Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

2 Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

3 Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest zgodne z prawem? Czy jest ono zgodne z zasadami firmy? Czy jest ono słuszne? Jak mogłoby być postrzegane poza firmą? Jak mogłoby być postrzegane na przykład przez naszych klientów, ludzi w otoczeniu, w którym pracujemy oraz przez opinię publiczną? Zapamiętaj te zasady Poznaj przepisy prawa oraz standardy firmy dotyczące pracy, którą wykonujesz. Zawsze zachowuj te standardy. Pytaj w wypadku braku pewności co do właściwego postępowania. Pytaj tak długo, aż uzyskasz odpowiedź. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International obowiązuje w firmie Philip Morris International Inc. oraz jej spółkach bezpośrednio i pośrednio zależnych, zwanych łącznie Philip Morris International, PMI lub firmą.

4 List od Prezesa Zarządu Do pracowników firmy Philip Morris International Jestem bardzo dumny z tego, że jestem pracownikiem firmy Philip Morris International. W trakcie mojej kariery zawodowej przekonałem się, że osoby pracujące w firmie PMI są dobrymi pracownikami. Piszę teraz do Was w celu potwierdzenia oczekiwań, jakie Zarząd i ja osobiście mamy odnośnie przestrzegania postanowień tego Kodeksu. Wszystkiemu, co robimy, przyświeca jedna prosta idea: Nasze cele biznesowe osiągamy w sposób etyczny i w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa. Takie postępowanie jest słuszne i nadaje sens naszej działalności biznesowej. Działając w sposób etyczny zdobywamy zaufanie naszych klientów, konsumentów, akcjonariuszy, współpracowników, instytucji nadzorczych, dostawców oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy, czyli wszystkich tych, których zaufanie jest nam potrzebne do odnoszenia sukcesów. Philip Morris International zatrudnia dyrektora ds. zgodności z przepisami, który odpowiada za nadzorowanie wdrażania programu przestrzegania przepisów w całej firmie, współpracując z kierownictwem filli i funkcjami centralnymi. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International jest podstawowym środkiem zobowiązującym nas do przestrzegania etyki zawodowej. Kodeks objaśnia wiele podstawowych zasad dotyczących naszych firm oraz osobistego obowiązku każdego z nas do głośnego wypowiadania się w sytuacjach, w których coś, co widzimy, wydaje się nam niesłuszne. Proszę dokładnie zapoznać się z Kodeksem. To pomoże Wam zdobyć pewność, że Wasze postępowanie nigdy nie będzie sprzeczne z przyjętym przez PMI zobowiązaniem do robienia rzeczy słusznych. Nie ma rzeczy ważniejszej od naszego zobowiązania do przestrzegania etyki zawodowej. Nie są nią cele finansowe, cele marketingowe ani dążenie do pokonania konkurencji. Nasze główne zobowiązanie jest ważniejsze niż dążenia do zadowolenia przełożonego. Nasze zobowiązanie do postępowania zgodnego z etyką stoi zawsze na pierwszym miejscu. Kodeks mówi o tym, kim jesteśmy i kim pragniemy być. Mówi o tym, w jaki sposób działamy zawsze i wszędzie. Razem, przestrzegając litery i ducha tego Kodeksu, możemy osiągnąć to, że praca w firmie Philip Morris International stanie się dla nas źródłem szczególnej dumy. Z poważaniem, Louis C. Camilleri Prezes Philip Morris International Inc. Marzec 2008

5 Spis treści Co należy wiedzieć o kodeksie postępowania w firmie PMI 2 Jaki jest cel Kodeksu? 2 Kto powinien stosować się do postanowień Kodeksu? 3 Osobiste zobowiązanie do właściwego postępowania 3 Zasady dotyczące przełożonych 3 Czy w Kodeksie uwzględniono wszystkie standardy, które należy znać? 4 Jak uzyskać informacje dotyczące różnic w przepisach prawnych w różnych krajach? Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów 4 Obowiązek otwartego mówienia o problemach Gdzie uzyskać pomoc 5 Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc? 5 Działania odwetowe nie będą tolerowane 6 Telefoniczna linia pomocy w sprawach etycznych 6 Co się stanie, gdy zadzwonię? 7 Czy mogę zadzwonić anonimowo? Programy zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką co mają na celu? 7 Struktura działań związanych z wdrażaniem programów praworządności Środowisko pracy 8 Co mamy na celu? 8 Równouprawnienie w zatrudnianiu i zróżnicowanie kultur 8 Środowisko pracy wolne od nękania innych 9 Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników 9 Zaufanie pracowników 10 Narkotyki i alkohol w miejscu pracy Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia 11 Co mamy na celu? 11 Konflikty interesów 13 Przyjmowanie prezentów i zaproszeń 16 Wręczanie prezentów i zaproszeń Prowadzenie działalności 18 Co mamy na celu? 18 Ustawodawstwo dotyczące nieuczciwej konkurencji 21 Informacje o firmach konkurencyjnych 22 Pranie brudnych pieniędzy i kontrabanda 23 Ograniczenia handlowe, kontrola eksportu oraz prawa dotyczące bojkotu 25 Cła i podatek pośredni 25 Rząd jako nasz klient 27 Międzynarodowe przekupstwo oraz korupcja 28 Poufne informacje, własność intelektualna oraz prawa autorskie 29 Nieuczciwe praktyki biznesowe

6 Relacje z klientami 30 Co mamy na celu? 30 Jakość produktów 31 Reklama i promocja naszych produktów 32 Ochrona dzieci i młodzieży 33 Poufność informacji o klientach i odbiorcach Ujawnianie informacji firmowych, finansowych oraz dotyczących zasobów firmy 34 Co mamy na celu? 34 Dokładność w zapisach i dokumentacji oraz ujawnianie informacji finansowych 35 Godziny pracy 35 Własność firmy i jej zasoby 36 Informacje firmowe 37 Możliwości biznesowe 37 Korzystanie z komputera oraz bezpieczeństwo sieci 38 Fundusze firmowe 38 Sprzedaż informacji 39 Relacje z inwestorami i media 39 Zarządzanie dokumentami 40 Pomysły spoza firmy Społeczności i społeczeństwo 41 Co mamy na celu? 41 Zgodność z normami ochrony środowiska i jakość 42 Działalność polityczna 43 Praca wykonywana przez dzieci oraz praca przymusowa 43 Dochodzenia i śledztwa prowadzone przez organy administracyjne 44 Ujawnianie informacji o sponsoringu/dotacjach 45 Szkolenie pracowników i znajomość Kodeksu 46 Linia pomocy w sprawach etycznych i lista pozostałych kontaktów wewnętrznych Wszyscy pracownicy powinni znać treść Kodeksu przedstawioną dokładniej w kolejnych rozdziałach i jej przestrzegać, a także stosować się do Zasad i Praktyk PMI. Niniejszy Kodeks oraz Zasady i Praktyki PMI nie tworzą żadnych praw umownych dotyczących pracownika, akcjonariusza, klienta, dostawcy, odbiorcy ani firmy konkurencyjnej. Pomagają one każdemu z nas zapoznać się z tym, czego się od nas oczekuje, aby nasze postępowanie było zawsze zgodne z etyką. Aktualną wersję Kodeksu oraz Zasad i Praktyk można znaleźć w sieci Intranet firmy PMI.

7 Co należy wiedzieć o kodeksie postępowania w firmie PMI? Jaki jest cel Kodeksu? PMI dokłada wszelkich starań, aby działalność biznesową prowadzić zgodnie z literą i duchem prawa oraz innymi przyjętymi standardami postępowania biznesowego, mającymi odzwierciedlenie w Zasadach i Praktykach obowiązujących w firmie. Nieprzestrzeganie tych standardów może narazić firmę i jej pracowników na bardzo poważne straty. Etyczne postępowanie oznacza stosowanie się do ustalonych standardów praw oraz naszych własnych zasad firmowych, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Nie ma rzeczy ważniejszych w firmie PMI. Kodeks postępowania stanowi wprowadzenie do ważnych przepisów prawa i zasad, których każdy pracownik firmy PMI musi przestrzegać. Kodeks ma na celu pomóc każdemu z nas: Zrozumieć podstawowe zasady postępowania zgodnego z prawem i etyką, które mają zastosowanie do wykonywanych przez nas obowiązków oraz Dowiedzieć się, do kogo i gdzie zwrócić się o poradę. Kodeks porządkuje i streszcza najważniejsze zasady obowiązujące w firmie w postaci wygodnego w użyciu przewodnika. Jak wyjaśniono poniżej, Kodeks stanowi jedynie punkt wyjściowy, natomiast Zasady i Praktyki PMI stanowią uzupełnienie Kodeksu i mogą dotyczyć naszych obowiązków zawodowych. Kto powinien stosować się do postanowień Kodeksu? Wszyscy pracownicy i kierownicy zatrudnieni w firmie PMI na całym świecie muszą przestrzegać norm etycznych zawartych w niniejszym Kodeksie i powinni traktować go jako wytyczne podczas działania w imieniu firmy PMI. Ponadto pracownicy, którzy współpracują ze stronami trzecimi, które mogą działać w imieniu PMI, np. konsultantami, muszą podejmować stosowne kroki i monitorować pracę tych osób, aby ich działania były zgodne z zasadami Kodeksu. Osoby mające kontakty z wykonawcami lub innymi podmiotami pracującymi tymczasowo dla firmy PMI lub jej podmiotów stowarzyszonych powinny w razie potrzeby kontaktować się ze swoimi przełożonymi, dyrektorem ds. zgodności z przepisami lub działem prawnym w celu uzyskania właściwych wytycznych. W razie podejrzenia (lub informacji), że strona trzecia działająca w imieniu PMI, albo wykonawca lub inna osoba zatrudniona tymczasowo w naszych oddziałach w trakcie wykonywania pracy na rzecz firmy PMI lub jej spółek zależnych postępuje w sposób niezgodny z zasadami określonymi w tym Kodeksie, należy o tym natychmiast powiadomić swojego przełożonego, dyrektora ds. zgodności z przepisami lub dział prawny albo linię pomocy w sprawach etycznych. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 2

8 Osobiste zobowiązanie do właściwego postępowania Zasady dotyczące przełożonych Niniejszy Kodeks stanowi zobowiązanie do właściwego postępowania. Pracując w firmie PMI, zgadzasz się postępować zgodnie z tym zobowiązaniem. Zapoznaj się ze standardami Kodeksu oraz dotyczącymi pełnionych przez Ciebie obowiązków służbowych Zasadami i Praktykami PMI i zawsze postępuj zgodnie z nimi. Osoby, które nie zachowują tych standardów, narażają samych siebie, współpracowników oraz firmę PMI na niebezpieczeństwo. Może wobec nich zostać wszczęta procedura dyscyplinarna, z możliwością rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem przełożeni innych osób mają dodatkowe obowiązki: Mają stanowić przykład swoim zachowaniem pokazywać, co znaczy postępowanie zgodne z etyką. Swoim podwładnym mają zapewnić dostęp do odpowiednich informacji, szkoleń oraz zasobów służących przestrzeganiu prawa, standardów Kodeksu oraz Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami obowiązujących w firmie PMI. Mają kontrolować, czy postępowanie ich podwładnych, także pracowników tymczasowych i najemnych jest zgodne z prawem. Mają wprowadzać w życie standardy niniejszego Kodeksu oraz obowiązujące w firmie PMI Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami. Mają wspierać swoich podwładnych, którzy w dobrej wierze zgłaszają pytania lub wyrażają obawy dotyczące postępowania zgodnego z prawem i etyką. Oznacza to, że działania odwetowe względem osób, które zgłosiły jakieś pytania lub obawy, nigdy nie powinny mieć miejsca. Mają zgłaszać potencjalne przypadki nieprzestrzegania prawa osobom na właściwym szczeblu w kierownictwie, w dziale prawnym, dziale kadr, dziale ds. zgodności z przepisami lub za pośrednictwem linii pomocy w sprawach etycznych. Kodeks postępowania w firmie PMI Czy w Kodeksie uwzględniono wszystkie standardy, które należy znać? Niniejszy Kodeks jest kamieniem węgielnym naszego zaangażowania w przestrzeganie etyki zawodowej. Niemniej jednak celem tego Kodeksu nie jest opis każdego prawa lub zasady dotyczącej danej osoby. Upewnij się, że znasz zasady, które Ciebie obowiązują. Na przykład: Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami firmy PMI, czyli zasady C, służą dalszemu wdrażaniu standardów zapisanych w niniejszym Kodeksie i wraz z nim stanowią globalną normę dla firmy PMI. W kraju, w którym pracujesz, mogą obowiązywać dodatkowe przepisy prawa lub zasady, których musisz przestrzegać. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosownych praw oraz obowiązujących Cię Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami, sprawdź dodatkowe źródła w Kodeksie wyszczególnione i symbolem, zwróć się do swojego kierownika, odpowiedniego kierownika funkcji, działu ds. zgodności z przepisami lub działu prawnego. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 3

9 Jak uzyskać informacje dotyczące różnic w przepisach prawnych w różnych krajach? Firmy należące do PMI prowadzą działalność biznesową na całym świecie, co oznacza, że pracownicy mogą podlegać prawom obowiązującym w różnych krajach lub organizacjach, takich jak Unia Europejska. Ważnym obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z tymi prawami obowiązującymi w dowolnym miejscu, w którym pracujemy, oraz przestrzeganie ich. Philip Morris International Inc., firma macierzysta współpracujących z nami firm jest korporacją działającą w Stanach Zjednoczonych. Z tych i innych powodów obowiązywać nas może prawo amerykańskie nawet wtedy, kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona poza USA. Również i inne kraje mogą stosować swoje prawo poza swymi granicami. i W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praw, które mają dotyczyć wykonywanej pracy, aby uzyskać poradę, należy zawsze kontaktować się z działem prawnym w miejscu pracy. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów Obowiązek otwartego mówienia o problemach Nasza firma nie może prowadzić działalności zgodnie ze zobowiązaniem do etycznego postępowania, jeżeli każdy z nas nie zabierze głosu wtedy, gdy powinien to zrobić. Dlatego też oprócz zaznajomienia się z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz zasadami etyki, które dotyczą wykonywanej pracy, należy mówić o tym otwarcie, jeżeli: Brakuje Ci pewności, co do podejmowania właściwego działania i potrzebna jest Ci porada. Uważasz, że osoba działająca w imieniu firmy PMI postępuje lub zrobiła albo zamierza zrobić coś, co narusza obowiązujące prawo, Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami firmy PMI lub niniejszy Kodeks. Uważasz, że prawdopodobnie bierzesz udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uważasz, że wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła takie pytania lub obawy, stosowane są działania odwetowe. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 4

10 Gdzie uzyskać pomoc? Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc? Co należy zrobić, jeżeli masz pytania lub obawy dotyczące standardów postępowania zgodnego z prawem i etyką? Dokładamy wszelkich starań, aby sprzyjać atmosferze otwartego i szczerego porozumiewania się. Jeżeli więc masz jakiekolwiek obawy dotyczące problemu związanego z zagadnieniem prawnym lub biznesowym, masz do wyboru kilka opcji. Najważniejsze, aby zadać pytanie lub zgłosić problem. Zachowana zostanie jak największa poufność, z uwzględnieniem potrzeby zbadania i rozwiązania przez firmę zgłoszonego problemu zgodnie z obowiązującym prawem. Zwykle najlepiej zacząć od rozmowy o problemach zgodności z prawem lub etyką ze swoim przełożonym. Pomocy lub rady może Ci także udzielić: Przełożony Twojego przełożonego Kierownik Twojej firmy, funkcji lub działu Dział ds. zgodności z przepisami Dział prawny Dział kadr Dyrektor działu ds. przestrzegania przepisów Oprócz tego w tym Kodeksie wyszczególniono za pomocą symbolu i źródła, gdzie można znaleźć pomoc lub wskazówki dotyczące określonej sekcji Kodeksu. Na końcu kodeksu można znaleźć ogólne informacje kontaktowe. Działania odwetowe nie będą tolerowane Każdy pracownik, który w dobrej wierze szuka porady, zgłasza problem dotyczący możliwości nieprzestrzegania prawa lub niewłaściwego postępowania, przestrzega tym samym postanowień tego Kodeksu i postępuje właściwie. Firma PMI nie dopuści do działań odwetowych wobec takiej osoby. Pracownicy angażujący się w działania odwetowe podlegają procedurze dyscyplinarnej, z możliwością rozwiązania umowy włącznie. W razie podejrzenia, że w stosunku do Ciebie lub znanej Ci osoby podejmowane są działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem problemu lub sprawy dotyczącej etyki, należy natychmiast skontaktować się z działem ds. przestrzegania przepisów. Wszystkie zgłoszenia dotyczące działań odwetowych traktujemy bardzo poważnie. Zgłoszenia dotyczące domniemanych działań odwetowych będą sprawdzane, a następnie zostaną podjęte stosowne kroki. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 5

11 Telefoniczna linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych Większość problemów można rozwiązać dzięki bezpośredniej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. lub poprzez zgłoszenie problemu jednej z wymienionych wyżej osób. Jednakże wtedy, kiedy nie masz pewności, do kogo się zwrócić lub chcesz anonimowo zgłosić podejrzenie lub możliwość nieprzestrzegania prawa, zadzwoń pod numer telefonicznej linii pomocy w sprawach prawnych i etycznych. Telefoniczna linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych jest obsługiwana przez niezależną firmę, która zgłasza rozmowę firmie PMI, aby umożliwić jej zareagowanie na uwagi dotyczące postępowania zgodnego z prawem lub etyką. Linia pomocy jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w tradycyjnej formie telefonicznej oraz telefonii internetowej. Można na nią dzwonić z każdego kraju, w którym nasze firmy mają swoich pracowników zaś z numeru telefonii internetowej można skorzystać z każdego miejsca z dostępem do sieci. Linia pomocy udostępnia usługi tłumaczeniowe obejmujące ponad 100 różnych języków. W niektórych krajach linie pomocy mogą rządzić się własnymi prawami i ich operatorzy mogą przyjmować tylko takie rozmowy, które dotyczą określonego obszaru postępowania. Jeśli istotnie tak jest, pracownik zostanie o tym poinformowany przez swoją firmę. i Wykaz numerów telefonicznej lub internetowej linii pomocy można znaleźć na końcu niniejszego Kodeksu. Co się stanie, gdy zadzwonię?? P: Myślę, że mój przełożony robi coś, co według Kodeksu jest niewłaściwe. Boję się zgłosić ten problem, ponieważ przełożony może mi robić jakieś trudności w pracy. Co powinienem zrobić? Zgłoszenia do linii pomocy są tłumaczone i przekazywane do dalszego rozpatrzenia firmie. O pomoc w sprawdzeniu i rozwiązaniu problemu może zostać poproszony dział kadr, kontroli wewnętrznej lub prawny. Ponadto dyrektor ds. zgodności z przepisami regularnie przegląda raporty i działania i w stosownych sytuacjach sprawy zgłasza starszemu kierownictwu oraz Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na każdy telefon, szczególnie w przypadku ważnych okoliczności. W przypadku wszczęcia dochodzenia natychmiast zbadamy sprawę i, jeżeli będzie to wymagane, podejmiemy działania naprawcze. O: Jeżeli nie chcesz porozmawiać o tym bezpośrednio z Twoim przełożonym, możesz spróbować skontaktować się z innymi osobami wymienionymi w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu, a także z telefoniczną linią pomocy. W firmie PMI nie będziemy tolerować jakichkolwiek działań odwetowych w stosunku do osoby, która w dobrej wierze zgłosi problem związany z przestrzeganiem prawa i zasad etyki. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 6

12 Czy mogę zadzwonić anonimowo? Firma PMI zachęca do ujawniania swojej tożsamości przy zgłaszaniu problemów, jednak Linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych umożliwia także anonimowe zgłoszenie problemu. Każdemu zgłoszeniu przypisywany jest numer ewidencyjny umożliwiający pracownikowi, który nie chce podać swojego nazwiska, sprawdzenie w późniejszym czasie, czy udzielono odpowiedzi lub podano więcej informacji na temat zgłoszonego problemu. Firma PMI zachęca jednak do podawania nazwiska w kontaktach z linią pomocy. Pomoże nam to między innymi w lepszym zbadaniu sprawy. Jak już zaznaczono wyżej, w firmie PMI obowiązuje ściśle przestrzegana zasada zabraniająca działań odwetowych w przypadku problemów zgłaszanych przez pracowników w dobrej wierze. Programy zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką co mają na celu? Struktura działań związanych z wdrażaniem programów praworządności Niniejszy Kodeks nie jest jedynie opisem naszych standardów. Jest on najważniejszym elementem obowiązującego w całej firmie programu zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką, popieranego przez nasz Zarząd i kierownictwo wyższego szczebla, jak również kierownictwo spółek stowarzyszonych z PMI oraz nasze zespoły kierownicze funkcji. Programem tym zarządza dyrektor ds. zgodności z przepisami PMI. Dyrektor ds. zgodności z przepisami sprawdza program przestrzegania prawa i etyki zawodowej, robiąc to razem z kierownikami wyższego szczebla w PMI oraz z Komisją Rewizyjną przy Zarządzie. Dyrektor ds. zgodności z przepisami oraz kadra kierownicza firmy wspólnie monitorują program mający na celu zapewnienie postępowania zgodnego z prawem i etyką w firmie PMI. Ich obowiązki obejmują: Wyznaczanie ról i obowiązków dla programu każdej firmy. Nadzorowanie szkoleń dotyczących zgodności z prawem oraz przepływu odnośnych informacji. Nadzorowanie monitorowania zgodności z prawem. Koordynowanie wewnętrznych dochodzeń dotyczących przestrzegania prawa. Weryfikacja procedur dyscyplinarnych mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów Kodeksu i innych zasad etyki zawodowej. Monitorowanie dostępnych środków dotyczących zgłaszania spraw i problemów odnoszących się do przestrzegania prawa i etyki zawodowej. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 7

13 Środowisko pracy Co mamy na celu? Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić w miejscu pracy bezpieczną i profesjonalną atmosferę oraz promować pracę zespołową, różnorodność i zaufanie. Dotyczy to również usilnych starań w kierunku zapewnienia wszystkim równouprawnienia w zatrudnianiu. Szanujemy prawo naszych pracowników do wstąpienia bądź niewstąpienia do związku zawodowego. Równouprawnienie w zatrudnianiu i zróżnicowanie Firma PMI od dawna jest bardzo zróżnicowanym kulturowo i pożądanym miejscem pracy. Dbamy o to, aby w procesie rekrutacji, zatrudnienia, rozwoju, promocji i dyscyplinowania pracowników oraz w zakresie innych warunków zatrudnienia nie brać pod uwagę rasy, koloru skóry, wyznania, płci (w tym tożsamości płciowej), wieku, narodowości, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, posiadanego obywatelstwa, stanu cywilnego ani żadnego innego statusu chronionego prawem. Dotyczy to również zapewniania, w miarę możliwości, odpowiednich pomieszczeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i przeznaczonych do praktyk religijnych. Mogą istnieć dodatkowe zabezpieczenia zapewniane pracownikom na podstawie lokalnych praw i przepisów. i W przypadku dalszych pytań dotyczących równouprawnienia w zatrudnianiu skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym przedstawicielem działu kadr. Środowisko pracy wolne od nękania innych? P: Jestem kobietą zatrudnioną w firmie. Mężczyzna, który pracuje ze mną, w sposób osobisty często komentuje mój wygląd, co sprawia, że czuję się niezręcznie. Prosiłam go, żeby przestał, ale nie słucha. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Zapewnienie profesjonalnego środowiska pracy oznacza także, że nasze firmy nie będą tolerować żadnych form nękania innych. Nękanie może oznaczać zachowania werbalne, fizyczne lub wizualne, mające na celu stworzenie obraźliwego, nieprzyjaznego lub przytłaczającego miejsca pracy. Molestowanie seksualne w szczególności może obejmować zaloty i żądania o charakterze seksualnym, niepożądane kontakty fizyczne lub powtarzające się i niepożądane propozycje o zabarwieniu seksualnym. Inne zabronione formy postępowania obejmują: obraźliwe żarty o charakterze rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym, lub na temat wieku; rozpowszechnianie lub przedstawianie obraźliwych zdjęć lub rysunków; oraz używanie poczty głosowej, poczty elektronicznej lub innych urządzeń elektronicznych do przekazywania uwłaczających oraz dyskryminujących informacji. Taki rodzaj zachowania nie może mieć miejsca w firmie PMI. i Należy zapoznać się z wymogami PMI 02-C Zatrudnienie i ich przestrzegać. O: Możesz, a nawet powinnaś, zgłosić ten problem. Możesz zrobić to na kilka sposobów. Informacje na temat tego, gdzie szukać pomocy, znajdziesz w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 8

14 Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników? P: Nasze standardy bezpieczeństwa pracy znacznie wykraczają poza zakres wymagań w kraju, w którym pracuję, a nasza konkurencja postępuje tylko zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Czy nie powinniśmy robić tak samo? O: Nie. Musimy stosować się do firmowych wymogów bezpieczeństwa. Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby pracownikom zapewnić bezpieczne środowisko pracy we wszystkich miejscach naszej działalności, nawet jeśli robimy więcej, niż jest to określone przez lokalne wymagania. Gwarancja poufności dla pracowników Obowiązkiem firmy PMI jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne na stanowiskach produkcyjnych, które podlegają szczególnym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w przypadku pracowników, którzy większość dnia pracy spędzają prowadząc pojazdy. Na każdym stanowisku pracy obowiązują zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Nasza firma spełnia wymagania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naszych własnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które często przekraczają wymagania prawa. Same zasady bezpieczeństwa to jednak nie wszystko. Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa pracy oznacza, że każdy z nas musi być wyczulony na niebezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy PMI oraz pracownicy innych firm pracujący na terenie naszych obiektów muszą znać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną, właściwe dla wykonywanej przez nich pracy. Bezpieczne środowisko pracy oznacza także miejsce pracy, w którym nie ma przemocy. Groźby (jawne lub ukryte), zastraszanie lub przemoc nie będą miały miejsca w firmie PMI i nie będą tolerowane. i Należy zapoznać się z PMI 08-C Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz innymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ich przestrzegać. Pracowników stanowczo zachęca się, aby zgłaszali niebezpieczne działania w tym groźby oraz zastraszanie swojemu przełożonemu lub kierownikowi, lokalnemu pracownikowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i higienę pracy lub działowi kadr. W firmie PMI szanuje się poufność danych osobowych pracowników. Oznacza to, że dostęp do danych osobowych powinien być ograniczony wyłącznie do pracowników firmy z odpowiednimi uprawnieniami, którym takie informacje są niezbędne do celów czysto biznesowych. Pracownicy mający dostęp do danych osobowych muszą odpowiednio postępować z nimi i zachowywać ich poufność. Nigdy bez stosownego zezwolenia nie należy udostępniać danych osobowych pracowników osobom niezatrudnionym w firmie PMI. Gwarancja poufności danych naszych pracowników nie może upoważniać nas do udziału w niewłaściwych działaniach osobistych w miejscu pracy. Firmowe komputery służą, na przykład, wyłącznie do użytku biurowego i ograniczonego użytku osobistego, i nie można na nich wykonywać czynności niezwiązanych z pracą. Firma zastrzega sobie prawo, podlegające obowiązującym ograniczeniom prawnym, do dostępu, kontroli i wykorzystania całej korespondencji, dokumentacji i informacji utworzonych w miejscu pracy lub za pomocą środków należących do firmy. Obejmuje to również działalność w sieci Intranet lub w Internecie, pocztę elektroniczną, pocztę głosową, rozmowy telefoniczne oraz pliki komputerowe. i Poufność danych pracowników podlega prawu i przepisom wielu organów administracyjnych oraz PMI 03-C Ochrona Danych Osobowych. W razie pytań należy skontaktować się z działem prawnym. Środowisko pracy Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 9

15 Narkotyki i alkohol w miejscu pracy? P: Zauważyłam, że od mojego przełożonego często czuć alkohol, nawet wcześnie rano, a jego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu. Obawiam się, że bezpośrednia rozmowa z nim lub zgłoszenie tego faktu innej osobie wywołałoby kłótnię lub skłoniłoby mojego przełożonego do szukania okazji do zwolnienia mnie. Co mam robić? Praca wymaga świadomego myślenia i często zdolności do szybkiego reagowania od tego zależy bezpieczeństwo innych pracowników oraz konsumentów. Wpływ alkoholu lub narkotyków bądź niewłaściwe stosowanie środków farmaceutycznych zmniejsza możliwości pracowników i sprawia, że nie mogą oni wydajnie pracować. Dlatego też zasady firmy PMI surowo zabraniają zażywania alkoholu oraz narkotyków w miejscu pracy. Naruszenie tych zasad jest bardzo poważnym wykroczeniem. i Jeżeli zauważysz, że ktoś jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zgłoś ten fakt. O: Istniejące dowody mogą świadczyć o istnieniu problemu, dlatego musisz o tym z kimś porozmawiać. Listę osób, którym możesz zgłosić problem, znajdziesz w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to sprawa kluczowa w naszych firmach. W firmie PMI nie będą tolerowane działania odwetowe przeciwko pracownikom i dołożymy wszelkich starań, aby chronić pracowników przed wszelkimi przejawami takiego postępowania. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 10

16 Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia Co mamy na celu? Jako pracownicy firmy PMI, pracujemy wspólnie nad realizacją naszych wspólnych celów. W sposób lojalny i obiektywny podejmujemy ważne dla naszej firmy decyzje uwzględniając jak najlepsze jej interesy, niezależnie od czynników osobistych lub zewnętrznych. Konflikty interesów? P: Chcemy wynająć firmę świadczącą lokalne usługi związane ze sprzątaniem, ale wybranie odpowiedniej firmy długo trwa. Czy nie można zaoszczędzić czasu i środków firmy i po prostu skorzystać z usług firmy prowadzonej przez mojego brata. Wiem, że jest to firma godna zaufania, dobrze wykonująca zlecone prace? O: Nie. Podpisanie umowy z firmą tylko dlatego, że ufasz swojemu bratu, nie jest zgodne z właściwą praktyką biznesową i naszymi wymogami dotyczącymi zaopatrzenia. Co więcej, takie rozwiązanie prowadzi do konfliktu interesów między chęcią pomocy Twojemu bratu a obiektywnym wyborem najbardziej odpowiedniego dostawcy. Jednakże, jeżeli właściwie przedstawisz sprawę dyrektorowi ds. zgodności z przepisami i nie będziesz (ani nikt z Twoich podwładnych), brać udziału w procesie wyboru, firma brata może starać się o zlecenie wraz z innymi wykwalifikowanymi firmami. Nasi pracownicy angażują się w wiele działań poza firmą. Konflikt interesów może wystąpić wtedy, gdy osobiste, społeczne, finansowe lub polityczne działania pracownika mogą kolidować z lojalnością i obiektywnością wobec firmy. Nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności firmy w sposób uczciwy i etyczny dotyczy również właściwego podejścia do rzeczywistych i pozornych konfliktów interesów. To niekiedy wymaga unikania w ogóle wszelkich konfliktów, zawsze natomiast wymaga pełnego ujawnienia każdego rzeczywistego lub pozornego konfliktu interesów. Częste przyczyny konfliktu interesów Zatrudnienie w innych firmach i powiązania. Jeżeli pracownik pracuje, świadczy usługi bądź wykonuje obowiązki dyrektora lub konsultanta w organizacji będącej firmą konkurencyjną, klientem bądź dostawcą towarów lub usług, może to prowadzić do rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów (to samo dotyczy świadczenia pracy na rzecz organizacji, która chce stać się firmą konkurencyjną, klientem lub dostawcą). Do niektórych takich sytuacji nie można nigdy dopuścić na przykład praca lub świadczenie usług na rzecz osoby lub firmy, z którą kontaktujemy się w ramach naszych obowiązków służbowych. Niedopuszczalne są jakiekolwiek powiązania pracownika z firmami konkurencyjnymi, klientami lub dostawcami, o ile: Nie otrzyma on stosownego zezwolenia na piśmie od swojego przełożonego oraz. Wspólnie ze swoim przełożonym nie otrzyma on stosownego zezwolenia na piśmie od działu zgodności z przepisami. Praca i powiązania z bliskimi krewnymi. Praca z bliskimi krewnymi może także prowadzić do konfliktu interesów. W razie dowiedzenia się, że bliski krewny (definicja tego terminu znajduje się w części Inne zagadnienia dotyczące konfliktu interesów) pracuje lub świadczy usługi na rzecz firmy konkurencyjnej, klienta lub dostawcy, lub też, w przypadku, gdy dany pracownik ma bliskiego krewnego, który również pracuje w PMI i na tle zajmowanych przez nich stanowisk może powstawać rzeczywisty bądź potencjalny konflikt interesów, należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego oraz dział zgodności z przepisami. Dział zgodności z przepisami zadecyduje, czy zainstniała sytuacja wymaga podjęcia jakiegoś działania. Zazwyczaj żaden krewny pracownika nie powinien w sprawach biznesowych kontaktować się z nim ani z innymi pracownikami w danej jednostce biznesowej lub osobami podwładnymi, i żaden pracownik nie powinien pozostawać z bliskim krewnym w żadnych bezpośrednich czy pośrednich stosunkach zależności służbowej, także jako przełożony. Odstąpienie od tej zasady wymaga specjalnego zezwolenia od działu zgodności z przepisami. Należy także uważać na to, aby krewnym nie ujawniać żadnych poufnych informacji biznesowych. Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 11

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Wytyczne doskonalenia kontraktów w Europejskiej Przestrzeni Badawczej Gerald Musger i Agnieszka Haider Streszczenie Niniejsza broszura podsumowuje główne wyniki projektu Stosunki Przemysłowe dla europejskiej

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo