Tajna centrala Windows

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajna centrala Windows"

Transkrypt

1 Tajna centrala Windows Wraz z poprawką Service Pack 2 systemu Windows XP miliony komputerów zostały nawiedzone przez UFO (Unidentified File Object) - niezidentyfikowany obiekt plikowy. Niezbadane otchłanie systemu kryją się w pliku wmic.exe - niewykorzystanym, bo nieudokumentowany. Tymczasem stanowi potężną centralę, która daje dostęp do każdej śrubki systemu. Wszystkie chwyty dozwolone. Teoretycznie można odczytywać informacje o sprzęcie i systemie z ponad 2 tysięcy klas Windows, zmieniać domyślnie zablokowane ustawienia, a nawet zdalnie sterować innymi komputerami z poziomu systemu operacyjnego - a wszystko to dzięki modułowi WMI (Windows Management Instrumentation). WMI rzeczywiście jest godne swojej nazwy, bo stanowi narzędzie administracyjne z prawdziwego zdarzenia. Ma jednak pewien haczyk - wprowadzony w Windows 2000 interfejs WMI zmuszał do żmudnego pisania skryptów. Dość szybko zbierało się dwadzieścia niezbyt przejrzystych wierszy kodu takich jak np. Get-Object("winmgmts:\\.\root\ cimv2:win32_processor")... Przeważnie więcej pisania niż korzyści, bo chciałeś tylko ustalić na przykład identyfikator procesora. Tymczasem stosunkowo nowy moduł WMIC (ostatnia litera C symbolizuje prawdopodobnie wyraz Command-line) wprowadza diametralne zmiany. Dzięki niej wszystko staje się prostsze, choć z pewnością nie trywialne. Artykuł przybliża podstawy korzystania ze składni WMIC i zawiera liczne przykłady praktycznych zastosowań. WMIC - w mig! Pierwsza część artykułu objaśnia składnię i zakres poleceń WMIC. Oprócz tego znajdziesz w niej sporo praktycznych przykładów, które możesz stosować w codziennej pracy przy komputerze. 1. Pierwsze kroki Plik Wmic.exe jest dostępny tylko w Windows z zainstalowaną poprawką Service Pack 2, a także w Windows Server SP2 uniemożliwia domyślnie zainstalowanie konsoli WMIC w środowisku Windows XP Home. Jeśli chcesz doinstalować ją ręcznie, zapoznaj się ze wskazówkami w ramce - konsola WMIC w XP Home". Typowe wyniki konsoli WMIC - list brief zwraca najbardziej istotne właściwości podanej klasy (tu: bieżące procesy). Bardziej szczegółowe wyniki uzyskasz poleceniem get... Wprawdzie WMIC pozwala odwoływać się do komputerów ze starszymi edycjami systemu Windows, jeśli są wyposażone w moduł WMI (patrz ramka "Co znaczy WMI?"), jednak nie dopuszczają zainstalowania pliku Wmic.exe, więc nie uda ci się korzystać w nich z konsoli WMIC. Wmic.exe to program działający wyłącznie w trybie wiersza poleceń. Można go uruchamiać dwukrotnym kliknięciem (wówczas przywoła własne okno z wierszem poleceń wmic:root\cli>) lub z poziomu pliku Cmd.exe. Przykłady stosowane w naszym artykule są przystosowane do drugiego z wymienionych wariantów. Aby dostrzec bogactwo informacji dostępnych tą metodą, wystarczy przywołać okno wiersza poleceń (plik Cmd.exe) i wpisać: wmic -?

2 Po parametrach globalnych są podane tzw. aliasy, czyli nazwy umowne lub pseudonazwy, które ułatwiają posługiwanie się łącznie 71 głównymi klasami Win32. Na przykład alias Process oznacza klasę Win32_Process (w punkcie 6 objaśniamy, jak odwoływać się do klas nieobjętych pseudonazwami). Aby ustalić polecenia dostępne dla danej klasy, musisz posunąć się krok dalej - ilustrujemy to nadal na przykładzie aliasu Process: wmic process -? Konsola poda m.in. polecenia get i list do formułowania zapytań. Oba są dostępne we wszystkich klasach. Aby ustalić, jakie właściwości możesz ustalać w poszczególnych klasach, wpisz wmic process get -? ReturnValue = 0 - gdy konsola WMIC zwraca wartość 0, pomyślnie wykonała zadaną operację. W tym przykładzie chodziło o zamykanie procesów. W przytoczonym przykładzie otrzymasz aż 40 właściwości, o które możesz pytać pojedynczo lub grupowo. 2. Wybór właściwości Polecenia get i list, które służą do wyświetlania informacji systemowych, są zasadniczo równoznaczne, ale pierwsze działa bardziej szczegółowo. Podczas gdy list podaje spis żądanych właściwości, get pozwala pytać o jedną lub kilka właściwości. Na przykład polecenia: wmic sysdriver get name wmic sysdriver list instance dają takie same wyniki. Oznacza to, że lista Instance predefiniowana dla właściwości sysdriver przywołuje polecenie sysdriver get name. Warto korzystać z innych predefiniowanych filtrów list, które oferują przejrzysty wybór podstawowych właściwości. Filtry list brief i list full są dostępne w każdej klasie. Polecenie... list full działa tak samo, jak get * (lub po prostu get /value) - wyświetla wszystkie właściwości danej klasy. A oto jeszcze jeden przykład: wmic process list brief Pasażer na gapę - WMIC potrafi sporządzić przejrzysty wykaz programów uruchamiających się wraz z systemem (klucz "Run" i folder Autostart). Dzięki temu łatwo wytropisz nieproszonych gości. To polecenie wyświetla listę bieżących procesów, która pod względem zawartości jest podobna do informacji podawanych przez menedżer zadań (klawisze [Ctrl Alt Del] i przycisk Menedżer zadań). Gdy wprowadzisz polecenie wmic process list -?, stwierdzisz, że process list brief odpowiada poleceniu wmic process get ThreadCount,Handlecount, Name,Priority,ProcessId, WorkingSetSize Zatem które polecenie jest lepsze - get czy list? Gdy interesują cię tylko określone właściwości, korzystaj z dokładniejszego get, np.:

3 wmic product get name, vendor W ten sposób uzyskasz nazwy i producentów oprogramowania zainstalowanego za pomocą programu Windows Installer. Właściwości, które chcesz ustalić, możesz podawać jedna po drugiej, umieszczając je za ciągiem get i oddzielając przecinkami (jw.). Natomiast poszczególne filtry list znacznie skracają wpisywanie i przydają się, gdy szukasz wybranych przez nie właściwości. Co znaczy WMI? WMI, czyli Windows Management Instrumentation, to standardowa usługa we wszystkich bieżących edycjach środowiska Windows (Me, 2000 i XP) - w Windows 98 można ją doinstalować. WMI ma dostęp do wszystkich klas Windows, dzięki czemu potrafi zaopatrzyć użytkownika we wszystkie parametry systemowe. Administratorom pozwala sterować zdalnymi komputerami podłączonymi do sieci. Warunek stanowią uprawnienia administratora, WMI zainstalowany w komputerze-kliencie i zezwolenie dostępu ze strony ewentualnej zapory sieciowej. Ponadto WMI umożliwia modyfikowanie ustawień systemowych, choć jego pierwszoplanowe zadanie polega na informowaniu. Oferuje tu wręcz gigantyczną liczbę opcji. Z WMI można korzystać poprzez skrypty lub z poziomu wiersza poleceń, przywołując plik wmic.exe. Właśnie sposoby użytkowania tego pliku stanowią temat naszego artykułu. - konsola WMIC w XP Home Środowisko Windows XP Home nie sprzyja konsoli WMIC. Przywołanie pliku Wmic.exe kwituje lapidarnym komunikatem o błędzie lub nieistniejącym poleceniu. Aby umożliwić użytkownikom edycji XP Home zgłębianie tajemnic WMIC, znaleźliśmy sposób zainstalowania konsoli w tej odsłonie Windows. Wszystkie pliki nieodzowne do wykonania tej czynności znajdziesz w pakiecie Service Pack 2 do Windows XP (bezpłatny, dostępny w witrynie i na płycie dołączonej do PCWK na gwiazdkę 1/2004, rozmiar pliku: ok. 260 MB). Skopiuj nasz plik instalacyjny Pcwwmic_4_xphome.bat z płyty dołączonej do numeru do dowolnego katalogu na twardym dysku, a następnie przeciągnij plik Xpsp2.exe na ikonę tego pliku wsadowego. Najpierw plik BAT rozpakuje poprawkę Service Pack 2 do katalogu %temp%. Partycja, na której się znajduje, musi udostępniać wystarczającą ilość wolnego miejsca - wygospodaruj co najmniej 350 MB. Potem wyodrębni z nich 20 plików wymaganych do działania konsoli WMIC i zapisze je w katalogu %windir%\system32\ wbem\. Na końcu usunie pliki tymczasowe z katalogu %temp%. Gdy zakończy działanie, Windows XP Home wykaże większą chęć współpracy z konsolą. Przywołasz ją, wpisując polecenie wmic w oknie wiersza poleceń. Kolumny wg alfabetu Kolumny tabeli get są wyświetlane od lewej do prawej w porządku alfabetycznym poszczególnych właściwości. Po wpisaniu polecenia: wmic logicaldisk get name,volumename,filesystem w pierwszej kolumnie pojawi się filesystem (f przed n i v). Kolejność właściwości w poleceniu wmic nie ma na to żadnego wpływu. 3. Kolorowo czy dosowo? Plik wmic.exe pozwala na modyfikację sposobu wyświetlania podawanych informacji. Najprostszą możliwość zmiany tabelarycznego formatu get, który okazuje się zazwyczaj za szeroki, zapewnia przełącznik... get value. Porównaj np. wyniki polecenia wmic os get i polecenia wmic os get /value. Pierwszy wariant praktycznie nie nadaje się do prezentowania wyników bezpośrednio na ekranie, drugi podaje je w przejrzystej, czytelnej postaci. W folderze z plikiem wmic.exe, czyli w katalogu %windir%\system 32\wbem, znajdziesz wzorce formatowania XSL. Najbardziej atrakcyjne efekty uzyskasz za pomocą wzorców Htable.xsl i Hform.xsl. Aby z nich skorzystać, musisz użyć przełącznika /format, który przestawi polecenie get z domyślnego formatu Unicode na HTML. Oba polecenia, które zamieszczamy poniżej, uzyskują te same rezultaty. W pierwszym wariancie użyto przekierowania za pomocą operatora > powszechnie stosowanego w oknie wiersza poleceń, w drugim zaś /output - wewnętrznego argumentu konsoli WMIC. wmic os get /format:hform > os.htm wmic /output:os.htm os get /format:form Analiza wyników - konsola WMIC potrafi umieszczać dane wyjściowe bezpośrednio w zmiennych środowiskowych, co znacznie ułatwia ich dalsze przetwarzanie, np. za pomocą plików wsadowych. Gdy przywołasz utworzony w ten sposób plik os.htm, w oknie przeglądarki zobaczysz przejrzystą, wielobarwną tabelę HTML, zawierającą najistotniejsze parametry systemu operacyjnego. Możesz grupować wyniki kilku klas w jednym pliku.

4 Zastosuj w tym celu polecenie dopisywania danych do pliku (append) za pomocą operatora >> bądź wewnętrznego argumentu konsoli wmic /append:... Jako punkt docelowy wyników WMIC akceptuje nie tylko plik, lecz również Schowek Windows. Dotyczy to obu argumentów - /append i /output - np. wmic /output:clipboard... W formacie wynikowym Htable masz ponadto możliwość sortowania tabeli według określonej kolumny. Oto przykład: wmic sysdriver get name, pathname,startmode /format: htable:"sortby=startmode" > drv.htm W przeciwieństwie do pozostałej składni konsoli WMIC opcja sortby rozróżnia małe i wielkie litery. Zatem wpisując startmode w powyższym przykładzie, nie uzyskałbyś pożądanego rezultatu. Oprócz filtrów specjalnych opisanych powyżej możesz używać prostych filtrów standardowych dostępnych w wierszu poleceń (chociażby Find.exe czy Sort.exe), aby wyniki były wyświetlane tak, jak sobie życzysz. Oto przykład: wmic sysdriver get name, pathname,startmode sort /+63 Również w tym wypadku tabela sterowników zostanie posortowana według parametru StartMode, bo jest umieszczony począwszy od 63 kolumny tabeli. 4. Ingerencje Oprócz instrukcji get i list, które służą wyłącznie do odczytywania żądanych informacji, wiele klas, choć nie wszystkie, udostępnia polecenia set do modyfikowania określonych ustawień, a także metody przywoływane poleceniem call. Czytając tekst pomocy poszczególnych klas, dowiesz się, które z nich dopuszczają modyfikowanie właściwości poleceniem set czy przywoływanie metod poleceniem call. Poniższy prosty przykład demonstruje działanie polecenia set, ograniczając rozmiar rejestru do 20 MB. wmic registry set proposedsize=20 Wprawdzie podobną zmianę możesz wprowadzić również z poziomu graficznego interfejsu Windows, jednak szukanie właściwego okna zajmie ci z pewnością więcej czasu niż wstukanie tego polecenia. Jak ukazuje kolejny przykład, WMIC pozwala również definiować globalne zmienne systemowe: wmic environment create name="zb", username= "<SYSTEM>", variablevalue="1" Poleceniem delete możesz w podobny sposób usuwać niepotrzebne zmienne. Z kolei polecenie: wmic logicaldisk call ExcludeFromAutochk "E:" wyklucza napęd E: z automatycznej procedury Checkdisk, stosowanej podczas uruchamiania systemu. Chcąc przywoływać metody za pomocą polecenia call, musisz najpierw sprawdzić listę parametrów i ich typy wymagane przez określoną metodę. W wypadku ExcludeFromAutochk chodzi o pojedynczy parametr ciągu, który należy ująć w cudzysłów. Ewentualne dodatkowe parametry należy wstawiać po przecinku. HTML dziś w ofercie - domyślny format wyników to tekstowy Unicode, lecz przy zastosowaniu argumentu /format, konsola prezentuje wyniki przejrzyście w HTML-u.

5 WMIC potrafi ponadto inicjować i zamykać procesy. Służą do tego polecenia wmic process call create i wmic process call terminate. Argument create pozwala nawet wczytywać kod wykonywalny ze strumienia NTFS. Wpisując na przykład polecenia: type calc.exe > dummy.txt:calc wmic process call create "dummy.txt:calc" uruchomisz kalkulator systemowy zapisany w strumieniu pliku tekstowego. Elementy docelowe Gdy WMI trafia na wiele elementów docelowych, musisz uzbroić się w cierpliwość. Dlatego definiuj bardzo rygorystyczne filtry - przede wszystkim w klasach datafile (pliki) i fsdir (foldery). WMI ustala wszystkie właściwości każdego z elementów, dlatego operacja trwa wyjątkowo długo. Kalendarz inaczej Klasa win32_currenttime zapewnia dane kalendarzowe, których nie uzyskasz w żaden inny sposób. Na przykład polecenie: wmic path win32_currenttime get /value podaje w postaci numerycznej m.in. bieżący dzień tygodnia, tydzień miesiąca czy kwartał. Kontrola logowania Aby dowiedzieć się, ile razy logowali się w twoim systemie poszczególni użytkownicy, użyj polecenia: wmic netlogin get name,numberoflo gons Priorytety Metoda setpriority zmienia bieżący priorytet aplikacji. Może przybierać następujące wartości: 32 normalny 64 niski 128 wysoki 256 czasu rzeczywistego niższy od normalnego wyższy od normalnego Przywołanie metody setpriority wymaga stosowania filtru where, np. wmic process where "name='winword.exe'" call setpriority Filtrowanie elementów W punktach 2 i 3 opisaliśmy pokrótce, jak zredukować liczbę właściwości, aby poprawić czytelność wyników. Przede wszystkim ingerencja w system przy użyciu argumentów set i call wymaga uprzedniego ograniczenia elementów, do których się odnoszą. W przypadku takiej klasy jak Datafile, która obejmuje swoim zasięgiem działania wszystkie pliki zgromadzone na dyskach lokalnych i sieciowych, przywołanie bez zastosowania filtrów byłoby z góry skazane na niepowodzenie. Kolumny tabeli get są zawsze uporządkowane w kolejności alfabetycznej (tu np. filesystem przed pozostałymi kolumnami) niezależnie od tego, w jakiej kolejności są podane przez użytkownika. Elementy docelowe filtruje się za pomocą słowa kluczowego where, wstawiając je bezpośrednio za identyfikatorem klasy. Aby unikać problemów z niewłaściwą składnią poleceń, ujmuj klauzule filtrowania w cudzysłów, a ewentualne właściwości ciągów poprzedzaj i zamykaj apostrofem, np.:

6 wmic datafile where "drive='c:' and extension='jpg' and filesize<10000" call delete Powyższe polecenie usuwa z partycji C: wszystkie pliki JPG, których rozmiar jest mniejszy od bajtów. Gdy zechcesz ograniczyć elementy docelowe do określonej ścieżki, musisz za każdym razem ujmować ją w podwójny odwrotny ukośnik, np. drive='c:' and path='\\windows\\'. Poniższy filtr inicjuje wyświetlanie tylko tych sterowników, które są w danej chwili aktywne (nieaktywne zostają odfiltrowane). wmic sysdriver where "started=true" get name,pathname Następny przykład zamyka Eksplorator, jeśli w danym momencie pochłania ponad 30 MB pamięci: wmic process where "name='explorer.exe' and workingsetsize> " call terminale Konfiguracja na szybko - tworzenie plików wsadowych wg tego wzoru nie trwa długo. Dwukrotne kliknięcie pliku wynikowego HTML wyczaruje na ekranie bogate zestawienie ustawień wszystkich podzespołów sprzętowych komputera. Niektóre metody wymagają z reguły zastosowania choćby jednego filtru. Nie uda ci się na przykład zamknąć systemu poleceniem wmic os call shutdown, dopóki nie dołączysz do niego (dowolnej) właściwości: wmic process where "status='ok'" call shutdown elementów docelowych. Na przykład polecenie: Oprócz operatorów logicznych =, <>, > i < słowo kluczowe while akceptuje jeszcze jeden operator właściwości ciągów. like, bo tak się nazywa, umożliwia odwoływanie się do grup podobnie brzmiących wmic process where "name like '%xplore%'" call terminate zamknie nie tylko Eksplorator systemu Windows, lecz również przeglądarkę Internet Explorer. A poleceniem: wmic datafile where "drive='d:' and path like '%backup%'" call compress skompresujesz wszystkie pliki z folderu Backup na partycji D: łącznie z podfolderami, bo w ich ścieżce dostępu również występuje ciąg znaków Backup. 6. Klasowe wędrówki z przewodnikiem Jeśli już teraz pogubiłeś się w 71 klasach predefiniowanych jako nazwy umowne (aliasy, patrz punkt 1) i obejmujących niezliczone właściwości i metody, pamiętaj, że WMIC potrafi odwoływać się do każdej z ponad 1000 klas Windows (niezależnie od predefiniowanych aliasów). Zamiast wmic <nazwa_aliasu> musisz podać w tym celu: wmic path <nazwa_klasy> Pozostała część składni jest zgodna ze składnią stosowaną w wypadku aliasów. W ramach tego artykułu nie sposób przedstawić nawet w zarysie klasy systemu Windows.

7 Zegar inaczej - klasa win32_currenttime zwraca bieżącą datę i godzinę w postaci tekstowej, uwzględniając nawet kwartał czy numer tygodnia. Niemniej jednak podamy przykład zastosowania jednej z klas. Alias Server korzysta z klasy Win32_PerfRaw Data_PerfNet_Server. Przywołany w połączeniu z właściwością Filesopen zwraca liczbę otwartych w danej chwili współdzielonych plików. Do kontrolowania udostępnionych zasobów bardziej przydatna okazuje się klasa Win32_Server Connection. Za pomocą polecenia: wmic path Win32_Ser verconnection get computername,numberoffiles, username ustalisz oprócz liczby otwartych udostępnionych plików identyfikator komputera i konto użytkownika sieci, który się do nich odwołuje. Operator like Operator like dopuszcza cztery wieloznaczniki: like % dowolne znaki w dowolnej liczbie like _ jeden dowolny znak like [g-i] jeden znak ze zbioru g, h, i like [^g-i] jeden znak, lecz nie g, h ani i Lista kodeków Aby uzyskać spis kodeków multimedialnych zainstalowanych w systemie, wpisz: wmic path Win32_CodecFile get name,filena me,description Zlecenia dla konsoli Często używane polecenia konsoli WMIC warto umieszczać w plikach wsadowych BAT, te zaś przywoływać w razie potrzeby dwukrotnym kliknięciem myszy. Jeśli wyniki są wyświetlone w oknie wiersza poleceń (CMD), wpisz polecenie pause na końcu pliku. W przeciwnym razie okno zostanie zamknięte, zanim zdążysz cokolwiek przeczytać. Pamiętaj, że konsoli można przekazywać również zwyczajne pliki tekstowe zawierające stos poleceń. W tym wypadku nie mogą zaczynać się od słowa kluczowego. Plik ten wczytasz do konsoli, wpisując wmic < tekst.txt. Przykładowe pliki Wmic_hardware_wide.bat i Wmic_hard-ware_tall.bat (na płycie 8/2005 PCWK) przygotowują plik, z którego konsola pobiera później dane, a następnie uruchamiają program Wmic.exe i inicjują eksportowanie konfiguracji sprzętowej do pliku HTML. 7. Wznawianie akcji Argumenty /every:<n> i /repeat: <n> stosowane w poleceniach get i list nakazują konsoli WMIC nieustannie protokołować określone informacje. wmic cpu get loadpercentage /every:3 wmic os get FreePhysicalMemory /every:30 8. Automatyczna analiza Zagraj to jeszcze raz... - korzystając z argumentów /every i /repeat zmusisz konsolę do cyklicznego wykonywania powierzonego jej zadania. Powyższe polecenie zwraca w trzysekundowych odstępach czasu bieżące obciążenie procesora. Wykonuje tę czynność dopóty, dopóki nie przerwiesz jej, naciskając klawisze [Ctrl C]. Dodatkowym argumentem /repeat: <n> możesz ograniczyć liczbę powtórzeń (np. do dziesięciu: /repeat:10). W kolejnym przykładzie WMIC zgłasza co pół minuty rozmiar wolnej pamięci roboczej w KB. WMIC oferuje ogromny wybór informacji. Znacznie skromniejsze możliwości zapewnia w zakresie automatycznego przetwarzania zdobytych danych. W tym wypadku lepszym sposobem okazuje się napisanie skryptu VBS. Analiza informacji z konsoli WMIC za pomocą plików wsadowych i środków dostępnych w oknie wiersza poleceń jest, co prawda, możliwa, wymaga jednak sporego doświadczenia. Stopień trudności ukazuje poniższy, i tak stosunkowo prosty przykład:

8 for /F "delims== tokens=1" %n in ('wmic os get serialnumber') do set sn=%n W tym przypadku numer seryjny systemu Windows zostaje umieszczony w zmiennej sn i można go przywoływać za pomocą %sn%. Gdy Windows zapisuje wyniki w pliku tekstowym, który chcesz poddać dalszej analizie, zawsze stosuje format Unicode. To bardzo komplikuje przetwarzanie pliku wynikowego za pomocą plików wsadowych, ale jest proste rozwiązanie: wmic nicconfig get /value type > nic.txt Polecenia type, sort, a nawet find przekształcają dane wynikowe na format ASCII. Dzięki temu można je wygodnie przeszukiwać, filtrować i analizować za pomocą plików wsadowych. 9. Pecet zdalnie sterowany Konsola WMIC została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o administratorach, którzy mają centralnie zarządzać określonym parkiem komputerowym firmy lub instytucji. Misja ta wymaga zdalnego dostępu do komputerów klienckich w sieci. Dostęp w tym trybie umożliwia polecenie wmic /node. Aby dostać się do określonego komputera, musisz znać identyfikator konta z uprawnieniami administratora w tymże pececie. Ponadto musi być w nim zainstalowany system operacyjny Windows 2000, XP Professional bądź Server 2003 i nie mogą być włączone programowe zapory sieciowe. Jeśli są spełnione powyższe warunki, dostęp do pojedynczego komputera uzyskasz za pomocą polecenia o następującej składni: wmic /node:<nazwa_komputera lub adres_ip> /user:<identyfikator_ użytkownika> /password:<hasło> <polecenie> Bez wklepywania - wszystkie przykłady z tego materiału znajdziesz w pliku na płycie dołączonej do numeru 8/2005 PCWK. Jako polecenia można używać wszelkich klas i metod dostępnych w konsoli WMI. Chcąc odwołać się zdalnie do większej liczby komputerów, wpisz za argumentem /node ich nazwy lub adresy IP, oddzielone przecinkami. W wypadku obszernych sieci, liczących wiele komputerów, najwygodniej jest odwoływać się do nich za pośrednictwem pliku tekstowego. Umieść w nim ich nazwy sieciowe lub adresy IP, rozdzielone przecinkami (jak po argumencie /node - patrz wyżej). Stosując argument nakażesz konsoli pobrać listę komputerów docelowych z utworzonego uprzednio pliku. Krótko i zwięźle - tym poleceniem uzyskasz spis podzespołów sieciowych. Jeśli chcesz zrezygnować z podawania swojego identyfikatora (loginu) i hasła, zaloguj się w swoim systemie, stosując dane konta z uprawnieniami administratora w żądanym komputerze sieciowym.

9 WMIC - w praktyce Druga część artykułu przedstawia kilka przykładów stosowania konsoli WMIC do rozwiązywania dość wymagających zadań. Należą do nich przede wszystkim prace wykonywane w sieci, dzięki którym administratorzy nie muszą biegać od jednego komputera do drugiego. 10. Wsadowe konfiguracje Gdy zechcesz utworzyć ogólne zestawienie parametrów dotyczących określonego zagadnienia, np. konfiguracji sieci, sprzętu lub systemu operacyjnego, warto zrealizować to za pomocą pliku wsadowego, takiego jak Wmic_hardware.bat. Właściwa praca polega na znalezieniu odpowiednich klas, a w razie potrzeby także koniecznych właściwości. Pozostałe czynności są nadzwyczaj proste. Wystarczy wpisać poszczególne polecenia do pliku tekstowego, poprzedzając każde z nich słowem kluczowym echo, a następnie przekazać gotowy plik konsoli WMIC. Plik wynikowy możesz obejrzeć w przeglądarce internetowej lub w edytorze tekstowym. Wspomniany powyżej plik wsadowy Wmic_hardware.bat tworzy na przykład zbiór Hardware.htm, który gromadzi informacje o wszystkich istotnych podzespołach komputera i jest zapisany w formacie HTML. Test autostartu Za pomocą aliasu startup ustalisz szybko, jakie procesy uruchamiają się automatycznie w systemie. Są wyszczególnione w folderze Autostart i w kluczu "Run" rejestru. Karta sieciowa Alias nicconfig odczytuje dane konfiguracyjne wszystkich podzespołów sieciowych. Chcąc ograniczyć zakres podawanych informacji, aby dotyczyły tylko karty sieciowej, użyj polecenia: wmic nicconfig where index=1 get /value Index 1 odnosi się zawsze do głównej karty sieciowej. Zwięzły spis wszystkich składników sieci uzyskasz poleceniem wmic nic get index,name. Szybciej w sieci Za pomocą argumentu wmic /failfast:on... możesz przyspieszyć nawiązywanie połączeń sieciowych z innymi komputerami. Gdy pecet docelowy jest nieosiągalny, konsola nie zwleka, lecz przechodzi do następnego komputera. 11. (De)instalowanie Administratorzy sieci stoją często przed koniecznością zainstalowania lub odinstalowania tej samej aplikacji w licznych komputerach podłączonych do sieci. Jeśli oprogramowanie to korzysta z modułu Windows Installer (MSI), jak np. pakiet Office, można ułatwić sobie zadanie za pomocą konsoli WMIC. "Zabójca" procesów na każde żądane - wykorzystujący możliwości WMI skrypt TaskKiller tworzy listę wszystkich procesów i pozwala je łatwo zamykać. Za instalowanie i odinstalowywanie aplikacji obsługiwanych przez Windows Installer odpowiada w konsoli WMIC alias Product i należące do niego metody install i uninstall. Większość programów i aktualizacji Microsoftu to pliki MSI. Niektóre z tych aplikacji umieszczono w samodzielnie dekompresującym się archiwum EXE, które należy rozpakować przed zainstalowaniem. Aby instalacja w trybie zdalnym powiodła się, muszą być spełnione określone warunki. Przede wszystkim musisz mieć zdalny dostęp do komputerów w sieci (jak opisano w punkcie 9) - najlepiej bez wpisywania loginu i hasła. Ponadto musisz skopiować folder instalowanej aplikacji do wszystkich żądanych komputerów w sieci. W przeciwnym razie program instalacyjny nie odnajdzie wymaganych plików. Kopiowanie wykonaj, korzystając z udostępnień administratora. Folder z aplikacją do zainstalowania umieść np. w katalogu Setup na partycji C: zdalnego komputera. Powtórz to w każdym z pecetów w sieci. Potem możesz zainicjować instalowanie oprogramowania z poziomu konsoli WMIC. Otwórz w tym celu okno wiersza poleceń i wpisz następujące polecenie: wmic /node:<komputer1>,<komputer2>,<...> product call install True, "","C:\Setup\<folder_instalacyjny>\<plik_instalacyjny>.MSI" Zamiast zmiennych <komputer1> i <komputer2> podaj stosowne identyfikatory komputerów w sieci lub ich adresy IP. Zamiast zmiennej <folder_ instalacyjny> wpisz nazwę folderu (na dysku w komputerze zdalnym) zawierającego pliki instalacyjne, a zmienną <plik_instalacyjny >.MSI zastąp nazwą pliku wykonywalnego, który ma być uruchomiony w celu zainstalowania aplikacji. Pamiętaj, że możesz dowolnie rozszerzać listę komputerów sieciowych, jak opisaliśmy w punkcie 9. Ważne tylko, aby folder instalacyjny i login administratora były takie same we wszystkich systemach, w których należy przeprowadzić czynności instalacyjne. W skład bogatych możliwości konsoli WMIC wchodzi również odinstalowywanie programów obsługiwanych przez MSI. Najpierw ustal nazwę aplikacji, a potem wprowadź następujące polecenie: wmic /node:<komputer1>,<komputer2>,<...> product where "name='<aplikacja>'" call uninstall

10 12. Aplikacje jak na smyczy Zdalne uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji w innych pecetach może przydawać się nie tylko administratorom sieci korporacyjnych, lecz również użytkownikom skromnych sieci domowych. Jednak programy w systemach zdalnych uruchamiają się w trybie nieinteraktywnym. Okno aplikacji nie jest widoczne dla użytkownika systemu, a więc nie ma on możliwości sterowania jej działaniem ani wpisywania jakichkolwiek danych. Wynika z tego, że celowe jest zdalne przywoływanie tylko oprogramowania rezydentnego działającego w tle (np. skanera antywirusowego). Wymagania, co do zdalnego dostępu są dokładnie takie same, jak w wypadku instalowania aplikacji MSI, a stosowny alias to process. Poniżej przedstawiamy składnię odpowiedniego polecenia: wmic /node:<komputer1>, <komputer2>, <...> process call create "<polecenie>" Zmienna <polecenie> ma zawierać przywołanie żądanej aplikacji. Jeśli znajduje się w którymś z folderów nieobjętych ścieżką domyślnego wyszukiwania, musisz poprzedzić nazwę programu całkowitą ścieżką dostępu. Podobnie możesz zamykać procesy w systemie zdalnym lub lokalnym. Na przykład polecenie: wmic /node:<komputer> process where "name='iexplore.exe'" call terminate zamyka wszystkie egzemplarze Internet Explorera w zdalnym pececie, którego nazwa lub adres IP jest podany w zmiennej <komputer>. 13. Restart na odległość W zdalnym sterowaniu grupy komputerów w sieci nie może brakować funkcji zamykania lub restartowania systemu operacyjnego. Druga z wymienionych możliwości przydaje się do zakończenia rozpoczętych uprzednio czynności instalacyjnych. Również w tym wypadku konsola WMIC udostępnia stosowne narzędzie. Alias os oferuje aż trzy metody - shutdown, reboot i win32shutdown. Pamiętaj, że także podczas tej czynności obowiązują warunki dostępu zdalnego. W każdym z komputerów, które chcesz wyłączyć lub zrestartować, musisz mieć uprawienia i konto administratora. Aby ponownie uruchomić system w określonych lub wszystkich komputerach podłączonych do sieci, wpisz polecenie: wmic /node:<komputer1>, <komputer2>,<...> os where "status='ok'" call reboot Jeżeli zamiast reboot użyjesz metody shutdown, wybrane przez ciebie komputery zostaną wyłączone. Jeśli chcesz być absolutnie pewien, że nikt ani nic nie powstrzyma zamknięcia zdalnie sterowanego systemu, możesz zastosować najbardziej rygorystyczny wariant. call win32shutdown kończy działanie systemu Windows niepowstrzymanie i bez względu na otwarte pliki. Wtórna literatura - więcej informacji o WMI(C) znajdziesz w Internecie. Ten plik zawiera łącza do najciekawszych witryn dotyczących tej tematyki. Zamykanie systemu Korzystając z metody win32shutdown aliasu os, podasz dodatkowy parametr, którym zadecydujesz, jaką operację ma wykonać system. Możliwe są następujące czynności: 0 wylogowanie 1 zamknięcie 2 restart 4 wymuszony restart 8 wyłączenie komputera Więcej informacji Wszystkie przykłady zawarte w artykule znajdziesz w pliku Wmic_przyklady.rtf, a spis klas WMI w plikach Classes_call/get/set.txt na płycie dołączonej do numeru 8/2005 PCWK. Zestawienie witryn internetowych o tematyce poruszonej w artykule zamieszczamy w pliku Wmic_urls.htm. Krzysztof Daszkiewicz Zawartość pliku pcwwmic_4_xphome.bat (bo na nim, wg artykułu, opiera się cała możliwość zainstalowania WMI w Windows XP home edition) można znaleźć na tej stronie.

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury!

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Windows XP to system wielozadaniowy, przeznaczony do współużytkowania przez wiele osób. Dysponuje przejrzystym mechanizmem logowania,

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo