LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 POL

2 LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

3 Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami, aby móc jak najlepiej korzystać z drukarki. CD-ROM Podręczniki oznaczone tym symbolem to podręczniki w formacie PDF umieszczone na dołączonym dysku CD. Instalacja Podłączanie do komputera Metody drukowania Podstawowe czynności Rozwiązywanie problemów Wprowadzenie do pracy z drukarką Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) CD-ROM CD-ROM Podręcznik w formacie PDF można wyświetlić w programie Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie jest on zainstalowany na komputerze, należy go pobrać z witryny internetowej firmy Adobe Systems Incorporated. Ilustracja drukarki umieszczona na okładce tego podręcznika może nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu drukarki.

4 Organizacja podręcznika Rozdział 1 Zanim rozpoczniesz korzystanie z drukarki Rozdział 2 Ładowanie i dostarczanie papieru Rozdział 3 Konfiguracja środowiska drukowania Rozdział 4 Drukowanie dokumentu Rozdział 5 Rutynowa obsługa techniczna Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów Rozdział 7 Dodatek Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność niniejszego podręcznika ze stanem faktycznym i wyeliminować możliwe błędy. Niemniej jednak ciągle staramy się udoskonalać nasze produkty. Aby otrzymać dokładną specyfikację, proszę skontaktować się z firmą Canon.

5 Spis treści Wstęp viii Korzystanie z podręcznika viii Konwencje viii Sposób zapisu nazw klawiszy i przycisków viii Zrzuty ekranu ix Skróty ix Uwagi prawne x Dyrektywa EMC (model V) x Bezpieczeństwo laserowe (model V) xi Międzynarodowy program Energy Star xii Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) xii Znaki towarowe xii Copyright xiii Zastrzeżenia xiii Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów xiv Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa xv instalacja xv Zasilanie xvi Obsługa xviii Konserwacja i przeglądy xix Materiały eksploatacyjne xx Inne xxi Rozdział 1 Zanim rozpoczniesz korzystanie z drukarki Własności drukarki Nazwy i funkcje elementów Widok z przodu Widok z tyłu Wewnątrz drukarki Wskaźniki i klawisz Paper Podłączanie przewodu zasilającego Podłączanie przewodu zasilającego Podłączanie do komputera Włączanie i wyłączanie drukarki Włączanie drukarki Wyłączanie drukarki ii

6 Rozdział 2 Ładowanie i dostarczanie papieru Wymagania dotyczące papieru Papier nadający się do użytku Formaty papieru Typy papieru Skróty dla formatów papieru Obszar wydruku Papier, którego nie można używać Przechowywanie niezadrukowanego papieru Przechowywanie zadrukowanego papieru Źródło papieru Typy źródeł papieru Pojemność źródeł papieru Wyjście papieru Typy zasobników wyjściowych Pojemność zasobników wyjściowych Drukowanie na zwykłym papierze, grubym papierze, etykietach i foliach Ładowanie papieru Ładowanie papieru do zasobnika uniwersalnego Ładowanie papieru do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na kartach indeksu Ładowanie kart indeksu Ładowanie kart indeksu do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na kopertach Ładowanie kopert Ładowanie kopert do zasobnika uniwersalnego Ładowanie kopert do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na niestandardowych formatach papieru Ładowanie niestandardowych formatów papieru Ładowanie niestandardowych formatów papieru do zasobnika uniwersalnego Ładowanie niestandardowych formatów papieru do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Rozdział 3 Konfiguracja środowiska drukowania Wstęp Po zainstalowaniu drukarki Przy każdym drukowaniu iii

7 Wymagania systemowe Instalacja oprogramowania CAPT Windows 98/Me Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Windows Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Windows XP/Server Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Po zakończeniu instalacji Drukowanie strony testowej Drukowanie z komputera sieciowego na drukarce udostępnionej Konfiguracja serwera wydruku Windows 98/Me Windows 2000/XP/Server Instalacja klienta Instalacja z dysku CD Instalacja przy użyciu [Kreator dodawania drukarki] Instalacja przy użyciu [Eksploratora Windows] Odinstalowywanie oprogramowania CAPT Rozdział 4 Drukowanie dokumentu Drukowanie z poziomu aplikacji Określanie preferencji drukowania Windows 98/Me Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji Otwieranie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki] Windows 2000/XP/Server Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki] Otwieranie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki] Anulowanie, wstrzymywanie i wznawianie drukowania Korzystanie z funkcji drukowania Zakładki w sterowniku drukarki Zakładka [Ustawienia strony] Zakładka [Wykończenie] Zakładka [Źródło papieru] iv

8 Zakładka [Jakość] Zakładka [Ogólne] Zakładka [Szczegóły] (tylko Windows 98/Me) Zakładka [Udostępnianie] Zakładka [Porty] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Zakładka [Zaawansowane] (tylko w systemach Windows 2000/ XP/Server 2003) Zakładka [Zarządzanie kolorami] (tylko w systemach Windows 2000/ XP/Server 2003) Zakładka [Zabezpieczenia] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Zakładka [Konfiguracja]/[Ustawienia urządzenia] Zakładka [Profil] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Podgląd Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu Skalowanie wydruków Automatyczne skalowanie dokumentu Ręczne skalowanie dokumentu Drukowanie plakatów Określanie niestandardowego formatu papieru Określanie metody wykończenia Określanie jakości wydruku Dostosowanie skali szarości Korzystanie z profili Dodawanie profilu Edytowanie/usuwanie profilu Edycja zadań drukowania Wyświetlanie ustawień drukarki/przywracanie ustawień domyślnych Wyświetlanie ustawień drukarki Przywracanie ustawień domyślnych Okno stanu drukarki Korzystanie z okna stanu drukarki Wyświetlanie okna stanu drukarki Menu Opcje Ustawianie preferencji [Czyszczenie] [Odśwież] [Usuń błąd] Wyświetlanie okna stanu drukarki w przypadku korzystania z serwera wydruku v

9 Rozdział 5 Rutynowa obsługa techniczna Wymiana kasety z tonerem Przed wymianą kasety z tonerem Wymiana kasety z tonerem Czyszczenie Środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z kasetą z tonerem Przechowywanie kaset z tonerem Czyszczenie obudowy drukarki Przenoszenie drukarki Przenoszenie drukarki Obchodzenie się z drukarką Środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z drukarką Środki ostrożności dotyczące przechowywania drukarki Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów Mapa rozwiązywania problemów Zacięcia papieru Monit serwisowy Błąd zespołu utrwalającego Błąd skanera lub błąd obsługi Problemy z jakością wydruków Problemy z papierem Nic się nie drukuje Problemy z instalacją Jeżeli odinstalowanie nie powiodło się Odinstalowywanie sterownika klasy USB Problemy z instalacją lokalną Problemy z instalacją drukarki udostępnionej Inne problemy Rozdział 7 Dodatek Specyfikacja Specyfikacja sprzętowa Specyfikacja oprogramowania Wymiary drukarki Akcesoria dodatkowe Karta sieciowa Zapora systemu Windows Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z komputerami klienckimi vi

10 Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu zablokowania komunikacji z komputerami klienckimi Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z serwerem Indeks Znajdowanie numeru seryjnego vii

11 Wstęp Dziękujemy za zakup drukarki Canon LASER SHOT LBP2900. Aby w pełni zrozumieć funkcje tego urządzenia i tym samym móc używać go bardziej efektywnie, należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Po przeczytaniu należy umieścić go w bezpiecznym miejscu. Korzystanie z podręcznika Konwencje Poniższe symbole są używane w podręczniku do oznaczania procedur, ograniczeń, środków ostrożności i instrukcji, których należy przestrzegać ze względów bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE PAMIĘTAJ WAŻNE UWAGA Oznacza ostrzeżenie; nieprzestrzeganie ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Bezpieczne użytkowanie urządzenia wymaga przestrzegania tych ostrzeżeń. Oznacza przestrogę; nieprzestrzeganie przestróg może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Bezpieczne użytkowanie urządzenia wymaga przestrzegania tych przestróg. Oznacza ważne kwestie i ograniczenia, których należy przestrzegać. Aby uniknąć problemów z użytkowaniem drukarki, należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami. Oznacza dodatkowe informacje związane z działaniem drukarki. Zaleca się przeczytanie tych informacji. Sposób zapisu nazw klawiszy i przycisków W niniejszym podręczniku stosowana jest następująca konwencja zapisu nazw klawiszy i przycisków. Klawisze panelu sterowania: <Ikona klawisza> + (Nazwa klawisza) Przykłady: (Klawisz Paper) Przycisk wyświetlany na ekranie komputera: [Nazwa przycisku] Przykłady: [OK] [Szczegóły] viii

12 Zrzuty ekranu Zrzuty ekranu wykorzystane w tym podręczniku mogą nieco różnić się od ekranów wyświetlanych na komputerze, zależnie od używanego systemu operacyjnego. Położenie przycisków, które należy nacisnąć w ramach procedury, jest oznaczone symbolem, tak jak na poniższym przykładzie. Jeśli w ramach procedury dostępnych jest kilka przycisków do wyboru, wszystkie te przyciski są zaznaczone. Wybierz odpowiedni przycisk. Kliknij przycisk [Installer]. Przycisk, który należy kliknąć w ramach procedury. Skróty W niniejszym podręczniku nazwy produktów i nazwy modeli są skracane wnastępujący sposób: system operacyjny Microsoft Windows 95: Windows 95 system operacyjny Microsoft Windows 98: Windows 98 system operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me system operacyjny Microsoft Windows 2000: Windows 2000 system operacyjny Microsoft Windows XP: Windows XP system operacyjny Microsoft Windows Server TM 2003: Windows Server 2003 system operacyjny Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP2900: LBP2900 ix

13 Uwagi prawne Dyrektywa EMC (model V) "Niniejsze wyposażenie zostało przetestowane w typowym układzie pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)." Aby urządzenie było zgodne z wymaganiami technicznymi dyrektywy EMC, niezbędne jest zastosowanie kabla ekranowanego. Produkt jest zgodny z zaleceniami dyrektywy EMC przy zasilaniu nominalnym wartości V, 50 HZ, chociaż zasilanie znamionowe produktu wynosi V, 50/60 Hz. Oznaczenie C na tabliczce znamionowej oznacza, że produkt jest uznany za zgodny z odpowiednimi wymaganiami przy zasilaniu nominalnym 240 V, 50 Hz, chociaż zasilanie znamionowe produktu wynosi V, 50/60 Hz. x

14 Bezpieczeństwo laserowe (model V) Promieniowanie laserowe może być niebezpieczne dla zdrowia. Z tego względu promieniowanie laserowe emitowane wewnątrz drukarki jest zabezpieczone ochronną obudową i pokrywą zewnętrzną. Podczas normalnego użytkowania produktu przez użytkownika drukarka nie emituje na zewnątrz żadnego promieniowania. Niniejsza drukarka została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie z IEC :1993, EN :1994, a w Stanach Zjednoczonych jako urządzenie klasy 1, zgodnie z przepisami Code of Federal Regulations, Title 21. Niniejsza drukarka została sklasyfikowana zgodnie z IEC :1993, EN :1994 i uznana jako zgodna z następującymi klasami: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 PAMIĘTAJ Wykonywanie procedur innych od opisanych w niniejszym podręczniku może grozić narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. xi

15 Międzynarodowy program Energy Star Jako partner w programie ENERGY STAR firma Canon Inc. deklaruje, że niniejszy produkt spełnia normy wydajności energetycznej pokreślone w programie ENERGY STAR. Międzynarodowy program wyposażenia biurowego ENERGY STAR jest programem promującym oszczędność energii poprzez wykorzystanie komputerów i innego wyposażenia biurowego. Program wspiera prace rozwojowe i rozpowszechnianie produktów z wyposażonych w funkcje efektywnie zmniejszające zużycie energii. Jest to otwarty program dostępny dla właścicieli przedsiębiorstw, uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Program dotyczy wyposażenia biurowego: komputerów, monitorów, drukarek, faksów i kopiarek. Standardy i logo programu są jednakowe we wszystkich krajach uczestniczących w programie. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) Znaki towarowe Ten symbol na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki) informuje o selektywnej zbiórce urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wymaganej przez dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Symbol obowiązuje tylko w ramach Unii Europejskiej. Canon, logo Canon, LASER SHOT oraz LBP są znakami towarowymi firmy Canon Inc. Adobe Acrobat jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe wymienione w niniejszym dokumencie nazwy produktów i firm mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli. xii

16 Copyright Copyright 2005 by Canon Inc. All rights reserved. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej postaci ani formie: elektronicznej lub mechanicznej; nie może być kserowana, nagrywana ani rozpowszechniana za pośrednictwem systemu przechowywania lub odzyskiwania informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc. Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRANYCH ANI DOMNIEMANYCH, W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO MATERIAŁU, ZWYJĄTKIEM UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM PRAW PATENTOWYCH. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE USZKODZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ANI UTRATĘ ZYSKÓW LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. xiii

17 Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów Korzystanie z produktu do celów skanowania, drukowania lub powielania w innej postaci pewnych dokumentów i użycie takich obrazów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób może być prawnie zabronione i może spowodować pociągnięcie właściciela produktu do odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. Poniżej zamieszczono skróconą listę takich dokumentów. Listę należy traktować jedynie jako wskazówkę. W przypadku braku pewności co do legalności skanowania, drukowania lub powielania w inny sposób danego dokumentu i/lub korzystania z owych dokumentów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób należy z wyprzedzeniem zasięgnąć porady prawnej. Banknoty Przekazy pieniężne Potwierdzenia wpłaty Znaczki pocztowe (stemplowane lub nie stemplowane) Identyfikatory lub insygnia Dokumenty obowiązkowej służby wojskowej lub poboru Czeki lub przekazy wystawione przez agendy rządowe Dokumenty rejestracyjne pojazdów i certyfikaty nadania tytułów Czeki podróżne Kartki żywnościowe Paszporty Dokumenty imigracyjne Znaczki skarbowe (stemplowane lub nie stemplowane) Zobowiązania lub inne potwierdzenia zadłużenia Świadectwa udziałowe Dzieła chronione prawem autorskim/ dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich xiv

18 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed użyciem drukarki należy dokładnie przeczytać tę sekcję (Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa) i upewnić się, że produkt jest użytkowany właściwie. Celem ograniczeń i ostrzeżeń zawartych w tej sekcji jest zapobieganie obrażeniom użytkownika i innych osób oraz uszkodzeniom urządzeń. Należy przestrzegać wymienionych ograniczeń i ostrzeżeń. Nie należy wykonywać czynności, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku. instalacja OSTRZEŻENIE Nie należy instalować drukarki w miejscach, w pobliżu których znajduje się alkohol, rozcieńczalniki czy inne łatwopalne substancje. Kontakt substancji łatwopalnej z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Nie należy umieszczać na drukarce żadnego z wymienionych rodzajów przedmiotów. Kontakt wymienionych przedmiotów z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Jeśli jakiś przedmiot dostanie się do wnętrza drukarki, natychmiast wyłącz drukarkę ikomputer a i rozłącz kabel USB, jeśli jest podłączony b. Następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania c i skontaktuj się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. - Naszyjniki i inne metalowe przedmioty -Filiżanki, wazony, doniczki i inne pojemniki napełnione wodą lub płynami b c a a xv

19 PAMIĘTAJ Nie należy instalować drukarki na niestabilnej platformie, nierównej powierzchni ani w żadnym innym niestabilnym miejscu, a także w miejscu narażonym na działanie drgań. W razie upadku drukarki lub przewrócenia się platformy osoba obsługująca drukarkę może ulec obrażeniom. Nie należy instalować drukarki w miejscu, w którym ściana lub inny obiekt będzie blokować szczeliny wentylacyjne drukarki. Nie należy instalować drukarki na łóżku, kanapie, grubym dywanie itd. Zablokowanie szczelin wentylujących spowoduje przegrzanie wewnętrznych elementów drukarki, a w konsekwencji pożar. Nie należy instalować drukarki w żadnym z wymienionych poniżej miejsc. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. - Pomieszczenie nie może być wilgotne ani zapylone. - Miejsce instalacji nie może być narażone na działanie dymu i pary, na przykład w pobliżu kuchenki lub nawilżacza. - Drukarki nie należy instalować w miejscu narażonym na działanie deszczu lub śniegu. - Drukarki nie należy instalować w pobliżu kurków lub wody. - Drukarki nie należy instalować w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. - Drukarki nie należy instalować w miejscu poddawanym działaniu wysokich temperatur. - Drukarki nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia. Podczas instalowania drukarki należy pracować powoli i ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia rąk między drukarką a podłogą lub między drukarką a innym przedmiotem. Nagłe i nieostrożne postawienie drukarki może spowodować przygniecenie dłoni. Podczas podłączania kabla USB należy przestrzegać zaleceń umieszczonych wpodręczniku. Nieprawidłowe podłączenie kabli może spowodować uszkodzenie drukarki lub porażenie prądem. Podczas przenoszenia drukarki należy ją odpowiednio trzymać zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w podręczniku. Upuszczenie drukarki może spowodować obrażenia ciała. (Zob. "Przenoszenie drukarki" na str ) Zasilanie OSTRZEŻENIE Nie należy powodować rys, złamań ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać na przewodzie ciężkich przedmiotów, ciągnąć za przewód ani nadmiernie go wyginać. Prąd elektryczny może płynąć przez uszkodzone części przewodu, powodując pożar lub porażenie prądem. Nie należy umieszczać przewodu w pobliżu urządzeń grzewczych. Może to spowodować stopienie izolacji przewodu, a w efekcie pożar lub porażenie prądem. Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem. xvi

20 Nie należy podłączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazda sieciowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Nie należy zwijać ani zawiązywać przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Należy sprawdzić, czy wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda sieciowego. Jeśli wtyczka nie jest całkowicie włożona, może to wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Nie należy używać kabli elektrycznych innych niż dostarczony przewód. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Z zasady nie należy podłączać drukarki do zasilania za pomocą przewodu przedłużającego ani podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazda sieciowego. Jeśli jednak nie ma innej możliwości podłączenia drukarki niż za pomocą przewodu przedłużającego lub podłączenia wielu urządzeń do jednego gniazda sieciowego, użytkownik powinien przedsięwziąć następujące kroki. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem. - Nie należy podłączać przedłużacza do kolejnego przedłużacza. -Należy sprawdzić, czy napięcie wtyczki odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki) przed podłączeniem drukarki. -Należy użyć przewodu przedłużającego zdolnego do przewodzenia prądu onatężeniu większym niż wartość wskazana na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki). -Przed użyciem przedłużacza należy go rozprostować i całkowicie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego drukarki do gniazda przedłużacza, aby zapewnić stabilne połączenie między oba przewodami. -Należy okresowo sprawdzać, czy przedłużacz nie przegrzewa się. PAMIĘTAJ Nie należy korzystać ze źródła zasilania o napięciu innym niż wskazane. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy trzymać przewód za wtyczkę. Pociągnięcie za przewód może spowodować odsłonięcie drutów rdzenia przewodu lub otwarcie obwodu, prąd elektryczny wypływający z uszkodzonej części może spowodować pożar lub porażenie prądem. Wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego, upewnij się, że wokół wtyczki nie znajdują się żadne obiekty. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego w razie nagłego wypadku lub awarii. xvii

21 Obsługa OSTRZEŻENIE Produktu nie należy demontować ani modyfikować. Ten produkt zawiera elementy wewnętrzne pod wysokim napięciem i o wysokiej temperaturze, które mogą na skutek nieumiejętnej obsługi spowodować pożar lub porażenie prądem. Elementy elektryczne mogą na skutek nieodpowiedniej obsługi stwarzać niespodziewane zagrożenia. Należy się upewnić, czy przewód zasilający, kable iwewnętrzne przekładnie oraz elementy elektryczne znajdują się poza zasięgiem dzieci. Jeśli produkt emituje dziwne dźwięki, dym, nadmierne ciepło lub niezwykłe zapachy, należy natychmiast go wyłączyć i odłączyć kabel USB, jeśli jest podłączony. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. Dalsze korzystanie z uszkodzonej drukarki może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. W pobliżu produktu nie należy używać łatwopalnych rozpylanych substancji. Kontakt gazu z rozpylacza z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. W przypadku przenoszenia drukarki należy zawsze wyłączyć drukarkę, odłączyć przewód zasilający i kabel interfejsu. Przenoszenie drukarki bez odłączenia kabli może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego i kabla interfejsu, a w efekcie pożar lub porażenie prądem. Nie należy do środka drukarki upuszczać spinaczy, zszywek ani innych metalowych przedmiotów. Nie należy do środka drukarki wlewać wody, płynów ani substancji łatwopalnych (alkoholu, benzenu, rozpuszczalników itd.). Kontakt wymienionych przedmiotów z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Jeśli jakiś przedmiot dostanie się do wnętrza drukarki, natychmiast wyłącz drukarkę i komputer a i rozłącz kabel USB, jeśli jest podłączony b. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. Jeśli przewód zasilający drukarki jest podłączony do gniazda sieciowego, należy podczas podłączania i odłączania kabla USB uważać, aby nie dotknąć metalowych części złącza. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem. PAMIĘTAJ Nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów na drukarce. W razie przewrócenia się lub upadku ciężki przedmiot może spowodować obrażenia ciała. Jeśli drukarka nie będzie używana przed dłuższy okres czasu, na przykład przez noc, należy ją wyłączyć ze względów bezpieczeństwa. Jeśli drukarka nie będzie używana przez jeszcze dłuższy okres czasu, na przykład weekend, należy ją wyłączyć iodłączyć przewód zasilający ze względów bezpieczeństwa. Światło lasera może być szkodliwe dla człowieka. Jednostka skanowania laserowego w tym produkcie jest osłonięta pokrywą i praktycznie nie stwarza ryzyka przypadkowej ekspozycji na promieniowanie laserowe podczas normalnej obsługi produktu. Należy przestrzegać następujących zaleceń: xviii

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury oraz pojemność papieru Strona z 5 Nośniki Drukarka obsługuje rozmiary papieru i innych nośników specjalnych wymienione poniżej. Rozmiary niestandardowe można ustawiać w granicach określonych dla ustawienia uniwersalnego. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030

Twoja instrukcja użytkownika BROTHER HL-2030 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BROTHER HL-2030. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BROTHER HL-2030 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet CM1312 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa POL

Drukarka laserowa POL Drukarka laserowa POL LBP3200 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika Podręczniki do drukarki Do drukarki dołączono przedstawione niżej podręczniki. Zawierają one szczegółowe informacje istotne dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

Drukowanie. Ładowanie zasobników. Drukowanie. 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz. Strona 1 z 11 Drukowanie W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika uniwersalnego. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień

Bardziej szczegółowo

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy

Ładowanie papieru do standardowego zasobnika na 250 arkuszy Skrócony opis Ładowanie papieru i nośników specjalnych W tej części opisano ładowanie zasobników na 250 i 550 arkuszy oraz ładowanie podajnika ręcznego. Zawiera ona również informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem 1 Drukarka w ogóle nie drukuje lub przy prawej krawędzi drukowanych arkuszy występują czarne plamy. Upewnij się, że górne przednie drzwiczki drukarki są całkowicie zamknięte po obu stronach. Jeśli drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk "Start"

AR-5316/5320 Instrukcja Obsługi Online. Start Kliknij przycisk Start AR-56/50 Instrukcja Obsługi Online Start Kliknij przycisk "Start" Wprowadzenie W niniejszej instrukcji obsługi opisano funkcje drukarki w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-56/50. Aby zasięgnąć informacji

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje

Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja i funkcje Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci. Dell Vostro 1014/1015 Arkusz informacyjny: konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarki serii HP LaserJet P2030. Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2030 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2016 Copyright

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego

Ładowanie i korzystanie z podajnika uniwersalnego Drukarka wyposażona jest w podajnik uniwersalny, do którego można ładować nośniki wydruku różnych rozmiarów i rodzajów. Podajnik umieszczony jest z przodu drukarki i może być zamknięty, gdy nie jest wykorzystywany.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis

Skrócony opis. Opis panelu operacyjnego. Znaczenie kontrolek na panelu operacyjnym. Skrócony opis Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 kontrolki i 2 przyciski. Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania i anulowania bieżącego zadania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH. Skrócona instrukcja obsługi LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 SERIA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Skrócona instrukcja obsługi Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows 1. W menu Plik aplikacji kliknij

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik

Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Drukarka Drukarki serii HP LaserJet P2050 Papier i inne materiały drukarskie Podręcznik Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku

Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Urządzenie wielofunkcyjne z serii HP Color LaserJet CM2320 MFP Przewodnik po rodzajach nośników do druku Prawa autorskie i licencja 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M276 Optymalizacja jakości kopiowania Dostępne są następujące ustawienia jakości kopii: Wybór automat.: Używaj tego ustawienia, gdy jakość kopii nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Drukarka etykiet QL-700 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Zalecamy przechowywanie podręcznika w pobliżu urządzenia w celu korzystania

Bardziej szczegółowo

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe

Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi. SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe Zestaw mikrofonowy SingStar Instrukcja obsługi SCEH-0001 7010523 2010 Sony Computer Entertainment Europe 2 Dziękujemy za zakup zestawu mikrofonowego SingStar. Przed skorzystaniem z tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier

Mało toneru / Wymień zestaw bębna światłoczułego Załaduj / Wyjmij papier Skrócony opis Opis panelu operacyjnego Na panelu operacyjnym znajdują się 2 przyciski i 6 kontrolek (przycisk jest kontrolką i przyciskiem). Kontrolki informują o stanie drukarki. Przyciski służą do wznawiania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A

BENQ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. Nagrywarka BENQ CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Nagrywarka CD-RW 48x16x48 RETAIL CDRW-4816A Dla Windows 48x Prędkość zapisu 16x Prędkość zapisu RW 48x Prędkość odczytu Dziękujemy za zakup napędu CDRW-4816A IDE. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie

Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Drukarka HP Color LaserJet CP1510 serii Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK

Uniwersalny rozdzielacz USB PODGRZEWACZ POD KUBEK Uniwersalny rozdzielacz USB INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ POD KUBEK UNIWERSALNY ROZDZIELACZ USB Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka

HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka HP Color LaserJet CP1210 Series Drukarka Przewodnik Papier i inne materiały drukarskie Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Usuwanie zacięć papieru

Usuwanie zacięć papieru W większości przypadków można uniknąć zacięć nośników dzięki starannemu ich doborowi oraz właściwemu sposobowi ładowania. W przypadku zacięcia się nośnika należy wykonać czynności opisane w poniższych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi

DDST Unit Type A / Type B. Poradnik drukowania / skanowania. Instrukcja obsâugi DDST Unit Type A / Type B Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania / skanowania 1 2 3 4 5 6 Czynnoãci wstêpne Instalacja oprogramowania Uåywanie funkcji drukarki Korzystanie ze funkcji skanera TWAIN Rozwiàzywanie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC

Konwerter telewizyjny PAL do NTSC INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter telewizyjny PAL do NTSC Nr produktu 989268 Strona 1 z 5 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Produkt służy do dwukierunkowej konwersji sygnału PAL (50 Hz) do NTSC (60 Hz). System

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów

Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów Uniwersalna samochodowa ładowarka 90 W do laptopów Instrukcja obsługi DA-10191 Zabierz ze sobą w podróż najmniejszy na świecie uniwersalny zasilacz DC o mocy 90 W przeznaczony do zasilania laptopów i ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania urządzenia

Instrukcja podłączania urządzenia Rozpakowywanie Ściągnij wszystkie materiały zabezpieczające. Na ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcje jest przedstawiony podobny model. Chociaż wyglądem może się on różnić od posiadanego modelu,

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania

urządzenie i sprawdź zawartość opakowania Podręcznik szybkiej obsługi Zacznij od tego DSmobile 620 DSmobile 720D Dziękujemy za wybranie produktu firmy Brother. Państwa wsparcie jest dla nas ważne i cenimy Państwa firmę. Przed użyciem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo