Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

2 Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

3 Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest zgodne z prawem? Czy jest ono zgodne z zasadami firmy? Czy jest ono słuszne? Jak mogłoby być postrzegane poza firmą? Jak mogłoby być postrzegane na przykład przez naszych klientów, ludzi w otoczeniu, w którym pracujemy oraz przez opinię publiczną? Zapamiętaj te zasady Poznaj przepisy prawa oraz standardy firmy dotyczące pracy, którą wykonujesz. Zawsze zachowuj te standardy. Pytaj w wypadku braku pewności co do właściwego postępowania. Pytaj tak długo, aż uzyskasz odpowiedź. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International obowiązuje w firmie Philip Morris International Inc. oraz jej spółkach bezpośrednio i pośrednio zależnych, zwanych łącznie Philip Morris International, PMI lub firmą.

4 List od Prezesa Zarządu Do pracowników firmy Philip Morris International Jestem bardzo dumny z tego, że jestem pracownikiem firmy Philip Morris International. W trakcie mojej kariery zawodowej przekonałem się, że osoby pracujące w firmie PMI są dobrymi pracownikami. Piszę teraz do Was w celu potwierdzenia oczekiwań, jakie Zarząd i ja osobiście mamy odnośnie przestrzegania postanowień tego Kodeksu. Wszystkiemu, co robimy, przyświeca jedna prosta idea: Nasze cele biznesowe osiągamy w sposób etyczny i w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa. Takie postępowanie jest słuszne i nadaje sens naszej działalności biznesowej. Działając w sposób etyczny zdobywamy zaufanie naszych klientów, konsumentów, akcjonariuszy, współpracowników, instytucji nadzorczych, dostawców oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy, czyli wszystkich tych, których zaufanie jest nam potrzebne do odnoszenia sukcesów. Philip Morris International zatrudnia dyrektora ds. zgodności z przepisami, który odpowiada za nadzorowanie wdrażania programu przestrzegania przepisów w całej firmie, współpracując z kierownictwem filli i funkcjami centralnymi. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International jest podstawowym środkiem zobowiązującym nas do przestrzegania etyki zawodowej. Kodeks objaśnia wiele podstawowych zasad dotyczących naszych firm oraz osobistego obowiązku każdego z nas do głośnego wypowiadania się w sytuacjach, w których coś, co widzimy, wydaje się nam niesłuszne. Proszę dokładnie zapoznać się z Kodeksem. To pomoże Wam zdobyć pewność, że Wasze postępowanie nigdy nie będzie sprzeczne z przyjętym przez PMI zobowiązaniem do robienia rzeczy słusznych. Nie ma rzeczy ważniejszej od naszego zobowiązania do przestrzegania etyki zawodowej. Nie są nią cele finansowe, cele marketingowe ani dążenie do pokonania konkurencji. Nasze główne zobowiązanie jest ważniejsze niż dążenia do zadowolenia przełożonego. Nasze zobowiązanie do postępowania zgodnego z etyką stoi zawsze na pierwszym miejscu. Kodeks mówi o tym, kim jesteśmy i kim pragniemy być. Mówi o tym, w jaki sposób działamy zawsze i wszędzie. Razem, przestrzegając litery i ducha tego Kodeksu, możemy osiągnąć to, że praca w firmie Philip Morris International stanie się dla nas źródłem szczególnej dumy. Z poważaniem, Louis C. Camilleri Prezes Philip Morris International Inc. Marzec 2008

5 Spis treści Co należy wiedzieć o kodeksie postępowania w firmie PMI 2 Jaki jest cel Kodeksu? 2 Kto powinien stosować się do postanowień Kodeksu? 3 Osobiste zobowiązanie do właściwego postępowania 3 Zasady dotyczące przełożonych 3 Czy w Kodeksie uwzględniono wszystkie standardy, które należy znać? 4 Jak uzyskać informacje dotyczące różnic w przepisach prawnych w różnych krajach? Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów 4 Obowiązek otwartego mówienia o problemach Gdzie uzyskać pomoc 5 Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc? 5 Działania odwetowe nie będą tolerowane 6 Telefoniczna linia pomocy w sprawach etycznych 6 Co się stanie, gdy zadzwonię? 7 Czy mogę zadzwonić anonimowo? Programy zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką co mają na celu? 7 Struktura działań związanych z wdrażaniem programów praworządności Środowisko pracy 8 Co mamy na celu? 8 Równouprawnienie w zatrudnianiu i zróżnicowanie kultur 8 Środowisko pracy wolne od nękania innych 9 Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników 9 Zaufanie pracowników 10 Narkotyki i alkohol w miejscu pracy Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia 11 Co mamy na celu? 11 Konflikty interesów 13 Przyjmowanie prezentów i zaproszeń 16 Wręczanie prezentów i zaproszeń Prowadzenie działalności 18 Co mamy na celu? 18 Ustawodawstwo dotyczące nieuczciwej konkurencji 21 Informacje o firmach konkurencyjnych 22 Pranie brudnych pieniędzy i kontrabanda 23 Ograniczenia handlowe, kontrola eksportu oraz prawa dotyczące bojkotu 25 Cła i podatek pośredni 25 Rząd jako nasz klient 27 Międzynarodowe przekupstwo oraz korupcja 28 Poufne informacje, własność intelektualna oraz prawa autorskie 29 Nieuczciwe praktyki biznesowe

6 Relacje z klientami 30 Co mamy na celu? 30 Jakość produktów 31 Reklama i promocja naszych produktów 32 Ochrona dzieci i młodzieży 33 Poufność informacji o klientach i odbiorcach Ujawnianie informacji firmowych, finansowych oraz dotyczących zasobów firmy 34 Co mamy na celu? 34 Dokładność w zapisach i dokumentacji oraz ujawnianie informacji finansowych 35 Godziny pracy 35 Własność firmy i jej zasoby 36 Informacje firmowe 37 Możliwości biznesowe 37 Korzystanie z komputera oraz bezpieczeństwo sieci 38 Fundusze firmowe 38 Sprzedaż informacji 39 Relacje z inwestorami i media 39 Zarządzanie dokumentami 40 Pomysły spoza firmy Społeczności i społeczeństwo 41 Co mamy na celu? 41 Zgodność z normami ochrony środowiska i jakość 42 Działalność polityczna 43 Praca wykonywana przez dzieci oraz praca przymusowa 43 Dochodzenia i śledztwa prowadzone przez organy administracyjne 44 Ujawnianie informacji o sponsoringu/dotacjach 45 Szkolenie pracowników i znajomość Kodeksu 46 Linia pomocy w sprawach etycznych i lista pozostałych kontaktów wewnętrznych Wszyscy pracownicy powinni znać treść Kodeksu przedstawioną dokładniej w kolejnych rozdziałach i jej przestrzegać, a także stosować się do Zasad i Praktyk PMI. Niniejszy Kodeks oraz Zasady i Praktyki PMI nie tworzą żadnych praw umownych dotyczących pracownika, akcjonariusza, klienta, dostawcy, odbiorcy ani firmy konkurencyjnej. Pomagają one każdemu z nas zapoznać się z tym, czego się od nas oczekuje, aby nasze postępowanie było zawsze zgodne z etyką. Aktualną wersję Kodeksu oraz Zasad i Praktyk można znaleźć w sieci Intranet firmy PMI.

7 Co należy wiedzieć o kodeksie postępowania w firmie PMI? Jaki jest cel Kodeksu? PMI dokłada wszelkich starań, aby działalność biznesową prowadzić zgodnie z literą i duchem prawa oraz innymi przyjętymi standardami postępowania biznesowego, mającymi odzwierciedlenie w Zasadach i Praktykach obowiązujących w firmie. Nieprzestrzeganie tych standardów może narazić firmę i jej pracowników na bardzo poważne straty. Etyczne postępowanie oznacza stosowanie się do ustalonych standardów praw oraz naszych własnych zasad firmowych, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Nie ma rzeczy ważniejszych w firmie PMI. Kodeks postępowania stanowi wprowadzenie do ważnych przepisów prawa i zasad, których każdy pracownik firmy PMI musi przestrzegać. Kodeks ma na celu pomóc każdemu z nas: Zrozumieć podstawowe zasady postępowania zgodnego z prawem i etyką, które mają zastosowanie do wykonywanych przez nas obowiązków oraz Dowiedzieć się, do kogo i gdzie zwrócić się o poradę. Kodeks porządkuje i streszcza najważniejsze zasady obowiązujące w firmie w postaci wygodnego w użyciu przewodnika. Jak wyjaśniono poniżej, Kodeks stanowi jedynie punkt wyjściowy, natomiast Zasady i Praktyki PMI stanowią uzupełnienie Kodeksu i mogą dotyczyć naszych obowiązków zawodowych. Kto powinien stosować się do postanowień Kodeksu? Wszyscy pracownicy i kierownicy zatrudnieni w firmie PMI na całym świecie muszą przestrzegać norm etycznych zawartych w niniejszym Kodeksie i powinni traktować go jako wytyczne podczas działania w imieniu firmy PMI. Ponadto pracownicy, którzy współpracują ze stronami trzecimi, które mogą działać w imieniu PMI, np. konsultantami, muszą podejmować stosowne kroki i monitorować pracę tych osób, aby ich działania były zgodne z zasadami Kodeksu. Osoby mające kontakty z wykonawcami lub innymi podmiotami pracującymi tymczasowo dla firmy PMI lub jej podmiotów stowarzyszonych powinny w razie potrzeby kontaktować się ze swoimi przełożonymi, dyrektorem ds. zgodności z przepisami lub działem prawnym w celu uzyskania właściwych wytycznych. W razie podejrzenia (lub informacji), że strona trzecia działająca w imieniu PMI, albo wykonawca lub inna osoba zatrudniona tymczasowo w naszych oddziałach w trakcie wykonywania pracy na rzecz firmy PMI lub jej spółek zależnych postępuje w sposób niezgodny z zasadami określonymi w tym Kodeksie, należy o tym natychmiast powiadomić swojego przełożonego, dyrektora ds. zgodności z przepisami lub dział prawny albo linię pomocy w sprawach etycznych. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 2

8 Osobiste zobowiązanie do właściwego postępowania Zasady dotyczące przełożonych Niniejszy Kodeks stanowi zobowiązanie do właściwego postępowania. Pracując w firmie PMI, zgadzasz się postępować zgodnie z tym zobowiązaniem. Zapoznaj się ze standardami Kodeksu oraz dotyczącymi pełnionych przez Ciebie obowiązków służbowych Zasadami i Praktykami PMI i zawsze postępuj zgodnie z nimi. Osoby, które nie zachowują tych standardów, narażają samych siebie, współpracowników oraz firmę PMI na niebezpieczeństwo. Może wobec nich zostać wszczęta procedura dyscyplinarna, z możliwością rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem przełożeni innych osób mają dodatkowe obowiązki: Mają stanowić przykład swoim zachowaniem pokazywać, co znaczy postępowanie zgodne z etyką. Swoim podwładnym mają zapewnić dostęp do odpowiednich informacji, szkoleń oraz zasobów służących przestrzeganiu prawa, standardów Kodeksu oraz Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami obowiązujących w firmie PMI. Mają kontrolować, czy postępowanie ich podwładnych, także pracowników tymczasowych i najemnych jest zgodne z prawem. Mają wprowadzać w życie standardy niniejszego Kodeksu oraz obowiązujące w firmie PMI Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami. Mają wspierać swoich podwładnych, którzy w dobrej wierze zgłaszają pytania lub wyrażają obawy dotyczące postępowania zgodnego z prawem i etyką. Oznacza to, że działania odwetowe względem osób, które zgłosiły jakieś pytania lub obawy, nigdy nie powinny mieć miejsca. Mają zgłaszać potencjalne przypadki nieprzestrzegania prawa osobom na właściwym szczeblu w kierownictwie, w dziale prawnym, dziale kadr, dziale ds. zgodności z przepisami lub za pośrednictwem linii pomocy w sprawach etycznych. Kodeks postępowania w firmie PMI Czy w Kodeksie uwzględniono wszystkie standardy, które należy znać? Niniejszy Kodeks jest kamieniem węgielnym naszego zaangażowania w przestrzeganie etyki zawodowej. Niemniej jednak celem tego Kodeksu nie jest opis każdego prawa lub zasady dotyczącej danej osoby. Upewnij się, że znasz zasady, które Ciebie obowiązują. Na przykład: Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami firmy PMI, czyli zasady C, służą dalszemu wdrażaniu standardów zapisanych w niniejszym Kodeksie i wraz z nim stanowią globalną normę dla firmy PMI. W kraju, w którym pracujesz, mogą obowiązywać dodatkowe przepisy prawa lub zasady, których musisz przestrzegać. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosownych praw oraz obowiązujących Cię Zasad i Praktyk Zgodności z Przepisami, sprawdź dodatkowe źródła w Kodeksie wyszczególnione i symbolem, zwróć się do swojego kierownika, odpowiedniego kierownika funkcji, działu ds. zgodności z przepisami lub działu prawnego. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 3

9 Jak uzyskać informacje dotyczące różnic w przepisach prawnych w różnych krajach? Firmy należące do PMI prowadzą działalność biznesową na całym świecie, co oznacza, że pracownicy mogą podlegać prawom obowiązującym w różnych krajach lub organizacjach, takich jak Unia Europejska. Ważnym obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z tymi prawami obowiązującymi w dowolnym miejscu, w którym pracujemy, oraz przestrzeganie ich. Philip Morris International Inc., firma macierzysta współpracujących z nami firm jest korporacją działającą w Stanach Zjednoczonych. Z tych i innych powodów obowiązywać nas może prawo amerykańskie nawet wtedy, kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona poza USA. Również i inne kraje mogą stosować swoje prawo poza swymi granicami. i W razie jakichkolwiek pytań dotyczących praw, które mają dotyczyć wykonywanej pracy, aby uzyskać poradę, należy zawsze kontaktować się z działem prawnym w miejscu pracy. Zadawanie pytań i zgłaszanie problemów Obowiązek otwartego mówienia o problemach Nasza firma nie może prowadzić działalności zgodnie ze zobowiązaniem do etycznego postępowania, jeżeli każdy z nas nie zabierze głosu wtedy, gdy powinien to zrobić. Dlatego też oprócz zaznajomienia się z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oraz zasadami etyki, które dotyczą wykonywanej pracy, należy mówić o tym otwarcie, jeżeli: Brakuje Ci pewności, co do podejmowania właściwego działania i potrzebna jest Ci porada. Uważasz, że osoba działająca w imieniu firmy PMI postępuje lub zrobiła albo zamierza zrobić coś, co narusza obowiązujące prawo, Zasady i Praktyki Zgodności z Przepisami firmy PMI lub niniejszy Kodeks. Uważasz, że prawdopodobnie bierzesz udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uważasz, że wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosiła takie pytania lub obawy, stosowane są działania odwetowe. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 4

10 Gdzie uzyskać pomoc? Z kim należy się skontaktować, aby uzyskać pomoc? Co należy zrobić, jeżeli masz pytania lub obawy dotyczące standardów postępowania zgodnego z prawem i etyką? Dokładamy wszelkich starań, aby sprzyjać atmosferze otwartego i szczerego porozumiewania się. Jeżeli więc masz jakiekolwiek obawy dotyczące problemu związanego z zagadnieniem prawnym lub biznesowym, masz do wyboru kilka opcji. Najważniejsze, aby zadać pytanie lub zgłosić problem. Zachowana zostanie jak największa poufność, z uwzględnieniem potrzeby zbadania i rozwiązania przez firmę zgłoszonego problemu zgodnie z obowiązującym prawem. Zwykle najlepiej zacząć od rozmowy o problemach zgodności z prawem lub etyką ze swoim przełożonym. Pomocy lub rady może Ci także udzielić: Przełożony Twojego przełożonego Kierownik Twojej firmy, funkcji lub działu Dział ds. zgodności z przepisami Dział prawny Dział kadr Dyrektor działu ds. przestrzegania przepisów Oprócz tego w tym Kodeksie wyszczególniono za pomocą symbolu i źródła, gdzie można znaleźć pomoc lub wskazówki dotyczące określonej sekcji Kodeksu. Na końcu kodeksu można znaleźć ogólne informacje kontaktowe. Działania odwetowe nie będą tolerowane Każdy pracownik, który w dobrej wierze szuka porady, zgłasza problem dotyczący możliwości nieprzestrzegania prawa lub niewłaściwego postępowania, przestrzega tym samym postanowień tego Kodeksu i postępuje właściwie. Firma PMI nie dopuści do działań odwetowych wobec takiej osoby. Pracownicy angażujący się w działania odwetowe podlegają procedurze dyscyplinarnej, z możliwością rozwiązania umowy włącznie. W razie podejrzenia, że w stosunku do Ciebie lub znanej Ci osoby podejmowane są działania odwetowe w związku ze zgłoszeniem problemu lub sprawy dotyczącej etyki, należy natychmiast skontaktować się z działem ds. przestrzegania przepisów. Wszystkie zgłoszenia dotyczące działań odwetowych traktujemy bardzo poważnie. Zgłoszenia dotyczące domniemanych działań odwetowych będą sprawdzane, a następnie zostaną podjęte stosowne kroki. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 5

11 Telefoniczna linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych Większość problemów można rozwiązać dzięki bezpośredniej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. lub poprzez zgłoszenie problemu jednej z wymienionych wyżej osób. Jednakże wtedy, kiedy nie masz pewności, do kogo się zwrócić lub chcesz anonimowo zgłosić podejrzenie lub możliwość nieprzestrzegania prawa, zadzwoń pod numer telefonicznej linii pomocy w sprawach prawnych i etycznych. Telefoniczna linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych jest obsługiwana przez niezależną firmę, która zgłasza rozmowę firmie PMI, aby umożliwić jej zareagowanie na uwagi dotyczące postępowania zgodnego z prawem lub etyką. Linia pomocy jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w tradycyjnej formie telefonicznej oraz telefonii internetowej. Można na nią dzwonić z każdego kraju, w którym nasze firmy mają swoich pracowników zaś z numeru telefonii internetowej można skorzystać z każdego miejsca z dostępem do sieci. Linia pomocy udostępnia usługi tłumaczeniowe obejmujące ponad 100 różnych języków. W niektórych krajach linie pomocy mogą rządzić się własnymi prawami i ich operatorzy mogą przyjmować tylko takie rozmowy, które dotyczą określonego obszaru postępowania. Jeśli istotnie tak jest, pracownik zostanie o tym poinformowany przez swoją firmę. i Wykaz numerów telefonicznej lub internetowej linii pomocy można znaleźć na końcu niniejszego Kodeksu. Co się stanie, gdy zadzwonię?? P: Myślę, że mój przełożony robi coś, co według Kodeksu jest niewłaściwe. Boję się zgłosić ten problem, ponieważ przełożony może mi robić jakieś trudności w pracy. Co powinienem zrobić? Zgłoszenia do linii pomocy są tłumaczone i przekazywane do dalszego rozpatrzenia firmie. O pomoc w sprawdzeniu i rozwiązaniu problemu może zostać poproszony dział kadr, kontroli wewnętrznej lub prawny. Ponadto dyrektor ds. zgodności z przepisami regularnie przegląda raporty i działania i w stosownych sytuacjach sprawy zgłasza starszemu kierownictwu oraz Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na każdy telefon, szczególnie w przypadku ważnych okoliczności. W przypadku wszczęcia dochodzenia natychmiast zbadamy sprawę i, jeżeli będzie to wymagane, podejmiemy działania naprawcze. O: Jeżeli nie chcesz porozmawiać o tym bezpośrednio z Twoim przełożonym, możesz spróbować skontaktować się z innymi osobami wymienionymi w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu, a także z telefoniczną linią pomocy. W firmie PMI nie będziemy tolerować jakichkolwiek działań odwetowych w stosunku do osoby, która w dobrej wierze zgłosi problem związany z przestrzeganiem prawa i zasad etyki. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 6

12 Czy mogę zadzwonić anonimowo? Firma PMI zachęca do ujawniania swojej tożsamości przy zgłaszaniu problemów, jednak Linia pomocy w sprawach prawnych i etycznych umożliwia także anonimowe zgłoszenie problemu. Każdemu zgłoszeniu przypisywany jest numer ewidencyjny umożliwiający pracownikowi, który nie chce podać swojego nazwiska, sprawdzenie w późniejszym czasie, czy udzielono odpowiedzi lub podano więcej informacji na temat zgłoszonego problemu. Firma PMI zachęca jednak do podawania nazwiska w kontaktach z linią pomocy. Pomoże nam to między innymi w lepszym zbadaniu sprawy. Jak już zaznaczono wyżej, w firmie PMI obowiązuje ściśle przestrzegana zasada zabraniająca działań odwetowych w przypadku problemów zgłaszanych przez pracowników w dobrej wierze. Programy zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką co mają na celu? Struktura działań związanych z wdrażaniem programów praworządności Niniejszy Kodeks nie jest jedynie opisem naszych standardów. Jest on najważniejszym elementem obowiązującego w całej firmie programu zapewnienia postępowania zgodnego z prawem i etyką, popieranego przez nasz Zarząd i kierownictwo wyższego szczebla, jak również kierownictwo spółek stowarzyszonych z PMI oraz nasze zespoły kierownicze funkcji. Programem tym zarządza dyrektor ds. zgodności z przepisami PMI. Dyrektor ds. zgodności z przepisami sprawdza program przestrzegania prawa i etyki zawodowej, robiąc to razem z kierownikami wyższego szczebla w PMI oraz z Komisją Rewizyjną przy Zarządzie. Dyrektor ds. zgodności z przepisami oraz kadra kierownicza firmy wspólnie monitorują program mający na celu zapewnienie postępowania zgodnego z prawem i etyką w firmie PMI. Ich obowiązki obejmują: Wyznaczanie ról i obowiązków dla programu każdej firmy. Nadzorowanie szkoleń dotyczących zgodności z prawem oraz przepływu odnośnych informacji. Nadzorowanie monitorowania zgodności z prawem. Koordynowanie wewnętrznych dochodzeń dotyczących przestrzegania prawa. Weryfikacja procedur dyscyplinarnych mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów Kodeksu i innych zasad etyki zawodowej. Monitorowanie dostępnych środków dotyczących zgłaszania spraw i problemów odnoszących się do przestrzegania prawa i etyki zawodowej. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 7

13 Środowisko pracy Co mamy na celu? Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić w miejscu pracy bezpieczną i profesjonalną atmosferę oraz promować pracę zespołową, różnorodność i zaufanie. Dotyczy to również usilnych starań w kierunku zapewnienia wszystkim równouprawnienia w zatrudnianiu. Szanujemy prawo naszych pracowników do wstąpienia bądź niewstąpienia do związku zawodowego. Równouprawnienie w zatrudnianiu i zróżnicowanie Firma PMI od dawna jest bardzo zróżnicowanym kulturowo i pożądanym miejscem pracy. Dbamy o to, aby w procesie rekrutacji, zatrudnienia, rozwoju, promocji i dyscyplinowania pracowników oraz w zakresie innych warunków zatrudnienia nie brać pod uwagę rasy, koloru skóry, wyznania, płci (w tym tożsamości płciowej), wieku, narodowości, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, posiadanego obywatelstwa, stanu cywilnego ani żadnego innego statusu chronionego prawem. Dotyczy to również zapewniania, w miarę możliwości, odpowiednich pomieszczeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych i przeznaczonych do praktyk religijnych. Mogą istnieć dodatkowe zabezpieczenia zapewniane pracownikom na podstawie lokalnych praw i przepisów. i W przypadku dalszych pytań dotyczących równouprawnienia w zatrudnianiu skontaktuj się z lokalnym lub regionalnym przedstawicielem działu kadr. Środowisko pracy wolne od nękania innych? P: Jestem kobietą zatrudnioną w firmie. Mężczyzna, który pracuje ze mną, w sposób osobisty często komentuje mój wygląd, co sprawia, że czuję się niezręcznie. Prosiłam go, żeby przestał, ale nie słucha. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Zapewnienie profesjonalnego środowiska pracy oznacza także, że nasze firmy nie będą tolerować żadnych form nękania innych. Nękanie może oznaczać zachowania werbalne, fizyczne lub wizualne, mające na celu stworzenie obraźliwego, nieprzyjaznego lub przytłaczającego miejsca pracy. Molestowanie seksualne w szczególności może obejmować zaloty i żądania o charakterze seksualnym, niepożądane kontakty fizyczne lub powtarzające się i niepożądane propozycje o zabarwieniu seksualnym. Inne zabronione formy postępowania obejmują: obraźliwe żarty o charakterze rasowym, etnicznym, religijnym, seksualnym, lub na temat wieku; rozpowszechnianie lub przedstawianie obraźliwych zdjęć lub rysunków; oraz używanie poczty głosowej, poczty elektronicznej lub innych urządzeń elektronicznych do przekazywania uwłaczających oraz dyskryminujących informacji. Taki rodzaj zachowania nie może mieć miejsca w firmie PMI. i Należy zapoznać się z wymogami PMI 02-C Zatrudnienie i ich przestrzegać. O: Możesz, a nawet powinnaś, zgłosić ten problem. Możesz zrobić to na kilka sposobów. Informacje na temat tego, gdzie szukać pomocy, znajdziesz w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 8

14 Zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników? P: Nasze standardy bezpieczeństwa pracy znacznie wykraczają poza zakres wymagań w kraju, w którym pracuję, a nasza konkurencja postępuje tylko zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Czy nie powinniśmy robić tak samo? O: Nie. Musimy stosować się do firmowych wymogów bezpieczeństwa. Firma PMI dokłada wszelkich starań, aby pracownikom zapewnić bezpieczne środowisko pracy we wszystkich miejscach naszej działalności, nawet jeśli robimy więcej, niż jest to określone przez lokalne wymagania. Gwarancja poufności dla pracowników Obowiązkiem firmy PMI jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Bezpieczeństwo jest szczególnie ważne na stanowiskach produkcyjnych, które podlegają szczególnym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w przypadku pracowników, którzy większość dnia pracy spędzają prowadząc pojazdy. Na każdym stanowisku pracy obowiązują zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Nasza firma spełnia wymagania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naszych własnych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które często przekraczają wymagania prawa. Same zasady bezpieczeństwa to jednak nie wszystko. Nasze zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa pracy oznacza, że każdy z nas musi być wyczulony na niebezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy PMI oraz pracownicy innych firm pracujący na terenie naszych obiektów muszą znać wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną, właściwe dla wykonywanej przez nich pracy. Bezpieczne środowisko pracy oznacza także miejsce pracy, w którym nie ma przemocy. Groźby (jawne lub ukryte), zastraszanie lub przemoc nie będą miały miejsca w firmie PMI i nie będą tolerowane. i Należy zapoznać się z PMI 08-C Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz innymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ich przestrzegać. Pracowników stanowczo zachęca się, aby zgłaszali niebezpieczne działania w tym groźby oraz zastraszanie swojemu przełożonemu lub kierownikowi, lokalnemu pracownikowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo i higienę pracy lub działowi kadr. W firmie PMI szanuje się poufność danych osobowych pracowników. Oznacza to, że dostęp do danych osobowych powinien być ograniczony wyłącznie do pracowników firmy z odpowiednimi uprawnieniami, którym takie informacje są niezbędne do celów czysto biznesowych. Pracownicy mający dostęp do danych osobowych muszą odpowiednio postępować z nimi i zachowywać ich poufność. Nigdy bez stosownego zezwolenia nie należy udostępniać danych osobowych pracowników osobom niezatrudnionym w firmie PMI. Gwarancja poufności danych naszych pracowników nie może upoważniać nas do udziału w niewłaściwych działaniach osobistych w miejscu pracy. Firmowe komputery służą, na przykład, wyłącznie do użytku biurowego i ograniczonego użytku osobistego, i nie można na nich wykonywać czynności niezwiązanych z pracą. Firma zastrzega sobie prawo, podlegające obowiązującym ograniczeniom prawnym, do dostępu, kontroli i wykorzystania całej korespondencji, dokumentacji i informacji utworzonych w miejscu pracy lub za pomocą środków należących do firmy. Obejmuje to również działalność w sieci Intranet lub w Internecie, pocztę elektroniczną, pocztę głosową, rozmowy telefoniczne oraz pliki komputerowe. i Poufność danych pracowników podlega prawu i przepisom wielu organów administracyjnych oraz PMI 03-C Ochrona Danych Osobowych. W razie pytań należy skontaktować się z działem prawnym. Środowisko pracy Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 9

15 Narkotyki i alkohol w miejscu pracy? P: Zauważyłam, że od mojego przełożonego często czuć alkohol, nawet wcześnie rano, a jego zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu. Obawiam się, że bezpośrednia rozmowa z nim lub zgłoszenie tego faktu innej osobie wywołałoby kłótnię lub skłoniłoby mojego przełożonego do szukania okazji do zwolnienia mnie. Co mam robić? Praca wymaga świadomego myślenia i często zdolności do szybkiego reagowania od tego zależy bezpieczeństwo innych pracowników oraz konsumentów. Wpływ alkoholu lub narkotyków bądź niewłaściwe stosowanie środków farmaceutycznych zmniejsza możliwości pracowników i sprawia, że nie mogą oni wydajnie pracować. Dlatego też zasady firmy PMI surowo zabraniają zażywania alkoholu oraz narkotyków w miejscu pracy. Naruszenie tych zasad jest bardzo poważnym wykroczeniem. i Jeżeli zauważysz, że ktoś jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zgłoś ten fakt. O: Istniejące dowody mogą świadczyć o istnieniu problemu, dlatego musisz o tym z kimś porozmawiać. Listę osób, którym możesz zgłosić problem, znajdziesz w części Gdzie uzyskać pomoc niniejszego Kodeksu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy to sprawa kluczowa w naszych firmach. W firmie PMI nie będą tolerowane działania odwetowe przeciwko pracownikom i dołożymy wszelkich starań, aby chronić pracowników przed wszelkimi przejawami takiego postępowania. Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 10

16 Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia Co mamy na celu? Jako pracownicy firmy PMI, pracujemy wspólnie nad realizacją naszych wspólnych celów. W sposób lojalny i obiektywny podejmujemy ważne dla naszej firmy decyzje uwzględniając jak najlepsze jej interesy, niezależnie od czynników osobistych lub zewnętrznych. Konflikty interesów? P: Chcemy wynająć firmę świadczącą lokalne usługi związane ze sprzątaniem, ale wybranie odpowiedniej firmy długo trwa. Czy nie można zaoszczędzić czasu i środków firmy i po prostu skorzystać z usług firmy prowadzonej przez mojego brata. Wiem, że jest to firma godna zaufania, dobrze wykonująca zlecone prace? O: Nie. Podpisanie umowy z firmą tylko dlatego, że ufasz swojemu bratu, nie jest zgodne z właściwą praktyką biznesową i naszymi wymogami dotyczącymi zaopatrzenia. Co więcej, takie rozwiązanie prowadzi do konfliktu interesów między chęcią pomocy Twojemu bratu a obiektywnym wyborem najbardziej odpowiedniego dostawcy. Jednakże, jeżeli właściwie przedstawisz sprawę dyrektorowi ds. zgodności z przepisami i nie będziesz (ani nikt z Twoich podwładnych), brać udziału w procesie wyboru, firma brata może starać się o zlecenie wraz z innymi wykwalifikowanymi firmami. Nasi pracownicy angażują się w wiele działań poza firmą. Konflikt interesów może wystąpić wtedy, gdy osobiste, społeczne, finansowe lub polityczne działania pracownika mogą kolidować z lojalnością i obiektywnością wobec firmy. Nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności firmy w sposób uczciwy i etyczny dotyczy również właściwego podejścia do rzeczywistych i pozornych konfliktów interesów. To niekiedy wymaga unikania w ogóle wszelkich konfliktów, zawsze natomiast wymaga pełnego ujawnienia każdego rzeczywistego lub pozornego konfliktu interesów. Częste przyczyny konfliktu interesów Zatrudnienie w innych firmach i powiązania. Jeżeli pracownik pracuje, świadczy usługi bądź wykonuje obowiązki dyrektora lub konsultanta w organizacji będącej firmą konkurencyjną, klientem bądź dostawcą towarów lub usług, może to prowadzić do rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów (to samo dotyczy świadczenia pracy na rzecz organizacji, która chce stać się firmą konkurencyjną, klientem lub dostawcą). Do niektórych takich sytuacji nie można nigdy dopuścić na przykład praca lub świadczenie usług na rzecz osoby lub firmy, z którą kontaktujemy się w ramach naszych obowiązków służbowych. Niedopuszczalne są jakiekolwiek powiązania pracownika z firmami konkurencyjnymi, klientami lub dostawcami, o ile: Nie otrzyma on stosownego zezwolenia na piśmie od swojego przełożonego oraz. Wspólnie ze swoim przełożonym nie otrzyma on stosownego zezwolenia na piśmie od działu zgodności z przepisami. Praca i powiązania z bliskimi krewnymi. Praca z bliskimi krewnymi może także prowadzić do konfliktu interesów. W razie dowiedzenia się, że bliski krewny (definicja tego terminu znajduje się w części Inne zagadnienia dotyczące konfliktu interesów) pracuje lub świadczy usługi na rzecz firmy konkurencyjnej, klienta lub dostawcy, lub też, w przypadku, gdy dany pracownik ma bliskiego krewnego, który również pracuje w PMI i na tle zajmowanych przez nich stanowisk może powstawać rzeczywisty bądź potencjalny konflikt interesów, należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego oraz dział zgodności z przepisami. Dział zgodności z przepisami zadecyduje, czy zainstniała sytuacja wymaga podjęcia jakiegoś działania. Zazwyczaj żaden krewny pracownika nie powinien w sprawach biznesowych kontaktować się z nim ani z innymi pracownikami w danej jednostce biznesowej lub osobami podwładnymi, i żaden pracownik nie powinien pozostawać z bliskim krewnym w żadnych bezpośrednich czy pośrednich stosunkach zależności służbowej, także jako przełożony. Odstąpienie od tej zasady wymaga specjalnego zezwolenia od działu zgodności z przepisami. Należy także uważać na to, aby krewnym nie ujawniać żadnych poufnych informacji biznesowych. Konflikty interesów, prezenty i zaproszenia Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International 11

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft

Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Kodeks postępowania dostawcy firmy Microsoft Firmie Microsoft nie chce być po prostu dobra chce być najlepsza. Dlatego w pełni poświęciliśmy się pomocy ludziom i firmom w realizacji ich pełnego potencjału.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW

PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW PRZEPISY WYKONAWCZE DO KODEKSU POSTĘPOWANIA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W ZAKRESIE INTERESÓW FINANSOWYCH I KONFLIKTU INTERESÓW DECYZJA PREZYDIUM Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 r. Rozdziały: 1. Prezenty

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Kodeks Etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Zawierciu Preambuła Celem Kodeksu Etyki jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr z dnia listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Pabianickiego nr..165... z dnia..19... listopada 2007 roku KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO LISTOPAD 2007 WSTĘP Kodeks Etyki Audytora Wewnętrznego w jednostkach sektora

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW

PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW PROGRAM GŁÓWNYCH ZASAD DLA DOSTAWCÓW Nazwa firmy: Adres firmy: NIP firmy: Osoba odpowiedzialna: Stanowisko: Email: Telefon, Fax: Coca-Cola AG, a także jej podmioty zależne (wspólnie Coca-Cola Hellenic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint)

O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) O telefonie zaufania ds. zgodności Grupy Generali (EthicsPoint) Zgłaszanie nieprawidłowości informacje ogólne Zgłaszanie nieprawidłowości bezpieczeństwo Poufność i ochrona danych O telefonie zaufania ds.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3

Kodeks postępowania w biznesie KAEFER. KAE010GI00 Code of Conduct PL Rev: 3 Kodeks postępowania w biznesie KAEFER KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 PL Rev: 3 Przedmowa Prezesa Jeden zespół jeden kodeks Nasza codzienna praca pracowników realizujących projekty na budowie, zarządzających

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO

WYKŁAD III ŁADU KORPORACYJNEGO WYKŁAD III DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO Ład/nadzór korporacyjny (ang. corporate governance) Definicja wąska zadaniem nadzoru korporacyjnego jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy oraz ochrona

Bardziej szczegółowo