Map Utility wer. 1.4 Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Map Utility wer. 1.4 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 POLSKI Map Utility wer..4 Instrukcja obsługi Zawartość instrukcji obsługi Okna użyte w przykładach zamieszczonych w tej instrukcji pochodzą z systemu Windows 7. Odbiornik GPS lub aparat są wyświetlane w postaci ikony. Przykład: Odbiornik GPS GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D Symbol sygnalizuje sekwencję poleceń wybieranych w menu. (Przykład: menu [File/Plik] [Exit/Zamknij]). Nawiasy kwadratowe służą do oznaczania takich elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien, które są wyświetlane na ekranie komputera. ** Ten symbol sygnalizuje odwołanie do strony. Kliknij go, aby przejść do odpowiedniej strony. : ta ikona sygnalizuje informacje, które należy przeczytać przed użyciem programu. : ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne. Przełączanie między stronami Klikanie strzałek w prawym dolnym rogu ekranu umożliwia: :przejście do następnej strony :przejście do poprzedniej strony : powrót do poprzednio wyświetlonej strony CANON INC. 202 CEL-ST6TA2G0

2 Wprowadzenie Program Map Utility w wersji.4 to narzędzie programowe służące do przeglądania miejsc rejestracji obrazów wykonanych aparatem EOS z wbudowaną funkcją GPS* lub korzystającym z odbiornika GPS firmy Canon. Jeśli wykonujesz zdjęcia aparatem EOS 6D* 2 lub innym aparatem EOS korzystającym z odbiornika GPS GP-E2, możesz za ich pomocą wyświetlić przebytą trasę (ścieżki ruchu). * Global Positioning System system satelitów wykorzystywany do określania aktualnej lokalizacji * 2 EOS 6D i EOS 6D w tej instrukcji oznacza aparat EOS 6D (WG), model wyposażony we wbudowany odbiornik GPS. Pobieranie i instalacja programu Map Utility w wersji.4 Program Map Utility w wersji.4 jest pobierany i instalowany automatycznie podczas instalacji programu ImageBrowser EX z płyty EOS Solution Disk (dołączonej do aparatu EOS 6D) na komputerze podłączonym do Internetu. Główne funkcje programu Map Utility wersja.4 Główne funkcje programu Map Utility przedstawiono poniżej. Przeglądanie miejsc rejestracji obrazów Można zaimportować geoznakowane obrazy i przeglądać na mapie miejsca ich rejestracji. Importowanie plików rejestrów systemu GPS Odbiornik GP-E2 można podłączyć do komputera, a następnie zaimportować i zapisać w komputerze pliki rejestrów systemu GPS. Edycja plików rejestrów systemu GPS Informacje zawarte w zaimportowanych plikach rejestrów systemu GPS można edytować. Oglądanie przebytych tras (ścieżki ruchu) GP-E GP-E2 EOS 6D GP-E2 GP-E2 GP-E2 EOS 6D EOS 6D Pliki rejestrów systemu GPS można zaimportować z odbiornika GP-E2 lub aparatu EOS 6D, a następnie oglądać na mapie trasy przebyte między miejscami rejestracji obrazów. Geoznakowanie obrazów GP-E2 EOS 6D Plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GP-E2 lub aparatu EOS 6D można używać do geoznakowania obrazów niezawierających informacji systemu GPS. Dostosowywanie przedziałów czasu rejestrowania, usuwanie rejestrów GP-E2 Można podłączyć odbiornik GP-E2 do komputera, a następnie dostosować przedział czasu rejestrowania danych przez odbiornik lub usunąć z niego dane rejestrów. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS GP-E2 Odbiornik GP-E2 można podłączyć do komputera w celu zaktualizowania jego oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Inne funkcje Można przeszukiwać wybrane lokalizacje na mapie i zapisywać miejsca rejestracji obrazów lub inne informacje wyświetlone w programie Map Utility jako pliki aplikacji Google Earth. Do importowania plików rejstrów GPS z aparatu EOS 6D do komputera i usuwania informacji o lokalizacji służy oprogramowanie EOS Utility zawarte na płycie EOS Solution Disk dostarczonej z aparatem EOS 6D. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem EOS Utility Instrukcja obsługi (plik PDF). Do wyświetlania na mapie obrazów i przebytych tras omawiany program używa aplikacji Google Maps. Informacje o lokalizacji zapisane w plikach obrazów oraz rejestry systemu GPS są wysyłane do dostawców usług. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie z dostawcami usług internetowych (ISP) lub połączenie z punktami dostępowymi. Geoznakowane obrazy i rejestry systemu GPS mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację danej osoby. Należy zachować ostrożność w przypadku udostępniania plików lub zamieszczania obrazów w Internecie, gdzie może je zobaczyć wiele osób. Nie należy obsługiwać programu Map Utility podczas edytowania obrazów w programie Digital Photo Professional. Edytowane obrazy mogą zostać zapisane nieprawidłowo. Informacje o programie ImageBrowser EX Do instalowania i odinstalowywania programu Map Utility wymagany jest program ImageBrowser EX. Po uruchomieniu programu ImageBrowser EX, gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, programy ImageBrowser EX i Map Utility zostaną w razie konieczności automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji. 2

3 Wymagania systemowe System operacyjny Komputer Procesor Pamięć RAM Interfejs Grafika Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 * Zgodność z dodatkiem Service Pack * 2 Zgodność z dodatkiem Service Pack 2 * 3 Zgodność z dodatkiem Service Pack 3 Komputery z jednym z wymienionych powyżej systemów operacyjnych (preinstalowanym) i z portem USB. Wymagany jest dostęp do Internetu. Pentium,6 GHz lub szybszy Windows 7 (64-bitowy): 2 GB lub więcej Windows 7 (32-bitowy): GB lub więcej Windows Vista (64- lub 32-bitowy): GB lub więcej Windows XP: 52 MB lub więcej USB Rozdzielczość 024 x 768 lub wyższa Obsługiwane pliki Pliki obrazów Rodzaj pliku Zdjęcia Filmy Obrazy RAW Obrazy JPEG Pliki rejestrów systemu GPS Obrazy RAW firmy Canon Obrazy JPEG zgodne ze standardem Exif 2.2, 2.2 i 2.3 Filmy nakręcone aparatami EOS, które trafiły do sprzedaży w styczniu 202 r. lub później Rodzaj pliku Pliki rejestrów systemu GPS w formacie tekstowym NMEA zarejestrowane przez odbiornik GPS GP-E2 i aparat EOS 6D Rozszerzenie.CR2.JPG.MOV Rozszerzenie.LOG System operacyjny Komputer Procesor Pamięć RAM Interfejs Grafika Mac OS X od 0.6 do 0.7 Komputery z jednym z wymienionych powyżej systemów operacyjnych (preinstalowanym) i z portem USB. Wymagany jest dostęp do Internetu. Core Duo,83 GHz lub szybszy GB lub więcej USB Rozdzielczość 024 x 768 lub wyższa 3

4 Spis treści Wprowadzenie... 2 Pobieranie i instalacja programu Map Utility w wersji Główne funkcje programu Map Utility wersja Wymagania systemowe... 3 Obsługiwane pliki... 3 Uruchamianie programu Map Utility... 5 Przeglądanie informacji o miejscu rejestracji obrazów... 6 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS... 7 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z komputera... 9 Edytowanie informacji w plikach rejestrów systemu GPS... 9 Usuwanie niepotrzebnych plików rejestrów systemu GPS z listy... 0 Geoznakowanie obrazów... Automatyczne geoznakowanie obrazów... 2 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS... 3 Ustawianie przedziału czasu pozycjonowania... 4 Usuwanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS... 6 Preferencje... 7 Lista funkcji okna głównego... 9 Informacje pomocnicze... 2 Instalacja nie została ukończona prawidłowo... 2 Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie)

5 Uruchamianie programu Map Utility Wybierz kolejno: przycisk [ ] (przycisk [Start] w systemie Windows XP) [All Programs/Wszystkie programy] [Canon Utilities] folder [Map Utility] ikona [Map Utility]. Zostanie uruchomiony program Map Utility. Kliknij [Go/Idź] [Applications/Aplikacje], otwórz folder [Canon Utilities], a później [Map Utility]. Dwukrotnie kliknij ikonę [Map Utility]. Zostanie uruchomiony program Map Utility. Program Map Utility można również uruchomić z poziomu programu Digital Photo Professional (wersja 3. lub nowsza), który jest dostarczany z aparatami EOS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Digital Photo Professional Instrukcja obsługi (plik PDF). 5

6 Przeglądanie informacji o miejscu rejestracji obrazów Zaimportuj obrazy do programu Map Utility i przeglądaj informacje o lokalizacjach. Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym i kliknij przycisk [ ]. Na wyświetlonym ekranie wybierz pliki obrazów, wskazując miejsce ich zapisu lub wpisując ich nazwy. Następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Aby powiększyć obraz, kliknij dwukrotnie plik obrazu na liście obrazów lub obraz miniatury pokazany na mapie. W przypadku filmów (pliki filmowe MOV) zostanie otworzone oddzielne okno do odtwarzania. Aby przejrzeć szczegółowe dane o miejscu rejestracji obrazów, wybierz pliki obrazów na liście obrazów, a następnie wybierz opcję [Display location information details/wyświetl szczegółowe dane o lokalizacji] w menu [View/Widok]. Pliki obrazów zostaną zaimportowane i dodane do listy obrazów na karcie [Images/Obrazy]. Miejsca rejestracji obrazów są oznaczone na mapie czerwonymi pinezkami. Aby obejrzeć na mapie obrazy wraz miejscami ich rejestracji, kliknij plik obrazu na liście obrazów lub pinezkę na mapie. Obrazy na liście obrazów mogą być oznaczone godziną pokrywającą się z godziną zapisaną w plikach rejestrów systemu GPS (znajdujących się na liście plików rejestrów systemu GPS). W takim wypadku kliknięcie pinezki spowoduje wyświetlenie trasy, którą zapisano w pliku rejestru systemu GPS. W przypadku obrazów znakowanych kierunkiem fotografowania są wyświetlane pinezki wskazujące ten kierunek. Dane mapy 202 ZENRIN - Pliki obrazów można dodawać do listy obrazów. W tym celu należy je przeciągnąć i upuścić bezpośrednio na nią. Pliki obrazów można również importować przez wybranie ich w programie Digital Photo Professional (wersja 3. lub nowsza) i uruchomienie w nim programu Map Utility. Mapy programu Map Utility nie są wyświetlane, jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem. 6

7 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS GP-E2 Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w odbiorniku GPS GP-E2 można importować do programu Map Utility. Po zaimportowaniu informacje rejestru są zapisywane w komputerze. Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. Włącz odbiornik GP-E2 i podłącz jego złącze [DIGITAL] do portu USB w komputerze. Do podłączenia użyj kabla interfejsu dostarczonego z aparatem. Włóż większy wtyk do portu USB komputera. Szczegóły dotyczące umiejscowienia i orientacji portów USB znajdują się w instrukcji obsługi komputera. Włóż mniejszy wtyk do złącza [DIGITAL] odbiornika GP-E2. Szczegóły dotyczące złącza [DIGITAL] odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2. Uruchom program Map Utility. (str. 5) 2 3 Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Kliknij przycisk [ ] i na następnym ekranie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną zaimportowane do komputera i dodane do listy plików rejestrów na karcie [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS]. 7

8 Zaimportowane pliki rejestrów systemu GPS są zapisywane w następujących miejscach: W folderze dokumentów [Canon Utilities] komputera [GPS Log Files/Pliki rejestrów systemu GPS] [Documents/Dokumenty] [Canon Utilities] [GPS Log Files/ Pliki rejestrów systemu GPS] Kliknij plik rejestru systemu GPS na liście plików rejestrów systemu GPS, aby obejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu). Dane mapy 202 ZENRIN - 8

9 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z komputera Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w komputerze można zaimportować do programu Map Utility w następujący sposób. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym i kliknij przycisk [ ]. Na następnym ekranie określ miejsce zapisu lub nazwy plików, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Edytowanie informacji w plikach rejestrów systemu GPS GP-E2 EOS 6D Niektóre informacje zawarte w plikach rejestrów systemu GPS zaimportowanych do programu Map Utility można edytować. Elementy, które można edytować to [Name/Nazwa] i [Time difference/różnica czasu] (różnica czasu między czasem lokalnym a czasem Greenwich). Ustawienia [Time difference/różnica czasu] używa się, gdy ustawienie [Strefa czasowa] aparatu jest nieprawidłowe. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Wybierz plik rejestru do edycji i kliknij przycisk [ ]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną zaimportowane. Po zakończeniu importowania pliki zostaną dodane do listy plików rejestrów systemu GPS. Aby obejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu), kliknij jeden z plików rejestrów systemu GPS znajdujący się na liście. Dane mapy 202 ZENRIN - Zostanie wyświetlone okno [GPS log file information/informacje w plikach rejestrów systemu GPS]. 9

10 2 Dokonaj edycji informacji w plikach rejestrów systemu GPS, a następnie kliknij przycisk [OK]. Usuwanie niepotrzebnych plików rejestrów systemu GPS z listy Niepotrzebne pliki rejestrów systemu GPS można usunąć z listy plików rejestrów systemu GPS. Należy jednak pamiętać, że same pliki nie zostaną usunięte z komputera. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Wybierz plik rejestru przeznaczony do usunięcia z listy, a następnie kliknij przycisk [ ]. Wyedytowane informacje zostaną wprowadzone do pliku rejestru systemu GPS. 2 Dane mapy 202 ZENRIN - Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK]. Wybrany plik rejestru zostanie usunięty z listy plików rejestrów systemu GPS. 0

11 Geoznakowanie obrazów Obrazy niezawierające informacji o lokalizacji można geoznakować w następujący sposób. 2 Zaimportuj pliki obrazów. (str. 6) Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym. Wybierz obraz, a następnie kliknij przycisk [ ]. 3 Kliknij żądane miejsce na mapie i w następnym oknie dialogowym kliknij przycisk [Save/Zapisz]. Dane mapy 202 ZENRIN - Niebieska pinezka zmieni kolor na czerwony, a do pliku obrazu zostaną dodane informacje o lokalizacji. Dane mapy 202 ZENRIN - Informacje o lokalizacji można usunąć z geoznakowanego pliku obrazu przez wybranie danego obrazu i kliknięcie przycisku [ ]. Wpisanie nazwy miejsca w polu wyszukiwania nad mapą spowoduje wyświetlenie listy możliwych nazw miejsca. Po wybraniu miejsca docelowego i kliknięciu przycisku [ ] obraz mapy przesunie się w odpowiednie miejsce. Jest to przydatne przy wyszukiwaniu miejsc rejestracji obrazów.

12 Automatyczne geoznakowanie obrazów GP-E2 EOS 6D Obrazy niezawierające informacji o lokalizacji można automatycznie geoznakować za pomocą informacji rejestrów systemu GPS, pochodzących z odbiornika GP-E2 i aparatu EOS 6D. 2 3 Zaimportuj pliki obrazów. (str. 6) Zaimportuj pliki rejestrów systemu GPS. (str. 7, str. 9) Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym. Kliknij przycisk [ ]. 4 Kliknij przycisk [Save/Zapisz]. Dane mapy 202 ZENRIN - Niebieskie pinezki zmienią kolor na czerwony, a informacje o lokalizacji z systemu GPS zostaną dodane do plików obrazów. Dane mapy 202 ZENRIN - Szerokość geograficzna i długość geograficzna obrazów, których godzina rejestracji pokrywa się z godziną podaną w pliku rejestru systemu GPS, znakowane są niebieskimi pinezkami. Informacje o lokalizacji z systemu GPS są dodawane z lokalizacji pozycjonowania najbliższej pod względem czasu do godziny rejestracji obrazu. Aby po dodaniu do plików obrazów informacji o lokalizacji z systemu GPS przejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu) uzyskane za pośrednictwem pozycjonowania systemu GPS, kliknij jedną z pinezek na mapie. 2

13 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS GP-E2 W razie konieczności oprogramowanie sprzętowe odbiornika GPS GP-E2 można zaktualizować. Przed wykonaniem podanych czynności pobierz oprogramowanie sprzętowe z witryny firmy Canon. Aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, musisz mieć połączenie z Internetem. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. 4 Wybierz kartę [General/Ogólne] w oknie dialogowym ustawień. W obszarze [Firmware version/wersja oprogramowania sprzętowego] kliknij przycisk [Update/ Aktualizuj]. Na wyświetlonym ekranie wskaż miejsce zapisu oprogramowania sprzętowego i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbiornika. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK], aby zamknąć ekran. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 3

14 5 Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym ustawień. Ustawianie przedziału czasu pozycjonowania GP-E2 Można określić przedział czasu, w jakim odbiornik GPS GP-E2 uzyskuje informacje o nowej pozycji. Krótsze przedziały czasu pozycjonowania zapewniają obrazom dokładniejsze informacje o lokalizacji. Jednocześnie pochłania to więcej energii akumulatora. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. Okno dialogowe ustawień zostanie zamknięte. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 4

15 4 Wybierz kartę [Settings/Ustawienia] w oknie dialogowym ustawień. Przesuń suwak na wybrany przedział czasu pozycjonowania. Możesz go określić na 8-stopniowej skali od jednej sekundy do 5 minut. 5 Kliknij przycisk [OK]. Ustawienie zostanie zaktualizowane, a okno dialogowe ustawień zamknięte. 5

16 Usuwanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS GP-E2 Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w odbiorniku GPS GP-E2 można usunąć w następujący sposób. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. 4 Wybierz kartę [Settings/Ustawienia] w oknie dialogowym ustawień. W obszarze [Clear log data/ Usuń dane rejestru] kliknij przycisk [Clear/Wyczyść]. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną usunięte. Po zakończeniu usuwania plików rejestrów systemu GPS zostanie wyświetlony komunikat. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK], aby zamknąć ekran. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 6

17 5 Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym ustawień. Okno dialogowe ustawień zostanie zamknięte. Preferencje GP-E2 EOS 6D W preferencjach programu Map Utility można skonfigurować warunki wyświetlania przebytych tras (ścieżek ruchu). Skonfigurowanie tych warunków ograniczy liczbę wyświetlanych tras w oparciu o dane zarejestrowane w plikach rejestrów systemu GPS. Można ustawić dwa warunki. Liczba satelitów używanych do pozycjonowania: im więcej satelitów określa położenie, tym większa jest dokładność lokalizowania. HDOP (Poziome rozmycie dokładności): obliczone z rozkładu satelitów w czasie określania położenia. Im wartość ta jest mniejsza, tym większa jest dokładność lokalizowania. 2 Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij [ ] w oknie głównym. Zostanie wyświetlone okno [Preferences/Preferencje]. Zaznacz pole wyboru [Only display motion paths for data matching the following criteria/wyświetlaj ścieżki ruchu tylko dla danych odpowiadających następującym kryteriom], o ile nie zostało już zaznaczone. 7

18 3 Aby skonfigurować ustawienia, przeciągnij suwaki w obszarach [Number of satellites in use/liczba używanych satelitów] i [HDOP (Horizontal dilution of precision)/hdop (Poziome rozmycie dokładności)]. 4 Kliknij przycisk [OK]. Ustawienia zostaną zaktualizowane, a okno zamknięte. Kliknięcie przycisku [Apply/Zastosuj] spowoduje wprowadzenie bieżących ustawień, ale okno pozostanie otwarte. Ułatwia to sprawdzenie zmiany sposobu wyświetlania. 8

19 Lista funkcji okna głównego Plik rejestru systemu GPS (str. 9, str. 0) Karta [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] (str. 7, str. 9, str. 0) Karta [Images/Obrazy] (str. 6, str., str. 2) Lista obrazów (str. 6) Plik obrazu (str. 6, str., str. 2) Znacznik GPS Przycisk przeszukiwania mapy (str. ) Pinezka (str. 6, str., str. 2) Przycisk eksportowania pliku do programu Google Earth * Przycisk uruchamiania innego programu *2 Wersja dla komputera Macintosh: Przycisk nastaw urządzenia GPS (str. 3, str. 4, str. 6) Przycisk pomocy Przycisk preferencji (str. 7) Lista plików rejestrów systemu GPS (str. 7, str. 8, str. 0) Przycisk importowania z urządzenia GPS (str. 7) Przycisk importowania z pliku (str. 9) Przycisk edycji informacji w plikach rejestrów systemu GPS (str. 9) Przycisk usuwania plików rejestrów systemu GPS z listy (str. 0) Dane mapy 202 ZENRIN - Przebyte trasy z pliku rejestru systemu GPS (ścieżki ruchu) (str. 8, str. 7) Przycisk automatycznego dodawania informacji o lokalizacji (str. 2) Przycisk dodawania punktu orientacyjnego Przycisk dodawania informacji o lokalizacji (str. ) Przycisk dodawania obrazów (str. 6) Wersja dla komputera Macintosh: 9

20 * Przycisk eksportowania pliku do programu Google Earth Ten przycisk pozwala eksportować obrazy i informacje o lokalizacji z listy obrazów w standardowym formacie plików dla map. Można je otworzyć w programie Google Earth. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe [Save As/Zapisz jako], wskaż miejsce zapisu pliku, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wyeksportowane pliki mają rozszerzenie.kmz. Aby korzystać z tych plików, należy zainstalować program Google Earth. Uwaga: w niektórych wersjach programu Google Earth okna mogą zostać wyświetlone nieprawidłowo. * 2 Przycisk uruchamiania innego programu Ten przycisk pozwala uruchomić zgodne oprogramowanie. Gdy użytkownik kliknie ten przycisk, zostanie wyświetlone menu wyboru oprogramowania zgodnego z programem Map Utility. Wybrane przez użytkownika oprogramowanie uruchomi się, umożliwiając otwarcie obrazu wyświetlonego aktualnie w programie Map Utility. 20

21 Informacje pomocnicze Instalacja nie została ukończona prawidłowo Wybierz uprawnienia poziomu administracyjnego ([Computer administrator/administrator komputera] lub [Administrator] itp.) jako ustawienie użytkownika. Oprogramowanie nie może być zainstalowane, jeśli wybrano ustawienie użytkownika inne niż uprawnienia administratora. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru uprawnienia administratora można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera. Wyświetl folder, w którym zapisano oprogramowanie. Otwórz folder [Canon Utilities]. Nie można zainstalować oprogramowania, jeśli użytkownik nie ma uprawnień Administratora. Zaloguj się ponownie do konta z uprawnieniami Administratora. Informacje dotyczące logowania iokreślania uprawnień administratora można znaleźć wpodręczniku użytkownika komputera Macintosh lub systemu operacyjnego Mac OS X. Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie) Przed rozpoczęciem odinstalowywania zamknij wszystkie aplikacje. W przypadku odinstalowywania oprogramowania zaloguj się z uprawnieniami administratora. Po odinstalowaniu oprogramowania należy zawsze ponownie uruchomić komputer, aby zapobiec jego nieprawidłowemu działaniu. Ponowne zainstalowanie oprogramowania bez ponownego uruchomienia komputera może spowodować jego nieprawidłowe działanie. 2 Wybierz kolejno: przycisk [ ] (przycisk [Start] w systemie Windows XP) [All Programs/Wszystkie programy] [Canon Utilities] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/ Odinstaluj program ImageBrowser EX]. Kontynuuj odinstalowywanie programu, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. Oprogramowanie (Map Utility i ImageBrowser EX) zostanie odinstalowane Przeciągnij folder [Map Utility] do kosza. Wybierz kolejno: menu [Finder] na pulpicie [Empty Trash/Opróżnij kosz]. Oprogramowanie zostanie usunięte. Uruchom ponownie komputer. 2

22 Informacje dotyczące instrukcji obsługi Zabrania się powielania całości lub części niniejszej instrukcji obsługi bez zezwolenia. Dane techniczne oprogramowania oraz zawartość niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać bez uprzedzenia zmienione przez firmę Canon. Zawartość ekranów oprogramowania oraz wyświetlacza, przedstawiona w tej instrukcji obsługi, może nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Zawartość instrukcji obsługi została szczegółowo sprawdzona. Jednak w przypadku zauważenia błędów lub braków prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy Canon. Prosimy pamiętać, że bez względu na powyższą informację firma Canon nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z tego oprogramowania. Aparaty i akcesoria wymienione w niniejszej instrukcji obsługi są aktualne na miesiąc wrzesień 202 r. Aby uzyskać informacje na temat zgodności tego oprogramowania z aparatami i akcesoriami wprowadzonymi po tej dacie, skontaktuj się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon. Znaki towarowe Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google, Google Maps i Google Earth są znakami towarowymi firmy Google Inc. Inne niewymienione nazwy i produkty mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 22

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu.

Problemy techniczne. Kontrolę konta administratora można z powrotem włączyć po zainstalowaniu programu. Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania

National Instruments Warsztaty NI LabVIEW. instrukcja instalacji oprogramowania National Instruments Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania 1 Warsztaty NI LabVIEW instrukcja instalacji oprogramowania Spis treści Opcja A. Pobieranie i instalacja oprogramowania z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh

Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Podręcznik użytkownika dla komputera Macintosh Spis treści Wstęp... 1 Korzystanie z narzędzia do ponownego formatowania dla komputera Macintosh... 1 Instalowanie oprogramowania FreeAgent... 4 Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X

Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj przed zainstalowaniem Mac OS X Przeczytaj ten dokument, zanim zainstalujesz Mac OS X. Zawiera on informacje o obsługiwanych komputerach, wymaganiach systemowych i instalowaniu Mac OS X. Więcej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo