Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni:"

Transkrypt

1 Warszawiacy na rowerach Raport badawczy Partnerzy medialni:

2 Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-10 Szczegółowe wyniki badania Struktura demograficzna Kontakt 49

3 Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach sierpnia 2014r. metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. Operatem losowania był panel internetowy SW Panel, a do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 15 do 85 lat. Wśród badanych 92,2% stanowili mieszkańcy Warszawy, z czego najliczniejsi byli mieszkańcy Pragi Południe (16,3%) oraz Mokotowa (12,2%). Zebrano łącznie 555 w pełni wypełnione kwestionariusze. Kwestionariusz wywiadu składał się z 13 pytań badawczych i został opracowany przez Research. SW Badania przeprowadzono na autorskim oprogramowaniu 3S zintegrowanym z panelem internetowym SWpanel.pl (dawniej StudentsWatch.pl).

4 Podsumowanie wyników (1/6) W pytaniu o korzystanie ze środków komunikacji, 67% badanych wskazało, że jeździ na rowerze, 41,6% - że jeździ samochodem, a 20,5% nie korzysta z żadnego z wymienionych środków. 29,1% respondentów korzysta na co dzień zarówno z roweru, jak i samochodu. Wśród badanych, którzy korzystają z rowerów, 65,4% odpowiedziało, że porusza się nimi na terenie Warszawy. Wśród osób korzystających z roweru na terenie Warszawy 90,7% odpowiedziało, że używa go rekreacyjnie, ponad połowa (52,7%) w celu dojazdu do/z pracy, 14,2% wyczynowo a 1,6% zarobkowo. Wśród osób dojeżdżających do pracy rowerem 23,6% odpowiedziało, że zajmuje im to mniej niż 2 godziny tygodniowo, a niewiele większy odsetek wskazał, że zajmuje im to od 2 do 4 godzin. Średnio badani wskazywali, że w tygodniu dojazd do lub z pracy zajmuje im 6,83 godz. Wśród badanych, którzy jeżdżą rowerem rekreacyjnie odsetek osób deklarujących, że spędzają w ten sposób od 2 do 4 godzin tygodniowo był większy o 5 punktów procentowych. Ponadto 30,5% wskazało, że spędza w ten sposób ponad 8 godzin tygodniowo, podczas gdy w grupie dojeżdżającej do pracy odsetek ten był o 8,2 punktów procentowych mniejszy. Średnio badani wskazali, że na rekreacyjną jazdę na rowerze poświęcają ponad 7 godzin tygodniowo. Wśród osób deklarujących, że jeżdżą na rowerze wyczynowo po 23% odpowiedziało, że poświęca na to mniej niż 2 godziny lub od 2 do 4 godzin. Średnio poświęcają na to 5,53 godziny w tygodniu. 7 osób odpowiedziało, że korzysta z roweru zarobkowo, z czego prawie 80% poświęca na to ponad 8 godzin tygodniowo.

5 Podsumowanie wyników (2/6) 36,6% badanych odpowiedziało, że ocenia nisko dostępność i liczbę ścieżek rowerowych w Warszawie, a 18,3% ocenia ten aspekt wysoko. Prawie połowa badanych przeciętnie ocenia dostępność ścieżek rowerowych w Warszawie. Najgorzej liczbę i dostępność ścieżek rowerowych w swojej dzielnicy oceniają mieszkańcy Wawra, Śródmieścia, Ochoty i Pragi-Południe. Najlepszą ocenę dostępności ścieżek rowerowych w swojej dzielnicy wystawili mieszkańcy Białołęki, Bemowa i Ursynowa. Odczucia mieszkańców dzielnic zgodne są z opiniami ogółu warszawiaków, którzy wskazali te same dzielnice w pytaniu o ocenę wyposażenia dzielnic w ścieżki rowerowe. Badani najlepiej ocenili pod względem wyposażenia w ścieżki rowerowe Ursynów (30,9%), Bemowo oraz Wilanów (po 11%). Według badanych dzielnice Warszawy z najgorszą siecią ścieżek rowerowych to Śródmieście (32,8%), Praga-Północ(13,7%) oraz Praga-Południe (8,6%). Połowa badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że ścieżki rowerowe w Warszawie są wykonane solidnie. Ze stwierdzeniem, że ścieżki rowerowe w Warszawie umożliwiają swobodne współdzielenie ich z innymi uczestnikami ruchu zgadza się 1/3 badanych, prawie 30% nie ma zdania, a nie zgadza się z tym 38% respondentów. 35,5% badanych odpowiedziało, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że warszawskie ścieżki rowerowe są rozmieszczone w odpowiedniej odległości od innych pasów ruchu. Z tym stwierdzeniem zgodziło się 34,5% respondentów. Prawie połowa badanych nie zgadza się, że stwierdzeniem, że ścieżki rowerowe w Warszawie pełne są dziur i ubytków. Ponad 60% respondentów nie uważa, że ścieżki rowerowe w Warszawie są odpowiedniej długości oraz że są ze sobą powiązane, tworzą gęstą sieć.

6 Podsumowanie wyników (3/6) Najlepiej oceniane przez mieszkańców dzielnice pod względem wyposażenia w ścieżki rowerowe są również wysoko oceniane pod względem solidności ścieżek. Ponad 40% mieszkańców Śródmieścia oraz Pragi-Południe, dzielnic najgorzej ocenionych pod względem wyposażenia w ścieżki, ocenia solidnie ścieżki rowerowe w tych dzielnicach. W większości mieszkańcy zarówno dobrze, jak i źle ocenianych pod względem wyposażenia w ścieżki rowerowe dzielnic nie zgadzają się ze stwierdzeniem, że ścieżki są pełne dziur i innych ubytków. Wyposażenie w ścieżki rowerowe na terenie Bemowa jest lepiej oceniane przez ogół badanych niż przez mieszkańców tej dzielnicy. Mieszkańcy Bemowa lepiej oceniają stan ścieżek rowerowych w swojej dzielnicy niż ich sieć i długość. Mieszkańcy Ursynowa są najbardziej zadowoleni z długości i sieci ścieżek oraz komfortu ich użytkowania (odległości od innych pasów ruchu i współdzielenia z innymi uczestnikami ruchu). Mieszkańcy Śródmieścia bardzie skarżą się na połączenie ścieżek rowerowych w jedną sieć niż na długość ścieżek. Wśród badanych poruszających się rowerem na terenie warszawy ponad 70% czuje się bezpiecznie poruszając się ścieżką rowerową. Na kontrapasie dla rowerzystów czuje się bezpiecznie 44,9% badanych a na chodniku 40%. Najmniej bezpiecznie badani czują się na jezdni prawie 60% z nich odpowiedziało, że nie czuje się bezpiecznie poruszając się tam na rowerze.

7 Podsumowanie wyników (4/6) Dla respondentów bardziej doskwierającym elementem podczas jazdy rowerem są inni współuczestnicy ruchu niż sama infrastruktura. Prawie połowa badanych (47,5%) wskazała na zagrożenie ze strony kierowców pojazdów (samochodów, autobusów, taksówek) a 27% wskazało pieszych. Respondenci skarżyli się głównie na zbyt dużą prędkość samochodów, nieuwagę i brak kultury kierowców oraz zbyt duży ruch na drogach. W przypadku pieszych najczęściej powtarzającym się zarzutem była ich obecność na ścieżkach rowerowych piesi korzystają z nich jak z chodników, po ścieżkach spacerują na przykład matki z wózkami. Badani wskazywali ponadto na nieuwagę pieszych, którzy wchodzą pod koła jadących rowerzystów. 19% respondentów wskazało jako zagrożenie podczas jazdy na rowerze złą infrastrukturę zbyt wąskie ścieżki rowerowe, z dziurami, wyłożone kostką Bauma, bez oświetlenia i znaków drogowych, wysokie krawężniki, słupki na ścieżkach. Ponadto wskazywano również na zbyt częste krzyżowanie się ścieżek rowerowych z chodnikami dla pieszych oraz brak pasów dla rowerów na drogach.

8 Podsumowanie wyników (5/6) Badani (11,8%) wskazywali również na samych rowerzystów jako zagrożenie podczas jazdy rowerem w Warszawie, przede wszystkim na ich zbyt dużą prędkość jazdy, brak uwagi i nieprzestrzeganie przepisów. 8,3% respondentów wskazało, że Warszawa ma za mało ścieżek rowerowych a przede wszystkim ich sieć jest źle zaplanowana ścieżki nagle się kończą, nie ma ich kontynuacji, nie łączą się w całe trasy. 7,2% badanych zwraca uwagę na niebezpieczeństwo w czasie jazdy ulicą, w bliskiej odległości samochodów rowerzystów zmusza do tego brak ścieżek rowerowych i przepisy, a wskazują oni, że kierowcy nie mijają ich w odpowiedniej odległości albo wręcz spychają z jezdni. Po kilka procent badanych wskazywało na niebezpieczeństwo wynikające z wbiegania na ścieżki rowerowe dzieci i psów, brak uwagi uczestników ruchu, nieprzystosowane do jazdy rowery (np. bez oświetlenia) czy też na osoby, które uprawiają sport na ścieżkach rowerowych (biegaczy, rolkarzy, deskorolkarzy). Badani rowerzyści częściej niż kierowcy samochodów wskazują użytkowników pojazdów jako zagrożenie podczas jazdy na rowerze w Warszawie. Wśród rowerzystów 58,3% wskazało na ten aspekt, a wśród kierowców 45,8%. Natomiast kierowcy samochodów częściej niż rowerzyści odpowiadali, że to piesi oraz rowerzyści stanowią największe zagrożenie.

9 Podsumowanie wyników (5/6) Większość respondentów (67,1%) wskazała, że czynnikiem mającym największy wpływ na poziom bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie jest rozbudowana sieć ścieżek rowerowych. Dla prawie połowy (45,5%) istotne jest bezpieczne zachowanie kierowców samochodów/motocykli. 38% badanych wskazało uważną jazdę i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez rowerzystów a 35,3% - wyznaczone kontrapasy dla rowerów na jezdni. Według prawie 30% respondentów na wzrost bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie ma wpływ dobry stan jezdni/ dróg, a dla ponad 20% istotne jest korzystanie z wyposażenia dla rowerzystów. Badani rowerzyści bardziej niż kierowcy samochodów uważają, że rozbudowana sieć ścieżek rowerowych oraz bezpieczne zachowanie kierowców pojazdów są istotnymi czynnikami mającym wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie. Kierowcy wskazują za to częściej niż rowerzyści na taki czynnik jak uważna jazda i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez rowerzystów. Osoby poruszające się zarówno rowerem i samochodem częściej niż pozostałe grupy wskazywały na znaczenie dobrego stanu jezdni i dróg w zachowaniu bezpieczeństwa. Tylko 14,7% badanych rowerzystów odpowiedziało, że korzystanie z kasku, odblasku, świateł i dzwonka ma największy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa, podczas gdy takiej odpowiedzi udzieliło 30,8% kierowców samochodów i 23,1% użytkowników zarówno rowerów, jak i samochodów.

10 Podsumowanie wyników (6/6) 63,2% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że w trakcie jazdy rowerem po ścieżkach rowerowych przeszkadzają mu piesi. Ponad 56% respondentów uważa, że rowerzyści często łamią przepisy ruchu drogowego oraz że jeżdżą po chodnikach za szybko. Ponad połowa badanych stwierdziła, że w trakcie jazdy na rowerze po jezdni spotyka się z agresywnym zachowaniem kierowców samochodów i motocykli oraz że rowerzyści przejeżdżający przez przejście dla pieszych stanowią zagrożenie. 47,9% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rowerzyści nie powinni korzystać z dróg przeznaczonych dla samochodów, a 42,7% zgadza się z nim. Badani kierowcy samochodów częściej niż rowerzyści zgadzają się ze stwierdzeniami, że rowerzyści często łamią przepisy ruchu drogowego oraz ze jeżdżą po chodnikach za szybko. Wśród badanych rowerzystów 35,7% zgadza się ze stwierdzeniem, że rowerzyści nie powinni korzystać z dróg przeznaczonych dla samochodów, a wśród kierowców samochodów zgadza się z tym ponad połowa (51,7%). Prawie 60% badanych kierowców samochodów oraz osób, które jeżdżą zarówno na rowerze, jak i samochodem zgadza się ze stwierdzeniem, że rowerzysta przejeżdżający przez przejście dla pieszych stanowi zagrożenie. Z tym stwierdzeniem zgodziło się ponad 40% rowerzystów a 38,4% mu zaprzeczyło. 2/3 badanych rowerzystów zgodziło się ze stwierdzeniem, że w trakcie jazdy na rowerze po ścieżkach rowerowych przeszkadzają im piesi, a prawie 60% potwierdziło, że w trakcie jazdy rowerem po jezdni spotykają się z agresywnym zachowaniem kierowców.

11 Szczegółowe wyniki badania

12 Korzystanie ze środków komunikacji Czy na co dzień korzystasz z następujących środków komunikacji: Rower 67,0 Samochód 41,6 Rower oraz samochód 29,1 Nie korzystam z żadnego z powyższych 20,5 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi N=555

13 Korzystanie z roweru Czy korzystasz z roweru na terenie Warszawy? 4,6 95,4 Tak Nie * Pytanie skierowane do respondentów, którzy korzystają z rowerów n=372

14 Sposób korzystania z roweru Czy korzystasz z roweru : Rekreacyjnie 90,7 W celu dojazdu do/z pracy 52,7 Wyczynowo 14,2 Zarobkowo (zawód wymagający jazdy na rowerze) 1,6 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi ** Pytanie skierowane do respondentów, którzy korzystają z rowerów na terenie Warszawy n=355

15 Czas poświęcony na jazdę na rowerze Spróbuj oszacować, ile czasu średnio poświęcasz w tygodniu na jazdę na rowerze : W celu dojazdu do/z pracy (n=187) 23,6 24,6 20,3 9,2 22,3 ŚREDNIA = 6,83 godz. Rekreacyjnie (n=322) 16,2 29,6 15,2 8,4 30,5 ŚREDNIA = 7,02 godz. Wyczynowo (n=50) 23,7 23,2 12,3 21,2 19,7 ŚREDNIA = 5,53 godz. Zarobkowo (zawód wymagający jazdy na rowerze) (n=7)* 20,4 0,0 79,6 ŚREDNIA = 23,27 godz. mniej niż 2 godz. 2-4 godz. 4-6 godz. 6-8 godz. więcej niż 8 godz. * Ze względu na małą liczbę wskazań dane mają charakter jakościowy

16 Ocena dostępności ścieżek rowerowych Jak oceniasz dostępność / liczbę ścieżek rowerowych : w całej Warszawie 5,6 31,0 45,2 14,8 3,5 1 - Bardzo nisko Bardzo wysoko N=555

17 Ocena dostępności ścieżek rowerowych w podziale na dzielnice zamieszkania* Jak oceniasz dostępność / liczbę ścieżek rowerowych : w dzielnicy, w której mieszkasz - Bemowo (n=30) 6,8 24,4 22,5 43,6 2,7 w dzielnicy, w której mieszkasz - Białołęka (n=39) 23,0 2,7 26,1 33,3 14,9 w dzielnicy, w której mieszkasz - Bielany (n=41) 3,3 16,2 51,8 27,1 1,7 w dzielnicy, w której mieszkasz - Mokotów (n=63) 7,0 39,1 28,7 23,3 1,9 w dzielnicy, w której mieszkasz - Ochota (n=32) 7,2 46,0 23,4 21,8 1,7 w dzielnicy, w której mieszkasz - Praga Południe (n=83) w dzielnicy, w której mieszkasz - Śródmieście (n=30) w dzielnicy, w której mieszkasz - Targówek (n=23) 29,5 20,0 33,5 21,9 32,6 12,3 24,7 19,2 33,5 18,4 24,7 20,7 5,5 3,5 0,0 w dzielnicy, w której mieszkasz - Ursynów (n=46) 0,0 3,4 25,2 56,5 14,8 w dzielnicy, w której mieszkasz - Wawer (n=20) 45,3 18,0 36,7 0,0 w dzielnicy, w której mieszkasz - Wola (n=28) 8,9 20,6 31,0 20,5 19,0 1 - Bardzo nisko Bardzo wysoko * Pokazano dzielnice, w których liczebności były większe niż 20. N=555

18 Ocena ścieżek rowerowych w podziale na dzielnice Warszawy TOP 3 Która dzielnica Warszawy jest według Ciebie najlepiej/najgorzej wyposażona w ścieżki rowerowe: Ursynów 30,9 Bemowo 11,0 Wilanów 11,0 Śródmieście 32,8 Praga-Północ 13,7 Praga-Południe 8,6 N=555

19 Ocena ścieżek rowerowych - ogółem W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? N=555

20 Ocena ścieżek rowerowych mieszkańcy Białołęki W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? n=39

21 Ocena ścieżek rowerowych mieszkańcy Bielan W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? n=41

22 Ocena ścieżek rowerowych mieszkańcy Mokotowa W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? n=63

23 Ocena ścieżek rowerowych mieszkańcy Pragi Południe W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? n=83

24 Ocena ścieżek rowerowych mieszkańcy Ursynowa W których dzielnicach/rejonach/ulicach nowe ścieżki rowerowe przydałyby się najbardziej? n=46

25 Opinia o ścieżkach rowerowych w całej Warszawie W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w całej Warszawie: Ścieżki rowerowe w Warszawie są wykonane solidnie 3,6 21,1 25,4 44,9 5,1 Ścieżki rowerowe w Warszawie umożliwiają swobodne współdzielenie ich z innymi uczestnikami ruchu (piesi, osoby na rolkach, z wózkami) 12,7 25,4 28,1 29,2 4,5 Ścieżki rowerowe w Warszawie są rozmieszczone w odpowiedniej odległości od innych pasów ruchu 9,3 26,2 29,9 28,5 6,0 Ścieżki rowerowe w Warszawie pełne są dziur i innych ubytków 7,0 41,1 23,2 22,4 6,3 Ścieżki rowerowe w Warszawie są odpowiedniej długości 27,9 35,3 19,7 13,1 3,9 Ścieżki rowerowe w Warszawie są dobrze ze sobą powiązane, tworzą gęstą sieć 31,1 33,7 22,1 10,8 2,4 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

26 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są dobrze ze sobą powiązane, tworzą gęstą sieć 24,5 35,0 20,4 16,5 3,5 Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są odpowiedniej długości 22,6 31,4 24,0 18,0 4,0 Ścieżki rowerowe w mojej okolicy pełne są dziur i innych ubytków 15,0 37,8 27,5 14,8 4,8 Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są rozmieszczone w odpowiedniej odległości od innych pasów ruchu 14,6 23,0 27,7 27,7 7,0 Ścieżki rowerowe w mojej okolicy umożliwiają swobodne współdzielenie ich z innymi uczestnikami ruchu (piesi, osoby na rolkach, z wózkami) 11,8 26,7 28,4 29,3 3,9 Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są wykonane solidnie 6,9 21,6 18,6 43,4 9,6 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

27 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (1/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są wykonane solidnie Ursynów (n=46) 2,3 12,3 12,7 56,4 16,4 Bemowo (n=30) 3,7 25,7 11,7 47,2 11,7 Śródmieście (n=30) 12,5 6,6 40,7 31,4 8,8 Praga Południe (n=83) 9,2 21,6 27,9 29,3 11,9 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

28 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (2/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy pełne są dziur i innych ubytków Ursynów (n=46) 10,2 49,6 31,8 8,4 Bemowo (n=30) 14,1 63,0 11,7 4,1 7,2 Śródmieście (n=30) 11,6 51,9 24,4 6,7 5,4 Praga Południe (n=83) 20,9 30,0 25,7 14,9 8,5 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

29 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (3/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy umożliwiają swobodne współdzielenie ich z innymi uczestnikami ruchu (piesi, osoby na rolkach, z wózkami) Ursynów (n=46) 6,5 16,1 23,8 50,5 3,1 Bemowo (n=30) 9,0 40,0 11,8 36,5 2,7 Śródmieście (n=30) 24,6 21,0 15,1 35,8 3,5 Praga Południe (n=83) 4,5 28,7 47,3 16,3 3,2 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

30 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (4/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są odpowiedniej długości Ursynów (n=46) 4,3 19,2 20,0 40,7 15,8 Bemowo (n=30) 21,3 33,0 36,3 8,11,4 Śródmieście (n=30) 29,0 24,4 14,8 28,3 3,5 Praga Południe (n=83) 23,3 39,2 15,8 17,7 4,0 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

31 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (5/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są dobrze ze sobą powiązane, tworzą gęstą sieć Ursynów (n=46) 3,4 32,7 20,3 38,0 5,5 Bemowo (n=30) 35,5 14,3 38,5 10,3 1,4 Śródmieście (n=30) 39,2 34,3 6,7 19,7 Praga Południe (n=83) 31,7 35,3 21,1 9,8 2,1 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

32 Opinia o ścieżkach rowerowych na terenie swojej dzielnicy (6/6) A teraz pomówmy o Twojej okolicy. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami na temat ścieżek rowerowych w Twojej dzielnicy: Ścieżki rowerowe w mojej okolicy są rozmieszczone w odpowiedniej odległości od innych pasów ruchu Ursynów (n=46) 4,6 5,8 28,3 37,2 24,0 Bemowo (n=30) 30,1 9,9 36,6 20,3 3,1 Śródmieście (n=30) 20,4 40,3 17,0 18,8 3,5 Praga Południe (n=83) 11,7 30,9 39,3 15,3 2,7 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

33 Bezpieczeństwo w czasie jazdy rowerem Czy czujesz się bezpieczny/a poruszając się na rowerze w Warszawie? Na ścieżce rowerowej 1,2 13,2 13,9 50,1 21,7 Na kontrapasie dla rowerzystów 4,1 20,6 30,4 37,5 7,4 Na chodniku 8,4 26,0 25,6 35,7 4,3 Na jezdni 29,0 28,6 19,2 17,1 6,2 W innym miejscu 8,6 10,9 58,3 13,4 8,8 n=355 1 zdecydowanie nie 2 raczej nie 3 nie wiem/ trudno powiedzieć 4 raczej tak 5 zdecydowane tak * Pytanie skierowane do respondentów, którzy korzystają z rowerów na terenie Warszawy

34 Zagrożenia podczas jazdy na rowerze Co Twoim zdaniem stanowi największe zagrożenie podczas jazdy na rowerze w Warszawie? kierowcy pojazdów piesi zła infrastruktura rowerzyści brak ścieżek rowerowych, zła sieć ścieżek jazda po ulicy w bliskiej odległości samochodów inni uczestnicy ruchu drogowego dzieci brak skupienia rowerzystów w czasie jazdy nieodpowiednie przepisy biegacze/rolkarze/deskorolkowcy straż miejska, policja brak znajomości przepisów psy agresja uczestników ruchu drogowego nieprzystosowany do jazdy rower alkohol nie mam zdania inne 11,8 8,3 7,2 4,1 3,2 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 1,4 1,2 0,7 0,5 4,6 4,3 19,0 27,0 47,5 N=555

35 Zagrożenia podczas jazdy na rowerze w podziale na rowerzystów i kierowców Co Twoim zdaniem stanowi największe zagrożenie podczas jazdy na rowerze w Warszawie? kierowcy pojazdów 45,8 58,3 55,8 piesi zła infrastruktura rowerzyści brak ścieżek rowerowych, zła sieć ścieżek jazda po ulicy w bliskiej odległości samochodów 22,5 27,3 22,7 17,7 17,3 18,5 11,5 17,0 14,3 7,9 6,9 7,3 5,4 5,2 4,2 rowerzyści (n=372) kierowcy (n=231) jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162)

36 Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa rowerzystów Jakie czynniki mają Twoim zdaniem największy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie? Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych 67,1 Bezpieczne zachowanie kierowców samochodów/motocykli 45,5 Uważna jazda i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez rowerzystów Wyznaczone kontrapasy dla rowerów na jezdni Dobry stan jezdni / dróg 29,8 38,0 35,3 Korzystanie z wyposażenia dla rowerzystów (kask, odblaski, dzwonek, światła) Jazda na sprawnym rowerze Bezpieczne zachowanie pieszych 15,8 20,1 19,5 Inny czynnik Nie wiem/ trudno powiedzieć 2,3 0,3 * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi N=555

37 Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa rowerzystów w podziale Jakie czynniki mają Twoim zdaniem największy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie? Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych Bezpieczne zachowanie kierowców samochodów/motocykli Uważna jazda i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez rowerzystów Wyznaczone kontrapasy dla rowerów na jezdni Dobry stan jezdni / dróg Jazda na sprawnym rowerze Bezpieczne zachowanie pieszych Korzystanie z wyposażenia dla rowerzystów (kask, odblaski, dzwonek, światła) Inny czynnik Nie wiem/ trudno powiedzieć 3,1 2,3 2,9 0,4 0,0 0,0 20,7 17,2 20,8 15,0 14,6 18,4 14,7 23,1 35,0 33,3 32,6 31,8 30,4 34,7 35,5 30,8 35,5 48,2 40,8 46,2 41,9 71,4 65,8 71,3 rowerzyści (n=372) kierowcy (n=231) jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

38 Opinia o rowerzystach - ogółem W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: W trakcie jazdy na rowerze po ścieżkach rowerowych przeszkadzają mi piesi 3,6 12,7 20,5 35,5 27,7 Rowerzyści często łamią przepisy ruchu drogowego 3,5 14,8 24,9 36,4 20,5 Rowerzyści jeżdżą po chodnikach za szybko 5,2 16,8 21,4 30,7 25,7 W trakcie jazdy na rowerze po jezdni spotykam się z agresywnym zachowaniem kierowców samochodów / motocykli 3,7 15,9 27,9 34,0 18,4 Rowerzysta przejeżdżający przez przejście dla pieszych stanowi zagrożenie 13,7 18,8 17,1 25,7 24,7 Rowerzyści nie powinni korzystać z dróg przeznaczonych dla samochodów 17,0 23,2 17,0 23,6 19,1 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam N=555

39 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (1/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Rowerzyści często łamią przepisy ruchu drogowego Rowerzyści (n=372) 5,0 15,6 25,9 39,9 13,6 Kierowcy samochodów (n=231) 4,3 15,1 18,3 34,9 27,3 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 6,2 14,9 19,9 39,3 19,7 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

40 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (2/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Rowerzyści nie powinni korzystać z dróg przeznaczonych dla samochodów Rowerzyści (n=372) 20,3 25,3 18,7 21,2 14,5 Kierowcy samochodów (n=231) 10,5 21,0 16,9 26,2 25,5 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 11,7 20,2 17,6 28,2 22,4 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

41 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (3/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Rowerzysta przejeżdżający przez przejście dla pieszych stanowi zagrożenie Rowerzyści (n=372) 17,9 20,5 20,2 22,3 19,1 Kierowcy samochodów (n=231) 12,0 12,9 16,3 20,7 38,2 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 13,6 11,4 18,7 21,3 35,0 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

42 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (4/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Rowerzyści jeżdżą po chodnikach za szybko Rowerzyści (n=372) 6,0 19,7 22,4 31,1 20,8 Kierowcy samochodów (n=231) 2,2 14,2 23,1 26,0 34,6 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 2,3 15,6 23,0 26,9 32,2 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

43 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (5/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: W trakcie jazdy na rowerze po ścieżkach rowerowych przeszkadzają mi piesi Rowerzyści (n=372) 2,7 13,7 17,2 37,6 28,8 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 1,0 24,5 17,8 27,0 29,8 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

44 Opinia o rowerzystach w podziale na rowerzystów i kierowców (6/6) W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: W trakcie jazdy na rowerze po jezdni spotykam się z agresywnym zachowaniem kierowców samochodów / motocykli Rowerzyści (n=372) 3,6 14,4 22,4 38,8 20,8 Jeżdżący na rowerze i samochodem (n=162) 5,2 10,1 24,1 40,9 19,6 1 zdecydowanie się nie zgadzam 2 raczej się nie zgadzam 3 - trudno powiedzieć / nie mam zdania 4 raczej się zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam

45 Struktura demograficzna

46 Struktura demograficzna PŁEĆ KATEGORIA WIEKOWA 14,6 49,3 50,7 42,3 24,0 kobieta mężczyzna 19, lata lata lata 45 lat i więcej N=555

47 Struktura demograficzna MIEJSCE ZAMIESZKANIA DZIELNICA ZAMIESZKANIA Warszawa Piaseczno Wołomin Legionowo Otwock Mińsk Mazowiecki inna miejscowość 1,3 0,7 0,4 0,4 0,1 5,0 92,2 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga Południe Praga Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz 5,8 7,7 8,1 12,2 6,2 16,3 3,5 2,3 5,9 4,5 2,5 9,0 3,9 0,6 1,2 3,1 5,5 1,7 * Tylko mieszkańcy Warszawy n=511 N=555

48 Struktura demograficzna STATUS NA RYNKU PRACY * DOCHODY NETTO pracuję na cały etat 58,8 uczę się/ studiuję 16,2 21,8 8,3 19,7 pracuję na część etatu 15,1 2,5 2,2 11,4 emeryt / rencista 10,2 19,4 14,7 zajmuję się domem bezrobotny(a) 5,7 4,7 do 1000 zł zł zł zł zł zł powyżej 8001 zł odmowa odpowiedzi *Możliwość wyboru wielu odpowiedzi N=555

49 Kontakt Piotr Zimolzak

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści

Warsaw Watch - wakacje w mieście - sierpień 2013. Spis treści Wakacje w mieście Spis treści Metodologia badań 3 Czas wolny podczas wakacji 4-13 Możliwości darmowego spędzenia czasu wolnego 14-22 Struktura demograficzne 23-25 Kontakt 26 Metodologia badania Badanie

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2012 BS/119/2012 POLACY NA ROWERACH

Warszawa, wrzesień 2012 BS/119/2012 POLACY NA ROWERACH Warszawa, wrzesień 2012 BS/119/2012 POLACY NA ROWERACH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano:

Według wstępnych danych szacunkowych, w maju 2009 roku na terenie Polski odnotowano: WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO KSP Źródło: http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2009/5112,maj-2009.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:49 Strona znajduje się w archiwum. MAJ 2009 W maju

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy

BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy BADANIE ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zamówienie m.st. Warszawy Marzec 2015 Spis Tytuł treści slajdu Informacje o badaniu 3 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO. Styczeń 2016

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO. Styczeń 2016 BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO Styczeń 2016 Informacje o badaniu Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Warszawy na temat wybudowania mostu Krasińskiego.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE W 2016 ROKU Nazwa dzielnicy Liczba Grup Osiedlowych

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking 41. Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc - GRUDZIEŃ data uruchomienia łączna

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny - 2016-1 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r.

UROCZYSTOŚĆ. programu Bezpieczne osiedle. wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację. Warszawa, dnia r. UROCZYSTOŚĆ wręczenia wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację programu Bezpieczne osiedle Warszawa, dnia 20.02.2013 r. Dzielnica LICZBA GRUP OSIEDLOWYCH I ICH DZIAŁANIE Liczba Grup Osiedlowych Liczba

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( )

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( ) Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer (2013 2017) Rada Dzielnicy Wawer Warszawa, 18 wrzesień 2012 r. Prezentacja mieszkańców dzielnicy Wawer Plan prezentacji 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. BEMOWO skrzyżowanie ul. Cokołowej z ul. Drzeworytników wykonanie nakładki asfaltowej i

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH

DIELNICE M.ST. WARSZAWY W AKTUALNYCH PORÓWNANIACH STATYSTYCZNYCH Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego http://www.stat.gov.pl/pts/ Urząd d Statystyczny w Warszawie http://www.stat.gov.pl/warsz warsz Władysław Wiesław Łagodziński DIELNICE M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wilanowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH Spis treści Spis rysunków... 2 1.1 Demografia... 3 1.2 Warunki życia... 9 1.3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego... 17 1.4 Zanieczyszczenie powietrza... 19 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie RAPORT Projekt Aktywna Rodzina 18 gier miejskich w Warszawie 1 SZCZEGÓŁY Aktywna Rodzina Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Tematem przewodnim gier jest walka Kapitana

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO

KWESTIONARIUSZ BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO KWESTIONARIUSZ BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW WARSZAWY NA TEMAT PLANOWANEGO MOSTU KRASIŃSKIEGO Dzień dobry, nazywam się %user_name%. Jestem pracownikiem Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia. Obecnie prowadzimy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Prezentacja Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Rembertowa Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r.

Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości. Warszawa, 28 października 2013 r. Sondaż CATI Przekraczanie dozwolonej prędkości B a d a n i e o p i n i i p u b l i c z n e j d o t y c z ą c e k w e s t i i z w i ą z a n y c h z p r z e k r a c z a n i e m d o z w o l o n e j p r ę

Bardziej szczegółowo

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA 5 PAKIET KARTY PRACY MATEMATYKA Instrukcja matematyka Uważnie czytaj teksty zadań i polecenia. Rozwiązania wpisuj długopisem lub piórem. Nie używaj długopisu w kolorze czerwonym. W zadaniach, w których

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I

Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe. Raport badawczy cz. I Warszawski Omnibus Lokalny- Warunki mieszkaniowe Raport badawczy cz. I Sierpień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 6-10 4. Szczegółowe wnioski Opis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA NR LII/1600/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA Struktura ludności stan obecny 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Prognoza ludności 2025 r. 0 2011 2015 2025 200

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

Jak zroweryzować Ochotę?

Jak zroweryzować Ochotę? Jak zroweryzować Ochotę? Maciej Sulmicki, Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze www.zm.org.pl 25 sierpnia 2011 1 Wprowadzenie Potencjał rowerowy Ochoty Segregacja czy integracja? 2 Ulice lokalne Uspokojenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wawra Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Badaniu 1. 1. metodologia 2. 2. Charakterystyka próby badawczej 6. 2.1 Płeć 2. 3. Wyniki Badań 4

Podstawowe informacje o Badaniu 1. 1. metodologia 2. 2. Charakterystyka próby badawczej 6. 2.1 Płeć 2. 3. Wyniki Badań 4 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o Badaniu 1 1. metodologia 2 2. Charakterystyka próby badawczej 6 2.1 Płeć 2 2.2 Wiek 2 2.3 Miejsce zamieszkania 3 2.4 Wykształcenie formalne 3 2.5 Aktywność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury projektowanym

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Część IV. Działalność handlowa

Część IV. Działalność handlowa rodzaje biletów imienny imienny strefa 05 80 Część IV. Działalność handlowa. Sprzedaż biletów - struktura ilościowa [szt.] strefa strefa N 5 76 U N U 886 5 88 68 70 50 77 78 08 9 99 9 99 7 razem udział

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety Funkcjonowanie systemu transportu rowerowego w Warszawie Ankieta internetowa została przeprowadzona na podstawie kwestionariusza umieszczonego na stronie SISKOM: http://siskom.waw.pl/trasy-rowerowe-w-warszawie.htm.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307448-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Sadzenie drzew 2016/S 171-307448 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ

Usługi edukacyjne w dzielnicy Praga Północ Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018 Raport z naboru do programu Rok szkolny 2017/2018 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Październik 2017 Spis treści 1. PROJEKT MAMO! IDĘ NA BOISKO... 2 1.1. Nabór do I edycji programu... 2 1.2. Ankiety zgłoszeniowe

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy

Usługi edukacyjne w dzielnicy Włochy Usługi edukacyjne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego

Wiedza i opinie Polaków o problemie. Logotyp klienta. bezdechu sennego Wiedza i opinie Polaków o problemie Logotyp klienta bezdechu sennego Nota metodologiczna Nota Metodologiczna Czas realizacji badania: Styczeń 2015 Miejsce realizacji: Próba: Jednostka badania Próba ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

OFERTA/CENNIK. 3 wys. 40 mm. *Wyjściową jednostką obliczeniową jest 1 moduł (41m x 40mm). szer. 123 mm. wys. 80 mm. szer. 123 mm

OFERTA/CENNIK. 3 wys. 40 mm. *Wyjściową jednostką obliczeniową jest 1 moduł (41m x 40mm). szer. 123 mm. wys. 80 mm. szer. 123 mm Nasz zasięg OFERTA/CENNIK *Wyjściową jednostką obliczeniową jest 1 moduł (41m x 40mm). 3 wys. 40 mm szer. 123 mm 6 a wys. 80 mm szer. 123 mm Dodatkowy rabat przy większej ilości wydań Dwa wydania Trzy

Bardziej szczegółowo

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Artykuł M. Widłak [Instytut Ekonomiczny NBP], E. Tomczyk (2010) Measuring price dynamics: evidence from

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu

Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu MIASTO TORUŃ Badanie jakości życia mieszkańców Torunia w kontekście działań samorządu PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA Toruń 2012-2013 www.biostat.com.pl PODSTAWOWE INFORMACJE Badaniem objęto 598 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jakie zachowania Twoich rówieśników mogą prowadzić do wypadków? Odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania respondenta(ki)

Jakie zachowania Twoich rówieśników mogą prowadzić do wypadków? Odpowiedzi ze względu na miejsce zamieszkania respondenta(ki) Jakie zachowania Twoich rówieśników mogą prowadzić do wypadków? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% jazda pod wpływem alkoholu przechodzenie przez ulicę na czerwonym świetle nagłe wtargnięcie/ wbieganie na jezdnię

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Główne wnioski 3. Cele segmentacji, opis metody 4. Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6. Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9

Spis treści. Główne wnioski 3. Cele segmentacji, opis metody 4. Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6. Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9 Spis treści Nr slajdu Główne wnioski 3 Cele segmentacji, opis metody 4 Drzewo klasyfikacyjne - wykres 6 Drzewo klasyfikacyjne - opis wyników 9 Klienci regularni w podziale na zmienne demograficzne 11 2

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wesołej Raport z badania ilościowego pt.: Badanie jakości życia mieszkańców dzielnic Warszawy oraz z badania jakościowego dotyczącego jakości życia mieszkańców dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów Warszawa 04.02.2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego

ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego OPRACOWANIE WYTYCZNYCH ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO RUCHU ROWEROWEGO ANKIETA dla uczestników ruchu drogowego Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting realizują

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska Zajazd Krasny Las W celu zebrania opinii na temat popytu

Bardziej szczegółowo

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol Raport badawczy Wyniki badania mogą być doskonałą wskazówką dla osób planujących kampanie informacyjne oraz promocyjne. Wnikliwa analiza odpowiedzi respondentów,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv innogy Stoen Operator październik 2017 Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030

mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 mieszkania2030 Mieszkania dostępne dla każdego? m.st. Warszawa Mieszkania 2030 Ile mamy mieszkań w Warszawie? Mieszkania oddawane do użytkowania (średnia za 5 lat) 14 000 6 340 6 790 2 840 3 370 3 670

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest

B & N, Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY. koordynatorem projektu jest B & N, czyli B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONONY Projekt realizowany na terenie województwa mazowieckiego koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Projekt B&N jest komponentem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r.

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r. Scenariusz 2 Temat: Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, wiem po jakich drogach się poruszam. Cel zajęć: Kształtowanie pojęć uczestnik ruchu drogowego jako pieszy, pasażer, kierujący pojazdem Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów Aleksander Buczyński Departament Studiów GDDKiA Zespół ds. Ścieżek Rowerowych 26 kwietnia 2012 1 Fakty a mity Skala problemu Stereotypy a rzeczywistość 2 Kontekst

Bardziej szczegółowo