(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176439 (13) B1"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (51) IntCl6: A23L 1/317 (54)Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i /lub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody (30) Pierwszeństwo: ,EP, (73) Uprawniony z patentu: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, CH (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 17/95 (72) Twórcy wynalazku: Isabel Femandez, Lozanna, CH Marcel A. Juillerat, Lozanna, CH Rao Mandava, Vevey, CH (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/99 (74) Pełnomocnik: Jakobsche Agnieszka, PATPOL Spółka z o.o. (57) 1. Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i/lub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody, polegający na wytwarzaniu masy mięsnej, składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azotynowej soli peklującej, nadziewaniu i gotowaniu, znamienny tym, że przed gotowaniem nadzianą masę mięsną poddaje się działaniu ciśnienia hydrostatycznego o wielkości od kpa do kpa. PL B1

2 Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i/łub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i/lub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody, polegający na wytwarzaniu masy mięsnej, składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azotynowej soli peklującej, nadziewaniu i gotowaniu, znamienny tym, że przed gotowaniem nadzianą masę mięsną poddaje się działaniu ciśnienia hydrostatycznego o wielkości od kpa do kpa. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zapakowane próżniowo kiełbasy poddaje się działaniu ciśnienia hydrostatycznego od kpa do kpa w ciągu do 60 minut w temperaturze od -15 C do 100 C. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że zapakowane próżniowo kiełbasy poddaje się działaniu, ciśnienia hydrostatycznego od kpa do kpa w ciągu do 10 minut w temperaturze 5-60 C. 4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sieka się zmielone mięso z jednoczesnym dodawaniem lodu, azotynowej soli peklującej i ewentualnie fosforanu, w temperaturze 1-10 C przez 30 sekund do 3 minut i sieka,się do temperatury od powyżej 10 do 15 C, ewentualnie z jednoczesnym dodawaniem tłuszczu. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wytwarza się masę mięsną zawierającą 40-70% zmielonego mięsa, 20-50% lodu, 1,2-2,4% azotynowej soli peklującej i do 0,3% fosforanu i dodaje się tłuszcz w takiej ilości, aby zawartość tłuszczu w masie wynosiła 1-30%. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wytwarza się masę mięsną zawierającą 50-60% zmielonego mięsa, 25-45% lodu, 1,4-1,8% azotynowej soli peklującej i do 0,1% fosforanu i dodaje się tłuszcz w takiej ilości, aby zawartość tłuszczu w masie wynosiła 1-10%. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dodaje się 2-8 g mieszanych przypraw, do 1 g askorbinianu sodu, do 3% skrobi i do 2 g desktrozy na kg masy mięsnej. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i/lub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody, który obejmuje przygotowanie masy mięsnej składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azotynowej soli peklującej, nadziewanie i gotowanie. Z opisu patentowego USA nr znany jest sposób żelowania zmielonego mięsa rybiego przez zastosowanie ciśnienia od 103 kpa do kpa bez dodawania soli takich jak zwykła sól. Proces ten jest szczególnie przeznaczony do wytwarzania produktu w postaci żelu z mięsa rybiego, przypominającego z wyglądu produkt kamaboko, który można drobno zemleć i zmieszać z siekanym mięsem w celu wytworzenia np. hamburgera. Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowych i/lub niskotłuszczowych i/lub o wysokiej zawartości wody, których nie można wytworzyć tradycyjnym sposobem obejmującym przygotowanie masy mięsnej składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azotynowej soli peklującej, nadziewanie i gotowanie. Sposób według wynalazku wytwarzania wyżej zdefiniowanych kiełbas polega na wytwarzaniu masy mięsnej, składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i azotynowej soli peklującej, nadziewaniu i gotowaniu; w sposobie tym istotna nowość polega na tym, że przed

3 gotowaniem nadzianą masę mięsną poddaje się działaniu ciśnienia hydrostatycznego o wielkości od kpa do 4 105kPa. W praktyce, korzystne wykonanie sposobu według wynalazku obejmuje etapy: - zmielenie rozdrobnionego mięsa, - siekanie zmielonego mięsa z jednoczesnym dodawaniem lodu, azotynowej soli peklującej, ewentualnie fosforanu i ewentualnie tłuszczu, - nadziewanie osłonek tak wytworzoną masą mięsną, - pakowanie próżniowe tak otrzymanych surowych kiełbas, - poddanie zapakowanych próżniowych kiełbas działania ciśnienia hydrostatycznego od kpa do kpa, - rozpakowanie kiełbas po obróbce ciśnieniowej, - ewentualnie czerwienienie, - gotowanie i/lub wędzenie i schłodzenie kiełbas. Sposobem według wynalazku nieoczekiwanie można wytworzyć kiełbasy o niskiej zawartości soli i/lub niskofosforanowe i/lub niskotłuszczowe i/lub o wysokiej zawartości wody, których raczej nie można było wytworzyć sposobem tradycyjnym obejmującym przygotowanie masy mięsnej składającej się z mięsa, dodanego tłuszczu, lodu i peklującej soli azotynowej, nadziewanie i gotowanie, ponieważ ich tekstura nie byłaby wystarczaj ąco zwięzła i/lub ponieważ wydajność gotowania byłaby zbyt niska. W niniejszym opisie termin "kiełbasy o niskiej zawartości soli" oznacza kiełbasy, w których zawartość soli można uważać za stosunkowo niską z punktu widzenia niskiej zawartości fosforanów i/lub tłuszczu i/lub wysokiej zawartości wody. Zatem, masa mięsna może zawierać od 1,2 do 2,4%, korzystnie 1,4 do 1,8% peklującej soli azotynowej dodanej podczas siekania. Peklująca sól azotynowa może składać się z mieszaniny chlorku sodu z azotynem sodu, w której ilość azotynu stanowi np. od 0,3 do 1,0%, korzystnie od 0,4 do 0,6%. Podobnie termin "kiełbasy o niskiej zawartości fosforanów" oznacza kiełbasy, w których zawartość fosforanów jest bardzo niska i może być prawie równa zero. Zatem masa mięsna może zawierać do 0,3%, korzystnie do 0,1% fosforanu, zwłaszcza difosforanu sodu, dodawanego podczas siekania. Termin "kiełbasy niskotłuszczowe" oznacza kiełbasy, w których zawartość tłuszczu może być niższa niż zawartość tłuszczu w tradycyjnych gotowanych kiełbasach z silnie rozdrobnionego mięsa, które typowo zawierają od 40 do 50% chudego mięsa, od 25 do 35% dodanego tłuszczu i od 20 do 30% wody. Zatem, masa mięsna może zawierać tłuszcz dodany podczas siekania w ilości od 1 do 30%, korzystnie 1 do 10%. Termin "kiełbasy o wysokiej zawartości wody" oznacza kiełbasy o zawartości wody wyższej niż w tradycyjnych kiełbasach z silnie rozdrobnionego mięsa. Zatem, masa mięsna może zawierać od 20 do 50%, korzystnie od 25 do 45% wody dodanej w postaci lodu podczas siekania. W sposobie według wynalazku można użyć chudego mięsa, mianowicie mięsa o zawartości tłuszczu od 1 do 20%, np. mięsa wieprzowego, wołowego, baraniego lub mięsa z kurcząt. Masa mięsna może zawierać od 40 do 70%, korzystnie od 50 do 60% mielonego mięsa. Dodawany tłuszcz jest korzystnie tłuszczem zwierzęcym, takim jak słonina, w której zawartość tłuszczu wynosi np. około 90%. Taki tłuszcz może być zmielony przed dodaniem do masy. Jednak dobre wyniki można także uzyskać, gdy stosuje się olej roślinny, taki jak np. olej sojowy, słonecznikowy lub kukurydziany. Do masy mięsnej można dodać ewentualnie 2 do 8 g mieszanych przypraw, do 1 g askorbinianu sodu, do 3% skrobi i do 2 g dekstrozy na kg masy, korzystnie podczas dodawania tłuszczu. Korzystnie, ph masy powinno być w zakresie od 5,8 do 6,5. Jeżeli ph masy ma wartość poniżej tego zakresu, istnieje ryzyko poważnego pogorszenia stopnia wiązania wody w produkcie. Białka miofibrylame zaczynają coraz bardziej odpychać wodę w miarę dalszego spadku ph. PH można regulować dodając np. węglan lub wodorowęglan sodu. Mielenie mięsa i/lub dodawanego tłuszczu można prowadzić np. w tradycyjnych maszynkach do mielenia mięsa.

4 Siekanie zmielonego mięsa i innych składników w celu otrzymania masy można prowadzić np. w urządzeniu do mielenia mięsa z misą, którego noże mogą obracać się z prędkością od 1000 do 6000 obr./min. podczas gdy misa może obracać się z prędkością od 10 do 30 obr./min. Siekanie można korzystnie prowadzić w ten sposób, iż najpierw sieka się rozdrobnione mięso z jednoczesnym dodawaniem lodu, peklującej soli azotynowej i ewentualnie fosforanu, w temperaturze od 1 C do 10 C w jednym lub kilku przebiegach, w całkowitym czasie od 30 sek. do 3 min., przy czym między dwoma kolejnymi przebiegami masę chłodzi się, po czym sieka się w temperaturze od powyżej 10 C do 15 C, ewentualnie dodając tłuszcz. Przed etapem nadziewania korzystnie można przeprowadzić dodatkowy etap siekania próżniowego w ciągu 30 sek. do 3 minut. Masę mięsną można nadziewać w osłonki naturalne lub syntetyczne, zwłaszcza np. osłonki celulozowe zdejmowalne lub odporne na wilgoć osłonki włókniste. Podczas poddawania nadzianej masy mięsnej, to znaczy surowych kiełbas, działaniu ciśnienia hydrostatycznego od kpa do kpa, korzystnie zewnętrzną powierzchnię osłonek izoluje się od cieczy stosowanej do przekazania tak wysokiego ciśnienia, np. wody lub oleju, np. przez próżniowe pakowanie kiełbas do syntetycznych torebek. Torebki te można umieścić w komorze wysokociśnieniowego urządzenia, gdzie można przeprowadzić obróbkę pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym w czasie i temperaturze odpowiedniej dla uzyskania odpowiedniej tekstury i wydajności gotowania kiełbas. Czas obróbki może wynosić np. do 60 min., korzystnie do 10 min. Czas obróbki liczy się od momentu, gdy ciśnienie hydrostatyczne osiąga żądaną wartość,, przy czym czas potrzebny do zwiększenia ciśnienia do tej wartości wynosi np. około 1 min. Temperatura obróbki może być np. w zakresie od -15 C do 100 C, korzystnie od 5 C do 60 C. Poddane działaniu ciśnienia kiełbasy mogą być następnie rozpakowane. Rozpakowane kiełbasy można zaczerwienić przez przetrzymywanie ich np. w czasie do 45 minut w temperaturze pokojowej. Następnie kiełbasy można gotować w parze w komorze do gotowania lub wędzenia-gotowania odpowiedniego urządzenia albo w jednym etapie, przez około 45 do 75 minut, w około 70 do 98 C, albo według znanego w technice programu gotowania lub gotowania-wędzenia. Takie programy mogą obejmować kolejne etapy ogrzewania, suszenia, wędzenia parowego i/lub gotowania w parze przez około 5 do 30 minut w temperaturze od 35 C do 80 C i przy regulowanej wilgotności w zakresie od 30 do 70%. Następnie kiełbasy można oziębić pod zimną wodą i trzymać je w komorze chłodniczej np. w około 4 C do 5 C. Sposób według wynalazku można prowadzić w celu wytworzenia kiełbas o niskiej zawartości soli i/lub fosforanu i/lub tłuszczu i/lub wysokiej zawartości wody typu produktów kiełbasianych z silnie rozdrobnionego mięsa gotowanego, takich jak np. typu Lyoner, frankfurterki, parówki, kiełbasa typu Bologna i klopsy mięsne. Przedstawione dalej przykłady ilustrują różne sposoby realizacji wynalazku i produkty według wynalazku. Jeśli nie zaznaczono inaczej, podane procenty są wagowe. W przykładach tych teksturę kiełbas oceniono badając ich twardość za pomocą aparatu Instron Testing Machine (typ 1140). W przypadku kiełbas typu frankfurterek kawałki o średnicy 18 mm i długości 25 mm poddano ścinaniu w ciśnieniowej komorze ścinającej Wamer-Bratzler (W-B) (siłę tnącą wyrażano w N). W przypadku kiełbas typu Lyoner plasterki o średnicy 50 mm i grubości 10 mm poddano ścinaniu w wielonożowej ciśnieniowej komorze ścinającej (siła tnąca w N). Wydajność gotowania obliczano z ciężaru kiełbasy przed i po gotowaniu i wyrażano w procentach. We wszystkich wskazanych recepturach suma procentowej zawartości mięsa, dodanego tłuszczu i lodu wynosiła 100%. Odpowiednie ilości innych składników, mianowicie peklującej soli azotynowej, fosforanu i innych dodatków są także podane w %, które należy rozumieć jako procenty wagowe w odniesieniu do całkowitego ciężaru masy mięsnej. Przykład I Użyto chudego mięsa z łopatki wieprzowej o zawartości tłuszczu około 5%, drugiego dnia po uboju. Pocięto je na kawałki wielkości pięści i zmielono w maszynce do mięsa z sitkiem z 3 mm otworami. Zmielone mięso przechowywano w lodówce w 2 C.

5 (%) Wytworzono 20 kg niskotłuszczowych i o wysokiej zawartości wody kiełbas według następującej receptury: Chude mięso 60% Lód 40% Azotynowa sól peklująca 17,5 g/kg masy mięsnej Difosforan sodu 3 g/kg masy mięsnej Mieszane przyprawy 4,0 g/kg masy mięsnej Askorbinian sodu 0,5 g/kg masy mięsnej Dekstroza 1 g/kg masy mięsnej Kiełbasy wytworzono przez: - siekanie (Seydelman Bowl Chopper typ K-20 RAS) zmielonego mięsa z jednoczesnym dodawaniem lodu, azotynowej soli peklującej i difosforanu sodu z niską szybkością (szybkość 1, obrót noży 1500 obr./min., obrót misy 15 obr./min.) w ciągu 1 min., rozpoczęte w 2 C i zakończone w temperaturze nieco poniżej 10 C, - chłodzenie do 4 C i dalsze siekanie z większą szybkością (szybkość 2, noże 3000 obr./min., misa - 25 obr./min.) przez 5 do 10 sekund do temperatury nieco poniżej 10 C, - siekanie z dużą szybkością z jednoczesnym dodawaniem mieszanych przypraw, askorbinianu sodu i dekstrozy, - siekanie próżniowe (nóż próżniowy, Stephan Vacuum Cutter, typ VM 60) z niską szybkością przez 2 minuty, - nadziewanie (urządzenie do nadziewania Mado Filier, typ MWF 59 1D) tak wytworzonej masy mięsnej do odpornych na wilgoć włóknistych osłonek o średnicy 50 mm, - pakowanie próżniowe tak wytworzonych surowych produktów typu Lyoner, - obróbka ciśnieniowa zapakowanych próżniowo kiełbas Lyoner pod ciśnieniem hydrostatycznym 105 kpa (wysokociśnieniowa komora o pojemności 8,5 l, National Forge) przez 5 minut w około 10 C, - rozpakowanie kiełbas Lyoner poddanych obróbce ciśnieniowej, - przetrzymywanie ich przez 30 minut w temperaturze otoczenia w ceiu zaczerwienienia, - gotowanie parowe części z nich w 75 C, a pozostałej części w 95 C w ciągu 1 godziny i - schłodzenie ich do temperatury otoczenia. i twardość wytworzonych w ten sposób kiełbas typu. Lyoner przedstawiono w tabeli I razem z wartościami uzyskanymi w celach porównawczych dla kontrolnych kiełbas Lyoner, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Tabela I (komora Kramera) 75 C 95 C 75 C 95 C 0 96,13 94,94 207,11 163, ,23 94,99 243,27 201,00 Z tabeli I widać, że niskotłuszczowe i o wysokiej zawartości wody kiełbasy Lyoner wytworzone sposobem według niniejszego wynalazku mają nieco wyższą wydajność gotowania i znacznie bardziej zwięzłą teksturę (były bardziej twarde) niż kontrolne kiełbasy, które nie były poddane działaniu wysokiego ciśnienia. Przykład II Niskofosforanowe niskotłuszczowe i o wysokiej zawartości wody kiełbasy Lyoner wytworzono sposobem według przykładu I z tą różnicą, że użyto 55% chudego mięsa i 45% lodu,

6 g azotynowej soli peklującej na kg masy mięsnej i nie stosowano fosforanu, przypraw, dekstrozy ani askorbinianu, a gotowanie prowadzono tylko w 75 C. i twardość wytworzonych w ten sposób kiełbas przedstawiono w tabeli II razem z wartościami uzyskanymi w celach porównawczych dla kontrolnych kiełbas Lyoner, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. T a b e l a II (%) (komora Kramera) 0 72,81 106, ,67 153,78 Z tabeli II widać, że zarówno wydajność gotowania, jak i twardość niskofosforanowych niskotłuszczowych i o wysokiej zawartości wody kiełbas Lyoner wytworzonych sposobem według wynalazku wzrosła w porównaniu z tymi wartościami dla kiełbas kontrolnych, które nie były poddane działaniu wysokiego ciśnienia. Przykład III Stosowano chude mięso z łopatki wieprzowej i słoninę wieprzową dwa dni po uboju. Chude mięso, które zawierało około 5% tłuszczu pocięto na kawałki wielkości pięści, a słoninę, która zawierała około 90% tłuszczu na kawałki około 5 x 10 cm. Kawałki chudego mięsa i kawałki słoniny zmielono oddzielnie w młynku do mięsa z sitkiem z 3 mm otworami. Zmielone mięso i tłuszcz przechowywano w lodówce w 2 C. Wytworzono 60 kg niskofosforanowych kiełbas według następującej receptury: Chude mięso 50% Słonina 25% Lód 25% Azotynowa sól peklująca 15 g/kg masy mięsnej Difosforan sodu 0,5 g/kg masy mięsnej Kiełbasy wytworzono przez: - siekanie (SeydeLman Bowl Chopper typ K-20 RAS) zmielonego mięsa z jednoczesnym dodawaniem lodu, azotynowej soli peklującej i difosforanu sodu przy niskiej szybkości (szybkość 1, obrót noży 1500 obr./min., obrót misy 15 obr./min.) w ciągu 1 min., rozpoczęte w 2 C i zakończone w temperaturze nieco poniżej 10 C, - chłodzenie do 4 C i dalsze siekanie z większą szybkością (szybkość 2, noże 3000 obr./min., misa - 25 obr./min.) przez 5 do 10 sekund do temperatury nieco poniżej 10 C, - siekanie z dużą szybkością, - siekanie próżniowe (nóż próżniowy, Stephan Vacuum Cutter, typ VM 60) z niską szybkością przez 2 minuty, - nadziewanie (urządzenie do nadziewania Mado Filier, typ MWF 59 ID) tak wytworzonej masy mięsnej do celulozowych zdejmowalnych osłonek o średnicy 18 mm, - pakowanie próżniowe tak wytworzonych surowych frankfurterek, - obróbka ciśnieniowa różnych próbek zapakowanych ciśnieniowo frankfurterek (komora wysokociśnieniowa o pojemności 8,5 l, National Forge) pod różnym ciśnieniem hydrostatycznym: kpa, 7,5 104 kpa, 105 kpa, kpa, kpa, i 3,8 105 kpa, w ciągu 5 minut w temperaturze około 10 C, - rozpakowywanie frankfurterek poddanych obróbce ciśnieniowej, - gotowanie parowe w komorze do gotowania parowego o regulowanej wilgotności (Rational, Typ 111) zgodnie z programem gotowania A obejmującym trzy etapy ogrzewania, pierwszy w 55 C i przy kontrolowanej wilgotności 60% przez 20 minut,

7 drugi w 65 C przy kontrolowanej wilgotności 60% w ciągu 30 minut i trzeci w 75 C bez kontroli wilgotności przez 25 minut i - schłodzenie ich do temperatury otoczenia. i twardość tak wytworzonych frankfurterek przedstawiono w tabeli III razem z wartościami uzyskanymi w celach porównawczych dla kontrolowanych frankfurterek, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Tabela III (%) (komora W-B) 0 82,27 10, ,28 12,95 7, ,78 13, ,46 15, ,31 17, ,54 16,50 3, ,32 15,23 Z tabeli III widać, że niskofosforanowe frankfurterki wytworzone sposobem według niniejszego wynalazku miały nieznacznie wyższą wydajność gotowania i znacznie twardszą teksturę (największy wzrost zaobserwowano przy ciśnieniu 2 105kPa) niż frankfurterki kontrolne, nie poddane działaniu wysokiego ciśnienia. Przykład IV Wytworzono dwie różne partie niskotłuszczowych niskofosforanowych frankfurterek, oznaczone jako 4.1 i 4.2, sposobem według przykładu III, ale według następujących dwóch różnych receptur: Chude mięso 60% Słonina 5% Lód 35% Partia (Nr) Azotynowa sól peklująca (g/kg masy mięsnej) Difosforan sodu (g/kg masy mięsnej) 0,0 0,5 Mieszane przyprawy 4,0 g/kg masy mięsnej Askorbinian sodu 0,5 g/kg masy mięsnej Dekstroza 1 g/kg masy mięsnej i twardość tak wytworzonych frankfurterek przedstawiono w tabeliiv razem z wartościami otrzymanymi dla celów porównawczych dla kontrolnych frankfurterek, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Tabela IV (%) (komora W-B) ,11 73,49 9,60 8, ,00 74,25 10,50 10,30

8 Tabela IV (ciąg dalszy) , ,39 78,57 10,88 10, ,24 79,09 13,40 12, ,98 83,92 16,70 16, ,30 80,85 14,30 14,30 3, ,80 80,91 14,26 14,26 Jak widać z tabeli IV wydajność gotowania i twardość (najwyższa przy ciśnieniu kpa) niskotłuszczowych niskofosforanowych frankfurterek wytworzonych sposobem według wynalazku była wyższa niż kontrolnych frankfurterek, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Przykład V Sposobem według przykładu III wytworzono według dwóch różnych receptur jedną partię niskofosforanowych niskotłuszczowych frankfurterek oznaczoną jako 5.1 i jedną partię niskofosforanowych frankfurterek oznaczoną jako 5.2 i poddano je działaniu dwóch różnych ciśnień hydrostatycznych: kpa i kpa. Partia Chude mięso Słonina (%) 5 25 Lód (%) Azotynowa sól peklująca (g/kg masy mięsnej) Difosforan sodu 0,5 0,5 (g/kg masy mięsnej) Mieszane przyprawy 4,0 4,0 (g/kg masy mięsnej) Askorbinian sodu 0,5 0,5 (g/kg masy mięsnej) Dekstroza 1,0 1,0 (g/kg masy mięsnej) Zamiast gotowania parowego, jak w przykładzie III, kiełbasy te poddano parowemu gotowaniu-wędzeniu w komorze do parowego gotowania-wędzenia (Autotherm Typ 6349) według programu B obejmującego ogrzewanie w 50 C i przy wilgotności 60% przez 17 minut, suszenie w 55 C i przy wilgotności 37% przez 7 minut, parowe wędzenie w 68 C przez 10 minut i parowe gotowanie w 72 C przez 12 minut. i twardość tak wytworzonych frankfurterek przedstawiono w tabeli V razem z wartościami otrzymanymi dla celów porównawczych dla kontrolnych frankfurterek, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. (%) Tabela V (komora W-B) ,39 90,60 10,27 13, ,63 91,52 18,85 14, ,71 91,86 19,60 15,20 Z tabeli V widać, że zarówno niskofosforanowe niskotłuszczowe frankfurterki jak i niskofosforanowe frankfurterki, wytwarzane sposobem według wynalazku mają wyższą wydajność gotowania i twardszą teksturę niż frankfurterki kontrolne, które nie były poddane działaniu wysokiego ciśnienia.

9 P r z y k ła d VI Sposobem według przykładu III wytworzono dwie partie niskofosforanowych niskotłuszczowych i o wysokiej zawartości wody frankfurterek, które oznaczono jako 6.1 i 6.2, według następujących dwóch różnych receptur, z których druga zawierała 2% zmodyfikowanej skrobi ziemniaczanej (Lerf AC) Partia nr Chude mięso (%) Słonina (%) 5 5 Lód (%) Azotynowa sól peklująca (%) 1,5 1,5 Skrobia (%) 2,0 Obie partie poddano działaniu ciśnienia hydrostatycznego 105 kpa. W tabeli VI poniżej przedstawiona jest wydajność gotowania i twardość tak wytworzonych frankfurterek razem z wartościami uzyskanymi w celu porównawczym dla próbek kontrolnych, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Tabela VI (%) (komora W-B) ,29 79,16 16,75 17, ,83 85,02 24,49 24,73 Z tabeli VI widać, że niskofosforanowe niskotłuszczowe i o wysokiej zawartości wody frankfurterki wytworzone sposobem według wynalazku, zawierające skrobię lub bez skrobi, miały wyższą wydajność gotowania i twardszą teksturę niż frankfurterki kontrolne, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Przykład VII Sposobem według przykładu III wytworzono trzy partie niskofosforanowych niskotłuszczowych i o wysokiej zawartości wody frankfurterek według następującej receptury: Chude mięso (%) 60 Słonina (%) 5 Lód (%) 55 Azotynowa sól peklująca (%) 1,5 Poddano je działaniu ciśnienia hydrostatycznego o wysokości 105 kpa w trzech różnych temperaturach przez 5 minut, w sposób ciągły lub z przerwami, mianowicie, jedną partię w 10 C przez 5 minut, drugą partię w 50 C przez 5 minut i ostatnią w 10 C przez 5 1-minutowych cykli, przy czym między cyklami ciśnienie nie działało. i twardość wytworzonych w ten sposób frankfurterek są przedstawione poniżej w tabeli VII razem z wartościami uzyskanymi w celu porównania dla kontrolnych frankfurterek, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia.

10 Temperatura ( C) T a b e l a VII Czas (min.) Wydajność gotowania (%) (komora W-B) ,99 8, ,10 15, ,40 17, x1 78,94 17,92 Jak widać z tabeli VII niskofosforanowe niskotłuszczowe i o wysokiej zawartości wody frankfurterki wytworzone sposobem według wynalazku w różnych powyżej określonych warunkach miały wyższą wydajność gotowania i twardszą teksturę niż frankfurterki kontrolne, których nie poddano działaniu wysokiego ciśnienia. Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 2,00 zł.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308789 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1995 ( 51) IntCl6: A23L 1/318

Bardziej szczegółowo

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182704 (2 1) Numer zgłoszenia: 316108 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1996 (13) B1 (51) Int.Cl.7 A23L 1/317

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(5 7) 1. Sposób wytwarzania przyprawy, zwłaszcza do mięs i ryb, obejmujący mielenie warzyw

(5 7) 1. Sposób wytwarzania przyprawy, zwłaszcza do mięs i ryb, obejmujący mielenie warzyw RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187557 (21) Numer zgłoszenia: 324270 (22) Data zgłoszenia: 12.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 A23L 1/221 ( 5

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (21) Numer zgłoszenia: 306589 (22) Data zgłoszenia: 29.12.1994 (1) 175245 (13)B1 (5 1) IntCl6: A23C 9/154 A23L

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PAKIET I - WĘDLINY WIEPRZOWE Postępowanie nr 14/PN/2015 - zał. nr 1 do SIWZ Lp Nazwa, opis Nazwa handlowa oferowanego Producent j.m. Ilość Cena jedn. netto zł Wartość netto zł Stawka VAT-u 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1733632 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06012227.2 (51) Int. Cl. A23L1/317 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych

Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych Normy przetwarzania i specyfikacje składników dla produktów zwierzęcych Obwieszczenie MFDS Nr 2015-94 (Rewizja: 12/16/2015) Spis treści Normy i specyfikacje dla poszczególnych kategorii produktów zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY

OPIS PATENTOWY POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 145 116 Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 84 02 28 (P. 246435) Int. Cl.4 A23L 1/32 A23B 5/00 Pierwszeństwo: 83 04 08 Stany Zjednoczone Ameryki URZĄD

Bardziej szczegółowo

Suszone przekąski mięsne

Suszone przekąski mięsne Suszone przekąski mięsne czyli wołowina i drób poddane suszeniu w stanie zamrożenia i w mikrofali Maksymilian Jaworowski Elżbieta Jakoniuk Adam Szymański Przegląd projektu Po co suszyć mięso? Jak suszyć?

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego

PL 215396 B1. Urządzenie do wymuszonego chłodzenia łożysk, zwłaszcza poziomej pompy do hydrotransportu ciężkiego PL 215396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389424 (51) Int.Cl. F16C 37/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych PL 221794 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404233 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat.

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208934 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375011 (51) Int.Cl. C09H 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.05.2005

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności

Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs. Aneta Cegiełka. SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Rozprawy Naukowe i Monografie Treatises and Monographs Aneta Cegiełka SGGW w Warszawie Katedra Technologii Żywności Badania nad określeniem wpływu zastąpienia zwierzęcego surowca tłuszczowego olejami roślinnymi

Bardziej szczegółowo

PAKIET IV - WĘDLINY WIEPRZOWE Postępowanie nr 12/PN/2015 - zał. nr 4 do SIWZ Lp Nazwa, opis produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu Producent j.m. Ilość Cena jedn. netto zł Wartość netto zł Stawka

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

Spożywczy wyrób rybno-warzywny w postaci pasty lub pasztetu o cechach żywności funkcjonalnej i sposób jego wytwarzania

Spożywczy wyrób rybno-warzywny w postaci pasty lub pasztetu o cechach żywności funkcjonalnej i sposób jego wytwarzania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 346430 (51) Int.Cl. A23L 1/325 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.03.2001

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1916902 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.08.06 06792928.1 (1) Int. Cl. A22C9/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia,

(62) Numer zgłoszenia, RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175865 (21) Numer zgłoszenia: 326788 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 01.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C08G 12/40 (54) Sposób modyfikacji

Bardziej szczegółowo

WĘDLINA - OPIS ZAMÓWIENIA DLA STOŁÓWKI STUDENCKIEJ

WĘDLINA - OPIS ZAMÓWIENIA DLA STOŁÓWKI STUDENCKIEJ Pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 2e do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieogra Dostawa

Bardziej szczegółowo

AZP-240/PN-p30/060/2016

AZP-240/PN-p30/060/2016 AZP-240/PN-p30/060/2016 Pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 d do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 209 000 EURO prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ Receptura nr KWM37 Edycja 3 BIGOS Z KIEŁBASĄ Zastępuje recepturę nr KWM37, edycja

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób kondycjonowania i wytwarzania czekolady lub produktów typu czekolady. (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik:

(54) Sposób kondycjonowania i wytwarzania czekolady lub produktów typu czekolady. (72) Twórca wynalazku: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174767 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304497 (22) Data zgłoszenia: 29.07.1994 (51) IntCl6: A23G 1/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318368 (22) Data zgłoszenia: 07.02.1997 (19)PL (11)182863 (13)B1 (51) IntCl7 A21C9/02 (54) Pręt

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 300055 (22) Data zgłoszenia: 12.08.1993 (5 1) IntCl6: H01L21/76 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM 8905PL1291572 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23891 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.09.04 04077636.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A23C9/13 (06.01) A23C9/137

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 11 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE

Zadanie nr 11 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE Zadanie nr 11 Załącznik 12 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM 8905PL1291572

Bardziej szczegółowo

Warszawa,grudzień2016r.

Warszawa,grudzień2016r. INFORMACJAO WYNIKACHKONTROLI JAKOŚCIIPRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA MIĘSAIPRZETWORÓW MIĘSNYCHPOD KĄTEM UJAWNIANIAZAFAŁSZOWAŃ TAŃSZYMIPRODUKTAMI Warszawa,grudzień2016r. DIH-703-13/16/JS Warszawa, 14.12.2016

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej

Sposób wytwarzania arkusza na powłokę dla systemu poduszki powietrznej oraz sposób wytwarzania powłoki dla systemu poduszki powietrznej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210133 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 370811 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2004 (51) Int.Cl. B60R 21/20 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik:

Koncentraty wspomagające odchudzanie i sposób wytwarzania koncentratów wspomagających odchudzanie. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199070 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350304 (51) Int.Cl. A23L 1/164 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2001

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania płyty kompozytowej na bazie tetra paków oraz płyta kompozytowa na bazie tetra paków

PL B1. Sposób wytwarzania płyty kompozytowej na bazie tetra paków oraz płyta kompozytowa na bazie tetra paków PL 216083 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216083 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 393526 (22) Data zgłoszenia: 31.12.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02

PL B1. Kubański Andrzej,Sosnowiec,PL BUP 12/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)194188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344125 (51) Int.Cl. E21F 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.11.2000

Bardziej szczegółowo

PODGARDLE WĘDZONE OPIS WĘDLIN I PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH WIEPRZOWO-WOŁOWYCH. Załącznik nr 9 do SIWZ. Znak sprawy: DKw 220/19/11

PODGARDLE WĘDZONE OPIS WĘDLIN I PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH WIEPRZOWO-WOŁOWYCH. Załącznik nr 9 do SIWZ. Znak sprawy: DKw 220/19/11 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS WĘDLIN I PRODUKTÓW WĘDLINIARSKICH WIEPRZOWO-WOŁOWYCH PODGARDLE WĘDZONE zewnętrzne na wędzonka otrzymana z peklowanego podgardla wieprzowego ze skórą lub bez skóry, wędzona,

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ABB Spółka z o.o.,warszawa,pl BUP 03/02. Paweł Mróz,Wrocław,PL WUP 02/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196928 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 341637 (51) Int.Cl. F22G 5/20 (2006.01) F22G 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166520 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291923 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 02.10.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: A01B 49/02 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115273 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2005 (19) PL (11) 63568 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09

PL B1. ZELMER MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL BUP 18/09 PL 214420 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214420 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384487 (22) Data zgłoszenia: 18.02.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13

PL 217369 B1. INSTYTUT TECHNOLOGICZNO- PRZYRODNICZY, Falenty, PL 15.04.2013 BUP 08/13 PL 217369 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217369 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396507 (51) Int.Cl. F23G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166501 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294586 (22) Data zgłoszenia: 14.05.1992 (51) IntCl6: B22D 27/13 B22D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16963 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.02.0 0424.6

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189136 (21) Numer zgłoszenia: 320315 (22) Data zgłoszenia: 03.06.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 A63F 7/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

(12) OPIS PATENTOWY. (73) Uprawniony z patentu: ROLIMPEX Spółka Akcyjna, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 328521 (22) Data zgłoszenia: 09.09.1998 (19) PL (11) 188644 (13) B1 (51) IntCl7 A23K 1/24 A23K

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego.

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) Prefabrykat betonowy ogniotrwały i sposób wytwarzania prefabrykatu betonowego ogniotrwałego. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190443 (21) Numer zgłoszenia 322430 (22) Data zgłoszenia 02.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C04B 35/443 Prefabrykat

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A47G 19/24 ( ) Majewski Lesław, Warszawa, PL BUP 25/07. Lesław Majewski, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A47G 19/24 ( ) Majewski Lesław, Warszawa, PL BUP 25/07. Lesław Majewski, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116163 (22) Data zgłoszenia: 05.06.2006 (19) PL (11) 64360 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 (13) B1 PL 188278 B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 (13) B1 PL 188278 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188278 ( 2 1 ) Numer zgłoszenia: 320491 (22) Data zgłoszenia: 09.06.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7: A61L 15/16

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

Cena jednostk owa. Średnia ilość na. Stawka VAT. 12 m-cy. netto

Cena jednostk owa. Średnia ilość na. Stawka VAT. 12 m-cy. netto Załącznik nr 6 do SIWZ nr II/16 Zadanie nr 5 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Cena jednostk owa Cena jednostk owa Wartość na 12 m-cy netto ( E xf) Wartość na 12 m-cy brutto ExFx (100+G)/100

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE02/04669 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE02/04669 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204137 (21) Numer zgłoszenia: 370860 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 03.12.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202012 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382712 (22) Data zgłoszenia: 21.06.2007 (51) Int.Cl. A23N 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1798147 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1798147 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL BUP 26/10

PL B1. PIEKARNIA FAMILIJNA SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA KOWALCZYK WITOLD KOWALCZYK, Kuźnica Czeszycka, PL BUP 26/10 PL 216366 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216366 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388246 (51) Int.Cl. A21D 8/02 (2006.01) A21D 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 9 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PASZTETOWA

Zadanie nr 9 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PASZTETOWA Zadanie nr 9 Załącznik 10 INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PASZTETOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM opracował:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14 PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185827 (21) Numer zgłoszenia: 326469 (22) Data zgłoszenia: 25.05.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E03D 1/34 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB97/00304

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB97/00304 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183650 (21) Numer zgłoszenia: 328976 (22) Data zgłoszenia: 04.02.1997 (86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

1. Szynka tradycyjna parzona

1. Szynka tradycyjna parzona 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego producenta wędlin, spośród wytwórców przetworów mięsnych, produkujących wyroby z przestrzeganiem zasad technologii. 2. Uprawnionymi do udziału w Konkursie

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo