REGULAMIN PROGRAMU Chwytaj dzień po dniu z Pampers w Real POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU Chwytaj dzień po dniu z Pampers w Real POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU Chwytaj dzień po dniu z Pampers w Real POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Chwytaj dzień po dniu z Pampers w Real (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , nr NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. Koordynatorem Programu jest Real, Sp. z o.o. i Spółka, Spółka komandytowa, al. Krakowska 61, Warszawa. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi Programu (zwanemu dalej Uczestnikiem ) przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania w przypadkach przewidzianych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem ) uczestnictwo w Programie nie jest możliwe. Dane osobowe Uczestników są zbierane jedynie do celów postępowania reklamacyjnego w zakresie określonym w pkt 25 Regulaminu, i po rozpatrzeniu reklamacji są usuwane przez Administratora. Wszelka korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., ul. Algierska 24 b, Warszawa. 3. Program rozpoczyna się i trwa do dnia z zastrzeżeniem, że ostatecznym dniem przyznania gratisu jest dzień lub dzień, w którym skończył się zapas płyt DVD w hipermarkecie Real, w którym dokonano zakupów 2 wymaganych produktów. Gratisy wydawane są od roku do r po spełnieniu warunków opisanych w pkt Uczestnikami są osoby fizyczne, które w dowolnym hipermarkecie sieci Real w trakcie trwania Programu spełniły następujące warunki: a. dokonały ważnego i skutecznego zakupu minimum dwóch produktów pieluszek Pampers Active Baby lub Pampers Premium Care. 5. Partnerami Programu są następujące spółki: a) Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o., (z marką Pampers ) ul. Zabraniecka 20, Warszawa 6. W Programie jest dostępna jedna kategoria nagród (3 rodzaje płyt DVD z filmikami instruktażowymi dotyczącymi fotografii dziecięcej). 7. Uczestnicy mogą odbierać gratisy/ nagrody natychmiastowe zgodnie z postanowieniami pkt. 10, w hipermarketach Real uczestniczących w Programie bezpośrednio w Punkcie

2 obsługi klienta. Nagroda może być wydana jedynie w hipermarkecie Real w którym dokonano zakupu dwóch wymaganych produktów. Lista hipermarketów Real uczestniczących w Programie znajduje się w załączniku nr 1. PRZYZNANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH 8. W Programie dostępne są 3 rodzaje nagród natychmiastowych. Nagrody natychmiastowe przyznawane są według poniższych zasad: Za jednorazowy zakup minimum 2 opakowań pieluszek objętych programem uczestnik otrzymuje 1 płytę DVD z filmikami instruktażowymi, za zakup 4 produktów otrzymuje 2 płyty DVD, a za zakup 6 opakowań 3 płyty DVD. Jeśli Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu Produktów w ilości większej niż dwa opakowania może dostać odpowiadającą ilości zakupu ilość nagród natychmiastowych, lecz nie więcej niż 3 nagrody natychmiastowe. (przykład: za zakup 4 paczek produktów objętych promocją Uczestnik otrzymuje 2 płyty DVD a za zakup 6 paczek 3 płyty DVD) Warunkiem przyznania nagrody natychmiastowej jest przedstawienie przez Uczestnika Koordynatorowi Dowodu Zakupu Produktów objętych Programem. 9. Dowód Zakupu nie może być użyty do ponownego odbioru nagród natychmiastowych. Koordynator po wydaniu nagrody natychmiastowej oznacza na Dowodzie Zakupu jego wykorzystanie w niniejszym Programie. 10. W przypadku, gdy wartość zakupu przewyższa wartość wymaganą dla otrzymania przez Uczestnika nagrody natychmiastowej, a nie stanowi wielokrotności tej wartości, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wykorzystania nadwyżki. Zwrot produktów oznacza również konieczność zwrotu nagrody natychmiastowej. Zwroty dokonywane są zgodnie z zasadami obowiązującymi przy dokonywaniu zwrotów w sieci Real. Nagroda może być wydana jedynie w tym samym hipermarkecie sieci Real, w którym dokonano zakupu. 11. Nagrody natychmiastowe można odbierać w godzinach otwarcia hipermarketów Real w terminie wskazanym w pkt Każdy Dowód Zakupu min. 2 paczek pieluszek Pampers można użyć jako podstawę do otrzymania nagrody natychmiastowej tylko jednokrotnie. 13. Wszystkie Dowody Zakupu powinny być całkowicie czytelne, aby mogły zostać poddane procedurze weryfikacyjnej, co oznacza, że musi być wyraźnie widoczna data zakupu, adres sklepu, nazwa produktu, wartość zakupu produktu. Przy czym, Dowód Zakupu musi spełniać te warunki w momencie odebrania go przez Koordynatora. 14. Dowody Zakupu nie spełniające wymagań z pkt. 13, nie zostaną uwzględnione przy wydaniu nagród natychmiastowych.

3 15. W przypadku nieczytelności Dowodu Zakupu, nagrody natychmiastowe zostaną przyznane również na podstawie duplikatu Dowodu Zakupu wydanego przez Real i potwierdzonego pieczątką Real. Przy czym ani Organizator, ani Koordynator nie mają obowiązku pozyskania takiego duplikatu na rzecz Uczestnika. 16. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników przedstawi ten sam Dowód Zakupu, prawo do nagrody natychmiastowej uzyskuje Uczestnik, który jako pierwszy doręczył Koordynatorowi Dowód Zakupu. NAGRODY W PROGRAMIE 17. W Programie przewidziano następujące ilości nagród: Nagrody natychmiastowe: 3 rodzaje płyt DVD ( łącznie szt) 18. Wartość rynkowa jednej nagrody w Programie wynosi 20zł brutto. ( Łączna wartość rynkowa nagród wynosi zł brutto). 19. Ilość nagród w Programie jest ograniczona do puli, o której mowa w punkcie W przypadku, gdy wyczerpie się pula nagród, Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli na potrzeby Programu. 21. Wizerunki nagród na materiałach reklamowo promocyjnych są jedynie przykładowymi ilustracjami i mogą nieznacznie (np. co do koloru) odbiegać od rzeczywistego wyglądu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o statusie jego zgłoszenia, a także o decyzji przyjęcia, lub odrzucenia zgłoszenia na podstawie Regulaminu. Koordynator informuje o statusie zgłoszenia tylko w przypadku wyraźnego, pisemnego zapytanie ze strony Uczestnika. 23. Wszelkie reklamacje w trakcie trwania Programu, Uczestnik może zgłosić pisemnie na adres: Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 24 b, Warszawa, z obowiązkowym dopiskiem Chwytaj dzień po dniu z Pampers w Real. 24. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Programu. Reklamacje dotyczące otrzymanej nagrody mogą zostać zgłoszone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Uczestnika. Reklamacje złożone w innych terminach nie będą rozpatrywane. 25. Reklamacje rozpatruje Koordynator w porozumieniu z Organizatorem. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora o którym mowa w pkt. 1), z dopiskiem na kopercie: Chwytaj dzień po dniu z Pampers

4 reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres e mail,, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 26. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od daty doręczenia Koordynatorowi reklamacji. 27. Dodatkowo, wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu, Uczestnik może zgłosić w trakcie trwania Programu telefonicznie pod numer tel.: (koszt połączenia według taryfy operatora) w godz. 09:00 17:00 lub za pomocą wiadomości e mail oraz pod adresem: 28. Nagrody w Programie są gwarantowane do czasu ich wyczerpania. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

5 Załącznik 1: Lista hipermarketów Real REAL Legnica Legnica ul. Fabryczna 3 REAL Lubin Lubin ul. Jana Pawla II 3 REAL Wrocław Wrocław ul. B.Krzywoustego 126 REAL Zgorzelec Zgorzelec ul. Slowianska REAL Czeladź Czeladź ul. Będzińska 80 REAL Częstochowa Częstochowa ul. Kisielewskiego 8/16 REAL Sosnowiec Sosnowiec ul. Baczyńskiego 2 REAL Wałbrzych Wałbrzych ul. Kusocinskiego 4 REAL Bytom Bytom ul. Strzelców Bytomskich 96 REAL Opole Sosnkowskiego Opole ul. Sosnkowskiego 16 REAL Opole Wrocławska Opole ul. Wrocławska 154 REAL Zabrze Pl.Teatralny Zabrze ul. Plac Teatralny 12 REAL Zabrze Szkubacza Zabrze ul. Szkubacza REAL Rybnik Rybnik ul. Kotucza 100 REAL Łódź Manufaktura Łódź ul. Karskiego 5 REAL Łódź Włókniarzy Łódź ul. Jana Pawła II 30 REAL Kraków Al.Pokoju Kraków ul. Al.Pokoju 67 REAL Kraków Komorowskiego Kraków ul. Gen.B.Komorowskiego REAL Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20 REAL Dąbrowa Górnicza Katowicka Dąbrowa Górnicza ul. Katowicka 1 REAL Dąbrowa Górnicza Pogoria Dąbrowa Górnicza ul. Jana III Sobieskiego 6 REAL Tychy Tychy ul. Bielska 107 REAL Katowice Katowice ul. Pułaskiego 60 REAL Mysłowice Mysłowice ul. Katowicka 75 REAL Rzeszów Rzeszów ul. Witosa 21 REAL Kielce Kielce ul. Radomska 20C REAL Nowy Sącz Nowy Sącz ul. Gorzkowska 32 REAL Szczecin Galaxy Szczecin ul. Wyzwolenia18 REAL Szczecin Ku Słońcu Szczecin ul. Ku Sloncu 68B REAL Szczecin Struga Szczecin ul. Struga 36 REAL Gdańsk Kołobrzeska Gdańsk ul. Kolobrzeska 32 REAL Słupsk Słupsk ul. Szczecinska 6 REAL Poznań Bukowska Poznań ul. Bukowska 156 REAL Poznań Szwajcarska Poznań ul. Szwajcarska 14 REAL Gdańsk Osowa Gdańsk ul. Spacerowa 48 REAL Gdynia Gdynia ul. Śląska 142 REAL Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Kruszwicka 1 REAL Grudziądz Grudziądz ul. Poludniowa 8 REAL Toruń Grudziądzka Toruń ul. Grudziądzka 162 REAL Toruń Zółkiewskiego Toruń ul. Zółkiewskiego 15 REAL Włocławek Włocławek ul. Cmentarna 10 REAL Olsztyn Olsztyn ul. Sikorskiego 2B REAL Łódź Brzezińska Łódź ul. Brzezinska 27/31 REAL Łódź Piłsudskiego Łódź ul. Piłsudskiego 92 REAL Warszawa Janki Warszawa ul. Mszczonowska 3 REAL Warszawa Marki Marki ul.piłsudskiego 1

6 REAL Warszawa Okęcie Warszawa ul. Al.Krakowska 61 REAL Lublin Lublin ul. Witolda Chodźki 14 REAL Warszawa Praga Warszawa ul. Jubilerska 1/3 REAL Warszawa Ursynów Warszawa ul. Puławska 427 REAL Radom Radom ul. Grzecznarowskiego 28 REAL Warszawa Wola Warszawa ul. Połczyńska 4 REAL Białystok Białystok ul. Miłosza 2 REAL Tarnów Tarnów Ul.Błonie 2 REAL Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Al. gen. Sikorskiego 13/17 REAL Radom Żółkiewskiego Radom Ul. Żółkiewskiego 4 REAL Jelenia Góra Jelenia Góra Ul. Jana Pawła II 51

WIELKA AKCJA KOLEKCJONERSKA W SKLEPACH REAL N ERSKA W SKLEPACH REAL 0 ARTYKUŁÓW UEFA EURO 2012TM DO ZEBRANIA PONAD 300 ARTYKUŁÓW UEFA EURO 2012TM

WIELKA AKCJA KOLEKCJONERSKA W SKLEPACH REAL N ERSKA W SKLEPACH REAL 0 ARTYKUŁÓW UEFA EURO 2012TM DO ZEBRANIA PONAD 300 ARTYKUŁÓW UEFA EURO 2012TM N ERSKA W SKLEPACH REAL 0 ARTYKUŁÓW UEFA EURO 2012TM HIPERMARKET SPRZEDAWCA SPRZEDAJĄCY PRODUKTY PRODUKTÓW LICENCYJNE WIELKA AKCJA Oficjalne maskotki pluszowe UEFA Euro 2012TM dostępne w naszych sklepach.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na wszystkie rowery

Regulamin promocji 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na wszystkie rowery Regulamin promocji 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na wszystkie rowery 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs rysunkowy Toy Story czerwiec 2010

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs rysunkowy Toy Story czerwiec 2010 REGULAMIN KONKURSU Konkurs rysunkowy Toy Story czerwiec 2010 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest The Walt Disney Company (Polska) sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

szt. szt. szt. zest. Oferta ważna od do r. Pędzel ławkowiec wym.: 170x70 mm Folia gruba, wym.

szt. szt. szt. zest. Oferta ważna od do r.  Pędzel ławkowiec wym.: 170x70 mm Folia gruba, wym. Oferta ważna od 21.07 do 30.07.2017 r. 3 09 2 69 5 Folia gruba, wym.: 4x5 m 7 59 99 Pędzel ławkowiec wym.: 170x70 mm 7 69 6 99 zest. Pędzle, zestaw 5 sztuk 12 99 9 99 Farba BIANCO, 5 l cena za 1 l - 2,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w REAL

REGULAMIN KONKURSU Milka w REAL REGULAMIN KONKURSU Milka w REAL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w REAL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Hero Factory w sieci Real z dnia 11 lipca 2012 r.

Regulamin Konkursu LEGO Hero Factory w sieci Real z dnia 11 lipca 2012 r. Regulamin Konkursu LEGO Hero Factory w sieci Real z dnia 11 lipca 2012 r. 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Hero Factory w sieci sklepów Real (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w sieci sklepów Real Konkurs Żywiec Zdrój Smako-Łyk - dopełnia smak każdego posiłku 2011

Regulamin konkursu w sieci sklepów Real Konkurs Żywiec Zdrój Smako-Łyk - dopełnia smak każdego posiłku 2011 Regulamin konkursu w sieci sklepów Real Konkurs Żywiec Zdrój Smako-Łyk - dopełnia smak każdego posiłku 2011 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Żywiec Zdrój Smako-Łyk - dopełnia smak każdego

Bardziej szczegółowo

zł., zwana dalej Organizatorem.

zł., zwana dalej Organizatorem. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MOCNE PIĄTKI (dalej: Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1. Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą MOCNE PIĄTKI, dalej zwana Promocją. 2. Organizatorem Promocji jest Auchan

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: 10 ŻYCZEŃ DO SPEŁNIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: 10 ŻYCZEŃ DO SPEŁNIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: 10 ŻYCZEŃ DO SPEŁNIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą 10 życzeń do spełnienia ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Tetra Pak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna poczta WINIARY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się sprzedaż premiowa pod nazwą Świąteczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wakacje w Real (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Wakacje w Real (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Wakacje w Real (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Wakacje w Real (dalej zwanego Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest 4FRAME Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą

Regulamin konkursu pod nazwą Regulamin konkursu pod nazwą Żywiec Zdrój Siła z gór Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Żywiec Zdrój Siła z gór Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ NAKLEJKOMANIA

REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ NAKLEJKOMANIA REGULAMIN AKCJI HANDLOWEJ NAKLEJKOMANIA Postanowienia Ogólne 1. Akcja handlowa, dalej zwana Akcją, prowadzona będzie pod nazwą Naklejkomania. 2. Organizatorem Akcji, zwanym w dalszej części niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris

Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą: Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 lipca 2016r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan

Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan Regulamin promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w karcie kredytowej Auchan, zwanej dalej promocją.

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Regulamin konkursu pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Siła orzeźwienia Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 10% rabatu na laptopy i komputery (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Magiczne Święta z Disney Tsum Tsum (dalej:,,regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Magiczne Święta z Disney Tsum Tsum (dalej:,,regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Magiczne Święta z Disney Tsum Tsum (dalej:,,regulamin ) 1. 1. Organizatorem akcji promocyjnej Magiczne Święta z Disney Tsum Tsum (dalej:,,promocja ) jest Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Fairy i AmbiPur w Real. Pomóż wyjechać dzieciom z Domu Dziecka na ferie

REGULAMIN KONKURSU. Fairy i AmbiPur w Real. Pomóż wyjechać dzieciom z Domu Dziecka na ferie REGULAMIN KONKURSU Fairy i AmbiPur w Real. Pomóż wyjechać dzieciom z Domu Dziecka na ferie 1. Organizatorem konkursu Fairy i AmbiPur w Real (zwanego dalej Konkursem ) jest MS Services Sp. z o.o., ul. Bociana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Większy opłaca się bardziej - rabat przy zakupie telewizora 55" i większego (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Partnerstwo strategiczne z Sodexo -Rabaty (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Partnerstwo strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą. PIJĘ WODĘ ZIMĄ, BO Promocja w REAL

Regulamin konkursu pod nazwą. PIJĘ WODĘ ZIMĄ, BO Promocja w REAL Regulamin konkursu pod nazwą PIJĘ WODĘ ZIMĄ, BO Promocja w REAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Piję wodę zimą, bo Promocja w REAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ MIKSUJEMY Z REALEM. 1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą MIKSUJEMY Z REALEM ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ MIKSUJEMY Z REALEM. 1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą MIKSUJEMY Z REALEM ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ MIKSUJEMY Z REALEM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą MIKSUJEMY Z REALEM ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Mokate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon z żarówką LED w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon z żarówką LED w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 września 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 października 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 września 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zwrot do 60 pln blendery Braun (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon LG K9, K11, G7 FIT, G6 z rabatem do 200 zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon LG

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Teraz płacisz jedną czwartą ceny, a resztę za pół roku w jednej racie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 stycznia 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbary SAMSUNG z rabatem do 30% przy zakupie z TV Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 grudnia 2018 roku

REGULAMIN AKCJI Soundbary SAMSUNG z rabatem do 30% przy zakupie z TV Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 grudnia 2018 roku REGULAMIN AKCJI Soundbary SAMSUNG z rabatem do 30% przy zakupie z TV Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 grudnia 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbary SAMSUNG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybrane pralki Bosch i Siemens z 5-letnim pakietem serwisowym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 lipca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł Regulamin promocji Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł, dalej zwana Promocją. Warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto Intro i otrzymaj bilet do Kina zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody!

REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! REGULAMIN PROMOCJI Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kupuj banany Chiquita i odbieraj nagrody! (dalej Promocja ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Do każdej wersji gry Battlefield V steelbook gratis (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Do każdej wersji gry Battlefield V steelbook gratis (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Do każdej wersji gry Battlefield V steelbook gratis (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 grudnia 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Do każdej wersji gry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Aż do 50 rat 0% na artykuły dużego AGD i telewizory! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Akcja 3 kg kawy do ekspresów automatycznych (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Akcja 3 kg kawy do ekspresów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Black Friday (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 listopada 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Black Friday (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ De longhi 4 kg kawy gratis do wybranych ekspresów (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem De longhi

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja Skomponuj swój zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym

Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym Regulamin promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 4 raty 0% w kredycie ratalnym, zwanej dalej promocją. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI AGD W ZESTAWIE TANIEJ DO 15% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018 r ================================================================================ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zestawy na Duże AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestawy na Duże AGD (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Telewizor Sharp - podwójna radość z oglądania (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Telewizor Sharp - podwójna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W ZESTAWIE TANIEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 stycznia 2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem W ZESTAWIE TANIEJ (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja przedsprzedażowa Huawei Watch GT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 29 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja przedsprzedażowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skomponuj swój zestaw z markami Whirlpool, Hotpoint, Indesit (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skomponuj swój zestaw z markami Whirlpool, Hotpoint, Indesit (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 sierpnia 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skomponuj swój zestaw z markami Whirlpool, Hotpoint, Indesit (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei Mate 20 i Mate 20 pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 3 grudnia 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon Huawei

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 14 czerwca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem KRUPS Evidence Cash Back Lato (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 150 wydajesz 20 dostajesz SKLEP STACJONARNY 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 150 wydajesz 20 dostajesz zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Zasady Akcji promocyjnej

Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspres Siemens + 4 kg kawy Lavazza (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ekspres Siemens + 4 kg kawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real"

Regulamin promocji pod nazwą Philips taniej w Real Regulamin promocji pod nazwą "Philips taniej w Real" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Philips taniej

Bardziej szczegółowo

Regulaminy promocji 4 i 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na rowery i 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na rowery. Regulamin promocji

Regulaminy promocji 4 i 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na rowery i 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na rowery. Regulamin promocji Regulaminy promocji 4 i 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na rowery i 4 i 10 rat 0% w kredycie ratalnym na rowery Regulamin promocji 4 i 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na rowery 1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Samsung Galaxy S9+ z pakietem usług (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Samsung Galaxy S9+ z pakietem usług (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2018 roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Samsung Galaxy S9+ z pakietem usług (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2018 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Samsung Galaxy S9+ z pakietem usług. (zwana

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r.

REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r. REGULAMIN AKCJI Halo, halo rabaty w ataku (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 lipca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Halo, halo rabaty w ataku (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Zasady Akcji promocyjnej

Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspres Siemens + 4 kg kawy Lavazza (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 4 czerwca 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ekspres Siemens + 4 kg kawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Smartfon Huawei P20lite i P20pro z tabletem w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Smartfon Huawei P20lite

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Drugi produkt AŻ 20% taniej! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Drugi produkt AŻ 20% taniej!

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja marketingowa Urządzenie Microsofot Surface w zestawie z klawiaturą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup Telewizor Samsung i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 stycznia 2019r.

REGULAMIN AKCJI Kup Telewizor Samsung i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 stycznia 2019r. REGULAMIN AKCJI Kup Telewizor Samsung i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 stycznia 2019r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup Telewizor Samsung i odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Więcej kupujesz więcej zyskujesz nawet do 70% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Więcej kupujesz więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Microsoft Surface GO w zestawie z pakietem Office (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 grudnia 2018 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Microsoft Surface GO w zestawie z pakietem Office (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 grudnia 2018 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Microsoft Surface GO w zestawie z pakietem Office (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 grudnia 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Microsoft Surface

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 20% na wybrane rolety dla Klubu Praktiker

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 20% na wybrane rolety dla Klubu Praktiker REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 20% na wybrane rolety dla Klubu Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą Rabat 20% na wybrane rolety dla

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ).

1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). REGULAMIN AKCJI PROMOCJYJNEJ Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Banany sch(ł)odzą latem!! (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek MM" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker.

REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. REGULAMIN PROMOCJI -15% dla Klubu Praktiker. 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą -15% dla Klubu Praktiker, zwanej dalej Promocją, organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Poranki dla dzieci

REGULAMIN Akcji Poranki dla dzieci REGULAMIN Akcji Poranki dla dzieci A. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ZPR Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-187 Warszawa, ul. Dęblińska 6, NIP 526-00-08-745,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r.

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r. REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 25 października 2018 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem 50 za 500 (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. i 4, 10 rat 0% w kredycie ratalnym na materace i kanapy. Regulamin promocji

Regulamin promocji. i 4, 10 rat 0% w kredycie ratalnym na materace i kanapy. Regulamin promocji Regulamin promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na materace i kanapy i 4, 10 rat 0% w kredycie ratalnym na materace i kanapy Regulamin promocji 4, 10 rat 0% w karcie kredytowej Auchan na materace

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r.

REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r. REGULAMIN AKCJI Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych rabatu (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lutego 2019 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Stare na Nowe zyskaj do 600 złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r.

REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r. REGULAMIN AKCJI Akcja P20 lite + karta podarunkowa 200 PLN (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 18 października 2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Akcja P20 lite + karta podarunkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 10 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto

Regulamin promocji 10 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto Regulamin promocji 10 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 10 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 5 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto

Regulamin promocji 5 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto Regulamin promocji 5 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych sklepach Norauto 1 Organizator promocji 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji 5 rat 0% w kredycie ratalnym w wybranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat w wysokości 3 rat i 3 miesiące nie płacisz (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 grudnia 2018r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Rabat

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na wybrane oświetlenie ogrodowe dla Klubu Praktiker

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na wybrane oświetlenie ogrodowe dla Klubu Praktiker REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ Rabat 15% na wybrane oświetlenie ogrodowe dla Klubu Praktiker 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą Rabat 15% na wybrane

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. 1. Definicje Przez użyte w niniejszym regulaminie

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. 1. Definicje Przez użyte w niniejszym regulaminie Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. 1. Definicje Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała

MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA KOD POCZTOWY 5asec Białystok CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 ul. Bohaterów Monte CH Auchan Bielsko Biała Cassino 421 43-300 Bielsko Biała CH Gemini Park ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle

Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle Regulamin konkursu Nadaj imiona pupilom Nestle 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nadaj imiona pupilom

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Kup telewizor Samsung i odbierz kartę podarunkową (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 października 2018 r. ========================================================================= 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo