D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP"

Transkrypt

1 D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver

2 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting > WAN...8 Basic Network Setting > WAN > Static IP...9 Basic Network Setting > WAN > DHCP...10 Basic Network Setting > WAN > PPPoE...11 Basic Network Setting > WAN > PPTP...13 Basic Network Setting > WAN > L2TP...15 Basic Network Setting > LAN...17 Basic Network Setting > DHCP...18 Advanced Network Settings > NAT > NAT Settings...20 Advanced Network Settings > NAT > Virtual Server Setting...22 Advanced Network Settings > NAT > Application Rules...23 Advanced Network Settings > NAT > UPNP Setting...24 Advanced Network Settings > Route > Static Route...25 Advanced Network Settings > Security > MAC Filter...26 Advanced Network Settings > Security > IP Filter...27 Advanced Network Settings > Security > URL Filter...28 Advanced Network Settings > Security > Domain Filter...29 Advanced Network Settings > Security > Firewall...30 SIP Setting > Basic Setting...31 SIP Setting > Account Setting...33 SIP Setting > NAT Traversal...34 VoIP Setting > Voice Setting...35 VoIP Setting > Call Service...37 VOIP Setting > Phone Setting...39 VoPI Setting > E.164 Setting...40 VoIP Setting > FAX Setting...41 VoIP Setting > General Dialing Setting...42 VoIP Setting > QoS/ToS Setting...43 VoIP Setting > Call Screen...44 Tools > DDNS...45 Tools > System...46 Tools > Firmware...47 Tools > Device Setting...48 Rozwiązywanie problemów...49 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci...53 Dane techniczne

3 Zawartość opakowania Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Zasilacz sieciowy 12V 1.25A Kabel telefoniczny (RJ11) Kabel ethernet (skrętka nieekranowana CAT5-UTP, typ połączenia: bezpośredni) Podręcznik uŝytkownika na dysku CD Uwaga: Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia DVG-5121SP spowoduje uszkodzenie routera i uniewaŝnienie jego gwarancji. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 3

4 Wymagania systemowe Aktywne konto u dostawcy usług telefonii IP Komputer z systemem Windows, Macintosh lub Unix z zainstalowaną kartą sieciową Ethernet Modem szerokopasmowy z połączeniem typu Ethernet Aparat telefoniczny 4

5 Złącza Przycisk Reset Gniazdo zasilacza Port telefoniczny [we] Porty telefoniczne [wy] Port sieci WAN (modem DSL/Kablowy) Port sieci LAN (PC, switch itp.) 5

6 Instalacja Podłączając bramkę poprzez kabel/dsl/modem satelitarny, postępuj według kolejności opisanej poniŝej: 1. Umieść bramkę na otwartej przestrzeni, nie podłączaj zasilania. 2. Wyłącz zasilanie modemu. Jeśli nie ma przełącznika wł/wył. wyjmij kabel zasilający. Wyłącz komputer. 3. Podłącz kabel sieciowy (Ethernet -łączący twój komputer z modemem) z komputera i podłącz do portu (WAN) bramki. 4. Włącz kabel łączący komputer do portu LAN bramki. 5. Włącz zasilanie modemu 6. Podłącz zasilacz bramki, poczekaj ok. 30 sek. na załadowanie się systemu 7. Włącz komputer 8. Sprawdź kontrolki na obudowie bramki VoIP. Diody zasilania, portu WAN, oraz LAN powinny świecić. W przeciwnym wypadku upewnij się, Ŝe komputer, bramka oraz modem są włączone, oraz połączenia sieciowe są poprawnie podłączone. 6

7 Konfiguracja Konfigurowanie urządzenia DVG-5121SP w systemach MS Windows, Macintosh lub UNIX odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Po uruchomieniu przeglądarki, w polu Adres naleŝy wpisać adres bramki DVG-5121SP (np: i nacisnąć Enter. Uruchom przeglądarkę WWW. Wpisz adres IP urządzenia. (W powyŝszym przykładzie wykorzystano domyślny adres IP. W przypadku zmiany adresu odpowiednio do wymagań sieci, w przeglądarce naleŝy wpisać nowy adres, a nie domyślny). W polu Nazwa uŝytkownika wpisz admin (małymi literami). Pole Hasło pozostaw puste. Kliknij przycisk OK. 7

8 Basic Network Setting > WAN W konfiguracji sieci rozległej dostępne są następujące opcje: Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP), Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), Static IP Address (Statyczny adres IP), PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet), PPTP (protokół PPTP). NaleŜy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić informacje wymagane do uzyskania połączenia z operatorem Internetu: Host Name - (Nazwa hosta) Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, ale niektórzy operatorzy Internetu mogą wymagać wprowadzenia tam określonej wartości. WAN Port MAC Adres Mac bramki VoIP, moŝesz pozostawić oryginalny adres lub wpisać własny. 8

9 Basic Network Setting > WAN > Static IP Static IP (Statyczny adres IP) - Ta opcja umoŝliwia ręczne wprowadzenie adresu IP uzyskanego od operatora Internetu. Ping from WAN Wyłączenie tej opcji (Deny), nie pozwoli bramce DVG- 5121SP odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną MRU - wpisz wartość MRU (Maximum Receive Unit) jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną IP Address statyczny adres IP Subnet Mask maska podsieci Gateway Address adres bramy domyślnej Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia). 9

10 Basic Network Setting > WAN > DHCP W celu automatycznego uzyskania adresów IP od operatora Internetu naleŝy wybrać opcję Dynamic IP (DHCP) (Dynamiczny adres IP). Opcję tę naleŝy wybrać takŝe wówczas, gdy operator Internetu nie udostępnił Ŝadnego specyficznego adresu IP. Opcja ta jest powszechnie wykorzystywana w usługach dostępu do Internetu. Ping from WAN Wyłączenie tej opcji (Deny), nie pozwoli bramce DVG-5121SP odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną MRU - wpisz wartość MRU(Maximum Receive Unit) jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną Set DNS server wybierz tryb ustawiania serwera DNS, Manual lub Automatic. Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 10

11 Basic Network Setting > WAN > PPPoE Opcję PPPoE (protokół przesyłania pakietów PPP w sieci Ethernet) naleŝy wybrać wówczas, gdy operator Internetu stosuje połączenia z wykorzystaniem tego protokołu. Operator udostępni odpowiednią nazwę uŝytkownika i hasło. Opcja ta jest na ogół wykorzystywana w połączeniach DSL. Ping from WAN Wyłączenie tej opcji (Deny), nie pozwoli bramce DVG-5121SP odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną MRU - wpisz wartość MRU(Maximum Receive Unit) jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną Wybierz rodzaj połączenia Dynamic PPPoE lub Static PPPoE. PPPoE Username - (Nazwa uŝytkownika PPPoE) konto PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. PPPoE/Retype Password - (Hasło PPPoE) hasło PPPoE udostępnione przez operatora Internetu. Service Name (Nazwa usługi PPPoE) w tym miejscu naleŝy wprowadzić nazwę usługi uzyskaną od operatora Internetu (parametr opcjonalny). 11

12 IP Address statyczny adres IP Connect Type wybierz opcje połączenia Keep Alive (zawsze włączone), lub Manual On(uruchamiane ręcznie). Maximum Idle Time - Maksymalny czas bezczynności, po którym sesja zostaje rozłączona. W polu tym naleŝy wpisać maksymalny czas oczekiwania (w minutach), po którym nieaktywne połączenie internetowe zostaje rozłączone. Aby wyłączyć tę funkcję, naleŝy wprowadzić czas zerowy lub zaznaczyć opcję Keep Alive Set DNS server wybierz tryb ustawiania serwera DNS, Manual lub Automatic. Primary DNS Address adres serwera DNS Secondary DNS Address adres drugiego serwera DNS Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 12

13 Basic Network Setting > WAN > PPTP PPTP (Point-to-Point-Tunneling Protocol) protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania Ping from WAN Wyłączenie tej opcji (Deny), nie pozwoli bramce DVG-5121SP odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną MRU - wpisz wartość MRU(Maximum Receive Unit) jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną Wybierz rodzaj połączenia Dynamic PPTP lub Static PPTP. IP Address - (Adres IP w sieci) publiczny adres IP przypisany przez operatora Internetu. Subnet Mask - (Maska podsieci) maska podsieci przypisana przez operatora Internetu. Gateway - (Adres bramy) publiczny adres IP operatora Internetu, z którym uzyskujemy połączenie. 13

14 PPTP Server IP/Name - (Adres serwera IP) adres serwera IP operatora, z którym uzyskujemy połączenie PPTP Account - konto PPTP udostępnione przez operatora Internetu. PPTP/Retype Password -hasło PPTP udostępnione przez operatora Internetu, powtórzone w następnym okienku Connect Type wybierz opcje połączenia Keep Alive (zawsze włączone), lub Manual On (uruchamiane ręcznie). Maximum Idle Time - maksymalny czas bezczynności (w minutach, 0=nieskończony) Set DNS server wybierz tryb ustawiania Automatic. serwera DNS, Manual lub Primary DNS Server - (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera systemu nazw domen (Domain Name Server DNS) przypisany przez operatora Internetu. Secondary DNS Address - (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 14

15 Basic Network Setting > WAN > L2TP L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) umoŝliwia szyfrowanie ruchu IP, IPX oraz NetBEUI i przekazywanie go poprzez dowolne medium transmisyjne, obsługujące dostarczanie datagramów w połączeniu punkt-punkt, np: IP, X.25, Frame Relay Ping from WAN Wyłączenie tej opcji (Deny), nie pozwoli bramce DVG-5121SP odpowiadać na pakiety ping. Blokowanie pakietów ping pozwala na dodatkowe zabezpieczenie przed atakami. MTU - wpisz wartość MTU jeśli jest wymagana przez dostawcę, w przeciwnym wypadku pozostaw wartość domyślną Wybierz rodzaj połączenia Dynamic PPTP lub Static PPTP. IP Address - (Adres IP w sieci) publiczny adres IP przypisany przez operatora Internetu. Subnet Mask - (Maska podsieci) maska podsieci przypisana przez operatora Internetu. Gateway - (Adres bramy) publiczny adres IP operatora Internetu, z którym uzyskujemy połączenie. L2TP Server IP/Name - (Adres serwera IP) adres serwera IP operatora, z którym uzyskujemy połączenie 15

16 L2TP Account - konto L2TP udostępnione przez operatora Internetu. L2TP/Retype Password -hasło L2TP udostępnione przez operatora Internetu, powtórzone w następnym okienku Connect Type wybierz opcje połączenia Keep Alive (zawsze włączone), lub Manual On (uruchamiane ręcznie). Maximum Idle Time - maksymalny czas bezczynności( w minutach, 0=nieskończony) Set DNS server wybierz tryb ustawiania Automatic. serwera DNS, Manual lub Primary DNS Server - (Główny serwer DNS): adres IP głównego serwera systemu nazw domen (Domain Name Server DNS) przypisany przez operatora Internetu. Secondary DNS Address - (Zapasowy serwer DNS): parametr opcjonalny Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 16

17 Basic Network Setting > LAN LAN IP Address - (adres logiczny IP) Wpisz adres IP routera. Domyślny adres Subnet Mask - (maska podsieci) Wpisz maskę. Maska domyślna Enable DNS Proxy zaznacz Enable aby włączyć. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 17

18 Basic Network Setting > DHCP DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - protokół dynamicznego konfigurowania hostów. Komputery, aby korzystać z DHCP takŝe muszą być jego klientami, poprzez wybór opcji Uzyskaj adres IP automatycznie w ustawieniach TCP/IP. Tak skonfigurowany komputer po włączeniu załaduje automatycznie odpowiednie ustawienia TCP/IP. Na Ŝądanie komputera serwer DHCP automatycznie przydziela nieuŝywany adres IP z puli. Konieczne jest podanie adresu początkowego i końcowego puli adresów IP. DHCP Server zaznacz Enable aby uruchomić serwer DHCP. Assigned DHCP IP Address wpisz zakres adresów IP które zostaną wykorzystane w celu przypisania ich hostom. W tym miejscu naleŝy określić adres początkowy i końcowy puli adresów IP Uwaga: Jeśli przypisujesz adres IP w sposób statyczny, upewnij się Ŝe wpisywane adresy znajdują się poza podanym zakresem, aby uniknąć konfliktów DHCP IP Lease Time czas dzierŝawy adresu IP. Wprowadź czas dzierŝawy. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 18

19 DHCP Static Map rezerwowanie adresów IP. Wybierz opcję Enable, aby przypisać adres IP do danego komputera lub innego urządzenia. UWAGA: Przypisywany adres musi znajdować się w zakresie Assigned DHCP IP Address Enable zaznacz opcją w celu włączenia rezerwowania adresów IP Address podaj adres IP hosta MAC Address - (adres fizyczny MAC) Przycisk Clone MAC Address umoŝliwia skopiowanie adresu MAC posiadanej karty sieciowej do interfejsu routera. Descryption wpisz opis Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 19

20 Advanced Network Settings > NAT > NAT Settings Network Address Translation - technika translacji adresów sieciowych. Zaznacz Enable aby włączyć IPSEC (VPN) Pass Through zbiór protokołów pozwalających klientom VPN połączyć się z siecią korporacyjną uŝywając IPSec. Jeśli występują problemy podczas połączenia z siecią korporacyjną spróbuj wyłączyć IPSec, lub skontaktuj się z administratorem sieci. PPTP Pass Through - protokół komunikacyjny umoŝliwiający tworzenie wirtualnych sieci VPN wykorzystujących technologię tunelowania L2TP Pass Through - protokół komunikacyjny umoŝliwiający szyfrowanie ruchu IP, IPX oraz NetBEUI i przekazywanie go przez dowolne medium transmisyjne. SIP ALG Through pozwala urządzeniom i aplikacjom wykorzystującym VoIP komunikować się przez NAT. Niektóre urządzenia i aplikacje posiadają funkcję wykrywania NAT i pracy ponad nim, moŝe to powodować wzajemne zakłócenia w pracy z SIP. NetMeeting ALG pozwala wszystkim aplikacji NetMeeting działać poprawnie przez bramkę. DMZ opcja ta pozwala wyeksponować wybrany komputer na zewnątrz sieci. Wybierz Enabled aby włączyć lub Disabled aby wyłączyć DMZ LAN IP podaj adres IP komputera, który ma uzyskać nieograniczony dostęp do połączenia z Internetem. 20

21 Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 21

22 Advanced Network Settings > NAT > Virtual Server Setting Opcja Virtual Server pozwala na otwarcie tylko pojedynczych portów. Zaznacz Enable aby włączyć. Private IP podaj numer IP komputera w twojej sieci lokalnej dla którego reguła ta ma być dostępna. Jeśli na komputerze jak i na routerze włączona jest usługa DHCP, twój komputer zostanie wyświetlony w menu Computer Name Protocol Type wybierz typ protokołu: TCP, UDP lub ANY (dowolny) Private Port/Public Port wpis numer portu, który chcesz otworzyć. Port prywatny i publiczny, oznacza zazwyczaj ten sam numer portu. Port publiczny to ten, który jest widziany z zewnątrz sieci (Internet), natomiast port prywatny jest wykorzystywany przez aplikację na komputerze w sieci lokalnej. Schedule harmonogram według którego wybrane opcje Virtual Server będą uaktywniane. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia) 22

23 Advanced Network Settings > NAT > Application Rules Niektóre aplikacje, takie jak gry internetowe, konferencje wideo czy telefonia internetowa, nawiązują wiele połączeń. Ze względu na zasadę działania zapory, korzystanie z tych aplikacji wymaga dodatkowych zabiegów. Bramka DVG-5121SP moŝe obsługiwać niektóre tego rodzaju aplikacje, dzięki funkcji Special Applications (Aplikacje specjalne). Trigger Port - Wyzwalane przez numer portu docelowego, przez który aplikacja nawiązuje połączenie na początku działania. Trigger Type Wybierz rodzaj protokołu TCP i/lub UDP. Public Port - po wykryciu pakietu wyzwalającego tę funkcję, pakiety przychodzące skierowane do określonych w tym miejscu portów są przepuszczane przez zaporę. Public Type Wybierz rodzaj protokołu TCP i/lub UDP. Schedule harmonogram według którego wybrane opcje Aplication Rules będą uaktywniane. Uwaga! W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moŝe korzystać tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia). 23

24 Advanced Network Settings > NAT > UPNP Setting UPnP (Universal Plug and Play) to technologia pozwalająca na wykrywanie sieciowych urządzeń, które mogą ze sobą współpracować. UmoŜliwia przesyłanie danych między dwoma urządzeniami pod kontrolą dowolnego urządzenia sterującego w sieci. UPnP jest niezaleŝna od systemu operacyjnego, języka programowania i fizycznego medium. Zaznacz Enable aby włączyć. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit (Zapisz ustawienia). 24

25 Advanced Network Settings > Route > Static Route Najprostszą formą budowania informacji o topologii sieci jest ręcznie podane przez administratora trasy definiującej routing statyczny. W routingu statycznym tablica routingu pozwala routerowi na wysyłanie pakietów tylko tymi drogami, które zostały wcześniej zdefiniowane. Kliknij Enable aby włączyć routing statyczny. Aby dodać statyczną ścieŝkę routingu dla sieci LAN, podaj docelowy adres IP (Target), maskę (Netmask), wybierz i podaj bramkę (Gateway). Kliknij Apply aby dodać nową trasę do tablicy. Aby dodać statyczną ścieŝkę routingu kliknij Submit. 25

26 Advanced Network Settings > Security > MAC Filter MAC Filters uŝywane są aby zezwolić lub zablokować dostęp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uŝywając adresów MAC. Kliknij Enable aby włączyć zezwolić na dostęp wybranym adresom MAC lub Disable aby zabronić. Active kliknij Yes aby aktywować filtr. MAC Address zamyka lub otwiera dostęp do Internetu określonym adresom MAC. Schedule harmonogram według którego wybrane opcje MAC Filter będą uaktywniane. Kliknij Submit aby dodać ustawienie do listy. 26

27 Advanced Network Settings > Security > IP Filter Filtry w siei uŝywane są w celu przyznania bez zabronienia dostępu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzącego (Inbound) i wychodzącego (Outbound) w sieci moŝe odbywać się przez adresy IP lub MAC, lub odcięcie dostępu do określonych stron WWW. Kliknij Enable aby włączyć zezwolić na dostęp wybranym adresom IP lub Disable aby zabronić. IP otwiera lub zamyka dostęp do Internetu do wszystkich, zakresu lub określonym adresom IP. Public Port -MoŜesz zezwolić lub zabronić dostępu do wszystkich, zakresu lub tylko do określonego portu. Protocol Type wybierz typ protokołu. Schedule harmonogram według którego wybrane opcje IP Filter będą uaktywniane. Kliknij Submit aby dodać ustawienie do listy. 27

28 Advanced Network Settings > Security > URL Filter Filtr stron internetowych uŝywany jest aby zablokować komputerom w sieci lokalnej dostęp to wybranych stron poprzez adres URL. URL (ang. Uniform Resource Locator) oznacza format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Jeśli część adresu URL zawiera blokowane słowo strona do której się odnosi nie zostanie wyświetlona. Kliknij Enable aby włączyć zezwolić na dostęp wybranym adresom URL lub Disable aby zabronić. Active kliknij Yes aby aktywować filtr. Client IP wpisz adres IP klienta, którego dana regułą ma dotyczyć. URL Filter String wpisz słowa lub adresy URL, które mają być niedostępne. URL zawierający te słowa będzie blokowany. Kliknij Submit aby dodać ustawienie do listy. 28

29 Advanced Network Settings > Security > Domain Filter Kliknij Enable aby włączyć zezwolić na dostęp do wybranych domen lub Disable aby zabronić. Active kliknij Yes aby aktywować filtr. Client IP wpisz adres IP (lub zakres adresów), którego dana regułą ma dotyczyć. Domain Filter String wpisz adresy, których dana regułą ma dotyczyć. Kliknij Submit aby dodać ustawienie do listy. 29

30 Advanced Network Settings > Security > Firewall Zapora (firewall) pozwala kontrolować, które pakiety mogą być przepuszczone przez router, chroniąc twoją sieć. Wybierz Enable aby włączyć lub Disable aby wyłączyć firewall Active kliknij Yes aby aktywować dany filtr. Action Allow (pozwól) lub Deny (zablokuj) Source/Dest Interface Interfejs źródłowy/docelowy Source/Dest IP Range Start początkowy adres IP dla interfejsu źródłowego/docelowego Source/Dest IP Range End końcowy adres IP dla interfejsu źródłowego/docelowego Dest Protocol/Port Range - rodzaj protokołu, oraz zakres portów Schedule wybierz Always (zawsze) lub podaj przedział czasowy dla harmonogramu Kliknij Submit aby dodać ustawienie do listy. 30

31 SIP Setting > Basic Setting SIP Port Number numer portu dla protokołu zestawiającego połączenia (SIP), pomaga protokołowi rozmowom VoIP na łatwiejsze przejście przez NAT. Upewnij się, Ŝe twój usługodawca VoIP wspiera tą usługę. Ustawienie domyślne: Session Timer licznik czasu trwania sesji. Ustawienie domyślne:1800 sek. Media Port Start/End Zakres portów do nasłuchu. RTCP Port numer portu słuŝącego do przekazywania statystyk o połączeniu do serwera. Domyślnie: Transport wybierz rodzaj protokołu TCP lub UDP. SIP Time Interval wprowadź przedział czasowy w którym bramka będzie komunikowała się z serwerem Proxy. Domyślne ustawienie: 500. SIP Refresh Time wprowadź czas po którym bramka potwierdzi status do serwera Proxy. Timeout for Invite czas dla serwera na uzyskanie połączenia. Domyślnie:12 Timeout for Release wprowadź czas odpowiedzi bramki do routera. Domyślnie 4. Registration Retry Count czas ponawiania połaczenia. Domyślnie

32 Registration Retry Interval przerwa czasowa między ponoweniem połączenia. Domyślnie 30. Ping Interval Odstęp czasowy między pakietami ping. Domyślnie: 0. SIP User Agent Name - Domyślnie VOIP_Agent_001 32

33 SIP Setting > Account Setting Authentication Exires Time czas waŝności uwierzytelnienia Phone 1/2 Enable zaznacz Enable aby włączyć telefon NaleŜy wybrać odpowiednią opcję i wprowadzić informacje uzyskane od dostawcy usług VoIP. 33

34 SIP Setting > NAT Traversal STUN funkcja ta zapobiega powstawania problemów związanych ze współdzieleniem adresów IP. Niektóre NAT nie obsługują tego protokołu. UPnP (Universal Plug and Play) to technologia pozwalająca na wykrywanie sieciowych urządzeń, które mogą ze sobą współpracować. UmoŜliwia przesyłanie danych między dwoma urządzeniami pod kontrolą dowolnego urządzenia sterującego w sieci. UPnP jest niezaleŝna od systemu operacyjnego, języka programowania i fizycznego medium. 34

35 VoIP Setting > Voice Setting Codec Priority 1-5 wybierz priorytety dla kodowania/dekodowania dźwięku. G.711/Ulaw UŜywa transferu danych 64Kbps, 56Kbps, 48Kbps. Przetwarza 14-bitowe, liniowe próbki PCM, na 8-bitowe, logarytmiczne wyraŝenia (słowa kodowe) PCM. G.711/Alaw UŜywa transferu danych 64Kbps, 56Kbps, 48Kbps. Przetwarza 13-bitowe, liniowe próbki PCM, na 8-bitowe, logarytmiczne wyraŝenia (słowa kodowe) PCM. G UŜywa transferu danych 6,3Kbps, 5,3Kbps, 48Kbps. Przetwarza 8 khz dźwięki. G726 - UŜywa prędkości 40,32,24 Kbps. G.729A UŜywa 10ms ramek. ilbc (internet Low Bit Rate Codec) wąskopasmowy, darmowy kodek. UŜywa transferu danych 15.20Kbps. RTP Real time Transport Protocol protokół słuŝący do przenoszenia danych (dźwięków) w czasie rzeczywistym. RTP Timeout domyślne ustawienie 25sek. 35

36 RTP Packet lost Percentage dopuszczalna ilość traconych pakietów. Domyślnie 25%. Voice Active Detector aktywne wykrywanie głosu. Domyślnie: disable (wyłączone). Line Echo Canceller Tail Lenght standard eliminujący echo, poprzez obcięcie końcowego fragmentu dźwięku. Domyślne ustawienie 24msec. Automatic Gain Control Tx/Rx Level - wybierz poziom kontroli transmisji (0-30) Domyślne ustawienie Disable. 36

37 VoIP Setting > Call Service Call Waiting połączenia oczekujące. Wybierz Enable aby włączyć. Call Waiting Timeout podaj czas dla połączeń oczekujących. Domyślnie 30 sek. Attended Transfer Timeout Limit obsługiwanego transferu. Domyślnie: 32sec Call Hunting Group wybierz Enable aby włączyć Call Repeat Timeout wybierz czas Call Transfer Option wybierz Allowed aby włączyć Call Forward Option wybierz Allowed aby włączyć przekazywanie połączeń. Call Forward Always Number przekazywanie połączenia. Wybierz numer. Call Forward on Busy Number - przekazywanie połączenia gdy numer jest zajęty. Wybierz numer. Call Forward on NoAnswer Number przekazywanie połączenia gdy nie odbiera. Wybierz numer. Call Forward on NoAnswer Timeout przekazywanie połączenia gdy nie odbiera. Podaj czas. Do Not disturb wybierz Enabled aby włączyć opcję Nie przeszkadzać Hot Line funkcja ta automatycznie wybiera wybrany numer po podniesieniu słuchawki. Hot Line Number podaj numer dla funkcji Hotline 37

38 Repeat Call on Busy Wybierz Enable aby włączyć powtarzanie wybierania numeru gdy zajęte. 38

39 VOIP Setting > Phone Setting Tone Setting wybierz region dla ustawień dzwonka. Caller ID Type Wybierz FSK ETSI dla Europy. Caller ID Power Level Ustaw poziom mocy urządzenia (0-20) Domyślnie 20. Caller ID Display wybierz wyświetlanie ID dzwoniącego. Before Ring przed dzwonkiem, After Ring po dzwonku. Caller ID Type 1/2 Alerting Signal wybierz dźwięk dzwonka dla urządzeń 1/2 Ring Impedance aby wybrać impedancję dzwonka skontaktuj się z dostawcą internetowym. 39

40 VoPI Setting > E.164 Setting Kliknij Enable aby włączyć funkcję E.164. Country Code podaj numer kierunkowy kraju w którym sie znajdujesz. Polska 48 Area Code podaj numer kierunkowy Kliknij Submit aby zachować ustawienie. 40

41 VoIP Setting > FAX Setting Voice przesyłanie głosu T.38 Fax relay przekazywanie transmisji T.38 Fax z prędkością 14.4 kbps Voice and T.38 Fax relay transmisja głosu oraz transmisji T.38 Fax Voice and T.38 Fax Pas Though tryb bridge Kliknij Submit aby zachować ustawienie. 41

42 VoIP Setting > General Dialing Setting Inter-digit Timeout domyślnie 4 sek First-digit Timeout domyslnie 16 sek Transfer Key domyślnie *# New Call Key domyślnie ** Three Way Conference Key domyślnie 3 sek Hold Call Key wybierz *2 dla Europy Pond Key wybierz Enable aby włączyć lub Disable aby wyłączyć. Domyślnie włączone. Kliknij Submit aby zachować ustawienie. 42

43 VoIP Setting > QoS/ToS Setting ToS Type of Service klasyfikacja ruchu sieciowego, aby serwer wybrał najlepszą metodę dostarczenia pakietów. QoS - Quality of Service Engine poprawia szybkość działania aplikacji internetowych/gier sieciowych poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć. Domyślnie QoS jest wyłączony i priorytety przyznawane są aplikacjom automatycznie, zaznacz Enable aby włączyć.. DiffServ metoda oznaczania pakietów w celu szybszego ich dostarczenia. 43

44 VoIP Setting > Call Screen Reject Incoming Phone Number automatyczne odrzucanie wybranych połączeń przychodzących. Wpisz numer telefonu z którego połączenia będzie odrzucane, naciśnij Submit aby dodać. Reject Outgiong Phone Number - automatyczne odrzucanie wybranych połączeń wychodzących. Wpisz numer telefonu na który połączenia będzie odrzucane, naciśnij Submit aby dodać. 44

45 Tools > DDNS Dynamiczny system DNS Aby serwer był dostępny pod zmiennym adresem IP, naleŝy skorzystać z dynamicznego systemu nazw domen (Dynamic Domain Name Service DDNS). Dostęp do tak skonfigurowanego hosta wymaga jedynie znajomości jego nazwy. Mechanizm DDNS odwzorowuje nazwę hosta na jego obecny adres, który zmienia się przy kaŝdym połączeniu z usługodawcą. W celu włączenia funkcji Dynamic DNS, zaznacz pole wyboru DDNS na Enable. Następnie wprowadź odpowiednie informacje o serwerze DDNS. Konieczne jest zdefiniowanie następujących parametrów: DDNS Server Type wybierz serwer DDNS DDNS Username (Nazwa uŝytkownika), DDNS Password/Confirmed Password (Hasło). Hostname to register (Nazwa hosta), Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Submit. 45

46 Tools > System Ping Test polecenie Ping uŝywane jest w celu sprawdzenia, czy komputer jest dostępny w sieci. Wpisz adres IP hosta który ma być sprawdzony, następnie kliknij Ping. Save Kliknij Save, aby zapisać bieŝące ustawienia na dysku lokalnym Restore Kliknij Przeglądaj/Browse alby przeglądać dysk lokalny w poszukiwaniu pliku z ustawieniami, następnie kliknij Restore aby załadować. Factory Default Kliknij Set aby przywrócić ustawienia domyślne. 46

47 Tools > Firmware Firmware File Kliknij Przeglądaj/Browse aby odszukać plik z wersją oprogramowania które chcesz wgrać. Następnie kliknij UPLOAD. FTP/TFTP Firmware Update wybierz protokół (FTP lub TFTP) oraz adres IP serwera. Następnie kliknij UPLOAD. 47

48 Tools > Device Setting Device Mode wybierz tryb pracy urządzenia Bridge lub Router Bridge IP podaj IP dla urządzenia (tylko dla trybu Bridge) 48

49 Rozwiązywanie problemów Jeśli nie chcesz, by komputer PC miał statyczny adres IP, to musisz go tak skonfigurować, aby wysyłał do bramy Ŝądanie otrzymania adresu IP. Kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Sieć. Na karcie Konfiguracja wybierz pozycję z protokołem TCP/IP i posiadaną kartą sieciową. Jeśli nie ma takiej pozycji, zainstaluj protokół TCP/IP. Kliknij przycisk Właściwości. Na karcie Adres IP zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie. 49

50 Kliknij przycisk OK. Jeśli pojawi się pytanie o zrestartowanie komputera, kliknij przycisk Tak. Sprawdzanie konfiguracji IP komputera Do dyspozycji są dwa bardzo dobre narzędzia do sprawdzania konfiguracji IP komputera (adresu MAC i bramy domyślnej). WINIPCFG (Windows 95/98) W systemie Windows 95/98 kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom i wpisz winipcfg. W poniŝszym przykładzie komputer ma adres IP , a domyślna brama znajduje się pod adresem Adresem domyślnej bramy powinien być adres routera. W systemach Windows 95/98 adres MAC jest określany mianem adresu adaptera. Uwaga: Polecenie winipcfg moŝna równieŝ wpisać w wierszu poleceń systemu DOS. 50

51 IPCONFIG (Windows 2000/NT/XP) W wierszu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter. Zostaną wyświetlone następujące informacje o konfiguracji IP komputera. Przypisywanie statycznego adresu IP Uwaga: Bramy dla uŝytkowników prywatnych oraz routery szerokopasmowe automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, korzystając z technologii DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W przypadku bramy lub routera obsługującego protokół DHCP nie trzeba więc przypisywać statycznego adresu IP. Jeśli wykorzystywana brama lub router nie obsługuje protokołu DHCP albo konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP, naleŝy postępować według następującej procedury: Kliknij przycisk Start, a następnie Panel sterowania. Dwukrotnie kliknij ikonę Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij Połączenia lokalne. Wybierz Właściwości. Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij przycisk Właściwości. 51

52 W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz opcję UŜyj następującego adresu IP. Wprowadź adres IP oraz maskę podsieci. Adresy IP komputerów w sieci muszą zawierać się w tym samym przedziale. Na przykład jeśli jeden komputer ma adres , to pozostałe powinny mieć adresy kolejne, tj i Maska podsieci musi być taka sama dla wszystkich komputerów w sieci. Wprowadź adresy serwerów DNS. Adresy serwerów DNS moŝna uzyskać od operatora Internetu. Kliknij przycisk OK. Przypisywanie adresu IP zostało zakończone. Jeśli korzystasz z bramy lub routera obsługującego protokół DHCP, to nie musisz przypisywać statycznego adresu IP. 52

53 Podstawowe informacje o konfiguracji sieci Korzystanie z Kreatora konfiguracji sieci systemu Windows XP W tym rozdziale omówimy sposób konfigurowania sieci domowej lub biurowej w systemie Microsoft Windows XP. Uwaga: Informacje o konfigurowaniu sieci w systemach Windows 2000, ME lub 98 moŝna znaleźć w Internecie, np. pod adresem i Kliknij kolejno Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie. Kiedy pojawi się powyŝsze okno, kliknij przycisk Dalej. 53

54 Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w poniŝszym oknie: Kliknij przycisk Dalej. W pokazanym poniŝej oknie wybierz opcję, która najlepiej opisuje posiadany komputer. Jeśli komputer jest połączony z Internetem przez bramę lub router, wybierz opcję drugą, tak jak na poniŝszym rysunku. Kliknij przycisk Dalej. 54

55 Wprowadź Opis komputera oraz Nazwę komputera (opcjonalnie). Kliknij przycisk Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej. 55

56 Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci zastosuje zmiany. Po wprowadzeniu zmian przez kreatora kliknij Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skonfiguruje komputer. MoŜe to potrwać kilka minut. 56

57 W pokazanym poniŝej oknie wybierz najbardziej odpowiednią opcję. W poniŝszym przykładzie wybrano opcję Utwórz dysk konfigurowania sieci. Dysk ten zostanie wykorzystany do skonfigurowania kaŝdego komputera pracującego w tej sieci. Kliknij przycisk Dalej. WłóŜ dyskietkę do napędu (w tym przypadku oznaczonego literą A). W razie potrzeby sformatuj dyskietkę i kliknij przycisk Dalej. Odczekaj, aŝ Kreator konfiguracji sieci skopiuje pliki. Po zakończeniu działania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posłuŝy do uruchomienia tego samego kreatora na kaŝdym z komputerów sieci. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 57

58 Odczytaj informacje zamieszczone w poniŝszym oknie, a następnie kliknij Zakończ, co spowoduje zakończenie działania Kreatora konfiguracji sieci. W celu zastosowania nowych ustawień naleŝy zrestartować komputer. W tym celu w następnym oknie kliknij przycisk Tak. W ten sposób zakończona została konfiguracja tego komputera. W następnej kolejności na wszystkich pozostałych komputerach w tej sieci naleŝy uruchomić program zapisany na Dysku konfigurowania sieci. Po zakończeniu tej procedury nowa sieć jest gotowa do pracy. 58

59 Nadawanie nazwy komputerowi W celu nadania nazwy komputerowi naleŝy wykonać następujące czynności: W systemie Windows XP: Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Prawym przyciskiem myszy kliknij Mój komputer. Kliknij Właściwości. W oknie Właściwości systemu wybierz kartę Nazwa komputera. MoŜesz takŝe wprowadzić Opis komputera. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera i dołączyć go do domeny, kliknij przycisk Zmień. 59

60 W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę komputera. Zaznacz opcję Grupa robocza i wpisz nazwę tej grupy. Wszystkie komputery w sieci muszą naleŝeć do tej samej grupy roboczej. Kliknij przycisk OK. Sprawdzanie adresu IP w systemie Windows XP/2000 Kliknij kolejno: Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia lub kliknij Start > Uruchom i w wyświetlonym oknie wpisz słowo cmd. Kliknij przycisk OK. 60

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo