LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 POL

2 LBP2900 Drukarka laserowa Podręcznik użytkownika

3 Podręczniki dotyczące drukarki Podręczniki dla tego urządzenia są zorganizowane w sposób przedstawiony poniżej. Zapoznaj się z odpowiednimi sekcjami, aby móc jak najlepiej korzystać z drukarki. CD-ROM Podręczniki oznaczone tym symbolem to podręczniki w formacie PDF umieszczone na dołączonym dysku CD. Instalacja Podłączanie do komputera Metody drukowania Podstawowe czynności Rozwiązywanie problemów Wprowadzenie do pracy z drukarką Podręcznik użytkownika (ten podręcznik) CD-ROM CD-ROM Podręcznik w formacie PDF można wyświetlić w programie Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Jeśli nie jest on zainstalowany na komputerze, należy go pobrać z witryny internetowej firmy Adobe Systems Incorporated. Ilustracja drukarki umieszczona na okładce tego podręcznika może nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu drukarki.

4 Organizacja podręcznika Rozdział 1 Zanim rozpoczniesz korzystanie z drukarki Rozdział 2 Ładowanie i dostarczanie papieru Rozdział 3 Konfiguracja środowiska drukowania Rozdział 4 Drukowanie dokumentu Rozdział 5 Rutynowa obsługa techniczna Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów Rozdział 7 Dodatek Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność niniejszego podręcznika ze stanem faktycznym i wyeliminować możliwe błędy. Niemniej jednak ciągle staramy się udoskonalać nasze produkty. Aby otrzymać dokładną specyfikację, proszę skontaktować się z firmą Canon.

5 Spis treści Wstęp viii Korzystanie z podręcznika viii Konwencje viii Sposób zapisu nazw klawiszy i przycisków viii Zrzuty ekranu ix Skróty ix Uwagi prawne x Dyrektywa EMC (model V) x Bezpieczeństwo laserowe (model V) xi Międzynarodowy program Energy Star xii Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) xii Znaki towarowe xii Copyright xiii Zastrzeżenia xiii Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów xiv Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa xv instalacja xv Zasilanie xvi Obsługa xviii Konserwacja i przeglądy xix Materiały eksploatacyjne xx Inne xxi Rozdział 1 Zanim rozpoczniesz korzystanie z drukarki Własności drukarki Nazwy i funkcje elementów Widok z przodu Widok z tyłu Wewnątrz drukarki Wskaźniki i klawisz Paper Podłączanie przewodu zasilającego Podłączanie przewodu zasilającego Podłączanie do komputera Włączanie i wyłączanie drukarki Włączanie drukarki Wyłączanie drukarki ii

6 Rozdział 2 Ładowanie i dostarczanie papieru Wymagania dotyczące papieru Papier nadający się do użytku Formaty papieru Typy papieru Skróty dla formatów papieru Obszar wydruku Papier, którego nie można używać Przechowywanie niezadrukowanego papieru Przechowywanie zadrukowanego papieru Źródło papieru Typy źródeł papieru Pojemność źródeł papieru Wyjście papieru Typy zasobników wyjściowych Pojemność zasobników wyjściowych Drukowanie na zwykłym papierze, grubym papierze, etykietach i foliach Ładowanie papieru Ładowanie papieru do zasobnika uniwersalnego Ładowanie papieru do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na kartach indeksu Ładowanie kart indeksu Ładowanie kart indeksu do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na kopertach Ładowanie kopert Ładowanie kopert do zasobnika uniwersalnego Ładowanie kopert do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Drukowanie na niestandardowych formatach papieru Ładowanie niestandardowych formatów papieru Ładowanie niestandardowych formatów papieru do zasobnika uniwersalnego Ładowanie niestandardowych formatów papieru do zasobnika podawania ręcznego Wybierane ustawień sterownika drukarki i drukowanie Rozdział 3 Konfiguracja środowiska drukowania Wstęp Po zainstalowaniu drukarki Przy każdym drukowaniu iii

7 Wymagania systemowe Instalacja oprogramowania CAPT Windows 98/Me Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Windows Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Windows XP/Server Instalacja z dysku CD Instalacja z wykorzystaniem technologii Plug and Play Po zakończeniu instalacji Drukowanie strony testowej Drukowanie z komputera sieciowego na drukarce udostępnionej Konfiguracja serwera wydruku Windows 98/Me Windows 2000/XP/Server Instalacja klienta Instalacja z dysku CD Instalacja przy użyciu [Kreator dodawania drukarki] Instalacja przy użyciu [Eksploratora Windows] Odinstalowywanie oprogramowania CAPT Rozdział 4 Drukowanie dokumentu Drukowanie z poziomu aplikacji Określanie preferencji drukowania Windows 98/Me Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji Otwieranie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki] Windows 2000/XP/Server Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z poziomu aplikacji Otwieranie okna dialogowego [Właściwości dokumentu] z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki] Otwieranie okna dialogowego [Właściwości drukarki] z folderu [Drukarki i faksy] lub [Drukarki] Anulowanie, wstrzymywanie i wznawianie drukowania Korzystanie z funkcji drukowania Zakładki w sterowniku drukarki Zakładka [Ustawienia strony] Zakładka [Wykończenie] Zakładka [Źródło papieru] iv

8 Zakładka [Jakość] Zakładka [Ogólne] Zakładka [Szczegóły] (tylko Windows 98/Me) Zakładka [Udostępnianie] Zakładka [Porty] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Zakładka [Zaawansowane] (tylko w systemach Windows 2000/ XP/Server 2003) Zakładka [Zarządzanie kolorami] (tylko w systemach Windows 2000/ XP/Server 2003) Zakładka [Zabezpieczenia] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Zakładka [Konfiguracja]/[Ustawienia urządzenia] Zakładka [Profil] (tylko w systemach Windows 2000/XP/ Server 2003) Podgląd Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu Skalowanie wydruków Automatyczne skalowanie dokumentu Ręczne skalowanie dokumentu Drukowanie plakatów Określanie niestandardowego formatu papieru Określanie metody wykończenia Określanie jakości wydruku Dostosowanie skali szarości Korzystanie z profili Dodawanie profilu Edytowanie/usuwanie profilu Edycja zadań drukowania Wyświetlanie ustawień drukarki/przywracanie ustawień domyślnych Wyświetlanie ustawień drukarki Przywracanie ustawień domyślnych Okno stanu drukarki Korzystanie z okna stanu drukarki Wyświetlanie okna stanu drukarki Menu Opcje Ustawianie preferencji [Czyszczenie] [Odśwież] [Usuń błąd] Wyświetlanie okna stanu drukarki w przypadku korzystania z serwera wydruku v

9 Rozdział 5 Rutynowa obsługa techniczna Wymiana kasety z tonerem Przed wymianą kasety z tonerem Wymiana kasety z tonerem Czyszczenie Środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z kasetą z tonerem Przechowywanie kaset z tonerem Czyszczenie obudowy drukarki Przenoszenie drukarki Przenoszenie drukarki Obchodzenie się z drukarką Środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z drukarką Środki ostrożności dotyczące przechowywania drukarki Rozdział 6 Rozwiązywanie problemów Mapa rozwiązywania problemów Zacięcia papieru Monit serwisowy Błąd zespołu utrwalającego Błąd skanera lub błąd obsługi Problemy z jakością wydruków Problemy z papierem Nic się nie drukuje Problemy z instalacją Jeżeli odinstalowanie nie powiodło się Odinstalowywanie sterownika klasy USB Problemy z instalacją lokalną Problemy z instalacją drukarki udostępnionej Inne problemy Rozdział 7 Dodatek Specyfikacja Specyfikacja sprzętowa Specyfikacja oprogramowania Wymiary drukarki Akcesoria dodatkowe Karta sieciowa Zapora systemu Windows Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z komputerami klienckimi vi

10 Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu zablokowania komunikacji z komputerami klienckimi Konfiguracja Zapory systemu Windows w celu odblokowania komunikacji z serwerem Indeks Znajdowanie numeru seryjnego vii

11 Wstęp Dziękujemy za zakup drukarki Canon LASER SHOT LBP2900. Aby w pełni zrozumieć funkcje tego urządzenia i tym samym móc używać go bardziej efektywnie, należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Po przeczytaniu należy umieścić go w bezpiecznym miejscu. Korzystanie z podręcznika Konwencje Poniższe symbole są używane w podręczniku do oznaczania procedur, ograniczeń, środków ostrożności i instrukcji, których należy przestrzegać ze względów bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIE PAMIĘTAJ WAŻNE UWAGA Oznacza ostrzeżenie; nieprzestrzeganie ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Bezpieczne użytkowanie urządzenia wymaga przestrzegania tych ostrzeżeń. Oznacza przestrogę; nieprzestrzeganie przestróg może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu. Bezpieczne użytkowanie urządzenia wymaga przestrzegania tych przestróg. Oznacza ważne kwestie i ograniczenia, których należy przestrzegać. Aby uniknąć problemów z użytkowaniem drukarki, należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami. Oznacza dodatkowe informacje związane z działaniem drukarki. Zaleca się przeczytanie tych informacji. Sposób zapisu nazw klawiszy i przycisków W niniejszym podręczniku stosowana jest następująca konwencja zapisu nazw klawiszy i przycisków. Klawisze panelu sterowania: <Ikona klawisza> + (Nazwa klawisza) Przykłady: (Klawisz Paper) Przycisk wyświetlany na ekranie komputera: [Nazwa przycisku] Przykłady: [OK] [Szczegóły] viii

12 Zrzuty ekranu Zrzuty ekranu wykorzystane w tym podręczniku mogą nieco różnić się od ekranów wyświetlanych na komputerze, zależnie od używanego systemu operacyjnego. Położenie przycisków, które należy nacisnąć w ramach procedury, jest oznaczone symbolem, tak jak na poniższym przykładzie. Jeśli w ramach procedury dostępnych jest kilka przycisków do wyboru, wszystkie te przyciski są zaznaczone. Wybierz odpowiedni przycisk. Kliknij przycisk [Installer]. Przycisk, który należy kliknąć w ramach procedury. Skróty W niniejszym podręczniku nazwy produktów i nazwy modeli są skracane wnastępujący sposób: system operacyjny Microsoft Windows 95: Windows 95 system operacyjny Microsoft Windows 98: Windows 98 system operacyjny Microsoft Windows Millennium Edition: Windows Me system operacyjny Microsoft Windows 2000: Windows 2000 system operacyjny Microsoft Windows XP: Windows XP system operacyjny Microsoft Windows Server TM 2003: Windows Server 2003 system operacyjny Microsoft Windows : Windows LASER SHOT LBP2900: LBP2900 ix

13 Uwagi prawne Dyrektywa EMC (model V) "Niniejsze wyposażenie zostało przetestowane w typowym układzie pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)." Aby urządzenie było zgodne z wymaganiami technicznymi dyrektywy EMC, niezbędne jest zastosowanie kabla ekranowanego. Produkt jest zgodny z zaleceniami dyrektywy EMC przy zasilaniu nominalnym wartości V, 50 HZ, chociaż zasilanie znamionowe produktu wynosi V, 50/60 Hz. Oznaczenie C na tabliczce znamionowej oznacza, że produkt jest uznany za zgodny z odpowiednimi wymaganiami przy zasilaniu nominalnym 240 V, 50 Hz, chociaż zasilanie znamionowe produktu wynosi V, 50/60 Hz. x

14 Bezpieczeństwo laserowe (model V) Promieniowanie laserowe może być niebezpieczne dla zdrowia. Z tego względu promieniowanie laserowe emitowane wewnątrz drukarki jest zabezpieczone ochronną obudową i pokrywą zewnętrzną. Podczas normalnego użytkowania produktu przez użytkownika drukarka nie emituje na zewnątrz żadnego promieniowania. Niniejsza drukarka została sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie z IEC :1993, EN :1994, a w Stanach Zjednoczonych jako urządzenie klasy 1, zgodnie z przepisami Code of Federal Regulations, Title 21. Niniejsza drukarka została sklasyfikowana zgodnie z IEC :1993, EN :1994 i uznana jako zgodna z następującymi klasami: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 PAMIĘTAJ Wykonywanie procedur innych od opisanych w niniejszym podręczniku może grozić narażeniem na działanie szkodliwego promieniowania. xi

15 Międzynarodowy program Energy Star Jako partner w programie ENERGY STAR firma Canon Inc. deklaruje, że niniejszy produkt spełnia normy wydajności energetycznej pokreślone w programie ENERGY STAR. Międzynarodowy program wyposażenia biurowego ENERGY STAR jest programem promującym oszczędność energii poprzez wykorzystanie komputerów i innego wyposażenia biurowego. Program wspiera prace rozwojowe i rozpowszechnianie produktów z wyposażonych w funkcje efektywnie zmniejszające zużycie energii. Jest to otwarty program dostępny dla właścicieli przedsiębiorstw, uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Program dotyczy wyposażenia biurowego: komputerów, monitorów, drukarek, faksów i kopiarek. Standardy i logo programu są jednakowe we wszystkich krajach uczestniczących w programie. Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) Znaki towarowe Ten symbol na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki) informuje o selektywnej zbiórce urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wymaganej przez dyrektywę 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Symbol obowiązuje tylko w ramach Unii Europejskiej. Canon, logo Canon, LASER SHOT oraz LBP są znakami towarowymi firmy Canon Inc. Adobe Acrobat jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. Microsoft i Windows są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe wymienione w niniejszym dokumencie nazwy produktów i firm mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli. xii

16 Copyright Copyright 2005 by Canon Inc. All rights reserved. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej postaci ani formie: elektronicznej lub mechanicznej; nie może być kserowana, nagrywana ani rozpowszechniana za pośrednictwem systemu przechowywania lub odzyskiwania informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Canon Inc. Zastrzeżenia Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. FIRMA CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRANYCH ANI DOMNIEMANYCH, W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO MATERIAŁU, ZWYJĄTKIEM UMIESZCZONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, WŁĄCZAJĄC W TO RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB ZABEZPIECZAJĄCE PRZED NARUSZENIEM PRAW PATENTOWYCH. FIRMA CANON INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE USZKODZENIA WSZELKIEGO RODZAJU ANI UTRATĘ ZYSKÓW LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. xiii

17 Prawne ograniczenia korzystania z produktu i wykorzystania obrazów Korzystanie z produktu do celów skanowania, drukowania lub powielania w innej postaci pewnych dokumentów i użycie takich obrazów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób może być prawnie zabronione i może spowodować pociągnięcie właściciela produktu do odpowiedzialności karnej i/lub cywilnej. Poniżej zamieszczono skróconą listę takich dokumentów. Listę należy traktować jedynie jako wskazówkę. W przypadku braku pewności co do legalności skanowania, drukowania lub powielania w inny sposób danego dokumentu i/lub korzystania z owych dokumentów w postaci zeskanowanej, wydrukowanej lub powielonej w inny sposób należy z wyprzedzeniem zasięgnąć porady prawnej. Banknoty Przekazy pieniężne Potwierdzenia wpłaty Znaczki pocztowe (stemplowane lub nie stemplowane) Identyfikatory lub insygnia Dokumenty obowiązkowej służby wojskowej lub poboru Czeki lub przekazy wystawione przez agendy rządowe Dokumenty rejestracyjne pojazdów i certyfikaty nadania tytułów Czeki podróżne Kartki żywnościowe Paszporty Dokumenty imigracyjne Znaczki skarbowe (stemplowane lub nie stemplowane) Zobowiązania lub inne potwierdzenia zadłużenia Świadectwa udziałowe Dzieła chronione prawem autorskim/ dzieła sztuki bez zezwolenia właściciela praw autorskich xiv

18 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed użyciem drukarki należy dokładnie przeczytać tę sekcję (Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa) i upewnić się, że produkt jest użytkowany właściwie. Celem ograniczeń i ostrzeżeń zawartych w tej sekcji jest zapobieganie obrażeniom użytkownika i innych osób oraz uszkodzeniom urządzeń. Należy przestrzegać wymienionych ograniczeń i ostrzeżeń. Nie należy wykonywać czynności, które nie zostały opisane w niniejszym podręczniku. instalacja OSTRZEŻENIE Nie należy instalować drukarki w miejscach, w pobliżu których znajduje się alkohol, rozcieńczalniki czy inne łatwopalne substancje. Kontakt substancji łatwopalnej z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Nie należy umieszczać na drukarce żadnego z wymienionych rodzajów przedmiotów. Kontakt wymienionych przedmiotów z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Jeśli jakiś przedmiot dostanie się do wnętrza drukarki, natychmiast wyłącz drukarkę ikomputer a i rozłącz kabel USB, jeśli jest podłączony b. Następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania c i skontaktuj się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. - Naszyjniki i inne metalowe przedmioty -Filiżanki, wazony, doniczki i inne pojemniki napełnione wodą lub płynami b c a a xv

19 PAMIĘTAJ Nie należy instalować drukarki na niestabilnej platformie, nierównej powierzchni ani w żadnym innym niestabilnym miejscu, a także w miejscu narażonym na działanie drgań. W razie upadku drukarki lub przewrócenia się platformy osoba obsługująca drukarkę może ulec obrażeniom. Nie należy instalować drukarki w miejscu, w którym ściana lub inny obiekt będzie blokować szczeliny wentylacyjne drukarki. Nie należy instalować drukarki na łóżku, kanapie, grubym dywanie itd. Zablokowanie szczelin wentylujących spowoduje przegrzanie wewnętrznych elementów drukarki, a w konsekwencji pożar. Nie należy instalować drukarki w żadnym z wymienionych poniżej miejsc. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. - Pomieszczenie nie może być wilgotne ani zapylone. - Miejsce instalacji nie może być narażone na działanie dymu i pary, na przykład w pobliżu kuchenki lub nawilżacza. - Drukarki nie należy instalować w miejscu narażonym na działanie deszczu lub śniegu. - Drukarki nie należy instalować w pobliżu kurków lub wody. - Drukarki nie należy instalować w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie światła słonecznego. - Drukarki nie należy instalować w miejscu poddawanym działaniu wysokich temperatur. - Drukarki nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia. Podczas instalowania drukarki należy pracować powoli i ostrożnie, aby uniknąć przytrzaśnięcia rąk między drukarką a podłogą lub między drukarką a innym przedmiotem. Nagłe i nieostrożne postawienie drukarki może spowodować przygniecenie dłoni. Podczas podłączania kabla USB należy przestrzegać zaleceń umieszczonych wpodręczniku. Nieprawidłowe podłączenie kabli może spowodować uszkodzenie drukarki lub porażenie prądem. Podczas przenoszenia drukarki należy ją odpowiednio trzymać zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w podręczniku. Upuszczenie drukarki może spowodować obrażenia ciała. (Zob. "Przenoszenie drukarki" na str ) Zasilanie OSTRZEŻENIE Nie należy powodować rys, złamań ani modyfikować przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać na przewodzie ciężkich przedmiotów, ciągnąć za przewód ani nadmiernie go wyginać. Prąd elektryczny może płynąć przez uszkodzone części przewodu, powodując pożar lub porażenie prądem. Nie należy umieszczać przewodu w pobliżu urządzeń grzewczych. Może to spowodować stopienie izolacji przewodu, a w efekcie pożar lub porażenie prądem. Nie należy podłączać ani odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem. xvi

20 Nie należy podłączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazda sieciowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Nie należy zwijać ani zawiązywać przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Należy sprawdzić, czy wtyczka jest całkowicie włożona do gniazda sieciowego. Jeśli wtyczka nie jest całkowicie włożona, może to wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Nie należy używać kabli elektrycznych innych niż dostarczony przewód. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Z zasady nie należy podłączać drukarki do zasilania za pomocą przewodu przedłużającego ani podłączać zbyt wielu urządzeń do jednego gniazda sieciowego. Jeśli jednak nie ma innej możliwości podłączenia drukarki niż za pomocą przewodu przedłużającego lub podłączenia wielu urządzeń do jednego gniazda sieciowego, użytkownik powinien przedsięwziąć następujące kroki. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować pożar lub porażenie prądem. - Nie należy podłączać przedłużacza do kolejnego przedłużacza. -Należy sprawdzić, czy napięcie wtyczki odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki) przed podłączeniem drukarki. -Należy użyć przewodu przedłużającego zdolnego do przewodzenia prądu onatężeniu większym niż wartość wskazana na tabliczce znamionowej (umieszczonej na tylnej części drukarki). -Przed użyciem przedłużacza należy go rozprostować i całkowicie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego drukarki do gniazda przedłużacza, aby zapewnić stabilne połączenie między oba przewodami. -Należy okresowo sprawdzać, czy przedłużacz nie przegrzewa się. PAMIĘTAJ Nie należy korzystać ze źródła zasilania o napięciu innym niż wskazane. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. Podczas odłączania przewodu zasilającego należy trzymać przewód za wtyczkę. Pociągnięcie za przewód może spowodować odsłonięcie drutów rdzenia przewodu lub otwarcie obwodu, prąd elektryczny wypływający z uszkodzonej części może spowodować pożar lub porażenie prądem. Wyciągając wtyczkę z gniazda sieciowego, upewnij się, że wokół wtyczki nie znajdują się żadne obiekty. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego w razie nagłego wypadku lub awarii. xvii

21 Obsługa OSTRZEŻENIE Produktu nie należy demontować ani modyfikować. Ten produkt zawiera elementy wewnętrzne pod wysokim napięciem i o wysokiej temperaturze, które mogą na skutek nieumiejętnej obsługi spowodować pożar lub porażenie prądem. Elementy elektryczne mogą na skutek nieodpowiedniej obsługi stwarzać niespodziewane zagrożenia. Należy się upewnić, czy przewód zasilający, kable iwewnętrzne przekładnie oraz elementy elektryczne znajdują się poza zasięgiem dzieci. Jeśli produkt emituje dziwne dźwięki, dym, nadmierne ciepło lub niezwykłe zapachy, należy natychmiast go wyłączyć i odłączyć kabel USB, jeśli jest podłączony. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. Dalsze korzystanie z uszkodzonej drukarki może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem. W pobliżu produktu nie należy używać łatwopalnych rozpylanych substancji. Kontakt gazu z rozpylacza z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. W przypadku przenoszenia drukarki należy zawsze wyłączyć drukarkę, odłączyć przewód zasilający i kabel interfejsu. Przenoszenie drukarki bez odłączenia kabli może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego i kabla interfejsu, a w efekcie pożar lub porażenie prądem. Nie należy do środka drukarki upuszczać spinaczy, zszywek ani innych metalowych przedmiotów. Nie należy do środka drukarki wlewać wody, płynów ani substancji łatwopalnych (alkoholu, benzenu, rozpuszczalników itd.). Kontakt wymienionych przedmiotów z jednostką elektryczną wewnątrz drukarki może spowodować jej zapalenie się lub porażenie prądem. Jeśli jakiś przedmiot dostanie się do wnętrza drukarki, natychmiast wyłącz drukarkę i komputer a i rozłącz kabel USB, jeśli jest podłączony b. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i skontaktować się z punktem, w którym została zakupiona drukarka. Jeśli przewód zasilający drukarki jest podłączony do gniazda sieciowego, należy podczas podłączania i odłączania kabla USB uważać, aby nie dotknąć metalowych części złącza. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem. PAMIĘTAJ Nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów na drukarce. W razie przewrócenia się lub upadku ciężki przedmiot może spowodować obrażenia ciała. Jeśli drukarka nie będzie używana przed dłuższy okres czasu, na przykład przez noc, należy ją wyłączyć ze względów bezpieczeństwa. Jeśli drukarka nie będzie używana przez jeszcze dłuższy okres czasu, na przykład weekend, należy ją wyłączyć iodłączyć przewód zasilający ze względów bezpieczeństwa. Światło lasera może być szkodliwe dla człowieka. Jednostka skanowania laserowego w tym produkcie jest osłonięta pokrywą i praktycznie nie stwarza ryzyka przypadkowej ekspozycji na promieniowanie laserowe podczas normalnej obsługi produktu. Należy przestrzegać następujących zaleceń: xviii

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4821-00 PL NPD4821-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

ScanFront 300/300P/330

ScanFront 300/300P/330 ScanFront 300/300P/330 INSTRUKCJA Przed użyciem skanera należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika D R U K A R K A L A S E R O WA P H A S E R 5 4 0 0 Przewodnik użytkownika Drukarka laserowa Xerox Phaser 5400 Przewodnik użytkownika 721P57800 Wrzesień 2001 Copyright 2001, Xerox Corporation. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2013 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Obsługa i konserwacja

Instalacja Obsługa i konserwacja Instalacja Obsługa i konserwacja Znaki towarowe 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcja dowolnej części tego dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona. Wszystkie znaki towarowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL

Przewodnik użytkownika NPD4935-02 PL NPD4935-02 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6605 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886

Skanery. ScanMate. i1150/i1180. Podręcznik użytkownika. A-61816_pl 5K2886 Skanery ScanMate i1150/i1180 Podręcznik użytkownika A-61816_pl 5K2886 Licencje innych firm This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo