Kodeks postępowania w biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way

2 Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia ludzi na całym świecie dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w szerokim zakresie technologii wodnej. Być najlepszymi w oczach naszych współpracowników, klientów i akcjonariuszy. Nasza wizja (aspiracje naszej firmy na przyszłość) Być globalnym liderem w dostarczaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów, systemów i rozwiązań w zakresie przesyłu, oszczędzania i bezpiecznego korzystania z wody, skupiając się na klientach, innowacjach oraz ciągłym doskonaleniu. Nasze wartości (normy naszej firmy) 1. Rzetelność Zawsze robić to, co właściwe; 3. Ciągłe doskonalenie Stale skupiać się na potrzebach traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani. klienta; doskonalić się każdego dnia. 2. Odpowiedzialność Działać z poczuciem odpowiedzialności; 4. Stałe kształcenie Ciągle się rozwijać; przejmować inicjatywę; dobrze wykonywać obowiązki. szukać możliwości wzrostu. Nasza strategia Firma opracowała trzyczęściową strategię, której celem jest osiągnięcie kluczowych celów finansowych: 1. Wzrost zwiększanie sprzedaży 2. Doskonałość operacyjna zwiększanie zysków 3. Jeden Watts Water działanie jako jednolita organizacja Kluczowe kompetencje współpracowników Jesteśmy zaangażowani w przyciąganie, rozwój i promowanie utalentowanych osób, które pomagają nam w tworzeniu wartości dla naszych klientów i akcjonariuszy dzięki swoim zdolnościom i chęci, aby: 1. Nawiązywać współpracę między grupami roboczymi 2. Dbać o efektywną komunikację 3. Zapoczątkować pozytywne zmiany 4. Dążyć do osiągania wyników 5. Dostarczać wysokiej jakości wyniki pracy 6. Zapewniać wiedzę techniczną Obowiązki współpracowników Znać normy, które dotyczą własnej pracy i naszej firmy. Przestrzegać tych norm zawsze. Robić to, co właściwe i pytać zawsze, gdy nie ma się pewności, co należy zrobić. Pytać, dopóki nie uzyska się odpowiedzi! i

3 Szanowni Pracownicy: Firma Watts Water Technologies zobowiązuje się realizować naszą wizję i działać zgodnie z naszymi wartościami. Prowadzimy działalność w wielu rejonach świata, w różnych klimatach przedsiębiorczości i kulturach. Dążąc do przezwyciężenia nieodłącznych różnic dotyczących kultury i klimatu prowadzenia działalności biznesowej oraz różnic między ludźmi, polegamy na naszej misji, wizji i wartościach, pracując każdego dnia w różnych środowiskach pracy, w każdym naszym zakładzie na świecie. Nasza misja, wizja i wartości reprezentują nasz wspólny język, który nas jednoczy, koncentruje nasze wysiłki i jest motorem nieustannego dążenia do osiągania coraz lepszych wyników dla naszych klientów, właścicieli udziałów, interesariuszy i siebie samych. Firma Watts Water jest znana ze stosowania zasad efektywności z zachowaniem pryncypiów i z poczucia odpowiedzialności społecznej. Taka renoma firmy wynika z realizacji naszych wartości w codziennej pracy, w tysiącach interakcji pomiędzy działającymi w naszym imieniu pracownikami a klientami, akcjonariuszami, dostawcami, interesariuszami, a także między sobą nawzajem. Wykazując nasze wartości we wszystkim, co robicie, chronicie i budujecie nie tylko naszą wspólną renomę, ale również i własną. Przekazujemy Wam ten Kodeks postępowania w biznesie, aby przedstawić w skrócie nasze zobowiązanie do działania z uwzględnieniem efektywności z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way oraz aby pomóc pracownikom w poznaniu i spełnianiu tych norm. Od pracowników firmy Watts Water oczekujemy znajomości i przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie. Odsyłacze do programu Watts Way (wskazane symbolem kropli wody S) wraz z czerwonymi flagami i przykładami sytuacyjnymi pomogą Wam poruszać się po ciągle zmieniającym się krajobrazie światowego biznesu. Każdy z Was ma ogromny wpływ na renomę naszej firmy oraz na wytwarzaną przez nas wartość poprzez sposób, w jaki prowadzicie działania w naszym imieniu. Zalecamy Wam poważne potraktowanie tego obowiązku, poznanie naszych norm i stosowanie ich w codziennej pracy. Z poważaniem David J. Coghlan Dyrektor Generalny i Prezes Dean P. Freeman Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Finansowy Kenneth R. Lepage Główny Radca Prawny i Wiceprezes Wykonawczy ds. Administracyjnych ii

4 SPIS TREŚCI Pierwsze kroki Zobowiązanie kierownictwa... 1 Kompendium działania na sposób Watts - Watts Way... 1 Sposób Watts -Watts Way... 2 Zarządzanie innymi na sposób Watts - Watts Way... 2 Akceptacje i odstępstwa... 3 Naruszenia i ich konsekwencje... 3 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów Zaufać intuicji... 5 Kiedy należy poprosić o pomoc... 5 Gdzie należy prosić o pomoc... 5 Gorąca linia Watts Water... 6 Zakaz odwetu... 7 Nasi pracownicy Nasze zobowiązanie... 8 Równe szanse... 8 Wzajemny szacunek i poszanowanie godności... 8 Uczciwe postępowanie względem pracowników... 9 Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników...10 Ochrona i poufność danych pracowników...11 Nasi klienci, dostawcy i nasz rynek Nasze zobowiązanie...12 Ochrona klientów, jakość i bezpieczeństwo produktów...12 Polityka antymonopolowa i uczciwa konkurencja...12 Etyczne praktyki w sprzedaży i marketingu...14 Prezenty i rozrywka...15 Praca z dostawcami...17 Ograniczenia w handlu międzynarodowym...18 Nasi akcjonariusze Nasze zobowiązanie...20 Konflikty interesów...20 Wykorzystywanie informacji poufnych...21 Dokładna sprawozdawczość finansowa...22 Ochrona aktywów...23 Zarządzanie aktami...24 Nasze społeczności i społeczeństwo Nasze zobowiązanie...26 Zarządzanie środowiskiem...26 Przeciwdziałanie korupcji...27 Zaangażowanie w życie społeczności i działalność polityczną...28 Dokładna komunikacja i ujawnianie informacji...28 iii

5

6 PIERWSZE KROKI ZOBOWIĄZANIE KIEROWNICTWA Firma Watts Water zobowiązała się do prowadzenia działalności zgodnie z literą i duchem prawa, wysokimi normami etycznej działalności biznesowej i zgodnie z naszymi wartościami. Tutaj właśnie wkracza Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way. Niniejszy kodeks to coś więcej niż tylko opis naszych przepisów. Jest to zbiór globalnego zestawu norm dotyczących sposobu naszego działania. Kodeks jest wspierany przez nasz zarząd i członków wyższego kierownictwa i służy wszystkim pracownikom za przewodnik w wielu aspektach współpracy i współdziałania, mających miejsce w ich codziennej pracy. KOMPENDIUM DZIAŁANIA NA SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Kodeks jest obowiązującym na całym świecie zasobem mającym pomóc każdemu z nas: zrozumieć i stosować najważniejsze normy postępowania, które dotyczą naszej pracy; wiedzieć, kiedy należy poprosić o pomoc; wiedzieć, dokąd możemy udać się po pomoc, jeśli kiedykolwiek nie będziemy pewni co do prawidłowego trybu postępowania. Kodeks ten również wskazuje ważne przepisy i zasady, które dotyczą każdego, kto pracuje dla firmy Watts Water, niezależnie od tytułu służbowego, pozycji, rodzaju zatrudnienia lub lokalizacji. Jako firma działająca na całym świecie szanujemy przepisy każdego kraju, w którym prowadzimy działalność. Każdy, kto jest przedstawicielem firmy ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania norm postępowania, zawartych w niniejszym kodeksie, które dotyczą jego pracy oraz jest odpowiedzialny za prezentowanie naszych wartości uczciwości, szacunku i ciągłego doskonalenia podczas współdziałania z innymi w naszym imieniu. Niniejszy Kodeks należy czytać w połączeniu z naszymi konkretnymi przepisami i procedurami, z których wiele przewyższa minimalne wymogi prawne w miejscach, w których prowadzimy działalność. Pracownicy mają obowiązek poszukiwania rady, gdy jest to konieczne, zgłaszania spraw budzących niepokój oraz informowania kierownictwa o potencjalnych naruszeniach naszego kodeksu, abyśmy mogli doskonalić sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność. Każdy, kto uważa, że którykolwiek z zapisów kodeksu można by zinterpretować jako różniący się od właściwego prawa, regulacji, lub innego przepisu firmy, proszony jest o skonsultowanie się z właściwym działem firmy, takim jak radca prawny grupy lub dział kadr (HR). W przypadku wątpliwości należy zastosować surowszą normę lub poprosić o pomoc. 1

7 PIERWSZE KROKI S SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Pracownicy wykonają swoje zadanie, jeśli: Są poinformowani. Rozumieją i przestrzegają przepisów oraz norm mających zastosowanie w ich pracy, uczestniczą w sesjach szkoleniowych z tematyki postępowania w biznesie, poświęcają czas na czytanie i poznawanie aktualizacji naszych norm i wraz z innymi współpracownikami dbają o to, aby wszyscy znali najnowsze wymogi. Poszukują wskazówek. Pracownicy nie muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale powinni zwracać się o pomoc i konsultować się z innymi, gdy właściwy tok postępowania nie jest jasny. Nie ustępują. Nigdy nie wolno naruszać naszych norm (ani odstępować od własnych zasad uczciwości), aby osiągnąć cele biznesowe. Gdy nadarza się okazja pójścia na skróty, należy wiedzieć, że od pracownika oczekuje się podjęcia właściwej decyzji i kierownictwo całkowicie go w tym popiera. Ujawniają problemy. Wasz głos się liczy. Pracownicy powinni mówić - i zachęcamy ich do tego - o rzeczach, które wydają się im niewłaściwe, nawet jeśli tylko podejrzewają potencjalne naruszenie lub problem. Nie wolno zakładać, że jeśli wszyscy tak robią, to jest to w porządku, że kierownictwo wyższego szczebla już o tym wie lub że ktoś inny zajmie się tym. Oprócz zgłaszania spraw budzących niepokój, zachęcamy również pracowników do przedstawiania pomysłów, które pomogą nam lepiej zarządzać i doskonalić naszą odpowiedzialność społeczną. Pracownicy zostaną poproszeni o poświadczenie swojego zobowiązania do przestrzegania norm postępowania, zawartych w niniejszym kodeksie. Z wyłączeniem krajów, w których przepisy tego zabraniają. S ZARZĄDZANIE INNYMI NA SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Pracownicy, którzy zarządzają lub nadzorują innych pracowników, mają szczególną pozycję osób obdarzonych zaufaniem. Aby zachować to zaufanie, zawsze należy: Być pozytywnym wzorem do naśladowania. Prezentować, czym jest uczciwe działanie w codziennie podejmowanych decyzjach i czynach. Być odpowiedzialnym za postępowanie własne i swojego zespołu oraz być przygotowanym do ponoszenia za nie odpowiedzialności służbowej. Podnosić świadomość i zrozumienie. Wykorzystywać znajomość naszej firmy, aby pomagać najbliższym pracownikom w identyfikowaniu i usuwaniu zagrożeń, które mogą pojawiać się w pracy. Wyznaczać odpowiednie cele. Wyznaczać jasne, mierzalne i ambitne cele - ale tylko wtedy, gdy można je osiągnąć bez narażania naszych wartości i norm. Reagować. Odpowiednio reagować na każde zgłoszenie sprawy budzącej niepokój związanej z działaniem biznesowym. Monitorować postępowanie podległych pracowników i jeśli nie jest ono zgodne z naszymi normami, podejmować działania w sposób sprawiedliwy, właściwy i spójny. 2

8 PIERWSZE KROKI AKCEPTACJE I ODSTĘPSTWA Większość przepisów i norm zawartych w niniejszym kodeksie musi być ściśle przestrzegana. W rzadkich przypadkach dopuszczalne są wyjątki, ale takie odstępstwa od litery Kodeksu mogą być udzielone wyłącznie przez Komitet Wykonawczy Odpowiedzialności Społecznej Grupy (Executive Corporate Responsibility Steering Committee). Niektóre procedury lub działania biznesowe wymagają wcześniejszego zgłoszenia, zezwolenia lub zatwierdzenia. Inne operacje biznesowe są bardzo złożone lub mają bardzo szczególne wymogi dotyczące sprawozdawczości i rachunkowości, jak na przykład prowadzenie transakcji lub inna współpraca z instytucjami państwowymi. W takich przypadkach powinny być dopełnione obowiązki dotyczące stosownej sprawozdawczości i akceptacji. Odstąpienie od zasad niniejszego kodeksu w przypadku kadry kierowniczej lub członków zarządu może być udzielone wyłącznie przez zarząd i musi być niezwłocznie ujawnione. NARUSZENIA I ICH KONSEKWENCJE Poniżej podano przykłady działań, które na mocy kodeksu mogą grozić podjęciem kroków dyscyplinarnych w stosunku do menadżerów i pracowników: naruszanie przepisów lub norm Firmy; kierowanie naruszaniem lub zachęcanie innych do naruszania przepisów bądź norm Firmy; niezgłaszanie wiadomych lub podejrzewanych przypadków naruszeń przepisów bądź norm Firmy; zaniechanie monitorowania działań podwładnych, agentów lub dystrybutorów, nad którymi sprawowany jest nadzór; brak współpracy lub składanie fałszywych zeznań podczas dochodzenia; stosowanie odwetu wobec innych za podnoszenie lub zgłoszenie sprawy budzącej niepokój w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi; w sposób zamierzony lub świadomy zgłaszanie fałszywych zarzutów lub nieprawdziwych spraw budzących niepokój; każde postępowanie pozostające w niezgodzie z otoczeniem biznesowym charakteryzującym się wysoką uczciwością i zobowiązaniem do przestrzegania przepisów. 3

9 PIERWSZE KROKI NARUSZENIA I ICH KONSEKWENCJE Każdy pracownik naruszający kodeks lub jego fundamentalne zasady może zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z możliwością rozwiązania stosunku pracy. Określony rodzaj zastosowanych działań dyscyplinarnych będzie ustalany indywidualnie w zależności od konkretnych okoliczności i powagi danego przypadku oraz będzie zgodny z lokalnymi przepisami i wszelkimi obowiązującymi układami zbiorowymi pracy. Ponadto, w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z prawem, firma może skierować sprawę do organów ścigania. Naruszenie przepisów może wywołać podjęcie czynności prawnych przeciwko pracownikom, ich współpracownikom lub firmie, co może spowodować: cofnięcie licencji i certyfikatów; surowe kary pieniężne wynikające z przepisów kodeksu karnego i cywilnego; kary więzienia; zaprzestanie działalności. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ praca każdego pracownika, jego współpracowników, pozycja pracownika w społeczności i renoma firmy są zagrożone. Dlatego ten kodeks i zrozumienie wynikających z niego obowiązków są takie ważne. STOP 4

10 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów ZAUFAĆ INTUICJI Pracownik najlepiej może odróżnić postępowanie dobre od niewłaściwego. Przed podjęciem decyzji lub wykonaniem polecenia, należy rozważyć ich wpływ na nasze wartości i na firmę, zadając sobie pytanie: a Czy to narusza prawo lub regulamin firmy? a Czy to w sposób niesprawiedliwy negatywnie wpływa na innych? a Czy moja ocena jest wolna od konfliktów interesów, czy też będę musiał komuś odwzajemnić się przysługą? a Czy czułbym się komfortowo tłumacząc swoją decyzję publicznie lub w rodzinie? a I w końcu - czy jest to właściwe postępowanie? KIEDY NALEŻY POPROSIĆ O POMOC Pracownicy powinni szukać rady lub zwracać się o pomoc, gdy właściwy tok postępowania nie jest jasny. Na przykład, gdy: pracownik nie jest pewien, czy przepisy Firmy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji; odpowiednie przepisy lub wymogi są skomplikowane i trudne w interpretacji; pracownik ma małe doświadczenie w postępowaniu w przedmiotowej sprawie; pracownik ma przeczucie, że nie podejmuje właściwej decyzji! GDZIE NALEŻY PROSIĆ O POMOC Pracownicy powinni - i zachęcamy ich do tego - poruszać sprawy budzące niepokój kontaktując się najpierw z zasobami wewnętrznymi w zakresie zgodnym z, obowiązującym prawem, abyśmy mogli stale doskonalić nasze systemy i środowisko pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik wie lub podejrzewa, że jedna z następujących stron jest lub ma zamiar zaangażować się w działalność nielegalną lub nieetyczną : pracownicy lub menadżerowie; agenci lub strony trzecie działające w imieniu Firmy; dystrybutorzy, klienci lub użytkownicy końcowi; dostawcy lub podwykonawcy; partnerzy w spółkach joint-venture. Dostępnych jest wiele wewnętrznych kanałów komunikacji, które zapewniają właściwe rozpatrywanie zgłaszanych przez pracowników pytań lub spraw budzących niepokój. Mogąc wybrać najdogodniejszy dla siebie kanał należy pamiętać, że zazwyczaj najlepiej jest rozpocząć od bezpośredniego przełożonego lub menadżera. Pracownicy mogą również zgłaszać problemy lub sprawy budzące niepokój zgodnie z hierarchią służbową (tzn. przełożonemu swojego przełożonego i wyżej) bądź do specjalnej 5

11 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów komórki albo merytorycznego specjalisty w firmie, na przykład do działu kadr lub działu prawnego. GORĄCA LINIA WATTS WATER Pracownik pragnący zgłosić sprawy budzące niepokój z zachowaniem rygorów poufności może również zadzwonić na gorącą linię Watts Water pod numer lub skorzystać z witryny internetowej gorącej linii - Lokalne numery telefonów gorącej linii w każdym kraju, w którym Watts Water prowadzi działalność podano w witrynie gorącej linii. Ten kanał komunikacji jest zawsze dostępny i jest szczególnie przydatny, jeśli pracownik czuje się niewygodnie korzystając z innego kanału komunikacji lub gdy inne kanały okazały się nieskuteczne w rozwiązywaniu problemu. Zarówno pracownicy firmy jak i strony trzecie, z którymi współpracujemy (np. dystrybutorzy lub dostawcy) mogą korzystać z gorącej linii przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Gorąca linia zapewnia specjalną pomoc, świadczoną przez wyspecjalizowany personel, przeszkolony w przyjmowaniu zgłoszeń w sprawach potencjalnego naruszenia kodeksu. Gorąca linia Watts Water

12 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów Firma zachęca do podawania swoich danych osobowych podczas korzystania z gorącej linii, aby można było kompleksowo zapoznać się ze sprawami budzącymi niepokój. Podanie przez pracownika swojego nazwiska umożliwia nam także kontakt z nim, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje i pomaga nam kontrolować sytuację, aby zapewnić brak działań odwetowych za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie. Firma dołoży starań, aby zachować poufność tożsamości zgłaszającego, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których ujawnienie jego tożsamości będzie wymagane przez prawo lub niezbędne do pełnego zbadania i rozwiązania problemu. Podczas kontaktowania się z gorącą linią pracownicy mogą również zachować anonimowość (z wyjątkiem p zgłoszeń problemów mających miejsce w krajach Unii Europejskiej). W przypadku decyzji o zachowaniu anonimowości, ważne jest podanie szczegółowych informacji i regularne sprawdzanie statusu aktualizacji lub próśb o informacje uzupełniające od zespołu wyznaczonego do zbadania danej sprawy. Zgłoszone przez gorącą linię problemy są przez nas traktowane poważnie i zajmujemy się nimi. Możemy nie być w stanie podać pracownikowi szczegółowych wyników dochodzenia lub przedstawić podjęte działania, jednak gdy będzie to tylko możliwe dołożymy starań aby poinformować go o stanie sprawy, i że jego zgłoszenie spotkało się z odpowiednim działaniem z naszej strony. Unia Europejska: Należy pamiętać, że na mocy określonych europejskich przepisów dotyczących ochrony prywatności, mogą istnieć specjalne kategorie zarzutów, których nie można zgłaszać na gorącą linię firmy, i które powinny być zgłaszane lokalnie. Dodatkowe ograniczenia dotyczące zachowania anonimowości stosuje się do spraw budzących niepokój, które pojawiają się w określonych krajach Unii Europejskiej lub do spraw, które nie dotyczą kwestii finansowych, rachunkowości lub audytu. W takich przypadkach personel na gorącej linii skieruje pracownika w odpowiednie miejsce, gdzie będzie on mógł uzyskać pomoc. ZAKAZ ODWETU Firma Watts Water zakazuje stosowania odwetu wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają sprawy budzące niepokój lub uczestniczą w dochodzeniu, nawet jeśli zarzut ostatecznie nie zostanie potwierdzony. Każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego lub rodzaju zatrudnienia, kto zostanie uznany winnym angażowania się w działania odwetowe przeciwko osobie, która w dobrej wierze zgłosiła sprawę budzącą niepokój w związku z wykonywanymi obowiązkami, będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Pracownik, który uważa, że zastosowano wobec niego działania odwetowe powinien skontaktować się z gorącą linią w celu uzyskania pomocy. Powinien on jednak pamiętać, że nasza polityka przeciwdziałania odwetowi nie wyklucza zastosowania środków dyscyplinarnych wobec niego, jeśli on również angażował się w niewłaściwe postępowanie. 7

13 NASI PRACOWNICY NASZE ZOBOWIĄZANIE Istotą naszego sukcesu jest zatrudnianie szerokiego spektrum utalentowanych osób, które podzielają naszą wizję i nasze wartości. Zobowiązujemy się do okazywania szacunku i poszanowania godności naszych współpracowników i do zapewnienia miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, nękania, przemocy, niedozwolonej działalności i niebezpiecznych warunków pracy. RÓWNE SZANSE Będąc pracodawcą przestrzegającym zasad równych szans w zatrudnieniu, rekrutujemy, zatrudniamy, wynagradzamy, szkolimy, awansujemy i zwalniamy pracowników zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i rozporządzeniami, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność, status weterana lub inny status osób chronionych. S Sposób Watts - Watts Way: S podejmować decyzje związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie ich umiejętności i zalet, a nie cech osobowych, które nie są związane z pracą; S S zapewniać należyte usprawnienia dla osób niepełnosprawnych lub takich, które przestrzegają określonych zasad religijnych; cenić różnorodność i integrować ludzi pochodzących z różnych środowisk; Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: oceniania osób na podstawie czynników niezwiązanych z ich umiejętnościami lub wykonywanymi zadaniami; dyskryminowania osób przy podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, szkolenia, awansowania lub rozwiązywania stosunku pracy; odmowy pracy bądź współpracy z określonymi osobami ze względu na ich rasę, religię, płeć lub inne cechy chronione przez prawo. WZAJEMNY SZACUNEK I POSZANOWANIE GODNOŚCI Wzajemny szacunek i poszanowanie godności powinny stanowić podstawy interakcji pomiędzy współpracownikami i należy wystrzegać się wszelkich zachowań, które naruszają zaufanie, jakość środowiska pracy lub integralność procesu podejmowania decyzji. Firma zakazuje zachowań, które powodują lub przyczyniają się do powstawania w miejscu pracy atmosfery zastraszania, wrogości bądź obrażania. 8

14 NASI PRACOWNICY WZAJEMNY SZACUNEK I POSZANOWANIE GODNOŚCI S Sposób Watts - Watts Way: S traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani; S S rozwiązywać spory lub konflikty w sposób uprzejmy i konstruktywny; S podtrzymywać profesjonalną atmosferę pracy. uznawać i szanować osoby, których punkt widzenia może być inny niż nasz; Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: niepożądanych, nieodpowiednich lub pozbawionych szacunku propozycji seksualnych bądź molestowania; niesmacznych żartów, obraźliwych uwag, uwłaczających i lub nieprzyzwoitej grafiki bądź zdjęć; zastraszania, gróźb, upokarzania, poniżania innych, słownego lub fizycznego znieważania. Pytanie: W naszym zespole jest osoba niedosłysząca. Jest to świetny pracownik. Potrafi mówić, ale jego głos brzmi zupełnie inaczej niż innych. Niektórzy żartują z niego, za jego plecami. Uważam to za żenujące i szkodliwe dla pracy zespołowej. Co powinienem zrobić? Odpowiedź: Opisane postępowanie jest niedopuszczalne. Masz kilka możliwości. Można porozmawiać z tymi osobami - często presja kolegów z pracy może skutecznie rozwiązać te problemy. Można zgłosić sprawę do działu kadr, gdzie pracownicy są przygotowani do radzenia sobie z takimi problemami. I zawsze można skorzystać z gorącej linii firmy Watts Water. UCZCIWE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW Uczciwe postępowanie względem pracowników przynosi Firmie coś więcej niż tylko spełnianie obowiązujących przepisów prawa pracy. Wyróżnia ono też naszą zdolność do przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników wśród naszego personelu. Zobowiązaliśmy się przestrzegać wszystkich praw dotyczących wolności zrzeszania się, układów zbiorowych, imigracji, płac, czasu pracy, świadczeń, jak również zobowiązała się przestrzegać przepisów zakazujących pracy przymusowej i zatrudniania dzieci. S Sposób Watts - Watts Way: S sprawdzać kwalifikacje do zatrudnienia pracowników; S właściwie wynagradzać pracowników za normalne godziny pracy i za nadgodziny, zgodnie z lokalnym prawem; S przestrzegać przepisów dotyczących tygodnia pracy, czasu odpoczynku, urlopów i świadczeń, zgodnie z lokalnym prawem. 9

15 NASI PRACOWNICY UCZCIWE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW Ponadto wymagamy: zatrudniania osób tylko z autentyczną dokumentacją kwalifikującą do zatrudnienia; umożliwiania pracownikom swobodnego negocjowania umów zbiorowych, bez przymusu ani przeszkód; przestrzegania zasady, że tydzień roboczy nie może przekraczać dopuszczalnej przez prawo liczby godzin lub, jeśli nie jest wskazana maksymalna dopuszczalna liczba godzin pracy, nie przekracza on 60 godzin tygodniowo w czasie pozaszczytowego zapotrzebowania na pracę (8 z 12 miesięcy) lub 72 godzin tygodniowo w czasie szczytowego zapotrzebowania na pracę (4 z 12 miesięcy); zapewniania pracownikom co najmniej jednego dnia odpoczynku na każde 7 dni pracy, w pozaszczytowym okresie zapotrzebowania na pracę; wynagradzania pracowników za wszystkie przepracowane godziny, bez nieuzasadnionego lub nieuprawnionego potrącania wypłaty bądź świadczeń; dokładnej rejestracji wszystkich przepracowanych godzin; honorowania wszystkich prawnie przysługujących urlopów, okresów odpoczynku lub dni wolnych; przestrzegania zakazu pracy dzieci (do lat 15) lub pracy przymusowej (związanej, na odrobek lub wykonywanej przez robotników przymusowych z zakładów karnych); przekazywania wypłat pracownikom, którzy na nie zapracowali (o ile nie zostanie inaczej orzeczone sądownie w formie nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika lub inaczej uzgodnione z pracownikiem); przestrzegania zasady, że bez pisemnej zgody pracownika nie wolno zatrzymywać wydanych przez instytucje państwowe jego oryginalnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport lub pozwolenie na pracę. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW Zobowiązaliśmy się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa każdego pracownika. Uważamy, że wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym można zapobiec. Nie ma takich zadań, których nie można by wykonać bezpiecznie i w żadnym wypadku nie będziemy narażać dobra naszych pracowników. Bezpieczne środowisko pracy oznacza również miejsce pracy wolne od narkotyków i przemocy. S Sposób Watts - Watts Way: S zawsze przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, rozporządzeń i regulaminu, i zachęcać innych do takiego samego postępowania; S natychmiast przerwać pracę, gdy pojawi się potencjalne zagrożenia dla pracownika; S podejmować tylko taką pracę, do której pracownicy zostali przeszkoleni i są sprawni fizycznie oraz wystarczająco wypoczęci i przygotowani, aby ją wykonywać; S niezwłocznie powiadamiać przełożonego o wszystkich wypadkach, urazach, chorobach, niebezpieczeństwach lub zagrożeniach przemocą. 10

16 NASI PRACOWNICY ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: niebezpiecznych czynności lub warunków pracy; nielegalnego posiadania, używania lub rozprowadzania na terenie firmy, narkotyków lub innych substancji podlegających kontroli ; stosowania gróźb, zastraszania i innej przemocy. Pytanie: Czy zostanę ukarany, jeśli przerwę pracę, ponieważ obawiam się o bezpieczeństwo? Odpowiedź: Zobowiązaliśmy się zapewniać bezpieczne miejsce pracy dla każdego i uwzględnia to też przerywanie pracy w celu omówienia z przełożonym ewentualnych obaw. Należy pamiętać, że zawsze lepiej być przezornym niż później żałować. Jeśli pracownik nie może przedyskutować problemów bezpieczeństwa z lokalnymi menadżerami, to powinien on skorzystać z gorącej linii firmy Watts. OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH PRACOWNIKÓW Szanujemy poufność danych osobowych swoich pracowników. Oznacza to, że dostęp do akt osobowych powinien być ograniczony do pracowników firmy, którzy mają odpowiednie uprawnienia i wyraźną potrzebę służbową znajomości takich danych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych muszą stosować się do właściwych norm poufności dotyczących korzystania z takich informacji i powinni być świadomi wszelkich ograniczeń prawnych i/lub wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych poza ich kraj pochodzenia. Nigdy nie wolno podawać danych osobowych pracownika osobie, która nie posiada odpowiedniej autoryzacji do otrzymania takich danych. Osobiste pliki, informacje lub materiały komunikacji elektronicznej wytworzone bądź przechowywane w firmowych komputerach lub na innych nośnikach elektronicznych, takich jak urządzenia przenośne, nie mają statusu prywatności. Zapisy korespondencji elektronicznej pracownika mogą zostać skopiowane i wykorzystane do różnych celów i mogą być one przedmiotem monitorowania lub kontroli w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Należy o tym pamiętać i zachować ostrożność podczas wykorzystywania firmowych nośników elektronicznych. S Sposób Watts - Watts Way: S gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe pracowników wyłącznie do celów zgodnych z prawem; S zawsze, gdy ma to uzasadnienie ze względów praktycznych używać anonimowych, częściowych lub zastępczych danych (np. używając nadanych przez firmę numerów identyfikacyjnych zamiast numerów ubezpieczenia społecznego); S do przechowywania i przesyłania poufnych informacji używać zakodowanych plików i urządzeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich z zewnątrz. Dodatkowe informacje i wytyczne podano w Regulaminie bezpieczeństwa informacji. 11

17 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK NASZE ZOBOWIĄZANIE Firma Watts Water zobowiązała się do tworzenia wartości dla swoich klientów, oferując im innowacyjne, bezpieczne i wysokiej jakości produkty. Promujemy nasze produkty w sposób uczciwy i uczciwie konkurujemy. Szukamy relacji ze stronami, które, podzielają nasze zobowiązanie do stosowania etycznych i zrównoważonych praktyk biznesowych. Budujemy te relacje na wiele lat w oparciu o uczciwość, szacunek i ciągłe doskonalenie. OCHRONA KLIENTÓW, JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW Innowacyjność jest w centrum wszystkich naszych działań a jakość i bezpieczeństwo to cechy, jakich rynek słusznie od nas oczekuje. Rzetelność naszych produktów zależy od ciągłego przestrzegania przez naszych pracowników dobrych praktyk produkcyjnych, spełniających wszystkie wymagania prawne, normatywne jakościowe i kontraktowe. S System Watts - Watts Way: S dostarczać produkty, które tworzą godziwą wartość dla naszych klientów, i które łatwo jest zamówić, otrzymać i zainstalować; S przestrzegać wszystkich wymogów prawnych, normatywnych, jakościowych i kontraktowych, które regulują sposoby wytwarzania naszych produktów; S poszukiwać sposobów doskonalenia produktów, które mieszczą się w naszej strategii handlowej i oferują naszym klientom rozwiązania przyjazne środowisku. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: zastępowania, bez odpowiedniego zezwolenia, części lub surowców wchodzących w skład naszych produktów; omijania wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, aby osiągnąć cele produkcyjne lub planistyczne; fałszowania lub wypaczania wyników badań produktu, testów jakości lub bezpieczeństwa. POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA Naszym celem jest wyprzedzić konkurencję działając rzetelnie i uczciwie Mamy światowej klasy strategię biznesową, ofertę produktową i siłę roboczą, dlatego też nie musimy - i nie będziemy - uciekać się do nierzetelnych lub nieuczciwych środków, aby zdobywać udziały rynkowe. Ściśle przestrzegamy obowiązujących w wielu krajach przepisów dotyczących konkurencji i przepisów antymonopolowych przepisów obowiązujących w USA, które są podstawami wolnego rynku na całym świecie. Przepisy o ochronie konkurencji zakazują wszelkich umów ograniczających konkurencję, takich jak uzgadnianie z konkurentami poziomu cen lub podziału rynków. Działając w granicach przepisów o uczciwej konkurencji i regulacji antymonopolowych, dostarczamy wartość dla naszych klientów i dostawców, odrzucając postępowanie podważające podstawy uczciwego, stabilnego i otwartego rynku. 12

18 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA S Sposób Watts - Watts Way: S S S konkurować skupiając się na zaletach naszych produktów i usług oraz nie próbować powstrzymywać ani ograniczać konkurencji; zachowywać profesjonalny dystans do konkurentów i unikać kontaktów, które mogą stwarzać pozory nielegalnych ustaleń, porozumień na boku lub umów nieformalnych; zachować najwyższą poufność informacji dotyczących Firmy, jak również jej klientów i dostawców i unikać sytuacji, w których takie informacje mogłyby znaleźć się w rękach konkurencji. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: porozumień lub rozmów z konkurentem na temat: cen, cenotwórstwa, kosztów lub zysków; przetargów, planów marketingowych lub regionów sprzedaży; zasad i warunków sprzedaży; udziału w rynku, potencjału sprzedaży lub wielkości produkcji; podziału klientów lub linii produktów; dostawców, metod zaopatrzenia lub dystrybucji; składania fałszywych ofert lub ofert dla celów innych niż zdobycie zamówienia; porozumień lub rozmów z klientami, które ograniczają ceny lub inne warunki, na jakich klient może odsprzedać produkt; zbierania informacji o konkurencji z zastosowaniem niewłaściwych, wprowadzających w błąd lub nieuczciwych środków. Zawsze angażować dział prawny przed: przystąpieniem do joint venture, fuzji, przejęć i porozumień o współpracy z konkurencją dotyczących marketingu, zakupów lub podobnych; zawarciem umów o restrykcyjnym charakterze wyłączności dostaw (np. umów narzucających firmie zastosowanie wyłącznie naszych produktów); wiązaniem ze sobą różnych produktów (np. w umowach wymagających od nabywcy zainteresowanego jednym produktem jednoczesny zakup drugiego związanego produktu). 13

19 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA Pytanie: Mój menedżer powiedział mi ostatnio, że wiedział, iż nie wygramy przetargu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Gdy zapytałem go, skąd to wiedział, on odpowiedział, że to nie była nasza kolej i że tym razem była kolej naszego konkurenta. Czy ta sytuacja jest w porządku? Odpowiedź: Nie, to nie jest właściwe. w porządku Jeśli to, co Twój menedżer mówi jest prawdą, to może to być manipulacja przetargiem, do której dochodzi, gdy potencjalni dostawcy zawczasu dogadują się w celu ustalenia zwycięskiego oferenta. Jest to naruszenie przepisów o uczciwej konkurencji, ponieważ eliminuje to konkurencję pomiędzy dogadującymi się dostawcami. Takie działania muszą być bezwzględnie zgłaszane. ETYCZNE PRAKTYKI W SPRZEDAŻY I MARKETINGU Zobowiązujemy się do uczciwego promowania naszych usług i do szkolenia naszych klientów w zakresie właściwego zastosowania naszych produktów. Oznacza to, że prezentując jakość, właściwości lub potencjalne zagrożenia związane z naszymi produktami pracownicy powinni czynić to w sposób jasny i prawdziwy. Należy również unikać fałszywych stwierdzeń o naszych konkurentach. S Sposób Watts - Watts Way: S w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych stosować wyłącznie stwierdzenia pokrywające się z rzeczywistością; S załączać instrukcje obsługi produktów i ostrzeżenia, które są dla użytkownika jasne i czytelne; S zapewniać, aby produkty były odpowiednio oznakowane i zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, normatywnymi lub kontraktowymi; S wyróżniać Firmę w gronie jej konkurentów wyłącznie na podstawie rzeczywistych porównań. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: przesadnego przedstawiania cech naszych produktów; ujawniania w niejasny sposób ryzyka lub zagrożeń, które mogą być związane z naszymi produktami; niedokładnego etykietowanie produktów, w tym podawanie niewłaściwych informacji o kraju pochodzenia; składania nierealnych obietnic o produkcji, dostępności lub dostawie produktów. 14

20 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK PREZENTY I ROZRYWKA Gesty uprzejmości - takie jak prezenty, przysługi i rozrywka - są często wymieniane jako element budowania dobrych relacji roboczych. Prezenty i rozrywka budując życzliwość mogą jednocześnie stawiać pod znakiem zapytania motywy, jakimi kieruje się oferująca je osoba; Podsumowując, prezenty i rozrywka mogą tworzyć własne konflikty interesów. Co do zasady, nie należy składać gestów uprzejmości, jeśli spowodowałoby to pozory naszej stronniczości lub próby wpłynięcia na decyzje biznesowe. Podobnie, nigdy nie należy prosić o gesty uprzejmości ani ich przyjmować od strony trzeciej, jeśli może to być postrzegane jako próba wpływania na obiektywizm w podejmowaniu decyzji biznesowych. Nasi interesariusze oraz nasi współpracownicy mogą postrzegać już nawet pozory jako brak uczciwości. Najlepiej jest zachować ostrożność i grzecznie odmówić okazji, gdy i jeśli się ona pojawi. Dodatkowe informacje i wskazówki: Firma wydała specjalne Wytyczne przestrzegania zasad dot. gestów uprzejmości w biznesie, gdzie należy zawsze zaglądać przed przyjęciem lub zaoferowaniem prezentu bądź rozrywki w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Niektóre kategorie uprzejmości wymagają wcześniejszej zgody firmy, zatem przed zaoferowaniem lub przyjęciem gestu uprzejmości najlepiej jest odwołać się do wytycznych lub porozmawiać z lokalnym kontrolerem finansowym. Wytyczne przestrzegania zasad dot. gestów uprzejmości w biznesie można znaleźć w portalu komunikacyjnym firmy Connect. lub można skonsultować się z lokalnym kontrolerem finansowym. Należy pamiętać, że te wytyczne skupiają się na zgodności z prawem i nie uwzględniają kwestii celów budżetowych. Pracowników obowiązuje zakaz przekraczania limitów firmowych poprzez dopłacanie z własnych funduszy lub nieubiegania się o zwrot kwot przekraczających limity ustalone w regulaminie firmy lub wytycznych. Wymogi ogólne: Gesty uprzejmości można oferować, przekazywać lub przyjmować, jeśli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: gesty uprzejmości muszą być w rozsądnej kwocie, w formie bezgotówkowej (wyłączając też ekwiwalentów ekwiwalenty środków pieniężnych, takie jak bony upominkowe) i powinny być przekazywane w sposób otwarty i przejrzysty, tak aby nie można było tego zasadnie postrzegać jako próby uzyskania nieuczciwej korzyści biznesowej; gesty uprzejmości mogą być przekazywane przez przedstawicieli firmy wyłącznie w związku z promocją, demonstracją lub prezentacją produktów lub usług firmy bądź w celach ogólnej kurtuazji; w żadnej sytuacji nie można gestu uprzejmości oferować ani przekazywać, gdy celem jest bezprawne wywieranie wpływu na urzędnika państwowego lub osobę podejmującą decyzje biznesowe w celu wykorzystania ich stanowisk lub wpływania na ich działania (patrz także część Przeciwdziałanie korupcji w niniejszym kodeksie). 15

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Victaulic

Kodeks Etyczny Victaulic Kodeks Etyczny Victaulic SPIS TREŚCI Wiadomość od Johna F. Malloya... 1 Zasady przewodnie... 2 Właściwe zachowanie... 2 O Kodeksie... 3 Ochrona majątku Spółki... 5 Własność intelektualna patenty, znaki

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015

Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych. Styczeń 2015 Kodeks Etyki i Praktyk Biznesowych Styczeń 2015 SPIS TREŚCI 4 PRZYJĘCIE ODPOWIEDNICH PRAKTYK BIZNESOWYCH 24 NASZE WARTOŚCI 4 WIADOMOŚĆ OD PREZESA I DYREKTORA NACZELNEGO 6 1 REPREZENTOWANIE WARTOŚCI ZAWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4

Spis treści. Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 KODEKS POSTĘPOWANIA Spis treści Etyczne przedsiębiorstwo 3 WSTĘP 4 Informacje dotyczące Kodeksu postępowania 4 Uczciwość w kwestii produktów i finansów 5 Dane finansowe, środki kontroli i oszustwa 5 Informacje

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Spis treści Fujitsu Way...3 Fujitsu Way i Globalne Standardy Biznesu...3 Perspektywa Globalna...4 Dlaczego potrzebujemy Globalnych Standardow Biznesu?...5

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych)

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA. Kodeks Wzorcowy. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) POLSKIE STOWARZYSZENIE DEALERÓW BANKOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych) Pierwszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo