Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł komunikacyjny. Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E"

Transkrypt

1 Moduł komunikacyjny Instrukcja dla użytkowników aparatów cyfrowych D800/D800E Pl

2 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Do czego możesz wykorzystać UT-1 W niniejszej instrukcji opisano sposób podłączania do sieci i przesyłania zdjęć do komputera lub na serwer FTP oraz zdalnego sterowania aparatem przy pomocy programu Camera Control Pro 2. Korzystaj z UT-1 do podłączania się do sieci Ethernet lub do podłączania się do sieci bezprzewodowych, poprzez podłączenie WT-5 do UT-1. Przed podłączeniem UT-1 do aparatu D800 lub D800E sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego aparatu to wersja A 1.10/B 1.10 lub nowsza, a wersja oprogramowania sprzętowego UT-1 to wersja 2.0 lub nowsza. Starsze oprogramowanie sprzętowe należy zaktualizować do najnowszej wersji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony internetowe podane na stronie xi. Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji sieciowych UT-1 podłącz aparat do sieci. Sieci Ethernet Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 15. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 57. Sieci bezprzewodowe ii Połącz się z siecią bezprzewodową przy pomocy przekaźnika bezprzewodowego WT-5 (06). Informacje na temat podłączania do komputera znajdują się na stronie 23. Informacje na temat łączenia się z serwerem FTP znajdują się na stronie 64.

3 Po utworzeniu połączenia sieciowego można: Przesyłać istniejące zdjęcia i filmy Przesyłanie zdjęć (035) Przesyłanie FTP (075) Komputer Serwer FTP Robić lub przeglądać zdjęcia zdalnie Do czego możesz wykorzystać UT-1 Sterowanie aparatem (040) Serwer HTTP (043) iphone Camera Control Pro 2 Komputer D Aktualizacje oprogramowania sprzętowego Funkcji sieciowych i profili obsługiwanych przez starsze wersje nie można używać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego aparatu ze starszej wersji do wersji A 1.10/B 1.10 lub nowszej. W razie potrzeby odtwórz profile sieciowe. iii

4 Do czego możesz wykorzystać UT-1 Informacje o znakach towarowych Mac OS to znak towarowy firmy Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy handlowe wymienione w tej instrukcji obsługi lub innych dokumentach dołączonych do tego produktu Nikon są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Licencja publicznego kodu źródłowego firmy Apple Ten produkt zawiera kod źródłowy mdns firmy Apple, który może być używany zgodnie z warunkami licencji publicznego kodu źródłowego firmy Apple znajdującej się na stronie Copyright 2013 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plik ten zawiera oryginalny kod i/lub modyfikacje oryginalnego kodu, które są opisane w i podlegają Licencji publicznego kodu źródłowego wersja 2.0 (Licencja). Nie można używać tego pliku w inny sposób niż opisany w Licencji. Pobierz kopię Licencji ze strony iprzeczytaj ją przed rozpoczęciem użytkowania tego pliku. Oryginalny kod i wszelkie oprogramowanie dystrybuowane zgodnie z tą licencją jest dostarczane jako produkt TAKI JAKI JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH I NINIEJSZYM FIRMA APPLE UNIEWAŻNIA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB Z TYTUŁU NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. W licencji opisane zostały prawa i ograniczenia dotyczące niektórych języków. iv

5 Zasady bezpieczeństwa Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu produktu Nikon, należy przeczytać całe poniższe zasady bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia. Należy przechowywać zasady bezpieczeństwa w miejscu, w którym wszyscy użytkownicy będą mogli je przeczytać. Groźne skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w tym rozdziale są oznaczone następującym symbolem: Ikona ta oznacza ostrzeżenia, informacje, które muszą być przeczytane przed użytkowaniem tego produktu, aby zapobiec możliwym obrażeniom ciała. Zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIA Nie demontować Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub inny wypadek. W razie pęknięcia produktu w wyniku upadku lub z innej przyczyny, należy odłączyć źródło zasilania aparatu i przekazać go do sprawdzenia w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. W razie usterki należy natychmiast odłączyć zasilanie W przypadku wykrycia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy natychmiast odłączyć zasilacz i wyjąć akumulator, uważając, aby się nie poparzyć. Dalsze korzystanie z aparatu może doprowadzić do wypadku. Po wyjęciu akumulatora przekaż urządzenie do kontroli w autoryzowanym serwisie firmy Nikon. Nie należy używać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję lub pożar. Chronić przed wodą i wilgocią Nie należy zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie wody lub deszczu. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie dotykaj kabla zasilającego ani nie zbliżaj się do ładowarki podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała. v

6 Zasady bezpieczeństwa vi Unikaj przedłużonej styczności Nie pozostawaj w styczności z aparatem, modułem komunikacyjnym, akumulatorem ani ładowarką przez długi okres, kiedy te produkty są włączone lub używane. Części produktu mogą się nagrzewać i być gorące. Pozostawienie produktu w bezpośredniej styczności ze skórą przez długi okres może powodować słabe oparzenia. Stosuj się do instrukcji podczas użytkowania akumulatora Akumulator może eksplodować lub może z niego wyciec kwas, gdy nie będzie prawidłowo użytkowany. Należy przestrzegać następujących zaleceń podczas użytkowania akumulatora dla tego produktu: Sprawdź, czy produkt jest wyłączony podczas wymiany akumulatora. W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, należy sprawdzić, czy jest odłączony. Należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych do tego urządzenia. Nie należy wkładać akumulatora do góry nogami lub tyłem. Nie należy zwierać ani demontować akumulatorów. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie płomieni lub zbytniego gorąca. Nie należy zanurzać akumulatora w wodzie ani wystawiać go na działanie wilgoci. Załóż pokrywę styków podczas transportu akumulatora. Nie należy przenosić lub przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak naszyjniki lub spinki. Z całkowicie rozładowanego akumulatora może wylać się kwas. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy wyjąć z urządzenia rozładowany akumulator. Gdy akumulator nie jest używany, załóż pokrywkę styków i przechowuj go w chłodnym miejscu. Niezwłocznie po zakończeniu użytkowania, lub gdy produkt jest zasilany przez akumulator przez długi okres, akumulator może być gorący. Przed wyjęciem akumulatora wyłącz produkt i poczekaj na ostygnięcie akumulatora. Należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania akumulatora, w którym zauważono jakiekolwiek zmiany, takie jak odbarwienie lub odkształcenie. Nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur Nie należy pozostawiać urządzenia w zamkniętym pojeździe na słońcu lub w innych miejscach o bardzo wysokich temperaturach. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar, uszkodzenie obudowy oraz wewnętrznych części. Płyty CD-ROM Płyty CD-ROM, na których znajduje się oprogramowanie i instrukcje obsługi, nie mogą być odtwarzane w urządzeniach do odtwarzania płyt CD z dźwiękiem. Odtwarzanie tych płyt CD-ROM w odtwarzaczu audio CD może spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu. Wykonuj polecenia pracowników szpitali i linii lotniczych Ten produkt emituje promieniowanie o częstotliwości radiowej, które może zakłócać działanie sprzętu medycznego lub nawigacyjnego. Wyłączaj produkt na czas startu i lądowania, a także gdy wymagają tego pracownicy linii lotniczej lub szpitala.

7 Uwagi Żadna część niniejszych instrukcji obsługi dołączonych do tego produktu nie może być kopiowana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie wyszukiwania lub tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Nikon. Firma Nikon rezerwuje sobie prawo do zmiany danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanych w tych instrukcjach obsługi w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania. Firma Nikon nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody spowodowane użytkowaniem tego produktu. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tych instrukcjach obsługi były dokładne i kompletne, bylibyśmy bardzo wdzięczni za zgłoszenie jakichkolwiek błędów lub przeoczeń do lokalnego reprezentanta firmy Nikon (lista adresowa dostarczana oddzielnie). W tym produkcie zawarto oprogramowanie szyfrujące opracowane w USA i dlatego jego użytkowanie jest określone Prawem eksportowym USA: nie może być on eksportowany lub reeksportowany do państw objętych embargiem USA. Aktualnie embargiem objęte są następujące kraje: Iran, Korea Północna, Kuba, Sudan i Syria. Uwagi Uwagi dla klientów w Europie Symbol oddzielnego sposobu likwidacji produktów w Europie Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce odpadów. Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich: Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych. Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów. Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz zajmującym się utylizacją odpadów. vii

8 Spis treści Do czego możesz wykorzystać UT-1...ii Zasady bezpieczeństwa...v Uwagi... vii Wprowadzenie...1 Części UT Podłączanie UT Podłączanie WT Obsługiwane funkcje sieciowe... 7 Sekwencja czynności... 9 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet...15 Krok 1: podłączanie urządzeń...16 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...18 Krok 3: kreator połączenia...18 Krok 4: parowanie...21 Połączenia bezprzewodowe...23 Krok 1: przygotowanie sprzętu...25 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...26 Krok 3: kreator połączenia...26 Krok 4: ustawienia sieci...32 Przesyłanie zdjęć...35 Sterowanie aparatem...40 Serwer HTTP...43 Komputerowe przeglądarki internetowe...49 Przeglądarki internetowe w iphone'ach...53 viii

9 FTP Połączenia sieci Ethernet...57 Krok 1: podłączenie sprzętu...58 Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet...60 Krok 3: kreator połączenia...60 Połączenia bezprzewodowe...64 Krok 1: podłączanie urządzeń...65 Krok 2: włączanie połączenia bezprzewodowego...66 Krok 3: kreator połączenia...66 Krok 4: ustawienia sieci...72 Przesyłanie FTP...75 Przewodnik po menu Wybierz sprzęt...81 Ustawienia sieci...82 Lista profili...82 Utwórz profil...82 Kopiuj na kartę/z karty...83 Usuwanie profili sieciowych...83 Edytowanie profili sieciowych...84 Opcje...87 Automatyczne wysyłanie...87 Usunąć po wysłaniu?...87 Wyślij plik jako...87 Zastąp, jeśli ta sama nazwa...88 Chroń, gdy oznaczone do przes Wyślij folder...88 Cofnąć wybór ze wszystkich?...88 Ustawienia użytkownika HTTP...89 Informacje o akumulatorze/baterii...89 Opóźnianie automat. wyłączania...89 Adres MAC...89 Wersja programu...90 ix

10 x Załączniki Kopiowanie profili...91 Tworzenie profili na komputerze...93 Tworzenie serwera FTP...94 Windows 8.1/Windows Windows Vista Windows XP Manualne tworzenie profili Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Indeks Warunki gwarancji - Gwarancja na usługi serwisowe firmy Nikon świadczone w Europie

11 A Wiedza użytkownika W tej instrukcji obsługi zakłada się, że użytkownik ma podstawową wiedzę na temat serwerów FTP i sieci lokalnych (LAN). Aby uzyskać więcej informacji o instalacji, konfiguracji i użytkowaniu urządzeń w sieci, skontaktuj się z producentem lub administratorem sieci. A Ilustracje Wygląd i zawartość okien dialogowych, komunikatów i ekranów oprogramowania i systemu operacyjnego przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego. Aby uzyskać informacje o podstawowej obsłudze komputera, przeczytaj instrukcję obsługi komputera lub systemu operacyjnego. A Program Life-Long Learning (ciągłe doskonalenie się) Jako część programu Life-Long Learning firmy Nikon mającego za zadanie ciągłe wsparcie produktu i edukację użytkowników, najnowsze informacje są dostępne w Internecie na następujących stronach: Dla użytkowników w USA: Dla użytkowników w Europie i Afryce: Dla użytkowników w Azji, Oceanii i na Bliskim Wschodzie: Odwiedź powyższe witryny, aby uzyskać najnowsze informacje o produktach, rady, odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) i ogólne porady dotyczące fotografii cyfrowej. Dodatkowe informacje można znaleźć u lokalnych sprzedawców firmy Nikon. Na następującej stronie znajdują się informacje kontaktowe: xi

12 xii

13 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modułu komunikacyjnego UT-1 dla zgodnych aparatów cyfrowych firmy Nikon. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników aparatów cyfrowych D800 lub D800E. Proszę przeczytać ją uważnie i przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników produktu. W tej instrukcji obsługi stosowane są poniższe symbole i oznaczenia: D A Ta ikona oznacza ostrzeżenia, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. Ta ikona oznacza uwagi, czyli informacje, które należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. 0 Ta ikona oznacza odniesienia do innych stron w tej instrukcji. Wprowadzenie 1

14 Części UT-1 Części UT Pokrywka gniazda urządzeń peryferyjnych 2 Gniazdo urządzeń peryferyjnych 3 Włącznik zasilania... 17, 25, 59, 65 4 Diody LED stanu... 38, 41, 47, 78 POWER (ZASILANIE) (zielona/żółta), LINK (POŁĄCZENIE) (zielona), ERROR (BŁĄD) (pomarańczowa) 5 Zaczep paska 6 Złącze USB Pokrywka gniazda USB Pokrywka gniazda Ethernet 9 Złącze Ethernet 10 Osłona złącza zasilania 11 Śruba mocująca 12 Nóżki 13 Gniazdo statywu 14 Pokrywa komory akumulatora A Dioda LED POWER (ZASILANIE) Kiedy UT-1 jest włączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) świeci na zielono, co oznacza, że akumulator jest całkowicie naładowany lub zasilacz sieciowy jest podłączony. Kiedy poziom naładowania akumulatora wynosi poniżej 10%, dioda miga na zielono, informując o konieczności naładowania akumulatora. Kiedy UT-1 zostanie wyłączony, dioda LED POWER (ZASILANIE) na chwilę zmieni kolor na żółty podczas wyłączania zasilania produktu. Wprowadzenie

15 A Załączone akcesoria Poniższe akcesoria są dołączone do modułu UT-1 (w skład zestawu nie wchodzą akumulatory, takie jak np. EN-EL15, ani ładowarki, takie jak np. MH-25): Instrukcja obsługi (niniejsza instrukcja) Gwarancja Płyta CD Etui Kabel USB A modułu komunikacyjnego (do użytku z aparatami D4 i D7000) Poza tym, do zestawu dołączone są następujące akcesoria, jeśli moduł UT-1 został zakupiony w zestawie z WT-5: Przekaźnik bezprzewodowy WT-5 Instrukcja obsługi WT-5 Kabel USB B modułu komunikacyjnego (do użytku z aparatami D800 i D800E) Uszczelka kabla USB UF3-RU14 (do użytku z aparatami D4, D800 i D800E) Pokrywka gniazda UF-3 dla kabla USB (do użytku z aparatami D800 i D800E) Łączenie się z siecią bezprzewodową przy użyciu cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej D4 i przekaźnika bezprzewodowego WT-5 Części UT-1 Wprowadzenie 3

16 Podłączanie UT-1 Podłączanie UT-1 Podłącz moduł UT-1 do aparatu przy użyciu kabla USB B dołączonego do modułu UT-1. A Uszczelki kabli USB i pokrywki gniazd Uszczelki kabli USB i pokrywki gniazd zapobiegają przypadkowemu odłączeniu urządzeń. Podłączaj je w sposób przedstawiony poniżej. Aparat Podłączając kabel USB do D800 lub D800E, podłącz dołączoną do zestawu pokrywkę gniazda UF-3 dla kabla USB zgodnie z ilustracją. 4 Wprowadzenie

17 UT-1 Podłączając kabel USB do UT-1, podłącz dołączoną do zestawu uszczelkę kabla UF3-RU14 zgodnie z ilustracją. Podłączanie UT-1 A Podłączanie UT-1 UT-1 można zamontować na statywie lub na sankach mocujących aparatu. Aby zamontować UT-1 na aparacie, kiedy w sankach mocujących zamontowana jest lampa błyskowa lub inne akcesorium, użyj opcjonalnego uchwytu SK-7. Aby zamontować moduł UT-1 na sankach mocujących aparatu: 1 Zdemontuj pokrywkę sanek mocujących. 2 Wsuń UT-1 na sanki mocujące. 3 Dokręć śrubę mocującą. Wprowadzenie 5

18 Podłączanie UT-1 Podłączanie WT-5 UT-1 można używać w połączeniu z opcjonalnym przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5 do łączenia się z bezprzewodowymi sieciami LAN. WT-5 podłącza się zgodnie z opisem poniżej. 1 Otwórz pokrywkę gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 2 Włóż złącze WT-5 do końca do gniazda urządzeń peryferyjnych UT-1. 3 Przekręć pokrętło zabezpieczające, aby zablokować WT-5 w poprawnym położeniu. 6 Wprowadzenie

19 Obsługiwane funkcje sieciowe UT-1 pozwala na podłączanie aparatu do sieci Ethernet, a po dołączeniu opcjonalnego przekaźnika bezprzewodowego WT-5, również do sieci bezprzewodowych. Zdjęcia zapisane w aparacie można wtedy przesyłać do serwera FTP na komputerze i zdalnie sterować aparatem z komputera. UT-1 obsługuje następujące funkcje: Przesyłanie FTP (0 75) Przesyłanie zdjęć (0 35) Sterowanie aparatem (0 40) Serwer HTTP (0 43) Przesyłaj już zarejestrowane zdjęcia i filmy do komputera lub na serwer FTP, lub też przesyłaj nowe zdjęcia zaraz po ich zrobieniu. Steruj aparatem przy pomocy opcjonalnego oprogramowania Camera Control Pro 2 i zapisuj nowe zdjęcia i filmy bezpośrednio w komputerze. Wyświetlaj lub rób zdjęcia zdalnie przy pomocy komputera z przeglądarką internetową lub iphone'a. Aby móc wysyłać dane przez sieć bezprzewodową lub sieć Ethernet, waparacie należy najpierw utworzyć profil sieciowy zawierający informacje o docelowym komputerze lub serwerze FTP. Obsługiwane funkcje sieciowe D Wybór źródła zasilania Aby zapobiec nagłemu wyłączeniu się aparatu podczas konfiguracji lub przesyłania danych, użyj całkowicie naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego przeznaczonego do użytku z wykorzystywanym aparatem. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi aparatu. Wprowadzenie 7

20 Obsługiwane funkcje sieciowe A Serwery FTP Serwery można skonfigurować przy pomocy standardowych usług FTP dostępnych w obsługiwanych systemach operacyjnych, np. IIS (Internetowe usługi informacyjne). Nie są obsługiwane połączenia z komputerami w innych sieciach poprzez router, połączenia z serwerami FTP w Internecie oraz z serwerami korzystającymi z oprogramowania innych firm. A Połączenie Ethernet Nie ma potrzeby zmiany ustawień bezprzewodowej sieci LAN, jeśli aparat jest podłączony do sieci poprzez kabel Ethernet. A Tryb serwera HTTP Połączenia z Internetem nie są obsługiwane w trybie serwera HTTP. A Routery Nie jest możliwe podłączenie do komputerów w innych sieciach przez router. A Ustawienia zapory ogniowej UT-1 wykorzystuje port TCP o numerze 21 i porty TCP o numerach od do do łączenia z serwerem FTP, a do połączenia z komputerem używa portu TCP o numerze oraz portu UDP o numerze Zapory ogniowe komputerów należy odpowiednio skonfigurować, aby zezwalać na dostęp do tych portów, ponieważ w przeciwnym wypadku uzyskiwanie przez komputer dostępu do UT-1 może być niemożliwe. 8 Wprowadzenie

21 Sekwencja czynności Przygotowanie UT-1 Wkładanie akumulatora Aby zapobiec utracie zasilania podczas konfiguracji lub wysyłania danych, należy używać w pełni naładowanego akumulatora lub opcjonalnego zasilacza sieciowego. Do UT-1 można włożyć jeden akumulator jonowolitowy EN-EL15; nie można używać innych akumulatorów ani baterii. 1 Przesuń (q) i otwórz (w) pokrywę komory akumulatora. Sekwencja czynności 2 Włóż akumulator w pozycji pokazanej na ilustracji. Informacje o ładowaniu akumulatora i zasady bezpieczeństwa znajdują się w instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki. 3 Zamknij pokrywę komory akumulatora. Wprowadzenie 9

22 A Wyjmowanie akumulatora Zachowując ostrożność, aby nie upuścić akumulatora, otwórz pokrywę komory akumulatora i wyjmij go tak, jak to przedstawiono na ilustracji po prawej stronie. Sekwencja czynności A Tryb czuwania Po odłączeniu od aparatu moduł UT-1 wyłączy się automatycznie po czasie wybranym dla Opcje > Opóźnianie automat. wyłączania w menu Sieć (UT-1) (089), co zmniejsza zużycie energii akumulatora. A Poziom naładowania akumulatora Można określić poziom naładowania akumulatora włożonego do UT-1 po podłączeniu UT-1 do aparatu (04) i sprawdzeniu poziomu naładowania akumulatora przy pomocy opcji Informacje o akumul./baterii (089) w menu ustawień aparatu. A Korzystanie z zasilacza sieciowego Opcjonalnego złącza zasilania EP-5B i zasilacza sieciowego EH-5b lub EH-5/ EH-5a można również używać do zasilania aparatu, kiedy UT-1 jest podłączony. Włóż złącze zasilania zgodnie z ilustracją poniżej. Otwórz pokrywę komory akumulatora UT-1 (qw) i osłonę złącza zasilania (e), a następnie włóż złącze zasilania EP-5B w pozycji przedstawionej na ilustracji (r). Umieść złącze zasilania tak, aby przeszło przez szczelinę przeznaczoną dla złącza zasilania (t), a następnie zamknij pokrywę komory akumulatora. 10 Wprowadzenie

23 Instalacja programu Wireless Transmitter Utility W tym rozdziale opisano sposób instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility służy do kopiowania profili sieciowych do aparatu i jest wymagany podczas konfiguracji aparatu w celu połączenia z komputerem w trybie przesyłania zdjęć i trybie sterowania aparatem (do połączenia z serwerem FTP w trybie przesyłania FTP można użyć programu Wireless Transmitter Utility lub menu aparatu; na stronie 93 znajdują się informacje na temat korzystania z menu aparatu dla potrzeb połączenia FTP). Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby zainstalować program Wireless Transmitter Utility w systemie Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP lub Mac OS X. Sekwencja czynności Wymagania systemowe Przed użyciem UT-1, WT-5 lub programu Wireless Transmitter Utility sprawdź, czy system spełnia następujące wymagania: Aparat 1 Źródło zasilania System operacyjny 2 Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe Nikon D800 i D800E. Aby uzyskać informacje, czy nowsze modele obsługują UT-1, skorzystaj z instrukcji obsługi aparatu. Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15 lub złącze zasilania EP-5B i zasilacz sieciowy EH-5b (dostępne osobno) Windows: preinstalowane wersje Windows 8.1 (wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows 7 (Service Pack 1, wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows Vista (Service Pack 2, wersje 64-bitowe i 32-bitowe), Windows XP (Service Pack 3, tylko wersja 32-bitowa). Wymagany procesor Intel Celeron, Pentium 4 lub z serii Core z taktowaniem 1,0 GHz lub szybszy. Mac: OS X w wersji 10.9, 10.8 lub 10.7 (tylko procesory Intel). Wprowadzenie 11

24 Sekwencja czynności Sieć Inne Komunikacja bezprzewodowa: przekaźnik bezprzewodowy WT-5 i punkt dostępowy bezprzewodowej sieci LAN lub komputer z wbudowaną lub zewnętrzną kartą sieciową (adapterem) bezprzewodowej sieci LAN (zgodna z IEEE n, b, g lub a). Ethernet: kabel Ethernet i komputer z wbudowanym lub zewnętrznym portem Ethernet (100 base-tx lub 10 base-t) USB: dołączony do zestawu kabel USB i komputer z wbudowanym portem USB są wymagane do kopiowania profili sieciowych do aparatu Pamiętaj, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 i dołączone oprogramowanie do najnowszych wersji. Użytkownicy aparatów D800 lub D800E muszą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe aparatu do wersji A 1.10/B 1.10 lub nowszej, oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 do wersji 2.0 lub nowszej, a program Wireless Transmitter Utility do wersji lub nowszej. 2. Aby uzyskać najnowsze informacje o obsługiwanych systemach operacyjnych, wejdź na stronę firmy Nikon w swoim kraju (0xi). 3. Podłączaj aparat bezpośrednio do komputera. Aparat może nie działać prawidłowo, gdy zostanie podłączony przez koncentrator (hub), kabel przedłużający lub klawiaturę. 12 Wprowadzenie

25 Instalacja oprogramowania Przed podłączeniem do sieci zainstaluj program Wireless Transmitter Utility. Program Wireless Transmitter Utility jest wymagany do parowania w trybie przesyłania zdjęć oraz w trybie sterowania aparatem (022, 34) i służy do tworzenia profili sieciowych. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania sprawdź, czy komputer spełnia wymagania systemowe ze strony 11. Pamiętaj, aby przeprowadzić aktualizację programu Wireless Transmitter Utility oraz aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu i modułu UT-1 do najnowszych wersji. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Korzystając z dołączonej do UT-1 płyty CD, pobierz program Wireless Transmitter Utility ze strony internetowej firmy Nikon. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Sekwencja czynności 2 Wybierz język (tylko Windows). Wybierz język i kliknij Dalej. q Wybierz język w Kliknij Dalej Wprowadzenie 13

26 Sekwencja czynności 3 Uruchom program instalacyjny. Wybierz Dalej (Windows) lub Dalej (Mac OS) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Windows Mac OS Kliknij Dalej Kliknij Dalej 4 Zamknij program instalacyjny. Kliknij OK (Windows) lub Zamknij (Mac OS) po zakończeniu instalacji. Windows Mac OS Kliknij OK Kliknij Zamknij 14 A Program WT-4 Setup Utility Program Wireless Transmitter Utility należy zainstalować ponownie, jeśli WT-4 Setup Utility lub inne oprogramowanie firmy Nikon dla sieci bezprzewodowych zostanie zainstalowane po zakończeniu instalacji programu Wireless Transmitter Utility. Wprowadzenie

27 Przesyłanie, sterowanie i HTTP Połączenia sieci Ethernet Postępuj zgodnie z opisem poniżej, aby połączyć się przez sieć Ethernet. Informacje na temat połączeń bezprzewodowych znajdują się na stronie 23. Przesyłanie zdjęć Sterowanie aparatem Serwer HTTP Zainstaluj program Wireless Transmitter Utility (0 11) Krok 1: podłącz aparat, UT-1 i komputer (0 16) Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet (0 18) Krok 3: uruchom kreator połączenia (0 18) Krok 4: połącz aparat i komputer w parę (0 21) Przesyłaj zdjęcia (0 35) Steruj aparatem (0 40) Uzyskaj dostęp do aparatu (0 43) Przesyłanie, sterowanie i HTTP 15

28 Krok 1: podłączanie urządzeń Przed przystąpieniem do poniższych czynności uruchom komputer i zaloguj się. Połączenia sieci Ethernet 1 Włóż kartę pamięci. Wyłącz aparat i włóż kartę pamięci (nie wyłączaj aparatu podczas przesyłania danych do komputera). Ten krok można pominąć w trybie sterowania aparatem (040). 16 GB 2 Otwórz pokrywkę gniazda USB UT-1 i podłącz kabel USB podłączony do UT-1 do złącza USB aparatu (więcej informacji na temat podłączania kabli USB do aparatu zawiera instrukcja obsługi aparatu). 3 Podłącz kabel sieci Ethernet. Podłącz kabel sieci Ethernet zgodnie z ilustracją poniżej. Nie próbuj wkładać wtyczki do gniazda na siłę ani pod kątem. 16 Przesyłanie, sterowanie i HTTP

29 4 Włącz aparat. Przekręć włącznik zasilania, aby włączyć aparat. 5 Wciśnij włącznik zasilania na około sekundę, aby włączyć UT-1. Włącznik zasilania Włącznik zasilania Połączenia sieci Ethernet Przesyłanie, sterowanie i HTTP 17

30 Połączenia sieci Ethernet Krok 2: skonfiguruj sprzęt dla połączeń Ethernet Skonfiguruj UT-1 do użytku w sieciach Ethernet. 1 Wyświetl listę urządzeń. W menu ustawień wybierz Sieć (UT-1), wyróżnij Wybierz sprzęt i naciśnij 2, aby wyświetlić listę urządzeń. 2 Wybierz Przewodowa sieć LAN. Wyróżnij Przewodowa sieć LAN i naciśnij J, aby wybrać wyróżnioną opcję i powrócić do menu sieci. Krok 3: kreator połączenia Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć profil sieciowy. 1 Wyświetl profile sieciowe. W menu sieci wyróżnij Ustawienia sieci inaciśnij 2, aby wyświetlić listę profili i inne ustawienia sieci Wybierz Utwórz profil. Wyróżnij Utwórz profil i naciśnij 2. Zwróć uwagę, że jeśli lista już zawiera dziewięć profili, konieczne będzie usunięcie istniejącego profilu przy pomocy przycisku O (Q) przed przejściem dalej (083). Przesyłanie, sterowanie i HTTP

31 3 Uruchom kreator połączenia. Wyróżnij Kreator połączenia i naciśnij 2, aby uruchomić kreator połączenia. 4 Wybierz rodzaj połączenia (07). Wyróżnij Przesyłanie zdjęć, Sterowanie aparatem lub Serwer HTTP i naciśnij 2. Połączenia sieci Ethernet 5 Nazwij nowy profil sieciowy. Wpisz nazwę, która pojawi się na liście profili, a następnie naciśnij J. Nazwy profili mogą mieć maksymalnie długość 16 znaków. A Wpisywanie tekstu Gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia tekstu, wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Obszar klawiatury: używaj wybieraka wielofunkcyjnego, aby zaznaczać litery, anastępnie naciskaj jego środek, aby je wybierać. Obszar wyświetlania tekstu: wtym obszarze wyświetlany jest tekst. Aby przesuwać kursor, naciskaj 4 lub 2, jednocześnie naciskając W. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby wyróżnić żądany znak w obszarze klawiatury, a następnie naciśnij środek wybieraka wielofunkcyjnego, aby wprowadzić wyróżniony znak w bieżącym położeniu kursora (jeśli znak zostanie wprowadzony, gdy pole jest pełne, ostatni znak z pola zostanie usunięty). Aby usunąć znak pod kursorem, naciśnij przycisk O. Aby przesunąć kursor w nowe położenie, przytrzymaj W i naciskaj 4 lub 2. Aby zakończyć wpis i powrócić do poprzedniego menu, naciśnij J. Aby powrócić do poprzedniego menu bez akceptacji wpisanego tekstu, naciśnij G. Przesyłanie, sterowanie i HTTP 19

Instrukcja obsługi, wersja 2

Instrukcja obsługi, wersja 2 Moduł komunikacyjny Instrukcja obsługi, wersja 2 Użytkownicy aparatów z serii D4 oraz aparatów D800, D800E, D7100 oraz D7000 zamiast z tej instrukcji powinni skorzystać z jednej z następujących instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi

Przekaźnik bezprzewodowy. Instrukcja obsługi Przekaźnik bezprzewodowy Instrukcja obsługi Pl Do czego może Ci się przydać WT-5 W niniejszej instrukcji opisano, jak używać WT-5 do łączenia aparatu z komputerem lub serwerem FTP w sieci bezprzewodowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E352. Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E352 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA 1 Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3000RPv3 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę

Bardziej szczegółowo

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTRUKCJA INSTALACJI ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ZASILACZ SIECIOWY ZASILACZ POLSKI KABEL ETHERNET (CAT5 UTP) PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model EX2700 Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model EX2700 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi

Seria FN-312. Karta sieciowa PCI. Skrócona instrukcja obsługi Seria FN-312 Karta sieciowa PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.0 5/2005 Instalacja sprzętu Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować kartę sieciową. 1. Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie programy.

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW.

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo