SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiot zamówienia: Usługa zaprojektowania i wykonania personalizowanego znaku graficznego oraz wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją projektu pn.: OWES subregionu południowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Bielsko-Biała, styczeń 2018 r. 1

2 Część I Nazwa i adres Zamawiającego: pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała REGON: NIP: Telefon: 33 / Strona internetowa: Część II Tryb udzielenia zamówienia. 1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz ze zm.). 2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 4. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Części XIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy, tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających. Część III - Opis przedmiotu zamówienia. CPV: Usługi drukowania i powiązane Usługi drukowania i dostawy Usługi projektów graficznych Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wykonania personalizowanego znaku graficznego oraz wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej, w związku z realizacją projektu pn.: OWES subregionu południowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

3 Przewidziane do wykonania czynności obejmują: NAZWA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FUNDACJA MILITARNY INSTYTUT HISTORYCZNY LICZBA SZTUK BLUZA POLAROWA ROLL - UP KOSZULKI REKLAMOWE Damska bluza polarowa. Damska: 4szt. Rozmiar: M. Skład: 100% poliester. Gramatura: 420g/m2. Bluza talkowana z suwakiem i dwoma zapinanymi kieszeniami, z regulacją. Mikropolar z wykończeniem antypilingowym. Kolor: zielony lub czarny Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Rollbaner Wymiary rozłożonego roll-up: wysokośc 200 cm, długość 100 cm. Podstawa z nóżkami, z regulacją Drążek aluminiowy podpierający 3-częściowy. Konstrukcja stabilna. Materiał o gramaturze minimum 500g/m2, bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału. Wydruk nie przepuszczający światła z obu stron, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Zadruk w pełnym kolorze. Kaseta aluminiowa z systemem rolującym. Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego Koszulki męskie z krótkim rękawem (T-shirt) z nadrukiem. Rozmiary: 5szt. L Kolor: zielony lub czarny. Skład: 100% bawełna. Gramatura: 150/m2 lub większa. Metoda nadruku: sitodruku, 2 kolory, przód i tył koszulki. Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. FUNDACJA LONGBOARDKIDS 4 szt. 1 szt. 5 szt. BANER REKLAMOWY Baner reklamowy jednostronny kolorowy o wymiarach 300x100. Wzmocniony dookoła zgrzewem. Na krawędziach posiada oczka rozmieszczone co 50 cm. Materiał powlekany Frontlit 510g tkaniną poliestrową o wykończeniu matowym. Wykonanie obejmuje jednostronny pełno kolorowy wydruk, jakości standardowej, wysokiej klasy farbami oraz 3 szt. 3

4 PERSONALIZOWANY ZNAK projekt graficzny. Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Tabliczka z tworzywa sztucznego w kształcie kierunkowskazu, o wymiarach 30cmx90cm. Materiał o grubości ok. 10 mm Nadruk imitujący drewno Z wmontowanymi hakami do zawieszania szyldu. Projekt graficzny w cenie FUNDACJA URATUJ ŻYCIE 2 szt. KOSZULKI REKLAMOWE Koszulki męskie z krótkim rękawem (T-shirt) z nadrukiem. Rozmiary: 10szt. M, 10szt. L, 10szt. XL. Kolor: czerwony. Skład: 100% bawełna. Gramatura: 150g/m2 lub większa. Metoda nadruku: sitodruku, 2 kolory, przód i tył koszulki. Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 30 szt. KLUB SPORTOWY LIVE ROLL-UP Rollbaner Wymiary rozłożonego roll-up: wysokośc 200 cm, długość 100 cm. Podstawa z nóżkami, z regulacją Drążek aluminiowy podpierający 3-częściowy. Konstrukcja stabilna. Materiał o gramaturze minimum 500g/m2, bez efektu zawijania się boków lub falowania materiału. Wydruk nie przepuszczający światła z obu stron, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Zadruk w pełnym kolorze. Kaseta aluminiowa z systemem rolującym. Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 2 szt. STOWARZYSZENIE POLARIS ULOTKA DL ULOTKA TYPU TRYPTYK Format ulotka DL Objętość: dwie strony. Typ papieru: kreda mat 130 g. Zadruk dwustronny offsetowy. Kolor: 4x4 (CMYK). Projekt graficzny w cenie. Rozmiar: format A4 łączna liczba stron po rozłożeniu 6. Kreda błysk, gramatura 130 g. Druk offsetowy, dwustronny w pełnym kolorze CMYK. Projekt graficzny w cenie 4000 szt. 400 szt. 4

5 Stowarzyszenie AS ULOTKA PLAKAT WIZYTÓWKI ULOTKI KUBKI Format A5 Objętość: dwie strony Typ papieru: kreda błysk min. 150g Zadruk dwustronny offsetowy Kolor: 4x4 CMYK Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Format A4 Objętość: jedna strona Typ papieru: kreda błysk min. 150g Zadruk jednostronny offsetowy Kolor: 4x4 CMYK Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Format eurostandard 85x55 Objętość: jedna strona Typ papieru: standard 350g mat Kolor: 4x4 CMYK projekt graficzny w cenie Fundacja Serce dla Maluszka Format- A5 Objętość: dwie strony Typ papieru: kreda błysk 135g Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Fundacja Włóczykije Kubki z nadrukiem zdjęcia + logo fundacji Nadruk wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. 500 szt. 100 szt. 200 szt. 500 szt. 25 szt. Projekty nadruków niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia stanowią załącznik nr 7 do nin. SIWZ. Materiały graficzne oraz tekst, niezbędny do wykonania projektów graficznych zostaną Wykonawcy przekazane w dniu podpisania Umowy na nośniku elektronicznym. UWAGA: 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych, tj. ofert, które nie obejmują wszystkich czynności wskazanych w zamówieniu. 2. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp. 5

6 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. UWAGA!!! Zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp udzielić można tylko w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ww. artykule, tj. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 60% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. INFORMACJE DODATKOWE WS. ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 W związku z realizacją projektu pn.,,owes subregionu południowego", wyłonione w procedurze konkursowej podmioty ekonomii społecznej uprawnione są do otrzymania tzw. pakietów marketingowych. W skład pakietu marketingowego wchodzi 10 godzin doradztwa specjalistycznego oraz wskazany przez organizację (ustalony i opracowany z doradcą) produkt marketingowy np. plakaty, ulotki, foldery reklamowe, modernizacja strony internetowej, itp. Do czerwca 2018 r. z powyższej formy wsparcia skorzysta jeszcze 12 organizacji. W związku z faktem, iż produkt marketingowy dostosowany jest indywidualnie do każdej organizacji, Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie przewidzieć zakresu zamówienia. Środki finansowe na realizację zamówienia zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bielska-Białej. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy Pzp. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 10. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, odpowiada za działania podwykonawcy tak, jak za działania własne. Wykonawca zapewni, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 6

7 powierzyć podwykonawcom ich rodzaj oraz wartość/procentowy udział, a także nazwy podwykonawców na formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do nin. SIWZ. 12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 13. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Niniejsze przepisy stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 14. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podwykonawcy. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, bez wymaganej zgody przez Zmawiającego, a skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 16. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby tj. jako osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia (wydruk/nadruk), których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Umowa o pracę powinna być zawarta co najmniej przez cały okres realizacji umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników już zatrudnionych u Wykonawcy. Zamawiający na każdym etapie trwania umowy ma prawo do weryfikacji ww. zobowiązania poprzez wgląd do dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób do wykonania przedmiotowych czynności. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ww. dokumentów na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni. W przypadku rażąco nienależytego wykonania ww. obowiązku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 2 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej niezgodności co do stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia oraz wezwania do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z ofertą. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych oraz kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w pkt 6 wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek kapitałowych oraz osobowych. 7

8 17. Obowiązek uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników: Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, nin. zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego i nie spełnia przesłanek w/w artykułu ustawy Pzp, dlatego zamawiający przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia nie uwzględnił wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 18. UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt oraz przedłożenia polisy tego ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość przedmiotowego zamówienia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Część IV Termin wykonania zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie: 30 dni od dnia zawarcia umowy Część V Przesłanki wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu; spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. 1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 1.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 1.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 1.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie Części V pkt. 1 ppkt

9 1.5 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 2.3 zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. Część VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. I. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych od wszystkich wykonawców: 1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym załącznik nr 1 do nin. SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie). 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) do podpisania oferty, dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. 9

10 4. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument zobowiązania innych podmiotów winien potwierdzać, iż wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności musi określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na którego zdolnościach wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi/ prace projektowe, których wskazane zdolności dotyczą. Zaleca się, aby zobowiązanie innych podmiotów przygotować na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do nin. SIWZ. 5. Oświadczenie wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznika nr 2 do nin. SIWZ (w oryginale). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielnie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełnienia przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 6. Oświadczenie wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ (w oryginale). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do nin. SIWZ (w oryginale,) wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielnie. UWAGA! Złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. UWAGA II! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 10

11 Część VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy, będą przekazywać drogą elektroniczną lub pisemnie, za wyjątkiem oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Części VI, oraz z zastrzeżeniem pkt 2-4. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub pisemnie faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. 2. Oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy o odmowie wyrażenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, winny zostać złożone w formie pisemnej. 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną (adres z zastrzeżeniem pkt. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane przez Zamawiającego drogą elektroniczną winny zostać niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną. Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi drogą elektroniczną fakt otrzymania od niego oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji tą drogą. 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną, winny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem, tj. skanem lub zdjęciem oryginału dokumentu uprzednio podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub skanem albo zdjęciem kopii dokumentu potwierdzonej "za zgodność z oryginałem". 5. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Zamówień Publicznych pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała 6. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert chyba, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie powyższego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ: 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 4a ustawy Pzp). Dokonaną zmianę Specyfikacji zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ: Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 11

12 ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej: 9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: w sprawach związanych z procedurą: Rafał Frączkiewicz Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych (tel ) w sprawach związanych z zawarciem umowy: Marta Kubas Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (tel ) Część VIII Wymagania dotyczące wadium Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Część IX Termin związania ofertą 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Zamawiający, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Część X Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu Oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 4. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie) w języku polskim. Wszystkie dokumenty złożone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy (np. w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca informacje strona oferty i załączników winna być podpisana przez Wykonawcę. 7. Cena ofertowa: Ofertę należy przygotować podając cenę całości zamówienia brutto cyfrowo oraz wymaganą stawkę podatku VAT w %. 12

13 8. Do oferty powinny być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wymagane odpowiednimi postanowieniami Części VI niniejszej SIWZ. 9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: W dokumencie stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika dla konkretnego zamówienia publicznego winien być również określony zakres pełnomocnictwa wynikający z art. 23 ust.2 ustawy Pzp tj. powinno być określone, czy pełnomocnik ma upoważnienie Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Wykonawca winien zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli takie wystąpią) oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Stosowne zastrzeżenie odnośnie informacji, które nie mogą być udostępnione, gdyż stanowią tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia zawartych w ofercie (art. 8 ust.3 ustawy Pzp). 13. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia przez wykonawcę podwykonawcom, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (nazw i adresów) oraz wartości lub procentowej część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części, która ma być realizowana przez podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia wykonawca wykona siłami własnymi. W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim, za działania osób trzecich wykonawca będzie odpowiadał jak za własne. Część XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6 Biuro Obsługi Interesanta Dziennik podawczy. Dostarczenie 13

14 ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub opakowaniu. 3. Koperta powinna być zaadresowana: Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy Bielsko-Biała Nazwa i adres Wykonawcy Oferta na realizację zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie personalizowanego znaku graficznego oraz wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej. ZNAK SPRAWY: ZP RF Nie otwierać przed dniem: r. godz. 11:00 Kopertę (opakowanie) zaopatrzyć w adres zwrotny Wykonawcy, umożliwiający odesłanie oferty złożonej po wyznaczonym terminie składania ofert. UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie. 4. Złożone oferty podlegają rejestracji przez zamawiającego. 5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma (przed terminem składania ofert) ofertę zamienną (zamknięta koperta oznaczona napisem Zmiana )lub pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 6. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z pkt. 8 Części VII SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b ustawy Pzp. 7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 8. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w określonym wyżej terminie. 9. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9 (II piętro, sala 300). 10. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 12. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach. 13. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 14

15 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dot. złożonej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy Pzp). 15. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Pzp). Część XII Opis sposobu obliczenia ceny 1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. 2. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom prace te powinny być skalkulowane odrębnie (należy podać rodzaj oraz wartość tych prac/ ich procentowy udział oraz nazwy podwykonawców). 3. Ofertę należy przygotować podając cenę całości zamówienia brutto cyfrowo oraz wymaganą stawkę podatku VAT w %. Stawkę podatku VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z SIWZ oraz załączników wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, koszty dojazdów, ustawowo wymagany podatek VAT, ubezpieczenie OC, wszelkie prace przygotowawcze, inne koszty własne. 5. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca podaje wartość bez kwoty podatku obciążającego Zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 7. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (cześć III nin. SIWZ). Nie należy stosować upustów do końcowej ceny oferty. 8. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Nie przewiduje się waloryzacji ceny. Część XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert 1. Przy wyborze oferty dla obu części zamówienia Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów: cena oferty brutto (C) 60% 15

16 termin realizacji zamówienia (T) 40 % 2. Sposób punktacji w ramach kryteriów: Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P= C + T I Kryterium cena brutto oferty [C] Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: cena oferty z najniższą ceną C = x znaczenie 60 pkt cena oferty badanej II Kryterium termin realizacji zamówienia [T] Niniejsze Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do nin. SIWZ, terminu realizacji zamówienia. Zamawiający przyzna 40 pkt. ofercie z najkrótszym terminem realizacji zamówienia. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia P 2 = x znaczenie 40 pkt termin realizacji zaoferowany w ofercie badanej Przez określenie termin realizacji zamówienia zamawiający rozumie wskazaną przez Wykonawcę w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do nin. SIWZ, liczbę dni kalendarzowych, w trakcie których Wykonawca zrealizuje zamówienie. Zamawiający wymaga, aby maksymalny termin na wykonanie zamówienia wynosił 30 dni licząc od daty zawarcia umowy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania zamówienia w formie niezgodnej z w/w zasadami (np. wpisując konkretną datę, przedział czasowy itp.), zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 30 dni lub nie zaoferuje żadnego terminu wykonania zamówienia, zostanie odrzucona przez Zamawiającego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 16

17 Część XIV Informacje o formalnościach po wyborze oferty 1. Po wyborze oferty zamawiający dokona formalności zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2. W terminie wskazanym w zawiadomieniu (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) wybrany Wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce celem podpisania umowy o treści określonej w załączniku nr 6 do nin. SIWZ. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Część XV Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Część XVI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Część XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b. określenia warunków udziału w postępowaniu, c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, d. odrzucenia oferty odwołującego, e. opisu przedmiotu zamówienia, f. wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Pzp. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Bielsko-Biała, dnia 29 stycznia 2018 r. ZATWIERDZAM: Z up. PREZYDENTA MIASTA Przemysław Kamiński ZASTĘPCA PREZYDENTA 17

18 Załączniki: 1. Formularz Oferty zał. nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3 do SIWZ; 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zał. nr 4 do SIWZ; 5. Zobowiązanie innego podmiotu zał. nr 5 do SIWZ; 6. Wzór umowy zał. nr 6 do SIWZ; 7. Projekty nadruków - zał. nr 7 do SIWZ. 18