10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity"

Transkrypt

1 10. Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 2001 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC declaration of conformity Description: Battery screwdriver Designation: Year of desing: 2001 We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the following standards or standardization documents: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Déclaration de conformité Désignation: Visseuse-perceuse sans fil Modèle/type: Année de conception: 2001 Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/CEE, 93/86/CEE, EN , EN Съвметстимост Обозначение Aкумулаторна винтонавивна машина Обозначение на табелката Година на производство 2001 Ние гарантираме на собствена отговорност, че този уред отговаря на следните изисквания и норми: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracija o konformnosti Oznaka: Akumulatorski motorni zavrtač Tip: Godina proizvodnje: 2001 Izjavljujemo, kao jedina odgovorna, pravna osoba, da ovaj proizvod odgovara slijedećim Direktivama i Normama: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracja zgodności Oznaczenie Wkrętarka akumulatorowa Typ Rok konstrukcji 2001 Oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z poniższymi wytycznymi i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Декларация Соответствия для стран Европейского Содружества Наименование: Aккумуляторный перфоратор Обозначение: Год разработки: 2001 Настоящим мы заявляем с полной ответственностыо, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Vyhlásenie o konformite Názov Akumulátorový skrutovač Typové označenie Rok konštrukcie 2001 Vyhlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že tento výrobok zodpovedá nasledovným normám a smerniciam: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Izjava skladnosti Opis: Akumulatorski vijčnik Tip: Leto konstrukcije: 2001 S polno odgovornostjo jamčimo, da je izdelek zasnovan skladno s sledečimi standardi in normativi: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC deklarace konformity Název: Akumulátorový šroubovák Typ: Rok sestrojení: 2001 Deklatujeme v naší plné odpovědnosti, že tento výrobek splňuje následující předpisy nebo normy: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EU-megfelelőségi nyilatkozat Megnevezése: Akkumulátoros csavarbehajtó gép Típusa: A tervezés éve: 2001 Alulírottak, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak és normatív előírásoknak: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Hilti Corporation Dr. Joachim Schneider Josef Obermeier Head Business Unit Head Development Cutting and Sanding Screw Fastening May 2001 May 2001

2 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 8 1 Printed in Liechtenstein 2003 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O /B

3 *340451* D GB F BG HR PL RUS SK SLO CZ H RC Bedienungsanleitung 1 6 Operating instructions 7 12 Mode d emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod na obsluhu Navodila za uporabo Návod k obsluze Használati utasítás

4 1

5 2 L R STOP

6 6

7 Wkrętarka akumulatorowa Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przestrzegać instrukcji obsługi w czasie pracy. Przechowywać instrukcję obsługi zawsze w komplecie z urządzezeniem. Przekazywać urządzenie innym użytkownikom zawsze z instrukcją obsługi. 1. Wskazówki ogólne Symbole oznaczają szczególnie ważne wskazówki dla bezpieczeństwa obsługującego zawarte w tej instrukcji obsługi. Należy ich przestrzegać. W przeciwnym razie grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem ciała. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. Liczby odsyłają zawsze do szkiców. Załączone do tekstu szkice znaleźć można na odchylanych zakładkach niniejszej instrukcji obsługi. W czasie czytania prosimy trzymać je odsłonięte. Pojawiające się w niniejszej instrukcji słowo «maszyna» lub urządzenie dotyczy zawsze wkrętarki z akumulatorem. Elementy wkrętarki włącznik z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej przełącznik zmiany kierunku obrotów prawe / lewe przełącznik do zmiany biegu pierścień nastawczy sprzęgła momentu obrotowego hamulec silnika przyciski odblokowujące akumulator (2 szt.) uchwyt szybkozaciskowy Spis treści Strona 1. Wskazówki ogólne Dane techniczne Zasady bezpieczeństwa Przygotowanie do pracy Obsługa Konserwacja i obsługa Obsługa akumulatora Gwarancja Utylizacja Deklaracja zgodności patrz okładka Podczas pracy maszyną przestrzegać zawsze poniższych zasad: pracować wkrętarką zawsze «z ręki» nie pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem 31

8 2. Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa Napięcie 12 V Masa wraz z akumulatorem i uchwytem 1,95 kg Wymiary (L H B) mm Liczba obrotów 1. bieg: /min 2. bieg: /min Uchwyt szybkozaciskowy 1,5 13 mm Moment obrotowy Max. 21 Nm (pozycja: symbol wiertła) Nastawianie momentu obrotowego 1,5 10 Nm (w 15 stopniach) Drgania Poniżej 2,5 m/s 2 Poziom mocy akustycznej Poniżej 70 db (A) Regulacja prędkości obrotowej Elektronicznie, włącznikiem Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik z blokadą przełączenia podczas pracy Blokada wrzeciona Przy wyłączonym włączniku Obudowa pyłoszczelna, stałe smarowanie Akumulator SFB 121 SFB126 Napięcie 12 V 12 V Pojemność 12 V 2,0 Ah = 24 Wh 12 V 3,0 Ah = 36 Wh Masa 0,72 kg 0,77 kg Kontrola temperatury Tak Tak Rodzaje ogniw NiCd NiMH Sub C Sub C Liczba ogniw 10 sztuk 10 sztuk Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych Zastosowania Typ wkręta / zastosowanie Wymiary Wybór biegu Wkręty do płyt wiórowych 6 60 mm 1. (niższy) bieg Wkręty uniwersalne do tulei plastikowych 1. (niższy) bieg Instalacje DX gwoździe EM8 1. (niższy) bieg Wkręty samowiercące S-MD mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w miękkim drewnie / płytach wiórowych 15 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie piłą walcową (sękarką) 68 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w stali (HSS) 10 mm 2. (wyższy) bieg 32

9 3. Zasady bezpieczeństwa 3.1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprócz przestrzegania wskazówek ogólnych podanych w każdym z rozdziałów niniejszej instrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa. UWAGA Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wyciekiem elektrolitu i uszkodzenie ciała należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją razem z maszyną. 3.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wkręcanie i wykręcanie wkrętów wiercenie w stali i drewnie Maszyna może być używana na budowie, w warsztatach, przy remontach, modernizacjach obiektów istniejących. Modyfikacja lub manipulacja przy maszynie inna niż czynności opisane w niniejszej instrukcji jest zabroniona. Dla uniknięcia ryzyka zranienia używać należy tylko oryginalnego osprzętu i akcesoriów firmy Hilti. Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących poprawnego użytkowania i utrzymania maszyny. Maszyna i dodatkowe wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub przez osobę nie przeszkoloną. 3.3 Właściwa i bezpieczna organizacja miejsca pracy Noś obuwie z podeszwą antypoślizgową i w każdej chwili utrzymuj stabilną postawę. Unikaj pracy w niewygodnej pozycji ciała. Zapewnij właściwe oświetlenie miejsca pracy. Zapewnij właściwą wentylację miejsca pracy. Usuń z miejsca pracy przedmioty, o które można się skaleczyć. Nie dopuszczaj innych osób a zwłaszcza dzieci, do miejsca pracy. Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie noś obszernej odzieży lub ozdób, mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Jeśli masz długie włosy, noś na nich siatkę. Nie wystawiaj maszyny na działanie deszczu lub śniegu, nie używaj narzędzia w wilgotnym otoczeniu lub gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Ukryte w podłożu przewody elektryczne, instalacje gazowe i wodociągowe mogą powodować zagrożenia jeśli zostaną uszkodzone podczas pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić obszar, w którym zamierzamy wiercić (np. używając wykrywacza metalu). Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury i kaloryfery. Zewnętrzne metalowe części maszyny mogą znaleźć się pod napięciem np. po przewierceniu kabli elektrycznych. Używaj imadła lub zacisku, kiedy wiercisz w niezamocowanych elementach. 3.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Używaj maszyny zgodnie z przeznaczeniem i gdy znajduje się w nienagannym stanie technicznym Używaj tylko osprzętu dopuszczonego dla tego narzędzia. Rękojeść boczna powinna być sucha, czysta niezabrudzona olejem ani smarem. Nie dotykaj uchwytu, kiedy jest w ruchu. Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Nie noś maszyny przyłączonej do sieci z palcem opartym na wyłączniku. Zawsze wyłączaj narzędzie przed przeniesieniem go w inne miejsce (Prawo/lewo pozostaw w pozycji neutralnej). Włącz maszynę dopiero po przeniesieniu jej na miejsce pracy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu lub wyposażenia pomocniczego wyszczególnionego w niniejszej instrukcji. Używanie innego osprzętu może spowodować uszkodzenie ciała. Nie przeciążaj maszyny. Maszyna będzie pracowała bardziej efektywnie i bezpieczniej w określonym zakresie wydajności. Odłącz maszynę od akumulatora kiedy nie jest używana, podczas przerw w pracy, oględzin, podczas zmiany wiertła lub bitu oraz podczas transportu. Kiedy maszyna nie jest używana, akumulator powinien być przechowywany oddzielnie w suchym miejscu, zamkniętym i poza zasięgiem dzieci. Uważaj na wiertła i bity. Praca będzie bardziej wydajna i bezpieczna, kiedy osprzęt będzie ostry i czysty. Stosuj się do instrukcji podczas konserwacji i wymiany osprzętu. Nie wkładaj przewodów lub innych podobnych przedmiotów w szczeliny wentylacyjne narzędzia Zagrożenia mechaniczne Przestrzegaj wskazówek dotyczących konserwacji i utrzymania maszyny. Sprawdź, czy używany osprzęt ma uchwyty przystosowane do uchwytu wiertarskiego i czy są prawidłowo zamocowane. Upewnij się, czy ruchome części działają w sposób prawidłowy i czy nie są lepkie albo uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamocowane i upewnij się, czy maszyna działa w sposób prawidłowy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu Hilti. 33

10 3.4.2 Zagrożenia elektryczne Sprawdź, w jakim stanie jest maszyna. Nie używaj maszyny, jeśli jest uszkodzona, niekompletna lub, jeśli elementy jej obsługi nie mogą być używane prawidłowo. Uszkodzone włączniki muszą zostać wymienione przez serwis Hilti. Nie używaj narzędzia, jeśli nie może zostać włączone lub wyłączone w prawidłowy sposób. Narzędzie może być naprawiane jedynie przez przeszkolony personel Hilti z użyciem oryginalnych części. Nie przestrzeganie tej wskazówki może spowodować znaczne ryzyko dla użytkownika. Nigdy nie używaj brudnego lub zawilgoconego narzędzia. Upewnij się, czy zewnętrzne powierzchnie akumulatora są czyste i suche przed podłączeniem go do prostownika. Używaj tylko akumulatorów wymienionych w niniejszej instrukcji (patrz: rozdział 4). Unikaj zwarć zacisków baterii by uniknąć pożaru. Upewnij się, że styki akumulatora nie mogą być zwarte przez inne metalowe przedmioty, np. śruby, gwoździe itp. Upewnij się, czy akumulator jest podłączony w bezpieczny sposób do prostownika. W przeciwnym przypadku może dojść do zranienia użytkownika lub osób postronnych. Zużyte akumulatory muszą być unieszkodliwione w sposób bezpieczny (patrz: rozdział 9). Upewnij się, iż akumulatory są ładowane z użyciem odpowiedniego prostownika zalecanego przez producenta. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora Zagrożenia termiczne Podczas pracy narzędzie robocze może się rozgrzewać. Dlatego przy jego wymianie używaj rękawic ochronnych Płyny Żrące płyny mogą wyciekać z uszkodzonego akumulatora. Unikaj kontaktu z tymi płynami. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj miejsce mydłem i dużą ilością wody. W przypadku dostania się płynu do oczu spłucz je natychmiast wodą i skontaktuj się z lekarzem. 3.5 Wymagania w stosunku do użytkownika Narzędzie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku. Narzędzie może być obsługiwane, serwisowane i naprawiane tylko przez autoryzowany i przeszkolony personel. Pracownicy serwisu muszą być poinformowani o innych zagrożeniach, które mogą zaistnieć. Zawsze bądź skoncentrowany na pracy, którą wykonujesz. Nie używaj narzędzia, jeśli nie jesteś skoncentrowany na pracy. 3.6 Środki ochrony osobistej Podczas pracy narzędzia użytkownik i inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie muszą zawsze mieć na sobie okulary ochronne, ochraniacze słuchu i maskę przeciwpyłową. Używaj okularów ochronnych 4. Uruchomienie Niezbędne jest zapoznanie się ze środkami ostrożności opisanymi w tej instrukcji obsługi przed podjęciem pracy. Wkrętarka może być używana tylko z akumulatorem Hilti SFB 121 lub SFB 126. Nowy akumulator przed przekazaniem do pracy obowiązkowo ładować 24 godziny w normalnym trybie ładowania, lub do 12 godzin w trybie odświeżania, w celu uformowania ogniw. Niskie temperatury: Wydajność akumulatora spada w niskich temperaturach. Przechowywać go w temperaturze pokojowej, gdy nie jest używany. Wysokie temperatury: Nie przechowywać akumulatora w miejscach gdzie byłby wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur (np. wystawiony bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, przy oknie, za szybą samochodową lub na grzejniku). Nie rozładowywać akumulatora do końca. Ogniwa mogą się uszkodzić, jeżeli akumulator będzie całkowicie rozładowany. 5. Obsługa Używaj ochronnika słuchu Montaż / demontaż narzędzi Używaj lekkiej ochrony dróg oddechowych Jako zabezpieczenie przed przypadkowym, niezamierzonym włączeniem wkrętarki wykorzystywać tzw. zabezpieczenie transportowe. Uchwyt szybkozaciskowy Narzędzie może być zamocowane i odmocowane bez użycia klucza.wrzeciono wkrętarki jest blokowane przy wyłączonym włączniku. Pozwala to odmocować i zamocować narzędzia w uchwycie. 34

11 Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Wybór prędkości obrotowej Przełącznik zmiany biegów Mechanicznym przełącznikiem biegów można wybrać odpowiednia prȩdkość obrotowa wrzeciona. (1. bieg: /min. lub 2. bieg: /min.) Przełączanie może nasta pić tylko przy wyłączonej maszynie. Nastawianie momentu obrotowego Pierścieńnastawczy sprzȩgła momentu obrotowego Odpowiedni moment na sprzȩgle (1 Nm do 10 Nm) ustawia siȩ przez obrót pierścienia do właściwej pozycji (pozycje 1 do 15). W pozycji «wiertło» nastȩpuje zblokowanie sprzȩgła; wkrȩtarka przenosi wówczas max moment obrotowy ok. 21 Nm (moment blokuja cy). Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik kierunku obrotów: prawe / lewe Kierunek obrotów wrzeciona narzȩdziowego wybiera siȩ przełącznikiem R/L (prawe/lewe). Blokada przełącznika uniemożliwia zmianȩ kierunku obrotów maszyny podczas jej pracy.w pozycji środkowej przełącznika nastȩpuje zablokowanie włącznika. Regulacja prędkości obrotowej Włącznik / wyłącznikzelektroniczn a regulacj a prȩdkości obrotowej Włącznik poprzez powolne naciskanie umożliwia bezstopniow a regulacjȩ prȩdkości obrotowej w granicach od 0 do wartości maksymalnej. 6. Konserwacja i obsługa Czyszczenie Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa odpornego na uderzenia. Części rękojeści wykonane są z elastomeru. Oczyszczać wszystkie części wkrętarki wilgotną ściereczką. Nie stosować spryskiwaczy, strumieni pary, biežącej wody do czyszczenia maszyny! W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo elektrycznego uszkodzenia maszyny. Utrzymywać rękojeści maszyny wolne od smaru i oleju. Nie stosować środków czyszczących zawierających silikony. Nie używać wkrętarki z zasłoniętymi szczelinami wentylacyjnymi! Oczyszczać je za pomocą szczoteczki, uważając, aby do jej wnętrza nie przedostały się obce ciała. Konserwować narzędzia. Usuwać przylegające do nich zanieczyszczenia. Uchwyt narzędziowy utrzymywać zawsze w czystości, lekko smarując go smarem Hilti. Akumulator SFB 121, SFB 126 Powierzchnie stykowe musza być czyste (niezakurzone i niezaoliwione). W razie potrzeby należy czyścić je czysta ściereczka. Gdy po dłuższym korzystaniu z akumulatora jego pojemność spadnie poniżej możliwej do zaakceptowania granicy, zalecamy przeprowadzenie diagnozy w serwisie Hilti (na zlecenie użytkownika). Obsługa codzienna, serwis Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzać, czy wszystkie elementy wkrętarki są nieuszkodzone i współpracują bez zacięć. W przypadku wystąpienia niesprawności przekazać sprzęt do najbliższego Hilti Center w celu usunięcia usterki. 7. Obsługa akumulatora Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Akumulator SFB121/SFB126 Stosować włącznie akumulator SFB121/SFB

12 Program osprzętu na specjalne zamówienie Jeżeli potrzebny jest osprzęt, który nie jest zawarty w programie standardowym, proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta (tel: ) lub swoim rzeczoznawcą technicznym Hilti. HIilti ma w ofercie szeroki asortyment osprzętu na specjalne zamówienie najwyższej jakości. 8. Gwarancja Hilti gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja ta jest ważna pod warunkiem, że urządzenie jest używane, konserwowane i przechowywane ściśle wg wskazówek niniejszej instrukcji obsługi, że wszystkie roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu (data wystawienia faktury lub rachunku) oraz, że zostanie zachowana techniczna całość, tzn. że używane będą wyłącznie oryginalne narzędzia, osprzęt i części zamienne Hilti. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną wymianę części uszkodzonych. Części, które podlegają normalnemu zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Hilti nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody, straty lub koszty w związku z zastosowaniem lub z powodu niemożności zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Zapewnienia są wyłączone w przypadku stosowania sprzętu do innych celów niż normalne użytkowanie. W celu usunięcia niesprawności i/lub właściwe części powinny być dostarczone do Hilti Center niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Niniejsze warunki gwarancyjne zawierają wszystkie zobowiązania gwarancyjne ze strony Hilti. 9. Utylizacja Urządzenia produkcji Hilti zbudowane są w znacznej części z materiałów przystosowanych do dalszego przetworzenia. Przygotowaniem do ponownego przetworzenia jest odpowiednie wstępne posegregowanie materiałów. W wielu krajach Hilti przyjmuje nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia do powtórnego przetworzenia. Informacji o zdawaniu starych urządzeń udziela najbliższe Hilti Center lub Rzeczoznawca Techniczny Hilti. W przypadku samodzielnego przekazania materiałów do powtórnego przetworzenia należy rozłożyć maszynę do momentu kiedy do dalszego demontażu niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Wytrzeć znajdujący się na częściach smar, zebrać do pojemnika znajdujący się w maszynie olej i oddać do odpowiednio przygotowanego punktu przyjmowania surowców wtórnych. W żadnym wypadku nie spuszczać smarów i olejów do kanalizacij lub zanieczyszczać nimi glebę. Rozdzielić maszynę na części w następujący sposób: Element składowy Materiał/tworzywo Wykorzystanie Walizka Tworzywo sztuczne Przemiał Obudowa Tworzywo sztuczne Przemiał Silnik Stal, miedź Złom Części przekładni Stal Złom Uchwyt narzędziowy Tworzywo sztuczne Przemiał Stal Złom Wkręty, części drobne Stal Złom Akumulatory Akumulator Hilti SFB 121 wyposażony jest w 10 ogniw NiCd. Akumulator Hilti SFB 126 wyposażony jest w 10 ogniw NiMH. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na równi z producentem za zapewnienie nieszkodliwego dla otoczenia procesu recyclingu zużytych zestawów akumulatorowych. Ważne: Nie wrzucać zużytych akumulatorów do śmieci domowych, do ognia ani do wody. Zużyte akumulatory należy usuwać / przetwarzać stosownie do przepisów krajowych lub należy zwracać do recyclingu w firmie Hilti ( nieodpłatnie jako złom). 36

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες

Bardziej szczegółowo

Technika akumulatorowa

Technika akumulatorowa Technika akumulatorowa Akumulatorowe wkrętarko-wiertarki SF 100-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 121-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka montażowa SF 151-A Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00138145 Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon Strona 1 z 8 Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AK 10, 20, 30. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AK 10, 20, 30 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE

WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE WKRĘCANIE DŁUTOWANIE WIERCENIE/WKRĘCANIE/ DŁUTOWANIE 7 8 Model Strona Max. wiercone Ø Prędkości obrotowe WIERTARKI RĘCZNE 14 B 18 1,150 W 0-450 min 28 mm -1 EHB 16/1.4 S R/L 20 mm 14 ⅝" x 16

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 1 1 1 7 8 7 5 2 3 6 4 6 1. Narzędzie pneumatyczne 2. Szybkozłącze 3. Wąż pneumatyczny 4. Naolejacz 5. Regulator ciśnienia 6. Filtr/odwadniacz 7. 8. Zawór odcinający

Bardziej szczegółowo

*272637* Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / / A

*272637* Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / / A 00_Cover_SF181_A_P8.qxd 15.5.2006 10:35 Seite 2 Hilti Corporation LI-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 21 11 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W3162 0506

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Lampa wbudowana zasilana solarnie

Lampa wbudowana zasilana solarnie INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa wbudowana zasilana solarnie Nr produktu 571904 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do stosowania jako światło dekoracyjne do montażu w ogrodzie i na tarasie. W

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi GARDENA Lampa pływająca Instrukcja obsługi Lampa pływająca FL 160, art. 7960 / FL 200, art. 7962 Witamy w ogrodzie GARDENA. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 3,6 Lion Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.061 650

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Gyros elektryczny MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI Gyros elektryczny MODEL: 777370, 777371, 777372 v1.0-09.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!! Produkt

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

Przenośna lodówka-podgrzewacz

Przenośna lodówka-podgrzewacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Przenośna lodówka-podgrzewacz Nr produktu 671433 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie "Lodówka-podgrzewacz służy do przechowywania żywności i napojów w chłodzie lub odpowiednio podgrzanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PBL 320PK

Instrukcja obsługi PBL 320PK Instrukcja obsługi PL PBL 320PK WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI SUSZARKA DO SZTUĆCÓW Z OPCJĄ POLEROWANIA 030030001 CEL INSTRUKCJI SPEEDY PLUS Instrukcja została opracowana przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia. Projektując i konstruując urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wodoodporna poduszka masująca

Wodoodporna poduszka masująca Wodoodporna poduszka masująca Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wodoodpornej poduszki masującej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

360 BEZPRZEWODOWY ELEKTRYCZNY ODKURZACZ Z 3 SZCZOTKAMI

360 BEZPRZEWODOWY ELEKTRYCZNY ODKURZACZ Z 3 SZCZOTKAMI 360 BEZPRZEWODOWY ELEKTRYCZNY ODKURZACZ Z 3 SZCZOTKAMI Instrukcja obsługi Dziękujemy za wybór i zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem przyrządu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1 ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI PRODUKTU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHWAĆ PONIEWAŻ ZAWIERA UŻYTECZNE INFORMACJE. OSTRZEŻENIE! Do użytku wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rozpakowanie, montaż, czyszczenie,

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Dane techniczne ładowarki: Zakres napięć zasilania: 11-18 V Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Odpływ liniowy z regulacją

Odpływ liniowy z regulacją Instrukcja montażu Assembly instruction Montageanleitung Montavimo instrukcija Инструкция по установке Інструкція по установці Odpływ liniowy z regulacją Indeks: 011-20000700v03 1 5 2 3 2 Nr No. Nr No

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Odkurzacz samochodowy Dunlop V. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Odkurzacz samochodowy Dunlop V Instrukcja obsługi Nr produktu: 856588 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 ODKURZACZ NA SUCHO/ NA MOKRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie tego produktu. Rozłóż stronę z ilustracjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kamera inspekcyjna USB Axiomet AX-B100

Kamera inspekcyjna USB Axiomet AX-B100 Kamera inspekcyjna USB Axiomet AX-B100 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem pracy należy

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi M 1010 M 1200 M 1600

Instrukcja obsługi M 1010 M 1200 M 1600 Instrukcja obsługi PL M 1010 M 1200 M 1600 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ POMPA DO OLEJU OPAŁOWEGO- MINI CPN YB600, YB600T INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA PRZED URUCHOMIENIEM I UŻYCIEM URZĄDZENIA ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ 1 ROZDZIAŁ 1 DANE POMPY 1.1 DANE TECHNICZNE: Pompa przeznaczona

Bardziej szczegółowo