SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , Projekt nr POIS /08 pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ w ramach działania priorytetu XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego Kraków, dnia 29 maja 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax lub ; ) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów Wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dla celów dydaktycznych w postaci: jednej (1) komory laminarnej, jednego (1) inkubatora C0 2, jednej (1) cieplarki laboratoryjnej, jednej (1) wagi laboratoryjnej analitycznej, jednego (1) ph-metru z elektrodą, jednej (1) wytrząsarki (kołyski laboratoryjnej), dwóch (2) lodówko-zamrażarek, dziewięciu (9) zestawów narzędzi chirurgicznych, sześciu (6) kompletów pipet automatycznych w zakresie od 0,2 ul do 1000 ul, sześciu (6) kompletów pipet automatycznych w zakresie Strona 1 z 41

2 od 1 do 10 ml, jednej (1) wirówki laboratoryjnej, jednego (1) zestawu do elektroforezy płytowej z zapasowym zasilaczem, jednej (1) wytrząsarki z funkcją inkubacji, w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów, przyrządów aparatury kontrolnej i badawczej, w ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Pracowni Biologii Komórki (P40), Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje również: usługę transportu aparatury do siedziby odbiorcy i użytkownika oraz z wyłączeniem części: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 również usługę: instalacji (montażu) wraz ze sprawdzeniem działania aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu naukowego Zamawiającego w niezbędnym do pracy zakresie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie odpowiednio od siwz Zamówienie obejmuje w szczególności: Część 1 komora laminarna 1 sztuka; Część 2 inkubator C02 1 sztuka; Część 3 cieplarka laboratoryjna 1 sztuka; Część 4 waga laboratoryjna analityczna 1 sztuka; Część 5 ph-metr z elektrodą 1 sztuka; Część 6 wytrząsarka (kołyska laboratoryjna) 1 sztuka; Część 7 lodówko-zamrażarka 2 sztuki; Część 8 zestaw narzędzi chirurgicznych 9 zestawów; Część 9 komplet pipet automatycznych w zakresie od 0,2 ul do 1000 ul 6 kompletów; Część 10 komplet pipet automatycznych w zakresie od 1 do 10 ml 6 kompletów; Część 11 wirówka laboratoryjna 1 sztuka; Część 12 zestaw do elektroforezy płytowej z zapasowym zasilaczem 1 zestaw; Część 13 wytrząsarka z funkcją inkubacji 1 sztuka. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata ; Projektu nr POIS /08 pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, w ramach działania 13.1 priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS / Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznawania środków finansowych i ich wydatkowania oraz zasad promocji znajdują się na stronach: oraz Strona 2 z 41

3 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 1 zamówienia: Część 1 komora laminarna 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Aparatura filtrująca; Sprzęt biomedyczny Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego Komora z pionowym przepływem laminarnym. Komora certyfikowana, posiadającą certyfikat EN wydany przez TŰV lub równoważny 2 filtry HEPA (główny i wylotowy) o sprawności 99,999% dla cząstek 0,3μm, Regulowana antywibracyjna podstawa, Lampa UV; Włącznik/ wyłącznik lampy UV z programatorem czasu pracy; Licznik czasu pracy wentylatora; Elektrycznie sterowana przednia szyba, Elektroniczny panel sterujący informujący o alarmach nieprawidłowego przepływu powietrza, Funkcja stand-by; Funkcja dezynfekcji - fumigacji aktywowana i sterowana z poziomu oprogramowania komory. Przyłącze dla gazu oraz dodatkowe gniazdo elektryczne. Oświetlenie obszaru pracy- intensywność: min lux, lampy umieszczone w części sufitowej, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. Poziom głośności nie większy jak 55dB. Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, autoklawowalny. Boki komory przeszklone. Wymiary komory : - Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 140cm. - Szerokość robocza min 120cm 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 2 zamówienia: Część 2 inkubator C0 2 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Inkubatory Inkubator CO 2 do hodowli in vitro, z płaszczem powietrznym, ciągłą filtracją HEPA w obiegu zamkniętym, wyposażony w mikroprocesorowy system kontroli i sterowania CO 2 (w zakresie 0 do 20%), temperatury nawilżania (z wilgotnością>95%), pojemność powinna wynosić 180 dcm Strona 3 z 41

4 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 3 zamówienia: Część 3 cieplarka laboratoryjna 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Układy z obiegiem grzewczym Cieplarka o pojemności 55 l, zakres temperatur przynajmniej: +25 do +80 st. C: z wymuszonym obiegiem powietrza, mikroprocesorowym systemem ustawiania temperatury, cyfrowym wyświetlaczem temperatury i czasu, zegarem. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 4 zamówienia: Część 4 waga laboratoryjna analityczna 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Elektroniczne wagi analityczne Waga laboratoryjna analityczna, Cyfrowa dokładność odczytu nie gorsza niż 0,01 mg (zapewniona przez automatyczną kalibrację wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu); Waga powinna zawierać: duża komora ważenia z odsuwanymi bocznymi szybami oraz ruchomą szybą górną; Waga powinna umożliwiać kalibrację pipet, ważenie ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe). Dane techniczne: Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 60g Obciążenie minimalne nie większe niż 1 mg Dokładność odczytu przynajmniej 0,01mg Zakres tary min -60 g Powtarzalność nie gorsza niż 0,02 mg Liniowość ±0,05 mg Wymiar szalki minimum ø 70 mm Zasilanie zasilacz dopasowany do norm europejskich- 230V 50Hz AC / 11V AC Wyświetlacz LCD z podświetleniem Strona 4 z 41

5 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 5 zamówienia: Część 5 ph-metr z elektrodą 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: ph-metry; Elektrody Pehametr laboratoryjny mikrokomputerowy, z wyświetlaczem ph i temperatury, elektroda ph uniwersalna szklana, statyw do elektrody, czujnik temperatury, pomiar ph, temperatury, potencjału redox. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 6 zamówienia: Część 6 wytrząsarka (kołyska laboratoryjna) 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Wstrząsarki i akcesoria Wytrząsarka uniwersalna kołyskowa (kołyska laboratoryjna), dwupoziomowa, ze stolikiem antypoślizgowym z uchwytami; Wytrząsarka powinna posiadać szeroki zakres prędkości obrotowej, regulację czasu mieszania, możliwość regulacji częstotliwości mieszania i amplitudy wychylenia, możliwość pracy w zakresie temperatur przynajmniej od 4 C do 40 C. Dane techniczne Zasilanie dostosowane do norm europejskich- 230 V, 50 Hz Pobór mocy nie powinien przekraczać 20 VA Płynna regulacja częstotliwości wychyłu nie gorsza niż 2-60 cykli/min Min prześwit między platformami 90 mm Dopuszczalne obciążenie stołu 1,5 kg Wymiary stołu (platformy): min 200 x 250 mm; max 300 x300 mm Strona 5 z 41

6 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 7 zamówienia: Część 7 lodówko-zamrażarka 2 sztuki - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Chłodziarki i zamrażarki Chłodziarko-zamrażarka 2 sztuki wolnostojąca, o pojemności całkowitej netto 300 l +/- 20l Dane techniczne wysokość max 190 cm, szerokość 60 cm +/- 5cm, głębokość min 55 cm klasa energetyczna A+ (urządzenie o niskim zużyciu prądu), klasa klimatyczna N urządzenie powinno zawierać powłokę antybakteryjną i oświetlenie wnętrza czynnik chłodzący R600a Urządzenie powinno umożliwiać obustronny montaż drzwi, konstrukcja dwudrzwiowa, a także powinno posiadać szklane półki z możliwością regulacji wysokości Chłodziarka Pojemność netto min 220 l Rozmrażanie automatyczne Półki przynajmniej 4 szklane, regulacja wysokości półek Wyposażenie : min 1 pojemnik stojący i 5 balkoników na drzwiach oraz podwieszany pojemnik pod półką, Zamrażarka Klasa zamrażania umożliwiająca mrożenie do przynajmniej -18 st C zdolność zamrażania nie gorsza niż 6 kg/24h zdolność utrzymywania temp. przynajmniej 19 godz. Min 3 szuflady o przezroczystym froncie Rozmrażanie manualne 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 8 zamówienia: Część 8 zestaw narzędzi chirurgicznych 9 zestawów - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Skalpele i noże chirurgiczne; Nożyczki; Dentystyczne łopatki, pęsety i narzędzia do formowania wosku Zestaw narzędzi chirurgicznych z metalu do preparatyki tkanek; Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku Strona 6 z 41

7 Każdy zestaw powinien zawierać minimum po 1 szt: -nożyczki operacyjne proste, ostre/ostre -nożyczki operacyjne proste, ostre/tępe -nożyczki operacyjne Joseph, proste -pincety anatomiczne proste długość: min 14cm, max 16cm -pincety anatomiczne wąskie, proste długość: min 14cm, max 16cm -pincety anatomiczne wąskie, odgięte długość: min 14cm, max 16cm -pincety chirurgiczne do szwów zagięte długość: min 10cm, max 13cm -pincety chirurgiczne do szwów proste długość: min 10cm, max 13cm -skalpele chirurgiczne stałe długość 20cm -łopatki do cementu -2 uchwyty do skalpela (nr 3 i 4) -ostrza do skalpeli nr 3 (min 2 różne) i 4 (min 2 różne) 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 9 zamówienia: Część 9 komplet pipet automatycznych w zakresie od 0,2 ul do 1000 ul 6 kompletów - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pipety i akcesoria laboratoryjne Każdy komplet pipet automatycznych o zmiennej (regulowanej) pojemności, z wyrzutnikiem końcówek; autoklawowalnych, w każdym zestawie 4 pipety o odmiennej pojemności: od 0,5 do 10 ul., od 2 do 20 ul, od 10 do 100 ul, od 100 do 1000 ul. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 10 zamówienia: Część 10 komplet pipet automatycznych w zakresie od 1 do 10 ml 6 kompletów - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pipety i akcesoria laboratoryjne Każdy komplet pipet automatycznych o zmiennej (regulowanej) pojemności, z wyrzutnikiem końcówek; w każdym zestawie 2 pipety o odmiennej pojemności: od 1 do 5 ml i od 1 do 10 ml Strona 7 z 41

8 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 11 zamówienia: Część 11 wirówka laboratoryjna 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Wirówki laboratoryjne i akcesoria Wirówka laboratoryjna z wyposażeniem, wirnik horyzontalny 4x 200ml, z pojemnikami na wkładki redukcyjne, wkładki redukcyjne 5 x 15ml (minimum 4 szt) i 50 ml ( minimum 4 szt). Zasilanie 230V 50/60Hz; Max prędkość obrotów przynajmniej 5000obr./min; RCF 4075xg, max promień R =15,6cm. Maksymalne wymiary wirówki: 510x410x370mm, ciężar nie powinien przekraczać 35kg 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 12 zamówienia: Część 12 zestaw do elektroforezy płytowej z zapasowym zasilaczem 1 zestaw - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Aparatura kontrolna i badawcza Podwójny zestaw do elektroforezy płytowej z dwoma zasilaczami: pole rozdziału powinno wynosić 10 x 9 cm komora z elektrodami platynowymi i uszczelkami silikonowymi przynajmniej 2 komplety szyb ze szkła float o wymiarach 10x9 cm przynajmniej 2 komplety przekładek teflonowych 1 mm, minimum 2 grzebienie teflonowe 1mm/10 studzienek Komplet klamer, kable łączące z zasilaczem Pokrywa wentylacyjna Zestaw do elektrotrasferu białek i kwasów nukleinowych z wyposażeniem: możliwość równoległego transferu przynajmniej z dwóch żeli o wymiarach do 10 x 8 cm komora elektroforetyczna z dwiema platynowymi elektrodami 2 kasety montażowe z zamknięciem (10x8 cm) gąbki mineralne do kaset pokrywa do aparatu; kable zasilające; Zasilacze Moc: 120 W Napięcie: 300 V Natężenie : 400mA 2 osobne wyświetlacze Stabilizacja napięcia/natężenia Automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku braku zasilania Zakres temperatury pracy : 0 C do 40 C Strona 8 z 41

9 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych w odniesieniu do części 13 zamówienia: Część 13 wytrząsarka z funkcją inkubacji 1 sztuka - oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Wstrząsarki inkubacyjne Wytrząsarka laboratoryjna z inkubacją i termoregulacją ( inkubator z wbudowaną wytrząsarką orbitalną ), Środowiskowa wytrząsarka z inkubacją z termoregulacją, orbita co najmniej 10mm +/- 5% - zakres obrotów: min obr./min. - zakres ustawienia temperatury min C; - stabilność temperatury: +/- 0,5 C - sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LCD - wbudowany timer z alarmem dźwiękowym min. od 1minuta d 96 godzin lub praca ciągła - obudowa z wytrzymałego przeźroczystego tworzywa - max. obciążenie nie mniej niż 2,5kg; - wymiary nie więcej niż 34x34x44 - wyposażenie: > moduł uniwersalny z regulowanymi uchwytami na różne typy szkła o wymiarze nie mniej niż 26x18cm > moduł z uchwytami na kolby ml nie mniej niż 6 miejsc > moduł uniwersalny na probówki o max. średnicy 30mm nie mniej niż 88 miejsc > moduł zewnętrzny utrzymania temperatury o pojemności nie mniej niż 8 l z utrzymaniem temperatury do 100 C, z dokładnością nie gorszą niż +/- 0,1 C 17. Wymogi zamawiającego i dodatkowe informacje dla przedmiotu zamówienia: a) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zapisów z pkt.18) siwz, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. a) Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty również koszty transportu i dostawy do siedziby odbiorcy i użytkownika, tj. do Pracowni Biologii Komórki (P40), Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. b) We wszystkich częściach postępowania, z wyłączeniem części: 7, 8, 9, 10 - instalacja (montaż) aparatury w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz przeszkolenie personelu naukowego Zamawiającego w Strona 9 z 41

10 niezbędnym do pracy zakresie, powinny nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili ich dostawy. c) Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy (nieużywany) i w oryginalnych opakowaniach. d) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE co potwierdza oświadczenie złożone przez wykonawcę na formularzu oferty, deklaracje zgodności aparatury z normą CE Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z aparaturą. 18. Wymagania dotyczące gwarancji dla wszystkich części przedmiotu zamówienia: a) W zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja, natomiast w zakresie części 8, 12, 13 wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja: na każde urządzenie wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (licząc od daty oddania urządzenia do eksploatacji - tj. od daty zainstalowania, uruchomienia i przetestowania przedmiotu zamówienia), b) Gwarancja obejmuje m.in. nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) bieżącą konserwację, serwis i przeglądy techniczne wynikające z warunków gwarancji i naprawę w okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania (gwarancja onsite), c) Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. d) Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu, bądź koszty przesyłki urządzenia lub elementu przeznaczonego do naprawy, e) Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji, f) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze technicznym przedmiotu umowy. g) Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem lub e- mailem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni, dopuszcza się możliwość przesłania urządzenia lub elementu, który uległ awarii do wskazanego przez wykonawcę serwisu, w takim przypadku: koszty transportu Strona 10 z 41

11 w okresie gwarancji pokrywa wykonawca a terminy liczone są od momentu dostarczenia wysłanego urządzenia lub elementu. h) Czas reakcji na zgłoszenie wady (usterki) (przyjazd i diagnoza: przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy owe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, faksowego lub owego) z wyłączeniem dni wolnych od pracy, obsługa serwisowa w dni robocze w godzinach od 8.00 do i) Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, j) W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy, k) W przypadku gdy wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, l) W przypadku gdy wykonawca nie zastosuje się do powyższych punktów zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, m) Karty gwarancyjne muszą być dostarczone dla każdego urządzenia osobno. Każdy element zamówienia należy traktować jako osobną całość i musi zostać dostarczony jako urządzenie kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. n) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. o) Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utarty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej). p) Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi i eksploatacji. q) Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. r) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Każdy wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez Strona 11 z 41

12 niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowane urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe z zachowaniem pełnej zgodności binarnej i systemowej. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń i elementów z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.) 20. Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy. 21.Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej i może być przekazywany nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej SIWZ jest nieodpłatna, a wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. 22. W przypadku gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 23. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w zakresie przewidzianym we wzorze umowy, przy zachowaniu niezmiennej ceny 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 sierpnia 2012 r. 5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy PZP: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Strona 12 z 41

13 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który oprócz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5) 1.1 5) 1.4 niniejszej SIWZ równocześnie wykaże, iż nie zachodzą względem niego podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia dołączonego do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ, oraz innych oświadczeń i/lub dokumentów dołączonych do oferty. 6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz forma dokumentów. 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (część I) do formularza oferty; wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub występowania podczas realizacji zamówienia np. jako podwykonawca jeżeli dotyczy. w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 1.3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (część II) do formularza oferty; wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich; 1.4. Aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do Strona 13 z 41

14 wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składane zgodnie z pkt 6)1.3 specyfikacji; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących wykonawcami w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy PZP; gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich Aktualną na dzień składania ofert informację z Krajowego Rejestru Karnego (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dotyczącą podmiotów zbiorowych w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy PZP (tj. wspólnicy, partnerzy, komplementariusze, urzędujący członkowie organu zarządzającego), mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie Strona 14 z 41

15 złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentu, o którym mowa w pkt 6) 1.4 6) 1.6 i 6) 1.8 niniejszej SIWZ, zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); a odpowiednio dla wymaganego treścią SIWZ dokumentu opisanego w pkt 6)1.7 składa: d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) przy czym, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów dotyczy każdego z nich Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów opisanych w pkt 6)1.10, wykonawca zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 6) 1.11, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (w charakterze podwykonawców), zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6) 1.3 6) 1.9 SIWZ z uwzględnieniem zapisów pkt 6) 1.9 6) 1.12 SIWZ. A. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą Strona 15 z 41

16 1, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, których wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. oraz inne dokumenty tj.: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wraz z załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji Dowód wniesienia wadium odpowiednio dla całości/ części/ kilku części przedmiotu zamówienia Szczegółowa kalkulacja cenowa wszystkich oferowanych urządzeń i elementów z podaniem ceny jednostkowej i sumarycznej netto, wartość i/lub wysokość (wysokości) i kwotę (kwoty) należnego podatku od towarów i usług VAT, skalkulowane przy uwzględnieniu wymagań i zapisów pkt. 12 SIWZ i jej załączników, w tym także doświadczenia zawodowego wykonawcy; Szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne oferowanej aparatury (prospekty, foldery, katalogi producenta itp. w polskiej lub angielskiej wersji językowej, certyfikaty, zaświadczenia ISO), pozwalające na ocenę zgodności oferowanej aparatury oraz jej parametrów z wymaganiami SIWZ). Wykonawca składający ofertę równoważną jest obowiązany do wykazania równoważności Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony zakres rzeczowy części zamówienia (czynności, usług i/lub dostaw) przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę(ów), wraz z fakultatywnym (nieobowiązkowym) podaniem ich nazw (firm), adresu i telefonu Oświadczenie złożone przez wykonawcę na formularzu oferty o spełnieniu przez oferowaną aparaturę norm certyfikatu bezpieczeństwa CE; kopie certyfikatu lub deklaracji zgodności należy dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia; 2. Forma dokumentów Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 41

17 2.2. Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym dopuszcza się załączenie opisów technicznych i/lub funkcjonalnych przedmiotów zamówienia lub katalogów producentów, certyfikatu CE, deklaracji zgodności, wydruki ze strony producenta lub oświadczenie producenta w języku angielskim. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 6) 1.11, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 7) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faksu lub drogą elektroniczną, z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniona jest mgr Agnieszka Zubel; ul. Gołębia 6/2, Kraków, tel ; ; fax ; Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 i nast. ustawy PZP. 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia wadium. Wykonawca najpóźniej Strona 17 z 41

18 w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, musi wnieść wadium: w odniesieniu do części 1 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych). w odniesieniu do części 2 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych). w odniesieniu do części 3 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 4 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 5 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 6 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 7 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 8 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 9 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 10 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 11 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 12 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). w odniesieniu do części 13 przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego: nr IBAN: PL nr SWIFT: PKO PP LPW Strona 18 z 41

19 4. Szczegółowe zasady wnoszenia, zwrotu, zatrzymania lub ponownego wniesienia wadium określa art. 46 ustawy PZP. 5. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podpisana przez niego winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 9) Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odpowiednio do całości/ części/ kilku części przedmiotu zamówienia. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym dopuszcza się załączenie opisów technicznych i/lub funkcjonalnych przedmiotów zamówienia lub katalogów producentów, kserokopie certyfikatów CE, deklaracji zgodności, wydruki ze strony producenta lub oświadczenie producenta w języku angielskim. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. Dokumenty, o których mowa w pkt 6) 1.9 6) 1.11 siwz, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski, poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 4. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę odpowiednio dla całości / części/ kilku części przedmiotu zamówienia. 5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, Wymagane przez zamawiającego dokumenty przetargowe przedkładane wraz z ofertą Strona 19 z 41

20 muszą być składane w formie przewidzianej postanowieniami pkt. 5) i 6) niniejszej SIWZ 6. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy lub czytelnym podpisem. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: a. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; b. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; c. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; d. w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum czyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez pozostałych uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; e. w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 12. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia Strona 20 z 41

21 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.). 13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków, II p., w terminie do dnia 11 lipca 2012 r. do godziny 12: Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11)1. SIWZ, która zostanie opatrzona pieczęcią adresową Wykonawcy i będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta na zakup i dostawę wyposażenia Pracowni Biologii Komórki (P40), w ramach projektu pn: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez UE ze środków EFRR POIiŚ nie otwierać przed dniem 11 lipca 2012 r. godz. 12:05, nr postępowania: CRZP/UJ/ 289/2012, cześć.. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11 lipca 2012 r. o godzinie 12:05 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębia 6/2, Kraków, II p. 6. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości zamówienia. 9. Informacje, o których mowa w pkt 11)7 i 8. SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Strona 21 z 41