PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ"

Transkrypt

1 PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ ZAWÓD AKTOR CYRKOWY Symbol cyfrowy: 1

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE SZTUKI CYRKOWEJ Uczeń : - twórczo realizuje podjęte wyzwania artystyczne; - wykazuje wysoką sprawność fizyczną i psychomotoryczną; - wierzy w siebie, jest świadomy swoich możliwości, dąży do samorealizacji; - zna zasady posługiwania się różnymi rekwizytami i przyborami; - przyjmuje odpowiedzialną postawę za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz współpartnerów; - jest odporny na stres i przygotowany do pracy w trudnych i zmiennych warunkach; - udziela pomocy innym uczniom i odnosi się z szacunkiem do nestorów sztuki cyrkowej; 2

3 TREŚCI NAUCZANIA I. PODSTAWY PROGRAMOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW AKROBATYKA 4 EKWILIBRYSTYKA 5 ELEMENTY GRY AKTORSKIEJ 6 GIMNASTYKA 8 HISTORIA CYRKU 9 PANTOMIMA 10 PODSTAWY CHARAKTERYZACJI 11 SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 13 TECHNIKI TANECZNE 14 ŻONGLERKA 16 3

4 AKROBATYKA Przedmiot praktyczny, realizowany w pierwszym roku nauki, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Zajęcia powinny być prowadzone w odpowiednio przystosowanej sali do ćwiczeń, wyposażonej w materace asekuracyjne, ścieżkę do skoków akrobatycznych, batut, trampolinę, skrzynię gimnastyczną, odskocznię, lonże asekuracyjne itp. Akrobatyka jest podstawowym przedmiotem w edukacji przyszłego aktora cyrkowego. Kształcenie umożliwia uczniowi zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie warsztatu psychomotorycznego, stymuluje rozwój układów: oddechowego, krążeniowego i mięśniowego, ułatwiających mu wykonywanie skomplikowanych i wymagających dużej sprawności pokazów artystycznych. 1. Zdobycie wiedzy z zakresu akrobatyki Uczeń zna terminologię z zakresu akrobatyki, rozumie i stosuje zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń akrobatycznych, wykorzystuje w praktyce typowe oraz nietypowe przyrządy i rekwizyty. 2. Rozwijanie zdolności psychomotorycznych Uczeń rozwija zdolności kondycyjne, koordynacyjne i gibkość, kształtuje pamięć i wyobraźnię ruchową, stopniuje skalę trudności w skokach akrobatycznych, wykonuje elementy akrobatyczne indywidualnie i zespołowo. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie wiedzy z zakresu akrobatyki - zna terminologię stosowaną w akrobatyce; - potrafi ocenić swoje możliwości, uwzględniając warunki i przestrzeń, w jakiej działa; - świadomie korzysta z przyrządów i rekwizytów; - stosuje zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń akrobatycznych. 2. Rozwijanie zdolności psychomotorycznych - posiada wysoki poziom zdolności motorycznych; - dobiera ćwiczenia kształtujące i doskonalące określone zdolności psychomotoryczne; - łączy pojedyncze elementy w układy skoków akrobatycznych; 4

5 - posiada lekkość i sprężystość ruchów oraz wysoką sprawność psychofizyczną; - tworzy układy akrobatyczne solowe i zespołowe, stosując ćwiczenia: dynamiczne, statyczne, siłowe i gibkościowe; - wzbogaca ewolucje akrobatyczne elementami innych technik cyrkowych. EKWILIBRYSTYKA Przedmiot praktyczny, realizowany w pierwszym roku nauki w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Zajęcia ekwilibrystyczne powinny być prowadzone w sali do ćwiczeń, wyposażonej w profesjonalnie zamocowane liny i lonże asekuracyjne, naciągi lin poziomych oraz materace asekuracyjne. Ekwilibrystyka jest ważnym przedmiotem w edukacji przyszłego aktora cyrkowego. Jej istotą jest utrzymywanie równowagi podczas wykonywania skomplikowanych ćwiczeń gimnastycznych na przyrządach ekwilibrystycznych, z jednoczesnym użyciem różnych rekwizytów. Kształcenie w zakresie przedmiotu rozwija zdolności motoryczne (kondycyjne, koordynacyjne i gibkość). 1. Zdobycie wiedzy z zakresu technik i zasad stosowanych w ekwilibrystyce Uczeń przyswaja wiedzę i rozumie zasady bezpiecznego korzystania z przyrządów i rekwizytów ekwilibrystycznych, zna zasady samoasekuracji i asekuracji. Zdobywa wiedzę na temat zasad stosowania różnych technik. 2. Rozwijanie koordynacji ruchowej Uczeń rozwija i doskonali: rytmizację ruchu, równowagę, czas reakcji, orientację ruchowo przestrzenną, zdolność łączenia ruchu, zdolność różnicowania ruchu, zdolność dostosowywania ruchu. 3. Przygotowanie do prezentowania pokazów ekwilibrystycznych Uczeń potrafi łączyć poznane ćwiczenia z różnych technik cyrkowych w układy ekwilibrystyczne. Rozwija samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność za siebie i partnerów, nabywa umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej. 5

6 CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie wiedzy z zakresu technik i zasad stosowanych w ekwilibrystyce - stosuje prawidłową terminologię z zakresu ćwiczeń, przyrządów, przyborów i rekwizytów ekwilibrystycznych; - przestrzega zasad samoasekuracji i asekuracji; - analizuje poszczególne fazy ruchu w ćwiczeniach ekwilibrystycznych; - dobiera właściwą technikę ćwiczeń do poszczególnych przyrządów, przyborów i rekwizytów. 2. Rozwijanie koordynacji ruchowej - realizuje ćwiczenia rozwijające i doskonalące koordynację ruchową; - wykonuje ćwiczenia gimnastyczne przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi na różnych przyrządach i rekwizytach; - stosuje zasady dokładności i precyzji ruchu. 3. Przygotowanie do prezentowania pokazów artystycznych - łączy pojedyncze elementy w układy ćwiczeń z jednoczesnym wykorzystaniem innych technik cyrkowych; - wykonuje pokazy ekwilibrystyczne solowe i zespołowe. ELEMENTY GRY AKTORSKIEJ Przedmiot o charakterze praktycznym, realizowany w całym cyklu nauki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W celu uzyskania optymalnych efektów nauczania przedmiotu, zajęcia powinny odbywać się w profesjonalnie wyposażonej sali zapewniającej maksymalną koncentrację. Elementy gry aktorskiej to przedmiot, który pełni funkcję dopełniającą i jest pomocny w uzyskaniu większej ekspresji i bogactwa środków wyrazu artystycznego. 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gry aktorskiej Uczeń zna i rozumie podstawowe zasady ekspresji aktorskiej i formy wyrazu artystycznego. 6

7 2. Opanowanie i doskonalenie umiejętności kreacyjnych na scenie Uczeń zdobywa umiejętności zaprezentowania siebie, potrafi je wykorzystać w praktyce, również we współpracy w zespole. 3. Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej i emocjonalnej Uczeń potrafi stworzyć i przekazać wybrane treści w działaniach scenicznych, kreować różne postacie i zróżnicowane stany emocjonalne. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gry aktorskiej - zna elementy i podstawowe techniki gry aktorskiej; - buduje wiarygodną postać sceniczną; - kontroluje stany emocjonalne; - aktywnie współdziała w zespole; - umiejętnie posługuje się skoordynowanym ruchem i gestem; - zachowuje wewnętrzny rytm i harmonię ruchu w działaniach scenicznych; - swobodnie posługuje się różnymi środkami wyrazu aktorskiego, jak mimika, słowo, ruch czy gest. 2. Opanowanie i doskonalenie umiejętności zaistnienia na scenie - samodzielnie tworzy krótkie etiudy aktorskie; - wykorzystuje techniki aktorskie do wywołania zamierzonych reakcji publiczności; - analizuje swoje działania z perspektywy widza; - wchodzi w interakcję z widzem. 3. Rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej i emocjonalnej - wykonuje działania sceniczne w sposób kreatywny; - jest otwarty na partnera aktora i na przestrzeń sceniczną; - tworzy postać sceniczną zróżnicowaną pod względem emocjonalnym. 7

8 GIMNASTYKA Przedmiot praktyczny, realizowany w pierwszym roku nauki w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zajęcia powinny być prowadzone w specjalnie przystosowanej sali do ćwiczeń, wyposażonej w lonże i materace asekuracyjne, z profesjonalnie zamocowanymi uchwytami do podwieszenia: trapezów, lin pionowych i innych rekwizytów. Gimnastyka na przyrządach - obok akrobatyki - jest podstawowym przedmiotem w edukacji przyszłego aktora cyrkowego. Dzięki kształceniu uczeń rozwija zdolności psychomotoryczne na wybranych przyrządach i rekwizytach. 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gimnastyki Uczeń poznaje terminologię stosowaną w gimnastyce, zna i rozumie podstawowe zasady anatomii i biomechaniki ciała, potrzebne do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, a także zna możliwości własnego organizmu. 2. Rozwijanie zdolności psychomotorycznych Uczeń kształtuje świadomość przestrzeni i kierunku ruchu, rozwija siłę, szybkość, wytrzymałość fizyczną, koordynację, gibkość, odporność psychiczną i pamięć ruchową. 3. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności posługiwania się typowymi przyrządami i rekwizytami gimnastycznymi Uczeń poznaje techniczne i praktyczne właściwości przyrządów i rekwizytów gimnastycznych. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gimnastyki - zna terminologię stosowaną w gimnastyce; - ocenia prawidłową postawę i ogólną sprawność psychofizyczną; - stosuje usystematyzowane ćwiczenia gimnastyczne; - przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego, dobierając właściwe ćwiczenia. 8

9 2. Rozwijanie zdolności psychomotorycznych U c z eń : - posiada wysoki poziom zdolności motorycznych (kondycję, koordynację, gibkość); - kontroluje wyczucie kierunku ruchu i położenia ciała w przestrzeni; - poprawnie wymienia i wykonuje następujące po sobie fazy ćwiczeń gimnastycznych; - konstruktywnie radzi sobie ze stresem i poziomem lęku (rozwija siłę woli, odwagę, opanowanie). 3. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności posługiwania się typowymi przyrządami i rekwizytami gimnastycznymi - świadomie i bezpiecznie korzysta z wybranych przyrządów i rekwizytów; - demonstruje (indywidualnie i zespołowo) szeroki zakres umiejętności gimnastycznych. HISTORIA CYRKU Przedmiot realizowany w ostatnim roku nauki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia powinny być prowadzone nie tylko w oparciu o źródła piśmienne, ale również z wykorzystaniem filmów i programów multimedialnych. Historia cyrku jest jedynym przedmiotem teoretycznym w programie szkoły sztuki cyrkowej. Dzięki wiedzy z tej dziedziny, uczeń lepiej i głębiej rozumie sztukę, którą uprawia. Wiedza ta rozbudza ciekawość i zainteresowania ucznia dziejami cyrku; skłania do dyskusji na tematy związane ze sztuką cyrkową, stanowi źródło inspiracji dla własnych poszukiwań i uważnego śledzenia aktualnych światowych trendów w tej dziedzinie. 1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat historii i rozwoju sztuki cyrkowej Uczeń zdobywa podstawowe wiadomości z historii światowej i polskiej sztuki cyrkowej. 2. Poznanie roli historii i jej wpływu na oblicze współczesnej kultury Uczeń postrzega sztukę cyrkową jako jeden z filarów życia kulturalnego, określa jej wpływ na inne dziedziny sztuki, samodzielnie analizuje, wyciąga wnioski i wyraża swoje zdanie na temat sztuki cyrkowej; aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, śledzi i stara się przewidywać nowe trendy. 9

10 CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat historii i rozwoju sztuki cyrkowej - charakteryzuje wydarzenia cyrku światowego i polskiego na przestrzeni wieków; - określa rolę najwybitniejszych artystów i twórców cyrkowych w historii cyrku. 2. Poznanie roli historii i jej wpływu na oblicze współczesnej kultury - charakteryzuje techniki cyrkowe w ujęciu historycznym i współczesnym; - dostrzega wpływ sztuki cyrkowej na inne dziedziny sztuki. PANTOMIMA Przedmiot o charakterze praktycznym, realizowany w całym cyklu nauki, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W celu uzyskania najlepszych efektów w nauczaniu przedmiotu zajęcia powinny odbywać się na sali z lustrami, w warunkach zapewniających koncentrację. Pantomima jest przedmiotem uzupełniającym edukację przyszłego aktora cyrkowego. Zajęcia w tym zakresie kształtują umiejętności ucznia w posługiwaniu się swoim ciałem jako podstawowym instrumentem i materiałem twórczym aktora. 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pantomimy klasycznej Uczeń zna i rozumie zasady sztuki mimu i rozgrzewki pantomimicznej. 2. Rozwijanie umiejętności i technik pantomimicznych Uczeń zdobywa umiejętności z zakresu teatru sztuki mimu oraz doskonali techniki przekazywania emocji za pomocą mowy ciała. 3. Wzbogacanie wyobraźni scenicznej i wrażliwości emocjonalnej 10

11 Uczeń podejmuje świadome i wyraziste działania sceniczne (indywidualnie i zespołowo), rozwija wrażliwość emocjonalną, koncentrację i harmonię wewnętrzną. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pantomimy klasycznej - posługuje się terminologią z zakresu pantomimy klasycznej; - zna i definiuje techniki pantomimy klasycznej ; - zna historię oraz twórców teatru sztuki mimu i teatru ruchu; - objaśnia zasady i specyfikę teatru pantomimy (synchronizacja ruchu z oddechem; impuls, energia i kontrenergia, izolacje ciała, ruch zwolniony); - charakteryzuje cechy i stany emocjonalne różnych postaci. 2. Rozwijanie umiejętności i technik pantomimicznych - umiejętnie stosuje koordynację i harmonię ruchu pantomimicznego; - zachowuje wewnętrzny rytm w trakcie działań scenicznych; - potrafi tworzyć iluzję przedmiotów, przestrzeni i innych postaci; - swobodnie posługuje się rekwizytami i innymi środkami wyrazu artystycznego na scenie, jak kostium, scenografia, światło i muzyka; - współpracuje w zespole przy realizacji różnych inscenizacji artystycznych. 3. Wzbogacanie wyobraźni scenicznej i wrażliwości emocjonalnej - samodzielnie tworzy krótkie formy improwizacji aktorskiej; - swobodnie korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności przy kreowaniu postaci na scenie; - świadomie posługuje się własnym ciałem do wyrażenia wybranych treści, postaci i ich stanów emocjonalnych. PODSTAWY CHARAKTERYZACJI Przedmiot realizowany w drugiej klasie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Do realizacji ćwiczeń i zadań niezbędne jest lustro, odpowiednie oświetlenie oraz akcesoria i materiały do charakteryzacji. Podstawy charakteryzacji to przedmiot niezbędny w kształceniu przyszłego aktora sztuk cyrkowych. Umiejętność charakteryzacji stanowi nieodłączny i istotny element jego pracy zawodowej. 11

12 Specyfika pracy w cyrku uniemożliwia powierzenie charakteryzacji innej osobie, stąd aktor cyrkowy zobligowany jest do wykonywania jej samodzielnie. 1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad i technik charakteryzacji Uczeń poznaje różne rodzaje charakteryzacji, materiały, przybory i techniki; kształtuje świadome stosowanie barw i złudzeń optycznych. 2. Projektowanie i wykonanie różnych rodzajów charakteryzacji Uczeń dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do stworzenia i wykonania wybranej scenicznej charakteryzacji dla siebie i innych, potrafi dopasować makijaż do odpowiedniego stylu i układu akcji scenicznej. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy na temat zasad i technik charakteryzacji - posiada podstawową wiedzę w zakresie anatomii głowy, zwłaszcza twarzy; - rozróżnia materiały i przybory do wykonania makijażu; - jest świadomy znaczenia barw i złudzeń optycznych w charakteryzacji; - zna i opisuje różne rodzaje charakteryzacji. 2. Projektowanie i wykonanie różnych rodzajów charakteryzacji - potrafi posługiwać się przyrządami służącymi do wykonania charakteryzacji; - potrafi wykonać pełną charakteryzację sceniczną na własnej twarzy, jak i na twarzy innych artystów; - dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i wykonania własnych pomysłów charakteryzacji scenicznej; - potrafi skomponować odpowiedni makijaż do układu scenicznego i przedstawianej w nim postaci. 12

13 SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA Przedmiot realizowany w końcowym etapie nauki w ostatnich dwóch latach, w wymiarze 12 godzin tygodniowo. W zależności od rodzaju specjalności uczeń zapewnia sobie rekwizyty we własnym zakresie. Specjalność artystyczna to przedmiot, w którym uczeń rozwija umiejętności w wybranej specjalności w zakresie: akrobatyki, gimnastyki, żonglerki, ekwilibrystyki, pantomimy i klaunady. Uczeń prezentuje pokaz artystyczny, wykorzystując i łącząc zdobyte umiejętności oraz tworzy jednocześnie oprawę artystyczną własnego pokazu. 1. Przygotowanie do wykonania profesjonalnego pokazu artystycznego Uczeń umiejętnie posługuje się techniką z wybranej specjalności artystycznej oraz łączy w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu innych technik: cyrkowych, tanecznych, aktorskich i podstaw charakteryzacji. 2. Doskonalenie własnych umiejętności i poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego Uczeń potrafi samodzielnie weryfikować swoje umiejętności, wykorzystać swoje indywidualne możliwości, zdolności i talent, a także motywuje siebie do ciągłego kształcenia i pracy nad swoim warsztatem; aktywnie poszukuje inspiracji twórczej. 3. Zaangażowanie w życie artystyczne, kulturalne i społeczne Uczeń interesuje się życiem artystycznym i kulturalnym w skali lokalnej i międzynarodowej; świadomie dokonuje wyboru aktywności, wspiera je i aktywnie uczestniczy w wybranych działaniach artystycznych. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Przygotowanie do wykonania profesjonalnego pokazu artystycznego - wykorzystuje i łączy w działaniach artystycznych wiedzę i umiejętności z zakresu technik cyrkowych, tanecznych oraz elementów gry aktorskiej i pantomimy; - dokłada wszelkich starań, aby profesjonalnie zaprezentować swój pokaz artystyczny; - prezentuje przygotowany pokaz artystyczny, wykorzystując różne rekwizyty (ogólnodostępne i wykonane we własnym zakresie); - realizuje swoje działania artystyczne indywidualnie i w zespole; - zna zasady ruchu scenicznego i potrafi dostosować swój występ do różnych warunków i przestrzeni scenicznej, jak: arena, scena teatralna, estrada, plener; 13

14 - jest odporny na stres i przygotowany do pracy w trudnych i zmiennych warunkach (różne warunki klimatyczne); - posiada niezbędne umiejętności w zakresie występów publicznych (opanowanie tremy, koncentracja, automotywacja). 2. Doskonalenie własnych umiejętności i poszukiwanie nowych form wyrazu artystycznego - przyjmuje aktywną postawę i stale doskonali swój warsztat; - dąży do kreowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych; - posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i zdolności do stworzenia oprawy artystycznej pokazu (muzyka, kostium, charakteryzacja); - czerpie inspirację z innych dziedzin, aby wzbogacić i wzmocnić wyraz artystyczny swoich pokazów. 3. Zaangażowanie w życie artystyczne, kulturalne i społeczne - uczestniczy w różnych formach aktywności artystycznej; - angażuje się w życie społeczności lokalnej; - odnosi się z szacunkiem do nestorów i dorobku sztuki cyrkowej. TECHNIKI TANECZNE Przedmiot ma charakter praktyczny, realizowany jest przez cały cykl nauki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia z tego przedmiotu powinny odbywać się w sali wyposażonej w drążek i lustra oraz drewnianą lub taneczną podłogę; sala powinna być zaopatrzona w sprzęt do odtwarzania i nagłaśniania muzyki. Techniki taneczne to ważny element w edukacji aktora cyrkowego, ponieważ jest jednym z czynników wzbogacających i uatrakcyjniających pokazy artystyczne. Dzięki zajęciom uczeń kształtuje i rozwija wrażliwość, płynność i estetykę ruchu, czystość formy oraz poczucie rytmu. 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych Uczeń poznaje terminologię i zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych; rozróżnia poznane techniki taneczne. 2. Rozwijanie koordynacji, poczucia rytmu i pamięci ruchowej 14

15 Uczeń rozwija lekkość i harmonię ruchu - gibkość, skoczność, zwinność i równowagę; doskonali świadomy ruch własnego ciała w przestrzeni; zapamiętuje wybrane układy choreograficzne. 3. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowej Uczeń doskonali kreatywność, wrażliwość artystyczną i emocjonalną, przestrzega czystości formy i estetyki ruchu; przygotowuje i prezentuje różne układy taneczne (indywidualnie i zespołowo) oraz potrafi je zastosować w połączeniu z innymi technikami cyrkowymi. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie wiedzy z zakresu różnych technik tanecznych - świadomie utrzymuje prawidłową postawę ciała; - zna i rozpoznaje podstawowe style i techniki taneczne; - umiejętnie posługuje się terminologią z zakresu różnych technik tanecznych; - rozpoznaje różnice i cechy wspólne poznanych technik tanecznych; - zna podstawowe zasady rozciągania, wzmacniania i rozluźniania ciała; - umiejętnie wykorzystuje przestrzeń sceniczną. 2. Rozwijanie koordynacji, poczucia rytmu i pamięci ruchowej - dostosowuje działania taneczne do prezentowanego repertuaru muzycznego; - płynnie łączy elementy taneczne i gesty; - swobodnie i lekko wykonuje elementy taneczne; - kontrastuje ruchy pod względem dynamiki, tempa i ekspresji ; - zapamiętuje bezbłędnie dłuższą etiudę taneczną; - rozwija gibkość ciała, skoczność, zwinność i równowagę. 3. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowej - realizuje własne koncepcje artystyczne; - wykorzystuje wrażliwość muzyczną i estetyczną w tworzeniu układów choreograficznych; - współpracuje z partnerami przy realizacji działań zespołowych; - wykorzystuje poznane elementy taneczne w komponowaniu występów artystycznych. 15

16 ŻONGLERKA Przedmiot praktyczny, realizowany w pierwszym roku nauki w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Zajęcia praktyczne z żonglerki powinny być prowadzone w sali o odpowiednio dużej wysokości. Żonglerka jest jednym z ważnych przedmiotów w edukacji przyszłego aktora cyrkowego. Dzięki zajęciom uczeń rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i zdolności manualne, przy jednoczesnym posługiwaniu się różnymi przyborami i rekwizytami. 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych technik żonglerskich Uczeń poznaje terminologię oraz zdobywa umiejętności w zakresie różnych technik żonglerskich: rzucania, podrzucania i łapania przyborów. 2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej Uczeń doskonali zdolności manualne, cierpliwość, determinację i upór w dążeniu do celu. 3. Praktyczne stosowanie różnych form i sposobów żonglowania Uczeń poznaje żonglerkę solową oraz zespołową, rozwija wyobraźnię i poszukuje inspiracji do kreowania nowych technik. CELE KSZTAŁCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: 1. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych technik żonglerskich - stosuje prawidłową technikę, żonglując różnymi przyborami; - rozróżnia formy i sposoby żonglowania; - potrafi wyliczyć częstotliwość wyrzutów i podań. 2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej - stale zwiększa liczbę podrzucanych i łapanych przyborów; - zmienia częstotliwość wyrzutów i podań. 16

17 3. Praktyczne stosowanie różnych form i sposobów żonglowania - wdraża poznane techniki, formy i sposoby żonglowania; - łączy kilka sposobów żonglowania w jedną ciągłą sekwencję; - łączy coraz trudniejsze i dłuższe sekwencje ruchów; - przygotowuje i prezentuje (indywidualnie i zespołowo) pokazy umiejętności żonglerskich. 17

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR CYRKOWY EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE SZTUKI CYRKOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR CYRKOWY EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE SZTUKI CYRKOWEJ Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AKTOR CYRKOWY EFEKTY KSZTAŁCENIA PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE SZTUKI CYRKOWEJ 1) twórczo realizuje podjęte wyzwania artystyczne; 2)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKOŁY CYRKOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKOŁY CYRKOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKOŁY CYRKOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE UCZEŃ 1. twórczo realizuje nowe wyzwania artystyczne; 2. wykazuje wysoką sprawność fizyczną i psychomotoryczną; 3. wierzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami

Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami 1 2 Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI)

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY. dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Wymagania edukacyjne z przedmiotu ZESPÓŁ RYTMICZNY dla uczniów klasy I (cykl CZTEROLETNI) Uczeń: - realizuje różne formy aktywności muzycznej (śpiew, taniec, gra na instrumentach, działania teatralne);

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r.

Warszawa, dnia 27 września 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2017 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM

PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH W GIMNAZJUM I. WSTĘP Udział z zajęciach teatralnych umożliwia wielokierunkowy rozwój młodego człowieka. Pobudza do aktywności twórczej, rozwija wyobraźnię, zdolność widzenia rozwiązań

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien:

Po ukończeniu jednolitych studiów na kierunku aktorstwo absolwent powinien: Załącznik nr 1 do uchwały nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. Opis kierunkowych efektów kształcenia AKTORSTWO objaśnienie oznaczeń w symbolach: K- kierunkowe efekty kształcenia U- kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;

artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia. 2017 r. ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA Załącznik nr 1 1) szanuje

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;

artystycznych, do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW ARTYSTYCZNYCH NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. R. TURCZYNOWICZA W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A TANIEC DAWNY WYMAGANIA W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI TANCERZA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy

Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Jestem sprawny, wesoły i zdrowy Program z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 21 im Ekoludek w Kaliszu Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Taniec klasyczny Kod przedmiotu PPA47 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej Kierunek

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem

Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem Program autorskich warsztatów realizowanych w ramach projektu pn. Mistrz uczniem W związku ze specyfiką grupy, która wynika z rozbieżności wiekowej zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu będą

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA TEATR Uczestnicy: uczniowie gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Iwona Woźniczka I. Cel główny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania Zajęcia artystyczne - teatralne / gimnazjum/ Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej.

Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Temat: Gry i zabawy w elementami koordynacji ruchowej doskonalące elementy techniczno taktyczne w piłce nożnej. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: I Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów artystycznych / zajęcia teatralne/ gimnazjum Agnieszka Puchała Przedmiotowe Zasady Oceniania są uszczegółowieniem i dostosowaniem do specyfiki przedmiotu zapisów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI KIERUNEK WOKALISTYKA

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁ WOKALNO - AKTORSKI KIERUNEK WOKALISTYKA Załącznik do Uchwały Senatu nr 108/207/2015 Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Obszar kształcenia Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni

Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU. Klasa I cykl sześcioletni Wymagania edukacyjne z przedmiotu RYTMIKA Z KSZTAŁCENIEM SŁUCHU Klasa I cykl sześcioletni Uczeń: realizuje ćwiczenia słuchowe, słuchowo-głosowe, słuchowo-ruchowe realizuje różnymi sposobami puls i akcent

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PLASTYKA KL.IV - VI Ocenianie osiągnięć w przypadku plastyki nie jest proste i jednoznaczne. Należy brać pod uwagę różnice w uzdolnieniach uczniów, oraz subiektywizm odbioru

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH PROGRAM ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZAJĘCIA MUZYCZNO- RUCHOWE Klasa 1-3 gimnazjum Gimnazjum w Teresinie Al. XX - lecia 2 96-515 Teresin Autor- Sylwia Nowacka Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV VI KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZAJĄCE DOPEŁNIAJĄCE WYKRACZAJĄCE Uczeń bierze udział w części ćwiczeń fizycznych Wykazuje minimalne postępy w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BUKOWIE Opracowała mgr Renata Krawczyoska 2 I. PZO ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA MUZYKI NA DRUGIM ETAPIE EDUKACJI II. PZO ZGODNE Z PODRĘCZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III

Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III Przedmiotowy system oceniania w Niepublicznym Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa III opracowany przez :. Martyna Kossakowska I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA BALETOWA IM. R. TURCZYNOWICZA W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E I P R Z E D M I O T O W E Z A S A D Y O C E N I A N I A TANIEC LUDOWY I CHARAKTERYSTYCZNY DLA KLAS I-VIII WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE

Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen. z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE Przedmiotowe Zasady Oceniania i Kryteria Ocen z przedmiotów artystycznych / teatralnych/ liceum klasy IA,IB,IC,ID,IE nauczyciel :Agnieszka Puchała Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów artystycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLE PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKORDEON DRUGI ETAP EDUKACYJNY Autor: mgr Dariusz Kownacki Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka

ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka ROCZNY PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA GMINY SIEPRAW W ZAKLICZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Przyjęty kierunek pracy: Cele : Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka Tworzenie warunków sprzyjających

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Gminna Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy Jan Grela WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA WALTORNIA Opracowane w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku

Przedmiotowy System Oceniania. z zajęć artystycznych. Gimnazjum w Resku Przedmiotowy System Oceniania z zajęć artystycznych Gimnazjum w Resku Nauczyciel uczący: Marek Ilgiewicz Resko 2014 Podstawa programowa kształcenia ogólnego Przedmiot uzupełniający: ZAJĘCIA ARYTYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA Moduł/Przedmiot: Praca nad rolą Kod modułu: Wok/lic3/07 Koordynator modułu: prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA KLASY 4 6 Przy ocenie ucznia należy uwzględnić: - poziom uzdolnień i indywidualne możliwości ucznia, - wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z powierzonych zadań,

Bardziej szczegółowo

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY

Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim Lilia Dmochowska PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU ZESPÓŁ KAMERALNY DUET FORTEPIANOWY Kamień Pomorski 2016 r. 1 1.Wstęp Rozporządzenie Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, III rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Stopień celujący Otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki:

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny z plastyki w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2015 / 2016 Program dostosowany jest do podręcznika do plastyki dla gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. W zakresie wiedzy uczeń: W zakresie umiejętności uczeń: 2. Aktywność fizyczna 1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 1) rozpoznaje wybrane zdolności motoryczne człowieka; 2) wymienia cechy prawidłowej postawy ciała; 1) dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z PLASTYKI W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM Ocenianie Przedmiotowe z plastyki jest zgodne z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. OGÓLNE KRYTERIA OCENY Podczas wystawiania ocen

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN

PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN PROGRAM WŁASNY KOŁA TEATRALNEGO ARLEKIN Autor: Bożena Prażmo, Zespół Szkół w Kocku Okres realizacji: II semestr roku szkolnego 2011/12, I i II semestr 2012/2013 1 WSTĘP Teatr szkolny jest ciekawym i atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 7. Zadanie główne: Nauka skoku startowego. Miejsce ćwiczeń: kryta pływalnia. Treści z podstawy programowej:

LEKCJA 7. Zadanie główne: Nauka skoku startowego. Miejsce ćwiczeń: kryta pływalnia. Treści z podstawy programowej: LEKCJA 7 Zadanie główne: Nauka skoku startowego Miejsce ćwiczeń: kryta pływalnia Treści z podstawy programowej: 1. podniesienie umiejętności pływackich do poziomu umożliwiającego zdobycie karty pływackiej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy INNOWACJA PEDAGOGICZNA ROZTAŃCZONA SIÓDEMKA

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy INNOWACJA PEDAGOGICZNA ROZTAŃCZONA SIÓDEMKA Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy INNOWACJA PEDAGOGICZNA ROZTAŃCZONA SIÓDEMKA Opracowała: mgr Julita Jamza- Szik 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Opis innowacji 3. Przewidywane formy i techniki pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka }

Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka } Przedmiotowe zasady oceniania zajęcia artystyczne { plastyka i muzyka } I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Ocenę celującą otrzymuje uczeo: -którego wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIMNAZJUM I. DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH EKSPRESJA KULTURALNA - TANIEC Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjum Plan zajęć: wg harmonogramu Ilość godzin: 58 Prowadzący: mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU. Przedmiot główny: AKORDEON. PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA DLA PSM W OPOLU Przedmiot główny: AKORDEON PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY Cykl 4-letni Autorzy: mgr Olga Strelć mgr Dariusz Kownacki Opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum.

Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. Propozycja sprawdzania osiągnięć uczniów, formy i kryteria oceniania z historii w klasach I - III gimnazjum. 1. Formułowanie wymagań i dobór kryteriów: - celem ewaluacji wiedzy z historii jest ocena osiągnięć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. 1. Wymagania programowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 1. Wymagania programowe Przedmioty artystyczne, do których należy (muzyka, plastyka) stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum

Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Konspekt lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej metodami aktywnymi dla klasy I b gimnazjum Zadanie główne: Doskonalenie techniki zagrywki piłki siatkowej górnym Cele operacyjne w zakresie: 1. Sprawności

Bardziej szczegółowo