Map Utility wer. 1.4 Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Map Utility wer. 1.4 Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 POLSKI Map Utility wer..4 Instrukcja obsługi Zawartość instrukcji obsługi Okna użyte w przykładach zamieszczonych w tej instrukcji pochodzą z systemu Windows 7. Odbiornik GPS lub aparat są wyświetlane w postaci ikony. Przykład: Odbiornik GPS GP-E GP-E EOS 6D EOS 6D Symbol sygnalizuje sekwencję poleceń wybieranych w menu. (Przykład: menu [File/Plik] [Exit/Zamknij]). Nawiasy kwadratowe służą do oznaczania takich elementów, jak nazwy menu, przycisków i okien, które są wyświetlane na ekranie komputera. ** Ten symbol sygnalizuje odwołanie do strony. Kliknij go, aby przejść do odpowiedniej strony. : ta ikona sygnalizuje informacje, które należy przeczytać przed użyciem programu. : ta ikona sygnalizuje dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne. Przełączanie między stronami Klikanie strzałek w prawym dolnym rogu ekranu umożliwia: :przejście do następnej strony :przejście do poprzedniej strony : powrót do poprzednio wyświetlonej strony CANON INC. 202 CEL-ST6TA2G0

2 Wprowadzenie Program Map Utility w wersji.4 to narzędzie programowe służące do przeglądania miejsc rejestracji obrazów wykonanych aparatem EOS z wbudowaną funkcją GPS* lub korzystającym z odbiornika GPS firmy Canon. Jeśli wykonujesz zdjęcia aparatem EOS 6D* 2 lub innym aparatem EOS korzystającym z odbiornika GPS GP-E2, możesz za ich pomocą wyświetlić przebytą trasę (ścieżki ruchu). * Global Positioning System system satelitów wykorzystywany do określania aktualnej lokalizacji * 2 EOS 6D i EOS 6D w tej instrukcji oznacza aparat EOS 6D (WG), model wyposażony we wbudowany odbiornik GPS. Pobieranie i instalacja programu Map Utility w wersji.4 Program Map Utility w wersji.4 jest pobierany i instalowany automatycznie podczas instalacji programu ImageBrowser EX z płyty EOS Solution Disk (dołączonej do aparatu EOS 6D) na komputerze podłączonym do Internetu. Główne funkcje programu Map Utility wersja.4 Główne funkcje programu Map Utility przedstawiono poniżej. Przeglądanie miejsc rejestracji obrazów Można zaimportować geoznakowane obrazy i przeglądać na mapie miejsca ich rejestracji. Importowanie plików rejestrów systemu GPS Odbiornik GP-E2 można podłączyć do komputera, a następnie zaimportować i zapisać w komputerze pliki rejestrów systemu GPS. Edycja plików rejestrów systemu GPS Informacje zawarte w zaimportowanych plikach rejestrów systemu GPS można edytować. Oglądanie przebytych tras (ścieżki ruchu) GP-E GP-E2 EOS 6D GP-E2 GP-E2 GP-E2 EOS 6D EOS 6D Pliki rejestrów systemu GPS można zaimportować z odbiornika GP-E2 lub aparatu EOS 6D, a następnie oglądać na mapie trasy przebyte między miejscami rejestracji obrazów. Geoznakowanie obrazów GP-E2 EOS 6D Plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GP-E2 lub aparatu EOS 6D można używać do geoznakowania obrazów niezawierających informacji systemu GPS. Dostosowywanie przedziałów czasu rejestrowania, usuwanie rejestrów GP-E2 Można podłączyć odbiornik GP-E2 do komputera, a następnie dostosować przedział czasu rejestrowania danych przez odbiornik lub usunąć z niego dane rejestrów. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS GP-E2 Odbiornik GP-E2 można podłączyć do komputera w celu zaktualizowania jego oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Inne funkcje Można przeszukiwać wybrane lokalizacje na mapie i zapisywać miejsca rejestracji obrazów lub inne informacje wyświetlone w programie Map Utility jako pliki aplikacji Google Earth. Do importowania plików rejstrów GPS z aparatu EOS 6D do komputera i usuwania informacji o lokalizacji służy oprogramowanie EOS Utility zawarte na płycie EOS Solution Disk dostarczonej z aparatem EOS 6D. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem EOS Utility Instrukcja obsługi (plik PDF). Do wyświetlania na mapie obrazów i przebytych tras omawiany program używa aplikacji Google Maps. Informacje o lokalizacji zapisane w plikach obrazów oraz rejestry systemu GPS są wysyłane do dostawców usług. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie z dostawcami usług internetowych (ISP) lub połączenie z punktami dostępowymi. Geoznakowane obrazy i rejestry systemu GPS mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację danej osoby. Należy zachować ostrożność w przypadku udostępniania plików lub zamieszczania obrazów w Internecie, gdzie może je zobaczyć wiele osób. Nie należy obsługiwać programu Map Utility podczas edytowania obrazów w programie Digital Photo Professional. Edytowane obrazy mogą zostać zapisane nieprawidłowo. Informacje o programie ImageBrowser EX Do instalowania i odinstalowywania programu Map Utility wymagany jest program ImageBrowser EX. Po uruchomieniu programu ImageBrowser EX, gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, programy ImageBrowser EX i Map Utility zostaną w razie konieczności automatycznie zaktualizowane do najnowszej wersji. 2

3 Wymagania systemowe System operacyjny Komputer Procesor Pamięć RAM Interfejs Grafika Windows 7*, Windows Vista* 2 Windows XP* 3 * Zgodność z dodatkiem Service Pack * 2 Zgodność z dodatkiem Service Pack 2 * 3 Zgodność z dodatkiem Service Pack 3 Komputery z jednym z wymienionych powyżej systemów operacyjnych (preinstalowanym) i z portem USB. Wymagany jest dostęp do Internetu. Pentium,6 GHz lub szybszy Windows 7 (64-bitowy): 2 GB lub więcej Windows 7 (32-bitowy): GB lub więcej Windows Vista (64- lub 32-bitowy): GB lub więcej Windows XP: 52 MB lub więcej USB Rozdzielczość 024 x 768 lub wyższa Obsługiwane pliki Pliki obrazów Rodzaj pliku Zdjęcia Filmy Obrazy RAW Obrazy JPEG Pliki rejestrów systemu GPS Obrazy RAW firmy Canon Obrazy JPEG zgodne ze standardem Exif 2.2, 2.2 i 2.3 Filmy nakręcone aparatami EOS, które trafiły do sprzedaży w styczniu 202 r. lub później Rodzaj pliku Pliki rejestrów systemu GPS w formacie tekstowym NMEA zarejestrowane przez odbiornik GPS GP-E2 i aparat EOS 6D Rozszerzenie.CR2.JPG.MOV Rozszerzenie.LOG System operacyjny Komputer Procesor Pamięć RAM Interfejs Grafika Mac OS X od 0.6 do 0.7 Komputery z jednym z wymienionych powyżej systemów operacyjnych (preinstalowanym) i z portem USB. Wymagany jest dostęp do Internetu. Core Duo,83 GHz lub szybszy GB lub więcej USB Rozdzielczość 024 x 768 lub wyższa 3

4 Spis treści Wprowadzenie... 2 Pobieranie i instalacja programu Map Utility w wersji Główne funkcje programu Map Utility wersja Wymagania systemowe... 3 Obsługiwane pliki... 3 Uruchamianie programu Map Utility... 5 Przeglądanie informacji o miejscu rejestracji obrazów... 6 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS... 7 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z komputera... 9 Edytowanie informacji w plikach rejestrów systemu GPS... 9 Usuwanie niepotrzebnych plików rejestrów systemu GPS z listy... 0 Geoznakowanie obrazów... Automatyczne geoznakowanie obrazów... 2 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS... 3 Ustawianie przedziału czasu pozycjonowania... 4 Usuwanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS... 6 Preferencje... 7 Lista funkcji okna głównego... 9 Informacje pomocnicze... 2 Instalacja nie została ukończona prawidłowo... 2 Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie)

5 Uruchamianie programu Map Utility Wybierz kolejno: przycisk [ ] (przycisk [Start] w systemie Windows XP) [All Programs/Wszystkie programy] [Canon Utilities] folder [Map Utility] ikona [Map Utility]. Zostanie uruchomiony program Map Utility. Kliknij [Go/Idź] [Applications/Aplikacje], otwórz folder [Canon Utilities], a później [Map Utility]. Dwukrotnie kliknij ikonę [Map Utility]. Zostanie uruchomiony program Map Utility. Program Map Utility można również uruchomić z poziomu programu Digital Photo Professional (wersja 3. lub nowsza), który jest dostarczany z aparatami EOS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem Digital Photo Professional Instrukcja obsługi (plik PDF). 5

6 Przeglądanie informacji o miejscu rejestracji obrazów Zaimportuj obrazy do programu Map Utility i przeglądaj informacje o lokalizacjach. Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym i kliknij przycisk [ ]. Na wyświetlonym ekranie wybierz pliki obrazów, wskazując miejsce ich zapisu lub wpisując ich nazwy. Następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Aby powiększyć obraz, kliknij dwukrotnie plik obrazu na liście obrazów lub obraz miniatury pokazany na mapie. W przypadku filmów (pliki filmowe MOV) zostanie otworzone oddzielne okno do odtwarzania. Aby przejrzeć szczegółowe dane o miejscu rejestracji obrazów, wybierz pliki obrazów na liście obrazów, a następnie wybierz opcję [Display location information details/wyświetl szczegółowe dane o lokalizacji] w menu [View/Widok]. Pliki obrazów zostaną zaimportowane i dodane do listy obrazów na karcie [Images/Obrazy]. Miejsca rejestracji obrazów są oznaczone na mapie czerwonymi pinezkami. Aby obejrzeć na mapie obrazy wraz miejscami ich rejestracji, kliknij plik obrazu na liście obrazów lub pinezkę na mapie. Obrazy na liście obrazów mogą być oznaczone godziną pokrywającą się z godziną zapisaną w plikach rejestrów systemu GPS (znajdujących się na liście plików rejestrów systemu GPS). W takim wypadku kliknięcie pinezki spowoduje wyświetlenie trasy, którą zapisano w pliku rejestru systemu GPS. W przypadku obrazów znakowanych kierunkiem fotografowania są wyświetlane pinezki wskazujące ten kierunek. Dane mapy 202 ZENRIN - Pliki obrazów można dodawać do listy obrazów. W tym celu należy je przeciągnąć i upuścić bezpośrednio na nią. Pliki obrazów można również importować przez wybranie ich w programie Digital Photo Professional (wersja 3. lub nowsza) i uruchomienie w nim programu Map Utility. Mapy programu Map Utility nie są wyświetlane, jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem. 6

7 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS GP-E2 Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w odbiorniku GPS GP-E2 można importować do programu Map Utility. Po zaimportowaniu informacje rejestru są zapisywane w komputerze. Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. Włącz odbiornik GP-E2 i podłącz jego złącze [DIGITAL] do portu USB w komputerze. Do podłączenia użyj kabla interfejsu dostarczonego z aparatem. Włóż większy wtyk do portu USB komputera. Szczegóły dotyczące umiejscowienia i orientacji portów USB znajdują się w instrukcji obsługi komputera. Włóż mniejszy wtyk do złącza [DIGITAL] odbiornika GP-E2. Szczegóły dotyczące złącza [DIGITAL] odbiornika GP-E2 znajdują się w instrukcji obsługi odbiornika GP-E2. Uruchom program Map Utility. (str. 5) 2 3 Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Kliknij przycisk [ ] i na następnym ekranie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną zaimportowane do komputera i dodane do listy plików rejestrów na karcie [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS]. 7

8 Zaimportowane pliki rejestrów systemu GPS są zapisywane w następujących miejscach: W folderze dokumentów [Canon Utilities] komputera [GPS Log Files/Pliki rejestrów systemu GPS] [Documents/Dokumenty] [Canon Utilities] [GPS Log Files/ Pliki rejestrów systemu GPS] Kliknij plik rejestru systemu GPS na liście plików rejestrów systemu GPS, aby obejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu). Dane mapy 202 ZENRIN - 8

9 Importowanie plików rejestrów systemu GPS z komputera Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w komputerze można zaimportować do programu Map Utility w następujący sposób. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym i kliknij przycisk [ ]. Na następnym ekranie określ miejsce zapisu lub nazwy plików, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Edytowanie informacji w plikach rejestrów systemu GPS GP-E2 EOS 6D Niektóre informacje zawarte w plikach rejestrów systemu GPS zaimportowanych do programu Map Utility można edytować. Elementy, które można edytować to [Name/Nazwa] i [Time difference/różnica czasu] (różnica czasu między czasem lokalnym a czasem Greenwich). Ustawienia [Time difference/różnica czasu] używa się, gdy ustawienie [Strefa czasowa] aparatu jest nieprawidłowe. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Wybierz plik rejestru do edycji i kliknij przycisk [ ]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną zaimportowane. Po zakończeniu importowania pliki zostaną dodane do listy plików rejestrów systemu GPS. Aby obejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu), kliknij jeden z plików rejestrów systemu GPS znajdujący się na liście. Dane mapy 202 ZENRIN - Zostanie wyświetlone okno [GPS log file information/informacje w plikach rejestrów systemu GPS]. 9

10 2 Dokonaj edycji informacji w plikach rejestrów systemu GPS, a następnie kliknij przycisk [OK]. Usuwanie niepotrzebnych plików rejestrów systemu GPS z listy Niepotrzebne pliki rejestrów systemu GPS można usunąć z listy plików rejestrów systemu GPS. Należy jednak pamiętać, że same pliki nie zostaną usunięte z komputera. Wybierz kartę [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] w oknie głównym. Wybierz plik rejestru przeznaczony do usunięcia z listy, a następnie kliknij przycisk [ ]. Wyedytowane informacje zostaną wprowadzone do pliku rejestru systemu GPS. 2 Dane mapy 202 ZENRIN - Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK]. Wybrany plik rejestru zostanie usunięty z listy plików rejestrów systemu GPS. 0

11 Geoznakowanie obrazów Obrazy niezawierające informacji o lokalizacji można geoznakować w następujący sposób. 2 Zaimportuj pliki obrazów. (str. 6) Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym. Wybierz obraz, a następnie kliknij przycisk [ ]. 3 Kliknij żądane miejsce na mapie i w następnym oknie dialogowym kliknij przycisk [Save/Zapisz]. Dane mapy 202 ZENRIN - Niebieska pinezka zmieni kolor na czerwony, a do pliku obrazu zostaną dodane informacje o lokalizacji. Dane mapy 202 ZENRIN - Informacje o lokalizacji można usunąć z geoznakowanego pliku obrazu przez wybranie danego obrazu i kliknięcie przycisku [ ]. Wpisanie nazwy miejsca w polu wyszukiwania nad mapą spowoduje wyświetlenie listy możliwych nazw miejsca. Po wybraniu miejsca docelowego i kliknięciu przycisku [ ] obraz mapy przesunie się w odpowiednie miejsce. Jest to przydatne przy wyszukiwaniu miejsc rejestracji obrazów.

12 Automatyczne geoznakowanie obrazów GP-E2 EOS 6D Obrazy niezawierające informacji o lokalizacji można automatycznie geoznakować za pomocą informacji rejestrów systemu GPS, pochodzących z odbiornika GP-E2 i aparatu EOS 6D. 2 3 Zaimportuj pliki obrazów. (str. 6) Zaimportuj pliki rejestrów systemu GPS. (str. 7, str. 9) Wybierz kartę [Images/Obrazy] w oknie głównym. Kliknij przycisk [ ]. 4 Kliknij przycisk [Save/Zapisz]. Dane mapy 202 ZENRIN - Niebieskie pinezki zmienią kolor na czerwony, a informacje o lokalizacji z systemu GPS zostaną dodane do plików obrazów. Dane mapy 202 ZENRIN - Szerokość geograficzna i długość geograficzna obrazów, których godzina rejestracji pokrywa się z godziną podaną w pliku rejestru systemu GPS, znakowane są niebieskimi pinezkami. Informacje o lokalizacji z systemu GPS są dodawane z lokalizacji pozycjonowania najbliższej pod względem czasu do godziny rejestracji obrazu. Aby po dodaniu do plików obrazów informacji o lokalizacji z systemu GPS przejrzeć na mapie przebyte trasy (ścieżki ruchu) uzyskane za pośrednictwem pozycjonowania systemu GPS, kliknij jedną z pinezek na mapie. 2

13 Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego odbiornika GPS GP-E2 W razie konieczności oprogramowanie sprzętowe odbiornika GPS GP-E2 można zaktualizować. Przed wykonaniem podanych czynności pobierz oprogramowanie sprzętowe z witryny firmy Canon. Aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, musisz mieć połączenie z Internetem. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. 4 Wybierz kartę [General/Ogólne] w oknie dialogowym ustawień. W obszarze [Firmware version/wersja oprogramowania sprzętowego] kliknij przycisk [Update/ Aktualizuj]. Na wyświetlonym ekranie wskaż miejsce zapisu oprogramowania sprzętowego i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz]. Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbiornika. Po jej zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK], aby zamknąć ekran. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 3

14 5 Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym ustawień. Ustawianie przedziału czasu pozycjonowania GP-E2 Można określić przedział czasu, w jakim odbiornik GPS GP-E2 uzyskuje informacje o nowej pozycji. Krótsze przedziały czasu pozycjonowania zapewniają obrazom dokładniejsze informacje o lokalizacji. Jednocześnie pochłania to więcej energii akumulatora. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. Okno dialogowe ustawień zostanie zamknięte. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 4

15 4 Wybierz kartę [Settings/Ustawienia] w oknie dialogowym ustawień. Przesuń suwak na wybrany przedział czasu pozycjonowania. Możesz go określić na 8-stopniowej skali od jednej sekundy do 5 minut. 5 Kliknij przycisk [OK]. Ustawienie zostanie zaktualizowane, a okno dialogowe ustawień zamknięte. 5

16 Usuwanie plików rejestrów systemu GPS z odbiornika GPS GP-E2 Pliki rejestrów systemu GPS zapisane w odbiorniku GPS GP-E2 można usunąć w następujący sposób. 2 3 Podłącz odbiornik GP-E2 do komputera. (str. 7) Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij przycisk [ ] w oknie głównym. 4 Wybierz kartę [Settings/Ustawienia] w oknie dialogowym ustawień. W obszarze [Clear log data/ Usuń dane rejestru] kliknij przycisk [Clear/Wyczyść]. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK]. Pliki rejestrów systemu GPS zostaną usunięte. Po zakończeniu usuwania plików rejestrów systemu GPS zostanie wyświetlony komunikat. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [OK], aby zamknąć ekran. Zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień. 6

17 5 Kliknij przycisk [OK] w oknie dialogowym ustawień. Okno dialogowe ustawień zostanie zamknięte. Preferencje GP-E2 EOS 6D W preferencjach programu Map Utility można skonfigurować warunki wyświetlania przebytych tras (ścieżek ruchu). Skonfigurowanie tych warunków ograniczy liczbę wyświetlanych tras w oparciu o dane zarejestrowane w plikach rejestrów systemu GPS. Można ustawić dwa warunki. Liczba satelitów używanych do pozycjonowania: im więcej satelitów określa położenie, tym większa jest dokładność lokalizowania. HDOP (Poziome rozmycie dokładności): obliczone z rozkładu satelitów w czasie określania położenia. Im wartość ta jest mniejsza, tym większa jest dokładność lokalizowania. 2 Uruchom program Map Utility. (str. 5) Kliknij [ ] w oknie głównym. Zostanie wyświetlone okno [Preferences/Preferencje]. Zaznacz pole wyboru [Only display motion paths for data matching the following criteria/wyświetlaj ścieżki ruchu tylko dla danych odpowiadających następującym kryteriom], o ile nie zostało już zaznaczone. 7

18 3 Aby skonfigurować ustawienia, przeciągnij suwaki w obszarach [Number of satellites in use/liczba używanych satelitów] i [HDOP (Horizontal dilution of precision)/hdop (Poziome rozmycie dokładności)]. 4 Kliknij przycisk [OK]. Ustawienia zostaną zaktualizowane, a okno zamknięte. Kliknięcie przycisku [Apply/Zastosuj] spowoduje wprowadzenie bieżących ustawień, ale okno pozostanie otwarte. Ułatwia to sprawdzenie zmiany sposobu wyświetlania. 8

19 Lista funkcji okna głównego Plik rejestru systemu GPS (str. 9, str. 0) Karta [GPS log files/pliki rejestrów systemu GPS] (str. 7, str. 9, str. 0) Karta [Images/Obrazy] (str. 6, str., str. 2) Lista obrazów (str. 6) Plik obrazu (str. 6, str., str. 2) Znacznik GPS Przycisk przeszukiwania mapy (str. ) Pinezka (str. 6, str., str. 2) Przycisk eksportowania pliku do programu Google Earth * Przycisk uruchamiania innego programu *2 Wersja dla komputera Macintosh: Przycisk nastaw urządzenia GPS (str. 3, str. 4, str. 6) Przycisk pomocy Przycisk preferencji (str. 7) Lista plików rejestrów systemu GPS (str. 7, str. 8, str. 0) Przycisk importowania z urządzenia GPS (str. 7) Przycisk importowania z pliku (str. 9) Przycisk edycji informacji w plikach rejestrów systemu GPS (str. 9) Przycisk usuwania plików rejestrów systemu GPS z listy (str. 0) Dane mapy 202 ZENRIN - Przebyte trasy z pliku rejestru systemu GPS (ścieżki ruchu) (str. 8, str. 7) Przycisk automatycznego dodawania informacji o lokalizacji (str. 2) Przycisk dodawania punktu orientacyjnego Przycisk dodawania informacji o lokalizacji (str. ) Przycisk dodawania obrazów (str. 6) Wersja dla komputera Macintosh: 9

20 * Przycisk eksportowania pliku do programu Google Earth Ten przycisk pozwala eksportować obrazy i informacje o lokalizacji z listy obrazów w standardowym formacie plików dla map. Można je otworzyć w programie Google Earth. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe [Save As/Zapisz jako], wskaż miejsce zapisu pliku, a następnie kliknij przycisk [OK]. Wyeksportowane pliki mają rozszerzenie.kmz. Aby korzystać z tych plików, należy zainstalować program Google Earth. Uwaga: w niektórych wersjach programu Google Earth okna mogą zostać wyświetlone nieprawidłowo. * 2 Przycisk uruchamiania innego programu Ten przycisk pozwala uruchomić zgodne oprogramowanie. Gdy użytkownik kliknie ten przycisk, zostanie wyświetlone menu wyboru oprogramowania zgodnego z programem Map Utility. Wybrane przez użytkownika oprogramowanie uruchomi się, umożliwiając otwarcie obrazu wyświetlonego aktualnie w programie Map Utility. 20

21 Informacje pomocnicze Instalacja nie została ukończona prawidłowo Wybierz uprawnienia poziomu administracyjnego ([Computer administrator/administrator komputera] lub [Administrator] itp.) jako ustawienie użytkownika. Oprogramowanie nie może być zainstalowane, jeśli wybrano ustawienie użytkownika inne niż uprawnienia administratora. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru uprawnienia administratora można znaleźć w podręczniku użytkownika komputera. Wyświetl folder, w którym zapisano oprogramowanie. Otwórz folder [Canon Utilities]. Nie można zainstalować oprogramowania, jeśli użytkownik nie ma uprawnień Administratora. Zaloguj się ponownie do konta z uprawnieniami Administratora. Informacje dotyczące logowania iokreślania uprawnień administratora można znaleźć wpodręczniku użytkownika komputera Macintosh lub systemu operacyjnego Mac OS X. Usuwanie oprogramowania (odinstalowywanie) Przed rozpoczęciem odinstalowywania zamknij wszystkie aplikacje. W przypadku odinstalowywania oprogramowania zaloguj się z uprawnieniami administratora. Po odinstalowaniu oprogramowania należy zawsze ponownie uruchomić komputer, aby zapobiec jego nieprawidłowemu działaniu. Ponowne zainstalowanie oprogramowania bez ponownego uruchomienia komputera może spowodować jego nieprawidłowe działanie. 2 Wybierz kolejno: przycisk [ ] (przycisk [Start] w systemie Windows XP) [All Programs/Wszystkie programy] [Canon Utilities] [ImageBrowser EX] [ImageBrowser EX Uninstall/ Odinstaluj program ImageBrowser EX]. Kontynuuj odinstalowywanie programu, wykonując instrukcje wyświetlane na ekranie. Oprogramowanie (Map Utility i ImageBrowser EX) zostanie odinstalowane Przeciągnij folder [Map Utility] do kosza. Wybierz kolejno: menu [Finder] na pulpicie [Empty Trash/Opróżnij kosz]. Oprogramowanie zostanie usunięte. Uruchom ponownie komputer. 2

22 Informacje dotyczące instrukcji obsługi Zabrania się powielania całości lub części niniejszej instrukcji obsługi bez zezwolenia. Dane techniczne oprogramowania oraz zawartość niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać bez uprzedzenia zmienione przez firmę Canon. Zawartość ekranów oprogramowania oraz wyświetlacza, przedstawiona w tej instrukcji obsługi, może nieznacznie różnić się od stanu faktycznego. Zawartość instrukcji obsługi została szczegółowo sprawdzona. Jednak w przypadku zauważenia błędów lub braków prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta firmy Canon. Prosimy pamiętać, że bez względu na powyższą informację firma Canon nie bierze odpowiedzialności za skutki korzystania z tego oprogramowania. Aparaty i akcesoria wymienione w niniejszej instrukcji obsługi są aktualne na miesiąc wrzesień 202 r. Aby uzyskać informacje na temat zgodności tego oprogramowania z aparatami i akcesoriami wprowadzonymi po tej dacie, skontaktuj się z dowolnym punktem serwisowym firmy Canon. Znaki towarowe Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Google, Google Maps i Google Earth są znakami towarowymi firmy Google Inc. Inne niewymienione nazwy i produkty mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. 22

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh

Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh 1 Instrukcja obsługi dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i komputerów Macintosh Inkling (model MDP-123) Przed rozpoczęciem pracy Przygotowanie Szkicowanie Zapisywanie pracy Zarządzanie szkicami

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z Parallels Desktop

Rozpoczęcie pracy z Parallels Desktop Rozpoczęcie pracy z Parallels Desktop Copyright 1999-2012 Parallels Holdings, Ltd. and its affiliates. All rights reserved. Parallels Holdings, Ltd. c/o Parallels International GMbH. Parallels International

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia oraz wyświetlanie ekranu. 2. Używanie ekranu jako tablicy Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach Windows Mobile 6 Professional Przewodnik po nowych funkcjach Wrzesień 2007 2 Przewodnik po nowych funkcjach systemu Windows Mobile 6 Professional Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Nowy odświeżony wygląd

Bardziej szczegółowo