ETM/V Instrukcja eksploatacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETM/V 214-325. Instrukcja eksploatacji 10.04 - 50441314 03.12"

Transkrypt

1 ETM/V Instrukcja eksploatacji p

2 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok produkcji ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 Informacje dodatkowe upoważnienia Data p DEKLARACJA GODNOŚCI WE Niżej podpisani potwierdzają niniejszym, że opisany tutaj napędzany wózek jezdniowy spełnia wymagania określone w dyrektywach Europejskich 2006/42/WE (Maszyny) i 2004/108/EWG (Kompatybilność elektromagnetyczna - EMC) wraz z ich późniejszymi zmianami oraz odpowiednimi rozporządzeniami mającymi na celu przekształcenie tych dyrektyw w prawo krajów członkowskich. Każdy z sygnatariuszy jest upoważniony do samodzielnego zestawienia dokumentacji technicznej PL 1

3 PL

4 OSTREŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. astosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. PL

5

6 Ważne wskazówki dotyczące transportu i montażu podnośników w wózkach widłowych ze słupem przesuwnym Transport Transport, zależnie od wysokości skoku mechanizmu podnośnikowego i warunków lokalnych, może się odbywać w trzy różne sposoby: w pozycji stojącej, z zamontowanym mechanizmem podnośnikowym (przy niskich wysokościach konstrukcyjnych); w pozycji stojącej, z częściowo zamontowanym i pochylonym w kierunku dachu pojazdu mechanizmem podnośnikowym (przy średnich wysokościach konstrukcyjnych), przewód hydrauliczny funkcji skoku jest odłączony; w pozycji stojącej, ze zdemontowanym mechanizmem podnośnikowym (przy dużych wysokościach konstrukcyjnych), wszystkie przewody hydrauliczne między urządzeniem głównym a mechanizmem podnośnikowym są odłączone. f asady bezpieczeństwa przy montażu i uruchamianiu Montaż pojazdu w miejscu stosowania, uruchamianie i pouczenie kierowcy wyłącznie przez personel przeszkolony i upoważniony przez producenta. Dopiero po prawidłowym zamontowaniu mechanizmu podnośnikowego można przyłączyć przewody hydrauliczne na złączu urządzenie podstawowe mechanizm podnośnikowy i uruchomić pojazd PL 1

7 PL

8 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje te przedstawiono w zwięzłej i przejrzystej formie. Poszczególne rozdziały oznaczone są literami. Każdy rozdział rozpoczyna się od strony oznaczonej cyfrą 1. Oznakowanie stron składa się z litery odpowiadającej danemu rozdziałowi i numeru strony. Przykład: strona B 2 oznacza drugą stronę rozdziału B. W instrukcji obsługi omówione zostały różne wersje wózków. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz w trakcie eksploatacji należy stosować się do instrukcji odnoszących się do danego typu wózka. F M t o Wskazówki odnoszące się do bezpieczeństwa pracy i ważniejsze objaśnienia oznaczono poniższymi symbolami: Występuje przed wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, których należy przestrzegać w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia lub życia. Występuje przed wskazówkami, których należy przestrzegać w celu zapobiegania szkodom materialnym. Występuje przed zaleceniami i objaśnieniami. Oznacza wyposażenie standardowe. Oznacza wyposażenie dodatkowe. Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi. Prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian formy, wyposażenia i techniki. Dlatego też treść niniejszej instrukcji obsługi nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do określonych właściwości urządzenia. Prawa autorskie Prawa autorskie niniejszej instrukcji obsługi należą do firmy JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - NIEMCY Telefon: +49 (0) PL

9 0108.PL

10 Spis treści A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne... A 1 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem... A 1 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji... A 1 4 Obowiązki użytkownika... A 2 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego... A 2 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania... B 1 2 Opis podzespołów i funkcji... B Pojazd... B Nośnik ładunku... B 6 3 Dane techniczne wersji standardowej... B Parametry... B Wymiary... B Wymiary standardowych wersji masztów... B Masy... B Ogumienie / koła... B Akumulator... B Instalacja hydrauliczna... B Masa masztów... B Normy EN... B Warunki eksploatacji... B Wymagania elektryczne... B 16 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe... B Tabliczka znamionowa wózka... B Wykres obciążeń wózka (udźwig)... B Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego... B Stateczność... B 20 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport... C 1 2 Przenoszenie dźwigiem... C Transport dźwigowy, wózek podstawowy... C Transport dźwigowy, wózek podstawowy z kabiną... C 4 3 abezpieczenie pojazdu podczas transportu... C 5 4 Pierwsze uruchomienie... C PL I 1

11 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi... D 1 2 Typy akumulatorów... D 2 3 Odsłanianie akumulatora... D 3 4 Ładowanie akumulatora... D 5 5 Demontaż i montaż akumulatora... D 6 E Obsługa 1 Przepisy bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu... E 1 2 Opis elementów obsługi i wskaźników... E 2 3 Uruchamianie pojazdu... E Wsiadanie i wysiadanie... E Ustawianie stanowiska operatora... E Przygotowywanie wózka do pracy... E Układ zatrzymania awaryjnego... E Codzienna kontrola po uruchomieniu... E 15 4 Eksploatacja pojazdu... E asady bezpieczeństwa obowiązujące podczas jazdy... E Sposób postępowania w nietypowych sytuacjach... E Wyłącznik awaryjny... E Jazda, kierowanie i hamowanie... E Ustawianie zębów wideł... E Podejmowanie i odkładanie ładunku... E Opuszczanie awaryjne (-10/07)... E Opuszczanie awaryjne (10/07-)... E Obsługa oprzyrządowania doczepianego... E Bezpiecznie zaparkować pojazd.... E 33 5 Wyświetlacz operatora (t)... E Symbole na wyświetlaczu operatora... E Przyciski na wyświetlaczu operatora... E Komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu operatora... E 39 6 Komputer pokładowy (o)... E Symbole na wyświetlaczu komputera pokładowego... E 47 7 Klawiatura (CANCODE) (o)... E amek szyfrowy... E Parametry... E Ustawianie parametrów... E 53 8 Moduł dostępowy ISM (o)... E 56 9 miana parametrów wózka... E Pomoc w przypadku usterek... E Przemieszczanie wózka bez akumulatora, holowanie... E Wyposażenie dodatkowe... E Reflektory robocze... E Lampa obrotowa / lampa błyskowa... E ESA/elektryczne ograniczenie podnoszenia... E PL I 2

12 12.4 Ogrzewanie fotela... E Przekładnik napięciowy 12 V DC / 24 V DC... E Wskaźnik kąta skrętu 180 / E Przesuwnik boczny w pozycji środkowej... E Przycisk wideł w pozycji poziomej... E Funkcja ważenia... E Przycisk klamry... E Kabina chroniąca przed pogodą... E Lustro paraboliczne... E dejmowana krata zabezpieczająca ładunek... E Podnoszenie do zdefiniowanej wysokości... E Moduł dostępowy ISM... E Montaż i przyłącza hydrauliczne dodatkowego oprzyrządowania doczepianego E 71 F Przegląd i konserwacja pojazdu 1 Bezpieczeństwo eksploatacji i ochrona środowiska... F 1 2 Przepisy bezpieczeństwa konserwacji... F 2 3 Czynności konserwacyjne i inspekcyjne... F 6 4 Plan obsługi wózka ETM/V F 7 5 Plan konserwacji wózka ETM/V F Materiały eksploatacyjne i plan smarowania... F Materiały eksploatacyjne... F Ilości napełniania... F 12 6 alecenia dotyczące konserwacji... F Przygotować pojazd do prac konserwacyjnych... F Demontaż obudowy fotela... F Sprawdzić poziomu oleju hydraulicznego.... F Otwieranie osłony bezpieczników... F Otwieranie pokrywy tablicy rozdzielczej... F Kontrola elektrycznych bezpieczników... F Kontrola zamocowania kół... F Ponowne uruchomienie... F 17 7 Wyłączenie pojazdu z eksploatacji... F Czynności przed wyłączeniem pojazdu z eksploatacji... F Czynności w trakcie przerwy w eksploatacji... F Ponowne uruchomienie pojazdu po przerwie w eksploatacji... F 18 8 Kontrola stanu technicznego wózka pod względem bezpieczeństwa pracy po dłuższym okresie jego eksploatacji lub po wypadku F 19 9 Ostateczne wyłączenie z eksploatacji, utylizacja... F Pomiar wibracji... F PL I 3

13 I PL

14 ałącznik Instrukcja obsługi akumulatora trakcyjnego JH Poniższa instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla typów akumulatorów marki Jungheinrich. W przypadku używania innych marek należy stosować instrukcje obsługi ich producenta PL 1

15 PL

16 A Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem 1 Informacje ogólne Pojazd opisany w niniejszej instrukcji eksploatacji jest wózkiem jezdniowym przeznaczonym do podnoszenia, opuszczania i transportu ładunków. Wózek jezdniowy należy użytkować, obsługiwać i konserwować zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji eksploatacji. Stosowanie pojazdu do innych celów jest niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia pojazdu oraz szkody materialne. 2 Eksploatacja zgodna z przeznaczeniem F Maksymalny podnoszony ładunek i maksymalnie dopuszczalna odległość ładunku podane są na wykresie obciążeń i nie wolno ich przekraczać. Ładunek musi leżeć na nośniku ładunku lub należy podejmować go za pomocą urządzenia doczepianego dopuszczonego przez producenta. Ładunek musi przylegać do pleców wspornika wideł i leżeć centralnie pomiędzy zębami wideł. Podnoszenie i opuszczanie ładunków. Transport opuszczonych ładunków na dłuższe dystanse. Jazda z podniesionym ładunkiem (>30 cm) jest zabroniona. Przewóz i podnoszenie osób jest zabronione. Pchanie lub ciągnięcie ładunku jest zabronione. 3 Dopuszczalne warunki eksploatacji F Nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń powierzchniowych i punktowych dróg przejazdu. W miejscach o złej widoczności konieczna jest asysta drugiej osoby. Kierowca musi zapewnić, aby podczas załadunku lub rozładunku rampa przeładunkowa nie została usunięta lub nie odłączyła się. Eksploatacja w przemysłowym i rzemieślniczym otoczeniu. Dopuszczalny zakres temperatur -20 C do 40 C. Eksploatacja tylko na utwardzonych i równych podłogach o odpowiedniej nośności. Eksploatacja tylko na drogach o dobrej widoczności i dopuszczonych przez użytkownika. Jazda po podjazdach maksymalnie do 15%. Pokonywanie stoków poprzecznie lub ukośnie jest zabronione. Jechać ładunkiem do góry. Eksploatacja w częściowo publicznym ruchu. W przypadku eksploatacji w warunkach ekstremalnych wymagane są specjalne wyposażenie oraz atest. Eksploatacja w strefach ochrony przeciwwybuchowej jest niedozwolona PL A 1

17 4 Obowiązki użytkownika M W rozumieniu instrukcji eksploatacji użytkownikiem pojazdu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która eksploatuje pojazd samodzielnie lub na zlecenie której pojazd jest eksploatowany. W przypadkach szczególnych (leasing, dzierżawa) użytkownikiem jest osoba, która przejęła obowiązki użytkownika na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy właścicielem i użytkownikiem pojazdu. Użytkownik musi podjąć odpowiednie środki celem zapewnienia, by pojazd eksploatowany był zgodnie z przeznaczeniem, a życie i zdrowie jego oraz osób trzecich nie było narażane na niebezpieczeństwo, jakie może pojawić się w związku z eksploatacją pojazdu. Podczas eksploatacji wózka należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zasad odnoszących się do obsługi i konserwacji wózka. Do obsługi wózka jezdniowego uprawniony jest tylko odpowiednio przeszkolony personel. Przed przystąpieniem do eksploatacji właściciel musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy zapoznali się z niniejszą instrukcją eksploatacji i zrozumieli ją. W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji eksploatacji wygasa zobowiązanie gwarancyjne producenta. Ten sam skutek ma fakt nieprawidłowego dokonania prac przy przedmiocie gwarancji przez klienta i/lub osoby trzecie bez zgody serwisu producenta. 5 Montaż urządzeń doczepianych i/lub wyposażenia dodatkowego Montaż wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres oprzyrządowania wózka, które rozszerza lub zmienia zakres jego funkcji, możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą producenta. W razie potrzeby należy również uzyskać zgodę odnośnych władz lokalnych. goda wydana przez odpowiednią jednostkę administracyjną nie zastępuje jednak zgody producenta PL A 2

18 B Opis pojazdu 1 Opis zastosowania Wózek ETM/V jest akumulatorowym, trójkołowym wózkiem z fotelem poprzecznym i wysuwnym masztem nieograniczającym widoczności. Przeznaczony jest do podnoszenia i transportu ładunków na równej powierzchni. a pomocą wózka widłowego można podnosić palety z otwartą podstawą lub z deskami poprzecznymi na zewnątrz i w wewnątrz strefy kół nośnych oraz pojemniki/ wózki na kółkach. Można nim podejmować, odkładać ładunek i transportować go na dłuższych odcinkach. Udźwig wózka podany jest na tabliczce znamionowej. Typ Udźwig Środek ciężkości ładunku ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm ETM/V kg 600 mm PL B 1

19 2 Opis podzespołów i funkcji Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 t Maszt nieograniczający 9 t Pedał hamulca widoczności 2 t Dach ochronny kabiny 10 t Pedał jazdy 3 t Siłownik podnoszenia swobodnego (nie w przypadku podwójnego 11 t Pedał odblokowania sań akumulatora masztu teleskopowego) 4 t Multipilot 12 t Wyświetlacz operatora o Solopilot o Komputer pokładowy 5 t Koła nośne 13 t Dwustopniowa stacyjka z dodatkowym kluczem (serwis) 6 t Wysięgniki kół o CANCODE 7 t Koło napędowe o Moduł dostępowy ISM 8 t Przycisk czuwaka 14 t Wyłącznik awaryjny t Wyposażenie standardowe o Wyposażenie dodatkowe PL B 2

20 2.1 Pojazd F Jazdy transportowe z ładunkiem i bez ładunku należy przeprowadzać z cofniętą obsadą masztu, wyprostowanym masztem i opuszczonymi widłami. M abezpieczenia: amknięty kontur pojazdu z zaokrąglonymi krawędziami umożliwia bezpieczną eksploatację wózka ETM/V Operatora chroni dach ochronny (2). Koło napędowe (7) i koła nośne (5) chronione są stabilnymi zderzakami. astosowanie osłony koła napędowego nie eliminuje całkowicie zagrożenia osób trzecich. Wyłącznik awaryjny (14) pozwala w razie niebezpieczeństwa szybko wyłączyć wszystkie funkcje elektryczne pojazdu. abezpieczenia przed pęknięciem przewodu w siłownikach podnoszenia ograniczają prędkość opuszczania ładunku w przypadku usterek systemu hydraulicznego. Wskaźniki: wyświetlacz operatora (12) z dużym ekranem w technologii TFT (t) lub komputer pokładowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (o), każdy z nich z wbudowanym wskaźnikiem pozostałego czasu pracy, wskaźnikiem rozładowania akumulatora, ustawieniem podnoszenia i profilu jazdy oraz wskazaniem trybu skrętu. Na wyświetlaczu operatora (12) znajduje się wskaźnik rozładowania akumulatora i licznik czasu pracy. Wskaźnik rozładowania akumulatora pełni funkcję strażnika, który wyłącza funkcję podnoszenia w przypadku rozładowania akumulatora, aby zapobiec jego całkowitemu rozładowaniu. Napęd trakcyjny: cała jednostka napędowa przykręcona jest do ramy wózka. Indukcyjny silnik trójfazowy o mocy 6,9 kw napędza koło napędowe (7) za pomocą przekładni z czołowym kołem zębatym stożkowym. Elektroniczny układ sterowania prądem jazdy zapewnia płynną zmianę obrotów silnika trakcyjnego i tym samym płynne ruszanie, mocne przyspieszenie i regulowanie elektronicznie hamowanie z odzyskiwaniem energii. Stopień odzyskiwania energii można ustawić za pomocą wyświetlacza. wikszenie prdkoci przy podnoszeniu swobodnym (t): w pojazdach produkowanych od 06/2008 o wysokości podnoszenia od 5600 mm zwiększona jest prędkość przesuwu i pochylania w zakresie podnoszenia swobodnego w celu poprawy wydajności pracy. W zakresie podnoszenia masztu tak duże prędkości są niemożliwe. Przy przejściu z zakresu podnoszenia swobodnego do podnoszenia masztu prędkość przesuwu i pochylania redukowana jest automatycznie. F Regulacja poślizgu (o): Regulacja poślizgu zapobiega blokowaniu koła napędowego podczas hamowania. Poprawia to sterowność pojazdu podczas hamowania i zmniejsza zużycie opon. Podczas przyspieszania zapobiega to niekontrolowanemu buksowaniu koła napędowego na gładkich podłożach. W określonych warunkach może wydłużyć się droga hamowania. Bezpośrednio po wymianie koła może przez pewien czas występować wydłużenie drogi hamowania przy stosowaniu hamulca zwrotnego oraz obniżenie prędkości maksymalnej PL B 3

21 Układ hamulcowy: Elektryczny układ hamulcowy składa się z trzech niezależnych układów hamulcowych. W przypadku naciśnięcia pedału hamulca rozpoczyna się hamowanie prądem zwrotnym z silnika trakcyjnego. W razie potrzeby układ sterowania hamulcami włącza do hamowania hamulce kół nośnych. Hamulec postojowy uruchamiany jest elektrycznie i działa mechanicznie (sprężyna dociskowa) na hamulec elektromagnetyczny zamontowany na napędzie. Hamulec ten wykorzystywany jest również w przypadku hamowania awaryjnego. Przy zaciągniętym hamulcu postojowym świeci lampka ostrzegawcza. Usterki układu kierowniczego i hamulcowego (wyzwolenie zatrzymania awaryjnego) wyświetlane są na wyświetlaczu lub na komputerze pokładowym. Działanie zatrzymania awaryjnego: atrzymanie awaryjne wyzwalane jest przez sterownik kierowania lub jazdy. W przypadku rozpoznania błędów następuje automatyczne wyhamowanie wózka aż do zatrzymania. Wskaźniki kontrolne na wyświetlaczu operatora wskazują zatrzymanie awaryjne. Po każdym uruchomieniu wózka system przeprowadza autotest i zwalnia hamulec postojowy (zatrzymanie awaryjne) jedynie w przypadku pozytywnego wyniku testu. Kierowanie: Elektryczny układ kierowniczy, który skręca napęd poprzez przekładnię z kołem zębatym czołowym. a pomocą trybu serwisowego wyświetlacza lub komputera pokładowego można wybrać jeden z trzech trybów pracy: 180 (o) 360 (nieskończenie) (o) przełączanie pomięczy trybem 180 a 360 za pomocą przycisku (t) Nastawnikiem kąta skrętu jest przestawiana kierownica. Stanowisko operatora: Stanowisko operatora jest ergonomiczne i oferuje dużo przestrzeni na nogi. Regulowany fotel, kierownica i multipilot umożliwiają wygodną pozycję kierowcy. Pedał jazdy i hamulca mają podobny układ, jak w samochodzie. Amortyzacja przesuwu masztu (o): Amortyzacja wahania się wysuniętego masztu i redukcja prędkości jazdy na biegu pełzającym przy podnoszeniu swobodnym ciężaru. Curve Control: Automatyczna redukcja prędkości przy jeździe po łuku Curve Control ogranicza prędkość jazdy i przyspieszenie przy jeździe po łuku. Niebezpieczeństwo wpadania w drgania lub przewrócenia jest zmniejszone. Przycisk czuwaka: Przycisk jazdy w przestrzeni na nogi po lewej stronie musi być wciśnięty, żeby kierowca mógł pracować na wózku. Jeśli stopa zostanie zdjęta z przycisku nożnego, zostaną zablokowane funkcje podnoszenia i jazdy. Funkcje kierowania i hamowania są dalej aktywne. Funkcja przycisku czuwaka może zostać ustawiona w taki sposób, żeby po zwolnieniu przycisku nożnego, po upływie ustawionego czasu, hamulec elektryczny został uruchomiony (ochrona przed niezamierzonym toczeniem) PL B 4

22 PL Poz. Nazwa Poz. Nazwa 1 t Maszt nieograniczający 9 t Pedał hamulca widoczności 2 t Dach ochronny kabiny 10 t Pedał jazdy 3 t Siłownik podnoszenia swobodnego (nie w przypadku podwójnego 11 t Pedał odblokowania sań akumulatora masztu teleskopowego) 4 t Multipilot 12 t Wyświetlacz operatora o Solopilot o Komputer pokładowy 5 t Koła nośne 13 t Dwustopniowa stacyjka z dodatkowym kluczem (serwis) 6 t Wysięgniki kół o CANCODE 7 t Koło napędowe o Moduł dostępowy ISM 8 t Przycisk czuwaka 14 t Wyłącznik awaryjny t Wyposażenie standardowe o Wyposażenie dodatkowe B 5

23 Elementy obsługi i wskaźniki: Elementy obsługi i wskaźniki rozmieszczone są w kabinie w przejrzysty sposób. Logiczna konstrukcja multipilota (4) umożliwia obsługę takich funkcji jak kierunek jazdy, podnoszenie/ opuszczanie, przesuwanie masztu do przodu/do tyłu, pochył masztu, przesuwanie w lewo/w prawo w trybie pracy przesuwnika bocznego (dodatkowy układ hydrauliczny HF5 (o)) i klakson za pomocą jednej ręki. U Instalacja hydrauliczna: Agregat hydrauliczny z indukcyjnym silnikiem trójfazowym i cicho pracującą, precyzyjną pompą wysokociśnieniową. Sterowanie instalacją odbywa się za pomocą multipilota (4). 4 T Instalacja elektryczna: Instalacja 48 V; dwuprzewodowa. Seryjny elektroniczny sterownik napędu, podnoszenia i kierowania. Elektroniczny sterownik napędu płynnie reguluje prędkość jazdy i zezwala na hamowanie prądem zwrotnym podczas przełączania kierunku jazdy. a pomocą wyświetlacza (12) można w razie potrzeby zmieniać parametry jazdy i podnoszenia. Na wyświetlaczu ukazują się również wskazania ostrzegawcze, komunikaty o nieprawidłowej obsłudze i funkcje serwisowe. (Możliwe typy akumulatora, patrz rozdział D). 2.2 Nośnik ładunku Obsada masztu: Obsada masztu wspiera się na rolkach nośnych. Przesuwanie do przodu i do tyłu odbywa się bezpośrednio za pomocą pojedynczego siłownika teleskopowego. Prowadnice obsady masztu przykręcone są do wysięgników kół (6). Maszt: Wózki wyposażone są w maszt teleskopowy nieograniczający widoczności, osadzony w obsadzie masztu w sposób umożliwiający jego pochylanie. W przypadku jednostronnego obciążenia regulowane rolki boczne i elementy ślizgowe przejmują nacisk boczny na wsporniku wideł. ęby wideł zamontowane są na wsporniku w sposób umożliwiający ich regulację. W przypadku potrójnego masztu dwupodnoszeniowego (D) pierwsze podnoszenie karetki wideł (podnoszenie swobodne) bez zmiany wysokości odbywa się za pomocą krótkiego siłownika podnoszenia swobodnego (3) umieszczonego niecentralnie. W przypadku masztu teleskopowego (T) podnoszenie swobodne ograniczone jest z przyczyn konstrukcyjnych do 80 mm. Oprzyrządowanie doczepiane: Mechaniczne i hydrauliczne oprzyrządowanie doczepiane dostępne jest w wyposażeniu dodatkowym PL B 6

24 3 Dane techniczne wersji standardowej Dane techniczne podano zgodnie ze standardem VDI Prawo do zmian technicznych i uzupełnień zastrzeżone. 3.1 Parametry ETM/V 214/216 Nazwa ETM/V 214 ETM/V 216 Q Udźwig (przy C = 600 mm) kg c Odległość środka ciężkości ładunku mm Prędkość jazdy w kierunku napędu/wideł 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h Prędkość podnoszenia m/s 0,44 / 0,70 0,42 / 0,70 z ładunkiem/bez ładunku (±10%) Prędkość opuszczania m/s 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 z ładunkiem/bez ładunku (-15%) Prędkość przesuwu 0,08-0,2 1) m/s dolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 9/13 8/12 % Maks. zdolność pokonywania wzniesień (praca krótkotrwała 5 min) 10/15 10/15 % z ładunkiem/bez ładunku Czas przyspieszenia z ładunkiem / 4,8/4,4 4,9/4,4 s bez ładunku Moc silnika jezdnego S2 60 min. 6,9 6,9 kw Moc silnika jezdnego przy S3 15% kw 1) Prędkość przesuwu w podnoszeniu swobodnym 2) W połączeniu z opcją opuszczania odzyskowego ETM/V 320/ PL Nazwa ETM/V 320 ETM/V 325 Q Udźwig (przy C = 600 mm) kg c Odległość środka ciężkości ładunku mm Odległość środka ciężkości ładunku c w wersji specjalnej mm Prędkość jazdy w kierunku napędu/wideł 14,0 / 14,0 14,0 / 14,0 km/h Prędkość podnoszenia m/s 0,32 / 0,60 0,30 / 0,60 z ładunkiem/bez ładunku (±10%) Prędkość opuszczania m/s 0,50 / 0,50 0,50 / 0,50 z ładunkiem/bez ładunku (-15%) Prędkość przesuwu 0,08-0,1 1) m/s dolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku 7 / 11 6 / 10 % Maks. zdolność pokonywania wzniesień (praca krótkotrwała 5 min) z ładunkiem/bez ładunku 10 / / 15 % B 7

25 Nazwa ETM/V 320 ETM/V 325 Czas przyspieszenia z ładunkiem / 5,3/4,6 5,4/4,6 s bez ładunku Moc silnika jezdnego S2 60 min. 6,9 6,9 kw Moc silnika jezdnego przy S3 15% 10/14 2) 10/14 2) kw 1) Prędkość przesuwu w podnoszeniu swobodnym 2) W połączeniu z opcją opuszczania odzyskowego PL B 8

26 3.2 Wymiary (Wszystkie dane w mm) ETM/V 214/216 Nazwa ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 s Wysokość opuszczonych wideł h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym l 1 Długość całkowita a) l 4 Przesuw do przodu l 7 Długość poza wysięgnikami kół b 1 / Szerokość całkowita b Wa Promień skrętu Ast Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w pozycji 2468 poprzecznej 2396 b) 2468 b) Ast Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w pozycji wzdłużnej Masa własna a)długość wideł 1150 mm b)dotyczy akumulatora 420 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. ETM/V 320/ b) 2596 b) 2668 b) patrz tabliczka znamionowa na wózku Nazwa ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 s Wysokość opuszczonych wideł h 6 Wysokość ponad dachem ochronnym l 1 Długość całkowita a) l 4 Przesuw do przodu l 7 Długość poza wysięgnikami kół b 1 / Szerokość całkowita b Wa Promień skrętu Ast Szerokość korytarza dla palet 800 x 1200 w pozycji 2597 poprzecznej 2509 b) 2442 b) 2564 b) Ast Szerokość korytarza dla palet 1000 x 1200 w pozycji wzdłużnej Masa własna b) 2709 b) 2642 b) 2764 b) patrz tabliczka znamionowa na wózku PL a)długość wideł 1150 mm b)dotyczy akumulatora 560 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. B 9

27 l 7 l 1 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c Q s b 2 b 1 a 2 W a A st a PL B 10

28 3.3 Wymiary standardowych wersji masztów 3.4 Masy ETM/V 214/216 Nazwa ETM/V 320/325 (Wszystkie dane w kg) Maszt teleskopowy (T) Dwupodnoszeniowy maszt potrójny (D) Dwupodnoszeniowy potrójny (D) wzmocniony h 1 Wysokość konstrukcyjna mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wznios mm h 4 Maks wysokość mm Nazwa Dwupodnoszeniowy maszt potrójny (D) Dwupodnoszeniowy potrójny (D) wzmocniony h 1 Wysokość konstrukcyjna mm h 2 Podnoszenie swobodne mm h 3 Wznios mm h 4 Maks. wysokość mm Nazwa ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 Masa własna wraz z akumulatorem 1 Nacisk osi bez ładunku 1755/ / / /1228 przód/tył Nacisk osi, widły do przodu, 475/ / /4088 / 560/4110 z ładunkiem przód/tył Nacisk osi, widły do tyłu, z ładunkiem przód/tył 1557/ / / /2989 1)Dotyczy akumulatora 420 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się PL Nazwa ETM 320 ETV 320 ETM 325 ETV 325 Masa własna wraz z akumulatorem 1 Nacisk osi bez ładunku 2152/ / / /1436 przód/tył Nacisk osi, widły do przodu, 572/ / / /5598 z ładunkiem przód/tył Nacisk osi, widły do tyłu, z ładunkiem przód/tył 1805/ / / /4168 1)Dotyczy akumulatora 560 Ah. W przypadku akumulatorów o innej pojemności wartość ta zmienia się. B 11

29 3.5 Ogumienie / koła Nazwa ETM/V 214 ETM/V 216 ETM/V 320 ETM/V 325 Rozmiar opon, przód 343x x x x140 Rozmiar opon, tył 285x x x x135 Koła, liczba z przodu / z tyłu 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 (x=napędzane) Ogumienie Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan 3.6 Akumulator Patrz Typy akumulatorów w rozdziale D. 3.7 Instalacja hydrauliczna Nazwa ETM/V 214/216 ETM/V 320/325 Ciśnienie robocze oleju dla 150 bar 150 bar oprzyrządowania doczepianego Strumień oleju do oprzyrządowania doczepianego 20 l/min 20 l/min PL B 12

30 3.8 Masa masztów Masę masztu można wyliczyć na podstawie podanego niżej wzoru. Potrzebne do tego dane, takie jak nazwa pojazdu, typ i długość rozłożonego masztu (wysokość podnoszenia) można odczytać z tabliczki znamionowej. Masę wózka podnośnikowego i akumulatora podano na tabliczce znamionowej Przykład wyznaczania masy masztu ETV 214 GNE D xxx kg xxx kg 38 Nazwa wózka (31): ETV-214 Maszt (42): podciąg tylny; GNE Masa masztu = 0,74 x wysokość podnoszenia (42) kg Masa masztu = 0,74 * kg = 987,6 kg Przegląd stosowanych wzorów Seria wózków 1 Typ Obliczanie ETV/ETM-214/216 T Masa = 0,65 x wysokość podnoszenia kg D walcowany na Masa = 0,63 x wysokość podnoszenia gorąco D: duże wysokości podnoszenia, ciągniony na zimno D: mechanizm pochylania wideł, ciągniony na zimno kg Masa = 0,74 x wysokość podnoszenia kg Masa = 0,74 x wysokość podnoszenia kg PL ETV/ETM-320/325 Standard Masa = 0,93 x wysokość podnoszenia kg Wzmocnienie tylne: Masa = 1,10 x wysokość podnoszenia mechanizm pochylania kg wideł z przesuwnikiem bocznym B 13

31 l 7 l 1 h 4 h 3 h 1 l 4 l h 6 h 2 c Q s b 2 b 1 a 2 W a A st a PL B 14

32 3.9 Normy EN Stały poziom ciśnienia akustycznego: 68 db(a) wg EN zgodnie z ISO Stały poziom ciśnienia akustycznego jest wartością średnią obliczaną zgodnie z wytycznymi normatywnymi i uwzględnia poziom ciśnienia akustycznego podczas jazdy, przy podnoszeniu i na biegu jałowym. Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony przy uchu operatora. Wibracje: 0,66 m/s 2 wg normy EN Wewnętrzna dokładność łańcucha pomiarowego wynosi ok. 21 C przy ± 0,02 m/s. Większe odchylenia mogą wystąpić przede wszystkim na skutek ułożenia czujników oraz różnego ciężaru operatora. godnie z normą wibracje i wstrząsy działające na organizm człowieka na stanowisku operatora to liniowe przyspieszenia w linii pionowej. Są one ustalane przy przejeżdżaniu progów ze stałą prędkością. Te wartości zostały jednorazowo zmierzone dla danego pojazdu i nie należy ich mylić z wibracjami zgodnie z dyrektywą 2002/44/ WE/Wibracje. W celu pomiaru tych wibracji producent oferuje specjalną usługę (patrz część F 10. Pomiar wibracji ). godność elektromagnetyczna (EMV) Producent potwierdza zachowanie wartości granicznych wysyłanych zakłóceń elektromagnetycznych i odporność na zakłócenia oraz kontrolę wyładowania elektryczności statycznej zgodnie z normą EN oraz wymienionymi tam innymi normami. miany elektrycznych lub elektronicznych części składowych i sposobu ich rozmieszczenia można dokonywać tylko za pisemnym zezwoleniem producenta. akłócenia działania urządzeń medycznych w wyniku niejonizującego promieniowania Elektryczne wyposażenie wózka jezdniowego emitujące niejonizujące promieniowanie (np. bezprzewodowa transmisja danych) może zakłócać działanie urządzeń medycznych (rozruszników serca, aparatów słuchowych itp.) operatora i prowadzić do ich błędnego działania. Należy wyjaśnić z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, czy może ono być stosowane na wózkach jezdniowych Warunki eksploatacji Temperatura otoczenia podczas eksploatacji -20 C do +40 C PL W przypadku ciągłej eksploatacji wózków jezdniowych poniżej 0 C lub w warunkach ekstremalnych wahań temperatury lub wilgotności powietrza wymagane jest specjalne wyposażenie oraz atest. B 15

33 3.11 Wymagania elektryczne Producent potwierdza przestrzeganie wymagań odnośnie do projektowania i produkcji wyposażenia elektrycznego przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka zgodnie z normą EN 1175 Wózki jezdniowe. Bezpieczeństwo. Wymagania elektryczne PL B 16

34 4 Miejsca oznakowania i tabliczki znamionowe 24 20, 21, a 27 mv 1,5 V PL Poz. Nazwa 16 Tabliczka ostrzegawcza Uwaga, układy elektroniczne niskiego napięcia 17 Tabliczka znamionowa pojazdu 18 Naklejka kontroli (o) 19 Kierunek jazdy przy skręcie kierownicy (o) 20 Tabliczka udźwigu, udźwig/przesuwnik boczny 21 Tabliczka udźwigu, udźwig/środek ciężkości ładunku/zęby wideł 22 Tabliczka udźwigu, udźwig/środek ciężkości ładunku/wysokość podnoszenia 23 Tabliczka zakazu akaz przebywania pod nośnikiem ładunku 24 Tabliczka Kontrola końcowa wykonana 25 aczepy do przenoszenia wózka za pomocą dźwigu 26 Tabliczka zakazu akaz sięgania przez konstrukcję masztu 27 Nr seryjny, pojazd bez ciężaru, patrz strona B15 27a Nr seryjny, pojazd z ciężarem, patrz strona B15 28 Miejsca oparcia podnośnika 29 Tabliczka Wlew oleju hydraulicznego 30 Uwaga: Postępować zgodnie z instrukcją eksploatacji! 31 Nazwa wózka B 17

35 4.1 Tabliczka znamionowa wózka Poz. Nazwa Poz. Nazwa 31 Typ 37 Producent 32 Nr seryjny 38 Masa akumulatora min./maks. w kg 33 Nośność znamionowa w kg 39 Moc napędu 34 Napięcie akumulatora V 40 Odległość środka ciężkości ładunku w mm 35 Masa własna bez akumulatora 41 Rok produkcji w kg 36 Logo producenta 42 Opcja W przypadku pytań dotyczących wózka lub przy zamawianiu części zamiennych prosimy podawać numer seryjny (32). Numer seryjny jest wybity na ramie wózka. Numer seryjny znajduje się: W przypadku wózków bez ciężaru na ścianie poprzecznej u dołu po lewej stronie w komorze akumulatorowej (poz. 27). W przypadku wózków (ETM/V 320/325) z dodatkową płytą obciążającą w komorze akumulatorowej na wewnętrznej stronie prawego wysięgnika koła (poz. 27a) PL B 18

36 4.2 Wykres obciążeń wózka (udźwig) F Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zmniejszonej stateczności Stateczność wózka może być zapewniona jedynie przy użyciu komponentów (akumulator, maszt) zgodnych z tabliczką znamionową. Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta. Akumulator wysunięty lub niezablokowany prowadzi do pogorszenia stateczności wózka. Tabliczka udźwigu (22) podaje udźwig Q kg wózka w przypadku masztu ustawionego pionowo. W tabeli podano maksymalny udźwig dla standardowej odległości środka ciężkości* C (w mm) i żądanej wysokości podnoszenia H (w mm). Strzałki (42 i 43) na wewnętrznym i zewnętrznym maszcie pokazują operatorowi, kiedy osiąga granice wysokości podnoszenia podane na wykresie obciążeń. *) Standardowa odległość środka ciężkości uwzględnia obok wysokości ładunku również jego szerokość X.XXXX.XX.XX Przykład obliczenia maksymalnej nośności: W przypadku odległości środka ciężkości ładunku C wynoszącej 600 mm i maksymalnej wysokości podnoszenia H wynoszącej 3600 mm udźwig maksymalny Q wynosi 1105 kg. 4.3 Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego Wykres obciążeń oprzyrządowania doczepianego podaje udźwig Q pojazdu w kg, w połączeniu z odpowiednim sprzętem. Podany w wykresie numer serii oprzyrządowania powinien zgadzać się z tabliczką znamionową tego urządzenia, ponieważ jego udźwig podawany jest za każdym razem przez producenta. Pokazywany jest on w taki sam sposób jak udźwig pojazdu i należy odczytywać go analogicznie PL B 19

37 4.4 Stateczność Stateczność wózka została sprawdzona zgodnie ze stanem techniki. Uwzględnia się przy tym dynamiczne i statyczne siły przewracania, które mogą powstawać przy zgodnym z przeznaczeniem zastosowaniu wózka. Na stateczność wózka mają wpływ m.in. następujące czynniki: Wielkość i masa akumulatora, ogumienie, maszt, oprzyrządowanie doczepiane, transportowany ładunek (wielkość, masa i środek ciężkości), prześwit, np. modyfikacje odbojników, pozycja ograniczników obsady masztu. miana wymienionych powyżej komponentów prowadzi do zmiany stateczności wózka Obciążenie wiatrem Siła wiatru ma wpływ na stabilność wózka podczas podnoszenia, opuszczania i transportu dużych ładunków. Gdy lekkie ładunki są narażone na działanie wiatru, należy je zabezpieczyć ze szczególną starannością. Dzięki temu można uniknąć zsunięcia lub upadku ładunku. W obu przypadkach należy w razie potrzeby przerwać pracę PL B 20

38 C Transport i pierwsze uruchomienie 1 Transport W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu eksploatacji transport może odbywać się na trzy sposoby: w pozycji pionowej z zamontowanym masztem (w przypadku niskich masztów) w pozycji pionowej, z masztem częściowo zamontowanym i nachylonym w kierunku dachu ochronnego (w przypadku masztów o średniej wysokości) i z odłączonym przewodem hydraulicznym funkcji podnoszenia w pozycji pionowej z wymontowanym masztem (w przypadku wysokich masztów) i odłączonymi wszystkimi przewodami hydraulicznymi pomiędzy wózkiem a masztem. F Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu i pierwszego uruchomienia Do montażu wózka w miejscu przeznaczenia, pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia operatora uprawniony jest jedynie personel wyszkolony i autoryzowany przez producenta. Dopiero po prawidłowym zamontowaniu masztu wolno podłączyć przewody hydrauliczne pomiędzy wózkiem a masztem i uruchomić wózek. Jeśli dostawa obejmuje więcej wózków, należy zwrócić uwagę na to, aby montować nośniki ładunku, maszty i pojazdy posiadające ten sam numer seryjny PL C 1

39 2 Przenoszenie dźwigiem M F Przeładunek za pomocą dźwigu jest przewidziany wyłącznie do transportu wózka przed pierwszym uruchomieniem. Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprawidłowego transportu dźwigowego. Stosowanie nieodpowiedniego sprzętu do podnoszenia i jego nieprawidłowe użycie może spowodować upadek wózka na ziemię podczas transportu dźwigowego. Przy podnoszeniu nie uderzać wózka i masztu i nie doprowadzać ich do niekontrolowanych ruchów. Jeśli to konieczne, przytrzymywać wózek i maszt linami prowadzącymi. aładunku wózka i masztu mogą dokonywać wyłącznie osoby przeszkolone pod kątem obsługi elementów zaczepowych i sprzętu do podnoszenia. Podczas transportu dźwigowego nosić obuwie ochronne. Nie przebywać pod zawieszonymi ładunkami. Nie wchodzić do strefy zagrożenia i nie przebywać w niej. Stosować wyłącznie sprzęt do podnoszenia o dostatecznym udźwigu (masa wózka, patrz tabliczka znamionowa). awiesia dźwigowe mocować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu punktach mocowania i zabezpieczyć przed zsunięciem. aczepy stosować wyłącznie w podanym kierunku obciążenia. aczepy zawiesi dźwigowych mocować tak, aby podczas podnoszenia nie dotykały osprzętu PL C 2

40 2.1 Transport dźwigowy, wózek podstawowy M Stosować tylko sprzęt do podnoszenia o wystarczającym udźwigu. (masa wózka = masa własna + masa akumulatora; patrz tabliczka znamionowa na wózku). M W celu przenoszenia wózka za pomocą dźwigu należy umocować linę dźwigową na belce dachu ochronnego (1). Na wysięgnikach kół znajdują się dwa punkty mocowania (2). aparkować wózek w bezpieczny sposób (patrz rozdział E). abezpieczyć wózek przed toczeniem się za pomocą klinów! Umocować zawiesia dźwigowe w punktach mocowania w taki sposób, aby w żadnym wypadku nie mogły się zsunąć! Liny/haki dźwigu muszą być zamocowane w taki sposób, aby podczas podnoszenia nie dotykały elementów dodatkowych wózka PL C 3

41 2.2 Transport dźwigowy, wózek podstawowy z kabiną M Użycie żurawia przy kabinie chroniącej przed pogodą (o) lub kabiną do chłodni (o) jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu. e względu na ryzyko pęknięcia szyby zawiesia ani liny nie mogą przebiegać po przednich drzwiach. Do podnoszenia wózka z kabiną chroniącą przed pogodą lub kabiną do chłodni stosować tylko zawiesia o wystarczająco szerokich poprzecznicach oraz elementy chwytające z hakami PL C 4

42 3 abezpieczenie pojazdu podczas transportu F Podczas transportu na ciężarówce lub przyczepie wózek należy odpowiednio zamocować za pomocą taśm. Ciężarówka lub przyczepa musi być wyposażona w uchwyty do zamocowania taśm. M Do zamocowania wózka należy przeciągnąć taśmę mocującą (3) przez otwór w belce dachu ochronnego (1) i przymocować do uchwytów mocujących. Naprężyć taśmę mocującą za pomocą napinacza (4). aładunek musi być przeprowadzany przez specjalnie wyszkolony w tym kierunku personel zgodnie z zaleceniami normy VDI Sposób zabezpieczenia ładunku należy dobierać indywidualnie do każdej sytuacji PL C 5

43 4 Pierwsze uruchomienie F M Przed uruchomieniem wózka należy upewnić się, że maszt jest prawidłowo zamontowany, a przewody hydrauliczne pomiędzy wózkiem a masztem są podłączone. Wózek należy zasilać wyłącznie prądem z akumulatora! Wyprostowany prąd zmienny prowadzi do uszkodzenia podzespołów elektronicznych. Przewody do akumulatora (kable ciągnione) muszą być krótsze niż 6 m. Aby doprowadzić wózek do stanu gotowości po dostawie lub transporcie należy wykonać następujące czynności: W razie potrzeby zamontować akumulator, nie uszkadzając przy tym przewodów akumulatora. Naładować akumulator (patrz rozdział D). W razie potrzeby usunąć zabezpieczenie transportowe hamulca postojowego. Sprawdzić wzrokowo wózek, patrz Codzienna kontrola przed uruchomieniem w części E. Uruchomić wózek zgodnie z instrukcją (patrz rozdział E). Sprawdzić działanie wózka, patrz Codzienna kontrola po uruchomieniu w części E. W przypadku dostawy bez akumulatora wózek można sterować tylko za pomocą zapasowego mechanicznego układu kierowniczego (patrz rozdział E, część Holowanie pojazdu ). Po pierwszym uruchomieniu mogą wystąpić lekkie odgłosy tarcia hamulców PL C 6

44 D Akumulator konserwacja, ładowanie, wymiana 1 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi Przed przystąpieniem do prac z akumulatorami należy zaparkować i zabezpieczyć wózek (patrz rozdział E). Osoby upoważnione: Do ładowania, konserwacji i wymiany akumulatorów uprawnieni są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy. Należy przy tym przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi oraz nakazów producenta akumulatora i stacji ładowania. abezpieczenie przeciwpożarowe: Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednią wentylację. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. M F M F Konserwacja akumulatorów: Pokrywy ogniw akumulatora muszą być utrzymywane w stanie suchym i czystym. Bieguny i zaciski kabli muszą być czyste, lekko posmarowane wazeliną i dokładnie dokręcone. Akumulatory z nieizolowanymi biegunami należy przykryć antypoślizgową matą izolacyjną. Przed zamknięciem pokrywy akumulatora sprawdzić, czy pokrywa nie spowoduje uszkodzenia przewodu. Utylizacja akumulatorów: Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Akumulatory zawierają roztwór kwasu, który jest trujący i żrący. Dlatego podczas wszelkich prac przy akumulatorach należy nosić odzież ochronną i okulary ochronne. Unikać kontaktu z elektrolitem. Jeśli jednak ubranie, skóra lub oczy zostaną skażone elektrolitem, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej wody; w przypadku skażenia oczu lub skóry należy ponadto skontaktować się z lekarzem. Rozlany elektrolit należy natychmiast zneutralizować. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie akumulatorów z zamkniętą obudową. Ciar i wymiary akumulatora maj istotny wpyw na bezpieczestwo eksploatacyjne wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem PL D 1

45 F OSTREŻENIE! Niebezpieczeństwo na skutek stosowania nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka Konstrukcja, masa i wymiary akumulatora mają duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji wózka jezdniowego, szczególnie na jego stateczność i udźwig. Stosowanie nieodpowiednich akumulatorów, niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka, może prowadzić podczas odzysku energii hamowania do pogorszenia właściwości jezdnych wózka, a ponadto spowodować poważne uszkodzenia sterownika elektrycznego. Stosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez firmę Jungheinrich dla danego wózka może więc stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób! Dozwolone jest tylko stosowanie akumulatorów dopuszczonych przez producenta dla danego wózka. Wymiana akumulatora na inny typ jest dozwolona tylko po jej uzgodnieniu z producentem. Przy wymianie lub montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka. astosowanie akumulatorów niedopuszczonych przez producenta jest surowo wzbronione. 2 Typy akumulatorów W zależności od zastosowania wózek może być wyposażony w akumulatory różnego typu. Tabela przedstawia zakresy mocy akumulatorów oraz standardowe kombinacje: Pojemność Standardowy (L) O podniesionej wydajności (HX) akumulator 48 V 3PzS 420 Ah 420L 450H akumulator 48 V 4PzS 560 Ah 560L 600H akumulator 48 V 5PzS 700 Ah 700L 750H akumulator 48 V - 6PzS 840 Ah 840L 900H F Masa akumulatora podana jest na jego tabliczce znamionowej. Przy wymianie/montażu akumulatora należy upewnić się, że jest on mocno osadzony w komorze akumulatorowej wózka PL D 2

46 3 Odsłanianie akumulatora F Niebezpieczeństwo wypadku Przy odsłanianiu akumulatora zachodzi niebezpieczeństwo zgniecenia. Usunąć osoby ze strefy zagrożenia. Przy przesuwaniu obsady masztu żadne przedmioty lub części ciała nie powinny znajdować się między akumulatorem a obsadą masztu. Sposób postępowania Przywrócić wózek do stanu gotowości (patrz rozdział E). 3 T 1 U Wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (U), przesunąć obsadę masztu do oporu w kierunku akumulatora i zwolnić multipilota (maszt znajduje się w pozycji krańcowej). Ponownie wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (U) i znowu przesunąć obsadę masztu do oporu w kierunku akumulatora (przygotowanie do odblokowania akumulatora). Prawą nogą nacisnąć pedał odblokowania akumulatora (2) i przytrzymać PL D 3

47 2 Na wyświetlaczu operatora (t) świeci pole Akumulator odblokowany (czerwony symbol graficzny) (3) lub lampka kontrolna na wyświetlaczu komputera pokładowego (o). Wychylić multipilota (1) w kierunku strzałki (T) i przesunąć obsadę masztu sprzężoną z saniami akumulatora do oporu w kierunku akumulatora tak, aby odsłonić akumulator do konserwacji. wolnić pedał odblokowania akumulatora (2). Wyłączyć wyłącznik awaryjny i stacyjkę. Dopóki sanie akumulatora są odblokowane, a symbol kontrolny (3) świeci, przełącznik bezpieczeństwa blokady akumulatora umożliwia jedynie jazdę manewrową. Przed ponownym uruchomieniem wózka należy przesunąć sanie akumulatora do pozycji wyjściowej, aby odłączyć sanie akumulatora od obsady masztu. Symbol kontrolny (3) nie może świecić PL D 4

48 4 Ładowanie akumulatora M Niebezpieczeństwo wybuchu na skutek gazów uwalnianych podczas ładowania Podczas ładowania akumulator uwalnia mieszankę tlenu i wodoru (gaz piorunujący). Gazowanie jest procesem chemicznym. Ta mieszanka gazowa jest bardzo wybuchowa i nie wolno doprowadzić do jej zapłonu. Przewody stacji ładowania można podłączać i odłączać od wtyku akumulatora tylko wtedy, gdy stacja ładowania oraz wózek są wyłączone. Napięcie i stan naładowania ładowarki muszą być dostosowane do akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. W pomieszczeniu, w którym ładowany jest wózek, zapewnić odpowiednią wentylację. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, podczas ładowania pokrywa akumulatora musi być otwarta, a powierzchnie ogniw akumulatora muszą być odsłonięte. Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorach zabrania się palenia tytoniu i stosowania otwartego ognia. W odległości co najmniej 2 metrów od wózka odstawionego do ładowania akumulatora nie mogą znajdować się materiały łatwopalne ani narzędzia lub maszyny iskrzące. W pogotowiu muszą znajdować się środki gaśnicze. Nie kłaść na akumulatorze metalowych przedmiotów. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania. Odsłonić akumulator (patrz rozdział 3). Sposób postępowania F F Odsłanianie akumulatora (patrz podrozdział 3). Podczas ładowania powierzchnia ogniw akumulatora musi być odsłonięta, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Na akumulatorze nie wolno kłaść metalowych przedmiotów. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy przewody i wtyki nie mają widocznych uszkodzeń. W razie potrzeby zdjąć z akumulatora matę izolacyjną. Połączyć przewód stacji ładowania akumulatora z wtykiem akumulatora. Naładować akumulator zgodnie z przepisami producenta akumulatora i ładowarki. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta akumulatora i stacji ładowania PL D 5

49 5 Demontaż i montaż akumulatora F Akumulator montować tylko z prowadnicą kabla 7 Podczas montażu akumulatora należy zawsze zamontować prowadnicę kabla (7) z odpowiednim kablem akumulatora. Długość takiego kabla zależy od typu akumulatora. M W razie wymiany fabrycznie zamontowanego akumulatora należy skontaktować się z serwisem producenta. Niebezpieczeństwo wypadku przy demontażu i montażu akumulatora Przy demontażu i montażu, ze względu na masę i elektrolit znajdujący się w akumulatorze, może dojść do zgnieceń lub poparzeń substancją żrącą. Przestrzegać wskazówek zawartych w punkcie Przepisy bezpieczeństwa przy pracy z akumulatorami kwasowymi w tym rozdziale. Przy demontażu i montażu akumulatora nosić obuwie ochronne. Nie wkładać dłoni między akumulator a pojazd. Stosować wyłącznie akumulatory z izolowanymi ogniwami i połączeniami biegunów. Akumulator z odsłoniętymi biegunami lub złączami należy przykryć gumową matą. aparkować wózek w pozycji poziomej, aby zapobiec wyślizgnięciu się akumulatora. Akumulator wymieniać wyłącznie przy użyciu zawiesi dźwigowych o odpowiednim udźwigu. awiesia dźwigowe muszą ciągnąć akumulator pionowo do góry, aby obudowa akumulatora nie była zgniatana. Haki należy umocować w taki sposób, aby przy poluzowanych linach dźwigu nie mogły spaść na ogniwa akumulatora. Stosować wyłącznie atestowane przyrządy do wymiany akumulatora (stojaki, stacje wymiany itp.). wrócić uwagę, by akumulator był dobrze zamocowany w komorze akumulatorowej wózka. Sposób postępowania Odsłanianie akumulatora (patrz podrozdział 3) PL D 6

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Instrukcja eksploatacji 12.05 - 50468498 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Instrukcja eksploatacji 50468498 07.12 p ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na

Bardziej szczegółowo

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instrukcja eksploatacji 06.08 - 51069906 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instrukcja eksploatacji 51069906 07.12 p ETV C16 ETV C20 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton

www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton www.toyota-forklifts.eu Spalinowy wózek widłowy 1.5-3.5 ton Spalinowy wózek widłowy 1.5-1.75 ton Specyfikacja wózka 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2

Bardziej szczegółowo

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton

Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton Elektryczny wózek widłowy 1.5-2.0 ton trójkołowy www.toyota-forklifts.pl Elektryczny wózek widłowy 1.5-1.6 t Specyfikacja wózka 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model 8FBE15T

Bardziej szczegółowo

ETM/V 214/216. Instrukcji obsługi 10.03 - 50314481 10.03

ETM/V 214/216. Instrukcji obsługi 10.03 - 50314481 10.03 ETM/V 214/216 10.03 - Instrukcji obsługi p 50314481 10.03 Ważne wskazówki dotyczące transportu i montażu masztów w wózkach z masztem wysuwnym Transport W zależności od wysokości masztu i warunków w miejscu

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW - 126 KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym Automatyczne poziomowanie RTH5.18 OPIS MASZYNY

Bardziej szczegółowo

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Instrukcji obsługi 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Instrukcji obsługi 51151453 11.14 p EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10

EKX 410. Instrukcja eksploatacji 01.10 - 51166888 03.10 EKX 410 01.10 - Instrukcja eksploatacji p 51166888 03.10 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14

ERE 225. Instrukcji obsługi 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Instrukcji obsługi p 51054878 11.14 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny Rok

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Instrukcji obsługi 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Instrukcji obsługi 51212460 11.14 p ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L

ESE 120K/120L. Instrukcja eksploatacji 07.09 - 12.14 ESE 120K ESE 120L ESE 120K/120L 07.09 - Instrukcja eksploatacji 50453638 12.14 p ESE 120K ESE 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Instrukcji obsługi ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Instrukcji obsługi 51122095 11.14 p ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Instrukcji obsługi 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Instrukcji obsługi 50469308 12.14 p ESD 120K ESD 120L Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06

EJC 212-220. Instrukcja obsługi 12.05 - 50460028 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instrukcja obsługi p 50460028 06.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Instrukcji obsługi 51040422 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW

FRENDIX ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW ROZWIA ZANIA DOTYCZA CE MAGAZYNO- WANIA OPON I TRANSPORTU TOWARÓW Regały i podnośniki do magazynowania opon Regały do składowania opon: stacjonarne Regały pojedyncze i podwójne z możliwością składowania

Bardziej szczegółowo

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe

4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe 4080LPT Ładowarki kołowe teleskopowe Parametry techniczne Dane silnika Producent Deutz Typ silnika TCD 2,9 L4 Liczba cylindrów 4 Moc (maks.) 55,4 (75*) kw (KM) przy (maks.) 2,3 obr./min. Pojemność skokowa

Bardziej szczegółowo

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Instrukcji obsługi 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Instrukcji obsługi 51135784 12.14 HC 110 p Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07

EKS 110. Instrukcja obsługi 07.04 - 50430022 11.07 EKS 110 07.04 - Instrukcja obsługi p 50430022 11.07 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Instrukcji obsługi 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Instrukcji obsługi 51126167 12.14 p EME 114 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Zn.spr. ZG.270.1.2015 Zał. nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO tzw. WÓZKA WIDŁOWEGO Lp. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów funkcjonalno-technicznych i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy

Podnośniki. Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO. Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Podnośniki OPaTenTOWane hydrauliczne urządzenie zamykające widły Maksymalny wgląd DO ObSZaru ZaŁaDunKOWeGO Kompaktowa, stabilna konstrukcja MIMO lekkiej budowy Długa żywotność DZIĘKI ZaSTOSOWanIu WYSOKIeJ

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

@ RX 20 Dane techniczne

@ RX 20 Dane techniczne @ RX 20 Dane techniczne Elektryczne wózki widłowe RX 20-15 RX 20-16 RX 20-18 RX 20-20 2 RX 20 DANE TECHNICZNE Poniższe dane techniczne zgodnie z wytycznymi VDI 2198 (Związku Inżynierów Niemieckich) okeślają

Bardziej szczegółowo

CX12 S4 1150X520 PLUS

CX12 S4 1150X520 PLUS CX12 S4 1150X520 PLUS MAŁE ROZMIARY, DUŻA ZWROTNOŚĆ CX12-CX14 Elektryczne wózki CX dostępne są w rożnych wersjach wyposażenia z technologią MOSFET. Są one przeznaczone do przewozu ładunków na powierzchniach

Bardziej szczegółowo

Filtr cząsteczek stałych

Filtr cząsteczek stałych Filtr cząsteczek stałych 12.07 - Instrukcja eksploatacji p 51118621 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami

Bardziej szczegółowo

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550

Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 OFERTA SPECJALNA 11.04.2011 Żuraw samojezdny Zoomlion RT 550 Proponowana rata leasingu w PLN: 5 555 PLN/m-c netto Proponowana rata leasingu w EUR: 1 280 EUR/m-c netto Pełna dokumentacje techniczna DTR

Bardziej szczegółowo

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg)

Akumulatorowy wózek widłowy do kompletacji pionowej z podnoszoną kabiną (1000 kg/1200 kg) Nawigacja w magazynie (opcja) optymalizacja czasu przejazdu Podwójny system odzyskiwania energii i efektywna gospodarka energetyczna Szeroki zakres zastosowań dzięki modułowej budowie i technologii RFID

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY)

LX MOC POD KONTROLĄ DOSTĘPNY Z PODWÓJNYM STEROWANIEM PODNOSZENIA WIDEŁ (NIEOBOWIĄZKOWY) LX MOC POD KONTROLĄ Seria wózków widłowych z masztem serii LX oferuje szeroki zakres narzędzi dla profesjonalistów szukających jakości i dobrej ceny. Zaprojektowane do użytkowania w profesjonalnych systemach

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. Elektryczne wózki widłowe z przeciwwagą MOVING YOU FURTHER HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Satysfakcja klienta jest dla nas najważniejsza! Hyundai wprowadza nową linię akumulatorowych wózków widłowych z serii

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW GZL15-1, GZL20-1, GZL25-1, GZL30-1, GZL50-1 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW. GRIZZLY AGS 3,6 Lion INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 3,6 Lion Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6 tel.061 650

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m.

- Demontaż istniejącego dźwigu wraz ze stalowym podestem na którym jest posadowiony. Wymiary obecnego podestu ok. 4m x 6m. ZSŻ/PN/2/2013/SEJK POGOŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA

GX KOMPATKOWA UKŁADARKA GX KOMPATKOWA UKŁADARKA Rozwiązania specjalne Patrz strona 58 Ten kompaktowy wózek stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach magazynowych małej i średniej wielkości. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego produktu,

Bardziej szczegółowo

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08

EKS 310k/310. Instrukcja obsługi 07.04 - 52025104 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Instrukcja obsługi p 52025104 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne

Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Materiały szkoleniowe samochody elektryczne Przeznaczone dla operatorów logistyki Renault upowaŝnia CAT do rozpowszechniania tego dokumentu wśród swoich pracowników, dostawców i podwykonawców. WYSTAWCA:

Bardziej szczegółowo

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV

LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV LINOWE URZĄDZENIA PRZETOKOWE LTV PV M Soft Sp. z o. o. Siedziba firmy: ul. Grota Roweckiego 42 43-100 Tychy Tel./fax: (32) 449 14 32 E-mail: msoft@op.pl OPIS URZĄDZENIA I ZASADA JEGO DZIAŁANIA Linowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

OFERTA PRZETARGOWA. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) OFERTA PRZETARGOWA POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-400 KROSNO ul. Bieszczadzka 1 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup ciągnika rolniczego

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 337 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo