Iwona Morawik Uniwersytet Medyczny w Lublinie Klinika Ortopedii i Rehabilitacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Iwona Morawik Uniwersytet Medyczny w Lublinie Klinika Ortopedii i Rehabilitacji e-mail: i.morawik@wp.pl"

Transkrypt

1 Jakość życia kobiet pomenopauzalnych z niewydolnością stawów biodrowych i kolanowych przed protezoplastyką możliwości poprawy interwencją nieoperacyjną (redukcją nadmiernej masy ciała) Iwona Morawik Uniwersytet Medyczny w Lublinie Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Streszczenie Wprowadzenie. Protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi są powszechnie stosowaną skuteczna metodą leczenia tych istotnych i częstych dysfunkcji narządu ruchu. Zgodnie z wprowadzonym obowiązkowym systemem kolejkowym okres oczekiwania na protezoplastykę biodra lub kolana obecnie wynosi w Polsce około dwu lat. Cel. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka i ocena jakości życia pacjentek pomenopauzalnych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych (koksartroza) i kolanowych (gonartroza) oczekujących na protezoplastyki. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły dwie grupy kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanymi zmianami zniekształcającymi stawów biodrowych (n=59) i kolanowych (n=51) w wieku od 50 do 62 lat. Jakości życia bezpośrednio przed planowanym zabiegiem badano z użyciem ankiety własnej konstrukcji z wykorzystaniem dwóch pytań zaczerpniętych z ankiety HRQ - Johansona i wsp.(1992). W analizie statystycznej przy istotności p< 0,05 wykorzystano weryfikacje hipotez statystycznych opartą o testy nieparametryczne U- Manna-Whitneya i Chi^2 Pearsona oraz test dokładny p Fishera. Wyniki. Zaawansowane zmiany zniekształcające stawów kolanowych częściej niż biodrowych kojarzyły się z nadwagą lub otyłością (p=0,02). W przeciwieństwie do gonartrozy ograniczenie funkcji stawu biodrowego często uniemożliwiało samoobsługę stopy (p=0,0002). Samopoczucie i własna ocena zdrowia pacjentek z koksartrozą w porównaniu do okresu przed rokiem była istotnie niższa niż tych z gonartrozą (p=0,05). Z uwagi na czas trwania objawów osoby z dysfunkcją biodra szybciej decydowały się na operację (p<0,0001). W mieście częściej niż na wsi występowała gonartroza, zaś osoby ze środowiska wiejskiego bardziej niż w mieście były narażone na chorobę biodra (p=0,04). Koksartroza częściej niż gonartroza występowała przed operacją u badanych kobiet z wykształceniem podstawowym i zawodowym, niż pomaturalnym i wyższym (p=0,05). 1

2 Patologie, zwłaszcza dużych stawów kończyn dolnych, są ważnym problemem medycznym i społeczno-ekonomicznym, ponieważ dysfunkcje z upływem lat postępują, są przewlekłe i nieodwracalne oraz znacznie zmniejszają zdolność lokomocji. Zmiany te w stadium zaawansowanym ograniczają samodzielną egzystencję i wypełnianie funkcji społecznych. Zachorowalność na choroby zwyrodnieniowe stawów (artrozy) na świecie, zajmuje wysoką, drugą pozycję po chorobach sercowo-naczyniowych [1]. Zjawisko artrozy częściej dotyczy i występuje u kobiet niż u mężczyzn i wzrasta wraz ze starzeniem się populacji [2]. Wszczepienia sztucznych stawów (alloplastyki, protezoplastyki lub endoprotezoplastyki) biodrowych i kolanowych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowozniekształcającymi są powszechnie stosowaną skuteczną metodą leczenia tych istotnych dysfunkcji narządu ruchu [2]. Szacuje się, że obecnie na świecie wykonuje się rocznie około miliona operacji protezoplastyk stawów biodrowych oraz w tej samej liczbie stawów kolanowych [1], a w Polsce liczbę tę szacuje się na około 40 tysięcy operacji stawów biodrowych i nieco mniej kolanowych rocznie. Wprowadzony w naszym kraju, na wzór brytyjski, system kolejkowy, mimo starań Narodowego Funduszu Zdrowia, jest mało wydolny, bowiem okres oczekiwania na endoprotezoplastykę biodra lub kolana obecnie wynosi przeciętnie około dwa lata. Postępy anestezjologii i ortopedii oferują wysoki poziom bezpieczeństwa nawet rozległych interwencji operacyjnych, a do takich należy zaliczyć protezoplastyki dużych stawów, które przywracają ich bezbolesną i rozległą ruchomość. Wysoka skuteczność takiego leczenia operacyjnego powoduje duże zainteresowanie pacjentów i zapotrzebowanie na protezoplastyki, a te procedury generują określone, znaczne koszty obciążające budżet służby zdrowia. Przesunięcia w zakresie środków przeznaczonych na protezoplastyki różnych stawów może skrócić bądź wydłużyć oczekiwanie na zabieg operacyjny w obrębie konkretnej kategorii tj. biodra lub kolana (tzw. żonglowanie finansami ). Narodowy Fundusz Zdrowia rygorystycznie egzekwuje zasady systemu kolejkowego, regulujące wykonywanie zabiegów protezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych. Rodzi się więc naturalne pytanie, czy te dwie grupy pacjentów z etycznego, zdrowotnego i społecznego punktu widzenia należy traktować podobnie w aspekcie dostępności do świadczeń protezoplastyk oraz czy można stosować skuteczne działania alternatywne, nie powodujące skutków finansowych, mimo, że obie te grupy cechuje przede wszystkim ograniczenie wydolności chodu. Z badań epidemiologicznych wynika, że choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy częściej kobiet [1]. Przyczyny tego zjawiska nie są w pełni znane. Wiadomo, że dysplazja stawów 2

3 biodrowych występuje trzykrotnie częściej u noworodków żeńskich niż męskich. Zjawisko to może częściowo tłumaczyć częstsze występowanie koksartrozy u kobiet [5]. W chondrocytach chrząstki szklistej stawów stwierdzono receptory estrogenowe. Niedostatek hormonów płciowych i zaburzenie funkcji komórek chrzęstnych stawów w okresie pomenopauzalnym może wpływać na powstawanie zmian wstecznych między innymi w stawie kolanowym, którego przeciążenie wskutek nadwagi, a tym bardziej otyłości po ustaniu miesiączkowania, wyraźnie koreluje z progresją i objawami bólowymi gonatrozy [6,7]. Podatność kobiet po menopauzie na rozwój zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego i kolanowego powoduje określone konsekwencje społeczne. Ta grupa osób w wysoko rozwiniętych nowoczesnych społeczeństwach jest liczna oraz oczekuje odpowiednio wysokiej jakości życia. Utrudnienia w pełnieniu funkcji społecznych i rodzinnych związane z dysfunkcjami biodra i kolana bardzo negatywnie rzutują na obniżenie poczucia własnej wartości jak również mogą być obiektywną przyczyną utraty zdolności pełnienia roli aktywnego współmałżonka [8]. Wprowadzenie do leczenia zaawansowanych zmian zniekształcających stawów biodrowych i kolanowych operacji ich wymiany na sztuczne zrewolucjonizowało tę gałąź ortopedii operacyjnej. Skuteczność protezoplastyk wynika z ustąpienia dolegliwości bólowych oraz odzyskania rozległego zakresu ruchów, a uzyskane dobre wyniki leczenia przy zastosowaniu wszczepów nowej generacji zwykle nie pogarszają się mimo upływu wielu lat. Stan ten wymusza na budżecie służby zdrowia reglamentację tych procedur, zwłaszcza, że ich celem jest poprawa jakości życia a nie jego ratowanie. Cel pracy Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka i ocena jakości życia pacjentek pomenopauzalnych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych (koksartroza) i kolanowych (gonartroza) oczekujących na protezoplastykę. Materiał i metody Materiał badawczy stanowiły dwie grupy kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanymi zmianami zniekształcającymi stawów biodrowych (n=59) i kolanowych (n=51) w wieku od 50 do 62 lat. Wśród nich były 34 pacjentki z wykształceniem podstawowym, 20 z wykształceniem zawodowym, 39 z wykształceniem zawodowym średnim, 3 z wykształceniem pomaturalnym oraz 14 z wykształceniem wyższym. Badania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem przeprowadzono z użyciem ankiety własnej konstrukcji z wykorzystaniem dwóch pytań zaczerpniętych z ankiety HRQ - Johansona i wsp.(1992) [9]. 3

4 W analizie statystycznej wykorzystano weryfikacje hipotez statystycznych opartą o testy nieparametryczne: test U Manna-Whitneya i Chi^2 Pearsona, test dokładny p Fishera, dwustronny [10,11]. Istotność zależności pomiędzy badanymi cechami stwierdzano przy poziomie p< 0,05. Opracowanie wyników badań zostało wykonano na komputerze IBM PC, z wykorzystaniem programu STATISTICA 9,0. Wyniki Stwierdzono istotną zależność pomiędzy rodzajem występujących dolegliwości stawowych (biodro, kolano) a wartością wskaźnika masy ciała BMI (p=0,020226, Tab.1) Tab.1. Dolegliwości stawu a wskaźnik masy ciała (BMI)* Staw Razem BMI biodro kolano otyłość Liczba % 32,20% 54,90% 42,73% nadwaga Liczba % 40,68% 35,29% 38,18% norma Liczba % 27,12% 9,80% 19,09% Ogół Ogół Chi^2 Pearsona: 7,80190, df=2, p=0, * World Health Organisation (2006) Obesity and overweight. Available from: Accessed September 2009 Dolegliwości dużych stawów (biodro, kolano) najczęściej towarzyszyły osobom otyłych (42,73% badanych) i z nadwagą (38,18%). W przypadku gonartrozy ponad 90% pacjentek cierpiało na otyłość lub nadwagę. Dolegliwości ze strony kolana były najbardziej charakterystyczne dla osób otyłych (54,90%% badanych), zaś dolegliwości ze strony biodra występowały dość często u pacjentek z nadwagą (40,68%) a także z BMI w normie (27,12% - około 3-krotnie częściej w dysfunkcji biodra niż kolana). 4

5 Wnioski 1. Wyższa niż prawidłowa masa ciała (nadwagą i otyłość) kojarzą się z chorobami dużych stawów kończyn dolnych, zwłaszcza kolanowego. 2. Interwencja nieoperacyjna redukcja masy ciała powinna zmniejszyć kliniczną wagę problemu W związku z powyższym wdrożono badania skuteczności odchudzania pod kątem obiektywizacji zmian jakości życia, zaburzonej m.in. z powodu zmian w stawach kolanowych kobiet po menopauzie w systemie Centrum Odchudzania Konrada Gacy w Lublinie. Pismiennictwo 1. Bijlsma J.W.J., Berenbaum F., Lafeber F.P.J.G., (2011) Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet 377: Wierusz- Kozłowska M., Markuszewski J. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Marciniak W., Szulc A. (red.): Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL, 2003, Jóźwiak M.: Filogenetyczne i ontogenetyczne uwarunkowania chodu. W: Marciniak W., Szulc A. (red.): Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL, 2003, Dega W. Chód i jego mechanizm w roz.3 Ortopedia i Rehabilitacja, red. W. Dega, PZWL, Warszawa 1964 s Czubak J., Kruczyński J.: Rozwojowa dysplazja I zwichnięcie stawu biodrowego. W: Marciniak W., Szulc A. (red.): Wiktora Degi Ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL, 2003, Bourne R., Mukhi S., Zhu N., Keresteci M., Marin (2007) Role of obesity on the risk for total hip or knee arthroplasty. Clin Orth 465: Cooper C., Snow S., McAlindon TE., Kellingray S., Stuart B., Coggon D., Dieppe PA. (2000) Risk factors for the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum 43: Salaffi F., Carotii M., Stancati A., Grassi W. (2005) Health-related quality of life in older adults with matched healthy controls. Aging Clin Exp Res 17: Johanson N.A., Charlson M.E., Szatkowski T.P., Ranawat C.S., (1992) A Self-Administered Hip- Rating Questionnaire for the Assesment of Outcome after Total Hip Replacement. The J Bone Joint Surg, 74-A, 4: Armitage P.: Metody statystyczne w badaniach medycznych. Warszawa: 1978, PZWL 11. Sawicki F.: Elementy statystyki dla lekarzy. Warszawa: 1982, PZWL 5

6 12. Felson DT., Zhang Y., Hannan MT., Naimark A., Weissman BN., Aliabadi P., Levy D. (1995) The incidence and natural history of knee osteoarthritis in the elderly. The Framingham osteoarthritis study. Arthritis Rheum 38: McClung C.D., Zahiri C.A., Higa J.K., Amstutz H.C., Schmalzried T.P. (2000) Relationship between body mass index and activity in hip and knee arthroplasty patients. J Orthop Res 18: Puenpatom RA., Victor TW.(2009) Increased prevalence of metabolic syndrome In individuals with osteoarthritis: an analysis of NHANES III data. Postgrad Med 121: Nishimura A., Hasegawa M., Kato K., Hamada T., Uchida A., Sudo A. (2011) Risk factors for the incidence and progression of radiographic osteoarthritis of the knee among Japanese. Int Orthop 53: Sudo A., Miyamoto N., Horikawa K., Urawa M., Yamakawa T., Hamada T., Uchida A. (2008) Prevalence and pisk factors for knee osteoarthritis in erderly Japanese men and women. J Ortop Sci 13: Pawłowska H., Dmitruk A., Czeczuk A. (2007) Częstość występowania nadwagi i otyłości u dziewcząt i chłopców wiejskich w zależności od wykształcenia rodziców. Zdr Publ 117: Sygit K. (2010) Nieprawidłowości żywieniowe zagrożeniem zdrowia populacji dzieci i młodzieży. Zdr Publ 120: Górajek-Jóźwik J.:Filozofia i teorie pielęgniarstwa. Lublin, Czelej, 2007, Felson DT., Hannan MT., Naimark A., Berkeley J.,Gordon G., Wilson PW., Anderon J. (1991) Occupational physical demands, knee bending, and knee osteoarthritis: results from the Framingham study. J Rheumatol 18: Changulani M., Kalairajah Y., Peel T., Field R.E., (2008) The relationship between obesity and the age at which hip and knee replacement is undertaken. J Bone Joint Surg Br 90-B: Wang Y., Simpson J.A., Wluka A.E., Teichtah D.R., Englisch D.R., Giles G.G., Graves S., Cicuttini F.M. (2009) Relationship between body adipositiy measures and pisk of primary knee and hip replacement for osteoarthritis: a prospective cohort study. Arthitis Res Ther 11:R Yeung E., Jacson M., Sexton S., Walter W., Zicat B. (2011) The effect of obesity on the outcome of hip and knee arthroplasty. Int Ortop 35: Nuesch E., Dieppe P., Renheibach S., Williams S., Iff S., Juni P. (2011) All cause and disease specific mortality in patients with knee or hip osteoarthritis: population based cohort study. BMJ 342:d1165 6

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 20, 4, str. 34, ISSN 2083-8697 - - - - - REHABILITACJA STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO, FINANSOWANA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W LATACH 2009 200 REHABILITATION OF THE HIP AND KNEE JOINTS

Bardziej szczegółowo

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji

Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego w 2-letnim okresie obserwacji Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 115 121 Marek Rocławski, Krzysztof Kolarz, Mariusz Treder, Tomasz Mazurek, Rafał Pankowski Prospektywne badanie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku

Zależność wczesnych wyników fizjoterapii pacjentów po całkowitej alloplastyce stawów kolanowych od wartości wskaźnika wieku Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 3, 234 238 Anna Kwolek 1, Sławomir Snela 1,2, Paweł Jaźwa 1, Arkadiusz Bielecki 1,3 Zależność wczesnych wyników

Bardziej szczegółowo

Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz Kinga Janik-Koncewicz miażdżyca choroby układu krążenia cukrzyca typu 2 nadciśnienie choroby układu kostnego nowotwory Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 7-41% nowotworów jest spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej

Wpływ otyłości na wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych metodą endoprotezoplastyki całkowitej Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2010, 3, 271 276 PRACE ORYGINALNE Anna Rojek 1, Sławomir Snela 1,2, Paweł

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych

Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom kończyn dolnych 42 Lista kontrolna w celu zapobiegania chorobom Część A: Wprowadzenie Choroby związane z pracą to uszkodzenia takich struktur ciała jak ścięgna, mięśnie, nerwy, stawy i kaletki maziowe, spowodowane lub

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 2011, 4, str. 305, ISSN 2083-8697 - - - - - ANALIZA ILOŚCIOWO-FINANSOWA ENDOPROTEZOPLASTYK DUŻYCH STAWÓW PRZEPROWADZONYCH W POLSCE W ROKU 2010 SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE DANYCH ZGROMADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Bożena Targońska-Stępniak Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Najczęstsza choroba stawów i główna przyczyna bólu i inwalidztwa u starszych

Bardziej szczegółowo

Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Jakość życia, aktywność zawodowa, sportowa oraz społeczna pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Tomasz Jopek *, Paweł Kokoszka #, Łukasz Łapaj # * Studenckie Koło Ortopedyczne przy Klinice Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, autor pracy # Klinika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PODSTAWY ORTOPEDII KLINICZNEJ Clinical Orthopedics

Bardziej szczegółowo

Dzielą się na wskazania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org WSKAZANIA DIAGNOSTYCZNE : Ból w pachwinie Objawy blokowania, trzaskania uciekania stawu biodrowego Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

Próba zweryfikowania jakości życia osób starszych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w odniesieniu do ich sprawności funkcjonalnej

Próba zweryfikowania jakości życia osób starszych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w odniesieniu do ich sprawności funkcjonalnej OCENA SPRAWNOŚCI FUNKCJONALNEJ U CHORYCH W WIEKU PODESZŁYM PO ZŁAMANIU SZYJKI KOŚCI UDOWEJ PODDANYCH WCZESNEJ REHABILITACJI W OPARCIU O OCENĘ JAKOŚCI ŻYCIA Evaluation of functional capacity in elderly

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej

Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Rehabilitacja DOI: 10.2478/rehab-2014-0021 Postępy Rehabilitacji (4), 5 11, 2013 Oczekiwania chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego dotyczące ich aktywności fizycznej Evaluation of patients expectations

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 412 SECTIO D 2005 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego WPiNoZ Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Zasady zaliczenia przedmiotu Ortopedia i traumatologia. IV rok lekarski 2015/2016

Zasady zaliczenia przedmiotu Ortopedia i traumatologia. IV rok lekarski 2015/2016 Zasady zaliczenia przedmiotu Ortopedia i traumatologia IV rok lekarski 2015/2016 www.ortopedia.ump.edu.pl Wejściówka do 20 pkt. małych Warunkiem rozpoczęcia ćwiczeń jest zdanie pisemnego sprawdzianu wstępnego

Bardziej szczegółowo

akość życia pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego

akość życia pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego P R A C A O R Y G I N A L N A Iwona Bodys-Cupak 1, Joanna Zalewska-Puchała 1, Anna Majda 1, Barbara Gaweł 2 1 Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE -

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI W POLSCE WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH - DANE EPIDEMIOLOGICZNE - Wg raportu GUS Stan zdrowia ludności w 2009 r. Otyłość jest chorobą przewlekłą spowodowaną nadmierną podażą energii zawartej

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU

KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU KURS ROZWIJAJĄCY DLA TERAPEUTÓW Z I STOPNIEM KOMPETENCJI PROGRAM KURSU WERSJA 2014 Moduł I TMH w ortopedii Dysfunkcje i deformacje stóp dzieci i dorośli pierwotne wtórne zasady korekcji czynnej korekcja

Bardziej szczegółowo

Ocena akceptacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów

Ocena akceptacji choroby przewlekłej przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 3(1)/2016 ISSN 2451-1846 DOI: http://dx.doi.org/10.21784/iwp.2016.013 Aleksandra Sochacka 1 1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Bardziej szczegółowo

Czy mogą być niebezpieczne?

Czy mogą być niebezpieczne? Diety wysokobiałkowe w odchudzaniu Czy mogą być niebezpieczne? Lucyna Kozłowska Katedra Dietetyki SGGW Diety wysokobiałkowe a ryzyko zgonu Badane osoby: Szwecja, 49 261 kobiet w wieku 30 49 lat (1992 i

Bardziej szczegółowo

Sympozjum naukowe 2012

Sympozjum naukowe 2012 Z A P R O S Z E N I E Sympozjum naukowe 2012 Szanowni Państwo! Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. w Konstancinie jest ośrodkiem specjalizującym się w rehabilitacji neurologicznej i schorzeń

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW

ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW ANALIZA PROFILU METABOLICZNEGO PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA I WSPÓŁISTNIEJĄCYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW Rozprawa doktorska Autor: lek. Marcin Wełnicki Promotor: prof. dr hab. n. med Artur

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCIOWA CHODU ORAZ BADANIE FUNKCJI BIODRA PACJENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO

OCENA JAKOŚCIOWA CHODU ORAZ BADANIE FUNKCJI BIODRA PACJENTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 183 190 GRZEGORZ SROKOWSKI 1, IRENA BUŁATOWICZ 1, URSZULA KAŹMIERCZAK 1, ROBERT TYMA 1, AGNIESZKA RADZIMIŃSKA 1, KATARZYNA STROJEK 1, ANNA SROKOWSKA 2 OCENA JAKOŚCIOWA CHODU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe

Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe Dlaczego warto wykonywać znieczulenie podpajęczynówkowe Andrzej Daszkiewicz Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Śląski Uniwersytet Medyczny Potencjalne korzyści krwawienie okołooperacyjne przetoczenie

Bardziej szczegółowo

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę?

Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Epidemia niewydolności serca Czy jesteśmy skazani na porażkę? Piotr Ponikowski Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Ośrodek Chorób Serca Szpitala Wojskowego we Wrocławiu Niewydolność

Bardziej szczegółowo

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty?

What a pharmacist should know about total hip and knee arthroplasty? 147 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2010; 3: 147-152 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 23.06.2010 Poprawiono/Corrected: 09.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 12.09.2010 Akademia Medycyny

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

BROSZURA ZDROWIA PACJENTA

BROSZURA ZDROWIA PACJENTA BROSZURA ZDROWIA PACJENTA SPIS TREŚCI INFORMACJE DLA LEKARZA Program GACA SYSTEM został stworzony w celu prowadzenia terapii otyłości. Oparty jest na rzetelnej wiedzy na temat otyłości, mechanizmów patofizjologicznych,

Bardziej szczegółowo

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość

Spodziewany efekt kliniczny wpływu wit. K na kość Rola witaminy K2 w prewencji utraty masy kostnej i ryzyka złamań i w zaburzeniach mikroarchitektury Ewa Sewerynek, Michał Stuss Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym

Ocena funkcji kolana we wczesnym okresie po endoprotezoplastyce stawu i usprawnianiu pooperacyjnym Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 2, 142 146 Paweł Jaźwa 1, Sławomir Snela 1,2, Anna Kwolek 1, Arkadiusz Bielecki 1,3 Ocena funkcji kolana we

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Odżywianie osób starszych (konspekt)

Odżywianie osób starszych (konspekt) Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka Odżywianie osób starszych (konspekt) GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ (CHD) wg. Framingham Heart Study (Circulation, 1999, 100: 1481-1492) Palenie papierosów Nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com.

Kończyny Dolne. Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X. Zastosowanie: www.reh4mat.com. Kończyny Dolne Orteza stawu kolanowego z fiszbinami ortopedycznymi i zapięciem krzyżowym AM-OSK-Z/S-X po przebytych urazach stawu kolanowego, niewymagających unieruchomienia stawu kolanowego (skręcenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pacjenta

Przewodnik dla pacjenta Przewodnik dla pacjenta 2 Czy mogę zginać kolano Jakich czynności muszę unikać? Czy moje oczekiwania są realistyczne? Kiedy mogę wrócić do pracy? SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Czym jest wyrób medyczny Atlas System?...

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE

FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE PROGRAM STUDIÓW FIZJOTERAPIA W PRAKTYCE MODUŁ I. Kompleks barkowo-ramienny 20 godzin struktur stawowych i okołostawowych MODUŁ II. Kompleks barkowo-ramienny, kręgosłup szyjny (staw szczytowo-potyliczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki. Wnioski. Słowa kluczowe: Background Material and methods.

Wyniki. Wnioski. Słowa kluczowe: Background Material and methods. OCENA WPŁYWU LECZENIA NA PARAMETRY FUKCJONALNE STAWU KOLANOWEGO U PACJENTÓW PO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU KOLANOWEGO EVALUATION OF THE EFFECTS OF TREATMENT ON THE FUNCTIONAL PARMETERES OF THE KNEE

Bardziej szczegółowo

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015 Załącznik Nr 1 do formularza oferty na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro netto z dnia 10.12.2012 r. PROGRAM ZDROWOTNY Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych

Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych Systemy wspomagania osób starszych i niepełnosprawnych Lista projektów Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej http://ie.home.pl/pstrumil/projekty_swosin_n_2013.pdf Projekt 1 Badania zachowania równowagi

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych.

Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Program polityki zdrowotnej pn.: Program leczenia głuchoty metodą wielokanałowych wszczepów implantów ślimakowych i pniowych. ŚRODKI BUDŻETOWE NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Dziekońska Hygeia Public M Health i wsp. 2013, Pielęgnowanie 48(3): 355-359 pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 355 Pielęgnowanie pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego Nursing care

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE

Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Ocena jakości życia oraz występowania objawów lękowych i depresyjnych u pacjentek z zespołem policystycznych jajników STRESZCZENIE Zespół policystycznych jajników występuje u 5-10% kobiet w wieku rozrodczym.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych. Czynniki wpływające na zdrowie. Styl życia i zachowania zdrowotne %

Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych. Czynniki wpływające na zdrowie. Styl życia i zachowania zdrowotne % Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych Warszawa, 26.05.2011 Michał Brzeziński Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Czynniki wpływające na zdrowie Czynniki warunkujące zdrowie wg. Lalonda:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej

Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości udowej Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 26, 1, 1 7 Greta Czarnecka, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek Efekty rehabilitacji chorych z udarem mózgu po operacyjnym leczeniu złamania szyjki kości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności skala nominalna

Badanie zależności skala nominalna Badanie zależności skala nominalna I. Jak kształtuje się zależność miedzy płcią a wykształceniem? II. Jak kształtuje się zależność między płcią a otyłością (opis BMI)? III. Jak kształtuje się zależność

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 17 25 Barbara Ziemlańska 1, Tomasz Nowicki 2, Karolina Markiet 3 Porównanie objawów klinicznych i radiologicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK. Piotr Hoffman Prezes PTK

Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK. Piotr Hoffman Prezes PTK Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia perspektywa PTK Piotr Hoffman Prezes PTK Death by cause in 53 European countries (WHO data) M Nichols et al, European Heart Journal 2013; 34: 3028-34

Bardziej szczegółowo

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej

Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej Zadania szkoły w świetle wielodekadowych zmian kondycji fizycznej dzieci i młodzieży woj. mazowieckiego Janusz Dobosz Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Korektywy Akademia Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ.

PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. PIERWOTNA ENDOPROTEZOPLASTYKA TOTALNA NA OSTRO PO ZŁAMANIU PANEWKI STAWU BIODROWEGO JAKO METODA LECZENIA W WYBRANYCH PRZYPADKACH TYCH ZŁAMAŃ. A.Caban, A.Zawadzki, B.Budkiewicz, W.Marczyński Oddział Uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH XXXII KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA ORTOPEDÓW WOJSKA POLSKIEGO BYDGOSZCZ 14-16 maja 2015 WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH Sławomir Dudko, Damian Kusz, Konrad Kopeć, Sławomir

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart.Ortop. 2012, 3, str.431,i59ssn 2083-8697 WYNIKI ENDOPROTEZOPLASTYKI KOLANA KOŚLAWEGO W MATERIALE WŁASNYM. RESULTS OF ARTHROPLASTY FOR VALGUS KNEE IN OWN MATERIAL Grzegorz Pakuła, 1 Jacek Chlebiński,

Bardziej szczegółowo

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów

Paweł Małdyk. Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Paweł Małdyk Zasady leczenia zachowawczego i operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM Starzenie się narządu ruchu choroba zwyrodnieniowa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 58 SECTIO D 2004 Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Antropologii Academy of Physical Education, Krakow,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria

KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Strona 1 z 5. 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria KARTA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1.Nazwa modułu Fizjoterapia w chorobach narządów wewnętrznych: Geriatria 2. Kod modułu 23-CHW 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego 213214 4. Wydział Wydział Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Telerehabilitacja w ortopedii.

Telerehabilitacja w ortopedii. Katarzyna Walesiak, Wojciech Glinkowski. Telerehabilitacja w ortopedii. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości TeleOrto, Warszawski Uniwersytet Medyczny 1 Telerehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie

Marzena Woźniak Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Marzena Woźniak Rozprawa doktorska na stopień doktora nauk medycznych Temat rozprawy: Ocena, monitorowanie i leczenie zakrzepicy żylnej w okresie ciąży i połogu Streszczenie Okresy ciąży i połogu są wymieniane

Bardziej szczegółowo

NOPALIN NATURALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW METABOLICZNYCH.

NOPALIN NATURALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW METABOLICZNYCH. NOPALIN NATURALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW METABOLICZNYCH Co wiemy o Nopalu? Kaktus z gatunku Opuntia Rośnie w Meksyku i USA, ale spotkać go można również na Wyspach Kanaryjskich Światowa Organizacja Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH

ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH ZASTOSOWANIE ENDOPROTEZ KRÓTKOTRZPIENIOWYCH U PACJENTÓW OPEROWANYCH W DZIECIŃSTWIE Z POWODU DDH Marcin Borowski, Łukasz Cieliński, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja

Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja dr n. med. Krzysztof Kurek, Pracodawcy RP, LUX MED Konferencja Prawo i Finanse 2015 Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Pięć zjawisk odmieniających

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu

SEMINARIA. Fizjoterapia w położnictwie 5. Fizjoterapia w ginekologii 5. Odniesienie do efektów kształcenia dla przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: Ginekologia i Położnictwo dla studentów III ROKU Kierunku: Fizjoterapia- studia I stopnia licencjackie semestry VI, rok akad. 2013-2014 l.p. SEMINARIA

Bardziej szczegółowo

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK

DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK KURS 15.04.2016 Szczecinek DIETA W PRZEWLEKŁEJ CHOROBIE NEREK dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz, prof.nadzw. Katedra Żywienia Klinicznego Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związek Nauczycielstwa Polskiego- Filia Gdańsk. Robert Niedźwiedź. Gdańsk 2012/2013 rok

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związek Nauczycielstwa Polskiego- Filia Gdańsk. Robert Niedźwiedź. Gdańsk 2012/2013 rok Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Związek Nauczycielstwa Polskiego- Filia Gdańsk Robert Niedźwiedź Gdańsk 2012/2013 rok Nadwaga i otyłość z roku na rok w coraz większym stopniu dotykają dzieci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta:.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO

Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO Maria Korzonek Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin ZESPÓŁ SŁABOŚCI I JEGO WPŁYW NA ROKOWANIE CHOREGO Zespół słabości: definicja Charakteryzuje się spadkiem odporności na ostry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia urazów kończyny górnej u dzieci i młodzieży

Epidemiologia urazów kończyny górnej u dzieci i młodzieży Epidemiologia urazów kończyny górnej u dzieci i młodzieży Sławomir Snela, Grzegorz Inglot Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Młodzieży Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REHABILITACJI SENIORÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA NA LATA

PROGRAM REHABILITACJI SENIORÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/326/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 września 2016 r. PROGRAM REHABILITACJI SENIORÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA NA LATA 2016-2020 I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 1. Problem

Bardziej szczegółowo

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym Marek Jóźwiak Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Neurogenne

Bardziej szczegółowo

Ocena akceptacji choroby u chorych na raka jelita grubego

Ocena akceptacji choroby u chorych na raka jelita grubego Ocena akceptacji choroby u chorych na raka jelita grubego Cierzniakowska Katarzyna 1,2 Szewczyk Maria 1,3 Kozłowska Elżbieta 1,2 PopowAleksandra 1,2 1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicumim.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre projekt realizowany w ramach "Interreg Baltic Sea Region Programme" Kraków, czerwiec 2016 Interreg Baltic Sea Region blisko 10 lat finansowania ponadnarodowych działań w regionie Morza Bałtyckiego, współpraca

Bardziej szczegółowo

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów

Bardziej szczegółowo

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej

Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne. Prawo do opieki paliatywnej Karta Praska (The Prague Charter) Dlaczego jest to ważne Prawo do opieki paliatywnej Dostęp do opieki paliatywnej stanowi prawny obowiązek, potwierdzony przez konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ALTER-G BIEŻNIa antygrawitacyjna

ALTER-G BIEŻNIa antygrawitacyjna ALTER-G BIEŻNIa ANTYGRAWITACYJNA BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Pomimo tego, że dołożyliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu P0-oooooooo Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa nr 79 2017 Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 email: opz.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Marć, Barbara Zając Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Małgorzata Marć, Barbara Zając Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski GERONTOLOGIA POLSKA 2015, 1, 19-23 ARTYKUŁ ORYGINALNY/ORIGINAL PAPER zgłoszono 09.03.2015; poprawiono 12.03.2015; zaakceptowano 27.03.2015 Charakterystyka zaburzeń słuchu u osób starszych po 75 roku życia

Bardziej szczegółowo

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia

Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji. Ocena informacji o metodzie leczenia Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo