Pr o j e k t In f o r m at y c z n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pr o j e k t In f o r m at y c z n y"

Transkrypt

1 Pr o j e k t In f o r m at y c z n y Inkubatura Kultury 1

2

3 Spis treści Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. 4 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej 5 Okablowanie strukturalne 5 Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne 5 Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej 7 Serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki 7 Serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury 8 Szczegółowe zestawienie wyposażenia firm w inkubatorze: 9 Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania: 9 Wyposażenie biura Fabryki Sztuki 10 Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania 10 Bezprzewodowy dostęp do internetu na teranie Fabryki Sztuki 11 Przykładowa konfiguracja sprzętu 11 Telefonia 11 Serwerownia 11 Pracownia multimedialna. 12 Załącznik A 15 Załącznik B 17 Załącznik C 18 Załącznik D 23 Załącznik E 26 Załącznik F 31 Załącznik G 33 Załącznik H 34 Załącznik I 35 Załącznik J 40 Załącznik K 41 Załącznik L 43 Załącznik M 44 Załącznik N 45 Załącznik O 49 3

4 Założenia wstępne do projektu informatycznego Inkubatora Kultury. Idea powstania w Fabryce Sztuki Inkubatora Kultury wymaga aby powstała wyspecjalizowana infrastruktura teleinformatyczna pozwalająca na jego efektywne działanie. Przygotowana koncepcja przedstawia założenia do budowy takiej infrastruktury, której funkcje przedstawiają się następująco: obsługa informatyczna Fabryki Sztuki jako jednostki nadrzędnej, prowadzącej działalność statutową w szczególności działalność wystawienniczą, organizację imprez, promocję, w tym w oparciu o internet oraz działalność administracyjną, obsługa Inkubatora Kultury czyli 15 mikroprzedsiębiorstw korzystających z inkubatora i pracowni multimedialnej oddanej do dyspozycji firmom z inkubatora. Realizacja tak określonej funkcjonalności wymaga wykonania następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: okablowanie strukturalne, sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne, urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej, serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki, serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury wyposażenie biura Fabryki Sztuki, wyposażenie biur Inkubatora Kultury, bezprzewodowy dostęp do internetu na terenie Fabryki Sztuki, telefonia, wyposażenie serwerowni klimatyzacja, zasilanie awaryjne, pracownia multimedialna monitoring video. Przy przygotowaniu koncepcji posłużono się urządzeniami konkretnych firm. Na etapie projektowania i realizacji można dokonać dowolnego wyboru dostawcy z zachowaniem podstawowych parametrów proponowanych urządzeń w zakresie ich funkcjonalności, wydajności oraz skalowalności. W przypadku oprogramowania, zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane zgodnie z przedstawioną koncepcją. Wszystkie urządzenia są wyposażone w niezbędne zasilanie awaryjne pozwalające na prawidłowe zamknęcie systemów w razie braku zasilania. Przewidziano również powszechne zastosowanie oprogramowania antywirusowego. 4

5 Elementy Infrastruktury Teleinformatycznej Okablowanie strukturalne We wszystkich budynkach zastosowano okablowanie strukturalne skrętką UTP Kategorii 5e, łączące pomieszczenia z serwerownią, która została zlokalizowana na 3-ciej kondygnacji budynku A. Umożliwia to podłączenia Ethernetu 1GB do najbardziej wymagających stanowisk, przy długości kabli nieprzekraczających w całym budynku długości 100 metrów. Ogółem policzyć należy 100 punktów podłączenia sieci Ethernet i sieci energetycznej 230V (punkt zawiera 2 gniazda RJ 45 oraz dwa gniazda energetyczne). Serwerownia w budynku A wykorzystana jest jako punkt rozdzielczy dla stanowisk komputerowych zlokalizowanych w budynku B. Budowa sieci pasywnej w budynku C zaplanowana została w oparciu o dodatkowe urządzenie aktywne połączone z serwerownią za pomocą dodatkowego łącza światłowodowego. W budynku C znajduje się dwudziestocztero portowy switch z jednym linkiem światłowodowym i punkt publiczny WiFi. Ostateczna ilość punktów okablowania strukturalnego powinna zostać ustalona po ostatecznym przyjęciu koncepcji zagospodarowania funkcjonalnego pomieszczeń. Sposób rozprowadzenia kabli oraz wybór systemu gniazd powinien zostać określony w projekcie technicznym, będącym elementem wielobranżowego projektu budowlanego.dotyczy to zarówno projektu sieci logicznej jak i sieci elektroenergetycznej. Warto dodać że sprzęt zlokalizowany w biurach Fabryki Sztuki, jak i pomieszczeniach Inkubatora Kultury nie wymaga szczególnych warunków zasilania. Sieć okablowania strukturalnego wykorzystywana będzie również jako sieć do przesyłu sygnałów z monitoringu (dozoru) pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu kamer IP oraz standardu PoE projektanci tej części instalacji muszą wskazać tylko punkty instalacji kamer. Przy wyborze dostawcy okablowania powinno się wybrać dostawcę oferującego cały system zawierający kable, gniazda, listwy, panele, krosownice, itd. Ważna jest również gwarancja na niezawodność użytych do budowy sieci komponentów. Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne Sieć teleinformatyczna została zbudoana w oparciu o dwa przełączniki połączone ze sobą za pomocą linku światłowodowego o przepustowości 1 Gb. Pierwszy zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni, drugi natomiast służy do obsługi budynku C. W calu zapewnienia połączenia między przełącznikami, zostały one wyposarzone dodatkowo w odpowiednie transceivery. Wybrane przełączniki są to zarządzane przełączniki warstwy 2, które zapewniają niezawodne połączenia 10/100 i 10/100/1000. Konstrukcja bez wentylatorów: umożliwia cichą pracę, dzięki czemu urządzenie zainstalowane w otwartej przestrzeni nie rozprasza uwagi. Podstawowe cechy: ProCurve Auto-MDIX: automatycznie dostosowuje pracę do rodzaju kabla (bezpośredniego lub krosowego) we wszystkich portach miedzianych 10/100 i 10/100/1000. Trunking LACP (Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3ad) i ProCurve: obsługa maksymalnie dwóch zagregowanych łączy 10/100, każde po maksymalnie 4 porty i jednego zagregowanego łącza gigabitowego ( ) lub maksymalnie 24 zagregowanych łączy 10/100, 5

6 każde po maksymalnie 8 portów ( ). IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: zapewnia dużą dostępność łączy w wielu środowiskach VLAN i umożliwia tworzenie wielu drzew częściowych. Obsługuje również poprzednio stosowane protokoły IEEE 802.1d i IEEE 802.1w. Obsługa i znakowanie (tagging) sieci VLAN: obsługa maksymalnie sześćdziesięciu czterech sieci VLAN opartych na portach i dynamiczna konfiguracja znakowania (tagging) VLAN 802.1Q zapewniają bezpieczeństwo komunikacji między zespołami. Protokół rejestracji VLAN GARP: umożliwia automatyczne rozpoznawanie sieci VLAN i ich dynamiczne przypisywanie. Porty chronione: zapewniają większe bezpieczeństwo dzięki możliwości odizolowania określonych portów od pozostałych portów przełącznika; porty chronione mogą się komunikować tylko z łączami nadrzędnymi (uplink). Różne metody uwierzytelniania użytkowników: --IEEE 802.1X: uwierzytelnianie zgodne ze standardami branżowymi oparte na protokole; IEEE 802.1x supplicant, przeprowadzane na kliencie w połączeniu z serwerem RADIUS; --uwierzytelnianie przez Internet: działa podobnie jak IEEE 802.1X i umożliwia uwierzytelnianie w środowisku przeglądarki internetowej klientów nieobsługujących trybu IEEE 802.1X supplicant; --uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC: klient jest uwierzytelniany za pomocą serwera RADIUS na podstawie adresu MAC. Ochrona portów BPDU: zatrzymuje jednostki BPDU w portach, które ich nie wymagają, przez co blokuje ataki wykorzystujące podrabianie BPDU. Ochrona portów: umożliwia dostęp wyłącznie do określonych adresów MAC zdefiniowanych przez administratora. Blokowanie adresu MAC: zapobiega podłączaniu się do sieci z konkretnych skonfigurowanych adresów MAC. Multicasting IP (data-driven IGMPv3): automatycznie zapobiega zalewowi ruchu multicastingu IP (z wyjątkiem ). Obsługa priorytetów IEEE 802.1p: dostarcza dane do urządzeń na podstawie priorytetu i rodzaju ruchu. IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP): protokół automatycznego wykrywania urządzeń, który umożliwia łatwe odwzorowywanie przez aplikacje do zarządzania siecią RMON: zapewnia zaawansowane możliwości monitorowania i raportowania w zakresie statystyk, danych historycznych, alarmów i zdarzeń. W pełni funkcjonalna konsola: zapewnia pełną kontrolę nad przełącznikiem za pomocą znanego interfejsu wiersza poleceń (CLI). Interfejs WWW: umożliwia konfigurowanie przełącznika za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej w sieci. 6

7 Przełącznik HP ProCurve Przełącznik HP ProCurve Dane techniczne - Załącznik A 48 port 24 port Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej Do serwerowni w budynku A doprowadzone jest symetryczne łącze internetowe o przepustowości min. 20 MB tak, aby po podzieleniu pasma, zagwarantować 1 MB każdemu biuru inkubatora, pracowni graficznej, publicznemu WiFi oraz zapewnić działanie około 60 telefonów VoIP. Po wprowadzeniu polityki Quality of Service (QoS) zależnej od generowanego ruchu efektywne, parametry będą znacznie lepsze. Przewidywane jest zapotrzebowanie na 64 zewnętrzne adresy IP. Dostęp do łącza internetowego dla wszystkich grup użytkowników zrealizowany został w oparciu o dodatkowy przełącznik - przełącznik HP ProCurve port Serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki W ramach wspólnej infastruktury dostępnej dla wszystkich grup użytkowników uruchomiono usługii zlokalizowane w tzw segmencie publicznym czyli serwery FTP służące do wymiany dużych pliów takich jak grafika, video oraz serwery do obsługi stron WWW. Do obsługi tych funkcji zastosowano oprogramowanie oparte na systemie Linux. Takie rozwiązanie pozwala na całkowite rozdzielenie poszczególnych firm zlokalizowanych w Fabryce Sztuki oraz Inkubatorze Kultury. Serwer biura w Fabryce Sztuki połączony jest poprzez firewall z siecią zewnętrzną (internetem). Na serwerze działa strona WWW, serwer pocztowy z oprogramowaniem antyspamowym i antywirusowym, serwer wspólnych plików, serwer wydruków. Ochrona systemu i danych realizowana jest poprzez mirror dwóch dysków twardych w serwerze. Dodatkowa karta sieciowa w serwerze służy do podłączenia wydzielonej przestrzeni tablicy dyskowej znajdującej się w serwerowni, gdzie umieszczane będą automatyczne backupy danych z serwera. Serwer chroniony jest przed zanikiem zasilania przez odpowiedniej mocy UPS z funkcją zamykana systemu. Jako system operacyjny, który spełni wszystkie wymagania, wybrany został Microsoft Windows SBS Standard PL posiadający wszystkie elementy oprogramowania serwerowego potrzebnego do sprawnego działania małego przedsiębiorstwa, a także oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe avast! 4 SBS zintegrowane z tym systemem. Serwer SBS ma licencje na 30 klientów. Wybrany firewall firmy Cisco gwarantuje znakomite zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Produkt licencjonowany jest na 50 klientów pracujących równocześnie wewnątrz biura. Archiwizacja i przechowywanie kopii zapasowych danych i systemów firm i biura rozwiązano przy pomocy serwera pamięci masowych o łącznej pojemności 9TB. Przy obecnej cenie, pojemności i niezawodności standardowych dysków twardych SATA jest to coraz powszechniejsze rozwiązanie pozwalające uniknąć kłopotów używania streamerów i taśm magnetycznych. Takie rozwiazanie pozwala na automatyzację procesu archiwizacji danych oraz gwarantuje rozdzielenie danych pochodzących w różnych grup uzytkowników. Transmisja między serwerami odbywać się będzie przy pomocy przełącznika Ethernet 1G. Wybrane rozwiązania: serwer do transmisji plików typu FTP i testowania witryn internetowych: -- HP ProLiant seria DL320 G5p: 2 GB RAM, 2x250 GB SATA 7

8 --APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory dla 30 użytkowników biura: --HP ProLiant seria DL320 G5p: 4 GB RAM, 2x750 GB SATA --Microsoft Win SBS Std 2003 R2 Polish CD/DVD 5 Clt --5 szt. MS Windows SBS CAL 2003 Polish 1pk 5 Clt User CAL --30 szt avast! 4 SBS Standard Edition licencja na 1 rok --APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V --Cisco ASA BUN-K8 firewall, router, 8-port switch serwer pamięci masowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa z zasilaczem awaryjnym i przełącznikiem sieciowym: --HP StorageWorks 1200r All-in-One Storage System (AK220A) --High capacity 12 drive All-in-One Storage System, 9TB (12 x 750GB SATA HDDs) Dane techniczne - Załącznik B --APC Smart-UPS 1500VA USB RM 2U 230V --Przełącznik HP ProCurve 2510G port Serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury W budynku znajduje się 15 jednakowo wyposażonych biur dla firm rozpoczynających działalność. Każde biuro zaprojektowane jest tak, aby po półrocznym okresie inkubacji możliwe było sprawne przeniesienie zasobów informatycznych działającej firmy do nowej siedziby. Biuro inkubatora zaprojektowano jako całkowicie autonomiczną jednostkę. Od zewnątrz barierę stanowi firewall/router podłączony do sieci publicznej. Jakiekolwiek połączenie wewnętrzne nie jest przewidziane ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych. Dla każdego biura przeznaczone są dwa zewnętrzne adresy IP, aby umożliwić działanie własnej niezależnej strony WWW i poczty. Jako standardowe wyposażenie przewidziane zostały dwa stanowiska pracy biurowej - komputer stacjonarny o parametrach umożliwiających pracę z powszechnie stosowanym pakietem biurowym i laptop dający dodatkowo możliwość pracy zdalnej. Oba komputery zaopatrzone są w oprogramowanie antywirusowe. Ze względu na praktyczny standard, wybrano system operacyjny MS Windows Vista i pakiet biurowy MS Office. Wersja Vista Bussines umożliwią pracę z podłączeniem się do domeny. Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne spełnia rolę drukarki o szacowanej liczbie 1000 drukowanych stron na miesiąc. Ze względu na koszty eksploatacji brana jest pod uwagę laserowa drukarka czarno biała. Dodatkowe funkcje kopiarki, skanera i faksu zapewniają realizację bieżących działań małego biura. Połączenie między komputerami, urządzeniem wielofunkcyjnym i serwerem realizowane jest w wewnętrznej, prywatnej sieci typu Ethernet 100MB. Szczególnie ważną rolę w tym systemie spełnia serwer połączony poprzez firewall z siecią zewnętrzną (internetem). Na serwerze działa strona WWW, serwer pocztowy z oprogramowaniem antyspamowym i antywirusowym, serwer wspólnych plików, oraz serwer wydruków. Ochrona systemu i danych realizowana jest poprzez mirror dwóch dysków twardych w serwerze. Dodatkowa karta sieciowa służy do podłączenia wydzielonej przestrzeni tablicy dyskowej znajdującej się w serwerowni, gdzie umieszczane będą automatyczne backupy danych z serwera. Serwer chroniony jest przed zanikiem zasilania przez odpowiedniej mocy UPS z funkcją zamykana systemu. Jako system operacyjny 8

9 spełniający wszystkie wymagania wybrany został Microsoft Windows SBS Standard PL posiadający wszystkie elementy oprogramowania serwerowego potrzebnego do sprawnego działania małego przedsiębiorstwa i oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe avast! 4 SBS zintegrowane z tym systemem operacyjnym. Serwer SBS ma licencje na 5 klientów. Wybrany firewall firmy Cisco gwarantuje znakomite zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz firmy. Produkt licencjonowany jest na 10 klientów pracujących równocześnie wewnątrz biura. Dodatkowym elementem jest 8 portowy switch łączący całe biuro. Dwie linie telefoniczne zrealizowane zostały w technologi VoIP, dającej elastyczność i łatwość w konfiguracji przy jednoczesnych niskich kosztach instalacji i eksploatacji. Niezbędnym urządzeniem jest tu telefon VoIP służący do prowadzenia normalnych rozmów telefonicznych i bramka VoIP z linia analogową tylko do faksu. Abonament miesięczny to 15 zł za linię. Szczegółowe zestawienie wyposażenia firm w inkubatorze: Komputer biurowy desktop z monitorem LCD 19 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace z aplikacjami biurowymi i współpracującym z serwerem. Laptop z ekranem 15,4 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace z aplikacjami biurowymi i współpracującym z serwerem, umożliwiającym pracę zdalną poza biurem. Drukarka urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, faks) z łączem sieciowym Firewall urządzenie sieciowe (switch 8 portowy, firewall, router, QoS) Serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory, umożliwiający pracę zdalną poza biurem. UPS zabezpieczający serwer typu Smart. Oprogramowanie biurowe i antywirusowe. Telefon VoIP Bramka VoIP z analogową linią do faksu 10. Punktów podłączenia 4 szt. Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania: 1. HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business; 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1908wi (dane techniczne - załącznik C) 2. HP Compaq 6730s (KU357EA), Windows Vista Business ( dane techniczne - załącznik D) 3. HP LaserJet M1522nf ( dane techniczne - załącznik E) 4. HP ProLiant seria DL320 G5p: 4 GB RAM, 2x250 GB SATA ( dane techniczne - załącznik F) 5. Cisco ASA5505-K8 firewall, router, 8-port switch ( dane techniczne - załącznik G) 6. APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U 230V ( dane techniczne - załącznik H) LINKSYS SPA921-EU LINKSYS PAP2T-EU 9

10 9. Microsoft Win SBS Std 2003 R2 Polish CD/DVD 5 Cl --5 szt. avast! 4 SBS Standard Edition na 1 rok --2 szt. Office 2007 Small Business PL --2 szt. ESET NOD32 Antivirus Wyposażenie biura Fabryki Sztuki Biuro Fabryki wyposażone jest w 30 stanowisk z komputerami stacjonarnymi o parametrach umożliwiających pracę z powszechnie stosowanym pakietem biurowym. Komputery zaopatrzone są w oprogramowanie antywirusowe. Ze względu na praktyczność wybrano system operacyjny MS Windows Vista i pakiet biurowy MS Office. Wersja Vista Bussines umożliwią pracę z podłączeniem się do domeny. Każde stanowisko posiada telefon w technologi VoIP dającej elastyczność i łatwość w konfiguracji przy niskich kosztach instalacji i eksploatacji Komputer biurowy desktop z monitorem LCD 19 z systemem operacyjnym pozwalającym na prace współpracującym z serwerem, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, telefon VoIP Przykładowa konfiguracja sprzętu i oprogramowania 30 zestawów po: HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business, 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1908wi Office 2007 Small Business, ESET NOD32 Antivirus LINKSYS SPA921-EU Dodatkowo na każde piętro biura przewidziana jest drukarka - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner, faks) z łączem sieciowym. Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne spełnia rolę drukarki o szacowanej liczbie 5000 drukowanych stron na miesiąc. Dodatkowe funkcje kopiarki, skanera i faksu zapewniają realizację bieżących działań małego biura. Połączenie między komputerami, urządzeniem wielofunkcyjnym i serwerem realizowane jest w wewnętrznej, prywatnej sieci typu Ethernet 100MB. W sumie zaplanowano trzy takie zestawy. Przykładowa drukarka - urządzenie wielofunkcyjne z bramką analogową do faksu (dane techniczne - załącznik I): HP Color LaserJet CM1312nfi (CC431A) LINKSYS PAP2T-EU 10

11 Bezprzewodowy dostęp do internetu na teranie Fabryki Sztuki Punkt dostępowy Wireless-N (draft n) zasilany z portu Ethernet, technologia MIMO, inteligentne anteny, obsługa WMM. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej działający w standardzie n. Pozwala 4-krotnie zwiększyć zasięg sieci i aż 12-krotnie prędkość transferu danych w porównaniu z siecią B lub G. Technologia MIMO używa wielu nadajników do stworzenia silnego sygnału przesyłanego na większą odległość i redukującego liczbę martwych miejsc. Funkcjonalność Power over Ethernet (PoE) umożliwia podłączenie urządzenia w dowolnym miejscu, bez konieczności doprowadzenia dodatkowego okablowania. Router Cisco zapewnia dostęp do sieci publicznej przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa sieci wewnętrznej i jednoczesnym umożliwieniu zasilanie PoE. Przewidzianych jest 5 zestawów bezprzewodowy dostęp do internetu. Przykładowa konfiguracja sprzętu 5 zestawów router i punkt dostępowy: 1. Cisco ASA BUN-K8 firewall, router, 8-port switch 2. LINKSYS WAP4410N Wireless-N, with PoE ( dane techniczne - załącznik J) Te l e f o n i a Wszystkie linie telefoniczne zrealizowane zostały w technologi VoIP dającej elastyczność i łatwość zmiany konfiguracji przy niskich kosztach instalacji i eksploatacji. Aby zapewnić działanie około 60 telefonów VoIP niezbędne jest wprowadzenie polityki Quality of Service (QoS) zależnej od generowanego ruchu w sieci. Proponowane rozwiązanie to telefon LINKSYS SPA921-EU i bramka LINKSYS PAP2T-EU (dane techniczne - załącznik K) Se r w e r o w n i a W serwerowni, do paneli umożliwiających łączenie wszystkich urządzeń aktywnych, podłączonych jest wszystkie 200 punktów okablowania strukturalnego. Należy zastosować panele o kategorii co najmniej 5e umieszczane w stojakach typu RACK 19. Urządzenia aktywne również zamontowane są w stojakach typu RACK 19. Każdy serwer wyposażony jest w indywidualny zasilacz awaryjny UPS pozwalający na automatyczne zamknięcie systemu operacyjnego w razie dłuższej przerwy w zasilaniu. Ze względu na duże obciążenia należy bardzo starannie dobrać liczbę i wytrzymałość stojaków RACK podczas projektowania serwerowni. Wyszczególnienie elementów w stojakach: serwery i urządzenia sieciowe do obsługi firm w Inkubatorze Kultury - zestaw składa się z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg oraz firewalla switcha ASA5505 na którego należy przewidzieć półkę. Takich zestawów zaplanowano 15, serwery i pamięci masowe dla obsługi Fabryki Sztuki, serwer do transmisji plików typu FTP i testowania witryn internetowych - zestaw składa się 11

12 z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg. serwer pamięci masowej do wykonywania kopii bezpieczeństwa z zasilaczem awaryjnym i przełącznikiem sieciowym - zestaw składa się z serwera o wysokości 2U i wadze 20 kg i UPS-a APC 1500VA o wysokości 2U i wadze 32 kg oraz przełącznika o wysokości 1U, serwer pocztowy, WWW, plików i Acitve Directory dla 30 użytkowników biura - zestaw składa się z serwera DL320 o wysokości 1U i wadze 12 kg, UPS-a APC 750VA o wysokości 1U i wadze 22 kg, przełącznika o wysokości 1U oraz firewalla switcha ASA5505 na którego należy przewidzieć półkę Urządzenia sieciowe zapewniające dostęp do sieci publicznej Przełącznik o wysokości 1U Dodatkowo należy uwzględnić pewną rezerwę w stojakach RACK. Zasilanie serwerowni powinno być trójfazowe o mocy ok. 25 kw. Wymagana wydajność klimatyzacji to ok. 15 kw. Pracownia multimedialna. Pracownia multimedialna składa się z 3 stanowisk przeznaczonych do: produkcji materiałów wideo, przetwarzania grafiki rastrowej (foto), przygotowania materiałów reklamowych, drukarskich oraz witryn internetowych. Podstawowe oprogramowania stanowią zestawy pochodzące od firmy Adobe uzupełnione o produkty firm Apple oraz Corel. Z tego względu część sprzętowa pracowni (stanowiska komputerowe) została oparta o produkty firmy Apple. Wyposażenie do wykonywana wydruków próbnych oraz wielkoformatowych zostanie dostarczone np. przez firmy Xerox oraz Epson. Komputer do obróbki wideo: Apple Mac Pro 2 x 3.2GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/SD/ GeForce8800 (dane techniczne - załącznik L) Oprogramowanie: --Adobe CS4 Production Premium IE Mac W skład pakietu wchodzą : --Photoshop CS4 Extended --Illustrator CS4 --Flash CS4 Professional --After Effects CS4 --Premiere Pro CS4 --Soundbooth CS4 --OnLocation CS4 --Encore CS4 12

13 --Adobe Bridge CS4 --Adobe Device Central CS4 --Adobe Dynamic Link --Apple Final Cut Studio 2 W pakiecie znajdują się: --Final Cut Pro 6 --Motion 3 --Soundtrack Pro 2 --Compressor 3 --DVD Studio Pro 4 --Color - nowy program do obróbki koloru --Apple Shake 4.1 Mac OS X Retail Box (Universal Binary) Komputer do grafiki rastrowej: Apple Mac Pro 2 x 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/ SD/GeForce8800 (dane techniczne - załącznik M) Monitor EIZO ColorEdge CG241W-BK LCD 24.1 (kolor czarny) ( dane techniczne - załącznik M) Kalibrator koloru X-Rite EyeOne Display2 - EyeOne Display2 to zestaw do kalibracji i profilowania monitorów CRT i LCD składający się z kalibratora (kolorymetr USB) i oprogramowania EyeOne Match 3. W porównaniu z poprzednią wersją (Display 1) w EyeOne Display2 zastosowano szybszy i dokładniejszy kalibrator oraz bardziej rozbudowane oprogramowanie. Nowością jest również specjalna głowica umożliwiająca pomiar światła zewnętrznego panującego w pomieszczeniu umożliwiając w ten sposób dostosowanie kalibracji monitora do panujących warunków oświetlenia w miejscu pracy. Oprogramowanie posiada wiele funkcji kalibracyjnych oraz inteligentny system podpowiedzi i wskazówek który prowadzi operatora, krok po kroku, przez proces kalibracji. Ułatwieniem jest również automatyczne ropoznawanie miejsca w którym zamocowany jest kalibrator na ekranie monitora. Oprogramowanie Match 3 pozwala na m.in. definiowanie parametru gamma, regulację optymalnej jasnośći i kontrastu, zdefiniowanie temparatury bieli, pomiar światła otoczenia, prekalibrację temparatury bieli w oparciu o współpracę kalibratora i monitora oraz na wykonanie indywidualnego profilu ICC. EyeOne Display2 pracuje na komputerach PC (Windows 2000/XP) oraz Apple (MacOS9.x i MacOS X). Oprogramowanie: --Adobe CS4 Design Premium IE Mac W skład pakietu wchodzą: --InDesign CS4 --Photoshop CS4 Extended --Illustrator CS4 --Flash CS4 Professional --Dremweaver CS4 --Fireworks CS4 --Acrobat 9 Pro --Adobe Bridge CS4 --Adobe Device Central CS4 13

14 --Version Cue CS4 --Corel Paint Shop Pro Photo X2 --Apple Aperture Komputer do grafiki wektorowej i składu: Apple Mac Pro 2 x 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon 2GB/320GB/SD/GeForce8800 Monitor Apple Cinema HD Display 30 Flat Panel, Aluminium. Oprogramowanie: --Adobe CS4 Design Premium IE Mac --CorelDRAW Graphics Suite X4 (na maszynie wirtualnej) --QuarkXPress 8 Win/Mac Drukarka do wydruków próbnych i prac niskonakładowych: Xerox Phaser 7760DN (SRA3) ( dane techniczne - załącznik N) Drukarka do proofingu i wydruków średnioformatowych: Epson Stylus Pro 4880 (A2) ( dane techniczne - załącznik O) 14

15 Załącznik A Sieć teleinformatyczna urządzenia sieciowe aktywne Właściwości techniczne Zewnętrzne porty we-wy 24 porty 10/100 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base- TX typu IEEE 802.3u); Tryb: pełny dupleks lub półdupleks; Typy nośników: ProCurve Auto-MDIX; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty typu dual personality każdy z nich może służyć jako port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T typu IEEE 802.3; 100Base-TX typu IEEE 802.3u; 1000Base-T Gigabit Ethernet typu 802.3ab) lub wolny port mini-gbic (na transceivery mini-gbic) Możliwości montowania w stelażu Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w komplecie). montaż wyłącznie w pozycji poziomej Pamięć i procesor Typ i szybkość procesora: MIPS 264 MHz; Pojemność pamięci flash: 8 MB; Pamięć SDRAM: 64 MB Opóźnienie 100 Mb: < 4,9 µs (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb < 2,6 µs (pakiety 64-bajtowe) Wielkość tabeli adresów pozycji Przepustowość rutowania/przełączania 8 Gb/s Przepustowość maks. 6,5 mln p/s (pakiety 64-bajtowe) Funkcje zarządzania ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; interfejs wiersza poleceń (CLI); przeglądarka internetowa; zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Komunikacja Protokoły ogólne: Priorytet IEEE 802.1p; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; Multicasting IP: RFC 1213 MIB II; Protokoły MIB: RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1573 SNMP MIB II; Zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); SNMPv1/v2c/v3; Bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; Secure Sockets Layer (SSL); SSHv1/SSHv2 Secure Shell Zasilanie / V; 50/60 Hz Dostępność zasilania 0,75/0,4 A Zużycie energii 30 W Środowisko pracy Bezpieczeństwo cul (CSA 22.2 nr 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL

16 Certyfikaty FCC Class A; VCCI Klasa A; EN55022/CISPR-22 Klasa A; IEC/EN ; IEC/EN Ciśnienie akustyczne 0 db Brak wentylatora Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji 15-95% bez kondensacji Wymiary / waga / gwarancja Waga 2,22 kg 16

17 Załącznik B High capacity 12 drive All-in-One Storage System, 9TB (12 x 750GB SATA ) Właściwości techniczne Wbudowane udostępnianie plików (NAS) Yes Wbudowana ochrona danych Yes Typ obudowy 2U Rackmount Standardowa pamięć 2 GB Maksymalna pojemność pamięci 4 GB Przepustowość rutowania/ przełączania 8 Gb/s Rozbudowa pamięci masowej MSA50; MSA60; MSA70 Oprogramowanie do zarządzania zdalnego Lights-Out 100i Zasilacz nadmiarowy Standard Wentylatory nadmiarowe None Gniazda rozszerzeń (2) Full-length, full-height PCIe x8 slots (one slot occupied by Smart Array P800/512MB controller Kontroler dysku twardego Smart Array P800/512MB Controller (RAID 0/1/5/6) with BBWC and 2 external SAS expansion ports Interfejs sieciowy Embedded NC326i PCIe Dual Port Gigabit Server Adapter Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows Storage Server 2003 R2 (Standard Edition) 17

18 Załącznik C HP Compaq dx2400 Microtower (KV311EA), Windows Vista Business Parametry procesora Procesor Intel Celeron 420 / 430 / 440 (1,6 2,0 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor dwurdzeniowy Intel Celeron E1200 (1,6 GHz, 512 KB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor dwurdzeniowy Intel Pentium E2140 / E2160 / E2180 / E2200 / E2220 / E5200 (1,6 2,5 GHz, 1 lub 2 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 MHz) lub procesor Intel Core 2 Duo E4500 / E4600 / E4700 / E6550 / E6750 / E6850 / E7200 / E7300 / E8200 / E8300 / E8400 / E8500 (2,20 3,16 GHz, od 2 do 6 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 800 lub 1333 MHz) lub procesor czterordzeniowy Intel Core 2 Q6600 / Q8200 / Q9300 / Q9450 (2,33 2,66 GHz, od 4 do 12 MB pamięci podręcznej L2, magistrala FSB 1066 lub 1333 MHz); Oferta procesorów może się różnić zależnie od regionu Maksymalna pojemność pamięci 8 GB DDR2-Synch DRAM Pamięć podręczna 512 kb, 1, 2, 3, 4, 6, 8 lub 12 MB pamięci podręcznej L2 Magistrala FSB procesora Magistrala FSB 800, 1066 lub 1333 MHz Zestaw układów Intel G33 Express Gniazda pamięci 4 DIMM Rozszerzenia pamięci Możliwość rozbudowy do 8 GB przez cztery zgodne ze standardem branżowym gniazda DIMM Napędy wewnętrzne Napędy wewnętrzne SATA 3 Gb/s, od 80 do 500 GB z NCQ Szybkość dysku twardego 7200 obr./min Kontroler dysku twardego SATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV Wewnętrzne wnęki na napędy 2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala Zewnętrzne wnęki na napędy 2 zewnętrzne wnęki 5,25 cala i 1 zewnętrzna wnęka 3,5 cala Napędy optyczne Napęd DVD-ROM SATA, nagrywarka DVD SATA SuperMulti z technologią LightScribe 18

19 Napęd dyskietek Opcjonalny napęd dyskietek 1,44 MB Właściwości systemowe Typ obudowy Microtower Karta graficzna 01 Akcelerator graficzny Intel Graphics Media Accelerator 3100 Sterownik karty graficznej 01 Microsoft Windows Vista i Microsoft Windows XP Professional Właściwości karty graficznej podsystemu graficznego 01 Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego 01 Rozdzielczość karty graficznej podsystemu graficznego Karta graficzna 02 Kontroler 3D/2D: pełna zgodność ze standardowymi API firmy Microsoft, np. Microsoft DirectX 9, DirectXVA, VMR9, GDI/GDI+; OpenGL 1.4; Wbudowany kontroler VGA; zintegrowany przetwornik RAMDAC 350 MHz; Płaszczyzny nakładania: obsługa jednej płaszczyzny nakładania z filtrowaniem 5x3; Maksymalna głębia kolorów: 32 bity na piksel; Obsługa wielu monitorów: maksymalnie dwa wyświetlacze obsługiwane za pośrednictwem złączy VGA na płycie głównej i opcja SDVO/ADD2 Pamięć graficzna jest współdzielona z pamięcią systemową. Wykorzystanie pamięci graficznej może się wahać w zakresie od 8 do 256 MB, zależnie od ilości pamięci systemowej i obciążenia systemu aksymalna częstotliwość odświeżania pionowego: 85 Hz do 1920x1440, 75 Hz przy 2048x1536 Karta graficzna NVIDIA GeForce 8400GS lub ATI Radeon HD 3650 (opcjonalnie) Wewnętrzna karta dźwiękowa Wbudowany podsystem dźwiękowy High Definition z kodekiem Realtek ALC888S, dźwięk trójwymiarowy zgodny ze standardem HD Audio, głośnik wewnętrzny Faks-modem Modem Agere 56K PCI (opcja) Interfejs sieciowy Zintegrowana karta sieciowa Realtek 8111C-GR GbE Ethernet Karty sieciowe Opcjonalna karta sieciowa Gigabit Intel Pro 1000 PT PCIe Dostępne sterowniki sieci LAN Microsoft Windows Vista, FreeDos Zewnętrzne porty we-wy Z tyłu: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, wejście/ wyjście audio, wejście mikrofonu; Z przodu: 2 USB 2.0, porty audio 19

20 Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zainstalowane fabryczne Klawiatura Opcjonalne oprogramowanie instalowane fabrycznie: Microsoft Office Ready: 60-dniowa wersja próbna pakietu Microsoft Office 2007 Professional, łatwa do przekształcenia w wersję Microsoft Office 2007 Basic, Microsoft Office 2007 Small Business lub Microsoft Office 2007 Professional Standardowa klawiatura HP (USB lub PS/2) Urządzenie wskazujące 2-przyciskowa mysz optyczna PS/2 z przewijaniem, 2-przyciskowa mysz optyczna USB z przewijaniem, 2-przyciskowa mysz laserowa USB Zarządzanie bezpieczeństwem Pętla zabezpieczająca zamykana na kłódkę, możliwość założenia blokady Kensington Zabezpieczenia fizyczne Opcjonalny zestaw blokad HP Business Security Lock Kit Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) m Zasilanie Zakres napięcia roboczego: V; Zakres napięcia znamionowego: V; Znamionowa częstotliwość linii: 50/60 Hz; Zakres dozwolonych częstotliwości linii: Hz; Wentylator zasilacza: 80 mm, o zmiennej prędkości, pobór mocy w trybie ES Suspend to RAM (S3) (Instantly Available PC): <2 W Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji Zużycie energii wilgotność względna od 10 do 90% maksymalnie 300 W Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) Zasilanie m Napięcie wejściowe / V, 50/60 Hz, Hz, standardowy pasywny stabilizator PFC, zewnętrzny o wysokiej sprawności (80%) Gwarancja Standardowa gwarancja lub z serwisem działu usług HP (HP Services). Warunki gwarancji zależą od kraju i/lub modelu. Moc dźwięku BEZCZYNNOŚĆ (utrzymywane obroty dysku twardego): LWAd = 4,3 B; DYSK STAŁY (zapis losowy): LWAd = 4,8 B; CD-ROM (odczyt sekwencyjny): LWAd = 5,0 B Ciśnienie akustyczne BEZCZYNNOŚĆ (utrzymywane obroty dysku twardego): LpAm = 32 db(a); DYSK STAŁY (zapis losowy): LpAm = 37 db(a); CD-ROM (odczyt sekwencyjny): LpAm = 39 db(a) (średnia dla komputerów biurkowych) 20

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy K-2/28/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie częściowe nr 1 Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 KOMPUTER: Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanienr 1 komputer...2. Zadanienr 2 komputer +3 monitory + drukarka...3. Zadanie nr 3 Monitor LCD...5. Zadanie nr 4 komputer x2+ monitor x2...

Zadanienr 1 komputer...2. Zadanienr 2 komputer +3 monitory + drukarka...3. Zadanie nr 3 Monitor LCD...5. Zadanie nr 4 komputer x2+ monitor x2... 1 Strona Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanienr 1 komputer...2 Zadanienr 2 komputer +3 monitory + drukarka...3 Zadanie nr 3 Monitor LCD...5 Zadanie nr 4 komputer x2+ monitor x2...6 Zadanie nr 5 Komputer+monitor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu dokonaj atwego wyboru Komputery przenośne mają coraz więcej zastosowań w każdym biznesie, dlatego tp wprowadza do swojej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne

L.p. Nazwa kategorii Parametry minimalne Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI KOLOR - 2 SZTUKI Miejski Zarząd Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy 2 sztuki. Szybkość wydruku w czerni i kolorze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/021/2008 Zadanie częściowe nr 1/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki - jakość

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO I OFEROWANEGO PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO I OFEROWANEGO PRODUKTU Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-27/2008 Po wypełnieniu stanowi załącznik do OFERTY WYKONAWCY SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO I OFEROWANEGO PRODUKTU 1. Minimalne wymagania zestawu komputerowego nr 1 (sztuk

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Drukarka Monochromatyczna 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański Starogard Gdański, dnia 08.05.2008 r Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Starogardzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Procesor AMD Dual-Core E-300 lub lepszy Pamięć operacyjna

ZADANIE NR 1. Procesor AMD Dual-Core E-300 lub lepszy Pamięć operacyjna Numer Nazwa sprzętu ZADANIE NR. Laptop + Corel Graphics Suite X4 SE Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec Procesor Model AMD Dual-Core E-300 lub lepszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 I. Zestaw komputerowy szt. 11 1. Procesor (Intel Core i5) + wentylator lub równowaŝny Ilość rdzeni: 4 Typ gniazda: Socket 1156

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2010. Intel Pentium Core 2 Duo E7500

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2010. Intel Pentium Core 2 Duo E7500 Kielce 2010-02-25 Zapytanie ofertowe nr 2/02/2010 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 25-713 Kielce, ul. Jagiellońska 109A Nazwa i adres firmy:... pozycje: W związku z planowanymi zakupami proszę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo