Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska"

Transkrypt

1 Wydanie nr 14 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Schrack Design Tool 3 Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partenrzy. 4/5 Nowy system sprzedaży 6 Integral IP BX 7 Centrale dla SUG 8 Integral over IP 9 Bezpieczeństwo w służbie zdrowia 10/11 Autoryzowani Partnerzy Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego 3 i Partnerzy.

2 O D W Y D A W C Y Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na kolejne wydarzenie w zapoczątkowanym w zeszłym roku cyklu Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa. Jak przekonaliśmy się w zeszłym roku, zmieniona formuła organizowanych przez nas już od prawie dwudziestu lat szkoleń projektowych okazała się niezwykle trafna. Na spotkaniu w roku 2012 odwiedziło nas ponad 420 gości, specjalistów z całego zakresu zagadnień branżowych. Niezmiernie cieszy nas, że nasza misja edukacyjna nie zakończyła się wraz z osiągnięciem szerokiej popularności wśród specjalistów branży bezpieczeństwa pożarowego, a rozszerza się dzięki ścisłej współpracy z naszymi Partnerami producentami i wykonawcami, integratorami wszystkich systemów budynkowych. Dzięki temu, możemy wspólnie dostarczyć Państwu znacznie szerszą wiedzę i w perspektywie następnych lat, wspólnie rozwijać całą branżę. Podnoszenie świadomości tak istotnej dzisiaj współzależności systemów bezpieczeństwa, elektrycznych i automatyki w obiektach inteligentnych jest naszym celem z jednej strony i tylko narzędziem z drugiej. Celem pośrednim w dążeniu do osiągnięcia coraz wyższych standardów jakościowych wykonawstwa w naszym kraju, coraz lepszej jakości pracowników i współpracowników, ale równocześnie narzędziem w coraz śmielszym zbliżeniu wspólnych interesów producentów, wykonawców i inwestorów. Spotkania takie jak nasze, dzięki wyłącznie merytorycznemu charakterowi mają dopomóc nam wszystkim w rzetelnym połączeniu interesów użytkowników, właścicieli obiektów z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za całość przygotowania inwestycji oraz etap wykonania. Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa to miejsce, gdzie spotykają się wymagania z wiedzą, oczekiwania z realizacją i potrzeby z doświadczeniem. Na naszej imprezie w roku 2012 po raz pierwszy w historii zaprezentowano na żywo współdziałanie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Wielu specjalistów wykonawców, projektantów, użytkowników miało po raz pierwszy w życiu zawodowym okazję na własne oczy przekonać się o sensie integracji, wartości systemów wykrywania pożaru w sytuacjach krytycznych, doskonałym zadziałaniu innych systemów teletechnicznych i układów elektrycznych. Spotkanie w tym roku obejmować będzie kolejne, nowe zagadnienia branżowe. W nowym ujęciu zaprezentowane zostaną zagadnienia integracji systemów, a wyłącznie merytoryczny charakter spotkania bez zbędnych reklam i prezentacji marketingowych, daje gwarancję dobrze spędzonego czasu. Gorąco zapraszam w imieniu Schrack Seconet Polska i Partnerów współorganizatorów tej najlepszej w Polsce imprezy! Z poważaniem Grzegorz Ćwiek Prezes Zarządu Schrack Seconet Polska Sp. z o. o. Schrack Design Tool NOWE narzędzie wspomagające projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej w oparciu o produkty Schrack Seconet. Od początku swej obecności na rynku polskim, Schrack Seconet Polska opracowuje i przygotowuje narzędzia usprawniające prace na etapie projektowania systemów sygnalizacji pożarowej. W latach poprzednich przygotowywaliśmy regularnie materiały pomoce do projektowania (m.in. kalkulatory pętli, bilanse prądowe dla systemów Schrack Seconet, konfiguratory systemu i wiele innych) dostępne na naszej stronie seconet.pl w specjalnej zakładce: Kącik projektanta. W roku 2013 przekazujemy Państwu NOWE narzędzie wspomagające projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej w opraciu o produkty Schrack Seconet. Ideą narządzi projektowych Schrack Design Tool jest udostępnienie projektantom instalacji systemów sygnalizacji pożarowej prostych rozwiązań ułatwiających przygotowanie dokumentacji projektowej (w oparciu o produkty Schrack Seconet), przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnie wysokiej jakości projektów. Wykorzystanie wszystkich funkcji oprogramowania umożliwia stworzenie projektu zgodnego ze specyfikacją i wymaganiami technicznymi charakterystycznymi dla systemów Schrack Seconet. Zastosowanie nowych narzędzi Schrack Design Tool wraz z oprogramowaniem, zapewni projektantowi szereg usprawnień w jego codziennej pracy. Zautomatyzuje wiele czasochłonnych działań, wyeliminuje znaczną część działań uciążliwych, zapewniając przy tym wysoką skuteczność i dokładność poprzez realizację w sposób wcześniej zaprogramowany. Dokumentacje projektowe oraz informacje i dane zebrane przy użyciu narzędzi Schrack Seconet mogą być również wielokrotnie wykorzystane w późniejszych etapach realizacji takich jak: analiza kosztów całej lub części inwestycji, wykorzystanie danych przy programowaniu central systemu lub tworzeniu baz danych dla systemów wizualizacji i zarządzania. Nieustanny rozwój technologii systemów, wprowadzanie nowych produktów, rozwiązań, jak również rozwój narzędzi do projektowania, powoduje, że nasze pomoce projektowe są również regularnie aktualizowane. Z tego właśnie powodu przed każdym wykorzystaniem narzędzia Schrack Design Tool zaleca się dokonanie weryfikacji posiadanych plików pod kątem dostępności nowszych wersji. Charakterystyka funkcjonalności Schrack Design Tool. Wykorzystując narzędzia wsparcia projektowania systemów Schrack Seconet, projektant uzyskuje funkcjonalność umożliwiającą automatyczne wykonanie kilku czynność projektowych, poprzedzoną wcześniejszymi testami prawidłowego przygotowania danych. Cały proces można podzielić na kilka etapów. Realizacja prac wg określonego poniżej szablonu umożliwi stworzenie bazy informacji o elementach systemowych wykorzystanych w projekcie. Informacje te mogą być wykorzystywane zarówno przy realizacji funkcji zawartych w programie, jak i innych zadań wynikających z potrzeb projektanta. Etap 1. Przygotowanie rysunków z planem instalacji Jest to pierwszy, najważniejszy etap. Rzetelne i dokładne przygotowanie rysunków umożliwia szybszą realizację kolejnych etapów projektu. Projektant przygotowuje plany instalacji z wykorzystaniem gotowych symboli elementów Schrack Seconet. Dobór urządzeń, rozmieszczenia ich i podział na linie dozorowe oraz centrale dokonywany jest zgodnie z przyjętymi przez projektanta zasadami projektowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej z uwzględnieniem cech i rozwiązań charakterystycznych dla systemów Schrack Seconet. Szczególnie ważnym elementem jest wypełnienie informacji w atrybutach symboli. Informacje te umożliwią sprawdzenie poprawności wykonanego projektu i automatyczną realizację przez program części prac wyręczając projektanta. Etap 2. Przeniesienie danych i informacji o elementach do Schrack Design Tool. Z użyciem pliku pomocniczego (plik szablonu txt) udostępnianego wraz z narzędziem, projektant może dokonać wyodrębnienia informacji i danych z wykonanego wcześniej rysunku do pliku tekstowego. Po zaznaczeniu obszaru rysunku zawierającego elementy z danymi przy użyciu funkcji wbudowanej w program rysujący CAD, projektant może wyeksportować informacje z atrybutów symboli do pliku tekstowego. Plik ten może zostać wczytywany bezpośrednio przez Schrack Design Tool. Pierwsza weryfikacja danych z zaznaczonych elementów następuje poprzez filtrację wszystkich informacji wyłącznie do tych danych, jakie zostały zdefiniowane w pliku szablonu txt. Drugi etap weryfikacji następuje w trakcie wczytywania danych do programu. Program dokonuje porównania danych w pliku zewnętrznym z danymi zawartymi w bazie Schrack Design Tool sygnalizując wszelkie nieprawidłowości. Etap 3. Weryfikacja danych i ewentualna korekta informacji Funkcje testowe programu umożliwiają sprawdzenie wczytanych danych, zarówno pod kątem zgodności z bazą programu, jak i pod kątem wymagań i specyfikacji systemu Schrack Seconet, czy też błędów edycyjnych (literówki, błędy w numeracji, powtarzające się adresy itp.). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, projektant dokonuje korekty danych w rysunku zawierającym plan instalacji oraz aktualizuje dane w programie. Wykryte przez wybrane testy nieprawidłowości w zawartych w programie danych uniemożliwiają przeprowadzenie niektórych funkcji programu. Etap 4. Funkcje narzędzia automatycznego wspomagania projektowania Wbudowane w programie funkcje umożliwią w sposób automatyczny przygotowanie takich danych, zestawień i plików jak: sumowanie wszystkich elementów wraz z wymaganymi akcesoriami i przygotowanie zestawienia zbiorczego elementów w bazie, analizę danych pod kątem charakterystyki systemu, jak dopuszczalne ilości pętli, central w systemie, sum wejść, wyjść i grup na centralę. Program przygotowuje również bilanse prądowe pętli z wykorzystaniem zewnętrznego pliku kalkulatora pętli X-Line, opracowuje plik z zestawieniem modułów i numeracją grup w sposób umożliwiajacy wykorzystanie tabeli jako matrycy sterowań, natomiast na podstawie informacji o numerze pętli i numerze elementu w pętli umożliwia narysowanie w programie CAD elementów wraz ze wszystkimi danymi w atrybutach w sposób uszeregowany, umożliwiający bezpośrednie wykorzystanie do stworzenia schematu blokowego pętli. Narzędzie dostępne w materiałach przygotowanych dla uczestników tegorocznej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego. 2

3 wydarzenia Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Firma Schrack Seconet Polska od ponad dwudziestu lat jest organizatorem Ogólnopolskich Szkoleń Projektowych, które gromadziły dotychczas każdego roku prawie trzystu specjalistów. Ogromne zainteresowanie uczestników szczegółowymi kwestiami z dziedziny zabezpieczeń pożarowych oraz automatyki budynkowej zaowocowało decyzją o dalszym rozwoju imprezy. W roku 2012 Schrack Seconet Polska zorganizowała największe w branży, i jak dotąd jedyne na taką skalę, szkolenie pod nazwą: Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy. Spotkanie miało formułę dwóch dni specjalistycznych, merytorycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami i zgromadziło rekordową jak na tego typu imprezę, bo aż 420 osobową grupę specjalistów. Do współorganizacji szkolenia w roku 2012 zostało zaproszonych siedem firm z branży zabezpieczeń: Anixter Poland Sp. z o. o., BELIMO Siłowniki S.A., CommScope Enterprise Solutions, InGas Sp. z o. o., Johnson Controls International Sp. z o. o., Sony Europe Limited (Sp. z o. o) oraz TOA Electronics Europe GmbH Sp. z o. o. Najważniejszym punktem imprezy była prezentacja na żywo procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Dwudniowe szkolenie, zakończone zdecydowanym sukcesem, otworzyło nowy rozdział w działalności Schrack Seconet i zapoczątkowało kolejne zmiany, które mają na celu przede wszystkim rozszerzenie zakresu wsparcia dla partnerów oraz wszystkich współpracujących z producentem specjalistów. Udział w dwudniowych warsztatach został potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z zapowiedziami przed szkoleniem, dołożono wszelkich starań, aby merytoryka i edukacyjny charakter spotkania były sprawą nadrzędną. W części referatów, które wprowadziły uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne, dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie były poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm współorganizatorów szkolenia. W roku 2013 do współpracy i współorganizacji drugiej edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego firma Schrack Seconet zaprosiła osiem firm producentów i dostawców najnowocześniejszych rozwiązań dla zabezpieczeń budynku:, BELIMO Siłowniki S.A. lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC;, GAZEX firma zajmująca się konstruowaniem, produkcją oraz propagowaniem stosowania elektronicznych urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych,, Johnson Controls czołowy dostawca produktów i usług w zakresie systemów HVAC (chłodnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania) oraz Systemów Automatyki Budynkowej i BMS;, Schrack Technik Polska Sp. z o. o. - wiodący dostawca produktów i rozwiązań w zakresie rozdziału energii elektrycznej oraz transmisji danych teletechnicznych,, Sony Europe Limited - jeden z największych światowych producentów elektroniki użytkowej i profesjonalnej, w tym CCTV;, Supo Cerber Sp. z o. o. - dostawca innowacyjnych systemów gaszenia mgłą wodną, szczególnie obiektów zabytkowych (drewnianych ) oraz przemysłowych,, TOA Electronics Europe GmbH Sp. z o. o. - lider na rynku systemów nagłośnieniowych, komunikacyjnych i bezpieczeństwa (DSO),, XTRALIS (UK) Ltd.- wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu wczesnego wykrywania pożaru, gazu i zagrożenia bezpieczeństwa. Podobnie jak w roku 2012 słuchacze drugiej edycji szkolenia mają możliwość, nie tylko w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale mogą także, w sposób praktyczny przekonać się, jak funkcjonują systemy we wzajemnej interakcji. Podobnie jak w roku ubiegłym najważniejszy punkt imprezy to prezentacja na żywo procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru. Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi, dotyczącymi projektowania takich systemów jak: SSP, DSO, BMS, SMS, CCTV, SKD, SUG, sterowania oddymianiem i wydzieleniami pożarowymi, a także sieci strukturalnych. Swoje referaty wygłoszą wybitni reprezentanci branży zabezpieczeń m.in.: przedstawiciele instytucji badawczych, najlepszych, specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni specjaliści, zajmujący się problematyką systemów bezpieczeństwa. PARTNERZY SCHRACK SECONET POLSKA: PATRONI MEDIALNI: 3

4 ważne informacje Ubiegły rok był dla Schrack Seconet w Polsce kolejnym rekordowym rokiem. Odnotowaliśmy największą, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, sprzedaż systemów sygnalizacji pożarowej, tym samym zabezpieczyliśmy blisko 400 średnich i dużych obiektów na terenie całego kraju. Lista referencyjna powiększyła się o najwyższej klasy obiekty biurowe, takie jak: Business Garden czy Green Corner w Warszawie, Green Horizon w Łodzi, centra handlowe, m.in. City Center w Rzeszowie oraz kolejne obiekty medyczne, m.in. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przy kilkunastoprocentowym wzroście sprzedaży, stale monitorowana jakość i niezawodność urządzeń Schrack Seconet osiągnęła jeszcze wyższy poziom niż w latach poprzednich, a awaryjność najczęściej oferowanych produktów to tylko ułamek promila całości sprzedaży! Rok 2012 to również rekordowa liczba inżynierów przeszkolonych przez zespół Schrack Seconet w Polsce. Łącznie zostało wystawionych prawie 800 zaświadczeń i certyfikatów, potwierdzających umiejętności uczestników w zakresie projektowania, instalowania, uruchamiania i serwisowania systemów sygnalizacji pożarowej. Wykwalifikowana kadra inżynierska daje przede wszystkim gwarancję najwyższej jakości usług na rynku SAP, a tym samym, wysoką ich dostępność na rynku i największe bezpieczeństwo użytkownikom systemów. System sprzedaży Schrack Seconet w Polsce nowości i zmiany. Rekordowe wyniki, najwyższa liczba zabezpieczonych obiektów oraz najniższa awaryjność urządzeń. A do tego duże zmiany i nowości w działalności rynkowej. Podsumowania, wnioski i plany na kolejne lata Nowości organizacyjne. Obecny rok rozpoczęła, zapowiadana w latach poprzednich, modyfikacja struktury Partnerów Schrack Seconet w Polsce. Wyróżniono trzy grupy kompetencyjne: Autoryzowanych Partnerów Wiodących (APW), Autoryzowanych Partnerów (AP) oraz Partnerów Handlowych (PH). W dalszym ciągu podstawowym statusem pozostaje Autoryzowany Partner, jednak z tego grona zostały wyróżnione firmy, spełniające najbardziej restrykcyjne warunki autoryzacji. Należą do nich m.in.: jakość współpracy, bardzo dobra kondycja finansowa, pozytywne wyniki regularnych audytów producenta, wysoce wykwalifikowana kadra specjalistów, bogata lista referencyjna zrealizowanych wspólnie obiektów, a przede wszystkim wysoka etyka współpracy. Przedsiębiorstwa spełniające te kryteria od marca 2013 zaliczane są do grona Autoryzowanych Partnerów Wiodących Schrack Seconet w Polsce. Obecnie w tym elitarnym gronie znalazło się 13 firm partnerskich: Elektro A-Z Sp. z o. o., INSAP Sp. z o. o., Izotop Service Sp. z o. o., PPHU Tel-Poż-System ISKRA Sp. z o. o., Johnson Controls Int. Sp. z o. o., PUI Megasystem Sp. z o. o., NOMA 2 Sp. z o. o., OBIS Cichocki Ślązak sp.j., OBIS 2 Andrzej Ślązak s.c., Panorama-SAP Sp. z o. o., RS-System Sp. z o. o., 01 Partner Sp. z o. o. oraz PHT SUPON Sp. z o. o. Do grona Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce w roku 2013 dołączyło kolejnych dziesięć firm, posiadających dotychczas status Partnera Handlowego. Należą do nich: AGIS Fire & Security Sp. z o. o., Alkam System Sp. z o. o., DEKK Fire Solutions s.c., INEGRA Sp. z o. o. Spółka komandytowa, JGJ System Sp. z o. o., LUMEN Polska Sp. z o. o., LVS-Tech Sp. z o. o., SOLEZ Sp. z o. o. oraz UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne SA. Firmy z grona Autoryzowanych Partnerów charakteryzuje również stabilna sytuacja finansowa, wysoka etyka współpracy oraz wykwalifikowani specjaliści. Podobnie jak APW, przedsiębiorstwa te posiadają dostęp do wszelkich szkoleń technicznych, handlowych, wszelkie uprawnienia instalacyjne oraz możliwość bezpośrednich zakupów u producenta. Firmy, które działają na rynku polskim w obszarze profesjonalnych systemów zabezpieczeń, wykazują zainteresowanie współpracą i są zainteresowane znalezieniem się w przyszłości w gronie Autoryzowanych Partnerów Schrack Seconet w Polsce, rozpoczynają współpracę od statusu Partnera Handlowego, o ograniczonej autoryzacji (nie posiadają uprawnień producenta do prowadzenia serwisu gwarancyjnego instalacji wykonanych przez innych APW oraz AP, ale mogą w pełni prowadzić cały proces wykonawczy i serwisowy instalacji własnych). Firmy te biorą udział w procesie autoryzacji, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu projektów, instalacji i programowania systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet. Od dwóch lat, producent zachęca coraz więcej nowych firm do rozpoczęcia współpracy właśnie w taki sposób. Metoda drobnych kroków w tak trudnej branży sprawdza się doskonale, a użytkownicy końcowi mogą być pewni, że mają do czynienia z firmami poważnymi, rzetelnymi, o ugruntowanej pozycji rynkowej i wiedzy. System sprzedaży Schrack Seconet w Polsce. Produkty Schrack Seconet sprzedawane są w ponad 35 krajach świata, a jednym z najważniejszych rynków eksportowych firmy jest Polska. Sprzedaż odbywa się wyłącznie przez sieć Partnerów, składającą się dziś z trzech ww. grup (w nowej strukturze), działających we współpracy ze Schrack Seconet 4

5 systemy sygnalizacji pożarowej sięcy. W tym czasie, dokonywane są audyty producenta, a firmy zdobywają doświadczenie w zakresie realizacji projektów w oparciu o urządzenia Schrack Seconet. Zwieńczeniem procesu autoryzacji jest zobowiązanie firmy do spełnienia szeregu surowych wymogów autoryzacji i przystąpienie do grona firm Autoryzowanych. Partnerzy Handlowi wspierani są przez producenta w zakresie realizacji nowych inwestycji. W przypadku zaangażowania w instalacje już istniejące rozbudowy i zmiany konfiguracji systemowych, sieciowanie obiektów, konserwacje z uwagi na niewielkie jeszcze doświadczenie techniczne i zawarte z producentem umowy - powinni ściśle współpracować z Autoryzowanymi Partnerami Schrack Seconet Polska. Współpracę poszczególnych grup kompetencyjnych potwierdzają certyfikaty oraz zaświadczenia wystawiane przez Schrack Seconet:, Certyfikat Autoryzacji dla firmy - potwierdza uzyskanie przez firmę autoryzacji na wszystkich polach jej działalności, tj: w dziedzinie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji., Certyfikat Autoryzacji dla konkretnego specjalisty inżyniera - w zakresie programowania, serwisu i konserwacji. Ważny tylko w przypadku zatrudnienia danego pracownika w przedsiębiorstwie, w którym został przeszkolony. Lista aktualnych certyfikatów dostępna jest na stronie Certyfikat Autoryzacji dla konkretnego specjalisty inżyniera - w zakresie projektowania systemów., Zaświadczenia dla Partnerów Handlowych dla konkretnych specjalistów w zakresie projektowania i montażu urządzeń oraz dla przedsiębiorstwa, potwierdzające współpracę ze Schrack Seconet w Polsce. ZAŚWIADCZENIA nie są RÓWNOZNACZNE z certyfikatami i NIE MOGĄ być wykorzystywane jako dokumenty zamienne! Certyfikaty i zaświadczenia dla firm wydawane są czasowo, data ważności wskazana jest na poszczególnych dokumentach. Oryginalne certyfikaty i zaświadczenia producenta posiadają wypukłą pieczęć. Prace programistyczne prowadzić mogą wyłącznie pracownicy legitymujący się imiennymi certyfikatami autoryzacji wydanymi przez Schrack Seconet Polska. Procedura autoryzacji, zakres szkoleń i sposób funkcjonowania grupy Partnerów w Polsce jest efektem niemal 25 lat obecności producenta w Polsce i jak na razie, sprawdza się doskonale! Plany na kolejne lata Polska, który jest jedynym przedstawicielem producenta w kraju. Specjalnie dla Polski urządzenia wyposażane są w funkcje programowe, które nie są stosowane powszechnie w innych krajach eksportowych. Język oprogramowania, protokoły komunikacji, opisy elementów i pól obsługi, a także możliwości techniczne systemów dostosowane zostały specjalnie do surowych norm polskich oraz wymagań krajowych instytucji badawczych i są niepowtarzalne w żadnym z innych krajów eksportowych firmy. Zadaniem pracowników biura głównego firmy (Warszawa) i oddziałów (Poznań, Wrocław, Gdańsk) jest przede wszystkim wspieranie działań Partnerów (także tych, uczestniczących w procesie autoryzacji) oraz promocja produktów i struktury organizacyjnej firmy wśród inwestorów, generalnych wykonawców i potencjalnych użytkowników szerokiej gamy produktów. Nadzór nad jakością wykonania prac instalacyjnych oraz serwisowych, a także szerokie wsparcie techniczne firm partnerskich, to także gwarancja najwyższej jakości dla użytkowników systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych Schrack Seconet. Autoryzowani Partnerzy posiadają Certyfikat Autoryzacji wydany przez producenta dla firmy - jako organizacji. Każdy z przeszkolonych specjalistów - inżynierów, także legitymuje się imiennym certyfikatem w zakresie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji systemów Schrack Seconet. Lista firm autoryzowanych oraz przeszkolonych specjalistów (numery ważnych certyfikatów z datą ważności) dostępna jest na naszej stronie internetowej. Partner Handlowy Schrack Seconet Polska. Uzupełniając lukę pomiędzy momentem rozpoczęcia współpracy z producentem, a chwilą uzyskania Certyfikatu Autoryzacji, w roku 2009 stworzyliśmy grupę Partnerów Handlowych. Do grupy tej należą firmy, które rozpoczęły współpracę z producentem i biorą udział w procesie autoryzacji, zdobywając doświadczenie w prowadzeniu projektów, instalacji i programowania systemów bezpieczeństwa Schrack Seconet. Partnerzy Handlowi wyposażeni są również w najnowszy pakiet oprogramowania oraz posiadają przeszkolony zespół specjalistów - inżynierów, z których każdy legitymuje się imiennym certyfikatem w zakresie projektowania, montażu, programowania, serwisu konserwacji systemów Schrack Seconet. Partnerzy Handlowi mogą prowadzić prace serwisowe i konserwacyjne wykonanych przez siebie instalacji zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i po jego wygaśnięciu. Partnerzy Handlowi skupiają się na zdobywaniu własnych doświadczeń ze sprzętem Schrack Seconet i odpowiedzialni są za serwis własnych instalacji. Umowy z Partnerami Handlowymi zawierane są na okres min. 12 mie- Kolejne lata to ambitne plany i kolejne wyzwania dla naszej firmy. W nowej, udoskonalonej strukturze Partnerów wprowadzamy na rynek najnowocześniejsze rozwiązania (częściowo prezentowane i nagrodzone Złotymi Medalami podczas ostatniej edycji Targów SECUREX w Poznaniu, szerzej w tym wydaniu Opieki i Bezpieczeństwa ). Nowości w ofercie to m.in.:, Mobliny Panel Zarządzania VirtualMAP - kolejny, trzeci element Zdalnego Dostępu do systemu Integral IP, umożliwiający zdalny monitoring, obsługę, a nawet programowanie i serwis systemu sygnalizacji pożarowej., Integral IP BX - najnowsza, kompaktowa centrala sygnalizacji pożarowej, dedykowana do najmniejszych obiektów. Centrala zrealizowana została na platformie B7, która stanowi kolejną generację central sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet. Rozwiązanie to łączy w sobie ogromny potencjał systemu Integral IP, a jednocześnie zadbano także o optymalizację możliwości systemu w stosunku do ceny, z ukierunkowaniem na najmniejsze instalacje o wielkości do 250 elementów., Nowe moduły, m.in.: moduł wyjścia BX-O1 dla techniki X-LINE systemu Integral IP oraz moduł wejść BX-I2 dla techniki X-LINE systemu Integral IP. Wszystkie, bieżące informacje, dotyczące naszej działalności, zachodzących zmian oraz nowości w ofercie, zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej: 5

6 nowoczesne rozwiązania INTEGRAL IP BX innowacyjne technologicznie rozwiązanie dla najmniejszych obiektów. Schrack Seconet stawia na najwyższy poziom bezpieczeństwa i elastyczność również w instalacjach dedykowanych dla mniejszych obiektów. Nasze wieloletnie doświadczenie, szczególnie w zabezpieczaniu obiektów największych, rozbudowanych i skomplikowanych technologicznie, przyczyniło się do zaprojektowania najnowszej, jednopętlowej centrali z ogromnym potencjałem do zabezpieczania szczególnie małych budynków (stacje benzynowe, sklepy detaliczne, niewielkie oddziały banków, pensjonaty itp.) oraz do nadzorowania bezzałogowych obiektów technicznych i zakładów. Kompaktowa centrala Integral IP BX jest najmniejszym reprezentantem sprawdzonej rodziny Integral IP. Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży w 2013 roku jest odpowiedzą Schrack Seconet na oczekiwania polskiego rynku systemów zabezpieczeń. Obecne na rynku rozwiązania dla tego segmentu bazują bowiem najczęściej na technice konwencjonalnej i prostym oprogramowaniu, bez możliwości zastosowania specjalnych funkcji dostępnych w centralach dedykowanych do większych obiektów m.in. integracji cyfrowej z systemami zewnętrznymi. Bardzo często producenci systemów zaawansowanych i przeznaczonych dla dużych obiektów stosują znaczące uproszczenia w konstrukcji i funkcjonalności rozwiązań dla budynków mniejszych i instalacji tańszych. Podejście Schrack Seconet jest w tym zakresie zupełnie inne. Centrala Integral IP BX wykorzystuje oprogramowanie oraz wysokiej klasy elementy peryferyjne dokładnie takie same jak centrale dla obiektów dużych i rozproszonych. Posiada ona także zintegrowany na płycie głównej interfejs LAN z możliwością zastosowania oprogramowania do zdalnego dostępu (pakiet mobilny) do systemu sygnalizacji pożarowej oferowanego dla pozostałych central z rodziny Integral IP. Dostęp do centrali poprzez sieć Internet zapewnia doskonałe wsparcie dla użytkowników najmniejszych obiektów i znacznie obniża koszty serwisu. Możliwość zdalnego nadzorowania pracy systemu z poziomu komputera PC, smartfonu czy tabletu, tworzy zupełnie nową jakość na rynku najmniejszych instalacji i jak dotąd żaden inny producent systemów SAP nie odważył się zastosować takiej funkcjonalności. W przypadku wystąpienia problemu, osoby odpowiedzialne za nadzorowanie obiektu mają dostęp do wszystkich informacji o pracy poszczególnych urządzeń, podobnie jak użytkownik lokalny przebywający w obiekcie. Warto zaznaczyć, że cała rodzina central sygnalizacji pożarowej systemu Integral IP, poszerzona o nową centralę BX, jest stale rozwijana i udoskonalana. W ostatnich dwóch latach zostały wprowadzone nowe podzespoły systemu (karty funkcji, elementy liniowe) oraz nowe oprogramowanie, dające dodatkowe możliwości zastosowania central w projektach instalacji pożarowej. Silną stroną systemu Integral zawsze było i nadal jest potężne narzędzie w postaci bardzo rozbudowanego i niezwykle szybko przetwarzanego przez system oprogramowania. Dzięki aktualnej wersji serii 7.3 dostępne są bardzo zaawansowane funkcje logiczne, a firma serwisująca może być powiadamiana o wszystkich zaistniałych zdarzeniach drogą cyfrową za pomocą rozbudowanych komunikatów na panelu obsługi lub np. poprzez sms, czy . Komunikaty alarmowe w pierwszej kolejności trafiają do serwera zdalnego, który następnie przesyła je do konkretnych użytkowników. Centrala Integral IP BX posiada pamięć zdarzeń rozszerzoną do pojemności rekordów, co pozwala na rejestrację aktywności wszystkich jej komponentów w bardzo długim okresie eksploatacji. Informacje te mogą być przetwarzane automatycznie przez system zarządzania, a wyniki tych działań mogą być przesłane w formie raportów przedstawiających aktualne parametry systemu, takie jak alarmy czy uszkodzenia, stopień zabrudzenia czujek, itd. Najnowsza centrala Integral IP BX została zrealizowana na platformie sprzętowej B7, która stanowi kolejną generację technologiczną urządzeń firmy Schrack Seconet. Zastosowano w niej również opatentowaną technologię wielowarstwowych płyt drukowanych i połączeń (microvia) oraz zaawansowany sposób montażu powierzchniowego elementów. Rozwiązanie to łączy w sobie ogromny potencjał systemu Integral IP, przy jednoczesnej optymalizacji możliwości systemu do ceny, która jest niewątpliwie bardzo konkurencyjna. Integral IP BX posiada możliwość podłączenia jednej pętli w technice X-LINE z możliwością zastosowania elementów peryferyjnych oferowanych dla systemu Integral IP. Do jednej pętli można podłączyć maksymalnie 250 elementów, a pętla może mieć długość aż do 3500 m! Dzięki technice X-Line w najmniejszych instalacjach można zastosować interaktywne czujki pożarowe CUBUS MTD 533X, ręczne ostrzegacze pożarowe MCP 545X, nowe moduły wejścia/wyjścia. Technologia X-line pozwala także na obniżenie kosztów użytkowania systemu, z uwagi na bardzo niski pobór prądu. Ta niewielka gabarytowo centrala posiada lekką konstrukcję i obudowę z tworzywa sztucznego. W dolnej części obudowy przewidziano przestrzeń do zamontowania dwóch akumulatorów o pojemności 7Ah, z powodzeniem utrzymujących system w przypadku zaniku źródła zasilania nawet na 72h. Uniwersalny panel obsługi został uzupełniony panelem opisowym w wymaganej, polskiej wersji językowej. Dzięki serii BX, producent zamierza zdobyć duży udział w rynku instalacji mniejszych, a więc tam, gdzie dotychczas urządzenia Schrack Seconet nie były zbyt popularne. Celem długofalowym jest zakorzenienie w inwestorach i właścicielach, a także świadomości mniejszych instalatorów przeświadczenia, że obiekty mniejsze także mogą być zabezpieczone systemami z najwyższej półki jakościowej przy zachowaniu bardzo rozsądnych warunków handlowych. Co ważne, wygląda na to, że bardzo dobra pozycja Schrack Seconet na rynku instalacji średnich i dużych ma szansę przyciągnąć do współpracy grono świetnych, rzetelnych firm specjalizujących się właśnie w instalacjach systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mniejszych. W tej chwili przygotowywane są w firmie pakiety szkoleń i ofert specjalnych, a rozszerzenie zasięgu działalności Schrack Seconet jest już w zasadzie przesądzone. Dane techniczne: Integral IP BX - interfejsy:, 1 pętla X-LINE (max. 250 elementów na pętli o max długości do 3500 m),, 2 wyjścia nadzorowane,, 2 wejścia nadzorowane,, 1x LAN (100 Mb-TX),, 1x EPI-Bus (podłączenie paneli obsługi dla straży pożarnej),, 1x USB do celów serwisu/programowania. 6

7 systemy sygnalizacji pożarowej Centrale sterowania stałymi urządzeniami gaszenia z rodziny Integral IP. W ofercie Schrack Seconet znajdują się następujące centrale do sterowania stałymi urządzeniami gaszenia (SUG) zgodnie PN-EN , Integral IP MXE modułowa redundantna CSG do sterowania wielu stref gaszenia., Integral IP CXE kompaktowa CSG do sterowania jednej strefy gaszenia., Integral IP MXE/MXF modułowa redundantna CSP/CSG do sterowania wielu stref gaszenia., Integral IP CXE/CXF kompaktowa CSP/ CSG do sterowania jednej strefy gaszenia. System Integral IP specjalizuje się w sterowaniu niezależnymi strefami gaszenia lub systemami wielostrefowymi. Z jednej CSG można obsłużyć maks. 8 stref gaszenia, natomiast z jednego systemu (sieć Integral LAN) maks. 32 strefy gaszenia. W przypadku większej liczby stref gaszenia stosuje się system rozproszony SecoNET umożliwia wysterowanie do SG! Dzięki elastycznej architekturze sprzętowej i programowej, system Integral IP umożliwia podłączenie obwodów wejść i wyjść związanych z obsługą urządzeń peryferyjnych na dwa sposoby:, rozwiązanie konwencjonalne: niezależne linie/ pętle dozorowe do podłączenia peryferii (czujki pożarowe, przycisk START Gaszenie, przycisk STOP Gaszenie) oraz obwody wejść i wyjść do sterowania urządzeń przeciwpożarowych lub:, rozwiązanie specjalne jako Pętla Gaszenia w tym rozwiązaniu na jednej linii pętlowej pracują wszystkie elementy detekcyjne, przyciski sterujące oraz moduły wejścia/wyjścia do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Rozwiązanie to pozwala na optymalizację prowadzenia obwodów wejścia/ wyjścia przy zachowaniu wymaganego przez normy i wytyczne poziomu bezpieczeństwa. Pętla Gaszenia - wymagania, w każdym elemencie pętlowym oraz na wyjściu karty pętlowej CSG powinien znajdować się izolator zwarć zapewnienie pełnej funkcjonalności pętli w przypadku uszkodzenia,, przyciski START Gaszenie oraz STOP Gaszenie powinny znajdować się na początku lub końcu linii pętlowej,, linia pętlowa prowadzona od CSG do przycisków START/STOP Gaszenie powinna być wykonana kablami niepalnymi (np. HTKSH ekw PH90 1x2x0,8),, pętla gaszenia może obejmować jedną strefę gaszenia,, linia sterująca elektrozaworem SUG powinna być prowadzona bezpośrednio z centrali do urządzenia. Sterowanie gaszeniem Integral IP MX/ CX obszar zastosowania, CO 2 - Systemy Wysokiego Ciśnienia., CO 2 - Systemy Niskiego Ciśnienia., Systemy z Gazami Obojętnymi., Systemy z Zamiennikami Halonu., Systemy Zraszaczowe., Sterowane Systemy Tryskaczowe., Systemy Tryskaczowe., Systemy Pianowe., Systemy Gaszenia Mgłą Wodną. INTEGRAL IP MX W SZAFIE RACK 19 Centrala sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem Integral IP MXF/MXE może zostać zabudowana w szafie stojącej typu RACK 19. Dzięki temu możliwe jest znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni, w której instalowane będą centrale sygnalizacji pożarowej/sterowania gaszeniem. Dodatkowo, zastosowanie obudowy RACK zapewnia także wyższy poziom ochrony - klasa IP 54. Rozwiązanie to dedykowane jest przede wszystkim do następujących zastosowań:, modernizacja starszych systemów (np. BMZ Maxima),, stosowanie wielostrefowych systemów gaszenia z wieloma panelami wskazań,, rozwiązania przemysłowe (wymagana technologia szaf RACK). W jednej centrali można zainstalować:, do 5 kaset z kartami elektroniki,, 1 panel obsługi Integral MAP lub High End,, 1 drukarkę,, maks. 4 panele wskazań dla 8 stref gaszenia lub 4 panele wskazań dla 64 grup. 7

8 nowoczesne rozwiązania Technologia IP pozwala na bezpieczne i szybkie przesyłanie informacji do różnych adresatów poprzez istniejące sieci do transmisji danych w tym celu wykorzystywany jest protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol). Zastosowanie tej technologii w systemie sygnalizacji pożarowej/ sterowania gaszeniem Integral IP daje bardzo duże możliwości w zakresie zastosowania narzędzi/funkcji związanych ze Zdalnym Dostępem. Pod pojęciem Zdalnego Dostępu kryją się funkcje, które dostępne są zdalnie na centralach Integral serii IP: Zdalny Dostęp Integral over IP, odczyt informacji k np. analiza aktualnego stanu SSP/SSG z punktu widzenia serwisu i konserwacji poprzez odbiór informacji o alarmach, uszkodzeniach i innych istotnych stanach systemowych,, wykonywanie operacji (poleceń) na systemie k np. zdalna obsługa SSP/SSG (np. w centrach obsługi i zarządzania) lub zapewnianie pomocy w przypadku problemów w eksploatacji,, przeprowadzanie czynności serwisowych k np. pomoc przy uruchamianiu systemu, asysta przy rozwiazywaniu problemów, wspomaganie serwisanta obecnego w obiekcie. Realizacja wymienionych czynności może być wykonywana na kilka sposobów z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi i oprogramowania (patrz rysunek). Szczególną uwagę należy zwrócić na narzędzie Integral RemoteMESSAGE, które oprócz wyżej wymienionych funkcji pozwala na zarządzanie wieloma obiektami/instalacjami, by zapewnić optymalną i bezpieczną obsługę SSP/SSG. Integral RemoteMESSAGE Oprogramowanie Integral RemoteMESSAGE to aplikacja pracująca w układzie serwer/ klient, służąca do centralnego sygnalizowania o zdarzeniach, które wystąpiły w wielu SSP/SSG Integral IP nadzorowanych przez sieć globalną (Internet) lub lokalną (Intranet). W przypadku wystąpienia nieprawidłowego stanu w jednym z nadzorowanych obiektów, jest on zgłaszany na liście zdarzeń do przetworzenia. W celu weryfikacji przyczyny zdarzenia, operator podejmuje odpowiednie kroki, by w przypadku, gdy jest to wymagane, skierować tam służby serwisowe. Korzystając z oprogramowania Virtual MAP może on szybko połączyć się z obiektem, by sprawdzić ogólny stan systemu lub za pomocą specjalistycznych narzędzi wchodzących w skład pakietu oprogramowania IAC - dokładnie przeanalizować stan pracy systemu (odczyt pamięci zdarzeń, analiza stanu elementów peryferyjnych, itp.). Zdarzenia, które pojawiają się na liście, są na bieżąco opisywane przez operatora poprzez nadanie im odpowiedniej flagi (wykonane, w trakcie, potwierdzone). W celu zapewnienia szybkiej reakcji operatora na nowe zdarzenia, została zastosowana funkcja pop-up, dzięki czemu informacja o każdym nowym zdarzeniu prezentowana jest za pomocą pojawiającego się okienka. Czujki automatyczne rodzina CUBUS W uzupełnieniu do oferowanej od 2007 r. interaktywnej czujki multisensorowej (dymu, ciepła) CUBUS MTD 533, zastąpionej w 2010 r. przez czujkę CUBUS MTD 533X, pracującą w technice linii pętlowych X-LINE, Schrack Seconet wprowadza do swojej oferty nowe czujki z serii CUBUS spe-łniające wszelkie wymagania norm i wytycznych zarówno obowiązujących aktualnie, jak i tych, które zostaną wprowadzone w najbliższym czasie. W celu zapewnienia najwyższych parametrów detekcji w obszarach zagrożonych wybuchem, wraz z początkiem 2012 roku ofertę Schrack Seconet poszerzyła interaktywna czujka multisensorowa EX MMD 130 Ex-i. Czujki multisensorowe stają się coraz bardziej powszechne, jednak do chwili obecnej nie zostały określone formalne zasady ich pracy. Nowe normy określające parametry techniczne dotyczące współdziałania różnych członów detekcji (dymu, ciepła, tlenku węgla), w chwili obecnej znajdują się w końcowej fazie procesu legislacji w CEN i dotyczą:, pren54-26 Czujki punktowe wykorzystujące czujniki tlenku węgla,, pren54-29 Czujki multisensorowe - czujki punktowe wykorzystujące współdziałanie czujników dymu i ciepła,, pren54-30 Czujki multisensorowe - czujki punktowe wykorzystujące współdziałanie czujników tlenku węgla i ciepła,, pren54-31 Czujki multisensorowe - czujki punktowe wykorzystujące współdziałanie czujników dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła. Na początku 2014 r. w ofercie Schrack Seconet znajdą się następujące czujki:, Interaktywna czujka mulitisensorowa (dymu, ciepła, CO) CUBUS CMD533X,, Interaktywna czujka mulitisensorowa (dymu, ciepła) z sygnalizatorem akustycznym CUBUS MTD 533X-S,, Interaktywna czujka mulitisensorowa (dymu, ciepła) z sygnalizatorem głosowym CUBUS MTD 533X-SP. Najważniejsze parametry techniczne nowych czujek. 1. Interaktywna czujka mulitisensorowa (dymu, ciepła, CO) CUBUS CMD533X. Nowe czujki są szczególnie zalecane do szybkiego i niezawodnego wykrywania pożaru w pomieszczeniach, w których występuje duże ryzyko alarmów fałszywych, takich jak:, kuchnie, pomieszczenia cateringowe, myjnie,, piekarnie, stolarnie, warsztaty mechaniczne, dyskoteki, stajnie, baseny,, magazyny, kanały kablowe lub konieczne jest zapobieganie przypadkom szkodliwego oddziaływania tlenku węgla, np.:, hotele, szpitale, domy pomocy społecznej,, budynki produkcyjne, kotłownie,, garaże zamknięte. Podstawowe parametry:, wykrywanie pożarów testowych TF1-TF9,, programowalna charakterystyka wykrywania pożaru z wykorzystaniem czujnika dymu, ciepła i tlenku (CO) zgodnie z EN54-5, EN54-7, EN54-26, EN54-29, EN54-30 i EN54-31,, interaktywna technologia CUBUS Nivellierung z wykorzystaniem czujnika CO,, nastawiany alarm techniczny czujnika CO zgodnie z EN od 20 do 320 ppm. 2. Interaktywna czujka mulitisensorowa (dymu, ciepła) z sygnalizatorem akustycznym CUBUS MTD 533X-S(SP). Czujki ze zintegrowanym sygnalizatorem akustycznym/głosowym znajdują zastosowanie we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, w których nie ma wymogu stosowania systemu DSO, ze szczególnym naciskiem na instalacje, w których ze względu na przyjęty scenariusz pożarowy wymagane jest indywidualne sterowanie poszczególnymi sygnalizatorami w trybie alarmu 1-go oraz 2-go stopnia. Podstawowe parametry:, wykrywanie pożarów testowych TF1-TF9,, programowalna charakterystyka wykrywania pożaru z wykorzystaniem czujnika dymu, ciepła zgodnie z EN54-5, EN54-7 & EN54-29,, interaktywna technologia CUBUS Nivellierung,, zintegrowany sygnalizator akustyczny (CUBUS MTD 533X-S) lub głosowy (CUBUS MTD 533X-SP) zgodnie z EN54-3,, nastawiany poziom natężenia dźwięku 92dB (wysoki), 81dB (średni) i 69dB (niski),, możliwość wyboru jednego z 12 komunikatów głosowych w różnych wersjach językowych (CUBUS MTD 533X-SP). 8

9 nowoczesne rozwiązania Bezpieczniej w obiektach służby zdrowia najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń Schrack Seconet. Na przestrzeni ponad dwudziestoletniej działalności Schrack Seconet w Polsce firma wyposażyła w swoje najnowocześniejsze systemy sygnalizacji pożarowej kilka tysięcy obiektów. Należą do nich m.in.: największe centra handlowe w Polsce, stadiony, obiekty przemysłowe, lotniska, najwyższej klasy biurowce, największe na świecie sieci hoteli. Na liście referencyjnej firmy pojawia się również coraz więcej obiektów służby zdrowia, które wymagają szczególnego podejścia już w fazie planowania i projektowania systemów zabezpieczeń. W takich obiektach jak szpitale czy domy opieki, gdzie szczególnie trudna może być ewentualna ewakuacja pacjentów, należy z wyjątkową precyzją przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze. Szczegółowe uzgodnienia z użytkownikami obiektu dotyczą m.in.: sposobu powiadamiania o alarmie pożarowym (czemu służą m.in. sygnalizatory akustyczne) oraz zasad organizacji samej ewakuacji, uwzględniających szczególne obostrzenia dotyczące np. sal operacyjnych i zabiegowych. Niezbędne jest oczywiście zatwierdzenie takich decyzji przez właściwego rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. Precyzyjne przygotowania do zabezpieczenia obiektu służby zdrowia chronią przede wszystkim ludzkie życie, co jest absolutnie wartością nadrzędną. Zaprojektowanie niezawodnego, inteligentnego systemu sygnalizacji pożarowej może również uchronić przed zbędną ewakuacją obiektu, co pozwala uniknąć kolejnych zagrożeń oraz niepotrzebnych, często bardzo wysokich kosztów. Rozwiązania Schrack Seconet dają możliwość lokalnego monitorowania stanu ich pracy, a tym samym ułatwiają kontrolę nad całym obiektem. Zastosowanie dodatkowych, wyniesionych paneli wskazań PIP produkcji Schrack Seconet, których montaż np. w pobliżu miejsc dyżuru pielęgniarskiego umożliwia szybszą weryfikację pojawiających się komunikatów oraz ich ewentualne skasowanie bez wywoływania niepotrzebnej ewakuacji. W sytuacji prawdziwego zagrożenia panele PIP zdecydowanie przyśpieszają działania interwencyjne. Specyfiką obiektów służby zdrowia, w tym przede wszystkim szpitali, są specjalne wymogi dotyczące wyposażenia sal operacyjnych i zabiegowych. Ze względu na sterylność tych pomieszczeń, zaleca się stosowanie jak najmniejszej liczby zbędnych, widocznych urządzeń. Schrack Seconet wychodzi naprzeciw takim wymaganiom zabezpieczając sale operacyjne czujkami w osłonie przeciwwietrznej LKM 531, montowanymi w kanałach wyciągowych systemu wentylacji i działających na zasadzie dozorowania czystości powietrza w pomieszczeniach. Innowacyjnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie sal operacyjnych czujkami specjalnymi, takimi jak systemem zasysający ASD 535, którego cechą w tym wypadku najważniejszą jest możliwość montażu, a tym samym ukrycia czujnika pod tynkiem. System ten charakteryzuje również bardzo wysoka czułość i wykrywanie pożaru w bardzo wczesnym stadium, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko zagrożenia i daje czas potrzebny na działania np. ewakuacyjne. Firma w ostatnich latach zabezpieczyła swoimi najnowszymi systemami sygnalizacji pożarowej, opartymi na technologii IP, kilkadziesiąt obiektów służby zdrowia. Kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę, należy do nich niewątpliwie Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu (wcześniejsza nazwa Nowa Akademia Medyczna). Po wielu modernizacjach cały obiekt zajmuje dziś powierzchnię ponad 600 tysięcy m², w jego skład wchodzi 17 specjalistycznych klinik oraz 38 specjalistycznych poradni. W obiekcie zostało zainstalowanych w sumie prawie 4 tys. inteligentnych, multisensorowych czujek CUBUS MTD 533, wykrywających wszystkie pożary testowe (TF1-TF9). Co więcej, mogą być one zastosowane jako czujki dymu, ciepła lub jako czujki dualne dymu/ciepła, a dzięki technice interaktywnego działania CUBUS Nivellierung mogą dostosowywać swoją czułość działania do zmieniających się warunków otoczenia. W związku z rozłożoną w czasie realizacją, dzięki funkcji kompatybilności wstecz, w obiekcie zastosowano kilka generacji central Schrack Seconet. Aktualnie system składa się z sześciu modułowych central sygnalizacji pożarowej Integral Evolution oraz Integral IP, których architektura została oparta na idei 100% redundancji sprzętowej i programowej, a każda centrala posiada zdolność zapamiętania do 65 tys. zdarzeń. Praca poszczególnych komponentów nadzorowana jest przez efektywny system wizualizacji i zarządzania SecoLOG wielostanowiskowe, efektywne narzędzie graficzne z przyjaznym użytkownikowi interfejsem, umożliwiające przegląd zarejestrowanych zdarzeń oraz obsługę całego systemu sygnalizacji pożarowej. Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu został wyposażony również w system przyzywowy i komunikacji Schrack Seconet Visocall Plus z pełną komunikacją głosową, umożliwiający rozmowę pacjenta z personelem oraz rozmowę pomiędzy członkami personelu medycznego. Na liście obiektów referencyjnych Schrack Seconet znajduje się również Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, wiodący ośrodek badawczy kategorii A, przeprowadzający najwięcej na świecie operacji w zakresie otolaryngologii, przyjmujący rocznie ponad 20 tyś. pacjentów. Bezpieczeństwem obiektu zarządza redundantny, modułowy system sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet: Integral IP z prawie tysiącem elementów peryferyjnych, a jego pracę nadzoruje system wizualizacji i zarządzania SecoLOG. Uzupełnieniem oferty ze strony Schrcak Seconet było wyposażenie obiektu w systemy przyzywowe i komunikacji Visocall IP basic, podobnie jak w przypadku systemów sygnalizacji pożarowej, z wizualizacją pracy sytemu i rejestracją zdarzeń. Lista obiektów służby zdrowia zabezpieczanych systemami sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet oraz systemami przyzywowymi i komunikacji szpitalnej, stale się powiększa. Kolejni inwestorzy obdarzają firmę zaufaniem, otrzymując w zamian gwarancję najwyższej jakości urządzeń w swoich placówkach. Produkty Schrack Seconet spełniają wszelkie, międzynarodowe normy poparte odpowiednimi certyfikatami. Wśród obiektów służby zdrowia, które dotychczas zostały wyposażone w systemy Schrack Seconet (zarówno systemy sygnalizacji pożarowej jaki i systemy przyzywowe i komunikacji szpitalnie) znajdują się min.:, Szpital Medicover w Warszawie,, Szpital Swissmed w Gdańsku i w Warszawie,, Centrum Medycyny Specjalistycznej w Gdańsku,, Ośrodek Radioterapii EUROMEDIK w Otwocku,, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,, Szpital Powiatowy w Radomsku i wiele innych. NOWY TERMINAL ODDZIAŁOWY DLA SYSTEMU VISOCALL IP. Nowy terminal oddziałowy przeznaczony jest dla dyżurek pielęgniarskich i lekarskich i przystosowany jest zarówno do montażu nabiurkowego, jak i naściennego. Urządzenia wyróżnia:, intuicyjna obsługa (umożliwia szybką reakcję personelu nawet w stresujących sytuacjach),, dotykowy ekran, czytelne, kolorowe ikony (w zależności od rodzaju przywołania),, komunikacja głosowa przy przywołaniach na linii pielęgniarka - pacjent, pielęgniarka -pielęgniarka, pielęgniarka - lekarz,, możliwość odsłuchiwania wybranych pomieszczeń (np. na oddziałach pediatrycznych),, możliwość wyboru łóżka pacjenta i prowadzenia z nim bezpośredniej rozmowy,, możliwość dokonania zapowiedzi (komunikatu) nadawanej dla wszystkich osób na oddziale, tylko dla personelu, tylko dla pielęgniarek lub tylko dla lekarzy,, możliwość wykorzystania jako telefon SIP (VoIP) po zalogowaniu w centrali telefonicznej. 9

10 AUTORYZOWANI PARTNERZY WIODĄCY SCHRACK SECONET W POLSCE 01 Partner Sp. z o. o. ul. Lodowa 101, Łódź tel. +48 (42) fax. +48 (42) Johnson Controls International ul. Krakowiaków 50, Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) PHT SUPON Sp. z o. o. ul. Sandomierska 105, Kielce tel./fax. +48 (41) Elektro A-Z Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 1, Warszawa tel./fax. +48 (22) Noma 2 Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 36, Katowice tel. +48 (32) fax. +48 (32) PPHU Tel-Poż-System ISKRA Sp z o.o. ul. Krańcowa 11, Poznań tel. +48 (61) fax. +48 (61) Insap Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6, Kraków tel. +48 (12) fax. +48 (12) Obis 2 Andrzej Ślązak ul. Rybnicka 64, Wrocław tel. +48 (71) tel./fax. +48 (71) Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MEGASYSTEM Sp. z o. o. ul. Odmogile 1, Kraków tel. +48 (12) fax. +48 (12) IZOTOP Service Sp. z o. o. ul. Biskupa Wronki 7, Gdańsk tel. +48 (58) fax. +48 (58) w Obis Cichocki Ślązak Sp. j. ul. Rybnicka 64, Wrocław tel./fax. +48 (71) RS-System Sp. z o.o. Pl. Czerwca 76 r. nr 2 lok. 18A, Warszawa tel. +48 (22) fax. (+48 (22) Panorama-SAP Sp. z o.o. ul. Dzieci Warszawy 5, Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22)

11 AUTORYZOWANI PARTNERZY SCHRACK SECONET W POLSCE AGIS Fire&Security Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, Warszawa tel (22) fax (22) Hoffman A.D. Grzegorz Banach Sp. j. ul. Jeleniogórska 67, Wrocław tel./fax. +48 (71) Alkam System Sp. z o. o. ul. Bydgoska 10, Legnica tel. +48 (76) fax. +48 (76) InGas Sp. z o.o. Al. Nadwiślańska 127 D, Józefów tel. +48 (22) fax. +48 (22) Luxmat-Telecom Sp. z o. o. Rondo ONZ 1, Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14, Rzeszów tel. +48 (17) faks +48 (17) INITEL Sp. z o. o. ul. Łowicka 1, Opole tel. +48 (77) fax. +48 (77) LVS-Tech Sp. z o. o. ul. 1-go Maja 87, Łódź tel. +48 (42) fax. +48 (42) DEKK Fire Solutions s.c. ul. Zielona 52, Piaseczno tel. +48 (22) fax. +48 (22) Integra Sp. z o. o. Sp. k. ul. Malborska 153, Kraków tel. +48 (12) PHU ZBAR Mariusz Popenda ul. Krakowska 60, Łódź tel fax Dyskret Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mazowiecka 131, Kraków tel. +48 (12) fax +48 (12) Invar Integracje Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 102, Sieradz tel. +48 (43) fax. +48 (43) Qumak S.A. Al. Jerozolimskie 136, Warszawa tel. +48 (22) fax +48 (22) Fire Stop Sp. z o.o. ul. Szczawiowa 53b, Szczecin tel. +48 (91) fax: +48 (91) JGJ System Sp. z o. o. ul. Burakowska 58, Warszawa tel SOLEZ Sp. z o. o. ul. Piaskowa 8, Komorniki tel. +48 (61) Forestel Sp. z o.o. ul. Targowa 18, Kielce tel./fax. +48 (41) Komster Sp. z o.o. Nowy Rynek 8, Murowana Goślina tel./fax. +48 (61) Supo Cerber Sp. z o.o. ul. Kuryłowicza 119, Kraków tel./fax. +48 (12) Fortuna Communication Sp. z o.o. ul. Buforowa 4c, Wrocław tel: +48 (71) fax: +48 (71) Konsalnet Alarm Sp. z o. o. ul. Przasnyska 6a, Warszawa tel. +48 (22) fax. +48 (22) Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ul. Skarzyńskiego 14, Kraków tel. +48 (12) fax. +48 (12) Futura Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 10, Łódź tel.+48 (42) fax. +48 (42) Lumen Polska Sp. z o. o. ul. Długosza 42-46, Wrocław tel. +48 (71) fax. +48 (71)

12 Szczecin Fire Stop Sp. z o. o. Trójmiasto Izotop Service Sp. z o. o. Warszawa Agis Fire&Security Sp. z o. o. DEKK Fire Solutions s.c. Elektro A-z Sp. z o. o. InGas Sp. z o. o. JGJ System Sp. z o. o. Johnson Controls International Konsalnet Alarm Sp. z o. o. Luxmat-Telecom Sp. z o. o. Panorama-SAP Sp. z o. o. Qumak S.A. RS System Sp. z o. o. Łódź 01 Partner Sp. z o. o. Futura Sp. z o. o. LVS-Tech Sp. z o. o. ZBAR PHU Mariusz Popenda Sieradz Invar Integracje Sp. z o. o. Poznań Legnica Alkam System Sp. z o.o. Wrocław Opole Initel Sp. z o. o. Fortuna Communication Sp. z o. o. Hofman A.D. Grzegorz Banach Sp. j. Lumen Polska Sp. z o. o. OBIS Cichocki Ślązak Sp. j. OBIS 2 Andrzej Ślązak Komster Sp. z o. o. PPHU Tel-Poż-System ISKRA SP. z o. o. Solez Sp. z o. o. Katowice Noma 2 Sp. z o. o. Rzeszów Asseco Poland S.A. Kielce Forestel Sp. z o. o. PHT Supon Sp. z o. o. Kraków Dyskret Polska Sp. z o. o. Sp. k. Insap Sp. z o. o. Integra Sp. z o. o. Sp. k. PUI Megasystem Sp. z o. o. Supo Cerber Sp. z o. o. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. AUTORYZOWANI PARTNERZY SCHRACK SECONET POLSKA POSIADAJĄ: rzetelną wiedzę techniczną o instalowanych produktach licencjonowany pakiet najnowszego oprogramowania źródłowego do uruchamiania i serwisowania systemów oryginalny sprzęt serwisowy magazyn części zamiennych Certyfikaty Autoryzacji dla firmy i imienne dla specjalistów Mapa Autoryzowanych Przedstawicieli Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. według ich siedzib. Wszystkie firmy prowadzą działalność handlową i serwisową na terenie całego kraju; wiele z nich posiada oddziały także w innych miastach!

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890

69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890 69 (3/2011) 75 (1/2013) ISSN 1507-3890 XX 4 miasta 4 strony automatyki oraz astor Tour 2013: 2 cykle seminariów dla branży automatyki XX Sklep Astor24.pl ekonomiczna automatyka XX Nieplanowany przestój?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom S.A. w I półroczu 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego?

Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? Nr 83 1/ 2015 ISSN: 1507 3890 biuletyn.astor.com.pl Jak ALSTOM Power zwiększył efektywność wykorzystania parku maszynowego? (s. 26) Comodis otwarty i bezprzewodowy system BMS. Wywiad ze Stefanem Życzkowskim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

79 (1/2014) ISSN 1507-3890

79 (1/2014) ISSN 1507-3890 79 (1/2014) ISSN 1507-3890 XX Wonderware 2014 (czytaj na str. 10) XX ASTOR Tour 2014 tradycyjnie nowocześni XX Referencje z branży wod-kan XX Obsługa zmiennych symbolicznych w Cscape 9.5 XX Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Wartość biznesowa Microsoft Office System

Wartość biznesowa Microsoft Office System nr 9/2003 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Wartość biznesowa Office System [str. 6] Po co zarządzać oprogramowaniem? [str. 12] Promocyjne odzyskiwanie danych [str. 14] www.microsoft.com/poland

Bardziej szczegółowo