LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia należy także koniecznie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w tym podręczniku.

2 Spis treści Zabezpieczenie 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń laserowych 1 Europa/Azja 1 Ameryka Północna 2 Deklaracja zgodności 2 Uwaga do użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2 Symbole na wyłączniku zasilania 2 Umiejscowienie etykiet z ostrzeżeniem i przestrogą na urządzeniu 2 Środowisko 4 Baterie i akumulatory 4 Produkt 4 Użytkownicy w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii 4 Wszyscy pozostali użytkownicy 4 Licencja oprogramowania 5 Definicja 5 Licencja 5 Własność 5 Czas trwania 5 Gwarancja 5 Odpowiedzialność 5 Rozwój 5 Zastrzeżone znaki towarowe 6 Uwaga 6 Instalacja 7 Warunki umiejscowienia 7 Zalecane środki ostrożności 7 Informacje o bezpieczeństwie 8 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji 8 Zasilanie 9 Znaczenie symboli związanych z eksploatacją 9 Opis urządzenia 10 Panel poleceń 11 Prezentacja 11 Dostęp do funkcji urządzenia 11 Zawartość opakowania 12 Instalacja urządzenia 12 Ładowanie papieru 12 Ładowanie papieru do podajnika 12 Posługiwanie się papierem 12 Kontrola wilgotności 12 Posługiwanie się urządzeniem 12 Wstrząsy podczas eksploatacji 12 Przenoszenie urządzenia 13 Posługiwanie się kasetą z tonerem 13 Wkładanie papieru do podajnika 13 Instalacja kasety 13 Ogranicznik podajnika papieru 14 Uruchamianie urządzenia 14 Podłączenie urządzenia 14 Używanie ręcznego podajnika papieru 14 Kopiowanie 16 Proste kopiowanie 16 Kopiowanie zaawansowane 16 Specjalne ustawienia kopiowania 16 Ustawienia rozdzielczości 16 Ustawienie powiększenia 17 SP 1000S Zmiana obszaru źródłowego 17 Ustawienie kontrastu 17 Konfigurowanie jasności 17 Ustawienie typu papieru 17 Wybór podajnika papieru 17 Analiza ustawienia marginesów przy użyciu skanera płaskiego 18 Ustawienia marginesów podczas wydruku 18 Ustawienia górnych i dolnych marginesów wydruku 18 Formatowanie konfiguracji papieru 18 Ustawienia 19 Ustawianie języka menu 19 Parametry techniczne 19 Drukowanie przewodnika po ustawieniach 19 Drukowanie listy ustawień 19 Blokada 20 Blokada klawiatury 20 Odczyt liczników 20 Licznik zeskanowanych stron 20 Licznik wydrukowanych stron 20 Wyświetl stan materiałów eksploatacyjnych 20 Kalibracja skanera 20 Karta pamięci USB 21 Używanie karty pamięci USB 21 Drukowanie dokumentów 21 Wydruk listy plików zapisanych na karcie pamięci USB 21 Wydruk plików znajdujących się na karcie pamięci 21 Usuwanie plików zapisanych na karcie pamięci 22 Analiza zawartości karty pamięci USB 22 Zapisywanie dokumentu w pamięci karty USB 22 Funkcje PC 23 Wprowadzenie 23 Wymagania 23 Instalacja 23 Instalacja oprogramowania na komputerze PC 23 Podłączanie 25 Podłączanie przez port USB 25 Odinstalowywanie oprogramowania 25 Nadzorowanie urządzenia wielofunkcyjnego 26 Sprawdzanie połączenia między komputerem i urządzeniem wielofunkcyjnym 26 MF Director 26 Wygląd 26 Aktywacja narzędzi i aplikacji 26 MF Monitor 27 Wygląd 27 Wyświetlanie stanu materiałów eksploatacyjnych 27 Skanuj do 27 Możliwości programu Companion Suite Pro LL 28 Analiza dokumentu 28 Analiza z funkcją Skanuj do 28 Analiza za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN 28 Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR) 28 Drukowanie 28 Drukowanie na urządzeniu wielofunkcyjnym 28 Spis treści - I -

3 Konserwacja 29 Obsługa 29 Informacje ogólne 29 Wymiana kasety z tonerem 29 Problemy z kartami 30 Czyszczenie 30 Czyszczenie systemu odczytującego skanera 30 Czyszczenie drukarki 30 Czyszczenie zewnętrznych części drukarki 30 Problemy z drukarką 30 Komunikaty o błędach 30 Zacięcie papieru 31 Inne problemy 31 Parametry 32 Parametry fizyczne 32 Parametry elektryczne 32 Parametry operacyjne 32 Parametry peryferyjne 32 Spis treści - II -

4 Zabezpieczenie Wskazówki bezpieczeństwa Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się że gniazdko zasilające spełnia wymagania opisane na etykiecie informacyjnej umieszczonej na urządzeniu (napięcie, natężenie, częstotliwość). Urządzenie powinno być podłączone do jednofazowej sieci zasilania. Urządzenie nie powinno być ustawiane na gołej ziemi. Baterie i akumulatory, opakowania i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne powinny być wyrzucane zgodnie z opisem zawartym w części ŚRODOWISKO niniejszej instrukcji. Zależnie od typu urządzenia kabel zasilający może być jedynym sposobem zasilania urządzenia w energię elektryczną. Zachowanie poniższego zalecenia jest niezbędne: urządzenie powinno być podłączone do gniazdka znajdującego się w jego pobliżu Gniazdko musi być łatwo dostępne. Urządzenie jest dostarczane z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyk uziemiający. Ważne jest aby urządzenie było podłączone do gniazdka z bolcem uziemiającym podłączonym do sieci ochronnej budynku. Naprawa-konserwacja: Do przeprowadzania napraw i konserwacji niezbędny jest wykwalifikowany specjalista. Żadna część wewnętrzna nie powinna być naprawiana przez użytkownika. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym użytkownik nie powinien wykonywać poniższych czynności. W przypadku otwarcia lub usunięcia pokryw może nastąpić ryzyko: - Narażenie oka na działanie promieniowania laserowego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. - Kontakt z częściami urządzenia znajdującymi się pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu ustalenia warunków instalacji i bezpiecznego użytkowania należy skorzystać do rozdziału Instalacja, strona 7. Bezpieczne korzystanie z urządzeń laserowych 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja PRZESTROGA Korzystanie z elementów sterujących, przeprowadzanie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w Instrukcji obsługi może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania. Europa/Azja To urządzenie jest urządzeniem laserowym klasy 1, bezpiecznym w zastosowaniach biurowych/związanych z przetwarzaniem danych elektronicznych. Urządzenie zawiera diodę laserową 3B klasy 1 o mocy 10,72 mw i długości fali nm w każdym nadajniku. Kontakt oka z wiązką lasera bezpośredni lub pośredni w wyniku odbicia może spowodować poważne uszkodzenia wzroku. Aby zapobiec narażeniu użytkownika na działanie wiązki lasera, opracowano środki ostrożności i mechanizmy blokujące. Z tyłu urządzenia znajduje się poniższa etykieta

5 Ameryka Północna Przepisy CDRH To urządzenie spełnia wymogi podrozdziału J regulacji 21 CFR dotyczące urządzeń laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową 3B klasy 1 o mocy 10,72 mw i długości fali nm w każdym nadajniku. Urządzenie nie emituje niebezpiecznego światła, ponieważ wiązka jest całkowicie osłonięta we wszystkich trybach eksploatacji i konserwacji. Deklaracja zgodności Uwaga do użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności. Symbole na wyłączniku zasilania Zgodnie z normą IEC 60417, urządzenie jest wyposażone w następujące symbole na wyłączniku zasilania: - oznacza WŁĄCZENIE; - oznacza WYŁĄCZENIE. Umiejscowienie etykiet z ostrzeżeniem i przestrogą na urządzeniu W przedstawionych poniżej miejscach urządzenia znajdują się etykiety z ostrzeżeniem ( WARNING) i przestrogą 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja ( CAUTION). Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać tych instrukcji i postępować z urządzeniem we wskazany sposób

6 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja PRZESTROGA: zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zgodność z przepisami mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia

7 Środowisko SP 1000S Ochrona środowiska jest ważnym zagadnieniem dla producenta. Producent zobowiązuje się do ochrony środowiska w całym cyklu eksploatacji produktu - od produkcji przez sprzedaż, użytkowanie i ponowne wykorzystanie. Baterie i akumulatory Produkt Jeśli produkt zawiera baterie lub akumulatorki, po zużyciu powinny być zwracane do lokalnego centrum kolekcji tego typu odpadów. Użytkownicy w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Nasze produkty zawierają wysokiej jakości elementy i są projektowane z myślą o ułatwieniu utylizacji. Opakowania naszych produktów są oznaczone poniższym symbolem. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno traktować jak odpadów komunalnych. Do utylizacji należy go oddać osobno w ramach odpowiedniego dostępnego systemu utylizacji. Przestrzeganie tych wskazówek daje gwarancję, że produkt będzie traktowany we właściwy sposób, i pomaga ograniczyć potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, który mógłby wystąpić na skutek nieprawidłowego postępowania. Utylizacja produktów pomaga w ochronie zasobów naturalnych i środowiska. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat systemów utylizacji tego produktu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem ds. sprzedaży/serwisu. Wszyscy pozostali użytkownicy Jeśli produkt nie jest już potrzebny, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem ds. sprzedaży/serwisu. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 4 -

8 Licencja oprogramowania ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z WSZYSTKIMI TERMINAMI I WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI PRZED OTWARCIEM KOPERTY ZAWIERAJĄCEJ OPROGRAMOWANIE. OTWARCIE KOPERTY STANOWI ZNAK, ŻE WSZYSTKIE TERMINY I WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE. W przypadku niezaakceptowania licencji nieotwarte opakowanie oprogramowania należy zwrócić sprzedawcy wraz z innymi częściami produktu. Definicja Oprogramowanie oznacza programy i ich dokumentację. Licencja - Ta licencja zezwala na użytkowanie oprogramowania na komputerach połączonych w sieci lokalnej. Oprogramowanie może służyć jedynie do drukowania na jednym urządzeniu wielofunkcyjnym, nie można użyczać ani oddawać nikomu licencji na użytkowanie tego oprogramowania. - Dozwolone jest wykonanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania. - Licencja nie posiada prawa wyłączności ani prawa przeniesienia. Własność Producent zachowuje własność oprogramowania. Licencja obejmuje jedynie własność płyty CD. Nie można zmieniać, dopasowywać, dekompilować, tłumaczyć ani tworzyć kopii żadnej dostarczonej części, wypożyczać ani sprzedawać oprogramowania ani dokumentacji. Każde prawo własności nie wymienione w tym dokumencie stanowi własność producenta lub dostawcy. Czas trwania Ta licencja jest aktywna aż do czasu jej anulowania. Licencja może zostać anulowana przez zniszczenie oprogramowania, dokumentacji i jakiejkolwiek istniejącej kopii oprogramowania. Licencja ulega anulowaniu w przypadku nieprzestrzegania jej zapisów. W przypadku anulowania licencji należy zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i jego dokumentacji. Gwarancja Oprogramowanie jest dostarczane as is bez żadnej gwarancji poprawności jego działania do szczególnych zadań; wszelkie ryzyko wynikające z działania i wydajności tego oprogramowania ponosi kupujący. W przypadku wadliwego działania oprogramowania wszelkie naprawy i konserwacja są przeprowadzane na koszt kupującego. Właściciel licencji korzysta z następujących gwarancji: płyta CD-ROM, na której zostało zapisane oprogramowanie posiada gwarancję na brak wad materiałowych lub produkcyjnych pod warunkiem zachowania warunków użytkowania, na okres 90 dni od daty zakupu podanej na rachunku. W przypadku uszkodzenia płyty CD w przypadku wypadku losowego lub błędnego użytkowania płyta CD nie zostanie wymieniona na gwarancji. Odpowiedzialność Jeśli płyta CD-ROM nie działa właściwie, należy wysłać ją do sprzedawcy wraz z kopią rachunku. Wyłączną odpowiedzialność za wymianę płyty CD-ROM ponosi sprzedawca. Producent nie jest odpowiedzialny za straty spowodowane brakami w wykonaniu oprogramowania. Rozwój W stałym procesie rozwoju producent zastrzega prawo do modyfikowania oprogramowania bez powiadamiania kupującego. W przypadku użytkowania oprogramowania zmodyfikowanego własnoręcznie producent zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do poprawek. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 5 -

9 Zastrzeżone znaki towarowe Companion Suite Pro jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sagem Communication. Adobe i wymienione produkty Adobe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE jest zastrzeżonym znakiem towarowym ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i każdy inny wymieniony produkt firmy Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne marki i wymienione znaki towarowe są własnością swoich właścicieli. Zrzuty ekranu przedstawione w tej instrukcji obsługi pochodzą z systemu Windows XP. W innym systemie operacyjnym wyświetlane ekrany mogą różnić się od zrzutów ekranu przedstawionych w tej broszurze. Uwaga Nie kopiuj i nie drukuj dokumentów, których kopiowanie jest zabronione. Drukowanie i kopiowanie następujących dokumentów jest zwykle zabronione przez prawo: banknoty, znaczki opłaty skarbowej, obligacje, bankowe polecenia wypłaty, świadectwa udziałowe, czeki, paszporty, prawa jazdy. Podana lista nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej kompletność ani dokładność. W razie wątpliwości dotyczących legalności kopiowania lub drukowania niektórych dokumentów należy zwrócić się do radcy prawnego. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 6 -

10 Instalacja Warunki umiejscowienia Wybór odpowiedniego umiejscowienia zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia. Odpowiednie miejsce powinno posiadać następujące cechy: - Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. - Upewnij się że wloty powietrza umieszczone po obu bokach urządzenia nie są zakryte. Urządzenie powinno mieć po 30 cm wolnego miejsca od każdego obiektu w celu zapewnienia łatwego dostępu do pokryw. - Należy upewnić się że w miejscu instalacji nie występuje emisja amoniaku ani innych gazów organicznych. - Uziemione gniazdko zasilające (sprawdź uwagi o bezpieczeństwie w rozdziale Zabezpieczenie), do którego ma być podłączone urządzenie, powinno być umieszczone blisko urządzenia i powinno zapewniać łatwy dostęp. - Należy się upewnić że urządzenie nie jest wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych. - Należy się upewnić, że urządzenie nie znajduje się na drodze strumienia powietrza wytwarzanego przez klimatyzację, ogrzewanie lub system wentylacji ani w miejscu, w którym występują duże skoki temperatury lub wilgotności. - Należy wybrać stabilną poziomą powierzchnię, na której urządzenie nie będzie narażone na wstrząsy. - W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby zasłonić jego otwory wentylacyjne. - Nie umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych przedmiotów. - Należy wybrać lokalizację, w której nie występują rozbryzgi wody ani innych płynów. - Należy się upewnić, że miejsce jest suche, czyste i wolne od kurzu. Zalecane środki ostrożności Przy użytkowaniu urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności. Ośrodek użytkowania: - Temperatura: od 10 C do 27 C przy wilgotności otoczenia w zakresie od 15 do 80% (do 32 C przy wilgotności otoczenia w zakresie od 15 do 54%). Urządzenie: Poniższa część opisuje środki ostrożności przy użytkowaniu urządzenia: - Nie wyłączać urządzenia ani nie otwierać pokryw podczas drukowania. - Nie używać gazu ani łatwopalnych cieczy ani przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne w pobliżu urządzenia. - Podczas wyciągania kabla zasilającego z kontaktu należy trzymać za wtyczkę, nie ciągnąć za kabel. Uszkodzony kabel sprawia ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. - Nie dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami. Może wystąpić ryzyko porażenia elektrycznego. - Zawsze wyłączać kabel zasilający z kontaktu podczas przenoszenia urządzenia. W przeciwnym przypadku kabel zasilający może ulec uszkodzeniu i powodować ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Zawsze wyłączać kabel zasilający z kontaktu przed planowaną dłuższą przerwą w użytkowaniu urządzenia. - Nie kłaść przedmiotów na kabel zasilający, nie ciągnąć ani nie zginać go. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Należy upewnić się, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym ani komunikacyjnym innego urządzenia. Należy także się upewnić, że żaden przewód ani kabel nie dostał się w wewnętrzne mechanizmy urządzenia. Może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Należy upewnić się że urządzenie jest odłączone od źródła prądu przed podłączaniem lub odłączaniem kabla komunikacyjnego (należy używać ekranowanych kabli sygnałowych). - Nie należy usuwać żadnych części ani osłon umocowanych na stałe. Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia. Jakikolwiek kontakt z tymi obwodami stanowi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. - Nie należy modyfikować urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Zwracać uwagę, aby spinacze, zszywki, lub inne małe metalowe przedmioty nie dostały się do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne lub inne. Takie przedmioty mogą spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym Instalacja

11 - Należy zapobiegać rozlewaniu wody lub innych płynów na urządzenie lub w pobliżu urządzenia. Jakikolwiek kontakt urządzenia z wodą lub płynem może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia płynu lub małego, metalowego przedmiotu należy urządzenie niezwłocznie wyłączyć, odłączyć od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą. Otherwise, you would face a fire hazard or an electric shock hazard. - W przypadku nadmiernego nagrzewania, dymu, niecodziennego zapachu lub hałasów należy urządzenie wyłączyć, odłączyć od zasilania i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Unikać użytkowania urządzenia podczas burzy; może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Papier do drukowania: jeśli używany papier był już zadrukowany przez to urządzenie lub inną drukarkę, jakość wydruku może nie być zadowalająca. 2 - Instalacja PRZESTROGA Należy się upewnić, że urządzenie jest umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Działająca drukarka wytwarza niewielką ilość ozonu. Jeśli drukarka będzie użytkowana intensywnie w słabo wentylowanym pomieszczeniu, może się z niej wydobywać niemiły zapach. Dla bezpiecznego użytkowania urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Informacje o bezpieczeństwie Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas eksploatacji W tej części są używane następujące ważne symbole: OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała albo uszkodzenia mienia. OSTRZEŻENIE - Podłączać kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka ściennego i nie korzystać z przedłużacza. - Wyjąć z gniazdka kabel zasilający (ciągnąc za wtyczkę, nie za kabel) w przypadku postrzępienia lub innego uszkodzenia kabla albo wtyczki. - Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym i narażenia na działanie promieniowania laserowego, nie zdejmować żadnych pokryw ani nie wykręcać żadnych śrub poza określonymi w Instrukcji obsługi. - Wyłączyć zasilanie i wyjąć z gniazdka kabel zasilający (ciągnąc za wtyczkę, nie za kabel) w przypadku zaistnienia dowolnego z następujących warunków: wylanie dowolnej cieczy na urządzenie; podejrzenie, że urządzenie może wymagać serwisowania lub naprawy; uszkodzenie pokrywy urządzenia. - Nie spalać wysypanego ani zużytego toneru. Toner ma postać pyłu, który może zapalić się w kontakcie z otwartym płomieniem. - Urządzenie można oddać do utylizacji u autoryzowanego sprzedawcy lub w odpowiednim punkcie utylizacji. - Kasetę (lub butlę) z tonerem oddać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami

12 PRZESTROGA - Chronić urządzenie przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi mogącymi spowodować jego zamoczenie, takimi jak deszcz, śnieg itp. - Przed przenoszeniem urządzenia wyjąć kabel zasilający z gniazdka ściennego. Podczas przenoszenia urządzenia uważać, aby kabel zasilający nie uległ uszkodzeniu pod urządzeniem. - Odłączając kabel zasilający od gniazdka ściennego, zawsze ciągnąć za wtyczkę (nie za kabel). - Zwracać uwagę, aby do urządzenia nie dostały się spinacze, zszywki ani inne małe przedmioty z metalu. - Toner (zużyty i niezużyty), kasetę (lub butlę) z tonerem, atrament (zużyty lub niezużyty) albo kasetę z atramentem przechowywać z dala od dzieci. - Sięgając do wnętrza urządzenia w celu wyjęcia nieprawidłowo podanych arkuszy uważać, aby nie zaciąć się na ostrych krawędziach. - Ze względu na ochronę środowiska nie zostawiać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych w miejscu odbioru odpadów z gospodarstw domowych. Urządzenie można oddać do utylizacji u autoryzowanego sprzedawcy lub w odpowiednim punkcie utylizacji. - Nasze urządzenia są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości oraz funkcjonalności i zalecamy korzystanie wyłącznie z materiałów eksploatacyjnych dostępnych u autoryzowanego sprzedawcy. 2 - Instalacja Zasilanie Gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Znaczenie symboli związanych z eksploatacją OSTRZEŻENIE Oznacza ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Zignorowanie tych uwag może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Należy koniecznie przeczytać te uwagi. Można je znaleźć w części Informacje o bezpieczeństwie tego podręcznika. PRZESTROGA Oznacza ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Zignorowanie tych uwag może doprowadzić do umiarkowanych lub niewielkich obrażeń ciała albo do uszkodzenia urządzenia lub mienia. Należy koniecznie przeczytać te uwagi. Można je znaleźć w części Informacje o bezpieczeństwie tego podręcznika. Ważne Oznacza kwestie, na które należy zwracać uwagę podczas korzystania z urządzenia, oraz wyjaśnienia możliwych przyczyn nieprawidłowego podawania papieru, uszkodzeń oryginałów i utraty danych. Należy koniecznie przeczytać te wyjaśnienia. Uwaga Oznacza dodatkowe objaśnienia funkcji urządzenia oraz instrukcje usuwania błędów spowodowanych przez użytkownika

13 Opis urządzenia Panel poleceń Przód Pokrywa skanera 2 - Instalacja Wyjście papieru Miejsce wkładania karty Rozkładany ogranicznik odbioru papieru Przednia pokrywa Główne złącze USB (port USB) Ręczny papieru podajnika Ręcznego klapa dostępowa Podajnik papieru Tył Klapa blokady papieru Podrzędne złącze USB (do komputera) Gniazdko kabla zasilającego Przełącznik On/Off

14 Panel poleceń Prezentacja Instalacja ABC DEF PQRS Ekran 2. Klawiatura alfanumeryczna 3. Przycisk : skanowanie dokumentu do komputera 4. Przycisk : kopia dokumentu 5. Przycisk : Zatrzymaj proces drukowania z komputera 6. Przycisk : zatwierdzenie 7. Przycisk OK: potwierdza aktualne zaznaczenie 8. Przycisk : dostęp do menu i nawigacja w dół menu 9. Przycisk C: powrót do poprzedniego menu i korekta wprowadzonych danych 10. Przycisk : nawigacja w górę menu 11. Przycisk : zatrzymuje aktualne działanie 12. Przycisk ECO: ustawia opóźnienie aktywacji 13. Przycisk : wybór trybu działania skanowania kolorowego 14. Przycisk : wybór rozdzielczości skanowania 15. Przycisk : ustawienie kontrastu 16. Ikona : rozdzielczość Copy: Jakosc tekst 17. Ikona : rozdzielczość Foto 18. Ikona : rozdzielczość Copy: Auto 19. Ikona : tryb kolorów Dostęp do funkcji urządzenia Wszystkie funkcje i ustawienia urządzenia są identyfikowane i dostępne w menu. Na przykład ustawienia kopiowania CONTRAST są identyfikowane w menu poleceniem 844. Istnieją dwie metody dostępu do menu: krok po kroku lub bezpośredni. Aby uzyskać dostęp do ustawień CONTRAST metodą krok po kroku: 1 Naciśnij przycisk w celu wejścia do menu. 2 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu i wybrania pozycji 8-ZAAWANSOWANE. Potwierdź przyciskiem OK. 3 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu ADVANCED FUNCTIONS i wybrania pozycji 84-COPY. Potwierdź przyciskiem OK. 4 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu COPY i wybrania pozycji 844-CONTRAST. Potwierdź przyciskiem OK. Aby uzyskać dostęp do ustawień CONTRAST metodą bezpośrednią: 1 Naciśnij przycisk w celu wejścia do menu. 2 Wprowadź ciąg 844 za pomocą klawiatury alfanumerycznej, aby bezpośrednio przejść do pozycji CONTRAST

15 Zawartość opakowania Opakowanie powinno zawierać poniższe pozycje: Urządzenie wielofunkcyjne Instalacja urządzenia 1 Odpakuj urządzenie. 2 Zainstaluj urządzenie z zachowaniem wskazówek bezpieczeństwa wymienionych na początku tej instrukcji. 3 Usuń wszelkie naklejki zabezpieczające z urządzenia. 4 Usuń folię zabezpieczającą ekran urządzenia. 2 - Instalacja Ładowanie papieru Ładowanie papieru do podajnika 1 toner 1 instrukcję oraz 1 płytę instalacyjną CD 1 podręcznik bezpieczeństwa, podręcznik poleceń (tylko w Europie) (1) Papier przeznaczony do użycia wkładać stroną do zadrukowania skierowaną w dół, dosuwając go do listwy bocznej i tylnej. Niedosunięcie papieru może prowadzić do nieprawidłowego podawania lub zacinania się papieru. (2) Ilość załadowanego papieru nie może przekroczyć znacznika załadowania. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z podawaniem lub zacięcia papieru. (3) Dodawanie papieru do sterty może powodować podawanie dwóch arkuszy i należy go unikać. (4) Wyciągając kasetę z modułu głównego, należy zawsze trzymać ją obiema rękami. Posługiwanie się papierem (1) Wyrównać papier przed załadowaniem. (2) Zagięcie nie może przekraczać 10 mm. (3) Papier musi być przechowywany w warunkach niskiej wilgotności, co zapobiega powstawaniu błędów przy podawaniu papieru lub przy wydruku obrazów. Dodawanie papieru do sterty lub jej dzielenie może powodować problemy z podawaniem i należy unikać tych czynności. Kontrola wilgotności 1 przewód zasilający 1 przewód USB (1) Nigdy nie używać wilgotnego papieru lub papieru, który długo znajdował się w otwartym opakowaniu i nie był używany. (2) Po otwarciu opakowania papier przechowywać w plastikowym worku. (3) Nie używać papieru z falowanym brzegiem, papieru pofałdowanego, papieru marszczonego ani żadnego innego papieru niestandardowego. Posługiwanie się urządzeniem Wstrząsy podczas eksploatacji Podczas drukowania nie wolno potrząsać kasetą podajnika papieru, podajnikiem ręcznym, pokrywą ani innymi częściami urządzenia

16 Przenoszenie urządzenia Gdy urządzenie jest przenoszone na biurku, należy je podnieść, a nie ciągnąć. Posługiwanie się kasetą z tonerem (1) Nie stawiać na boku ani nie trzymać do góry nogami. (2) Nie wstrząsać silnie. A C 2 - Instalacja Wkładanie papieru do podajnika To urządzenie współpracuje z wieloma rozmiarami i rodzajami papieru. 5½ 7¼ 8 Ważne Informacje o różnych formatach i rodzajach papieru zawiera rozdział Parametry. 1 Wyjmij do końca kasetę podajnika papieru.. B 4 Weź stos papieru, wyciągnij go i wyrównaj na płaskiej powierzchni. 2 Dociśnij dolny panel, dopóki nie wskoczy na miejsce. PUSH 5 Włóż stos papieru do kasety podajnika (na przykład 200 arkuszy w przypadku papieru o gramaturze 80 g/m²). 6 Włóż kasetę podajnika z powrotem na miejsce. Instalacja kasety 1 Stań naprzeciw urządzenia. 2 Pchnij lewą i prawą zapadkę i pociągnij je w tym samym czasie do siebie. 3 Ustaw tylny ogranicznik kasety podajnika poprzez naciśnięcie dźwigni PUSH (A). Po czym dopasuj boczne prowadnice do rozmiaru papieru naciskając dźwignię (B) umieszczoną na lewej prowadnicy. Dopasuj prowadnicę długości papieru poprzez naciśnięcie dźwigni (C). 3 Wyjmij z opakowania początkową kasetę z tonerem. Ostrożnie obróć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozprowadzić w niej toner. Dokładne obracanie kasety pozwoli uzyskać z niej maksymalną liczbę kopii

17 Chwyć za uchwyt. 4 Włóż toner w przegrodę pchając go dopóki nie zaskoczy na miejsce (w dół zgodnie z poniższym rysunkiem). 2 Upewnij się, że główny wyłącznik jest w pozycji wyłączenia (pozycja O). Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. 2 - Instalacja 5 Zamknij pokrywę. Ogranicznik podajnika papieru Dopasuj ogranicznik odbioru papieru, w zależności od formatu dokumentu do wydrukowania. Nie zapomnij o uniesieniu części składanej ogranicznika w celu zapobieżenia wypadaniu kartek. Przewód zasilający zawiera element odcinający dopływ prądu do zasilacza 230 V. Ze względów OSTRZEŻENIE bezpieczeństwa gniazdko zasilające powinno znajdować się blisko urządzenia i umożliwiać łatwy dostęp w razie zagrożenia. 3 Naciśnij główny wyłącznik, aby włączyć urządzenie (pozycja I). 4 Domyślnie urządzenie jest ustawione do pracy w Anglii i języku angielskim. Aby zmodyfikować ten parametr, patrz Ustawianie języka menu, strona 19. Używanie ręcznego podajnika papieru Ręczny podajnik umożliwia korzystanie z różnych rodzajów papieru o większej gramaturze niż te, których można używać w kasecie podajnika papieru. Ręcznie można podawać tylko jeden arkusz lub kopertę. Ważne Informacje o różnych formatach i rodzajach papieru zawiera rozdział Parametry. 1 Rozszerz prowadnice ręcznego podajnika do maksimum. Uruchamianie urządzenia Podłączenie urządzenia Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy koniecznie OSTRZEŻENIE zapoznać się z częścią Wskazówki bezpieczeństwa, strona 1. 1 Podłącz przewód zasilający do urządzenia. 2 Włóż arkusz lub kopertę do ręcznego podajnika. 3 Dopasuj prowadnice do prawej i lewej krawędzi arkusza lub koperty. 4 Drukuj po sprawdzeniu, że wybrany format papieru odpowiada formatowi wybranemu w drukarce

18 Uwaga: w przypadku korzystania z kopert Używać tylko podajnika ręcznego. Zalecany obszar wydruku powinien mieć margines 15 mm od początkowej krawędzi oraz po 10 mm od lewej, prawej i końcowej krawędzi. Na części, która jest zagięta, może zostać nadrukowanych kilka zgiętych linii. Koperty, które nie są zalecane, mogą być nieprawidłowo zadrukowane. Wyrównać kopertę ręką przed włożeniem do drukarki. W przypadku występowania zmarszczek na szerszej krawędzi koperty druga strona może zostać nieprawidłowo zadrukowana. Na przedniej stronie można uzyskać wydruk rozmazany lub niewyraźny. Kopertę należy przygotować doginając jej krawędzie i usuwając powietrze ze środka. Następnie kopertę należy umieścić we właściwej pozycji, aby zapobiec zaginaniu i deformacjom. Preparowanie papieru jest zabronione. Używać w zwykłym środowisku biurowym. 2 - Instalacja

19 Kopiowanie Urządzenie pozwala na sporządzenie jednej lub wielu kopii. Możliwe jest także ustawienie wielu parametrów w celu dopasowania wyglądu kopii. Proste kopiowanie Zeskanowana strona Wygląd wydruku A A 1 strona na 1 1 strona na 4 A 3 - Kopiowanie W tym przypadku stosowane są ustawienia domyślne. 1 Umieść dokument stroną do skopiowania przylegającą do szkła skanera zgodnie z oznaczeniami. 2 Naciśnij dwukrotnie przycisk. Dokument zostanie skopiowany z wykorzystaniem domyślnych ustawień. Kopiowanie zaawansowane Kopiowanie zaawansowane pozwala na ustawienie parametrów kopiowania. Uwaga 1 Umieść dokument stroną do skopiowania przylegającą do szkła skanera zgodnie z oznaczeniami. Uwaga Kopiowanie można rozpocząć naciskając przycisk w dowolnym momencie wykonywania poniższych kroków. Po wykonaniu 1 kroku, możesz wprowadzić liczbę kopii bezpośrednio za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Następnie wykonaj 4 krok. A 1 strona na 9 6 Dopasuj wymagany stopień powiększenia pomiędzy 25 % a 400 % przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK (opcja dostępna tylko w trybie kopiowania 1 strona na 1). 7 Dopasuj obszar źródłowy przyciskami oraz na klawiaturze alfanumerycznej, po czym potwierdź przyciskiem OK. 8 Wybierz podajnik papieru DRAFT, AUTO, JAKOŚĆ TEKST lub FOTO przyciskami lub, a następnie zatwierdź przyciskiem OK. 9 Dopasuj poziom kontrastu przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 10 Dopasuj poziom jaskrawości przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 11 Wybierz rodzaj papieru NORM., GRUBY przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. Specjalne ustawienia kopiowania Ustawienia zmienione w tym menu stają się domyślnymi ustawieniami po ich zatwierdzeniu. 2 Naciśnij przycisk. 3 Wprowadź liczbę kopii i potwierdź przyciskiem OK. 4 Wybierz podajnik papieru AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNY POD. przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 5 Za pomocą przycisków lub wybierz opcję wydruku (patrz przykłady poniżej) zależnie od wybranego trybu analizy: - plakat (skaner płaski): 1 strona na 1, 1 strona na 4 lub 1 strona na 9. zatwierdź przyciskiem OK. Ważne Ustawienia rozdzielczości Jeśli jakość kopii nie jest zadowalająca można wykonać kalibrację. Parametr ROZDZIELCZOŚĆ pozwala na ustawienie rozdzielczości kopiowania ZAAWANSOWANE/KOPIA/ROZDZIEL. 1 Wybierz rozdzielczość za pomocą przycisków lub zgodnie z tabelą poniżej:

20 Parametr DRAFT AUTO JAKOŚĆ TEKST FOTO Znaczenie Niska rozdzielczość. Rozdzielczość standardowa do dokumentów zawierających tekst i grafikę. Rozdzielczość dostosowana do dokumentów tekstowych. Rozdzielczość dostosowana do dokumentów zawierających zdjęcia. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Ustawienie kontrastu Parametr KONTRAST pozwala na ustawienie kontrastu kopii ZAAWANSOWANE/KOPIA/KONTRAST 1 Ustaw pożądany poziom kontrastu przyciskami oraz, po czym potwierdź wybór przyciskiem OK. 2 Można także bezpośrednio ustawić pożądany poziom kontrastu, bez użycia Menu 845, naciskając wielokrotnie przycisk dopóki nie zostanie osiągnięty pożądany poziom kontrastu. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. 3 - Kopiowanie Uwaga Rozdzielczość można także ustawić naciskając przycisk. Konfigurowanie jasności Parametr JASNOŚĆ umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie dokumentu. Ustawienie powiększenia Parametr ZOOM umożliwia zmniejszenie lub powiększenie powierzchni dokumentu poprzez wybór obszaru źródłowego oraz stopnia powiększenia dokumentu pomiędzy 25 do 400 % ZAAWANSOWANE/KOPIA/ZOOM 1 Wprowadź żądany poziom powiększenia za pomocą klawiatury numerycznej lub wybierz jedną z predefiniowanych wartości za pomocą przycisków i. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Zmiana obszaru źródłowego Możliwa jest także zmiana obszaru źródłowego. Poprzez wprowadzenie nowych wartości dla X oraz Y w mm (X<210 i Y <280), obszar źródłowy ulega zmianie w sposób pokazany na poniższym rysunku. POCZĄTEK DEBUT FEUILLE STRONY y x KONIEC FIN FEUILLE STRONY strefa obszaru ź 843- ZAAWANSOWANE/KOPIA/ORYGINAŁ 1 Wybierz współrzędne X oraz Y przyciskami oraz. 2 Ustaw współrzędne przyciskami oraz, po czym potwierdź wybór przyciskiem OK ZAAWANSOWANE/KOPIA/JASNOŚĆ 1 Ustaw pożądany poziom jasności używając przycisków oraz. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. Ustawienie typu papieru ZAAWANSOWANE/SKANER/ DRUKAR./PAPIER 1 Wybierz używany typ papieru NORM. lub GRUBY przyciskami oraz. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. Wybór podajnika papieru Wybór opcji Automatyczny może mieć dwa znaczenia, zależnie od formatu papieru określonego dla podajników. W poniższej tabeli opisano poszczególne ustawienia. Ten sam format papieru dla podajników Inny format papieru dla podajników Podajnik domyślny AUTOMATYCZNY RĘCZNY AUTOMATYCZNY RĘCZNY Podajnik do kopiowania Wybór między podajnikiem głównym a podajnikiem ręcznym. Używany jest podajnik ręczny. Używany jest podajnik główny. Używany jest podajnik ręczny

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Skaner DocuMate 510 Uwaga:

Skaner DocuMate 510 Uwaga: Skaner DocuMate 510 K a r t a S z y b k i e j I n s t a l a c j i Uwaga: Nie podłączaj przewodu USB dopóki nie zainstalujesz oprogramowania. Wykonaj starannie czynności opisane w niniejszej Karcie Szybkiej

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284

Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja dokująca USB 2.0 Nr produktu 000992284 Strona 1 z 8 Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno utylizować z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy oddać urządzenie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7970 Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu GHI PQRS 7 JKL TUV

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Panel sterowania Xerox WorkCentre 70 / 7 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Panel sterowania 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. ABC DEF Menu

Bardziej szczegółowo

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_2BayCL_20090901 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

LFF 6020. Instrukcja obs ugi

LFF 6020. Instrukcja obs ugi LFF 6020 PL Instrukcja obs ugi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Przewodnik szybkiej instalacji INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi

11316296 - Przenośny mini skaner. SC-310.MINI na port USB. Instrukcja obsługi 11316296 - Przenośny mini skaner Przenośny mini skaner SC-310.MINI na port USB Instrukcja obsługi 05/2011 EX:CK//EX:CK//SF SPIS TREŚCI Twój nowy mini skaner.5 Zawartość przesyłki..5 Cechy produktu 5 Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika

Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Adapter USB2.0 - IDE/SATA Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Model.: Y-103OTB http://www.unitek-products.com/en/ Adapter USB2.0 - IDE/SATA Adapter USB2.0 do urządzeo IDE (2.5" i 3.5") oraz urządzeo SATA.

Bardziej szczegółowo