Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Jan Kosek: Tak, zrozumiałem. -1-"

Transkrypt

1 Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces (SKGZ) w dniu 12 marca 2010 r. Przewodniczący Komisji Mirosław Sekuła: Proszę już o zajmowanie miejsc, za chwilę będziemy zaczynać. Witam państwa. Otwieram posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces. Stwierdzam kworum. Dzisiejszy porządek posiedzenia obejmuje przesłuchanie pana Jana Koska. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie ma uwag, w związku z tym przystępuję do jego realizacji. Stwierdzam, że na wezwanie komisji stawił się pan Jan Kosek. Witam pana. Zgodnie z treścią art. 11d ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z art Kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed sejmową komisją śledczą, jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art Kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. Procedura obliguje mnie do zadania pytania: Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. 1

2 Przewodniczący: Proszę na siedząco, do tego mikrofonu. Dziękuję. Dziękuję. Tak, zrozumiałem. Przewodniczący: Dziękuję. Zgodnie z treścią art. 11c ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy o sejmowej komisji śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują: po pierwsze, ma pan prawo uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu art Kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; po drugie, ma pan prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany; po trzecie, ma pan prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu art Kodeksu karnego; po czwarte, ma pan prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o sejmowej komisji śledczej; po piąte, ma pan prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji; po szóste, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie; po siódme, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje mu treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne; po ósme, ma pan prawo zwrócenia się z wnioskiem o zmianę terminu przesłuchania; po dziewiąte, ma pan prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu; i, po dziesiąte, ma pan prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie art. 5 albo art. 6 ustawy o sejmowej komisji śledczej. Na podstawie art. 11b ustawy o sejmowej komisji śledczej pytam pana: Czy ustanowił pan pełnomocnika? 2

3 Nie, nie ustanowiłem. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę więc o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Jan Piotr Kosek, 60 lat, doktor inżynier, menadżer. Przewodniczący: Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenie? Nie, nie byłem. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią art.11d ustawy o sejmowej komisji śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać: Świadomy znaczenia moich słów... Świadomy znaczenia moich słów... Przewodniczący:...i odpowiedzialności przed prawem... 3

4 ...i odpowiedzialności przed prawem... Przewodniczący:...przyrzekam uroczyście......przyrzekam uroczyście... Przewodniczący:...że będę mówił szczerą prawdę......że będę mówił szczerą prawdę... Przewodniczący:...niczego nie ukrywając z tego......niczego nie ukrywając z tego... Przewodniczący:...co jest mi wiadome....co jest mi wiadome. Przewodniczący: Dziękuję. Proszę usiąść. Zgodnie z wcześniejszym pouczeniem oraz art. 11i ustawy o sejmowej komisji śledczej w związku z art Kodeksu postępowania karnego może się pan swobodnie wypowiedzieć w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy zgłasza pan taki wniosek? 4

5 Tak. Przewodniczący: Bardzo proszę, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, wysoka komisjo... Nie wiem, czy dobrze mówię do mikrofonu. Słychać? Na wstępie chcę, na wstępie chcę podziękować za uwzględnienie przez wysoką komisję moich problemów zdrowotnych i umożliwienie mi złożenia zeznania w Krakowie. Bez państwa zgody na spotkanie w moim miejscu zamieszkania nie byłoby możliwe, nie mógłbym dopełnić obowiązku przekazania wysokiej komisji wszystkich mi dostępnych informacji mogących się przyczynić do wyjaśnienia faktów, które są przedmiotem badania komisji. Obowiązek ten spełniam tym chętniej, iż mam nadzieję, że moje wyjaśnienia pozwolą utworzyć nieco inny obraz, niż przedstawiony przez media i niektórych polityków, zagadnień związanych z branżą, którą reprezentuję jako wiceprzewodniczący Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne. Niemniej ważna dla mnie osobiście jest możliwość sprostowania przed wysoką komisją nieprawdziwych informacji i stwierdzeń, publikowanych w mediach i niestety powielanych też przez niektórych członków wysokiej komisji, które dotyczą mojej osoby. Od tego chciałem zacząć moją wypowiedź. Więc nie jestem królem, baronem ani rekinem hazardu, branży hazardowej. Wszystkie absurdalne informacje dotyczące mojej roli na rynku gier wynikają z błędnego utożsamienia mojej, utożsamiania mojej aktywności jako przedstawiciela związku branży z rolą osoby, która ten rynek kontroluje. Ta zbitka myślowa jest dowodem na lenistwo intelektualne osób, które nie mogą pojąć, że można działać aktywnie w branży i nie być posiadaczem latyfundiów hazardowych. Fakty zaś są łatwe do zweryfikowania dla osób rzetelnych i wyglądają one następująco: Nie posiadam i nigdy nie posiadałem udziałów w spółce prowadzącej kasyna. Mylił się pan dyrektor Smogorzewski, zeznając na pytanie pana posła, odpowiadając na pytanie pana posła Arłukowicza, że ja jestem właścicielem kasyn. Nigdy nie byłem i nie jestem, nie posiadam udziałów w żadnej takiej spółce. Moja jedyna własność związania z rynkiem gier to 10% udziałów w spółce, w której pracuje, 10% udziałów w spółce, w której pracuję, gdzie jestem członkiem zarządu. Spółka ta zawiązana w 1993 r., zaczynając od 7 salonów gier na automatach, została rozbudowana w ciągu 5

6 17 lat do 35 salonów. Praktycznie spółka ta nie istnieje na ryku gier na automatach o niskich wygranych. Tych automatów o niskich wygranych mieliśmy najwięcej 33 sztuki, 33 sztuki. Mieliśmy zezwolenie na 16 punktów gier o niskich wygranych, i to cały udział w rynku. Gdyby zmierzyć, jest to dość trudne do zdefiniowania, gdyby zmierzyć udział rynku całej firmy, w której posiadam udziały, na przykład odnieść to do ilości automatów, które, globalnej liczby automatów, które są na rynku polskim, to spółka nasza posiada ok. 2% rynku, 2% rynku. W tym świetle stwierdzenie jednego z członków wysokiej komisji, cytuję z pamięci: Kosek posiada 20 salonów gier, z których każdy przynosi milion złotych; w innej wypowiedzi: Kosek posiada 46 kasyn i 34 salony gier wszystkich kasyn, panie pośle, w Polsce jest 27, więc nie mogłem posiadać 46 wpisuje się na listę podobnych rewelacji, jak informacja posła Girzyńskiego w programie telewizyjnym, że wypoczywam na Florydzie lub inna medialna sensacja: Kosek spędza miło czas w Emiratach Arabskich. Niestety, brutalne realia sprawiają, że od kwietnia 2009 nie, nie jestem w stanie podjąć podróży dalszej niż w obrębie Krakowa. Wysoka komisjo, w trudnym dla mnie, dla mojej rodziny okresie spadła na mnie lawina medialnych bzdur będących wynikiem ignorancji lub niewiedzy osób je formułujących. Wyrażam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wspólnie niektóre fakty sprostować. Moja wieloletnia działalność skierowana m.in. na racjonalizację przepisów regulujących rynek hazardu wynikała wprost z obowiązku nałożonego na mnie przez statut związku pracodawców prowadzących gry i zakłady wzajemne oraz z uprawnienia do tych działań wynikających z ustawy o organizacjach pracodawców. Działania te były zawsze transparentne oraz zgodne z prawem. Nie ukrywam, że byłem aktywnym rzecznikiem branży. W archiwach Ministerstwa Finansów, ale też i innych departamentów, komisji sejmowych, ale i w archiwach posłów wielu kadencji można znaleźć liczne pisma sygnowane przez związek apelujące do tworzenia prawa regulującego rynek gier zgodnie z interesem państwa i z uwzględnieniem interesów przedsiębiorców. Chciałem tu jeszcze raz podkreślić, że interes państwa, jeżeli chodzi o tą branżę, był bardzo zbieżny z interesem podmiotów, które tą działalność prowadziły. Będąc... Niestety w 2009 r., w kwietniu konkretnie, choroba wyeliminowała mnie praktycznie i z pracy zawodowej, i całkowicie z pracy związkowej. Będąc w trakcie terapii, dowiedziałem się, że jestem pseudobohaterem afery hazardowej, ponieważ podsłuchiwano, zarejestrowano, upubliczniono moje prywatne rozmowy telefoniczne. Jeżeli byśmy te rozmowy z tych stenogramów, które zostały opublikowane, złożyli na jeden, na jeden ciąg wypowiedzi, to wypowiedziałem może 5, 6 zdań. Ten oczywisty dyskomfort osoby, która dowiaduje się, że rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane, 6

7 został spotęgowany informacją, że jestem osobą, która miała współudział stworzenia zagrożonego interesu ekonomicznego państwa. Wyrażam nadzieję, że nie nadużyję cierpliwości wysokiej komisji wywodem obalającym tą tezę. Rzekome zagrożenie interesu ekonomicznego państwa powstało w gabinetach dwóch urzędników państwowych. Pierwszy z nich wiceminister Jacek Kapica wbrew zdrowemu rozsądkowi, w mojej ocenie, i wbrew opinii licznych ekspertów forsował nierealny pomysł obłożenia naszych klientów, graczy, podkreślam, nie firm, graczy podatkiem od chęci gier. Bo dopłaty to jest nic innego tylko podatek od chęci gry. Wyliczył przy tym wirtualne kwoty, które zgodnie z jego postanowieniem wpłyną do budżetu państwa. To, że przekonanie to było oparte na błędnych założeniach, postaram się wykazać. Drugi z urzędników były szef CBA Mariusz Kamiński bez chęci wniknięcia w istotę zagadnienia bezkrytycznie przyjął założenia o zagwarantowanych wpływach do budżetu z tytułu dopłat. Stąd wszyscy, którzy ośmielili się mieć inne zdanie, stali się dla niego wrogami publicznymi, których należy inwigilować i podsłuchiwać. Do grupy zagrażającej interesowi państwa zostali zaliczeni oczywiście przedsiębiorcy, w tym moja skromna osoba. Ale również i politycy, którzy nie byli zachwyceni ideą dopłat. I tak Mariusz Kamiński, bazując na irracjonalnych przesłankach, rozpętał tzw. aferę hazardową, która zaowocowała tragediami ludzkimi, dymisjami, a mnie osobiście w ekstremalnym, trudnym okresie choroby przyniosła dodatkowe stresy i problemy. Czym zatem są dopłaty, w obronie których rozpętano wojnę, w której, w mojej ocenie, przegrani są wszyscy, łącznie z państwem, z budżetem? Jak wiadomo, nie był to autorski pomysł pana ministra Jacka Kapicy. Przejął go po poprzednikach, lecz stał się jego gorącym wyznawcą i forsował jego wprowadzenie głuchy na wszystkie uwagi krytyczne. Już sam fakt, że obciążenie taką daniną klientów kasyn czy grających na automatach nie jest, według mojej wiedzy, stosowane nigdzie na świecie, powinien zapalić światło ostrzegawcze. Proszę zwrócić uwagę, wśród całej mnogości rozwiązań podatkowych w krajach, w których takich i to takich krajach o długiej tradycji z hazardem, regulowania, regulowanego... nie ma podatku od chęci gry. Taki podatek nie występuje. Wysoka komisjo, argumenty przemawiające przeciwko wprowadzeniu dopłat w kasynach i automatach dotyczą zarówno trudności technicznych, jak i negatywnych skutków tego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla budżetu państwa, co jeszcze raz chciałem podkreślić. Jako pierwszy traci gracz. Spójrzmy więc na zagadnienie z tego punktu widzenia. Załóżmy, że gracz przeznacza na grę określoną kwotę, np. 100 zł. Kupuje za tą kwotę żetony lub wkłada banknot do akceptora automatu. Jeżeli nie rozpoczął żadnej gry, to już stracił 10 zł pobranej dopłaty. Nie trzeba być psychologiem, by przewidzieć, że znaczna część graczy nie zaakceptuje takiego haraczu. Sytuacja się zaostrza, gdy 7

8 uwzględnić chętnie stosowaną przez graczy w salonach taktykę próbowania kolejnych automatów. To jest taka technika gry stosowana przez graczy. Polega to na tym, że gracz, zanim wybierze automat, który mu odpowiada, próbuje gry na kolejnych automatach. Przy pobieraniu dopłaty przez każdą kolejną maszynę przy tej taktyce z przyniesionych 100 zł na grę nie zostanie 90, ale np. 50 zł. Kolejną niedogodnością dla gracza jest niemożność zrezygnowania z gry bez straty, czyli, innymi słowy mówiąc, jeżeli ktoś przyjdzie do kasyna, wymieni kwotę 1000 zł na żetony i w tym momencie do niego zatelefonowała... za te żetony, za tą kwotę dostanie żetonów za za 900 zł. I w tym momencie np. otrzymał telefon, że musi wrócić do domu, to nie grając w ogóle, odzyska tylko 900 zł. 100 zł przepadnie mu w postaci dopłat. Odmienne komplikacje wystąpiłyby w tzw. grach żywych w kasynach. Czyli w automacie każde wrzucenie. Zresztą do końca, jak w dyskusji to się w jakiś sposób rozwinie, ja wyjaśnię, bo do końca nie było wiadomo, od czego te dopłaty mają być pobierane. Odmienne komplikacje wystąpiłyby w grach żywych przy stołach w kasynach. Proszę sobie wyobrazić krupiera przy ruletce obsługującego kilku, nawet czasem kilkunastu graczy, którzy oddają pieniądze do wymiany na żetony. I ten krupier z każdej tej kwoty musiałby policzyć dopłatę, więc byłoby to, byłoby to niezwykle uciążliwe. W jednym z kasyn zrobiono taką symulację i okazało się, że spowolniłoby to grę o ok. 60%, o 60%. spadłaby efektywność gier poprzez fakt spowolnienia gry. Już nie będę wprowadzał takich informacji, jak trudno byłoby to np. wytłumaczyć klientom zagranicznym to rozwiązanie, którzy przychodzą do kasyna, spotykają się z zupełnie inną procedurą w innych kasynach i nagle stają przed problemem, że w Polsce jest takie rozwiązanie, z którym się nigdy nie spotykali. Oczywiste jest, wprowadzenie dopłat w kasynach miałoby, moim zdaniem, jeszcze jedną nieuchronną konsekwencję powstanie czarnego rynku handlu żetonami. To było nieuchronne. Oczywiste jest bowiem, że gracz, który przerwał grę i ma żetony do wymiany na gotówkę, nie zrobi tego w kasie, lecz sprzeda następnemu chętnemu, który chce rozpocząć grę. W ten sposób odzyska część wpłaconej, odzyska część wpłaconej wcześniej kwoty, a kupujący dopłaci 5 z 10%, ale nie do budżetu, tylko do kieszeni sprzedającego. Bez wątpienia znajdą się też pośrednicy chcący na tym procederze zarobić. Słowem, wyhoduje się czarny rynek. Jeżeli ponadto uwzględnimy graczy, którzy żetonów w ogóle nie będą wymieniać, tylko wynosić ze sobą, aby móc na następny dzień rozpocząć grę bez pobierania tego hara... hazardu, to ilość żetonów, która by krążyła poza kontrolą obsługi kasyna, byłaby niewyobrażalna. Oczywiście, że teraz też się zdarza, że pojedyncze żetony są wynoszone, ale nikt nie robi tego na dużą skalę. Wierzcie mi państwo, nie chciałbym być menedżerem kasyna, w którym obowiązują dopłaty, jeżeli miałbym dokonać rozliczenia tego kasyna na koniec dnia. 8

9 Opisana przeze mnie sytuacja nie jest teoretyczna. Minister finansów miał swojego prekursora. Jego odpowiednik w Makao przeprowadził eksperyment w postaci wprowadzenia dopłat w kasynach. Natychmiast powstał czarny rynek i taki chaos, że czym prędzej wycofano się z tej awantury. Według mojej wiedzy, nigdzie na świecie wcześniej ani też później tego nie próbowano. Powyższe informacje i symulacje znalazły się w opinii sporządzonej przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Jak już wspomniałem, oczekiwanie, że gracze zaakceptują ściąganie dopłat i wszystkich innych niedogodności z dopłatami związanej... związanych jest nieracjonalne czy było nieracjonalne, bo de facto z tych dopłat zrezygnowano. Z dużym prawdopodobieństwem należało oczekiwać, że po... że ci gracze poszukają hazardowej rozrywki tam, gdzie ta danina nie jest pobierana. W przypadku graczy na automatach będzie to Internet, który się szalenie rozwinął w międzyczasie, lub ciągle niestety istniejące nielegalne punkty gry, które w takiej sytuacji dostałyby niespodziewany prezent w postaci nowych klientów. W przypadku zamożnych klientów kasyn grających za duże kwoty skorzystałyby kasyna krajów Europy zresztą jedno duże kasyno takie w Brnie już w tej chwili powstaje do których za tą dopłatę, którą trzeba było uiścić, można dostać, dolecieć samolotem i jeszcze zostałyby pieniądze w kieszeni. Ten odpływ klientów w oczywisty sposób... Bo, jak powiedziałem, dopłaty teoretycznie nie uderzały wprost w operatorów na rynku, tylko w graczy, no, niemniej jednak, odpływ klientów w sposób, w wyraźny sposób uderzyłby w interesy legalnych organizatorów gry, gier, ale w konsekwencji także i w budżet państwa. Ciągle trzeba mieć na uwadze fakt, że budżet państwa jest największym beneficjentem, jeżeli chodzi o rynek gier hazardowych, ponieważ z każdej złotówki budżet państwa pobiera 50 gr przed kosztami, czyli ten zysk czy przychód kasyna jest dzielony dokładnie po połowie. Mówiąc o trudnościach technicznych, które niechybnie wystąpiłyby przy wprowadzaniu dopłat, mam na myśli operację przeprogramowania ponad 50 tys. automatów zarejestrowanych w celu odseparowania dopłat, wpłat na dopłaty i wpłat na gry. Dodatkowy problem stwarza fakt, że większość oprogramowania automatów, większość automatów, które są używane na polskim rynku, to są automaty pochodzące z zagranicy. Poza problemami logistycznymi, związanymi z tą operacją, należałoby się liczyć z dyktatem cenowym, stosowanym przez producentów wobec operatorów krajowych postawionych w przymusowej sytuacji. Należałoby... Niosłoby to za sobą koszty trudne do przewidzenia. Ja nawet bez megalomani powiem, trochę się na tym znam, nie jestem w stanie oszacować wysokości tych kosztów. Byłyby one na pewno ogromne. Firmy, które rozpoczęłyby przeprogramowanie automatów, musiałyby się 9

10 liczyć z trwającym wiele miesięcy według niektórych ekspertów 1,5 roku, według mnie, blisko 3 lata procesem ponownej rejestracji przeprogramowanych automatów. W tym czasie te automaty byłyby wyłączone. Straty ponosiłby Skarb Państwa, bo od tych automatów nie byłby odprowadzany podatek, no i oczywiście przedsiębiorcy. Kończąc wywód o trudnościach technicznych, muszę się przyznać... Kończąc wywód o trudnościach technicznych, muszę się przyznać, że dla jego jasności dokonałem pewnego uproszczenia, mianowicie przyjąłem, że dopłata w wysokości 10% miała być obliczana w prosty sposób, to znaczy, przykładowo, każde 100 zł: 10 zł z tego przeznaczone na dopłaty, a 90 zł na grę. Jednak na str. 20 uzasadnienia do projektu sporządzonego przez ministra finansów, do projektu z 3 października 2008 r., możemy przeczytać, i tutaj cytuję dosłownie, bo ja tego, co zacytuję, proszę państwa, nie rozumiem, więc dlatego chcę to przeczytać dosłownie: W przypadku obowiązku uiszczenia dopłaty w wysokości 10% zarejestrowany np. w pamięci automatu przychód traktowany będzie jako 110%. Powyższe obejmować będzie 100% stawki za udział w grze oraz 10% dopłaty. W praktyce oznaczać to będzie, iż w przypadku istnienia obowiązku uiszczenia dopłaty w wysokości 10% z każdej wpłaconej przez gracza kwoty w wysokości np. 100 zł 90,91 gr, 91 gr, przeznaczone będzie na grę, a 9,09 gr stanowić będzie kwotę dopłaty, co wynika z obliczenia według schematu: 10 dzielone przez 110 razy 100. Koniec cytatu. Proszę państwa, jak już powiedziałem, ja tego nie rozumiem. No, oczywiście, zapis matematyczny jest prosty, wszystko można podzielić, wymnożyć, ale jak skonstruować automat, który będzie pobierał 09 gr albo 1 gr? Nie wiem. Wysoka komisjo, jeżeli po moim, proszę wybaczyć, zbyt długim wywodzie na temat technicznych uwarunkowań wprowadzenia dopłat padnie pytanie podobne do tego, jakie słyszałem podczas jednego z poprzednich posiedzeń komisji cytuję z pamięci: skąd mowa o trudnościach technicznych z wprowadzeniem dopłat w grach na automatach i w kasynach, skoro udało się to zrobić w totalizatorze to będę zmuszony uznać, że nie jestem w stanie i nie jestem zdolny wytłumaczyć czegokolwiek komisji. Żeby sprawę zamknąć jednoznacznie, żeby określić wysokość dopłat w Totalizatorze Sportowym, wystarczy kartka papieru, ołówek i kalkulator za 15 zł. Nie potrzeba dokonywać żadnych zmian technicznych, bo to jest zupełnie inny rodzaj gry. I autobus, i samochód osobowy służy do przewożenia ludzi, ale są to zupełnie inne pojazdy. Tak jest też w przypadku dopłat. Reasumując, w przedstawionym przeze mnie scenariuszu nie ma miejsca na dodatkowe wpływy w wysokości 500 mln rocznie. Ewentualne wpływy z dopłat, z pewnością nie 500 mln, nie równoważyłyby topnienia wpływów z regularnych podatków. Eksperyment z dopłatami skończyłby się katastrofą dla branży, ale i dodatkowym uszczerbkiem dla budżetu. Wtedy postawienie autorom takiego 10

11 eksperymentu zarzutu o stworzeniu zagrożenia dla bytu ekonomicznego państwa miałoby realne, a nie wirtualne uzasadnienie. Argumentację, którą państwu przedstawiłem, przekazywałem w wielu oficjalnych pismach, w tym również do przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych pana posła Zbigniewa Chlebowskiego. Przedstawiona przez branżę prognoza, dotycząca skutków wprowadzenia dopłat, nie jest wyłącznie wynikiem wewnątrzbranżowych przemyśleń. Analizę konsekwencji wprowadzenia tego projektu przeprowadzili również eksperci z upoważnionych przez ministra finansów jednostek badających automaty do gier. Ich ekspertyzy, z natury rzeczy zawężone do kwestii technicznych, jednoznacznie wskazują na trudne lub wręcz niemożliwe do przezwyciężenia przeszkody techniczne i logistyczne we wdrożeniu projektu objęcia dopłatami klientów kasyn oraz automatów... Podobnie brzmi wspomniana już wcześniej ekspertyza Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Były również inne negatywne opinie. O jednej z nich mówił przed wysoką komisją minister gospodarki. Pozwolę sobie nie zgodzić się z prezentowanym przez niektórych członków wysokiej komisji poglądem, że wiarygodność tych opinii obniża fakt, iż były one zlecane przez branżę hazardową. Po pierwsze, nie jest to argument merytoryczny. Jeżeli ktoś nie zgadza się z tezami zawartymi w tych opiniach, niech ma odwagę wykazać, w którym miejscu są błędne, zamiast deprecjonować je a priori. Po drugie, co stało na przeszkodzie, by Ministerstwo Finansów zleciło wykonanie podobnych ekspertyz? W wypowiedziach przed wysoką komisją i minister finansów, i bodajże dyrektor Smogorzewski, odwoływali się do ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk, która została sporządzona przez rynek, nie przez ministra finansów. Być może zwolennicy dopłat, będąc przekonani o własnej nieomylności, uznali to za zbędne. Jeżeli jednak tak było, jak wytłumaczyć fakt, że w rozmowie ze mną w lipcu 2008 r. minister Jacek Kapica przyznał z rozbrajającą szczerością, że resort również nie wie, jak pokonać trudności techniczne z wprowadzeniem dopłat, lecz nie jest to dla niego problemem, tylko jest to problem przedsiębiorców, którzy te dopłaty, ten przepis muszą wykonywać. Związek pracodawców, zrzeszający doświadczonych specjalistów w dziedzinie gier, przewidywał skutki, jakie może przynieść realizacja pomysłu objęcia obowiązkiem wprowadzenia dopłat... odprowadzania dopłat w kasynach i na automatach. Przewidywaliśmy to już wówczas, kiedy pomysł pojawił się po raz pierwszy, zgłoszony przez panią minister Zytę Gilowską. To był rok Związek pracodawców, którego jestem wiceprezesem, wysłał szereg pism do ówczesnych decydentów, o ile pamiętam, około 30, może nawet więcej adresatów. Były to pisma wysłane do premiera, marszałków, wicemarszałków Sejmu, przewodniczących klubów parlamentarnych, wiceprzewodniczących klubów parlamentarnych, etc., członków Komisji Finansów Publicznych, sygnalizując absurd tego rozwiązania i przedstawiając 11

12 zagrożenia, jakie ono stwarza. Tak było również w 2008 r. Niektóre ministerstwa formułowały krytyczne uwagi do zapisów o dopłatach. Wątpliwości zgłaszało również Rządowe Centrum Legislacyjne, lecz nie były one na tyle mocne, aby osłabić determinację resortu finansów w sprawie dopłat. Determinacja ta była, moim zdaniem, zdumiewająca. Osobiście nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii, lecz na rynku było duże zaniepokojenie, do czego zmierzają następujące działania ministra finansów: forsowanie dopłat, interpretacja art. 155 K.p.a., odmawiająca prawa do zmiany treści udzielonych zezwoleń na prowadzenie gier, interpretacja artykułu ustawy w sprawie przedłużenia zezwoleń, zmiana rozporządzeniem ustawowej definicji gry na automatach o niskich wygranych. Nie tylko związek pracodawców, ale i inni przedstawiciele środowiska przedsiębiorców branży gier, Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, stowarzyszenie menadżerów prowadzących działalność w zakresie gier losowych, włożyli wiele wysiłku, by wykazać odpowiedzialnemu za rynek gier ministrowi ogrom komplikacji związanych z realizacją projektu wprowadzenia dopłat. Jednocześnie ze środowiska przedsiębiorców były wysyłane wyraźne sygnały, że wobec potrzeb budżetu zaakceptują zwiększone obciążenia podatkowe, byle nie... byle w formie zwykłego podatku, a nie zawijasa prawnego, jak określił dopłaty jeden z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej. Resort finansów pozostawał nieugięty. Przedstawione mu problemy techniczne pozostawiał do rozwiązania tym, którzy dopłaty mają odprowadzać, przedsiębiorcom. W atmosferze zagrożenia gier związek wysyłał... branży gier związek wysyłał pisma z prośbą o interwencję do wszystkich czołowych polityków w kraju, w tym do premiera, jak również, jak również do przewodniczącego komisji Przyjazne Państwo. Zabiegi te nie spotykały się jednak ze zrozumieniem. Jednocześnie z opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów dokumentów można było wnioskować, iż w trakcie uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych będzie... budzi zastrzeżenia poszczególnych resortów, i nie tylko wobec zamiaru wprowadzenia dopłat, lecz także innych kontrowersyjnych zapisów. Pisma naszego związku pozostawiały... pozostawały prawie bez żadnego odzewu, a odpowiedzi, które otrzymywaliśmy od ministra, nie chcę więcej komentować. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, pragnieniem moim jak sądzę, nas wszystkich jest wyjaśnienie wszystkich wydarzeń w sposób obiektywny, mam jednak świadomość, że opinii społecznej przekazywany jest za sprawą mediów, lecz nie tylko, obraz prywatnej branży hazardowej daleki od prawdziwego. Żywię przekonanie, że wysoka komisja nie kieruje się w swoich ocenach niesłusznymi stereotypami funkcjonującymi w świadomości społecznej, jednak z ostrożności 12

13 poczuwam się do obowiązku sprostowania kilku najważniejszych przekłamań przedstawianych społeczeństwu. Mit pierwszy: Hazard to szczególna forma działalności kontrolowana przez mafię i służąca praniu głównych pieniędzy. Proszę państwa, odnośnie zagrożenia objęcia kontrolą przez mafię, hazard nie różni się literalnie niczym od jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej. Tak długo nie jest na te zakusy narażony, jak długo jest legalny i podlega racjonalnej kontroli. Zepchnięty do podziemia staje się naturalnym obiektem zainteresowania świata przestępczego. Tak było w latach 90. z automatami tak zwanymi zręcznościowymi. Teraz mówi się, proszę państwa, o jakiejś niesamowitej dynamice rozwoju automatów niskohazardowych. W roku 1994, trzecim, czwartym, prasa publikowała informacje, że automatów tzw. pseudozręcznościowych, a inaczej mówiąc, hazardowych, jest na rynku ok Dwa razy więcej jak teraz. Więc gdzież ta dynamika rozwoju? Odnośnie zaś prania brudnych pieniędzy, wielokrotnie o tym zagrożeniu słyszałem i czytałem. Nikt jednak z głoszących tą tezę nie powiedział, jak miałoby się to piorącemu opłacać. Poziom opodatkowania przychodów z hazardu powoduje, że byłaby to najdroższa pralnia na świecie. Ponadto, jeżeli powołać się na dane przedstawiane przez resort finansów, obroty branży gier są bardzo wysokie, a zyski niezmiernie małe. No gdzie zatem to miejsce na to pranie? Pragnę jednocześnie podkreślić, że, jak wiadomo, wszystkie automaty nisko i wysokohazardowe posiadają wielokrotne systemy księgowe, tj. liczniki mechaniczne i liczniki elektromechaniczne pozwalające na stałą kontrolę dokonywanych wpłat i wypłat. Dowodem na to twierdzenie, dowodem na to, iż twierdzenia o praniu pieniędzy w hazardzie to mit, niech będzie fakt, że mimo poddania tej działalności restrykcyjnej kontroli, o której powiem później, nieznane są wypadki wykrycia takiego procederu. Mylił się pan prezes Naleszkiewicz, zeznając przed wysoką komisją, kiedy twierdził, że automaty o niskich wygranych pozbawione są liczniki, liczniki, liczników wpłat i wypłat. To jest nieprawda. Taki automat nie mógłby być dopuszczony do gry. Drugi mit: Hazard uzależnia w stopniu zagrażającym zdrowiu społecznemu. Nie podlega żadnej wątpliwości fakt, że w naszym społeczeństwie, jak w każdym, jest jakaś liczba osób uzależnionych od hazardu. Tak, jak są osoby uzależnione od alkoholu czy tytoniu, czy pracoholicy. Rzecz w tym, że w odniesieniu do tych ostatnich nałogów istnieją badania pozwalające określić skalę zjawiska, jeżeli zaś chodzi o hazard, operuje się ogólnikami w rodzaju: znaczna liczba. Nawet autorzy najnowszej ustawy o grach nie waham się nazwać jej prohibicyjną mówiąc w uzasadnieniu do niej o zagrożeniu społecznym, nie potrafili przywołać badań uzasadniających to twierdzenie. Myślę, że dlatego, że po prostu ich nie przeprowadzono. Stąd postawiony w aferze... stąd pozostajemy w sferze domysłów. 13

14 Z drugiej strony, wyniki takich badań mogłyby być dla niektórych kręgów niewygodne, zwykło się bowiem obciążać winą za powstania uzależnień jedynie prywatny biznes hazardowy, a przecież jest on pozbawiony możliwości oferowania swoich usług szerokim kręgom społecznym poprzez zakaz reklamowania. I premier kraju został wprowadzony w błąd, kiedy mówiono, że, że ten rodzaj działalności może być reklamowany. Od samego początku obowiązywania ustawy, od 1992 r., istniał zakaz reklamy. Zakazem reklamy nie były tylko objęte gry, które są grami prowadzonymi przez monopol państwa, czyli gry liczbowe. Mogą korzystać z Internetu, mogą korzystać z prasy, mogą korzystać z telewizji. Uwzględniając te dysproporcje, interesujące dla mnie osobiście byłoby poznać liczbę osób uczestniczących w grach organizowanych przez jeden i drugi sektor, czyli ten sektor, nazwijmy to, państwowy i sektor prywatny, i ile uzależnień w którym sektorze występuje. Chciałem się na chwilę zatrzymać przy problemie nierównego traktowania przez ustawodawców i administrację obu wymienionych wcześniej sektorów hazardu. Nie zgadzam się z prezentowaną często opinią, w tym również przez niektórych członków wysokiej komisji, że spółki Skarbu Państwa powinny być szczególnie faworyzowane, czy to do wyłącznego prawa korzystania z reklamy, czy w taki sposób, że uwagi tylko tych spółek są brane przy konsultacjach nowych aktów pod uwagę lub przedstawiciele tych firm wręcz piszą ustawy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości. Art. 32 ust. 2 brzmi: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Kolejny mit przekazywany opinii społecznej brzmi: Na rynku usług funkcjonuje prywatny sektor gier losowych zarabiający gigantyczne pieniądze, nieobciążony w sposób wystarczający daninami na rzecz budżetu. Wysoka komisjo, od pewnego czasu w mediach w wypowiedziach niektórych członków komisji, ale niestety i wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, pojawia się elektryzująca wiadomość o 17 mld zł, a nawet 18 mld zł, wydawanych przez Polaków na hazard. Niektórzy pseudoznawcy rynku gier donoszą o 17 mld wrzuconych do automatów. Nic więc dziwnego, że tak bulwersująca kwota kusi do czynienia spektakularnych porównań, na przykład do rocznego budżetu Policji czy spodziewanych wpływów z prywatyzacji. Nie wiadomo, kto pierwszy wpuścił w obieg ten... w obieg medialny tę sensacyjną liczbę. Faktem jest, że informacja ta jest bezmyślnie powtarzana, epatuje opinię publiczną wizją rynku wartego 17 mld. W tym świetle podatki wpłacone z tego rynku w wysokości kilkuset milionów jawią się jako skrajna niesprawiedliwość, przekręt, skandal. W rzeczywistości Polacy wydają na hazard rocznie znacznie mniej. Na przykład w roku Na marginesie powiem, że wszystkie liczby, które 14

15 przytaczam, które zaczerpnąłem, są to liczby publikowane oficjalnie na portalu, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Żadna liczba... ewentualnie liczby, które przetworzyłem, nie są tylko takimi liczbami. Czyli, tak, jak powiedziałem, w 2008 r. Polacy łącznie na hazard, wraz z grami liczbowymi, wydali 4,9 mld zł. U źródeł tej dezinformacji leży obowiązujący od lat, mimo protestów branży, sposób obliczania przychodów z hazardu stosowany przez Ministerstwo Finansów, mylący faktyczne przychody ośrodka gier z sumą dokonywanych przez graczy wpłat. Do 1993 r. przychodem w grach było faktycznie to, co zostaje w kasach, w kasie. Od 1993 bodajże roku departament rachunkowości tak zdefiniował przychody w grach, że powstały te wirtualne kwoty. Wpłaty w salonie, w kasynie mogą być różne. Pierwsze to nazwijmy wpłaty pierwotne, czyli pieniądze przyniesione przez gracza do ośrodka gier. Drugi rodzaj wpłat to pieniądze przenoszone przez gracza z maszyny na maszynę, który przy taktyce próbowania kolejnych automatów, o której wspomniałem wcześniej, stosowany przy tej taktyce. Trzeci rodzaj wpłat to pieniądze wygrane, które gracz ponownie do automatu wrzucił. Wysoka komisjo, tylko ten pierwszy rodzaj wpłat jest faktycznym przychodem ośrodka gier. Doliczanie do przychodu pozostałych wpłat daje te fantastyczne wyniki, lecz są to pieniądze wirtualne. Posłużę się takim przykładem czy przykładami. Klient wrzucił do automatu 100 zł. Przegrał z tych 100 zł 10 zł, pozostałą sumę, czyli 90 zł, z maszyny wypłacił, po czym ją wpłacił do innego automatu. Na licznikach wpłat obydwu automatów pojawi się suma 100 plus 90, czyli 190 zł, lecz klient przyniósł tylko 100 zł, i to jest realny przychód. Inny przykład: Gracz wrzucił do automatu 100 zł i, dopisało mu szczęście, wygrał 500 zł, które następnie na drugim automacie przegrał. I znowu liczniki wpłat wykażą sumę 100 zł plus 500 zł, czyli 600 zł, a gracz przyniósł tylko 100 zł. Przykłady te pokazują, jak faktyczna kwota wydawana przez graczy w skali kraju w ciągu roku może być sztucznie wielokrotnie pomnażana. W ten sposób powstał mit o rynku wartym 17 mld. Zająłem czas wysokiej komisji tym zagadnieniem, dlatego że to przekłamanie budzi niezdrową sensację i zatroskanie, że nasze społeczeństwo wydaje horrendalne sumy na rozrywkę hazardową. Ma to oczywiście przełożenie na negatywny stosunek do tej branży. Faktyczny zaś przychód kasyn, salonów gier i punktów gier na automatach o niskich wygranych to różnica pomiędzy kwotami wpłaconymi a wypłaconymi, czyli to, co zostaje w kasie, innymi słowy, pieniądze, które gracze faktycznie przynieśli, minus zabrane przez nich wygrane. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów za rok 2008, kwota ta wynosiła w grach na automatach, w kasynach, bez gier liczbowych, ok. 3 mld. To wyjaśnia, dlaczego rynek wart, w cudzysłowie, 17 mld przynosi zaledwie kilkaset milionów podatków. Jest to prosta pochodna faktu, że średnia miesięczna kwota podlegająca opodatkowaniu np. 15

16 w salonach gier wyniosła w 2008 r. 180 tys., a nie milion, jak mówił jeden z członków wysokiej komisji, 180 tys., nie milion. Kasyno, salon czy punkt gier może mieć oczywiście wynik ujemny, może po prostu przegrać, i to nie są tylko sceny filmowe, że bank został rozbity w kasynie, mogą przyjść takie dni, że kasyno jest przegrane, może się zdarzyć, że są nawet takie tygodnie, kiedy kasyno przegrywa. Przegrać tylko nie mogą gry liczbowe, ponieważ w grach liczbowych, gry liczbowe nie są obciążone żadnym ryzykiem, gdyż pula wygranych wynosi sztywno 50% wpłaconych stawek, tyle jest przeznaczone na wygrane, natomiast kasyno, salon gier, automat o niskich wygranych mogą przegrać. Wysoka komisjo, pozwolę sobie powiedzieć teraz kilka słów na temat stopnia fiskalizacji branży gier. Ze zrozumiałych powodów zajmę się tylko problemem dotyczącym kasyn, salonów gier i gier na automatach o niskich wygranych. Do opinii publicznej przekazywana jest jako pewnik teza, że branża hazardowa opodatkowana jest niewystarczająco. W doniesieniach medialnych używa się sformułowań: prawie nieopodatkowane lub nisko opodatkowane gigantyczne dochody. Bez wielkiego trudu, używając tych sformułowań, mogę... używający tych sformułowań mogą sprawdzić, jak jest w rzeczywistości. Branża gier płaci najwyższe podatki spośród wszystkich działalności gospodarczych w Polsce, najwyższe podatki spośród wszystkich działalności gospodarczych w Polsce. Kasyna i salony gier płaciły podatek od gier w wysokości 40%, obecnie 50%. Nie jestem do końca przekonany, nie jest to tylko moje zdanie, ale też niektórych wybitnych branżowników, czy ustalenie takiej stawki podatkowej jest zgodne z konstytucją. Czyli z każdej złotówki, która zostanie w kasie kasyna lub salonu, fiskus pobiera 50 gr. Pozostała po tej operacji kwota, pomniejszona o koszty działalności, obłożona jest podatkiem CIT 19%, tak jak wszystkie firmy. Koszty działalności w spółkach prowadzących gry dodatkowo powiększone są o 22%, ponieważ firmy, które prowadzą kasyna, salony gier, automaty o niskich wygranych nie mają możliwości odliczania VAT, więc jest to też podatek. Jeżeli spółka prowadząca gry wygeneruje zysk i chce go podzielić, musi zapłacić, tak jak wszystkie inne firmy, kolejny podatek od dywidendy. Poza podatkami firmy są zobligowane ustawowo do ponoszenia szeregu innych, bardzo dużych danin. I tak: na początek za zezwolenie opłata wynosiła dla kasyna ok. 400 tys. na okres 6 lat, obecnie ponad 1 mln zł, a dla salonów gier wynosiła ok. 160 tys. Pomimo obowiązku posiadania bardzo wysokiego kapitału zakładowego, spółka musiała posiadać też kosztowne zabezpieczenie finansowe. Zresztą jest to dość absurdalny przykład, że w Polsce się można ubezpieczyć od niepłacenia podatków, bo tak to jest sformułowane w przepisach, że zabezpieczenie finansowe m.in. polega na tym, że w przypadku niezapłacenia podatku, z tego zabezpieczenia się korzysta, ale to na marginesie. 16

17 Pracownicy obsługujący sektor gier muszą zdawać w Ministerstwie Finansów, uzyskiwać w Ministerstwie Finansów bardzo kosztowne świadectwa zawodowe, które z niewiadomych powodów wydawane są tylko na 3 lata. Przepisy dotyczące świadectw zawodowych, proszę państwa, uważam za kuriozum w skali światowej. Mogę to rozwinąć, ale to jest bardzo długi wywód. Kolejne wymuszone koszty przynosi obowiązek homologacji, tak się to popularnie nazywa, chociaż nie ma to nic wspólnego z homologacją, co inżynierowie na pewno wiedzą, o czym mówię, ale są to też dodatkowe koszty. Jeżeli chodzi o gry na automatach o niskich wygranych, płaciły one podatek zryczałtowany w wysokości 180 euro, obecnie 2000 zł miesięcznie od każdego automatu. Pozostałe podatki i składniki kosztowe, z wyjątkiem opłat, które były dużo mniejsze przy punktach gry na automatach o niskich wygranych, wszystkie opłaty pozostałyby analogiczne, jak w kasynach i salonach gier. Taki stopień fiskalizacji i wymuszenie administracyjne wysokich kosztów działalności powodują, że rentowność gier jest w relacji do pozostałych bardzo niska. I tu bardzo prosiłbym o spojrzenie na tabelę, którą szanownym państwu przekazałem. Jest to tabela, tak jak już powiedziałem, sporządzona w oparciu o materiały publikowane przez ministra finansów. Wziąłem do analizy okres od 2005 do 2008 r. Dlaczego nie wziąłem 2009 r.? Ponieważ z opóźnieniem jednego roku minister finansów wydaje informację o realizacji ustawy o grach i w tym roku ukazała się, czyli w roku 2009, ukazała się informacja na temat roku Więc chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o kasyna, to wskaźnik rentowności kasyn w roku 2005 wyniósł 1,2%, w 2006 r. 2,6%, w 2007 r. 1,6% i bardzo wyraźnie podniósł się w 2008 r. i wyniósł 7,5%. Na 27, 28 działających kasyn 11 było nierentowne. Jestem przygotowany na odpowiedź na pytanie: Jak nierentowne, to dlaczego to się prowadzi? Ale znowu wymaga to dłuższego wywodu. Jeżeli chodzi o salony gier, wskaźnik rentowności waha się w przedziale w tym okresie od 4,5% do 5,8%. Na 251 kasyn działających na koniec 2000 r. 53 kasyna były nierentowne... Przewodniczący: Salony gier czy kasyna? Przepraszam bardzo, salony gier. Przepraszam bardzo, salony gier. Jeżeli chodzi o automaty o niskich wygranych, to rentowność wahała się w przedziale 3,8% 7,9%. Jak z tych danych wynika, kierowany do opinii publicznej 17

18 przekaz o możliwościach, a wręcz konieczności obłożenia prywatnych przedsiębiorców organizujących gry dodatkowymi lub wyższymi daninami nie miał żadnego oparcia w wiedzy, którą minister finansów posiadał. Raczej należało oczekiwać obniżenie lub inne rozwiązania podatkowe niż podwyższenie tego podatku w jakiejkolwiek formie. Urzędnicy tego resortu musieli wiedzieć o niewielkim polu manewru w tym zakresie, stąd, być może, zrodził się pomysł skierowania ostrza fiskalnego przeciwko naszym klientom poprzez obłożenie ich dopłatami. Resort finansów nie chciał jednak przyjąć do wiadomości, że, jak już wcześniej wskazywałem, rozwiązanie to niesie za sobą zagrożenia dla wszystkich, daleko większe niż podwyższenie istniejących podatków, oczywiście w rozsądnych granicach. Wysoka komisjo, proszę mi teraz wybaczyć, pozwolić na kilka refleksji na temat, jak sądzę, interesujący państwa, dotyczący kontroli i nadzoru nad grami. Znowu cały czas materiały publikowane przez ministra finansów. Nie wszystkim wiadomo, że sektor gier jest najintensywniej kontrolowaną branżą w Polsce. W kasynach gry do końca 2009 r. prowadzony był stały nadzór podatkowy, co oznaczało, że w kasynie w godzinach otwarcia przebywało stale dwóch inspektorów szczególnego nadzoru podatkowego. Od nowego roku z tego rozwiązania zrezygnowano. Wynika z tego, że administracja potrzebowała wielu lat do stwierdzenia, że stały nadzór podatkowy nie jest konieczny. Jako ciekawostkę podam, że w latach, kiedy był sprawowany stały nadzór podatkowy, doszło w dwóch kasynach do nadużyć spowodowanych przez obsługę kasyna. Nadużycia te zostały wykryte i ujawnione nie przez urzędowy nadzór podatkowy, a przez kontrolę wewnętrzną kasyna i zarządy. Powtórzę to jeszcze raz: nie, nie nadzór podatkowy je wyjaśnił. Tylko, tylko ludzie, którzy nie znają specyfiki branży gier, mogą przypuszczać, że przedsiębiorca prowadzący ośrodki gier jest zainteresowany wykazaniem innego przychodu niż rzeczywisty. Logika nakazuje myśleć w ten sposób. Jeżeli w firmie, w której ja pracuję, posiadamy salon gier, który działa np. w Augustowie, to gdyby istniała możliwość manipulacji tymi przychodami, to w pierwszej kolejności my byśmy byli oszukiwani, bo pracownicy by to robili. Przedsiębiorcom w tym samym stopniu co służbom podatkowym zależy na maksymalnym wyeliminowaniu możliwości jakichkolwiek nadużyć. Legendą są opowiadania o praniu brudnych pieniędzy, a gdyby taki proceder się pojawił, to procedury umożliwiają nieomal natychmiastowe wykrycie takich nieprawidłowości. W 2008 r. średnio jeden salon gier był kontrolowany ponad 10 razy, czyli praktycznie raz w miesiącu, a w 2001 r. aż 23 razy. Wówczas jeszcze nie było automatów o niskich wygranych i po prostu służby miały więcej czasu, i stąd te kontrole się tak powielały. Kasyno, pomimo stałego nadzoru podatkowego, w 2005 r., 18

19 w 2008 r. było kontrolowane każde kasyno, oprócz tego nadzoru jeszcze 5 razy. Wymiernym efektem tych kontroli było nałożenie na podmioty grzywien, które wyniosły łącznie dla kasyn w 2001 r Prosiłbym spojrzeć na tabelę nr 2. W tej tabeli podałem liczbę przeprowadzonych kontroli. W 2001 r. 3712, w , w , w i w , I teraz już zrobiłem własnego... dokonałem własnego przeliczenia. Do pewnego momentu minister finansów publikował wysokość kar, jaka została w wyniku tych kontroli nałożona. I w 2001 r. na na 3712 kontroli łącznie nałożono grzywien na kwotę 6650 zł, czyli na jedną kontrolę wypada to 1,79 zł. No, przytoczę jeszcze jedną taką skrajną liczbę. W 2004 r. na 6555 kontroli nałożono łącznie grzywien w wysokości 500 zł, czyli na jedną kontrolę wypada to zero, wypada to 7 gr po prostu. Dla mnie te liczby są śmieszne. Ilość kontroli z każdym rokiem przybywała. W ostatnim roku... ilość kontroli w 2008 r., które wziąłem do analizy, ilość przeprowadzonych kontroli wyniosła , Nie będę wnikał w koszty kontroli, bo to jest jakby nie moja rzecz, ale te liczby były dostępne tak dla prasy, jak i dla wszystkich, którzy mogli z tych liczb skorzystać. Przytoczone liczby publikowane przez ministra finansów świadczą niezbicie, że nieprawidłowości nie wykrywano lub to, co wykrywano, były co najwyżej błahymi uchybieniami: zerwana nalepka, źle powieszony, źle powieszony regulamin gier. A proszę mi wierzyć, że urzędnicy, którzy przychodzą do tej działalności, karzą bardzo chętnie za cokolwiek. W tym czasie, jak podano w mediach, spółka Skarbu Państwa, kiedy tych kontroli było tyle w sektorze prywatnym, to spółka Skarbu Państwa i nie tylko media na ten temat się wypowiadały, ja również mam taką wiedzę nielegalnie prowadzone było keno, niezgodnie z ustawą, keno i multilotek, ponieważ są to gry liczbowe, a w grach liczbowych stawka jest określona, kwota przeznaczona na wygrane jest określona ustawowo, i przy pełnej wiedzy Ministerstwa Finansów było to prawo łamane. Jak już mówiłem, od wielu lat reprezentuję organizatorów gier jako wiceprezes związku pracodawców. Statut związku obliguje mnie do monitorowania prac prowadzonych nad projektami aktów prawnych, które dotyczą branży gier. Rolą związku jest m.in. przedstawianie punktów widzenia branży na proponowane zmiany regulacji prawnych czy wskazywanie, w jakim zakresie obowiązujące prawo jest niedopracowane. Związek w tych sprawach od wielu lat wysyłał dziesiątki oficjalnych pism do ministrów, wiceministrów, przewodniczących klubów różnych partii itd. Niestety przytłaczająca większość pism pozostawała bez jakiegokolwiek odzewu. Przez odzew mam na myśli jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź czy polemikę ze stanowiskiem. Co oczywiste, związek działał w interesie branży, ale wbrew temu, co 19

20 uważa wielu polityków i dziennikarzy, interes branży jak mi się wydaje, wykazałem był zbieżny i nigdy nie pozostawał w konflikcie z interesem Skarbu Państwa. Istotą naszych działań była obszerna korespondencja zawierająca monity, opinie kierowane do wszystkich ministr... do wszystkich, przede wszystkim do ministra finansów, który zresztą zgodnie z przepisami zwracał się do związku o wyrażanie opinii w sprawie przewidywanych zmian. W latach kontaktów z tym resortem... po latach kontaktów z tym resortem a związek powstał w 1998 r. i chciałem na marginesie powiedzieć, że członkami związku na początku były również spółki Skarbu Państwa, tzn. Totalizator Sportowy i Polski Monopol Loteryjny po kolejnych latach kontaktów z resortem muszę stwierdzić, że zapytania kierowane do naszego związku ze strony Ministerstwa Finansów były wyłącznie dopełnieniem formalności przewidywanej prawem. Fundamentalna instytucja demokratycznego państwa, jakim są obligatoryjne konsultacje środowiskowe, została wypaczona według następującego schematu: przesłanie projektu do konsultacji z wyznaczeniem krótkiego, najczęściej parodniowego, ostatnio zdarzało się jednodniowego, terminu na wyrażenie swojej opinii. Mimo tych krótkich terminów związek starał się ich dochowywać. Następnie otrzymywaliśmy skwitowanie nadesłanych uwag z niezmiennym stwierdzeniem: Ministerstwo nie podziela poglądu wyrażonego w nadesłanej opinii. Zasada ta była stosowana bez wyjątku wobec wszystkich uwag dotyczących tak kluczowych zapisów, jak i tych mniej istotnych. Odstępstwo od tego schematu było jedno: czasem w ogóle nie odpisywano. Chcę podkreślić, że opinie formułowane przez związek bazowały zazwyczaj, nie zazwyczaj, zawsze, na danych opublikowanych przez ministra finansów, posiadały dużą wartość praktyczną wynikającą z doświadczenia zdobytego na rynku gier, często wspierane były opiniami znanych prawników i ekspertów. Wydawałoby się, że w tej sytuacji mamy prawo co najmniej oczekiwać na merytoryczną polemikę. Niestety Ministerstwo Finansów nigdy nie traktowało przedsiębiorców jako partnerów do dyskusji. Byliśmy w rozumieniu urzędników tego resortu nie podmiotem, a przedmiotem, który zobowiązany jest realizować decyzje podejmowane w gabinetach ministrów, ministerstwa. Dobitnym tego przykładem jest przytoczona już wcześniej rozmowa z ministrem Jackiem Kapicą na temat trudności technicznych z wprowadzeniem dopłat. Mam informację, że w identyczny sposób, jak nasz związek, ministerstwo traktowało pozostałych, pozostałe organizacje branżowe, w tym np. izbę gospodarczą producentów urządzeń rozrywkowych. W tym świetle z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że prawnie zagwarantowane konsultacje środowiskowe w wykonaniu Ministerstwa Finansów są fikcją. A przecież tak nie musi być. Można sobie wyobrazić sytuację, w której instytucja odpowiedzialna za regulację rynku na drodze konsultacji z organizacjami przedsiębiorców wskazuje potrzeby budżetu i uwarunkowania społeczne, wskazuje limity ilościowe, zabezpieczenia, 20

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-248/10-3/AO Data 2010.06.10 Referencje IBPB1/415-772/08/ZK, interpretacja indywidualna ILPB1/415-46/08-2/IM, interpretacja indywidualna Autor

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

JAK ROZLICZYĆ ZAGRANICZNE DOCHODY I WYPEŁNIĆ PIT-36

JAK ROZLICZYĆ ZAGRANICZNE DOCHODY I WYPEŁNIĆ PIT-36 JAK ROZLICZYĆ ZAGRANICZNE DOCHODY I WYPEŁNIĆ PIT-36 Rafał Chmielewski Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 156 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie kasyna przeciw 10% dopłacie

Polskie kasyna przeciw 10% dopłacie Polskie kasyna przeciw 10% dopłacie 21.10.2008, 12:59 Przedsiębiorcy prowadzący kasyna zwrócili się do Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk o przeanalizowanie skutków wprowadzenia proponowanych

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 2 stycznia 2012 r. DOLiS/DEC-820/10 dot. DOLiS-440-820/10/OS/I D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227)

Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Opinia do ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (druk nr 227) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku

III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku III Konferencja Biegów Wielkopolskich Kooperacja, synergia, rozwój Poznań, dnia 30 stycznia 2015 roku 1. Rodzaje akcji promocyjnych; definicje loterii promocyjnej i konkursu. 2. Omówienie wymogów formalnych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI

PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI PRAWNE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WALKI ZE ŚRODKAMI ZASTĘPCZYMI Z DOŚWIADCZEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Prezentacja w ramach konferencji szkoleniowej Dopalacze wiemy więcej skuteczniej możemy działać

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe

Postępowanie dowodowe. Postępowanie podatkowe Postępowanie dowodowe Postępowanie podatkowe Dowód Art. 180 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. 2. Jeżeli przepis prawa

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1016 Warszawa, 24 lipca 2008 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Druk nr 1016 Warszawa, 24 lipca 2008 r. - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1016 Warszawa, 24 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 779)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 779) Warszawa, dnia 3 marca 2010 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk nr 779) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa, w świetle uzasadnienia projektu, ma na celu uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 lipca 2014 r.

z dnia 24 lipca 2014 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. USTAWA z dnia... r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Traci moc ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy opinia podatkowa przygotowana przez doradcę wypełnia znamiona definicji pojęcia utworu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Polski ustawodawca wprowadził możliwość stosowania

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa

Białoruś nie było podstaw prawnych dla jego funkcjonowania Ustawodawca czuwa Białoruś Pierwsze automaty do gry pojawiły się w Białoruskiej Republice Radzieckiej w końcu lat 80. minionego stulecia. Najpierw na stołecznym lotnisku i w niektórych hotelach Mińska. Atmosfera polityczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP

o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa, 5 listopada 2014 r. Grupa posłów KP SLD Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Grupa posłów KP SLD Warszawa, 5 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe. Ustawodawca nie zdążył przygotować nowych przepisów dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pra Brak tych przepisów nie dotyczy jedynie prawa pracy - ma bowiem bezpośredni wpływ na regulacje podatkowe.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Warszawa, dn. 20 sierpnia 2012 roku Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 136a Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, składam projekt

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. projekt Ustawa z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1 W ustawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz

POSTANOWIENIE. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz Sygn. akt I PK 47/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2003 r. SSN Jadwiga Skibińska-Adamowicz w sprawie z powództwa S. C. przeciwko Centrum Języków Obcych spółce cywilnej w B. J. M.,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP

Łukasz Gibała Poseł na Sejm RP Kraków, czerwca 2012 r. Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE. z dnia 26 lipca 1994 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI NR 1831/94/WE z dnia 26 lipca 1994 r. w sprawie nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem z Funduszu Spójności oraz organizacji systemu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-229/12-3/PM Data 2012.08.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych -->

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 czerwca 2016 r. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 49 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8012.55.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu podmiotowego stosowania przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 2 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego Zakładanie spółki

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa

Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. Czy można karać za podatki? 2 grudnia 2010 r. Warszawa www.pwc.com Przedsiębiorca czy przestępca skarbowy. 2 grudnia 2010 r. Warszawa Cel przedsiębiorcy osiągnięcie zysku Proces zarządzania przedsiębiorstwem skupia się m.in. na tym, aby osiągnąć zysk. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-658549-V/10/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu,

Bardziej szczegółowo

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA

Pan. Lech Czapla. Szef Kancelarii Sejmu RP. Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Warszawa, dnia 05 lutego 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa martuszewicz@e-zone.com.pl KRK 11/III/2012 Pan Lech Czapla Szef Kancelarii

Bardziej szczegółowo

W 2016 roku musisz obowiązkowo zgłosić Kasie Rodzinnej w Niemczech informację o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci!

W 2016 roku musisz obowiązkowo zgłosić Kasie Rodzinnej w Niemczech informację o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci! Aby rodzice otrzymywali Kingergeld, to muszą przedstawić niemieckiej Kasie Rodzinnej numer identyfikacyjny, który od 01.01.2016 jest dla dzieci obowiązkowy! Brak numeru oznacza KONIEC WYPŁACANIA KINDERGELD.

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziała nia Narkomanii Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Projekt badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa

Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa. ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-722169-V/13/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Kalendarium zdarzeń 2009-10-03 1) w 2006 r. w Ministerstwie Sportu przyjęto koncepcję realizacji Narodowego Centrum Sportu, polegającą na budowie

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo