PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 01 czerwca 2011r. PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE METODOLOGIA UCZESTNICY OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRZEBOWNISKA Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI Położenie Sytuacja demograficzna Struktura użytkowania i własności gruntów Działalność produkcyjno-usługowa Rolnictwo Bezrobocie Oświata Ochrona zdrowia Kultura, sport i wypoczynek Zabytki Ochrona środowiska Instytucje służące obsłudze ludności Infrastruktura techniczna ANALIZA SWOT SOŁECTWA MISJA PRIORYTETY W DZIEDZINIE GOSPODARKI, INFRASTRUKTURY I SPOŁECZNOŚCI GŁÓWNE CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZADAŃ WDRAŻANIE PLANU ODNOWY SOŁECTWA MONITOROWANIE PLANU ODNOWY SOŁECTWA PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY SOŁECTWA PODSUMOWANIE

3 1. WPROWADZENIE Stworzony tutaj plan odnowy miejscowości Trzebownisko jest próbą zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego wsi, pierwszym krokiem zmierzającym do poprawy sytuacji materialnej mieszkańców, zatrzymania młodzieży i stworzenia jej szans rozwoju. To również ważny głos wypowiedziany do władz gminy, o potrzebach mieszkańców, o ich aspiracjach i dążeniach. Praca ta ma ukazać wieś w takim świetle, aby po wprowadzeniu jej założeń znacznie poprawił się poziom jakości życia codziennego mieszkańców Trzebowniska a dokonane zmiany świadczyły o zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa w sprawy sołectwa, dbałość o środowisko przyrodnicze i kulturowe, rozwój gospodarczy i społeczny wsi. Strategia zawiera wykaz planowanych inwestycji na lata Dla zapewnienia realizacji celów program ten został opracowany zgodnie ze: Strategią Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata , Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebownisko na lata , Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebownisko na lata , Strategią Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata , Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata , Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Powodzenie realizacji Planu zależeć będzie od wspólnych wysiłków władz gminy, grup społecznych, instytucji, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców wsi, którym zależy na rozwoju własnej miejscowości. 3

4 2. METODOLOGIA Plan opracowano przyjmując za podstawę wyniki spotkań Rady Sołeckiej i organizacji biorących czynny udział w życiu wsi oraz konsultując potrzeby miejscowości z jej mieszkańcami. Przeprowadzono cztery posiedzenia Rady Sołeckiej z udziałem liderów lokalnych organizacji w dniach: stycznia 2008 roku przedmiotem posiedzenia było ustalenie planu działania mającego na celu sporządzenie wykazu zadań dla Trzebowniska oraz terminu ich realizacji; stycznia 2008 roku zapoznanie się z postępem prac, mających na celu wyznaczenie zadań priorytetowych dla miejscowości na lata oraz przedstawienie możliwości dofinansowania niektórych zadań realizowanych przez poszczególne organizacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; stycznia 2008 przedłożenie propozycji zadań przez przedstawicieli szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ludowego Klubu Sportowego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska; 4. 1 luty 2008 analiza przedstawionych projektów w zakresie m. in. inwestycji, infrastruktury, kultury, oświaty i sportu. W spotkaniu brał udział Zastępca Wójta Gminy Trzebownisko Pan Marek Poręba, który szczegółowo omówił zasady i kryteria jakie musza spełniać zadania aby mogły być zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

5 Na podstawie tych spotkań wyznaczono kilkanaście celów, do których realizacji sołectwo będzie dążyć na przełomie lat Zadania te, stanowiły zalążek do powstania Planu Odnowy Sołectwa Trzebownisko na lata UCZESTNICY W opracowywaniu planu udział wzięli: 1. Emil Świątek sołtys wsi 2. Lidia Ataman 3. Andrzej Niemiec 4.Władysław Krztoń 5. Urszula Kot 6. Krystyna Grela dyrektor Gimnazjum 7. Teresa Pieczonka przewodnicząca KGW 8. Tadeusz Grela prezes LKS 9. Wojciech Czyrek naczelnik OSP 10. Stanisław Wiercioch prezes SPT 5

6 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRZEBOWNISKA Trzebownisko to wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko. Jest siedzibą gminy. Sołectwo położone jest nad rzeką Wisłok, na równinie Pradoliny Podkarpackiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa. Najprawdopodobniej Trzebownisko powstało w połowie XIV wieku. Wieś została osadzona na karczunku leśnym, stąd też jej nazwa. W 1933 roku miejscowość została siedzibą gminy. Podczas okupacji była silnym ośrodkiem oporu, poddawana licznym represjom ze strony okupantów, za co w 1974 roku została odznaczona Krzyżem Grunwaldu II klasy. Obecnie miejscowość zajmuje 760 hektarów i liczy 3135 mieszkańców. Sołectwo jest duże i rozwinięte. Na terenie Trzebowniska znajduje się gospodarstwo szklarniowe i zakład mleczarski Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej Resmlecz. Ponadto działa tu wiele mniejszych podmiotów gospodarczych. We wsi znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie w trakcie budowy jest nowoczesny budynek gimnazjum i przedszkola. Miejscowość wyposażone jest w sieci: gazową, energetyczną, telefoniczną, wodociągową i sanitarną. W sołectwie działają takie organizacje jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska, Ludowy Klub Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i inne. W sieci działa pierwszy na Podkarpaciu Wiejski Serwis Internetowy. 6

7 4.1 OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH W miejscowości Trzebownisko znajduje się 5 obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na położenie oraz funkcjonalność przestrzenną. Są one rozlokowane w różnych częściach sołectwa. 1) W centrum sołectwa znajduje się Dom Ludowy, który posiada salę taneczną z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Zlokalizowane są w nim: sklep spożywczoprzemysłowy, poczta oraz filia banku z bankomatem. Budynek ten służy mieszkańcom do zaspakajania swoich codziennych potrzeb związanych z zakupami artykułów pierwszej potrzeby, dokonywania opłat oraz przekazywania i odbierania przesyłek. W Domu Ludowym odbywają się liczne imprezy m.in. dzień seniora, dzień kobiet, dzień matki, opłatek, liczne spotkania mieszkańców m.in. zebrania wiejskie, sprawozdawczo-wyborcze organizacji społecznych, odbywają się dyskusje dotyczące kształtowania rozwoju miejscowości, identyfikacji potrzeb społecznych i kulturalnych. W obiekcie tym posiada swoją lokalizację, prężnie działające, Koło Gospodyń Wiejskich, które przygotowuje różne imprezy służące nawiązywaniu kontaktów społecznych, przyczyniających się do aktywizacji mieszkańców m.in. pokazy, konkursy, szkolenia. Budynek obecnie wymaga remontu polegającego na wykonaniu docieplenia i elewacji, położeniu płytek na posadzkę, wymianie okien. Wokół obiektu istnieje pilna potrzeba zrobienia parkingu dla licznych samochodów, którymi mieszkańcy przyjeżdżają na spotkania i zakupy. 2) W części północnej sołectwa znajduje się Kościół Parafialny i Dom Parafialny. W Domu Parafialnym swoją siedzibę ma Chór Parafialny Echo oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM) skupiające młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Obydwie organizacje przyczyniają się do integracji mieszkańców czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym i 7

8 społecznym. Młodzież w czasie wakacji z własnej inicjatywy organizuje półkolonie dla dzieci z sołectwa. Chór uświetnia swoimi występami różne uroczystości kościelne, koncertuje również w innych parafiach nie tylko województwa podkarpackiego, ale i poza granicami kraju, promując miejscowość Trzebownisko. 3) W części wschodniej zlokalizowane są obiekty oświatowe: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole. W obiektach tych, oprócz zajęć dydaktycznych, odbywają się cykliczne imprezy takie jak dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień dziecka. Imprezy te sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i integracji lokalnej społeczności. Dzieci i młodzież przygotowują liczne występy artystyczne, przyczyniając się do krzewienia kultury i oświaty wśród mieszkańców sołectwa. 4) W części północnej zlokalizowane są obiekty sportowe związane głównie z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców. Jest to stadion do gry w piłkę nożną wraz z zapleczem oraz plac zabaw dla dzieci. W sołectwie działa Ludowy Klub Sportowy, w którym trenują 3 drużyny piłkarskie, rozwijając wśród dzieci i młodzieży kulturę fizyczną. Na stadionie organizowane są liczne imprezy sportowe dla mieszkańców, będące bardzo dobrą okazją do spotkań i nawiązywania kontaktów społecznych. Zaplecze boiska piłkarskiego tj. budynek pełniący rolę szatni wymaga remontu polegającego na wymianie dachu, dobudowie sanitariatów, malowaniu ścian. Plac zabaw dla dzieci, który niedawno został utworzony sprzyja nawiązywaniu kontaktów głównie dla rodzin z małymi dziećmi, wśród których często znajdują się nowi mieszkańcy sołectwa usiłujący się zintegrować z lokalną społecznością. 5) W części wschodniej znajduje się Dom Strażaka, w którym Ochotnicza Straż Pożarna organizuje różne imprezy i spotkania okolicznościowe dla mieszkańców. Przyczyniają się one do nawiązywania kontaktów społecznych, integrują mieszkańców. 8

9 Analizując infrastrukturę do celów zaspakajania potrzeb mieszkańców i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych należy stwierdzić, ze w sołectwie Trzebownisko znajduje się znaczny potencjał, który nie w pełni może być wykorzystany ze względu na konieczność wykonania remontów dostosowujących obiekty do wymogów. 5. RAPORT O STANIE MIEJSCOWOŚCI 5.1 Położenie Wieś położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, gminie Trzebownisko. Od strony południowej sąsiaduje ze stolicą Podkarpacia - Rzeszowem, od strony zachodniej graniczy z sołectwem Zaczernie, od północy z miejscowością Nowa Wieś a od wschodu z Terliczką i Łąką. Pod względem fizyczno-geograficznym gmina Trzebownisko położona jest w Prowincji Karpat i Podkarpacia, w makroregionie Kotliny Sandomierskiej. Teren sołectwa jest płaski. Średnia wysokość nad poziomem morza to 202 metry (najwyżej na wysokości 211m n.p.m. położone są zakłady ogrodnicze). Miejscowość ma dobre położenie komunikacyjne przebiega przez nią droga krajowa Nr 19 Rzeszów-Lublin. Lokalizacja sołectwa na tle województwa podkarpackiego 9

10 5.2 Sytuacja demograficzna Teren Trzebowniska zamieszkuje mieszkańców. Jest to najludniejsza miejscowość w gminie. Największa jest tutaj też gęstość zaludnienia, której wskaźnik wynosi 418 osób na km 2 i niemal dwukrotnie przewyższa średnią gęstość zaludnienia w gminie (207 osób na km 2 ). 5.3 Struktura użytkowania i własności gruntów Powierzchnia Trzebowniska zajmuje blisko 760 ha z czego 570 ha stanowią grunty rolne. Wieś ma charakter przemysłowo-rolniczy z typowym dla tej okolicy rozdrobnieniem gospodarstw rolnych. Bezpośrednie sąsiedztwo dużej aglomeracji miejskiej daje możliwość znalezienia odpowiednich miejsc pracy, co powoduje odpływ ludzi od rolnictwa. Mimo, iż sołectwo posiada dobre warunki naturalne do produkcji rolniczej to na przełomie lat znacznie zmniejszyła się powierzchnia upraw i liczba hodowanych zwierząt. W większości działalność rolnicza sprowadza się do uprawiania działek na potrzeby własne mieszkańców. Powoduje to przekształcenie struktury gospodarczej wsi a na jej terenie można zaobserwować znaczny wzrost udziału sektora prywatnego. Struktura użytkowania gruntów charakteryzuje się znaczną przewagą użytków rolnych, stanowiących około 74,4% powierzchni ogólnej, z czego łąki i pastwiska zajmują ok. 11,8% a sady ok. 4,1%. Dużą część miejscowości zajmują tereny zabudowane tj. około 16,6%. 10

11 Zestawienie powierzchni użytków w miejscowości Trzebownisko wg ewidencji gruntów oznaczenie użytku [ha] % grunty orne 444,10 58,5 łąki trwałe 40,83 5,4 pastwiska trwałe 48,51 6,4 lasy i grunty leśne - - grunty zadrzewione 13,66 1,8 sady 31,18 4,1 tereny różne 2,58 0,3 nieużytki 0,04 0,005 drogi 29,40 3,9 tereny kolejowe 2,03 0,3 tereny komunikacyjne i inne - - tereny zabudowy mieszkalnej 100,09 13,2 tereny zabudowy przemysłowej 13,41 1,8 tereny zabudowane inne 12,05 1,6 tereny wypoczynkowo rekreacyjne 1,22 0,2 wody płynące 19,50 2,6 rowy 1,10 0,1 wody stojące - - grunty pod stawami - - OGÓŁEM 759, Działalność produkcyjno-usługowa Na przełomie lat w miejscowości można zaobserwować wzrost działalności sektora prywatnego, który znacznie przewyższa sektor publiczny. Rozwój prywatnych podmiotów gospodarczych można szczególnie zauważyć w branży handlowo usługowej, jednak ich minusem jest to, że są to przeważnie firmy małe, zatrudniające jedną do kilku osób. Powodem tego jest brak kapitału potrzebnego do rozwinięcia i prowadzenia dużej działalności. 11

12 Jedną z większych firm produkcyjno-usługowych na terenie sołectwa jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAND Spółka z o.o., które prowadzi usługi budowlane, inżynieryjne i sanitarne oraz roboty drogowe. Kolejną firma jest HART-b.ex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., które zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, handlowym, usługowym i przemysłowym oraz konserwacją obiektów zabytkowych. Również na terenie wsi ma siedzibę firma CIS, która produkuje gąbkę, watę tapicerską i materiały budowlane. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 1000 osób. W Trzebownisku działa też Zakład Remontowo-Budowlany Janusza Firleja, który zajmuje się produkcją betonu. Wśród prosperujących zakładów na wyróżnienie zasługuje RESMLECZ, produkujący wysokiej jakości produkty nabiałowe i zatrudniający ok. 300 pracowników. Zapleczem dla potrzeb budownictwa jest zakład FHU KOT-BUD oferujący sprzedaż materiałów budowlanych i opału. Prężnie działającą jest również, spółka WARAN i MET-BAJ zajmująca się produkcja artykułów na wyposażenie sklepów i magazynów. Pozostałe niewielkie zakłady produkcyjne i usługowe, w większości jednoosobowe, działają w branży samochodowej, ślusarskiej, blacharskiej i budowlanej. Sektor handlowy jest dobrze rozwinięty obecnie na terenie wsi jest 7 placówek handlowych co w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców. 5.5 Rolnictwo Rolnictwo zajmuje znikomy udział w gospodarce wsi. Gęstość zaludnienia, rozdrobnienie ziemi, zagospodarowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe nie sprzyjają rozwojowi produkcji rolnej a wręcz skutecznie ją eliminują. Małe gospodarstwa produkują jedynie na własne potrzeby. Produkcja rolnicza jest wielokierunkowa, uprawą dominującą są zboża i ziemniaki. Odchodzenie od produkcji rolnej powoduje zwiększenie odłogów i ugorów. Dobrze rozwinięte jest sadownictwo, powierzchnia sadów wynosi ponad 31 hektarów. 12

13 Czyste ekologicznie środowisko naturalne, dobre warunki glebowe, klimatyczne, małe skażenie gleby oraz wysoki odsetek użytków rolnych sprzyjają rozwojowi produkcji zdrowej żywności. Na terenie wsi funkcjonują firmy, które z powodzeniem konkurują z innymi na rynkach międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami jakości, bywały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości produkty. Należą do nich takie firmy jak: od 1981 roku Gospodarstwo Ogrodnicze, które w szklarni o powierzchni 6 ha uprawia pomidory i ogórki, wykorzystując najnowsze technologie, [spółka daje pracę ok. 80 osobom] i Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska RESMLECZ produkująca wysokiej jakości produkty nabiałowe, która skupuje mleko z 20 gmin województwa podkarpackiego. Dużą szansą dla rolnictwa jest rozwijanie pracochłonnej produkcji przetwórstwa rolno - spożywczego, m. in. wytwarzanie żywności ekologicznej, czy rozwijanie ogrodnictwa. 5.6 Bezrobocie Dysponując danymi dotyczącymi całej gminy można wywnioskować, że od 2006 roku obserwujemy spadek bezrobocia. Sytuację taką zawdzięczamy przede wszystkim wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej jak i otwarciu zagranicznych rynków pracy dla polskich obywateli. Możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy powoduje odpływ ludności (zwłaszcza młodych) z naszej wsi do dużych aglomeracji miejskich jak i do innych krajów. Na koniec 2006 roku zarejestrowanych jako bezrobotni było osób w całej gminie (w tym 626 kobiet). Stopa bezrobocia wyniosła 9,21%. W stosunku do roku 2005 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 191 osób. Wśród bezrobotnych tylko nieliczni (124 osoby) mają prawo do zasiłku. 13

14 5.7 Oświata Na terenie wsi funkcjonuje przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przedszkole mieści się w Domu Parafialnym, ale wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego [ 2008/2009 ] ma przenieść się do nowo powstałego budynku Gimnazjum. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Trzebownisko. Do przedszkola uczęszcza ponad 100 dzieci w wieku 3-6 lat, podzielonych na cztery grupy. Obok przedszkola znajduje się plac do zabaw i zajęć ruchowych. Jako zajęcia dodatkowe prowadzona jest nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające i religia. Placówka jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audiowizualny, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych i muzyki oraz literaturę pedagogiczną. Przedszkole w Domu Parafialnym Szkoła Podstawowa im. ks. biskupa Wojciecha Tomaki jest placówką publiczną, posiadającą 3- klasową szkołę filialną w Terliczce. W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczyło się 259 uczniów w 13 oddziałach. Do pracy zatrudnionych jest ponad 30 nauczycieli. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi klasopracowniami, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym oraz nowoczesną pracownią komputerową. Uczniowie mają możliwość korzystania 14

15 z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej i jej czytelni. Uczniowie korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie w Nowej Wsi pod okiem doświadczonych nauczycieli. Dzięki temu zajmują oni wysokie lokaty w zawodach pływackich. Szkoła daje możliwość zdobycia karty rowerowej. W szkole działają różne kółka zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne: kółko informatyczne kółko miłośników języka polskiego kółko przyrodnicze zespół wokalno- muzyczny Kleks ZHP, 56 Drużyna SKS zajęcia wyrównawcze szkolne koło Caritas kółko muzyczne, artystyczne Klub Przyjaciół Książki zajęcia logopedyczne sekcja żeglarska ognisko misyjne kółko matematyczne kółko historyczne Dzięki wysokim wynikom nauczania szkoła otrzymała miano Szkoły na medal. Oceny uzyskane przez uczniów klas szóstych podczas egzaminów po zakończeniu szkoły podstawowej kształtują się powyżej średniej gminy, powiatu a nawet województwa. W obecnym roku szkolnym Gimnazjum w Trzebownisku kształci 138 uczniów w sześciu oddziałach. Zajęcia odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej 15

16 więc dysponuje ono taką samą infrastrukturą techniczną. Szkoła zatrudnia blisko 20 nauczycieli. Nowy budynek Gimnazjum i Przedszkola Swoje zdolności uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych uczestnicząc w działaniu: koła recytatorskiego koła teatralnego zespołu muzycznego Kleks drużyny harcerskiej koła informatycznego koła geograficznego koła fizycznego koła biologiczno-chemicznego koła matematycznego kół języków obcych koła języka polskiego SKS Szkolnego koła Caritas 16

17 Uczniowi mają możliwość poznania trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Prowadzone są kursy na kartę: rowerową, motorowerową, pływacką, można również zdobyć patent żeglarski. Uczniowie mogą korzystać z kawiarenki internetowej. 5.8 Ochrona zdrowia Na terenie wsi działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Familia. W ośrodku znajdują się: Ośrodek Zdrowia poradnia pediatryczna poradnia ogólna gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej gabinet medycyny szkolnej poradnia stomatologiczna W zakładzie pracuje czterech lekarzy, w tym jeden lekarz stomatolog. 17

18 W Trzebownisku znajduje się jeden prywatny gabinet stomatologiczny dr Dariusza Krawca. Apteka Viola zaspokaja potrzeby mieszkańców dotyczące leków gotowych i środków sanitarnych. 5.9 Kultura, sport i wypoczynek Bliskość miasta i licznych obiektów kulturalnych znacznie ograniczyła rozwój instytucji kulturalnych we wsi. Jednak prowadzone są działania sprzyjające rozkwitowi kultury i miejscowego folkloru. Upowszechnianiem kultury wśród najmłodszych mieszkańców zajmuje się przede wszystkim Szkoła Podstawowa a inne wspierające tą działalność instytucje to: Koło Gospodyń Wiejskich (m.in. organizacja Dnia Seniora, dożynek, święta plonu, Dnia Kobiet, Dni Trzebowniska), Wieńce dożynkowe 2007 rok Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska (m.in. tworzą internetowy serwis promujący nasza miejscowość, przybliżający historię wsi oraz informujący o bieżących wydarzeniach, są twórcami kalendarza Trzebownisko z lotu ptaka 2008 ze sprzedaży którego całkowity 18

19 dochód przeznaczyli na powstanie obelisku upamiętniającego pobyt Jana Pawła II na Naszej ziemi), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (biorą czynny udział w życiu wsi, organizują liczne imprezy kulturalne, oprawę liturgiczną Mszy Św., wieczornice, adoracje, sztuki teatralne, itp.), Chór Parafialny Echo (liczne okolicznościowe koncerty, oprawa muzyczna Mszy Św.), Ochotnicza Straż Pożarna (odświętne defilady ze sztandarem m.in. z okazji świąt wielkanocnych i innych uroczystości kościelnych, organizacja Dni Trzebowniska, festynów, dyskotek, itp.), Ludowy Klub Sportowy (organizacja zawodów sportowych, dostarczanie emocji w trakcie rozgrywek piłkarskich, pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych), Akcja Katolicka (oprawa liturgiczna Mszy Św., organizacja wyjazdów np. do kin, pielgrzymek itp.), Rada Sołecka (organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, dożynki, Dni Trzebowniska, itp.). Na terenie sołectwa funkcjonują dwa obiekty - Dom Ludowy i Dom Strażaka z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rozrywkowej, kulturalno- -oświatowej, spotkań towarzyskich i okolicznościowych. W budynku szkoły podstawowej znajduje się publiczno-szkolna biblioteka z bogatym księgozbiorem dla czytelników w każdym przedziale wiekowym. 19

20 5.10 Zabytki Mimo przeciętnych walorów krajobrazowych, ograniczających działalność turystyczną w tym regionie, wartym obejrzenia jest zabytkowy Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha. Projekt świątyni opracował Wawrzyniec Dayczak ze Lwowa. Prace budowlane przerwał wybuch II wojny światowej, wtedy stały już mury i trzy przęsła. Roboty wznowiono tuż po przejściu frontu w sierpniu 1944 roku. W dniu 12 października odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. bpa Wojciecha Tomakę (dwa dni wcześniej erygowano parafię w Trzebownisku). W związku z problemami finansowymi zmieniono projekt przez skrócenie nawy świątyni. W 1952 roku kościół został konsekrowany. Na przełomie lat stopniowo wzbogacano wystrój kościoła wstawiono okazałe szklane witraże w prezbiterium, wykonano polichromię, wstawiono witraże w nawach bocznych a w 1963 zamontowano organy. Wkrótce zaczęto myśleć o rozbudowie kościoła wg projektu Dayczaka, ale ówczesne władze nie wyraziły Kościół Parafialny na to zgody. Dopiero w latach 90. dzięki ofiarności i ciężkiej pracy parafian oraz ks. Proboszcza Władysława Kreta rozpoczęto powiększanie kościoła. Modernizacją projektu zajął się dr inż. arch. Stanisław Majka. Przedłużono nawę główna o kilkanaście metrów, postawiono okazałą wieżę nakrytą hełmem, odnowiono elewację, wykonano nowoczesne nagłośnienie, oświetlenie i ogrzewanie. We wnętrzu wieży umieszczono trzy dzwony, 20

21 wykonane w zakładzie Felczyńskich w Przemyślu, które do tej pory wisiały na przęsłach obok świątyni. Na chórze zainstalowano nowoczesne organy firmy Viscvount Prestige VI. Zabytkowy jest również budynek szkoły, który powstał w latach 30. XX wieku za pieniądze ze sprzedaży lasu. W ciągu roku 1936 na krzyżówce drogi do Łąki i Niska powstał z cegły, nowy, jednopiętrowy budynek szkoły przykryty dachówką. W 1937 roku udało się wykończyć 3 klasy na parterze i rozpoczęto w nich naukę. Rok później oddano do użytku mieszkanie kierownika szkoły, wstawiono wszystkie okna na piętrze, założono podłogi z desek i wstawiono piece do ubikacji. Prowadzono już zajęcia we wszystkich sześciu salach lekcyjnych. Podczas wojny szkołę na swoją kwaterę zajęli Niemcy. Zniszczyli książki, obrazy, krzyże, wszelkie akta w tym kronikę szkoły, ławki przerobiono na siedzenia do ciężarówek. W okresie wrzesień 1940 wrzesień 1941 okupant zawiesił działanie placówki. W czerwcu 1941 roku po napadzie Hitlera na Związek Radziecki Niemcy opuścili szkołę. Szkoła Podstawowa Od września wznowiono więc nauczanie. Ponownie w październiku 1943 roku dzieci zostały wyrzucone ze szkoły, do której wróciły dopiero po odzyskaniu 21

22 niepodległości. W tym okresie szkoła została zdewastowana, zburzono piece, wyrwano część drzwi i okien, a wybuch pocisku zniszczył część dachu. Mimo tych zniszczeń 8 września 1944 rozpoczął się nowy rok szkolny a nauką objęto 257 dzieci. Dzięki pieniądzom uzbieranym wśród mieszkańców udało się naprawić dach, wstawić drzwi i okna, wyremontować piece, kupić ławki i opał na zimę. W lutym 1947 roku budynek zelektryfikowano, zakupiono lektury szkolne do biblioteki i dalsze sprzęty. W 1948 roku szkoła otrzymała radioodbiornik, którego głośniki zawisły w salach lekcyjnych. W 1959 roku w szkole powstał komitet rozbudowy w związku z ogólnopolską akcją Tysiąc szkół na Tysiąclecie Polski. Prace posuwały się bardzo wolno ze względu na kłopoty finansowe jak i brak materiałów. Dopiero w styczniu 1974 roku uczniowie weszli do części sal lekcyjnych w nowym skrzydle. Szkoła była już podłączona do wiejskiego wodociągu i przeprowadzono remont sal w starej szkole. Od nowego roku szkolnego uczniowie mieli do dyspozycji 11 sal lekcyjnych, świetlicę przygotowaną do wydawania posiłków, 3 klasopracownie i salę gimnastyczną. W latach dobudowano II piętro oraz rozbudowano I nad wejściem do budynku dzięki temu powstały kolejne 4 klasopracownie. Miejscem upamiętniającym poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą jest pomnik znajdujący się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. 22

23 Można obejrzeć pozostałości po dawnym zespole folwarcznym, w skład którego wchodzą: rządcówka (powstała przed rokiem 1849 obecnie dom), stajnia (obecnie magazyn, częściowo rozebrana, spalona w 1972 później remontowana) i spichlerz (z końca XIX wieku adaptowany na dom a obecnie magazyn). Miejscem godnym poświęcania uwagi jest zabytkowy młyn wodny, murowany, który powstał w roku, przekształcony później w młyn elektryczny. Jednak odkąd zwiesił on swoją działalność nie jest poddawany żadnym remontom i ciągle niszczeje. Młyn Jedynym pomnikiem przyrody na terenie wsi jest szpaler 17 lip drobnolistnych wpisanych do wojewódzkiego rejestru jako pomnik nr

24 Budynek dawnej karczmy Warte zauważenia są domy, stodoły, budynek dawnej karczmy obecnie prywatny dom mieszkalny, oraz zabytkowe kapliczki w przydomowych ogródkach wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, Architektury, Budownictwa i Archeologii. Zabytkowa kapliczka 24

25 5.11 Ochrona środowiska Do podstawowych zadań stojących przed ochroną środowiska należą: racjonalne kształtowanie środowiska, odpowiednia gospodarka zasobami przyrodniczymi, przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego degradację oraz przywrócenie jego elementów do właściwego stanu. Zadaniem priorytetowym w ochronie środowiska jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców sołectwa. Edukacja ekologiczna wpływa na wypracowanie pozytywnych zachowań we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Daje świadomość współodpowiedzialności za stan środowiska a przez to i jakość życia. Edukacja ta prowadzona jest wśród młodzieży szkolnej aby jak najwcześniej wypracować proekologiczne nawyki. Co roku organizowana jest akcja Sprzątanie Świata i obchody Dnia Ziemi. Wisłok - widok z mostu w Trzebownisku 25

26 Mieszkańcy wsi zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie miejscowości znajduje się gniazdo recyklingowe tj. cztery pojemniki, w których gromadzone są: szkło białe, szkło kolorowe, plastik i metal. Oprócz tego ustawionych jest 7 pojemników na tworzywa sztuczne, 2 na szkło białe i 2 na plastik. Łącznie sołectwo posiada 15 punktów zbioru odpadów. Na terenie wsi prowadzone są okresowe zbiórki szkła okiennego, zużytego ogumienia, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie szkoły i przedszkola ustawione są pojemniki na zużyte baterie oraz prowadzona jest zbiórka makulatury. Pomimo organizowanych zbiórek odpadów wieś w dalszym ciągu boryka się z problemem nielegalnych wysypisk śmieci, które stanowią zagrożenie sanitarne jak i wpływają na ogólną estetykę wsi. Prace, związane z kontrolą utrzymaniem czystości na terenie miejscowości, będzie wypełniać Straż Gminna powołana w 2007 roku Instytucje służące obsłudze ludności Na terenie sołectwa znajdują się urząd pocztowy i punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Jasionce co znacznie ułatwia życie mieszkańcom wsi. W planach jest powiększenie pomieszczeń obydwu instytucji. Dla celów banku ma powstać sala do obsługi klientów wraz z bankomatami. Ochotnicza Straż Pożarna oprócz zapewnienia bezpieczeństwa przeciw pożarowego, służy budynkiem remizy jako miejscem organizowania imprez towarzyskich i okolicznościowych. 26

27 Remiza strażacka Rolnicy mogą korzystać z usług, jakie świadczy Kółko Rolnicze Infrastruktura techniczna Doskonałe wyposażenie sołectwa w infrastrukturę techniczną, stwarza realne możliwości dalszego jego rozwoju. Obecnie posiada sieć: gazową, energetyczną, wodociągową, sanitarną i telefoniczną. Warunki techniczne pozwalają na podłączenie do sieci każdego chętnego mieszkańca. W 2007 roku ilość przyłączy w miejscowości Trzebownisko wynosiła: wody 876, kanalizacji 759, energii 1587, gazu 686 telefonów 976 [w tym 907 ze Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST] 27

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 Spis treści I. WSTĘP, METODOLOGIA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 4 II. POŁOŻENIE GMINY SZYDŁÓW, INFORMACJE OGÓLNE 6 III. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE nr 19/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 marca 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2007 2013 - Mosina, 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki wraz z uchwałą w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Urząd Miejski Świebodzice STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIEBODZICE Świebodzice, maj - czerwiec 2004 rok 2 Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r. w sprawie: opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów STRATEGIA ROZWOJU GRMINY RZGÓW Strategia Rozwoju Gminy Rzgów Szanse i bariery rozwoju 2013-10-28 I. Wstęp Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęd przyspieszenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo