MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej"

Transkrypt

1 MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

2 3 Data wydania: Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie z instrukcji...3 Przeznaczenie...3 Obowiązki użytkownika...4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...4 Ważne Informacje...4 Dane techniczne urządzenia...6 Dane techniczne urządzenia...6 Warunki robocze otoczenia...6 Dane techniczne urządzenia...6 Informacje dotyczące przepisów...7 Normy bezpieczeństwa...7 Normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC)...7 Dyrektywy UE...7 Oznaczenia aprobaty agencji...7 Informacje Federalnej Komisji Łączności (FCC)...7 Konfiguracja Systemu 3M do diagnostyki molekularnej...7 Zawartość opakovania...7 Minimalne wymagania komputera...8 Rozpakowywanie i konfiguracja urządzenia...8 Instalowanie oprogramowania...10 Obsługa Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...18 Logowanie...18 Korzystanie ze Strony startowej...19 Korzystanie z opadającego paska bocznego...19 Korzystanie z Paska menu...20 Korzystanie z Paska stanu...21 Zamykanie programu...21 Wylogowywanie...21 Monitorowanie stanu urządzenia...21 Konfigurowanie informacji administracyjnych...24 Użytkownicy...24 Dodawanie użytkowników...24 Usuwanie użytkowników...25 Ukrywanie użytkowników...25 Zmiana hasła...25 Wyświetlanie użytkowników...25 Urządzenia...26 Dodawania urządzeń...26 Nadawanie nazw urządzeniom...27 Ukrywanie urządzeń...27 Zmiana kolejności urządzeń...27 Usuwanie urządzeń...27 Wyświetlanie urządzeń...28 Konfigurowanie pól...28 Próbki...30 Dodawanie próbek...31 Modyfikowanie próbek...31 Usuwanie próbek...31 Ukrywanie próbek...31 Importowanie próbek...32 Eksportowanie próbek...34 Zestawy testów...34 Dodawanie zestawów testów...34 Usuwanie zestawów testów...35 Ukrywanie zestawu testów

3 Wykonywanie badań...36 Konfigurowanie nowego badania...36 Uruchamianie badania...40 Importowanie nowego badania...40 Eksportowanie definicji badania...41 Wyświetlanie badań według rodzaju testu...41 Zapisywanie badania jako szablonu...42 Konfigurowanie nowego badania z szablonu...42 Wyświetlanie wyników badania...44 Eksportowanie wyników badania...47 Generowanie raportów badań...48 Raport układu badań...48 Raport badania...48 Rejestr temperatur urządzenia...48 Otwieranie zapisanego badania...48 Usuwanie badań...49 Generowanie raportów zarządzania...51 Generowanie raportów wyników wyszukiwania...51 Generowanie Raportu próbek...52 Generowanie raportów zestawów testów...53 Generowanie raportów Ukończonych badań...54 Generowanie raportu rejestru audytów...55 Generowanie raportów Użytkowników...56 Generowanie raportów Autodiagnostyki urządzeń...56 Generowanie raportów Rejestru temperatury urządzeń...57 Terminy i definicje...58 Zadania administratora...59 Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych...59 Przywracanie bazy danych z kopii zapasowej...63 Odinstalowywanie oprogramowania...66 Menu wszystkich programów...66 Uninstall.exe...66 Panel sterowania...66 Wykonanie autodiagnostyki urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej...67 Zanim rozpoczniemy...67 Uruchamianie funkcji Autodiagnostyki...68 Wyświetlanie pliku rejestru błędów...68 Uaktualnianie firmware'u w Windows XP...68 Uaktualnianie firmware'u w Windows 7/Vista...71 Czyszczenie i odkażanie urządzenia...76 Czyszczenie powierzchni zewnętrznych...76 Dezynfekcja wnętrza urządzenia...76 Pakowanie urządzenia w celu wysłania do serwisu 3M...78 Rozwiązywanie problemów...80 Rozwiązywanie problemów z Urządzeniem 3M do diagnostyki molekularnej...80 Rozwiązywanie problemów z instalacją Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...81 Rozwiązywanie problemów z działaniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej...83 Kontakt z 3M w sprawie informacji o produktach i usługach...84 Dział Wsparcia Technicznego 3M...84 Znaki towarowe...84 Załącznik...84 Przykłady raportów...85 Wyniki wyszukiwania...85 Raporty próbek...86 Raport zestawów testów...87 Raport ukończonych badań...88 Raport Użytkowników...89 Raport autodiagnostyki urządzenia...90 Rejestr temperatur urządzenia...91 Rejestr audytów...92 Układ badania...93 Raport z badania (wraz z grafiką)...94 Przykładowe pliki eksportu/importu...96 Plik.CSV...96 Uruchom konfigurację wartości danych pliku (.CSV)...96 Uruchomić plik.csv...97 Umowa licencyjna

4 Korzystanie z instrukcji 1. Instrukcja obsługi Systemu 3M do diagnostyki molekularnej jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi, należy kliknąć [Pomoc] na pasku menu, a następnie wybrać Instrukcja obsługi. 2. Kliknąć dowolną pozycję ze Spisu treści, aby natychmiast przejść do wybranego rozdziału, przewinąć w dół spis lub przejrzeć treść Instrukcji obsługi kartka po kartce. 3. Uaktualnienia Oprogramowania systemu 3M do diagnostyki molekularnej obejmują również uaktualnienia niniejszej Instrukcji obsługi, które zostaną automatycznie zainstalowane łącznie z uaktualnieniami oprogramowania. 4. Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera opis obsługi i zachowania Oprogramowania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej i została tak skonstruowana, aby odpowiadać po kolei na wszystkie kwestie związane z obsługą, które mogą okazać się użyteczne dla użytkownika. Została skonstruowana przy założeniu, że użytkownicy przeszukują Spis treści w poszukiwaniu opisu określonych działań, które chcą wykonać i postępują według tych szczegółowych poleceń, wykonując zadanie. 5. W instrukcji opisującej obsługę oprogramowania krok po kroku zastosowano następujący styl wytycznych: a. Tekst kursywą określa nazwę okna b. Tekst wytłuszczony to właściwy opis elementów pojawiających się w oknie c. [Tekst wytłuszczonym w nawiasach] określa nazwę przycisku, który można wybrać w obrębie okna Przeznaczenie Urządzenie do diagnostyki molekularnej marki 3M jest przeznaczone do współpracy z testami do diagnostyki molekularnej 3M w celu szybkiego wykrywania patogenów w żywności wzbogaconej lub próbkach pobranych w zakładach przeróbki żywności, dzięki wykorzystaniu izotermicznej amplifikacji i zjawiska bioluminescencji. Aktualna lista dostępnych testów do diagnostyki molekularnej 3M przeznaczonych do współpracy z urządzeniem do diagnostyki molekularnej dostępna jest u oficjalnych przedstawicieli 3M Food Safety. 3M nie zaprojektował ani nie przewidział urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej do współpracy z testami do diagnostyki molekularnej innych producentów. Urządzenie zostało zaprojektowane i przebadane wyłącznie pod kątem użytkowania z modułem zasilającym wyznaczonym i dostarczanym przez firmę 3M. 3M przewiduje, że urządzenie do diagnostyki molekularnej 3M będzie obsługiwane przez techników odpowiednio przeszkolonych w zakresie użytkowania urządzenia diagnostycznego 3M i testów do diagnostyki molekularnej 3M. Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej jest przeznaczone do pracy z próbkami poddanymi obróbce termicznej podczas fazy lizy testów, której zadaniem jest niszczenie organizmów obecnych w próbce. Próbki, które nie zostały poddane prawidłowej obróbce termicznej podczas lizy testów, mogą stanowić potencjalne zagrożenie biologiczne i NIE powinny być wprowadzane do Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. 3

5 Obowiązki użytkownika PL OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA Użytkownicy są odpowiedzialni za zapoznanie się z instrukcjami oraz informacjami dotyczącymi produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem lub zachęcamy do skontaktowania się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem firmy 3M. Przy wyborze metody testowania należy mieć na uwadze, że takie czynniki zewnętrzne jak metody próbkowania, protokoły testowania, przygotowanie próbki, dalsze postępowanie i technika laboratoryjna mogą wpływać na uzyskiwane wyniki. Obowiązkiem użytkownika przy wyborze jakiejkolwiek metody testowania lub produktu jest poddanie ocenie dostatecznej liczby próbek z właściwymi matrycami i z uwzględnieniem zagrożeń powodowanych przez mikroorganizmy, tak aby zastosowana metoda testowania mogła spełnić oczekiwania użytkownika i ustalone przez niego kryteria. Obowiązkiem użytkownika jest również dopilnować, aby zastosowane metody testowania i uzyskane wyniki spełniały wymagania klienta i dostawcy. Tak jak w przypadku każdej innej metody testowania wyniki uzyskiwane dzięki zastosowaniu dowolnego produktu 3M Food Safety nie stanowią gwarancji jakości testowanych matryc lub procesów. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ważne Informacje Przed i podczas użytkowania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. Zachować niniejszą instrukcję, aby można było z niej korzystać w przyszłości. OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA: UWAGA: Wyjaśnienie konsekwencji słów ostrzegawczych Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować mniejsze lub średnie obrażenia. Oznacza sytuację, która, jeśli się jej nie zapobiegnie, może być przyczyną wyłącznie uszkodzeń mienia. Podsumowanie danych dotyczących etykiet zawierających informacje o bezpieczeństwie Niebezpieczne napięcie Przeczytać załączoną dokumentację Gorąca powierzchnia System podlega przepisom dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkt zawiera elementy elektryczne oraz elektroniczne i nie wolno go wyrzucać do standardowych pojemników na odpady. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje na temat usuwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. PRZESTROGA: Poddać recyklingowi, aby zapobiec skażeniu środowiska. Produkt ten zawiera części nadające się do recyklingu. W celu uzyskania informacji dot. recyklingu należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy 3M. 4

6 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko związane z niebezpiecznym napięciem i zagrożeniem pożarem: - zasilacz należy stawiać w miejscu widocznym i łatwo dostępnym. Wtyczka umieszczana w gniazdku ściennym służy do odłączania urządzenia od zasilania. - należy stosować wyłącznie kable zasilające przeznaczone do współpracy z produktem i posiadające certyfikat dopuszczający do stosowania w kraju użytkowania. - nie dopuszczać do zawilgocenia zasilacza. - nie modyfikować ani nie serwisować urządzenia. Korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanego personelu serwisowego 3M. - nie używać zasilacza w przypadku uszkodzenia obudowy. - urządzenia nie można używać, jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony. Korzystać wyłącznie z pomocy autoryzowanego personelu serwisowego 3M. Należy stosować wyłącznie części zamienne zalecane przez 3M. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z ekspozycją na chemikalia i zagrożenia biologiczne: - należy zawsze przestrzegać standardowych procedur bezpieczeństwa pracy w laboratorium, pamiętając o stosowaniu podczas obsługi urządzenia odpowiedniej odzieży ochronnej i ochrony oczu. - przed oddaniem urządzenia do serwisowania lub przed utylizacją należy zawsze wykonać procedurę dezynfekcji. Aby zmniejszyć ryzyko związane z występowaniem wyników fałszywie ujemnych prowadzących do dopuszczenia do obrotu produktów skażonych: - zamontować urządzenie na stabilnej, suchej, wypoziomowanej powierzchni, pozostawiając około 30 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem na otwieranie drzwi. - urządzenia nie należy używać, jeżeli samo urządzenie lub jeden z jego elementów wyglądają na uszkodzone. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo związane ze skażeniem amplikonu lub wynikami fałszywie dodatnimi: - probówek z reagentami po zakończeniu cyklu nie należy otwierać. - należy regularnie dezynfekować Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej roztworem 1-5% (obj.: obj. w wodzie) roztworu podchlorynu sodu (informacje na ten temat znajdują się w rozdziale Czyszczenie). PRZESTROGA Aby zmniejszyć ryzyko związane z ekspozycją na chemikalia: - zapoznać się i przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania pojemników z izopropanolem i podchlorynem sodu oraz danych z kart charakterystyk (MSDS) tych substancji. Aby zmniejszyć ryzyko związane ze skażeniem środowiska: - należy przestrzegać obowiązujące przepisy podczas utylizacji urządzenia lub każdego z jego elementów elektronicznych. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo związane z powierzchniami nagrzewającymi się do wysokich temperatur: - należy unikać kontaktu z blokiem wkładu grzewczego z aluminium, gdy jest on rozgrzany. UWAGA Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia: - do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników takich jak aceton czy rozcieńczalnik do lakierów; należy unikać używania ściernych środków czyszczących. - zewnętrzną powierzchnię obudowy urządzenia należy czyścić miękką ściereczką i czystą wodą lub delikatnym uniwersalnym i nieściernym środkiem czyszczącym. - należy stosować wyłącznie zalecane środki czyszczące i dezynfekcyjne, wyszczególnione w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności tych środków z jakąkolwiek częścią urządzenia należy skontaktować się z producentem. - Jeśli sprzęt jest użytkowany w sposób nieopisywany w niniejszej instrukcji, ochrona oferowana przez urządzenie może być osłabiona. 5

7 Dane techniczne urządzenia PL Dane techniczne urządzenia Model MDS100 Dane techniczne Jednostki miary Napięcie 24 V VDC Prąd 2,5 A Ampery Zasilanie Dane techniczne Jednostki miary Napięcie wejściowe V VAC Częstotliwość 50/60 Hz Herc Maksymalny prąd wejściowy 1,5 A Ampery Napięcie wyjściowe 24 V VDC Prąd wyjściowy 2,5 A Ampery Warunki robocze otoczenia Warunki otoczenia Warunki pracy Jednostki miary Wysokość n.p.m. Maks m metry Temperatura robocza 15 C 35 C C Temperatura przechowywania -10 C 60 C C Wilgotność względna 30 80% bez kondensacji % Stopień zanieczyszczenia 2 Kategoria instalacji (przepięcie) II Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach Dane techniczne urządzenia Dane techniczne Jednostki miary Długość 292 (11,5) mm (cale) Szerokość 213 (8,4) mm (cale) Wysokość 96 (3,8) mm (cale) Masa 4,3 (9,5) kg (funty) Złącza zewnętrzne złącze USB 2.0 typ B Męskie 2,1 mm śr. wewn. 5,5 mm śr. zewn. Jack 6

8 Informacje dotyczące przepisów Normy bezpieczeństwa IEC/EN , Wydanie 2 UL CAN/CSA C22.2 No EIC Dyrektywy UE Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa EMC RoHS WEEE REACH Normy dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC) PL USA: FCC część 15 podrozdział B Kanada: ICES-003 EEA: EN Australia: AS/NZF /2 Oznaczenia aprobaty agencji UL (USA) C-UL CE FCC/IC C-tick (kod 3M to N1108) Certyfikat (schemat) CB CCC Informacje Federalnej Komisji Łączności (FCC) Urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono przy tym, że spełnia ono wartości dopuszczalne obowiązujące w stosunku do urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Wartości te służą zapewnieniu odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami podczas użytkowania urządzenia w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją instalacji i użytkowania, może generować zakłócenia szkodliwe dla systemów łączności radiowej. Użytkowanie tego urządzenia w osiedlach mieszkaniowych może z dużym prawdopodobieństwem powodować szkodliwe zakłócenia, w którym to wypadku użytkownik będzie musiał je wyeliminować na własny koszt. Konfiguracja Systemu 3M do diagnostyki molekularnej Zawartość opakovania Urządzenie 3M MDS 100 do diagnostyki molekularnej Zasilacz zewnętrzny Przewody zasilacza zewnętrznego Kabel USB (1) Dysk 3M z oprogramowaniem do diagnostyki molekularnej (1) Taca 3M szybkiego ładowania (1) Wkładka 3M bloku chłodzenia do diagnostyki molekularnej (1) Taca 3M bloku chłodzenia do diagnostyki molekularnej (1) Narzędzie 3M do zakładania/zdejmowania korków probówek do diagnostyki molekularnej Liza (1) Narzędzie 3M do zakładania/zdejmowania korków probówek do diagnostyki molekularnej Reagent (1) Stojak na probówki Liza (1) Stojak na probówki z reagentem (1) 7

9 Minimalne wymagania komputera Microsoft Windows XP z Service Pack 3 (SP3) lub Microsoft Windows Vista z Service Pack 2 (SP2) albo Microsoft Windows 7 (32- lub 64-bit) Procesor 2.0 GHz Intel Pentium 4 lub podobny 2 GB RAM (3 GB RAM zalecane) 20 GB wolnej powierzchni dyskowej Napęd CD/DVD USB 2.0 System 3M do diagnostyki molekularnej bazuje na platformie Microsoft.NET Framework 4 i wykorzystuje lokalną bazę Microsoft SQL Server 2008 R2 Express do magazynowania danych. Te elementy wchodzą w skład pakietu Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej i mogą być zainstalowane w czasie instalacji oprogramowania, jeżeli nie znajdują się już na dysku komputera. Jeżeli używamy systemu operacyjnego Windows XP, przed instalacją oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zainstalować dodatkowe komponenty firmy Microsoft. Te elementy są dostępne do bezpłatnego pobrania w serwisie internetowym firmy Microsoft. Więcej informacji na ten temat znajduje w rozdziale Instalowanie oprogramowania niniejszej instrukcji obsługi. Wprawdzie program Microsoft SQL 2008 R2 Express jest bezpłatny, ma on jednak ograniczony rozmiar bazy danych. Z czasem ograniczenie rozmiaru może mieć wpływ na działanie Oprogramowania urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w serwisie internetowym firmy Microsoft. Oprogramowanie Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej jest aplikacją komputerową pracującą w środowisku Microsoft Windows, które komunikuje się maksymalnie czterema (4) urządzeniami 3M do diagnostyki molekularnej w celu badania obecności patogenów w żywności. Oprogramowanie urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej jest samodzielną aplikacją komputerową w tym sensie, że do działania nie potrzebuje połączenia z siecią. Rozpakowywanie i konfiguracja urządzenia 1. Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej jest dostarczane w jednorazowym pojemniku transportowym. Taca 3M szybkiego ładowania i podłączane do urządzenia elementy grzejne dostarczane są w oddzielnym kartonie w pojemniku transportowym. 2. Otworzyć pojemnik transportowy, aby uzyskać dostęp do urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej i jego akcesoriów. 3. Sprawdzić, czy System 3M do diagnostyki molekularnej i jego akcesoria nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń podczas rozpakowywania Systemu 3M do diagnostyki molekularnej należy natychmiast złożyć reklamację do firmy transportowej i powiadomić dział sprzedaży 3M lub przedstawiciela serwisu. 4. Zainstalować Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej na komputerze przed podłączeniem do niego Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej. Po zakończeniu instalacji uruchomić oprogramowanie. Informacje na ten temat dostępne są w rozdziałach niniejszej instrukcji poświęconych instalacji oprogramowania. 5. Wyjąć urządzenie z pojemnika transportowego i umieścić je w miejscu stałej pracy na poziomej powierzchni. 6. Wyjąć podłączany element grzejny i Tacę 3M szybkiego ładowania z pojemnika transportowego i postawić je obok urządzenia. Taca 3M szybkiego ładowania Podgrzewacz podłączany Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej 7. Przy użyciu jednorazowego ręcznika lekko zwilżonego wodą destylowaną (woda destylowana lub zdemineralizowana) delikatnie usunąć kurz lub złogi z wewnętrznej powierzchni urządzenia. 8. Przy użyciu jednorazowego ręcznika przetrzeć wewnętrzne powierzchnie urządzenia. 8

10 9. Minimum 1 godzinę odczekać na wyschnięcie wewnętrznych powierzchni urządzenia. Przed ponownym podłączeniem kabla zasilania i kabla USB pozostawić urządzenie na wolnym powietrzu przez przynajmniej 1 godzinę do wyschnięcia. 10. Wprowadzić podłączany podgrzewacz do urządzenia i wyosiować pozycję trzech śrub z otworami. Podłączany podgrzewacz jest umieszczony właściwie, jeżeli jest wypoziomowany z urządzeniem. Jeśli podłączany podgrzewacz jest przechylony pod kątem 45 stopni, oznacza to, że został podłączony odwrotnie i należy go podłączyć ponownie, aby ustawić go w poziomie z urządzeniem. Taca 3M szybkiego ładowania Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej 11. Przy użyciu śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcić trzy śruby z łbem krzyżakowym na podłączanym elemencie grzejnym o ćwierć obrotu, aby przymocować element grzejny do urządzenia Wymagane jest przynajmniej 40,6 cm (16 cali) przestrzeni nad stołem laboratoryjnym na swobodne otwieranie pokrywy urządzenia w celu wkładania lub wyjmowania Tacy 3M szybkiego ładowania. 13. Wybrać odpowiedni do użytku w danym kraju przewód zasilacza zewnętrznego i podłączyć kabel zasilający do dostarczanego przez 3M zasilacza zewnętrznego. 14. Podłączyć kabel zasilania do portu zasilania Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej znajdującego się z tyłu urządzenia i podłączyć wtyczkę kabla zasilania do uziemionego gniazda zasilania prądem zmiennym ( VAC +/- 10%). Zasilacz i/lub wtyczka kabla zasilania muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie odłączenie urządzenia od źródła zasilania. 15. Włożyć kabel USB do portu USB 2.0 Urządzenia 3M do diagnostyki molekularnej, który znajduje się z boku urządzenia, a drugi koniec kabla podłączyć do portu USB 2.0 komputera. 16. Włączyć Urządzenie 3M do diagnostyki molekularnej przy użyciu włącznika znajdującego się na tylnym panelu urządzenia. 17. Windows rozpoznaje obecność nowego urządzenia i automatycznie instaluje oprogramowanie dla tego urządzenia. Systemy Windows 7 i Windows Vista wymagają zatwierdzenia instalacji oprogramowania sterowników, natomiast Windows XP nie wymaga wykonywania takiej czynności. 9

11 Instalowanie oprogramowania Oprogramowanie Systemu do diagnostyki molekularnej Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej jest dostarczane wraz z Microsoft.NET Framework 4 oraz Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. By zainstalować Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej, należy być zalogowanym do systemu Windows jako administrator lub należeć do grupy Administratorzy. Jeśli komputer wyposażony jest w system operacyjny Windows XP lub Vista, przed zainstalowaniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zainstalować następujące komponenty firmy Microsoft. Te elementy są dostępne do bezpłatnego pobrania w serwisie internetowym firmy Microsoft. Elementy te są dostępne w wielu językach, w wersji dla systemów 32-bitowych lub 64-bitowych, należy więc pobrać wersję odpowiednią dla komputera. Windows XP z SP3 Windows Vista z SP2 Windows PowerShell 1.0 Windows PowerShell 2.0 Windows Installer 4.5.NET Framework 3.5 SP1 Przed uruchomieniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zdezaktywować funkcje Windows zarządzania energią, takie jak stan hibernacji lub uśpienia, by zapobiec przypadkowemu przerwaniu działania oprogramowania lub jakichkolwiek aktywnych badań. Nie wylogowywać się z system Windows ani nie przełączać kont użytkowników Windows, gdy badanie jest aktywne, gdyż spowodowałoby to przerwanie badania. 1. Włożyć dysk z Oprogramowaniem 3M do diagnostyki molekularnej do napędu CD/DVD komputera. 2. Użyć Eksploratora Windows, by przejść do napędu i kliknąć dwukrotnie pozycję 3M.Mds.exe, aby uruchomić kreatora instalacji. Uwaga: W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik programu 3M.Mds.exe i wybrać Uruchom jako administrator, aby uruchomić kreatora instalacji. 3. Kreator instalacji wyświetla okno Konfiguracji Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. Przed pojawieniem się tego okna może upłynąć kilka minut. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować. 4. Przeczytać Umowę licencyjną 3M z użytkownikiem końcowym, a następnie kliknąć przycisk [Zgadzam się], aby zaakceptować Umowę licencyjną 3M z użytkownikiem końcowym i przejść do kreatora instalacji. 5. Kreator instalacji sprawdza konfigurację komputera w celu wykrycia wymaganych elementów dla Systemu 3M do diagnostyki molekularnej. Najpierw sprawdza się, czy zainstalowano Microsoft.NET Framework 4. Jeżeli nie jest on obecny, kreator instalacji rozpocznie proces instalacji.net 4. Niniejszy dokument nie zawiera opisu całego procesuinstalacji programu.neta by uzyskać więcej informacji dotyczących celu, zawartości i procesu instalacji składnika Microsoft.NET 4, należy odwiedzić serwis internetowy i wyszukać.net Instalator Framework 4 Standalone. 6. Instalator.NET zaczyna od okna instalacji Microsoft.NET Okno instalacyjne Framework 4. 10

12 7. Przeczytać warunki licencji Microsoft, a następnie kliknąć Przeczytałem i akceptuję warunki licencji, zaznaczyć okienko, aby zaakceptować warunki licencji Microsoft, i kliknąć przycisk [Instaluj]. 8. Po ukończeniu instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zamknąć kreatora instalacji, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórzyć kroki Na ekranie instalacyjnym programu SQL Server wybrać Instaluj Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, aby uruchomić nową instalację aplikacji SQL Server. Więcej informacji na temat produktów Microsoft SQL Server i ich ograniczeń znajduje się w serwisie internetowym Microsoft pod adresem: Uwaga: Jeśli program SQLMDS server jest już zainstalowany na komputerze (np. jeśli ponownie instalujemy lub uaktualniamy wersję oprogramowania), należy wybrać Użyj istniejącego SQL Server i przeskoczyć do kroku 11

13 10. Po otwarciu SQL Server Installation Center, wybrać [Nowa instalacja lub dodać funkcje do już istniejącej instalacji] i kliknąć [Dalej] Przeczytać i zaakceptować umowę licencyjną SQL Server. 12. Na ekranie Wyboru funkcji (Feature Selection), kliknąć [Dalej], aby zaakceptować domyślne funkcje wystąpienia (Instance Features), funkcje współdzielone (Shared Features) i lokalizację katalogu. Nie odznaczać żadnych funkcji. 13. Na ekranie Konfiguracji wystąpienia, kliknąć [Dalej], aby zaakceptować wystąpienie o nazwie SQLMDS i domyślny katalog instalacji. 12

14 14. W ekranie Konfiguracja serwera wybrać NT AUTHORITY\SYSTEM dla pola Nazwa pola dla SQL Server Database Engine. Hasło nie jest wymagane. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować. 15. Kliknąć [Dalej], aby zaakceptować domyślny tryb uwierzytelnienia systemu Windows. Kliknąć [Dodaj], aby określić dodatkowych użytkowników, jeśli jest taka potrzeba. Kliknąć [Dalej] w poniższy ekran w celu rozpoczęcia instalacji. Pojawia się ekran postępu instalacji. 16. Po pomyślnym zainstalowaniu kreator instalacji wyświetla komunikat informujący o zakończeniu instalacji. Kliknąć przycisk [Zamknij]. 17. Po ukończeniu instalacji może być wymagane ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy zamknąć kreatora instalacji, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórzyć kroki W ekranie konfiguracji SQL Server wybrać Użyć istniejącego SQL Server i kliknąć [Dalej]. 13

15 19. W ekranie Ustawienia połączenia bazy danych automatycznie wypełniane jest pole Nazwa serwera. Ten ekran przez klika sekund może być pusty. Kliknąć Dalej, aby zaakceptować ustawienia domyślne, chyba że posiadamy konkretny powód, aby je edytować. 20. Kliknąć przycisk [Połączenie testowe], aby zweryfikować prawidłowość Nazwy serwera (Server Name). Jeżeli test nie powiedzie się, wprowadzić <Computer_Name>\SQLEXPRESS jako nazwa serwera. Wartość dla Nazwy komputera <Computer_Name> można znaleźć, postępując według poniższych kroków: a. Kliknąć Start na pulpicie systemu Windows b. Wybrać Mój Komputer c. Wybrać Wyświetl informacje o komputerze d. Wybrać zakładkę Nazwa komputera Uwaga: Jeżeli baza danych Systemu 3M do diagnostyki molekularnej jest obecna na komputerze (np. kiedy ponownie instalujemy lub uaktualniamy oprogramowanie), domyślnie wybieraną opcją jest Użyj istniejącej bazy danych, która umożliwia połączenie z istniejącą bazą danych i zachowanie danych. Jeżeli opcja ta nie została wybrana, a chcemy użyć istniejącej bazy danych, zaznaczyć kratkę wyboru Użyj istniejącej bazy danych i wybrać bazę danych Mds z listy rozwijanej. Jeśli na komputerze występuje już baza danych Systemu 3M do diagnostyki molekularnej, ale chcemy utworzyć nową bazę danych, to zaznaczenie tego ustawienia należy usunąć. Usunie to wszystkie dane z istniejącej bazy danych, więc przed wykonaniem tej czynności należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych. 21. Kreator instalacji pyta o nazwisko i adres. Te informacje są wymagane. 22. Konfiguracja wstępnego Administratora systemu. Jest to funkcja wymagana. Wprowadzić wszystkie informacje wymienione poniżej, a następnie kliknąć przycisk [Dalej]. Wszystkie pola są wymagane. a. Wprowadzić pełną nazwę użytkownika w randze administratora w polu Pełna nazwa. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. b. Wprowadzić pełną nazwę użytkownika do logowania w polu Nazwa użytkownika. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. Nazwa użytkownika nie reaguje na wielkość liter (wielkie/małe litery). c. Wprowadzić hasło w polu Hasło. Dozwolony jest każdy ciąg znaków. Hasło reaguje na wielkość liter (wielkie/małe litery). d. Wprowadzić ponownie Hasło, aby je potwierdzić, w polu Potwierdź hasło. Hasła z pól Hasło i Potwierdź hasło muszą być identyczne. Uwaga: Po zakończeniu instalacji w przypadku zapomnienia hasła nie można go odzyskać. Jeżeli zapomnimy hasło, musimy ponownie zainstalować oprogramowanie Systemu do diagnostyki molekularnej i utworzyć nową bazę danych. Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnej nie wprowadza żadnych ograniczeń co do struktury loginu lub hasła. Jeśli kwestie bezpieczeństwa mają duże znaczenie, należy zastosować się do praktyk stosowanych w zakresie wprowadzania bezpiecznych nazw i haseł. Zarówno IBM, jak i Microsoft oferują bezpłatne wytyczne dotyczące optymalnych praktyk bezpieczeństwa.więcej informacji pod adresami lub 14

16 23. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować pracę kreatora instalacji. 24. Wybrać format domyślnego Identyfikatora badania. Wszystkie dostępne formaty domyślnego Identyfikatora badania zawierają aktualna datę i następujący po niej numer kolejny utworzenia. Format daty to dwie cyfry oznaczające miesiąc, dwie cyfry oznaczające dzień i dwie lub cztery cyfry oznaczające rok. Numer sekwencyjny jest tworzony przez system i może być jedno-, dwu- lub trzycyfrowy, odseparowany przez nawiasy, myślniki lub podkreślenia. 25. Kliknąć [Dalej], aby kontynuować pracę kreatora instalacji. 26. Oprogramowanie zapewnia opcjonalne, konfigurowane przez użytkownika pola, które można wykorzystać do opisywania próbek. Wartości domyślne dla tych pól zostały przedstawione w tabeli. Te wartości domyślne można zaakceptować, klikając [Dalej] w oknie Konfiguracja indywidualizacji pola lub można dostosować je indywidualnie, wybierając poniższe opcje. Uwaga: Po zakończeniu procesu instalacji, za wyjątkiem pola Pokaż opcje, innych pól nie będzie można dostosowywać. 15

17 Pola próbek Nazwa pola Rodzaj pola Pole wartości Pokaż Pole 1 Rodzaj próbki Lista Surowy Przetworzony Środowiskowy Pokaż Pole 2 Opis Tekst Pokaż Pole 3 Produkt Tekst Pokaż Pole 4 Marka Tekst Pokaż Pole 5 Numer serii Tekst Pokaż Pole 6 Wiersz Tekst Pokaż Pole 7 Klient Tekst Pokaż 27. Aby zmienić którekolwiek z pól domyślnych, należy wykonać następujące czynności. a. Użyć menu rozwijanego Pole, aby wybrać pole, które chcemy zmienić. W sumie dostępnych jest siedem pól. b. Wprowadzić nową nazwę Pola w polu Nazwa pola. c. Użyć menu rozwijanego Rodzaj pola, aby wybrać Rodzaj pola. i. Tekst w polu tekst można wprowadzić tekst w dowolnym formacie. ii. Lista pole lista wymaga wprowadzenia wartości pola z predefiniowanej listy. d. Po wybraniu w poprzednim kroku funkcji Lista należy wprowadzić pozycje listy predefiniowanej w polu Pola wartości. Wartości pól można dodać do listy wartości Pola po kliknięciu [Dalej] w oknie Definiowanie pól dostosowywanych i dokończyć instalację. Jednak wartości pól z listy wartości Pól po kliknięciu Dalej w tym oknie Definicji pól dostosowywanych (krok 29 poniżej) i po ukończeniu instalacji nie można zmieniać. e. Kliknąć ikonę, aby dodać pole wartości. Nastąpi wówczas otwarcie pola tekstowego (przedstawionego po prawej stronie), w której należy wprowadzić tę nową wartość pola. f. Zaakceptować nowe pole wartości, które zostało wprowadzone, klikając ikonę. g. Wybrać kratkę wyboru Pokaż, aby wyświetlić wybrane pole, lub wyczyścić kratkę wyboru Pokaż, aby ukryć wybrane pole. Jeżeli pole jest ukryte, nie jest używane w definicji próbki lub do generowania raportów. To również można zmieniać po zakończeniu instalacji. 28. Powtórzyć powyższe kroki dla każdego z pól, które chcemy zmienić. 29. Kliknąć przycisk [Dalej] po zakończeniu konfiguracji pól. 16

18 30. W ekranie Opcje importu/eksportu należy wybrać lokalizację domyślną dla importu i eksportu plików. Można to również zmienić już po zakończeniu instalacji w menu Administracja>Opcje Importu i Eksportu. 31. Na następnych trzech ekranach kreator instalacji poprosi o wskazanie Folderu docelowego, lokalizacji skrótów do aplikacji oraz folderu Menu Start. W razie potrzeby można zmieniać wartości domyślne dla tych pól. W przypadku braku konkretnych powodów do zmiany tych pól zalecane są wartości domyślne. Kliknąć [Dalej], aby przejść przez wszystkie ekrany. a. Folder docelowy jest to katalog do instalacji głównej dla Oprogramowania do diagnostyki molekularnej 3M. b. Skróty aplikacji MDS są to miejsca, w których kreator instalacji umieści skróty do Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. c. Folder Menu Start jest to lokalizacja w obrębie menu Start, gdzie kreator instalacji umieści skrót do Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. 32. Kliknąć [Instaluj] w oknie Wybierz folder Menu Start, aby rozpocząć instalację. Wyświetlany jest pasek postępu. 17

19 33. Kliknąć [Zakończ], gdy kreator instalacji wyświetla okno Kończenie konfiguracji Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej. Obsługa Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej Przed uruchomieniem Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej należy zdezaktywować funkcje Windows zarządzania energią, takie jak stan hibernacji lub uśpienia, by zapobiec przypadkowemu przerwaniu działania oprogramowania lub jakichkolwiek aktywnych badań. Nie wylogowywać się z system Windows ani nie przełączać kont użytkowników Windows, gdy badanie jest aktywne, gdyż spowodowałoby to przerwanie badania. Logowanie 1. Aby uruchomić Program 3M do diagnostyki molekularnej, należy wejść do Menu Start systemu Windows, wybrać Programy, następnie wybrać System diagnostyczny 3M lub kliknąć dwukrotnie ikonę znajdującą się na pulpicie Microsoft Windows. 2. Wprowadzić nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika i wprowadzić Hasło. 3. Aby wybrać język interfejsu użytkownika inny niż język domyślny (angielski), należy użyć menu rozwijanego Język, aby wybrać język interfejsu użytkownika. Ekran logowania 18

20 Korzystanie ze Strony startowej 1. Oprogramowanie 3M do diagnostyki molekularnego po pomyślnym zalogowaniu wyświetla Stronę startową. Klikając tekst obok ikon ze Strony startowej, można wykonywać następujące operacje. Konfiguruj nowe Badanie utwórz nową definicję Badania Uruchom skonfigurowane cykle uruchomić cykl określony poprzednio Pokaż wyniki cykli wyświetla wyniki z poprzednio wykonanego cyklu badania. Generuj raporty Program tworzy różne standardowe raporty lub wyszukuje wyniki z bazy danych. Administracja Umożliwia administrowanie i konfigurowanie Oprogramowania 3M do diagnostyki molekularnej Instrukcja obsługi Otwiera instrukcję obsługi Systemu 3M do diagnostyki molekularnej (ten dokument). 2. Jeśli chcemy zamknąć Stronę startową, należy kliknąć ikonę na zakładce Strony startowej. 3. Stronę startową można otworzyć w dowolnym czasie. a. Wybrać [Pokaż] z paska menu. b. Wybrać Strona startowa. Strona startowa z opadającym paskiem bocznym, menu głównym i paskiem stanu zostały przedstawione poniżej. Strona startowa Korzystanie z opadającego paska bocznego 1. Wybrać [Pokaż] z paska menu. 2. Wybrać Menu paska bocznego, aby wyświetlić przycisk paska bocznego na wszystkich panelach bez względu na aktywność paska. Menu paska bocznego to funkcja dwustabilna, która oznacza, że można ją włączyć wybierając ją, natomiast ponowne wybranie funkcji wyłącza ją. Jeśli obok Menu paska bocznego pojawia się znak zaznaczenia w menu Widok, funkcja jest włączona. Jeśli znak zaznaczenia w menu Widok obok Menu paska bocznego nie pojawia się, funkcja jest wyłączona. 3. Najechać kursorem nad przycisk Paska bocznego, aby otworzyć opadający Pasek boczny. 4. Można kliknąć przycisk Autohide (Ukrywaj automatycznie) znajdujący się obok przycisku wyjścia on pasku bocznym, aby wyłączyć/włączyć funkcję Autohide (automatyczne ukrywanie paska). 19

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista

Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Instalacja aplikacji iplus Manager na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista Aplikacja iplus Manager (wersja 1.91), współpracująca z systemem operacyjnym Microsoft Windows Vista, została

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat

Instrukcja instalacji. kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat Instrukcja instalacji kart PCI/ PCI Express / urządzeń USB marki TechniSat 1 Spis treści I. Wprowadzenie 3 1. Opis asortymentu DVB PC TechniSat 3 1.1 Karty PCI 3 1.2 Karty PCI Express 3 1.3 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo