PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA OCHRONA ZABYTKÓW OCHRONA ŚRODOWISKA OPIS STANU ISTNIEJACEGO Lokalizacja i dane architektoniczno budowlane Parametry budynku STAN PROJEKTOWANY Dane ogólne Zagospodarowanie terenu Rozwiązania funkcjonalne Przyjęte rozwiązania budowlane ZAKRES ROBÓT Roboty demontażowe i wyburzeniowe w budynku Roboty budowlane do wykonania wewnątrz budynku Zagospodarowanie terenu CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przeznaczenie obiektu Klasyfikacja pożarowa zagrożenia ludzi Wymagania budowlane Oddymianie klatki schodowej PROJEKT KONSTRUKCJI Zakres projektowania projekt nadproży w klatce schodowej nr Zestawienie obciążeń na nadproże NAWIEW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO Rozwiązania projektowe Bezpieczeństwo projektowe Wytyczne dla elementów wentylacyjnych Wytyczne branżowe INSTALACJA ELEKTRYCZNA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Założenia Obliczenia Zasilanie urządzeń Okablowanie i montaż urządzeń PUP UTEX sp. z o.o., Gliwice, ul. Strzeleckiego 27, tel. (32) , fax (32)

2 13.7. Szkolenie Wytyczne odbioru instalacji Uwagi Zestawienie materiałów NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE SPIS RYSUNKÓW : 1 Plan sytuacyjny 1:500 2 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu przyziemia 1:50 3 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu parteru 1:50 4 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu I piętra 1:50 5 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu II piętra 1:50 6 Klatka schodowa nr 4- fragment rzutu II piętra sufit podw. 1:50 7 Klatka schodowa nr 4 przekrój przez klatkę 1: Klatka schodowa nr 5 fragment rzutu piwnicy Klatka schodowa nr 5 fragment rzutu parteru 1:100 1: Klatka schodowa nr 5 fragment rzutu I piętra 1: Klatka schodowa nr 5 fragment elewacji 1: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej K-1 Klatka schodowa nr 5 - nadproża 1:20 W-1 Rzut klatki schodowej w piwnicy projekt nawiewu 1:100 E-01 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu przyziemia 1:50 E-02 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu parteru 1:50 E-03 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu I piętra 1:50 E-04 Klatka schodowa nr 4 fragment rzutu II piętra 1:50 E-05 Klatka schodowa nr 4 frag. rzutu II piętra sufit podwieszony 1:50 E-06 Klatka schodowa nr 4 przekrój przez klatkę 1:100 E-07 E-08 Klatka schodowa nr 5 fragment rzutu piwnicy Schemat ideowy instalacji oddymiania 1:100 - E-09 Schemat ideowy zasilania urządzeń ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1: Sufit samodzielny PROMAT płyta PROMAXON Załącznik 2: Rewizyjna klapa Promat typ B (El 60) Załącznik 3: Wentylator nawiewny MBC 56A/10600T 2

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Umowa z Zamawiającym, Inwentaryzacja budowlana pomieszczeń objętych opracowaniem wykonana w lutym 2010r przez firmę Archimed oraz w marcu 2011 przez firmę UTEX. Istniejąca opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez firmę Holding - rzeczoznawca inż. poż. Zbigniew Dyk w grudniu 2008 roku, 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego wydzielenia ppoż. klatek schodowych wraz z systemem oddymiania i SAP oraz zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy ZAKRES OPRACOWANIA. Zakres opracowania obejmuje projekt wydzielenia klatki schodowej 4 i 5 wraz z systemem oddymiania i SAP oraz podział komunikacji pomiędzy blokiem P a łącznikiem drzwiami dymoszczelnymi w ZOZ w Busku Zdroju w celu spełnienia obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 4. OCHRONA ZABYTKÓW. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływ obiektu na środowisko. Projektowana inwestycja nie pozbawi osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie będzie powodować uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem oraz nie będzie powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Zapotrzebowanie i jakość wody, ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz emisja zanieczyszczeń według informacji zawartych zgodnie z rozwiązaniami branżowymi. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia Wytwarzane odpady. W ZOZ wytwarza się odpady przeznaczone do utylizacji. Inwestor jest zobowiązany do przedłożenia odpowiedniemu organowi, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami Jeżeli użytkownik wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie, lub jest zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza powyżej 0,1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających przekazywanie odpadów firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarowanie odpadami będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), w planie gospodarki odpadami, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 236 z 2005r., poz z późniejszymi zmianami). Wytwórca odpadów jest zobowiązany do stosowania takich form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu 3

4 odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 6.1 Lokalizacja i dane architektoniczno budowlane Budynek ZOZ w Busku Zdroju położony jest na ogrodzonej działce przy ul. Bohaterów Warszawy zapewniającej dojazd jednostek straży pożarnej. Jest to kompleks obiektów połączonych ze sobą budynków w kształcie litery H. Część podstawowa budynku zbudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku posiada 5 kondygnacji. Interna była wzniesiona w latach 80-tych jako obiekt dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Budynek Dializ w pierwszej połowie lat 90-tych o trzech kondygnacjach. Konstrukcja budynku podstawowego oparta jest na siatce słupów i belek żelbetowych. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły pełnej ceramicznej o grubości 48 cm, natomiast ściany wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej o grubości 24 cm ściany obustronnie tynkowane. Stropy wykonane z płyt żelbetowych o grubości 20 cm. Przekrycie stanowi stropodach żelbetowy pokryty papą. W budynku znajdują się kanały wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej. W budynku występują następujące rodzaje posadzek: płytki ceramiczne, wykładzina PCV, lastriko. Stolarka drzwiowa i okienna wykonana z PCV, w dobrym stanie, w kolorze białym. Obiekt wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, co. 6.2 Parametry budynku: - powierzchnia całego budynku m² - powierzchnia użytkowa budynku 9100 m 9100 m² - wysokość do stropu nad pomieszczeniem użytkowym 15,75 m - ilość łóżek na oddziale internistycznym 66 szt. - ilość łóżek na oddziale chirurgii 56 szt. - ilość łóżek na oddziale ortopedycznym 42 szt. - ilość łóżek na oddziale ginekologicznym 32 szt. - ilość łóżek na oddziale dziecięcym 25 szt. - ilość łóżek na oddziale położniczym 16 szt. - ilość łóżek na oddziale urologicznym 16 szt. - ilość łóżek na oddziale endoprotez 9 szt. Łączna ilość łóżek: 262 szt. 4

5 7. STAN PROJEKTOWANY 7.1. Dane ogólne Prace projektowe wewnątrz obiektu polegają na wydzieleniu pożarowym oraz montażu instalacji oddymiania dwóch klatek schodowych od pozostałej części korytarzy, tak by spełnione były obowiązujące przepisy zabezpieczenia ppoż., zgodnie z wydaną opinią z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych p. inż. poż Zbigniewa Dyka sporządzoną w grudniu 2008 r określającą kierunek tych zmian wraz z uwzględnieniem obowiązujących, aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowych. Zakres prac obejmuje między innymi: Likwidację istniejących ścianek oddzielenia klatki schodowej wg projektu, Wymianę stolarki drzwiowej w obrębie klatki schodowej, Wymurowanie nowych ścianek oddzielenie przeciwpożarowego wraz z nową stolarką drzwiową, Montaż okna oddymiającego jednego dla każdej klatki schodowej oraz montaż siłownika łańcuchowego pozwalającego na pełne otwarcie okna w przypadku pożaru, Montaż systemu alarmowego na wypadek pożaru w klatce schodowej, Montaż wentylatora nawiewu powietrza na klatce nr 4 na poziomie piwnicy do klatki schodowej w przypadku pożaru. Likwidację pustaków szklanych w ścianie zewnętrznej klatki schodowej nr 5 i wbudowanych w nie okien doświetlających. Wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej przy spoczniku klatki schodowej nr 5 - od poziomu posadzki spocznika ( pomiędzy piwnicą a parterem ) do poziomu otworu w którym znajdują się istniejące pustaki szklane dla stworzenia otworu drzwiowego dla drzwi zewnętrznych ( na potrzeby ewakuacji na zewnątrz z klatki schodowej ). Przełożenie instalacji c.o. przy ścianie zewnętrznej przy spoczniku klatki nr 5 ( piwnica parter ) ponad projektowane drzwi zewnętrzne. Obudowanie instalacji elektrycznych, wod-kan., zlokalizowanych w wydzielonych ppoż. klatkach schodowych płytami do poziomu EI60. Likwidacja kanału wentylacyjnego w piwnicy w klatce nr 4 Obudowanie instalacji wentylacji mech. znajdujących pod sufitem klatki nr 4 do poziomu EI60. Roboty wykończeniowe. Malowanie ścian. Niwelację terenu przy klatce nr 5 do poziomu wyjścia z klatki ewakuacyjnej (nr 5) 7.2. Zagospodarowanie terenu Zakres projektu przewiduje niwelacje terenu przy klatce schodowej nr 5 obniżenie terenu o ok. 40 cm do poziomu wyjścia z klatki schodowej. Projektuje się chodnik przy wyjściu z klatki nr 5 wg rysunku Rozwiązania funkcjonalne W ramach projektu nie przewiduje się zmian w układzie funkcjonalnym całości obiektu. Istniejące rozwiązania funkcjonalne poszczególnych kondygnacji zostają zachowane. Zmiany zachodzą jedynie w obrębie układu komunikacji poziomej, poprzez nowe wydzielenie klatek 5

6 schodowych, co spowoduje powiększenie metrażu klatki schodowej oraz poprzez podział korytarzy przez drzwi dymoszczelne na krótsze odcinki 7.4. Przyjęte rozwiązania budowlane. Fundamenty, podłogi, nadproża Nadproża Nadproże w ścianie zewnętrznej ściana przy klatce nr 5 nadproże wg. proj. konstrukcji. Ściany wewnętrzne Projektuje się ściany wewnętrzne oddzielenia pożarowego w dwóch systemach: tradycyjnym, murowanym i systemowym jako ścianka przeszklona z ramą aluminiową. Wszystkie ściany oddzielenia klatki schodowej od korytarzy muszą posiadać odporność ogniową EI 60. Ściana murowana gr. 12 cm z cegły pełnej Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Tynk cementowo wapienny Cegła pełna Tynk cementowo wapienny Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Ściana murowana gr. 19 cm z pustaka ceramicznego MAX Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Tynk cementowo wapienny Pustak MAX 19 cm Tynk cementowo wapienny Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Ścianka lekka obudowująca instalacje na klatce schodowej do poziomu EI60 Płyta Promatect H 2 x 15 mm Gładź gipsowa Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Ścianka systemowa szklana rama aluminiowa ze szklanym wypełnieniem o odporności ogniowej EI60 lub bez odporności ogniowej. Ściany zewnętrzne Projektuje się ściany zewnętrzne jako fragmenty wypełniające otwory okienne w ścianie zewnętrznej przy klatkach schodowych wg rysunków projektu. Ściana murowana gr. 24 cm z pustaka ceramicznego MAX Warstwa wykończeniowa farba elewacyjna Tynk silikatowy Stosil K Pustak MAX 24 cm Tynk cementowo wapienny Warstwa wykończeniowa farba emulsyjna Posadzki W strefie klatki schodowej projekt nie przewiduje wymiany posadzek. 6

7 Sufity podwieszone W klatce schodowej nr 4 należy oddzielić p.poż urządzenia klimatyzacyjne zamontowane do sufitu od przestrzeni klatki schodowej sufitem podwieszonym do poziomu EI60. Projektuje się wykonanie sufitu samodzielnego ( podwieszonego ) z płyt Promaxon 25 mm na klatce nr 4 oraz montaż klap rewizyjnych Promat dla rewizji urządzeń klimatyzacyjnych. Klapy rewizyjne należy dobrać w odpowiedniej ilości aby zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń klimatyzacyjnych podwieszonych do sufitu. Stolarka drzwiowa i okienna Nowoprojektowana stolarka drzwiowa dla wydzielenia klatek powinna posiadać odporność ogniową EI 30. Nowe drzwi oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się jako przeszklone, stalowe, dwuskrzydłowe ( 90+60) lub jednoskrzydłowe wg zestawienia stolarki i rysunków rzutu. W celu dobrego oddymienia klatki schodowej projektuje się okna oddymiające dwa okna 90x150 dla klatki nr 4 oraz jedno okno 180x120 dla klatki nr 5 należy je zamontować w ten sposób aby górna krawędź okna dochodziła do istniejącego nadproża okiennego znajdującego się w najwyższej części ściany zewnętrznej klatki schodowej zapewni to zamontowanie okna na jak najwyższej wysokości względem posadzki co jest ważne dla prawidłowego działania okna oddymiającego. Okna wyposażone muszą być w siłowniki otwierające okno w razie pożaru, połączone z centralą sterowania oddymianiem. Klatka schodowa KS 4 dwa okna 90x150, każde skrzydło otwierane do wewnątrz zestawem dwóch siłowników zamontowanych nad i pod skrzydłem z zachowaniem właściwej kolejności ich otwierania. Siłowniki : Zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V, 2x300 N / 1000 mm / 2x1,0A model KA 34/1000-BSY-Set firmy D+H Klatka schodowa KS 5 okno 180x120-dwuskrzydłowe, każde skrzydło otwierane do wewnątrz zestawem dwóch siłowników zamontowanych nad i pod skrzydłem z zachowaniem właściwej kolejności ich otwierania. Siłownik: Zestaw dwóch napędów łańcuchowych (tandem) 24V, 2x300 N / 1000 mm / 2x1,0A model KA 34/1000-BSY-Set firmy D+H Tynk wewnętrzny - pocieniony - cementowo- wapienny - gotowy pod malowanie Wykończenie ścian Wszystkie ściany należy wykończyć poprzez malowanie farbą emulsyjną lub/i olejną. Chodnik Projektowany chodnik z kostki brukowej 6 cm na podsypce piaskowej 15 cm. Uwaga: Wszystkie uzgodnienia dotyczące kolorów fragmentów elewacji, ścian wewnętrznych i sufitów należy uzgodnić z inwestorem przedstawiając wzory i kolorystykę. 8. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Przyjęto następujący zakres prac do wykonania w ramach projektu: 8.1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe w budynku: demontaż stolarki drzwiowej przy schodach na parterze przy klatce schodowej nr 4 7

8 likwidację drzwi w piwnicy przy klatce nr 4 demontaż witryn i drzwi oddzielających klatkę schodową od korytarzy, demontaż okna na klatce schodowej nr 4 na wysokości II piętra. likwidację pustaków szklanych w ścianie zewnętrznej klatki schodowej nr 5 i wbudowanych w nie okien doświetlających oraz pustaków szklanych na ściance klatki schodowej nr 4 na II piętrze. wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej przy spoczniku klatki schodowej nr 5 - od poziomu posadzki spocznika ( pomiędzy piwnicą a parterem ) do poziomu otworu w którym znajdują się istniejące pustaki szklane dla stworzenia otworu drzwiowego dla drzwi zewnętrznych ( na potrzeby ewakuacji na zewnątrz z klatki schodowej ). przełożenie instalacji c.o. przy ścianie zewnętrznej przy spoczniku klatki nr 5 ( piwnica parter ) ponad projektowane drzwi zewnętrzne. likwidacja kanału wentylacyjnego w piwnicy w klatce nr 4 niwelację terenu przy klatce nr 5 do poziomu wyjścia z klatki ewakuacyjnej (nr 5) 8.2. Roboty budowlane do wykonania wewnątrz budynku: wykonanie ścian murowanych montaż nowej stolarki drzwiowej o odporności ogniowej EI 30 montaż ścianek systemowych szklanych wydzielających p.poż. klatki schodowe wykonanie ścian murowanych oraz nadproży montaż stolarki okiennej zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej piwnicy ( klatka nr 4 ) obudowanie instalacji elektrycznych, wod-kan., zlokalizowanych w wydzielonych ppoż. klatkach schodowych płytami Promatec-H 2 x 15 mm do poziomu EI60 montaż wentylatora nawiewu montaż instalacji elektrycznej zasilającej wentylator nawiewu oraz elementy sygnalizacji SAP oraz chwytaków elektromagnetycznych ściennych na poszczególnych kondygnacjach, wykonanie sufitu samodzielnego ( podwieszonego ) z płyt Promaxon 25 mm na klatce nr 4 oraz montaż klap rewizyjnych Promat dla rewizji urządzeń klimatyzacyjnych. Klapy rewizyjne należy dobrać w odpowiedniej ilości aby zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń klimatyzacyjnych podwieszonych do sufitu. wykonanie tynków wykonanie robót malarskich Wszelkie materiały pochodzące z demontażu, oraz robót rozbiórkowych powinny być wywiezione na składowisko Zagospodarowanie terenu. Zakres projektu przewiduje niwelacje terenu przy klatce schodowej nr 5 obniżenie terenu o ok. 40 cm do poziomu wyjścia z klatki schodowej. Projektuje się chodnik przy wyjściu z klatki nr 5 wg projektu na rysunku nr 9. 8

9 9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Z uwagi na zakres robót objętych opracowaniem, projekt nie obejmuje swoim zakresem wykonanie charakterystyki energetycznej dla elementów wydzielenia klatki schodowej. 10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przeznaczenie obiektu. Obiekt pięciokondygnacyjny o charakterze opieki medycznej Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi. Obiekt zakalikowano do kategorii ZL II zagrożenia ludzi oraz klasy odporności ogniowej B Wymagania budowlane. Główna konstrukcja nośna R 120 Strop REI 60 Ściana zewnętrzna EI 60 Ściana wewnętrzna EI 30 Przekrycie dachu E 30 Konstrukcja dachu R Oddymianie klatki schodowej Założenia Zgodnie z wytycznymi, dwie klatki schodowe w budynku Szpitala w Busku Zdroju, stanowiące drogę ewakuacji z budynku na wypadek zagrożenia pożarowego. Oddymianie klatki schodowej KS 4 realizowane będzie za pomocą dwóch okien oddymiających o wymiarach 89x150[cm], napowietrzanie realizowane będzie poprzez otwarcie dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do wiatrołapu i drugiej pary drzwi dwuskrzydłowych do klatki schodowej siłownikami drzwiowymi DDS 54/500; Oddymianie klatki schodowej KS 5 realizowane będzie za pomocą okna oddymiającego o wymiarach 180x120[cm], napowietrzanie realizowane będzie poprzez otwarcie dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do klatki schodowej siłownikami drzwiowymi DDS 54/500. Uwaga! skrzydło bierne drzwi należy wyposażyć w elektrorygle i podłączyć do centrali oddymiania pozostawiając możliwość ręcznego zwolnienia w przypadku konieczności otwarcia (np. eff eff 823 Assa Abloy) poza zakresem opracowania karta informacyjna produktu oraz kontakt do firmy Besam dołączono do wiadomości. sugerowany sposób rozwiązania kwestii samoczynnego zamykania się drzwi, pozwalający na swobodny montaż siłowników DDS polega na zastosowaniu w drzwiach zawiasów sprężynowych (np. drzwi produkcji Dierre) poza zakresem opracowania kontakt do firmy Dierre w treści wiadomości Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku Alarm w przyciskach 9

10 oddymiania RT 42/RT 42 ST zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych na wysokości min. 1,5[m] nad posadzką, automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu systemu SAP. Dodatkowo system oddymiania można rozbudować o funkcje naturalnej wentylacji poprzez podłączenie przycisku przewietrzania (LT 43U SD), a na wypadek nagłej zmiany warunków atmosferycznych zastosować sygnalizator wiatrowo deszczowy (WRG 82) stanowiący element automatyki pogodowej, który spowoduje zamknięcie się klapy dymowej. W sytuacji zagrożenia pożarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo deszczowego są blokowane pozwalając na otwarcie się klapy dymowej w każdych warunkach atmosferycznych ponieważ realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet. Obliczenia Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego największej kondygnacji na klatce schodowej (wg PN-B z kwietnia 2001), czyli: Dla KS 4 F = 22,37m², A cz = 5% x 22,37m² = 1,12m² Oddymianie realizowane będzie za pomocą dwóch okien oddymiających o wymiarach 89x150[cm] o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej 0,568m 2 (1,136m 2 ) i powierzchni geometrycznej równej 1,045m 2 (2,090m 2 ) Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: A n = A g x 130% = 2,09m² x 130% = 2,717m² Powierzchnia napowietrzania poprzez skrzydła drzwi wynosi: A n = 1,50m x 2,00m = 3,00m 2 Dla KS 5 F = 17,08m², A cz = 5% x 17,08m² = 0,854m², Oddymianie realizowane będzie za pomocą okna oddymiającego o wymiarach 180x120[cm] o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej 0,869m 2 i powierzchni geometrycznej równej 1,792m 2. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: A n = A g x 130% = 1,792m² x 130% = 2,33m² Powierzchnia napowietrzania poprzez skrzydła drzwi wynosi: A n = 1,50m x 2,00m = 3,00m 2 Warunek wynikający z zapisów PN B dotyczący napowietrzania został spełniony Do napowietrzania klatki nr 4, przewiduje się wentylator nawiewu powietrza zewnętrznego zainstalowany na ścianie zewnętrznej w poziomie piwnicy od strony płn-zachodniej, zasilany sprzed wyłącznika ppoż. kablem pożarowym E 90, zsynchronizowany z czujką z zestawu oddymiania. Nawiew powietrza większy o jedną trzecią od powierzchni czynnej okien oddymiających. 11. PROJEKT KONSTRUKCYJNY Zakres projektowania projekt nadproży w klatce schodowej nr 5. W miejscu projektowanych drzwi należy wyciąć otwór w ścianie. Nad otworem drzwiowym wykonać nadproże żelbetowe o wymiarach 24x25cm. Nadproże wykonać z betonu C20/25 i zazbroić podłużnie 4 prętami φ12mm ze stali AIIIN (BSt500S) oraz strzemionami średnicy φ6mm ze stali AI (St3S). Analogicznie wykonać nadproże nad oknem. 10

11 11.2. Zestawienie obciążeń na nadproże 1. Ciężar ściany zewnętrznej. g k opis obciążenia [kn/m 2 ] g f g d [kn/m 2 ] pustaki ceramiczne 24cm 0,24 m x 13,00 kn/m 2 3,12 1,1 3,43 tynk cementowo-wapienny 2x1,5 0,03 m x 19,00 kn/m 2 0,57 1,3 0,74 RAZEM 3,69 4,17 2. Wymiarowanie nadproża rozpiętość nadproża l = 1,6 m l eff = 1,05x l l eff = 1,68 m 3. Siły wewnętrzne w płycie: moment przęsłowy: 2 M n = 0,125 * g n * l eff M n = 1,47 knm siła poprzeczna: V pł = 0,5 * g n * l eff V pł = 3,10 kn 4.Dane materiałowe nadproża b = 0,24 m h = 0,25 m a1 = 0,02 m d = 0,23 m j = 12 mm beton C 20/25 f cd = f ck = f ctd = x eff,lim = 0,5 a = 0,85 stal A-IIIN BSt500 f yd = 13,3 MPa 20,0 MPa 1,0 MPa 420 MPa 11

12 5. Wymiarowanie zbrojenia nadproża S M pł b = 2 α f cd b d = 0,010 ξ = Sb = 0,010 A s1 α = f cd f b yd x eff = ξ eff d = 0,002 m x eff,lim = ξ eff,lim d xeff = = 0,115 m > x eff = 0,002 m 0,15 cm 2 A φ14 = 1,13 cm2 n = A s1 /A φ12 = 0,1 szt przyjęto 2 pręty Przyjęto 2 pręty φ 12mm A s1rz = 2,26 cm2 6. Sprawdzenie nośności przekroju zbrojenia płyty: x eff. rz = f yd α f A cd S1. rz b = 0,035 m M Rd =α f cd *b*x eff.rz *(d - 0,5*x.eff.rz ) = 20,187 knm M Rd = 20,19 knm > M n = 1,47 knm warunek spełniony 7. Zbrojenie oprzeczne: k = 1,6 - d = 1,37 ρ = 0,004 V Rd1 = [0,35 k * f ctd * (1,2+40 * ρ L )] * b * d = 36,10 kn V Rd1 = 36,10 kn > V n = 3,10 kn warunek spełniony Maksymalny rozstaw strzemian s max = 0,75*d 0,173 m Przyjęto strzemiana dwucięte pręty φ 6mm co 15cm 12

13 12. NAWIEW POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO- NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ NR 4 - BRANŻA WENTYLACYJNA Rozwiązania projektowe Projektuje się system nadciśnieniowego napowietrzania klatki schodowej nr 4, którego zadaniem jest niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się dymu na drodze ewakuacji w momencie wybuchu pożaru. Do obliczeń przyjęto kryterium przepływu powietrza w którym prędkość przepływu powietrza między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a przestrzenią użytkową jest nie mniejsze niż 0,75 [m/s] jeśli: - drzwi między przestrzenią użytkową a przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu na kondygnacji objętej pożarem są otwarte. Do obliczeń przyjęto powierzchnię otwartych drzwi na kondygnacji drugiego piętra Ad = 3,0 [m 2 ]. Suma przecieków przez zamknięte drzwi wszystkich kondygnacji A e = 0,36 [m 2 ] Całkowita suma przecieków A cał. = 3,36 [m 2 ] Stąd ilość powietrza nawiewanego Przyjęto V N = A cał. * 0,75 * 3600 V N = 9072 [m 3 /h] V N = 9500 [m 3 /h] Działanie systemu oparte jest na wentylatorze nawiewnym, przepustnicy regulacyjnej z siłownikiem oraz dwóch oknach otwieranych siłownikami w trakcie pożaru. W trybie normalnym przepustnica jest zamknięta, wentylator wyłączony okna są zamknięte. W czasie wybuchu pożaru następuję przesłanie sygnału do przepustnicy regulacyjnej ( następuje jej otwarcie) zostaje włączony wentylator oraz otwarte okna - następuję przepływ powietrza zewnętrznego przez całą kubaturę klatki schodowej aż do jego usunięcia przez umieszczone na ostatniej kondygnacji okna. Wydajność powietrza zapewniająca ponad 20 krotną wymianę powietrza w obrębie klatki zapewni niedopuszczenie do jej zadymienia. Otwarte okna zapewnią utrzymanie nadciśnienia w klatce poniżej +50Pa Bezpieczeństwo pożarowe Przewody wentylacyjne oraz wentylator obudować materiałem ognioodpornym o klasie odporności 90min. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kn na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzić innych instalacji. 13

14 12.3 Wytyczne dla elementów wentylacyjnych Czerpnie i wyrzutnie Czerpnia powinna być zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, owadami i zanieczyszczeniami mechanicznymi. Czerpnia powinna być usytuowana co najmniej 2 m nad poziomem terenu. Kanały wentylacyjne Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji A (wg PN-B-76001:1996). Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. Minimalne grubości kanałów okrągłych: - fi 100 fi 125 0,50 mm - fi 160 fi 250 0,60 mm - fi 280 fi 710 0,75 mm - powyżej fi mm Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): - do 750 mm 0,75 mm - od 750 do 1400 mm 0,9 mm - powyżej 1400 mm 1,1 mm. Nawiewniki i wywiewniki powietrza Do nawiewu przewiduje się osiatkowany wylot bezpośredni wentylatora. Urządzenia wentylacyjne Urządzenia (tj. wentylator oddymiający, przepustnicę z siłownikiem ) montować zgodnie z DTR producenta. Izolacje termiczne Przewiduje się izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów: kanał nawiewny ( czerpny) biegnący w budynku matami o gr. 50 mm, 14

15 12.4. Wytyczne branżowe Branża architektoniczna Należy wykonać obudowę kanałów wentylacyjnych oraz wentylatora o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej strefy p.poż. do której przechodzi instalacja wentylacji. Przewidzieć otwory pod kanały wentylacyjne oraz klapę upustową nadciśnieniową. Sterowanie Działanie przepustnicy regulacyjnej oraz wentylatora nawiewnego sprzężyć z centralką p.poż. oraz czujnikami dymu. W momencie zadziałania którejkolwiek z czujek dymu na obiekcie następuje otwarcie przepustnicy za pomocą siłownika oraz załączenie wentylatora. Branża elektryczna Należy zapewnić zasilanie energią elektryczną z zasilania podstawowego oraz awaryjnego wszystkie urządzenia, tj. wentylator nawiewny oraz przepustnicę regulacyjną. Wentylator kanałowy oraz siłownik przepustnicy zasilić z przed wyłącznika przeciwpożarowego. Tabela 1. Zestawienie mocy urządzeń Lp. Oznaczenie na rysunku 1 MBC 56A/10600T 2 PR230 Urządzenie wentylator nawiewny przepustnica regulacyjna z siłownikiem CM230-F Zestawienie mocy urządzeń Moc Napięcie Ilość elektryczna zasilania [kw] [V] Producent 1 2,2 400 HARMANN 1 0, FRAPOL / BELIMO Lokalizacja KLATKA SCHODOWA PIWNICA KLATKA SCHODOWA PIWNICA Instalacje należy wykonać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II; Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 r. 15

16 13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA Zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna dla potrzeb oddymiania klatek nr 4 i 5 w budynku ZOZ w Busku Zdroju. Główne zadania systemu oddymiania to: Wykrycie zagrożenia pożarowego; Otwarcie okien oddymiających Włączenie wentylatora napowietrzającego klatkę schodową nr 4; Otwarcie przepustnicy; Wykrycie awarii sytemu; Otwarcie okien oddymiających poprzez przyciski przewietrzające Podstawa opracowania. Opracowanie wykonano na podstawie: Zleceń, uzgodnień i wytycznych Inwestora; Uzgodnień międzybranżowych; Aktualnych podkładów architektonicznych; Obowiązujących przepisów i norm Założenia. Zgodnie z wytycznymi, projekt dotyczy klatek schodowych (nr 4 i nr 5) w budynku ZOZ w Busku Zdroju, stanowiących drogi ewakuacji z budynku na wypadek zagrożenia pożarowego. Oddymianie klatki schodowej nr 4 realizowane będzie za pomocą dwóch okien dymowych jednoskrzydłowej o wymiarach 89x150 [cm], oddymianie klatki schodowej nr 5 realizowane będzie za pomocą okna dymowego o wymiarach 180x120[cm]. Napowietrzanie klatki schodowej nr 4 realizowane będzie poprzez wentylator napowietrzający MBC 56A/10600T. Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane będzie na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku Alarm w przyciskach oddymiania RT 42 ST zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej przy drzwiach ewakuacyjnych na wysokości min. 1,5[m] nad posadzką, automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu. Dodatkowo system oddymiania na wypadek nagłej zmiany warunków atmosferycznych wyposażono w sygnalizator wiatrowo deszczowy (WRG 82) stanowiący element automatyki pogodowej, który spowoduje zamknięcie się okien dymowych. W sytuacji zagrożenia pożarowego funkcje sygnalizatora wiatrowo deszczowego są blokowane pozwalając na otwarcie się klapy dymowej w każdych warunkach atmosferycznych ponieważ realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet. Wszystkie urządzenia instalacji oddymiania klatki schodowej muszą posiadać certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez CNBOP Obliczenia. Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynków niskich i średniowysokich wynosi 5% rzutu poziomego największej kondygnacji na klatce schodowej (wg PN-B z kwietnia 2001), czyli: Dla KS 4 F = 22,37m², Acz= 5% x 22,37m² = 1,12m² 16

17 Oddymianie realizowane będzie za pomocą dwóch okien oddymiających o wymiarach 89x150[cm] o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej 0,568m2 (1,136m2) i powierzchni geometrycznej równej 1,045m2 (2,090m2) Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: An= Ag x 130% = 2,09m² x 130% = 2,717m² Powierzchnia napowietrzania poprzez skrzydła drzwi wynosi: An= 1,50m x 2,00m = 3,00m2 Dla KS 5 F = 17,08m², Acz= 5% x 17,08m² = 0,854m², Oddymianie realizowane będzie za pomocą okna oddymiającego o wymiarach 180x120[cm] o powierzchni czynnej oddymiania wynoszącej 0,869m2 i powierzchni geometrycznej równej 1,792m2. Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi: An= Ag x 130% = 1,792m² x 130% = 2,33m² Powierzchnia napowietrzania poprzez skrzydła drzwi wynosi: An= 1,50m x 2,00m = 3,00m2 Warunek wynikający z zapisów PN B dotyczący napowietrzania został spełniony Zasilanie urządzeń. Projektowane centrale oddymiania należy zasilić kablem niepalnym typu NHXH PH90 3x2,5mm2 z osobnego obwodu z istniejącej rozdzielni RG z szyny przed wyłącznikiem mocy. Wentylator nawiewny MBC 56A/10600T należy zasilić kablem niepalnym typu NHXH PH90 3x2,5mm2 z osobnego obwodu z istniejącej rozdzielni RG z szyny przed wyłącznikiem mocy. Przepustnicę regulacyjną z siłownikiem CM 230-F należy zasilić kablem niepalnym typu HTKSH PH90 3x1,5 mm2 z osobnego obwodu z istniejącej rozdzielni RG z szyny przed wyłącznikiem mocy Okablowanie i montaż urządzeń. Okablowanie i instalację urządzeń należy wykonać zgodnie z planami instalacji i niżej przytoczonymi wytycznymi: Okablowanie instalacji oddymiania należy wykonać: Zasilanie siłowników wykonać kablem HDGs PH90 2x1,5 mm2; Podłączenie przycisku przewietrzającego LT do centrali wykonać przewodem YDY 3x1,5; Podłączenie ręcznego przycisku oddymiania RPO wykonać kablem HTKSHekw PH90 3x2x0,8. Kable prowadzić pod tynkiem. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montażowych elementów pętlowych. Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w osłonach PCV (przepustach); Należy opisać każdy element instalacji oddymiania (przyciski RPO) podając: nr grupy, nr elementu zgodnie z danymi zaprogramowanymi w centrali SAP oraz planem sytuacyjnym dozorowanego przez system obiektu umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce. Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min. 10 cm. Przy prowadzeniu 17

18 instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji oddymiania powinny przebiegać poniżej. Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. Centralę oddymiania należy zamontować na takiej wysokości, aby pole odczytu było na wysokości max 1,6-1,8 m od podłogi. Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,4-1,5 m. Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem ostrzegaczy pożarowych powinny pozostawać nie rozcięte co umożliwi przeprowadzenie pomiarów: rezystancji linii; rezystancji izolacji; ciągłości przewodów i ekranu. Nie należy wykonywać żadnych pośrednich połączeń kabli Szkolenie. Osoby przebywające w obiekcie (dotyczy stałego personelu obiektu) powinny być przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposób realizacji powiadamiania osób odpowiedzialnych za akcję ratowniczą i ewakuację określi zarządca obiektu opracowując wspólnie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych odpowiednią instrukcję wytyczne odbioru instalacji. W czasie odbioru instalacji należy wykonać sprawdzenie: użytych materiałów na zgodność z odpowiednimi normami; wykonania instalacji na zgodność z projektem wykonawczym; rezystancji izolacji, uziemienia, pętli dozorowej (instalator powinien przedstawić protokoły z wykonania pomiarów); poprawności działania przycisków RPO poprzez ich uruchomienie Uwagi Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm oraz. Wykonać połączenia wyrównawcze metalowych części instalacji do szyny uziemiającej budynku. Zachować wymagany odstęp od innych instalacji. Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonywać z należytą ostrożnością aby uniknąć uszkodzenia istniejących instalacji w budynku. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą. Wszystkie urządzenia instalować zgodnie z DTR producentów. Wszystkie urządzenia systemu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać badania, pomiary i testy funkcjonalne sterowań, sporządzić dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi systemu oraz przeszkolić personel Inwestora. 18

19 Zestawienie materiałów branży elektrycznej. Lp Symbol artykułu Nazwa artykułu 1 FS 41 Moduł kolejności włączania 2 2 RZN 4408-M Centrala oddymiania modułowa 8A 1 3 Akku Typ 3A Akumulator 12V / 3,6 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN K/M) 2 4 TR 42 Moduł przekaźnika odłączającego 1 5 IM 44-K/M Moduł impulsu dla central oddymiania RZN-K lub RZN -M 1 6 RT 42-ST Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym 2 7 LT 43U-SD Przycisk przewietrzania podtynkowy z sygnalizacją diodową 1 8 WRG 82 Sygnalizator wiatrowo-deszczowy 1 9 FS 41 Moduł kolejności włączania 1 10 RZN 4408-M Centrala oddymiania modułowa 8A 1 11 Akku Typ 3A Akumulator 12V / 3,6 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN K/M) 2 12 TR 42 Moduł przekaźnika odłączającego 1 13 IM 44-K/M Moduł impulsu dla central oddymiania RZN-K lub RZN -M 1 14 RT 42-ST Przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym 2 15 LT 43U-SD Przycisk przewietrzania podtynkowy z sygnalizacją diodową 1 16 WRG 82 Sygnalizator wiatrowo-deszczowy 1 17 Polon Czujka optyczna dymu + gniazdo czujki G Technokabel Kabel typu NHXH PH90 3x1,5 60 m 19 Technokabel Kabel typu NHXH PH90 3x2,5 200 m 20 Technokabel Kabel typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8 200 m 21 Technokabel Kabel typu HTKSHekw PH90 3x2x0,8 40m 22 Technokabel Przewód typu YDY 3x1,5 15 m 23 Technokabel Rura ochronna fi40 (dokładną ilość dobrać na budowie) 200m 24 - Materiały instalacyjne, pomocniczne 3,0 % szt. 19

20 14. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006, Nr 156, poz.1118 późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004, Nr 92, poz.881); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003, Nr 48, poz. 401); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.z 2004, Nr 249, poz. 2497), Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. Informacje techniczne na temat zaprojektowanych materiałów i technologii. Uwaga: Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót do opisu przedmiotu zamówienia użyto nazwy producenta lub marki produktu, należy to rozumieć jako wskazanie przykładowe obrazujące wymaganą klasę jakości lub standard używanych materiałów budowlanych. Należy przyjąć w każdym takim przypadku, że podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane materiały/produkty o parametrach równoważnych (nie gorsze), posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 20

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY INSTALACJA ODDYMIANIA Branża: TELETECHNICZNA Adres

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy DA-372-10/11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu zabudowy przeciwpożarowej klatki schodowej bocznej oraz parteru w budynku

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Ewa Rachtan,...

Przedmiar robót Ewa Rachtan,... Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA W BUSKU ZDROJU Zamawiający: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67 28-00 BUSKO ZDRÓJ Jednostka opracowująca:

Bardziej szczegółowo

Wiesław Szczepkowski OMIS SC ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka NIP 758 105 05 16

Wiesław Szczepkowski OMIS SC ul. Kołobrzeska 8, 07-401 Ostrołęka NIP 758 105 05 16 1. INWESTOR: Urząd Miasta Ostrołęki Plac gen. Józefa Bema 1 07-400 Ostrołęka Wiesław Szczepkowski OMIS SC OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 2. TEMAT: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo