ETM/V Instrukcja eksploatacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12"

Transkrypt

1 ETM/V Instrukcja eksploatacji p

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 Informacje dodatkowe upoważnienia Data p DEKLARACJA GODNOŚCI WE Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 OSTREŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. astosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. PL

5

6 Ważne wskazówki dotyczące transportu i montażu podnośników w wózkach widłowych ze słupem przesuwnym Transport Transport, zależnie od wysokości skoku mechanizmu podnośnikowego i warunków lokalnych, może się odbywać w trzy różne sposoby: w pozycji stojącej, z zamontowanym mechanizmem podnośnikowym (przy niskich wysokościach konstrukcyjnych); w pozycji stojącej, z częściowo zamontowanym i pochylonym w kierunku dachu pojazdu mechanizmem podnośnikowym (przy średnich wysokościach konstrukcyjnych), przewód hydrauliczny funkcji skoku jest odłączony; w pozycji stojącej, ze zdemontowanym mechanizmem podnośnikowym (przy dużych wysokościach konstrukcyjnych), wszystkie przewody hydrauliczne między urządzeniem głównym a mechanizmem podnośnikowym są odłączone. f asady bezpieczeństwa przy montażu i uruchamianiu Montaż pojazdu w miejscu stosowania, uruchamianie i pouczenie kierowcy wyłącznie przez personel przeszkolony i upoważniony przez producenta. Dopiero po prawidłowym zamontowaniu mechanizmu podnośnikowego można przyłączyć przewody hydrauliczne na złączu urządzenie podstawowe mechanizm podnośnikowy i uruchomić pojazd PL 1

7 PL

8 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

9 0108.PL

10 Spis treści A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne... A 1 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem... A 1 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji... A 1 4 Obowiązki użytkownika... A 2 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego... A 2 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Pojazd... B Nośnik ładunku... B 6 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary... B Wymiary standardowych wersji masztów... B Masy... B Ogumienie / koła... B Akumulator... B Instalacja hydrauliczna... B Masa masztów... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B Wymagania elektryczne... B 16 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa wózka... B Wykres obciążeń wózka (udźwig)... B Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego... B Stateczność... B 20 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Przenoszenie dźwigiem... C Transport dźwigowy, wózek podstawowy... C Transport dźwigowy, wózek podstawowy z kabiną... C 4 3 abezpieczenie pojazdu podczas transportu... C 5 4 Pierwsze uruchomienie... C PL I 1

11 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Odsłanianie akumulatora... D 3 4 Ładowanie akumulatora... D 5 5 Demontaż i montaż akumulatora... D 6 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie pojazdu... E Wsiadanie i wysiadanie... E Ustawianie stanowiska operatora... E Przygotowywanie wózka do pracy... E Układ zatrzymania awaryjnego... E Codzienna kontrola po uruchomieniu... E 15 4 Eksploatacja pojazdu... E asady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Sposób postępowania w nietypowych sytuacjach... E Wyłącznik awaryjny... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Ustawianie zębów wideł... E Podejmowanie i odkładanie ładunku... E Opuszczanie awaryjne (-10/07)... E Opuszczanie awaryjne (10/07-)... E Obsługa oprzyrządowania doczepianego... E Bezpiecznie zaparkować pojazd.... E 33 5 Wyświetlacz operatora (t)... E Symbole na wyświetlaczu operatora... E Przyciski na wyświetlaczu operatora... E Komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu operatora... E 39 6 Komputer pokładowy (o)... E Symbole na wyświetlaczu komputera pokładowego... E 47 7 Klawiatura (CANCODE) (o)... E amek szyfrowy... E Parametry... E Ustawianie parametrów... E 53 8 Moduł dostępowy ISM (o)... E 56 9 miana parametrów wózka... E Pomoc w przypadku usterek... E Przemieszczanie wózka bez akumulatora, holowanie... E Wyposażenie dodatkowe... E Reflektory robocze... E Lampa obrotowa / lampa błyskowa... E ESA/elektryczne ograniczenie podnoszenia... E PL I 2

12 12.4 Ogrzewanie fotela... E Przekładnik napięciowy 12 V DC / 24 V DC... E Wskaźnik kąta skrętu 180 / E Przesuwnik boczny w pozycji środkowej... E Przycisk wideł w pozycji poziomej... E Funkcja ważenia... E Przycisk klamry... E Kabina chroniąca przed pogodą... E Lustro paraboliczne... E dejmowana krata zabezpieczająca ładunek... E Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości... E Moduł dostępowy ISM... E Montaż i przyłącza hydrauliczne dodatkowego oprzyrządowania doczepianego E 71 F Przegląd i konserwacja pojazdu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa konserwacji... F 2 3 Czynności konserwacyjne i inspekcyjne... F 6 4 Plan obsługi wózka ETM/V F 7 5 Plan konserwacji wózka ETM/V F Materiały eksploatacyjne i plan smarowania... F Materiały eksploatacyjne... F Ilości napełniania... F 12 6 alecenia dotyczące konserwacji... F Przygotować pojazd do prac konserwacyjnych... F Demontaż obudowy fotela... F Sprawdzić poziomu oleju hydraulicznego.... F Otwieranie osłony bezpieczników... F Otwieranie pokrywy tablicy rozdzielczej... F Kontrola elektrycznych bezpieczników... F Kontrola zamocowania kół... F Ponowne uruchomienie... F 17 7 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji... F Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji... F Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji... F Ponowne uruchomienie pojazdu po przerwie w eksploatacji... F 18 8 Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku F 19 9 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja... F Pomiar wibracji... F PL I 3

13 I PL

14 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

15 PL

16 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków. Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie pojazdu do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia pojazdu oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem F Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać. Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy zębami wideł. Podnoszenie i opuszczanie ładunków. Transport opuszczonych ładunków na dłuższe dystanse. Jazda z podniesionym ładunkiem (>30 cm) jest zabroniona. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione. 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji F Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o złej widoczności konieczna jest asysta drugiej osoby. Kierowca musi zapewnić, aby podczas załadunku lub rozładunku rampa przeładunkowa nie została usunięta lub nie odłączyła się. Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur -20 C do 40 C. Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podłogach o odpowiedniej nośności. Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widoczności i dopuszczonych przez użytkownika. Jazda po podjazdach maksymalnie do 15%. Pokonywanie stoków poprzecznie lub ukośnie jest zabronione. Jechać ładunkiem do góry. Eksploatacja w częściowo publicznym ruchu. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane są specjalne wyposażenie oraz atest. Eksploatacja w strefach ochrony przeciwwybuchowej jest niedozwolona PL A 1

17 4 Obowiązki użytkownika M W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by pojazd eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją pojazdu. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Do obsługi wózka jezdniowego uprawniony jest tylko odpowiednio przeszkolony personel. Przed przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta. 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych władz lokalnych. goda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta PL A 2

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Wózek ETM/V jest akumulatorowym, trójkołowym wózkiem z fotelem poprzecznym i wysuwnym masztem nieograniczającym widoczności. Przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków na równej powierzchni. a pomocą wózka widłowego można podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi na zewnątrz i w wewnątrz strefy kół nośnych oraz pojemniki/ wózki na kółkach. Można nim podejmować, odkładać ładunek i transportować go na dłuższych odcinkach. Udźwig wózka podany jest na tabliczce znamionowej. Typ Udźwig Środek ciężkości ładunku ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm PL B 1

19 2 Opis podzespołów i funkcji Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 t Maszt nieograniczający 9 t Pedał hamulca widoczności 2 t Dach ochronny kabiny 10 t Pedał jazdy 3 t Siłownik podnoszenia swobodnego (nie w przypadku podwójnego 11 t Pedał odblokowania sań akumulatora masztu teleskopowego) 4 t Multipilot 12 t Wyświetlacz operatora o Solopilot o Komputer pokładowy 5 t Koła nośne 13 t Dwustopniowa stacyjka z dodatkowym kluczem (serwis) 6 t Wysięgniki kół o CANCODE 7 t Koło napędowe o Moduł dostępowy ISM 8 t Przycisk czuwaka 14 t Wyłącznik awaryjny t Wyposażenie standardowe o Wyposażenie dodatkowe PL B 2

20 2.1 Pojazd F Jazdy transportowe z ładunkiem i bez ładunku należy przeprowadzać z cofniętą obsadą masztu, wyprostowanym masztem i opuszczonymi widłami. M abezpieczenia: amknięty kontur pojazdu z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia bezpieczną eksploatację wózka ETM/V Operatora chroni dach ochronny (2). Koło napędowe (7) i koła nośne (5) chronione są stabilnymi zderzakami. astosowanie osłony koła napędowego nie eliminuje całkowicie zagrożenia osób trzecich. Wyłącznik awaryjny (14) pozwala w razie niebezpieczeństwa szybko wyłączyć wszystkie funkcje elektryczne pojazdu. abezpieczenia przed pęknięciem przewodu w siłownikach podnoszenia ograniczają prędkość opuszczania ładunku w przypadku usterek systemu hydraulicznego. Wskaźniki: wyświetlacz operatora (12) z dużym ekranem w technologii TFT (t) lub komputer pokładowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (o), każdy z nich z wbudowanym wskaźnikiem pozostałego czasu pracy, wskaźnikiem rozładowania akumulatora, ustawieniem podnoszenia i profilu jazdy oraz wskazaniem trybu skrętu. Na wyświetlaczu operatora (12) znajduje się wskaźnik rozładowania akumulatora i licznik czasu pracy. Wskaźnik rozładowania akumulatora pełni funkcję strażnika, który wyłącza funkcję podnoszenia w przypadku rozładowania akumulatora, aby zapobiec jego całkowitemu rozładowaniu. Napęd trakcyjny: cała jednostka napędowa przykręcona jest do ramy wózka. Indukcyjny silnik trójfazowy o mocy 6,9 kw napędza koło napędowe (7) za pomocą przekładni z czołowym kołem zębatym stożkowym. Elektroniczny układ sterowania prądem jazdy zapewnia płynną zmianę obrotów silnika trakcyjnego i tym samym płynne ruszanie, mocne przyspieszenie i regulowanie elektronicznie hamowanie z odzyskiwaniem energii. Stopień odzyskiwania energii można ustawić za pomocą wyświetlacza. wikszenie prdkoci przy podnoszeniu swobodnym (t): w pojazdach produkowanych od 06/2008 o wysokości podnoszenia od 5600 mm zwiększona jest prędkość przesuwu i pochylania w zakresie podnoszenia swobodnego w celu poprawy wydajności pracy. W zakresie podnoszenia masztu tak duże prędkości są niemożliwe. Przy przejściu z zakresu podnoszenia swobodnego do podnoszenia masztu prędkość przesuwu i pochylania redukowana jest automatycznie. F Regulacja poślizgu (o): Regulacja poślizgu zapobiega blokowaniu koła napędowego podczas hamowania. Poprawia to sterowność pojazdu podczas hamowania i zmniejsza zużycie opon. Podczas przyspieszania zapobiega to niekontrolowanemu buksowaniu koła napędowego na gładkich podłożach. W określonych warunkach może wydłużyć się droga hamowania. Bezpośrednio po wymianie koła może przez pewien czas występować wydłużenie drogi hamowania przy stosowaniu hamulca zwrotnego oraz obniżenie prędkości maksymalnej PL B 3

21 Układ hamulcowy: Elektryczny układ hamulcowy składa się z trzech niezależnych układów hamulcowych. W przypadku naciśnięcia pedału hamulca rozpoczyna się hamowanie prądem zwrotnym z silnika trakcyjnego. W razie potrzeby układ sterowania hamulcami włącza do hamowania hamulce kół nośnych. Hamulec postojowy uruchamiany jest elektrycznie i działa mechanicznie (sprężyna dociskowa) na hamulec elektromagnetyczny zamontowany na napędzie. Hamulec ten wykorzystywany jest również w przypadku hamowania awaryjnego. Przy zaciągniętym hamulcu postojowym świeci lampka ostrzegawcza. Usterki układu kierowniczego i hamulcowego (wyzwolenie zatrzymania awaryjnego) wyświetlane są na wyświetlaczu lub na komputerze pokładowym. Działanie zatrzymania awaryjnego: atrzymanie awaryjne wyzwalane jest przez sterownik kierowania lub jazdy. W przypadku rozpoznania błędów następuje automatyczne wyhamowanie wózka aż do zatrzymania. Wskaźniki kontrolne na wyświetlaczu operatora wskazują zatrzymanie awaryjne. Po każdym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu. Kierowanie: Elektryczny układ kierowniczy, który skręca napęd poprzez przekładnię z kołem zębatym czołowym. a pomocą trybu serwisowego wyświetlacza lub komputera pokładowego można wybrać jeden z trzech trybów pracy: 180 (o) 360 (nieskończenie) (o) przełączanie pomięczy trybem 180 a 360 za pomocą przycisku (t) Nastawnikiem kąta skrętu jest przestawiana kierownica. Stanowisko operatora: Stanowisko operatora jest ergonomiczne i oferuje dużo przestrzeni na nogi. Regulowany fotel, kierownica i multipilot umożliwiają wygodną pozycję kierowcy. Pedał jazdy i hamulca mają podobny układ, jak w samochodzie. Amortyzacja przesuwu masztu (o): Amortyzacja wahania się wysuniętego masztu i redukcja prędkości jazdy na biegu pełzającym przy podnoszeniu swobodnym ciężaru. Curve Control: Automatyczna redukcja prędkości przy jeździe po łuku Curve Control ogranicza prędkość jazdy i przyspieszenie przy jeździe po łuku. Niebezpieczeństwo wpadania w drgania lub przewrócenia jest zmniejszone. Przycisk czuwaka: Przycisk jazdy w przestrzeni na nogi po lewej stronie musi być wciśnięty, żeby kierowca mógł pracować na wózku. Jeśli stopa zostanie zdjęta z przycisku nożnego, zostaną zablokowane funkcje podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania są dalej aktywne. Funkcja przycisku czuwaka może zostać ustawiona w taki sposób, żeby po zwolnieniu przycisku nożnego, po upływie ustawionego czasu, hamulec elektryczny został uruchomiony (ochrona przed niezamierzonym toczeniem) PL B 4

22 PL Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 t Maszt nieograniczający 9 t Pedał hamulca widoczności 2 t Dach ochronny kabiny 10 t Pedał jazdy 3 t Siłownik podnoszenia swobodnego (nie w przypadku podwójnego 11 t Pedał odblokowania sań akumulatora masztu teleskopowego) 4 t Multipilot 12 t Wyświetlacz operatora o Solopilot o Komputer pokładowy 5 t Koła nośne 13 t Dwustopniowa stacyjka z dodatkowym kluczem (serwis) 6 t Wysięgniki kół o CANCODE 7 t Koło napędowe o Moduł dostępowy ISM 8 t Przycisk czuwaka 14 t Wyłącznik awaryjny t Wyposażenie standardowe o Wyposażenie dodatkowe B 5

23 Elementy obsługi i wskaźniki: Elementy obsługi i wskaźniki rozmieszczone są w kabinie w przejrzysty sposób. Logiczna konstrukcja multipilota (4) umożliwia obsługę takich funkcji jak kierunek jazdy, podnoszenie/ opuszczanie, przesuwanie masztu do przodu/do tyłu, pochył masztu, przesuwanie w lewo/w prawo w trybie pracy przesuwnika bocznego (dodatkowy układ hydrauliczny HF5 (o)) i klakson za pomocą jednej ręki. U Instalacja hydrauliczna: Agregat hydrauliczny z indukcyjnym silnikiem trójfazowym i cicho pracującą, precyzyjną pompą wysokociśnieniową. Sterowanie instalacją odbywa się za pomocą multipilota (4). 4 T Instalacja elektryczna: Instalacja 48 V; dwuprzewodowa. Seryjny elektroniczny sterownik napędu, podnoszenia i kierowania. Elektroniczny sterownik napędu płynnie reguluje prędkość jazdy i zezwala na hamowanie prądem zwrotnym podczas przełączania kierunku jazdy. a pomocą wyświetlacza (12) można w razie potrzeby zmieniać parametry jazdy i podnoszenia. Na wyświetlaczu ukazują się również wskazania ostrzegawcze, komunikaty o nieprawidłowej obsłudze i funkcje serwisowe. (Możliwe typy akumulatora, patrz rozdział D). 2.2 Nośnik ładunku Obsada masztu: Obsada masztu wspiera się na rolkach nośnych. Przesuwanie do przodu i do tyłu odbywa się bezpośrednio za pomocą pojedynczego siłownika teleskopowego. Prowadnice obsady masztu przykręcone są do wysięgników kół (6). Maszt: Wózki wyposażone są w maszt teleskopowy nieograniczający widoczności, osadzony w obsadzie masztu w sposób umożliwiający jego pochylanie. W przypadku jednostronnego obciążenia regulowane rolki boczne i elementy ślizgowe przejmują nacisk boczny na wsporniku wideł. ęby wideł zamontowane są na wsporniku w sposób umożliwiający ich regulację. W przypadku potrójnego masztu dwupodnoszeniowego (D) pierwsze podnoszenie karetki wideł (podnoszenie swobodne) bez zmiany wysokości odbywa się za pomocą krótkiego siłownika podnoszenia swobodnego (3) umieszczonego niecentralnie. W przypadku masztu teleskopowego (T) podnoszenie swobodne ograniczone jest z przyczyn konstrukcyjnych do 80 mm. Oprzyrządowanie doczepiane: Mechaniczne i hydrauliczne oprzyrządowanie doczepiane dostępne jest w wyposażeniu dodatkowym PL B 6

24 3 Dane techniczne wersji standardowej Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone. 3.1 Parametry ETM/V 214/216 Nazwa ETM/V 214 ETM/V 216 Q Udźwig (przy C = 600 mm) kg c Odległość środka ciężkości ładunku mm Prędkość jazdy w kierunku napędu/wideł 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h Prędkość podnoszenia m/s 0,44 / 0,70 0,42 / 0,70 z ładunkiem/bez ładunku (±10%) Prędkość opuszczania m/s 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 z ładunkiem/bez ładunku (-15%) Prędkość przesuwu 0,08-0,2 1) m/s dolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 9/13 8/12 % Maks. zdolność pokonywania wzniesień (praca krótkotrwała 5 min) 10/15 10/15 % z ładunkiem/bez ładunku Czas przyspieszenia z ładunkiem / 4,8/4,4 4,9/4,4 s bez ładunku Moc silnika jezdnego S2 60 min. 6,9 6,9 kw Moc silnika jezdnego przy S3 15% kw 1) Prędkość przesuwu w podnoszeniu swobodnym 2) W połączeniu z opcją opuszczania odzyskowego ETM/V 320/ PL Nazwa ETM/V 320 ETM/V 325 Q Udźwig (przy C = 600 mm) kg c Odległość środka ciężkości ładunku mm Odległość środka ciężkości ładunku c w wersji specjalnej mm Prędkość jazdy w kierunku napędu/wideł 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h Prędkość podnoszenia m/s 0,32 / 0,60 0,30 / 0,60 z ładunkiem/bez ładunku (±10%) Prędkość opuszczania m/s 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 z ładunkiem/bez ładunku (-15%) Prędkość przesuwu 0,08-0,1 1) m/s dolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 7 / 11 6 / 10 % Maks. zdolność pokonywania wzniesień (praca krótkotrwała 5 min) z ładunkiem/bez ładunku 10 / / 15 % B 7

25 Nazwa ETM/V 320 ETM/V 325 Czas przyspieszenia z ładunkiem / 5,3/4,6 5,4/4,6 s bez ładunku Moc silnika jezdnego S2 60 min. 6,9 6,9 kw Moc silnika jezdnego przy S3 15% 10/14 2) 10/14 2) kw 1) Prędkość przesuwu w podnoszeniu swobodnym 2) W połączeniu z opcją opuszczania odzyskowego PL B 8

26 3.2 Wymiary (Wszystkie dane w mm) ETM/V 214/216 Nazwa ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 s Wysokość opuszczonych wideł h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym l 1 Długość całkowita a) l 4 Przesuw do przodu l 7 Długość poza wysięgnikami kół b 1 / Szerokość całkowita b Wa Promień skrętu Ast Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w pozycji 2468 poprzecznej 2396 b) 2468 b) Ast Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w pozycji wzdłużnej Masa własna a)długość wideł 1150 mm b)dotyczy akumulatora 420 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. ETM/V 320/ b) 2596 b) 2668 b) patrz tabliczka znamionowa na wózku Nazwa ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 s Wysokość opuszczonych wideł h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym l 1 Długość całkowita a) l 4 Przesuw do przodu l 7 Długość poza wysięgnikami kół b 1 / Szerokość całkowita b Wa Promień skrętu Ast Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w pozycji 2597 poprzecznej 2509 b) 2442 b) 2564 b) Ast Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w pozycji wzdłużnej Masa własna b) 2709 b) 2642 b) 2764 b) patrz tabliczka znamionowa na wózku PL a)długość wideł 1150 mm b)dotyczy akumulatora 560 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. B 9

27 l 7 l 1 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c Q s b 2 b 1 a 2 W a A st a PL B 10

28 3.3 Wymiary standardowych wersji masztów 3.4 Masy ETM/V 214/216 Nazwa ETM/V 320/325 (Wszystkie dane w kg) Maszt teleskopowy (T) Dwupodnoszeniowy maszt potrójny (D) Dwupodnoszeniowy potrójny (D) wzmocniony h 1 Wysokość konstrukcyjna mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wznios mm h 4 Maks wysokość mm Nazwa Dwupodnoszeniowy maszt potrójny (D) Dwupodnoszeniowy potrójny (D) wzmocniony h 1 Wysokość konstrukcyjna mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wznios mm h 4 Maks. wysokość mm Nazwa ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 Masa własna wraz z akumulatorem 1 Nacisk osi bez ładunku 1755/ / / /1228 przód/tył Nacisk osi, widły do przodu, 475/ / /4088 / 560/4110 z ładunkiem przód/tył Nacisk osi, widły do tyłu, z ładunkiem przód/tył 1557/ / / /2989 1)Dotyczy akumulatora 420 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się PL Nazwa ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 Masa własna wraz z akumulatorem 1 Nacisk osi bez ładunku 2152/ / / /1436 przód/tył Nacisk osi, widły do przodu, 572/ / / /5598 z ładunkiem przód/tył Nacisk osi, widły do tyłu, z ładunkiem przód/tył 1805/ / / /4168 1)Dotyczy akumulatora 560 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. B 11

29 3.5 Ogumienie / koła Nazwa ETM/V 214 ETM/V 216 ETM/V 320 ETM/V 325 Rozmiar opon, przód 343x x x x140 Rozmiar opon, tył 285x x x x135 Koła, liczba z przodu / z tyłu 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 (x=napędzane) Ogumienie Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan 3.6 Akumulator Patrz Typy akumulatorów w rozdziale D. 3.7 Instalacja hydrauliczna Nazwa ETM/V 214/216 ETM/V 320/325 Ciśnienie robocze oleju dla 150 bar 150 bar oprzyrządowania doczepianego Strumień oleju do oprzyrządowania doczepianego 20 l/min 20 l/min PL B 12

30 3.8 Masa masztów Masę masztu można wyliczyć na podstawie podanego niżej wzoru. Potrzebne do tego dane, takie jak nazwa pojazdu, typ i długość rozłożonego masztu (wysokość podnoszenia) można odczytać z tabliczki znamionowej. Masę wózka podnośnikowego i akumulatora podano na tabliczce znamionowej Przykład wyznaczania masy masztu ETV 214 GNE D xxx kg xxx kg 38 Nazwa wózka (31): ETV-214 Maszt (42): podciąg tylny; GNE Masa masztu = 0,74 x wysokość podnoszenia (42) kg Masa masztu = 0,74 * kg = 987,6 kg Przegląd stosowanych wzorów Seria wózków 1 Typ Obliczanie ETV/ETM-214/216 T Masa = 0,65 x wysokość podnoszenia kg D walcowany na Masa = 0,63 x wysokość podnoszenia gorąco D: duże wysokości podnoszenia, ciągniony na zimno D: mechanizm pochylania wideł, ciągniony na zimno kg Masa = 0,74 x wysokość podnoszenia kg Masa = 0,74 x wysokość podnoszenia kg PL ETV/ETM-320/325 Standard Masa = 0,93 x wysokość podnoszenia kg Wzmocnienie tylne: Masa = 1,10 x wysokość podnoszenia mechanizm pochylania kg wideł z przesuwnikiem bocznym B 13

31 l 7 l 1 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c Q s b 2 b 1 a 2 W a A st a PL B 14

32 3.9 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 68 db(a) wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu operatora. Wibracje: 0,66 m/s 2 wg normy EN Wewnętrzna dokładność łańcucha pomiarowego wynosi ok. 21 C przy ± 0,02 m/s. Większe odchylenia mogą wystąpić przede wszystkim na skutek ułożenia czujników oraz różnego ciężaru operatora. godnie z normą wibracje i wstrząsy działające na organizm człowieka na stanowisku operatora to liniowe przyspieszenia w linii pionowej. Są one ustalane przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo zmierzone dla danego pojazdu i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z dyrektywą 2002/44/ WE/Wibracje. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje specjalną usługę (patrz część F 10. Pomiar wibracji ). godność elektromagnetyczna (EMV) Producent potwierdza zachowanie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia oraz kontrolę wyładowania elektryczności statycznej zgodnie z normą EN oraz wymienionymi tam innymi normami. miany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. akłócenia działania urządzeń medycznych w wyniku niejonizującego promieniowania Elektryczne wyposażenie wózka jezdniowego emitujące niejonizujące promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) może zakłócać działanie urządzeń medycznych (rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) operatora i prowadzić do ich błędnego działania. Należy wyjaśnić z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, czy może ono być stosowane na wózkach jezdniowych Warunki eksploatacji Temperatura otoczenia podczas eksploatacji -20 C do +40 C PL W przypadku ciągłej eksploatacji wózków jezdniowych poniżej 0 C lub w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. B 15

33 3.11 Wymagania elektryczne Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka zgodnie z normą EN 1175 Wózki jezdniowe. Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne PL B 16

34 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe 24 20, 21, a 27 mv 1,5 V PL Poz. Nazwa 16 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga, układy elektroniczne niskiego napięcia 17 Tabliczka znamionowa pojazdu 18 Naklejka kontroli (o) 19 Kierunek jazdy przy skręcie kierownicy (o) 20 Tabliczka udźwigu, udźwig/przesuwnik boczny 21 Tabliczka udźwigu, udźwig/środek ciężkości ładunku/zęby wideł 22 Tabliczka udźwigu, udźwig/środek ciężkości ładunku/wysokość podnoszenia 23 Tabliczka zakazu akaz przebywania pod nośnikiem ładunku 24 Tabliczka Kontrola końcowa wykonana 25 aczepy do przenoszenia wózka za pomocą dźwigu 26 Tabliczka zakazu akaz sięgania przez konstrukcję masztu 27 Nr seryjny, pojazd bez ciężaru, patrz strona B15 27a Nr seryjny, pojazd z ciężarem, patrz strona B15 28 Miejsca oparcia podnośnika 29 Tabliczka Wlew oleju hydraulicznego 30 Uwaga: Postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji! 31 Nazwa wózka B 17

35 4.1 Tabliczka znamionowa wózka Poz. Nazwa Poz. Nazwa 31 Typ 37 Producent 32 Nr seryjny 38 Masa akumulatora min./maks. w kg 33 Nośność znamionowa w kg 39 Moc napędu 34 Napięcie akumulatora V 40 Odległość środka ciężkości ładunku w mm 35 Masa własna bez akumulatora 41 Rok produkcji w kg 36 Logo producenta 42 Opcja W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych prosimy podawać numer seryjny (32). Numer seryjny jest wybity na ramie wózka. Numer seryjny znajduje się: W przypadku wózków bez ciężaru na ścianie poprzecznej u dołu po lewej stronie w komorze akumulatorowej (poz. 27). W przypadku wózków (ETM/V 320/325) z dodatkową płytą obciążającą w komorze akumulatorowej na wewnętrznej stronie prawego wysięgnika koła (poz. 27a) PL B 18

36 4.2 Wykres obciążeń wózka (udźwig) F Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zmniejszonej stateczności Stateczność wózka może być zapewniona jedynie przy użyciu komponentów (akumulator, maszt) zgodnych z tabliczką znamionową. Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta. Akumulator wysunięty lub niezablokowany prowadzi do pogorszenia stateczności wózka. Tabliczka udźwigu (22) podaje udźwig Q kg wózka w przypadku masztu ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla standardowej odległości środka ciężkości* C (w mm) i żądanej wysokości podnoszenia H (w mm). Strzałki (42 i 43) na wewnętrznym i zewnętrznym maszcie pokazują operatorowi, kiedy osiąga granice wysokości podnoszenia podane na wykresie obciążeń. *) Standardowa odległość środka ciężkości uwzględnia obok wysokości ładunku również jego szerokość X.XXXX.XX.XX Przykład obliczenia maksymalnej nośności: W przypadku odległości środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 3600 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1105 kg. 4.3 Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego podaje udźwig Q pojazdu w kg, w połączeniu z odpowiednim sprzętem. Podany w wykresie numer serii oprzyrządowania powinien zgadzać się z tabliczką znamionową tego urządzenia, ponieważ jego udźwig podawany jest za każdym razem przez producenta. Pokazywany jest on w taki sam sposób jak udźwig pojazdu i należy odczytywać go analogicznie PL B 19

37 4.4 Stateczność Stateczność wózka została sprawdzona zgodnie ze stanem techniki. Uwzględnia się przy tym dynamiczne i statyczne siły przewracania, które mogą powstawać przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka. Na stateczność wózka mają wpływ m.in. następujące czynniki: Wielkość i masa akumulatora, ogumienie, maszt, oprzyrządowanie doczepiane, transportowany ładunek (wielkość, masa i środek ciężkości), prześwit, np. modyfikacje odbojników, pozycja ograniczników obsady masztu. miana wymienionych powyżej komponentów prowadzi do zmiany stateczności wózka Obciążenie wiatrem Siła wiatru ma wpływ na stabilność wózka podczas podnoszenia, opuszczania i transportu dużych ładunków. Gdy lekkie ładunki są narażone na działanie wiatru, należy je zabezpieczyć ze szczególną starannością. Dzięki temu można uniknąć zsunięcia lub upadku ładunku. W obu przypadkach należy w razie potrzeby przerwać pracę PL B 20

38 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport może odbywać się na trzy sposoby: w pozycji pionowej z zamontowanym masztem (w przypadku niskich masztów) w pozycji pionowej, z masztem częściowo zamontowanym i nachylonym w kierunku dachu ochronnego (w przypadku masztów o średniej wysokości) i z odłączonym przewodem hydraulicznym funkcji podnoszenia w pozycji pionowej z wymontowanym masztem (w przypadku wysokich masztów) i odłączonymi wszystkimi przewodami hydraulicznymi pomiędzy wózkiem a masztem. F Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i pierwszego uruchomienia Do montażu wózka w miejscu przeznaczenia, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia operatora uprawniony jest jedynie personel wyszkolony i autoryzowany przez producenta. Dopiero po prawidłowym zamontowaniu masztu wolno podłączyć przewody hydrauliczne pomiędzy wózkiem a masztem i uruchomić wózek. Jeśli dostawa obejmuje więcej wózków, należy zwrócić uwagę na to, aby montować nośniki ładunku, maszty i pojazdy posiadające ten sam numer seryjny PL C 1

39 2 Przenoszenie dźwigiem M F Przeładunek za pomocą dźwigu jest przewidziany wyłącznie do transportu wózka przed pierwszym uruchomieniem. Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego transportu dźwigowego. Stosowanie nieodpowiedniego sprzętu do podnoszenia i jego nieprawidłowe użycie może spowodować upadek wózka na ziemię podczas transportu dźwigowego. Przy podnoszeniu nie uderzać wózka i masztu i nie doprowadzać ich do niekontrolowanych ruchów. Jeśli to konieczne, przytrzymywać wózek i maszt linami prowadzącymi. aładunku wózka i masztu mogą dokonywać wyłącznie osoby przeszkolone pod kątem obsługi elementów zaczepowych i sprzętu do podnoszenia. Podczas transportu dźwigowego nosić obuwie ochronne. Nie przebywać pod zawieszonymi ładunkami. Nie wchodzić do strefy zagrożenia i nie przebywać w niej. Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (masa wózka, patrz tabliczka znamionowa). awiesia dźwigowe mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach mocowania i zabezpieczyć przed zsunięciem. aczepy stosować wyłącznie w podanym kierunku obciążenia. aczepy zawiesi dźwigowych mocować tak, aby podczas podnoszenia nie dotykały osprzętu PL C 2

40 2.1 Transport dźwigowy, wózek podstawowy M Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. (masa wózka = masa własna + masa akumulatora; patrz tabliczka znamionowa na wózku). M W celu przenoszenia wózka za pomocą dźwigu należy umocować linę dźwigową na belce dachu ochronnego (1). Na wysięgnikach kół znajdują się dwa punkty mocowania (2). aparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). abezpieczyć wózek przed toczeniem się za pomocą klinów! Umocować zawiesia dźwigowe w punktach mocowania w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć! Liny/haki dźwigu muszą być zamocowane w taki sposób, aby podczas podnoszenia nie dotykały elementów dodatkowych wózka PL C 3

41 2.2 Transport dźwigowy, wózek podstawowy z kabiną M Użycie żurawia przy kabinie chroniącej przed pogodą (o) lub kabiną do chłodni (o) jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu. e względu na ryzyko pęknięcia szyby zawiesia ani liny nie mogą przebiegać po przednich drzwiach. Do podnoszenia wózka z kabiną chroniącą przed pogodą lub kabiną do chłodni stosować tylko zawiesia o wystarczająco szerokich poprzecznicach oraz elementy chwytające z hakami PL C 4

42 3 abezpieczenie pojazdu podczas transportu F Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm. M Do zamocowania wózka należy przeciągnąć taśmę mocującą (3) przez otwór w belce dachu ochronnego (1) i przymocować do uchwytów mocujących. Naprężyć taśmę mocującą za pomocą napinacza (4). aładunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami normy VDI Sposób zabezpieczenia ładunku należy dobierać indywidualnie do każdej sytuacji PL C 5

43 4 Pierwsze uruchomienie F M Przed uruchomieniem wózka należy upewnić się, że maszt jest prawidłowo zamontowany, a przewody hydrauliczne pomiędzy wózkiem a masztem są podłączone. Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora (kable ciągnione) muszą być krótsze niż 6 m. Aby doprowadzić wózek do stanu gotowości po dostawie lub transporcie należy wykonać następujące czynności: W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkadzając przy tym przewodów akumulatora. Naładować akumulator (patrz rozdział D). W razie potrzeby usunąć zabezpieczenie transportowe hamulca postojowego. Sprawdzić wzrokowo wózek, patrz Codzienna kontrola przed uruchomieniem w części E. Uruchomić wózek zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E). Sprawdzić działanie wózka, patrz Codzienna kontrola po uruchomieniu w części E. W przypadku dostawy bez akumulatora wózek można sterować tylko za pomocą zapasowego mechanicznego układu kierowniczego (patrz rozdział E, część Holowanie pojazdu ). Po pierwszym uruchomieniu mogą wystąpić lekkie odgłosy tarcia hamulców PL C 6

44 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorami należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz rozdział E). Osoby upoważnione: Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania. abezpieczenie przeciwpożarowe: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. M F M F Konserwacja akumulatorów: Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Ciar i wymiary akumulatora maj istotny wpyw na bezpieczestwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem PL D 1

45 F OSTREŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. astosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. 2 Typy akumulatorów W zależności od zastosowania wózek może być wyposażony w akumulatory różnego typu. Tabela przedstawia zakresy mocy akumulatorów oraz standardowe kombinacje: Pojemność Standardowy (L) O podniesionej wydajności (HX) akumulator 48 V 3PzS 420 Ah 420L 450H akumulator 48 V 4PzS 560 Ah 560L 600H akumulator 48 V 5PzS 700 Ah 700L 750H akumulator 48 V - 6PzS 840 Ah 840L 900H F Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Przy wymianie/montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka PL D 2

46 3 Odsłanianie akumulatora F Niebezpieczeństwo wypadku Przy odsłanianiu akumulatora zachodzi niebezpieczeństwo zgniecenia. Usunąć osoby ze strefy zagrożenia. Przy przesuwaniu obsady masztu żadne przedmioty lub części ciała nie powinny znajdować się między akumulatorem a obsadą masztu. Sposób postępowania Przywrócić wózek do stanu gotowości (patrz rozdział E). 3 T 1 U Wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (U), przesunąć obsadę masztu do oporu w kierunku akumulatora i zwolnić multipilota (maszt znajduje się w pozycji krańcowej). Ponownie wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (U) i znowu przesunąć obsadę masztu do oporu w kierunku akumulatora (przygotowanie do odblokowania akumulatora). Prawą nogą nacisnąć pedał odblokowania akumulatora (2) i przytrzymać PL D 3

47 2 Na wyświetlaczu operatora (t) świeci pole Akumulator odblokowany (czerwony symbol graficzny) (3) lub lampka kontrolna na wyświetlaczu komputera pokładowego (o). Wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (T) i przesunąć obsadę masztu sprzężoną z saniami akumulatora do oporu w kierunku akumulatora tak, aby odsłonić akumulator do konserwacji. wolnić pedał odblokowania akumulatora (2). Wyłączyć wyłącznik awaryjny i stacyjkę. Dopóki sanie akumulatora są odblokowane, a symbol kontrolny (3) świeci, przełącznik bezpieczeństwa blokady akumulatora umożliwia jedynie jazdę manewrową. Przed ponownym uruchomieniem wózka należy przesunąć sanie akumulatora do pozycji wyjściowej, aby odłączyć sanie akumulatora od obsady masztu. Symbol kontrolny (3) nie może świecić PL D 4

48 4 Ładowanie akumulatora M Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas ładowania Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący). Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu. Przewody stacji ładowania można podłączać i odłączać od wtyku akumulatora tylko wtedy, gdy stacja ładowania oraz wózek są wyłączone. Napięcie i stan naładowania ładowarki muszą być dostosowane do akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią wentylację. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas ładowania pokrywa akumulatora musi być otwarta, a powierzchnie ogniw akumulatora muszą być odsłonięte. Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania. Odsłonić akumulator (patrz rozdział 3). Sposób postępowania F F Odsłanianie akumulatora (patrz podrozdział 3). Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną. Połączyć przewód stacji ładowania akumulatora z wtykiem akumulatora. Naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i ładowarki. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania PL D 5

49 5 Demontaż i montaż akumulatora F Akumulator montować tylko z prowadnicą kabla 7 Podczas montażu akumulatora należy zawsze zamontować prowadnicę kabla (7) z odpowiednim kablem akumulatora. Długość takiego kabla zależy od typu akumulatora. M W razie wymiany fabrycznie zamontowanego akumulatora należy skontaktować się z serwisem producenta. Niebezpieczeństwo wypadku przy demontażu i montażu akumulatora Przy demontażu i montażu, ze względu na masę i elektrolit znajdujący się w akumulatorze, może dojść do zgnieceń lub poparzeń substancją żrącą. Przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi w tym rozdziale. Przy demontażu i montażu akumulatora nosić obuwie ochronne. Nie wkładać dłoni między akumulator a pojazd. Stosować wyłącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami biegunów. Akumulator z odsłoniętymi biegunami lub złączami należy przykryć gumową matą. aparkować wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyślizgnięciu się akumulatora. Akumulator wymieniać wyłącznie przy użyciu zawiesi dźwigowych o odpowiednim udźwigu. awiesia dźwigowe muszą ciągnąć akumulator pionowo do góry, aby obudowa akumulatora nie była zgniatana. Haki należy umocować w taki sposób, aby przy poluzowanych linach dźwigu nie mogły spaść na ogniwa akumulatora. Stosować wyłącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki, stacje wymiany itp.). wrócić uwagę, by akumulator był dobrze zamocowany w komorze akumulatorowej wózka. Sposób postępowania Odsłanianie akumulatora (patrz podrozdział 3) PL D 6

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Instrukcja eksploatacji 50468498 07.12 p ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na

Bardziej szczegółowo

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instrukcja eksploatacji 51069906 07.12 p ETV C16 ETV C20 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Inne Silnik elektryczny Osiągi Wymiary Koła Ciężar

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy ton

Elektryczny wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Elektryczny wózek widłowy 1.0-1.5 ton Elektryczny wózek widłowy 1.0 t Specyfikacja wózka Dane identyfikacyjne Ciężar Koła Wymiary Osiągi Silnik elektryczny Inne 7FBEST10 1.1 Producent

Bardziej szczegółowo

ETM/V 214/216. Instrukcji obsługi 10.03 - 50314481 10.03

ETM/V 214/216. Instrukcji obsługi 10.03 - 50314481 10.03 ETM/V 214/216 10.03 - Instrukcji obsługi p 50314481 10.03 Ważne wskazówki dotyczące transportu i montażu masztów w wózkach z masztem wysuwnym Transport W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 tony Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.8 tony Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Instrukcji obsługi 51151453 11.14 p EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy tony

Spalinowy wózek widłowy tony Spalinowy wózek widłowy 3.5-5.0 tony 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5 tony Specyfikacja wózka 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Napęd

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10 EKX 410 01.10 - Instrukcja eksploatacji p 51166888 03.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Instrukcji obsługi 51212460 11.14 p ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Instrukcji obsługi 51122095 11.14 p ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe:

Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: Wózki elektryczne, magazynowe, podnośnikowe: ELEKTRYCZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY ECL1029 Napędzany elektrycznie wózek widłowy o ładowności 1000kg i wysokości podnoszenia 2900mm. Dzięki kompaktowej i lekkiej

Bardziej szczegółowo

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Instrukcji obsługi p 51054878 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Spalinowy wózek widłowy ton

Spalinowy wózek widłowy ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 3.5-8.0 ton Spalinowy wózek widłowy 3.5-4.0 ton Specyfikacja wózka 40-8FD35N 8FG35N 40-8FD40N 8FG40N 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X

INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X INSTRUKCJA OBSŁUGI Seria X 1. WSTĘP Użytkownicy mogą kontrolować urządzenie, przyspieszać, zwalniać, hamować poprzez pochylenie się do przodu lub do tyłu. Podobnie do techniki jazdy na rowerze, gdzie

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Instrukcji obsługi 51040422 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18

EJD K18. Instrukcji obsługi EJD K18 EJD K18 06.08 - Instrukcji obsługi 51126543 11.14 EJD K18 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 07.11.2017 14:00-14:45 Zagrożenie bezpieczeństwa innych osób w związku z przemieszczającym się stanowiskiem pracy.

Bardziej szczegółowo

ERD 220. Instrukcji obsługi

ERD 220. Instrukcji obsługi ERD 220 11.03 - Instrukcji obsługi p 50428263 09.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ERD 220

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³

Komfort i produktywność. WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki m³ WL 55 Ładowarki kołowe: pojemność łyżki 0.7-1.8 m³ Komfort i produktywność Ładowarka kołowa WL55 punktuje dzięki wysokości podnoszenia 3,41 m. W ten sposób można załadować praktycznie każdą ciężarówkę.

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Instrukcji obsługi 51126167 12.14 p EME 114 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

2070LP. Ładowarki kołowe. Parametry techniczne 2070 CX50 LP 2070 CX80 LP

2070LP. Ładowarki kołowe. Parametry techniczne 2070 CX50 LP 2070 CX80 LP 2070LP Ładowarki kołowe Parametry techniczne 2070 CX50 LP 2070 CX80 LP Dane silnika Producent Perkins Deutz Typ silnika 404 D-22 TD2011 L04w Liczba cylindrów 4 4 Moc (maks.) kw (KM) 35.7 (49) 55.1 (75)

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Hoftrac. Parametry techniczne

Hoftrac. Parametry techniczne 1140 Hoftrac Parametry techniczne Standardowa Przykład wyposażenia Dane silnika Producent Perkins Perkins Typ silnika 403 D-11 403 D-11 Liczba cylindrów 3 3 Moc (maks.) kw (KM) 17,9 (24) 17,9 (24) przy

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Instrukcji obsługi 51135784 12.14 HC 110 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07 EKS 110 07.04 - Instrukcja obsługi p 50430022 11.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem

Środki ostrożności. Zagrożenia. Środki ostrożności podczas pracy przy wszystkich pojazdach. Szczególne środki ostrożności dla pojazdów z zawieszeniem Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Praca przy podniesionych pojazdach i nadwoziach Mechaniczne i hydrauliczne urządzenia do podnoszenia mogą niespodziewanie przewrócić się lub obniżyć w wyniku

Bardziej szczegółowo

3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 3080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Perkins Typ silnika 404 D-22 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 35,7 (49*) kw (KM) przy (maks.) 2,6 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

Hoftrac. Parametry techniczne FSD 1880 kabina

Hoftrac. Parametry techniczne FSD 1880 kabina Parametry techniczne 1880 FSD 1880 kabina Dane silnika Producent Perkins Perkins Typ silnika 404D-22 404D-22 Liczba cylindrów 4 4 Moc (maks.) kw (KM) 36,3 (50) 36,3 (50) przy (maks.) obr./min. 2800 2800

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

WL 20e. Innowacyjna, elektryczna, bez emisji spalin: WL20e ładowarka kołowa z napędem elektrycznym. Przegubowe ładowarki Kołowe

WL 20e. Innowacyjna, elektryczna, bez emisji spalin: WL20e ładowarka kołowa z napędem elektrycznym. Przegubowe ładowarki Kołowe WL 20e Przegubowe ładowarki Kołowe Innowacyjna, elektryczna, bez emisji spalin: WL20e ładowarka kołowa z napędem elektrycznym Ładowarka kołowa WL20e to pierwsza całkowicie elektryczna ładowarka kołowa

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcja eksploatacji

HC 110. Instrukcja eksploatacji HC 110 12.05 - Instrukcja eksploatacji p 51109753 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

Technika w szczegółach.

Technika w szczegółach. w szczegółach. ładunku (LSP) 00 mm z blokadą osi z blokadą osi ładunku (LSP) 00 mm bez blokady osi bez blokady osi 0,0 LSP 00 w szczegółach. SCORPION 70 SCORPION 700 ładunku (LSP) 00 mm SCORPION 70 SCORPION

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Ładowarki SAUERBURGER FXScopic 5620

Ładowarki SAUERBURGER FXScopic 5620 Ładowarki AUERBURGER FXcopic 5620 DANE TECHNICZNE: ilnik Perkinsa Moc 44,7 KW /61 KM przy obrotach 2800 / 1 min W pełni przeszklona kabina Przednia szyba z wycieraczką Multi funkcyjny joystick do obsługi

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130

EZS 130. Instrukcji obsługi EZS 130 EZS 130 08.09 - Instrukcji obsługi 51132951 10.15 EZS 130 p p 4 Wstęp Wskazówki dotyczące instrukcji eksploatacji Bezpieczna eksploatacja pojazdu wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi

Bardziej szczegółowo

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 ewolucja pracującego świata. Wacker Neuson ustanawia nowe standardy koparek kompaktowych z ich nową generacją modeli w klasie wagowej od 1,7 do

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

@ RX 20 Dane techniczne

@ RX 20 Dane techniczne @ RX 20 Dane techniczne Elektryczne wózki widłowe RX 20-15 RX 20-16 RX 20-18 RX 20-20 2 RX 20 DANE TECHNICZNE Poniższe dane techniczne zgodnie z wytycznymi VDI 2198 (Związku Inżynierów Niemieckich) okeślają

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Turnout. Autoadapt. Obracany i wysuwany fotel samochodowy. PL 4 Instrukcja obsługi

Turnout. Autoadapt. Obracany i wysuwany fotel samochodowy. PL 4 Instrukcja obsługi Turnout Autoadapt Obracany i wysuwany fotel samochodowy Turnout 2 i 4 Turnout 2E i 4E PL 4 Instrukcja obsługi 4 Turnout Wsiadanie do pojazdu Dziękujemy za wybór urządzenia Turnout firmy Autoadapt! Niniejsza

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo