Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas dekoniunktury testem na kreatywność. Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek. Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A."

Transkrypt

1 GIEŁDA EDUKACJA ANALIZY AKCJONARIUSZ ISSN /2009 Jak się strzela do wróbla z armaty MANIPULACJE NA POLSKIEJ GIEŁDZIE Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek Wywiad z Jackiem Lichotą Prezesem Zarządu Telestrada S.A. Czy warto korzystać z rekomendacji giełdowych? STRATEGIE KONTRARIAŃSKIE SĄ SKUTECZNE! TOKSYCZNE OPCJE Czy można spekulować bez poniesienia odpowiedzialności? Czas dekoniunktury testem na kreatywność Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A.

2 POZYTYWNIE NAŁADOWANI Kreatywne rozwiązania, nowoczesne technologie, synergia działania. Platforma Mediowa Point Group inwestycja w nowe media. PMPG SA to holding medialny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jedna z najszybciej rozwijających się rm w segmencie mediów i komunikacji marketingowej. Wydawca prestiżowych magazynów i serwisów internetowych. Agencja reklamowa i interaktywna. Dostawca rozwiązań z zakresu marketingu mobilnego i marketingu out-of-home. Bieżące doniesienia z PMPG SA w newsletterze dla inwestorów. Zasubskrybuj na: GPW: POINTGROUP (PGM)

3 Nie może Cię tam zabraknąć! Organizator Partner Merytoryczny Partner strategiczny: Organizator konferencji: Partnerzy konferencji: Partner Organizacyjny Partnerzy medialni: Największe spotkanie Inwestorów Indywidualnych w Polsce Konferencja WallStreet czerwca 2009 r. Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane Partner strategiczny: Partnerzy konferencji: Organizator konferencji: Partnerzy Strategiczni Partnerzy Główni Partnerzy Partner Prawny Partnerzy Medialni Partnerzy medialni: tel

4 W NUMERZE Spis treści Jak się strzela do wróbla z armaty... 6 Manipulacje na polskiej giełdzie, Paweł Wielgus, SII Czas dekoniunktury testem na kreatywność Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu Action S.A. Prezes przeprasza, a inwestorzy tracą Nieprawidłowości w spółce Duda, Piotr Cieślak, SII Opcje nie są głównym powodem słabości złotego Przyczyny słabości złotego, Piotr Kuczyński, Xelion Doradcy Finansowi Toksyczne opcje Czy można spekulować bez poniesienia odpowiedzialności? Piotr Pochmara, SII Hazard w sieci Wywiad z Wojciechem Trzaską Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich Bet-at-home.com AG Komunikacja polskich spółek giełdowych Ogólnpolskie Badanie Spółek podsumowanie wyników, Sebastian Florianowicz, Badog PR Inwestycje w infrastrukturę to przeżytek Wywiad z Jackiem Lichotą Prezesem Zarządu Telestrada S.A. Bilion w środę, bilion w sobotę O rozrzutności rządów krajów na całym świecie, Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adama Smitha Czy warto korzystać z rekomendacji giełdowych? Statystyki rekomendacji sygnalizują zmiany trendu, Piotr Cieślak, SII Czy się stoi, czy się leży 4% się należy Inwestowanie w akcje za pośrednictwem TFI, Jarosław Augustynowicz, SII Czy Zarządy spółek musiały informować o spekulowaniu na walutach? Możliwości dochodzenia odszkodowania przez inwestorów, mec. Andrzej Krawczyk, Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella Żyglicka i Wspólnicy Barometr gospodarczy SII Polska gospodarka zwalnia, ale w skali świata i tak wypadamy bardzo dobrze, Łukasz Porębski, SII Dane w pracy inwestora Wiedza i podejście praktyczne (3), Marcin Kiepas, Przemysław Kwiecień, Paweł Śliwa, Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. Pierwsze zwiastuny problemów finansowych spółki Jak upadał Sfinks i czy można to było przewidzieć? Miłosz Papst, Centrum Komeptencyjne Doradcy24 Czy zbliża się koniec obecnego kryzysu w USA? Prognoza dla rynków światowych, Jan Szarzec Czy to już koniec krachu na złotym? Średnioterminowa analiza sytuacji na rynku walutowym, Joanna Pluta, Tomasz Regulski, Marcin Ciechoński, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Co z tą hossą? Przesłanki końca bessy są widoczne, Tomasz Gessner, Dom Maklerski IDMSA Satyryczny komentarz AKCJONARIUSZ Kwartalnik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Redaktor naczelny: Michał Masłowski Zastępca redaktora naczelnego: Paweł Wielgus Redakcja: ul. Długopolska 22, Wrocław telefon: +48 (0) telefon/fax: +48 (0) Reklama: Kamil Karpicki, tel , internet: Dyrektor Artystyczny: Tomasz Baziuk Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 4 Akcjonariusz 2/2009

5 OD REDAKCJI Szanowni Czytelnicy Czy słowo opcja musi być synonimem zła? Przez polską giełdę przetoczyła się fala doniesień, w których to Zarządy spółek publicznych informowały o tym, że mają tzw. toksyczne opcje. Skala zjawiska okazała się wprost niewiarygodna, ponad 100 spółek giełdowych ogłosiło, że mówiąc brutalnie dało się naciągnąć bankom na zabezpieczenie przed wzrostem kursu złotego. Po gwałtownym osłabieniu rodzimej waluty w drugiej połowie 2008 roku problem ów urósł do rangi państwowej. Cała sytuacja skłoniła do działania nawet Wicepremiera Waldemara Pawlaka, który postanowił ratować biednych oszukanych przedsiębiorców. Uznał on, że Ci biedni zarządzający nie wiedzieli co czynią i wskutek zmasowanej akcji ze strony banków masowo uwikłali się w różnego rodzaju strategie inwestycyjne, które do dzisiaj, wskutek osłabienia złotego, generują ogromne straty. Pomijając fakt, że determinacja banków do zawierania niekorzystynych umów opcyjnych była w połowie 2008 roku ogromna, to w moim odczuciu o odpowiedzalności Zarządów spółek mówi się w tym kontekście zdecydowanie za mało. Chciałbym, żeby mój przekaz był jasny: Ręce precz od opcji! Ci przebrzydli bankowcy, którzy to wciskali niczego nieświadomym przedsiębiorcom opcje są tutaj najmniej winni. Zajmijmy się lepiej odpowiedzialnością Zarządów spółek i ich wątpliwymi kompetencjami. Ucierpiały na tym nasze osobiste portfele, a wygląda na to, że w skutek ułomności polskiego prawa, jedyną konsekwencją dla zarządzających może być co najwyżej odwołanie na kolejnym Walnym Zebraniu. Czy to zwiększy stan naszego portfela? Czy wynagrodzi nam straty, które ponieśliśmy wskutek nieudolnego zarządzania i ignorancji z zakresu podstawowej wiedzy z inżynierii finansowej? Wątpię. Życzę miłej lektury. Michał Masłowski giełdowy Nadajemy co poniedziałek Echa rynku Podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wszystko o problemach inwestorów indywidualnych i bieżącej działalności SII Ściągnij kolejne odcinki Podcastu SII ze strony lub subskrybuj Echa Rynku przez itunes

6 FELIETON Maniplacje na polskiej giełdzie Jak się strzela do wróbla z armaty Paweł Wielgus, SII Nawet mało doświadczeni inwestorzy intuicyjnie rozumieją, czym jest manipulacja instrumentem finansowym. Nie trzeba mieć więc ani prawniczego wykształcenia, ani też licencji maklerskiej, żeby równie intuicyjnie zdawać sobie sprawę, że manipulacja jest zakazana. Abstrahując od brzmienia odpowiednich artykułów prawa, manipulacja jest przecież próbą wprowadzenia osoby trzeciej w błąd w celu osiągnięcia korzyści, najczęściej materialnych, i z całą stanowczością powinna być ścigana i karana. Choć obowiązek zawiadomienia właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa spoczywa na każdym obywatelu, to jednak w praktyce działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tajemniczych transakcji w pierwszym rzędzie podejmuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Ograniczając się wyłącznie do manipulacji instrumentami finansowymi, w 2008 r. Departament Postępowań KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 27 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W tym samym czasie Prokuratura skierowała do sądów powszechnych 8 aktów oskarżenia przeciwko kilkunastu osobom, a w zakończonych sądy wydały 7 wyroków postępowaniach Manipulacja jest próbą wprowadzenia osoby trzeciej w błąd w celu osiągnięcia korzyści materialnych skazujących. Trudno ocenić, jaka jest skuteczność polityki penalizacyjnej Komisji, bo nikt nie zna rzeczywistej skali problemu. Pewne jest natomiast, że, z punktu widzenia KNF, większa liczba prawomocnych wyroków przyczyni się do lepszego postrzegania skuteczności działania Urzędu. Pytanie tylko, czy w tym pędzie do polepszania statystyk wszystkie akty oskarżenia są zawsze zasadne. Niniejszy artykuł jest właśnie o tym, jak się strzela do wróbla z armaty. Problematyczna definicja Pojęcie manipulacji definiuje art. 39 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ustawodawcę, manipulację stanowi składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu, lub powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego lub kilku instrumentów. Dodatkowo, za manipulację uznaje się rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, fałszywych lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, wprowadzających lub m o g ą c y c h wprowadzić w błąd co do któregoś z rynkowych aspektów instrumentu finansowego. Definicja manipulacji jest zasadniczo jasna i zrozumiała, jednak jej konfrontacja z rzeczywistością prowadzi często do dość nieczytelnych sytuacji. Interpretację każdego przypadku zaciemnia dodatkowo stwierdzenie, że z manipulacji wyłączone są działania, których powody były uprawnione i które pozostają w zgodzie z przyjętymi praktykami na danym rynku regulowanym. Z punktu widzenia KNF i prokuratury lepiej jest, gdy manipulacja zostanie rzeczywiście dokonana. Każdy czyn osądzić jest łatwiej wówczas, gdy widoczne są jego skutki. W przeciwnym razie oskarżyciel porusza się w przestrzeni czysto hipotetycznej, opierając się na intencjach oskarżonego. Z jednej strony znacznie poszerza to pole działania Nadzorcy, z drugiej jednak istnieje ryzyko, że inwestorowi postawiony zostanie zarzut manipulacji niejako automatycznie, w odpowiedzi na pewne charakterystyczne zachowania rynkowe. O tym, jak łatwo zasłużyć sobie na uwagę Komisji, SII przekonało się w ostatnim czasie trzykrotnie. Niby niewiele, jednak pamiętając, iż liczba aktów oskarżenia w związku z domniemaną manipulacją nie przekracza dziesięciu w skali roku, wynik ten i tak zasługuje na uwagę. Optymalizacja podatkowa inaczej W listopadzie 2007 r. do SII zgłosiła się osoba, której transakcje na jednej tylko sesji giełdowej wzbudziły zastrzeżenia Komisji. Ponieważ zbliżał się koniec roku podatkowego, zgodnie z powszechnie uznawaną praktyką rynkową, inwestor ten postanowił skorzystać z dobrodziejstw odpisów podatkowych i zbył swoje walory w celu zaksięgowania straty. Wykazał się przy tym nie lada wyobraźnią, bowiem najpierw złożył zlecenie kupna, a następnie lustrzane, co do ceny i wolumenu, zlecenie sprzedaży praw do akcji, które znajdowały się na jego rachunku. Ze względu na małą płynność walorów zlecenia zrealizowały się wzajemnie, a na rachunku zaksięgowane zostały w tym samym czasie dwie transakcje, za to stan rachunku nie uległ zmianie. Choć trudno wskazać w tym miejscu, że powyższe zlecenia mogły prowadzić do bezpośredniego osiągnięcia korzyści majątkowej (pomijając pośredni zysk w postaci optymalizacji 6 Akcjonariusz 2/2009

7 FELIETON podatkowej), to lustrzane transakcje kupna i sprzedaży przeprowadzane na jednym rachunku inwestycyjnym z zasady zwracają uwagę Komisji, nawet jeśli towarzyszy im brak jakiejkolwiek logiki. Opatrzność sprawiła, że Komisja w pierwszej kolejności, zamiast do prokuratury, zwróciła się do osoby będącej źródłem całego zamieszania, z żądaniem udzielenia wyjaśnień. Przyglądając się całej sprawie nietrudno było zauważyć, że poziom cenowy transakcji nieznacznie tylko odbiegał od dziennych minimów sesyjnych, a ich wolumen, choć znaczący w skali jednego dnia, miał się nijak do średniej z kilku ostatnich tygodni. W rzeczywistości wskazanie, że zrealizowane transakcje mogły wprowadzić pozostałych uczestników rynku w błąd, było nie tylko niemożliwe, ale co najmniej karkołomne. Szczęśliwie, po wyrażeniu opinii przez SII, Komisja odstąpiła od dalszego prowadzenia sprawy, przychylając się tym samym do stanowiska, iż transakcje były całkowicie neutralne ze względu na rzeczywisty wpływ na rynek. Poznańska WIRRówka 2? Przed poznańskim wymiarem sprawiedliwości toczy się obecnie postępowanie, w 27 tyle zawiadomień do prokuratury skierowała w 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego w związku z manipulacjami WIRRówkę z działaniami oskarżonego obecnie inwestora, który z jednej strony padł ofiarą swojej własnej kreatywności, z drugiej gorliwości Komisji. Z zawodu informatyk, z zainteresowania inwestor, Pan Maciej postanowił zrealizować jedno z odwiecznych marzeń każdego day tradera i stworzył program komputerowy, który automatycznie składał zlecenia na dowolnej liczbie rachunków maklerskich. Cały system transakcyjny opierał się na automatycznym wyszukaniu spółek o dużych dziennych widełkach cenowych, a następnie złożeniu zleceń kupna lub sprzedaży akcji (w zależności od stanu konta) powyżej pierwszego zlecenia kupna lub poniżej pierwszego zlecenia sprzedaży. Zadaniem programu komputerowego było więc czuwanie, aby wystawione zlecenia zawsze czekały do realizacji jako pierwsze. Pierwotna wersja programu zawierała jednak błędy i w celu ochrony przed nadmiernymi kosztami transakcyjnymi program uruchamiany był na dwóch rachunkach jednocześnie, co pozwalało także na sprawowanie kontroli nad jego pracą i wyszukanie kolejnych niedociągnięć. Przypadek ten wydaje się być szczególnie ciekawy z jednego powodu: demaskuje on poważny problem organów ścigania, które wydają się być całkowicie nieprzystosowane do zajmowania się przestępstwami związanymi z obrotem papierami wartościowymi. Akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie powstał w dużej mierze na podstawie opinii wydanej przez powołanego na wniosek prokuratury biegłego sądowego. Rzut oka na opinię pozwala natychmiast zauważyć, że jest ona subiektywna i pomija wiele wątków zdecydowanie świadczących na korzyść oskarżonego. Można wręcz odnieść wrażenie, że biegły sądowy umyślnie zaciemnił rzeczywisty obraz rynku, utrudniając tym samym zrozumienie intencji oskarżonego. W przedmiotowym postępowaniu SII wyraziło swoje zaniepokojenie w postaci stanowiska na piśmie. Stanowisko to zostało załączone do akt, w efekcie czego przedstawiciel SII będzie je mógł powtórzyć podczas przesłuchania w charakterze świadka. Miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek wymiaru sprawiedliwości uchroni oskarżonego od kary, na którą w tym przypadku na pewno nie zasłużył. Kurs teoretyczny zarzuty prawdziwe Kolejne postępowanie karne dobitnie uświadamia, że nawet działania, które nie mają wpływu na rzeczywistą równowagę popytu i podaży oraz wycenę rynkową akcji, mogą w pewnych okolicznościach zostać poczytane za próbę manipulacji. W tym konkretnym przypadku inwestor składał bardzo dużą liczbę zleceń kupna (z wysokimi limitami ceny lub PKC) znaczących wolumenów akcji w fazach przed którym oskarża się inwestora o dokonanie manipulacji poprzez składanie lustrzanych zleceń kupna i sprzedaży na dwóch różnych rachunkach inwestycyjnych. Skojarzenia z niechlubnymi tradycjami stolicy Wielkopolski są tutaj zapewne jednoznaczne. Doświadczeni inwestorzy pamiętają zapewne, jak w latach grupa inwestorów, działając w porozumieniu, doprowadziła do znaczącego zawyżenia kursów akcji spółek Domplast, Chemiskór i EchoPress. Mechanizm manipulacji opierał się na dokonywaniu wzajemnych, wcześniej umówionych transakcji, które generowały silne wzrosty zarówno cen, jak i wolumenów. Ostatecznie wszystkie akcje sprzedane zostały z zyskiem na przysłowiowej górce. Lustrzane zlecenia są jednak jedynym elementem łączącym osławioną KNF bez wątpienia posiada potężne narzędzie do wykrywania i ścigania manipulacji. Tylko czy właściwie je wykorzystuje? 2/2009 Akcjonariusz 7

8 FELIETON otwarciem i na zamknięcie. Zlecenia te nie były realizowane, gdyż wycofywano je zawsze najpóźniej na dwie minuty przed fixingiem, jednak do czasu ich anulowania miały duży wpływ na teoretyczny kurs otwarcia lub zamknięcia. Według argumentacji prokuratury (oraz oskarżyciela posiłkowego z KNF), składanie takich zleceń mogło wprowadzić pozostałych uczestników rynku w błąd co do rzeczywistego popytu. Analiza dziennych rozpiętości kursu, realizowanych transakcji, trendu średnioterminowego, czy też czasu wycofywania zleceń, pozwala poddać w wątpliwość hipotezę o celowym i przemyślanym działaniu oskarżonego. W ten sposób akt oskarżenia oraz opinia biegłego - powołanego na wniosek prokuratury - oparte zostały na wnioskach płynących z szeroko pojętej psychologii inwestowania, przy jednoczesnym milczącym założeniu, że pozostali uczestnicy rynku podejmują nieracjonalne decyzje. Skoro penalizacji podlega również próba manipulacji, z punktu widzenia prokuratury nie jest istotne, że zlecenia nie wywołały w rzeczywistości żadnego skutku oraz że nie można było wskazać osób poszkodowanych. Oskarżyciel będzie się zapewne upierał, że działanie inwestora było bez najmniejszego cienia wątpliwości próbą manipulacji. Miejmy nadzieję, że sąd przed orzeczeniem wyroku weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia, a w szczególności spojrzy na problem przez pryzmat psychologii inwestowania i praktyk rynkowych, w tym również zasadności składania zleceń będących przedmiotem aktu oskarżenia. Wyrok w tej sprawie będzie bez wątpienia istotny nie tylko dla samego zainteresowanego, ale będzie miał też duże znaczenie dla wszystkich aktywnych inwestorów. Sąd stanął bowiem przed trudnym zadaniem wskazania subtelnej granicy pomiędzy aktywnym day-tradingiem a próbą manipulacji. Bo tak właśnie należy traktować oskarżenie opierające się wyłącznie na dużej częstotliwości pewnych praktyk rynkowych, które same w sobie są powszechnie akceptowane. Strzelamy z armaty, trafiamy wróble W przedstawionych w niniejszym artykule przykładach w żaden sposób nie można z pełną odpowiedzialnością mówić o dokonaniu manipulacji. Jednak ostateczna opinia o rzeczywistych intencjach oskarżonych zostanie wyrażona poprzez wydanie wyroku przez niezawisły sąd. Miejmy jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Komisja Nadzoru Finansowego oraz organa ścigania z równie wielką gorliwości będą zajmowały się takimi sprawami jak cudo fixing z 12 listopada 2008 r. lub magiczne kilkadziesiąt sekund, które 4 lutego 2004 r. wstrząsnęły kursem marcowych kontraktów na WIG20. Jak nie zostać wróblem Na zakończenie pamiętajmy, że każdy inwestor powinien posługiwać się własnym zestawem zasad, dzięki któremu uniknie nieuzasadnionych podejrzeń oraz które pozwolą mu na wyrobienie sobie własnego zdania na temat rzeczywistego znaczenia manipulacji giełdowych. Zbiór ten można skutecznie oprzeć o wnioski płynące z regulacji prawnych, dotychczasowego orzecznictwa sądowego, a przede wszystkim o liczne zbadane przypadki manipulacji. W szczególności pamiętajmy, że: Zgodnie z art. 183 ustawy o obrocie, maksymalną karą za dokonanie manipulacji jest grzywna do 5 mln zł albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obie te kary łącznie. Za działanie w porozumieniu z osobą dokonującą manipulacji grozi natomiast kara grzywny do 2 mln zł. W rzeczywistości zasądzane kary są jednak mniejsze. W 2008 r. najwyższymi orzeczonymi przez sądy karami były: skazanie dwóch oskarżonych na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, po 50 tys. zł grzywny oraz zakaz wykonywania zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego przez okres 4 lat, a także skazanie dwóch oskarżonych na karę grzywny w wysokości 250 tys. zł (przypadek prezesa zarządu spółki giełdowej) oraz 60 tys. zł. W rzeczywistości manipulacja tylko w nielicznych przypadkach przynosi bezpośrednie korzyści majątkowe. Najprostszy mechanizm manipulacji, opierający się na transakcjach wzajemnych osób działających w porozumieniu, pochłania znaczną część potencjalnego zysku poprzez ponoszenie znaczących kosztów wielu transakcji. Dlatego też dokonanie manipulacji na giełdzie ma często zupełnie inne przyczyny, jak chociażby wyprowadzenie środków z innego rachunku inwestycyjnego, znaczne i sprzeczne z prawem korzyści podatkowe, tzw. pranie brudnych pieniędzy, umożliwienie korzystniejszego przeprowadzenia transakcji pakietowej, czy też wyłudzenie kredytu bankowego. Manipulacja może prowadzić do bezpośredniego, świadomego wygenerowania strat, które są z nadwyżką bilansowane np. poprzez zajęcie pozycji na rynku terminowym, realizację warrantów subskrypcyjnych lub skup akcji w wezwaniu po znacznie niższej cenie. Manipulacja opierająca się na transakcjach lustrzanych lub powodująca gwałtowne zawyżenie kursu lub dziennego wolumenu obrotu jest bardzo łatwa do wykrycia. Zgodność transakcji z regulaminem giełdy nie oznacza, że nie mamy do czynienia z manipulacją. Regulamin nie rozstrzyga kwestii związanych z działaniami przestępczymi, określa jedynie techniczne warunki składania zleceń. Na zarzut manipulacji można narazić się także poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji, w tym również poprzez anonimowe, jak się wydaje ich autorom, wpisy na forach internetowych. Mała skala działalności nie musi być wcale okolicznością łagodzącą w przypadku postawienia zarzutu manipulacji. Warto przypomnieć w tym miejscu przypadek inwestora skazanego za sztuczne zawyżanie ceny na koniec sesji giełdowej poprzez składanie zleceń na jedną akcję. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zwrócić się po poradę do SII. W uzasadnionych przypadkach SII udzieli pomocy również w trakcie toczących się postępowań karnych, korzystając z przyznanego na mocy k.p.k. prawa do udziału w sprawie jako organizacja społeczna. 8 Akcjonariusz 2/2009

9 FELIETON 1/2009 Akcjonariusz 9

10 WYWIAD Profil spółki Grupa ACTION S.A. Grupa Action S.A. jest jednym z największych dystrybutorów oraz producentów sprzętu komputerowego w Polsce (około 20% udział w rynku). Od 2006 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Action dystrybuuje produkty największych dostawców na świecie, jest również producentem sprzętu IT pod własnymi markami Actina i ActiveJet. Klientami Grupy Action S.A. są sprzedawcy detaliczni oraz odbiorcy korporacyjni. Od ponad dwóch lat Grupa Action S.A. działa na szybko rozwijającym się rynku ukraińskim, gdzie prowadzi detaliczną sprzedaż AGD/RTV. Czas dekoniunktury testem na kreatywność Wywiad z Piotrem Bielińskim Prezesem Zarządu ACTION S.A. M P Michał Masłowski (Akcjonariusz): Action od ponad dwóch lat jest notowany na warszawskim parkiecie. Jak ocenia Pan ten okres? Czy okazał się on kluczowy dla rozwoju Spółki? Piotr Bieliński (Prezes Zarządu Action S.A.): Rzeczywiście, od prawie trzech lat jesteśmy Spółką notowaną na GPW. To nobilitacja dla wszystkich grup interesariuszy dla pracowników, dla kadry zarządzającej, a także dla klientów, którzy zyskali dodatkowe zapewnienie o naszej wiarygodności i standardzie świadczonych przez nas usług. Oczywiście dzięki wejściu na GPW pozyskaliśmy kapitał potrzebny do realizacji naszych długoterminowych celów strategicznych. Status spółki publicznej oznacza dla nas również zwiększone zaufanie ze strony pożyczkodawców, kontrahentów oraz inwestorów. Obecność na rynku publicznym wpłynęła też na wzmocnienie naszego wizerunku. Giełda wymaga od nas przede wszystkim aktywnej komunikacji z otoczeniem. Dzięki niej jesteśmy bardziej transparentni, a rynek dobrze poinformowany o wszystkich istotnych wydarzeniach w firmie. A czy postrzega Pan też tę obecność na giełdzie jako pewien sposób reklamy? Spółka jest przecież kilkadziesiąt razy dziennie wymieniana w różnego rodzaju serwisach z notowaniami. Jesteśmy dystrybutorem sprzętu IT i nie docieramy bezpośrednio do ostatecznego klienta. Dlatego występowanie nazwy Action S.A. w mediach ma wpływ przede wszystkim na budowanie świadomości marki wśród partnerów biznesowych, ale nie jest typową reklamą naszych produktów. Natomiast swoje brandy, na przykład markę produktów i materiałów eksploatacyjnych ActiveJet, reklamujemy sami poprzez duże kampanie w mediach oraz rozbudowane systemy lojalnościowe. 10 Akcjonariusz 2/2009

11 WYWIAD Czyli ta marka trafia już do konsumenta masowego? Tak, ActiveJet jest marką, z którą trafiamy do klienta końcowego. Action jest zarówno dystrybutorem, jak i producentem sprzętu komputerowego. Proszę powiedzieć o rentowności. Jaka jest rentowność z gałęzi produkcyjnej, a jaka z gałęzi dystrybucyjnej? Dystrybucja nie jest łatwym biznesem. Wyniki spółek, które są notowane na GPW i ograniczają się tylko do dystrybucji, pokazują rentowność na poziomie 0,5% do 1%. W naszym wypadku jest inaczej, ponieważ wykazujemy wysoką rentowność na sprzedaży marek własnych. Ten wskaźnik uzależniony jest również od tego, jakie przetargi wygrywamy oraz od udziału w dostawach produktów marki ActiveJet, a na wielkość obu tych czynników nie narzekamy. Wiele lat pracowaliśmy również na obecny kształt naszych kanałów dystrybucyjnych i relacje z klientami - teraz możemy być z nich zadowoleni. Sytuacja na rynku i obowiązki wobec akcjonariuszy nie pozwalają nam stać w miejscu. Ciągle się rozwijamy i szukamy nowych możliwości. W jak dużym stopniu udało się rozwinąć segment RTV/AGD? Najważniejsza jest dla nas rentowność wchodzenia w nowy biznes. Przeważnie, aby zaistnieć na starcie w nowym segmencie, wiele firm decyduje się na zainwestowanie dużych pieniędzy w reklamę. Nas takie rozwiązanie nie interesuje. Jesteśmy spółką notowaną na giełdzie. Akcjonariusze obserwują podejmowane przez nas kroki. Nie możemy sobie pozwolić na gwałtowne ruchy i dodatkowy wysiłek finansowy, obarczony ponadto dużym ryzykiem i możliwością straty. Dlatego w segment RTV/AGD wchodzimy ostrożnie, ale pracujemy nad nim systematycznie. Rynek dystrybutorów sprzętu IT jest bardzo rozdrobniony. Czym wygrywa Action S.A.? Wygrywamy, bo mamy szeroki stock. Spośród wielu czynników wpływających na naszą konkurencyjność, najmocniejszym punktem jest ciągle rozbudowywana baza magazynowa i jedne z najlepszych w branży rozwiązania logistyczne. W Zamieniu posiadamy potężne zaplecze magazynowe, które służy do obsługi zamówień firmy. Składa się ono z magazynu przyjęć (towarowego) oraz magazynu spedycyjnego (komplementacja i wysyłka) - jego łączna powierzchnia to m². Action korzysta również z wynajmowanego magazynu o powierzchni m². Łączna powierzchnia magazynowa wykorzystywana przez Spółkę wynosi obecnie ponad m². Obecnie oddawana jest hala magazynu spedycyjnego o powierzchni 3400 m² (w tym 1100 m² podestu roboczego). Dzisiaj jesteśmy w stanie wysłać nawet do paczek dziennie. Do 24 godzin od zamówienia możemy dostarczyć klientowi zakupiony u nas produkt bezpośrednio do domu. Państwa zamówienie jest realizowane tak szybko? Tak, sprawny system logistyczny pozwala na wysyłkę towaru do klienta natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Mając tak rozbudowany magazyn, rozważamy wprowadzenie do dystrybucji również innych niż IT produktów, dla których bardzo ważna jest sprawna logistyka. Jest to perspektywiczny kierunek rozwoju - firmy będą chciały obniżać koszty działalności i outsorsować te usługi. Posiadamy do tego potrzebne zaplecze. Spółka od kilku lat rozwija się aktywnie na rynku ukraińskim. Czy ten rynek postrzega Pan jako trudniejszy od polskiego? Jak ocenia Pan potencjał tego rynku? Potencjał rynku ukraińskiego jest bardzo duży, dlatego zaczęliśmy na nim funkcjonować. Jest to nadal rynek słabo nasycony i choć funkcjonowanie na nim nie jest łatwe, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego, cały czas widzimy w nim ogromny potencjał. Do tej pory prowadziliśmy na Ukrainie tylko sprzedaż detaliczną. Teraz chcemy rozszerzyć tą działalność o dystrybucję. W najbliższym czasie otworzymy biuro w Kijowie, a już wystąpiliśmy do niektórych producentów o rozszerzenie kontraktów na Ukrainę. Dystrybucję na Ukrainie będziemy obsługiwali z polskiego magazynu. Przy problemie starych towarów, z którym spotykają się wszyscy na Ukrainie, nasza logistyka okaże się dużym atutem. Będziemy w stanie dostarczać towar w ciągu 2-3 dni od zamówienia. To prawda, że sytuacja ekonomiczna na Ukrainie nie jest najlepsza, ale aktualnie kryzys panuje na całym świecie. Nie oznacza to oczywiście, że należy wycofać się z prowadzonych działań, trzeba jednak dostosowywać profil działalności do panujących warunków. Nasza ukraińska spółka również przeszła gruntowną restrukturyzację. Widzimy już jej efekty. Wartość sprzedaży przypadająca na jednego pracownika wzrosła o około 55%, planujemy dalsze działania służące podniesieniu jakości obsługi klienta w naszych sklepach. Mihai Dragasanu - Fotolia.com 2/2009 Akcjonariusz 11

12 WYWIAD Wszyscy teraz tną prognozy, korygują wyniki To prawda, jednak my skupiamy się przede wszystkim na cięciu kosztów i realizacji działań, których efekty będą widoczne w dłużej perspektywie. Chcemy, aby pomimo słabszej koniunktury nasza rentowność nadal była dobra, a spółka zarabiała pieniądze na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. Nie zależy nam na generowaniu obrotu kosztem marży, ważne jest, jaką rentowność wypracujemy. Czy nie obawia się Pan, że pogorszenie koniunktury i duża konkurencja wpłyną na spadek marż uzyskiwanych przez spółkę w 2009 roku? Staram się patrzeć na spółkę długoterminowo. Jak już wspomniałem, najbliższe dwa lata nie będą łatwe, ale po tym okresie na rynku utrzymają się najmocniejsi. Ktoś przecież ten rynek musi obsługiwać. Po pierwsze myślę, że w ciężkich czasach najlepiej sprawdzają się dobrzy managerowie i dobre firmy. Widzę dowody na to, że Action to zdrowa spółka zarządzana przez najlepszych specjalistów. Od ponad dwóch lat jesteśmy notowani na giełdzie, przez ten okres realizowaliśmy prognozowane wyniki, a nawet je wyprzedzaliśmy. Innym spółkom było trudno nawet w dobrych czasach. Jakie jest Pana zdanie na temat możliwości podjęcia działań konsolidacyjnych w branży? Proszę powiedzieć o przyczynach rezygnacji z planowanej fuzji z Vobisem i PC Factory. Na pewno jest jeszcze szansa na konsolidację. Jednak kryzys na rynku walutowym, niestabilność złotówki, negatywne zmiany na giełdach światowych, a w szczególności spadki kursów na GPW spowodowały, że wraz z Vobis oraz PC Factory zdecydowaliśmy o zaprzestaniu dalszych prac nad potencjalną konsolidacją. Porozumienie z naszymi Partnerami zawarliśmy 27 listopada 2008 roku, czyli w okresie ponadprzeciętnej destabilizacji rynku. Utrudniła ona rzeczywistą wycenę przedsiębiorstw i, co za tym idzie, ustalenia parytetów. Pomimo podjętej decyzji, nadal deklarujemy chęć współpracy handlowej i pracujemy nad umową partnerską. Chcemy, aby była gwarancją zacieśnienia kooperacji wszystkich trzech przedsiębiorstw. Proszę o komentarz do wyników Spółki za IV kwartał 2008, I kwartał 2009, jak również proszę o podsumowanie wyników za cały 2008 rok. Rok obrachunkowy 2007/2008, czyli okres od 1 sierpnia 2007 do 31 lipca 2008, był dla nas bardzo dobry. Jako jedna z niewielu firm podnieśliśmy prognozy i podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy o prawie 16 mln zł. W roku 2007/2008 osiągnęliśmy jednostkowy wynik netto w wysokości 39,7 mln, a zysk skonsolidowany wyniósł 33,7 mln zł. Wygraliśmy również liczące się przetargi publiczne. IV kwartał 2007/2008 zakończył rok obrotowy wzrostem zysku operacyjnego w stosunku do IV kwartału 2006/2007 o 37,2% i zysku netto w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 4,5%. Potem przyszedł I kwartał 2008/2009, w którym wykazaliśmy stratę, będącą przede wszystkim efektem przewalutowania sald. Bez względu na wynik w I kwartale, zwiększyliśmy widocznie dynamikę dystrybucji. Liczba obsługiwanych klientów wzrosła w stosunku do IV kwartału 2007/2008 o 6,01% (średnio w kwartale klientów), rok do roku o 15,25%. Rozpoczęliśmy wdrożenie nowoczesnego systemu magazynowego, który zacznie funkcjonować najpóźniej w sierpniu 2009 roku i zwiększy wydajność logistyki firmy nawet trzykrotnie. Niedawno Action opublikował wyniki za I półrocze. Czy można mówić o odpracowaniu straty po I kwartale? Zdecydowanie tak. Pierwsze półrocze roku zakończyliśmy dodatnim wynikiem netto. Tym samym spółka odrobiła stratę z pierwszego kwartału. Dobre wyniki i optymistyczne perspektywy rozwoju to wynik znacznej obniżki kosztów oraz wzrostu efektywności prowadzonego biznesu. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2008/2009, czyli w okresie od 1 sierpnia 2008 do 31 stycznia 2009 r., wyniosły ponad 1,2 mld zł, czyli jesteśmy o 5% lepsi niż przed rokiem. Spółka zanotowała wzrost marży brutto o 3,6 punktu procentowego do poziomu 11,4%. Skoncentrowaliśmy się na sprzedaży produktów wysokomarżowych, takich jak ActiveJet. Zrezygnowaliśmy jednocześnie z nierentownych pozycji i dystrybucji. Zaczęliśmy też cyklicznie kupować walutę w celu zabezpieczenia marży przed ryzykiem związanym z wahaniami kursowymi. A jak wyglądał zysk netto? Po półroczu wyniósł tys. zł i był o ponad 80% niższy niż w pierwszym półroczu 2007/2008. Musieliśmy jednak nadrobić straty po pierwszym kwartale, które powstały na skutek przewalutowania sald. Wyniki samego drugiego kwartału wskazują już na stabilne tempo wzrostu. Zysk netto w porównaniu z drugim kwartałem 2007/2008 wzrósł o ponad 57%, zysk operacyjny o 16,7%, a marża brutto o ponad 4 punkty procentowe. Chcę też podkreślić, że Action odnotował w pierwszym półroczu dodatnią dynamikę sprzedaży, co w dzisiejszych czasach nie jest proste. Liczba obsługiwanych klientów wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2007/2008 o 6,08%, liczba pozycji na fakturach zwiększyła się o 4,35%, a liczba pozycji w zamówieniu o 6,57%. W drugim kwartale sporo obniżyliśmy koszty operacyjne. Efekty będzie widać już niedługo. Proszę jeszcze powiedzieć o sposobach redukcji kosztów. Na czym będzie to polegało w przypadku takiej Spółki jak Action? Skupiamy się na cięciu kosztów na projektach, które przyniosłyby zysk dopiero w perspektywie kilku lat, a ich wdrożenie nie jest konieczne już teraz i, bez uszczerbku dla biznesu, można je wstrzymać. Mam na myśli chociażby otwarcie nowego działu inwestycji. Inną formą oszczędności jest redukcja kosztów szkoleń, na które wydajemy teraz bardzo dużo pieniędzy. Dzięki pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej budżet firmy nie będzie już obciążony kosztami szkoleń, a nasi pracownicy nadal będą mogli się rozwijać. Ljupco Smokovski - Fotolia.com 12 Akcjonariusz 2/2009

13 WYWIAD Trzeba dowieźć firmę w dobrej kondycji do koniunktury... Nawet więcej! W czasach dekoniunktury można również zarobić. Są firmy, które w czasie kryzysu osiągają świetne wyniki. Wiele firm upada, ale te, które mają pomysł na przekucie kryzysu w swój sukces, nie tylko przetrwają trudne czasy, ale umocnią swoją pozycję na rynku. Mamy zaplecze i rozwiązania, które pozwolą nam znaleźć się w tej drugiej grupie. Dobrym przykładem może być nasza spółka zależna A.pl, prowadząca internetowy supermarket. Niedawno uruchomiliśmy nową odsłonę serwisu w technologii ASP.NET MCV. Jest to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce. Nowa witryna jest intensywnie promowana. Efekt? Ponad 220% wzrost liczby zamówień w styczniu 2009 w porównaniu do stycznia 2008 oraz 15% wzrost liczby klientów! W ciągu najbliższych dwóch miesięcy uruchomimy nową platformę wysyłkową, która umożliwi dostawę części asortymentu na terenie całej Polski. Czy spółka wykorzystała już środki pozyskane z emisji akcji i czy są w planach kolejne emisje? Na realizowane przez nas inwestycje wydaliśmy już dużo więcej pieniędzy, niż pozyskaliśmy z dotychczasowej emisji akcji. Mogliśmy sobie na to pozwolić, ponieważ zarabialiśmy bardzo dużo, a nasze wyniki przez ostatnie trzy lata były równie dobre. Pozyskane pieniądze były mądrze inwestowane, co przejawiało się chociażby w realizowaniu kolejnych, podnoszonych prognoz. Myślę, że rynek odwróci się w ciągu dwóch, trzech lat. Bessa nie może panować bez końca. Wtedy być może będziemy myśleć o ewentualnych kolejnych emisjach. W jak dużym stopniu zdywersyfikowane są źródła przychodów? Zawsze nam zależało, żeby mieć jak najszerszą ofertę oraz rozbudowaną bazę klientów. Staraliśmy się wypracować taki model współpracy z partnerami zewnętrznymi, aby uniknąć ryzyka, z którym spotykają się inne firmy nastawione na jednego, dwóch dużych klientów, którzy generują większość obrotu. Odejście takiego klienta odbija się katastrofalnie na wyniku spółki. Nas ten problem nie dotyczy, właśnie ze względu na dużą dywersyfikację źródeł przychodów. Nasz największy klient generuje około 2% obrotu. Jakie jest Pana zdanie o bieżącej wycenie akcji Spółki poniżej 6 zł? Bieżąca wycena naszych akcji mija się z rzeczywistą wartością spółki i jest wynikiem ogólnej dekoniunktury na rynku, która dotknęła również branżę IT. Bardzo duże niedowartościowanie akcji może być również związane z wynikiem zanotowanym w I kwartale 2008/2009. Stratę już odrobiliśmy, więc liczymy na większą przychylność inwestorów. Czy może Pan szerzej omówić pomysł na promowanie się poprzez sponsoring drużyny kolarskiej? I dlaczego kolarstwo, a nie inna dyscyplina sportu? Zawsze byliśmy zwolennikami lekkoatletyki, choćby dlatego, że w Action część pracowników to właśnie byli biegacze, na przykład moja żona, Anna Bielińska, i ja. Kolarstwo wybraliśmy ze względu na jego dużą medialność, ale również ogromną sympatię do tej dyscypliny. Wierzymy w naszą drużynę, zawsze była jedną z najsilniejszych grup kolarskich w Polsce. Cezary Zamana wygrał nawet Tour de Pologne. 4/2008 Akcjonariusz 15

14 FELIETON Piotr Cieślak, SII O ile w tym czasie wielu eksporterów borykało się z olbrzymimi problemami wynikającymi z transakcji zabezpieczających, o tyle akcjonariusze spółki Duda czuli się pod tym względem wyjątkowo bezpieczni, bo, zgodnie z zapewnieniami Prezesa Macieja Dudy, spółka miała być wolna od ryzykownych instrumentów. Potwierdziła to wypowiedź Prezesa z dnia 1 grudnia dla Pulsu Biznesu: Nie korzystaliśmy z opcji walutowych. Możemy za to pochwalić się całkiem dobrą rentownością naszego eksportu. Szczególnie opłacalny jest Daleki Wschód. Jak się później okazało, była to wypowiedź nieautoryzowana. Niemniej po jej opublikowaniu Prezes nie wnosił żadnych zastrzeżeń. Mało tego, zaledwie tydzień później na łamach TVN CNBC Prezes spółki znów zapewniał widzów, że zawarte transakcje zabezpieczające nie będą miały negatywnego wpływu na wynik, bo spółka nabyła wyłącznie instrumenty bezpieczne. Wielu uwierzyło, by rozczarować się w dniu 16 lutego br. Spółka poinformowała wówczas, że ujemna wycena instrumentów pochodnych, w tym w dużej mierze opcji asymetrycznych o charakterze bezkosztowym, wynosi na dzień 31 grudnia 2008 r. niemal 30 mln zł. Reakcja rynku była natychmiastowa. Kurs akcji po opublikowaniu komunikatu spadł z 1,2 zł do 80 gr., a kilka dni później poniżej 50 gr. Akcjonariusze spółki, którzy zaufali Prezesowi i uwierzyli w siłę fundamentalną spółki zawiedli się, tracąc istotną część swojego kapitału. Późniejsze wyjaśnienia władz PKM Dudy niewiele wniosły. Słowa przepraszam" i ogólnikowe wyjaśnienia, to za mało Niezbędne są działania prawne SII uznało, że takich sytuacji nie można tolerować. Zwróciło się do właściwych organów Nieprawidłowości w spółce Duda Prezes przeprasza, a inwestorzy tracą Spółka PKM Duda S.A. jeszcze w pierwszej połowie lutego br. uznawana była przez inwestorów giełdowych za jedną z bardziej niedoszacowanych firm z sektora spożywczego. Spółka mimo niepewnej sytuacji gospodarczej dość dobrze radziła sobie z wynikami finansowymi. Bardzo atrakcyjnie prezentowały się również podstawowe wskaźniki rynkowe, zachęcając wielu do zakupu walorów, szczególnie w kontekście planowanej emisji akcji, która miała poprawić płynność i kondycję finansową oraz umożliwić realizację dalszych inwestycji. 14 Akcjonariusz 2/2009 o podjęcie działań mających na celu ustalenie, czy Zarząd Spółki nie dopuścił się naruszenia przepisów prawa przy zawieraniu transakcji na opcjach walutowych, a także wnioskowało o podjęcie odpowiednich środków prawnych zmierzających do pociągnięcia członków Zarządu Spółki do odpowiedzialności cywilnej i karnej. W opinii SII, wypowiedzi Pana Macieja Dudy wprowadziły akcjonariuszy w błąd, naruszając przy tym art. 39 ust 2 pkt. 4 lit b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wypowiedzi Prezesa Dudy wskazywały, że spółka nie jest narażona na ryzyko strat wynikające z transakcji zabezpieczających. W ocenie SII należy oceniać te wypowiedzi jako rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub nierzetelnych informacji, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie oceny akcji Spółki przez osobę, która wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Należy podkreślić, że jako członek Zarządu Pan Maciej Duda obowiązany jest do zachowania podwyższonego stopnia staranności, wynikającego z zawodowego charakteru jego działalności. W opinii SII mogło również dojść do niewywiązania się Spółki z obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. Inwestorzy proszeni są o kontakt Zachęcamy wszystkich poszkodowanych oraz posiadających materiały dowodowe w sprawie do kontaktu z SII. W przypadku wystąpienia na drogę cywilną przeciw Zarządowi Dudy, osoby i podmioty poszkodowane przez Spółkę, które za pośrednictwem Stowarzyszenia przekażą Kancelarii Gessel pełnomocnictwo, będą reprezentowane w sprawie. Więcej informacji na stronie Orlando Florin Rosu - Fotolia.com

15 FELIETON Pora podsumować całe to zamieszanie na rynku walutowym. W końcu stycznia przecierałem oczy zdumiony tym, co przeczytałem (byłem poza Polską). Wtedy to premier Donald Tusk zapowiedział cięcia wydatków o blisko 20 mld złotych. W listopadzie rząd złożył autopoprawkę do budżetu, upierając się, że jego założenia odnośnie wzrostu PKB i wielkości przychodów są realne, a już w styczniu (po dwóch miesiącach!) okazało się, że projekt budżetu był wirtualny. Czy w tej sytuacji można się dziwić, że nasza waluta była taka słaba? Analitycy mówią, że złoty traci z powodu braku apetytu na ryzyko oraz z powodu problemów z opcjami walutowymi. To pierwsze jest faktem, ale to drugie według mnie nie. KNF ostatnio poinformowała, że mówimy o około 15 mld euro, a nie o 50, czy o 200, do których zagrożenie urosło w mediach. Szkodziły więc nie same opcje, ale przedstawianie dantejskich scenariuszy. To budowało napięcie, strach i psychologiczny fundament do osłabiania złotego. Nie wiadomo jak by się to wszystko skończyło, bo graczy globalnych przeraził raport agencji ratingowej Moody's Investor Service. Analitycy tej firmy twierdzili, że kraje Europy Wschodniej będą miały olbrzymie problemy (miesiąc potem jednak zaczęli bardzo pozytywnie wypowiadać się o Polsce). Tego już było rządowi za wiele. Konferencja premiera Donalda Tuska, który powiedział, że rząd będzie interweniował, jeśli kurs EUR/PLN przełamie poziom 5 złotych, zmusiła rynek do korekty. Ogłaszanie poziomu było błędem, bo prowokowało graczy do testu i sprawdzenia siły interwencji i bardzo różnie mogło się skończyć. Na szczęście zmasowana krytyka wywołała refleksję i doprowadziła do naprawienia błędu. Ministerstwo Finansów już Opcje nie są głównym powodem słabości złotego Piotr Kuczyński, Xelion Doradcy Finansowi Ogłoszenie poziomu 5 EUR/PLN jako linii obrony złotego było błędem następnego dnia poinformowało, że przeprowadziło operację wymiany części środków europejskich na rynku. Teraz gracze nie będą już wiedzieli, na jakim poziomie nastąpi kolejna interwencja. Pomógł też rządowi Goldman Sachs, który poinformował, że zmienia rekomendacje dla złotego. Kropkę nad i postawiła słowna interwencja banków centralnych Polski, Węgier i Czech. Jeśli już mówimy o Goldman Sachs, to parę słów o spekulantach. Od lat powtarzam, że każda inwestycja (o ile nie jest wieloletnia) jest spekulacją, a obrzucanie graczy pejoratywnymi określeniami nie ma sensu. Robienie z jakiegoś gracza wroga nr 1, do której to pozycji awansował wpierw JP Morgan, a teraz Goldman Sachs, wywołuje u mnie odruch, delikatnie mówiąc, zdziwienia. Warto przypomnieć sobie, co działo się do lipca zeszłego roku. Złoty wzmacniał się bez przerwy i dosłownie wszyscy - łącznie ze mną - twierdzili, że pozostanie silny (myląc się całkowicie). Dzięki komu się tak wzmacniał? Dzięki spekulantom. $ Tyle, że wtedy wydawano co najwyżej ciche piski niezadowolenia. Wybraliśmy wolny rynek, na wolnym rynku działają gracze. Nie da się zrobić jajecznicy bez rozbicia jajek nie ma wolnego rynku bez graczy. Oczywiście powinno się coś z rynkiem walutowym zrobić, bo na dłuższą metę takie szarpanie kursami może bardzo globalnej gospodarce zaszkodzić. Sposób już dawno temu wymyślił noblista James Tobin. Tzw. podatek Tobina to nic innego, jak podatek obrotowy od każdej transakcji na rynku walutowym. Nawet niewielka skala zmniejszyłaby obroty i zmienność wielokrotnie, bo wytrąciłaby z rynku spekulantów zmieniających pozycję wiele razy w ciągu dnia. Tyle tylko, że ten podatek powinien obowiązywać na całym świecie. Zamiast zwalczać spekulantów, rząd polski powinien łączyć się z tymi, którzy chcą wprowadzenia takiego podatku. Generalnie mam wrażenie, że krążące po rynku pogłoski, zgodnie z którymi zagranica będzie teraz grała na wzmocnienie złotego, zaczynają znajdować potwierdzenie. Graczom jest wszystko jedno, czy grają na spadek, czy na umocnienie waluty, a mając przeciwko sobie NBP i rząd będą woleli grać na umocnienie, bo wtedy ryzyko interwencji jest minimalne. I niespecjalnie wpływ na to ma dążenie rządu do wejścia do korytarza ERM2 (nawiasem mówiąc decyzja bardzo dyskusyjna), chociaż polityczna zgoda na drogę dojścia do euro bardzo by się naszej walucie przydała. ZŁ W ciężkich czasach inwestorzy z zadziwiającą powtarzalnością powracają do najpłynniejszych i najpewniejszych aktywów - obligacji amerykańskich 2/2009 Akcjonariusz 15

16 FELIETON Toksyczne opcje czy można spekulować bez poniesienia odpowiedzialności? Piotr Pochmara, SII Według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego stronami umów opcji było około 100 spółek notowanych na GPW, a związane z nimi straty należy liczyć w setkach milionów złotych. GPW jest jednak tylko wycinkiem gospodarki, co oznacza, że tak naprawdę liczba podmiotów, a co za tym idzie ponoszone przez nie straty, są wielokrotnie wyższe. W związku z tym bardzo szybko w obiegu medialnym pojawił się termin problem toksycznych opcji, wskazujący, że opcje niczym wirus niszczą polskich przedsiębiorców oraz, patrząc szerzej, polską gospodarkę. Naturalną koleją rzeczy, problem ten był i wciąż jest bardzo szeroko komentowany przez media, polityków, prawników, ekonomistów, a także inwestorów. Bardzo mocno wśród tych komentarzy akcentowana jest kwestia ewentualnych sporów pomiędzy przedsiębiorstwami oraz bankami. Jeżeli tylko spółki mają na tyle silne argumenty, by wejść z bankami w spór, czy też poprawiać swoją pozycję negocjacyjną, powinny z nich korzystać. Wydaje się jednak, iż w gąszczu doniesień podejmujących tematykę toksycznych opcji na dalszy plan spychany jest jeden bardzo znaczący aspekt. Chodzi mianowicie o ewentualną odpowiedzialność członków zarządu za decyzje dotyczące zawieranych umów. Nie chodzi oczywiście o to, że w każdym przypadku, gdy były zawierane umowy opcji, zarząd spółki powinien ponieść odpowiedzialność. Wydaje się jednak, że w sytuacji, gdy umowy te miały charakter typowo spekulacyjny, a przez to szkodliwy dla Ponad 100 spółek giełdowych jest uwikłane w tzw. toksyczne opcje spółki, ewentualna odpowiedzialność zarządzających wymaga co najmniej przeanalizowania. W niniejszym tekście ograniczymy się jednak do odpowiedzialności odszkodowawczej ze szczególnym naciskiem na regulacje wynikające z kodeksu spółek handlowych. Opcje skąd wziął się problem? Problem tzw. toksycznych opcji, z którym mamy do czynienia na polskim rynku, dotyczy przedsiębiorstw będących eksporterami. W związku z faktem, iż narażeni są oni na ryzyko umacniania złotego, rodzi się u nich potrzeba ubezpieczenia poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Najprostszym sposobem zabezpieczenia w tym przypadku byłoby nabycie opcji put, która daje prawo do sprzedania określonej ilości waluty, po określonym kursie. Można więc powiedzieć, że jest to swego rodzaju ubezpieczenie, za które, niestety, trzeba zapłacić. Cena, którą eksporter musiał uiścić, to tzw. premia opcyjna, wypłacana wystawiającemu opcje, którym w tym przypadku był bank. Ponieważ trend umacniania się złotego był do połowy 2008 roku bardzo silny, a prawdopodobieństwo, iż opcja pozwoli eksporterom na efektywne zabezpieczenie (osiągnięcie dodatnich przepływów) było w miarę duże, cena opcji była odpowiednio wysoka. Aby obniżyć cenę ubezpieczenia, można wystawić (sprzedać) opcję call, za którą premię, będąc wystawiającym, otrzyma eksporter. Zyskowne jej wykonanie dla kupującego było wówczas mało prawdopodobne, zgodnie z ówczesnymi warunkami rynkowymi i prognozami rozwoju sytuacji rynkowej w przyszłości. Powstało więc złudne wrażenie, że niewielkim lub nawet zerowym kosztem eksporter ubezpieczał się przed niekorzystną dla niego zmianą kursu walut. W przypadku, gdy lewar jest duży, można wyobrazić sobie nawet sytuację, gdy złożenie opcji w dniu zawierania umów powoduje dodatni przepływ dla eksportera z tytułu premii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosowany lewar wynosił 1:2 czy nawet 1:8. Tutaj pojawia się jednak niebezpieczeństwo, które nie jest szczególnym wymysłem banków, ale wynika z charakteru opcji. Otóż sprzedający otrzymując premię naraża się na nieograniczone ryzyko straty. Oznacza to, że krótka pozycja w opcji call, niezależnie od tego, z której strony by na to nie patrzeć, nie jest zabezpieczeniem dla eksportera, a jedynie zwykłą spekulacją, sprowadzającą się do tego, iż przedsiębiorstwo świadomie lub nie liczy na to, że złotówka się nie osłabi, a już na pewno nie w takim stopniu, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach 2008 r. W tym przypadku sprawdza się stare powiedzenie, iż punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Przy silnym trendzie wzrostowym jest niemal pewne, iż nikt nie patrzył na prawą stronę profilu ryzyka, czyli znaczne osłabienie złotego. Niedoszacowanie ryzyka zapewne leżało po obu stronach umów, tj. bankach i przedsiębiorstwach. Oczywiście argument, że większość nie spodziewała się tak dużej zmienności, jaka miała i ma miejsce od II półrocza 2008 r., jest prawdziwy. Czy to jednak zwalnia z odpowiedzialności, to zupełnie inna sprawa. To, że coś jest mało prawdopodobne nie oznacza, że nie może się wydarzyć. Profesjonalne modele, czy też 16 Akcjonariusz 2/2009

17 FELIETON Alexey - Fotolia.com zwykłe przewidywania dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem, którego świadomość musi być zawsze brana pod uwagę. Zapewne niejednokrotnie winne były i banki, i zabezpieczający się eksporterzy, my jednak zajmiemy się tą drugą grupą. Problem błędnych działań Zarządów Wydaje się, iż naturalnie pojawiającym się pytaniem jest to, czy zarządy spółek nie działały na ich szkodę poprzez zawieranie umów, z którymi wiązało się ryzyko poniesienia tak dużej straty. Problem ten jest o tyle istotny, że w przypadku, gdyby cała sprawa ograniczała się jedynie do prostego zabezpieczenia (czyli np. zakupu opcji put), takie pytania z dużym prawdopodobieństwem w ogóle by się nie pojawiły. Nie chodzi też o to, że struktury opcyjne są z gruntu złe, lecz o to, czy dana pozycja w instrumentach była adekwatna do charakteru prowadzonej działalności (eksporter narażony na umocnienie waluty), jej rozmiaru (stosunek nominałów opcji do przychodów, czy nominałów opcji put do opcji call), czy też braku natychmiastowego zamknięcia stratnych pozycji. Jeżeli menadżerowie nie mieli świadomości jakie umowy podpisują i jakie się z nimi wiążą ryzyka, może to świadczyć o tym, że nie dołożyli należytej staranności, aby je poznać. Nie można z góry założyć, że tak było w każdym przypadku, jednak jest to przestrzeń, która wymaga bliższego spojrzenia. W kwestii odpowiedzialności członków organów spółki w pierwszej kolejności należy zajrzeć do przepisów kodeksu spółek handlowych. Zaznaczyć jednak trzeba, iż Naturalnie pojawiającym się pytaniem jest to, czy zarządy nie działały na szkodę swoich własnych spółek co do zasady regulują one odpowiedzialność wobec spółki, a nie akcjonariusza. Art ksh przewiduje odpowiedzialność członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce poprzez działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub z postanowieniami statutu. Odpowiedzialność, o której w tym przypadku mowa, wyłączona jest w sytuacji, gdy dana osoba (członek zarządu) nie ponosi winy. Ciężar dowodu braku winy spoczywa jednak na zarządzającym, a nie wnoszącym powództwo. Bardzo ważnym jest również spoczywający na członku zarządu obowiązek wykonywania swoich obowiązków z dołożeniem należytej staranności, związany z zawodowym charakterem sprawowanej funkcji. Choć nie jest to warunek wystarczający do poniesienia odpowiedzialności, to jednak jest z pewnością okolicznością świadczącą na niekorzyść zarządzającego. Dochodzenie roszczeń (przynajmniej w oparciu o art. 483 ksh) jest wyłączone, gdy zachowanie nie jest ani sprzeczne z prawem, ani z postanowieniami statutu. Sam brak menadżerskich zdolności może być natomiast oceniany w powiązaniu z umową, która wiąże zarzą- 1/2009 Akcjonariusz 21

18 FELIETON Profil wypłaty posiadacza opcji sprzedaży (pozycja long put) Profil wypłaty wystawcy opcji kupna (pozycja short call) Profil wypłaty posiadacza strategii opcyjnej polegającej na złożeniu pozycji long put i short call może być różny. Ostateczny kształt zależy między innymi od ceny wykonania opcji, terminu wykonania, zastosowanej dźwigni finansowej oraz liczby kupionych bądź sprzedanych opcji wchodzących w skład strategii. Wszystkie warianty mają wspólną cechę narażają na nieograniczoną stratę w przypadku znacznego spadku wartości złotego. dzającego ze spółką (kontrakt menadżerski, czy umowa o pracę). Kolejnym istotnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć, to katalog podmiotów, którym przysługuje prawo wniesienia powództwa przeciwko członkowi zarządu. W pierwszej kolejności przysługuje ono mianowicie samej spółce, reprezentowanej co do zasady przez członka rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia. Akcjonariusz takie uprawnienie nabywa dopiero w przypadku, gdy spółka nie wytoczy powództwa w terminie 1 roku od ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Taka droga, mimo upływu czasu, ma jednak pewne pozytywne konsekwencje. Otóż, w razie wytoczenia powództwa przez akcjonariusza, członek zarządu nie ma możliwości obrony przez powołanie się na uzyskane wcześniej absolutorium. Gdy to spółka jako pierwsza podejmuje przeciwko członkowi zarządu ewentualne kroki prawne, fakt udzielenia absolutorium będzie miał bardzo istotne znaczenie. Najogólniej rzecz biorąc, skwitowanie wiąże się ze zwolnieniem członków zarządu z odpowiedzialności wobec spółki. Przy czym zwolnienie to dotyczy zdarzeń, które miały miejsce w roku obrotowym, za który jest sporządzane sprawozdanie finansowe, zatwierdzane na tym samym zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym udziela się absolutorium. Motywowane dobrem spółki działanie akcjonariusza nie może być jednak pochopne, nieprzemyślane i nie poparte mocnymi argumentami. Może się ono bowiem wiązać z dodatkowymi kosztami i to już niemalże na samym początku procesu. Aby uchronić członków zarządu przed nie mającymi uzasadnienia oskarżeniami, przepisy dopuszczają możliwość złożenia przez nich wniosku do sądu o ustanowienie kaucji przez zgłaszającego żądanie akcjonariusza. Jej zadaniem jest zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu członkowi zarządu, w związku z wytoczeniem przeciwko niemu powództwa. Z faktu, iż zarządy spółek akcyjnych są zazwyczaj wieloosobowe nie wynika, iż mamy tu automatycznie do czynienia z odpowiedzialnością zbiorową dotyczącą całego zarządu jako organu uprawnionego do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw. Nie wyklucza to jednak odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy wyrządzona spółce szkoda jest skutkiem działania (zaniechania) nie jednego, lecz Wszelkie odszkodowania wynikające z ksh będą zasądzane na rzecz spółki, a nie akcjonariuszy większej liczby członków zarządu. Jest to o tyle korzystne, iż w takiej sytuacji roszczeń można dochodzić od dowolnie wybranej osoby odpowiedzialnej, kilku z tych osób lub łącznie od wszystkich. Wspomnienia warte są jeszcze dwie ważne sprawy, tj. termin przedawnienia roszczenia oraz możliwości dochodzenia roszczeń poza drogą, którą przewiduje kodeks spółek handlowych. Ustawowy termin przedawnienia dochodzenia roszczeń o odszkodowanie na rzecz spółki upływa po okresie trzech lat od momentu pozyskania przez spółkę informacji o szkodzie oraz o osobie, która ją wyrządziła. Roszczenie nie może być jednak zgłoszone po upływie pięciu lat od dnia, w którym doszło do zdarzenia skutkującego szkodą. Sytuacja akcjonariusza chcącego wnieść powództwo na rzecz spółki jest jednak mniej korzystna niż samej spółki. Ze względu na to, że ma on prawo działania na rzecz spółki niejako w drugiej kolejności, rzeczywisty termin przedawnienia będzie wynosił dla niego nie trzy, a dwa lata. Równolegle, obok regulacji wynikających z ksh, prawo dopuszcza możliwość niezależnego dochodzenia przez akcjonariuszy swoich praw na zasadach ogólnych, opisanych szczegółowo w przepisach kodeksu cywilnego. A może proces cywilny? Zaznaczyć należy, że każdy przypadek wymaga jednostkowej szerokiej analizy, a zbyt szybkie występowanie na drogę sądową może być nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, że przewidziane w kodeksie spółek handlowych możliwości dochodzenia odszkodowania od członków zarządu skutkują ewentualnym przyznaniem środków pieniężnych spółce, a nie występującemu dla jej dobra akcjonariuszowi. Odmienna sytuacja będzie miała natomiast miejsce, gdy akcjonariusz skorzysta z praw przyznanych na mocy kodeksu cywilnego. Obecne problemy z instrumentami pochodnymi powinny mieć także w dłuższym terminie pozytywne skutki. Nie może ono oczywiście oznaczać odejścia od stosowania różnego typu instrumentów służących ograniczaniu ryzyka. Powinno natomiast, w pewnym sensie, oczyścić rynek i doprowadzić do bardziej racjonalnego i przemyślanego zawierania transakcji instrumentami pochodnymi. Powinno także wytworzyć w przedsiębiorcach chęć organizowania w ich strukturach mechanizmów bieżącego kontrolowania ryzyka. 18 Akcjonariusz 2/2009

19 ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Spółka Komandytowa jest kancelarią prawną świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi prawnicze dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Zespół Kancelarii składa się z kilkunastu osób: adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz personelu administracyjnego. Prowadzimy zarówno standardową, stałą obsługę rm i osób zycznych, jak i realizujemy specjalne zlecenia o charakterze projektowym, wymagające indywidualnego podejścia do potrzeb Klienta. NASZE GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA OBEJMUJĄ: kompleksową obsługę spółek i innych podmiotów gospodarczych, interpretację przepisów prawnych i sporządzanie opinii prawnych na wybrany temat, obsługę prawną procesów inwestycyjnych, wraz z przygotowaniem analiz ekonomicznych oraz rynkowych, dzięki posiadaniu statusu Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect (powiązanym z Giełdą Papierów Wartościowych) znajdowanie inwestorów dla mniejszych podmiotów gospodarczych, zainteresowanych szybkim rozwojem swojej działalności, przygotowywanie i analizę projektów umów i porozumień, a także udział w negocjacjach biznesowych, mediację w sporach gospodarczych i cywilnych, doradztwo w zakresie przetargów i zamówień publicznych, windykację wierzytelności, obsługę prawną postępowań upadłościowych i naprawczych, obsługę spraw pracowniczych, także z udziałem związków zawodowych, reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Urzędem Zamówień Publicznych, organami postępowania podatkowego oraz celnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim, a także współpracuje z zagranicznymi kancelariami prawnymi. siedziba Budynek Altus Katowice ul. Uniwersytecka 13 tel tel fax oddział w Warszawie Warszawskie Centrum Finansowe Warszawa ul. Emilii Plater 53 tel tel fax

20 WYWIAD HAZARD w sieci Wywiad z Wojciechem Trzaską, Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich Bet-at-home.com AG E-gambling, czyli zakłady sportowe prowadzone przez internet, nie jest w Polsce znany inwestorom. Czym charakteryzuje się ta branża? Wojciech Trzaska: Bet-at-home.com działa niezwykle perspektywicznym rynku. Sukcesywnie rośnie wartość światowego WAkcjonariusz: rynku hazardu. Taką tendencję obserwujemy również w Polsce. W 2006 roku jego wartość wynosiła 8,3 mld złotych, rok później już około 10 mld. W 2008 roku prognozowano dalszy wzrost do 12 mld złotych. Jednocześnie upowszechnia się internet. W 2008 roku już prawie 6 mln gospodarstw (46% ogółu) dysponowało dostępem do sieci, z czego 4,8 mln (38% ogółu) dostępem szerokopasmowym. Rosnąca rzesza Polaków docenia wygodę korzystania z Internetu i, co dla nas jest szczególnie ważne, dokonuje w nim coraz to większej liczby transakcji. To zaś daje się przełożyć na rynek e-gamblingu i zakładów bukmacherskich. Obroty polskojęzycznych portali hazardowych sięgały w 2005 roku 1,3 mld złotych. W roku 2007 wzrosły one do 1,6 2 mld złotych. Obecnie, jak się szacuje, wynoszą już ok. 2,4 mld zł. Interesujący jest jednak fakt, że w roku 2007 Polacy postawili w stacjonarnych punktach bukmacherskich ok. 800 mln zł, co oznaczało jednak spadek o 30 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Tendencja jest więc wyraźna rozwój internetu i niezaprzeczalne zalety typowania zakładów on-line (całodobowa dostępność, bogata oferta, wysokie kursy) sprawiają, że przed internetowymi serwisami bukmacherskimi rysuje się świetlana przyszłość. Jednym z liderów tej ekspansji jest nasz serwis bet-athome.com nowoczesny, przyjazny użytkownikowi, dysponujący bogatą i stale poszerzaną ofertą. A co ciekawe, pomimo trudnych ekonomicznie czasów, konsumenci nadal zainteresowani są hazardem. Szukają oni co i rusz jego nowych form. Tak oto stale udoskonalana technologia uczyniła z e-gamblingu obiecujący segment branży. Jaka jest dynamika wzrostu całego rynku? Z danych Global Betting and Gaming Consultants na 2008 rok wynika, że rynek hazardu wynosi 347 mld USD Hold, gdzie rynek off-line stanowi 95,3% (330,5 mld USD Hold różnicy między wpłatami a wypłatami), zaś rynek on-line to 4,7%, co daje dochód brutto/hold na poziomie 16,5 mld USD. Branża e-gamblingowa utrzymuje stały trend wzrostowy. Przewiduje się, iż średni wzrost w branży do 2012 roku wyniesie 10,3%, osiągając poziom 24,4 mld USD. Stanowić to będzie ok. 6,4% udziału w całym rynku hazardu. Które miejsce zajmuje bet-at-home.com w Europie, a które na świecie pod względem wielkości firmy, wielkości przychodów, liczby aktywnych graczy? Ze względu na specyfikę rynku, która charakteryzuje się dużą zmiennością, trudno jest wyodrębnić jednoznaczne dane dotyczące wartości całego rynku oraz udziału w nim poszczególnych podmiotów. Od samego początku działalności nasza spółka wykazuje bardzo wysokie tempo wzrostu. Już ponad użytkowników zarejestrowało się w bet-at-home.com, obroty firmy corocznie wzrastają, zaś paleta produktów jest stale poszerzana. Nasza spółka posiada liczącą się pozycję w obrębie Europy Zachodniej i szczególnie silną w Europie Środkowej i Wschodniej, którą nadal konsekwentnie umacniamy. Dlatego też w roku 2007 rozpoczęliśmy naszą działalność w Serbii, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Proszę omówić Państwa zaangażowanie w sponsoring sportowy. Jak duże procentowo jest to zaangażowanie w stosunku do całego budżetu przeznaczanego na marketing? Jak duży wpływ ma sponsoring sportowy na działalność Bet-at-home? Proszę zauważyć, iż stale rosnąca edukacja konsumenta sprawia, że coraz trudniej związać ze sobą Klienta na dłużej. Dodatkowo, w ostatnich latach dało się zaobserwować rosnące w szybkim tempie koszty reklamy, przy jednoczesnym spadku jej efektywności. Tak oto jesteśmy dziś świadkami pewnego zjawiska w mediach, jakim jest szum informacyjny. Konieczność przebicia się wielu przedsiębiorstw przez owy szum i poszukiwanie nowych metod komunikacji z rynkiem 20 Akcjonariusz 2/2009

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusz. Marketing XXI wieku. Problemy podatkowe inwestora giełdowego. Uwaga na prowizje. WallStreet

Akcjonariusz. Marketing XXI wieku. Problemy podatkowe inwestora giełdowego. Uwaga na prowizje. WallStreet 3/2007 Akcjonariusz Problemy podatkowe inwestora giełdowego Uwaga na prowizje czyli o wyborze biura maklerskiego Relacja z konferencji WallStreet Marketing XXI wieku Michał Kornacki Prezes Zarządu IMS

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności LiveChat Software S.A. w 2013 roku obrotowym Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B, C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna

André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej. mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 14 / wiosna 2014 mbank Fakty i mity: emisja obligacji nie taka straszna André Gerstner Groclin Group Razem możemy więcej od początku 4 podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW GŁOS BIZNESU GB MAGAZYN GOSPODARCZY #3 (23) 2013 GŁOS BIZNESU DYSTRYBUOWANY BEZPOŚREDNIO DO WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW Do granic wyobraźni Konrad Sierzputowski, Bartosz Barłowski, Omni 3D Odzyskać

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl

nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl nr 3 2013 ISSN 2299/6206 kpmg.pl 2 KPMG Forum Adres redakcji: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa tel. +48 22 528 11 00 fax +48 22 528 10 09 kpmg.pl Redaktor naczelny: Magdalena Maruszczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Marcin Pachucki PIRAMIDY I INNE OSZUSTWA NA RYNKU FINANSOWYM Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie

abc inwestowania Raport na temat sytuacji w Grecji nr 5 2010 GADOMSKI lekarstwem fcl ORŁOWSKI czysty realizm O długach i kryzysie ORŁOWSKI O długach i kryzysie GADOMSKI lekarstwem fcl ŁĘtocha czysty realizm nr 5 2010 abc inwestowania Tylko u nas: Raport na temat sytuacji w Grecji Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu zdobywca grand

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo