Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hestia Biznes. Pakiet Hestia Biznes. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu!"

Transkrypt

1 Pakiet Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! 1

2 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii 2

3 Wstęp > segment MSP Pakiet dla Klienta segmentu B (MSP) Wartość majątku: do 15 mln PLN UWAGA pełnomocnictwo typu B Obrót: nie dotyczy Formy rozliczania się: wszystkie Suma gwarancyjna OC: do 1 mln PLN (do 2 mln PLN branża budowlana) Liczba pojazdów: do 15 Ubezpieczenie mienia od ognia - SU do 7 mln zł OC działalności SG do 1 mln zł Wymagana zgoda upełnomocnionego pracownika Underwriter Lokalny Detalu 3

4 Wstęp > najwygodniejsze ubezpieczenia Skład pakietu Hestia Biznes Ubezpieczenia: 1. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2. mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 3. sprzętu elektronicznego 4. mienia od wszystkich ryzyk 5. OC działalności 6. mienia w transporcie krajowym CARGO 7. następstw nieszczęśliwych wypadków - szyby od stłuczenia - mienie od wandalizmu - Biznes Assistance 4

5 Wstęp > najwygodniejsze ubezpieczenia Łatwe w spełnieniu warunki przystąpienia do Hestii Biznes Wystarczy jedno ryzyko Przynajmniej jedna umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres 12 miesięcy Jedna wspólna data końca wszystkich ryzyk (ubezpieczenie krótkoterminowe: pro rata temporis) Składka minimalna z jednego ryzyka mienie od kradzieży, elektronika PLN mienie od ognia PLN, OC działalności gospodarczej PLN (w przypadku branż budowlanych 300 PLN) CARGO /polisa obrotowa/ 300 PLN /500 PLN jeśli jedyne ubezpieczenie w HB/ CARGO /polisa jednostkowa/ PLN 5

6 Wstęp > najwygodniejsze ubezpieczenia Dodatkowe korzyści Degresywna składka ubezpieczeniowa czym wyższa składka tym większa zniżka ujęta w taryfie Wszystkie ryzyka na jednej polisie wspólny koniec ochrony Jedna polisa jeden Klient Wybór pomiędzy ryzykami nazwanymi a opcja All Risk Możliwość zawarcia NNW krótkoterminowego dla grupy pracowników Możliwość ubezpieczenia CARGO jednostkowego i obrotowego 6

7 Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 7

8 Dwa zakresy ubezpieczenia do wyboru pożar + uderzenie pioruna + wybuch + upadek statku powietrznego + lawina + huragan + grad + trzęsienie ziemi + akcja gaśnicza i ratownicza + zanieczyszczenie lub skażenie + spływ wód po zboczach + napór śniegu + uderzenie pojazdu + zalanie + dym i sadza + huk ponaddźwiękowy + zapadanie się ziemi + osunięcie się ziemi + upadek drzewa lub innych przedmiotów + przepięcia + (do ) + dodatkowo ryzyko powodzi + 8

9 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone Budynki i budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Wartości pieniężne Mienie os. trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, sprzedaży Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze 9

10 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Miejsce ubezpieczenia Mienie: na terenie RP, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia Mienie pracownicze: na terenie RP w miejscu świadczenia pracy na polecenie Ubezpieczającego UWAGA! Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia 10

11 Rozszerzenia: klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia automatycznego pokrycia rzeczoznawców ryzyk budowlanych terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów rozmrożenia środków obrotowych maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia pękania mrozowego awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych zwiększonych kosztów Dotyczy szkód poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP Warunki konieczny wykaz mienia Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza redukcyjna 400 PLN (dla kradzieży z włamaniem lub rabunku 25% wysokości szkody, nie mniej niż 400 PLN) 11

12 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Uwaga! Konsumpcja SU! Uwaga! Możliwość doubezpieczenia budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie wartości odtworzeniowej (nowej) - jeśli stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% lub wartości rzeczywistej lub wartości ewidencyjnej brutto jeśli stopień amortyzacji nie przekracza 50% w pozostałych grupach w oparciu o zapisy 9 ust.5 OWU 12

13 13

14 Kalkulator do wyceny nieruchomości 14

15 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje UWAGA niezbędne jest wskazanie ubezpieczonych lokalizacji w ipegazie 15

16 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia - wyznaczanie 16

17 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Przedmiot ubezpieczenia: na sumy stałe na sumy zmienne na pierwsze ryzyko budynki i budowle maszyny, urządzenia, wyposażenie środki obrotowe wartości pieniężne mienie osób trzecich nakłady inwestycyjne mienie pracownicze 17

18 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych Rozszerzenia zakresu klauzule dodatkowe: automatycznego pokrycia rzeczoznawców ryzyk budowlanych terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów Umowa ubezpieczenia rozmrożenia środków obrotowych maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia pękania mrozowego awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych zwiększonych kosztów 18

19 Ubezpieczenia mienia > od ognia i innych zdarzeń losowych Wyłączenia odpowiedzialności franszyza redukcyjna 400 PLN szklarnie, inspekty, namioty oraz w znajdujące się w nich mienie drzewa, krzewy, uprawy, zwierzęta mienie składowane na zewnątrz szkody będące następstwem zalania, huraganu, gradu, naporu śniegu, uderzenia pojazdu i powodzi nieużytkowane (powyżej 60 dni) lokale i mienie w nich się znajdujące UWAGA: istnieje możliwość wykupienia franszyzy redukcyjnej. 19

20 Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych W Hestii Biznes nie ubezpieczamy załącznik nr 1 do wytycznych pakietu HB: Uwaga dodatkowe ograniczenia: zakaz ubezpieczania budynków z drewna typu dworki, pałace, zajazdy, hotele, pensjonaty Zakaz dotyczy ubezpieczeń: H40 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (HB), T41 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (HB), 20

21 Ubezpieczenia mienia Ubezpieczenie od kradzież z włamaniem i rabunku 21

22 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Wartości pieniężne Mienie os. trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, sprzedaży Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze 22

23 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Miejsce ubezpieczenia Mienie: na terenie RP, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia Mienie pracownicze: na terenie RP w miejscu świadczenia pracy na polecenie Ubezpieczającego Wartości pieniężne w czasie transportu - na terenie RP UWAGA! Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia 23

24 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Załącznik nr 1 do OWU Zabezpieczenia mienia Czy Klient ma prawidłowe zabezpieczenia? 24

25 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Załącznik nr 1 do OWU Zabezpieczenia mienia: wiele możliwości zabezpieczenia drzwi zewnętrznych dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielozastawkowy i jedna kłódka atestowana jeden zamek wielozastawkowy (gdy mienie znajduje się w lokalu w budynku biurowym etc., dla którego ustanowiono całodobowy stały dozór) lub lub lub jeden zamek atestowany (zamek wraz z wkładką) lub dwie kłódki atestowane umieszczone na oddzielnych skoblach jeden zamek na kod (np. karta magnetyczna) gdy w lokalu jest całodobowy stały dozór albo alarm i oświetlenie w nocy 25

26 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Załącznik nr 1 do OWU Zabezpieczenia mienia: okna i inne kraty, antywłamaniowe rolety lub żaluzje lub szyby klasy co najmniej P3 lub lub całodobowy, stały dozór + oświetlenie od wewnątrz w nocy lub czynne urządzenie sygnalizacyjnoalarmowe (kontrolowane) + oświetlenie od wewnątrz w nocy 26

27 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Zabezpieczenia mienia znajdującego się w innym miejscu niż lokal teren znajdujący się pod całodobowym stałym dozorem W całości ogrodzony ogrodzeniem o wysokości min.160cm (ogrodzenie nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone, przerwane lub niepełne), obsługa parkingu/placu sprawdza uprawnienia osoby wyprowadzającej pojazd lub mienie 27

28 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Zakres ubezpieczenia kradzież z włamaniem rabunek uszkodzenia zabezpieczeń także w przypadku, jeśli włamanie było nieskuteczne, tzn. sprawca nie dostał się do ubezpieczonego lokalu, do 10% SU lub kwoty PLN 28

29 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku 20, s. 9 Wartości pieniężne w czasie transportu rabunek zniszczenie lub uszkodzenie wskutek wypadku środka transportu zdarzenia powodujące śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, uniemożliwiających ochronę powierzonego mienia. 29

30 Rozszerzenia zakresu klauzule dodatkowe automatycznego pokrycia Umowa ubezpie czenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia ubezpieczenia zamocowanych na stałe zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli 30

31 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Przedmiot ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko na sumy stałe na sumy zmienne maszyny, urządzenia, wyposażenie środki obrotowe wartości pieniężne mienie osób trzecich nakłady inwestycyjne mienie pracownicze 31

32 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Suma ubezpieczenia - wyznaczanie na pierwsze ryzyko SU ustalana w oparciu o szacowaną wysokość maksymalnej straty na sumy stałe na sumy zmienne SU powinna odpowiadać sumie najwyższej dziennej wartości mienia w okresie ubezpieczenia SU powinna odpowiadać najwyższej przewidywanej w okresie ubezpieczenia dziennej wartości środków obrotowych 32

33 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Ustalanie SU na Pierwsze Ryzyko: Ustalamy na poszczególne lokalizacje UWAGA niezbędne jest wskazanie su na każdą lokalizację 33

34 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Suma ubezpieczenia Uwaga! Możliwość zniesienia konsumpcji SU stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela konsumpcja sumy ubezpieczenia dla wartości pieniężnych sumę ubezpieczenia ustalamy odrębnie dla: kradzieży z włamaniem rabunku w lokalu w czasie transportu Oznacza to, że podajemy trzy sumy ubezpieczenia na każde ryzyko osobno! 34

35 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Limity odpowiedzialności dla wartości pieniężnych Podczas przechowywania (na jedno urządzenie lub pomieszczenie) Dla rabunku (na lokalizację) Podczas transportu do PLN do PLN do PLN do PLN kasety stalowe i kasy fiskalne urządzenia bez udokumentowanej klasy odporności urządzenia o klasie odporności potwierdzonej atestem: klasa I IV urządzenia o klasie odporności potwierdzonej atestem: klasa V lub wyższa 35

36 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Limity odpowiedzialności dla wartości pieniężnych Podczas przechowywania (na jedno urządzenie lub pomieszczenie) Dla rabunku (na lokalizację) Podczas transportu do PLN 36

37 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Limity odpowiedzialności dla wartości pieniężnych Uwaga! Brak odpowiedzialności w przypadku transportu komunikacją zbiorową! Podczas przechowywania (na jedno urządzenie lub pomieszczenie) do PLN pieszo Dla rabunku (na lokalizację) Podczas transportu do PLN do PLN pieszo, ochrona innej osoby pieszo, transport wartości pieniężnych przy użyciu zabezpieczenia technicznego, ochrona co najmniej jednego pracownika ochrony 37

38 Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku Wyłączenia odpowiedzialności, czyli kiedy odszkodowanie nie będzie wypłacone franszyza integralna PLN używane pojazdy mechaniczne stanowiące środki obrotowe ( ) nieużytkowane (powyżej 60 dni) lokale i mienie w nich się znajdujące 38

39 Ubezpieczenie mienia Ubezpieczenie od wandalizmu 39

40 Ubezpieczenia mienia > od wandalizmu 32, s. 12 Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone Budynki i budowle Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Mienie os. trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, sprzedaży Nakłady inwestycyjne Ubezpieczenie od wandalizmu dostępne tylko po zakupieniu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń lub od kradzieży z włamaniem i rabunku 40

41 Ubezpieczenia mienia > od wandalizmu Maksymalny limit PLN Franszyza redukcyjna 200 PLN Franszyza integralna 400 PLN Konsumpcja SU wprowadzona Stawka Sposób ubezpieczenia, czyli jak mienie jest ubezpieczone 0,7% od ustalonego limitu sumy ubezpieczenia 41

42 36, s. 12 Ubezpieczenia mienia > od wandalizmu Wyłączenia odpowiedzialności, czyli kiedy odszkodowanie nie będzie wypłacone szkody w szklarniach, inspektach, elementach wykonanych ze szkła, kamienia, etc. szkody polegające na utracie mienia 42

43 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) 43

44 Mienie od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone Budynki, budowle i lokale Maszyny, urządzenia, wyposażenie Środki obrotowe Wartości pieniężne Mienie os. trzecich przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi, sprzedaży? Nakłady inwestycyjne Mienie pracownicze 44

45 Mienie od wszystkich ryzyk Miejsce ubezpieczenia Mienie: na terenie RP, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia Mienie pracownicze: na terenie RP w miejscu świadczenia pracy na polecenie Ubezpieczającego UWAGA! Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia 45

46 Mienie od wszystkich ryzyk Zakres ubezpieczenia all risks ogień kradzież wandalizm ogień + kradzież + wandalizm + inne zdarzenia = All risks Ochroną objęte są wszystkie zdarzenia oprócz wyłączonych 46

47 Mienie od wszystkich ryzyk Uwaga! Niezbędne udokumentowanie poniesionych kosztów Odszkodowanie w granicach SU obejmuje kwotę odpowiadającą rozmiarowi szkody pomniejszonej o wartość pozostałości po szkodzie koszty środków zastosowanych w celu zmniejszenia szkody koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (w granicach 10% wysokości szkody) Uwaga! Franszyza redukcyjna 400 PLN poszukiwanie przyczyn szkody (w granicach 10% sumy ubezpieczenia budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż PLN) koszty zniszczonych zabezpieczeń 47

48 Mienie od wszystkich ryzyk Rozszerzenia zakresu klauzule dodatkowe: automatycznego pokrycia rzeczoznawców ryzyk budowlanych terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów Umowa ubezpieczenia rozmrożenia środków obrotowych maszyn i urządzeń przenośnych poza miejscem ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn, urządzeń lub aparatów maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych zwiększonych kosztów powódź 48

49 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia 49

50 Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne zamocowane na stałe lustra i witraże niezabytkowe szklane lub kamienne okładziny ścienne szklarnie cieplarnie, oranżerie i inspekty budowle wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych szklane lub kamienne elementy stanowiące część składową mebli, gablot, kontuarów? szyldy, reklamy, tablice świetlne i rurki neonowe lady chłodnicze 50

51 Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Zakres ubezpieczenia, czyli od jakich zdarzeń ubezpieczamy Stłuczenie lub pęknięcie przedmiotów wymienionych w umowie ubezpieczenia franszyza integralna 100 PLN 51

52 Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyznaczana na pierwsze ryzyko ustalana według wartości odtworzeniowej powinna uwzględniać przewidywane koszty: demontażu i montażu, transportu, ustawienia rusztowań lub drabin, wykonania oznakowania konsumpcja sumy ubezpieczenia 52

53 Szyby i inne przedmioty od stłuczenia Odszkodowanie w granicach SU obejmuje Uwaga! Niezbędne udokumentowanie poniesionych kosztów kwotę odpowiadającą rozmiarowi szkody pomniejszonej o wartość pozostałości po szkodzie koszty demontażu i montażu koszty transportu koszty wykonania napisów, ozdób i liter wg wzorów koszty ustawienia rusztowań i drabin koszty środków zastosowanych w celu zmniejszenia szkody koszty usunięcia pozostałości po szkodzie (do 10% rozmiaru szkody) 53

54 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) 54

55 Przedmiotem ubezpieczenia są, określone w umowie, rzeczy w drogowym, kolejowym, lotniczym lub śródlądowym przewozie krajowym, wykonywanym obcym lub własnym transportem, w odniesieniu do których ubezpieczający ponosi ryzyko transportowe. (Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być wartości pieniężne)

56 Zakres ubezpieczenia: standardowy ryzyka nazwane grad, huragan, kradzież będąca następstwem wypadku środka transportu, lawina, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, rabunek, spływ wód po zboczach, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek na środek transportu obiektu zewnętrznego, wandalizm, wybuch, wypadek środka transportu, zalanie, zapadanie się ziemi lub pełny all risk zdarzenia wszystkie poza wyłączonymi + klauzule dodatkowe Uwaga Zakres pełny dostępny zarówno dla transportu własnego jak i obcego! patrz paragraf 93 (str. 27) 56

57 Rozszerzenia zakresu Cargo klauzule dodatkowe: Umowa ubezpieczenia klauzula kradzieżowa terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów składowania załadunku wyładunku standardowy rzeczoznawców terytorialna rozszerzenie ochrony na kraje UE, Szwajcarię oraz Norwegię pełny terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów składowania załadunku wyładunku (w zakresie) rzeczoznawców terytorialna rozszerzenie ochrony na kraje UE, Szwajcarię oraz Norwegię 57

58 OBROTOWA JEDNOSTKOWA SUMA UBEZPECZENIA (maksymalnie 500 tys zł) SU maksymalna wartość jednego transportu taryfikacja okres ubezpieczenia składka minimalna polisa po obrocie towarowym (liczba transportów x SU) 12 miesięcy (krótkoterminowa umowa zgoda ULD) 300 zł 500 zł jeśli tylko cargo z innymi ubezpieczeniami po SU czas trwania transportu (ilość dni) 100 zł na transport samo cargo 58

59 Suma ubezpieczenia Wartość rzeczy może zostać zwiększona o: spodziewany zysk - do 10% - jeżeli ubezpieczający jest sprzedającym przewoźne - jeżeli ubezpieczający je opłacił, a przewóz wykonywany jest transportem obcym VAT

60 konsumpcja sumy ubezpieczenia OBROTOWA wykupienie - zwyżka składki o 30% JEDNOSTKOWA brak możliwości wykupienia konsumpcji SU Suma ubezpieczenia: ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań (konsumpcja) patrz paragraf 96 (str. 28) Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu Cargo wynosi 400zł. Można ją zwiększyć zgodnie z taryfą. 60

61 Za zgodą umocowanego pracownika (Underwritera Lokalnego Detalu) Możliwość ubezpieczenia: - mienia uszkodzonego, - dzieł sztuki, - eksponatów, - inne mienie poza dostępnym w ipegazie. 61

62 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (all risks) 62

63 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ryzyka związane z użytkowaniem sprzętu elektronicznego niewłaściwe użytkowanie wady materiałowe zalanie? wiatr pożar kradzież wandalizm rabunek przepięcie przetężenie 63

64 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Dwa ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (dwie sekcje) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych Ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych 8GB DVD -RW 64

65 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 65

66 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone Podany w wykazie załączonym do umowy Zainstalowany na stanowisku pracy Nie starszy niż 7 lat Sprzęt komputerowy Gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem Pozytywnie przetestowany o ile było to wymagane ULD może udzielić zgody na sprzęt w wieku do 10 lat 66

67 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Zakres ubezpieczenia, czyli od jakich zdarzeń ubezpieczamy all risks od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i nieprzewidywalnym W szczególności: błędy w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie wandalizm pożar kradzież z włamaniem rabunek przepięcia, przetężenia i inne przyczyny elektryczne + powódź 67

68 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Zakres ubezpieczenia, czyli gdzie szukać wyłączeń mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od wszystkich szkód poza wyłączonymi Odpowiedzialność za szkody powstałych wskutek działań prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem: akcji gaśniczej akcji ratowniczej wyburzenia lub odgruzowania 68

69 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Miejsce ubezpieczenia Mienie: na terenie RP, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia podczas eksploatacji i transportu wewnątrzzakładowego. 69

70 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Uwaga! Konsumpcja SU! Uwaga! w przypadku niedoubezpieczenia ma zastosowanie zasada proporcji Sprzęt elektroniczny wartości odtworzeniowej (nowej) lub wartości ewidencyjnej brutto 70

71 Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych Rozszerzenia klauzule dodatkowe klauzula automatycznego pokrycia klauzula terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów Umowa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych klauzula101 - sprzęt przenośny klauzula101/2 - sprzęt elektroniczny na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych klauzula 102 rozszerzenie zakresu terytorialnego (kraje określone w umowie) klauzula nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 71

72 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 8GB DVD -RW Ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych 72

73 Dane i zewnętrzne nośniki danych Przedmiot ubezpieczenia, czyli co może być ubezpieczone zewnętrzne nośniki danych 8GB DVD -RW zapisane dane (w tym oprogramowanie)? 73

74 Dane i zewnętrzne nośniki danych Miejsce ubezpieczenia na terenie RP, w miejscu wymienionym w umowie ubezpieczenia w zewnętrznym archiwum danych (znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia) podczas transportu między miejscem ubezpieczenia a zewnętrznym archiwum danych 74

75 Dane i zewnętrzne nośniki danych Zakres ubezpieczenia, czyli od jakich zdarzeń ubezpieczamy utrata, zniszczenie lub uszkodzenie 8GB DVD -RW o ile istnieje odpowiedzialność za szkodę materialną w ubezpieczonym nośniku o ile w wyniku tego zdarzenia dane nie nadają się do odczytu ani zapisywania 75

76 Dane i zewnętrzne nośniki danych Suma ubezpieczenia - wyznaczanie Uwaga! Konsumpcja SU! Zewnętrzne nośniki danych i zapisane dane według kosztów niezbędnych dla odtworzenia danych nie niższa niż PLN 76

77 Dane i zewnętrzne nośniki danych Uwaga! Niezbędne udokumentowanie poniesionych kosztów Odszkodowanie w granicach SU obejmuje niezbędne koszty poniesione w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody w celu przywrócenia nośników danych oraz zapisanych na nich danych do stanu identycznego z istniejącym bezpośrednio przed zdarzeniem. które są konieczne dla prowadzenia operacji przetwarzania danych w normalnym trybie automatyczne wprowadzenie danych lub programów z archiwum danych automatyczne lub ręczne wprowadzenie danych lub programów z oryginalnych programów lub z dokumentów wciąż dostępnych Ubezpieczającemu 77

78 Dane i zewnętrzne nośniki danych Uwaga! Niezbędne udokumentowanie poniesionych kosztów Odszkodowanie w granicach SU obejmuje odtworzenie lub wprowadzenie systemów lub standardowych programów odtworzenie zniszczonych nośników danych 78

79 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w pakiecie Hestia Biznes 79

80 69, s. 22 Przedmiot ubezpieczenia, czyli co jest objęte ochroną odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim (poszkodowanym) wszystkie podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, w tym także osoby związane umową z osobami objętymi ubezpieczeniem Wskazanie, że za osobę trzecią rozumiemy również osoby związane z ubezpieczonym umową jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za szkodę wynikłą z realizacji umowy (oc kontraktowa) 80

81 Osoby objęte ubezpieczeniem Ubezpieczający lub Ubezpieczony (w przypadku zawarcia umowy na rzecz innej osoby) obecni i byli pełnomocnicy oraz pracownicy Ubezpieczającego (Ubezpieczonego), w zakresie od szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na jego rzecz za osoby trzecie uważa się wszystkie podmioty pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym, w tym także osoby związane umową z osobami objętymi ubezpieczeniem powyższa definicja osoby trzeciej zamieszczona w warunkach Hestii nie wyłącza z kręgu osób uprawnionych do otrzymania odszkodowania kontrahentów Ubezpieczającego. 81

82 69, s. 23 Zakres ubezpieczenia OC w Hestii Biznes, czyli kiedy działa ochrona Dwa warianty do wyboru Zakres ubezpieczenia posiadanie i użytkowanie nieruchomości Wariant podstawowy Wariant rozszerzony posiadanie i użytkowanie stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji OC za szkody w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej OC za produkt 82

83 Ubezpieczenie OC za produkt w HB Farmaceutyka i kosmetyki Zabawki Maszyny i urządzenia Tyle ryzyk Motoryzacja ile rodzajów produktów Odzież Produkty spożywcze i pasze

84 Konstrukcja ubezpieczenia OC w Hestii Biznes System ALL RISKS Wyłączenia bezwzględne Wyłączenia względne (klauzule)

85 Przykładowe wyłączenia bezwzględne w ubezpieczeniu OC działalności w HB ( OWU) Wybrane wyłączenia do omówienia: szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, roszczenia o wykonanie umów (uwaga to nie OC kontraktowe!), szkody wynikłe z powolnego działania hałasu, wibracji, ciepła, zagrzybienia i podobnych czynników, wynikłe z oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, związane z działaniami wojennymi, stanem wojennym, wojną domową, rozruchami, aktami terroryzmu i sabotażu, powstałe w wyniku bójki, rozruchów i zamieszek, szkody wyrządzone z winy umyślnej, szkody wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem,

86 Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu OC działalności w HB ( 81 OWU) Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu OC w pakiecie HB wynosi 400 PLN. Istnieje możliwość jej wykupienia! Uwaga: franszyzę można wykupić tylko dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Franszyzy w ramach poszczególnych klauzul nie są możliwe do wykupienia.

87 Dodatkowe klauzule w OC działalności gospodarczej 001 Wariant podstawowy A 005 B 005 C 006 Wariant rozszerzony

88 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 001 par. 76 ust. 1 pkt 1) OWU Klauzula włącza szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii) Adresaci eksporterzy towarów (bezpośrednio lub pośrednio, czyli z udziałem innych podmiotów) firmy prowadzące działalność poza terytorium RP (np. realizacja kontraktów budowlano-remontowych 88

89 z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Wyłączenie w OWU HB Klauzula 003 par. 76 ust. 1 pkt 2) OWU Klauzula włącza Odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego Adresaci dotyczy podmiotów prowadzących działalność z wykorzystaniem maszyn i urządzeń należących do osób trzecich np. leasingowana linia produkcyjna itp. 89

90 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 004 par. 76 ust. 1 pkt 3) OWU Klauzula włącza szkody wyrządzone pracownikom rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody na osobie wynikające z wypadków przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest niezwykle groźne dla pracodawcy dlatego też często pracodawcy mają dużą świadomość jaka odpowiedzialność na nich ciąży i pytają przy okazji ubezpieczenia mienia o OC pracodawcy, które my proponujemy w ramach kl

91 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 005A par. 76 ust. 1 pkt 4) OWU Klauzula włącza szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem Adresaci firmy zajmujące się dozorowaniem hotele i pensjonaty magazyny 91

92 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 005B par. 76 ust. 1 pkt 5) OWU Klauzula włącza szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem Adresaci firmy zajmujące się dozorowaniem pojazdów mechanicznych warsztaty, itp. 92

93 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 005C par. 76 ust. 1 pkt 6) OWU Klauzula włącza szkód w wartościach pieniężnych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wartości pieniężnych (znaki pieniężne, czeki, złoto, kamienie szlachetne) przyjętych do przechowania Adresaci: Hotele, baseny, itp. 93

94 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 006 par. 76 ust. 1 pkt 7) OWU Klauzula włącza szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych i obejmuje koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających Adresaci przemysł - firmy wykorzystujące w procesie technologicznym substancje zagrażające środowisku przewozy substancji mogących spowodować skażenie stacje paliw 94

95 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 007 par. 76 ust. 1 pkt 8) OWU Klauzula włącza szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem I dotyczy ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia (bez utraty) mienia osób trzecich, poddanego stosownym czynnościom, albo uszkodzonego przy wykonywaniu stosownych czynności Adresaci firmy dokonujące wszelkiego rodzaju napraw (np. warsztaty samochodowe) usługodawcy przyjmujący do obróbki powierzone materiały (np. myjnie, pralnie itp.) 95

96 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 007 par. 76 ust. 1 pkt 8) OWU Charakterystyka szeroki zakres ochrony w ramach klauzuli tzn mienie jest chronione od chwili oddania do naprawy, aż do odbioru dotyczy ryzyka zniszczenia lub uszkodzenia (bez utraty!) mienia osób trzecich, poddanego stosownym czynnościom, albo uszkodzonego przy wykonywaniu stosownych czynności nie chronimy utraty mienia- od tego są klauzule 005A,B i C. Dlatego jeśli np. warsztat samochodowy chce mieć pełna ochronę powinien posiadać klauzule 005B oraz 007 pozostałe wyłączenia zgodnie z OWU 96

97 Wyłączenie w OWU HB par. 76 ust. 1 pkt 9) OWU Klauzula 008 Klauzula włącza szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię szkody wynikłe z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci Adresaci Przede wszystkim firmy produkujące energię Klauzula nie jest potrzebna firmom budowlanym, które mogą spowodować awarie skutkujące przerwami w dostawie energii. 97

98 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 009 par. 76 ust. 1 pkt 10) OWU Klauzula włącza szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów dostarczonych przez osoby objęte ubezpieczeniem Adresaci podmioty wytwarzające rzeczy będące półproduktem do wytworzenia produktu finalnego (np. produkcja mąki, cukru, półproduktów przemysłu chemicznego itp.) 98

99 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 010 par. 76 ust. 1 pkt 11) OWU Klauzula włącza szkody poniesione przez użytkownika maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, naprawianych, dostarczanych lub konserwowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce z użyciem tych maszyn lub urządzeń straty użytkownika maszyn lub urządzeń, powstałe wskutek nieosiągnięcia przez nie określonych parametrów. Wyprodukowanie lub dostarczenie wadliwych maszyn może doprowadzić do tego, że ten, kto tych maszyn używa, z powodu tej wady wyprodukuje wadliwe wyroby Adresaci firmy produkujące, remontujące, serwisujące lub konserwujące maszyny lub urządzenia produkcyjne. 99

100 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 010 par. 76 ust. 1 pkt 11) OWU Charakterystyka i przykład klauzula dotyczy szkód w wytworzonych produktach wskutek wadliwości dostarczonych lub naprawianych przez naszego Klienta maszyn klauzula nie dotyczy szkód, które mogą ponieść konsumenci De facto odpowiadamy za szkodę w produkcie należącym do osoby trzeciej, jeśli przyczynił się do niej nasz Klient 100

101 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 011 par. 76 ust. 1 pkt 12) OWU Klauzula włącza szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń oraz spowodowane przez wirus HIV Adresaci Zakłady kosmetyczne, tatuażu, Zakłady produkujące żywność, masarnie 101

102 Wyłączenie w OWU HB Klauzula 012 par. 76 ust. 1 pkt 13) OWU Klauzula włącza szkody powstałe w skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych Adresaci Wszelkie firmy które przechowują cudze mienie lub wynajmują pomieszczenia, Również firmy które w związku z prowadzoną działalnością mogą przyczynić się do cofnięcia się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych. 102

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych

Segment B. Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych Segment B Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu! Magdalena Dębowska Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych 1 Wstęp > segment MSP Segment B w Ergo Hestii wielkość majątku (który jest lub mógłby być ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA

PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA PROGRAM UBEZPIECZENIA CONCORDIA SPÓŁDZIELCA Program ubezpieczenia Concordia Spółdzielca jest skierowany do przedsiębiorstw działających na zasadach prawa spółdzielczego. 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nazwa jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 adres jednostki UL. CIESZYŃSKA 12, 43-170 ŁAZISKA GÓRNE kierownik / dyrektor jednostki GRAŻYNA TKOCZ nr telefonu 32/2242274 nr faksu 32/2242274 e-mail sp2_laziska@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009

UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 Załącznik nr 3 UAKTUALNIENIE DANYCH DO UBEZPIECZENIA OC ORAZ MAJĄTKOWEGO W ROKU 2009 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ubezpieczający: Nazwa firmy: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy Adres siedziby: 43-360

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A

O F E R TA OFERTA CENOWA DLA ZADANIA A Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy : OR.I.271.2.2013... (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)... (miejscowość, data) Gmina Gnojno Gnojno 145 28-114 Gnojno O F E R TA Składając ofertę na ubezpieczenie interesów

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 063-01

SUPRA BROKERS F 063-01 Strona 1 z 6 F 063-01 Data:.. ANKIETA DO PRZETARGU NA UBEZPIECZENIE: Nazwa podmiotu:. Adres:... telefon:... faks:... e-mail:... Dyrektor/Prezes:.. Osoba do kontaktów:... tel.:... Przedmiot działalności:...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo