Infrastruktura transportowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Infrastruktura transportowa"

Transkrypt

1 Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim Finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej w perspektywie UE

2 WIEM WYDARZENIA JAK... Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. CIFAL Płock to afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR, członek światowej sieci CIFAL. Celem działalności jest prowadzenie szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju społecznego w kontekście odpowiedzialności władz lokalnych. Biorą w nich udział wybitni specjaliści oraz władze samorządowe i centralne, NGO, sektor prywatny i środowiska akademickie z 22 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Jak dotąd CIFAL Płock zorganizował kilkadziesiąt wydarzeń konferencyjnych i szkoleniowych o tematyce związanej z usługami miejskimi (transport, woda, energia, odpady), rozwojem biznesu (PPP, ekonomia społeczna) i ekologią (zmiany klimatyczne, ekorozwój miast), nad którymi patronaty objęli Prezydent RP, Ministerstwa RP (Infrastruktury, Gospodarki, Środowiska, Rozwoju Regionalnego), a także przedstawiciele sektora prywatnego (Veolia Environnement, DEXIA, Alcatel, Gesellschaft für Internationale Zusammen-arbeit GIZ, PKN ORLEN SA), agend ONZ (UNDP, UNEP Grid) i innych instytucji z Polski i zagranicy (PwC, Deloitte, KAPE). Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu CIFAL Płock oferuje bezpośredni kontakt z ekspertami z całego świata. Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z kalendarzem wydarzeń sieci CIFAL dostępnym na stronie internetowej Dotychczas ukazały się następujące wydania Magazynu "Innowacja i Rozwój": Nr A/2013 (1) Nr 1/2014 (2) Nr 2/2014 (3) 2 Nr 3/2014

3 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA PŁOCK Most Solidarności w Płocku Foto Urząd Miasta Płocka

4 Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 3/2014 (4) SPIS TREŚCI Fotografia na okładce Budowa obwodnicy w Płocku (Urząd Miasta Płocka). Specjalne podziękowania dla Areoklubu Ziemii Mazowieckiej za pomoc w realizacji materiału zdjęciowego Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Od redakcji NA TEMAT KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Rozmowa z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim SAMORZĄD W RÓWNOWADZE JACEK THIEM Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego JACEK TEREBUS Rozwój infrastruktury drogowej Miasta Płocka Dziś i Jutro INŻYNIERIA FINANSOWA IZABELA KAMIŃSKA Finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej w perspektywie UE WIEM JAK... LESZEK NARKOWICZ Polityka przestrzenna regionu a rozwój infrastruktury transportowej miasta Płocka KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Rola zrównoważonych planów mobilności miejskiej (SUMP) w procesie budowy infrastruktury transportowej PROMOCJA REGIONU PIOTR OKIENCZYC Plany rozwoju Portu Lotniczego Warszawa-Modlin i jego wpływ na infrastrukturę regionalną REDAKCJA Dr Krzysztof Buczkowski redaktor naczelny Marzena Woźniak Trojanowska konferencje i szkolenia Piotr Kawałkowski marketing i promocja Małgorzata Przygodzka współpraca i sekretariat redakcji Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. PROJEKT GRAFICZNY Łukasz Aleksandrowicz WYDAWCA Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8/3, Płock tel./fax: ISSN

5 Infrastruktura transportowa Od redakcji Dr KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Współczesne tendencje w obszarze rozwoju miast i ich roli w kształtowaniu oczekiwanego przez mieszkańców modelu życia dowodzą, że coraz częściej na znaczeniu zyskuje sprawność funkcjonowania ekosystemu miejskiego. Kluczowym elementem, tak bezpośrednio, jak i pośrednio wpływającym na niemal wszystkie aspekty życia w XXI wieku jest niewątpliwie infrastruktura transportowa. Jednakże ze względu na swoją specyfikę, niektóre efekty podejmowanych działań i inwestycji odczuwane są w dłuższej perspektywie czasowej. Zróżnicowanie ich zakresu i siły pozytywnego oddziaływania najczęściej wymyka się wszelkim ekonomicznym analizom opłacalności. Zarówno tym liczonym zwykle przez inwestora (w tym przypadku samorząd), czyli próbom wtłoczenia w ramy klasycznego zwrotu z inwestycji, czy trudno mierzalnymi korzyściami dla mieszkańców, którzy użytkując daną infrastrukturę, nie będą tracić czasu z powodu kongestii. Nie bez znaczenia jest również pozytywny wpływ na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Infrastruktura transportowa od zawsze była wyrazem potrzeb, problemów, możliwości i aspiracji współczesnych społeczeństw, ale jej najważniejsza funkcja pozostaje niezmienna zapewnienie satysfakcjonujących powiązań i sieci komunikacyjnych w przestrzeni. Ponadto formowała i nadal formuje swoiste dziedzictwo przeszłości. Ze względu na długi okres żywotności trwale wpływała na zagospodarowanie przestrzenne, a jej obiekty stają się często pomnikami architektury i symbolami miejsc, w których zostały zrealizowane. Dla współczesnych gospodarek, także tych w skali mikro, jakimi są organizmy miejskie, to właśnie infrastruktura transportowa stanowi podstawę ich funkcjonowania. Zatem jej rozwój powinien być kształtowany ze szczególną troską, zarówno o trwałość, jak i efektywność zastosowanych rozwiązań, z uwagi na wysokie koszty takich inwestycji. Jak pokazują badania jakości życia, wśród najczęściej wskazywanych problemów w obszarze transportu miejskiego w Polsce znajdują się: niezadowalający stan infrastruktury drogowej, niewystarczająca przepustowość ciągów komunikacyjnych oraz niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykład Płocka i prowadzonych w ostatnich latach inwestycji pokazuje, że można z sukcesem je rozwiązywać, m.in. dzięki rzetelnym analizom i konsekwencji w kompleksowym planowaniu. Wierzę, że treści zawarte w numerze specjalnym magazynu Innowacja i Rozwój staną się argumentami w dyskusji o konieczności i wadze inwestycji w infrastrukturę transportową. Ponadto wyrażam nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej publikacji tezy przekonają Państwa o potrzebie innowacyjnego projektowania nowych rozwiązań transportowych, kompleksowego podejścia w rozstrzyganiu dylematów związanych z każdym infrastrukturalnym przedsięwzięciem, uwzględniającego nie tylko uwarunkowania społeczne, przyrodnicze, techniczne i finansowe, ale także długookresowe aspekty makroekonomiczne. Infrastruktura transportowa 5

6 Budowa wiaduktu kolejowego w Płocku Foto Urząd Miasta Płocka

7 NA TEMAT Efektywna i bezpieczna infrastruktura transportowa Rozmowa z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, Prezydentem Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Z raportów Komisji Europejskiej i danych Eurostat wynika, że infrastruktura transportowa jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących pozytywne postrzeganie miasta przez jego mieszkańców jako miejsca dobrego do życia. Jak Płock traktuje inwestycje w tym obszarze? ANDRZEJ NOWAKOWSKI Liczba zarejestrowanych pojazdów, duże natężenie ruchu i pewne zaległości w rozwoju komunikacyjnej infrastruktury nakładają na obecne władze obowiązek inwestowania właśnie w tę dziedzinę. Chciałbym, aby Płock stał się miastem przyjaznym dla swoich obywateli. Przyjaznym i komfortowym. Wiele dotychczasowych rozwiązań w układzie komunikacyjnym miasta Foto Urząd Miasta Płocka poczucia tego komfortu nie tworzyło. Nowy most z drogami dojazdowymi nie wyprowadzał ruchu tranzytowego z centrum miasta. Przeciwnie, kierował go do ścisłego centrum, gdzie dodatkowo główną arterię komunikacyjną miasta przecina linia kolejowa i napotykamy przejazdy zamykane kilkadziesiąt razy na dobę. A właściwie przecinała, bo budowany obecnie wiadukt kolejowy wydatnie poprawi płynność ruchu. Inwestycja ta zwiększy też bezpieczeństwo płocczan, bo każde takie bezpośrednie skrzyżowanie drogi z linią kolejową zwiększa prawdopodobieństwo potencjalnego wypadku czy katastrofy. Zamknięte szlabany kolejowe to także zapora dla karetek pogotowia czy innych służb spieszących płocczanom z pomocą. Na koniec to miejsce, w którym mieszkańcy zwyczajnie tracą czas, czekając na otwarcie przejazdu. Jednak dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, że czas wymienianych przeze mnie zagrożeń i utrudnień się skończył, od kilku dni jeździmy już pod linią kolejową, wprawdzie na razie tylko jedną nitką jezdni w każdym kierunku, ale wraz ze zbliżaniem się tej inwestycji do końca będziemy udostępniać kolejne pasy ruchu. Położenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN wymusza przejazd samochodów ciężarowych przewożących m.in. produkty ropopochodne czy gazy techniczne co stanowi potencjalne zagrożenie dla mieszkańców miasta. Czy jest propozycja miasta by to zmienić? Płocki samorząd nadrabia wieloletnie zaległości. W latach 2012/2013 oddaliśmy do użytku zupełnie nową ul. Graniczną i Pasternakiewicza, przebudowaną Otolińską i Targową, które bardzo szybko zyskały uznanie w oczach mieszkańców oraz kierowców. Ich znaczenie dla układu drogowego miasta było olbrzymie, ponieważ przejęły znaczną część ciężkiego, Infrastruktura transportowa 7

8 NA TEMAT Zmodernizowana ul. Otolińska Foto Urząd Miasta Płocka tranzytowego ruchu, który odbywa się przez Płock. Dzięki nim samochody ciężarowe omijają centrum miasta, poruszając się w dużej części przez tereny przemysłowe. Skierowanie ciężkiego ruchu na takie ulice jak Graniczna, Otolińska i Targowa było jednak tylko tymczasowym rozwiązaniem. Docelowo problem ten może rozwiązać obwodnica Płocka. Dotychczasowe koncepcje tej drogi zakładały jej wyprowadzenie z istniejącej trasy mostowej a dalej budowę poza granicami miasta. Rozwiązanie takie skazywało miasto Płock na konieczność współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i oczekiwanie na rządową decyzję o sfinansowaniu takiej drogi. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy na nią czekać, przygotowaliśmy projekt budowy obwodnicy, która mieści się w granicach miasta i którą możemy samodzielnie sfinansować. Starając się, oczywiście, o dofinansowanie zewnętrzne w tym z funduszy unijnych. Aktualnie trwa budowa odcinka łączącego rondo Wojska Polskiego z ul. Otolińską. Rozumiem, że to dopiero pierwszy etap budowy... Tak, w tym roku do użytku oddany zostanie kolejny odcinek obwodnicy północnej, który wyprowadzi z Płocka ruch tranzytowy odbywający się na linii Kutno-Płońsk. Uruchomienie tego odcinka obwodnicy znacząco poprawi komfort poruszania się po mieście. Kolejnym etapem będzie budowa Trasy północno-zachodniej od węzła Boryszewo do węzła Bielska. Jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg, a następnie w 2015 rozpoczniemy realizację tego etapu. Ten fragment drogi całkowicie wyprowadzi ruch tranzytowy odbywający się na kierunku Kutno-Ciechanów. W kolejnych dwóch latach zrealizujemy kolejny odcinek do PKN Orlen. Jego powstanie pozwoli całkowicie wyprowadzić kołowy transport ładunków niebezpiecznych poza zabudowane obszary Płocka i generalnie poprawić bezpieczeństwo płocczan. Walorem dodatkowym takiego przebiegu obwodnicy po terenach należących do Płocka jest możliwość zatrzymania inwestorów i ich podatków na terenie gminy. Tereny przylegające do obwodnic stają się naturalnym celem inwestorów, dla lokalizowania swych zakładów produkcyjnych czy centrów logistycznych. Jakie inne działania podejmuje miasto w celu usprawnienia ruchu w mieście? Pierwszą najbardziej widoczną zmianą był montaż na głównych skrzyżowaniach sekundników. Kierowcy polubili tę innowację, a jak pokazują pomiary MZD przyczyniła się ona do większej przepustowości skrzyżowań. Podobne zdanie wyrażają kierowcy odwiedzający nasze miasto, dla których sekundniki to nowe, niejednokrotnie pierwszy raz widziane rozwiązanie. Udrożniliśmy też kilkanaście głównych 8 Nr 3/2014

9 NA TEMAT skrzyżowań w centrum Płocka, stosując różne, dopasowane do danego miejsca rozwiązania: raz budując rondo, innym razem system lewoi prawoskrętów. By zapewnić płynny i bezpieczny ruch na tych, a także wielu innych skrzyżowaniach zainstalowaliśmy wielofazowe sygnalizacje świetlne, które elastycznie sterują ruchem samochodów i pieszych. Wielu użytkowników czasem tego nie widzi, że na sąsiadujących ze sobą przejściach dla pieszych na tym samym skrzyżowaniu cykl pracy świateł jest różnej długości. Po prostu jeździ się lepiej. Jak w każdym mieście tak i w Płocku istnieje problem z dostępnością miejsc parkingowych, co szczególnie dotkliwie odczuwane jest w centrum miasta. Tym bardziej, że nasze miasto jest chyba jedynym tak dużym ośrodkiem bez płatnej strefy parkowania. Niewątpliwie każde miasto zmaga się z tym problemem. Zdecydowaliśmy na początku kadencji, że nie wprowadzamy płatnych stref parkowania, ale maksymalnie, na ile to możliwe, zwiększymy liczbę miejsc parkingowych. Wytrwałość i determinacja w tym działaniu prowadzi nas do przyjemnej informacji: za moment będziemy mieli łącznie blisko tysiąc miejsc parkingowych więcej niż w roku W pierwszych latach tej kadencji oddaliśmy parking przy ul. Rembielińskiego oraz ul. 3 Maja. Wygospodarowaliśmy nowe miejsca parkingowe wzdłuż ulic objętych zakazem postoju jak przy Kwiatka, Królewieckiej oraz przy Nowym Rynku. Potem były kolejne par- kingi w centrum oraz na Starym Mieście, pojedyncze miejsca parkingowe w miejscach, w których budowaliśmy np. nowy chodnik i ścieżkę rowerową, w końcu dwa duże parkingi przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym na Winiarach. Ostatnie trzy lata przyniosły już ponad 700 miejsc parkingowych, a co równie ważne, inwestycje w tym obszarze ciągle trwają. Kolejnym etapem będzie budowa Trasy północno-zachodniej od węzła Boryszewo do węzła Bielska. Jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg, a następnie w 2015 rozpoczniemy realizację tego etapu. Czy to jedyne inwestycje w infrastrukturę drogową? W ciągu ostatnich kilku lat wyremontowaliśmy kilkadziesiąt ulic i uliczek osiedlowych. Gdybyśmy zsumowali te kilometry okazałoby się, że odnowiliśmy drogę z Płocka do Wyszogrodu, bo to ponad 40 kilometrów trasy. Nowe są już prawie wszystkie trasy wlotowe do miasta. Foto Urząd Miasta Płocka Nowy parking ul. Kościuszki (Płock) Infrastruktura transportowa 9

10 NA TEMAT Prawie, bo prace przy ul. Szpitalnej i Kutnowskiej jeszcze trwają. Przy okazji warto wspomnieć, że równolegle do tych dróg budujemy trasy dla rowerzystów. Na początku tej kadencji mieliśmy ok. 12 kilometrów ścieżek, dziś jest 28 km. A do końca tego roku powstanie kolejnych sześć kilometrów. Warte podkreślenia jest również, że połączyliśmy naszą sieć dróg rowerowych z sąsiednią gminą Łąck, która także zbudowała ponad 30 km dróg rowerowych, prowadzących na tereny rekreacyjne pojezierza gostynińskiego. Rower traktujemy jako świetną alternatywę dla samochodu i sposób na odciążenie naszych ulic. Ponadto wśród walorów niektórych modernizowanych ulic należy podkreślić także walor zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. W jaki sposób? Naprawiliśmy osuwisko na ul. Grabówka, uruchamiając ponownie alternatywną oś komunikacyjną miasta. Droga jest zabezpieczona przed kolejnym atakiem wezbranej wody z Wisły. Zbudowaliśmy także nową ul. Gmury. W tym rejonie Płocka nie jesteśmy w stanie ze względu na szczupłość terenu wykonać wałów przeciwpowodziowych. Nowa ul. Gmury jest utwardzona i wyższa od drogi gruntowej, pozwala na bezpieczną i sprawną ewakuację płocczan w razie wylania rzeki. Remontując zaś ul. Dobrzykowską zbudowaliśmy przegrodę poprzeczną, która chroni okolice Tokar i Radziwia przed zalaniem. Wszyscy chyba pa- miętamy relacje telewizyjne z podpłockiego Dobrzykowa, którego mieszkańcy bronili się przed zalaniem i przebudowywali wały przeciwpowodziowe, by woda nie pokryła kolejnych terenów, a także nie zaatakowała Płocka. Dziś jesteśmy przed takim zagrożeniem zabezpieczeni. Jak będzie zmieniał się Płock w kolejnych latach jeśli chodzi o rozwiązania drogowe? Na podstawie analiz natężenia ruchu i opinii specjalistów, ale także odnosząc się do postulatów mieszkańców poza kolejnymi odcinkami obwodnicy planujemy poszerzyć ul. Wyszogrodzką do czterech pasów w kierunku Słupna i Warszawy. Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy mieli szeroki reprezentacyjny wjazd z tego kierunku wraz z rondem w Imielnicy, które powinno zapobiec korkowaniu się tej drogi. Uważnie będziemy obserwować ruch na nowym moście oraz obwodnicy, by zdecydować jaki dodatkowy elment infrastruktury będzie niezbędny by ruch odbywał się na niej płynnie. Przygotowujemy modernizację ul. Dobrzyńskiej i jej skrzyżowania z ul. Zglenickiego. Do tego dojdą remonty i przebudowy lokalnych ulic, które poprawią komfort poruszania się po mieście, jak np. przebicie drogi z Al. Jachowicza do ul. 3 Maja, czy połączenia ul. Swojskiej z nowym wiaduktem nad trasą mostową obok nowego centrum handlowego. Dziękuję za rozmowę. Foto Urząd Miasta Płocka Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej z al. Piłsudskiego 10 Nr 3/2014

11 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego JACEK THIEM Specjalista badania i planowania systemów transportowych w Biurze Inżynierii Transportu w Poznaniu Jak w wielu historycznych miastach ważnym determinantem rozwoju sieci transportowej Płocka był rozwój jego zabudowy. Lokalizacja grodu, rynku a w późniejszym okresie nowego centrum miasta odcisnęła piętno na kształcie układu ulic na równi z kierunkami szlaków handlowych czy ukształtowaniem terenu. Dzisiejszy Płock mimo położenia w centrum Polski omijany jest przez główne krajowe korytarze transportowe. Przez Płock przebiegają jedynie dwie drogi krajowe o numerach 60 i 62 oraz cztery drogi wojewódzkie. Płock z resztą kraju połączony jest jedną linią kolejową nr 33. Jest to linia jednotorowa, nie dostosowana do wyższych prędkości, tylko częściowo zelektryfikowana i notorycznie pomijana w planach modernizacji w krajowych dokumentach strategicznych. Przez całe wieki Płock korzystał ze swojego położenia nad Wisłą, był ważnym portem na tym szlaku wodnym. Dziś żegluga śródlądowa na Wiśle jest w stanie agonalnym. Żeby ją reanimować potrzebne są spore inwestycje infrastrukturalne. W tym świetle można powiedzieć, że jedynie rurociąg Przyjaźń jest połączeniem transportowym w Płocku o znaczeniu krajowym a nawet europejskim. Odzwierciedleniem takiego skomunikowania Płocka z krajem jest niski udział tranzytu w ruchu zewnętrznym. W przypadku pojazdów osobowych to jedynie 8% ruchu zewnętrznego. Większy jest udział tranzytu w przypadku pojazdów ciężarowych, wynosi on ponad 27% 1. Przy niskim udziale tranzytu, Płock jak na swoją wielkość, generuje dużą ilość ruchu zewnętrznego. W pomiarach z 2008 roku granicę Płocka przekraczało prawie 80 tys. pojazdów na dobę, z czego 60 tys. to pojazdy osobowe. Częściowo duża liczba pojazdów osobowych w ruchu zewnętrznym wynika z beznadziejnej kondycji połączeń kolejowych. Tylko co dwudziesty mieszkaniec Płocka wyjeżdżający poza miasto korzysta z transportu zbiorowego, a z tych, którzy niego korzystają, tylko co dwudziesty korzysta z kolei. Ruch zewnętrzny pojazdów osobowych stanowi aż 47% całego ruchu pojazdów osobowych w Płocku, co oznacza, że prawie połowa pojazdów osobowych widzianych na ulicach Płocka właśnie przyjechała lub wyjeżdża poza granice miasta. Mieszkaniec Płocka w 2008 roku wykonywał średnio 2,66 podróży na dobę. Jest to wartość bardzo wysoka, znacznie przekraczająca ruchliwość mieszkańców Warszawy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa. Jednak spośród tych 2,66 podróży, 1,14 podróży to podróże piesze, pozostałe 1,52 podróże wykonywane są z wykorzystaniem środków transportu. Ten ostatni wynik jest już często spotykanym wynikiem w kraju. Zachowania komunikacyjne mieszkańców Płocka można by uznać za pozytywne, gdyby nie fakt, iż tylko 16,5% podróży wykonują oni transportem zbiorowym. Osobnym zagadnieniem jest ruch towarowy w Płocku. Zakłady PKN Orlen S.A. są ogromnym generatorem ruchu towarowego w Płocku. Transport towarów do zakładu odbywa się rurociągiem, koleją i transportem drogowym. Dwa ostatnie są uciążliwe dla miasta. Kształt sieci kolejowej sprawia, że pociągi często z towarem niebezpiecznym muszą przejeżdżać przez miasto w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Infrastruktura transportowa 11

12 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE W pomiarze dobowym na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Słonecznej odnotowano przejazd 30 pociągów towarowych. Z kolei na granicy Płocka pomierzono ruch pojazdów towarowych ponad 14,5 tys. na dobę z czego ponad 42% to tzw. TIR-y. Czy w świetle cytowanych faktów rozwój układu transportowego Płocka przebiega właściwie? Jakie są szanse, a jakie niebezpieczeństwa rozwoju transportu w Płocku? Zajmijmy się najpierw rozwojem zewnętrznego układu transportowego. Przez wiele lat układ obwodnic drogowych w ciągach dróg krajowych 60 i 62 projektowany był tak, aby jak najsprawniej przenieść ruch tranzytowy. Wspólny węzeł tych obwodnic zaprojektowany został poza granicami miasta, północny odcinek obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 60 zaplanowano, jako odsunięty od miasta. Taki sposób planowania obwodnic obowiązywał i obowiązuje w wielu miastach. Z reguły wiąże się ze zmniejszeniem kosztów budowy i konfliktów społecznych. Nie jest to jednak sposób uniwersalny, nie rozwiązuje problemów Płocka. Przy tak dużym udziale ruchu zewnętrznego związanego z Płockiem, efektem takiego zaplanowania obwodnic byłoby jak najszybsze uciekanie z nich kierowców i obciążanie wewnętrznych ulic Płocka. W obecnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Płocka (SUiKZP) układ obwodnic został skorygowany i uwzględnia główną funkcję obwodnic, czyli rozprowadzenie ruchu zewnętrznego. W tym układzie obwodnica drogi krajowej nr 60 nie jest odsunięta od miasta, lecz przeciwnie przybliżona i płynnie łączy się z planowaną obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr 62. Takie zaplanowanie obwodnic będzie skutkowało tym, że ruch zewnętrzny będzie jak najdłużej pozostawał na szybkich obwodnicach, obciążając wewnętrzny układ ulic jedynie na krótkich odcinkach. To lepiej rozwiązuje problem ruchu zewnętrznego w Płocku. Inną kwestią jest połączenie Płocka z siecią transportową Polski. W dniu dzisiejszym jedyne sprawne połączenie Płocka z siecią dróg ekspresowych i autostrad prowadzi drogą krajową nr 60 do węzła Kutno Północ z autostradą A1. Odcinek ten został wyremontowany, zbudowano obwodnicę Gostynina i nowy most w Płocku. Nie mniej droga ta nadal prowadzi przez szereg kolizyjnych terenów np. Łąck. Połączenie to nie jest wystarczającym dla Płocka połączeniem z siecią najważniejszych dróg Linia kolejowa w Płocku Foto Dominik Michalski 12 Nr 3/2014

13 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Foto Urząd Miasta Płocka Budowa obwodnicy Płocka w kraju. Zwłaszcza dla obsługi rafinerii, a więc dużego ruchu towarowego oraz przewozu materiałów niebezpiecznych, należy szukać lepszych rozwiązań. Wydaje się, że właściwe byłoby dobre skomunikowanie rafinerii i miasta z planowaną drogą ekspresową S10. W tym przypadku korzystne będzie skrócenie dojazdu z terenów przemysłowych do węzła drogi ekspresowej. W świetle tego, pomysły, by drogę ekspresową S10 poprowadzić przez północny obszar Płocka wydają się jak najbardziej uzasadnione. Z jednej strony droga S10 rozwiązywałaby kolejne problemy transportowe w mieście, z drugiej strony tak silny generator ruchu jak Płock podniósłby efektywność budowy drogi ekspresowej. Rozbudowa układu drogowego nie jest panaceum na usprawnienie dostępu Płocka do reszty kraju. Znacznie ważniejszą rolę powinna odegrać rozbudowa sieci kolejowej. Dzisiejsze połączenie linią kolejową nr 33 nie ma potencjału rozwojowego. Połączenie to nie odgrywa żadnej roli w transporcie pasażerskim. Natomiast w transporcie towarowym należy je uznać za niebezpieczne i uciążliwe z racji swojego miejskiego przebiegu. Tymczasem to transport kolejowy ma potencjał do tego, by zmniejszyć ruch ciężarowy w Płocku, jak również zachęcić mieszkańców Płocka do pozostawienia samochodu w domu, przykładowo w podróżach do Warszawy. Jednak by tak się stało, konieczna jest budowa nowej linii kolejowej łączącej Płock z linią magistralną nr 9 w Modlinie. Połączenie takie pozwala na: skrócenie drogi dostaw towarów dla wschodniej Polski, ominięcie zaludnionych obszarów Płocka przez pociągi przewożące materiały niebezpieczne, skrócenie czasu dojazdu pociągów pasażerskich do Warszawy i połączenie Płocka z Portem Lotniczym Modlin. Nie można zapominać o innych środkach transportu, czyli o transporcie lotniczym i żegludze śródlądowej. Oknem na świat dla Płocka może być Port Lotniczy Modlin. Warunkiem tego jest sprawne połączenie zarówno kolejowe, jak i drogowe oraz wzrost znaczenia portu w ruchu lotniczym. Lotnisko w Płocku ma i będzie miało charakter rekreacyjny i prestiżowy, nie należy go wiązać z dużym pasażerskim ruchem lotniczym. Inaczej wygląda sprawa żeglugi śródlądowej, położenie Płocka na ważnym szlaku wodnym międzynarodowej drodze wodnej E40 jest ogromną szansą na dalszy rozwój intermodalnego węzła transportowego. W tym jednak przypadku decyzje leżą daleko poza Płockiem, a udrożnienie dróg wodnych w Polsce wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Infrastruktura transportowa 13

14 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Przejdźmy do wewnętrznego układu transportowego. Niski udział transportu zbiorowego w podziale zadań przewozowych nie jest przypadkiem. Polityka transportowa miasta przez lata promowała transport samochodowy. W efekcie otrzymano stale udrażniany promienisty układ ulic głównych, brak obwodnic, brak uporządkowania parkowania w centrum miasta, powszechną, ale wolną i o niskim standardzie komunikację autobusową i wskaźnik motoryzacji przekraczający 550 samochodów osobowych/1000 mieszkańców 2. Tę sytuację należy zmienić. Najważniejsze jest postawienie na sprawny transport zbiorowy. Sieć autobusowa w Płocku jest dość bogata, brakuje jednak transportu szybkiego o charakterze bardziej masowym. Występujące silne wektory ruchu pasażerskiego między Podolszycami, centrum miasta i rafinerią, dają solidne przesłanki do budowy takiego systemu transportu. W minionej dekadzie w Płocku głośne były pomysły budowy linii tramwajowej. Wydaje się jednak, że lepszym rozwiązaniem byłby tzw. system BRT (Bus Rapid Transit). System ten cechuje się dużą niezależnością i prędkością (podobnie jak tramwaj), natomiast większą od tramwaju elastycznością i niższymi kosztami. Oprócz rozwoju systemu transportu zbiorowego ważne są działania, które wpłyną na zachowania komunikacyjne mieszkańców Płocka i osób przyjezdnych. Należy konsekwentnie porządkować system parkowania w centrum miasta z zachowaniem lub redukcją liczby miejsc postojowych, wprowadzeniem opłaty za parkowanie, budową parkingów strategicznych i likwidacją uciążliwego parkowania. Należy dążyć do budowy i ukształtowania systemu obwodnic w celu ograniczenia ruchu tranzytowego w obszarach centralnych. Należy środkami organizacji ruchu i sterowania uspokajać ruch samochodowy w obszarach centralnych a jednocześnie usprawniać na tych obszarach funkcjonowanie transportu zbiorowego. Należy zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki poruszania się dla pieszych i rowerzystów. Takie działania są obecnie wspierane w Unii Europejskiej, co nie jest bez znaczenia z uwagi na możliwości finansowe Płocka. Niepokój budzi obecna sytuacja parkingowa. Niewłaściwe jest, aby w krajobrazie Starego Miasta zamiast zabytkowych obiektów i zieleni dominowały parkujące pojazdy. Niepokojące są pomysły budowy nowych ulic wprowadzających ruch samochodowy w obszar centralny np. Wisłostrady. W obszar centralny powinno się wprowadzać korytarze transportu zbiorowego i ciągi rowerowo-piesze. Nad Wisłą powinny powstać takie właśnie trakty pieszo-rowerowe dla ruchu rekreacyjnego, turystycznego, być może obsługiwane przez autobusy elektryczne, nie zaś autostrady miejskie dające jedynie ułudę poprawy warunków podróżowania, konsumujące atrakcyjne tereny i potęgujące zatłoczenie motoryzacyjne na obszarach, które powinny być przed nim najbardziej chronione. Reasumując, Płock ma szanse stać się ważnym intermodalnym węzłem transportowym na mapie Polski. Nie osiągnie tego jednak sam, zwłaszcza, że musi nadrobić wiele zaległości w wewnętrznym systemie transportowym. Wiele zależy od decyzji na szczeblu krajowym czy wojewódzkim. Nie oznacza to, że wszystkie działania wykonywane są poza miastem. Nadchodzi czas kolejnego rozdania funduszy europejskich i Płock musi się na nie przygotować. 1 Studium Transportowe i Bezpieczeństwa Transportu w Mieście Płocku 2008r i aktualizacja z 2012r. 2 Dane o zarejestrowanych pojazdach z 2013r. 14 Nr 3/2014

15 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Rozwój infrastruktury drogowej Miasta Płocka Dziś i Jutro JACEK TEREBUS Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji Strategicznych Jedną z determinant rozwoju każdego miasta, w tym Płocka organizmu o dużej koncentracji problemów o różnej skali i znaczeniu dla funkcjonowania jego mieszkańców jest zapewnienie podstawowych warunków dla rozwoju systemu społeczno gospodarczego jako całości oraz pozostałych elementów gospodarki. Jednym z tych warunków jest spójna i sprawnie funkcjonująca infrastruktura transportowa będąca zbiorem stworzonych przez człowieka podstawowych urządzeń dróg i punktów transportowych. Infrastruktura transportowa oddziałuje na gospodarkę i społeczeństwo stwarzając odpowiednie dogodne - warunki przemieszczania się osób, usług i towarów, tym samym stanowiąc niezwykle istotny element gospodarki, w tym także element rynku pracy. Na węzeł drogowy Płocka składają się dwie drogi krajowe (nr 60 i nr 62), oraz cztery wojewódzkie (nr 559, nr 562, nr 567, nr 575). Łącznie w mieście mamy prawie 271 km dróg, w tym 177, 5 km to drogi gminne, 48,7 km to drogi powiatowe, 15,6 km stanowią drogi wojewódzkie i 29,1 km krajowe. Foto Urząd Miasta Płocka Modernizowana ul. Kutnowska (Płock) Układ komunikacyjny miasta, choć modernizowany i rozwijany, nadal jest niekorzystny. Drogi tranzytowe, którymi odbywa się m.in. transport materiałów niebezpiecznych, prowadzą przez centrum miasta. Układ ten charakteryzuje się niską wydolnością sieci, nadmiernym obciążeniem ruchu, ograniczoną przepustowością dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, a także problemami w rozprowadzeniu ruchu na obszarze miasta, zwłaszcza z dróg wylotowych z Płocka. Negatywnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest prowadzenie ruchu tranzytowego przez tereny intensywnie zurbanizowane oraz powstawanie tzw. "wąskich gardeł". Rozwój miasta sensu largo, a więc również rozwijanie infrastruktury drogowej, rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Infrastruktura transportowa 15

16 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE w tym obszarze, uwarunkowane jest licznymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zarówno jeśli chodzi o dostępność zasobów, głównie finansowych, ale i także o uwarunkowania formalno-prawne. Jako miasto na prawach powiatu, Płock funkcjonuje w określonych ramach wyznaczonych podziałem kompetencji i zadań pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne państwa. Jest też elementem większej całości, również w kontekście układu i sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i w końcu krajowych. Akceptacja wspomnianych uwarunkowań i uwzględnienie ich w podejmowanych działaniach jest koniecznością w samorządzie XXI wieku. To właśnie te uwarunkowania i wynikające z nich ograniczenia, wobec braku realnych szans na realizację obwodnicy miasta ze środków centralnych, były jednym z głównych czynników, które zdecydowały o przystąpieniu do realizacji obwodnicy miasta Płocka w jego granicach administracyjnych, a więc w takim kształcie i zakresie, za który samodzielnie odpowiadamy i który samodzielnie możemy finansować. Niezależnie jednak od istniejących ograniczeń rozumiemy potrzeby miasta - jego mieszkańców i konsekwentnie wychodzimy im naprzeciw. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejnych budżetach miasta Płocka, podejmowanych inicjatywach i realizowanych inwestycjach. Foto Urząd Miasta Płocka Budżety Miasta Płocka w latach to ponad 2 mld złotych, w tym wydatki inwestycyjne to około 380 mln złotych, z czego kwota 260 mln wydatkowana była na infrastrukturę drogową. Nowowybudowana ul. Pasternakiewicza (Płock) Budżet Miasta Płocka na 2014 rok wg. planu to prawie 860 mln złotych. Wydatki na inwestycje stanowią ponad 180 mln, w tym drogowe ponad 130 mln złotych. To niebagatelne kwoty. Dotychczas w ramach działań zmierzających do usprawnienia przejezdności przez miasto oraz zapewnienia dobrej komunikacji na trasach wylotowych zrealizowano w latach duże inwestycje w ul. Otolińskiej, Targowej i Granicznej o łącznej wartości ponad 60 mln złotych. Ponadto w 2013 roku przeprowadzono obszerny program przebudowy skrzyżowań na głównych arteriach drogowych przebiegających przez centrum miasta. Przebudowano skrzyżowania w ciągu Alei Piłsudskiego Jachowicza Kobylińskiego, które odgrywają ważną rolę z punktu widzenia rozwiązań komunikacyjnych układu drogowego miasta Płocka. Przebudową objęte zostały skrzyżowania ulic: Bielska Jachowicza Kobylińskiego, Jachowicza Nr 3/2014

17 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Listopada, Jachowicza Obrońców Westerplatte, Jachowicza 1 Maja. Przebudowa polegała na dostosowaniu elementów infrastruktury drogowej, między innymi jezdni i chodników, a także istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu do obecnie panujących warunków i natężenia ruchu drogowego. Ponadto przebudowano fragment al. Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków oraz skrzyżowanie ul. Wyszogrodzkiej z al. Armii Krajowej. W ramach zadania dostosowano także istniejącą infrastrukturę drogową oraz stałą organizację ruchu do zmienionej geometrii przebudowanych ulic. Przebudowano i dostosowano do istniejących potrzeb skrzyżowania ul. Bielska Targowa oraz Graniczna ul. Piłsudskiego. Mając świadomość, że dalszy rozwój miasta uwarunkowany jest istnieniem alternatywnych połączeń i docelowego układu obwodowego w roku ubiegłym rozpoczęto realizację obwodnicy miasta Płocka na odcinku od Ronda Wojska Polskiego do Węzła "Boryszewo". Realizowana trasa stanowi połączenie drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 567, omijające centrum Płocka od strony wschodniej. Długość drogi to 1,6 km. Kontrakt na roboty budowlane opiewa na ponad 32 mln zł. Od 2013 roku trwa również realizacja strategicznej dla miasta Płocka i długo postulowanej przez mieszkańców inwestycji polegającej na budowie bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z linią kolejową w ciągu Al. Piłsudskiego w Płocku. Celem inwestycji jest likwidacja kolizyjnego przejazdu drogowego przez tory linii kolejowej nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu Al. Piłsudskiego w Płocku. Zakres inwestycji obejmuje budowę obniżonych dwóch jezdni na odcinku ok. 556 m, wraz likwidacją przejazdu kolejowego i budową wiaduktu kolejowego (z kładką dla pieszych) dla przeprowadzenia nad ulicą odcinka kolidującej linii kolejowej. Planowany termin zakończenia kontraktu to październik 2014 roku. Koszt realizacji robót budowlanych wyniesie ok. 30 mln zł. Etapy realizacji Obwodnicy Północnej Miasta i Trasy Północno-Zachodniej w latach Infrastruktura transportowa 17

18 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Uwzględniając ograniczone możliwości finansowe miasta, przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane są etapami. Przyjęty harmonogram zapewnia spójność i komplementarność realizowanych inwestycji i ich etapów. Realizacja docelowego układu obwodowego miasta, doprowadzi do sukcesywnego wyprowadzania tranzytu poza miasto. Założono, iż etapowanie przyniesie najlepsze efekty przy przyjęciu do realizacji jako pierwszego odcinka drogi pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a ul. Bielską, gdzie pojawiają się największe uciążliwości wynikające z dużego udziału ruchu tranzytowego, który obecnie prowadzony jest drogami krajowymi przez centrum Płocka i jego silnie zurbanizowane osiedla. Aktualnie realizujemy jego pierwszy etap, kolejny, drugi pomiędzy projektowanym węzłem Trasy północno-zachodniej Bielska a węzłem Boryszewo jest na etapie projektowania z planowanym uzyskaniem decyzji pozwalających na jego realizację w drugiej połowie tego roku. Realizację tego 1,9 km odcinka za około 25 mln zł zaplanowano w latach Budowa Trasy północno-zachodniej to realizacja kolejnego fragmentu drogi o długości 2,4 km od węzła "Bielska", zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 60, do węzła "Długa" w ciągu istniejącej ulicy Długiej, w kierunku uprzemysłowionej części miasta, gdzie funkcjonują największe zakłady przemysłowe Płocka. W ramach zadania przewiduje się również połączenie ul. Przemysłowej z nowobudowaną trasą. Trudne warunki terenowe wymagają zaprojektowania na tym odcinku obiektów mostowych nad jarem rzeki Brzeźnicy, węzła Trzepowo jako skrzyżowania jednopoziomowego z rondem, wiaduktu drogowego i kolejowego w ciągu ul. Bielskiej. Zakończenie prac projektowych i zyskanie wymaganych decyzji w tym zezwalających na realizację to połowa 2014 roku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata Szacowany koszt budowy tego odcinka to ok. 71 mln zł. Inwestycje te w połączeniu z wybudowanym Mostem Solidarności i Trasą ks. J. Popiełuszki, stworzą zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, wyprowadzających ruch w kierunku największych ośrodków gospodarczych kraju. Ponadto lokalizacja dróg na terenach przeznaczonych na rozwój różnych form aktywności gospodarczej pozwoli na przejęcie ruchu komunikacyjnego związanego z obsługą istniejących Sieć drogowa TEN-T w regionie płockim wg GDDKiA 18 Nr 3/2014

19 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE i nowych terenów produkcyjnych miasta Płocka, a także pozwoli na separację ruchu tranzytowego na kierunku północ południe w ciągu Wielkiej Pętli Mazowsza. Całość w połączeniu z planowaną przebudową drogi S10 w układzie zgodnym z KPZK 2030 stanowi uzupełnienie sieci dróg TEN-T. Zadania te są kluczowe. Ich przygotowanie i zapewnienie realizacji, w tym finansowania, stanowi priorytet na najbliższe lata. Mając na uwadze potrzeby i oczekiwania mieszkańców podejmowane są kolejne projekty i przedsięwzięcia. Szansę na ich realizację daje nam rozpoczęta w tym roku nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie wszystkie regulacje związane ze współfinansowaniem ze środków europejskich mają postać ostatecznych dokumentów. Wiadomo jednak, że to co będzie wyróżniać najbliższy okres rozwoju to oparcie o instrumenty zintegrowanego podejścia terytorialnego. Miasto korzysta także z nowego mechanizmu jakim jest stworzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tzw. Regionalny Instrument Terytorialny (RIT), którego celem jest wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata Niezbędne było zawiązanie partnerstwa pn. Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, z dedykowanym Planem Działań RIT i sformułowaniem projektu będącego odpowiedzią na najbardziej palące, zdiagnozowane problemu Płocka i jego obszaru funkcjonalnego, których realizacja w zaproponowanym kształcie pozwoli na rozwój przedsiębiorczości, systemu transportowego, ochronę środowiska, rozwój rynku pracy i integracji społecznej. Dokument ma charakter kompleksowy, długofalowy, a wskazane w nim projekty zapewniają konsensus pod względem społecznym i gospodarczym. Łączna wartość projektów ujętych w Planie Działań RIT to ponad 365 mln zł. Proponowane w Planie Działań RIT inwestycje w infrastrukturę drogową obejmują przebudowę i budowę ul. Przemysłowej dla obsługi terenów przemysłowych, która pozwoli zwiększyć zdolność do absorbcji i lokalizacji nowych inwestycji poprzez przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Przewidywana jest również przebudowa drogi powiatowej nr 2901W Rogozino-Imielnica służącej wydzieleniu organizacyjnemu szlaków dla transportu substancji niebezpiecznych, której realizacja pozwoli na uruchomienie nowych ciągów komunikacyjnych, stanowiących alternatywę dla ruchu tranzytowego i transportu ciężarowego. Planując rozwój infrastruktury drogowej uwzględniono również kwestię zapewnienia dostępności dla zróżnicowanych form komunikacji. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy powrót do wykorzystania roweru jako środka komunikacji. Z uwagi na atrakcyjność rekreacyjną terenów miasta infrastruktura rowerowa, w przeciwieństwie do infrastruktury drogowej, jest w pełni wykorzystywana również w czasie wolnym. W ramach projektu planuje się budowę spójnej sieci dróg rowerowych o długości ok. 20 km, które połączą się z granicami i układami ścieżek w gminach partnerskich. Obok Regionalnego Instrumentu Terytorialnego poszukiwane są inne, alternatywne źródła finansowania inwestycji drogowych w mieście, zarówno na szczeblach samorządowych jak i rządowych. Realizacja obwodnicy miasta Płocka uwzględniona została w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze i w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie w związku z negocjacjami Samorządu Województwa Mazowieckiego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, przygotowane zostały listy inwestycji do zawarcia w umowie pomiędzy samorządem województwa a rządem, tj. w tzw. Kontrakcie Terytorialnym. Kontrakt ma objąć przedsięwzięcia, których realizacja jest kluczowa z punktu widzenia polityki regionalnej prowadzonej przez rząd, jak i polityki rozwoju prowadzonej przez samorządy województw. Wśród projektów Infrastruktura transportowa 19

20 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Inwestycje ujęte w Planie działań RIT Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka zgłoszonych przez samorząd województwa mazowieckiego do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego, jako priorytetową uwzględniono budowę obwodnic miasta Płocka, tj. Trasy północno-zachodniej pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem "Długa" oraz tzw. obwodnicę Słupna. Obwodnica Słupna o długości ok. 13 km doprowadzi do zmiany przebiegu dróg krajowych nr 60 i 62 poprzez budowę odcinka drogi krajowej nr 62 po nowym śladzie od węzła Borowice/ Słupno do węzła Boryszewo i stanowi kontynuację szerokiego zakresu działań polegających na modernizacji i budowie infrastruktury drogowej w Płocku, pozwalającej na zakończenie bezkolizyjnego przejazdu przez miasto i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z jego centrum. Warto przy tej okazji nadmienić, że realizacja inwestycji przebiegających poza granicami administracyjnymi miasta Płocka wymaga udziału instytucji zewnętrznych w przypadku dróg krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane dotychczas próby przyjęcia przez miasto funkcji inwestora i realizacji dróg poza Płockiem są w sprzeczności z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Zewnętrzne, bezzwrotne źródła finansowania inwestycji drogowych, w tym te pochodzące z funduszy europejskich i tzw. kontraktów wojewódzkich już wielokrotnie pozwalały miastu na realizację śmiałych przedsięwzięć i w tym obszarze Płock jest liderem wśród polskich samorządów. Tak finansowana była II przeprawa mostowa wraz z drogami dojazdowymi, wspomniane już ul. Otolińska i Targowa oraz Graniczna. W unijnej perspektywie finansowej na lata udział środków zewnętrznych pochodzących właśnie z funduszy europejskich w finansowaniu inwestycji drogowych w Płocku to ponad 75 mln złotych. W dalszym ciągu czynione są starania o dofinansowanie budowanego już etapu obwodnicy miasta. Projekt umieszczony jest na liście rezerwowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM z dużymi szansami na dofinansowanie. Szanse na dofinansowanie ma również budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą, których realizacja przyczyni się przede wszystkim do podniesienia parametrów technicznych ul Dobrzyńskiej i budowy nawierzchni utwardzonej ul Traktowej, kluczowych arterii Płocka na wyjeździe z Płocka w kierunku północno-zachodnim, obsługującym PKN ORLEN S.A. i Szpital Wojewódzki w Płocku. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania dla tych projektów to 66 mln złotych. 20 Nr 3/2014

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Piotr Brzeski Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne

Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Drogi regionalne Wskaźniki adekwatne dla konkursu planowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WM 2014-2020 Cel Tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa)

Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa) KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ścieżki i infrastruktura rowerowa) Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 17 maja 2017 r., Bielsko-Biała Nabór Harmonogram naborów indykatywny Informacja o naborze strona internetowa Programu https://pl.plsk.eu Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Polski sektor lotniczy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Perspektywa 2014-2020 nowa edycja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) W perspektywie 2014-2020 w zakresie transportu lotniczego

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY MOBILNOŚĆ MIEJSKA I ROZWIĄZANIA MULTIMODALNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SMART CITY Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany?

Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany? Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany? Prof. Wojciech Suchorzewski POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT DRÓG I MOSTÓW Wschodnie Forum Drogowe "Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna

Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 28 wraz z dobudową drugiej jezdni 1 Projekt dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Informacja prasowa. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Informacja prasowa z dnia 10 sierpnia 2011 r. dotyczy: możliwości rozwoju i funkcjonowania podsystemu tramwajowego w ramach planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Studium transportowe dla miasta Wadowice

Studium transportowe dla miasta Wadowice Studium transportowe dla miasta Wadowice Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych www.zsk.pk.edu.pl PBS Spółka z o.o. www.pbs.pl WERSJA DO KONSULTACJI LIPIEC 2017 Cele studium główny stworzenie

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MAJ 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r.

KUJAWSKO-POMORSKI PLAN SPÓJNOŚCI KOMUNIKACJI DROGOWEJ I KOLEJOWEJ 2014-2020 24 września 2015 r. 24 września 2015 r. UWARUNKOWANIA: Rozpoczęcie realizacji RPO uzależnione jest od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywne korzystanie

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r.

Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim. Płock, 27 czerwca 2014 r. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie płockim Płock, 27 czerwca 2014 r. Cele i kierunki rozwoju Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Najważniejszym celem w zakresie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU. Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Departament Polityki Regionalnej Poznań, 14 grudnia 2015r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Działanie 3.3. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski mgr inż.leszek Kornalewski Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski mgr inż.leszek Kornalewski Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego OPINIA w zakresie roli i funkcji ul. Targowej od ul. J.Tuwima do al. J.Piłsudskiego w kontekście kompleksowej obsługi komunikacji Dworca Łódź Fabryczna i Nowego Centrum Łodzi Konsultant naukowy: Autor

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny Cel szczegółowy : Zwiększanie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych Uzasadnienie: Transport jest jedną z najsłabszych

Bardziej szczegółowo

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl

Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Rola roweru w polityce transportowej Polski i UE Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Cambridge - 27% Berno 15% Ferara 31% Fryburg 20% Bazylea 23% Berno 15% Amsterdam

Bardziej szczegółowo