Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014"

Transkrypt

1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

2 Egzamin gimnazjalny

3 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki te to jedynie średnie szkół jakie uzyskały w 2014 r. oraz porównanie tych średnich z rokiem poprzednim. Podajemy również informację o miejscu jakie zajmuje szkoła w rankingu szkół w 2014 r. Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Krakowie (woj. lubelskie, małopolskie, podkarpackie) egzamin gimnazjalny przeprowadzono w 1764 gimnazjach. Łącznie do egzaminu przystąpiło uczniów. Przypominamy, informacje te nie dają pełnego obrazu efektów edukacyjnych szkół. Jedynie wyliczona edukacyjna wartość dodana może być takim miernikiem. Należy pamiętać o kontekście prezentowanych wyników m. in. o fakcie, że szkoły różnią się między sobą, średnia nie uwzględnia np. wyników uczniów z dysfunkcjami.

4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny w 2014 roku, podobnie jak w roku poprzednim składał się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego nowożytnego. Poniżej krótka charakterystyka zestawów zadań oraz dane dotyczące średnich wyników procentowych uzyskiwanych przez uczniów dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego: Standardowy arkusz egzaminacyjny w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie wśród których dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Za rozwiązanie zadań gimnazjaliści województwa małopolskiego uzyskali średnio 61% punktów. W Tarnowie do egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przystąpiło 1174 uczniów uzyskując średni wynik 60,8%, który w porównaniu z rokiem ubiegłym (1205 uczniów - 61,4%) wskazuje na spadek o 0,6%.

5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Standardowy arkusz egzaminacyjny w części humanistycznej z zakresu języka polskiego zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Wystąpiły również zadania, w których uczeń musiał ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń lub uzasadnić poprawność odpowiedzi. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów uzasadnienia wyboru fotografii, która najlepiej ilustruje poglądy autora na czytanie książek oraz napisania rozprawki na temat, czy ciekawość ułatwia życie człowiekowi, czy też je utrudnia. Za rozwiązanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści województwa małopolskiego uzyskali średnio 71% punktów. W Tarnowie do egzaminu z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1173 uczniów uzyskując średni wynik 72,3%, który w porównaniu z rokiem ubiegłym (1205 uczniów - 64,5%) wskazuje na wzrost o 7,8%.

6 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Standardowy arkusz egzaminacyjny w części matematyczno - przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii sprawdzające między innymi umiejętność wnioskowania, posługiwania się metodą naukową oraz opisem doświadczenia. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie województwa małopolskiego uzyskali średnio 54% punktów. W Tarnowie do egzaminu z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1171 uczniów uzyskując średni wynik 55,5%, który w porównaniu z rokiem ubiegłym (1202 uczniów - 64,5%) wskazuje na spadek o 9%.

7 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Standardowy arkusz egzaminacyjny w części matematycznoprzyrodniczej z zakresu matematyki składał się z 23 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego. Cztery zadania miały inną formę: w trzech z nich należało ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń, a w jednym wybrać poprawną odpowiedź i odpowiedni argument ją uzasadniający. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania. Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści województwa małopolskiego uzyskali średnio 50% punktów. W Tarnowie do egzaminu z podanego wyżej zakresu przystąpiło 1170 uczniów uzyskując średni wynik 52,0%, który w porównaniu z rokiem ubiegłym (1203 uczniów - 52,7%) wskazuje na spadek o 0,7%.

8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Standardowy arkusz egzaminacyjny w części z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści województwa małopolskiego uzyskali średnio: z języka angielskiego 68% punktów z języka niemieckiego 56%punktów z języka rosyjskiego 60% punktów z języka francuskiego 80% punktów z języka hiszpańskiego 77% punktów z języka włoskiego 58% punktów

9 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Standardowy arkusz egzaminacyjny w części z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych. Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki . Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści województwa małopolskiego uzyskali średnio: z języka angielskiego 45% punktów z języka niemieckiego 42% punktów z języka rosyjskiego 73% punktów z języka francuskiego 78% punktów z języka hiszpańskiego 68% punktów z języka włoskiego 91%punktów

10 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz W Tarnowie dane dotyczące liczby uczniów przystępujących do egzaminu oraz średnie wyniki egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym i rozszerzonym przedstawia poniższe zestawienie. j. angielski j. niemiecki j. rosyjski ROK Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) poziom podstawowy , , , ,8 - - j. angielski j. niemiecki j. rosyjski ROK Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik (%) poziom rozszerzony , , , ,5 - -

11 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu

12 Średnie wyniki szkół 2014 w województwie i kraju 66 65, , , ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz p. gorlicki część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (%)

13 Średnie wyniki szkół 2014 w województwie i kraju 76 74, ,3 72, , ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz p. gorlicki część humanistyczna z zakresu języka polskiego (%)

14 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 G_Dwujęzyczne 76,60 OSM II 73,60 G_10 66,20 G_02 63,00 63,70 G_011 G_06 62,60 60,70 56,70 56,20 57,20 G_09 G_01 OSSP G_08 G_04 55,40 G_07 47,10 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi zajmuje 13 pozycję na liście wszystkich Gimnazjów w skali województwa małopolskiego w humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (%)

15 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne 90,00 89,50 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 G_Dwujęzyczne OSM II 82,50 G_02 78,70 G_10 78,00 77,80 OSSP G_011 75,40 G_06 75,10 69,10 64,90 74,50 63,90 G_09 G_01 G_04 G_08 G_07 54,70 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi zajmuje 3 pozycję na liście wszystkich Gimnazjów w skali województwa małopolskiego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego część humanistyczna z zakresu języka polskiego (%)

16 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne SZKOŁA STANIN J. POLSKI STANIN HISTORIA - WOS G_Dwujęzyczne 9 9 OSMuz. 9 9 G_ G_ OSSP 8 5 G_ G_ G_ G_ G_ G_ G_ Wyniki szkół gimnazjalnych w skali standardowej dziewiątki (0-9) część humanistyczna

17 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 77,80 76,60-1,20 OSM II 68,50 73,60 5,10 G_10 63,50 66,20 2,70 G_02 64,40 63,70-0,70 G_011 64,50 63,00-1,50 G_06 67,10 62,60-4,50 G_09 56,20 60,70 4,50 G_01 52,40 57,20 4,80 OSSP 52,70 56,70 4,00 G_08 59,10 56,20-2,90 G_04 56,60 55,40-1,20 G_07 54,80 47,10-7,70 średnia województwa małopolskiego 60,00 61,00 1,00 część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (%)

18 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 80,50 89,50 9,00 OSM II 75,90 82,50 6,60 G_02 69,70 78,70 9,00 G_10 70,20 78,00 7,80 OSSP 68,50 77,80 9,30 G_011 67,30 75,40 8,10 G_06 68,60 75,10 6,50 G_09 64,70 74,50 9,80 G_01 49,70 69,10 19,40 G_04 57,20 64,90 7,70 G_08 57,20 63,90 6,70 G_07 55,90 54,70-1,20 średnia województwa małopolskiego 64,00 71,00 7,00 część humanistyczna z zakresu języka polskiego (%)

19 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Ranking szkół Średnia (%) Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego 1 Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki 6 79,80 G_Dwujęzyczne 2 76,60 OSMuz. 3 73,60 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,30 G_ ,20 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,70 G_ ,70 G_ ,00 G_ ,60 G_ ,70 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w 11 Tarnowie 60,00 G_ ,20 OSSP 13 56,70 G_ ,20 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 15 56,00 G_ ,40 G_ ,10 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 18 41,00 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 19 36,00 część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

20 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Ranking szkół Średnia (%) G_Dwujęzyczne 1 89,50 Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki ,90 OSMuz. 3 82,50 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,20 G_ ,70 G_ ,00 OSSP 7 77,80 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,80 G_ ,40 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 10 75,30 G_ ,10 G_ ,50 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie 13 66,60 G_ ,10 G_ ,90 G_ ,90 G_ ,70 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 18 36,10 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 19 29,50 część humanistyczna z zakresu języka polskiego

21 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA I. II. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć, procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Wyszukiwanie i stosowanie informacji III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych VI. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

22 Średnie wyniki szkół w 2014 r. w województwie i kraju , ,5 55,2 51, ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz p. gorlicki część matematyczno przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (%)

23 Średnie wyniki szkół w 2014 r. w województwie i kraju ,7 52,4 45, ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz m. Gorlice część matematyczno przyrodnicza z zakresu matematyki (%)

24 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 G_Dwujęzyczne 74,70 G_10 64,70 OSM II 61,70 G_06 59,30 56,90 57,30 G_02 G_011 G_09 56,80 50,20 48,60 47,70 52,50 G_01 G_04 G_08 OSSP G_07 39,30 część matematyczno przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (%)

25 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne 90,00 80,00 70,00 80,60 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 G_Dwujęzyczne OSM II 71,80 G_10 66,40 G_02 57,00 54,40 G_06 G_09 54,70 51,70 40,80 40,60 44,10 G_011 G_01 OSSP G_08 G_04 40,40 G_07 29,50 Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi zajmuje 11 pozycję na liście wszystkich Gimnazjów w skali województwa małopolskiego w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki część matematyczno przyrodnicza z zakresu matematyki(%)

26 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne SZKOŁA STANIN MATEMATYKA STANIN PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE G_Dwujęzyczne 9 9 OSMuz. 8 8 G_ G_ G_ G_ G_ G_ G_ OSSP 4 4 G_ G_ Wyniki szkół gimnazjalnych w skali standardowej dziewiątki (0-9) część matematyczno-przyrodnicza

27 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 82,00 80,60-1,40 OSM II 71,40 71,80 0,40 G_10 62,30 66,40 4,10 G_02 56,50 57,00 0,50 G_06 55,90 54,40-1,50 G_09 48,90 54,70 5,80 G_011 55,30 51,70-3,60 G_01 35,60 44,10 8,50 OSSP 55,70 40,80-14,90 G_08 47,30 40,60-6,70 G_04 40,30 40,40 0,10 G_07 39,50 29,50-10,00 średnia województwa małopolskiego 51,00 50,00-1,00 część matematyczno przyrodnicza z zakresu matematyki (%)

28 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 82,60 74,70-7,90 G_10 71,90 64,70-7,20 OSM II 72,20 61,70-10,50 G_06 66,80 59,30-7,50 G_02 65,30 57,30-8,00 G_011 66,70 56,90-9,80 G_09 66,40 56,80-9,60 G_01 55,20 52,50-2,70 G_04 60,40 50,20-10,20 G_08 59,40 48,60-10,80 OSSP 60,90 47,70-13,20 G_07 54,30 39,30-15,00 średnia województwa małopolskiego 63,00 54,00-9,00 część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (%)

29 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki 6 Ranking szkół 1 Średnia (%) 78,90 G_Dwujęzyczne 2 74,70 G_ ,70 OSMuz. 4 61,70 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,40 G_ ,30 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,30 G_ ,30 G_ ,90 G_ ,80 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie 11 54,00 G_ ,50 G_ ,20 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 14 49,90 G_ ,60 OSSP 16 47,70 G_ ,30 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 18 33,20 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 19 30,50 część matematyczno przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (%)

30 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki 6 Ranking szkół 1 Średnia (%) 82,70 G_Dwujęzyczne 2 80,60 OSMuz. 3 71,80 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,60 G_ ,40 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie 6 62,70 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,50 G_ ,00 G_ ,70 G_ ,40 G_ ,70 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 12 49,20 G_ ,10 OSSP 14 40,80 G_ ,60 G_ ,40 G_ ,50 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 18 18,20 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 19 12,50 część matematyczno przyrodnicza z zakresu matematyki (%)

31 CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Rozumienie ze słuchu II. Rozumienie tekstów pisanych III. Znajomość funkcji językowych IV. Znajomość środków językowych

32 Średnie wyniki szkół 2014 w województwie i kraju 80 76, , , ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz powiat gorlicki część z języka obcego nowożytnego j. angielski - podstawowy (%)

33 Średnie wyniki szkół 2014 w województwie i kraju ,3 51,3 40, ogólnopolskie lubelskie małopolskie podkarpackie m. Tarnów m. Kraków m. Nowy Sącz powiat gorlicki część z języka obcego nowożytnego j. angielski - rozszerzony (%)

34 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne ,55 90,69 88, ,84 81,37 77,50 76,29 75,32 73,18 63,75 63, ,81 0 G_Dwujęzyczne OSM II G_10 G_02 G_011 OSSP G_06 G_09 G_01 G_08 G_04 G_07 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - podstawowy (%)

35 Średnie wyniki w 2014 r. - tarnowskie gimnazja publiczne , , ,6 57, ,3 48,9 48,1 38,9 39, ,7 0 G_Dwujęzyczne OSM II G_10 G_02 G_011 OSSP G_06 G_09 G_01 G_08 G_04 G_07 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - rozszerzony (%)

36 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 97,80 97,55-0,25 OSM II 86,80 90,69 3,89 G_10 80,30 88,04 7,74 G_02 76,90 81,84 4,94 G_011 76,80 81,37 4,57 OSSP 85,00 77,50-7,50 G_06 77,20 76,29-0,91 G_09 75,40 75,32-0,08 G_01 56,30 73,18 16,88 G_08 62,30 63,75 1,45 G_04 63,20 63,19-0,01 G_07 58,20 51,81-6,39 średnia województwa małopolskiego 64,00 68,00 4,00 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - podstawowy (%)

37 Średnie wyniki tarnowskich gimnazjów publicznych porównanie 2014 do 2013 SZKOŁA Średnia ( %) 2013 Średnia ( %) do 2013 G_Dwujęzyczne 91,70 94,70 3,00 OSM II 70,70 80,30 9,60 G_10 60,90 72,00 11,10 G_02 56,00 59,60 3,60 G_011 56,30 57,10 0,80 OSSP 66,30 53,00-13,30 G_06 57,20 53,30-3,90 G_09 55,20 48,90-6,30 G_01 32,70 48,10 15,40 G_08 41,70 38,90-2,80 G_04 41,40 39,90-1,50 G_07 32,40 22,70-9,70 średnia województwa małopolskiego 45,00 45,00 0,00 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - rozszerzony (%)

38 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Ranking szkół Średnia (%) G_Dwujęzyczne 1 97,55 Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki ,46 OSMuz. 3 90,69 G_ ,04 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,54 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,00 G_ ,84 G_ ,37 OSSP 9 77,50 G_ ,29 G_ ,32 G_ ,18 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 13 70,69 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie 14 66,04 G_ ,75 G_ ,19 G_ ,81 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 18 40,75 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 19 35,63 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - podstawowy (%)

39 Średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. ranking szkół publicznych i niepublicznych Szkoła Ranking szkół Średnia (%) G_Dwujęzyczne 1 94,70 Społeczne Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Matejki ,40 OSMuz. 3 80,30 G_ ,00 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Tarnów, ul. Błotna ,80 Społeczne Gimnazjum Językowe, pl. Rybny ,20 G_ ,60 G_ ,10 G_ ,30 OSSP 10 53,00 G_ ,90 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum U Konarskiego w Tarnowie 12 48,20 G_ ,10 Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum Stowarzyszenia Siódemka w Tarnowie 14 40,00 G_ ,90 G_ ,90 G_ ,70 Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych - Al. Solidarności 18 15,30 Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie - Mościcach 19 12,00 część z języka obcego nowożytnego j. angielski - rozszerzony (%)

40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu po klasie VI

Wyniki sprawdzianu po klasie VI Wyniki sprawdzianu po klasie VI Tarnów 2014 r. Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2014 r. - komentarz Od 2002 r. przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu:

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE KWIECIEŃ 214 R. Zestawienie ogólne wyników egzaminu: średni wynik 214 klasa VIA 28,65 klasa VIB 23,58 szkoła średnio 26,6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK POLSKI 90 MINUT HISTORIA I WOS 60 MINUT PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok 2016 Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia 2016r. Do egzaminu przystąpiło 66 uczniów klas 3a i 3b. W części humanistycznej uczniowie rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SPRAWDZIAN 2011 Arkusz S-8-112 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nosił tytuł Kopernik. Zawierał 26 zadao, w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 16 Opracował Przemysław Murawski, 16 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej

Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej Analiza i interpretacja zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej 05 kwietnia 2016 r. W dniu 05 kwietnia 2016 r. uczniowie klas VI przystąpili do zewnętrznego sprawdzianu. Sprawdzian obejmował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r.

Egzamin gimnazjalny kwiecień 2013r. Informacja o wynikach absolwentów naszej szkoły z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 2013 Dla Gimnazjum nr11 i I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu w ZSO nr 1 Egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku

Średnie wyniki z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Średnie i z przedmiotów maturalnych w 2010 roku Język polski pisemny Tabela 1. Wyniki uczniów po raz pierwszy i po raz kolejny Lubelskie 56,5 23116 60,3 2110 30,5 665 57,0 123 Małopolskie 59,4 34528 64,6

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W SKALI REGIONU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Wersja nr 1 październik 2015r. Wyniki egzaminów w województwie opolskim* Sprawdzian szóstoklasisty średni wynik w punktach

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 217 Opracował Przemysław Murawski, 217 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2012-2014 (zestawy ) Tabela 1. 2012-2014 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz w kraju zakres GH-P Liczebność 22 060 21 149 20 019 23 569 23 141 22

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? PORADNIK GIMNAZJALISTY Opracowany przez INTERIA.PL na podstawie informacji udostępnionych przez CKE i OKE. O egzaminie 1. Ma formę pisemną 2. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA)

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 2017 W SZKOŁACH MIASTA KONINA (ANALIZA PORÓWNAWCZA) M i e j s k i O ś r o d e k D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i w K o n i n i e u l. S z y m a n o w s k i e g o 5, 6 2-5 1 0 K o n i n t e l. ( 6 3 ) 2 1 1 2 7 5 6, t e l. / f a x ( 6 3 ) 2

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju EGZAMIN GIMNAZJALNY'2012 - wyniki Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2012r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło 1 155 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku Pierwsza sesja egzaminu gimnazjalnego w 2014 r., przeznaczona dla słuchaczy szkół dla dorosłych, odbyła się 14, 15, i 16 stycznia 2014 r. (odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa 3 GD A 3 GD B 3 GD C Łącznie średni wynik punktowy 3 5 3 średni wynik procentowy 73% 77% 73% 7% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW WSIP ORAZ CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ powszechny; obowiązkowy; warunkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. dolnośląskim

Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali regionu w woj. dolnośląskim Załącznik nr 5 IOK informuje, że kryterium dostępu nr 3 Czy projekt jest realizowany w szkołach osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu/w skali ZIT? nie dotyczy szkół i placówek systemu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE Wydział Badań i Analiz Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku Kraków, czerwiec 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO...

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski. Janowiec Wielkopolski 2011 rok

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski. Janowiec Wielkopolski 2011 rok Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku uczniów szkół w Gminie Janowiec Wielkopolski Janowiec Wielkopolski 2011 rok Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 2016r. uczniów szkół w gminie Masłów SPRAWDZIAN - 2016 Liczba uczniów przystępująca do sprawdzianu w 2016r. Lp Szkoła Liczba uczniów 1 Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 2014 G I M N A Z J U M P U B L I C Z N E W B I S K U P I C A C H EWD Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można

Bardziej szczegółowo