REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, studentów CP i Viadrina, dorosłych mieszkańców powiatu słubickiego; upowszechnianie gry w golfa i minigolfa jako formy aktywności ruchowej; upowszechnianie kultury fizycznej jako promocji zdrowego stylu życia; promocja Powiatu Słubickiego; MIEJSCE I TERMIN: Słubice, ul. Sportowa 1, Słubice; Pole do golfa, pole do minigolfa SOSiR, ul. Sportowa 1; 16 sierpnia 2015 roku ( niedziela), godz golf, godz. 12,00- minigolf ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY ZAWODÓW: Honorowy patronat Starosta Słubicki; Burmistrz Słubic, Organizator: Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach. www: sosirslubice.pl Współorganizator : organizacje pozarządowe Powiatu Słubickiego; jednostki sportowe z terenu Powiatu Słubickiego; PROGRAM ZAWODÓW: Godz otwarcie biura zawodów Godz rozpoczęcie turnieju golfowego GŁÓWNE ZASADY TURNIEJ GOLFA Odprawa przedturniejowa: 10:45 Format gry: HCP 0 54 Stableford brutto HCP 0 36 Stableford netto HCP Stableford netto

2 Turniej wpływa na zmianę HCP Start: Shotgun, grupy 3-4 osobowe; Tee: Mężczyźni i juniorzy powyżej 12 lat Tee żółte, Kobiety i juniorzy do 12 lat Tee czerwone Limit graczy: 36 (decyduje kolejność zgłoszeń) Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych klubu SGC i GC an der Oder Zakończenie gier i ceremonia wręczenia nagród przewidziana na godz. 16:00 Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: , droga elektroniczną slubice.pl lub w Recepcji Klubu najpóźniej do piątku , do godz Godz uroczyste otwarcie Pikniku Godz rozpoczęcie turniejów minigolfa, w tym: Turniej rodzinny- startują rodziny 3-osobowe Turniej dla dzieci- do 12 lat Turniej dla młodzieży lat UWAGA- w turnieju dla dzieci i młodzieży startują uczestnicy, którzy nie startowali w turnieju rodzinnym. GŁÓWNE ZASADY TURNIEJ MINIGOLFA W turnieju biorą udział rodziny składające się z trzech osób, w tym dwóch dorosłych i jedno dziecko lub jeden dorosły i dwoje dzieci. Każda rodzina tworzy jedną drużynę. W rozgrywkach turnieju mogą brać udział osoby, które zgłoszą chęć udziału w turnieju u organizatora oraz spełnią postanowienia niniejszego regulaminu. Turniej będzie rozgrywany w kategorii OPEN Pole do minigolfa składa się z dziewięciu stanowisk, które należy pokonać w określonej kolejności. Celem gry jest wbicie piłeczki do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Każde uderzenie liczy się jako punkt. Dodatkowe punkty dolicza się, gdy cel nie zostanie osiągnięty poprzez 6 uderzeń. Gdy po sześciu uderzeniach piłka nie znajdzie się w dołku, gracz przechodzi do następnego stanowiska. Do turnieju przypisany jest pracownik SOSiR Sp. z o.o.,który wpisuje punktację na kartę startową dla wszystkich uczestników. Jednocześnie na boisku do mini golfa startuje do 9 rodzin, które ustawiają się we wskazanych miejscach. Na każdym stanowisku zaczyna się grę z oznaczonego punktu startu. Piłeczkę uderzamy z tego miejsca, w którym zatrzymuje się ona i pozostaje bez ruchu. Jeżeli piłeczka po uderzeniu i opuści stanowisko, grę wznawia się z miejsca, w którym opuściła ona to stanowisko. Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się bezpośrednio przy granicy stanowiska, dopuszczane jest przesunięcie jej: tylko ręką pod właściwym kątem na odległość umożliwiającą wykonanie uderzenia (do 20 cm w kierunku uderzenia) Jeżeli piłeczka będąca w grze zatrzyma się w przeszkodzie (w środku) musi ona zostać przesunięta do miejsca startu.

3 Po przejściu wszystkich dołków przez wszystkie drużyny Organizator podlicza punkty dla wszystkich drużyn. Zwycięzcą jest drużyna, która po przejściu wszystkich pól uzyska najmniejszą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie decyduje dogrywka na wylosowanym stanowisku. UWAGA: powyższe zasady stosuje się odpowiednio do turnieju dla dzieci i młodzieży. Do klasyfikacji końcowej w kat: dzieci i młodzież zostaną wzięte także indywidualne wyniki uczestników biorących udział w turnieju rodzinnym. 5. SYSTEM I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW, LIMIT UCZESTNIKÓW: Zawody zostaną rozegrane zgodnie z ustaleniami niniejszego regulaminu; Limit uczestników w całym pikniku wynosi 300 osób. Organizator nie dopuszcza zwiększenia limitu uczestników. 7. ZGŁOSZENIA i UCZESTNICTWO: Prawo startu w Pikniku Golfowym mają wyłącznie osoby, zgodnie z wymienionymi w pkt. 4 kategoriami wiekowymi; Warunkiem uczestnictwa w pikniku jest zgłoszenie się w biurze zawodów w dniu imprezy i podpisanie listy uczestnictwa; Zgłoszenie zostanie zamknięte w dniu r o godzinie 11,45 Wszyscy zawodnicy startujący w pikniku muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro czynne będzie w następujących godzinach: 10,00 11,45 w dniu zawodów, tj r; W biurze zawodów zawodnicy otrzymają pakiet startowy zawierający między innymi: numer startowy z agrafkami, wodę mineralną 0,5l, bidon rowerowy, baton, talon na posiłek, koszulkę okolicznościową; Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwe na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszenia zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Pikniku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub jego przerwania z przyczyn niezależnych od Organizatora. 8. NAGRODY: każdy zawodnik, który ukończy piknik otrzyma okolicznościowy medal; za zajęcie I III miejsca w Turnieju Minigolfa w kategorii DZIECI i MŁODZIEŻ osobno dla dziewcząt i chłopców zawodnicy zostaną uhonorowani pucharami i medalami; za zajęcie I III miejsca w kategorii RODZINA DRUŻYNY zostaną uhonorowane pucharami; za zajęcie m-ca I-III w kategorii Rodzina, Dzieci, Młodzież uczestnicy otrzymają nagrodę rzeczową- tablet ponadto w turnieju Minigolfa Organizator zapewnia 3 nagrody rzeczowe z

4 losowania wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody, w tym: 1 szt. telewizor, ekran 40 cali, 2 szt. Tablet. Oficjalne losowanie nagród nastąpi po zakończeniu Pikniku. za zajęcie I III miejsca w Turnieju golfa Kategoria Netto HCP 0-36: 1. miejsce Tablet, Kategoria Netto HCP 36-54: 1. miejsce Tablet za zajęcie I III miejsca w powyższych kategoriach uczestnicy zostaną uhonorowani pucharami i medalami; ponadto w turnieju golfa Organizator zapewnia 3 nagrody rzeczowe z losowania wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą zawody, w tym: 1 szt. telewizor, ekran 40 cali, 2 szt. Tablet. Oficjalne losowanie nagród nastąpi po zakończeniu Pikniku. UWAGA: W PRZYPADKU WYLOSOWANIA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ODBIÓR NAGRODY Z POKWITOWANIEM TYLKO Z RODZICEM LUB PRAWNYM OPIEKUNEM. POKWITOWANIE NAGRODY NA PROTOKOLE (imię, nazwisko, pełny adres, podpis) 10. UBEZPIECZENIE ZAWODÓW: organizator ubezpiecza zawody od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW ). 11. SPRAWY RÓŻNE: opłata startowa: nie obowiązuje; Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników pikniku. Jednocześnie informujemy, że nie zapewniamy jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością / lub uczestnictwem w pikniku. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkowi, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres, i stopień ryzyka wiążącego się uczestnictwem w pikniku i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w pikniku wyłącznie za własna odpowiedzialność; Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w pikniku lub własnoręcznie podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w pikniku. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badan lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w pikniku; Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w regulaminie Organizator informował będzie na stronie internetowej Pikniku: W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

5 12. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: oficjalny komunikat z pikniku umieszczony zostanie na stronie internetowej SOSiR Słubice : Serdecznie zapraszamy do sportowego świętowania. / - / Organizator

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH VIII PÓŁMARATON I. CEL IMPREZY: 1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska.

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. Popularyzacja długodystansowych biegów terenowych. Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice

X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MIĘDZYNARODOWY MITING PŁYWACKI PAWŁOWICE 2014 Pod patronatem Wójta Gminy Pawłowice X rocznica założenia UKS aquatica Pawłowice Patronat medialny: RACJE GMINNE PAWŁOWICE Termin

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo