PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 01 czerwca 2011r. PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE METODOLOGIA UCZESTNICY OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRZEBOWNISKA Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI Położenie Sytuacja demograficzna Struktura użytkowania i własności gruntów Działalność produkcyjno-usługowa Rolnictwo Bezrobocie Oświata Ochrona zdrowia Kultura, sport i wypoczynek Zabytki Ochrona środowiska Instytucje służące obsłudze ludności Infrastruktura techniczna ANALIZA SWOT SOŁECTWA MISJA PRIORYTETY W DZIEDZINIE GOSPODARKI, INFRASTRUKTURY I SPOŁECZNOŚCI GŁÓWNE CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZADAŃ WDRAŻANIE PLANU ODNOWY SOŁECTWA MONITOROWANIE PLANU ODNOWY SOŁECTWA PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY SOŁECTWA PODSUMOWANIE

3 1. WPROWADZENIE Stworzony tutaj plan odnowy miejscowości Trzebownisko jest próbą zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego wsi, pierwszym krokiem zmierzającym do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców, zatrzymania młodzieży i stworzenia jej szans rozwoju. To również ważny głos wypowiedziany do władz gminy, o potrzebach mieszkańców, o ich aspiracjach i dążeniach. Praca ta ma ukazać wieś w takim świetle, aby po wprowadzeniu jej założeń znacznie poprawił się poziom jakości życia codziennego mieszkańców Trzebowniska a dokonane zmiany świadczyły o zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa w sprawy sołectwa, dbałość o środowisko przyrodnicze i kulturowe, rozwój gospodarczy i społeczny wsi. Strategia zawiera wykaz planowanych inwestycji na lata Dla zapewnienia realizacji celów program ten został opracowany zgodnie ze: Strategią Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata , Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata , Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebownisko na lata , Strategią Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata , Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata , Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Powodzenie realizacji Planu zależeć będzie od wspólnych wysiłków władz gminy, grup społecznych, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców wsi, którym zależy na rozwoju własnej miejscowości. 3

4 2. METODOLOGIA Plan opracowano przyjmując za podstawę wyniki spotkań Rady Sołeckiej i organizacji biorących czynny udział w życiu wsi oraz konsultując potrzeby miejscowości z jej mieszkańcami. Przeprowadzono cztery posiedzenia Rady Sołeckiej z udziałem liderów lokalnych organizacji w dniach: stycznia 2008 roku przedmiotem posiedzenia było ustalenie planu działania mającego na celu sporządzenie wykazu zadań dla Trzebowniska oraz terminu ich realizacji; stycznia 2008 roku zapoznanie się z postępem prac, mających na celu wyznaczenie zadań priorytetowych dla miejscowości na lata oraz przedstawienie możliwości dofinansowania niektórych zadań realizowanych przez poszczególne organizacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; stycznia 2008 przedłożenie propozycji zadań przez przedstawicieli szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ludowego Klubu Sportowego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska; 4. 1 luty 2008 analiza przedstawionych projektów w zakresie m. in. inwestycji, infrastruktury, kultury, oświaty i sportu. W spotkaniu brał udział Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko Pan Marek Poręba, który szczegółowo omówił zasady i kryteria jakie musza spełniać zadania aby mogły być zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 Na podstawie tych spotkań wyznaczono kilkanaście celów, do których realizacji sołectwo będzie dążyć na przełomie lat Zadania te, stanowiły zalążek do powstania Planu Odnowy Sołectwa Trzebownisko na lata UCZESTNICY W opracowywaniu planu udział wzięli: 1. Emil Świątek sołtys wsi 2. Lidia Ataman 3. Andrzej Niemiec 4.Władysław Krztoń 5. Urszula Kot 6. Krystyna Grela dyrektor Gimnazjum 7. Teresa Pieczonka przewodnicząca KGW 8. Tadeusz Grela prezes LKS 9. Wojciech Czyrek naczelnik OSP 10. Stanisław Wiercioch prezes SPT 5

6 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRZEBOWNISKA Trzebownisko to wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko. Jest siedzibą gminy. Sołectwo położone jest nad rzeką Wisłok, na równinie Pradoliny Podkarpackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Najprawdopodobniej Trzebownisko powstało w połowie XIV wieku. Wieś została osadzona na karczunku leśnym, stąd też jej nazwa. W 1933 roku miejscowość została siedzibą gminy. Podczas okupacji była silnym ośrodkiem oporu, poddawana licznym represjom ze strony okupantów, za co w 1974 roku została odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. Obecnie miejscowość zajmuje 760 hektarów i liczy 3135 mieszkańców. Sołectwo jest duże i rozwinięte. Na terenie Trzebowniska znajduje się gospodarstwo szklarniowe i zakład mleczarski Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Resmlecz. Ponadto działa tu wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. We wsi znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie w trakcie budowy jest nowoczesny budynek gimnazjum i przedszkola. Miejscowość wyposażone jest w sieci: gazową, energetyczną, telefoniczną, wodociągową i sanitarną. W sołectwie działają takie organizacje jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska, Ludowy Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i inne. W sieci działa pierwszy na Podkarpaciu Wiejski Serwis Internetowy. 6

7 4.1 OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W miejscowości Trzebownisko znajduje się 5 obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz funkcjonalność przestrzenną. Są one rozlokowane w różnych częściach sołectwa. 1) W centrum sołectwa znajduje się Dom Ludowy, który posiada salę taneczną z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Zlokalizowane są w nim: sklep spożywczoprzemysłowy, poczta oraz filia banku z bankomatem. Budynek ten służy mieszkańcom do zaspakajania swoich codziennych potrzeb związanych z zakupami artykułów pierwszej potrzeby, dokonywania opłat oraz przekazywania i odbierania przesyłek. W Domu Ludowym odbywają się liczne imprezy m.in. dzień seniora, dzień kobiet, dzień matki, opłatek, liczne spotkania mieszkańców m.in. zebrania wiejskie, sprawozdawczo-wyborcze organizacji społecznych, odbywają się dyskusje dotyczące kształtowania rozwoju miejscowości, identyfikacji potrzeb społecznych i kulturalnych. W obiekcie tym posiada swoją lokalizację, prężnie działające, Koło Gospodyń Wiejskich, które przygotowuje różne imprezy służące nawiązywaniu kontaktów społecznych, przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców m.in. pokazy, konkursy, szkolenia. Budynek obecnie wymaga remontu polegającego na wykonaniu docieplenia i elewacji, położeniu płytek na posadzkę, wymianie okien. Wokół obiektu istnieje pilna potrzeba zrobienia parkingu dla licznych samochodów, którymi mieszkańcy przyjeżdżają na spotkania i zakupy. 2) W części północnej sołectwa znajduje się Kościół Parafialny i Dom Parafialny. W Domu Parafialnym swoją siedzibę ma Chór Parafialny Echo oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) skupiające młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Obydwie organizacje przyczyniają się do integracji mieszkańców czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym i 7

8 społecznym. Młodzież w czasie wakacji z własnej inicjatywy organizuje półkolonie dla dzieci z sołectwa. Chór uświetnia swoimi występami różne uroczystości kościelne, koncertuje również w innych parafiach nie tylko województwa podkarpackiego, ale i poza granicami kraju, promując miejscowość Trzebownisko. 3) W części wschodniej zlokalizowane są obiekty oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole. W obiektach tych, oprócz zajęć dydaktycznych, odbywają się cykliczne imprezy takie jak dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień dziecka. Imprezy te sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i integracji lokalnej społeczności. Dzieci i młodzież przygotowują liczne występy artystyczne, przyczyniając się do krzewienia kultury i oświaty wśród mieszkańców sołectwa. 4) W części północnej zlokalizowane są obiekty sportowe związane głównie z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców. Jest to stadion do gry w piłkę nożną wraz z zapleczem oraz plac zabaw dla dzieci. W sołectwie działa Ludowy Klub Sportowy, w którym trenują 3 drużyny piłkarskie, rozwijając wśród dzieci i młodzieży kulturę fizyczną. Na stadionie organizowane są liczne imprezy sportowe dla mieszkańców, będące bardzo dobrą okazją do spotkań i nawiązywania kontaktów społecznych. Zaplecze boiska piłkarskiego tj. budynek pełniący rolę szatni wymaga remontu polegającego na wymianie dachu, dobudowie sanitariatów, malowaniu ścian. Plac zabaw dla dzieci, który niedawno został utworzony sprzyja nawiązywaniu kontaktów głównie dla rodzin z małymi dziećmi, wśród których często znajdują się nowi mieszkańcy sołectwa usiłujący się zintegrować z lokalną społecznością. 5) W części wschodniej znajduje się Dom Strażaka, w którym Ochotnicza Straż Pożarna organizuje różne imprezy i spotkania okolicznościowe dla mieszkańców. Przyczyniają się one do nawiązywania kontaktów społecznych, integrują mieszkańców. 8

9 Analizując infrastrukturę do celów zaspakajania potrzeb mieszkańców i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych należy stwierdzić, ze w sołectwie Trzebownisko znajduje się znaczny potencjał, który nie w pełni może być wykorzystany ze względu na konieczność wykonania remontów dostosowujących obiekty do wymogów. 5. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI 5.1 Położenie Wieś położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gminie Trzebownisko. Od strony południowej sąsiaduje ze stolicą Podkarpacia - Rzeszowem, od strony zachodniej graniczy z sołectwem Zaczernie, od północy z miejscowością Nowa Wieś a od wschodu z Terliczką i Łąką. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebownisko położona jest w Prowincji Karpat i Podkarpacia, w makroregionie Kotliny Sandomierskiej. Teren sołectwa jest płaski. Średnia wysokość nad poziomem morza to 202 metry (najwyżej na wysokości 211m n.p.m. położone są zakłady ogrodnicze). Miejscowość ma dobre położenie komunikacyjne przebiega przez nią droga krajowa Nr 19 Rzeszów-Lublin. Lokalizacja sołectwa na tle województwa podkarpackiego 9

10 5.2 Sytuacja demograficzna Teren Trzebowniska zamieszkuje mieszkańców. Jest to najludniejsza miejscowość w gminie. Największa jest tutaj też gęstość zaludnienia, której wskaźnik wynosi 418 osób na km 2 i niemal dwukrotnie przewyższa średnią gęstość zaludnienia w gminie (207 osób na km 2 ). 5.3 Struktura użytkowania i własności gruntów Powierzchnia Trzebowniska zajmuje blisko 760 ha z czego 570 ha stanowią grunty rolne. Wieś ma charakter przemysłowo-rolniczy z typowym dla tej okolicy rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Bezpośrednie sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej daje możliwość znalezienia odpowiednich miejsc pracy, co powoduje odpływ ludzi od rolnictwa. Mimo, iż sołectwo posiada dobre warunki naturalne do produkcji rolniczej to na przełomie lat znacznie zmniejszyła się powierzchnia upraw i liczba hodowanych zwierząt. W większości działalność rolnicza sprowadza się do uprawiania działek na potrzeby własne mieszkańców. Powoduje to przekształcenie struktury gospodarczej wsi a na jej terenie można zaobserwować znaczny wzrost udziału sektora prywatnego. Struktura użytkowania gruntów charakteryzuje się znaczną przewagą użytków rolnych, stanowiących około 74,4% powierzchni ogólnej, z czego łąki i pastwiska zajmują ok. 11,8% a sady ok. 4,1%. Dużą część miejscowości zajmują tereny zabudowane tj. około 16,6%. 10

11 Zestawienie powierzchni użytków w miejscowości Trzebownisko wg ewidencji gruntów oznaczenie użytku [ha] % grunty orne 444,10 58,5 łąki trwałe 40,83 5,4 pastwiska trwałe 48,51 6,4 lasy i grunty leśne - - grunty zadrzewione 13,66 1,8 sady 31,18 4,1 tereny różne 2,58 0,3 nieużytki 0,04 0,005 drogi 29,40 3,9 tereny kolejowe 2,03 0,3 tereny komunikacyjne i inne - - tereny zabudowy mieszkalnej 100,09 13,2 tereny zabudowy przemysłowej 13,41 1,8 tereny zabudowane inne 12,05 1,6 tereny wypoczynkowo rekreacyjne 1,22 0,2 wody płynące 19,50 2,6 rowy 1,10 0,1 wody stojące - - grunty pod stawami - - OGÓŁEM 759, Działalność produkcyjno-usługowa Na przełomie lat w miejscowości można zaobserwować wzrost działalności sektora prywatnego, który znacznie przewyższa sektor publiczny. Rozwój prywatnych podmiotów gospodarczych można szczególnie zauważyć w branży handlowo usługowej, jednak ich minusem jest to, że są to przeważnie firmy małe, zatrudniające jedną do kilku osób. Powodem tego jest brak kapitału potrzebnego do rozwinięcia i prowadzenia dużej działalności. 11

12 Jedną z większych firm produkcyjno-usługowych na terenie sołectwa jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAND Spółka z o.o., które prowadzi usługi budowlane, inżynieryjne i sanitarne oraz roboty drogowe. Kolejną firma jest HART-b.ex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., które zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, handlowym, usługowym i przemysłowym oraz konserwacją obiektów zabytkowych. Również na terenie wsi ma siedzibę firma CIS, która produkuje gąbkę, watę tapicerską i materiały budowlane. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 1000 osób. W Trzebownisku działa też Zakład Remontowo-Budowlany Janusza Firleja, który zajmuje się produkcją betonu. Wśród prosperujących zakładów na wyróżnienie zasługuje RESMLECZ, produkujący wysokiej jakości produkty nabiałowe i zatrudniający ok. 300 pracowników. Zapleczem dla potrzeb budownictwa jest zakład FHU KOT-BUD oferujący sprzedaż materiałów budowlanych i opału. Prężnie działającą jest również, spółka WARAN i MET-BAJ zajmująca się produkcja artykułów na wyposażenie sklepów i magazynów. Pozostałe niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe, w większości jednoosobowe, działają w branży samochodowej, ślusarskiej, blacharskiej i budowlanej. Sektor handlowy jest dobrze rozwinięty obecnie na terenie wsi jest 7 placówek handlowych co w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. 5.5 Rolnictwo Rolnictwo zajmuje znikomy udział w gospodarce wsi. Gęstość zaludnienia, rozdrobnienie ziemi, zagospodarowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe nie sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej a wręcz skutecznie ją eliminują. Małe gospodarstwa produkują jedynie na własne potrzeby. Produkcja rolnicza jest wielokierunkowa, uprawą dominującą są zboża i ziemniaki. Odchodzenie od produkcji rolnej powoduje zwiększenie odłogów i ugorów. Dobrze rozwinięte jest sadownictwo, powierzchnia sadów wynosi ponad 31 hektarów. 12

13 Czyste ekologicznie środowisko naturalne, dobre warunki glebowe, klimatyczne, małe skażenie gleby oraz wysoki odsetek użytków rolnych sprzyjają rozwojowi produkcji zdrowej żywności. Na terenie wsi funkcjonują firmy, które z powodzeniem konkurują z innymi na rynkach międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami jakości, bywały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości produkty. Należą do nich takie firmy jak: od 1981 roku Gospodarstwo Ogrodnicze, które w szklarni o powierzchni 6 ha uprawia pomidory i ogórki, wykorzystując najnowsze technologie, [spółka daje pracę ok. 80 osobom] i Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska RESMLECZ produkująca wysokiej jakości produkty nabiałowe, która skupuje mleko z 20 gmin województwa podkarpackiego. Dużą szansą dla rolnictwa jest rozwijanie pracochłonnej produkcji przetwórstwa rolno - spożywczego, m. in. wytwarzanie żywności ekologicznej, czy rozwijanie ogrodnictwa. 5.6 Bezrobocie Dysponując danymi dotyczącymi całej gminy można wywnioskować, że od 2006 roku obserwujemy spadek bezrobocia. Sytuację taką zawdzięczamy przede wszystkim wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jak i otwarciu zagranicznych rynków pracy dla polskich obywateli. Możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy powoduje odpływ ludności (zwłaszcza młodych) z naszej wsi do dużych aglomeracji miejskich jak i do innych krajów. Na koniec 2006 roku zarejestrowanych jako bezrobotni było osób w całej gminie (w tym 626 kobiet). Stopa bezrobocia wyniosła 9,21%. W stosunku do roku 2005 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 191 osób. Wśród bezrobotnych tylko nieliczni (124 osoby) mają prawo do zasiłku. 13

14 5.7 Oświata Na terenie wsi funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przedszkole mieści się w Domu Parafialnym, ale wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego [ 2008/2009 ] ma przenieść się do nowo powstałego budynku Gimnazjum. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Trzebownisko. Do przedszkola uczęszcza ponad 100 dzieci w wieku 3-6 lat, podzielonych na cztery grupy. Obok przedszkola znajduje się plac do zabaw i zajęć ruchowych. Jako zajęcia dodatkowe prowadzona jest nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające i religia. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych i muzyki oraz literaturę pedagogiczną. Przedszkole w Domu Parafialnym Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Wojciecha Tomaki jest placówką publiczną, posiadającą 3- klasową szkołę filialną w Terliczce. W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczyło się 259 uczniów w 13 oddziałach. Do pracy zatrudnionych jest ponad 30 nauczycieli. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi klasopracowniami, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym oraz nowoczesną pracownią komputerową. Uczniowie mają możliwość korzystania 14

15 z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej i jej czytelni. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie w Nowej Wsi pod okiem doświadczonych nauczycieli. Dzięki temu zajmują oni wysokie lokaty w zawodach pływackich. Szkoła daje możliwość zdobycia karty rowerowej. W szkole działają różne kółka zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne: kółko informatyczne kółko miłośników języka polskiego kółko przyrodnicze zespół wokalno- muzyczny Kleks ZHP, 56 Drużyna SKS zajęcia wyrównawcze szkolne koło Caritas kółko muzyczne, artystyczne Klub Przyjaciół Książki zajęcia logopedyczne sekcja żeglarska ognisko misyjne kółko matematyczne kółko historyczne Dzięki wysokim wynikom nauczania szkoła otrzymała miano Szkoły na medal. Oceny uzyskane przez uczniów klas szóstych podczas egzaminów po zakończeniu szkoły podstawowej kształtują się powyżej średniej gminy, powiatu a nawet województwa. W obecnym roku szkolnym Gimnazjum w Trzebownisku kształci 138 uczniów w sześciu oddziałach. Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej 15

16 więc dysponuje ono taką samą infrastrukturą techniczną. Szkoła zatrudnia blisko 20 nauczycieli. Nowy budynek Gimnazjum i Przedszkola Swoje zdolności uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych uczestnicząc w działaniu: koła recytatorskiego koła teatralnego zespołu muzycznego Kleks drużyny harcerskiej koła informatycznego koła geograficznego koła fizycznego koła biologiczno-chemicznego koła matematycznego kół języków obcych koła języka polskiego SKS Szkolnego koła Caritas 16

17 Uczniowi mają możliwość poznania trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Prowadzone są kursy na kartę: rowerową, motorowerową, pływacką, można również zdobyć patent żeglarski. Uczniowie mogą korzystać z kawiarenki internetowej. 5.8 Ochrona zdrowia Na terenie wsi działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia. W ośrodku znajdują się: Ośrodek Zdrowia poradnia pediatryczna poradnia ogólna gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej gabinet medycyny szkolnej poradnia stomatologiczna W zakładzie pracuje czterech lekarzy, w tym jeden lekarz stomatolog. 17

18 W Trzebownisku znajduje się jeden prywatny gabinet stomatologiczny dr Dariusza Krawca. Apteka Viola zaspokaja potrzeby mieszkańców dotyczące leków gotowych i środków sanitarnych. 5.9 Kultura, sport i wypoczynek Bliskość miasta i licznych obiektów kulturalnych znacznie ograniczyła rozwój instytucji kulturalnych we wsi. Jednak prowadzone są działania sprzyjające rozkwitowi kultury i miejscowego folkloru. Upowszechnianiem kultury wśród najmłodszych mieszkańców zajmuje się przede wszystkim Szkoła Podstawowa a inne wspierające tą działalność instytucje to: Koło Gospodyń Wiejskich (m.in. organizacja Dnia Seniora, dożynek, święta plonu, Dnia Kobiet, Dni Trzebowniska), Wieńce dożynkowe 2007 rok Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska (m.in. tworzą internetowy serwis promujący nasza miejscowość, przybliżający historię wsi oraz informujący o bieżących wydarzeniach, są twórcami kalendarza Trzebownisko z lotu ptaka 2008 ze sprzedaży którego całkowity 18

19 dochód przeznaczyli na powstanie obelisku upamiętniającego pobyt Jana Pawła II na Naszej ziemi), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (biorą czynny udział w życiu wsi, organizują liczne imprezy kulturalne, oprawę liturgiczną Mszy Św., wieczornice, adoracje, sztuki teatralne, itp.), Chór Parafialny Echo (liczne okolicznościowe koncerty, oprawa muzyczna Mszy Św.), Ochotnicza Straż Pożarna (odświętne defilady ze sztandarem m.in. z okazji świąt wielkanocnych i innych uroczystości kościelnych, organizacja Dni Trzebowniska, festynów, dyskotek, itp.), Ludowy Klub Sportowy (organizacja zawodów sportowych, dostarczanie emocji w trakcie rozgrywek piłkarskich, pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych), Akcja Katolicka (oprawa liturgiczna Mszy Św., organizacja wyjazdów np. do kin, pielgrzymek itp.), Rada Sołecka (organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, dożynki, Dni Trzebowniska, itp.). Na terenie sołectwa funkcjonują dwa obiekty - Dom Ludowy i Dom Strażaka z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowej, kulturalno- -oświatowej, spotkań towarzyskich i okolicznościowych. W budynku szkoły podstawowej znajduje się publiczno-szkolna biblioteka z bogatym księgozbiorem dla czytelników w każdym przedziale wiekowym. 19

20 5.10 Zabytki Mimo przeciętnych walorów krajobrazowych, ograniczających działalność turystyczną w tym regionie, wartym obejrzenia jest zabytkowy Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha. Projekt świątyni opracował Wawrzyniec Dayczak ze Lwowa. Prace budowlane przerwał wybuch II wojny światowej, wtedy stały już mury i trzy przęsła. Roboty wznowiono tuż po przejściu frontu w sierpniu 1944 roku. W dniu 12 października odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. bpa Wojciecha Tomakę (dwa dni wcześniej erygowano parafię w Trzebownisku). W związku z problemami finansowymi zmieniono projekt przez skrócenie nawy świątyni. W 1952 roku kościół został konsekrowany. Na przełomie lat stopniowo wzbogacano wystrój kościoła wstawiono okazałe szklane witraże w prezbiterium, wykonano polichromię, wstawiono witraże w nawach bocznych a w 1963 zamontowano organy. Wkrótce zaczęto myśleć o rozbudowie kościoła wg projektu Dayczaka, ale ówczesne władze nie wyraziły Kościół Parafialny na to zgody. Dopiero w latach 90. dzięki ofiarności i ciężkiej pracy parafian oraz ks. Proboszcza Władysława Kreta rozpoczęto powiększanie kościoła. Modernizacją projektu zajął się dr inż. arch. Stanisław Majka. Przedłużono nawę główna o kilkanaście metrów, postawiono okazałą wieżę nakrytą hełmem, odnowiono elewację, wykonano nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie i ogrzewanie. We wnętrzu wieży umieszczono trzy dzwony, 20

21 wykonane w zakładzie Felczyńskich w Przemyślu, które do tej pory wisiały na przęsłach obok świątyni. Na chórze zainstalowano nowoczesne organy firmy Viscvount Prestige VI. Zabytkowy jest również budynek szkoły, który powstał w latach 30. XX wieku za pieniądze ze sprzedaży lasu. W ciągu roku 1936 na krzyżówce drogi do Łąki i Niska powstał z cegły, nowy, jednopiętrowy budynek szkoły przykryty dachówką. W 1937 roku udało się wykończyć 3 klasy na parterze i rozpoczęto w nich naukę. Rok później oddano do użytku mieszkanie kierownika szkoły, wstawiono wszystkie okna na piętrze, założono podłogi z desek i wstawiono piece do ubikacji. Prowadzono już zajęcia we wszystkich sześciu salach lekcyjnych. Podczas wojny szkołę na swoją kwaterę zajęli Niemcy. Zniszczyli książki, obrazy, krzyże, wszelkie akta w tym kronikę szkoły, ławki przerobiono na siedzenia do ciężarówek. W okresie wrzesień 1940 wrzesień 1941 okupant zawiesił działanie placówki. W czerwcu 1941 roku po napadzie Hitlera na Związek Radziecki Niemcy opuścili szkołę. Szkoła Podstawowa Od września wznowiono więc nauczanie. Ponownie w październiku 1943 roku dzieci zostały wyrzucone ze szkoły, do której wróciły dopiero po odzyskaniu 21

22 niepodległości. W tym okresie szkoła została zdewastowana, zburzono piece, wyrwano część drzwi i okien, a wybuch pocisku zniszczył część dachu. Mimo tych zniszczeń 8 września 1944 rozpoczął się nowy rok szkolny a nauką objęto 257 dzieci. Dzięki pieniądzom uzbieranym wśród mieszkańców udało się naprawić dach, wstawić drzwi i okna, wyremontować piece, kupić ławki i opał na zimę. W lutym 1947 roku budynek zelektryfikowano, zakupiono lektury szkolne do biblioteki i dalsze sprzęty. W 1948 roku szkoła otrzymała radioodbiornik, którego głośniki zawisły w salach lekcyjnych. W 1959 roku w szkole powstał komitet rozbudowy w związku z ogólnopolską akcją Tysiąc szkół na Tysiąclecie Polski. Prace posuwały się bardzo wolno ze względu na kłopoty finansowe jak i brak materiałów. Dopiero w styczniu 1974 roku uczniowie weszli do części sal lekcyjnych w nowym skrzydle. Szkoła była już podłączona do wiejskiego wodociągu i przeprowadzono remont sal w starej szkole. Od nowego roku szkolnego uczniowie mieli do dyspozycji 11 sal lekcyjnych, świetlicę przygotowaną do wydawania posiłków, 3 klasopracownie i salę gimnastyczną. W latach dobudowano II piętro oraz rozbudowano I nad wejściem do budynku dzięki temu powstały kolejne 4 klasopracownie. Miejscem upamiętniającym poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą jest pomnik znajdujący się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. 22

23 Można obejrzeć pozostałości po dawnym zespole folwarcznym, w skład którego wchodzą: rządcówka (powstała przed rokiem 1849 obecnie dom), stajnia (obecnie magazyn, częściowo rozebrana, spalona w 1972 później remontowana) i spichlerz (z końca XIX wieku adaptowany na dom a obecnie magazyn). Miejscem godnym poświęcania uwagi jest zabytkowy młyn wodny, murowany, który powstał w roku, przekształcony później w młyn elektryczny. Jednak odkąd zwiesił on swoją działalność nie jest poddawany żadnym remontom i ciągle niszczeje. Młyn Jedynym pomnikiem przyrody na terenie wsi jest szpaler 17 lip drobnolistnych wpisanych do wojewódzkiego rejestru jako pomnik nr

24 Budynek dawnej karczmy Warte zauważenia są domy, stodoły, budynek dawnej karczmy obecnie prywatny dom mieszkalny, oraz zabytkowe kapliczki w przydomowych ogródkach wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, Architektury, Budownictwa i Archeologii. Zabytkowa kapliczka 24

25 5.11 Ochrona środowiska Do podstawowych zadań stojących przed ochroną środowiska należą: racjonalne kształtowanie środowiska, odpowiednia gospodarka zasobami przyrodniczymi, przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego degradację oraz przywrócenie jego elementów do właściwego stanu. Zadaniem priorytetowym w ochronie środowiska jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa. Edukacja ekologiczna wpływa na wypracowanie pozytywnych zachowań we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Daje świadomość współodpowiedzialności za stan środowiska a przez to i jakość życia. Edukacja ta prowadzona jest wśród młodzieży szkolnej aby jak najwcześniej wypracować proekologiczne nawyki. Co roku organizowana jest akcja Sprzątanie Świata i obchody Dnia Ziemi. Wisłok - widok z mostu w Trzebownisku 25

26 Mieszkańcy wsi zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie miejscowości znajduje się gniazdo recyklingowe tj. cztery pojemniki, w których gromadzone są: szkło białe, szkło kolorowe, plastik i metal. Oprócz tego ustawionych jest 7 pojemników na tworzywa sztuczne, 2 na szkło białe i 2 na plastik. Łącznie sołectwo posiada 15 punktów zbioru odpadów. Na terenie wsi prowadzone są okresowe zbiórki szkła okiennego, zużytego ogumienia, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie szkoły i przedszkola ustawione są pojemniki na zużyte baterie oraz prowadzona jest zbiórka makulatury. Pomimo organizowanych zbiórek odpadów wieś w dalszym ciągu boryka się z problemem nielegalnych wysypisk śmieci, które stanowią zagrożenie sanitarne jak i wpływają na ogólną estetykę wsi. Prace, związane z kontrolą utrzymaniem czystości na terenie miejscowości, będzie wypełniać Straż Gminna powołana w 2007 roku Instytucje służące obsłudze ludności Na terenie sołectwa znajdują się urząd pocztowy i punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Jasionce co znacznie ułatwia życie mieszkańcom wsi. W planach jest powiększenie pomieszczeń obydwu instytucji. Dla celów banku ma powstać sala do obsługi klientów wraz z bankomatami. Ochotnicza Straż Pożarna oprócz zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego, służy budynkiem remizy jako miejscem organizowania imprez towarzyskich i okolicznościowych. 26

27 Remiza strażacka Rolnicy mogą korzystać z usług, jakie świadczy Kółko Rolnicze Infrastruktura techniczna Doskonałe wyposażenie sołectwa w infrastrukturę techniczną, stwarza realne możliwości dalszego jego rozwoju. Obecnie posiada sieć: gazową, energetyczną, wodociągową, sanitarną i telefoniczną. Warunki techniczne pozwalają na podłączenie do sieci każdego chętnego mieszkańca. W 2007 roku ilość przyłączy w miejscowości Trzebownisko wynosiła: wody 876, kanalizacji 759, energii 1587, gazu 686 telefonów 976 [w tym 907 ze Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST] 27

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2005 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DRĄŻNO Mrocza, wrzesień 2004 rok 2 I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANY KIERUNEK DZIAŁAŃ SOŁECTWA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie

Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie Walory przyrodnicze i krajobrazowe idealne do uprawiania turystyki Bogate dziedzictwo kulturowe, spora grupa twórców ludowych Atrakcyjne położenie komunikacyjne- bliskość granicy słowackiej, dobre połączenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Załącznik do Uchwały nr IV/32/11 Rady Bobrowo z dnia 7 marca 2011 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KAWKI Opracowujący: Sołtys Wsi Kawki Rada Sołecka Zatwierdzający: Mieszkańcy sołectwa Kawki Obecni na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce 1 Załącznik do Uchwały nr XLIV/359/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 24 września 2010 roku Gmina Szlichtyngowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Nowe i Małe Drzewce na lata 2011-2017 Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA DO REALIZACJI NA LATA 2003-2018 ROZWÓJ I DOSKONALENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 1. Poprawa jakości dróg 2. Doskonalenie sanitacji gminy 1.1. Budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy 1.2. Budowa i moderizacja chodników 1.3.

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo