Kodeks postępowania w biznesie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kodeks postępowania w biznesie"

Transkrypt

1 Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way

2 Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia ludzi na całym świecie dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w szerokim zakresie technologii wodnej. Być najlepszymi w oczach naszych współpracowników, klientów i akcjonariuszy. Nasza wizja (aspiracje naszej firmy na przyszłość) Być globalnym liderem w dostarczaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów, systemów i rozwiązań w zakresie przesyłu, oszczędzania i bezpiecznego korzystania z wody, skupiając się na klientach, innowacjach oraz ciągłym doskonaleniu. Nasze wartości (normy naszej firmy) 1. Rzetelność Zawsze robić to, co właściwe; 3. Ciągłe doskonalenie Stale skupiać się na potrzebach traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani. klienta; doskonalić się każdego dnia. 2. Odpowiedzialność Działać z poczuciem odpowiedzialności; 4. Stałe kształcenie Ciągle się rozwijać; przejmować inicjatywę; dobrze wykonywać obowiązki. szukać możliwości wzrostu. Nasza strategia Firma opracowała trzyczęściową strategię, której celem jest osiągnięcie kluczowych celów finansowych: 1. Wzrost zwiększanie sprzedaży 2. Doskonałość operacyjna zwiększanie zysków 3. Jeden Watts Water działanie jako jednolita organizacja Kluczowe kompetencje współpracowników Jesteśmy zaangażowani w przyciąganie, rozwój i promowanie utalentowanych osób, które pomagają nam w tworzeniu wartości dla naszych klientów i akcjonariuszy dzięki swoim zdolnościom i chęci, aby: 1. Nawiązywać współpracę między grupami roboczymi 2. Dbać o efektywną komunikację 3. Zapoczątkować pozytywne zmiany 4. Dążyć do osiągania wyników 5. Dostarczać wysokiej jakości wyniki pracy 6. Zapewniać wiedzę techniczną Obowiązki współpracowników Znać normy, które dotyczą własnej pracy i naszej firmy. Przestrzegać tych norm zawsze. Robić to, co właściwe i pytać zawsze, gdy nie ma się pewności, co należy zrobić. Pytać, dopóki nie uzyska się odpowiedzi! i

3 Szanowni Pracownicy: Firma Watts Water Technologies zobowiązuje się realizować naszą wizję i działać zgodnie z naszymi wartościami. Prowadzimy działalność w wielu rejonach świata, w różnych klimatach przedsiębiorczości i kulturach. Dążąc do przezwyciężenia nieodłącznych różnic dotyczących kultury i klimatu prowadzenia działalności biznesowej oraz różnic między ludźmi, polegamy na naszej misji, wizji i wartościach, pracując każdego dnia w różnych środowiskach pracy, w każdym naszym zakładzie na świecie. Nasza misja, wizja i wartości reprezentują nasz wspólny język, który nas jednoczy, koncentruje nasze wysiłki i jest motorem nieustannego dążenia do osiągania coraz lepszych wyników dla naszych klientów, właścicieli udziałów, interesariuszy i siebie samych. Firma Watts Water jest znana ze stosowania zasad efektywności z zachowaniem pryncypiów i z poczucia odpowiedzialności społecznej. Taka renoma firmy wynika z realizacji naszych wartości w codziennej pracy, w tysiącach interakcji pomiędzy działającymi w naszym imieniu pracownikami a klientami, akcjonariuszami, dostawcami, interesariuszami, a także między sobą nawzajem. Wykazując nasze wartości we wszystkim, co robicie, chronicie i budujecie nie tylko naszą wspólną renomę, ale również i własną. Przekazujemy Wam ten Kodeks postępowania w biznesie, aby przedstawić w skrócie nasze zobowiązanie do działania z uwzględnieniem efektywności z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way oraz aby pomóc pracownikom w poznaniu i spełnianiu tych norm. Od pracowników firmy Watts Water oczekujemy znajomości i przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania w biznesie. Odsyłacze do programu Watts Way (wskazane symbolem kropli wody S) wraz z czerwonymi flagami i przykładami sytuacyjnymi pomogą Wam poruszać się po ciągle zmieniającym się krajobrazie światowego biznesu. Każdy z Was ma ogromny wpływ na renomę naszej firmy oraz na wytwarzaną przez nas wartość poprzez sposób, w jaki prowadzicie działania w naszym imieniu. Zalecamy Wam poważne potraktowanie tego obowiązku, poznanie naszych norm i stosowanie ich w codziennej pracy. Z poważaniem David J. Coghlan Dyrektor Generalny i Prezes Dean P. Freeman Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor Finansowy Kenneth R. Lepage Główny Radca Prawny i Wiceprezes Wykonawczy ds. Administracyjnych ii

4 SPIS TREŚCI Pierwsze kroki Zobowiązanie kierownictwa... 1 Kompendium działania na sposób Watts - Watts Way... 1 Sposób Watts -Watts Way... 2 Zarządzanie innymi na sposób Watts - Watts Way... 2 Akceptacje i odstępstwa... 3 Naruszenia i ich konsekwencje... 3 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów Zaufać intuicji... 5 Kiedy należy poprosić o pomoc... 5 Gdzie należy prosić o pomoc... 5 Gorąca linia Watts Water... 6 Zakaz odwetu... 7 Nasi pracownicy Nasze zobowiązanie... 8 Równe szanse... 8 Wzajemny szacunek i poszanowanie godności... 8 Uczciwe postępowanie względem pracowników... 9 Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników...10 Ochrona i poufność danych pracowników...11 Nasi klienci, dostawcy i nasz rynek Nasze zobowiązanie...12 Ochrona klientów, jakość i bezpieczeństwo produktów...12 Polityka antymonopolowa i uczciwa konkurencja...12 Etyczne praktyki w sprzedaży i marketingu...14 Prezenty i rozrywka...15 Praca z dostawcami...17 Ograniczenia w handlu międzynarodowym...18 Nasi akcjonariusze Nasze zobowiązanie...20 Konflikty interesów...20 Wykorzystywanie informacji poufnych...21 Dokładna sprawozdawczość finansowa...22 Ochrona aktywów...23 Zarządzanie aktami...24 Nasze społeczności i społeczeństwo Nasze zobowiązanie...26 Zarządzanie środowiskiem...26 Przeciwdziałanie korupcji...27 Zaangażowanie w życie społeczności i działalność polityczną...28 Dokładna komunikacja i ujawnianie informacji...28 iii

5

6 PIERWSZE KROKI ZOBOWIĄZANIE KIEROWNICTWA Firma Watts Water zobowiązała się do prowadzenia działalności zgodnie z literą i duchem prawa, wysokimi normami etycznej działalności biznesowej i zgodnie z naszymi wartościami. Tutaj właśnie wkracza Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way. Niniejszy kodeks to coś więcej niż tylko opis naszych przepisów. Jest to zbiór globalnego zestawu norm dotyczących sposobu naszego działania. Kodeks jest wspierany przez nasz zarząd i członków wyższego kierownictwa i służy wszystkim pracownikom za przewodnik w wielu aspektach współpracy i współdziałania, mających miejsce w ich codziennej pracy. KOMPENDIUM DZIAŁANIA NA SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Kodeks jest obowiązującym na całym świecie zasobem mającym pomóc każdemu z nas: zrozumieć i stosować najważniejsze normy postępowania, które dotyczą naszej pracy; wiedzieć, kiedy należy poprosić o pomoc; wiedzieć, dokąd możemy udać się po pomoc, jeśli kiedykolwiek nie będziemy pewni co do prawidłowego trybu postępowania. Kodeks ten również wskazuje ważne przepisy i zasady, które dotyczą każdego, kto pracuje dla firmy Watts Water, niezależnie od tytułu służbowego, pozycji, rodzaju zatrudnienia lub lokalizacji. Jako firma działająca na całym świecie szanujemy przepisy każdego kraju, w którym prowadzimy działalność. Każdy, kto jest przedstawicielem firmy ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania norm postępowania, zawartych w niniejszym kodeksie, które dotyczą jego pracy oraz jest odpowiedzialny za prezentowanie naszych wartości uczciwości, szacunku i ciągłego doskonalenia podczas współdziałania z innymi w naszym imieniu. Niniejszy Kodeks należy czytać w połączeniu z naszymi konkretnymi przepisami i procedurami, z których wiele przewyższa minimalne wymogi prawne w miejscach, w których prowadzimy działalność. Pracownicy mają obowiązek poszukiwania rady, gdy jest to konieczne, zgłaszania spraw budzących niepokój oraz informowania kierownictwa o potencjalnych naruszeniach naszego kodeksu, abyśmy mogli doskonalić sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność. Każdy, kto uważa, że którykolwiek z zapisów kodeksu można by zinterpretować jako różniący się od właściwego prawa, regulacji, lub innego przepisu firmy, proszony jest o skonsultowanie się z właściwym działem firmy, takim jak radca prawny grupy lub dział kadr (HR). W przypadku wątpliwości należy zastosować surowszą normę lub poprosić o pomoc. 1

7 PIERWSZE KROKI S SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Pracownicy wykonają swoje zadanie, jeśli: Są poinformowani. Rozumieją i przestrzegają przepisów oraz norm mających zastosowanie w ich pracy, uczestniczą w sesjach szkoleniowych z tematyki postępowania w biznesie, poświęcają czas na czytanie i poznawanie aktualizacji naszych norm i wraz z innymi współpracownikami dbają o to, aby wszyscy znali najnowsze wymogi. Poszukują wskazówek. Pracownicy nie muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ale powinni zwracać się o pomoc i konsultować się z innymi, gdy właściwy tok postępowania nie jest jasny. Nie ustępują. Nigdy nie wolno naruszać naszych norm (ani odstępować od własnych zasad uczciwości), aby osiągnąć cele biznesowe. Gdy nadarza się okazja pójścia na skróty, należy wiedzieć, że od pracownika oczekuje się podjęcia właściwej decyzji i kierownictwo całkowicie go w tym popiera. Ujawniają problemy. Wasz głos się liczy. Pracownicy powinni mówić - i zachęcamy ich do tego - o rzeczach, które wydają się im niewłaściwe, nawet jeśli tylko podejrzewają potencjalne naruszenie lub problem. Nie wolno zakładać, że jeśli wszyscy tak robią, to jest to w porządku, że kierownictwo wyższego szczebla już o tym wie lub że ktoś inny zajmie się tym. Oprócz zgłaszania spraw budzących niepokój, zachęcamy również pracowników do przedstawiania pomysłów, które pomogą nam lepiej zarządzać i doskonalić naszą odpowiedzialność społeczną. Pracownicy zostaną poproszeni o poświadczenie swojego zobowiązania do przestrzegania norm postępowania, zawartych w niniejszym kodeksie. Z wyłączeniem krajów, w których przepisy tego zabraniają. S ZARZĄDZANIE INNYMI NA SPOSÓB WATTS - WATTS WAY Pracownicy, którzy zarządzają lub nadzorują innych pracowników, mają szczególną pozycję osób obdarzonych zaufaniem. Aby zachować to zaufanie, zawsze należy: Być pozytywnym wzorem do naśladowania. Prezentować, czym jest uczciwe działanie w codziennie podejmowanych decyzjach i czynach. Być odpowiedzialnym za postępowanie własne i swojego zespołu oraz być przygotowanym do ponoszenia za nie odpowiedzialności służbowej. Podnosić świadomość i zrozumienie. Wykorzystywać znajomość naszej firmy, aby pomagać najbliższym pracownikom w identyfikowaniu i usuwaniu zagrożeń, które mogą pojawiać się w pracy. Wyznaczać odpowiednie cele. Wyznaczać jasne, mierzalne i ambitne cele - ale tylko wtedy, gdy można je osiągnąć bez narażania naszych wartości i norm. Reagować. Odpowiednio reagować na każde zgłoszenie sprawy budzącej niepokój związanej z działaniem biznesowym. Monitorować postępowanie podległych pracowników i jeśli nie jest ono zgodne z naszymi normami, podejmować działania w sposób sprawiedliwy, właściwy i spójny. 2

8 PIERWSZE KROKI AKCEPTACJE I ODSTĘPSTWA Większość przepisów i norm zawartych w niniejszym kodeksie musi być ściśle przestrzegana. W rzadkich przypadkach dopuszczalne są wyjątki, ale takie odstępstwa od litery Kodeksu mogą być udzielone wyłącznie przez Komitet Wykonawczy Odpowiedzialności Społecznej Grupy (Executive Corporate Responsibility Steering Committee). Niektóre procedury lub działania biznesowe wymagają wcześniejszego zgłoszenia, zezwolenia lub zatwierdzenia. Inne operacje biznesowe są bardzo złożone lub mają bardzo szczególne wymogi dotyczące sprawozdawczości i rachunkowości, jak na przykład prowadzenie transakcji lub inna współpraca z instytucjami państwowymi. W takich przypadkach powinny być dopełnione obowiązki dotyczące stosownej sprawozdawczości i akceptacji. Odstąpienie od zasad niniejszego kodeksu w przypadku kadry kierowniczej lub członków zarządu może być udzielone wyłącznie przez zarząd i musi być niezwłocznie ujawnione. NARUSZENIA I ICH KONSEKWENCJE Poniżej podano przykłady działań, które na mocy kodeksu mogą grozić podjęciem kroków dyscyplinarnych w stosunku do menadżerów i pracowników: naruszanie przepisów lub norm Firmy; kierowanie naruszaniem lub zachęcanie innych do naruszania przepisów bądź norm Firmy; niezgłaszanie wiadomych lub podejrzewanych przypadków naruszeń przepisów bądź norm Firmy; zaniechanie monitorowania działań podwładnych, agentów lub dystrybutorów, nad którymi sprawowany jest nadzór; brak współpracy lub składanie fałszywych zeznań podczas dochodzenia; stosowanie odwetu wobec innych za podnoszenie lub zgłoszenie sprawy budzącej niepokój w związku z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi; w sposób zamierzony lub świadomy zgłaszanie fałszywych zarzutów lub nieprawdziwych spraw budzących niepokój; każde postępowanie pozostające w niezgodzie z otoczeniem biznesowym charakteryzującym się wysoką uczciwością i zobowiązaniem do przestrzegania przepisów. 3

9 PIERWSZE KROKI NARUSZENIA I ICH KONSEKWENCJE Każdy pracownik naruszający kodeks lub jego fundamentalne zasady może zostać objęty postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z możliwością rozwiązania stosunku pracy. Określony rodzaj zastosowanych działań dyscyplinarnych będzie ustalany indywidualnie w zależności od konkretnych okoliczności i powagi danego przypadku oraz będzie zgodny z lokalnymi przepisami i wszelkimi obowiązującymi układami zbiorowymi pracy. Ponadto, w przypadku popełnienia czynu niezgodnego z prawem, firma może skierować sprawę do organów ścigania. Naruszenie przepisów może wywołać podjęcie czynności prawnych przeciwko pracownikom, ich współpracownikom lub firmie, co może spowodować: cofnięcie licencji i certyfikatów; surowe kary pieniężne wynikające z przepisów kodeksu karnego i cywilnego; kary więzienia; zaprzestanie działalności. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ praca każdego pracownika, jego współpracowników, pozycja pracownika w społeczności i renoma firmy są zagrożone. Dlatego ten kodeks i zrozumienie wynikających z niego obowiązków są takie ważne. STOP 4

10 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów ZAUFAĆ INTUICJI Pracownik najlepiej może odróżnić postępowanie dobre od niewłaściwego. Przed podjęciem decyzji lub wykonaniem polecenia, należy rozważyć ich wpływ na nasze wartości i na firmę, zadając sobie pytanie: a Czy to narusza prawo lub regulamin firmy? a Czy to w sposób niesprawiedliwy negatywnie wpływa na innych? a Czy moja ocena jest wolna od konfliktów interesów, czy też będę musiał komuś odwzajemnić się przysługą? a Czy czułbym się komfortowo tłumacząc swoją decyzję publicznie lub w rodzinie? a I w końcu - czy jest to właściwe postępowanie? KIEDY NALEŻY POPROSIĆ O POMOC Pracownicy powinni szukać rady lub zwracać się o pomoc, gdy właściwy tok postępowania nie jest jasny. Na przykład, gdy: pracownik nie jest pewien, czy przepisy Firmy mają zastosowanie w konkretnej sytuacji; odpowiednie przepisy lub wymogi są skomplikowane i trudne w interpretacji; pracownik ma małe doświadczenie w postępowaniu w przedmiotowej sprawie; pracownik ma przeczucie, że nie podejmuje właściwej decyzji! GDZIE NALEŻY PROSIĆ O POMOC Pracownicy powinni - i zachęcamy ich do tego - poruszać sprawy budzące niepokój kontaktując się najpierw z zasobami wewnętrznymi w zakresie zgodnym z, obowiązującym prawem, abyśmy mogli stale doskonalić nasze systemy i środowisko pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy pracownik wie lub podejrzewa, że jedna z następujących stron jest lub ma zamiar zaangażować się w działalność nielegalną lub nieetyczną : pracownicy lub menadżerowie; agenci lub strony trzecie działające w imieniu Firmy; dystrybutorzy, klienci lub użytkownicy końcowi; dostawcy lub podwykonawcy; partnerzy w spółkach joint-venture. Dostępnych jest wiele wewnętrznych kanałów komunikacji, które zapewniają właściwe rozpatrywanie zgłaszanych przez pracowników pytań lub spraw budzących niepokój. Mogąc wybrać najdogodniejszy dla siebie kanał należy pamiętać, że zazwyczaj najlepiej jest rozpocząć od bezpośredniego przełożonego lub menadżera. Pracownicy mogą również zgłaszać problemy lub sprawy budzące niepokój zgodnie z hierarchią służbową (tzn. przełożonemu swojego przełożonego i wyżej) bądź do specjalnej 5

11 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów komórki albo merytorycznego specjalisty w firmie, na przykład do działu kadr lub działu prawnego. GORĄCA LINIA WATTS WATER Pracownik pragnący zgłosić sprawy budzące niepokój z zachowaniem rygorów poufności może również zadzwonić na gorącą linię Watts Water pod numer lub skorzystać z witryny internetowej gorącej linii - Lokalne numery telefonów gorącej linii w każdym kraju, w którym Watts Water prowadzi działalność podano w witrynie gorącej linii. Ten kanał komunikacji jest zawsze dostępny i jest szczególnie przydatny, jeśli pracownik czuje się niewygodnie korzystając z innego kanału komunikacji lub gdy inne kanały okazały się nieskuteczne w rozwiązywaniu problemu. Zarówno pracownicy firmy jak i strony trzecie, z którymi współpracujemy (np. dystrybutorzy lub dostawcy) mogą korzystać z gorącej linii przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Gorąca linia zapewnia specjalną pomoc, świadczoną przez wyspecjalizowany personel, przeszkolony w przyjmowaniu zgłoszeń w sprawach potencjalnego naruszenia kodeksu. Gorąca linia Watts Water

12 Zasoby przydatne do dokonywania właściwych wyborów Firma zachęca do podawania swoich danych osobowych podczas korzystania z gorącej linii, aby można było kompleksowo zapoznać się ze sprawami budzącymi niepokój. Podanie przez pracownika swojego nazwiska umożliwia nam także kontakt z nim, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje i pomaga nam kontrolować sytuację, aby zapewnić brak działań odwetowych za dokonane w dobrej wierze zgłoszenie. Firma dołoży starań, aby zachować poufność tożsamości zgłaszającego, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których ujawnienie jego tożsamości będzie wymagane przez prawo lub niezbędne do pełnego zbadania i rozwiązania problemu. Podczas kontaktowania się z gorącą linią pracownicy mogą również zachować anonimowość (z wyjątkiem p zgłoszeń problemów mających miejsce w krajach Unii Europejskiej). W przypadku decyzji o zachowaniu anonimowości, ważne jest podanie szczegółowych informacji i regularne sprawdzanie statusu aktualizacji lub próśb o informacje uzupełniające od zespołu wyznaczonego do zbadania danej sprawy. Zgłoszone przez gorącą linię problemy są przez nas traktowane poważnie i zajmujemy się nimi. Możemy nie być w stanie podać pracownikowi szczegółowych wyników dochodzenia lub przedstawić podjęte działania, jednak gdy będzie to tylko możliwe dołożymy starań aby poinformować go o stanie sprawy, i że jego zgłoszenie spotkało się z odpowiednim działaniem z naszej strony. Unia Europejska: Należy pamiętać, że na mocy określonych europejskich przepisów dotyczących ochrony prywatności, mogą istnieć specjalne kategorie zarzutów, których nie można zgłaszać na gorącą linię firmy, i które powinny być zgłaszane lokalnie. Dodatkowe ograniczenia dotyczące zachowania anonimowości stosuje się do spraw budzących niepokój, które pojawiają się w określonych krajach Unii Europejskiej lub do spraw, które nie dotyczą kwestii finansowych, rachunkowości lub audytu. W takich przypadkach personel na gorącej linii skieruje pracownika w odpowiednie miejsce, gdzie będzie on mógł uzyskać pomoc. ZAKAZ ODWETU Firma Watts Water zakazuje stosowania odwetu wobec osób, które w dobrej wierze zgłaszają sprawy budzące niepokój lub uczestniczą w dochodzeniu, nawet jeśli zarzut ostatecznie nie zostanie potwierdzony. Każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego lub rodzaju zatrudnienia, kto zostanie uznany winnym angażowania się w działania odwetowe przeciwko osobie, która w dobrej wierze zgłosiła sprawę budzącą niepokój w związku z wykonywanymi obowiązkami, będzie podlegał sankcjom dyscyplinarnym, z możliwością rozwiązania stosunku pracy włącznie. Pracownik, który uważa, że zastosowano wobec niego działania odwetowe powinien skontaktować się z gorącą linią w celu uzyskania pomocy. Powinien on jednak pamiętać, że nasza polityka przeciwdziałania odwetowi nie wyklucza zastosowania środków dyscyplinarnych wobec niego, jeśli on również angażował się w niewłaściwe postępowanie. 7

13 NASI PRACOWNICY NASZE ZOBOWIĄZANIE Istotą naszego sukcesu jest zatrudnianie szerokiego spektrum utalentowanych osób, które podzielają naszą wizję i nasze wartości. Zobowiązujemy się do okazywania szacunku i poszanowania godności naszych współpracowników i do zapewnienia miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, nękania, przemocy, niedozwolonej działalności i niebezpiecznych warunków pracy. RÓWNE SZANSE Będąc pracodawcą przestrzegającym zasad równych szans w zatrudnieniu, rekrutujemy, zatrudniamy, wynagradzamy, szkolimy, awansujemy i zwalniamy pracowników zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i rozporządzeniami, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, stan cywilny, orientację seksualną, niepełnosprawność, status weterana lub inny status osób chronionych. S Sposób Watts - Watts Way: S podejmować decyzje związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie ich umiejętności i zalet, a nie cech osobowych, które nie są związane z pracą; S S zapewniać należyte usprawnienia dla osób niepełnosprawnych lub takich, które przestrzegają określonych zasad religijnych; cenić różnorodność i integrować ludzi pochodzących z różnych środowisk; Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: oceniania osób na podstawie czynników niezwiązanych z ich umiejętnościami lub wykonywanymi zadaniami; dyskryminowania osób przy podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, szkolenia, awansowania lub rozwiązywania stosunku pracy; odmowy pracy bądź współpracy z określonymi osobami ze względu na ich rasę, religię, płeć lub inne cechy chronione przez prawo. WZAJEMNY SZACUNEK I POSZANOWANIE GODNOŚCI Wzajemny szacunek i poszanowanie godności powinny stanowić podstawy interakcji pomiędzy współpracownikami i należy wystrzegać się wszelkich zachowań, które naruszają zaufanie, jakość środowiska pracy lub integralność procesu podejmowania decyzji. Firma zakazuje zachowań, które powodują lub przyczyniają się do powstawania w miejscu pracy atmosfery zastraszania, wrogości bądź obrażania. 8

14 NASI PRACOWNICY WZAJEMNY SZACUNEK I POSZANOWANIE GODNOŚCI S Sposób Watts - Watts Way: S traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani; S S rozwiązywać spory lub konflikty w sposób uprzejmy i konstruktywny; S podtrzymywać profesjonalną atmosferę pracy. uznawać i szanować osoby, których punkt widzenia może być inny niż nasz; Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: niepożądanych, nieodpowiednich lub pozbawionych szacunku propozycji seksualnych bądź molestowania; niesmacznych żartów, obraźliwych uwag, uwłaczających i lub nieprzyzwoitej grafiki bądź zdjęć; zastraszania, gróźb, upokarzania, poniżania innych, słownego lub fizycznego znieważania. Pytanie: W naszym zespole jest osoba niedosłysząca. Jest to świetny pracownik. Potrafi mówić, ale jego głos brzmi zupełnie inaczej niż innych. Niektórzy żartują z niego, za jego plecami. Uważam to za żenujące i szkodliwe dla pracy zespołowej. Co powinienem zrobić? Odpowiedź: Opisane postępowanie jest niedopuszczalne. Masz kilka możliwości. Można porozmawiać z tymi osobami - często presja kolegów z pracy może skutecznie rozwiązać te problemy. Można zgłosić sprawę do działu kadr, gdzie pracownicy są przygotowani do radzenia sobie z takimi problemami. I zawsze można skorzystać z gorącej linii firmy Watts Water. UCZCIWE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW Uczciwe postępowanie względem pracowników przynosi Firmie coś więcej niż tylko spełnianie obowiązujących przepisów prawa pracy. Wyróżnia ono też naszą zdolność do przyciągania i zatrzymywania najlepszych pracowników wśród naszego personelu. Zobowiązaliśmy się przestrzegać wszystkich praw dotyczących wolności zrzeszania się, układów zbiorowych, imigracji, płac, czasu pracy, świadczeń, jak również zobowiązała się przestrzegać przepisów zakazujących pracy przymusowej i zatrudniania dzieci. S Sposób Watts - Watts Way: S sprawdzać kwalifikacje do zatrudnienia pracowników; S właściwie wynagradzać pracowników za normalne godziny pracy i za nadgodziny, zgodnie z lokalnym prawem; S przestrzegać przepisów dotyczących tygodnia pracy, czasu odpoczynku, urlopów i świadczeń, zgodnie z lokalnym prawem. 9

15 NASI PRACOWNICY UCZCIWE POSTĘPOWANIE WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW Ponadto wymagamy: zatrudniania osób tylko z autentyczną dokumentacją kwalifikującą do zatrudnienia; umożliwiania pracownikom swobodnego negocjowania umów zbiorowych, bez przymusu ani przeszkód; przestrzegania zasady, że tydzień roboczy nie może przekraczać dopuszczalnej przez prawo liczby godzin lub, jeśli nie jest wskazana maksymalna dopuszczalna liczba godzin pracy, nie przekracza on 60 godzin tygodniowo w czasie pozaszczytowego zapotrzebowania na pracę (8 z 12 miesięcy) lub 72 godzin tygodniowo w czasie szczytowego zapotrzebowania na pracę (4 z 12 miesięcy); zapewniania pracownikom co najmniej jednego dnia odpoczynku na każde 7 dni pracy, w pozaszczytowym okresie zapotrzebowania na pracę; wynagradzania pracowników za wszystkie przepracowane godziny, bez nieuzasadnionego lub nieuprawnionego potrącania wypłaty bądź świadczeń; dokładnej rejestracji wszystkich przepracowanych godzin; honorowania wszystkich prawnie przysługujących urlopów, okresów odpoczynku lub dni wolnych; przestrzegania zakazu pracy dzieci (do lat 15) lub pracy przymusowej (związanej, na odrobek lub wykonywanej przez robotników przymusowych z zakładów karnych); przekazywania wypłat pracownikom, którzy na nie zapracowali (o ile nie zostanie inaczej orzeczone sądownie w formie nakazu zajęcia wierzytelności dłużnika lub inaczej uzgodnione z pracownikiem); przestrzegania zasady, że bez pisemnej zgody pracownika nie wolno zatrzymywać wydanych przez instytucje państwowe jego oryginalnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport lub pozwolenie na pracę. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW Zobowiązaliśmy się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa każdego pracownika. Uważamy, że wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym można zapobiec. Nie ma takich zadań, których nie można by wykonać bezpiecznie i w żadnym wypadku nie będziemy narażać dobra naszych pracowników. Bezpieczne środowisko pracy oznacza również miejsce pracy wolne od narkotyków i przemocy. S Sposób Watts - Watts Way: S zawsze przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, rozporządzeń i regulaminu, i zachęcać innych do takiego samego postępowania; S natychmiast przerwać pracę, gdy pojawi się potencjalne zagrożenia dla pracownika; S podejmować tylko taką pracę, do której pracownicy zostali przeszkoleni i są sprawni fizycznie oraz wystarczająco wypoczęci i przygotowani, aby ją wykonywać; S niezwłocznie powiadamiać przełożonego o wszystkich wypadkach, urazach, chorobach, niebezpieczeństwach lub zagrożeniach przemocą. 10

16 NASI PRACOWNICY ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: niebezpiecznych czynności lub warunków pracy; nielegalnego posiadania, używania lub rozprowadzania na terenie firmy, narkotyków lub innych substancji podlegających kontroli ; stosowania gróźb, zastraszania i innej przemocy. Pytanie: Czy zostanę ukarany, jeśli przerwę pracę, ponieważ obawiam się o bezpieczeństwo? Odpowiedź: Zobowiązaliśmy się zapewniać bezpieczne miejsce pracy dla każdego i uwzględnia to też przerywanie pracy w celu omówienia z przełożonym ewentualnych obaw. Należy pamiętać, że zawsze lepiej być przezornym niż później żałować. Jeśli pracownik nie może przedyskutować problemów bezpieczeństwa z lokalnymi menadżerami, to powinien on skorzystać z gorącej linii firmy Watts. OCHRONA I POUFNOŚĆ DANYCH PRACOWNIKÓW Szanujemy poufność danych osobowych swoich pracowników. Oznacza to, że dostęp do akt osobowych powinien być ograniczony do pracowników firmy, którzy mają odpowiednie uprawnienia i wyraźną potrzebę służbową znajomości takich danych. Pracownicy, którzy mają dostęp do danych osobowych muszą stosować się do właściwych norm poufności dotyczących korzystania z takich informacji i powinni być świadomi wszelkich ograniczeń prawnych i/lub wymogów dotyczących przekazywania danych osobowych poza ich kraj pochodzenia. Nigdy nie wolno podawać danych osobowych pracownika osobie, która nie posiada odpowiedniej autoryzacji do otrzymania takich danych. Osobiste pliki, informacje lub materiały komunikacji elektronicznej wytworzone bądź przechowywane w firmowych komputerach lub na innych nośnikach elektronicznych, takich jak urządzenia przenośne, nie mają statusu prywatności. Zapisy korespondencji elektronicznej pracownika mogą zostać skopiowane i wykorzystane do różnych celów i mogą być one przedmiotem monitorowania lub kontroli w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Należy o tym pamiętać i zachować ostrożność podczas wykorzystywania firmowych nośników elektronicznych. S Sposób Watts - Watts Way: S gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe pracowników wyłącznie do celów zgodnych z prawem; S zawsze, gdy ma to uzasadnienie ze względów praktycznych używać anonimowych, częściowych lub zastępczych danych (np. używając nadanych przez firmę numerów identyfikacyjnych zamiast numerów ubezpieczenia społecznego); S do przechowywania i przesyłania poufnych informacji używać zakodowanych plików i urządzeń, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich z zewnątrz. Dodatkowe informacje i wytyczne podano w Regulaminie bezpieczeństwa informacji. 11

17 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK NASZE ZOBOWIĄZANIE Firma Watts Water zobowiązała się do tworzenia wartości dla swoich klientów, oferując im innowacyjne, bezpieczne i wysokiej jakości produkty. Promujemy nasze produkty w sposób uczciwy i uczciwie konkurujemy. Szukamy relacji ze stronami, które, podzielają nasze zobowiązanie do stosowania etycznych i zrównoważonych praktyk biznesowych. Budujemy te relacje na wiele lat w oparciu o uczciwość, szacunek i ciągłe doskonalenie. OCHRONA KLIENTÓW, JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW Innowacyjność jest w centrum wszystkich naszych działań a jakość i bezpieczeństwo to cechy, jakich rynek słusznie od nas oczekuje. Rzetelność naszych produktów zależy od ciągłego przestrzegania przez naszych pracowników dobrych praktyk produkcyjnych, spełniających wszystkie wymagania prawne, normatywne jakościowe i kontraktowe. S System Watts - Watts Way: S dostarczać produkty, które tworzą godziwą wartość dla naszych klientów, i które łatwo jest zamówić, otrzymać i zainstalować; S przestrzegać wszystkich wymogów prawnych, normatywnych, jakościowych i kontraktowych, które regulują sposoby wytwarzania naszych produktów; S poszukiwać sposobów doskonalenia produktów, które mieszczą się w naszej strategii handlowej i oferują naszym klientom rozwiązania przyjazne środowisku. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: zastępowania, bez odpowiedniego zezwolenia, części lub surowców wchodzących w skład naszych produktów; omijania wymogów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, aby osiągnąć cele produkcyjne lub planistyczne; fałszowania lub wypaczania wyników badań produktu, testów jakości lub bezpieczeństwa. POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA Naszym celem jest wyprzedzić konkurencję działając rzetelnie i uczciwie Mamy światowej klasy strategię biznesową, ofertę produktową i siłę roboczą, dlatego też nie musimy - i nie będziemy - uciekać się do nierzetelnych lub nieuczciwych środków, aby zdobywać udziały rynkowe. Ściśle przestrzegamy obowiązujących w wielu krajach przepisów dotyczących konkurencji i przepisów antymonopolowych przepisów obowiązujących w USA, które są podstawami wolnego rynku na całym świecie. Przepisy o ochronie konkurencji zakazują wszelkich umów ograniczających konkurencję, takich jak uzgadnianie z konkurentami poziomu cen lub podziału rynków. Działając w granicach przepisów o uczciwej konkurencji i regulacji antymonopolowych, dostarczamy wartość dla naszych klientów i dostawców, odrzucając postępowanie podważające podstawy uczciwego, stabilnego i otwartego rynku. 12

18 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA S Sposób Watts - Watts Way: S S S konkurować skupiając się na zaletach naszych produktów i usług oraz nie próbować powstrzymywać ani ograniczać konkurencji; zachowywać profesjonalny dystans do konkurentów i unikać kontaktów, które mogą stwarzać pozory nielegalnych ustaleń, porozumień na boku lub umów nieformalnych; zachować najwyższą poufność informacji dotyczących Firmy, jak również jej klientów i dostawców i unikać sytuacji, w których takie informacje mogłyby znaleźć się w rękach konkurencji. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: porozumień lub rozmów z konkurentem na temat: cen, cenotwórstwa, kosztów lub zysków; przetargów, planów marketingowych lub regionów sprzedaży; zasad i warunków sprzedaży; udziału w rynku, potencjału sprzedaży lub wielkości produkcji; podziału klientów lub linii produktów; dostawców, metod zaopatrzenia lub dystrybucji; składania fałszywych ofert lub ofert dla celów innych niż zdobycie zamówienia; porozumień lub rozmów z klientami, które ograniczają ceny lub inne warunki, na jakich klient może odsprzedać produkt; zbierania informacji o konkurencji z zastosowaniem niewłaściwych, wprowadzających w błąd lub nieuczciwych środków. Zawsze angażować dział prawny przed: przystąpieniem do joint venture, fuzji, przejęć i porozumień o współpracy z konkurencją dotyczących marketingu, zakupów lub podobnych; zawarciem umów o restrykcyjnym charakterze wyłączności dostaw (np. umów narzucających firmie zastosowanie wyłącznie naszych produktów); wiązaniem ze sobą różnych produktów (np. w umowach wymagających od nabywcy zainteresowanego jednym produktem jednoczesny zakup drugiego związanego produktu). 13

19 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK POLITYKA ANTYMONOPOLOWA I UCZCIWA KONKURENCJA Pytanie: Mój menedżer powiedział mi ostatnio, że wiedział, iż nie wygramy przetargu, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Gdy zapytałem go, skąd to wiedział, on odpowiedział, że to nie była nasza kolej i że tym razem była kolej naszego konkurenta. Czy ta sytuacja jest w porządku? Odpowiedź: Nie, to nie jest właściwe. w porządku Jeśli to, co Twój menedżer mówi jest prawdą, to może to być manipulacja przetargiem, do której dochodzi, gdy potencjalni dostawcy zawczasu dogadują się w celu ustalenia zwycięskiego oferenta. Jest to naruszenie przepisów o uczciwej konkurencji, ponieważ eliminuje to konkurencję pomiędzy dogadującymi się dostawcami. Takie działania muszą być bezwzględnie zgłaszane. ETYCZNE PRAKTYKI W SPRZEDAŻY I MARKETINGU Zobowiązujemy się do uczciwego promowania naszych usług i do szkolenia naszych klientów w zakresie właściwego zastosowania naszych produktów. Oznacza to, że prezentując jakość, właściwości lub potencjalne zagrożenia związane z naszymi produktami pracownicy powinni czynić to w sposób jasny i prawdziwy. Należy również unikać fałszywych stwierdzeń o naszych konkurentach. S Sposób Watts - Watts Way: S w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych stosować wyłącznie stwierdzenia pokrywające się z rzeczywistością; S załączać instrukcje obsługi produktów i ostrzeżenia, które są dla użytkownika jasne i czytelne; S zapewniać, aby produkty były odpowiednio oznakowane i zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, normatywnymi lub kontraktowymi; S wyróżniać Firmę w gronie jej konkurentów wyłącznie na podstawie rzeczywistych porównań. Prosić o pomoc, w przypadku zaobserwowania: przesadnego przedstawiania cech naszych produktów; ujawniania w niejasny sposób ryzyka lub zagrożeń, które mogą być związane z naszymi produktami; niedokładnego etykietowanie produktów, w tym podawanie niewłaściwych informacji o kraju pochodzenia; składania nierealnych obietnic o produkcji, dostępności lub dostawie produktów. 14

20 NASI KLIENCI, DOSTAWCY I RYNEK PREZENTY I ROZRYWKA Gesty uprzejmości - takie jak prezenty, przysługi i rozrywka - są często wymieniane jako element budowania dobrych relacji roboczych. Prezenty i rozrywka budując życzliwość mogą jednocześnie stawiać pod znakiem zapytania motywy, jakimi kieruje się oferująca je osoba; Podsumowując, prezenty i rozrywka mogą tworzyć własne konflikty interesów. Co do zasady, nie należy składać gestów uprzejmości, jeśli spowodowałoby to pozory naszej stronniczości lub próby wpłynięcia na decyzje biznesowe. Podobnie, nigdy nie należy prosić o gesty uprzejmości ani ich przyjmować od strony trzeciej, jeśli może to być postrzegane jako próba wpływania na obiektywizm w podejmowaniu decyzji biznesowych. Nasi interesariusze oraz nasi współpracownicy mogą postrzegać już nawet pozory jako brak uczciwości. Najlepiej jest zachować ostrożność i grzecznie odmówić okazji, gdy i jeśli się ona pojawi. Dodatkowe informacje i wskazówki: Firma wydała specjalne Wytyczne przestrzegania zasad dot. gestów uprzejmości w biznesie, gdzie należy zawsze zaglądać przed przyjęciem lub zaoferowaniem prezentu bądź rozrywki w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Niektóre kategorie uprzejmości wymagają wcześniejszej zgody firmy, zatem przed zaoferowaniem lub przyjęciem gestu uprzejmości najlepiej jest odwołać się do wytycznych lub porozmawiać z lokalnym kontrolerem finansowym. Wytyczne przestrzegania zasad dot. gestów uprzejmości w biznesie można znaleźć w portalu komunikacyjnym firmy Connect. lub można skonsultować się z lokalnym kontrolerem finansowym. Należy pamiętać, że te wytyczne skupiają się na zgodności z prawem i nie uwzględniają kwestii celów budżetowych. Pracowników obowiązuje zakaz przekraczania limitów firmowych poprzez dopłacanie z własnych funduszy lub nieubiegania się o zwrot kwot przekraczających limity ustalone w regulaminie firmy lub wytycznych. Wymogi ogólne: Gesty uprzejmości można oferować, przekazywać lub przyjmować, jeśli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki: gesty uprzejmości muszą być w rozsądnej kwocie, w formie bezgotówkowej (wyłączając też ekwiwalentów ekwiwalenty środków pieniężnych, takie jak bony upominkowe) i powinny być przekazywane w sposób otwarty i przejrzysty, tak aby nie można było tego zasadnie postrzegać jako próby uzyskania nieuczciwej korzyści biznesowej; gesty uprzejmości mogą być przekazywane przez przedstawicieli firmy wyłącznie w związku z promocją, demonstracją lub prezentacją produktów lub usług firmy bądź w celach ogólnej kurtuazji; w żadnej sytuacji nie można gestu uprzejmości oferować ani przekazywać, gdy celem jest bezprawne wywieranie wpływu na urzędnika państwowego lub osobę podejmującą decyzje biznesowe w celu wykorzystania ich stanowisk lub wpływania na ich działania (patrz także część Przeciwdziałanie korupcji w niniejszym kodeksie). 15

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach.

Niniejszy Kodeks Postępowania pozostaje bez uszczerbku dla wytycznych, wykraczających poza wymogi ustawowe w krajach o zaostrzonych standardach. KODEKS POSTĘPOWANIA Kodeks Postępowania Odpowiedzialne i etyczne postępowanie wobec pracowników 1, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, spółki i środowiska jest dla grupy Duvenbeck (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE Załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 137 z dnia 8 września 2011r KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA w MŁAWIE PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka. w Toruniu. Zasady ogólne KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ InPost S.A. 1 Kodeks Etyki Zawodowej obowiązuje od 30 kwietnia 2015 I. SPIS TREŚCI I. Spis treści 2 II. Wstęp 3 1. Jak korzystać z Kodeksu 3 2. Jakie przepisy mają zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO URZĘDU GMINY WILCZYCE Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy WILCZYCE oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Gminy Smołdzino ZASADY OGÓLNE 1. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Smołdzino, zwany dalej Kodeksem Etyki wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW SODEXO Kwiecień 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA 4 PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWE PRAWA PRACOWNIKA 5 Wyeliminowanie wszelkich form pracy wymuszonej lub obowiązkowej

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy.

Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Kodeks etyczny 2 Niniejszy kodeks etyczny zaaprobowany przez Zarząd definiuje nasz normalny tryb pracy. Pragniemy, aby firma Cargotec stała się niekwestionowanym liderem w zakresie systemów przeładunkowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej

Kodeks etyki zawodowej Kodeks etyki zawodowej Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze PREAMBUŁA Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze przekonania Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierować się ludzie we wzajemnych relacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych są od wieków znane i niezmienne.

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne

Normy Społeczne 1 Normy Społeczne Normy Społeczne Normy Społeczne 1 2 Normy Społeczne Spis treści Wstęp 3 1. Procedura Wprowadzenia Norm 4 2. Godziny Pracy, Wynagrodzenie, Prawo do Urlopu 5 3. Zapobieganie Dyskryminacji 5 4. Zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX

KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX KODEKS ETYCZNY Grupa DELACHAUX Zobowiązanie Grupy Delachaux : Przestrzeganie prawa oraz zasad etyki zawodowej Grupa DELACHAUX rozwija swoją działalność w różnych branżach już od ponad wieku, będąc dziś

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu

*Obowiązki Dyrektora Finansowego są aktualnie powierzone Prezesowi Zarządu PREZES Dyrektor Wykonawczy Dyrektor* Finansowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Produktu Crown Doosan WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Handlowy CZŁONEK ZARZĄDU Dyrektor Serwisu Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI

Polityka dotyczy następujących kwestii: SPIS TREŚCI Pracownicy, będący kluczem do sukcesu naszej firmy, są dla nas niezwykle ważni. Grupa Carlsberg dąży do stworzenia miejsca pracy, w którym pracownicy mogą rozwijać swój potencjał w otwartym i inspirującym

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH KODEKS WARTOŚCI ETYCZNYCH PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PREAMBUŁA Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. w Świdnicy A. PREAMBUŁA Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ŚFUP Sp. z o.o. (zwana dalej firmą lub

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Zał. do Zarządzenia Nr Or.0121.15.2011.2011 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2011 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W SANDOMIERZU Kodeks Etyki jest zbiorem wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé

Policy Mandatory Lipiec 2009. Kodeks Dostawcy Nestlé Policy Mandatory Policy Mandatory Wydawca Nestlé Corporate Procurement Autor Nestlé Corporate Procurement Grupa docelowa Dostawcy i podwykonawcy Nestlé Pracownicy Działów Zakupów Nestlé Zastępuje Zasady

Bardziej szczegółowo