji : DOKUMENTACJA: 1. ES-CTI2 2_4GHz wytyczne instalacyjne.pdf - opis instalacji Jednostki Sterującej 2,4GHz 2. ES-CTI2 3x64 wytyczne instalacyjne.pdf - opis instalacji Jednostki Sterującej 3x64 3. Jednostka Sterująca - Menu.pdf - opis menu Jednostek Sterujących 4. Jednostka Sterująca - Sieć.pdf - opis ustawień sieci dla Jednostek Sterujących 5. Jednostka Sterująca - Szybki Start.pdf - opis podstawowych operacji potrzebnych do uruchomienia systemu ES-CTI2 6. Jednostka Sterująca ES-CTI2 2,4GHz montaż.pdf montaż Jednostki Sterującej 2,4 GHz 7. Jednostka Sterująca ES-CTI2 3x64 montaż.pdf montaż Jednostki Sterującej 3x64 8. NESSI Podręcznik Uzytkownika.pdf opis funkcji programu NESSI ES-CAPE: 1. ES-CAPE pdf - katalog produktów oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM. 1. ES-SYSTEM pdf - katalog produktów ES-SYSTEM ZADAJ PYTANIE 1. Centrum supportu możliwość zadania pytania osobie ze wsparcia technicznego 15

16 3. Struktura NESSI 3.1. Okno logowania Dialog pierwszy: Służy do wybrania z listy rozwijanej identyfikatora użytkownika, oraz wpisania w polu tekstowym hasła. Przejście do kolejnego dialogu nastąpi po kliknięciu przycisku OK, (przycisk z symbolem klucza) Dialog drugi: Służy do pokazania stanu wszystkich Jednostek Sterujących w systemie. Informacje prezentowane kolejno od lewej to: Adres IP Jednostki Sterującej, czy jest połączenie z Jednostką Sterującą, czy na Jednostce Sterującej trwa test, czy na którymkolwiek z urządzeń połączonych z Jednostką Sterującą trwa test, czy którekolwiek z urządzeń połączonych z Jednostką Sterującą ma status inny niż OK, wskaźnik postępu aktualizacji oprogramowania Jednostki Sterującej. Aktualizacja ta uruchamia się automatycznie, po wykryciu nowszej wersji, wskaźnik postępu odświeżenia danych z Jednostki Sterującej, Przejście dalej nastąpi po kliknięciu przycisku OK (zielony przycisk z obrazkiem w kształcie biegnącego człowieka) 16

17 3.2. Okno aplikacji Drzewo urządzeń Drzewo Urządzeń przedstawia w postaci hierarchicznej zależności w sieć ESCTI2. Wyróżnić w nim można węzły: węzeł ES-CTI2 Sieć ( 1 ). Po kliknięciu dostarcza informacji o całej sieci ( ilość Jednostek Sterujących, urządzeń, routerów ) jak również opcje automatycznego odświeżania stanu urządzeń. węzły Jednostek Sterujących ( CTI 3x64 ( 2A ) i CTI 2,4 GHz ( 2B ) ). Trzy ikony z lewej strony nazwy Jednostki Sterującej ( zawierającej jej adres IP ) oznaczają kolejno od lewej: czy na Jednostce Sterującej jest uruchomiony serwis ( wskaźnik postępu ), czy znajduje się ona na mapie, oraz jej status. Po kliknięciu dostarczają informacji dotyczących parametrów konfiguracyjnych Jednostki Sterującej, historii zdarzeń na Jednostce Sterującej, opcji ustawienia testów, opcji inicjalizacji, raportów z testów itd. węzły zbiorcze urządzeń ( CTI 3x64 ( 3A ) i CTI 2,4 GHz ( 3B ) ) oraz węzły zbiorcze Routerów ( CTI 2,4 GHz ( 3C ) ) po kliknięciu dostarczają informacji tabelarycznych o urządzeniach / routerach połączonych z dana Jednostką Sterującą. Można w nich odczytać / ustawić m.in. nazwę urządzeń, uruchomić test funkcjonalny, włączyć blokadę trybu awaryjnego, ustawić grupę testową urządzeń, dodać / usunąć notatki, itd. węzeł pojedynczego urządzenia ( CTI 3x64 ( 4A ) i CTI 2,4 GHz ) oraz węzeł pojedynczego routera ( CTI 2,4 GHz ( 4B ) ). Dwie ikony z lewej strony adresu urządzenia oznaczają kolejno : czy urządzenie znajduje się na mapach, oraz jego status. Po kliknięciu dostarczają informacji o parametrach konfiguracyjnych urządzenia / routera, historii testów, notatek, typu oprawy, pozwalają uruchomić test. węzeł Centralnej Baterii ( 5B ). Analogicznie jak w przypadku CTI 3x64 Bezpośrednio nad drzewem znajdują się 4 przyciski uaktywniające się w zależności od tego jaki typ węzła został zaznaczony w drzewie. Ich funkcje to: A. - dodanie Jednostki Sterującej. Zawsze aktywny, B. skanuje sieć w poszukiwaniu Jednostek Sterujących. Zawsze aktywny, C. - usunięcie Jednostki Sterującej. Aktywny gdy zaznaczony węzeł Jednostki Sterującej, D. - wyszukiwarka urządzeń / Jednostek Sterujących. Zawsze aktywny, Drzewo map Drzewo Map przedstawia w postaci hierarchicznej mapy i urządzenia na nich umieszczone. Wyróżnić w nim można węzły: węzeł ES-CTI2 Mapy ( 1 ). Po kliknięciu dostarcza informacji o całej liczbie map, liczbie umieszczonych na nich urządzeń, oraz szczegóły rozmieszczenia urządzeń na poszczególnych mapach węzły map ( 2 ). Po kliknięciu wyświetla mapę i umieszczone na niej urządzenia. węzły urządzeń przeniesionych na mapy ( 3 ). Ikony z lewej strony adresu oznaczają kolejno od lewej: rodzaj urządzenia ( Jednostka Sterująca, urządzenie router ), oraz status urządzenia. Bezpośrednio nad drzewem znajdują się 4 przyciski uaktywniające się w zależności od tego jaki typ węzła został zaznaczony w drzewie. Ich funkcje to: 17

18 ( A ) - dodanie mapy. Zawsze aktywny, ( B ) - usunięcie mapy. Aktywny gdy zaznaczony węzeł mapy, ( C ) - wyszukiwarka węzłów. Zawsze aktywny, ( D ) - Import / eksport rozmieszczenia urządzeń na mapach. Zawsze aktywny Prawy Panel - Widok konfiguracyjny Jest to obszar z prawej strony Drzewa Urządzeń i drzewa Map. Służy do wyświetlania informacji, które są zależne od tego, jaki węzeł został zaznaczony w Drzewie Urządzeń lub Drzewie Map. Mogą to być: Dla Drzewa Urządzeń: po zaznaczeniu: węzła ES-CTI2 Sieć : informacje dotyczące całej sieci ESCTI ( ilość Jednostek Sterujących, urządzeń, routerów, ustawienia automatycznego odświeżania stanu systemu ), węzła Jednostek Sterujących: informacje konfiguracyjne Jednostki Sterującej, informacje dotyczące historii zdarzeń na Jednostce Sterującej, informacje dotyczące ustawień testów, ustawienia inicjalizacji Jednostki Sterującej, węzła zbiorczego urządzeń lub routerów: widok tabelaryczny, przedstawiający wszystkie urządzenia połączone z Jednostką Sterującą, umożliwiający wykonanie na nich: testu funkcjonalnego, blokady trybu awaryjnego, zmiany nazwy, ustawienia grupy testowej, dodania / usunięcia notatek, itd. węzła pojedynczego urządzenia / routera: informacje dotyczące parametrów konfiguracyjnych urządzenia, historii testów, ustawienia typu oprawy,. Dla Drzewa Map: po zaznaczeniu: węzła ES-CTI2 Mapy : informacje o ilości map oraz ilość urządzeń umieszczonych na mapach, oraz szczegółów rozmieszczenia urządzeń na poszczególnych mapach węzła map: wyświetlana jest mapa ( mapa budynku ), na którym umieszczone są urządzenia, węzła urządzenia umieszczonego na mapie: wyświetlana jest mapa ( mapa budynku ) tak, aby widok był wyśrodkowany względem tego urządzenia Widok wizualizacji na mapach Okno wizualizacji Widok wizualizacji na mapie wyświetla się między innymi po kliknięciu na węzeł mapy lub urządzenia w drzewie map. Na poniższym rysunku pokazany został przykładowy widok mapy. W górnej części znajduje się pasek narzędziowy widoku mapy(1), natomiast w dolnym lewym rogu wyświetla się nazwa mapy(2). W zależności od stopnia przybliżenia (zoomu) mapy, urządzenia wyświetlane są w 3 trybach: Symbole 18

19 uproszczone, Ikony balonów, Ikony tabletów(3). Szczegółowy opis trybów wyświetlania urządzeń znajduje się w punkcie Menu kontekstowe W widoku mapy dostępne jest menu kontekstowe ( tylko w trybie wyświetlania ikon balonów i tabletów ): 1) Menu kontekstowe mapy wyświetla się po kliknięciu na obszarze samej mapy 2) Menu kontekstowe urządzenia wyświetla się po kliknięciu na ikonie urządzenia Powyższe menu podzielone są na karty: Ogólne, Polecenia i Konfiguracja. Karta 'Ogólne' zawiera informacje o obiekcie (urządzenie lub mapa); 'Polecenia' - dostępne polecenia; 'Konfiguracja' - karta zawiera pola dające możliwość zmiany parametrów obiektu i jest dostępna tylko w trybie edycji mapy (patrz punkt 4.3.4) 19

20 Menu narzędzia Jest to menu zawierające opcje: Zmiana języka. Umożliwia zmianę obecnie używanego języka na jeden z pięciu dostępnych programie (PL, EN, DE, HR, SE), oraz wprowadzenie innego języka poprzez opcję Wczytaj plik językowy Drukuj raport. Umożliwia drukowanie raportów dotyczących statusów urządzeń, historii zdarzeń na urządzeniach, raport z testów, itp., Edytuj listę notatek. Umożliwia dodawanie, zmianę, usuwanie listy standardowych notatek, które można później dodawać do urządzeń / Jednostek Sterujących, Eksportuj bazę do pliku. Umożliwia wykonanie kopi bazy danych, Importuj bazę z pliku. Umożliwia wczytanie bazy po uprzednim wykonaniu kopii. Eksport/Import zmapowanych urządzeń. Umożliwia zapisanie w pliku typu XML danych lokalizacyjnych urządzeń z map, Wyślij informacje uruchomieniowe. Umożliwia wysłanie do ES-SYSTEM informacji o problemie w działaniu NESSI. W innych przypadkach istnieje możliwość skonsultowania problemu na stronie w zakładce zadaj pytanie Zmień hasło. Umożliwia zmianę hasła, potrzebnego do zalogowania do NESSI Inicjalizacja wszystkich Jednostek Sterujących Wyjście. Zamknięcie programu Okno komunikatów Okno komunikatów znajduje się w dolnej części głównego okna NESSI. Zawiera informacje na temat zdarzeń w NESSI, głównie o uruchomionych akcjach na Jednostkach Sterujących. Przy każdej informacji znajduje się data i godzina. Dogodne przeglądanie poszczególnych informacji umożliwiają strzałki znajdujące się po prawie stronie okna komunikatów 20

21 3.3. Konfiguracja sieci ES-CTI Pierwsze uruchomienie NESSI Po kliknięciu ikony NESSI pojawia się pierwsze Okno Logowania, w którym należy wybrać login użytkownika, podać poprawne hasło i kliknąć przycisk OK (ikona z kluczykiem). Następnie wyświetla się drugie Okno Logowania. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja NESSI nie zawiera żadnych informacji o systemie CTI2, tak więc w tabeli będzie jedynie informacja Brak Jednostek Sterujących. Kliknięcie przycisku OK (zielona ikona) spowoduje uruchomienie NESSI Dodanie Jednostki Sterującej lub Centralnej Baterii Za pomocą przycisku Skanowanie sieci możliwe jest przeskanowanie sieci w celu odnalezienia wszystkich działających Jednostek Sterujących lub Centralnych Baterii. Dla znalezionych Jednostek Sterujących lub Centralnych Baterii można zmienić ustawienia, np. Adres IP, Maskę, a następnie jednym przyciskiem dodać je wszystkie do NESSI. 21

22 Aby dodać pojedynczą Jednostkę Sterującą bądź Centralną Baterie do NESSI wpisując jej adres IP należy: 1) W Drzewie Urządzeń kliknąć przycisk Dodaj Jednostkę Sterującą 2) W dialogu który się ukaże należy wpisać adres IP Jednostki Sterującej a następnie kliknąć przycisk Dodaj, 3) Jeżeli pod wskazanym adresem IP znajduje się Jednostka Sterująca lub Centralna Bateria to NESSI doda ją do systemu: w Drzewie Urządzeń pojawi się węzeł Jednostki Sterującej. Uwaga! Jeżeli Jednostka Sterująca lub Centralna Bateria nie została wcześniej zainicjalizowana, to rozwinięty węzeł Jednostki Sterującej nie będzie zawierał węzłów modułów. Z kolei po dodaniu Jednostki Sterującej lub Centralnej Baterii zainicjalizowanej, w węźle Jednostki Sterującej będą widoczne węzły modułów. W tym wypadku jeżeli uznamy, że ponowna inicjalizacja nie jest konieczna to pomijamy kolejny punkt (3.3.3). 22

23 Inicjalizacja systemu z poziomu NESSI 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł odpowiedniej Jednostki Sterującej lub Centralnej Baterii 2) w Prawym Panelu należy wybrać zakładkę Inicjalizacja ( 1 ), 3) w pod-zakładce Akcje można wybrać których portów Jednostki Sterującej inicjalizacja ma dotyczyć ( tylko dla CTI 3x64 ) ( 2 ), 4) następnie kliknąć przycisk Start inicjalizacji ( 3 ), 5) start inicjalizacji jest sygnalizowany w Drzewie Urządzeń poprzez czerwony wskaźnik postępu, 6) podczas trwania inicjalizacji w Prawym Panelu będą się sukcesywnie pokazywały znalezione urządzenia, 7) zakończenie inicjalizacji jest sygnalizowane zniknięciem wskaźnika postępu z Drzewa Urządzeń, 23

24 Parametry Centralnej Baterii W celu ułatwienia dostępu do parametrów pracy Centralnych Baterii. Zostały one zgrupowane w pakiet zakładek, do których dostęp użytkownik może uzyskać przez kliknięcie w węzeł Centralnej Baterii. Widok konfiguracyjny 1) Parametry Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle Centralnej Baterii w Prawym Panelu, w zakładce Parametry można odczytać: adres Jednostki Sterującej ( Global ID ), nazwę, ilość urządzeń, stan pracy adres IP ( można go także tutaj zmieniać ), maskę, wersje oprogramowania, stan izolacji, notatki do niej dodane ( można je tutaj także dodawać i usuwać ). 2) Parametry Baterii Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle Centralnej Baterii w Prawym Panelu, w zakładce Parametry Baterii można odczytać: 24

25 Bieżące napięcie, Bieżący prąd Bieżąca temperatura Prąd ładowania Napięcie ogniwa Oraz sprawdzić stan: Ogólny stan baterii Bateria podłączona, Prawidłowe napięcie pracy, Stan bezpiecznika, Ładowanie, Temperatura prostownika, Stan prostownika Ciągłość obwodu ładowania Test Baterii 3) Parametry Zasilacza Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle Centralnej Baterii w Prawym Panelu, w zakładce Parametry Zasilacza można odczytać: Bieżące napięcie, Bieżący prąd, Oraz sprawdzić stan: Ogólny stan zasilacza Obciążenie Stan przetwornicy Komunikacja Obwód obciążony 25

26 4) Obwody Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle Centralnej Baterii w Prawym Panelu, w zakładce Obwody można odczytać: Typ obwodu, Komunikacja Stan obwodu Brak zwarć Ciągłość obwodu Obciążenie obwodu Wzorcowy prąd ustawiony Brak błędów w obwodzie Prąd wzorcowy Prąd błędu Bieżący prąd 5) Testy Zakładka Testy jest analogiczna do zakładki występującej w Jednostce Sterującej pkt

27 3.4. Wizualizacja na mapach Kolejnym krokiem jaki należy wykonać w NESSI jest przygotowanie wizualizacji na mapach Dodanie map Do wizualizacji systemu CTI2 w NESSI wykorzystuje się mapy zapisane w plikach CAD z rozszerzeniem DXF lub DWG. 1) W pasku narzędziowym drzewa map należy kliknąć przycisk Dodaj mapę 2) W aplikacji otwiera się okno Dodaj mapę. W katalogach należy szukać plików map (typu DWG lub DXF) 3) Po wskazaniu pliku w okienku wyświetlany jest jego podgląd, a w polu Nazwa mapy domyślna nazwa mapy stworzona na podstawie nazwy pliku: 27

28 4) Domyślną nazwę mapy można zmienić na własną. Po dodaniu mapy jej nazwa będzie widoczna jako nowy węzeł w drzewie map. 5) Wybór mapy należy zaakceptować poprzez kliknięcie przycisku Dodaj 6) Po dodaniu mapy w drzewie map pojawia się nowy węzeł z wprowadzoną wcześniej nazwą mapy. W prawym panelu aplikacji w widoku wizualizacji wyświetlana jest wybrana mapa 28

29 Nanoszenie urządzeń na mapy 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.4) 2) Wybrać węzeł modułu lub Jednostki Sterującej w drzewie urządzeń i przeciągnąć na mapę (metodą Drag&Drop) 3) W miejscu upuszczenia urządzenia na mapie pojawia się ikona balonu / tabletu. 29

30 3.5. Testy modułów awaryjnych Konfiguracja harmonogramu testów Aby skonfigurować testy dla Jednostki Sterującej należy: 1) W Drzewie Urządzeń zaznaczyć węzeł odpowiedniej Jednostki Sterującej, 2) Prawym Panelu zaznaczyć zakładkę Testy i dalsze czynności wykonywać albo w pod-zakładce Test funkcjonalny ( 2A ) albo w pod-zakładce Test autonomii ( 2B ) w zależności od tego który test chcemy skonfigurować, 3) W polach ( 3 ) można odczytać datę i godzinę następnego testu oraz interwał czasowy pomiędzy kolejnymi jego wykonaniami. W polu bieżący test wyświetlą się daty i godziny tylko wtedy, gdy w danej chwili trwa test, 4) w tabeli ( 4 ) można odczytać historię ( datę i godzinę startu ) poprzednich testów, 5) w polach ( 5 ) można włączyć, wyłączyć lub ustawić harmonogram kolejnych testów. Aby włączyć harmonogram testów należy kliknąć przycisk Włącz, Gdy harmonogram jest już włączony można konfigurować parametry testu za pomocą kontrolek Data startu, Godzina startu, Interwał. Gdy zostaną ustawione odpowiednie parametry należy kliknąć przycisk Ustaw. Aby wyłączyć harmonogram testów należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby przerwać bieżący test bez usuwania harmonogramu należy kliknąć przerwij (kolejny test zostanie wykonany zgodnie z interwałem) Uruchomienie testu funkcjonalnego z pominięciem harmonogramu Aby uruchomić test na pojedynczym urządzeniu należy: 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia na których ma być zablokowany tryb awaryjny, Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń naciskając i przytrzymując klawisz CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać Test funkcjonalny a następnie kliknąć Uruchom. 30

31 3.6. Wydruki Wydruk statusów urządzeń Aby wydrukować raport zawierający informacje o statusach urządzeń należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Drukuj raport, 2) w dialogu który się ukaże należy wybrać jako typ raportu Status urządzeń, 3) w dolnej części tego menu w grupie opcje wybrać opcje dotyczące statusów urządzenia, tylko z takimi statusami zostaną wydrukowane, oraz czy dla wszystkich czy konkretnych jednostek sterujących 4) przed wydrukiem można ustawić opcje drukarki ( przycisk Opcje ) lub zobaczyć podgląd wydruku ( przycisk Podgląd ). Można też od razu wydrukować raport klikając przycisk Drukuj Wydruk historii urządzeń Aby wydrukować raport zawierający historie zdarzeń na urządzeniach należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Drukuj raport, 2) w dialogu który się ukaże należy wybrać jako typ raportu Historia urządzeń, 3) w grupie Opcje można wybrać: czy drukować historie wszystkich urządzeń lub podać adres IP konkretnej jednostki sterującej, czy uwzględniać lub nie urządzenia archiwalne ( obecne tylko na mapach ale nie w systemie ), przedział czasowy do którego mają należeć zdarzenia z historii 4) przed wydrukiem można ustawić opcje drukarki ( przycisk Opcje ) lub zobaczyć podgląd wydruku ( przycisk Podgląd ). Można też od razu wydrukować raport klikając przycisk Drukuj. 31

32 3.6.3 Wydruk historii logowania Aby wydrukować raport zawierający historie logowania do NESSI należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Drukuj raport, 2) w dialogu który się ukaże należy wybrać jako typ raportu Logowanie, 3) w grupie Opcje można wybrać czy drukować całą historie logowania czy tylko z określonego przedziału czasowego, 4) przed wydrukiem można ustawić opcje drukarki ( przycisk Opcje ) lub zobaczyć podgląd wydruku ( przycisk Podgląd ). Można tez od razu wydrukować raport klikając przycisk Drukuj 32

33 3.6.4 Wydruk urządzeń na mapach Aby wydrukować raport zawierający lokalizację urządzeń na mapach należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Drukuj raport, 2) w dialogu który się ukaże należy wybrać jako typ raportu Urządzenia na mapach, 3) w grupie Opcje można wybrać: ilość kartek na której ma się zmieścić mapa, nazwę mapy której raport dotyczy, czy pod wydrukiem mapy dołączyć tabelę z informacjami dotyczącymi Jednostek Sterujących, urządzeń, routerów, jeżeli tabela ma być drukowana to jakie informacje mają się w niej znaleźć ( adres IP Jednostki Sterującej, status, symbol CTI 2,4 GHz ), 4) przed wydrukiem można ustawić opcje drukarki ( przycisk Opcje ) lub zobaczyć podgląd wydruku ( przycisk Podgląd ). Można tez od razu wydrukować raport klikając przycisk Drukuj Wydruk raportów z testów Aby wydrukować raport z testów na urządzeniach należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Drukuj raport, 2) w dialogu który się ukaże należy wybrać jako typ raportu Raport z testów, 3) w grupie Opcje można zobaczyć raporty wygenerowane dla danej jednostki. Należy wybrać adres IP danej jednostki sterującej 4) Ustawienia drukowania są dostępne po kliknięciu w przycisk Podgląd. 30

34 Uwaga! Prawidłowy wydruk raportów z testów zawiera charakterystyczne kolorowe cienie wewnątrz tabeli: Gdyby wydruk był czarno-biały bez charakterystycznych cieni należy kliknąć na ustawienia strony a następnie zaznaczyć opcje Drukuj kolory i obrazy tła. Ewentualnie należy upewnić się czy jest zainstalowany program: -Internet Explorer 9 (Windows Vista, Windows 7) -Internet Explorer 8 (Windows XP) 31

35 4.1. Obsługa systemu CTI Dodawanie Jednostek Sterujących Aplikacja operatorska NESSI potrafi obsługiwać nie ograniczoną ilość Jednostek Sterujących. W celu dodania nowej Jednostki do programu musimy podać jej adres IP. Każda z Jednostek Sterujących powinna posiadać ustawiony unikalny statyczny adres IP. Poniższe kroki demonstrują proces dodawania urządzeń. Jeżeli użytkownik chce dodać więcej niż jedną Jednostkę Sterująca, wymagane jest powtórzenie kroków 1-4 dla każdego urządzenia 1) Należy kliknąć na przycisku Dodaj Jednostkę Sterującą, 2) Wpisać adres IP Jednostki Sterującej w dialogu Dodaj Jednostkę Sterującą i kliknąć przycisk Dodaj, 3) Po dodaniu przez NESSI Jednostki Sterującej i (automatycznie zostały dodane wszystkie jej wydarzeni) do Drzewa Urządzeń zostanie dodany węzeł ją reprezentujący, NESSI automatycznie wykrywa typ Jednostki Sterującej podczas dodawania urządzenia do listy. Jeżeli zostanie dodana Jednostka Sterująca 3 64 CTI, przy węźle reprezentującym urządzenie na liście zostanie dodany identyfikator CTI 3x64. W przypadku bezprzewodowej Jednostki Sterującej 2.4Ghz zostanie dodany identyfikator CTI 2,4 GHz 35

36 Usuwanie Jednostki Sterującej Operacja usuwania Jednostki Sterującej, służy do usunięcia urządzenia z oprogramowania NESSI. Aplikacja przestanie monitorować status opraw awaryjnych kontrolowanych przez usunięta Jednost kę Sterującą. Po wybraniu tej opcji i potwierdzeniu węzeł Jednostki Sterującej oraz wezeł jej urządzeń zostanie usunięty z listy. Użytkownik może zadecydować, czy usunąć także informacje związane z wizualizacją rozmieszczenia opraw na obiekcie - mapach. Jeżeli zadecyduje o ich pozostawieniu, na mapach zostaną ikony symbolizujące oprawy. 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł reprezentujący Jednostkę Sterującą do usunięcia i kliknąć na przycisku Usuń Jednostkę Sterującą, 2) Pojawi się dialog w którym można zaznaczyć opcję czy usunąć z map urządzenia należące do tej Jednostki Sterującej; następnie należy kliknąć przycisk Usuń, 3) Po usunięciu przez NESSI Jednostki Sterującej w drzewie zniknie węzeł ja reprezentujący, Inicjalizacja Jednostki Sterującej Inicjalizacja to funkcja Jednostek Sterujących służąca do wykrywania podłączonych do nich opraw oświetlenia awaryjnego. W pierwszym etapie konfiguracji, kiedy użytkownik zestawia sieć składającą się z Jednostki Sterującej oraz podłączonych do niej opraw, wymagane jest aby Jednostka Sterująca przeskanowała cała podległa sobie sieć wykrywając wszystkie oprawy, znajdując ich adresy oraz przeprowadziła ich wstępną konfigurację. W NESSI inicjalizacja jest drugim koniecznym krokiem, który użytkownik musi wykonać. Inicjalizację musimy przeprowadzić osobno dla każdej z dodanych do NESSI Jednostek Sterujących. Operacja ta może wykonywać się równolegle na wielu urządzeniach, funkcjonalność ta przyspiesza znacząco ten proces. 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Jednostki Sterującej dla której chcemy przeprowadzić inicjalizację, 36

37 2) w Prawym Panelu należy wybrać zakładkę Inicjalizacja ( 1 ), 3) w pod-zakładce Akcje można wybrać których portów Jednostki Sterującej inicjalizacja ma dotyczyć (tylko dla CTI 3x64 ) ( 2 ), 4) następnie kliknąć przycisk Start Inicjalizacji ( 3 ), 5) start inicjalizacji jest sygnalizowany w Drzewie Urządzeń poprzez czerwony wskaźnik postępu, 6) podczas trwania inicjalizacji w Prawym Panelu będą się sukcesywnie pokazywały znalezione urządzenia, 7) zakończenie inicjalizacji jest sygnalizowane zniknięciem wskaźnika postępu z Drzewa Urządzeń, Harmonogram testów funkcjonalnych i autonomii Po dodaniu Jednostek Sterujących oraz przeprowadzeniu ich inicjalizacji NESSI posiada wszystkie informacje o oprawach oświetlenia awaryjnego objętych monitoringiem. W celu ustawienia automatycznego testowania opraw. Użytkownik powinien określić dla każdej jednostki, które z testów mają być aktywne, kiedy ma rozpocząć się testowanie oraz co jaki interwał czasowy mają być 37

38 powtarzane testy. Do wyboru są dwa typy testów Test Funkcjonalny trwa na każdej z opraw około 5 minut. W trackie jego wykonywania, sprawdzana jest poprawność pracy układu elektronicznego, obwodów ładowania, st an źródła światła oraz prowadzona jest zgrubna kontrola stanu akumulatora. Test Autonomii trwa nie mniej niż zakładany fabrycznie czas autonomii oprawy 1h,2h lub 3h. Zakres sprawdzanych elementów i parametrów jest identyczny jak w przypadku Testu Funkcjonalnego. Zasadnicza różnica, polega na tym, że test ten jest wstanie sprawdzić czy dana oprawa realizuje założony fabrycznie czas autonomii. 5min 4min + (ilość grup -1) x 6min 40min ilość grup x 24h 24h 4min + (ilość grup -1) x 6min 40min test funkcjonalny test autonomii test funkcjonalny START czas Uwaga! Wykonanie testu autonomii oraz testu funkcjonalnego w jednym czasie nie jest możliwe. Pomiędzy testami muszą występować odpowiednie odstępy czasu pokazane na powyższym rysunku. test funkcjonalny test autonomii START czas Więcej informacji w pkt ) W Drzewie Urządzeń zaznaczyć węzeł odpowiedniej Jednostki Sterującej, 2) Prawym Panelu zaznaczyć zakładkę Testy i dalsze czynności wykonywać albo w pod-zakładce Test funkcjonalny ( 2A ) albo w pod-zakładce Test autonomii ( 2B ) w zależności od tego który test chcemy skonfigurować, 3) W polach ( 3 ) można odczytać datę i godzinę następnego testu oraz interwał czasowy pomiędzy kolejnymi jego wykonaniami. W polu bieżący test wyświetlą się daty i godziny tylko wtedy, gdy w danej 38

39 chwili trwa test, 4) w tabeli ( 4 ) można odczytać historię ( datę i godzinę startu ) poprzednich testów na podstawie pobranych raportów z testów 5) w polach ( 5 ) można włączyć, wyłączyć lub ustawić harmonogram kolejnych testów. Aby włączyć harmonogram testów należy kliknąć przycisk Włącz, Gdy harmonogram jest już włączony można konfigurować parametry testu za pomocą kontrolek Data startu, Godzina startu, Interwał. Gdy zostaną ustawione odpowiednie parametry należy kliknąć przycisk Ustaw. Aby wyłączyć harmonogram testów należy kliknąć przycisk Wyłącz. Aby przerwać bieżący test bez usuwania harmonogramu należy kliknąć przerwij (kolejny test zostanie wykonany zgodnie z interwałem). Po ustawieniu parametrów pracy oraz aktywowaniu testów, wszystkie ustawienia trafiają do wewnętrznych harmonogramów zadań każdej z Jednostek Sterujących. To znaczy, że oprawy awaryjne powoływane są do testów przez jednostki nie przez aplikację NESSI. Po przeprowadzonej konfiguracji program może zostać wyłączony, oraz uruchomiony ponownie po dłuższym okresie czasu w celu odczytania aktualnych statusów opraw i wyników testów. Jest to tak zwana praca przerywana. NESSI została również zaprojektowana do pracy ciągłej. Program może być uruchomiony w sposób ciągły. Informując w czasie rzeczywistym o zmieniających się statusach opraw oświetlenia awaryjnego oraz o wykonywanych przez Jednostki testach Uruchomienie Testu Funkcjonalnego z pominięciem harmonogramu Zdarza się, że z jakiegoś powodu zachodzi potrzeba wykonania testu natychmiast na jednej lub kilku wybranych przez siebie oprawach, poza ustawionym harmonogramem testowania automatycznego. NESSI przewiduje możliwość wykonania Testu Funkcjonalnego na dowolnie wybranej przez użytkownika grupie opraw. W widoku konfiguracyjnym 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 39

40 2) W Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia na których test ma być uruchomiony. Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) W Panelu Akcje wybrać zakładkę Test Funkcjonalny i kliknąć przycisk Uruchom, W widoku mapy 1) W widoku mapy należy otworzyć menu kontekstowe modułu, w którym ma być wywołany test funkcjonalny 2) Na karcie Polecenia wybrać 'Test funkcjonalny 3) Test funkcjonalny zostanie uruchomiony na module. Uruchomienie testu jest sygnalizowane w oknie Wskazówka! W widoku mapy można wywołać test funkcjonalny na wszystkich modułach danej Jednostki Sterującej. W tym wypadku należy wykonać powyższe kroki, ale wybierając odpowiednią Jednostkę Sterującą na mapie. NESSI udostępnią ręczne wykonywanie wyłącznie Testu Funkcjonalnego. Jest to podyktowane, obostrzeniami odnośnie częstotliwości wykonywania Testu Autonomii. Powinien on być wyzwalany cyklicznie nie częściej niż raz na 4 miesiące. Test Autonomii jest wykonywany wyłącznie automatycznie, przez Jednostki Sterujące Blokada trybu awaryjnego Blokada trybu awaryjnego to funkcja umożliwiająca okresowe zablokowanie przechodzenia opraw w tryb awaryjny przy zaniku napięcia zasilania. Funkcja ta jest, bardzo często używana jako tryb serwisowy. W przypadku kiedy na obiekcie prowadzone są prace serwisowo-instalatorskie przy, których odcinane jest napięcie zasilania wybranych obwodów, kiedy nie pożądane jest aby oprawy automatycznie przeszły do pracy awaryjnej. Inny przypadek to obiekty o okresowym charakterze użytkowania, na przykład magazyny zamykane w okresach zimowych. W widoku konfiguracyjnym 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 40

41 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia na których ma być zablokowany tryb awaryjny, Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać zakładkę Blokada trybu awaryjnego i kliknąć przycisk Blokuj, W widoku mapy 1) W widoku mapy należy otworzyć menu kontekstowe modułu, w którym ma być aktywna blokada trybu awaryjnego 2) Na karcie Polecenia wybrać Blokada trybu awaryjnego 3) Blokada trybu awaryjnego zostanie uaktywniona na module. Wskazówka! W widoku mapy można aktywować blokadę trybu awaryjnego na wszystkich modułach danej Jednostki Sterującej. W tym wypadku należy wykonać powyższe kroki, ale wybierając odpowiednią Jednostkę Sterującą na mapie Ustawienie grupy testowej urządzeń Grupy testowe są bezpośrednio związane z cyklem wykonywania Testu Funkcjonalnego i Autonomii. Standardowo po dodaniu jednostki, zainicjalizowaniu, wszystkie urządzenia należą do tej samej grupy testowej zero. To znaczy, że po zaktywowaniu Testu Autonomii. Jednostka Sterująca będzie powoływać wszystkie oprawy do testu w tym samym momencie. Po zakończeniu testu, wszystkie z opraw będą miały całkowicie rozładowane akumulatory, co jest sytuacją niepożądana, w przypadku natychmiastowej potrzeby przejścia w tryb awaryjny (np. pożar). Do ponownego naładowania akumulatorów, elektronika opraw potrzebuje około 24h pracy. Grupy testowe rozwiązują ten problem. Użytkownik, może podzielić oprawy na maksymalnie 8 grup. Każda z grup, będzie powoływana do testu indywidualnie. Dopiero po zakończeniu pełnego cyklu 24h godzinnego ładowania dla danej grupy testowej Jednostka Sterująca rozpocznie test na kolejnej 41

42 grupie. Dzieląc oprawy na n grup, pełny test autonomii dla wszystkich opraw, po którym dostępne są wynikowe statusy to n x 24h. Maksymalny czas grupowego testu autonomii to 8 grup x 24h, czyli ponad tygodniowy okres testu. W tym przypadku w jednym cyklu ładowania, testowane jest 12.5% wszystkich opraw. Im większa ilość grup, tym większe bezpieczeństwo w przypadku natychmiastowej potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Kompromisem jest czas wykonywania testu, który wzrasta wraz z ilością grup. Trwający test można przerwać naciskając przycisk przerwij (kolejny test rozpocznie się zgodnie z interwałem i wprowadzoną datą startu testu). Trwający test można również wyłączyć co spowoduje że dalsze testy nie będą przeprowadzane. W obu powyższych przypadkach dostępny będzie jedynie niepełny raport. W widoku konfiguracyjnym 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia dla których ma być ustawiona grupa, Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać zakładkę Zmień grupę i z listy rozwijanej wybrać żądany numer grupy, W widoku mapy 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.4), 2) W widoku mapy otworzyć menu kontekstowe modułu, w którym ma być ustawiony numer grupy testowej, 3) Na karcie 'Konfiguracja' w polu 'Numer grupy' wybrać numer grupy testowej, 4) Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany (przycisk w kształcie dyskietki). 42

43 ZATWIERDŹ ZMIANY Edycja nazwy urządzenia Bardzo często zachodzi potrzeba opisania wybranych opraw nazwą umożliwiającą szybką identyfikację danej oprawy i intuicyjną prace z systemem. NESSI udostępnia taką funkcję, daje ona możliwość przypisania nazwy do dowolnego urządzenia w systemie. 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia na których którym nazwa ma być zmieniona, Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać zakładkę Zmień Nazwę, w polu tekstowym wpisać nowa nazwę i kliknąć przycisk Zmień, Notatki serwisowe do urządzeń Każda z opraw znajdująca się w aplikacji NESSI posiada swój własny schowek na notatki. Użytkownik może dodawać dowolną ilość takich wpisów do dowolnie wybranych przez siebie opraw. Funkcja ta jest wykorzystywana między innymi do prowadzenia historii akcji serwisowych. Notatki są predefiniowanymi wpisami. Część notatek takich jak Awaria źródła światła, Awaria akumulatora jest dodana standardowo do programu. Użytkownik ma również możliwość definiowania i dodawania notatek o dowolnej treści. Funkcjonalność ta została opisana w następnym po dpunkcie

44 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia dla których notatka ma być dodana, Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać zakładkę Notatki i kliknąć przycisk Dodaj, 4) pojawi się okno Dialogowe Dodaj Notatkę - należy w nim zaznaczyć treść notatek do dodania i kliknąć przycisk Dodaj 5) w Panelu Notatki pojawią się wszystkie notatki dodane do wszystkich zaznaczonych w Prawym Panelu urządzeń, 6) aby usunąć notatki należy w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia dla których notatki mają być usunięte, w Panelu Notatki zaznaczyć które notatki usunąć i w Panelu Akcje kliknąć przycisk Usuń. 44

45 Edycja standardowych notatek NESSI udostępnia możliwość edycji zasobnika notatek. W praktyce możemy zmienić treść notatek standardowo dodanych do programu lub dodać własne wpisy. 1) Aby wyświetlić dialog edycji standardowych notatek należy w menu Narzędzia wybrać opcję Edytuj Listę Notatek, 2) aby dodać standardowa notatkę należy wpisać jej treść do pola tekstowego i kliknąć przycisk Dodaj, 3) aby zmienić treść standardowej notatki należy ją zaznaczyć, wpisać nową treść do pola tekstowego, a następnie kliknąć przycisk Zmień, 4) aby usunąć standardową notatkę należy ją zaznaczyć i kliknąć przycisk Usuń Wybór oprawy modułu awaryjnego Istnieje możliwość przypisania ikony do dowolnej oprawy oświetlenia awaryjnego wy stępującej w aplikacji NESSI. Użytkownik ma wybór ze standardowej listy piktogramów oraz ikon reprezentujących oprawy oświetleniowe produkowane przez ES-System NT. Widok konfiguracyjny 1) Należy zaznaczyć w Drzewie Urządzeń węzeł Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) w odpowiedniej Jednostce Sterującej, 2) w Prawym Panelu zaznaczyć urządzenia dla których oprawa ma być ustawiona, 45

46 Wskazówka! Można zaznaczyć większa ilość urządzeń używając wraz z klikaniem przycisków CTRL lub SHIFT. 3) w Panelu Akcje wybrać zakładkę Notatki i kliknąć przycisk Ustaw oprawę, 4) Oprawy zostaną ustawione na wszystkich wybranych wcześniej urządzeniach W widoku mapy 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.4) 2) W widoku mapy otworzyć menu kontekstowe modułu, w którym ma być ustawiona oprawa 3) Na karcie 'Konfiguracja' w polu Oprawa wybrać odpowiednią oprawę 4) Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany Automatyczne odświeżanie stanu systemu (tryb online) Funkcja dostępna przy zalogowaniu na konto Administratora. Standardowo po zalogowaniu, NESSI pracuje w trybie online. To znaczy, że połączenie z Jednostkami Sterującymi utrzymywane jest w sposób ciągły. Zapewnia to pełną synchronizację i odświeżanie informacji o systemie w czasie rzeczywistym. Użytkownik w pewnych sytuacjach może potrzebować wyłączyć tryb online lub zmienić interwał z jakim NESSI aktualizuje informacje w interfejsie użytkownika. 1) W Drzewie Urządzeń należy zaznaczyć węzeł ES-CTI2 Sieć, 46

47 2) w Prawym Panelu można teraz włączyć lub wyłączyć automatyczne odświeżanie stanu systemu przyciskiem opcji Cykliczne skanowanie 3) gdy automatyczne odświeżanie stanu systemu jest włączone można wybrać interwał czasowy co jaki następować będzie odświeżenie ( domyślnie 60 sekund ), klikając na przycisk z ikoną Kłódki i wpisując w polu tekstowym ilość sekund Odświeżanie stanu systemu Gdy użytkownik wyłączy tryb online, może ręcznie odświeżać stan systemu (pojedynczych Jednostek sterujących) 1) W Drzewie Urządzeń należy zaznaczyć węzeł Jednostki Sterującej, której stan ma być odświeżony, 2) w Prawym Panelu należy kliknąć przycisk Odśwież Jednostkę Sterującą, 3) odświeżanie stanu Jednostki Sterującej sygnalizowane jest przez NESSI niebieskim wskaźnikiem postępu w węźle Jednostki Sterującej, 47

48 Statusy modułów awaryjnych W celu maksymalnego usprawnienia nawigacji w programie. Statusy opraw oświetlenia awaryjnego są dostępne wielu różnych miejscach aplikacji. Oznaczenia statusów: Statusy oznaczone S1 do S7 dotyczą stanu modułu w systemie CTI2. 'Tylko na mapie' mówi o tym że dany moduł istnieje na mapie, ale obecnie Jednostka Sterująca nie wykryła tego modułu w systemie CTI2. Taka sytuacja może nastąpić tylko po inicjalizacji Jednostki Sterującej lub usunięciu Jednostki Sterującej z Nessi 'Brak komunikacji' oznacza że Jednostka Sterująca nie może nawiązać połączenia z modułem. 'Status nieznany' informuje, że dla danego urządzenia nie został jeszcze odczytany aktualny status. Wszystkie statusy modułu (S1 do S7) dzielą się na 3 grupy wg priorytetu informacji: grupa oznaczona kolorem zielonym - moduł nie ma awarii i jest w pełnej funkcjonalności grupa oznaczona kolorem szarym - moduł nie ma awarii, ale nie jest w pełnej funkcjonalności (np. ładuje się akumulator) lub moduł przeszedł w tryb awaryjny (sam moduł nie ma awarii i pracuje poprawnie) grupa oznaczona kolorem czerwonym - jest to stan alarmowy, ponieważ moduł jest w stanie awarii Statusy modułów awaryjnych można odczytać z: 1) Drzewa Urządzeń - po rozwinięciu węzła Urządzenia ( lub Routers dla CTI 2,4 GHz ) danej Jednostki Sterującej widoczne są węzły wszystkich połączonych z nią urządzeń. Ikona najbliższa adresowi urządzenia reprezentuje jego status, 2) Drzewa map - po rozwinięciu węzła mapy widoczne są węzły urządzeń wizualizowanych na tej mapie. Każdy z węzłów posiada ikonę statusową. 3) po zaznaczeniu w Drzewie Urządzeń węzła urządzenia w Prawym Panelu w zakładce Parametry 48

49 widoczna jest ikona reprezentująca status urządzenia a powyżej nazwa statusu. 4) W widoku mapy - Ikona tabletu urządzenia zawiera ikonę statusową. 5) Ikona balonu wyświetlana jest w kolorze odpowiadającym grupie priorytetu, a po wskazaniu ikony myszką wyświetla się chmurka zawierająca nazwę statusu Statusy Jednostki Sterującej Status ten informuje użytkownika o poprawnej pracy Jednostek Sterujących. Podobnie jak statusy opraw oświetleniowych jest z dostępny w wielu miejscach aplikacji. Oznaczenia statusów: Statusy Jednostek Sterujących można odczytać z: 1) Drzewa Urządzeń - po kliknięciu na węźle odpowiedniej Jednostki Sterującej, ikona najbliższa adresowi urządzenia reprezentuje jego status, 2) po zaznaczeniu w Drzewie Urządzeń węzła odpowiedniej Jednostki Sterującej w Prawym Panelu w zakładce Parametry widoczna jest ikona reprezentująca status Jednostki Sterującej a powyżej nazwa statusu 49

50 3) Drzewa map - po rozwinięciu węzła mapy widoczne są węzły urządzeń wizualizowanych na tej mapie. Każdy z węzłów posiada ikonę statusową. 4) W widoku mapy - Ikona tabletu Jednostki Sterującej zawiera ikoną statusową. - Ikona balonu wyświetlana jest w kolorze odpowiadającym grupie priorytetu, a po wskazaniu ikony myszką wyświetla się chmurka zawierająca nazwę statusu Szukanie określonego urządzenia wg adresu Do NESSI zostały wbudowane zaawansowane mechanizmy wyszukiwania i filtracji urządzeń na podstawie określanych przez użytkownika kryteriów. Funkcjonalność ma za zadanie wspierać użytkownika podczas poszukiwania urządzeń o określonym statusie, prowadzenia szybkiej filtracji na podstawie podanych kryteriów, na przykład awaria akumulatora, awaria źródła światła. Ponadto wyszukiwarka została wyposażona w funkcję lokalizatora urządzeń, współpracująca z wizualizacja. Użytkownik dosłownie jednym kliknięciem, może odszukać urządzenia na mapie budynku. 1) Aby wyświetlić okno wyszukiwarki należy w Drzewie Urządzeń lub w Drzewie Map kliknąć przycisk Szukaj 2) W oknie wyszukiwarki w polu tekstowym można teraz wpisać część lub całość adresu szukanego urządzenia lub Jednostki Sterującej. W każdej chwili zawartość pola tekstowego można skopiować do schowka klikając przycisk Kopiuj, Po każdej jego zmianie zmieniać się będzie lista pasujących urządzeń. Gdy ich ilość zostanie zawężona do 1, odblokują się przyciski Zaznacz i Lokalizuj. 3) Zaznacz służy do odnalezienia wyszukanego urządzenia w Drzewie Urządzeń i wyświetleniu w Prawym Panelu jego parametrów ( mapa nie może być wtedy w trybie edycji ), 50

51 4) Lokalizuj służy do zlokalizowania znalezionego urządzenia na mapach ( pod warunkiem że wcześniej zostało tam umieszczone ), 5) Aby skorzystać z zaawansowanych opcji wyszukiwania należy kliknąć na przycisku zielonej strzałki w prawym dolnym rogu rozwijając w ten sposób dodatkowe opcje. Aby np. wyszukiwać tylko pośród urządzeń których status wskazuje na awarie świetlówki oraz awarię akumulatora należy: wybrać zakładkę Statusy, zaznaczyć w niej opcje Awaria akumulatora oraz Awaria Świetlówki, kliknąć przycisk Pokaż. Spowoduje to wpisanie do listy tylko takich urządzeń. 51

52 Ilość wszystkich urządzeń Lewy panel nawigacyjny NESSI został podzielony na dwie sekcje. W sekcji ES-CTI2 Sieć mamy hierarchiczny dostęp do urządzeń oświetlenia awaryjnego, który odzwierciedla fizyczną strukturę sieci. Sekcja ES-CTI2 Mapy odzwierciedla przestrzenne rozmieszczenie urządzeń na mapach budynku. Każda z sekcji posiada swój węzeł główny. Klikając na niego użytkownik zostanie przeniesiony do panelu, w którym podawane są podstawowe informacje-statystyki dotyczące pracy systemu. 1) Klikając w Drzewie Urządzeń na węźle ES-CTI2 Sieć w Prawym Panelu można odczytać: ilość wszystkich Jednostek Sterujących w systemie CTI 3x64 ( 1A ) lub CTI 2,4 GHz ( 1B ), ilość wszystkich urządzeń w systemie CTI 3x64 ( 2A ) lub CTI 2,4 GHz ( 2B ), ilość wszystkich routerów w systemie dla CTI 2,4 GHz ( 3 ) Ilość urządzeń na mapach Węzeł główny map zawiera informacje-statystyki związane z wizualizacją rozmieszczenia opraw w obiekcie. 1) Klikając w Drzewie Map na węźle ES-CTI2 Mapy w Prawym Panelu można odczytać: ilość wszystkich map dodanych do systemu ( 1 ), ilość wszystkich urządzeń przeniesionych na mapy ( 2 ), Poniżej znajdują się 3 listy: Nazwy map, Szczegóły zmapowanych elementów, ID Global. Klikając w pierwszej liście na nazwę mapy, w drugiej pokażą się szczegóły zmapowanych na niej wydarzeń. Klikając na niektóre z nich można uzyskać dodatkowe informacje. 52

53 2) Informacje dotyczące ilości urządzeń na danej mapie znajdują się także w menu kontekstowym mapy na karcie 'Ogólne' Ilość urządzeń w danej Jednostce Sterującej Klikając w Drzewie Urządzeń na węźle Jednostki Sterującej w Prawym Panelu można odczytać ilość urządzeń w zaznaczonej Jednostce Sterującej. 53

54 Parametry Jednostki Sterującej lub urządzenia W celu ułatwienia dostępu do parametrów pracy Jednostek Sterujących. Zostały one zgrupowane w pakiet zakładek, do których dostęp użytkownik może uzyskać przez kliknięcie w węzeł Jednostki Sterującej. Widok konfiguracyjny 1) Parametry Jednostki Sterującej: Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle Jednostki Sterującej w Prawym Panelu, w zakładce Parametry można odczytać: adres Jednostki Sterującej ( Global ID ), nazwę, adres IP ( można go także tutaj zmieniać ), ilość urządzeń w Jednostce Sterującej, ilość routerów w Jednostce Sterującej ( tylko CTI 2,4 GHz ), status Jednostki Sterującej oraz jej wersje oprogramowania, notatki do niej dodane ( można je tutaj także dodawać i usuwać ). 2) Parametry urządzenia / routera: Po kliknięciu w Drzewie Urządzeń na węźle urządzenia ( routera tylko dla CTI 2,4 GHz ) w Prawym Panelu, w zakładce Parametry można odczytać: Adres urządzenia ( Global ID ), nazwę, grupę testową, port na którym urządzenie jest połączone z Jednostką Sterującą ( tylko CTI 3x64 ), status urządzenia, notatki do niego dodane ( można je tutaj także dodawać i usuwać ). 54

55 Widok map W widoku map wszystkie parametry danego urządzenia można odczytać w menu kontekstowym na karcie Ogólne Historia zdarzeń na Jednostce Sterującej i urządzeniach Historia zdarzeń to kompletny zapis wszystkich operacji jakie zostały wykonane z poziomu NESSI na Jednostkach Sterujących oraz na poszczególnych oprawach oświetlenia awaryjnego. Historia zdarzeń na Jednostce Sterującej i urządzeniach 1) Należy w Drzewie urządzeń zaznaczyć węzeł Jednostki Sterującej 2) w Prawym Panelu wybrać zakładkę Historia, 3) ukazana wtedy zostanie historia wszystkich zdarzeń dotyczących danej Jednostki Sterującej oraz urządzeń podłączonych do tej Jednostki 55

56 4.2. Narzędzia Wydruk statusów urządzeń Szczegółowy opis w rozdziale Wydruk historii urządzeń Szczegółowy opis w rozdziale Wydruk historii logowania Szczegółowy opis w rozdziale Wydruk urządzeń na mapach Szczegółowy opis w rozdziale Wydruk raportów z testów Szczegółowy opis w rozdziale Edycja listy notatek standardowych Aplikacja NESSI daje możliwość przypisywania informacji serwisowych do danego urządzenia w postaci zdefiniowanych 'Notatek serwisowych'. Obsługa listy notatek serwisowych znajduje się w punkcie Export bazy danych NESSI zapisuje przechowuje wszystkie informacje dotyczące konfiguracji systemu, historii zdarzeń, raportów, wyników testów w bazie danych. Istnieje możliwość wyeksportowania oraz zarchiwizowanie pliku zawierającego kompletną bazę danych aplikacji. Aby zapisać plik bazy danych w dowolnym miejscu na dysku ( zrobić kopie bazy ) należy: 1) w menu Narzędzia wybrać opcję Eksportuj bazę do pliku, 2) w Dialogu który się ukaże wybrać lokalizację oraz nazwę pliku pod jakim ma być zapisana baza, 56

57 3)eksportowanie przez NESSI bazy sygnalizowane jest czerwonym wskaźnikiem postępu Import bazy danych Uwaga! Przed importowaniem nowej bazy należy rozważyć wyeksportowanie starej bazy (kopia zapasowa), gdyż import bazy powoduje zastąpienie nowym plikiem obecnie używanej bazy. Zaimportowanie wcześniej zapisanej bazy danych odbywa się poprzez polecenie Importuj bazę z pliku Aby zaimportować plik bazy danych z dowolnego miejsca na dysku należy: 1) w menu Narzędzia wybrać opcję Importuj bazę do pliku, 2) w Dialogu który się ukaże wybrać lokalizację oraz nazwę pliku z jakiego ma być otwarta baza, 3) spowoduje to restart NESSI. Po ponownym uruchomieniu programu nastąpi praca na zaimportowanej bazie. 57

58 Export/Import lokalizacji urządzeń (rozmieszczenie urządzeń na mapach) Aplikacja NESSI umożliwia export i import rozmieszczonych urządzeń na mapach. Obsługa tej funkcjonalności znajduje się w oknie 'Export/Import urządzeń'. Okno otwieramy wybierając z menu 'Narzędzia' > 'Export/Import zmapowanych urządzeń' 1) Zamierzając eksportować zmapowane urządzenia, wówczas w obszarze 'Export' w polu 'Nazwa pliku' należy wpisać nazwę pliku do którego zostaną wyeksportowane urządzenia, a następnie wybrać przycisk 'Eksportuj'. Do nazwy pliku eksportowego automatycznie dodawana jest data eksportu. 2) W przypadku importu urządzeń w liście katalogów i plików należy zaznaczyć plik eksportowy. W obszarze 'Import' wyświetlone zostaną informacje eksportowe (np. data eksportu). Następnie należy kliknąć przycisk 'Importuj'. 58

59 Jeżeli plik eksportowy zawiera adresy IP Jednostek Sterujących, a w NESSI nie została dodana taka Jednostka Sterująca, można ją także dodać. W tym celu można wybrać z listy rozwijanej Jednostkę Sterującą i kliknąć na przycisk 'Dodaj Jednostkę Sterującą'. Plik eksportowy zawiera także kod wybranej oprawy dla modułu. Chcąc zaimportować tylko ustawienia opraw, należy zaznaczyć pole 'Importuj tylko oprawy' i kliknąć przycisk 'Importuj' Wysłanie informacji uruchomieniowych Potrzebne połączenie z internetem! ES-System prowadzi ciągłe wsparcie techniczne swoich produktów oraz oferuje pomoc w przypadku zaistnienia problemów. Mechanizm umożliwia wysłanie raportu do suportu technicznego zawierającego niezbędne informacje, które mogą posłużyć do szybkiego zdiagnozowania problemu. Aby wysłać informacje o zaistniałym problemie / awarii / błędzie NESSI należy: 1) z menu Narzędzia wybrać opcję Wyślij informacje uruchomieniowe, 2) w dialogu który się ukaże należy wpisać tytuł wiadomości, zwrotny oraz opis problemu a następnie kliknąć przycisk Wyślij. NESSI automatycznie dołączy wszystkie potrzebne pliki umożliwiające diagnozę problemu. 59

60 Zmiana wersji językowej Aby zmienić wersję języka w menu Wersja języka należy wybrać kod języka np. PL, EN, DE, HR, SE, itp. 60

61 4.3. Obsługa wizualizacji na mapach Jak to zostało wspomniane we wcześniejszych rozdziałach, NESSI wyposażona jest w moduł służący interaktywnej wizualizacji przestrzennego rozmieszczania urządzeń oświetlenia awaryjnego na obiekcie. Do wizualizacji wykorzystywane są wektorowe pliki DWG oraz DXF ( AutoCAD ) na których można umieszczać ikony reprezentujące urządzenia oświetlenia awaryjnego Dodanie mapy 1) W pasku narzędziowym drzewa map należy kliknąć przycisk Dodaj mapę 2) W aplikacji otwarte zostanie okno Dodaj mapę. W nim należy zaznaczyć odpowiedni plik mapy, 3) Po wskazaniu pliku w okienku wyświetlony zostaje jego podgląd, a w polu Nazwa mapy domyślna nazwa mapy stworzona na podstawie nazwy pliku 4) Domyślną nazwę mapy można zmienić na inną. Po dodaniu mapy jej nazwa będzie widoczna jako nowy węzeł w drzewie map. 5) Wybór mapy należy zaakceptować poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj 6) Po dodaniu mapy w drzewie map pojawia się nowy węzeł z wprowadzoną wcześniej nazwą mapy. W prawym panelu aplikacji w widoku wizualizacji wyświetlana jest wybrana mapa 61

62 Usunięcie mapy Uwaga! Usunięcie mapy jest równoznaczne z usunięciem zapisanych pozycji urządzeń na mapie! Po usunięciu mapy, urządzenia które się na niej znajdowały nie są przypisane do żadnej mapy. 1) W drzewie map należy zaznaczyć węzeł mapy do usunięcia, 2) Kliknąć przycisk Usuń mapę z paska narzędziowego drzewa map 3) Wyświetli się dialog Usuń mapę w którym należy potwierdzić chęć usunięcia wybranej mapy Tryb edycji mapy Tryb edycji mapy daje możliwość przygotowania widoku mapy do późniejszej wizualizacji. Udostępnia między innymi: - dodawanie/usuwanie urządzeń z map - zmianę rozmiaru ikon balonów/tabletów - zmianę zoomu dla funkcji odszukania urządzenia na mapie - zmianę nazwy mapy - zmianę mapy - zmianę ikony oprawy oświetleniowej - udostępnia kartę 'Konfiguracja' w menu kontekstowym urządzenia Włączanie/wyłączanie trybu edycyjnego mapy odbywa się przez kliknięcie na przycisk 'Włącz edycję mapy', znajdujący się na pasku narzędziowym widoku mapy. 62

63 Zmiana nazwy mapy 1) Należy otworzyć menu kontekstowe mapy i wybrać kartę Konfiguracja, 2) W polu Nazwa zmienić nazwę mapy, 3) Zatwierdzić nową nazwę klikając na przycisk Zapisz nowa nazwę (przycisk dyskietki) Zmiana mapy 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.3) 2) Otworzyć menu kontekstowe mapy i wybrać kartę Konfiguracja 3) Otworzyć okno wyboru mapy klikając na przycisk Wybierz plik mapy 4) Wskazać nowy plik mapy i potwierdzić klikając przycisk Dodaj 5) W menu kontekstowym wyświetlona zostaje nazwa wybranego pliku mapy 63

64 6) Zapisać nową mapę klikając przycisk Zapisz wybraną mapę (przycisk dyskietki) Zoom mapy Zoom mapy czyli oddalanie lub przybliżanie widoku mapy można wykonać używając: rolki myszki przycisków '+ Zoom' i '- Zoom' na pasku narzędziowym widoku mapy Dodawanie urządzeń na mapę 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.4) 2) Wybrać węzeł modułu lub Jednostki Sterującej w drzewie urządzeń i przeciągnąć go na mapę ( metodą Drag&Drop ) 3) W miejscu upuszczenia urządzenia na mapie pojawi się ikona balonu / tabletu Tryby wyświetlania urządzeń w zależności od zoomu mapy W zależności od stopnia przybliżenia (zoom) mapy urządzenia wyświetlane są w 3 trybach. Każdy tryb wyświetlania dostarcza odpowiednią ilość informacji o urządzeniu dzięki czemu zapewnia przejrzystość wizualizacji przy odpowiednim przybliżeniu. 1) Symbole uproszczone - najmniejsze przybliżenie Urządzenia wyświetlane są w postaci symboli w kolorze odpowiadającym priorytetowi statusu (opis statusów rozdział i ). 64

65 2) Ikony balonów - średnie przybliżenie W tym trybie urządzenia reprezentowane są przez ikony balonów. Kolor balonu odpowiada priorytetowi statusu urządzenia (opis statusów punkt i ). Dodatkowo balon reprezentujący Jednostkę Sterującą opatrzony jest literą 'C', router bezprzewodowy - literą 'R'. Szczegółowe informacje urządzenia można sprawdzić w chmurce, która wyświetla się po pewnym czasie wskazując myszką ikonę balonu (bez kliknięcia). 3) Ikony tabletów - największe przybliżenie Zwiększając zoom mapy przechodzimy z trybu wyświetlania balonów do trybu tabletów. Tablet to reprezentacja graficzna w postaci prostokątnego tła, na którym wyświetlane są ikony informacyjne. 65

66 Rozmiar balonów / tabletów 1) Chcąc zmienić rozmiar balonów, należy ustawić zoom mapy tak żeby widoczne były balony. Analogicznie należy postąpić w przypadku tabletów. 2) Włączyć tryb edycji mapy ( patrz punkt 4.3.3) 3) zmienić rozmiar balonu / tabletu: przesunięcie wskaźnika myszki nad balon / tablet a następnie użycie rolką myszki otwarcie menu kontekstowego mapy, wybór karty 'Konfiguracja i zmianę 'Rozmiar ikon' przyciskiem '+' lub '-' 66

67 Ustawianie zoomu mapy dla funkcji wyszukania urządzenia na mapie Funkcja wyszukania urządzenia na mapie wyświetla przybliżony fragment mapy, na którym znajduje się szukane urządzenie. W zależności od stopnia zagęszczenia urządzeń na mapie może się okazać że wyświetlany fragment mapy nie jest zbyt przejrzysty. W takiej sytuacji użytkownik może zmienić zoom (przybliżenie) dla tej funkcji. 1) Należy włączyć tryb edycji mapy (patrz punkt 4.3.3) 2) Otworzyć menu kontekstowe mapy i wybrać kartę Konfiguracja 3) Przy pomocy przycisków '+' i '-' zmienić zoom (przy urządzeniu pojawi się charakterystyczna strzałka wyróżniająca) Opcje wyświetlania tabletów Widok wizualizacji umożliwia zmianę wyglądu wyświetlanego tabletu. Poszczególne opcje wyglądu charakteryzuje ukrywanie lub uwydatnianie pewnych informacji w trybie tabletów. Zmiana opcji dotyczy wszystkich tabletów na mapie. Przykładowo opcja 'Duża ikona statusowa' powiększa ikonę statusu urządzenia. Wybór dostępnych opcji wyświetla się po kliknięciu na przycisk 'Opcje wyświetlania tabletów', znajdujący się w pasku narzędziowym widoku mapy. Wszystkie opcje pokazane są na poniższym rysunku Zmiana położenia urządzenia na mapie 1) Należy włączyć tryb edycji mapy ( patrz punkt ), 2) Metodą przeciągania myszką ( Drag&Drop ) zmienić położenie wybranego urządzenia 67

68 Usunięcie wszystkich urządzeń z mapy Z menu kontekstowego mapy, z karty 'Polecenia' należy wybrać Usuń urządzenia z mapy Usunięcie urządzenia z mapy Dla odpowiedniego urządzenia należy otworzyć menu kontekstowe i z karty 'Polecenia' wybrać polecenie Usuń z mapy 68

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika

G DATA AntiVirus 2008. Podręcznik użytkownika G DATA AntiVirus 2008 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo