Podręcznik instalacji urządzenia faksowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji urządzenia faksowego"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Omawia urządzenia faksowe i oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z programem GFI FaxMaker oraz przedstawia sposób konfigurowania programu GFI FaxMaker w celu użycia tych opcji.

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie szkody wtórne i incydentalne mogące wyniknąć z zastosowania, wykorzystania lub użycia niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł dostępnych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji zawartych w tym dokumencie, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji produktów, oprogramowania i dokumentacji bez powiadomienia. Pełna odpowiedzialność za używanie i stosowanie dowolnego produktu lub usługi firmy GFI spoczywa na użytkowniku. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami bez otrzymania uprzedniego pisemnego upoważnienia od firmy GFI Software. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. GFI i GFI FaxMaker to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy GFI Software bądź jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe zawarte w niniejszej dokumentacji należą do ich prawych właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 12/5/2014

3 Spis treści 1 Instalowanie urządzeń faksowych Jakich urządzeń faksowych używać w połączeniu z programem GFI FaxMaker? Instalowanie adaptera ISDN Dialogic Diva Server Instalowanie karty faksu Brooktrout Instalowanie rozwiązania Brooktrout SR140 (FoIP) Instalowanie rozwiązania XCAPI FoIP Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma Instalowanie faksmodemów lub kart faksów z wieloma portami Instalowanie modemów korzystających ze sterowników modemu firmy GFI Instalowanie modemów korzystających ze sterowników faksu firmy Microsoft 22 2 Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Inne zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów 24

4 1 Instalowanie urządzeń faksowych Poniższe informacje należy stosować podczas korzystania z urządzeń faksowych i kart FOIP. Program GFI FaxMaker może również współpracować z usługą faksu internetowego bez konieczności instalowania sprzętu lub dodatkowych sterowników. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę 1.1 Jakich urządzeń faksowych używać w połączeniu z programem GFI FaxMaker? Program GFI FaxMaker może korzystać z wielu różnych urządzeń faksowych, w tym z modemów. Firma GFI zdecydowanie zaleca zakup profesjonalnego urządzenia faksowego, takiego jak karta faksu Brooktrout TR1034 lub Trufax, karta faksu ISDN Dialogic Diva Pro/Server bądź karta faksu ISDN AVM B1. Te urządzenia znacznie przewyższają modemy, w tym modemy wieloportowe, pod względem niezawodności i prędkości transmisji. Modemy mogą działać niestabilnie, wymagać regularnego resetowania i nie zapewniać zgodności ze wszystkimi urządzeniami faksowymi, w wyniku czego operacje faksowania mogą się często kończyć niepowodzeniem. Istotne znaczenie ma tu zastosowany mikroukład, jednak ze względu na częste zmiany używanych mikroukładów dokonywane przez producentów modemów trudno jest zarekomendować określony model lub markę. Z punktu widzenia kosztów karty Brooktrout Trufax, Dialogic i AVM są względnie niedrogie ich ceny minimalnie przekraczają koszt użycia dwóch modemów. W zależności od wybranej karty można również uzyskać dodatkowe funkcje faksowania, na przykład kierowanie danych przychodzących czy szybsze faksowanie 33,6. Najbardziej aktualna lista obsługiwanych urządzeń faksowych jest dostępna pod adresem: 1.2 Instalowanie adaptera ISDN Dialogic Diva Server Adapter Dialogic (Eicon) Diva Server należy zainstalować w serwerze zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji dostarczonymi wraz z kartą. Lista obecnie obsługiwanych kart Dialogic jest dostępna w trybie online pod adresem Najnowsze sterowniki, instrukcje instalacji oraz pomoc techniczną dla gamy produktów Dialogic można uzyskać w witrynie firmy Dialogic w sieci Web pod adresem Adaptery Dialogic są obecnie wytwarzane w technologii Universal PCI (3,3/5 V), należy jednak zawsze sprawdzić szczegóły techniczne w celu upewnienia się, że dany adapter pasuje do używanego sprzętu serwera. Program GFI FaxMaker korzysta z technologii CAPI (Common ISDN Application Programming Interface w celu utworzenia interfejsu z obsługiwanymi kartami ISDN Dialogic (oraz AVM). Obsługa interfejsu CAPI jest udostępniana przez zainstalowanie oprogramowania i sterowników Dialogic Diva Server. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 4

5 Zrzut ekranu 1: Kreator Konfiguracji Diva Server: Konfigurowanie odbierania wszystkich połączeń przez interfejs CAPI. Zainstalowanie na serwerze oprogramowania Dialogic Diva Server powoduje uruchomienie kreatora konfiguracji oprogramowania Diva Server. W pierwszej kolejności należy wybrać typ przełączania ISDN używany w danym kraju, a następnie skonfigurować opcję interfejsu CAPI Accept all incoming calls. Zrzut ekranu 2: Diva Server Line Check: Ten program narzędziowy dostępny w menu Start umożliwia przetestowanie usługi ISDN. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji oprogramowania Dialogic Diva Server należy ponownie uruchomić serwer. Następnie należy dokonać kontroli linii za pomocą programu narzędziowego Diva Server Line Check dołączonego do oprogramowania Diva Server. Jeśli kontrola wypadnie pomyślnie, można kontynuować instalowanie programu GFI GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 5

6 FaxMaker. Niepowodzenie kontroli linii spowoduje zwrócenie kodu błędu, który można podać w witrynie pomocy technicznej Dialogic w celu ustalenia przyczyny błędu i uzyskania listy możliwych rozwiązań. Program narzędziowy Dialogic Diva Server Configuration Manager umożliwia zdefiniowanie zaawansowanych konfiguracji, takich jak udostępnianie adaptera Dialogic między programem GFI FaxMaker a funkcjami kierowania i dostępu zdalnego na potrzeby dostępu przez połączenie telefoniczne. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja urządzenia Dialogic. 1.3 Instalowanie karty faksu Brooktrout Lista obecnie obsługiwanych kart Brooktrout jest dostępna w trybie online pod adresem Wskazówki dotyczące instalacji, dokumentację produktu oraz pomoc techniczną można uzyskać w witrynie firmy Dialogic Technology w sieci Web pod adresem UWAGI 1. Karty Brooktrout są obecnie wytwarzane w technologii Universal PCI (3,3/5 V), należy jednak zawsze sprawdzić szczegóły techniczne w celu upewnienia się, że dana karta pasuje do używanego sprzętu serwera. 2. Program GFI FaxMaker należy koniecznie zainstalować przed zainstalowaniem sterowników karty Brooktrout lub Trufax. 3. Należy się upewnić, że zainstalowano prawidłowy sterownik karty Brooktrout. Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowników karty Brooktrout, zapoznaj się z artykułem Karty Brooktrout TR1034, Trufax ISDN lub Trufax Analog Aby zainstalować karty faksu Brooktrout: 1. Wyłącz komputer, w którym zostanie zainstalowana karta faksu Brooktrout. Podłącz kartę według dostarczonych z nią instrukcji. 2. Uruchom ponownie komputer. Zignoruj wszelkie okna dialogowe Dodawanie nowego sprzętu, naciskając przycisk Anuluj. 3. Przejdź do katalogu <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\brooktrout\. 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny brooktrout_tr1034.exe. 5. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego wyświetloną w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 6. Ustaw ścieżkę, w której zainstalowano program GFI FaxMaker. Jeśli chcesz zmienić domyślną ścieżkę instalacji, kliknij przycisk Browse i określ wymaganą ścieżkę. W przeciwnym razie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 7. Kliknij przycisk Install, aby zainstalować sterowniki, a następnie przycisk Finish, aby zakończyć proces instalacji sterownika. Jeśli podczas instalacji na komputerze zostały znalezione istniejące sterowniki Brooktrout, wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera. Jest to wymagane na wypadek, gdyby te sterowniki były właśnie używane (tzn. zablokowane) i ich zastąpienie nowymi w trakcie instalacji nie byłoby możliwe. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 6

7 Zrzut ekranu 3: Kreator dodawania nowego sprzętu: Okno dialogowe z opcjami wyszukiwania i instalowania. 8. Przejdź do opcji Panel sterowania > Dodaj nowy sprzęt. Wybierz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu i podaj ścieżkę, w której zostały zainstalowane sterowniki karty Brooktrout TR1034. Jeśli została wybrana instalacja sterowników w ścieżce domyślnej, powinny się one znajdować w katalogu, w którym jest zainstalowany program GFI FaxMaker. W przeciwnym razie określ lokalizację użytą w kroku 6 niniejszej procedury. Zrzut ekranu 4: Potwierdzenie instalowanie niepodpisanych sterowników 9. Potwierdź instalowanie niepodpisanych sterowników. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować instalację nowego sprzętu. 10. Przejdź do opcji Start > Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 7

8 Zrzut ekranu 5: Okno dialogowe preferencji programu Configuration Tool 11. Kliknij przycisk Next i potwierdź ścieżki do plików. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalację. Zrzut ekranu 6: Konfigurowanie stosu SIP Brooktrout 12. Jeśli korzystasz z karty faksu z włączoną obsługą protokołu IP, zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie stosu SIP Brooktrout (tzn. Funkcji FOIP Fax over IP). Kliknij przycisk Yes, aby przejść do głównych okien dialogowych programu Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 8

9 Zrzut ekranu 7: Okno programu Brooktrout Configuration Tool 13. Sprawdź, czy ustawienia są zgodne z używaną konfiguracją. Jeśli nie zostały wprowadzone żadne zmiany w konfiguracji (tj. wszystkie ustawienia pozostały w stanie domyślnym), kliknij przycisk Apply i zamknij program Brooktrout Configuration Tool. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie konfiguracji, skorzystaj z informacji dołączonych do programu Configuration Tool. UWAGI 1. Jeśli sterowniki nie działają od razu po uruchomieniu serwera faksów programu GFI FaxMaker lub jeśli wysyłanie bądź odbieranie faksów na niektórych liniach jest niemożliwe, uruchom ponownie komputer. 2. Jeśli karta analogowa nie umożliwia nawiązywania połączeń wychodzących, upewnij się, że dla używanej linii została włączona opcja Tone Dialing w węźle GFI FaxMaker Configuration > Lines/Devices. 3. W przypadku korzystania z wielu kart Brooktrout w jednej obudowie upewnij sie, że są one tego samego typu. Stosowanie różnych typów kart Brooktrout w jednej obudowie nie jest obsługiwane. Upewnij się również, że przełączniki obrotowe na kartach Brooktrout są ustawione na kolejne liczby, zaczynając od liczby 2. To znaczy: Przełącznik obrotowy modułu 1 jest ustawiony na wartość 2, przełącznik obrotowy modułu 2 jest ustawiony na wartość 3 itd Rozwiązywanie problemów z kartami Brooktrout W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów z instalacją należy pobrać oprogramowanie diagnostyczne Brooktrout firmy Dialogic Technology i upewnić się, że karta jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli karta nie została rozpoznana lub nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dialogic Technology. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 9

10 Zrzut ekranu 8: Oprogramowanie diagnostyczne Brooktrout 1.4 Instalowanie rozwiązania Brooktrout SR140 (FoIP) Brooktrout SR140 to całkowicie programowe rozwiązanie typu FoIP (Fax over IP) dostarczane przez firmę Dialogic Technology. Aby zainstalować rozwiązanie Brooktrout SR140, należy wykonać następujące czynności: 1. Kliknij opcję Start > GFI FaxMaker > FaxMaker Configuration Wizard. 2. Na stronie Welcome kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Kreator zatrzyma usługi GFI FaxMaker Fax Server i GFI FaxMaker Message Transfer Agent. Po zatrzymaniu usług kliknij przycisk Next, aby kontynuować. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 10

11 Zrzut ekranu 9: Wybieranie sterownika Brooktrout SR Kliknij opcję Brooktrout by Dialogic i wybierz pozycję Brooktrout SR140 Software Fax over IP. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować. 4. W kreatorze zostanie wyświetlone zapytanie o chęć uruchomienia instalatora sterownika FaxMaker Brooktrout TR1034 (Boston) / SR140. Kliknij przycisk YES, aby uruchomić kreator instalacji sterownika. Instalator sterownika Brooktrout TR1034 (Boston) / SR140 zawiera sterowniki opracowane przez firmę Dialogic Technology. Firma ta powierza dystrybucję sterowników dostawcom. 5. Instalator zacznie pracę od sprawdzenia, czy na komputerze jest już zainstalowane oprogramowanie Brooktrout. Jeśli tak, odinstaluj całe istniejące oprogramowanie Brooktrout za pomocą apletu Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania. Po usunięciu całego oprogramowania Brooktrout uruchom ponownie instalator Brooktrout. 6. Na stronie Welcome kreatora instalacji kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 7. Na tym etapie możesz określić lokalizację instalacji sterowników TR1034. Domyślna ścieżka instalacji odpowiada ścieżce, w której zainstalowano program GFI FaxMaker. Zalecamy instalowanie w lokalizacji domyślnej, jeśli jednak chcesz ją zmienić, kliknij przycisk Browse i wybierz żądaną ścieżkę. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację. 8. Na stronie Ready to Install kliknij opcję Install. 9. Na stronie Finish wyczyść pole wyboru Run Brooktrout configuration tool, a następnie kliknij przycisk Finish, aby zamknąć kreator GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers i zakończyć instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 11

12 10. Aktywuj oprogramowanie Brooktrout SR140 przez dodanie jego licencji. Możesz to zrobić przy użyciu programu Brooktrout License Manager. Aby uruchomić program Brooktrout License Manager, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout License Manager. Zrzut ekranu 10: Brooktrout License Manager Jeśli nie masz jeszcze licencji oprogramowania Brooktrout SR140, w menu License wybierz polecenie Activate License, aby skontaktować sie z firmą Dialogic Technology. 11. W menu License kliknij polecenie Install License. Zrzut ekranu 11: Wybieranie pliku licencji GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 12

13 12. W oknie dialogowym Specify License File wybierz plik *.lic dostarczony przez firmę Dialogic Technology i kliknij przycisk Open. 13. W programie Brooktrout License Manager zostaną wyświetlone szczegóły podanego klucza licencji. Aby zamknąć program Brooktrout License Manager, kliknij polecenie Exit w menu License. W celu skorzystania z oprogramowania Brooktrout SR140 (FoIP) musisz dysponować zarówno licencją firmy Dialogic Technology aktywowaną w sposób opisany w krokach powyżej, jak i otrzymanym od firmy GFI kluczem licencji programu GFI FaxMaker z włączoną możliwością korzystania z oprogramowania Brooktrout SR140. Aby uzyskać od firmy GFI licencję na użycie oprogramowania SR140, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy GFI pod adresem 14. Aby ustalić, czy masz ważną licencję na użycie oprogramowania SR140 z firmy Dialogic Technology oraz GFI, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > FaxMaker Brooktrout Configuration GUI. Zrzut ekranu 12: Oprogramowanie Brooktrout SR140 licencjonowane przez firmę Dialogic Technology, ale nie przez GFI Zrzut ekranu 13: Brak dostępnej licencji firmy Dialogic Technology license dla oprogramowania Brooktrout SR Skonfiguruj ustawienia oprogramowania Brooktrout SR140, używając programu Brooktrout Configuration Tool. Aby uruchomić program Brooktrout Configuration Tool, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 13

14 Zrzut ekranu 14: Program Brooktrout Configuration Tool 16. W programie Brooktrout Configuration Tool sprawdź, czy ustawienia są zgodne z używaną konfiguracją. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie konfiguracji, skorzystaj z informacji dołączonych do programu Configuration Tool. Kliknij ikonę Apply na pasku narzędzi, a następnie zamknij program Brooktrout Configuration Tool. 17. Po zainstalowaniu sterowników Brooktrout TR1034 Drivers programu GFI FaxMaker, określeniu pliku licencji i skonfigurowaniu oprogramowania Brooktrout SR140 z poziomu narzędzia Brooktrout Configuration Tool należy przystąpić do konfiguracji linii programu GFI FaxMaker, które mają być stowarzyszone z oprogramowaniem Brooktrout SR140 (FoIP). W tym celu w programie FaxMaker Configuration Wizard kliknij opcję Configure lines. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania linii faksowych programu GFI FaxMaker, przejdź na stronę 18. Kontynuuj pracę programu FaxMaker Configuration Wizard aby uruchomić usługi GFI FaxMaker Fax Server i GFI FaxMaker Message Transfer Agent. Na stronie Finish kliknij przycisk Finish, aby zamknąć program FaxMaker Configuration Wizard i zakończyć pracę kreatora. Jeśli sterowniki nie działają od razu po uruchomieniu serwera faksów programu GFI FaxMaker lub jeśli wysyłanie bądź odbieranie faksów na niektórych liniach jest niemożliwe, uruchom ponownie komputer. 1.5 Instalowanie rozwiązania XCAPI FoIP XCAPI to rozwiązanie programowe typu FoIP (Fax over IP) dostarczane przez firmę TE-SYSTEMS. W tym temacie przedstawiono sposób instalacji rozwiązania XCAPI na serwerze programu GFI FaxMaker. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 14

15 1.5.1 Instalowanie rozwiązania XCAPI Rozwiązanie XCAPI należy zainstalować w ramach programu GFI FaxMaker Configuration Wizard uruchomionego po instalacji lub ręcznie (Start > GFI FaxMaker > FaxMaker Configuration Wizard). 1. Na stronie Welcome programu GFI FaxMaker Configuration Wizard kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Niektóre usługi programu GFI FaxMaker mogą zostać ponownie uruchomione w przypadku użycia programu Configuration Wizard. Zrzut ekranu 15: Wybieranie opcji rozwiązania XCAPI 2. Kliknij opcję ISDN / CAPI devices i wybierz opcję TE-SYSTEMS XCAPI Fax over IP. Kliknij przycisk Next. 3. Kliknij przycisk YES, aby uruchomić kreator instalacji rozwiązania XCAPI. 1. Rozwiązanie XCAPI jest dołączone do pakietu programu GFI FaxMaker. Dodatkowe pobieranie nie jest konieczne. 2. W danym systemie może być zainstalowane tylko jedno urządzenie CAPI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: 4. Wybierz język używany do instalacji rozwiązania XCAPI i kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Welcome kliknij przycisk Next. 6. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną użytkownika końcowego, kliknij przycisk Yes. 7. Kliknij przycisk Next, aby zainstalować rozwiązanie XCAPI w domyślnej lokalizacji, lub przycisk Browse w celu wybrania innej ścieżki. 8. Określ folder menu Start dla rozwiązania XCAPI. Kliknij przycisk Next, aby rozpocząć instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 15

16 9. Kliknij przycisk Finish, aby zakończyć instalację Dodawanie kontrolera XCAPI FAX-over-IP Zrzut ekranu 16: Konfiguracja rozwiązania XCAPI 1. Otwórz program XCAPI Configuration, a następnie w sekcji Controller wybierz łącze Click here to add a controller. 2. W obszarze Controller Wizard wybierz opcję Add Voice-over-IP controller(voip) i kliknij przycisk Next. Zrzut ekranu 17: Dodawanie nowego kontrolera 3. Wybierz kartę sieciową, której rozwiązanie XCAPI będzie używać do komunikowania się z bramą VoIP. 4. Wybierz bramę VoIP, która będzie używana do wysyłania i odbierania faksów. Jeśli na liście rozwiązania XCAPI nie ma wymaganego elementu PBX, wybierz element zgodny lub jedno ze środowisk ogólnych, takich jak H.323 Gateway czy SIP. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą współpracy interfejsu XCAPI: GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 16

17 Zrzut ekranu 18: Definiowanie właściwości bramy VoIP 5. W zależności od wybranej bramy VoIP podaj jej właściwości. Zwykle obejmuje to adres IP bramy VoIP oraz wszelkie wymagane przez nią ustawienia uwierzytelniania. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować konfigurowanie. 6. Podaj opis nowo utworzonego kontrolera i zdecyduj, ile kanałów ma być dostępnych dla programu GFI FaxMaker. 7. Kliknij przycisk Next, a następnie przycisk Finish, aby sfinalizować wprowadzanie ustawień. 8. W programie GFI FaxMaker Configuration Wizard kliknij opcję Configure Lines, aby skonfigurować linie faksowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania linii faksowych programu GFI FaxMaker, przejdź na stronę 9. Zakończ działanie programu GFI FaxMaker Configuration Wizard. Komputer z programem GFI FaxMaker może wymagać ponownego uruchomienia, jeśli w trakcie instalacji którekolwiek pliki były zablokowane (w użyciu). 1.6 Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma W tym temacie przedstawiono sposób instalacji urządzeń Sangoma w serwerze programu GFI FaxMaker. UWAGI 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych urządzeń i sterowników Sangoma, zapoznaj się z artykułem 2. Podczas instalowania wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. 3. W przypadku dodawania nowych urządzeń/zasięgów Sangoma do konfiguracji, w której sterowniki są już zainstalowane, należy zapoznać się z artykułem Modyfikowanie urządzeń faksowych Sangoma. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 17

18 1. Wyłącz komputer, w którym zostanie zainstalowana karta faksu Sangoma. Podłącz kartę według dostarczonych z nią instrukcji. 2. Uruchom ponownie komputer. Zignoruj wszelkie okna dialogowe Dodawanie nowego sprzętu wyświetlane przez system Microsoft Windows, naciskając przycisk Anuluj. 3. Uruchom GFI FaxMaker Configuration Wizard, wybierając opcję Start > Programy > GFI FaxMaker > GFI FaxMaker > Configuration Wizard. Zrzut ekranu 19: Wybieranie urządzeń Sangoma w programie Configuration Wizard 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie sprzętu faksowego wybierz opcję Sangoma devices i kliknij przycisk Next. 5. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić kreator. 6. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next. 7. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego wyświetloną w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 18

19 Zrzut ekranu 20: Wybieranie składników Sangoma do zainstalowania 8. WAŻNE: wybierz instalację składnika MSP SDK, ale nie instaluj składnika BladeWare Service ani BladeWare Client SDK. 9. Kliknij opcję Install, a następnie kliknij przycisk Finish, aby sfinalizować instalację. 10. Uruchom ponownie system. Po ponownym uruchomieniu zostanie automatycznie załadowany program GFI FaxMaker Configuration Wizard oraz program Sangoma Configuration Tool. 11. Jeśli zostanie wykryta karta ISDN, wybierz format transmisji cyfrowej systemu. T1 format używany w USA, Kanadzie i Japonii. E1 format używany w Europie. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą, aby potwierdzić używany format. 12. Zostanie wyświetlona lista urządzeń i zasięgów Sangoma. Zaleca się, aby konfigurację ustawień urządzeń wykonywali jedynie doświadczeni specjaliści. Dalsza konfiguracja nie jest zwykle wymagana. Kliknij przycisk Apply i Save, aby zamknąć program Sangoma Configuration Tool. 13. Kontynuuj działanie programu GFI FaxMaker Configuration Wizard Modyfikowanie urządzeń faksowych Sangoma W przypadku dodawania nowych urządzeń/zasięgów Sangoma do konfiguracji, w której sterowniki Sangoma są już zainstalowane, należy te sterowniki odinstalować i zainstalować ponownie. 1. Do odinstalowania starych sterowników i ponownego zainstalowania zaktualizowanych konieczne są ponowne uruchomienia systemu. 2. Jeśli instalujesz urządzenia/zasięgi Sangoma po raz pierwszy, zapoznaj się z artykułem Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma. 1. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na następujący folder instalacyjny Commetrex:..\Commetrex\Sangoma\wanpipe\card\. Znajduje się on zwykle w następujących lokalizacjach: GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 19

20 Systemy 32-bitowe: C:\Program Files\Commetrex\Sangoma\wanpipe\card\ Systemy 64-bitowe: C:\Program Files (x86)\commetrex\sangoma\wanpipe\card\ 2. Uruchom następujące polecenie: Systemy 32-bitowe: Setup.exe remove_drv Systemy 64-bitowe: Setup64.exe remove_drv 3. Po usunięciu sterowników uruchom następujące polecenie: Systemy 32-bitowe: Setup.exe -clean Systemy 64-bitowe: Setup64.exe -clean 4. Z listy Programy w Panelu sterowania odinstaluj oprogramowanie BladeWare. 5. Wyłącz serwer. 6. Podłącz nowe urządzenia lub zasięgi Sangoma według dostarczonych z nimi instrukcji. 7. Uruchom serwer i zainstaluj ponownie sterowniki z poziomu programu GFI FaxMaker Configuration Wizard. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma (strona 17) Zaawansowana konfiguracja urządzeń Sangoma Program GFI FaxMaker zawiera narzędzie Sangoma Configuration Tool służące do konfigurowania urządzenia Sangoma i zarządzania nim oraz do definiowania ustawień zasięgu. WAŻNE UWAGI 1. Z programu Sangoma Configuration Tool należy korzystać wyłącznie w przypadku posiadania doświadczenia w tworzeniu zaawansowanej konfiguracji kart faksów oraz podczas rozwiązywania problemów przy asyście działu pomocy technicznej firmy GFI. 2. Program Sangoma Configuration Tool zatrzymuje usługę faksów programu GFI FaxMaker, co powoduje również zatrzymanie transmisji faksów. Konfiguracja urządzenia/zasięgu 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Jeśli przy pierwszym ładowaniu narzędzia zostanie wykryta karta ISDN, wybierz format transmisji cyfrowej systemu. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą, aby potwierdzić używany format. T1 format zwykle używany w USA, Kanadzie i Japonii. E1 format zwykle używany w Europie. 4. Po lewej stronie ekranu narzędzia jest wyświetlana lista urządzeń i zasięgów. Wybierz urządzenie lub zasięg do skonfigurowania i zmień jego ustawienia w okienku po prawej stronie. 5. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Apply i Save, aby je zapisać. 6. Jeśli usługa faksów programu GFI FaxMaker została na początku zatrzymana przez urządzenie, nastąpi jej automatyczne uruchomienie. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 20

21 Przywracanie domyślnej wartości wszystkich ustawień Ta czynność jest nieodwracalna i powoduje trwałą utratę wszystkich niestandardowych ustawień. Aby przywrócić domyślną wartość każdego ustawienia dla wszystkich urządzeń i zasięgów Sangoma: 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Na ekranie Sangoma Devices and Spans kliknij opcję Options. 4. Kliknij opcję Reset settings. 5. Kliknij przycisk Yes, aby potwierdzić. 6. Wybierz format transmisji cyfrowej systemu i przystąp do rekonfigurowania ustawień urządzenia. Opcje rejestrowania Włączenie rejestrowania umożliwia rozwiązywanie problemów z urządzeniami Sangoma. 1. Po włączeniu rejestrowania są generowane duże dzienniki, co może wpłynąć na wydajność systemu. Zaleca się włączanie rejestrowania tylko podczas rozwiązywania problemów. 2. Rejestrowanie zostanie włączone/wyłączone dopiero po ponownym uruchomieniu systemu. 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Na ekranie Sangoma Devices and Spans kliknij opcję Options. 4. Wybierz funkcję rejestrowania, którą chcesz włączyć lub wyłączyć: Opcja rejestrowania Time-division multplexing logs Sangoma extended logs Audio recording logs Opis Program GFI FaxMaker rejestruje szczegółowe informacje o sygnałach transmisji. Ogólne dzienniki urządzenia Sangoma są rozszerzane o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje. Rejestrowane są metadane transmisji faksów. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Apply i Save, aby zapisać ustawienia. 7. Aby włączyć lub wyłączyć opcje rejestrowania, uruchom ponownie serwer. 1.7 Instalowanie faksmodemów lub kart faksów z wieloma portami Jeśli planowane jest zastosowanie faksmodemu do przesyłania faksów, można wybrać użycie sterowników faksmodemu GFI lub sterowników faksmodemu dołączonych do systemu Windows 2000/2003. Zależy to głównie od tego, jaki modem jest używany i który sterownik działa najlepiej. W przypadku niektórych modemów sterowniki modemu zawarte w systemie Windows 2000/2003 mogą działać lepiej, ponieważ firma GFI nie może zaoferować tak szerokiej obsługi modemów jak firma Microsoft. Jeśli z kolei wymagane jest kierowanie DTMF oraz zastosowanie modemów (niezalecane), użycie sterowników modemu GFI jest niezbędne. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 21

22 W ogólnym ujęciu firma GFI zaleca wypróbowanie obu sterowników i wybranie tego, który działą najlepiej. Sterowniki modemu Microsoft Fax zapewniają szerszą obsługę modemów oraz wsparcie faksowania 2D, co może się przekładać na szybszą transmisję faksów w przypadku niektórych urządzeń faksowych. Dla zapewnienia niezawodności należy wdrożyć rozwiązanie modemowe o wysokiej jakości. 1.8 Instalowanie modemów korzystających ze sterowników modemu firmy GFI W celu zainstalowania modemu z zastosowaniem sterowników GFI wystarczy go podłączyć. Dalsza konfiguracja nie jest potrzebna, ponieważ wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne są wprowadzane w obrębie konfiguracji programu GFI FaxMaker. Sterowniki modemu firmy GFI nie korzystają ze sterowników modemu systemu Windows i komunikują się bezpośrednio z portami COM. W związku z tym zaleca się wyłączenie sterowników modemów wykrywanych przez system Windows przy użyciu Menedżera urządzeń w celu uniemożliwienia używania modemu przez inne aplikacje. 1.9 Instalowanie modemów korzystających ze sterowników faksu firmy Microsoft Jeśli jest planowane zastosowanie sterowników faksmodemu z systemu Windows, sterownik Microsoft Fax należy zainstalować przed skonfigurowaniem programu GFI FaxMaker w przeciwnym razie nie zostaną one wykryte przez program GFI FaxMaker. Aby wykonać instalację: Zrzut ekranu 21: Instalowanie usług faksu 1. Zainstaluj faksmodemy zgodnie z instrukcjami producenta. Zaktualizuj sterowniki do najnowszej wersji dostępnej w witrynie sieci Web producenta; nie polegaj na automatycznie wykrywanym sterowniku systemu Microsoft Windows. Jeśli dany modem obsługuje faks, system Windows powinien zainstalować usługę Microsoft Fax. 2. Przejdź do obszaru Panel sterowania > Dodaj/usuń programy> Dodaj/usuń składniki systemu Windows i upewnij się, że usługi Microsoft Fax są włączone. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 22

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Informacje oraz zawartość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1

SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1 SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone 9354495 Issue 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 1 2. INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/78a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Maj 2017 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server

Instalacja i konfiguracja SAS PC Files Server , SAS Institute Polska listopad 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi opis procesu pobierania, instalacji oraz konfiguracji programu SAS PC Files Server. Program instalowany jest na komputerach

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I

P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I P R Z E W O D N I K I N S T A L A C J I A O D P R Z E W O D N I K Ten podręcznik poprowadzi Cię, krok po kroku, przez proces instalacji Programu Print Manager, a następnie pomoże Ci wydrukować Twój pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo