Pr o j e k t In f o r m at y c z n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pr o j e k t In f o r m at y c z n y"

Transkrypt

1 Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Inkubatura Kultury 1

2

3 Spis treści Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. 4 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej 5 Okablowanie strukturalne 5 Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne 5 Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej 7 Serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki 7 Serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury 8 Szczegółowe zestawienie wyposażenia firm w inkubatorze: 9 Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania: 9 Wyposażenie biura Fabryki Sztuki 10 Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania 10 Bezprzewodowy dostęp do internetu na teranie Fabryki Sztuki 11 Przykładowa konfiguracja sprzętu 11 Telefonia 11 Serwerownia 11 Pracownia multimedialna. 12 Załącznik A 15 Załącznik B 17 Załącznik C 18 Załącznik D 23 Załącznik E 26 Załącznik F 31 Załącznik G 33 Załącznik H 34 Załącznik I 35 Załącznik J 40 Załącznik K 41 Załącznik L 43 Załącznik M 44 Załącznik N 45 Załącznik O 49 3

4 Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. Idea powstania w Fabryce Sztuki Inkubatora Kultury wymaga aby powstała wyspecjalizowana infrastruktura teleinformatyczna pozwalająca na jego efektywne działanie. Przygotowana koncepcja przedstawia założenia do budowy takiej infrastruktury, której funkcje przedstawiają się następująco: obsługa informatyczna Fabryki Sztuki jako jednostki nadrzędnej, prowadzącej działalność statutową w szczególności działalność wystawienniczą, organizację imprez, promocję, w tym w oparciu o internet oraz działalność administracyjną, obsługa Inkubatora Kultury czyli 15 mikroprzedsiębiorstw korzystających z inkubatora i pracowni multimedialnej oddanej do dyspozycji firmom z inkubatora. Realizacja tak określonej funkcjonalności wymaga wykonania następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: okablowanie strukturalne, sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne, urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej, serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki, serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury wyposażenie biura Fabryki Sztuki, wyposażenie biur Inkubatora Kultury, bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie Fabryki Sztuki, telefonia, wyposażenie serwerowni klimatyzacja, zasilanie awaryjne, pracownia multimedialna monitoring video. Przy przygotowaniu koncepcji posłużono się urządzeniami konkretnych firm. Na etapie projektowania i realizacji można dokonać dowolnego wyboru dostawcy z zachowaniem podstawowych parametrów proponowanych urządzeń w zakresie ich funkcjonalności, wydajności oraz skalowalności. W przypadku oprogramowania, zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane zgodnie z przedstawioną koncepcją. Wszystkie urządzenia są wyposażone w niezbędne zasilanie awaryjne pozwalające na prawidłowe zamknęcie systemów w razie braku zasilania. Przewidziano również powszechne zastosowanie oprogramowania antywirusowego. 4

5 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej Okablowanie strukturalne We wszystkich budynkach zastosowano okablowanie strukturalne skrętką UTP Kategorii 5e, łączące pomieszczenia z serwerownią, która została zlokalizowana na 3-ciej kondygnacji budynku A. Umożliwia to podłączenia Ethernetu 1GB do najbardziej wymagających stanowisk, przy długości kabli nieprzekraczających w całym budynku długości 100 metrów. Ogółem policzyć należy 100 punktów podłączenia sieci Ethernet i sieci energetycznej 230V (punkt zawiera 2 gniazda RJ 45 oraz dwa gniazda energetyczne). Serwerownia w budynku A wykorzystana jest jako punkt rozdzielczy dla stanowisk komputerowych zlokalizowanych w budynku B. Budowa sieci pasywnej w budynku C zaplanowana została w oparciu o dodatkowe urządzenie aktywne połączone z serwerownią za pomocą dodatkowego łącza światłowodowego. W budynku C znajduje się dwudziestocztero portowy switch z jednym linkiem światłowodowym i punkt publiczny WiFi. Ostateczna ilość punktów okablowania strukturalnego powinna zostać ustalona po ostatecznym przyjęciu koncepcji zagospodarowania funkcjonalnego pomieszczeń. Sposób rozprowadzenia kabli oraz wybór systemu gniazd powinien zostać określony w projekcie technicznym, będącym elementem wielobranżowego projektu budowlanego.dotyczy to zarówno projektu sieci logicznej jak i sieci elektroenergetycznej. Warto dodać że sprzęt zlokalizowany w biurach Fabryki Sztuki, jak i pomieszczeniach Inkubatora Kultury nie wymaga szczególnych warunków zasilania. Sieć okablowania strukturalnego wykorzystywana będzie również jako sieć do przesyłu sygnałów z monitoringu (dozoru) pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu kamer IP oraz standardu PoE projektanci tej części instalacji muszą wskazać tylko punkty instalacji kamer. Przy wyborze dostawcy okablowania powinno się wybrać dostawcę oferującego cały system zawierający kable, gniazda, listwy, panele, krosownice, itd. Ważna jest również gwarancja na niezawodność użytych do budowy sieci komponentów. Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne Sieć teleinformatyczna została zbudoana w oparciu o dwa przełączniki połączone ze sobą za pomocą linku światłowodowego o przepustowości 1 Gb. Pierwszy zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni, drugi natomiast służy do obsługi budynku C. W calu zapewnienia połączenia między przełącznikami, zostały one wyposarzone dodatkowo w odpowiednie transceivery. Wybrane przełączniki są to zarządzane przełączniki warstwy 2, które zapewniają niezawodne połączenia 10/100 i 10/100/1000. Konstrukcja bez wentylatorów: umożliwia cichą pracę, dzięki czemu urządzenie zainstalowane w otwartej przestrzeni nie rozprasza uwagi. Podstawowe cechy: ProCurve Auto-MDIX: automatycznie dostosowuje pracę do rodzaju kabla (bezpośredniego lub krosowego) we wszystkich portach miedzianych 10/100 i 10/100/1000. Trunking LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad) i ProCurve: obsługa maksymalnie dwóch zagregowanych łączy 10/100, każde po maksymalnie 4 porty i jednego zagregowanego łącza gigabitowego ( ) lub maksymalnie 24 zagregowanych łączy 10/100, 5

6 każde po maksymalnie 8 portów ( ). IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: zapewnia dużą dostępność łączy w wielu środowiskach VLAN i umożliwia tworzenie wielu drzew częściowych. Obsługuje również poprzednio stosowane protokoły IEEE 802.1d i IEEE 802.1w. Obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa maksymalnie sześćdziesięciu czterech sieci VLAN opartych na portach i dynamiczna konfiguracja znakowania (tagging) VLAN 802.1Q zapewniają bezpieczeństwo komunikacji między zespołami. Protokół rejestracji VLAN GARP: umożliwia automatyczne rozpoznawanie sieci VLAN i ich dynamiczne przypisywanie. Porty chronione: zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki możliwości odizolowania określonych portów od pozostałych portów przełącznika; porty chronione mogą się komunikować tylko z łączami nadrzędnymi (uplink). Różne metody uwierzytelniania użytkowników: --IEEE 802.1X: uwierzytelnianie zgodne ze standardami branżowymi oparte na protokole; IEEE 802.1x supplicant, przeprowadzane na kliencie w połączeniu z serwerem RADIUS; --uwierzytelnianie przez Internet: działa podobnie jak IEEE 802.1X i umożliwia uwierzytelnianie w środowisku przeglądarki internetowej klientów nieobsługujących trybu IEEE 802.1X supplicant; --uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC: klient jest uwierzytelniany za pomocą serwera RADIUS na podstawie adresu MAC. Ochrona portów BPDU: zatrzymuje jednostki BPDU w portach, które ich nie wymagają, przez co blokuje ataki wykorzystujące podrabianie BPDU. Ochrona portów: umożliwia dostęp wyłącznie do określonych adresów MAC zdefiniowanych przez administratora. Blokowanie adresu MAC: zapobiega podłączaniu się do sieci z konkretnych skonfigurowanych adresów MAC. Multicasting IP (data-driven IGMPv3): automatycznie zapobiega zalewowi ruchu multicastingu IP (z wyjątkiem ). Obsługa priorytetów IEEE 802.1p: dostarcza dane do urządzeń na podstawie priorytetu i rodzaju ruchu. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): protokół automatycznego wykrywania urządzeń, który umożliwia łatwe odwzorowywanie przez aplikacje do zarządzania siecią RMON: zapewnia zaawansowane możliwości monitorowania i raportowania w zakresie statystyk, danych historycznych, alarmów i zdarzeń. W pełni funkcjonalna konsola: zapewnia pełną kontrolę nad przełącznikiem za pomocą znanego interfejsu wiersza poleceń (CLI). Interfejs WWW: umożliwia konfigurowanie przełącznika za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej w sieci. 6

7 Przełącznik HP ProCurve Przełącznik HP ProCurve Dane techniczne - Załącznik A 48 port 24 port Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej Do serwerowni w budynku A doprowadzone jest symetryczne łącze internetowe o przepustowości min. 20 MB tak, aby po podzieleniu pasma, zagwarantować 1 MB każdemu biuru inkubatora, pracowni graficznej, publicznemu WiFi oraz zapewnić działanie około 60 telefonów VoIP. Po wprowadzeniu polityki Quality of Service (QoS) zależnej od generowanego ruchu efektywne, parametry będą znacznie lepsze. Przewidywane jest zapotrzebowanie na 64 zewnętrzne adresy IP. Dostęp do łącza internetowego dla wszystkich grup użytkowników zrealizowany został w oparciu o dodatkowy przełącznik - przełącznik HP ProCurve port Serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki W ramach wspólnej infastruktury dostępnej dla wszystkich grup użytkowników uruchomiono usługii zlokalizowane w tzw segmencie publicznym czyli serwery FTP służące do wymiany dużych pliów takich jak grafika, video oraz serwery do obsługi stron WWW. Do obsługi tych funkcji zastosowano oprogramowanie oparte na systemie Linux. Takie rozwiązanie pozwala na całkowite rozdzielenie poszczególnych firm zlokalizowanych w Fabryce Sztuki oraz Inkubatorze Kultury. Serwer biura w Fabryce Sztuki połączony jest poprzez firewall z siecią zewnętrzną (internetem). Na serwerze działa strona WWW, serwer pocztowy z oprogramowaniem antyspamowym i antywirusowym, serwer wspólnych plików, serwer wydruków. Ochrona systemu i danych realizowana jest poprzez mirror dwóch dysków twardych w serwerze. Dodatkowa karta sieciowa w serwerze służy do podłączenia wydzielonej przestrzeni tablicy dyskowej znajdującej się w serwerowni, gdzie umieszczane będą automatyczne backupy danych z serwera. Serwer chroniony jest przed zanikiem zasilania przez odpowiedniej mocy UPS z funkcją zamykana systemu. Jako system operacyjny, który spełni wszystkie wymagania, wybrany został Microsoft Windows SBS Standard PL posiadający wszystkie elementy oprogramowania serwerowego potrzebnego do sprawnego działania małego przedsiębiorstwa, a także oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe avast! 4 SBS zintegrowane z tym systemem. Serwer SBS ma licencje na 30 klientów. Wybrany firewall firmy Cisco gwarantuje znakomite zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Produkt licencjonowany jest na 50 klientów pracujących równocześnie wewnątrz biura. Archiwizacja i przechowywanie kopii zapasowych danych i systemów firm i biura rozwiązano przy pomocy serwera pamięci masowych o łącznej pojemności 9TB. Przy obecnej cenie, pojemności i niezawodności standardowych dysków twardych SATA jest to coraz powszechniejsze rozwiązanie pozwalające uniknąć kłopotów używania streamerów i taśm magnetycznych. Takie rozwiazanie pozwala na automatyzację procesu archiwizacji danych oraz gwarantuje rozdzielenie danych pochodzących w różnych grup uzytkowników. Transmisja między serwerami odbywać się będzie przy pomocy przełącznika Ethernet 1G. Wybrane rozwiązania: serwer do transmisji plików typu FTP i testowania witryn internetowych: -- HP ProLiant seria DL320 G5p: 2 GB RAM, 2x250 GB SATA 7

8 --APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory dla 30 użytkowników biura: --HP ProLiant seria DL320 G5p: 4 GB RAM, 2x750 GB SATA --Microsoft Win SBS Std 2003 R2 Polish CD/DVD 5 Clt --5 szt. MS Windows SBS CAL 2003 Polish 1pk 5 Clt User CAL --30 szt avast! 4 SBS Standard Edition licencja na 1 rok --APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V --Cisco ASA BUN-K8 firewall, router, 8-port switch serwer pamięci masowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa z zasilaczem awaryjnym i przełącznikiem sieciowym: --HP StorageWorks 1200r All-in-One Storage System (AK220A) --High capacity 12 drive All-in-One Storage System, 9TB (12 x 750GB SATA HDDs) Dane techniczne - Załącznik B --APC Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 230V --Przełącznik HP ProCurve 2510G port Serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury W budynku znajduje się 15 jednakowo wyposażonych biur dla firm rozpoczynających działalność. Każde biuro zaprojektowane jest tak, aby po półrocznym okresie inkubacji możliwe było sprawne przeniesienie zasobów informatycznych działającej firmy do nowej siedziby. Biuro inkubatora zaprojektowano jako całkowicie autonomiczną jednostkę. Od zewnątrz barierę stanowi firewall/router podłączony do sieci publicznej. Jakiekolwiek połączenie wewnętrzne nie jest przewidziane ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych. Dla każdego biura przeznaczone są dwa zewnętrzne adresy IP, aby umożliwić działanie własnej niezależnej strony WWW i poczty. Jako standardowe wyposażenie przewidziane zostały dwa stanowiska pracy biurowej - komputer stacjonarny o parametrach umożliwiających pracę z powszechnie stosowanym pakietem biurowym i laptop dający dodatkowo możliwość pracy zdalnej. Oba komputery zaopatrzone są w oprogramowanie antywirusowe. Ze względu na praktyczny standard, wybrano system operacyjny MS Windows Vista i pakiet biurowy MS Office. Wersja Vista Bussines umożliwią pracę z podłączeniem się do domeny. Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne spełnia rolę drukarki o szacowanej liczbie 1000 drukowanych stron na miesiąc. Ze względu na koszty eksploatacji brana jest pod uwagę laserowa drukarka czarno biała. Dodatkowe funkcje kopiarki, skanera i faksu zapewniają realizację bieżących działań małego biura. Połączenie między komputerami, urządzeniem wielofunkcyjnym i serwerem realizowane jest w wewnętrznej, prywatnej sieci typu Ethernet 100MB. Szczególnie ważną rolę w tym systemie spełnia serwer połączony poprzez firewall z siecią zewnętrzną (internetem). Na serwerze działa strona WWW, serwer pocztowy z oprogramowaniem antyspamowym i antywirusowym, serwer wspólnych plików, oraz serwer wydruków. Ochrona systemu i danych realizowana jest poprzez mirror dwóch dysków twardych w serwerze. Dodatkowa karta sieciowa służy do podłączenia wydzielonej przestrzeni tablicy dyskowej znajdującej się w serwerowni, gdzie umieszczane będą automatyczne backupy danych z serwera. Serwer chroniony jest przed zanikiem zasilania przez odpowiedniej mocy UPS z funkcją zamykana systemu. Jako system operacyjny 8

9 spełniający wszystkie wymagania wybrany został Microsoft Windows SBS Standard PL posiadający wszystkie elementy oprogramowania serwerowego potrzebnego do sprawnego działania małego przedsiębiorstwa i oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe avast! 4 SBS zintegrowane z tym systemem operacyjnym. Serwer SBS ma licencje na 5 klientów. Wybrany firewall firmy Cisco gwarantuje znakomite zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz firmy. Produkt licencjonowany jest na 10 klientów pracujących równocześnie wewnątrz biura. Dodatkowym elementem jest 8 portowy switch łączący całe biuro. Dwie linie telefoniczne zrealizowane zostały w technologi VoIP, dającej elastyczność i łatwość w konfiguracji przy jednoczesnych niskich kosztach instalacji i eksploatacji. Niezbędnym urządzeniem jest tu telefon VoIP służący do prowadzenia normalnych rozmów telefonicznych i bramka VoIP z linia analogową tylko do faksu. Abonament miesięczny to 15 zł za linię. Szczegółowe zestawienie wyposażenia firm w inkubatorze: Komputer biurowy desktop z monitorem LCD 19 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace z aplikacjami biurowymi i współpracującym z serwerem. Laptop z ekranem 15,4 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace z aplikacjami biurowymi i współpracującym z serwerem, umożliwiającym pracę zdalną poza biurem. Drukarka urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, faks) z łączem sieciowym Firewall urządzenie sieciowe (switch 8 portowy, firewall, router, QoS) Serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory, umożliwiający pracę zdalną poza biurem. UPS zabezpieczający serwer typu Smart. Oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Telefon VoIP Bramka VoIP z analogową linią do faksu 10. Punktów podłączenia 4 szt. Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania: 1. HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business; 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1908wi (dane techniczne - załącznik C) 2. HP Compaq 6730s (KU357EA), Windows Vista Business ( dane techniczne - załącznik D) 3. HP LaserJet M1522nf ( dane techniczne - załącznik E) 4. HP ProLiant seria DL320 G5p: 4 GB RAM, 2x250 GB SATA ( dane techniczne - załącznik F) 5. Cisco ASA5505-K8 firewall, router, 8-port switch ( dane techniczne - załącznik G) 6. APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V ( dane techniczne - załącznik H) LINKSYS SPA921-EU LINKSYS PAP2T-EU 9

10 9. Microsoft Win SBS Std 2003 R2 Polish CD/DVD 5 Cl --5 szt. avast! 4 SBS Standard Edition na 1 rok --2 szt. Office 2007 Small Business PL --2 szt. ESET NOD32 Antivirus Wyposażenie biura Fabryki Sztuki Biuro Fabryki wyposażone jest w 30 stanowisk z komputerami stacjonarnymi o parametrach umożliwiających pracę z powszechnie stosowanym pakietem biurowym. Komputery zaopatrzone są w oprogramowanie antywirusowe. Ze względu na praktyczność wybrano system operacyjny MS Windows Vista i pakiet biurowy MS Office. Wersja Vista Bussines umożliwią pracę z podłączeniem się do domeny. Każde stanowisko posiada telefon w technologi VoIP dającej elastyczność i łatwość w konfiguracji przy niskich kosztach instalacji i eksploatacji Komputer biurowy desktop z monitorem LCD 19 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace współpracującym z serwerem, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, telefon VoIP Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania 30 zestawów po: HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business, 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1908wi Office 2007 Small Business, ESET NOD32 Antivirus LINKSYS SPA921-EU Dodatkowo na każde piętro biura przewidziana jest drukarka - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, faks) z łączem sieciowym. Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne spełnia rolę drukarki o szacowanej liczbie 5000 drukowanych stron na miesiąc. Dodatkowe funkcje kopiarki, skanera i faksu zapewniają realizację bieżących działań małego biura. Połączenie między komputerami, urządzeniem wielofunkcyjnym i serwerem realizowane jest w wewnętrznej, prywatnej sieci typu Ethernet 100MB. W sumie zaplanowano trzy takie zestawy. Przykładowa drukarka - urządzenie wielofunkcyjne z bramką analogową do faksu (dane techniczne - załącznik I): HP Color LaserJet CM1312nfi (CC431A) LINKSYS PAP2T-EU 10

11 Bezprzewodowy dostęp do internetu na teranie Fabryki Sztuki Punkt dostępowy Wireless-N (draft n) zasilany z portu Ethernet, technologia MIMO, inteligentne anteny, obsługa WMM. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej działający w standardzie n. Pozwala 4-krotnie zwiększyć zasięg sieci i aż 12-krotnie prędkość transferu danych w porównaniu z siecią B lub G. Technologia MIMO używa wielu nadajników do stworzenia silnego sygnału przesyłanego na większą odległość i redukującego liczbę martwych miejsc. Funkcjonalność Power over Ethernet (PoE) umożliwia podłączenie urządzenia w dowolnym miejscu, bez konieczności doprowadzenia dodatkowego okablowania. Router Cisco zapewnia dostęp do sieci publicznej przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa sieci wewnętrznej i jednoczesnym umożliwieniu zasilanie PoE. Przewidzianych jest 5 zestawów bezprzewodowy dostęp do internetu. Przykładowa konfiguracja sprzętu 5 zestawów router i punkt dostępowy: 1. Cisco ASA BUN-K8 firewall, router, 8-port switch 2. LINKSYS WAP4410N Wireless-N, with PoE ( dane techniczne - załącznik J) Te l e f o n i a Wszystkie linie telefoniczne zrealizowane zostały w technologi VoIP dającej elastyczność i łatwość zmiany konfiguracji przy niskich kosztach instalacji i eksploatacji. Aby zapewnić działanie około 60 telefonów VoIP niezbędne jest wprowadzenie polityki Quality of Service (QoS) zależnej od generowanego ruchu w sieci. Proponowane rozwiązanie to telefon LINKSYS SPA921-EU i bramka LINKSYS PAP2T-EU (dane techniczne - załącznik K) Se r w e r o w n i a W serwerowni, do paneli umożliwiających łączenie wszystkich urządzeń aktywnych, podłączonych jest wszystkie 200 punktów okablowania strukturalnego. Należy zastosować panele o kategorii co najmniej 5e umieszczane w stojakach typu RACK 19. Urządzenia aktywne również zamontowane są w stojakach typu RACK 19. Każdy serwer wyposażony jest w indywidualny zasilacz awaryjny UPS pozwalający na automatyczne zamknięcie systemu operacyjnego w razie dłuższej przerwy w zasilaniu. Ze względu na duże obciążenia należy bardzo starannie dobrać liczbę i wytrzymałość stojaków RACK podczas projektowania serwerowni. Wyszczególnienie elementów w stojakach: serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury - zestaw składa się z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg oraz firewalla switcha ASA5505 na którego należy przewidzieć półkę. Takich zestawów zaplanowano 15, serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki, serwer do transmisji plików typu FTP i testowania witryn internetowych - zestaw składa się 11

12 z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg. serwer pamięci masowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa z zasilaczem awaryjnym i przełącznikiem sieciowym - zestaw składa się z serwera o wysokości 2U i wadze 20 kg i UPS-a APC 1500VA o wysokości 2U i wadze 32 kg oraz przełącznika o wysokości 1U, serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory dla 30 użytkowników biura - zestaw składa się z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg, przełącznika o wysokości 1U oraz firewalla switcha ASA5505 na którego należy przewidzieć półkę Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej Przełącznik o wysokości 1U Dodatkowo należy uwzględnić pewną rezerwę w stojakach RACK. Zasilanie serwerowni powinno być trójfazowe o mocy ok. 25 kw. Wymagana wydajność klimatyzacji to ok. 15 kw. Pracownia multimedialna. Pracownia multimedialna składa się z 3 stanowisk przeznaczonych do: produkcji materiałów wideo, przetwarzania grafiki rastrowej (foto), przygotowania materiałów reklamowych, drukarskich oraz witryn internetowych. Podstawowe oprogramowania stanowią zestawy pochodzące od firmy Adobe uzupełnione o produkty firm Apple oraz Corel. Z tego względu część sprzętowa pracowni (stanowiska komputerowe) została oparta o produkty firmy Apple. Wyposażenie do wykonywana wydruków próbnych oraz wielkoformatowych zostanie dostarczone np. przez firmy Xerox oraz Epson. Komputer do obróbki wideo: Apple Mac Pro 2 x 3.2GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/SD/ GeForce8800 (dane techniczne - załącznik L) Oprogramowanie: --Adobe CS4 Production Premium IE Mac W skład pakietu wchodzą : --Photoshop CS4 Extended --Illustrator CS4 --Flash CS4 Professional --After Effects CS4 --Premiere Pro CS4 --Soundbooth CS4 --OnLocation CS4 --Encore CS4 12

13 --Adobe Bridge CS4 --Adobe Device Central CS4 --Adobe Dynamic Link --Apple Final Cut Studio 2 W pakiecie znajdują się: --Final Cut Pro 6 --Motion 3 --Soundtrack Pro 2 --Compressor 3 --DVD Studio Pro 4 --Color - nowy program do obróbki koloru --Apple Shake 4.1 Mac OS X Retail Box (Universal Binary) Komputer do grafiki rastrowej: Apple Mac Pro 2 x 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/ SD/GeForce8800 (dane techniczne - załącznik M) Monitor EIZO ColorEdge CG241W-BK LCD 24.1 (kolor czarny) ( dane techniczne - załącznik M) Kalibrator koloru X-Rite EyeOne Display2 - EyeOne Display2 to zestaw do kalibracji i profilowania monitorów CRT i LCD składający się z kalibratora (kolorymetr USB) i oprogramowania EyeOne Match 3. W porównaniu z poprzednią wersją (Display 1) w EyeOne Display2 zastosowano szybszy i dokładniejszy kalibrator oraz bardziej rozbudowane oprogramowanie. Nowością jest również specjalna głowica umożliwiająca pomiar światła zewnętrznego panującego w pomieszczeniu umożliwiając w ten sposób dostosowanie kalibracji monitora do panujących warunków oświetlenia w miejscu pracy. Oprogramowanie posiada wiele funkcji kalibracyjnych oraz inteligentny system podpowiedzi i wskazówek który prowadzi operatora, krok po kroku, przez proces kalibracji. Ułatwieniem jest również automatyczne ropoznawanie miejsca w którym zamocowany jest kalibrator na ekranie monitora. Oprogramowanie Match 3 pozwala na m.in. definiowanie parametru gamma, regulację optymalnej jasnośći i kontrastu, zdefiniowanie temparatury bieli, pomiar światła otoczenia, prekalibrację temparatury bieli w oparciu o współpracę kalibratora i monitora oraz na wykonanie indywidualnego profilu ICC. EyeOne Display2 pracuje na komputerach PC (Windows 2000/XP) oraz Apple (MacOS9.x i MacOS X). Oprogramowanie: --Adobe CS4 Design Premium IE Mac W skład pakietu wchodzą: --InDesign CS4 --Photoshop CS4 Extended --Illustrator CS4 --Flash CS4 Professional --Dremweaver CS4 --Fireworks CS4 --Acrobat 9 Pro --Adobe Bridge CS4 --Adobe Device Central CS4 13

14 --Version Cue CS4 --Corel Paint Shop Pro Photo X2 --Apple Aperture Komputer do grafiki wektorowej i składu: Apple Mac Pro 2 x 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/SD/GeForce8800 Monitor Apple Cinema HD Display 30 Flat Panel, Aluminium. Oprogramowanie: --Adobe CS4 Design Premium IE Mac --CorelDRAW Graphics Suite X4 (na maszynie wirtualnej) --QuarkXPress 8 Win/Mac Drukarka do wydruków próbnych i prac niskonakładowych: Xerox Phaser 7760DN (SRA3) ( dane techniczne - załącznik N) Drukarka do proofingu i wydruków średnioformatowych: Epson Stylus Pro 4880 (A2) ( dane techniczne - załącznik O) 14

15 Załącznik A Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne Właściwości techniczne Zewnętrzne porty we-wy 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base- TX typu IEEE 802.3u); Tryb: pełny dupleks lub półdupleks; Typy nośników: ProCurve Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty typu dual personality każdy z nich może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub wolny port mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Możliwości montowania w stelażu Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej Pamięć i procesor Typ i szybkość procesora: MIPS 264 MHz; Pojemność pamięci flash: 8 MB; Pamięć SDRAM: 64 MB Opóźnienie 100 Mb: < 4,9 µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb < 2,6 µs (pakiety 64-bajtowe) Wielkość tabeli adresów pozycji Przepustowość rutowania/przełączania 8 Gb/s Przepustowość maks. 6,5 mln p/s (pakiety 64-bajtowe) Funkcje zarządzania ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; interfejs wiersza poleceń (CLI); przeglądarka internetowa; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Komunikacja Protokoły ogólne: Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; Multicasting IP: RFC 1213 MIB II; Protokoły MIB: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell Zasilanie / V; 50/60 Hz Dostępność zasilania 0,75/0,4 A Zużycie energii 30 W Środowisko pracy Bezpieczeństwo cul (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL

16 Certyfikaty FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN Ciśnienie akustyczne 0 db Brak wentylatora Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 15-95% bez kondensacji Wymiary / waga / gwarancja Waga 2,22 kg 16

17 Załącznik B High capacity 12 drive All-in-One Storage System, 9TB (12 x 750GB SATA ) Właściwości techniczne Wbudowane udostępnianie plików (NAS) Yes Wbudowana ochrona danych Yes Typ obudowy 2U Rackmount Standardowa pamięć 2 GB Maksymalna pojemność pamięci 4 GB Przepustowość rutowania/ przełączania 8 Gb/s Rozbudowa pamięci masowej MSA50; MSA60; MSA70 Oprogramowanie do zarządzania zdalnego Lights-Out 100i Zasilacz nadmiarowy Standard Wentylatory nadmiarowe None Gniazda rozszerzeń (2) Full-length, full-height PCIe x8 slots (one slot occupied by Smart Array P800/512MB controller Kontroler dysku twardego Smart Array P800/512MB Controller (RAID 0/1/5/6) with BBWC and 2 external SAS expansion ports Interfejs sieciowy Embedded NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 (Standard Edition) 17

18 Załącznik C HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business Parametry procesora Procesor Intel Celeron 420 / 430 / 440 (1,6 2,0 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor dwurdzeniowy Intel Celeron E1200 (1,6 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor dwurdzeniowy Intel Pentium E2140 / E2160 / E2180 / E2200 / E2220 / E5200 (1,6 2,5 GHz, 1 lub 2 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor Intel Core 2 Duo E4500 / E4600 / E4700 / E6550 / E6750 / E6850 / E7200 / E7300 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 (2,20 3,16 GHz, od 2 do 6 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 lub 1333 MHz) lub procesor czterordzeniowy Intel Core 2 Q6600 / Q8200 / Q9300 / Q9450 (2,33 2,66 GHz, od 4 do 12 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 1066 lub 1333 MHz); Oferta procesorów może się różnić zależnie od regionu Maksymalna pojemność pamięci 8 GB DDR2-Synch DRAM Pamięć podręczna 512 kb, 1, 2, 3, 4, 6, 8 lub 12 MB pamięci podręcznej L2 Magistrala FSB procesora Magistrala FSB 800, 1066 lub 1333 MHz Zestaw układów Intel G33 Express Gniazda pamięci 4 DIMM Rozszerzenia pamięci Możliwość rozbudowy do 8 GB przez cztery zgodne ze standardem branżowym gniazda DIMM Napędy wewnętrzne Napędy wewnętrzne SATA 3 Gb/s, od 80 do 500 GB z NCQ Szybkość dysku twardego 7200 obr./min Kontroler dysku twardego SATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV Wewnętrzne wnęki na napędy 2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala Zewnętrzne wnęki na napędy 2 zewnętrzne wnęki 5,25 cala i 1 zewnętrzna wnęka 3,5 cala Napędy optyczne Napęd DVD-ROM SATA, nagrywarka DVD SATA SuperMulti z technologią LightScribe 18

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB

Część A. Minimum 2,20 GHz, minimum 4 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB Część A Załącznik nr 1 Laptop I 11 szt., kod CPV: 30213200-7 Typ procesora Minimum 2,1 GHz, Minimum 3 MB pamięci podręcznej L2, Magistrala FSB minimum 800 MHz Zainstalowany system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A ZESTAW KOMPUTEROWY SPEŁNIAJĄCY PONIŻSZE WYMAGANIA MINIMALNE (24 SZTUKI) KOMPUTER Procesor Chłodzenie Procesora Pamięć 2 rdzeniowy, powinien osiągać w teście wydajności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową.

Zadanie 1 Specjalistyczne urządzenia zabezpieczające sieć komputerową. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane:

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane: 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860 Załącznik nr 6 1. Pamięć RAM Dołożenie min. 256 MB PC133 SDRAM 2. DiskOnModule Wymiana DiskOnModule 512MB z zainstalowanym systemem operacyjnym terminala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1.

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka Konfiguracja 1 1 Model {model} 2 Interfejs Współdziała z komputerami Mac, urządzeniami z systemem ios, Apple

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Sloty PCI: Minimum 4 sloty PCI-Express x4, 4 wolne sloty PCI Express, w tym co najmniej 3 pełnowymiarowe

Sloty PCI: Minimum 4 sloty PCI-Express x4, 4 wolne sloty PCI Express, w tym co najmniej 3 pełnowymiarowe Załącznik Nr 3 do SIWZ Serwer 1szt Wymagania minimalne: Obudowa: wysokość maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Cennik części i akcesoriów komputerowych - Umowa nr U/RN-T-4/2013

Cennik części i akcesoriów komputerowych - Umowa nr U/RN-T-4/2013 Poz. Opis sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 4 SKANERY Format skanera: A4, Rozdzielczość optyczna (Szyba): min 600 x 600 dpi, Rozdzielczość optyczna (ADF): min 600 x 600 dpi, Pojemność podajnika

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2

Numer sprawy DP/2310/88/13 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia część 1 Poz. 1 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1 nominalna prędkość druku 16 str./min. rozdzielczość w pionie600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi pojemność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ilościowe

Zestawienie ilościowe Zestawienie ilościowe 1. Zestaw komputerowy... szt. 22 Np. Fujitsu P2760 2. Laptop 1... szt. 3 Np. HP ProBook 6555b (wd720ea) 3. Laptop 2... szt. 3 Np. HP Probook 6555b (wd722ea) 4. Laptop 3... szt. 1

Bardziej szczegółowo