10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity"

Transkrypt

1 10. Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 2001 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC declaration of conformity Description: Battery screwdriver Designation: Year of desing: 2001 We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the following standards or standardization documents: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Déclaration de conformité Désignation: Visseuse-perceuse sans fil Modèle/type: Année de conception: 2001 Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/CEE, 93/86/CEE, EN , EN Съвметстимост Обозначение Aкумулаторна винтонавивна машина Обозначение на табелката Година на производство 2001 Ние гарантираме на собствена отговорност, че този уред отговаря на следните изисквания и норми: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracija o konformnosti Oznaka: Akumulatorski motorni zavrtač Tip: Godina proizvodnje: 2001 Izjavljujemo, kao jedina odgovorna, pravna osoba, da ovaj proizvod odgovara slijedećim Direktivama i Normama: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracja zgodności Oznaczenie Wkrętarka akumulatorowa Typ Rok konstrukcji 2001 Oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z poniższymi wytycznymi i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Декларация Соответствия для стран Европейского Содружества Наименование: Aккумуляторный перфоратор Обозначение: Год разработки: 2001 Настоящим мы заявляем с полной ответственностыо, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Vyhlásenie o konformite Názov Akumulátorový skrutovač Typové označenie Rok konštrukcie 2001 Vyhlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že tento výrobok zodpovedá nasledovným normám a smerniciam: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Izjava skladnosti Opis: Akumulatorski vijčnik Tip: Leto konstrukcije: 2001 S polno odgovornostjo jamčimo, da je izdelek zasnovan skladno s sledečimi standardi in normativi: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC deklarace konformity Název: Akumulátorový šroubovák Typ: Rok sestrojení: 2001 Deklatujeme v naší plné odpovědnosti, že tento výrobek splňuje následující předpisy nebo normy: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EU-megfelelőségi nyilatkozat Megnevezése: Akkumulátoros csavarbehajtó gép Típusa: A tervezés éve: 2001 Alulírottak, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak és normatív előírásoknak: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Hilti Corporation Dr. Joachim Schneider Josef Obermeier Head Business Unit Head Development Cutting and Sanding Screw Fastening May 2001 May 2001

2 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 8 1 Printed in Liechtenstein 2003 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O /B

3 *340451* D GB F BG HR PL RUS SK SLO CZ H RC Bedienungsanleitung 1 6 Operating instructions 7 12 Mode d emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod na obsluhu Navodila za uporabo Návod k obsluze Használati utasítás

4 1

5 2 L R STOP

6 6

7 Wkrętarka akumulatorowa Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przestrzegać instrukcji obsługi w czasie pracy. Przechowywać instrukcję obsługi zawsze w komplecie z urządzezeniem. Przekazywać urządzenie innym użytkownikom zawsze z instrukcją obsługi. 1. Wskazówki ogólne Symbole oznaczają szczególnie ważne wskazówki dla bezpieczeństwa obsługującego zawarte w tej instrukcji obsługi. Należy ich przestrzegać. W przeciwnym razie grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem ciała. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. Liczby odsyłają zawsze do szkiców. Załączone do tekstu szkice znaleźć można na odchylanych zakładkach niniejszej instrukcji obsługi. W czasie czytania prosimy trzymać je odsłonięte. Pojawiające się w niniejszej instrukcji słowo «maszyna» lub urządzenie dotyczy zawsze wkrętarki z akumulatorem. Elementy wkrętarki włącznik z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej przełącznik zmiany kierunku obrotów prawe / lewe przełącznik do zmiany biegu pierścień nastawczy sprzęgła momentu obrotowego hamulec silnika przyciski odblokowujące akumulator (2 szt.) uchwyt szybkozaciskowy Spis treści Strona 1. Wskazówki ogólne Dane techniczne Zasady bezpieczeństwa Przygotowanie do pracy Obsługa Konserwacja i obsługa Obsługa akumulatora Gwarancja Utylizacja Deklaracja zgodności patrz okładka Podczas pracy maszyną przestrzegać zawsze poniższych zasad: pracować wkrętarką zawsze «z ręki» nie pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem 31

8 2. Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa Napięcie 12 V Masa wraz z akumulatorem i uchwytem 1,95 kg Wymiary (L H B) mm Liczba obrotów 1. bieg: /min 2. bieg: /min Uchwyt szybkozaciskowy 1,5 13 mm Moment obrotowy Max. 21 Nm (pozycja: symbol wiertła) Nastawianie momentu obrotowego 1,5 10 Nm (w 15 stopniach) Drgania Poniżej 2,5 m/s 2 Poziom mocy akustycznej Poniżej 70 db (A) Regulacja prędkości obrotowej Elektronicznie, włącznikiem Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik z blokadą przełączenia podczas pracy Blokada wrzeciona Przy wyłączonym włączniku Obudowa pyłoszczelna, stałe smarowanie Akumulator SFB 121 SFB126 Napięcie 12 V 12 V Pojemność 12 V 2,0 Ah = 24 Wh 12 V 3,0 Ah = 36 Wh Masa 0,72 kg 0,77 kg Kontrola temperatury Tak Tak Rodzaje ogniw NiCd NiMH Sub C Sub C Liczba ogniw 10 sztuk 10 sztuk Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych Zastosowania Typ wkręta / zastosowanie Wymiary Wybór biegu Wkręty do płyt wiórowych 6 60 mm 1. (niższy) bieg Wkręty uniwersalne do tulei plastikowych 1. (niższy) bieg Instalacje DX gwoździe EM8 1. (niższy) bieg Wkręty samowiercące S-MD mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w miękkim drewnie / płytach wiórowych 15 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie piłą walcową (sękarką) 68 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w stali (HSS) 10 mm 2. (wyższy) bieg 32

9 3. Zasady bezpieczeństwa 3.1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprócz przestrzegania wskazówek ogólnych podanych w każdym z rozdziałów niniejszej instrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa. UWAGA Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wyciekiem elektrolitu i uszkodzenie ciała należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją razem z maszyną. 3.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wkręcanie i wykręcanie wkrętów wiercenie w stali i drewnie Maszyna może być używana na budowie, w warsztatach, przy remontach, modernizacjach obiektów istniejących. Modyfikacja lub manipulacja przy maszynie inna niż czynności opisane w niniejszej instrukcji jest zabroniona. Dla uniknięcia ryzyka zranienia używać należy tylko oryginalnego osprzętu i akcesoriów firmy Hilti. Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących poprawnego użytkowania i utrzymania maszyny. Maszyna i dodatkowe wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub przez osobę nie przeszkoloną. 3.3 Właściwa i bezpieczna organizacja miejsca pracy Noś obuwie z podeszwą antypoślizgową i w każdej chwili utrzymuj stabilną postawę. Unikaj pracy w niewygodnej pozycji ciała. Zapewnij właściwe oświetlenie miejsca pracy. Zapewnij właściwą wentylację miejsca pracy. Usuń z miejsca pracy przedmioty, o które można się skaleczyć. Nie dopuszczaj innych osób a zwłaszcza dzieci, do miejsca pracy. Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie noś obszernej odzieży lub ozdób, mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Jeśli masz długie włosy, noś na nich siatkę. Nie wystawiaj maszyny na działanie deszczu lub śniegu, nie używaj narzędzia w wilgotnym otoczeniu lub gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Ukryte w podłożu przewody elektryczne, instalacje gazowe i wodociągowe mogą powodować zagrożenia jeśli zostaną uszkodzone podczas pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić obszar, w którym zamierzamy wiercić (np. używając wykrywacza metalu). Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury i kaloryfery. Zewnętrzne metalowe części maszyny mogą znaleźć się pod napięciem np. po przewierceniu kabli elektrycznych. Używaj imadła lub zacisku, kiedy wiercisz w niezamocowanych elementach. 3.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Używaj maszyny zgodnie z przeznaczeniem i gdy znajduje się w nienagannym stanie technicznym Używaj tylko osprzętu dopuszczonego dla tego narzędzia. Rękojeść boczna powinna być sucha, czysta niezabrudzona olejem ani smarem. Nie dotykaj uchwytu, kiedy jest w ruchu. Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Nie noś maszyny przyłączonej do sieci z palcem opartym na wyłączniku. Zawsze wyłączaj narzędzie przed przeniesieniem go w inne miejsce (Prawo/lewo pozostaw w pozycji neutralnej). Włącz maszynę dopiero po przeniesieniu jej na miejsce pracy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu lub wyposażenia pomocniczego wyszczególnionego w niniejszej instrukcji. Używanie innego osprzętu może spowodować uszkodzenie ciała. Nie przeciążaj maszyny. Maszyna będzie pracowała bardziej efektywnie i bezpieczniej w określonym zakresie wydajności. Odłącz maszynę od akumulatora kiedy nie jest używana, podczas przerw w pracy, oględzin, podczas zmiany wiertła lub bitu oraz podczas transportu. Kiedy maszyna nie jest używana, akumulator powinien być przechowywany oddzielnie w suchym miejscu, zamkniętym i poza zasięgiem dzieci. Uważaj na wiertła i bity. Praca będzie bardziej wydajna i bezpieczna, kiedy osprzęt będzie ostry i czysty. Stosuj się do instrukcji podczas konserwacji i wymiany osprzętu. Nie wkładaj przewodów lub innych podobnych przedmiotów w szczeliny wentylacyjne narzędzia Zagrożenia mechaniczne Przestrzegaj wskazówek dotyczących konserwacji i utrzymania maszyny. Sprawdź, czy używany osprzęt ma uchwyty przystosowane do uchwytu wiertarskiego i czy są prawidłowo zamocowane. Upewnij się, czy ruchome części działają w sposób prawidłowy i czy nie są lepkie albo uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamocowane i upewnij się, czy maszyna działa w sposób prawidłowy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu Hilti. 33

10 3.4.2 Zagrożenia elektryczne Sprawdź, w jakim stanie jest maszyna. Nie używaj maszyny, jeśli jest uszkodzona, niekompletna lub, jeśli elementy jej obsługi nie mogą być używane prawidłowo. Uszkodzone włączniki muszą zostać wymienione przez serwis Hilti. Nie używaj narzędzia, jeśli nie może zostać włączone lub wyłączone w prawidłowy sposób. Narzędzie może być naprawiane jedynie przez przeszkolony personel Hilti z użyciem oryginalnych części. Nie przestrzeganie tej wskazówki może spowodować znaczne ryzyko dla użytkownika. Nigdy nie używaj brudnego lub zawilgoconego narzędzia. Upewnij się, czy zewnętrzne powierzchnie akumulatora są czyste i suche przed podłączeniem go do prostownika. Używaj tylko akumulatorów wymienionych w niniejszej instrukcji (patrz: rozdział 4). Unikaj zwarć zacisków baterii by uniknąć pożaru. Upewnij się, że styki akumulatora nie mogą być zwarte przez inne metalowe przedmioty, np. śruby, gwoździe itp. Upewnij się, czy akumulator jest podłączony w bezpieczny sposób do prostownika. W przeciwnym przypadku może dojść do zranienia użytkownika lub osób postronnych. Zużyte akumulatory muszą być unieszkodliwione w sposób bezpieczny (patrz: rozdział 9). Upewnij się, iż akumulatory są ładowane z użyciem odpowiedniego prostownika zalecanego przez producenta. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora Zagrożenia termiczne Podczas pracy narzędzie robocze może się rozgrzewać. Dlatego przy jego wymianie używaj rękawic ochronnych Płyny Żrące płyny mogą wyciekać z uszkodzonego akumulatora. Unikaj kontaktu z tymi płynami. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj miejsce mydłem i dużą ilością wody. W przypadku dostania się płynu do oczu spłucz je natychmiast wodą i skontaktuj się z lekarzem. 3.5 Wymagania w stosunku do użytkownika Narzędzie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku. Narzędzie może być obsługiwane, serwisowane i naprawiane tylko przez autoryzowany i przeszkolony personel. Pracownicy serwisu muszą być poinformowani o innych zagrożeniach, które mogą zaistnieć. Zawsze bądź skoncentrowany na pracy, którą wykonujesz. Nie używaj narzędzia, jeśli nie jesteś skoncentrowany na pracy. 3.6 Środki ochrony osobistej Podczas pracy narzędzia użytkownik i inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie muszą zawsze mieć na sobie okulary ochronne, ochraniacze słuchu i maskę przeciwpyłową. Używaj okularów ochronnych 4. Uruchomienie Niezbędne jest zapoznanie się ze środkami ostrożności opisanymi w tej instrukcji obsługi przed podjęciem pracy. Wkrętarka może być używana tylko z akumulatorem Hilti SFB 121 lub SFB 126. Nowy akumulator przed przekazaniem do pracy obowiązkowo ładować 24 godziny w normalnym trybie ładowania, lub do 12 godzin w trybie odświeżania, w celu uformowania ogniw. Niskie temperatury: Wydajność akumulatora spada w niskich temperaturach. Przechowywać go w temperaturze pokojowej, gdy nie jest używany. Wysokie temperatury: Nie przechowywać akumulatora w miejscach gdzie byłby wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur (np. wystawiony bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, przy oknie, za szybą samochodową lub na grzejniku). Nie rozładowywać akumulatora do końca. Ogniwa mogą się uszkodzić, jeżeli akumulator będzie całkowicie rozładowany. 5. Obsługa Używaj ochronnika słuchu Montaż / demontaż narzędzi Używaj lekkiej ochrony dróg oddechowych Jako zabezpieczenie przed przypadkowym, niezamierzonym włączeniem wkrętarki wykorzystywać tzw. zabezpieczenie transportowe. Uchwyt szybkozaciskowy Narzędzie może być zamocowane i odmocowane bez użycia klucza.wrzeciono wkrętarki jest blokowane przy wyłączonym włączniku. Pozwala to odmocować i zamocować narzędzia w uchwycie. 34

11 Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Wybór prędkości obrotowej Przełącznik zmiany biegów Mechanicznym przełącznikiem biegów można wybrać odpowiednia prȩdkość obrotowa wrzeciona. (1. bieg: /min. lub 2. bieg: /min.) Przełączanie może nasta pić tylko przy wyłączonej maszynie. Nastawianie momentu obrotowego Pierścieńnastawczy sprzȩgła momentu obrotowego Odpowiedni moment na sprzȩgle (1 Nm do 10 Nm) ustawia siȩ przez obrót pierścienia do właściwej pozycji (pozycje 1 do 15). W pozycji «wiertło» nastȩpuje zblokowanie sprzȩgła; wkrȩtarka przenosi wówczas max moment obrotowy ok. 21 Nm (moment blokuja cy). Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik kierunku obrotów: prawe / lewe Kierunek obrotów wrzeciona narzȩdziowego wybiera siȩ przełącznikiem R/L (prawe/lewe). Blokada przełącznika uniemożliwia zmianȩ kierunku obrotów maszyny podczas jej pracy.w pozycji środkowej przełącznika nastȩpuje zablokowanie włącznika. Regulacja prędkości obrotowej Włącznik / wyłącznikzelektroniczn a regulacj a prȩdkości obrotowej Włącznik poprzez powolne naciskanie umożliwia bezstopniow a regulacjȩ prȩdkości obrotowej w granicach od 0 do wartości maksymalnej. 6. Konserwacja i obsługa Czyszczenie Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa odpornego na uderzenia. Części rękojeści wykonane są z elastomeru. Oczyszczać wszystkie części wkrętarki wilgotną ściereczką. Nie stosować spryskiwaczy, strumieni pary, biežącej wody do czyszczenia maszyny! W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo elektrycznego uszkodzenia maszyny. Utrzymywać rękojeści maszyny wolne od smaru i oleju. Nie stosować środków czyszczących zawierających silikony. Nie używać wkrętarki z zasłoniętymi szczelinami wentylacyjnymi! Oczyszczać je za pomocą szczoteczki, uważając, aby do jej wnętrza nie przedostały się obce ciała. Konserwować narzędzia. Usuwać przylegające do nich zanieczyszczenia. Uchwyt narzędziowy utrzymywać zawsze w czystości, lekko smarując go smarem Hilti. Akumulator SFB 121, SFB 126 Powierzchnie stykowe musza być czyste (niezakurzone i niezaoliwione). W razie potrzeby należy czyścić je czysta ściereczka. Gdy po dłuższym korzystaniu z akumulatora jego pojemność spadnie poniżej możliwej do zaakceptowania granicy, zalecamy przeprowadzenie diagnozy w serwisie Hilti (na zlecenie użytkownika). Obsługa codzienna, serwis Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzać, czy wszystkie elementy wkrętarki są nieuszkodzone i współpracują bez zacięć. W przypadku wystąpienia niesprawności przekazać sprzęt do najbliższego Hilti Center w celu usunięcia usterki. 7. Obsługa akumulatora Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Akumulator SFB121/SFB126 Stosować włącznie akumulator SFB121/SFB

12 Program osprzętu na specjalne zamówienie Jeżeli potrzebny jest osprzęt, który nie jest zawarty w programie standardowym, proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta (tel: ) lub swoim rzeczoznawcą technicznym Hilti. HIilti ma w ofercie szeroki asortyment osprzętu na specjalne zamówienie najwyższej jakości. 8. Gwarancja Hilti gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja ta jest ważna pod warunkiem, że urządzenie jest używane, konserwowane i przechowywane ściśle wg wskazówek niniejszej instrukcji obsługi, że wszystkie roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu (data wystawienia faktury lub rachunku) oraz, że zostanie zachowana techniczna całość, tzn. że używane będą wyłącznie oryginalne narzędzia, osprzęt i części zamienne Hilti. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną wymianę części uszkodzonych. Części, które podlegają normalnemu zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Hilti nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody, straty lub koszty w związku z zastosowaniem lub z powodu niemożności zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Zapewnienia są wyłączone w przypadku stosowania sprzętu do innych celów niż normalne użytkowanie. W celu usunięcia niesprawności i/lub właściwe części powinny być dostarczone do Hilti Center niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Niniejsze warunki gwarancyjne zawierają wszystkie zobowiązania gwarancyjne ze strony Hilti. 9. Utylizacja Urządzenia produkcji Hilti zbudowane są w znacznej części z materiałów przystosowanych do dalszego przetworzenia. Przygotowaniem do ponownego przetworzenia jest odpowiednie wstępne posegregowanie materiałów. W wielu krajach Hilti przyjmuje nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia do powtórnego przetworzenia. Informacji o zdawaniu starych urządzeń udziela najbliższe Hilti Center lub Rzeczoznawca Techniczny Hilti. W przypadku samodzielnego przekazania materiałów do powtórnego przetworzenia należy rozłożyć maszynę do momentu kiedy do dalszego demontażu niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Wytrzeć znajdujący się na częściach smar, zebrać do pojemnika znajdujący się w maszynie olej i oddać do odpowiednio przygotowanego punktu przyjmowania surowców wtórnych. W żadnym wypadku nie spuszczać smarów i olejów do kanalizacij lub zanieczyszczać nimi glebę. Rozdzielić maszynę na części w następujący sposób: Element składowy Materiał/tworzywo Wykorzystanie Walizka Tworzywo sztuczne Przemiał Obudowa Tworzywo sztuczne Przemiał Silnik Stal, miedź Złom Części przekładni Stal Złom Uchwyt narzędziowy Tworzywo sztuczne Przemiał Stal Złom Wkręty, części drobne Stal Złom Akumulatory Akumulator Hilti SFB 121 wyposażony jest w 10 ogniw NiCd. Akumulator Hilti SFB 126 wyposażony jest w 10 ogniw NiMH. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na równi z producentem za zapewnienie nieszkodliwego dla otoczenia procesu recyclingu zużytych zestawów akumulatorowych. Ważne: Nie wrzucać zużytych akumulatorów do śmieci domowych, do ognia ani do wody. Zużyte akumulatory należy usuwać / przetwarzać stosownie do przepisów krajowych lub należy zwracać do recyclingu w firmie Hilti ( nieodpłatnie jako złom). 36

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika

Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika Notebook Belinea b.book 2.1 Podręcznik użytkownika b2.1pl1.1 2 Spis treści Wskazówka 5 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 8 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 9

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo