Regulamin akcji promocyjnej. Rabat na kolejne zakupy. 1. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin akcji promocyjnej. Rabat na kolejne zakupy. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin akcji promocyjnej Rabat na kolejne zakupy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady akcji promocyjnej na zakupy prowadzonej pod nazwą Rabat na kolejne zakupy (dalej: Akcja Promocyjna ) 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej Rabat na kolejne zakupy jest Eko Holding S.A., Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Kapitał zakładowy ,80 (w pełni wpłacony), NIP , Regon Akcja Promocyjna będzie prowadzona we wszystkich sklepach należących do Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów Organizatora, aktualna na dzień rozpoczęcia Akcji Promocyjnej stanowi Załącznik Nr Akcja Promocyjna trwa od r. do r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyny. 5. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kc. Z udziału w Akcji Promocyjnej wyłączone są: a) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) pracownicy Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. 6. Akcja Promocyjna objęta niniejszym Regulaminem nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia r. o grach hazardowych (t.j. z 2016 r., Dz. U. poz. 471). 7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 8. Akcja Promocyjna objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, upustami, przecenami lub pozostałymi szczególnymi ofertami cenowymi. 9. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 2 Zasady Akcji Promocyjnej 1. Akcja Promocyjna skierowana jest do Uczestników, który w okresie od r. do r. dokonają w należących do Organizatora sklepach zakupów o wartości równej co najmniej 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt i 00/100) podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem jednego paragonu fiskalnego. 2. Każdy Uczestnik, który spełni warunki określone w ust. 1 powyżej, otrzyma kupon rabatowy (zwany dalej kupon ). 3. Kupon uprawnia do 10 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora - z zastrzeżeniem postanowień punktu 2 ust. 8 Regulaminu, zrealizowane w wybranym Sklepie do

2 wykorzystania w dniach od do , pod warunkiem, że wartość dokonanych zakupów wyniesie nie mniej niż 200,00zł ( słownie złotych: dwieście 00/100) brutto. 4. Skorzystanie z kuponu następuje za okazanie paragonu z wydrukowanym kodem podczas realizacji transakcji zakupowej we wskazanym terminie. 5. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz. 6. Każdy Uczestnik może uczestniczyć w Akcji Promocyjnej wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z Promocji i odmówić przyjęcia kuponu. 7. Kupon nie podlega wymianie na gotówkę ani na ekwiwalent rzeczowy. 8. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są zakupy: alkoholi, piw, wyrobów tytoniowych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt, doładowań. 9. Jeżeli zakup będzie obejmować produkty, o których mowa w 2 ust. 8 Regulaminu, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym zakupem. Na tej podstawie system naliczy wartość paragonu oraz możliwość wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej. 3 Reklamacje 1. Każdy Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu w czasie jej trwania lub w ciągu 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację lub datę wysłania wiadomości Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Eko Holding S.A., Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie lub mailowo na adres: - z dopiskiem Akcja Promocyjna Rabat na kolejne zakupy 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Akcji Promocyjnej, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji, treść żądania Uczestnika i jego podpis. Do reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Eko Holding S.A. z/s w Nowej Wsi Wrocławskiej, na potrzeby postępowania reklamacyjnego Akcji Promocyjnej. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi nie więcej niż 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. O sposobie rozpoznania reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w zależności od sposobu złożenia reklamacji - listem poleconym lub mailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji nie później niż 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 4 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest Eko Holding S. A. z siedzibą przy ul. Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

3 Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,80 zł. 2.Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 Dz. U. poz. 922 z późn. zm.) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom. 3.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z wniesioną przez Uczestnika reklamacją dotyczącą Akcji Promocyjnej. 4.Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich usunięcia lub poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Eko Holding S. A., ul. Ryszarda Chomicza 13C, Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie lub na adres poczty elektronicznej: 5 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Ogłoszenie zmian w Regulaminie nastąpi poprzez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu. 2. Zmiana treści Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestników na podstawie dotychczasowych postanowień. 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4. Niniejszym Regulamin stanowi jedynie prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym marketingowe i reklamowe mają jedynie charakter pomocniczy. Materiały reklamowe wyeksponowane na sklepach Organizatora podczas Akcji Promocyjnej nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 1KC. 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. Wrocław, Załącznik nr 1 Dobrzeń Wielki ul.namysłowska 46 Prudnik I ul.chopina 10 Kamieniec Wrocławski ul.malinowa 2 Prudnik II ul.damrota 11/1 Oława I ul.chrobrego 56B Prudnik III ul.łangowskiego 3 Oława II ul.kasprowicza 2 Prudnik IV ul.powstańców Śląskich 2 Opole ul. Władysława Jagiełły 22 (Czarnowąsy) Radlin ul.wojciecha Korfantego 4 Popielów ul.dworcowa 1 Rusiec ul.wieluńska 25a

4 Bobrowice ul.bobrowice 148 Rybnik ul.mościckiego 3 Bojanowo ul.dworcowa 33 Sośnicowice ul.raciborska 6 Brody ul.wolności 9 Strzelin ul.wolności 30 Bytom Odrzański ul.kożuchowska 1 Szczerców ul.rzeczna 1 Chodzież II ul.małachowskiego 2 Tarnowskie Góry ul.armii Krajowej 1 Choszczno ul.chrobrego 1A Toszek ul.gliwicka 30 Dobiegniew ul.gdańska 9 Tułowice ul.porcelanowa 10 Dobra ul.kilińskiego 1 Tychy ul.husarii Polskiej 27 Gorzów Wielkopolski II ul.budowlanych 20 Ujazd ul.wolności 13 Gorzów Wielkopolski III ul.szarych Szeregów 11 Wierzbięcice ul.niwnica - Wierzbięcice 24 Gubin ul.gdyńska 1a Złoczew ul.przechodnia 1 Kamieniec ul.handlowa 1 Złoty Stok II ul.działkowa 6 Karpicko ul.wczasowa 14B Bielawa I ul.os. Włókniarzy 2 Kaszczor ul.powst. Wlkp. 13 Bielawa III ul.wolności 34 Kębłowo ul. Nowa - lokal IK Bogatynia I ul.ii Armii WP 5A Kępno I ul.sienkiewicza 19 Bogatynia II ul.parkowa 3 Konotop ul. Poznańska - lokal IK Boguszów - Gorce ul.traugutta 2A Krobia ul.rynek 16 Bolesławiec I ul.asnyka 24 Krosno Odrzańskie ul. Słubicka 4 Bolesławiec II ul.kubika 22 Lubięcin ul. Lubięcin 90 Bolesławiec III ul.sadowa 21 Lubsko I ul.wrocławska 61 Bolesławiec ul.mickiewicza 6b Lubsko II ul.reja 1 Brzeg Dolny ul.jana Pawła II 12 Łękno ul.poznańska 4, Zaniemyśl Chocianów ul.kościuszki 1 Międzybórz ul.wrocławska 19 Chojnów II ul.grodzka 6 Międzychód ul.sikorskiego 7 Chojnów ul.legnicka 25 A-B Międzyrzecz ul.krasińskiego 5 Dzierżoniów I ul.os. Błękitne 31C Milicz I ul.trzebnicka 8 Głogów II ul.królewska 8-10 Mochy ul.wolsztyńska 1 Głogów III ul.gwiaździsta 10 Nowa Sól ul.głogowska 1 Głogów IV ul.budziszyńska 3A Nowogród Bobrzański ul.rynek 8 Głogów V ul.kosmonautów 49 Nowy Tomyśl ul.osiedle Batorego 53 Głogów VI ul.brzeska 7 Obra ul.szkolna 1 Głuszyca II ul.sienkiewicza 69 A Ostrów Wielkopolski ul.kompałły 1 Głuszyca ul.grunwaldzka 8 Poniec ul.rynek 26 Iłowa ul.żagańska 16 Przytoczna, ul. Główna 55c Jawor ul.moniuszki 10 Pyrzyce ul.1 Maja 12 Jaworzyna ul.jana Pawła II 3 Rakoniewice ul.grodziska 15 Legnica ul.kilińskiego 2 Rawicz ul.kmicica 3 Leśna ul.elizy Orzeszkowej 1 Siedlec ul.zbąszyńska 13 Lubań I ul.łużycka 1 Stawiszyn ul.plac Wolności 20 Lubań II ul.tkacka 4 Sulechów I ul.okrężna 30 Lubawka ul.wodna 26 Sulechów II ul.os. Nadodrzańskie Małomice ul.plac Konstytucji 3 Maja 2 Śmigiel II ul.skarżyńskiego 5A Mieroszów ul.żeromskiego 4 Śmigiel ul.jagiellońska 5 Mirsk ul.boh. Znad Nysy 3 Świętno ul.mickiewicza 1 Nowogrodziec ul.krótka 12 Twardogóra ul.pl. Piastów 20 Olszyna Lubańska ul.wolności 12A

5 Wieruszów ul.jana Pawła II 2 Piechowice ul.kryształowa 64 Wijewo ul.witosa 9 Pieńsk ul.ojca M. Tomaszka 21 Witnica ul.sikorskiego 17 Polkowice ul.skalników 32B Wolsztyn II ul. Garbarska 9a Przemków ul.rybna 4c Wolsztyn IV ul.poznańska 8 Sobótka ul.rynek 6 Wolsztyn ul.słowackiego 18 Stara Kamienica ul.stara Kamienica 80 Wschowa ul.zielony Rynek 7 Strzegom ul.t.kościuszki 8 Zbąszynek ul.wojska Polskiego 39 Szprotawa ul.konopnickiej 33 Zielona Góra I ul.budziszyńska 10 Ścinawa ul.kościuszki 31 Zielona Góra ul.fabryczna Środa Śląska II ul.legnicka Górzyca ul.kostrzyńska 5a Świdnica II ul.saperów 2 Jenin ul.gorzowska 153 B Świdnica III ul.ofiar Oświęcimskich 48 Bogdaniec ul. Adama Mickiewicza 56a Świdnica IV ul.frańciszkańska 9 Gorzów Kostrzyńska 56 Świdnica VI ul.dąbrowskiego 6 Gorzów ul.walczaka 13b Świdnica VII ul.słobódzkiego 19 a Będzin ul.rtm. Witolda Pileckiego 13 Świebodzice ul.sudecka 10 Biała ul.rynek 21 Świeradów Zdrój ul.sienkiewicza 8 Bierutów ul.rynek 20 Trzebień ul.leśna 6 Byczyna ul.basztowa 10 Wałbrzych II ul.senatorska 19A Bystrzyca Kłodzka ul.osiedle Szkolne 10 Wołów ul.zwycięstwa 9 Gliwice I ul.skarbnika 3 Wrocław I ul.kamieńskiego Gliwice II ul.czajki 9 Wrocław II ul.komandorska 147 Gliwice III ul.gwardii Ludowej 1/5 Wrocław V ul.kluczborska 25 Gliwice IV ul.literatów 72 Wrocław VI ul.januszowicka Głogówek ul.głubczycka 3 Wrocław VII ul.kuźnicza 48 Głubczyce ul.kościuszki 3b Wrocław VIII ul.aleja Pracy 27 F Głuchołazy II ul.chopina 30 Wrocław X ul.legnicka Głuchołazy ul.kościuszki 6 Wrocław XI ul.gajowa Godów ul.1-go Maja 11a Wrocław XII ul.czarnieckiego 13 Grodków ul.reymonta 7 Wrocław XIII ul.kolejowa 48a Jaworzno ul.piłsudskiego 27D Zawidów ul.m. C. Skłodowskiej 2 Kamieniec Ząbkowicki ul.złotostocka 13 Zgorzelec I ul.poniatowskiego 23A Kędzierzyn Koźle ul.kazimierza Wielkiego 7 Zgorzelec II ul.warszawska 52 Kluczbork I ul.ossowskiego 1 Złotoryja ul.basztowa 38 Kłodzko ul. Browarna 4 Złotoryja ul.legnicka 41 Knurów ul.witosa 10 Żagań II ul.rynek 2 Korfantów ul.kościuszki 2 Żagań IV ul.szkolna 43b Kudowa Zdrój ul.zdrojowa 11a Żagań os. 30-lecia PRL 47 Lądek Zdrój ul.powstańców Wlkp. 6 Żagań ul.pl.słowiański 6 Łazy II ul.konstytucji 3 maja 4 Żarów ul.armii Krajowej 22 Namysłów III ul.wały Jana III 2 Żary I ul.podwale 14B Niemcza II ul.rynek 26 Żary ul.zawiszy Czarnego 14A Niwnica ul.niwnica 80 a Wrocław XIV ul. Sienkiewicza Nowa Ruda II ul.teatralna 11 Biadoliny Radłowskie 345 Nowa Ruda III - Słupiec ul.słupiecka 10 Biecz-Korczyna 183 Nowa Ruda ul.piłsudskiego 2 Grabownica Centrum

6 Nysa II ul.mickiewicza a Jarosław ul.garbarze 4 Nysa III ul.kolejowa 13 Jarosław ul.pułaskiego 18 Nysa ul. Grodkowska 21c-21d Lesko II ul.bieszczadzka 4 Nysa VI ul.krzywoustego 24 Lubaczów 1 ul.słowackiego 1 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 65 Muszyna ul.piłsudskiego 11 Opole II ul.niemodlińska 26 Narol ul. Targowa 17 Opole III ul.szarych Szeregów 11 Nowy Sącz IV ul.żółkiewskiego 23 Opole V ul.odrodzenia 3 Pruchnik ul.ks. B. Markiewicza 11a Opole VII ul.pasieczna 6b Przemyśl ul.dolińskiego 6 Opole VIII u.witolda Gorzołki 17 Rymanów ul.sanocka 29 Otmuchów ul.sienkiewicza 4 Trześniów 87A Paczków ul.jagiellońska 3 Wierzchosławice 853 Polanica Zdrój I ul.warszawska 13 Zakliczyn ul.rynek 7 Polanica Zdrój II ul.parkowa 5 Zakopane ul.kasprowicza 20