10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10. Konformitätserklärung. 10. EC declaration of conformity"

Transkrypt

1 10. Konformitätserklärung Bezeichnung: Akku-Montageschrauber Typenbezeichnung: Konstruktionsjahr: 2001 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC declaration of conformity Description: Battery screwdriver Designation: Year of desing: 2001 We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the following standards or standardization documents: 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN , EN Déclaration de conformité Désignation: Visseuse-perceuse sans fil Modèle/type: Année de conception: 2001 Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux directives et normes suivantes: 98/37/CE, 89/336/CEE, 91/157/CEE, 93/86/CEE, EN , EN Съвметстимост Обозначение Aкумулаторна винтонавивна машина Обозначение на табелката Година на производство 2001 Ние гарантираме на собствена отговорност, че този уред отговаря на следните изисквания и норми: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracija o konformnosti Oznaka: Akumulatorski motorni zavrtač Tip: Godina proizvodnje: 2001 Izjavljujemo, kao jedina odgovorna, pravna osoba, da ovaj proizvod odgovara slijedećim Direktivama i Normama: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Deklaracja zgodności Oznaczenie Wkrętarka akumulatorowa Typ Rok konstrukcji 2001 Oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z poniższymi wytycznymi i normami: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Декларация Соответствия для стран Европейского Содружества Наименование: Aккумуляторный перфоратор Обозначение: Год разработки: 2001 Настоящим мы заявляем с полной ответственностыо, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормативным документам: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Vyhlásenie o konformite Názov Akumulátorový skrutovač Typové označenie Rok konštrukcie 2001 Vyhlasujeme vo výhradnej zodpovednosti, že tento výrobok zodpovedá nasledovným normám a smerniciam: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Izjava skladnosti Opis: Akumulatorski vijčnik Tip: Leto konstrukcije: 2001 S polno odgovornostjo jamčimo, da je izdelek zasnovan skladno s sledečimi standardi in normativi: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EC deklarace konformity Název: Akumulátorový šroubovák Typ: Rok sestrojení: 2001 Deklatujeme v naší plné odpovědnosti, že tento výrobek splňuje následující předpisy nebo normy: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN EU-megfelelőségi nyilatkozat Megnevezése: Akkumulátoros csavarbehajtó gép Típusa: A tervezés éve: 2001 Alulírottak, teljes felelősséggel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak és normatív előírásoknak: 98/37/EG, 89/336/EWG, 91/157/EWG, 93/86/EWG, EN , EN Hilti Corporation Dr. Joachim Schneider Josef Obermeier Head Business Unit Head Development Cutting and Sanding Screw Fastening May 2001 May 2001

2 Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / Fax: +423 / Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W Pos. 8 1 Printed in Liechtenstein 2003 Right of technical and programme changes reserved S. E. & O /B

3 *340451* D GB F BG HR PL RUS SK SLO CZ H RC Bedienungsanleitung 1 6 Operating instructions 7 12 Mode d emploi Ръководство за обслужване Upute za uporabu Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod na obsluhu Navodila za uporabo Návod k obsluze Használati utasítás

4 1

5 2 L R STOP

6 6

7 Wkrętarka akumulatorowa Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przestrzegać instrukcji obsługi w czasie pracy. Przechowywać instrukcję obsługi zawsze w komplecie z urządzezeniem. Przekazywać urządzenie innym użytkownikom zawsze z instrukcją obsługi. 1. Wskazówki ogólne Symbole oznaczają szczególnie ważne wskazówki dla bezpieczeństwa obsługującego zawarte w tej instrukcji obsługi. Należy ich przestrzegać. W przeciwnym razie grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem ciała. Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym. Liczby odsyłają zawsze do szkiców. Załączone do tekstu szkice znaleźć można na odchylanych zakładkach niniejszej instrukcji obsługi. W czasie czytania prosimy trzymać je odsłonięte. Pojawiające się w niniejszej instrukcji słowo «maszyna» lub urządzenie dotyczy zawsze wkrętarki z akumulatorem. Elementy wkrętarki włącznik z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej przełącznik zmiany kierunku obrotów prawe / lewe przełącznik do zmiany biegu pierścień nastawczy sprzęgła momentu obrotowego hamulec silnika przyciski odblokowujące akumulator (2 szt.) uchwyt szybkozaciskowy Spis treści Strona 1. Wskazówki ogólne Dane techniczne Zasady bezpieczeństwa Przygotowanie do pracy Obsługa Konserwacja i obsługa Obsługa akumulatora Gwarancja Utylizacja Deklaracja zgodności patrz okładka Podczas pracy maszyną przestrzegać zawsze poniższych zasad: pracować wkrętarką zawsze «z ręki» nie pracować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem 31

8 2. Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa Napięcie 12 V Masa wraz z akumulatorem i uchwytem 1,95 kg Wymiary (L H B) mm Liczba obrotów 1. bieg: /min 2. bieg: /min Uchwyt szybkozaciskowy 1,5 13 mm Moment obrotowy Max. 21 Nm (pozycja: symbol wiertła) Nastawianie momentu obrotowego 1,5 10 Nm (w 15 stopniach) Drgania Poniżej 2,5 m/s 2 Poziom mocy akustycznej Poniżej 70 db (A) Regulacja prędkości obrotowej Elektronicznie, włącznikiem Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik z blokadą przełączenia podczas pracy Blokada wrzeciona Przy wyłączonym włączniku Obudowa pyłoszczelna, stałe smarowanie Akumulator SFB 121 SFB126 Napięcie 12 V 12 V Pojemność 12 V 2,0 Ah = 24 Wh 12 V 3,0 Ah = 36 Wh Masa 0,72 kg 0,77 kg Kontrola temperatury Tak Tak Rodzaje ogniw NiCd NiMH Sub C Sub C Liczba ogniw 10 sztuk 10 sztuk Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych Zastosowania Typ wkręta / zastosowanie Wymiary Wybór biegu Wkręty do płyt wiórowych 6 60 mm 1. (niższy) bieg Wkręty uniwersalne do tulei plastikowych 1. (niższy) bieg Instalacje DX gwoździe EM8 1. (niższy) bieg Wkręty samowiercące S-MD mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w miękkim drewnie / płytach wiórowych 15 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie piłą walcową (sękarką) 68 mm 2. (wyższy) bieg Wiercenie w stali (HSS) 10 mm 2. (wyższy) bieg 32

9 3. Zasady bezpieczeństwa 3.1 Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa Oprócz przestrzegania wskazówek ogólnych podanych w każdym z rozdziałów niniejszej instrukcji, należy bezwzględnie przestrzegać niżej wymienionych zasad bezpieczeństwa. UWAGA Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wyciekiem elektrolitu i uszkodzenie ciała należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją razem z maszyną. 3.2 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wkręcanie i wykręcanie wkrętów wiercenie w stali i drewnie Maszyna może być używana na budowie, w warsztatach, przy remontach, modernizacjach obiektów istniejących. Modyfikacja lub manipulacja przy maszynie inna niż czynności opisane w niniejszej instrukcji jest zabroniona. Dla uniknięcia ryzyka zranienia używać należy tylko oryginalnego osprzętu i akcesoriów firmy Hilti. Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących poprawnego użytkowania i utrzymania maszyny. Maszyna i dodatkowe wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem lub przez osobę nie przeszkoloną. 3.3 Właściwa i bezpieczna organizacja miejsca pracy Noś obuwie z podeszwą antypoślizgową i w każdej chwili utrzymuj stabilną postawę. Unikaj pracy w niewygodnej pozycji ciała. Zapewnij właściwe oświetlenie miejsca pracy. Zapewnij właściwą wentylację miejsca pracy. Usuń z miejsca pracy przedmioty, o które można się skaleczyć. Nie dopuszczaj innych osób a zwłaszcza dzieci, do miejsca pracy. Noś odpowiednią odzież roboczą. Nie noś obszernej odzieży lub ozdób, mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Jeśli masz długie włosy, noś na nich siatkę. Nie wystawiaj maszyny na działanie deszczu lub śniegu, nie używaj narzędzia w wilgotnym otoczeniu lub gdzie istnieje ryzyko wybuchu. Ukryte w podłożu przewody elektryczne, instalacje gazowe i wodociągowe mogą powodować zagrożenia jeśli zostaną uszkodzone podczas pracy. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić obszar, w którym zamierzamy wiercić (np. używając wykrywacza metalu). Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami takimi jak rury i kaloryfery. Zewnętrzne metalowe części maszyny mogą znaleźć się pod napięciem np. po przewierceniu kabli elektrycznych. Używaj imadła lub zacisku, kiedy wiercisz w niezamocowanych elementach. 3.4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Używaj maszyny zgodnie z przeznaczeniem i gdy znajduje się w nienagannym stanie technicznym Używaj tylko osprzętu dopuszczonego dla tego narzędzia. Rękojeść boczna powinna być sucha, czysta niezabrudzona olejem ani smarem. Nie dotykaj uchwytu, kiedy jest w ruchu. Nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Unikaj przypadkowego uruchomienia. Nie noś maszyny przyłączonej do sieci z palcem opartym na wyłączniku. Zawsze wyłączaj narzędzie przed przeniesieniem go w inne miejsce (Prawo/lewo pozostaw w pozycji neutralnej). Włącz maszynę dopiero po przeniesieniu jej na miejsce pracy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu lub wyposażenia pomocniczego wyszczególnionego w niniejszej instrukcji. Używanie innego osprzętu może spowodować uszkodzenie ciała. Nie przeciążaj maszyny. Maszyna będzie pracowała bardziej efektywnie i bezpieczniej w określonym zakresie wydajności. Odłącz maszynę od akumulatora kiedy nie jest używana, podczas przerw w pracy, oględzin, podczas zmiany wiertła lub bitu oraz podczas transportu. Kiedy maszyna nie jest używana, akumulator powinien być przechowywany oddzielnie w suchym miejscu, zamkniętym i poza zasięgiem dzieci. Uważaj na wiertła i bity. Praca będzie bardziej wydajna i bezpieczna, kiedy osprzęt będzie ostry i czysty. Stosuj się do instrukcji podczas konserwacji i wymiany osprzętu. Nie wkładaj przewodów lub innych podobnych przedmiotów w szczeliny wentylacyjne narzędzia Zagrożenia mechaniczne Przestrzegaj wskazówek dotyczących konserwacji i utrzymania maszyny. Sprawdź, czy używany osprzęt ma uchwyty przystosowane do uchwytu wiertarskiego i czy są prawidłowo zamocowane. Upewnij się, czy ruchome części działają w sposób prawidłowy i czy nie są lepkie albo uszkodzone. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamocowane i upewnij się, czy maszyna działa w sposób prawidłowy. Używaj tylko oryginalnego osprzętu Hilti. 33

10 3.4.2 Zagrożenia elektryczne Sprawdź, w jakim stanie jest maszyna. Nie używaj maszyny, jeśli jest uszkodzona, niekompletna lub, jeśli elementy jej obsługi nie mogą być używane prawidłowo. Uszkodzone włączniki muszą zostać wymienione przez serwis Hilti. Nie używaj narzędzia, jeśli nie może zostać włączone lub wyłączone w prawidłowy sposób. Narzędzie może być naprawiane jedynie przez przeszkolony personel Hilti z użyciem oryginalnych części. Nie przestrzeganie tej wskazówki może spowodować znaczne ryzyko dla użytkownika. Nigdy nie używaj brudnego lub zawilgoconego narzędzia. Upewnij się, czy zewnętrzne powierzchnie akumulatora są czyste i suche przed podłączeniem go do prostownika. Używaj tylko akumulatorów wymienionych w niniejszej instrukcji (patrz: rozdział 4). Unikaj zwarć zacisków baterii by uniknąć pożaru. Upewnij się, że styki akumulatora nie mogą być zwarte przez inne metalowe przedmioty, np. śruby, gwoździe itp. Upewnij się, czy akumulator jest podłączony w bezpieczny sposób do prostownika. W przeciwnym przypadku może dojść do zranienia użytkownika lub osób postronnych. Zużyte akumulatory muszą być unieszkodliwione w sposób bezpieczny (patrz: rozdział 9). Upewnij się, iż akumulatory są ładowane z użyciem odpowiedniego prostownika zalecanego przez producenta. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, przegrzanie lub wyciek żrącego płynu z akumulatora Zagrożenia termiczne Podczas pracy narzędzie robocze może się rozgrzewać. Dlatego przy jego wymianie używaj rękawic ochronnych Płyny Żrące płyny mogą wyciekać z uszkodzonego akumulatora. Unikaj kontaktu z tymi płynami. W przypadku kontaktu ze skórą przemyj miejsce mydłem i dużą ilością wody. W przypadku dostania się płynu do oczu spłucz je natychmiast wodą i skontaktuj się z lekarzem. 3.5 Wymagania w stosunku do użytkownika Narzędzie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku. Narzędzie może być obsługiwane, serwisowane i naprawiane tylko przez autoryzowany i przeszkolony personel. Pracownicy serwisu muszą być poinformowani o innych zagrożeniach, które mogą zaistnieć. Zawsze bądź skoncentrowany na pracy, którą wykonujesz. Nie używaj narzędzia, jeśli nie jesteś skoncentrowany na pracy. 3.6 Środki ochrony osobistej Podczas pracy narzędzia użytkownik i inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie muszą zawsze mieć na sobie okulary ochronne, ochraniacze słuchu i maskę przeciwpyłową. Używaj okularów ochronnych 4. Uruchomienie Niezbędne jest zapoznanie się ze środkami ostrożności opisanymi w tej instrukcji obsługi przed podjęciem pracy. Wkrętarka może być używana tylko z akumulatorem Hilti SFB 121 lub SFB 126. Nowy akumulator przed przekazaniem do pracy obowiązkowo ładować 24 godziny w normalnym trybie ładowania, lub do 12 godzin w trybie odświeżania, w celu uformowania ogniw. Niskie temperatury: Wydajność akumulatora spada w niskich temperaturach. Przechowywać go w temperaturze pokojowej, gdy nie jest używany. Wysokie temperatury: Nie przechowywać akumulatora w miejscach gdzie byłby wystawiony na działanie zbyt wysokich temperatur (np. wystawiony bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, przy oknie, za szybą samochodową lub na grzejniku). Nie rozładowywać akumulatora do końca. Ogniwa mogą się uszkodzić, jeżeli akumulator będzie całkowicie rozładowany. 5. Obsługa Używaj ochronnika słuchu Montaż / demontaż narzędzi Używaj lekkiej ochrony dróg oddechowych Jako zabezpieczenie przed przypadkowym, niezamierzonym włączeniem wkrętarki wykorzystywać tzw. zabezpieczenie transportowe. Uchwyt szybkozaciskowy Narzędzie może być zamocowane i odmocowane bez użycia klucza.wrzeciono wkrętarki jest blokowane przy wyłączonym włączniku. Pozwala to odmocować i zamocować narzędzia w uchwycie. 34

11 Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Wybór prędkości obrotowej Przełącznik zmiany biegów Mechanicznym przełącznikiem biegów można wybrać odpowiednia prȩdkość obrotowa wrzeciona. (1. bieg: /min. lub 2. bieg: /min.) Przełączanie może nasta pić tylko przy wyłączonej maszynie. Nastawianie momentu obrotowego Pierścieńnastawczy sprzȩgła momentu obrotowego Odpowiedni moment na sprzȩgle (1 Nm do 10 Nm) ustawia siȩ przez obrót pierścienia do właściwej pozycji (pozycje 1 do 15). W pozycji «wiertło» nastȩpuje zblokowanie sprzȩgła; wkrȩtarka przenosi wówczas max moment obrotowy ok. 21 Nm (moment blokuja cy). Lewy/prawy kierunek obrotów Przełącznik kierunku obrotów: prawe / lewe Kierunek obrotów wrzeciona narzȩdziowego wybiera siȩ przełącznikiem R/L (prawe/lewe). Blokada przełącznika uniemożliwia zmianȩ kierunku obrotów maszyny podczas jej pracy.w pozycji środkowej przełącznika nastȩpuje zablokowanie włącznika. Regulacja prędkości obrotowej Włącznik / wyłącznikzelektroniczn a regulacj a prȩdkości obrotowej Włącznik poprzez powolne naciskanie umożliwia bezstopniow a regulacjȩ prȩdkości obrotowej w granicach od 0 do wartości maksymalnej. 6. Konserwacja i obsługa Czyszczenie Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa odpornego na uderzenia. Części rękojeści wykonane są z elastomeru. Oczyszczać wszystkie części wkrętarki wilgotną ściereczką. Nie stosować spryskiwaczy, strumieni pary, biežącej wody do czyszczenia maszyny! W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo elektrycznego uszkodzenia maszyny. Utrzymywać rękojeści maszyny wolne od smaru i oleju. Nie stosować środków czyszczących zawierających silikony. Nie używać wkrętarki z zasłoniętymi szczelinami wentylacyjnymi! Oczyszczać je za pomocą szczoteczki, uważając, aby do jej wnętrza nie przedostały się obce ciała. Konserwować narzędzia. Usuwać przylegające do nich zanieczyszczenia. Uchwyt narzędziowy utrzymywać zawsze w czystości, lekko smarując go smarem Hilti. Akumulator SFB 121, SFB 126 Powierzchnie stykowe musza być czyste (niezakurzone i niezaoliwione). W razie potrzeby należy czyścić je czysta ściereczka. Gdy po dłuższym korzystaniu z akumulatora jego pojemność spadnie poniżej możliwej do zaakceptowania granicy, zalecamy przeprowadzenie diagnozy w serwisie Hilti (na zlecenie użytkownika). Obsługa codzienna, serwis Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy sprawdzać, czy wszystkie elementy wkrętarki są nieuszkodzone i współpracują bez zacięć. W przypadku wystąpienia niesprawności przekazać sprzęt do najbliższego Hilti Center w celu usunięcia usterki. 7. Obsługa akumulatora Wyjmowanie akumulatora Przycisk odblokowujący zestaw akumulatorów (obsługa dwoma palcami) W celu zmiany akumulatora należy nacisnąć przyciski odblokowujące i wyjąć zestaw akumulatorów z wkrętarki. Wkładanie akumulatora Akumulator wsunąć do wkrętarki aż do oporu. Musi być przy tym słyszalny moment zatrzaśnięcia akumulatora. Wolno używać tylko akumulatorów Hilti SFB 121 lub SFB126. Ładowanie akumulatora Do ładowania wolno stosować tylko prostowniki Hilti SFC7/18, TCU7/36 lub SBC12H. Przebieg ładowania opisany jest w instrukcji obsługi prostownika. Jeśli akumulator SFB126 ładowany będzie prostownikiem SBC12H, należy oczekiwać spadku pojemności przy tym rodzaju ładowania. Pełną pojemność osiągnie się z prostownikiem SFC7/18 i TCU 7/36. Akumulator SFB121/SFB126 Stosować włącznie akumulator SFB121/SFB

12 Program osprzętu na specjalne zamówienie Jeżeli potrzebny jest osprzęt, który nie jest zawarty w programie standardowym, proszę skontaktować się z centrum obsługi klienta (tel: ) lub swoim rzeczoznawcą technicznym Hilti. HIilti ma w ofercie szeroki asortyment osprzętu na specjalne zamówienie najwyższej jakości. 8. Gwarancja Hilti gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja ta jest ważna pod warunkiem, że urządzenie jest używane, konserwowane i przechowywane ściśle wg wskazówek niniejszej instrukcji obsługi, że wszystkie roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu (data wystawienia faktury lub rachunku) oraz, że zostanie zachowana techniczna całość, tzn. że używane będą wyłącznie oryginalne narzędzia, osprzęt i części zamienne Hilti. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną wymianę części uszkodzonych. Części, które podlegają normalnemu zużyciu nie są objęte niniejszą gwarancją. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Hilti nie odpowiada za bezpośrednie i pośrednie szkody, straty lub koszty w związku z zastosowaniem lub z powodu niemożności zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Zapewnienia są wyłączone w przypadku stosowania sprzętu do innych celów niż normalne użytkowanie. W celu usunięcia niesprawności i/lub właściwe części powinny być dostarczone do Hilti Center niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Niniejsze warunki gwarancyjne zawierają wszystkie zobowiązania gwarancyjne ze strony Hilti. 9. Utylizacja Urządzenia produkcji Hilti zbudowane są w znacznej części z materiałów przystosowanych do dalszego przetworzenia. Przygotowaniem do ponownego przetworzenia jest odpowiednie wstępne posegregowanie materiałów. W wielu krajach Hilti przyjmuje nieodpłatnie swoje zużyte urządzenia do powtórnego przetworzenia. Informacji o zdawaniu starych urządzeń udziela najbliższe Hilti Center lub Rzeczoznawca Techniczny Hilti. W przypadku samodzielnego przekazania materiałów do powtórnego przetworzenia należy rozłożyć maszynę do momentu kiedy do dalszego demontażu niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Wytrzeć znajdujący się na częściach smar, zebrać do pojemnika znajdujący się w maszynie olej i oddać do odpowiednio przygotowanego punktu przyjmowania surowców wtórnych. W żadnym wypadku nie spuszczać smarów i olejów do kanalizacij lub zanieczyszczać nimi glebę. Rozdzielić maszynę na części w następujący sposób: Element składowy Materiał/tworzywo Wykorzystanie Walizka Tworzywo sztuczne Przemiał Obudowa Tworzywo sztuczne Przemiał Silnik Stal, miedź Złom Części przekładni Stal Złom Uchwyt narzędziowy Tworzywo sztuczne Przemiał Stal Złom Wkręty, części drobne Stal Złom Akumulatory Akumulator Hilti SFB 121 wyposażony jest w 10 ogniw NiCd. Akumulator Hilti SFB 126 wyposażony jest w 10 ogniw NiMH. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na równi z producentem za zapewnienie nieszkodliwego dla otoczenia procesu recyclingu zużytych zestawów akumulatorowych. Ważne: Nie wrzucać zużytych akumulatorów do śmieci domowych, do ognia ani do wody. Zużyte akumulatory należy usuwać / przetwarzać stosownie do przepisów krajowych lub należy zwracać do recyclingu w firmie Hilti ( nieodpłatnie jako złom). 36

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções Οδηγιες

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 1 1 1 7 8 7 5 2 3 6 4 6 1. Narzędzie pneumatyczne 2. Szybkozłącze 3. Wąż pneumatyczny 4. Naolejacz 5. Regulator ciśnienia 6. Filtr/odwadniacz 7. 8. Zawór odcinający

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Lampa wbudowana zasilana solarnie

Lampa wbudowana zasilana solarnie INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa wbudowana zasilana solarnie Nr produktu 571904 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do stosowania jako światło dekoracyjne do montażu w ogrodzie i na tarasie. W

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Zgodności WE

Deklaracja Zgodności WE Deklaracja Zgodności WE (EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité) My (We, Wirr, Nous) LUG Light Factory Spółka z o. o. 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 deklarujemy

Bardziej szczegółowo

More power. no limits.

More power. no limits. More power. no limits. NOWA GENERACJA URZADZEN AKUMULATOROWYCH BERNER More Power. No limits. MORE POWER. NO LIMITS. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH BERNER Silnik bezszczotkowy MORE POWER BEZSZCZOTKOWY

Bardziej szczegółowo

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA. Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI MASAŻER INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Model: 81581 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGI Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania!!! Produkt

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna

Instrukcja obsługi. Wózek Transportowy Platforma 300kg. Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy Składany 120kg. Instrukcja oryginalna Instrukcja obsługi BEST-WTP150 BEST-WTP300 BEST-WT200 BEST-WTS60 BEST-WTS90 BEST-WTS120 Wózek Transportowy Platforma 150kg Wózek Transportowy Platforma 300kg Wózek Transportowy 200kg Wózek Transportowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1 ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa LED, solarna

Lampa ogrodowa LED, solarna INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa LED, solarna Nr produktu 572635 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt spełnia funkcję dekoracyjną, wprowadza szczególną atmosferę w ogrodzie oraz służy do orientacji. Lampa

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK

Urządzenia montażowe / narzędzia urządzenia montażowe. EJOT urządzenie montażowe ECOset HTK / narzędzia urządzenia EJOFAST JF-narzędzie mocowanie zmagazynowanych wkrętów EJOFAST JF, JT przeznaczonych do szycia wzdłużnego blach bezobsługowy, bezszczotkowy silnik EC o bardzo wysokiej sprawności

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. 3. Środki bezpieczeństwa

Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD. Instrukcja obsługi. 1. Przeznaczenie. 2. Zakres dostawy. 3. Środki bezpieczeństwa Niszczarka do dokumentów, z funkcją niszczenia CD / DVD Instrukcja obsługi Nr produktu: 777178 1. Przeznaczenie Produkt przeznaczony jest do niszczenia papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami 1 Szczelina

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem

Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Dalmierz z wyświetlaczem LCD i laserowym wskaźnikiem Instrukcja obsługi Nr produktu: 815817 Wersja 05/11 1. PRZEZNACZENIE Dalmierz stworzony został do szybkiego, wygodnego mierzenia odległości, z laserowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZEŃSTWO ------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowa pompka pneumatyczna

Akumulatorowa pompka pneumatyczna Akumulatorowa pompka pneumatyczna Części składowe urządzenia Akumulatorowa pompka pneumatyczna: 1. Nakrętka 2. Wąż ciśnieniowy 3. Zasilacz do piłek 4. Zasilacz wentyla 5. Zasilacz do materaca powietrznego

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika

ORVALDI RBS 10A/16A. (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI RBS 10A/16A (Redundant Backup Switch) Podręcznik użytkownika ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

AX-B180. 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

AX-B180. 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-B180 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA MODEL: ABW-90P Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Instrukcję prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-wkrętarka 18V

Wiertarko-wkrętarka 18V Wiertarko-wkrętarka 18V Prosimy o przeczytanie całej instrukcji obsługi przed użyciem urządzenia i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu w celu odniesienia się do niej w przyszłości. Zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo