Podręcznik instalacji urządzenia faksowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji urządzenia faksowego"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Omawia urządzenia faksowe i oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z programem GFI FaxMaker oraz przedstawia sposób konfigurowania programu GFI FaxMaker w celu użycia tych opcji.

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym wszelkie szkody wtórne i incydentalne mogące wyniknąć z zastosowania, wykorzystania lub użycia niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł dostępnych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje, nie deklaruje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji zawartych w tym dokumencie, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji produktów, oprogramowania i dokumentacji bez powiadomienia. Pełna odpowiedzialność za używanie i stosowanie dowolnego produktu lub usługi firmy GFI spoczywa na użytkowniku. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami bez otrzymania uprzedniego pisemnego upoważnienia od firmy GFI Software. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. GFI i GFI FaxMaker to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy GFI Software bądź jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe zawarte w niniejszej dokumentacji należą do ich prawych właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 12/5/2014

3 Spis treści 1 Instalowanie urządzeń faksowych Jakich urządzeń faksowych używać w połączeniu z programem GFI FaxMaker? Instalowanie adaptera ISDN Dialogic Diva Server Instalowanie karty faksu Brooktrout Instalowanie rozwiązania Brooktrout SR140 (FoIP) Instalowanie rozwiązania XCAPI FoIP Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma Instalowanie faksmodemów lub kart faksów z wieloma portami Instalowanie modemów korzystających ze sterowników modemu firmy GFI Instalowanie modemów korzystających ze sterowników faksu firmy Microsoft 22 2 Rozwiązywanie problemów i pomoc techniczna Inne zasoby umożliwiające rozwiązywanie problemów 24

4 1 Instalowanie urządzeń faksowych Poniższe informacje należy stosować podczas korzystania z urządzeń faksowych i kart FOIP. Program GFI FaxMaker może również współpracować z usługą faksu internetowego bez konieczności instalowania sprzętu lub dodatkowych sterowników. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę 1.1 Jakich urządzeń faksowych używać w połączeniu z programem GFI FaxMaker? Program GFI FaxMaker może korzystać z wielu różnych urządzeń faksowych, w tym z modemów. Firma GFI zdecydowanie zaleca zakup profesjonalnego urządzenia faksowego, takiego jak karta faksu Brooktrout TR1034 lub Trufax, karta faksu ISDN Dialogic Diva Pro/Server bądź karta faksu ISDN AVM B1. Te urządzenia znacznie przewyższają modemy, w tym modemy wieloportowe, pod względem niezawodności i prędkości transmisji. Modemy mogą działać niestabilnie, wymagać regularnego resetowania i nie zapewniać zgodności ze wszystkimi urządzeniami faksowymi, w wyniku czego operacje faksowania mogą się często kończyć niepowodzeniem. Istotne znaczenie ma tu zastosowany mikroukład, jednak ze względu na częste zmiany używanych mikroukładów dokonywane przez producentów modemów trudno jest zarekomendować określony model lub markę. Z punktu widzenia kosztów karty Brooktrout Trufax, Dialogic i AVM są względnie niedrogie ich ceny minimalnie przekraczają koszt użycia dwóch modemów. W zależności od wybranej karty można również uzyskać dodatkowe funkcje faksowania, na przykład kierowanie danych przychodzących czy szybsze faksowanie 33,6. Najbardziej aktualna lista obsługiwanych urządzeń faksowych jest dostępna pod adresem: 1.2 Instalowanie adaptera ISDN Dialogic Diva Server Adapter Dialogic (Eicon) Diva Server należy zainstalować w serwerze zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji dostarczonymi wraz z kartą. Lista obecnie obsługiwanych kart Dialogic jest dostępna w trybie online pod adresem Najnowsze sterowniki, instrukcje instalacji oraz pomoc techniczną dla gamy produktów Dialogic można uzyskać w witrynie firmy Dialogic w sieci Web pod adresem Adaptery Dialogic są obecnie wytwarzane w technologii Universal PCI (3,3/5 V), należy jednak zawsze sprawdzić szczegóły techniczne w celu upewnienia się, że dany adapter pasuje do używanego sprzętu serwera. Program GFI FaxMaker korzysta z technologii CAPI (Common ISDN Application Programming Interface w celu utworzenia interfejsu z obsługiwanymi kartami ISDN Dialogic (oraz AVM). Obsługa interfejsu CAPI jest udostępniana przez zainstalowanie oprogramowania i sterowników Dialogic Diva Server. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 4

5 Zrzut ekranu 1: Kreator Konfiguracji Diva Server: Konfigurowanie odbierania wszystkich połączeń przez interfejs CAPI. Zainstalowanie na serwerze oprogramowania Dialogic Diva Server powoduje uruchomienie kreatora konfiguracji oprogramowania Diva Server. W pierwszej kolejności należy wybrać typ przełączania ISDN używany w danym kraju, a następnie skonfigurować opcję interfejsu CAPI Accept all incoming calls. Zrzut ekranu 2: Diva Server Line Check: Ten program narzędziowy dostępny w menu Start umożliwia przetestowanie usługi ISDN. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji oprogramowania Dialogic Diva Server należy ponownie uruchomić serwer. Następnie należy dokonać kontroli linii za pomocą programu narzędziowego Diva Server Line Check dołączonego do oprogramowania Diva Server. Jeśli kontrola wypadnie pomyślnie, można kontynuować instalowanie programu GFI GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 5

6 FaxMaker. Niepowodzenie kontroli linii spowoduje zwrócenie kodu błędu, który można podać w witrynie pomocy technicznej Dialogic w celu ustalenia przyczyny błędu i uzyskania listy możliwych rozwiązań. Program narzędziowy Dialogic Diva Server Configuration Manager umożliwia zdefiniowanie zaawansowanych konfiguracji, takich jak udostępnianie adaptera Dialogic między programem GFI FaxMaker a funkcjami kierowania i dostępu zdalnego na potrzeby dostępu przez połączenie telefoniczne. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja urządzenia Dialogic. 1.3 Instalowanie karty faksu Brooktrout Lista obecnie obsługiwanych kart Brooktrout jest dostępna w trybie online pod adresem Wskazówki dotyczące instalacji, dokumentację produktu oraz pomoc techniczną można uzyskać w witrynie firmy Dialogic Technology w sieci Web pod adresem UWAGI 1. Karty Brooktrout są obecnie wytwarzane w technologii Universal PCI (3,3/5 V), należy jednak zawsze sprawdzić szczegóły techniczne w celu upewnienia się, że dana karta pasuje do używanego sprzętu serwera. 2. Program GFI FaxMaker należy koniecznie zainstalować przed zainstalowaniem sterowników karty Brooktrout lub Trufax. 3. Należy się upewnić, że zainstalowano prawidłowy sterownik karty Brooktrout. Aby uzyskać więcej informacji na temat sterowników karty Brooktrout, zapoznaj się z artykułem Karty Brooktrout TR1034, Trufax ISDN lub Trufax Analog Aby zainstalować karty faksu Brooktrout: 1. Wyłącz komputer, w którym zostanie zainstalowana karta faksu Brooktrout. Podłącz kartę według dostarczonych z nią instrukcji. 2. Uruchom ponownie komputer. Zignoruj wszelkie okna dialogowe Dodawanie nowego sprzętu, naciskając przycisk Anuluj. 3. Przejdź do katalogu <folder instalacyjny programu GFI FaxMaker>\brooktrout\. 4. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny brooktrout_tr1034.exe. 5. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego wyświetloną w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 6. Ustaw ścieżkę, w której zainstalowano program GFI FaxMaker. Jeśli chcesz zmienić domyślną ścieżkę instalacji, kliknij przycisk Browse i określ wymaganą ścieżkę. W przeciwnym razie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 7. Kliknij przycisk Install, aby zainstalować sterowniki, a następnie przycisk Finish, aby zakończyć proces instalacji sterownika. Jeśli podczas instalacji na komputerze zostały znalezione istniejące sterowniki Brooktrout, wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera. Jest to wymagane na wypadek, gdyby te sterowniki były właśnie używane (tzn. zablokowane) i ich zastąpienie nowymi w trakcie instalacji nie byłoby możliwe. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 6

7 Zrzut ekranu 3: Kreator dodawania nowego sprzętu: Okno dialogowe z opcjami wyszukiwania i instalowania. 8. Przejdź do opcji Panel sterowania > Dodaj nowy sprzęt. Wybierz opcję Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu i podaj ścieżkę, w której zostały zainstalowane sterowniki karty Brooktrout TR1034. Jeśli została wybrana instalacja sterowników w ścieżce domyślnej, powinny się one znajdować w katalogu, w którym jest zainstalowany program GFI FaxMaker. W przeciwnym razie określ lokalizację użytą w kroku 6 niniejszej procedury. Zrzut ekranu 4: Potwierdzenie instalowanie niepodpisanych sterowników 9. Potwierdź instalowanie niepodpisanych sterowników. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować instalację nowego sprzętu. 10. Przejdź do opcji Start > Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 7

8 Zrzut ekranu 5: Okno dialogowe preferencji programu Configuration Tool 11. Kliknij przycisk Next i potwierdź ścieżki do plików. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalację. Zrzut ekranu 6: Konfigurowanie stosu SIP Brooktrout 12. Jeśli korzystasz z karty faksu z włączoną obsługą protokołu IP, zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie stosu SIP Brooktrout (tzn. Funkcji FOIP Fax over IP). Kliknij przycisk Yes, aby przejść do głównych okien dialogowych programu Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 8

9 Zrzut ekranu 7: Okno programu Brooktrout Configuration Tool 13. Sprawdź, czy ustawienia są zgodne z używaną konfiguracją. Jeśli nie zostały wprowadzone żadne zmiany w konfiguracji (tj. wszystkie ustawienia pozostały w stanie domyślnym), kliknij przycisk Apply i zamknij program Brooktrout Configuration Tool. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie konfiguracji, skorzystaj z informacji dołączonych do programu Configuration Tool. UWAGI 1. Jeśli sterowniki nie działają od razu po uruchomieniu serwera faksów programu GFI FaxMaker lub jeśli wysyłanie bądź odbieranie faksów na niektórych liniach jest niemożliwe, uruchom ponownie komputer. 2. Jeśli karta analogowa nie umożliwia nawiązywania połączeń wychodzących, upewnij się, że dla używanej linii została włączona opcja Tone Dialing w węźle GFI FaxMaker Configuration > Lines/Devices. 3. W przypadku korzystania z wielu kart Brooktrout w jednej obudowie upewnij sie, że są one tego samego typu. Stosowanie różnych typów kart Brooktrout w jednej obudowie nie jest obsługiwane. Upewnij się również, że przełączniki obrotowe na kartach Brooktrout są ustawione na kolejne liczby, zaczynając od liczby 2. To znaczy: Przełącznik obrotowy modułu 1 jest ustawiony na wartość 2, przełącznik obrotowy modułu 2 jest ustawiony na wartość 3 itd Rozwiązywanie problemów z kartami Brooktrout W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów z instalacją należy pobrać oprogramowanie diagnostyczne Brooktrout firmy Dialogic Technology i upewnić się, że karta jest zainstalowana prawidłowo. Jeśli karta nie została rozpoznana lub nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dialogic Technology. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 9

10 Zrzut ekranu 8: Oprogramowanie diagnostyczne Brooktrout 1.4 Instalowanie rozwiązania Brooktrout SR140 (FoIP) Brooktrout SR140 to całkowicie programowe rozwiązanie typu FoIP (Fax over IP) dostarczane przez firmę Dialogic Technology. Aby zainstalować rozwiązanie Brooktrout SR140, należy wykonać następujące czynności: 1. Kliknij opcję Start > GFI FaxMaker > FaxMaker Configuration Wizard. 2. Na stronie Welcome kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Kreator zatrzyma usługi GFI FaxMaker Fax Server i GFI FaxMaker Message Transfer Agent. Po zatrzymaniu usług kliknij przycisk Next, aby kontynuować. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 10

11 Zrzut ekranu 9: Wybieranie sterownika Brooktrout SR Kliknij opcję Brooktrout by Dialogic i wybierz pozycję Brooktrout SR140 Software Fax over IP. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować. 4. W kreatorze zostanie wyświetlone zapytanie o chęć uruchomienia instalatora sterownika FaxMaker Brooktrout TR1034 (Boston) / SR140. Kliknij przycisk YES, aby uruchomić kreator instalacji sterownika. Instalator sterownika Brooktrout TR1034 (Boston) / SR140 zawiera sterowniki opracowane przez firmę Dialogic Technology. Firma ta powierza dystrybucję sterowników dostawcom. 5. Instalator zacznie pracę od sprawdzenia, czy na komputerze jest już zainstalowane oprogramowanie Brooktrout. Jeśli tak, odinstaluj całe istniejące oprogramowanie Brooktrout za pomocą apletu Dodaj/usuń programy w Panelu sterowania. Po usunięciu całego oprogramowania Brooktrout uruchom ponownie instalator Brooktrout. 6. Na stronie Welcome kreatora instalacji kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. 7. Na tym etapie możesz określić lokalizację instalacji sterowników TR1034. Domyślna ścieżka instalacji odpowiada ścieżce, w której zainstalowano program GFI FaxMaker. Zalecamy instalowanie w lokalizacji domyślnej, jeśli jednak chcesz ją zmienić, kliknij przycisk Browse i wybierz żądaną ścieżkę. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację. 8. Na stronie Ready to Install kliknij opcję Install. 9. Na stronie Finish wyczyść pole wyboru Run Brooktrout configuration tool, a następnie kliknij przycisk Finish, aby zamknąć kreator GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers i zakończyć instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 11

12 10. Aktywuj oprogramowanie Brooktrout SR140 przez dodanie jego licencji. Możesz to zrobić przy użyciu programu Brooktrout License Manager. Aby uruchomić program Brooktrout License Manager, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout License Manager. Zrzut ekranu 10: Brooktrout License Manager Jeśli nie masz jeszcze licencji oprogramowania Brooktrout SR140, w menu License wybierz polecenie Activate License, aby skontaktować sie z firmą Dialogic Technology. 11. W menu License kliknij polecenie Install License. Zrzut ekranu 11: Wybieranie pliku licencji GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 12

13 12. W oknie dialogowym Specify License File wybierz plik *.lic dostarczony przez firmę Dialogic Technology i kliknij przycisk Open. 13. W programie Brooktrout License Manager zostaną wyświetlone szczegóły podanego klucza licencji. Aby zamknąć program Brooktrout License Manager, kliknij polecenie Exit w menu License. W celu skorzystania z oprogramowania Brooktrout SR140 (FoIP) musisz dysponować zarówno licencją firmy Dialogic Technology aktywowaną w sposób opisany w krokach powyżej, jak i otrzymanym od firmy GFI kluczem licencji programu GFI FaxMaker z włączoną możliwością korzystania z oprogramowania Brooktrout SR140. Aby uzyskać od firmy GFI licencję na użycie oprogramowania SR140, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy GFI pod adresem 14. Aby ustalić, czy masz ważną licencję na użycie oprogramowania SR140 z firmy Dialogic Technology oraz GFI, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > FaxMaker Brooktrout Configuration GUI. Zrzut ekranu 12: Oprogramowanie Brooktrout SR140 licencjonowane przez firmę Dialogic Technology, ale nie przez GFI Zrzut ekranu 13: Brak dostępnej licencji firmy Dialogic Technology license dla oprogramowania Brooktrout SR Skonfiguruj ustawienia oprogramowania Brooktrout SR140, używając programu Brooktrout Configuration Tool. Aby uruchomić program Brooktrout Configuration Tool, w menu Start kliknij opcję Wszystkie programy > GFI FaxMaker Brooktrout TR1034 Drivers > Brooktrout Configuration Tool. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 13

14 Zrzut ekranu 14: Program Brooktrout Configuration Tool 16. W programie Brooktrout Configuration Tool sprawdź, czy ustawienia są zgodne z używaną konfiguracją. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie konfiguracji, skorzystaj z informacji dołączonych do programu Configuration Tool. Kliknij ikonę Apply na pasku narzędzi, a następnie zamknij program Brooktrout Configuration Tool. 17. Po zainstalowaniu sterowników Brooktrout TR1034 Drivers programu GFI FaxMaker, określeniu pliku licencji i skonfigurowaniu oprogramowania Brooktrout SR140 z poziomu narzędzia Brooktrout Configuration Tool należy przystąpić do konfiguracji linii programu GFI FaxMaker, które mają być stowarzyszone z oprogramowaniem Brooktrout SR140 (FoIP). W tym celu w programie FaxMaker Configuration Wizard kliknij opcję Configure lines. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania linii faksowych programu GFI FaxMaker, przejdź na stronę 18. Kontynuuj pracę programu FaxMaker Configuration Wizard aby uruchomić usługi GFI FaxMaker Fax Server i GFI FaxMaker Message Transfer Agent. Na stronie Finish kliknij przycisk Finish, aby zamknąć program FaxMaker Configuration Wizard i zakończyć pracę kreatora. Jeśli sterowniki nie działają od razu po uruchomieniu serwera faksów programu GFI FaxMaker lub jeśli wysyłanie bądź odbieranie faksów na niektórych liniach jest niemożliwe, uruchom ponownie komputer. 1.5 Instalowanie rozwiązania XCAPI FoIP XCAPI to rozwiązanie programowe typu FoIP (Fax over IP) dostarczane przez firmę TE-SYSTEMS. W tym temacie przedstawiono sposób instalacji rozwiązania XCAPI na serwerze programu GFI FaxMaker. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 14

15 1.5.1 Instalowanie rozwiązania XCAPI Rozwiązanie XCAPI należy zainstalować w ramach programu GFI FaxMaker Configuration Wizard uruchomionego po instalacji lub ręcznie (Start > GFI FaxMaker > FaxMaker Configuration Wizard). 1. Na stronie Welcome programu GFI FaxMaker Configuration Wizard kliknij przycisk Next, aby kontynuować. Niektóre usługi programu GFI FaxMaker mogą zostać ponownie uruchomione w przypadku użycia programu Configuration Wizard. Zrzut ekranu 15: Wybieranie opcji rozwiązania XCAPI 2. Kliknij opcję ISDN / CAPI devices i wybierz opcję TE-SYSTEMS XCAPI Fax over IP. Kliknij przycisk Next. 3. Kliknij przycisk YES, aby uruchomić kreator instalacji rozwiązania XCAPI. 1. Rozwiązanie XCAPI jest dołączone do pakietu programu GFI FaxMaker. Dodatkowe pobieranie nie jest konieczne. 2. W danym systemie może być zainstalowane tylko jedno urządzenie CAPI. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym artykułem: 4. Wybierz język używany do instalacji rozwiązania XCAPI i kliknij przycisk Next. 5. Na stronie Welcome kliknij przycisk Next. 6. Jeśli akceptujesz umowę licencyjną użytkownika końcowego, kliknij przycisk Yes. 7. Kliknij przycisk Next, aby zainstalować rozwiązanie XCAPI w domyślnej lokalizacji, lub przycisk Browse w celu wybrania innej ścieżki. 8. Określ folder menu Start dla rozwiązania XCAPI. Kliknij przycisk Next, aby rozpocząć instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 15

16 9. Kliknij przycisk Finish, aby zakończyć instalację Dodawanie kontrolera XCAPI FAX-over-IP Zrzut ekranu 16: Konfiguracja rozwiązania XCAPI 1. Otwórz program XCAPI Configuration, a następnie w sekcji Controller wybierz łącze Click here to add a controller. 2. W obszarze Controller Wizard wybierz opcję Add Voice-over-IP controller(voip) i kliknij przycisk Next. Zrzut ekranu 17: Dodawanie nowego kontrolera 3. Wybierz kartę sieciową, której rozwiązanie XCAPI będzie używać do komunikowania się z bramą VoIP. 4. Wybierz bramę VoIP, która będzie używana do wysyłania i odbierania faksów. Jeśli na liście rozwiązania XCAPI nie ma wymaganego elementu PBX, wybierz element zgodny lub jedno ze środowisk ogólnych, takich jak H.323 Gateway czy SIP. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z listą współpracy interfejsu XCAPI: GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 16

17 Zrzut ekranu 18: Definiowanie właściwości bramy VoIP 5. W zależności od wybranej bramy VoIP podaj jej właściwości. Zwykle obejmuje to adres IP bramy VoIP oraz wszelkie wymagane przez nią ustawienia uwierzytelniania. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować konfigurowanie. 6. Podaj opis nowo utworzonego kontrolera i zdecyduj, ile kanałów ma być dostępnych dla programu GFI FaxMaker. 7. Kliknij przycisk Next, a następnie przycisk Finish, aby sfinalizować wprowadzanie ustawień. 8. W programie GFI FaxMaker Configuration Wizard kliknij opcję Configure Lines, aby skonfigurować linie faksowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania linii faksowych programu GFI FaxMaker, przejdź na stronę 9. Zakończ działanie programu GFI FaxMaker Configuration Wizard. Komputer z programem GFI FaxMaker może wymagać ponownego uruchomienia, jeśli w trakcie instalacji którekolwiek pliki były zablokowane (w użyciu). 1.6 Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma W tym temacie przedstawiono sposób instalacji urządzeń Sangoma w serwerze programu GFI FaxMaker. UWAGI 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych urządzeń i sterowników Sangoma, zapoznaj się z artykułem 2. Podczas instalowania wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. 3. W przypadku dodawania nowych urządzeń/zasięgów Sangoma do konfiguracji, w której sterowniki są już zainstalowane, należy zapoznać się z artykułem Modyfikowanie urządzeń faksowych Sangoma. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 17

18 1. Wyłącz komputer, w którym zostanie zainstalowana karta faksu Sangoma. Podłącz kartę według dostarczonych z nią instrukcji. 2. Uruchom ponownie komputer. Zignoruj wszelkie okna dialogowe Dodawanie nowego sprzętu wyświetlane przez system Microsoft Windows, naciskając przycisk Anuluj. 3. Uruchom GFI FaxMaker Configuration Wizard, wybierając opcję Start > Programy > GFI FaxMaker > GFI FaxMaker > Configuration Wizard. Zrzut ekranu 19: Wybieranie urządzeń Sangoma w programie Configuration Wizard 4. Po wyświetleniu monitu o wybranie sprzętu faksowego wybierz opcję Sangoma devices i kliknij przycisk Next. 5. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić kreator. 6. W oknie dialogowym Welcome kliknij przycisk Next. 7. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną użytkownika końcowego wyświetloną w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 18

19 Zrzut ekranu 20: Wybieranie składników Sangoma do zainstalowania 8. WAŻNE: wybierz instalację składnika MSP SDK, ale nie instaluj składnika BladeWare Service ani BladeWare Client SDK. 9. Kliknij opcję Install, a następnie kliknij przycisk Finish, aby sfinalizować instalację. 10. Uruchom ponownie system. Po ponownym uruchomieniu zostanie automatycznie załadowany program GFI FaxMaker Configuration Wizard oraz program Sangoma Configuration Tool. 11. Jeśli zostanie wykryta karta ISDN, wybierz format transmisji cyfrowej systemu. T1 format używany w USA, Kanadzie i Japonii. E1 format używany w Europie. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą, aby potwierdzić używany format. 12. Zostanie wyświetlona lista urządzeń i zasięgów Sangoma. Zaleca się, aby konfigurację ustawień urządzeń wykonywali jedynie doświadczeni specjaliści. Dalsza konfiguracja nie jest zwykle wymagana. Kliknij przycisk Apply i Save, aby zamknąć program Sangoma Configuration Tool. 13. Kontynuuj działanie programu GFI FaxMaker Configuration Wizard Modyfikowanie urządzeń faksowych Sangoma W przypadku dodawania nowych urządzeń/zasięgów Sangoma do konfiguracji, w której sterowniki Sangoma są już zainstalowane, należy te sterowniki odinstalować i zainstalować ponownie. 1. Do odinstalowania starych sterowników i ponownego zainstalowania zaktualizowanych konieczne są ponowne uruchomienia systemu. 2. Jeśli instalujesz urządzenia/zasięgi Sangoma po raz pierwszy, zapoznaj się z artykułem Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma. 1. Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na następujący folder instalacyjny Commetrex:..\Commetrex\Sangoma\wanpipe\card\. Znajduje się on zwykle w następujących lokalizacjach: GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 19

20 Systemy 32-bitowe: C:\Program Files\Commetrex\Sangoma\wanpipe\card\ Systemy 64-bitowe: C:\Program Files (x86)\commetrex\sangoma\wanpipe\card\ 2. Uruchom następujące polecenie: Systemy 32-bitowe: Setup.exe remove_drv Systemy 64-bitowe: Setup64.exe remove_drv 3. Po usunięciu sterowników uruchom następujące polecenie: Systemy 32-bitowe: Setup.exe -clean Systemy 64-bitowe: Setup64.exe -clean 4. Z listy Programy w Panelu sterowania odinstaluj oprogramowanie BladeWare. 5. Wyłącz serwer. 6. Podłącz nowe urządzenia lub zasięgi Sangoma według dostarczonych z nimi instrukcji. 7. Uruchom serwer i zainstaluj ponownie sterowniki z poziomu programu GFI FaxMaker Configuration Wizard. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią Instalowanie urządzeń faksowych Sangoma (strona 17) Zaawansowana konfiguracja urządzeń Sangoma Program GFI FaxMaker zawiera narzędzie Sangoma Configuration Tool służące do konfigurowania urządzenia Sangoma i zarządzania nim oraz do definiowania ustawień zasięgu. WAŻNE UWAGI 1. Z programu Sangoma Configuration Tool należy korzystać wyłącznie w przypadku posiadania doświadczenia w tworzeniu zaawansowanej konfiguracji kart faksów oraz podczas rozwiązywania problemów przy asyście działu pomocy technicznej firmy GFI. 2. Program Sangoma Configuration Tool zatrzymuje usługę faksów programu GFI FaxMaker, co powoduje również zatrzymanie transmisji faksów. Konfiguracja urządzenia/zasięgu 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Jeśli przy pierwszym ładowaniu narzędzia zostanie wykryta karta ISDN, wybierz format transmisji cyfrowej systemu. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą, aby potwierdzić używany format. T1 format zwykle używany w USA, Kanadzie i Japonii. E1 format zwykle używany w Europie. 4. Po lewej stronie ekranu narzędzia jest wyświetlana lista urządzeń i zasięgów. Wybierz urządzenie lub zasięg do skonfigurowania i zmień jego ustawienia w okienku po prawej stronie. 5. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień kliknij przycisk Apply i Save, aby je zapisać. 6. Jeśli usługa faksów programu GFI FaxMaker została na początku zatrzymana przez urządzenie, nastąpi jej automatyczne uruchomienie. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 20

21 Przywracanie domyślnej wartości wszystkich ustawień Ta czynność jest nieodwracalna i powoduje trwałą utratę wszystkich niestandardowych ustawień. Aby przywrócić domyślną wartość każdego ustawienia dla wszystkich urządzeń i zasięgów Sangoma: 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Na ekranie Sangoma Devices and Spans kliknij opcję Options. 4. Kliknij opcję Reset settings. 5. Kliknij przycisk Yes, aby potwierdzić. 6. Wybierz format transmisji cyfrowej systemu i przystąp do rekonfigurowania ustawień urządzenia. Opcje rejestrowania Włączenie rejestrowania umożliwia rozwiązywanie problemów z urządzeniami Sangoma. 1. Po włączeniu rejestrowania są generowane duże dzienniki, co może wpłynąć na wydajność systemu. Zaleca się włączanie rejestrowania tylko podczas rozwiązywania problemów. 2. Rejestrowanie zostanie włączone/wyłączone dopiero po ponownym uruchomieniu systemu. 1. Otwórz folder instalacyjny programu GFI FaxMaker i uruchom plik SangomaConfigUI.exe. 2. Jeśli usługa faksu programugfi FaxMaker jest uruchomiona, kliknij przycisk Stop service now, aby ją zatrzymać. 3. Na ekranie Sangoma Devices and Spans kliknij opcję Options. 4. Wybierz funkcję rejestrowania, którą chcesz włączyć lub wyłączyć: Opcja rejestrowania Time-division multplexing logs Sangoma extended logs Audio recording logs Opis Program GFI FaxMaker rejestruje szczegółowe informacje o sygnałach transmisji. Ogólne dzienniki urządzenia Sangoma są rozszerzane o dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje. Rejestrowane są metadane transmisji faksów. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk Apply i Save, aby zapisać ustawienia. 7. Aby włączyć lub wyłączyć opcje rejestrowania, uruchom ponownie serwer. 1.7 Instalowanie faksmodemów lub kart faksów z wieloma portami Jeśli planowane jest zastosowanie faksmodemu do przesyłania faksów, można wybrać użycie sterowników faksmodemu GFI lub sterowników faksmodemu dołączonych do systemu Windows 2000/2003. Zależy to głównie od tego, jaki modem jest używany i który sterownik działa najlepiej. W przypadku niektórych modemów sterowniki modemu zawarte w systemie Windows 2000/2003 mogą działać lepiej, ponieważ firma GFI nie może zaoferować tak szerokiej obsługi modemów jak firma Microsoft. Jeśli z kolei wymagane jest kierowanie DTMF oraz zastosowanie modemów (niezalecane), użycie sterowników modemu GFI jest niezbędne. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 21

22 W ogólnym ujęciu firma GFI zaleca wypróbowanie obu sterowników i wybranie tego, który działą najlepiej. Sterowniki modemu Microsoft Fax zapewniają szerszą obsługę modemów oraz wsparcie faksowania 2D, co może się przekładać na szybszą transmisję faksów w przypadku niektórych urządzeń faksowych. Dla zapewnienia niezawodności należy wdrożyć rozwiązanie modemowe o wysokiej jakości. 1.8 Instalowanie modemów korzystających ze sterowników modemu firmy GFI W celu zainstalowania modemu z zastosowaniem sterowników GFI wystarczy go podłączyć. Dalsza konfiguracja nie jest potrzebna, ponieważ wszystkie wymagane ustawienia konfiguracyjne są wprowadzane w obrębie konfiguracji programu GFI FaxMaker. Sterowniki modemu firmy GFI nie korzystają ze sterowników modemu systemu Windows i komunikują się bezpośrednio z portami COM. W związku z tym zaleca się wyłączenie sterowników modemów wykrywanych przez system Windows przy użyciu Menedżera urządzeń w celu uniemożliwienia używania modemu przez inne aplikacje. 1.9 Instalowanie modemów korzystających ze sterowników faksu firmy Microsoft Jeśli jest planowane zastosowanie sterowników faksmodemu z systemu Windows, sterownik Microsoft Fax należy zainstalować przed skonfigurowaniem programu GFI FaxMaker w przeciwnym razie nie zostaną one wykryte przez program GFI FaxMaker. Aby wykonać instalację: Zrzut ekranu 21: Instalowanie usług faksu 1. Zainstaluj faksmodemy zgodnie z instrukcjami producenta. Zaktualizuj sterowniki do najnowszej wersji dostępnej w witrynie sieci Web producenta; nie polegaj na automatycznie wykrywanym sterowniku systemu Microsoft Windows. Jeśli dany modem obsługuje faks, system Windows powinien zainstalować usługę Microsoft Fax. 2. Przejdź do obszaru Panel sterowania > Dodaj/usuń programy> Dodaj/usuń składniki systemu Windows i upewnij się, że usługi Microsoft Fax są włączone. GFI FaxMaker 1 Instalowanie urządzeń faksowych 22

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo