Koncepcja działania Instytutu Chemii Fizycznej PAN Warszawa, 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja działania Instytutu Chemii Fizycznej PAN 2011-2015. Warszawa, 2011 r."

Transkrypt

1 Koncepcja działania Instytutu Chemii Fizycznej PAN Warszawa, 2011 r.

2 1. Utrzymanie wysokiego poziomu badań naukowych i utworzenie kilku nowych zespołów tematycznych w IChF PAN 2. promocja Instytutu zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich, studentów oraz osób wracających ze staży podoktorskich (zorganizowanie konkursów) 3. wdrożenia aktywne wspieranie tworzenia małych spółek na bazie wynalazków z chemii, poszukiwanie partnerów strategicznych w działalności B+R oraz określenie strategii B+R (opracowanie zasad współpracy z partnerami przemysłowymi, utworzenie spółki spin-off) 4. Wsparcie wystąpień o trzy duże projekty strukturalne (w roku 2014) oraz wystąpień o granty unijne w ramach programów ramowych/erc/esf

3 W nauce: Primum non nocere

4 240 etatów 520 etatów Ponad 8-mio krotne zwiększenie efektywności mierzonej publikacjami

5

6 W latach publikowaliśmy w Science(1), Nature Physics (2), Nature Materials(2), Angewandte Chemie, JACS, Phys.Rev.Lett, i innych (chemia, fizyka, inżynieria, nawet biologia)

7 IChF PAN w roku 2010 (175 prac z listy filadelfijskiej (90% wszystkich) i kilka tysięcy cytowań >10 osób ma ponad 100 cytowań rocznie) 22 prace z IF>5 w tym 3 z IF>10

8 W latach publikacji w JACS 7 prac w Phys.Rev.Lett 9 prac w Angew. Chemie Int. Ed. 7 prac w Lab on Chip 4 prace w Journal of Catalysis

9 Nasi pracownicy mają najwięcej prac z Polski w wielu prestiżowych czasopismach Angewandte Chem Int Ed. (Lewinski 8 na 81), JACS (Waluk 14 na 352), Lab on Chip (Garstecki 7 na 10), Journal of Catalysis (Karpinski 24 na 152). W innych np. Phys.Rev.Lett. Hołyst(18) należymy do czołówki polskiej (Dietl (22),Horodecki(22)).

10 Liczba publikacji i suma IF w latach Ilość tyt. IF

11 Mocne punkty naukowe/wdrożeniowe w IChf PAN 1. fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych, techniki laserowe, astrochemia, (JACS, Angewandte, Astrophysical journal + patenty) 2. chemia supramolekularna, materiały funkcjonalne, bioczujniki, elektrochemia, miękka materia (JACS, Angewandte, ChemComm, Anal Chem. + patenty) 3. miniaturyzacja laboratorium chemicznego lab on chip mikrofluidyka (Lab Chip + patenty) 4. fizyka statystyczna, układy złożone, fale chemiczne + aplikacje w biologii (Phys.Rev.Lett., PNAS, patenty) 5. spektroskopia XPS i Augera (standardy 2048 udostępnionych baz danych na 8 standardów NIST 4 zostały zrobione w IChF PAN ), kataliza (J.Catalysis, Applied Catalysis Env B.) 6. R&D (zielona chemia) (~6 Mzł + patenty)

12 Dotacja bazowa od 2002 r.

13 suma Wpływy z grantów w 2011 przekroczyły dotację bazową zł zł zł zł zł zł suma zł zł zł zł - zł Koszty pośrednie w 2011 wyniosą zł. Są to w historii Instytutu rekordowe wpływy. Niestety nie wystarczą na pokrycie utrzymania Instytutu.

14 Rok 2011 środki na badania w IChF PAN Dotacja statutowa(utrzymanie IChF PAN w ruchu) plus na badania zł Liderzy zespołów -- badania zł Zadanie Dyrekcji = zapewnienie dobrej obsługi administracyjnej grantów + analiza źródeł finansowania

15 Polityka naukowa i kadrowa Wnioski: malejąca dotacja statutowa oznacza zmniejszenie wpływu Dyrekcji na kierunki badań w IChF PAN -- będziemy wspierać najlepszych naukowców, niezależnie od tematyki (w ramach szeroko rozumianej chemii oraz dziedzin pokrewnych)

16 Analiza działań NCBiR-u wskazuje, że większość środków będzie przekazywana dojrzałym przedsiębiorstwom z własnym zapleczem laboratoryjnym ten strumień będzie omijał uczelnie i Instytuty (otworzyliśmy furtkę poprzez wsp. z przedsiębiorstwami oraz patenty (26 w 2010 roku) Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle NCN uruchomi duże granty (typu TEAM FNP) w konkursie 2011 roku granty są na poziomie tys. zł) potrzebujemy grantów 3-4 razy większych Wnioski: obecnie tylko fundusze strukturalne, unijne i wdrożenia pomogą w rozwoju IChF PAN

17 W 2010 roku złożyliśmy trzy duże granty europejskie do Brukseli (jako koordynator) na kwotę około 7 mln euro 1. Grant Noblesse (w programie REGPOT-FP7 -- na 292 wnioski 7 otrzymało ocenę maksymalną 15 pkt, w tym nasz grant 2. Grant microcode (w programie Ideas ERC przeszedł do drugiej rundy i nasz lider jest przed rozmową w Brukseli) 3. Grant SoftScales (w programie Ideas Advanced ERC) 4. Prowadzimy przygotowania do grantów strukturalnych 2014 roku

18 Struktura organizacyjna pionu naukowego 1. Zakłady (8) grupy badawcze i zespoły tematyczne (30) 2. Laboratoria specjalistyczne

19 Zatrudnienie (ogółem 290 osób, 240 etatów) W tym w zespołach naukowych 220 osób i 180 etatów

20 IChF PAN -- zespoły tematyczne (30)

21 Ocena zespołów tematycznych ) IF na głowę (podajemy tyle prac ile liczy zespół) w 2010 roku (wspiera współpracę między zespołami) 2) Cytowania lidera w 2010 roku za prace z lat (wspiera tych liderów, którzy liczą się w nauce światowej) 3) Finansowanie badań z grantu na głowę w 2010 roku (wspiera tych, którzy sami się wspierają) f1 mediana IF=2.9 bardzo dobra (w 2008 roku IF=2.3) (cel IF>4) f2 mediana cyt.=34 ale 8 liderów (27%) ma >100 a 12 (40%) ma >70 cytowań (cel cyt>70 mediana) f3 mediana pieniądze= zł (w 2008 roku mieliśmy 17 tys. zł) cel >100 tys. zł mediany są dobrym wskaźnikiem oceniającym decyzje podjęte w IChF PAN w 2007 roku

22 częstość f1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 częstość f2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 częstość f3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 Publikacje Mediana IF=2,9 Cytowania Mediana 34 Granty Mediana PLN

23 12 f1+f2+f Wnioski: ocena względna jest dobrym wskaźnikiem efektywności grup, Ocena wyróżniająca to f1+f2+f3>3.

24 Obligatoryjne zamykanie zespołów po przejściu kierownika zespołu na emeryturę (wykładnia z Polskiej Akademii Nauk) + Stabilność zespołu profesora mianowanego (+ 2 etaty) Stabilność zespołu dr hab. (etat kierownika) po podsumowującej ocenie z 5-7 lat, obligatoryjnym seminarium i analizie merytorycznej najważniejszych publikacji

25 Działalność dydaktyczna partner strategiczny UKSW Kształcenie na poziomie studiów Uniwersyteckich prowadzone jest w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, głównie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoła Nauk Ścisłych, dzięki porozumieniom zawartym między UKSW a IChF PAN, IF PAN i CFT PAN. Studia są dwustopniowe: studia licencjackie (mające charakter interdyscyplinarny) są zintegrowane na kierunku matematyka, fizyka, chemia a ich kontynuacją są studia magisterskie na kierunkach - z osobna chemia, fizyka i matematyka. W sumie prawie 6000 godzin dydaktycznych rocznie. (53 osoby z Instytutu) Będziemy uczestniczyć w programie Edukacja wspierana badaniami polski harwardczyk -- nowy program studiów magisterskich UKSW na chemii. Około 70 doktorantów spróbujemy wspólnie z UKSW wystąpić o grant na studia doktoranckie

26 Dodatkowo na terenie IChF PAN osób odbywa staże (od dwóch tygodni do kilku miesięcy) (studentów, magistrantów, licencjatów, praktykantów z UKSW, Politechniki Warszawskiej, IPPT, UW (chemia i fizyka), Politechniki Gdańskiej, szkół średnich).

27 Współpraca naukowa z zagranicą m.in.. USA, Francja, Niemcy, Izrael, Tajwan, Czechy, Włochy, Węgry, Wielka Brytania, Rosja, Ukraina, RPA, Białoruś, Bułgaria, Japonia, Korea, Chiny. w sumie 43 uniwersytety i instytuty naukowe. np. Niemcy: Instytuty Maxa Plancka, Francja: Ecole Normale Superieure, USA: Harvard Dobry kierunek współpracy = Chiny (Key Laboratories) (zatrudnilismy troje postdoków na początek)

28 Wdrożenia/patenty/firmy Chemia przyjazna środowisku i człowiekowi zielona chemia Tetropium gabrieli Phloesinus aubei Phyllophertha horticola Pandemis heparana Cydia molesta Tomicus destruens Trypodendron domesticum Sesia melanocephala Sesia bembeciformis Paranthrene insolita i inne Melolontha melolontha Cockchafer nowe dyspensery

29 Zakład Doświadczalny Chemipan w 2010 roku Dyspensery feromonowe około zł (monopol na lasy polskie) Związki chemiczne około zł (głównie zagranicę) dla firm: Alfa Aesar, Toyo Science, Sigma-Aldrich, Acros, DKSH lub BASF, Adamed, Instytut Leśnictwa w sumie około 200 zamówień. W 2010 roku wygraliśmy przetarg na ochronę lasów państwowych: Suma kontraktu zł.

30 zgłoszenia patentowe zgłoszenia patentowe W lipcu 2008 zrobiliśmy pierwsze zgłoszenie z nowej fali i w styczniu 2011 otrzymaliśmy 1 patent (bez poprawek i uzupełnień). To najlepiej świadczy o jakości i wysokim poziomie wynalazczym zgłoszeń IChF PAN W 2010 roku 2 zgłoszenia międzynarodowe. W 2011 spodziewamy się 5-10 takich zgłoszeń.

31 Zamierzamy dalej kontynuować patentowanie naszych wynalazków oraz utworzyć zespół B+R-zielona chemia i wspierać w ten sposób program wdrożeń. Te działania powinny przełożyć się nie tylko na wysoką ocenę Instytutu w dowolnych rankingach i kategoryzacjach, ale w długofalowej perspektywie rozwoju Instytutu przynieść wymierne korzyści materialne i naukowe (często badania stosowane stymulują rozwój badań podstawowych) złożyliśmy w 2010 roku grant Kreator Innowacyjności. W tym roku założymy pierwsze spin-offy i wypracujemy reguły współpracy z takimi firmami.

32 Upowszechnianie nauki(dr Kuba Luboradzki+40 osób) Wsp. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego + UKSW Piknik Naukowy Festiwal NaukiN Lekcje pokazowe i wykłady dla szkół (od wakacji praktycznie w każdy poniedziałek do 150 osób na sali) Udział w Komitecie Olimpiady Chemicznej 14 filmów edukacyjnych (youtube 16 tys. wejść)

33

34 Popularyzacja odkryć z IChF PAN i promocja Instytutu Serwis prasowy uruchomiony w 2010 roku

35

36 Obraz świata fizyki czy chemii, kreowany przez szkoły i media, zazwyczaj przedstawia środowisko hermetyczne i zdominowane przez mężczyzn. Ten wizerunek ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Nauki ścisłe są coraz atrakcyjniejszą drogą kariery zawodowej dla kobiet, o czym przekonują panie pracujące w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Notka z 8 marca znalazła się na 31 serwisach internetowych

37

38

39 16 III 2011 r

40

41

42 Podsumowanie informacji prasowych IChF w 2010 r. 16 notek prasowych w tym 14 dwujęzycznych wersja polska: łącznie ponad 7800 wejść i prawie 1600 pobrań wersja angielska: łącznie ponad 8200 wejść i prawie 2500 pobrań. Informacje prasowe IChF odnonotowane były łącznie na portalach polskich 360 razy i 400 razy na portalach zagranicznych, głównie anglojęzycznych, ale także było 10 tłumaczeń na inne języki (niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, szwedzki). 11 naszych informacji prasowych odnotował mający wielką oglądalność portal ScienceDaily (ok. 2,5 mln użytkowników miesięcznie), a TreeHugger (ok. 1,5 mln uż.) 2 razy, tak więc mogło je przeczytać nawet 30 milionów internautów zainteresowanych nauką. Obok Instytu w Świerku, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Nenckiego jesteśmy czwartą instytucją naukową w Polsce z profesjonalnym serwisem prasowym

43

44 W celu dotarcia do młodych naukowców ufundujemy: 1. Złoty medal chemii IChF PAN za prace licencjackie 2. Lidership in science prize of the Institute of Physical Chemistry PAS dla powracających do Polski ze staży podoktorskich (jako konkurs na lidera zespołu)

45 Raz w miesiącu będziemy organizowali seminarium i zapraszali wykładowców ze świata Będzie to forma wyróżnienia z nazwą Institute of Physical Chemistry PAS distinguished lectureship

46 Duża aparatura będzie służyć wszystkim zespołom: Mikroskop konfokalny z korelacją fluorescencji (7 linii laserowych) koszt około 2,5 mln zł z grantu P.Garsteckiego. Elektronowy mikroskop skaningowy całkowity koszt około 2-3 mln zł (z grantu R.Hołysta) ESCA Electron spectroscopy for chemical analysis ( 6 mln zł A.Jabłoński) Powstanie fundusz aparaturowy/szkolenia dla pracowników i etaty do obsługi sprzętu (warunki pełna dostępność do aparatury dla wszystkich na równych zasadach)

47 Kontynuacja dzieła J.Herbicha Instytut z lat 50-tych

48 Przyszłość IChF PAN condiciones sine qua non konkurowania z najlepszymi na świecie 1. Praca w IChF PAN marzenie młodych naukowców (reklama i promocja IChF PAN) 2. Tworzenie nowych zespołów w tym z liderami wykształconymi w innych jednostkach naukowych (współpraca z komisją ds. polityki-naukowej Rady Naukowej) 3. Zbudowanie solidnych podstaw finansowych naszej działalności (granty, wdrożenia, partnerzy we wdrożeniach)

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE Numer 3/12/2012 ISSN 2299-5536 JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE OCHRONA IP PODCZAS EURO 2012 I OLIMPIAD TRANSFER TECHNOLOGII DLA POPRAWY

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER?

O FINANSACH STR. NA POKŁADZIE LIBERATORA SPACER? SŁÓW KILKA O FINANSACH STR. 10 NA POKŁADZIE LIBERATORA STR. 22 KAWA A MOŻE SPACER? STR. 30 MEGAWAT TRANSFORMACJA W numerze 3 SŁOWO OD REDAKTORA Utarło się powiedzenie, że maj to najpiękniejszy miesiąc.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

9. EDYCJA KONKURSÓW UP RP ROZSTRZYGNIĘTA! O OCHRONIE IP PODCZAS POLSKIEJ PREZYDENCJI WYZWANIA PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII

9. EDYCJA KONKURSÓW UP RP ROZSTRZYGNIĘTA! O OCHRONIE IP PODCZAS POLSKIEJ PREZYDENCJI WYZWANIA PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII Numerr 4/2011 Nu 1 ISSN N 2081-5964 O OCHRONIE IP PODCZAS POLSKIEJ PREZYDENCJI WYZWANIA PROCESU TRANSFERU TECHNOLOGII KTO NAJWIĘCEJ OSTATNIO PATENTOWAŁ NASZ STATEK FLAGOWY KOPERNIK EDUKACJA MARKĄ KRAJU

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI

Absolwent. na etacie BĄDŹMY OPTYMISTAMI! NOWOŚCI JUBILEUSZOWE UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH. nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI nr 1 (67) Marzec 2014 PISMO UCZELNI Absolwent na etacie s. 2 12 BĄDŹMY OPTYMISTAMI! 26 NOWOŚCI JUBILEUSZOWE ISSN 1640-2758 33 UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA MORZACH I OCEANACH Powrót kwartalnika? Musimy przyznać,

Bardziej szczegółowo

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia

CREOTECH Sp. z o.o. 1.2. Źródła sukcesu i innowacji - technologia CREOTECH Sp. z o.o. Firma Creotech Sp. z o.o. z Warszawy to mikroprzedsiębiorstwo zarządzane przez trzech partnerów, którego działalność oparta jest o wiedzę i badania naukowe. Misją firmy jest tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo