Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Iławie SI130TUR+ 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 130TUR+, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Iławie SI130TUR+ 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 130TUR+, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0, 0 szt. Brak wyboru / 0 / 0"

Transkrypt

1 Zlecajacy Nazwa firmy: Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres Sporządził Imię i Nazwisko: Rafał Piórkowski Nr telefonu: Adres Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 33 PL Poznań Telefon Fax NIP: PL Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pomp(y) ciepła w systemie grzewczym Ośrodek Szkolno Wychowaczy w Iławie SI13TUR+ Zasłożenia projektowe - grzanie: Stacja meteorologiczna Zapotrzebowanie na moc grzewczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania Obliczeniowe ciągłe straty ciepła przez nieckę basenu Temperatura w pomieszczeniach Toruń 435kW kw 21 C Temperatura graniczna grzania budynku Zapotrzebowanie na c.w.u [dm3/doba] Temperatura c.w.u. Parametry pracy pompy ciepła (max. temp. zasilania) Dodatkowa energia grzewcza wspomagająca pracę pompy ciepła Zakładana ilość lat użytkowania pompy ciepła Porównawcze alternatywne źródła ciepła do analizy ekonomicznej Zasłożenia projektowe - chłodzenie: Stacja meteorologiczna Zapotrzebowanie na moc chłodniczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania Temperatura graniczna chłodzenia budynku Parametry pracy pompy ciepła (min. temp. zasilania) Dodatkowa energia chłodnicza wspomagająca pracę pompy ciepła Zakładana ilość lat użytkowania pompy ciepła Porównawcze alternatywne źródła ciepła do analizy ekonomicznej Dobór pomp(y) ciepła Dimplex: 12 C 15dm3 45 C 5 C Gaz ziemny 2lat(a) Gaz ziemny Toruń 2kW 2 C 9 C - 2lat(a) - 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 13TUR+, szt. Brak wyboru / /, szt. Brak wyboru / / Dolne źródło ciepła: Dla zagwarantowania prawidłowej pracy pompy ciepła szacuje się wykonanie wężownicy kolektora pionowego o łącznej głębokości 993m. minimalna odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić ok. 9m dla odwiertów o głębokości 1m. Obliczenia należy sprawdzić po badaniu wydajności energetycznej gruntu. 1

2 Podstawowe zestawiene energetyczne - grzanie Stacja meteorologiczna Zewnętrzna temperatura obliczeniowa Średnia temperatura obszaru Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 435kW Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - grzanie 11371kWh W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. 2233kWh Moc grzewcza pompy ciepła przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 28,9kW Energia cieplna z pompy ciepła ,3kWh Moc dodatkowego źródła ciepła przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 226kW Energia z dodatkowego źródła ciepła 11353,8kWh Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła 9% Stopień pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 48% Czas pracy pompy ciepła 481,9h Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) - grzanie 26343,9kWh Odnawialne źródło ciepła 76434,4kWh -19 C Średnioroczny współczynnik SCOP 3,75 Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła ,33 zł Koszt brutto zużytej energii przez źródło szczytowe ,39 zł Źródło szczytowe Gaz ziemny Podstawowe zestawiene energetyczne - chłodzenie Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - chłodzenie 1324kWh Moc chłodnicza pompy ciepła przy A27/B2/W9 258kW Energia chłodnicza pompy ciepła 1324kWh Darmowa energia grzewcza pozyskana przez pompę ciepła podczas chłodzenia kwh Moc dodatkowego źródła chłodu kw Energia z dodatkowego źródła chłodu kwh Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła 1% Stopień pokrycia mocy chłodniczej przy A27/B2/W9 129% Czas pracy pompy ciepła na cele chłodnicze 513,2h Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) - chłodzenie 23642,8kWh Temperatura graniczna chłodzenia budynku 2 C Współczynnik EER przy A27/B2/W9 5,6 Koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez pompę ciepła ,71 zł Toruń -18 C 8,2 C 2

3 Informacja o danych stacji meteorologicznej - grzanie Stacja meteorologiczna Toruń Zewnętrzna temperatura obliczeniowa -18 C Średnia temperatura obszaru 8,2 C 45 Liczba godzin o danej temp. zewn Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg temperatury zewnętrznej - grzanie Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - grzanie W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u kW 11371kWh 2233kWh 1 Zapotrzebowanie na energię grzewczą analizowanego budynku wg temperatury zewn. [kwh] , 5, Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku wg temp. zewn. [kw] 4, 3, 2, 1,,

4 Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy - grzanie Zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - grzanie W tym zapotrzebowanie na energię cieplną do produkcji c.w.u. 435kW 11371kWh 2233kWh 21, 181, 161, 141, 121, 11, 81, 61, 41, 21, 1, Basen [kwh],,,,,,,,,,,, C.W.U. [kwh] 1858, , , , , , , , , , , ,59 C.O. [kwh] 18545, , , ,9 4637,,,, 35678, 119, , , Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy - grzanie Moc grzewcza pompy ciepła przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 28,9kW Energia cieplna z pompy ciepła ,3kWh Wykorzystanie energii grzewczej powstałej podczas chłodzenia na cele c.w.u. - energia plus kwh Moc dodatkowego źródła ciepła przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 226kW Energia z dodatkowego źródła ciepła 11353,8kWh Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła 9% Stopień pokrycia mocy grzewczej przy temp. zewn. -18 C oraz temp. zasilania systemu grzeczego 5 C 48% Czas pracy pompy ciepła 481,9h Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) - grzanie 26343,9kWh Odnawialne źródło ciepła 76434,4kWh -19 C Średnioroczny współczynnik SCOP 3, Darmowa EG [kwh] E napędowa PC [kwh] Dodatkowa EG [kwh]

5 Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg temp. Zewnętrznej - grzanie 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 6, 5, Temperatura zasilania pompy ciepła wg temp. zewn. (krzywa grzewcza) [ C] Moc grzewcza pompy ciepła z podwyższonym współczynnikiem COP wg temp. zewn. [kw] Moc grzewcza pompy ciepła wg temp. zewn. [kw] Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku wg temp. zewn. [kw] 4, 3, 2, 1,, Zródło szczytowe praca biwalentna alternatywna [kwh] Zródło szczytowe praca równoległa [kwh] Praca monowalentna [kwh]

6 Współczynnik COP pompy ciepła wg temp. Zewnętrrznej - grzanie Założenia do wyznaczenia współczynnika COP analizowanej pompy ciepła wg temp. zewn.: Początek krzywej grzewczej przy 2 C temp. zewn. 3 C Koniec krzywej grzewczej przy -18 C temp. zewn. 5 C 6, Współczynnik COP pompy ciepła wg temp. zewn. [-] 5, 4, 3, 2, 1,, Współczynnik COP pompy ciepła wg miesięcy - grzanie Założenia do wyznaczenia współczynnika COP analizowanej pompy ciepła wg miesięcy: Początek krzywej grzewczej przy 2 C temp. zewn. 3 C Koniec krzywej grzewczej przy -18 C temp. zewn. 5 C Temperatura c.w.u. 45 C Udział procentowy pracy pompy ciepła na c.o dla każdego miesiąca - roczny wynosi 98% Udział procentowy pracy pompy cieła na c.w.u dla każdego miesiąca - roczny wynosi 2% Stacja meteorologiczna Toruń -19 C 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Średniomiesięczny współczynnik COP pompy ciepła [-] 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5,, ROK Średnioroczny współczynnik SCOP 3,75 6

7 Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy - grzanie Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła Koszt brutto zużytej przez źródło szczytowe ,33 zł ,39 zł Źródło szczytowe Gaz ziemny 351, 31, 251, 21, 151, 11, 51, 1, Pompa ciepła [PLN] Gaz ziemny [PLN] 7612, 7441, 242,5 695,8 9,7,,,, 997,6 399,9 5944,,3,25,2,15,1,5, Ceny nośników energii: Pompa ciepła - Prąd elektryczny,6 zł kwh Żródło szczytowe - Gaz ziemny 2,2 zł m3/h Porównanie rocznych oraz miesiecznych kosztów eksploatycjnych sytemu grzewczego opartego na pompie ciepla do źródła porównawczego dla analizowanego obiektu - grzanie Ceny nośników energii: Źródło porównawcze - Gaz ziemny 2,2 zł m3/h 5 1 zł 45 1 zł 4 1 zł 35 1 zł 3 1 zł 25 1 zł 2 1 zł 15 1 zł 1 1 zł 5 1 zł 1 zł Pompa ciepła + Gaz ziemny Gaz ziemny Koszty eksploatacyjne źródeł ciepła: Pompa ciepła + Gaz ziemny Gaz ziemny Koszt 1kWh w zależności od temp. zewn. - Gaz ziemny [zł] Koszt 1kWh w zależności od temp. zewn. - Pompa ciepła [zł] ,72 zł ,53 zł Roczna róznica w kosztach eksploatacyjnych 11 24,82 zł 7

8 Informacja o danych stacji meteorologicznej - chłodzenie Stacja meteorologiczna Toruń Liczba godzin o danej temp. zewn [-] - chłodzenie Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg temperatury zewnętrznej - grzanie Zapotrzebowanie na moc chłodniczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - chłodzenie Zapotrzebowanie na energię chłodniczą analizowanego budynku wg temperatury zewn. [kwh] kW 1324kWh 25 Zapotrzebowanie na moc chłodniczą budynku wg temp. zewn. [kw]

9 Zestawienie energetyczne analizowanego obiektu wg miesięcy - chłodzenie Zapotrzebowanie na moc chłodniczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania Zapotrzebowanie obiektu na energię użytkową EU - chłodzenie 2kW 1324kWh 451, 41, 351, 31, 251, 21, 151, 11, 51, 1, E. chłodnicza budynku [kwh],,,, 174, 382, 366, 31, 92,,,, Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy - chłodzenie Moc chłodnicza pompy ciepła przy A27/B2/W9 258kW Energia chłodnicza pompy ciepła 1324kWh Darmowa energia grzewcza pozyskana przez pompę ciepła podczas chłodzenia kwh Moc dodatkowego źródła chłodu kw Energia z dodatkowego źródła chłodu kwh Stopień pokrycia energetycznego przez pompę ciepła 1% Stopień pokrycia mocy chłodniczej przy A27/B2/W9 129% Czas pracy pompy ciepła na cele chłodnicze 513,2h Energia napędowa pompy ciepła (energia końcowa EK) - chłodzenie 23642,8kWh Temperatura graniczna chłodzenia budynku 2 C Współczynnik EER przy A27/B2/W9 5,6 451, 41, 351, 31, 251, 21, 151, 11, 51, 1, Darmowa EG,,,,,,,,,,,, Energia Ch.,,,, 174, 382, 366, 31, 92,,,, Dodatkowa E.Ch.,,,,,,,,,,,, 9

10 Zestawienie energetyczne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg temp. zewnętrznej - chłodzenie 2 Temperatura wody lodowej wg temp. zewn. (krzywa chłodnicza) [ C] Moc chłodnicza pomp ciepła wg. temp. zewn. [kw] Zapotrzebowanie na moc chłodniczą budynku wg temp. zewn. [kw] Darmowa energia grzewcza pozyskana podczas chłodzenia [kwh] Zródło szczytowe praca równoległa [kwh] Praca monowalentna [kwh]

11 Koszty eksploatacyjne pracy pompy ciepła dla analizowanego obiektu wg miesięcy - chłodzenie Koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez pompę ciepła ,71 zł Pompa ciepła [PLN] Ceny nośników energii: Pompa ciepła - Prąd elektryczny,6 zł kwh Pobrana energia elektryczna przez pompę ciepła 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21, 11, 1, Pobór mocy elektrycznej [kwh],,,, 317,1 6821,4 6535,7 5535,7 1642,9,,, 11

12 Efekt ekologoczny - redukcja emisji kwh / rok Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla CO2 [kg/rok] CO2 / kwh Przed Po Redukcja Węgiel brunatny, Węgiel Kamienny, Olej opałowy ciężki, Olej opałowy lekki, Gaz ziemny, Zmniejszenie emisji tlenku wegla CO [g/rok] g/kwh Przed Po Redukcja Gaz ziemny, Gaz płynny, Olej opałowy, Drewno 2, Węgiel kamienny 17, Zmniejszenie emisji tlenku azotu NOx [g/rok] g/kwh Przed Po Redukcja Gaz ziemny, Gaz płynny, Olej opałowy, Drewno, Węgiel kamienny, Zmniejszenie emisji tlenku siarki SO2 [g/rok] g/kwh Przed Po Redukcja Gaz ziemny, Gaz płynny, Olej opałowy, Drewno, Węgiel kamienny 2, Zmniejszenie emisji pyłów [g/rok] g/kwh Przed Po Redukcja Gaz ziemny Gaz płynny Olej opałowy, Drewno, Węgiel kamienny, Informacja: Obliczenia wykonano na podstawie wprowadzonych danych. Wyniki obliczen należy traktowac jako trend. 12

13 Czas zwrotu poniesionycjh nakładów inwestycyjnych na wykresie cyklu życia urządzeń (LCC) - grzanie Zakładana ilość lat użytkowania 2lat(a) System grzewczy oparty na pompie ciepła 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 13TUR+, szt. Brak wyboru / /, szt. Brak wyboru / / Roczny koszt eksploatacji - Pompa ciepła + Gaz ziemny Szacowany koszt inwestycyjny ,72 zł , zł Porównawczy system grzewczy oparty na nośniku energii - Gaz ziemny Roczny koszt eksploatacji - Gaz ziemny Szacowany koszt inwestycyjny ,32 zł 5, zł 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, System grzewczy oparty na pompie ciepła 2 szt. Rewersyjne / Gruntowe / SI 13TUR+, szt. Brak wyboru / /, szt. Brak wyboru / / Porównawczy system grzewczy oparty na nośniku energii - Gaz ziemny Czas wyrównania kosztów LCC źródeł ciepła LCC SPC w okresie 2lat(a) użytkowania LCC PŹC w okresie 2lat(a) uzytkowania Zysk(+) / Strata (-) w okresie 2lat(a) użytkowania 13,5lat(a) ,31 zł ,61 zł ,3 zł Informacja: Obliczenia wykonano na podstawie wprowadzonych danych. Wyniki obliczen należy traktowac jako trend. 13

OKiS ul. Daszyńskiego Prószków

OKiS ul. Daszyńskiego Prószków Zlecajacy Nazwa firmy: Imię i Nazwisko: Nr telefonu: Adres e-mail: Sporządził Imię i Nazwisko: Kamil Graczyk Nr telefonu: 51-221 - 889 Adres e-mail: kgraczyk@bimsplus.com.pl Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zasłożenia projektowe:

Zasłożenia projektowe: Analiza techniczno - ekonomiczna zastosowania pomp(y) ciepła w systemie grzewczym Dom 155m2 Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Zapotrzebowanie na moc grzewczą obiektu wg pełnego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA

ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA ANALIZA TECHNICZNO - EKONOMICZNA SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA POMPIE CIEPŁA Zasłożenia projektowe: Stacja meteorologiczna Szczecinek Zapotrzebowanie na moc grzewczą 11kW Temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.

Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt. Symulacja działania instalacji z pompą ciepła za pomocą WP-OPT Program komputerowy firmy WPsoft GbR, Web: www.wp-opt.pl, e-mail: info@wp-opt.pl Utworzone przez: Jan Kowalski w dniu: 2011-01-01 Projekt:

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Marika II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Anatol II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Juliusz Multi - Comfort Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lira I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malta Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nala Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Mikrus I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Honorata II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dariusz Mały Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Jamajka Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Letycja II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Rosa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bianka II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nela Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Asami Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Kolorado Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milena Multi_Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Magnolia Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Hiro II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Atlas III Katowice Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Malina Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Justynian Mały II z poddaszem Wrocław Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie efektywnych rozwiązań na przykładach technologii wykorzystujących OZE w służbie zdrowia

Wdrażanie efektywnych rozwiązań na przykładach technologii wykorzystujących OZE w służbie zdrowia Wdrażanie efektywnych rozwiązań na przykładach technologii wykorzystujących OZE w służbie zdrowia Robert Midera Manager Produktu Działu Projektów Inwestycyjnych Grupa Viessmann informacje ogólne Kompletny

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Brida Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Orion III Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Prometeusz Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Dobór pompy ciepła Na nastepnych stronach znajduja sie obliczenia pokazujace zyski wynikajace z zastosowania pompy ciepla w systemie grzewczym.

Dobór pompy ciepła Na nastepnych stronach znajduja sie obliczenia pokazujace zyski wynikajace z zastosowania pompy ciepla w systemie grzewczym. 2018-07-03 Dobór pompy ciepła Na nastepnych stronach znajduja sie obliczenia pokazujace zyski wynikajace z zastosowania pompy ciepla w systemie grzewczym. Zalecane rozwiazanie: 1 szt. Bosch Compress 3000

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nela V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Adonis I Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Alabama III Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Dakota VIII Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miły II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Arkadia II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Lisa Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Selena Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Miriam V Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Bella Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Tulio Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Maja i Miko II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Andromeda I Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Arseniusz II Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Nana Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Megan IV Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Milan Multi-Comfort Wrocław Adres inwestycji Orientacja

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Naomi Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX

OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA Obiektem wybranym do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej pompy ciepła jest wolnostojący

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Ares VI Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna Projektowana charakterystyka energetyczna Dane ogólne budynku, założenia przyjęte do obliczeń Rodzaj budynku Stacja meteorologiczna Budynek jednorodzinny Artur II Wrocław Adres inwestycji Orientacja elewacji

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach

Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Analiza efektywności zastosowania alternatywnych źródeł energii w budynkach Podstawy prawne Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM

ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM ZASTOSOWANIE ORAZ DOBÓR POMP CIEPŁA MARKI SILESIA TERM Zasada działania pompy ciepła Cykl działania pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła Pierwsze kroki w doborze Powierzchnia użytkowa budynku Współczynnik

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku.

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, Gdańsk NIP: fax ,

INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, Gdańsk NIP: fax , INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18, 80-803 Gdańsk NIP: 849-150-69-24 fax. 58 727 92 96, biuro@instalsanit.com.pl Obiekt: Zespół mieszkaniowy Adres: Hel działka nr 738/2 Opracowanie: Analiza techniczno

Bardziej szczegółowo

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 2-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję

Bardziej szczegółowo

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN]

1-sprężarkowe gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania i aktywnego chłodzenia. NR KAT. PRODUKT MOC [kw]* OPIS CENA [NETTO PLN] Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję dźwięku. Kompensatory drgań sprężarki zapewniają zmniejszenie wibracji

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Gruntowe i wodne, rewersyjne pompy ciepła do grzania/chłodzenia 1-SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA Z WTRYSKIEM PARY (EVI), DO MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO Skuteczna izolacja termiczna i akustyczna minimalizuje emisję

Bardziej szczegółowo

Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła?

Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła? Jakie są systemy ogrzewania z pompą ciepła? Ocena techniczno-ekonomiczna Systemy ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem sprężarkowych pomp ciepła pociągają za sobą szereg koniecznych

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

DOBÓR OPTYMALNEJ MOCY GRZEWCZEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA (P-W) DO OGRZEWANIA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO

DOBÓR OPTYMALNEJ MOCY GRZEWCZEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA (P-W) DO OGRZEWANIA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO DOBÓR OPTYMALNEJ MOCY GRZEWCZEJ SPRĘŻARKOWEJ POMPY CIEPŁA TYPU POWIETRZE - WODA (P-W) DO OGRZEWANIA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Adam KONISZEWSKI Zenon BONCA KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ PG mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła

Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Odnawialne źródła energii - pompy ciepła Tomasz Sumera (+48) 722 835 531 tomasz.sumera@op.pl www.eco-doradztwo.eu Pompa ciepła Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia SI 13TUR+ Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 13 ok. 2 8 169 96 19 12 118 29 69 13 2 4 1 2 6 3 1 112 9 6 62 2 1 682 129 1131 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści

Nakłady finansowe i korzyści Nakłady finansowe i korzyści. wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Metody oceny LCC Ocena kosztowa w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA

INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA INSTALACJA SOLARNA DLA P. MICHAŁA NOWAKA OFERTA WYGENEROWANA ZA POMOCĄ APLIKACJI SolarTest, ul. E-mail: biuro@ptcsolarinstal.pl, Tel.: +32 888 111 777, WWW: ptcsolarinstal.pl a Lokalizacja instalacji Klient:

Bardziej szczegółowo

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej Porównanie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej Udział kosztów podgrzewu CWU w zależności od typu budynku Instalacja solarna w porównaniu do innych źródeł

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i imię: Adam Koniszewski adres mailowy: adam2309@interia.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: Dzienne magisterskie 4. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN]

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. NR KAT. PRODUKT OPIS CENA [NETTO PLN] Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym

Bardziej szczegółowo

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma

Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma o Perfect C mfort Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła Daikin Altherma Erwin Szczurek Niniejsza prezentacja otrzymała: DYPLOM Za prezentację najlepszej referencji OZE o Perfect C mfort 1 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny )

Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) 1 Analiza środowiskowa ( Efekt ekologiczny ) Adres budynku Wykonawca analizy środowiskowej Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku - Kamiennej ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko Kamienna woj. świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA GRUNTOWE POMPY CIEPŁA Gruntowe pompy ciepła pobierają energię z gruntu za pomocą wymiennika gruntowego, tzw. dolnego źródła, przez który przepływa niezamarzająca ciecz. Najczęściej wykorzystywanym źródłem

Bardziej szczegółowo

I Bałtyckie Forum OZE. Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłodzących. Sławomir Burdalski.

I Bałtyckie Forum OZE. Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłodzących. Sławomir Burdalski. I Bałtyckie Forum OZE Praktyczne zastosowanie pomp ciepła w nowoczesnych instalacjach grzewczych i chłodzących Sławomir Burdalski źródło: IVT 1 Koszty ogrzewania pomimo spadku stawek o 10% za gaz od 2013

Bardziej szczegółowo

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TUR Rysunek wymiarowy 126 123 166 1 1263 1146 428 6 682 12 24 36 ** 1 4 166 1 6 114 344 214 138 3 4 2 6 1 1 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ 2 Powrót ogrzewania

Bardziej szczegółowo