Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pierwsze kroki. Proficy Machine Edition. Wersja 5.00 Lipiec 2004 GFK-1868G-PL"

Transkrypt

1 Pierwsze kroki Proficy Machine Edition Wersja 5.00 Lipiec 2004

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w sposób elektroniczny lub mechaniczny, włączając w to wykonywanie kserokopii i nagrywanie, bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia od GE Fanuc Automation Americas, Inc.. Zrzeczenie się gwarancji i odpowiedzialności Dołożono wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były dokładne i rzetelne. Nie mniej jednak, GE Fanuc Automation Americas, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy, niedokładności lub nieścisłości itp. Bez ograniczenia powyższych postanowień, GE Fanuc Automation Americas, Inc. zrzeka się wszystkich form i rodzajów gwarancji, jawnej lub domniemanej, włączając w to gwarancję handlową i przydatności zastosowania do konkretnego celu, w odniesieniu do informacji zamieszczonych w tym podręczniku oraz opisanego w nim oprogramowania. Całe ryzyko, zarówno co do jakości, jak i przydatności tych informacji oraz oprogramowania spoczywa na kliencie lub użytkowniku. GE Fanuc Automation Americas, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, włączając w to uszkodzenia specjalne lub powstałe w konsekwencji, spowodowane korzystaniem z tych informacji lub oprogramowania, nawet jeśli firma GE Fanuc Automation Americas, Inc. została wcześniej powiadomiona o możliwości wystąpienia tych uszkodzeń. Korzystanie z informacji zamieszczonych w tym podręczniku i niniejszego oprogramowania jest przedmiotem standardowej umowy licencyjnej GE Fanuc Automation Americas, Inc. która musi być zawarta przez klienta lub użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z tych informacji lub oprogramowania. Uwaga GE Fanuc Automation Americas, Inc. zastrzega prawo do dokonywania zmian w produkcie opisanym w tej publikacji, w dowolnym okresie czasu i bez uprzedniego powiadamiania GE Fanuc Automation Americas, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Proficy to zastrzeżony znak towarowy GE Fanuc Automation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe zostały wymienione wyłącznie w celu określenia kompatybilności z produktami GE Fanuc Automation Americas, Inc.

3 Spis treści 1 Witamy Wymagania systemowe Instalowanie Autoryzacja produktu Autoryzacja poprzez klucz sprzętowy Autoryzacja poprzez klucz programowy Pomoc techniczna Ameryka Północna Ameryka Południowa Europa Proficy Machine Edition Pierwsze kroki Środowisko Machine Edition Pierwsze kroki z oprogramowaniem Machine Edition Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy Wywoływanie Pomocy Pasek narzędziowy Okno Nawigator Ustawianie właściwości w oknie Inspektor Listy Podglądu danych Listy kontekstowe Toolchest (Biblioteka szablonów) Okno Feedback Zone (Komunikaty) Zarządzanie zmiennymi Projekty Machine Edition Udostępnianie projektów pomiędzy stanowiskami Machine Edition Uruchamianie przykładowego projektu (View/Logic Developer - PC) Tworzenie projektu Machine Edition Sprawdzanie i przesyłanie projektu Testowanie projektu View Logic Developer - PC Edytor SFC Program SFC (Sequential Function Chart) Praca z edytorem SFC - Offline Praca z edytorem SFC - Online Edytor LD Program LD Praca z edytorem LD - Offline Praca z edytorem LD - Online Edytor IL Program IL Praca z edytorem IL - Offline Machine Edition 5.00 i

4 Spis treści Praca z edytorem IL - Offline Edytor ST Język ST (Structured Text) Praca z edytorem ST - Offline Praca z edytorem ST - Online Edytor FBD Język FBD (Functional Block Diagram) Praca z edytorem FBD - Offline Praca z edytorem FBD - Online Logic Developer - PC Web Access Programy komunikacyjne układów We/Wy Programy komunikacyjne We/Wy Okno Control I/O (Układy We/Wy) Obsługa okna Control I/O (Układy We/Wy) Kontroler Obsługa Kontrolera Rezerwacja Warm Standby Obsługa systemu z rezerwacją Warm Standby Rezerwacja Hot Standby Obsługa systemu z rezerwacją Hot Standby Serwery OPC a rezerwacje Warm Standby i HotStandby View Edytor paneli Obsługa edytora paneli Obiekty do wyświetlania komunikatów Edytor skryptów Skrypty Języki skryptów Składnia języka VBScript Obiekty aktywnych skryptów Obsługa edytora skryptów Arkusze edycyjne Alarmy Grupy alarmów Obiekty do wyświetlania alarmów Rejestrowanie danych Programy komunikacyjne dostępu do układu We/Wy sterownika Sterowniki komunikacyjne OPC Klient OPC Serwery OPC oprogramowania Machine Edition Dostęp sieciowy Folder Języki Obsługa edytora języków Aplikacja View Runtime Funkcja Networking Aplikacje QuickPanel ii Machine Edition 5.00

5 Spis treści Przypisywanie klawiszy zewnętrznej klawiatury Skrypty w podsystemach QuickPanel Język QPScript Motion Developer Podstawowe informacje o pakiecie Motion Developer Obsługiwane urządzenia do sterowania ruchem Aplikacje Motion Podsystemy Motion Węzeł Motion Programy Motion Bloki Motion Skrypty Motion Kreatory Motion Kreatory specjalne Edytor Application Builder (Generator aplikacji) Edytor Motion Calculator (Kalkulator Motion) Edytor Profili CAM Menadżer lokalny Menadżer lokalny Kontrola wersji Tworzenie i dodawanie projektów do Menadżera lokalnego Kontrola dostępu Baza danych Kontroli dostępu Kontrola dostępu do projektów Śledzenie zdarzeń Baza danych Śledzenia zdarzeń Raporty Śledzenia zdarzeń Indeks Machine Edition 5.00 iii

6 Spis treści iv Machine Edition 5.00

7 Witamy Gratulujemy Państwu zakupu produktu Proficy TM Machine Edition. Pakiet ten zawiera kompletny zestaw narzędzi potrzebnych do tworzenia efektywnych i rozbudowanych aplikacji sterujących oraz aplikacji HMI (Human Machine Interface), które mogą być uruchamiane na różnych podsystemach, co daje w efekcie uniwersalne rozwiązanie. Oprogramowanie Machine Edition obsługuje następujące produkty i funkcje: W pełni zintegrowane środowisko, z wzajemnie zintegrowanymi narzędziami. Logic Developer - PC, uniwersalne oprogramowanie do sterowania na komputery osobiste ze standardowymi edytorami IEC (dostępne z produktami Control Station). Logic Developer - PLC, oprogramowanie do programowania wszystkich sterowników GE Fanuc (Proszę porównać z GFK-1918 Logic Developer - PLC, Pierwsze kroki). Moduł View do tworzenia aplikacji HMI dla Windows NT, Windows CE i QuickPanel. Moduł Motion Developer do budowy aplikacji sterowania napędami Whedco. Funkcja Web Access zapewniająca dostęp w czasie rzeczywistym do danych HMI, w dowolnym czasie, z każdego miejsca. Local Manager - narzędzie do kontroli wersji, zabezpieczania oraz śledzenia zdarzeń. Menadżer lokalny View Logic Developer PC Logic Developer PLC Motion Developer Tworzenie&przesyłanie plików Runtime Tworzenie&przesyłanie plików Runtime Środowisko Machine Edition (Narzędzia programistyczne) Tworzenie&przesyłanie plików Runtime Tworzenie&przesyłanie plików Runtime Tworzenie&przesyłanie plików Runtime ControlStation NT/CE QuickPanel ViewStation CE Sterowniki GE Fanuc Kontrolery Motion Oddalone We/Wy Dostęp sieciowy Internet/Intranet Moduły We/Wy Silniki/Napędy Machine Edition

8 1 Witamy Wymagania systemowe WYMAGANIA SYSTEMOWE Do korzystania z oprogramowania Machine Edition i jego narzędzi wymagane są: Środowisko edycyjne Windows NT wersja 4.0 z Service Pack 4 lub nowszym -lub- Windows 2000 Professional (zalecany Service Pack 3) -lub- Windows XP Professional (zalecany Service Pack 1) -lub- Windows 98 SE -lub- Windows ME Internet Explorer wersja 5.5, Service Pack 2 Q lub nowszy, albo Internet Explorer wer. 6.0 Service Pack 1 lub nowszy. Komputer Pentium 500 MHz (zalecany 1 GHz ). 128 MB RAM (Zalecane 256 MB). Sieć oparta na protokole TCP/IP wolnej przestrzeni na dysku twardym, zależnie od zainstalowanych produktów. 200 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym z przeznaczeniem na przykładowe projekty (opcjonalnie). Dodatkowe wolne miejsce na dysku twardym do wykorzystania przez pliki projektów i pliki tymczasowe. Uwaga: Systemy Windows 98, NT, ME, 2000 i XP wymagają Microsoft.NET Framework v1.1. Jeżeli pakiet ten nie jest jeszcze zainstalowany, w czasie instalowania wymagane będzie dodatkowych 150 MB wolnego miejsca na dysku. Pakiet.NET Framework jest dostarczany wraz z oprogramowaniem Machine Edition, nie jest więc konieczne oddzielne instalowanie go. Ostrzeżenie: Po zainstalowaniu Machine Edition i.net Framework, nie wolno instalować wersji starszych lub beta pakietu.net Framework. Powoduje to bowiem nieprawidłową pracę nowszej wersji.net Framework. Windows NT Runtime Uproszczona wersja Logic Developer - PC i View Developer. Pliki wykonawcze są automatycznie pobierane z komputera edycyjnego po przesłaniu projektu. Windows NT wersja 4.0 z Service Pack 4 lub nowszym -lub- Windows 2000 Professional (zalecany Service Pack 3) -lub- Windows XP Professional (Zalecany Service Pack 1). Komputer Pentium 233 MHz (Zalecany 500 MHz ) Uwaga: W systemach Windows 2000 i Windows XP Professional wymagany jest procesor 300 MHz. 64 MB RAM (Zalecane 128 MB). 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Hard Real-time Runtime Uproszczona wersja Logic Developer - PC i View Developer. Pliki wykonawcze są automatycznie pobierane z komputera edycyjnego po przesłaniu projektu. Windows NT wersja 4.0 z Service Pack 4 lub nowszym. VentureCom RTX wersja 4.3 lub 5.0. Komputer Pentium 200 MHz. 64 MB pamięci RAM. 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Windows CE Runtime Dla komponentów HMI i program sterujący: GE Fanuc ControlStation CE, ControlStation CE II, ControlStation CE IIx lub QuickPanel Control. Tylko dla HMI: GE Fanuc ViewStation CE, ViewStation CE II, ViewStation CE IIx lub QuickPanel View. 2 Machine Edition 5.00

9 Witamy Instalowanie INSTALOWANIE Najnowsze informacje, uwagi do bieżącej wersji i listy obsługiwanego sprzętu dla produktów Machine Edition podane są w pliku Important Product Information (IPI)(Ważne informacje o produkcie (IPI)) zamieszczonym na płycie CD. Istnieje kilka sposobów przeglądania tego dokumentu W czasie instalowania oprogramowania Machine Edition, należy na ekranie początkowym wybrać przycisk Important Product Information (Ważne informacje o produkcie (IPI)). Z menu Help (Pomoc) oprogramowania Machine Edition wybrać polecenie Important Product Information (Ważne informacje o produkcie -IPI). Po uruchomieniu Machine Edition, należy kliknąć kartę InfoView (Przeglądarka informacji) w oknie Navigator (Nawigator), a następnie dwukrotnie kliknąć odsyłacz Important Product Information (Ważne informacje o produkcie (IPI)), znajdujący się pod hasłem Getting Started (Pierwsze kroki). Po uruchomieniu Machine Edition, kliknąć przycisk Home znajdującą się na pasku narzędziowym InfoViewer (Przeglądarka informacji), a następnie kliknąć odsyłacz What s New (Co Nowego) znajdujący się po lewej stronie, pod hasłem Get Started (Rozpoczynanie pracy). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w instalowaniu oprogramowania Machine Edition, prosimy o kontakt z Działem pomocy technicznej (dodatkowe informacje podano na stronie 6). W celu zainstalowania oprogramowania Machine Edition z płyty CD 1. Włożyć płytę CD z oprogramowaniem Machine Edition do napędu CD-ROM. System Windows automatycznie uruchomi program instalacyjny. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić plik Setup.exe znajdujący się w katalogu głównym na płycie CD. 2. Kliknąć przycisk Install (Instalowanie) w celu rozpoczęcia procesu instalacji. 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli na komputerze zainstalowana jest wcześniejsza wersja Machine Edition, należy ją odinstalować przed rozpoczęciem instalowania nowszej wersji. Czynność tę należy wykonać wyłącznie po wyświetleniu takiego polecenia przez program instalacyjny. Nie należy usuwać plików pozostawionych w czasie odinstalowywania, są one wykorzystywane przez nowszą wersję. W celu zainstalowania View i Logic Developer - PC z płyty CD 1. Włożyć płytę CD z oprogramowaniem Machine Edition do napędu CD-ROM. Jeżeli program instalacyjny zostanie automatycznie uruchomiony przez Windows, należy go zakończyć wciskając przycisk Exit (Zakończ). 2. W oknie Eksploratora Windows, przejść do foldera Install\CIMPLICITY Machine Edition Runtime Install\Disk1 na płycie instalacyjnej CD. 3. Dwukrotnie kliknąć plik "Setup.exe" znajdujący się w tym folderze. 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Machine Edition

10 1 Witamy Autoryzacja produktu AUTORYZACJA PRODUKTU Przed rozpoczęciem tworzenia projektów w Machine Edition, należy najpierw autoryzować oprogramowanie. W przypadku braku autoryzacji, na krótki okres próbny udostępniana jest ograniczona liczba funkcji oprogramowania. Proces autoryzacji nie jest czasochłonny, a pozwala na korzystanie z pełnej funkcjonalności produktu. Dostępne są dwa rodzaje autoryzacji: autoryzacja z wykorzystaniem klucza programowego oraz autoryzacja z wykorzystaniem klucza sprzętowego. Produkty Machine Edition zainstalowane na tym samym komputerze mogą korzystać z różnych typów autoryzacji. W celu wyświetlenia produktów z aktualną autoryzacją, należy z menu Help (Pomoc) oprogramowania Machine Edition wybrać polecenie Product Authorization (Autoryzacja produktu), a następnie Auhtorize Software (Autoryzuj oprogramowanie). Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Product Authorization (Autoryzacja produktu). Jeżeli do portu USB podłączony jest klucz sprzętowy, można zaznaczyć opcję Show Hardware Key (Wyświetl klucz sprzętowy) w celu wyświetlenia produktów, dla których autoryzacja zapewniana jest poprzez ten klucz. Autoryzacja poprzez klucz sprzętowy Do autoryzacji poprzez klucz sprzętowy wymagany jest specjalny klucz sprzętowy USB. W kluczu tym zapamiętane są informacje odnośnie autoryzowanych produktów, wprowadzone przez dystrybutora oprogramowania. Klucze sprzętowe wykorzystywane są wyłącznie do autoryzacji oprogramowania Machine Edition przeznaczonego do tworzenia projektów: do autoryzacji wersji wykonawczych Machine Edition, wymagany jest klucz programowy. Autoryzacja poprzez klucz sprzętowy, dostępna tylko w systemach Windows 2000 i Windows XP, wymaga wolnego portu USB w komputerze. W celu autoryzacji produktów Machine Edition za pomocą klucza sprzętowego 1. Zlokalizować wolny port USB w komputerze. Zwykle porty USB są umieszczone z przodu lub z tyłu obudowy, albo z boku w przypadku laptopów. W niektórych rozwiązaniach, port USB jest umieszczany w monitorze. 2. Włożyć klucz sprzętowy do portu USB. Jeżeli klucz jest wkładany do portu USB po raz pierwszy, wyświetlane jest okno dialogowe informujące o wykryciu przez system Windows nowego sprzętu i aktualizowaniu ustawień systemu. Zamknięcie przez system tego okna dialogowego informuje, że nastąpiło aktywowanie ustawień zapisanych w kluczu sprzętowym i można korzystać z produktów Machine Edition autoryzowanych przez ten klucz. W czasie korzystania z oprogramowania Machine Edition, klucz musi być przez cały czas w porcie. Usunięcie klucza z portu powoduje cofnięcie autoryzacji odpowiednich produktów, można jednak nadal korzystać z produktów autoryzowanych poprzez klucz programowy. W celu przeniesienia autoryzacji na inny komputer, wystarczy po prostu wyjąć klucz sprzętowy z jednego komputera i podłączyć do portu USB w innym komputerze. Autoryzacja poprzez klucz programowy W celu autoryzacji produktów Machine Edition poprzez klucz programowy, wymagane jest skontaktowanie się z nami poprzez telefon, fax lub . Przy autoryzacji poprzez telefon proszę pamiętać, że jest to możliwe wyłącznie w dni robocze (w godzinach 8:00 do 16:00) czasu MST). Klucz programowy pozwala na autoryzację określonego komputera lub stacji roboczej. Jeżeli zachodzi potrzeba wykorzystywania oprogramowania Machine Edition na innym komputerze, należy przenieść autoryzację do tego komputera (proszę porównać z informacjami na stronie 5). W celu autoryzowania kopii Machine Edition za pomocą klucza programowego 1. Przygotować otrzymany numer(y) seryjne. Numery seryjne podane są w Umowie licencyjnej, która dostarczana jest wraz z produktem. 2. Uruchomić program Product Authorization, wybierające kolejno menu Start/Programy/CIMPLICITY Machine Edition/Product Authorization. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Product Authorization (Autoryzacja produktu). 3. Kliknąć przycisk Add (Dodaj). 4. Wybrać sposób komunikacji, który zostanie użyty do przeprowadzenia procesu autoryzacji: Internet, Phone/Fax/ (Telefon/Faks/ ) lub Floppy Disk Transfer (Transfer poprzez stację dyskietek). Kliknąć Next (Następny). Jeżeli została wybrana opcja Internet, należy przejść do punktu 5. Jeśli wybrano opcję Phone/ Fax/ (Telefon/ Faks/ ), przejść do punktu 5. Jeżeli natomiast wybrana została opcja Floppy Disk Transfer (Transfer poprzez stację dyskietek), należy upewnić się, że posiadana jest dyskietka do autoryzacji. 4 Machine Edition 5.00

11 Witamy Autoryzacja produktu W celu przeniesienia autoryzacji na inny komputer 5. Wypełnić pola w oknie dialogowym. Pola, które są oznaczone znakiem gwiazdki (*) muszą zostać wypełnione. W przypadku autoryzacji poprzez sieć, po zakończeniu wypełniania formularza kliknąć Submit Authorization (Wyślij Autoryzację). W przypadku autoryzacji poprzez telefon/fax, należy po zakończeniu wypełniania formularza kliknąć na ikonę przycisku Phone/Fax (Telefon/Fax) i zadzwonić pod numer telefonu wyświetlany na ekranie w celu otrzymania nowego kodu(ów) do autoryzacji. W przypadku autoryzacji przez , po zakończeniu wypełniania formularza kliknąć przycisk Send E- mail (Wyślij ). Phone (Telefon). Zadzwonić pod numer telefonu wyświetlany na ekranie w celu otrzymania nowego kodu(ów) do autoryzacji. Fax (Faks). Kliknąć Print FAX (Drukuj FAX) i wysłać faksem prośbę o autoryzację produktu (numer faksu podany jest na wydruku). W odpowiedzi zostanie przesłany faks zawierający nowy kod (y). Internet. Na stronie sieciowej Authorization, kliknąć Submit Authorization. Odpowiedź z nowym kodem (-ami) zostanie przesłana poprzez Kliknąć Authorize (Autoryzuj) w celu wysłania wiadomości . Odpowiedź z nowym kodem (-ami) zostanie przesłana poprzez . Autoryzacja produktu zostaje zakończona po wprowadzeniu i zaakceptowaniu przez program nowego kodu autoryzacji. Zależnie od rodzaju zakupionego produktu, może zaistnieć potrzeba uruchomienia programu Autoryzacji produktu kilka razy. Przykładowo, jeżeli został zakupiony produkt ControlStation NT, konieczne będzie autoryzowanie zarówno wersji Runtime jak i wersji Development. Uruchamianie oprogramowania dozwolone jest tylko na komputerze, na którym został przeprowadzony proces autoryzacji produktu. Jeżeli wystąpi potrzeba tworzenia projektów na innym komputerze, konieczne jest zrealizowanie poniższych kroków w celu przeniesienia autoryzacji na inny komputer. 1. Zainstalować oprogramowanie Machine Edition na komputerze, na który przenoszona będzie autoryzacja. Uruchomić program Product Authorization, wybierające kolejno menu Start/Programy/CIMPLICITY Machine Edition/Product Authorization. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Product Authorization (Autoryzacja produktu). 2. Kliknąć Move (Przenieś), a następnie kliknąć OK. W górnej części ekranu, po prawej stronie podany jest Target Site Code (Kod docelowego stanowiska). Zapisać dokładnie ten kod. Należy upewnić się, czy jest on poprawnie zapisany, gdyż w innym wypadku dalsza praca nie będzie możliwa. Kod ten będzie potrzebny podczas przenoszenia autoryzowanego oprogramowania z komputera źródłowego. 3. Kliknąć Authorize by disk (Autoryzuj za pomocą dyskietki). W tym punkcie, należy przejść do komputera źródłowego, na którym jest zainstalowane autoryzowane oprogramowanie i przenieść autoryzację na dyskietkę. 4. Uruchomić na komputerze źródłowym program Autoryzacja produktu. 5. Kliknąć Move (Przenieś), a następnie kliknąć OK. Wprowadzić Target Site Code (Kod stanowiska), który został zapisany w kroku numer 3 i kliknąć Next (Następny). Upewnić się, czy kod stanowiska jest poprawny i kliknąć OK. 6. Włożyć czystą, sformatowaną dyskietkę do stacji dyskietek i kliknąć Next (Następny). Kod autoryzacji zostanie przeniesiony na dyskietkę i powinno pojawić się okno dialogowe z komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu operacji. Kliknąć OK. 7. Przejść z powrotem do komputera, na który przenoszona jest autoryzacja i włożyć dyskietkę do stacji. (Powinien zostać wyświetlony komunikatem żądający włożenia do napędu dysku do autoryzacji.) Kliknąć Next (Następny). 8. Kliknąć Finish (Koniec). Na ekranie powinna być w tym momencie wyświetlona informacja o pomyślnym zakończeniu operacji przenoszenia. Kliknąć OK. W tym momencie, autoryzacja została przeniesiona na nowy komputer. Machine Edition

12 1 Witamy Pomoc techniczna POMOC TECHNICZNA Pomoc dostępna jest dla zarejestrowanych użytkowników bezpłatnie przez okres 90 dni od daty zakupu. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc, można zakupić odpowiednią usługę u lokalnego dystrybutora GE Fanuc. W przypadku wystąpienia trudności, których nie udało się rozwiązać w oparciu o informacje zawarte w podręczniku do produktu, pomocy komputerowej lub w oparciu o bazę danych Proficy GlobalCare, prosimy o kontakt telefoniczny, albo poprzez fax lub . Przy rozmowach telefonicznych, zalecane jest korzystanie z telefonu znajdującego się w pobliżu komputera z uruchomionym oprogramowaniem Machine Edition. Należy także mieć przygotowane następujące informacje, co przyspieszy i usprawni naszą obsługę: Numer seryjny odczytany z opakowania płyty CD do isntalacji oraz nazwa produktu i numer jego wersji odczytany z okna dialogowego Help (Pomoc) >About (O programie). Marki i modele wszystkich komponentów sprzętowych systemu komputerowego. Rodzaj systemu operacyjnego i numer jego wersji. Działania, które zostały wcześniej podjęte w celu usunięcia problemu. Ameryka Północna Linia pomocy: GEFANUC ( ) Faks: (780) Internet: Komentarze na temat naszych podręczników oraz pomoc: Adres pocztowy: GE Fanuc 2700 Oxford Tower, St. Edmonton, AB, Canada, T5J 3G1 Ameryka Południowa Telefon +58 (261) Faks: +58 (261) Internet: (proszę odwiedzić naszą portugalską stronę internetową o adresie Adres pocztowy: GE Fanuc Automation Latin America Call 120 con Av. 17, Los Haticos -GE Turbimeca Maracaibo, Venezuela Europa Internet: Aktualne informacje kontaktowe podane są na naszej stronie internetowej odsyłacz "Offices i Services". Aktualne informacje techniczne podane są na stronie internetowej 6 Machine Edition 5.00

13 Proficy Machine Edition Oprogramowanie Proficy Machine Edition to kompletny, zintegrowany system do tworzenia aplikacji automatyki. Przy pracy w zintegrowanym środowisku Machine Edition, użytkownik poświęca więcej czasu na tworzenie aplikacji niż na naukę obsługi oprogramowania. Produkty Machine Edition są w pełni zintegrowane: Korzystają z tej samej bazy danych projektu. Zapewniana jest pełna synchronizacja danych pomiędzy aplikacjami. Posiadają wspólny zestaw narzędzi, w efekcie czego użytkownik korzysta zawsze z tego samego interfejsu obsługi w całym procesie tworzenia projektu. W pełni obsługują metodę "przeciągnij i upuść". Posiadają cechy systemu uniwersalnego. Użytkownik posiada możliwość wyboru typu urządzeń, do których przesyłane będą projekty oraz na których będą one uruchamiane. Pierwsza część tego rozdziału zawiera podstawowe informacje o środowisku Machine Edition. W drugiej części zamieszczono opis kluczowych koncepcji oprogramowania Machine Edition, które powinny być poznane przez użytkownika przed rozpoczęciem pracy. Trzecia część przedstawia sposób otwierania i eksplorowania przykładowych projektów dostarczanych wraz z oprogramowaniem Machine Edition. Zapoznanie się z nimi pozwoli na uzyskanie wiadomości niezbędnych do tworzenia własnych projektów przeznaczonych do automatyzacji. Podstawowe procedury obsługi podano w Samouczkach Pomocy komputerowej (zamieszczone są na karcie InfoView (Przeglądarka informacji) w oknie Navigator (Nawigator)). Machine Edition

14 2 Proficy Machine Edition Pierwsze kroki W celu uruchomienia Machine Edition PIERWSZE KROKI Oprogramowanie Machine Edition pozwala na szybkie rozpoczęcie tworzenia własnych projektów. 1. Kliknąć Start, wybrać Programy, CIMPLICITY Machine Edition, a następnie CIMPLICITY Machine Edition. (Proszę porównać z informacjami na stronie 22.) Jeżeli oprogramowanie Machine Edition zostało uruchomione po raz pierwszy po zainstalowaniu, wyświetlane jest okno dialogowe Environment Themes (Szablony widoku). Domyślny temat można zmienić w późniejszym czasie wybierając z menu Window (Okno) polecenie Apply Theme (Zastosuj szablon widoku). 2. Wybrać żądany szablon. 3. Kliknąć OK. Po otwarciu projektu wygląd ekranu będzie zgodny z wybranym w oknie dialogowym Environment Themes (Szablony widoku) podglądem. Podczas pracy użytkownik z pewnością będzie wielokrotnie modyfikował środowisko pracy poprzez otwieranie i zamykanie okien, zmianę wyświetlanych pasków narzędziowych, itp. Wszystkie wprowadzone zmiany są zapamiętane w domyślnej konfiguracji środowiska. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego CIMPLICITY Machine Edition. Zaznaczyć w celu otwarcia istniejącego projektu Zaznaczyć w celu utworzenia nowego, pustego projektu. Zaznaczyć w celu utworzenia nowego projektu w oparciu o szablon projektu Machine Edition. Zaznaczyć w celu wybrania projektów, które były ostatnio otwierane Zaznaczyć w celu wyświetlenia wszystkich istniejących projektów Zaznaczyć, jeżeli okno to ma nie być ponownie wyświetlane. 4. Wybrać odpowiednią opcję w celu otwarcia projektu. Domyślnie wybierana jest opcja Open an existing project (Otwórz istniejący projekt). 8 Machine Edition 5.00

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd

Program do optycznego rozpoznawania znaków. ABBYY FineReader. Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika. 2003 ABBYY Software Ltd Program do optycznego rozpoznawania znaków ABBYY FineReader Wersja 7.0 Podręcznik użytkownika 2003 ABBYY Software Ltd Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo