LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia należy także koniecznie zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w tym podręczniku.

2 Spis treści Zabezpieczenie 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1 Bezpieczne korzystanie z urządzeń laserowych 1 Europa/Azja 1 Ameryka Północna 2 Deklaracja zgodności 2 Uwaga do użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2 Symbole na wyłączniku zasilania 2 Umiejscowienie etykiet z ostrzeżeniem i przestrogą na urządzeniu 2 Środowisko 4 Baterie i akumulatory 4 Produkt 4 Użytkownicy w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii 4 Wszyscy pozostali użytkownicy 4 Licencja oprogramowania 5 Definicja 5 Licencja 5 Własność 5 Czas trwania 5 Gwarancja 5 Odpowiedzialność 5 Rozwój 5 Zastrzeżone znaki towarowe 6 Uwaga 6 Instalacja 7 Warunki umiejscowienia 7 Zalecane środki ostrożności 7 Informacje o bezpieczeństwie 8 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji 8 Zasilanie 9 Znaczenie symboli związanych z eksploatacją 9 Opis urządzenia 10 Panel poleceń 11 Prezentacja 11 Dostęp do funkcji urządzenia 11 Zawartość opakowania 12 Instalacja urządzenia 12 Ładowanie papieru 12 Ładowanie papieru do podajnika 12 Posługiwanie się papierem 12 Kontrola wilgotności 12 Posługiwanie się urządzeniem 12 Wstrząsy podczas eksploatacji 12 Przenoszenie urządzenia 13 Posługiwanie się kasetą z tonerem 13 Wkładanie papieru do podajnika 13 Instalacja kasety 13 Ogranicznik podajnika papieru 14 Uruchamianie urządzenia 14 Podłączenie urządzenia 14 Używanie ręcznego podajnika papieru 14 Kopiowanie 16 Proste kopiowanie 16 Kopiowanie zaawansowane 16 Specjalne ustawienia kopiowania 16 Ustawienia rozdzielczości 16 Ustawienie powiększenia 17 SP 1000S Zmiana obszaru źródłowego 17 Ustawienie kontrastu 17 Konfigurowanie jasności 17 Ustawienie typu papieru 17 Wybór podajnika papieru 17 Analiza ustawienia marginesów przy użyciu skanera płaskiego 18 Ustawienia marginesów podczas wydruku 18 Ustawienia górnych i dolnych marginesów wydruku 18 Formatowanie konfiguracji papieru 18 Ustawienia 19 Ustawianie języka menu 19 Parametry techniczne 19 Drukowanie przewodnika po ustawieniach 19 Drukowanie listy ustawień 19 Blokada 20 Blokada klawiatury 20 Odczyt liczników 20 Licznik zeskanowanych stron 20 Licznik wydrukowanych stron 20 Wyświetl stan materiałów eksploatacyjnych 20 Kalibracja skanera 20 Karta pamięci USB 21 Używanie karty pamięci USB 21 Drukowanie dokumentów 21 Wydruk listy plików zapisanych na karcie pamięci USB 21 Wydruk plików znajdujących się na karcie pamięci 21 Usuwanie plików zapisanych na karcie pamięci 22 Analiza zawartości karty pamięci USB 22 Zapisywanie dokumentu w pamięci karty USB 22 Funkcje PC 23 Wprowadzenie 23 Wymagania 23 Instalacja 23 Instalacja oprogramowania na komputerze PC 23 Podłączanie 25 Podłączanie przez port USB 25 Odinstalowywanie oprogramowania 25 Nadzorowanie urządzenia wielofunkcyjnego 26 Sprawdzanie połączenia między komputerem i urządzeniem wielofunkcyjnym 26 MF Director 26 Wygląd 26 Aktywacja narzędzi i aplikacji 26 MF Monitor 27 Wygląd 27 Wyświetlanie stanu materiałów eksploatacyjnych 27 Skanuj do 27 Możliwości programu Companion Suite Pro LL 28 Analiza dokumentu 28 Analiza z funkcją Skanuj do 28 Analiza za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN 28 Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (OCR) 28 Drukowanie 28 Drukowanie na urządzeniu wielofunkcyjnym 28 Spis treści - I -

3 Konserwacja 29 Obsługa 29 Informacje ogólne 29 Wymiana kasety z tonerem 29 Problemy z kartami 30 Czyszczenie 30 Czyszczenie systemu odczytującego skanera 30 Czyszczenie drukarki 30 Czyszczenie zewnętrznych części drukarki 30 Problemy z drukarką 30 Komunikaty o błędach 30 Zacięcie papieru 31 Inne problemy 31 Parametry 32 Parametry fizyczne 32 Parametry elektryczne 32 Parametry operacyjne 32 Parametry peryferyjne 32 Spis treści - II -

4 Zabezpieczenie Wskazówki bezpieczeństwa Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się że gniazdko zasilające spełnia wymagania opisane na etykiecie informacyjnej umieszczonej na urządzeniu (napięcie, natężenie, częstotliwość). Urządzenie powinno być podłączone do jednofazowej sieci zasilania. Urządzenie nie powinno być ustawiane na gołej ziemi. Baterie i akumulatory, opakowania i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne powinny być wyrzucane zgodnie z opisem zawartym w części ŚRODOWISKO niniejszej instrukcji. Zależnie od typu urządzenia kabel zasilający może być jedynym sposobem zasilania urządzenia w energię elektryczną. Zachowanie poniższego zalecenia jest niezbędne: urządzenie powinno być podłączone do gniazdka znajdującego się w jego pobliżu Gniazdko musi być łatwo dostępne. Urządzenie jest dostarczane z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyk uziemiający. Ważne jest aby urządzenie było podłączone do gniazdka z bolcem uziemiającym podłączonym do sieci ochronnej budynku. Naprawa-konserwacja: Do przeprowadzania napraw i konserwacji niezbędny jest wykwalifikowany specjalista. Żadna część wewnętrzna nie powinna być naprawiana przez użytkownika. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym użytkownik nie powinien wykonywać poniższych czynności. W przypadku otwarcia lub usunięcia pokryw może nastąpić ryzyko: - Narażenie oka na działanie promieniowania laserowego może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. - Kontakt z częściami urządzenia znajdującymi się pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu ustalenia warunków instalacji i bezpiecznego użytkowania należy skorzystać do rozdziału Instalacja, strona 7. Bezpieczne korzystanie z urządzeń laserowych 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja PRZESTROGA Korzystanie z elementów sterujących, przeprowadzanie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w Instrukcji obsługi może narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania. Europa/Azja To urządzenie jest urządzeniem laserowym klasy 1, bezpiecznym w zastosowaniach biurowych/związanych z przetwarzaniem danych elektronicznych. Urządzenie zawiera diodę laserową 3B klasy 1 o mocy 10,72 mw i długości fali nm w każdym nadajniku. Kontakt oka z wiązką lasera bezpośredni lub pośredni w wyniku odbicia może spowodować poważne uszkodzenia wzroku. Aby zapobiec narażeniu użytkownika na działanie wiązki lasera, opracowano środki ostrożności i mechanizmy blokujące. Z tyłu urządzenia znajduje się poniższa etykieta

5 Ameryka Północna Przepisy CDRH To urządzenie spełnia wymogi podrozdziału J regulacji 21 CFR dotyczące urządzeń laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera diodę laserową 3B klasy 1 o mocy 10,72 mw i długości fali nm w każdym nadajniku. Urządzenie nie emituje niebezpiecznego światła, ponieważ wiązka jest całkowicie osłonięta we wszystkich trybach eksploatacji i konserwacji. Deklaracja zgodności Uwaga do użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 1999 roku w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności. Symbole na wyłączniku zasilania Zgodnie z normą IEC 60417, urządzenie jest wyposażone w następujące symbole na wyłączniku zasilania: - oznacza WŁĄCZENIE; - oznacza WYŁĄCZENIE. Umiejscowienie etykiet z ostrzeżeniem i przestrogą na urządzeniu W przedstawionych poniżej miejscach urządzenia znajdują się etykiety z ostrzeżeniem ( WARNING) i przestrogą 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja ( CAUTION). Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać tych instrukcji i postępować z urządzeniem we wskazany sposób

6 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja PRZESTROGA: zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za zgodność z przepisami mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia

7 Środowisko SP 1000S Ochrona środowiska jest ważnym zagadnieniem dla producenta. Producent zobowiązuje się do ochrony środowiska w całym cyklu eksploatacji produktu - od produkcji przez sprzedaż, użytkowanie i ponowne wykorzystanie. Baterie i akumulatory Produkt Jeśli produkt zawiera baterie lub akumulatorki, po zużyciu powinny być zwracane do lokalnego centrum kolekcji tego typu odpadów. Użytkownicy w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii Nasze produkty zawierają wysokiej jakości elementy i są projektowane z myślą o ułatwieniu utylizacji. Opakowania naszych produktów są oznaczone poniższym symbolem. Symbol ten oznacza, że produktu nie wolno traktować jak odpadów komunalnych. Do utylizacji należy go oddać osobno w ramach odpowiedniego dostępnego systemu utylizacji. Przestrzeganie tych wskazówek daje gwarancję, że produkt będzie traktowany we właściwy sposób, i pomaga ograniczyć potencjalny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, który mógłby wystąpić na skutek nieprawidłowego postępowania. Utylizacja produktów pomaga w ochronie zasobów naturalnych i środowiska. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat systemów utylizacji tego produktu, należy skontaktować się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem ds. sprzedaży/serwisu. Wszyscy pozostali użytkownicy Jeśli produkt nie jest już potrzebny, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, sklepem, w którym produkt został zakupiony, lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem ds. sprzedaży/serwisu. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 4 -

8 Licencja oprogramowania ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z WSZYSTKIMI TERMINAMI I WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI PRZED OTWARCIEM KOPERTY ZAWIERAJĄCEJ OPROGRAMOWANIE. OTWARCIE KOPERTY STANOWI ZNAK, ŻE WSZYSTKIE TERMINY I WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI ZOSTAŁY ZAAKCEPTOWANE. W przypadku niezaakceptowania licencji nieotwarte opakowanie oprogramowania należy zwrócić sprzedawcy wraz z innymi częściami produktu. Definicja Oprogramowanie oznacza programy i ich dokumentację. Licencja - Ta licencja zezwala na użytkowanie oprogramowania na komputerach połączonych w sieci lokalnej. Oprogramowanie może służyć jedynie do drukowania na jednym urządzeniu wielofunkcyjnym, nie można użyczać ani oddawać nikomu licencji na użytkowanie tego oprogramowania. - Dozwolone jest wykonanie kopii bezpieczeństwa oprogramowania. - Licencja nie posiada prawa wyłączności ani prawa przeniesienia. Własność Producent zachowuje własność oprogramowania. Licencja obejmuje jedynie własność płyty CD. Nie można zmieniać, dopasowywać, dekompilować, tłumaczyć ani tworzyć kopii żadnej dostarczonej części, wypożyczać ani sprzedawać oprogramowania ani dokumentacji. Każde prawo własności nie wymienione w tym dokumencie stanowi własność producenta lub dostawcy. Czas trwania Ta licencja jest aktywna aż do czasu jej anulowania. Licencja może zostać anulowana przez zniszczenie oprogramowania, dokumentacji i jakiejkolwiek istniejącej kopii oprogramowania. Licencja ulega anulowaniu w przypadku nieprzestrzegania jej zapisów. W przypadku anulowania licencji należy zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania i jego dokumentacji. Gwarancja Oprogramowanie jest dostarczane as is bez żadnej gwarancji poprawności jego działania do szczególnych zadań; wszelkie ryzyko wynikające z działania i wydajności tego oprogramowania ponosi kupujący. W przypadku wadliwego działania oprogramowania wszelkie naprawy i konserwacja są przeprowadzane na koszt kupującego. Właściciel licencji korzysta z następujących gwarancji: płyta CD-ROM, na której zostało zapisane oprogramowanie posiada gwarancję na brak wad materiałowych lub produkcyjnych pod warunkiem zachowania warunków użytkowania, na okres 90 dni od daty zakupu podanej na rachunku. W przypadku uszkodzenia płyty CD w przypadku wypadku losowego lub błędnego użytkowania płyta CD nie zostanie wymieniona na gwarancji. Odpowiedzialność Jeśli płyta CD-ROM nie działa właściwie, należy wysłać ją do sprzedawcy wraz z kopią rachunku. Wyłączną odpowiedzialność za wymianę płyty CD-ROM ponosi sprzedawca. Producent nie jest odpowiedzialny za straty spowodowane brakami w wykonaniu oprogramowania. Rozwój W stałym procesie rozwoju producent zastrzega prawo do modyfikowania oprogramowania bez powiadamiania kupującego. W przypadku użytkowania oprogramowania zmodyfikowanego własnoręcznie producent zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do poprawek. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 5 -

9 Zastrzeżone znaki towarowe Companion Suite Pro jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sagem Communication. Adobe i wymienione produkty Adobe są zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated. PaperPort9SE jest zastrzeżonym znakiem towarowym ScanSoft. Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i każdy inny wymieniony produkt firmy Microsoft jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne marki i wymienione znaki towarowe są własnością swoich właścicieli. Zrzuty ekranu przedstawione w tej instrukcji obsługi pochodzą z systemu Windows XP. W innym systemie operacyjnym wyświetlane ekrany mogą różnić się od zrzutów ekranu przedstawionych w tej broszurze. Uwaga Nie kopiuj i nie drukuj dokumentów, których kopiowanie jest zabronione. Drukowanie i kopiowanie następujących dokumentów jest zwykle zabronione przez prawo: banknoty, znaczki opłaty skarbowej, obligacje, bankowe polecenia wypłaty, świadectwa udziałowe, czeki, paszporty, prawa jazdy. Podana lista nie jest wyczerpująca. Nie ponosimy odpowiedzialności za jej kompletność ani dokładność. W razie wątpliwości dotyczących legalności kopiowania lub drukowania niektórych dokumentów należy zwrócić się do radcy prawnego. 1 - Zabezpieczenie - Certyfikaty - Środowisko - Licencja - 6 -

10 Instalacja Warunki umiejscowienia Wybór odpowiedniego umiejscowienia zapewnia bezawaryjną pracę urządzenia. Odpowiednie miejsce powinno posiadać następujące cechy: - Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. - Upewnij się że wloty powietrza umieszczone po obu bokach urządzenia nie są zakryte. Urządzenie powinno mieć po 30 cm wolnego miejsca od każdego obiektu w celu zapewnienia łatwego dostępu do pokryw. - Należy upewnić się że w miejscu instalacji nie występuje emisja amoniaku ani innych gazów organicznych. - Uziemione gniazdko zasilające (sprawdź uwagi o bezpieczeństwie w rozdziale Zabezpieczenie), do którego ma być podłączone urządzenie, powinno być umieszczone blisko urządzenia i powinno zapewniać łatwy dostęp. - Należy się upewnić że urządzenie nie jest wystawione na działanie bezpośrednich promieni słonecznych. - Należy się upewnić, że urządzenie nie znajduje się na drodze strumienia powietrza wytwarzanego przez klimatyzację, ogrzewanie lub system wentylacji ani w miejscu, w którym występują duże skoki temperatury lub wilgotności. - Należy wybrać stabilną poziomą powierzchnię, na której urządzenie nie będzie narażone na wstrząsy. - W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby zasłonić jego otwory wentylacyjne. - Nie umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych przedmiotów. - Należy wybrać lokalizację, w której nie występują rozbryzgi wody ani innych płynów. - Należy się upewnić, że miejsce jest suche, czyste i wolne od kurzu. Zalecane środki ostrożności Przy użytkowaniu urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności. Ośrodek użytkowania: - Temperatura: od 10 C do 27 C przy wilgotności otoczenia w zakresie od 15 do 80% (do 32 C przy wilgotności otoczenia w zakresie od 15 do 54%). Urządzenie: Poniższa część opisuje środki ostrożności przy użytkowaniu urządzenia: - Nie wyłączać urządzenia ani nie otwierać pokryw podczas drukowania. - Nie używać gazu ani łatwopalnych cieczy ani przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne w pobliżu urządzenia. - Podczas wyciągania kabla zasilającego z kontaktu należy trzymać za wtyczkę, nie ciągnąć za kabel. Uszkodzony kabel sprawia ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. - Nie dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami. Może wystąpić ryzyko porażenia elektrycznego. - Zawsze wyłączać kabel zasilający z kontaktu podczas przenoszenia urządzenia. W przeciwnym przypadku kabel zasilający może ulec uszkodzeniu i powodować ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Zawsze wyłączać kabel zasilający z kontaktu przed planowaną dłuższą przerwą w użytkowaniu urządzenia. - Nie kłaść przedmiotów na kabel zasilający, nie ciągnąć ani nie zginać go. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Należy upewnić się, że urządzenie nie stoi na kablu zasilającym ani komunikacyjnym innego urządzenia. Należy także się upewnić, że żaden przewód ani kabel nie dostał się w wewnętrzne mechanizmy urządzenia. Może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Należy upewnić się że urządzenie jest odłączone od źródła prądu przed podłączaniem lub odłączaniem kabla komunikacyjnego (należy używać ekranowanych kabli sygnałowych). - Nie należy usuwać żadnych części ani osłon umocowanych na stałe. Urządzenie zawiera obwody wysokiego napięcia. Jakikolwiek kontakt z tymi obwodami stanowi ryzyko porażenia prądem elektrycznym. - Nie należy modyfikować urządzenia. Może to spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Zwracać uwagę, aby spinacze, zszywki, lub inne małe metalowe przedmioty nie dostały się do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne lub inne. Takie przedmioty mogą spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym Instalacja

11 - Należy zapobiegać rozlewaniu wody lub innych płynów na urządzenie lub w pobliżu urządzenia. Jakikolwiek kontakt urządzenia z wodą lub płynem może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia płynu lub małego, metalowego przedmiotu należy urządzenie niezwłocznie wyłączyć, odłączyć od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą. Otherwise, you would face a fire hazard or an electric shock hazard. - W przypadku nadmiernego nagrzewania, dymu, niecodziennego zapachu lub hałasów należy urządzenie wyłączyć, odłączyć od zasilania i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. W przeciwnym razie może wystąpić ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. - Unikać użytkowania urządzenia podczas burzy; może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Papier do drukowania: jeśli używany papier był już zadrukowany przez to urządzenie lub inną drukarkę, jakość wydruku może nie być zadowalająca. 2 - Instalacja PRZESTROGA Należy się upewnić, że urządzenie jest umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Działająca drukarka wytwarza niewielką ilość ozonu. Jeśli drukarka będzie użytkowana intensywnie w słabo wentylowanym pomieszczeniu, może się z niej wydobywać niemiły zapach. Dla bezpiecznego użytkowania urządzenie należy umieścić w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Informacje o bezpieczeństwie Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych środków ostrożności. Bezpieczeństwo podczas eksploatacji W tej części są używane następujące ważne symbole: OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała albo uszkodzenia mienia. OSTRZEŻENIE - Podłączać kabel zasilający bezpośrednio do gniazdka ściennego i nie korzystać z przedłużacza. - Wyjąć z gniazdka kabel zasilający (ciągnąc za wtyczkę, nie za kabel) w przypadku postrzępienia lub innego uszkodzenia kabla albo wtyczki. - Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym i narażenia na działanie promieniowania laserowego, nie zdejmować żadnych pokryw ani nie wykręcać żadnych śrub poza określonymi w Instrukcji obsługi. - Wyłączyć zasilanie i wyjąć z gniazdka kabel zasilający (ciągnąc za wtyczkę, nie za kabel) w przypadku zaistnienia dowolnego z następujących warunków: wylanie dowolnej cieczy na urządzenie; podejrzenie, że urządzenie może wymagać serwisowania lub naprawy; uszkodzenie pokrywy urządzenia. - Nie spalać wysypanego ani zużytego toneru. Toner ma postać pyłu, który może zapalić się w kontakcie z otwartym płomieniem. - Urządzenie można oddać do utylizacji u autoryzowanego sprzedawcy lub w odpowiednim punkcie utylizacji. - Kasetę (lub butlę) z tonerem oddać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami

12 PRZESTROGA - Chronić urządzenie przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi mogącymi spowodować jego zamoczenie, takimi jak deszcz, śnieg itp. - Przed przenoszeniem urządzenia wyjąć kabel zasilający z gniazdka ściennego. Podczas przenoszenia urządzenia uważać, aby kabel zasilający nie uległ uszkodzeniu pod urządzeniem. - Odłączając kabel zasilający od gniazdka ściennego, zawsze ciągnąć za wtyczkę (nie za kabel). - Zwracać uwagę, aby do urządzenia nie dostały się spinacze, zszywki ani inne małe przedmioty z metalu. - Toner (zużyty i niezużyty), kasetę (lub butlę) z tonerem, atrament (zużyty lub niezużyty) albo kasetę z atramentem przechowywać z dala od dzieci. - Sięgając do wnętrza urządzenia w celu wyjęcia nieprawidłowo podanych arkuszy uważać, aby nie zaciąć się na ostrych krawędziach. - Ze względu na ochronę środowiska nie zostawiać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnych w miejscu odbioru odpadów z gospodarstw domowych. Urządzenie można oddać do utylizacji u autoryzowanego sprzedawcy lub w odpowiednim punkcie utylizacji. - Nasze urządzenia są projektowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości oraz funkcjonalności i zalecamy korzystanie wyłącznie z materiałów eksploatacyjnych dostępnych u autoryzowanego sprzedawcy. 2 - Instalacja Zasilanie Gniazdko powinno być zainstalowane blisko urządzenia i powinno być łatwo dostępne. Znaczenie symboli związanych z eksploatacją OSTRZEŻENIE Oznacza ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Zignorowanie tych uwag może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Należy koniecznie przeczytać te uwagi. Można je znaleźć w części Informacje o bezpieczeństwie tego podręcznika. PRZESTROGA Oznacza ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Zignorowanie tych uwag może doprowadzić do umiarkowanych lub niewielkich obrażeń ciała albo do uszkodzenia urządzenia lub mienia. Należy koniecznie przeczytać te uwagi. Można je znaleźć w części Informacje o bezpieczeństwie tego podręcznika. Ważne Oznacza kwestie, na które należy zwracać uwagę podczas korzystania z urządzenia, oraz wyjaśnienia możliwych przyczyn nieprawidłowego podawania papieru, uszkodzeń oryginałów i utraty danych. Należy koniecznie przeczytać te wyjaśnienia. Uwaga Oznacza dodatkowe objaśnienia funkcji urządzenia oraz instrukcje usuwania błędów spowodowanych przez użytkownika

13 Opis urządzenia Panel poleceń Przód Pokrywa skanera 2 - Instalacja Wyjście papieru Miejsce wkładania karty Rozkładany ogranicznik odbioru papieru Przednia pokrywa Główne złącze USB (port USB) Ręczny papieru podajnika Ręcznego klapa dostępowa Podajnik papieru Tył Klapa blokady papieru Podrzędne złącze USB (do komputera) Gniazdko kabla zasilającego Przełącznik On/Off

14 Panel poleceń Prezentacja Instalacja ABC DEF PQRS Ekran 2. Klawiatura alfanumeryczna 3. Przycisk : skanowanie dokumentu do komputera 4. Przycisk : kopia dokumentu 5. Przycisk : Zatrzymaj proces drukowania z komputera 6. Przycisk : zatwierdzenie 7. Przycisk OK: potwierdza aktualne zaznaczenie 8. Przycisk : dostęp do menu i nawigacja w dół menu 9. Przycisk C: powrót do poprzedniego menu i korekta wprowadzonych danych 10. Przycisk : nawigacja w górę menu 11. Przycisk : zatrzymuje aktualne działanie 12. Przycisk ECO: ustawia opóźnienie aktywacji 13. Przycisk : wybór trybu działania skanowania kolorowego 14. Przycisk : wybór rozdzielczości skanowania 15. Przycisk : ustawienie kontrastu 16. Ikona : rozdzielczość Copy: Jakosc tekst 17. Ikona : rozdzielczość Foto 18. Ikona : rozdzielczość Copy: Auto 19. Ikona : tryb kolorów Dostęp do funkcji urządzenia Wszystkie funkcje i ustawienia urządzenia są identyfikowane i dostępne w menu. Na przykład ustawienia kopiowania CONTRAST są identyfikowane w menu poleceniem 844. Istnieją dwie metody dostępu do menu: krok po kroku lub bezpośredni. Aby uzyskać dostęp do ustawień CONTRAST metodą krok po kroku: 1 Naciśnij przycisk w celu wejścia do menu. 2 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu i wybrania pozycji 8-ZAAWANSOWANE. Potwierdź przyciskiem OK. 3 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu ADVANCED FUNCTIONS i wybrania pozycji 84-COPY. Potwierdź przyciskiem OK. 4 Użyj przycisków lub do poruszania się po menu COPY i wybrania pozycji 844-CONTRAST. Potwierdź przyciskiem OK. Aby uzyskać dostęp do ustawień CONTRAST metodą bezpośrednią: 1 Naciśnij przycisk w celu wejścia do menu. 2 Wprowadź ciąg 844 za pomocą klawiatury alfanumerycznej, aby bezpośrednio przejść do pozycji CONTRAST

15 Zawartość opakowania Opakowanie powinno zawierać poniższe pozycje: Urządzenie wielofunkcyjne Instalacja urządzenia 1 Odpakuj urządzenie. 2 Zainstaluj urządzenie z zachowaniem wskazówek bezpieczeństwa wymienionych na początku tej instrukcji. 3 Usuń wszelkie naklejki zabezpieczające z urządzenia. 4 Usuń folię zabezpieczającą ekran urządzenia. 2 - Instalacja Ładowanie papieru Ładowanie papieru do podajnika 1 toner 1 instrukcję oraz 1 płytę instalacyjną CD 1 podręcznik bezpieczeństwa, podręcznik poleceń (tylko w Europie) (1) Papier przeznaczony do użycia wkładać stroną do zadrukowania skierowaną w dół, dosuwając go do listwy bocznej i tylnej. Niedosunięcie papieru może prowadzić do nieprawidłowego podawania lub zacinania się papieru. (2) Ilość załadowanego papieru nie może przekroczyć znacznika załadowania. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z podawaniem lub zacięcia papieru. (3) Dodawanie papieru do sterty może powodować podawanie dwóch arkuszy i należy go unikać. (4) Wyciągając kasetę z modułu głównego, należy zawsze trzymać ją obiema rękami. Posługiwanie się papierem (1) Wyrównać papier przed załadowaniem. (2) Zagięcie nie może przekraczać 10 mm. (3) Papier musi być przechowywany w warunkach niskiej wilgotności, co zapobiega powstawaniu błędów przy podawaniu papieru lub przy wydruku obrazów. Dodawanie papieru do sterty lub jej dzielenie może powodować problemy z podawaniem i należy unikać tych czynności. Kontrola wilgotności 1 przewód zasilający 1 przewód USB (1) Nigdy nie używać wilgotnego papieru lub papieru, który długo znajdował się w otwartym opakowaniu i nie był używany. (2) Po otwarciu opakowania papier przechowywać w plastikowym worku. (3) Nie używać papieru z falowanym brzegiem, papieru pofałdowanego, papieru marszczonego ani żadnego innego papieru niestandardowego. Posługiwanie się urządzeniem Wstrząsy podczas eksploatacji Podczas drukowania nie wolno potrząsać kasetą podajnika papieru, podajnikiem ręcznym, pokrywą ani innymi częściami urządzenia

16 Przenoszenie urządzenia Gdy urządzenie jest przenoszone na biurku, należy je podnieść, a nie ciągnąć. Posługiwanie się kasetą z tonerem (1) Nie stawiać na boku ani nie trzymać do góry nogami. (2) Nie wstrząsać silnie. A C 2 - Instalacja Wkładanie papieru do podajnika To urządzenie współpracuje z wieloma rozmiarami i rodzajami papieru. 5½ 7¼ 8 Ważne Informacje o różnych formatach i rodzajach papieru zawiera rozdział Parametry. 1 Wyjmij do końca kasetę podajnika papieru.. B 4 Weź stos papieru, wyciągnij go i wyrównaj na płaskiej powierzchni. 2 Dociśnij dolny panel, dopóki nie wskoczy na miejsce. PUSH 5 Włóż stos papieru do kasety podajnika (na przykład 200 arkuszy w przypadku papieru o gramaturze 80 g/m²). 6 Włóż kasetę podajnika z powrotem na miejsce. Instalacja kasety 1 Stań naprzeciw urządzenia. 2 Pchnij lewą i prawą zapadkę i pociągnij je w tym samym czasie do siebie. 3 Ustaw tylny ogranicznik kasety podajnika poprzez naciśnięcie dźwigni PUSH (A). Po czym dopasuj boczne prowadnice do rozmiaru papieru naciskając dźwignię (B) umieszczoną na lewej prowadnicy. Dopasuj prowadnicę długości papieru poprzez naciśnięcie dźwigni (C). 3 Wyjmij z opakowania początkową kasetę z tonerem. Ostrożnie obróć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozprowadzić w niej toner. Dokładne obracanie kasety pozwoli uzyskać z niej maksymalną liczbę kopii

17 Chwyć za uchwyt. 4 Włóż toner w przegrodę pchając go dopóki nie zaskoczy na miejsce (w dół zgodnie z poniższym rysunkiem). 2 Upewnij się, że główny wyłącznik jest w pozycji wyłączenia (pozycja O). Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. 2 - Instalacja 5 Zamknij pokrywę. Ogranicznik podajnika papieru Dopasuj ogranicznik odbioru papieru, w zależności od formatu dokumentu do wydrukowania. Nie zapomnij o uniesieniu części składanej ogranicznika w celu zapobieżenia wypadaniu kartek. Przewód zasilający zawiera element odcinający dopływ prądu do zasilacza 230 V. Ze względów OSTRZEŻENIE bezpieczeństwa gniazdko zasilające powinno znajdować się blisko urządzenia i umożliwiać łatwy dostęp w razie zagrożenia. 3 Naciśnij główny wyłącznik, aby włączyć urządzenie (pozycja I). 4 Domyślnie urządzenie jest ustawione do pracy w Anglii i języku angielskim. Aby zmodyfikować ten parametr, patrz Ustawianie języka menu, strona 19. Używanie ręcznego podajnika papieru Ręczny podajnik umożliwia korzystanie z różnych rodzajów papieru o większej gramaturze niż te, których można używać w kasecie podajnika papieru. Ręcznie można podawać tylko jeden arkusz lub kopertę. Ważne Informacje o różnych formatach i rodzajach papieru zawiera rozdział Parametry. 1 Rozszerz prowadnice ręcznego podajnika do maksimum. Uruchamianie urządzenia Podłączenie urządzenia Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy koniecznie OSTRZEŻENIE zapoznać się z częścią Wskazówki bezpieczeństwa, strona 1. 1 Podłącz przewód zasilający do urządzenia. 2 Włóż arkusz lub kopertę do ręcznego podajnika. 3 Dopasuj prowadnice do prawej i lewej krawędzi arkusza lub koperty. 4 Drukuj po sprawdzeniu, że wybrany format papieru odpowiada formatowi wybranemu w drukarce

18 Uwaga: w przypadku korzystania z kopert Używać tylko podajnika ręcznego. Zalecany obszar wydruku powinien mieć margines 15 mm od początkowej krawędzi oraz po 10 mm od lewej, prawej i końcowej krawędzi. Na części, która jest zagięta, może zostać nadrukowanych kilka zgiętych linii. Koperty, które nie są zalecane, mogą być nieprawidłowo zadrukowane. Wyrównać kopertę ręką przed włożeniem do drukarki. W przypadku występowania zmarszczek na szerszej krawędzi koperty druga strona może zostać nieprawidłowo zadrukowana. Na przedniej stronie można uzyskać wydruk rozmazany lub niewyraźny. Kopertę należy przygotować doginając jej krawędzie i usuwając powietrze ze środka. Następnie kopertę należy umieścić we właściwej pozycji, aby zapobiec zaginaniu i deformacjom. Preparowanie papieru jest zabronione. Używać w zwykłym środowisku biurowym. 2 - Instalacja

19 Kopiowanie Urządzenie pozwala na sporządzenie jednej lub wielu kopii. Możliwe jest także ustawienie wielu parametrów w celu dopasowania wyglądu kopii. Proste kopiowanie Zeskanowana strona Wygląd wydruku A A 1 strona na 1 1 strona na 4 A 3 - Kopiowanie W tym przypadku stosowane są ustawienia domyślne. 1 Umieść dokument stroną do skopiowania przylegającą do szkła skanera zgodnie z oznaczeniami. 2 Naciśnij dwukrotnie przycisk. Dokument zostanie skopiowany z wykorzystaniem domyślnych ustawień. Kopiowanie zaawansowane Kopiowanie zaawansowane pozwala na ustawienie parametrów kopiowania. Uwaga 1 Umieść dokument stroną do skopiowania przylegającą do szkła skanera zgodnie z oznaczeniami. Uwaga Kopiowanie można rozpocząć naciskając przycisk w dowolnym momencie wykonywania poniższych kroków. Po wykonaniu 1 kroku, możesz wprowadzić liczbę kopii bezpośrednio za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór. Następnie wykonaj 4 krok. A 1 strona na 9 6 Dopasuj wymagany stopień powiększenia pomiędzy 25 % a 400 % przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK (opcja dostępna tylko w trybie kopiowania 1 strona na 1). 7 Dopasuj obszar źródłowy przyciskami oraz na klawiaturze alfanumerycznej, po czym potwierdź przyciskiem OK. 8 Wybierz podajnik papieru DRAFT, AUTO, JAKOŚĆ TEKST lub FOTO przyciskami lub, a następnie zatwierdź przyciskiem OK. 9 Dopasuj poziom kontrastu przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 10 Dopasuj poziom jaskrawości przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 11 Wybierz rodzaj papieru NORM., GRUBY przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. Specjalne ustawienia kopiowania Ustawienia zmienione w tym menu stają się domyślnymi ustawieniami po ich zatwierdzeniu. 2 Naciśnij przycisk. 3 Wprowadź liczbę kopii i potwierdź przyciskiem OK. 4 Wybierz podajnik papieru AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNY POD. przyciskami oraz, po czym potwierdź przyciskiem OK. 5 Za pomocą przycisków lub wybierz opcję wydruku (patrz przykłady poniżej) zależnie od wybranego trybu analizy: - plakat (skaner płaski): 1 strona na 1, 1 strona na 4 lub 1 strona na 9. zatwierdź przyciskiem OK. Ważne Ustawienia rozdzielczości Jeśli jakość kopii nie jest zadowalająca można wykonać kalibrację. Parametr ROZDZIELCZOŚĆ pozwala na ustawienie rozdzielczości kopiowania ZAAWANSOWANE/KOPIA/ROZDZIEL. 1 Wybierz rozdzielczość za pomocą przycisków lub zgodnie z tabelą poniżej:

20 Parametr DRAFT AUTO JAKOŚĆ TEKST FOTO Znaczenie Niska rozdzielczość. Rozdzielczość standardowa do dokumentów zawierających tekst i grafikę. Rozdzielczość dostosowana do dokumentów tekstowych. Rozdzielczość dostosowana do dokumentów zawierających zdjęcia. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Ustawienie kontrastu Parametr KONTRAST pozwala na ustawienie kontrastu kopii ZAAWANSOWANE/KOPIA/KONTRAST 1 Ustaw pożądany poziom kontrastu przyciskami oraz, po czym potwierdź wybór przyciskiem OK. 2 Można także bezpośrednio ustawić pożądany poziom kontrastu, bez użycia Menu 845, naciskając wielokrotnie przycisk dopóki nie zostanie osiągnięty pożądany poziom kontrastu. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. 3 - Kopiowanie Uwaga Rozdzielczość można także ustawić naciskając przycisk. Konfigurowanie jasności Parametr JASNOŚĆ umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie dokumentu. Ustawienie powiększenia Parametr ZOOM umożliwia zmniejszenie lub powiększenie powierzchni dokumentu poprzez wybór obszaru źródłowego oraz stopnia powiększenia dokumentu pomiędzy 25 do 400 % ZAAWANSOWANE/KOPIA/ZOOM 1 Wprowadź żądany poziom powiększenia za pomocą klawiatury numerycznej lub wybierz jedną z predefiniowanych wartości za pomocą przycisków i. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. Zmiana obszaru źródłowego Możliwa jest także zmiana obszaru źródłowego. Poprzez wprowadzenie nowych wartości dla X oraz Y w mm (X<210 i Y <280), obszar źródłowy ulega zmianie w sposób pokazany na poniższym rysunku. POCZĄTEK DEBUT FEUILLE STRONY y x KONIEC FIN FEUILLE STRONY strefa obszaru ź 843- ZAAWANSOWANE/KOPIA/ORYGINAŁ 1 Wybierz współrzędne X oraz Y przyciskami oraz. 2 Ustaw współrzędne przyciskami oraz, po czym potwierdź wybór przyciskiem OK ZAAWANSOWANE/KOPIA/JASNOŚĆ 1 Ustaw pożądany poziom jasności używając przycisków oraz. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. Ustawienie typu papieru ZAAWANSOWANE/SKANER/ DRUKAR./PAPIER 1 Wybierz używany typ papieru NORM. lub GRUBY przyciskami oraz. 2 Potwierdź wybór naciskając przycisk OK. 3 Wyjdź z menu, używając przycisku. Wybór podajnika papieru Wybór opcji Automatyczny może mieć dwa znaczenia, zależnie od formatu papieru określonego dla podajników. W poniższej tabeli opisano poszczególne ustawienia. Ten sam format papieru dla podajników Inny format papieru dla podajników Podajnik domyślny AUTOMATYCZNY RĘCZNY AUTOMATYCZNY RĘCZNY Podajnik do kopiowania Wybór między podajnikiem głównym a podajnikiem ręcznym. Używany jest podajnik ręczny. Używany jest podajnik główny. Używany jest podajnik ręczny

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika POL LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami,

Bardziej szczegółowo

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MX-M182D MX-M202D MX-M232D CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: MX-M8 MX-M8D MX-M0D MX-MD CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI WSTĘP... KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI... RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI... 5 INSTALACJA ZANIM ZAINSTALULESZ OPROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika

FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika FAX 1195L Podstawowy Podręcznik Użytkownika Zanim rozpoczniesz użytkowanie tego urządzenia przeczytaj dokładnie tą instrukcję i przechowuj ją w dostępnym miejscu, aby odwoływać się do niej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika D R U K A R K A L A S E R O WA P H A S E R 5 4 0 0 Przewodnik użytkownika Drukarka laserowa Xerox Phaser 5400 Przewodnik użytkownika 721P57800 Wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar

User Guide Guide d'utilisation. Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction. Svenska Dansk Čeština Polski Magyar Xerox WorkCentre 3045 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 3045 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo